Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt. Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt. Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011"

Transkript

1 Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/

2 Inledning Detta är en policy för hur föreningar och distrikt ska använda PROs webbplats. PROs webbplats utgör en del av vårt ansikte utåt, men även inåt i organisationen - för medlemmar och förtroendevalda. Föreningens, samorganisationens eller distriktets webbplats är en viktig del av hela PROs informations- och kommunikationsarbete. Alla sidor ska följa PROs grafiska profil. Sidorna ska också följa PROs stadgar, PROs webbpolicy samt gällande lag och rätt. De öppna, externa sidorna ska innehålla information som är av allmänt intresse för medlemmar och möjliga medlemmar. Renodlad intern information lägger vi under lösenordsskyddade sidor, till exempel PROs intranät. Endast den som accepterar att arbeta med webbplatsen utifrån denna policy kan verka som webbansvarig. Webbdomän Domänen ägs av PRO Pensionärernas Riksorganisation, Box 3274, Stockholm, Sverige. Inom domänen finns också en deldomän som heter Riksorganisationen är därför juridiskt ansvarig för webbplatserna. Mål med webbkommunikationen Syftet med PROs webbplats är att vara en kanal för information, kommunikation och marknadsföring. PROs målgrupper ska dygnet runt på ett lättillgängligt sätt hitta korrekt och aktuell information om PRO. Webbplatserna ska öka intresset för PRO och bidra till att påverka i samhällsutvecklingen på ett för pensionärer och PROs medlemmar gynnsamt sätt. Målet är att upprätthålla en enhetlig struktur av informationen och den grafiska utformningen för att besökare ska få en tydlig bild av PRO och de frågor vi arbetar med. Viktig information för 2

3 medlemmar och presumtiva medlemmar är till exempel aktivitetsprogram samt kontaktinformation till ledare. Målgrupper Webbplatsen är en stark informationskanal gentemot våra olika målgrupper. Våra målgrupper för webbplatsen är i huvudsak: Nuvarande och möjliga medlemmar Förtroendevalda och anställda Nuvarande och möjliga samarbetspartners Intresseorganisationer Politiker Intresserad allmänhet Media Ansvar och befogenheter Ansvaret för innehållet på föreningarnas, samorganisationernas samt distriktens webbplatser har respektive styrelse. Det juridiska övergripande ansvaret för föreningarnas, samorganisationernas och distriktens webbplatser och dess innehåll har Riksorganisationen. Det tekniska ansvaret för driften av servrar och webbplatsens anslutning till Internet har Riksorganisationen via upphandlad leverantör. Om webbplatsen enligt Riksorganisationens kanslilednings bedömning innehåller olämpligt innehåll tar sig Riksorganisationen rätten att inaktivera olämpliga sidor eller organisationsledets internetadress till dess att sidan kan godkännas för publicering. Riksorganisationen förbehåller sig också rätten att ta bort förekomst av olämpligt material. Riksorganisationens kanslilednings beslut kan överklagas till PROs styrelse. 3

4 Ansvarig för föreningens, samorganisationens eller distriktets webbplats En förening, samorganisation eller ett distrikt som har en webbplats under pro.se ska utse en webbansvarig. Den webbansvarige är operativt ansvarig för webbplatsen och har ofta delegerat ansvar för innehållet i praktiken. Webbansvarig fungerar som kontaktperson mot ansvarig på Riksorganisationen. Lagar, regler och etik Den information som delges på webbplatsen påverkar bilden av hela PRO och ska därför följa god etik och får inte innehålla material som är kränkande eller stötande. Den får inte innehålla något olagligt. Den får inte heller innehålla något som strider mot PROs stadgar och handlingsprogram. Vid länkning till andra webbplatser ska besökare kunna lita på att innehållet är seriöst. PROs webbsidor får inte användas för spridning av marknadsföringsbudskap från företag, enskilda personer eller andra föreningar. På webbplatsen ska det inte finnas möjlighet, för annan än webbansvarig/redaktör, att direkt lägga upp meddelanden eller bilder. Webbansvarig är ansvarig för innehållet. Vi använder inte öppna gästböcker och liknande. Betald reklam Det får på webbplatserna inte förekomma någon form av betald reklam. Länkar ska ha en direkt koppling till PRO-verksamheten eller viktiga samhällsfunktioner. Länkar till samarbetspartners för till exempel medlemsförmåner får förekomma, men inte på organisationsledets förstasida. Logotyper får inte användas. Bild, ljud och texträttigheter Publicering av bilder, ljud, film och text på PRO:s webbplats ska följa upphovsrättsliga lagar. Den som är författare till en text eller har tagit ett fotografi äger rättigheterna till sitt verk. 4

5 Vid publicering av texter ska därför författarens tillstånd inhämtas innan publicering kan ske. Likaså ska tillstånd från fotograf inhämtas. Skriftligt tillstånd är att föredra. Det ovanstående avser verk som författats i annan avsikt än publicering på PROs webbplats. Det avser också fotografier eller andra grafiska verk som till exempel teckningar eller dylikt som har framtagits i annan avsikt än att publicera på PROs webbplats. Se bilaga 1 för mer information om rättsläge när det gäller Personuppgiftslagen (PuL) och upphovsrätt. Även musik omfattas av upphovsrätt. Annans musik eller egen musik där andras texter används kan därför inte läggas upp på webbplatsen utan tillstånd av den som äger rätten till verket. Av STIM (Svenska tonsättares internationella musibyrå) kan man köpa licens för musikaliska verk. PROs webbplats omfattas än så länge inte av det gemensamma STIM-avtalet som riksorganisationen betalar för. Den som skriver en text för PROs webbplats eller fotograferar/producerar ett grafiskt verk för webbplatsen ska godkänna och ge PRO publiceringsrätt för texten och bilden före publicering, normalt utan tidsbegränsning. Webbansvarig inom PRO överlåter publiceringsrätten för allt egenproducerat material som publiceras, på obegränsad tid till PRO. Vid publicering av citat ska källa alltid anges. Struktur och kvalitet Struktur och upplägg på PROs webbplatser ska ha användaren i fokus. Det innebär bland annat att: Informationen ska struktureras utifrån användarens behov Det ska vara logiskt och enkelt för besökaren att hitta informationen. Länkar och innehåll ska kontinuerligt kontrolleras av webbansvarig. Allt material av grafisk karaktär som till exempel bilder ska vara resurssnålt (låg upplösning). Bilder behöver inte ha högre upplösning än 72 dpi. Text ska vara lättläst och lättillgänglig. Viktig information ska finnas som löpande text på textsidor, inte bara i pdf-filer. 5

6 Använd befintliga formatmallar. Alla bilder ska ha beskrivande alt-texter. Bilaga 1. Inledning - Personuppgiftslagen och upphovsrätten Att publicera information på Internet innebär att man måste iaktta ett antal lagar och regler gällande behandling av automatiserad databehandling. Regler finns även för publicering av bilder, texter, litterära verk och personuppgifter. De lagar som bör iakttas är: Personuppgiftslagen och upphovsrätten. Grundläggande om Personuppgiftslagen - PuL. Personuppgiftslagen Att publicera information på Internet kan strida mot PuL. I PuL anges under vilka förutsättningar personuppgifter får publiceras. Med personuppgift avses uppgifter som möjliggör identifiering av en nu levande person. Det gäller bilder och personlig information i register. Huvudregeln är att man ska ha samtycke från den person vars uppgifter som publiceras. Det är alltid bra att ha detta samtycke skriftligt. Men det finns ett antal undantag från PuL när det gäller publicering på Internet. Det går bra att publicera information och bilder så länge uppgifterna är harmlösa till exempel idrottsbilder, bilder från olika evenemang och liknande. Känsliga uppgifter får inte publiceras. Med känsliga uppgifter menas, till exempel: - Uppgifter som rör hälsa eller sexualliv - Uppgifter som avslöjar: Ras eller etniskt ursprung Politiska åsikter Religiös eller filosofisk övertygelse Medlemskap i fackförening. 6

7 Enligt praxis fungerar det så att om uppgift som publiceras upplevs som kränkande skall detta omedelbart meddelas till den som publicerat uppgiften, därefter skall uppgiften omedelbart tas bort. Om detta inte sker kan anmälan göras till Datainspektionen av den som önskar ett borttagande. Mer information på Upphovsrättslagstiftningen Den som publicerar material på Internet bör vara medveten om att i princip all information kan omfattas av upphovsrätten och att det krävs rättighetsinnehavarens skriftliga tillstånd att publicera. Några huvudregler: Du får kopiera upphovsrättsligt skyddade texter, bilder och musik om författaren/fotografen varit död i minst 70 år. Du får citera delar av texter, enligt god sed och med tanke på ändamålet. I ett debattinlägg kan du till exempel ta med några meningar ur någon annans text för att belysa ett sammanhang du själv skriver om. Du kan skriva ett självständigt referat om det som står i texten och ta med något citat om du anger källan. Du får använda andras fotografier om det är mer än 50 år sedan det togs. Vissa bilder räknas som konstnärliga verk och skyddas i 70 år efter fotografens död. Du får inte lägga ut andras datorprogram utan skriftligt tillstånd. Datorprogram har ett starkt skydd, även kopiering för privat bruk är förbjuden. 7

Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun

Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun Antagna av kommunstyrelsen den 7 mars 2012, 41 Detta dokument är tänkt att i första hand läsas som webbsida eller digital pdf. Kursiverad text blir länkar

Läs mer

Datum 2013-05-17. Motion av Pavel Gamov (SD) om att inrätta ett diskussionsforum på kommunens webbplats

Datum 2013-05-17. Motion av Pavel Gamov (SD) om att inrätta ett diskussionsforum på kommunens webbplats KS 24 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Melin Karin Datum 2013-05-17 Diarienummer KSN-2013-0180 Kommunstyrelsen Motion av Pavel Gamov (SD) om att inrätta ett diskussionsforum på kommunens

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN FÖRFATTNING 7.9 Antagen av kommunstyrelsen 123/14 KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN 1 KOMMUNIKATION Kommunikationspolicyn bildar grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation.

Läs mer

Lathund Personuppgiftslagen (PuL)

Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Behandling Alla former av åtgärder där man hanterar personuppgifter oavsett om det sker via datorn eller inte. Detta kan vara till exempel insamling, registrering och

Läs mer

KF 199 28 OKT 2013. Nr 199. Motion av Pavel Gamov (SD) om att inrätta ett diskussionsforum på kommunens webbplats KSN-2013-0180

KF 199 28 OKT 2013. Nr 199. Motion av Pavel Gamov (SD) om att inrätta ett diskussionsforum på kommunens webbplats KSN-2013-0180 KF 199 28 OKT 2013 Nr 199. Motion av Pavel Gamov (SD) om att inrätta ett diskussionsforum på kommunens webbplats KSN-2013-0180 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

kommunikation Riktlinjer Extern

kommunikation Riktlinjer Extern Riktlinjer Extern kommunikation Detta är en sammanfattning av Karlshamns kommuns riktlinjer gällande de externa kommunikationskanalerna. Hela dokumentet hittar du i First Class under Kommunikation. Som

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun

Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun Reviderad maj 2014 2 Bakgrund och mål Kommunen har ett behov av att på olika sätt föra en dialog med medborgarna och att finnas där

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

Webbpolicy för Klippans kommun

Webbpolicy för Klippans kommun Webbpolicy för Klippans kommun Framtagen av Kommunkansliet 2006-10-11 (ändring 2006-10-31) 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Syfte och målgrupper... 3 4. Riktlinjer... 3 5. Ansvar...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER 2013-04-23 Inledning Riktlinjerna för sociala medier beskriver hur kommunens verksamheter kan utveckla sin service, informationsarbete och medborgardialog genom att dra nytta

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

Regler för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen

Regler för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen Regler för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen 2013-03-01 Innehåll 1. Kort om personuppgiftslagen... 1 2. Några begrepp i PuL... 1 3. Grundläggande krav på behandling av personuppgifter...

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13 Rutin för användning av sociala medier Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Dnr KK13/451 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vad är sociala medier?...

Läs mer

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler.

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler. Riktlinjer för kommunikation och innehåll på LTH:s domän lth.se och i sociala medier syftar till att säkra en tydlig och enhetlig avsändare, att gällande lagstiftning följs samt att universitetets och

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation inom Norrköpings kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-30, 67

Riktlinjer för kommunikation inom Norrköpings kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-30, 67 Riktlinjer för kommunikation inom Norrköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-30, 67 Diarienummer: KS-283/2011 Ett budskap som öppnar möjligheter Vi i Norrköping är vana vid förändring.

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2011-2014 för Upplands-Bro kommun Sidan 1 av 9 1. INLEDNING... 3 2. BAKGRUND... 3 3. VÄRDEGRUND FÖR KOMMUNIKATION... 3 4. ÖVERGRIPANDE SYFTE MED KOMMUNIKATIONEN... 3 5. KANALSTRATEGI...

Läs mer

Regler för behandling av personuppgifter samt blanketter för anmälan av personuppgiftsbehandling

Regler för behandling av personuppgifter samt blanketter för anmälan av personuppgiftsbehandling Regler för behandling av personuppgifter samt blanketter för anmälan av personuppgiftsbehandling enligt Personuppgiftslagen (1998:204) vid Göteborgs universitet. Regler för behandling av personuppgifter

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler» Styrdokument RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 3 november 2014 ANSVAR UPPFÖLJNING/REVIDERING: Kommunikationsstrateg GÄLLER

Läs mer

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter Regel BESLUTSDATUM: 2013-11-06 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Åsa Sydén HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

Datainspektionen informerar. Samtycke enligt personuppgiftslagen. (reviderad den 1 oktober 2007)

Datainspektionen informerar. Samtycke enligt personuppgiftslagen. (reviderad den 1 oktober 2007) Datainspektionen informerar 11 Samtycke enligt personuppgiftslagen (reviderad den 1 oktober 2007) Innehåll Kort om personuppgiftslagen... 4 Vad är samtycke enligt PuL?... 6 Olika slag av samtycke... 8

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Riktlinjer för sociala medier Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Innehållsförteckning Sociala medier... 2 Mål och syfte med sociala medier... 2 Interna regler... 3 Hantering av allmänna handlingar, arkivering,

Läs mer

Riktlinjer och regler för Karolinska Institutets webbplatser (utan bilagor)

Riktlinjer och regler för Karolinska Institutets webbplatser (utan bilagor) Riktlinjer och regler för Karolinska Institutets webbplatser (utan bilagor) Dnr 1-657/2013 Version 1.0 Gäller från och med 2014-01-14 Beslut Dnr: 1-657/2013 2014-01-14 Riktlinjer och regler för Karolinska

Läs mer

Policy och rutiner för Sociala medier

Policy och rutiner för Sociala medier Policy och rutiner för Sociala medier Munkedals kommun Tillväxtenheten Jenny Martinsson, webbredaktör (-april 2012) med tillägg av Lotta Karlsson, webbredaktör och informationsansvarig (mars 2012-) Sida

Läs mer

Samtycke enligt personuppgiftslagen

Samtycke enligt personuppgiftslagen Samtycke enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar Reviderad i oktober 2007 FAKTA Personuppgiftslagen Personuppgiftslagen (PuL, 1998:204) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda

Läs mer

Strategi och riktlinjer för sociala media

Strategi och riktlinjer för sociala media Strategi och riktlinjer för sociala media Godkänd av chefgruppen 2011-01-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Strategi... 3 1.1 Vad är sociala medier?... 3 1.2 Ånge kommuns syfte och mål med medverkan i sociala

Läs mer

Riktlinjer för fotografering och filmning inom fritidshem, förskoleklass, kulturskola, grundgrundsär-, SFI och ungdomsverksamhet i Säters kommun

Riktlinjer för fotografering och filmning inom fritidshem, förskoleklass, kulturskola, grundgrundsär-, SFI och ungdomsverksamhet i Säters kommun Riktlinjer för fotografering och filmning inom fritidshem, förskoleklass, kulturskola, grundgrundsär-, tränings- och gymnasieskola, vuxenutbildning, SFI och ungdomsverksamhet i Säters kommun Beslutade

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer