Energitjänster. Nätverksträff i Göteborg maj Mats Mårtensson Göteborg Energi AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energitjänster. Nätverksträff i Göteborg 22-23 maj 2014. Mats Mårtensson Göteborg Energi AB"

Transkript

1 Energitjänster Nätverksträff i Göteborg maj 2014 Mats Mårtensson Göteborg Energi AB

2 Föredragen kommer att handla om: 1. Utveckling av portfölj och affärsmodeller Varför har vi Energitjänster på Göteborg Energi - bef. strategi Kundernas behov av energitjänster - metodik Tjänsteportfölj som adresserar kundbehoven och nuvarande strategi Affärsmodeller och Prismodeller som adresserar Kundbehoven Utfall av Energieffektivisering i våra avtal Vad tycker kunderna Tankar om ny strategi och nya paketeringar 2. Mina erfarenheter som mentor för andra energibolag Hur har implementering gått på de 8 bolagen

3 Befintlig strategi beslutad i KL 2010 Energitjänster är en mycket viktig produkt för Göteborg Energi Energitjänster är: 1. En betydande intäktskälla för Göteborg Energi när värmeunderlaget minskar 2. En viktigt konkurrensmedel för att stärka och behålla energiaffären 3. En framgångsrik väg för att nå en djupare relation med våra kunder 4. Ett verktyg för att göra Göteborg till ett mer hållbart samhälle 3

4 Kundbehov av energitjänster - metodik Analys och utvärdering av befintliga tjänster, konkurrenters erbjudanden och nya idéer Nedbrytning Utvärdering Sammansättning Uppdaterad och differentierad portfölj

5 Verifiering av behoven via kundfokusgrupper Portfölj

6 Tjänsteportfölj som adresserar kundbehoven och nuvarande strategi Energitjänstavtal Felanmälan från hyresgäster fastighetsjour Underhållsgaranti villor (FV o gas) Grön partner Komfort DoU Drifttillsyn Tillsyn IT-baserade - energitjänster E-rapport FÖVI Individuell mätning Utgång på mätare endast vid förfrågan Förbrukningsfil endast vid förfrågan Gröna Laddplatser Kollektivtrafiksladdning Elkraftsavtal Högspänningsavtal DoU Reservkraft Färdig reservkraft Termografering av elanläggningar Uppdrag Analyser och besiktningar Energianalys Energistatus Anläggningsoptimering Belysningsbesiktning Termografering av byggnad Eleffektiviseringsanalys Myndighetkrav och klassningar Energideklaration Miljöklassning enligt Miljöbyggnad och Green Building OVK Konsultationer Konsultation och projektledning Entreprenad (VVS, energi, miljö) Egen el

7 Olika prismodeller för det fasta arvodet 1. Fast pris för tjänst kr/år index E Fast pris för Komfort inklusive medialeverans index KPI 3. Fast pris för tjänst, inklusive incitament på minskad energianvändning 4. Incitament på minskad energianvändning inget fast arvode Särskild ersättning timpriser mm enligt årlig prislista

8 Olika prismodeller för det fasta arvodet 1. Fast pris för tjänst kr/år index E Fast pris för Komfort inklusive medialeverans index KPI 3. Fast pris för tjänst, inklusive incitament på minskad energianvändning 4. Incitament på minskad energianvändning inget fast arvode Särskild ersättning timpriser mm enligt årlig prislista

9 Energieffektiviseringsentreprenader Entreprenader inom energi, VVS, Energi och Miljö 1. Entreprenad till fast pris faktura efter godkänd slutbesiktning 2. Entreprenaden döps om till Teknisk upprustning i driftavtal Den tekniska upprustningen finansieras under avtalstiden Framgångsfaktor!!!!!

10 Olika affärsmodeller Komfortavtal Fast pris för media och tjänst 120 Kronor per kvadratmeter per år Drift och underhåll Energi Ökat driftnetto för kunden Drift och underhåll Investeringar Marginal - Enkelhet - Bekvämt - Förutsägbart - Kalkylerbart - Ingen väderrisk Energi 0 Före Komfortavtal Efter Komfortavtal

11 Komfortavtalsaffären - verkligt fall Affärsmodell med fast pris för DoU och mediaförsörjning Kr/m²/år kr/m²/år DoU ÖKAT DRIFTNETTO = 14 kr/m²/år ( kr/år) Energi 100 kr/m²/år DoU Investeringar Marginal 70 Energi 60 Före Komfortavtal Efter Komfortavtal Energitjänster ter

12 Olika affärsmodeller i verkligheten: Fast pris för tjänst, inklusive incitament på minskad elanvändning : Kundbehov : Minska elanvändning - Saknade investeringsmedel Drift och underhållsavtal med teknisk upprustning Utbyte av cirkulationspumpar Besparing upp till 60 MWh fastighetsel tillfaller oss - mer än 60 MWh besparing tillfaller kunden

13 Olika affärsmodeller i verkligheten Incitament på minskad energianvändning inget fast arvode : Kundbehov : Mer kvalificerat handhavande - Osäkra på vår kompetens Drifttillsynsavtal utan arvode Ersättning baserat på prestation. 60/40 % av värdet på den minskade energianvändningen

14 Olika affärsmodeller i verkligheten Paketerade affärslösningar Kundbehov : Fjärrvärme till idrottsplats FV accessavgift kr Nej från kund! Drifttillsynsavtal + FV med finansiering Hurra från kund! = 4 eller win 4 Affärsmodeller anpassade till Fastighetsägarnas och fastigheternas olika förutsättningar = Framgångsfaktor

15 Göteborg Energis förmåga att energieffektivisera Leveransprocesser mot Kund Vi gör skillnad! Energieffektivisering í våra Energitjänsteravtal ET-Avtal besparing på 3,5 %/år mellan Samtliga fastigheter i staden 1,3 %/år EED målet 1,5 %/år

16 Vad tycker kunderna om våra Energitjänster? Kundnöjdhet bland kunder som köper Fjärrvärme och Energitjänster Kunders värdering av olika egenskaper samt uppfattningen om Göteborg Energis energitjänster Kundnöjdhet bland kunder som enbart köper Fjärrvärme Kunderna har svårt att koppla energitjänstverksamheten till begreppet Energitjänster Avsevärt högre NKI bland kunder som köper Energitjänster Göteborg Energis förmåga följer kundernas uppfattning om vad som är viktigt Kompetens och minskade energikostnader är de högst värderade egenskaperna För dessa egenskaper fanns ett visst glapp mellan mycket viktigt och mycket bra

17 Slutsatser från den produktspecifika undersökningen Vi kan konstatera att det inte är helt självklart för kunderna vad ett energitjänstavtal är. Är man fjärrvärmekund upplever man troligen att den drift/service och underhåll av fjärrvärmen man får från Göteborg Energi innebär att man har någon form av energitjänst. De egenskaper där de framförallt tycker att Göteborg Energi är mycket bra är att leverantören har hög tillgänglighet, energikostnaden är stabil och förutsägbar och att leverantören är kompetent.

18 Energitjänster roll inom GE Tankar om ny strategi Varför ET på GE? Vi ska vara en professionell och engagerad leverantör av energieffektiviseringslösningar och det självklara valet vid energieffektivisering som bidra till ett förbättrat NKI Hur? Energitjänster skall stödja hela energiaffären genom energieffektiviseringtjänster kopplade till basleveranserna Bidra till ett högre NKI Göteborg Energi är den självklara partnern för energieffektivisering Bidra till omställningen mot en elektrifierad fordonsflotta Minskat den specifika energianvändningen för de ytor vi förvaltar med minst 2,5 % årligen

19 Paketering av tjänster och leveransprodukter Tankar om affärsutveckling: Alla leveransprodukter skall innehålla en tjänst som bidrar till att minska energianvändningen Leveransprodukter: FV, Kyla, Gas, El

20 Sampaketering med värmeleveranser Servicenivå Värmeportfölj Värme ink. Komfort & Min Förbrukning Värme ink. DoU avtal & Min Förbrukning Värme ink. Drifttilsyn & Min Förbrukning Värme ink. Tillsyn & Min Förbrukning FV Bas ink. Min Förbrukning Värme Platina Värme Guld Värme Silver Värme Brons Befintligt FV erbjudande

21 Mina erfarenheter som mentor för andra energibolag Allmänt om samarbetet Förbättringsområden Framgångsfaktorer De 9:s nätverk

22 Allmänt om samarbetet Entusiasmen stor bland personal inom Energitjänster Det går mycket trögt internt - tappade sugar Kunderna positiva marknaderna olika Omorganisationer tar fokus och kraft Energibolagen problem likartade

23 Förbättringsområden Tydliga strategier varför ET förankrade i KL Tydliga strategier för produktområdets tillväxt Rätt kompetenser Entreprenörsandan Affärsmässigheten Tydliga processer och styrkort Förutsättningar lika konkurrenter (kompetens, differentierad OH, självkostnad)

24 Några Framgångsfaktorer Tydlig portfölj som adresserar kundbehoven utifrån och in Försäljning tydlig kundbehovsanalys och segmentering Paketering och traditionell fsg är 2 säljspår Kraftfull marknadsföring fsg och kommunikation Kundanpassade flexibla prismodeller som värde för kund Finansiering av energieffektiviseringsåtgärder

25 De 9:s nätverk Samarbetet stort utbyte för GE och de 8 bolagen Stora förväntningar på årliga träffar runt vidareutveckling, nya affärsmodeller, försäljning och leverans mm. Tryggt och effektivt för att snabbare komma framåt

Använd inte mer energi än du behöver!

Använd inte mer energi än du behöver! Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Okt 2009 Använd inte mer energi än du behöver! 4 9 Besök oss på Elmiamässan! Här är våra nya energitjänstavtal! 6 7 Ekofonden finansierar klimatsmarta

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

Du behöver bara egain forecasting

Du behöver bara egain forecasting Spara energi Bättre miljö Jämnt inomhusklimat Lägre värmekostnad Effektivare drift Molnbaserad teknik Svårt att välja? Du måste inte. Du behöver bara egain forecasting egain Med över 30 års erfarenhet

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2014

Hållbarhetsrapport 2014 Miljöarbete som lönar sig Energieffektivisering är lika bra för ekonomin som för miljön. Läs mer på sidan 15. Vårt ansvar Vi tänker på allt från hållbar stadsutveckling till jämställdhet. Läs mer på sidorna

Läs mer

Kriterier för energiinvesteringar

Kriterier för energiinvesteringar Kriterier för energiinvesteringar Lokalfastigheter med extern förvaltning Ann-Christine Svärd, RALT AB Stockholm, mars, 2010 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och

Läs mer

Verksamheten 2008. Industriell IT & Automation

Verksamheten 2008. Industriell IT & Automation Verksamheten 2008 Industriell IT & Automation 1 2 AcobiaFLUX växer stadigt för varje år. Vår kombination av specialistkompetens och lyhördhet för kundernas behov av avancerade lösningar har gett goda resultat.

Läs mer

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Delrapport Åsa Rodin, ÅF-Infrastruktur Johan Svahn, ÅF-Infrastruktur Anders Lindén, ÅF-Infrastruktur Lise-Lott Larsson, ÅF-Infrastruktur Stockholm,

Läs mer

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad finansierat

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se Årsredovisning 2013 Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se INNEHÅLL NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Q1»» Revisionsbyrån PwC med 55 medarbetare flyttar till Norrportens fastighet kvarteret Vasen

Läs mer

ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR

ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR Energieffektivisering i byggnader Utarbetad av Margot Bratt och Agneta Persson, WSP Sverige AB Stockholm, Januari, 2010 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete

Läs mer

Analys av den svenska marknaden för energitjänster

Analys av den svenska marknaden för energitjänster Analys av den svenska marknaden för energitjänster RB Uppdrag 13 Dnr 00-10-6567 ER 2011:06 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige 17 perspektiv på värmemarknaden Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige Denna rapport 17 perspektiv på värmemarknaden är en delrapport från projektet Värmemarknad Sverige som är ett tvåårigt forskningsprojekt

Läs mer

RAPPORT KALKYLERING. - kundperspektiv

RAPPORT KALKYLERING. - kundperspektiv RAPPORT KALKYLERING - kundperspektiv FVF0211 66 December 2002 KALKYLERING - kundperspektiv ISSN 1401-9264 2002 Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB FÖRORD I början av 2002 genomförde fjärrvärmeföreningen

Läs mer

Vi är Specialfastigheter

Vi är Specialfastigheter ÅRSREDOVISNING 2013 Kv Kronoberg, Stockholm Vi är Specialfastigheter Specialfastigheter är en säker, trygg och aktiv fastighetsägare med fokus på långsiktiga relationer. I ett nära samarbete med våra kunder

Läs mer

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2011 Innehåll och inledning Fastigheten Kranen 9 på Dockan i Malmö. Byggnaden fick Malmö Stadsbyggnadspris 2002. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2011 3 04 06 08 10 VD

Läs mer

Innehåll. Samtal med VD 2. Marknad. Ekonomisk förvaltning. Nya SBC rustat för lönsam tillväxt 2010. 26 400 bostadsrättsföreningar.

Innehåll. Samtal med VD 2. Marknad. Ekonomisk förvaltning. Nya SBC rustat för lönsam tillväxt 2010. 26 400 bostadsrättsföreningar. Årsredovisning 2009 Innehåll Året i korthet 1 Samtal med VD 2 SBC i korthet 4 Affärsidé, mål, strategier och vision 6 Marknad 7 Bostadsrätten 10 SBC Förvaltning 12 Ekonomisk förvaltning 16 Teknisk förvaltning

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Årsredovisning Bolero Aktiebolag 556376 4306. VD berättar 1

Årsredovisning Bolero Aktiebolag 556376 4306. VD berättar 1 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Innehållsförteckning VD berättar 1 Förvaltningsberättelse 3 Information om verksamheten 3 Översikt över resultat och ställning 2 Väsentliga händelser

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Verksamhet. Affärsidé. Mål. Utfall 2006. Strategi för finansiering. Tillväxt + 8% Investeringar 2 283 Mkr. Soliditet 42% Räntetäckningsgrad 343%

Verksamhet. Affärsidé. Mål. Utfall 2006. Strategi för finansiering. Tillväxt + 8% Investeringar 2 283 Mkr. Soliditet 42% Räntetäckningsgrad 343% Verksamhet Affärsidé Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med en stark och tydlig närvaro i fem svenska

Läs mer

MYNDIGHETSPRESENTATION

MYNDIGHETSPRESENTATION MYNDIGHETSPRESENTATION Årsberättelse 2008 GD KOMMENTAR GD kommentar Jag kan med glädje konstatera att verket under 2008 blivit miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001. Det är resultatet av ett långsiktigt

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Den framgångsrika arbetsplatsen

Den framgångsrika arbetsplatsen Den framgångsrika arbetsplatsen - en medarbetarundersökning som för organisationer framåt Vi tycker att medarbetarundersökningar ska fokusera på att skapa en god arbetsplats Vi tycker att frågorna i en

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Vi är Specialfastigheter

Vi är Specialfastigheter Vi är Specialfastigheter Specialfastigheter ska vara en säker, trygg och aktiv fastighetsägare med fokus på långsiktiga relationer. I ett nära samarbete med våra hyresgäster definierar vi vad som krävs

Läs mer

SAMMANHANG, ROLL & MÅL PROJEKTLEDARE

SAMMANHANG, ROLL & MÅL PROJEKTLEDARE SAMMANHANG, ROLL & MÅL PROJEKTLEDARE En beskrivning av tjänsten som Projektledare VÄLKOMMEN TILL IT- MÄSTAREN IT- mästaren startades av Martin Börjeskog och Rikard Westlund efter avslutade ekonomistudier

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll och inledning Fastigheten Polisen 3 i Helsingborg som är GreenBuildingcertifierad sedan juni 2011. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 3 04 06 08 10 VD

Läs mer