Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier"

Transkript

1 Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Vi vill uppmuntra till användning av sociala medier i arbetetssyfte men också påminna om att du representerar din arbetsgivare/förbundet, både på jobbet och privat. Syfte att ge förbundet regionalt, sektioner och kommittéer ett utrymme för nyheter, debatt, diskussion att ge fler möjlighet att hitta till Skånes Ridsportförbunds och dess verksamhet Policy för Facebook, Instagram, bloggar mm Alla kommitteér och sektioner har möjlighet att ha en egen facebook-sida för att lättare kunna sortera ut relevant information vidare till medlemmarna. Viktigt att sidan tydligt visar vem som står bakom, i detta fall Skånes Ridsportförbund. Sidorna ska tydligt förankras hos Skånes Ridsportförbunds konton med hjälp av länkar och vice versa. Klimatet ska vara avslappnat men inlägg ska följa allmän policy och enligt upphövsrättslagen. T.ex bilder där man tydligt ser att alkohol intages bör ej publiceras via Skånes Ridsportförbunds kanaler utan endast bilder och information som har tydlig koppling till förbundets uppdrag. Administratör för grupp En (1st) administratör/sida samt kansliets anställda. Detta skapar en bra översikt på vilka kommentarer och vanliga frågor som ställs till Skånes Ridsportförbund och kortar ner tiden för information att nå kansliet vid eventuell krissituation eller annan viktig händelse. Att synas med Skånes Ridsportförbund Det bör vara tydligt vem som är avsändaren, till exempel Skånes Ridsportförbunds Dressyrkommitté, Skånes Ridsportförbunds Ridskole- och Utbildningssektion, Skånes Ridsportförbunds Säkerhetsutskott osv.

2 Allmän policy Skånes Ridsportförbunds Facebook-sida ska ha som syfte att informera och entusiasmera läsaren att söka mer information om ridsporten, på t ex Skånes Ridsportförbunds Facebook-sida, liksom dem för sektioner och kommittéer, kan innehålla korta nyheter, länkar till intressanta artiklar och snabb-resultat från tävlingar. Den som företräder Skånes Ridsportförbund, som förtroendevald eller anställd, ska ha i åtanke att inlägg på Facebook eller andra sociala medier kan tolkas som förbundets åsikter. Dialog mellan olika signaturer i Skånes Ridsportförbunds namn bör ej förekomma, utan man bör då ta diskussionen internt. Debatt på Facebook och andra sociala medier kopplade till Skånes Ridsportförbund ska ha högt i tak, men personliga påhopp, mobbning, ryktesspridning, spekulationer eller medveten publicering av felaktig information ska inte förekomma. Alla som kommunicerar via sociala medier har ett ansvar för det som publiceras. Skånes Ridsportförbunds kommunikation ska tydligt återspegla våra grundtankar kring demokrati och möjlighet att uttrycka en åsikt. Svenska Ridsportförbundets Värdegrund och Ledstjärnor är god vägledning. Kommersiella annonser och reklamkampanjer, egna eller andra, är inte tillåtet. Detta är även Facebooks egen policy. Förbundsinformation kring egna aktiviteter är dock tillåtet. Tänk på att inte föregå beslut som ska tas eller har tagits i organisationen. Vid alla frågor och diskussioner som rör ren fakta hänvisa till eller annan sida med korrekt information. Om någon form av kris uppstår som rör Skånes Ridsportförbund eller dess verksamhet det kan vara allt från olyckor till kritiska debattartiklar hänvisa alltid till officiell information på Skånes Ridsportförbunds hemsida och undvik spekulationer och ryktesspridning.

3 Ansvar Skånes Ridsportförbund har yttersta ansvar för det material som publiceras i våra officiella kanaler och, i vissa fall, även för det andra publicerar. Det är därför viktigt att vi inte publicerar exempelvis upphovsrättsskyddat material i sociala medier. Material som är upphovsrättskyddat får inte användas utan tillstånd. Var noga med att ange varifrån materialet kommer och länka gärna direkt till upphovsmannen istället för att reproducera materialet. Man får inte lov att utan tillstånd använda alla bilder som man har hittat på internet de flesta är skyddade genom Upphovsrättslagen. Vissa bilder får man använda, t.ex. om de är licensierade under Creative Commons (bilaga 1). När du letar bilder kan du t.ex. använda Flickr eller Wikimedia. Personer som förekommer på bilder och i filmer ska alltid ha gett sitt tillstånd först. Om personen är under 15 år ska målsman tillfrågas. En del material omfattas av sekretess och får inte publiceras eller lagras i medierna. Dessa omfattas av tystnadsplikten som anställda, förtroendevalda, kommittéer och sektioner har. Det är också viktigt att inte ge råd och upplysningar i personärenden, särskilt inte om det kan få exempelvis ekonomiska konsekvenser för den som ställt en fråga. I sådana fall är det bättre att hänvisa vidare, genom att exempelvis ge kontaktuppgifter till den avdelning eller person inom Skånes Ridsportförbund eller Svenska Ridsportförbundet som kan hjälpa frågeställaren. Det material vi och andra publicerar i Skånes Ridsportförbunds sociala medie-kanaler blir också allmän handling, det vill säga offentligt och tillgängligt för alla i samhället. Eftersom vi därför behöver hålla reda på vilka kanaler vi är aktiva i, ska du som ansvarig för en kanal säkerställa att styrelse och kansli har vetskap om denna. Uppsikt Eftersom vi har ansvar för våra kanaler måste vi också hålla dem under uppsikt. Det innebär att vi regelbundet måste svara på inkommande frågor och ta bort eventuellt olagligt eller olämpligt material. Detta kan vara särskilt viktigt att tänka på inför exempelvis semester eller annan frånvaro eller om ett projekt helt läggs ner.

4 Creative Commons Välj rätt licens! Grafisk form: Bedow Starta här! Ska andra få kopiera och sprida ditt innehåll*, utan att fråga dig om lov innan de använder det? * innehåll är det som du har skapat. Det kan vara texter, fotografier, illustrationer, musik, filmer, animationer et cetera.! Upphovsrätten i Sverige skyddar alla litterära eller konstnärliga verk. Läs mer i Internetguiden Copyright Copyleft.! Ska andra kunna tjäna pengar på sin bearbetning/ användning av ditt innehåll?! Erkännande och dela lika! Hur ska eventuella bearbetningar av ditt innehåll få spridas? Vill du att bearbetningar av ditt innehåll ska fortsätta att spridas under samma CClicens som den du valde?! Erkännande, ickekommersiell användning och dela lika.! Erkännande.! Ska andra få bearbeta, förändra, anpassa ditt innehåll, när de använder det?! Ska andra kunna tjäna pengar på sin bearbetning och användning av ditt material?! Erkännande och ickekommersiell användning.! Ska andra kunna tjäna pengar på sin användning av ditt innehåll?! Erkännande och inga bearbetningar.! Erkännande, inga bearbetningar och icke-kommersiell användning. Läs mer! Internetguiden Copyright Copyleft Vilken Creative Commons-licens väljer du? CC uppmuntrar människor att dela sitt kreativa arbete med andra. Det är dock viktigt att du använder den typ av licens som är rätt för dig och att du förstår vad den innebär. Illustrationen ovan hjälper dig att förstå licenserna och kombinationernas innebörd genom att du besvarar frågorna. Börja från toppen och följ pilarna som överensstämmer med dina svar. Vill du veta mer om licenser rekommenderar vi dig att läsa Internetguiden Copyright Copyleft som handlar om upphovsrätt och licenser. Den är kostnadsfri och du hittar den på: i samarbete med

5 Creative Commons Enklare spridning av ditt verk! Om du skapar någonting, till exempel en text, en bild eller ett musikstycke, har du i allmänhet upphovsrätt till det du skapat. Förutsättningen är att det som du skapat har ett visst mått av originalitet och självständighet så att det uppnår verkshöjd, för att låna ett juridiskt uttryck. Villkor för licenserna Att använda Creative Commons-licenser är relativt enkelt. Det finns sex olika licenser som bygger på fyra villkor. När du licensierar ditt verk under Creative Commons behöver du börja med att välja på vilka villkor du vill sprida verket. De fyra villkoren är: Under den förutsättningen ger upphovsrätten dig som skapat verket ensamrätt att bestämma hur verket får användas, hur det får kopieras och spridas. Den som på något sätt vill använda eller sprida verket måste därför ha ditt tillstånd. Huvuddragen i upphovsrätten är att verket ska skyddas och att annan spridning än din egen är ett undantag som hanteras från fall till fall. Men om du vill att verket ska spridas och att andra ska kunna bearbeta det och skapa egna verk utifrån det kan upphovsrätten, framför allt kravet på tillstånd, 01. Erkännande: Alla CC-licenser har villkoret Erkännande, vilket innebär att de som använder ditt verk måste ange att du är upphovsman och göra det på det sätt som du önskar. Erkännandet får inte ske på ett sådant sätt att det ser ut som att du stödjer den verksamhet som använder ditt verk. 02. Icke kommersiell: Du låter andra kopiera och sprida ditt verk för alla icke kommersiella syften, det vill säga att ingen får ta betalt för verket. bli en bromskloss. Det är för att hantera detta som Creative Commons-licenserna (det finns flera stycken) har skapats. En Creative Commons-licens är ett enkelt, standardiserat sätt för dig som upphovsman att tala om hur andra får utnyttja, bearbeta och sprida ditt verk, och att de inte behöver be om ditt tillstånd så länge de håller sig inom licensens villkor. Notera gärna att Creative Commons-systemet inte förändrar upphovsrätten på något sätt, tvärtom utgår licenserna från upphovsrätten. 03. Inga bearbetningar: Du låter andra kopiera och sprida ditt verk, men bara i originalutförande. De som använder verket får inte förändra det. 04. Dela lika (med samma villkor): Du låter andra bearbeta ditt verk och sprida det bearbetade verket vidare, men bara under förutsättning att de i sin tur licensierar sitt bearbetade verk under samma CC-licens som du har valt. När du har bestämt vilka av dessa licensvillkor du vill tillämpa på ditt verk väljer du lämplig Creative Commons-licens. Sex olika licenser De sex olika Creative Commons licenserna innebär i korthet: 01. Creative Commons Erkännande kan förkortas CC (by) med en länk till licenstexten Licensen CC (by). Licensen innebär: att du tillåter andra att kopiera, bearbeta, sprida och framföra ditt verk utan att fråga dig först så länge som de anger dig som upphovsman. 02. Creative Commons Erkännande, icke kommersiell kan förkortas CC (by, nc) med en länk till licenstexten. Licensen innebär: att du tillåter andra använda, sprida och bearbeta ditt verk, men de måste ange att det är du som är skapare eller upphovsman och inte använda verket i kommersiella sammanhang Creative Commons erkännande, inga bearbetningar kan förkortas CC (by, nd) med en länk till licenstexten. verk, sprida och kopiera det utan att fråga dig först, men de måste ange att det är du som är skapare eller upphovsman med de får inte bearbeta verket. 04. Creative Commons erkännande, ickekommersiell, inga bearbetningar kan förkortas CC (by, nc, nd) med en länk till licenstexten. Licensen innebär: att du tillåter andra använda ditt verk, sprida och kopiera det utan att fråga dig först, men de måste ange att det är du som är skapare eller upphovsman och inte använda verket i kommersiella sammanhang samt att de inte får bearbeta verket Creative Commons erkännande, dela lika (på samma villkor) kan förkortas CC (by, sa) med en länk till licenstexten. verk, sprida det, kopiera och bearbeta det utan att fråga dig om lov först men de måste ange att det är du som är skapare eller upphovsman. Om de bearbetar ditt verk och skapar ett nytt verk så måste de uppge att det är en bearbetning av ditt verk samt sprida det på samma villkor, under samma CC-licens. 06. Creative Commons erkännande, ickekommersiell, dela lika (på samma villkor) kan förkortas CC (by, nc, sa) med en länk till licenstexten. verk, sprida det, kopiera och bearbeta ditt verk utan att fråga dig om lov först men de måste ange att det är du som är skapare eller upphovsman. De får inte heller använda verket i kommersiella sammanhang och om de bearbetar ditt verk och skapar ett nytt verk så måste de berätta att det är en bearbetning av ditt verk samt sprida det på samma villkor, under samma CC-licens. Vill du veta mer? Vi rekommenderar vi dig att läsa Internetguiden Copyright Copyleft som handlar om upphovsrätt och licenser. Du hittar den på: PS: För dig som redan är intresserad av Internet eller är sugen på att lära mer finns.se:s Internetguider om allt från hur infrastrukturen fungerar till hur Internet påverkar oss människor. Guiderna är gratis och finns i flera format som trycka böcker, i pdf-format och direkt på webben. Vi tar fram dem därför att vi vill sprida kunskap om hur nätet fungerar, för att fler människor ska se och kunna ta tillvara Internets alla möjligheter. Vi gillar Internet och vill dela med oss till alla. Du kan säkert hitta din favorit bland våra drygt 20 titlar.

Lathund för webbpublicering av bilder

Lathund för webbpublicering av bilder Lathund för webbpublicering av bilder Innehåll Lathund för webbpublicering av bilder... 1 Vilka bilder får du publicera på webben?... 2 Bilder på Google... 3 Creative Commons bilder... 4 Bilder utan upphovsrätt

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter

Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter Rutin 2014-10-20 Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter BUN 2014/1542 Rutinen antagen av Tommy Fabricius, utbildningsdirektör, den 20 oktober 2014. Revideras

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Andra upplagan uppdaterad till och med lagändringen den 1 november 2013. Över minnesmuren

Andra upplagan uppdaterad till och med lagändringen den 1 november 2013. Över minnesmuren Andra upplagan uppdaterad till och med lagändringen den 1 november 2013. Över minnesmuren Upphovsrättsliga riktlinjer för arkiv, bibliotek och museer Över minnesmuren: upphovsrättsliga riktlinjer för ABM

Läs mer

AGERA MOT NÄTHAT. #fördigsomvillförändra

AGERA MOT NÄTHAT. #fördigsomvillförändra AGERA MOT NÄTHAT #fördigsomvillförändra Utgiven av Diskrimineringsbyrån Uppsala (DU) Kungsängsgatan 74, 753 18 Uppsala, 018-147020 Kontakt: natvaro@diskrimineringsbyran.se DU:s webbsida: www.diskrimineringsbyran.se

Läs mer

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige Tips för att nå läsare med begränsade kunskaper i det svenska språket Detta är några råd om hur man når så många som möjligt med sin information,

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler.

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler. Riktlinjer för kommunikation och innehåll på LTH:s domän lth.se och i sociala medier syftar till att säkra en tydlig och enhetlig avsändare, att gällande lagstiftning följs samt att universitetets och

Läs mer

Internetsäkerhet för familjen En praktisk guide som hjälper dig att skydda familjen på Internet

Internetsäkerhet för familjen En praktisk guide som hjälper dig att skydda familjen på Internet Internetsäkerhet för familjen En praktisk guide som hjälper dig att skydda familjen på Internet Av Per Hellqvist Förord av Surfa Lugnt Inledning Internet är en underbar och mångsidig plats som fullkomligt

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

Stockholms stads intranät Riktlinjer för att skapa bra innehåll

Stockholms stads intranät Riktlinjer för att skapa bra innehåll Guide - intranät 2013 Sida 1 (18) 2013-08-01 Stockholms stads intranät Riktlinjer för att skapa bra innehåll Vårt intranät är ett gemensamt arbetsverktyg som används av samtliga förvaltningar. Alla medarbetare

Läs mer

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet formgivning: helena storm omslagsfoto: bildarkivet.se tryck: eo grafiska (2012) Handbok internet som ett verktyg i det sociala arbetet www.stockholm.se/sof

Läs mer

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag.

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag. Beslutsunderlag Dagordning, punkt nr: XX Rubrik: Tidningsutredning kansliberedning Författare: Anna Wickman Datum: 11 maj 2012 Förslag Förslag 1: Inom ramen för Scouternas centrala medlemskommunikation

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Erik Geijer. Skriva för webben

Erik Geijer. Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Skriva för webben.se:s Internetguide, nr 8 Version 2.0 2012 Erik Geijer Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

IT policy för elever vid

IT policy för elever vid IT policy för elever vid 2008/2009 Anvisningar för att få använda datorerna på skolan 1. Det är tillåtet att surfa på Internet när jag besöker sidor som har anknytning till skolarbetet. Förklaring: Att

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Nätsäkert!! En skrift om etik och säkerhet i Karlshamns kommuns utbildningsnät

Nätsäkert!! En skrift om etik och säkerhet i Karlshamns kommuns utbildningsnät Nätsäkert!! En skrift om etik och säkerhet i Karlshamns kommuns utbildningsnät Skriften Nätsäkert!! är till för dig som har, eller snart ska få, ett användarkonto i Karlshamns kommuns utbildningsnät. I

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer Innehåll Ärenderegistrering Sammanfattning 3 Offentlighetsprincipen 3 Handlingar Vad är en allmän handling? 4 Förvaras 4 Inkommen och upprättad 5 Arbetsmaterial

Läs mer

Vägledning om upphovsrätt. och angränsande lagstiftning

Vägledning om upphovsrätt. och angränsande lagstiftning Vägledning om upphovsrätt och angränsande lagstiftning Följande vägledning är ett av resultaten av arbetet med upphovsrätt och angränsande lagstiftning som bedrivs av Digisam sedan slutet av 2013. Vägledningen

Läs mer