Användning av sociala medier i Borås Stad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användning av sociala medier i Borås Stad"

Transkript

1 1 (9) Användning av sociala medier i Borås Stad Sammanfattning Borås Stad har sedan 2007 använt sociala medier. Målsättning har varit att inkludera dessa i stadens webbplats så långt som möjligt samt ha en hög närvarofrekvens. Egna blogg- och twitterportaler för politiken har skapats. Det mesta i projektet har vuxit fram utan att vara ett formellt projekt, drivet av enskilda tjänstemän i huvudsak med egna resurser. Om projektet Själva startpunkten var år 2007 när ett kommunalråd övertygades om att börja använda en blogg i det politiska arbetet. Bloggen sattes upp på stadens egen webbplats vars webbpubliceringsverktyg dock inte hade något färdigt bloggverktyg att tillgå. En nyhetsmodul användes, men benämndes på webbsidan som blogg. Det bloggande kommunalrådet fick lokal medial uppmärksamhet och kanske var det i den stunden som isen var bruten. Något egentligt projekt bildades dock inte, varken i inledningsskedet eller senare, för en satsning på sociala medier. Det mesta i projektet har vuxit fram i ett informellt samarbete, drivet av enskilda tjänstemän på Kommunledningskansliet (senare ) vars drivkraft har varit att i första hand se, ta tillvara och utveckla de möjligheter som efterhand stått tillbuds. Löpande har ej formaliserade avstämningar skett gentemot både politik och förvaltningsledning. Eftersom utvecklingen kunnat drivas framåt utan att extra ekonomiska resurser tillförts, annat än arbetstid, har den kanske viktigaste framgångsfaktorn varit den tillåtande öppna attityd som politik/förvaltningsledning uppvisat gentemot den ökade förekomsten av sociala medier i verksamheten. Några interna revirgränser har heller inte påverkat synsättet på sociala medier. Vi har inte betraktat frågan vare sig som en IT-fråga eller en Informations-fråga utan samverkan har kunnat fungera fritt mellan förvaltningens kommunikations- och administrativa funktioner med stöd från ITfunktionen vid behov.

2 2 (9) Framväxten har i första hand byggts med utgångspunkt och fokus på sociala medier som ett redskap för politikens behov och möjligheter. Vi har inte heller sett ett behov av att reglera och formalisera stadens aktiviteter i de sociala medierna. De formella beslut som senare har tagits av Kommunstyrelsen har tillkommit efter rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting (SKL) och edelegationen (gallring m.m.). Något policydokument har inte utarbetats. Vi har inte sett användandet av sociala medier som något annat än att det tillkommit nya verktyg. Stadens övriga dokument, t.ex Informationspolicy och Etiska regler, har hittills kunnat tillämpats och varit ett stöd i synen på hur sociala medier skall hanteras. I det praktiska arbetet har dock nämnda rekommendationer givetvis beaktats t.ex arkiveras allt innehåll på de centrala sociala medie-kanalerna. Bärande idéer Målsättning har hela tiden varit att inkludera sociala medier i stadens webbplats så långt det varit praktiskt möjligt. Sett över tiden har dock vissa marginella avsteg fått göras. Bloggarna som politikerna använder väljs de numer fritt från de verktyg som idag finns att tillgå. Däremot skall medborgarna kunna både följa och hitta dem via stadens webbsida. Samma tanke finns för politikens twitterkonton. Hur dessa lösningar ser ut beskrivs nedan. I de sociala mediernas natur ligger att en hög närvarofrekvens i sig är en framgångsfaktor. Efterhand som staden skaffat sig en egen identitet (konton i stadens eget namn) har hög närvaro präglat Borås stads arbete. Inte heller inom detta område har formella regler utarbetats i första hand. De praktiska handlandet och de praktiska förutsättningarna har hittills varit ledande. Närvaron har inte varit begränsad till normala kontorsarbetstider. En stor mängd olika tekniska lösningar används för att få notifieringar som gör det möjlig att leva upp till ambitionen. I huvudsak är det som producerats för de sociala medierna framtaget med egna, befintliga resurser.

3 3 (9) Framväxten Det bloggande kommunalrådet följdes av fler kommunalrådskollegor som också övertalades att prova på det nya. Parallellt med detta startade även dokumentation av Kommunstyrelsens sammanträden via inspelade ljudfiler som publicerades i efterhand på webbplatsen. Inspelningarna gjordes med en liten Mp3-spelare. Sedan tidigare fanns en viktig förutsättning på plats; nämligen att Kommunfullmäktige gjort det möjligt med öppna sammanträden. WebbTV-sändningar från Kommunfullmäktiges sammanträden blev aktuella. Sedan tidigare fanns en TV-kamera monterad i den stationära fullmäktigesal som används. Sammanträdena har sedan länge visats på en intern TV-kanal som möjliggör för ledamöterna att följa sammanträdena från andra platser än sessionssalen under mötena (pausrum, caféteria) När den kameran uppdaterades vid byte av voteringsanläggning uppstod möjligheten att använda tv-signalen även för distribution via nätet. Fullmäktiges första sändningen lockade uppemot 800 unika tittare (budgetdebatten år 2008). Även detta uppmärksammades medialt. Ett normalsammanträde har därefter lockar i snitt mellan unika besökare som tittar cirka 1 timme var. En webbradiosignal skickas också ut. Den sändning som skett tidigare via närradio fortlever och har kunnat utvecklas då närradion numer använder webbsignalen till sin sändning, med förbättrad tekniskt kvalité som resultat. På kommunens webbsida samlas de framväxande nya möjligheterna på en gemensam sida kallad Mötesplatsen. Där har medborgarna bl.a. också möjlighet att digitalt lämna förslag och ställa frågor, som också besvaras på webben. Ännu mer webb-tv Vi får kännedom om ett gratisverktyg, det svenska programverktyget Bambuser (www.bambuser.com), och vi ser möjligheten att utveckla dokumentationen av Kommunstyrelsens sammanträden, från ljud till rörlig bild. Programvaran är gratis och tjänstemobilen kan och får inledningsvis bli kamera. Med ena handen på pennan och i den andra handen en sändande mobil klaras debuten av. Kvalitén kanske inte så imponerande men ett snabbt och relativt enkelt steg har tagits. Efter ett tag byter vi mobilen mot en bärbar dator och webbkamera. Vi lär oss fånga upp sammanträdesljudet från den befintliga ljudanläggningen. Vi monterar webbkameran på en vridbar konstruktion (ett gammalt askfat i mässing plus lite tejp och gummisnoddar) och underlättar arbetet vid sammanträdet för sekreteraren. Vi lockar mellan unika tittare även här (kanske ännu fler då kommunens egen personal inte låter sig mätas

4 4 (9) bakom den gemensamma brandväggen och de gemensamma ip-numren). En inbäddad spelare på stadens webbsida visar sammanträdena. Hittills har vi visat över 50 sammanträden och haft drygt 5700 tittare. Även kommunens bolagsstämmor visas. Borås Stad har sedan många år tillbaka en gemensam bolagsdag då samtliga kommunala bolag har sina stämmor. Samtliga fullmäktigeledmöter bjuds in och sedan några år tillbaka är dessa även öppna för allmänhet och press. Valnämnden har som tredje politisk instans under 2011 startat sändningar från sina sammanträden. Vi ser ett behov och skapar en Bloggportal Fler än de centralt placerade kommunalråden intresserade sig för bloggar och startade egna. Vi insåg att ett behov fanns att samla samtliga boråspolitiker som bloggar på kommunens webbplats för att ge möjlighet för medborgarna att följa den skrivna politiska debatt som fanns även utanför tidningarnas debattsidor. Med hjälp av de rss-strömmar som blockverktygen levererar samlade vi dessa i ett gemensamt flöde och en lokal bloggosfär hade uppstått. Vi visar de senaste 25 inlägg som gjorts. Rubrik och en kort ingress är läsbar på webbsidan. Är medborgarna intresserade av att läsa hela inlägget får den befintliga länken följas till den aktuella bloggen.. och följer upp med en Twitterportal Microbloggen Twitters införande liknade bloggens introduktion. Ett kommunalråd övertalades att starta ett konto. Efter ett tag såg vi ett liknande behov att samla boråspolitikens twitter under en hatt och en Twitterportal liknande Bloggportalen införlivades på webbplatsen under Mötesplatsen. Twitters funktioner har också givit andra möjligheter att samla och visa. Möjligheten att skapa hashtaggar för att sortera ut twitterinlägg med samma tema utnyttjar Borås Stad dels genom att ha infört en officiell hashtagg (#boras) och dels skapat en Twinglykanal som visar upp alla inlägg på webbsidan med den officiella taggen. Detta kommer till användning bl.a. vid Kommunfullmäktiges sammanträden då vi både kommenterar sammanträdet och också samlar upp de politiska kommentarer som görs (både av politiker i salen och intresserade som följer sammanträdet) via Twitter och Twingly. Medborgarna kan alltså kommunicera med de förtroendevalda direkt under sammanträdena och lämna kommentarer.

5 5 (9) Facebook förstås Under 2008 införlivade Borås Stad Facebook i användningen av sociala medier. Facebook har på ett effektivt sätt lett fram till att vara en god kommunikationskanal såväl inifrån och ut som vice versa. Medborgarna kan på ett snabbt sätt ta del av information och ge feedback, komma på synpunkter och föra dialog utan att ha kännedom om den kommunala organisationen eller leta upp korrekta kontaktvägar. Vi ser också på ett tydligt sätt att Facebook driver fördjupningstrafik till webbplatsen samt att viss information delas även långt utanför vårt eget nätverk på Facebook. Vi har i skrivande stund migrerat från vår gamla profil till en page och ser därmed stora utvecklingsmöjligheter för framtiden kring satsningen på kommunikation via Facebook. Facebook är också något av en uppsamlande kanal där postningar sker från vår YouTube, från våra Bambusersändningar, pressmeddelanden och våra lediga tjänster. Ytterligare ett exempel på grundtanken att sy ihop de sociala kanalerna och tillgängliggöra dem i det forum som passar medborgaren bäst YouTube ännu bara i sin linda? Ett konto på YouTube finns sedan 2009 och har använts för att dokumentera presskonferenser, politiska utspel (både från den politiska majoriteten och minoriteten) och andra rent kommunala evenemang som invigningar m.m. En kamera med enkla funktioner och hög bildkvalitet används och sköts av ordinarie personal på Kommunledningskansliet, och filmerna publiceras i princip utan redigering av materialet. Enkelheten i produktionen i kombination med bra kvalité samt möjlighet till snabb publicering gör att denna kanal inom sociala medier kan vara den som inom den närmaste tiden har störst potential att växa inom Borås Stad. Lokala valkampanjer får ny skepnad Sociala medier har varit direkt delaktiga i tre lokala valkampanjer för ökat valdeltagande. Redan i valet 2006 användes en blogg i blygsam omfattning för rapportering från den lokala valrörelsen, sett från den lokala Valstugan som Borås Stad då använde för första gången för mottagning av förtidsröster.

6 6 (9) I samband med Europaparlamentsvalet skapades en riktig blogg (med ett externt bloggverktyg) som rapporterade från den lokala valrörelsen. Även ett twitterflöde användes. Mycket av kommunens lokala valkampanj byggdes kring en YouTube film som också visades på TV4. I det allmänna valet hösten 2010 användes återigen det speciellt twitterflödet från Valstugan och egna YouTube-filmer (inspelade med i huvudsak rikspolitiker som bedrev valkampanj i Borås) parallellt med mer traditionella konsultköpta kampanjinsatser. Filmerna innehöll samma budskap från alla politiker ( Använd din egen röst ) som också var kampanjens huvudbudskap. Twitterflödet kommer att användas under den valrörelse som startar inför Omval 2011 i Västra Götaland. Bloggen finns kvar och kan även den utnyttjas. Borås Stad har inom projektets ram gjort en egen utvärdering av hur sociala medier kom att användas i den lokala valrörelsen Velar i skolans gymnasieval Även inför gymnasievalen 2009 och 2010 används sociala medier för att förstärka det övriga kampanj/informationsmaterialet. Genom att bygga gymnasievalsinformationen kring en bloggplattform där en utvald elev bloggade om sitt svåra val genom texter, intervjuer, YouTubefilmer från de olika gymnasieprogrammen och inbyggda sociala funktioner med kommentarer, röstning m. m. lyckades vi locka till stor interaktion. 75% av målgruppen anmälde sig till en SMS-tjänst för att ta emot information från bloggen. Ett par hundra kommentarer lämnades på bloggen och nästan röstade kring bloggarens val. Kampanjen stöttades även av bannerannonsering på Bilddagboken. Detta resulterade i den högsta klickraten i Bilddagbokens historia. Utvärderingarna av kampanjerna har varit mycket positiva från eleverna i år 9 som understryker att bloggen underlättat deras val. Flickr Vi använder bildhanteringstjänsten Flickr sedan 2009 som bas för våra bilder och har börjat licensiera och har en intention att utöka öppenheten med att licensiera material under CreativeCommons. Tjänsten användes flitigt för kommunikation och informationsspridning när Borås arrangerade Davis Cupmatchen mot Ryssland i början på mars 2011.

7 7 (9) Rikskonferensen Mötesplats Sociala Media föds En generell utbildningsinsats för de förtroendevalda gjordes i maj 2010 då konferensen Mötesplats Sociala Media 2010 arrangerades tillsammans med Högskolan i Borås. Den huvudsakliga målgruppen var förtroendevalda som var intresserade av att börja använda sociala media inför valrörelsen. Föreläsningarnas syfte var att väcka intresse för sociala medier och stimulera de förtroendevalda att bli aktiva användare. Konferensen innehöll avslutningsvis en workshop-del, där de som ville fick starthjälp med kanalval, registrering av konton och kom-igång-tips. Ett 50-tal lokala politiker deltog. Idén och initiativet till konferensen kom från artikelförfattarna som också ingått i den arrangörsgrupp som arbetat med konferensen. Under våren 2011 arrangeras konferensen igen. Denna gång med syfte att utvärdera hur sociala medier användes i valrörelsen Vid båda tillfällena har Kommunstyrelsen i Borås uttryckt hur viktig man anser att denna konferens är och att man vill underlätta för de förtroendevalda att delta genom att, med centrala medel, stå för anmälningsavgift och ersättning för förlorad arbetsinkomst för samtliga förtroendevalda i Borås Stad som vill delta i konferensen. Kundo - en sociala och transparent kundtjänst Tjänsten Kundo införlivades strax efter lanseringen av vår nya sociala webbplats som släpptes i mars Tjänsten är en enkel, men effektiv social och transparent kundtjänst (erfarenhetsdatabas om man så vill) där medborgarna kan ställa frågor, lämna synpunkter, förslag eller beröm utan att själva behöva kanalisera det till rätt förvaltning/tjänsteman. Ursprungligen var tjänsten tänkt som en feedback på webbplatsen boras.se i sig men har utvecklats med tiden och idag försöker vi svara (med vissa undantag) på de frågeställningar som inkommer oavsett karaktär. Eftersom det är total transparens blir det också något av en erfarenhetsdatabas eftersom det är enkelt för medborgarna att se om någon redan ställt samma fråga eller lämnat en liknande synpunkt och fått svar. I dagsläget finns omkring 250 ärenden i tjänsten.

8 8 (9) Sprid ordet! En av artikelförfattarna har under projektets gång genomfört ett antal inspirationsföreläsningar i vilken Borås Stads arbete med införande av sociala medier beskrivs. Dessa har skett både i närområdet för grannkommuner, kommunalförbund och länsstyrelse samt även vid flera rikskonferenser. epetitioner tillkommer Kommunstyrelsen har under mars 2011 beslutat att införa epetitioner med förebild från det s.k. Malmöinitiativet. En konstellation från Kommunledningskansliet Borås Stad, där artikelförfattarna ingick, hämtade idén och inspiration dels från en konferens anordnad av Sveriges kommuner och landsting i december 2009 och dels vid ett studiebesök hos Malmö Stad ett år senare. Däremellan togs ett ärende fram till Kommunfullmäktige som beslutade att införa epetitioner som en utveckling av medborgarförslag. Programvara och drift är beställda via en extern leverantör och beräknas vara i drift under våren Avslutning Samtliga fem kommunalråd har under 2010 använt sig av sina twitterflöden, två får anses vara flitiga bloggare. Stadens officiella twitterflöde har snart 650 följare. På Bloggportalen omsätts de 25 visade inläggen var 14:e dag. Staden har över 100 filmer på sin YouTubekanal och där en valfilm från Europaparlamentsvalet har över visningar. Totalt har vi närmare visningar från kontot. Användningen av Facebook har vuxit och idag har staden runt fans på det centrala kontot och ytterligare ett par tusen om man räknar in verksamhetsspecifika konton. Gymnasievalskampanjen har kammat hem pris i Guldnyckeln och vann där Folkets Nyckel, vunnit Månadens kampanj integrerat i tidningen Resumé samt en nominering i 100-wattare (samtliga är större reklamtävlingar). I dagsläget har våra foton på flickr visats runt ggr. På väg in i Borås Stads arsenal av verktyg för att stärka medborgarkommunikationen är epetitionerna. Om förtroendevalda och stadens tjänstemän på ett tidigt stadium blir delaktiga i den process som är epetitionernas avsikt, har ytterligare en social media plattform skapats.

9 9 (9) Spridningen internt i Borås Stads egen organisation har påbörjats. Efter en inledande genomgång om sociala medier för samtliga förvaltnings- och bolagschefer under våren 2011 har ett antal förvaltningsprojekt sett gryningen. Göran Björklund Anders Kihl

Bilden av. boras.com

Bilden av. boras.com Bilden av 27 april 2010 Vem vill bli vän med Borås Stad? Vi måste finnas där människor söker information. Dagens samhälle, 3 mars 2010 Succé för fullmäktige på webben När det gäller politiker och Internet

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

Riktlinjer sociala medier

Riktlinjer sociala medier Riktlinjer sociala medier Fastställd av kommunfullmäktig, 58, 2011-09-26 Riktlinjer för användning av sociala medier i Essunga kommun Bakgrund Sociala medier är ett samlingsbegrepp för en rad Internetbaserade

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier Policy för sociala medier Degerfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 127/2014-11-24 Innehållsförteckning Strategi...3 Nyttan med sociala medier... 3 Syftet med kommunens närvaro i sociala medier...

Läs mer

Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837

Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/837 2012-10-29 Kommunstyrelsen Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information

Läs mer

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Bakgrund Nordmalings kommun använder idag sociala medier för att kommunicera med allmänheten. Syftet med särskilda riktlinjer är att säkerställa

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Riktlinjer för sociala medier Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Innehållsförteckning Sociala medier... 2 Mål och syfte med sociala medier... 2 Interna regler... 3 Hantering av allmänna handlingar, arkivering,

Läs mer

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (6) Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Innehåll Inledning Vad är sociala medier? 2 Hjälp och råd 2 Syfte med kommunens användning av sociala medier 2 Dokumentation

Läs mer

HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER

HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER 1 Vad är sociala medier? Sociala medier är kanaler där användare själva kan skapa innehållet, kommentera och diskutera med varandra. Det omfattar inte bara texter utan även

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Riktlinje. Sociala medier. Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18

Riktlinje. Sociala medier. Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18 Riktlinje Sociala medier Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18 2016 2019 sidan 1 av 6 Sociala medier definition Sociala medier avser aktiviteter som kombinerar teknik, social interaktion och användargenererat

Läs mer

Teknik i förmedlingen - rapport från ett innovationsdygn i Danmark.

Teknik i förmedlingen - rapport från ett innovationsdygn i Danmark. Teknik i förmedlingen - rapport från ett innovationsdygn i Danmark. CNV deltog 15-16 november 2011 på ett innovationsdygn för naturvägledare om ny teknik i förmedlingen. Det var det danska Friluftsrådet,

Läs mer

Staffanstorps kommun. Öppen kommentarsfunktion

Staffanstorps kommun. Öppen kommentarsfunktion Staffanstorps kommun Öppen kommentarsfunktion Staffanstorp 2011 lanserade Staffanstorp Framtidens webb Responsiv sajt med öppen kommentarsfunktion Kommentarer kan lämnas av alla medborgare En moderator

Läs mer

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 2011-04-21 Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Medborgarnas behov...3 Hur och när kan sociala medier användas?...3 Representant för Örebro kommun...3

Läs mer

Att kommunicera ett prioriteringsbudskap

Att kommunicera ett prioriteringsbudskap Att kommunicera ett prioriteringsbudskap PrioNet - Workshop Prioriteringscentrum PrioNet PrioNet är Prioriteringscentrums nätverk och seminarieverksamhet. Välkomna! 2 PrioNet-seminarium 10 september, Gävle

Läs mer

Kommunikationspolicy för Sveriges Biodlares Riksförbund (Biodlarna)

Kommunikationspolicy för Sveriges Biodlares Riksförbund (Biodlarna) Kommunikationspolicy för Sveriges Biodlares Riksförbund (Biodlarna) 1. Inledning Sveriges Biodlares Riksförbund (Biodlarna) är en politiskt, religiöst och etniskt obunden ideell organisation som bygger

Läs mer

Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation

Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837 Fastställt av kommunstyrelsen 5 november 2012 Sidan 1 av 5 Inledning Knivsta kommun vill

Läs mer

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier En lathund Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många av Svenska kyrkans anställda använder dagligen

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

Partille Ridklubb Kommunikationspolicy

Partille Ridklubb Kommunikationspolicy 1 INLEDNING OCH SYFTE Syftet med denna policy är att beskriva de olika kommunikationskanaler och hur de skall användas för att informera föreningens medlemmar om verksamheten och för att effektivt hantera

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13 Rutin för användning av sociala medier Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Dnr KK13/451 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vad är sociala medier?...

Läs mer

Mirjamsdotter Media. Internet What s in it for you?

Mirjamsdotter Media. Internet What s in it for you? Internet What s in it for you? Sofia Mirjamsdotter Journalist med erfarenhet från radio, teve, tidning och webb Bloggare sedan 2005 Mamma till tre tonåringar Internetnörd Teknikrädd Jag bloggar Mirjamsdotter

Läs mer

kommunikation Riktlinjer Extern

kommunikation Riktlinjer Extern Riktlinjer Extern kommunikation Detta är en sammanfattning av Karlshamns kommuns riktlinjer gällande de externa kommunikationskanalerna. Hela dokumentet hittar du i First Class under Kommunikation. Som

Läs mer

Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen

Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Chattar, bloggar,

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2012-11-26 ( 255) POLICY Kommunikationspolicy för Haninge kommun Syftet med en kommunikationspolicy för kommunen är att skapa effektivitet

Läs mer

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17 2013-09-18 1 (6) Sociala medier ger möjligheter till ökad öppenhet och dialog. Genom att använda sociala medier kan vi nå fler människor och fler målgrupper. Vi kan möta medborgarna på nya sätt och på

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida o/r~' ~~:~ :r SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (44) KOMMUNSTYRELSEN SALA KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-10-13 Y~F : s HANDLING NR 67 2011 202 Dnr 2011/111 Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Läs mer

Populärt på internet. 56 Kampanjguide

Populärt på internet. 56 Kampanjguide Populärt på internet Omsättningen på vad som är inne på nätet är ganska stor. Nedan finns ett par populära webbplatser och så kallade communities (nätmötesplatser) där det finns möjlighet att bedriva kampanj

Läs mer

TV Almedalen gör din röst hörd

TV Almedalen gör din röst hörd Du har något att säga TV Almedalen gör din röst hörd Att anordna seminarier, debatter och evenemang under Almedalsveckan är ett bra sätt att diskutera viktiga frågor och ett effektivt sätt att marknadsföra

Läs mer

Digital strategi 2016-2018

Digital strategi 2016-2018 1 Digital strategi 2016-2018 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2016-02-17 Diarienummer: 2015/55 Handläggare/författare: Sara Skyttner, webbstrateg 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Strategi och riktlinjer för sociala media

Strategi och riktlinjer för sociala media Strategi och riktlinjer för sociala media Godkänd av chefgruppen 2011-01-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Strategi... 3 1.1 Vad är sociala medier?... 3 1.2 Ånge kommuns syfte och mål med medverkan i sociala

Läs mer

Rutin för användning av Social Medier. Dnr. Beslutad av kommundirektören Reviderad Reviderad Reviderad

Rutin för användning av Social Medier. Dnr. Beslutad av kommundirektören Reviderad Reviderad Reviderad Dnr Rutin för användning av Social Medier Beslutad av kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Reviderad 2014-08-26 Reviderad 2017-04-18 Dnr 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Strategi för Svedala kommuns externa webbplats antagen av kommunstyrelsen 2016-05-23, 119 En ny webbplats lanseras i juni 2016 och innehållet i denna strategi

Läs mer

Riktlinjer Sociala medier

Riktlinjer Sociala medier FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.2) Riktlinjer Sociala medier Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Dokumenttyp Styrdokument, Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Ämnesområde Information Ägare/ansvarig

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun

Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun Reviderad maj 2014 2 Bakgrund och mål Kommunen har ett behov av att på olika sätt föra en dialog med medborgarna och att finnas där

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier

Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2015-12-09) Göteborgs Stad Kommunikation Gemensamt för staden Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier - Policy/riktlinjer/regler N010G00446 Version: 1 Gällande

Läs mer

Sociala medier. - från information till kommunikation. Tingsryds kommuns riktlinjer kring. inom yrkesrollen

Sociala medier. - från information till kommunikation. Tingsryds kommuns riktlinjer kring. inom yrkesrollen Dokumenttyp: Riktlinjer Ansvarig: Informatör Fastställd av: CCG Fastställd: 2011-06-11 Dnr: 2011/337 003 Tingsryds kommuns riktlinjer kring Sociala medier inom yrkesrollen - från information till kommunikation

Läs mer

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sida 1/5 Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sociala medier och hur de används Sociala medier är kommunikationskanaler i form av nätverk, forum, chattar och bloggar med innehåll som användarna

Läs mer

Sociala medier. Riktlinje. Kommunikationsdirektör. Fastställt av. Datum för fastställande

Sociala medier. Riktlinje. Kommunikationsdirektör. Fastställt av. Datum för fastställande Sociala medier Riktlinje Fastställt av Kommunikationsdirektör Datum för fastställande 2017-05-02 Giltighetstid Ansvarig funktion 2019-12-31. Riktlinjen ses över en gång per år och uppdateras vid behov.

Läs mer

Haparanda stads riktlinjer för sociala medier

Haparanda stads riktlinjer för sociala medier s riktlinjer för sociala medier 1 s riktlinjer för sociala medier ska hjälpa och stötta de som arbetar inom kommunen att kommunicera via sociala medier. Dokumentet behandlar bland annat förhållningssätt,

Läs mer

Sociala medier för organisationer

Sociala medier för organisationer Sociala medier för organisationer Christian Gustavsson Kommunikatör Studieförbundet Vuxenskolan Skåne Facebook: www.facebook.com/svskane Twitter: @svskane Vad är sociala medier? Internet öppnade för allmänheten

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun och sociala medier Sociala medier Vad är sociala medier? Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll

Läs mer

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Antagna av stadens ledningsgrupp 2010-12-15 Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier 1 Innehåll Regler och riktlinjer Vad är sociala

Läs mer

Malmö stads riktlinjer för sociala medier

Malmö stads riktlinjer för sociala medier Malmö stads riktlinjer för sociala medier Bakgrund Sociala medier är i första hand en plats för dialog och inte en traditionell reklamkanal. Det handlar först och främst om kommunikation, konversation

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Datum Dnr Nya kanaler för medborgerlig delaktighet

Datum Dnr Nya kanaler för medborgerlig delaktighet Demokratiberedningen Johan Lidmark Strateg 044-309 30 62 Johan.Lidmark@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-30 Dnr 1502454 1 (5) Demokratiberedningen Nya kanaler för medborgerlig delaktighet Ordförandens

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Riktlinjer Sociala Medier

Riktlinjer Sociala Medier Riktlinjer Sociala Medier 1 Innehållsförteckning: 1.Kort information om Sociala medier..3 2. Inledning..3 3. Privat eller i tjänsten?...4 3.1 Yttrandefrihet och meddelarfrihet..4 4. Användning privat och

Läs mer

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Thomas Nilsson Sekreterare SLUTRAPPORT Datum 2011-11-14 1 (6) Sociala medier och medborgardialog Uppdrag I december 2010 beslutade regionfullmäktige

Läs mer

styrdokument i botkyrka kommun

styrdokument i botkyrka kommun styrdokument i botkyrka kommun Riktlinjer för dialogforum Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2015:201 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den:

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 3

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 3 KARLSTADS KOMMUN Ärende 3 sid 17 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-03-20 8 Politiskt initiativ från majoriteten - Användande av sociala medier för medborgardialog - återrapportering Dnr KS-2011-535 Dpl

Läs mer

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars Sociala medier Facebook Digg Bebo Friend feed Twitter Vimeo Spotify Reddit Del.icio.us Slideshare Buzz Xanga MySpace Youtube Linkedin Bloggar Flikr Yoono RSS StumbleUpon Reddit Mafia wars Introduktion

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Sociala medier 1 är ett allt mer naturligt inslag i medborgarens vardag och har fått en etablerad roll i samhället. För kommunen kan sociala medier vara en

Läs mer

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Vi vill uppmuntra till användning av sociala medier i arbetetssyfte men också påminna om att du representerar din arbetsgivare/förbundet, både

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC 2011-12-05 Sid 1(6) RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC Text: Petra Holmlund 2011-12-05 Sid 2(6) SMC:s sociala medie-ansikte utåt För en intresseorganisation som kan sociala medier utgöra

Läs mer

I II Landstinget. PllAGA AU?; 1 D. flickr. Riktlinjer för användning av sociala medier inom Landstinget Dalarna. Dnr: LD12/00942 S 2012-03-27 DALARNA

I II Landstinget. PllAGA AU?; 1 D. flickr. Riktlinjer för användning av sociala medier inom Landstinget Dalarna. Dnr: LD12/00942 S 2012-03-27 DALARNA I II Landstinget DALARNA PllAGA AU?; 1 D Dnr: LD12/00942 S 2012-03-27 Riktlinjer för användning av sociala medier inom Landstinget Dalarna flickr,~, -. -'.".,, '"?o~ ~ "'.. " ~. - ~., I Landstinget DALARNA

Läs mer

Uppgift 3: Skapa ett Youtube-konto

Uppgift 3: Skapa ett Youtube-konto Uppgift 3: Skapa ett Youtube-konto 1 Skapa ett Youtube-konto Det är dags att skaffa ett användarkonto på Youtube! Youtube är den största internetsajten i världen när det gäller videodelning, och Youtube

Läs mer

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete 2012-02-14 Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Demokratiberedningens uppdrag 3 3 Mål och syfte 3 4 Åtgärder och aktiviteter 2012 4 4.1 Utvecklad medborgardialog

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN FÖR KOMMUNERNAS KVALITET I KORTHET 2012

KOMMUNIKATIONSPLAN FÖR KOMMUNERNAS KVALITET I KORTHET 2012 2013-01-11 KOMMUNIKATIONSPLAN FÖR KOMMUNERNAS KVALITET I KORTHET 2012 1 KOMMUNERNAS KVALITET I KORTHET 2012 INLEDNING OCH BAKGRUND Intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar

Läs mer

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Nybro kommuns policy för sociala medier Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Policy för sociala medier är en del av Nybro kommuns informations- och kommunikationsstrategi. Sociala medier definieras som

Läs mer

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER MER ELLER MINDRE? EN JÄMFÖRELSE MELLAN ÅR 2009 OCH 2011 2011 Simon Brouwers SAMMANFATTNING År 2009 genomförde Volante en undersökning med syftet att kartlägga scenkonstens

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) 2016-08-19 Ks 376/2016 Ert dnr: KU2016/00088/D Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Kulturdepartementet har inkommit med en remiss till Örebro kommun gällande betänkandet

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1. Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.0 Innehåll 1. Vad är sociala medier?... 3 2. Varför och när ska

Läs mer

Utvärdering av webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden. KS

Utvärdering av webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-12-13 394 Utvärdering av webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden. KS 2016-248 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN. God lokal demokrati - EN PLATTFORM

UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN. God lokal demokrati - EN PLATTFORM UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN God lokal demokrati - EN PLATTFORM 1 2 Förord Valdemokrati är viktig, men väl så viktigt är vad som händer mellan valen: Har politikerna medborgarnas förtroende? Använder

Läs mer

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro 1 (7) Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Inledning Svenska kyrkan ska vara ett redskap för Guds rike, och i varje

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier

Riktlinjer för användning av sociala medier 2012-06-12 Riktlinjer för användning av sociala medier Beslutade av kommunstyrelsen 2012-06-12, 91. Sociala medier är ett sätt att kommunicera, föra dialog och dela kunskap på. Exempel på sociala medier

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Falu kommuns riktlinjer för användning av sociala medier

Falu kommuns riktlinjer för användning av sociala medier Bilaga 2, Falu kommuns informationspolicy Falu kommuns riktlinjer för användning av sociala medier Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-09 2 (15) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3

Läs mer

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun Riktlinjer Kommunikationsplattform Luleå kommun 1 2 Kommunikationsplattform Kommunikationsplattformen sammanfattar de huvudsakliga kanaler som vi använder i vår kommunikation. Det är viktigt att vi ser

Läs mer

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Riktlinjer Information och kommunikation Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Datum: 2012-02-02 Dnr: Sida: 2 (8) Riktlinjer för information och kommunikation Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier

Rutin för användning av sociala medier Diarienummer: Rutin för användning av sociala medier Gäller från: 2013-09-24 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Informationschefen Utarbetad av: Informationschefen och informatörsgruppen Revideras

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110407. STAFFANSTORP Framtidens kommun

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110407. STAFFANSTORP Framtidens kommun STAFFANSTORP Framtidens kommun 1 Innehållsförteckning Det nya informationssamhället sid 3 Staffanstorps kommun framtidens kommun sid 4 Det sociala medier i korta drag sid 5 Vad är wordpress sid 6 Att skriva

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

Riktlinjer för arbete med sociala medier

Riktlinjer för arbete med sociala medier Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(5) Riktlinjer för arbete med 2 Inledning Sociala medier är kommunikationskanaler

Läs mer

Policy för användande av sociala medier

Policy för användande av sociala medier Dnr: 100-2538-2011 Verksamhetsstöd Fredrik Andersson Policy för användande av sociala medier Policyn fastställer förutsättningarna för Länsstyrelsen Värmlands hantering av sociala medier och tar upp ansvarsfrågor

Läs mer

Upplägg. Hur jobbade vi med internkommunikationen och Nordiskt Forum 2014? Varumärket Rosengård

Upplägg. Hur jobbade vi med internkommunikationen och Nordiskt Forum 2014? Varumärket Rosengård Upplägg. Hur jobbade vi med internkommunikationen och Nordiskt Forum 2014? Varumärket Rosengård Vem är jag? Vem är jag? Chef Vem är jag? Chef 10 Vem är jag? Chef 10 Master Vem är jag? Chef 10 Master 197

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Ansvarig förvaltning: kommunledningskontoret Ansvarig tjänsteman: kommunikatör

Antagen av kommunfullmäktige Ansvarig förvaltning: kommunledningskontoret Ansvarig tjänsteman: kommunikatör Antagen av kommunfullmäktige 2016-10-31 122 Ansvarig förvaltning: kommunledningskontoret Ansvarig tjänsteman: kommunikatör Riktlinjerna för sociala medier beskriver hur vi ska hantera konton och kommunikation

Läs mer

Kommunal författningssamling Arbetsordning

Kommunal författningssamling Arbetsordning Kommunal författningssamling Arbetsordning 2007 Nr 9 Arbetsordning för medborgarstämmor Antagen av kommunfullmäktige den 6 september 2007 Gäller fr.o.m. den 7 september 2007 Ersätter KFS 1998 nr 9 ADRESS

Läs mer

Riktlinjer för kommunens externa och interna webbplatser

Riktlinjer för kommunens externa och interna webbplatser Riktlinjer för kommunens externa och interna webbplatser Detta dokument anger generella riktlinjer, målsättningar och organisation för kommunens externa och interna webbplatser samt riktlinjer för sociala

Läs mer

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Beslutad av distriktsstyrelsen 2015 10 06 Sida 2 av 14 Sida 3 av 14 Innehållsförteckning Vart vill vi komma?... 5 Kommunikationens mål är att:... 7 Målgrupper...

Läs mer

Lathund sociala medier

Lathund sociala medier Lathund sociala medier Att komma igång och ha en aktiv närvaro i sociala medier behöver varken vara svårt eller tidskrävande. Men det gör sig inte själv och det behöver underhållas och man behöver ha en

Läs mer

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan Kommunikationsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Syfte och målsättning med en kommunikationsplan... 2 Målgrupper... 2 Kommunikationskanaler... 2 Mallar och listor... 2 Utgående information från Miljösamverkan...

Läs mer

Det digitala valet. Mars. Följ 2014 års digitala valrörelser med Notified och Springtime. Valrapport mars 2014

Det digitala valet. Mars. Följ 2014 års digitala valrörelser med Notified och Springtime. Valrapport mars 2014 Det digitala valet Mars Följ 2014 års digitala valrörelser med Notified och Springtime. Valrapport mars 2014 Kungsgatan 37 PO Box 3295 SE-103 65 Stockholm +46 8 50 60 17 00 info@springtime.nu www.springtime.nu

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

Strategi för digitala kanaler 2016-2017

Strategi för digitala kanaler 2016-2017 Strategi för digitala kanaler 2016-2017 Inledning Kommuninvånare ändrar ständigt sina vanor och vill nå kommunal service och information på andra sätt och i nya format. Vi vill möta våra kommuninvånare

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer