EIO Aktuellt. Tufft för elteknikbranschen. Installationsbranschen ser väldigt dyster ut framförallt i Mellansverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EIO Aktuellt. Tufft 2013-2014 för elteknikbranschen. Installationsbranschen ser väldigt dyster ut framförallt i Mellansverige"

Transkript

1 EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR Tufft för elteknikbranschen Installationsbranschen ser väldigt dyster ut framförallt i Mellansverige Ta vara på teknikskiftet Hur mycket bör EIOs medlemsföretag egentligen bry sig om vad som händer inom telekombranschen? Mer och mer, enligt deltagarna på EIO Teledagen Späckat program för EIO på Elfack Den maj är det dags för Elfack på Svenska Mässan i Göteborg. EIO kommer som vanligt vara med på Elfack och engagerar sig i år i många aktiviteter. Välkommen till EIOs monter C01:02. Foto: Colourbox

2 EIO KOMPETENS ledaren Ska det här vara den svenska modellen? Under den här avtalsrörelsen har jag funderat en del kring den så kallade svenska modellen. Den har ju sin grund i Saltsjöbadsavtalet från Bärande principer var maktbalans och kompromiss- och samförståndslösningar mellan parterna på arbetsmarknaden. Lönebildningen skulle ske utan statlig inblandning. Underförstått var ett ansvar hos parterna för att löneutvecklingen skulle vara förenlig med en samhällsekonomi i balans. Den svenska modellen har gällt ändå sedan dess, alltså i 75 år. När jag nu reflekterar över våra förhandlingar hittills med Svenska Elektrikerförbundet (SEF) i årets avtalsrörelse tycker jag att denna 75-åring lider av en del ålderskrämpor. Döm själva, för så här har det gått till: Den 29 januari bytte vi avtalskrav med SEF. I samma stund överlämnade de ett omfattande strejkvarsel. Vi har redan från första dagen tvingats förhandla under hot om en massiv konflikt. Den skulle omfattat omkring 5000 elektriker och hade även lamslagit skogs- och pappersindustrin och drabbat omkring 900 industriföretag med anställda. En del av varslet var också särskilt riktat mot NEA, ett av våra större medlemsföretag. I samma dokument bjuder SEF in alla andra företag att ta över NEA:s arbeten och kunder. Mycket beräknande från facket för att slå split mellan företagen alltså. Trots att konflikten inte bröt ut orsakade det stora ekonomiska skador genom växande osäkerhet och uteblivna affärer. Den osäkerheten har förstås också drabbat kunderna. SEFs ständiga varsel är ett allvarligt problem för branschen. De skadar både företag och anställda, men även kunder och allmänhet. SEF har ytterst låga spärrar mot konflikt, vilket den här avtalsrörelsen återigen är ett tydligt bevis på. Ett annat problem är att det inte finns några krav på proportion mellan strejk och avtalsfråga. Om SEFs agerande ska vara ett exempel på den svenska modellen vill jag ha en annan modell. Den bärande principen om kompromiss- och samförståndslösningar verkar de helt ha glömt bort. Och vad gäller maktbalans verkar de bara bry sig om den första delen av ordet, och då makt för egen del. Det är hög tid att ifrågasätta de konfliktregler som tillåter ett sådant här agerande. Någon har kallat SEF för den svenska modellens dödgrävare. Efter inledningen på den här avtalsrörelsen kan jag tycka att den beskrivningen är ganska träffande. Nu fortsätter förhandlingarna om Installationsavtalet och det ska bli intressant att se hur SEF agerar. Väntar måhända nya varsel runt hörnet? Idén om ett för båda sidor modernt kollektivavtal känns just nu långt borta. Jan Siezing, vd EIO Alla elföretagare har nytta av Aha-upplevelserna Lars Jonasson är VD på Johnsons El i Östersund AB. När Lars drev ett eget medlemsföretag i EIO för flera år sedan gick han två ledarskapsutbildningar, varav en som EIO stod bakom. Att gå utbildningarna var bland det bästa han gjort som företagare. Lars Jonasson, vd Johnsons El i Östersund. EIO Aktuellt REDAKTÖR: Sofia Pettersson, , Produktion: Jenny Bäckström. Ansvarig utgivare: Henrik Nygård, , Webbadress: För uppdatering av medlemsuppgifter, frågor om lösenord och liknande, kontakta Åsa Anderberg, , Vi finns alltid på: Aha-upplevelserna som jag fick då jag lärde mig varför man gör vissa saker och hur man ska göra dem, betydde väldigt mycket för mig då och gör det i högsta grad fortfarande. Genom att få kunskap om bitar jag knappt visste något om, fick jag bättre totalkoll på verksamheten. Det hjälpte mig i det lilla företaget och hjälper mig nu att få företaget att fungera så bra som möjligt. Lars värdesätter speciellt de konkreta verktyg och mallar som utbildningarna har försett honom med. Han tycker de är oumbärliga som planeringsinstrument och för att effektivisera ledarskapet. Med fötterna i verkligheten Jag tycker absolut att varje chef/ledare i EIOs medlemsföretag ska gå EIOs Ledarskapsprogram för tillfredsställelsen att få de insikter som driver företaget framgångsrikt framåt. Att programmet dessutom är branschanpassat gör utbildningen så mycket bättre, enligt Lars. Jag vet av egen erfarenhet från mina två ledarskapsutbildningar att det är mycket lättare att föra över kunskaperna till det dagliga jobbet om de utgår från den egna vardagen. 2 EIO AKTUELLT nr

3 Kunskaperna fastnar EIOs Ledarskapsprogram består av sex utbildningsmoment spridda över knappt ett år. Varje moment genomförs under två dagar. På så sätt byggs kunskaperna in metodiskt och stannar. Detta till skillnad mot de utbildningar där man som deltagare korvstoppas med kunskap några dagar, får ett diplom och en pärm som man ställer i hyllan. Ett halvår senare är allt man lärde sig glömt. Effektivare ledarskap Kim Florén och Anders Ragneman på ELAB i Halmstad. Det är bra att EIOs ledarskapsprogram enbart är för oss i branschen Det är väldigt bra att EIOs Ledarskapsprogram enbart är för oss i branschen, så att utbildningens upplägg och innehåll anpassas helt till vårt och andra medlemsföretags förutsättningar, problem och frågeställningar i vardagen. Det säger Anders Ragneman, vd på EL AB Johansson och Sparf i Halmstad. Anders och företagets projektchef Kim Florén ska gå EIOs Ledarskapsprogram i Göteborg med kursstart den 14 augusti. Snart, den april, inleds programmet i Stockholm. Har du som är eller ska bli ledare i ett av EIOs medlemsföretag ännu inte anmält dig, gör det på ihm.se/eio senast den 10 april. OBS! Tack vare stort intresse startar Ledarskapsprogrammet i Malmö redan efter sommaren, närmare bestämt den september. Välkommen att anmäla dig! EIOs Ledarskapsprogram genomförs i samarbete med IHM Business School. Fler hjärnor EL AB Johansson och Sparf har för närvarande 34 anställda fördelat på administration, service och entreprenad. Personalstyrkan har fördubblats under de senaste fem åren. Den kraftiga expansionen innebär att behovet av Ledarskapsprogrammet är extra stort, förklarar Anders. Jag vill bli bättre på att hantera mina medarbetare, så att var och en kan utvecklas i den egna yrkesrollen och att vi som team leder företaget offensivt i rätt riktning. Idag har jag inte den kompetens som krävs för det coachande ledarskap jag tror mycket på. Jag vill som chef kunna stötta medarbetarna att hitta egna lösningar istället för att säga gör så här. Med ökad delegering av ansvar får vi i företaget tillgång till fler hjärnor, samtidigt som jag kan frigöra min tid för mer strategiska uppgifter än operativa. Anders vill också lära sig mer om att ge utvecklande feedback till medarbetarna. Jag är säker på att det är viktigt för de flesta att känna sig duktiga och sedda för att utvecklas, våga ta ut svängarna och kunna prestera sitt bästa. Att såväl Anders som Kim ska gå Ledarskapsprogrammet tycker båda är en stor fördel. Så här säger Kim. Man upplever ju en kurs lite olika och att vi båda är med från företaget gör att vi kan bolla våra nya inhämtade kunskaper med varandra. Vi får en gemensam bas att stå på exempelvis ifråga om att skapa tydlighet i vår kommunikation med medarbetarna. Kim ser också mycket fram emot att möta branschkolleger för att diskutera problem och möjligheter med andra som jobbar med samma saker som han själv. Men framför allt vill han lära sig att öka sin individuella effektivitet, finna nya perspektiv och fler möjligheter i sitt ledarskap. Jag vill skaffa mig konkreta verktyg som jag kan använda direkt i mitt dagliga jobb för att prioritera, styra och delegera mer effektivt. Med resultatet att jag tar vara på min tid och minskar stressen. Vill du veta mer? Kontakta Fredrik Jonsén, , Kursstart och anmälan Stockholm Kursstart april Obs! Sista anmälan 10 april Göteborg Kursstart augusti Sista anmälan 28 juni Malmö Kursstart september Sista anmälan 28 juni Anmäl dig på EIO AKTUELLT nr

4 Ta vara på teknikskiftet Teledagen 2013 handlade om nya affärsmöjligheter Foto: jesper Mott Joakim Carlsson, ansvarig för tele, data och säkerhet på EIO. Hur mycket bör EIOs medlemsföretag egentligen bry sig om vad som händer inom telekombranschen? Mer och mer, enligt deltagarna på EIO Teledagen eftersom affärsmöjligheterna ökar nu när Sveriges nya infrastruktur växer fram. t e x t: s ta f fa n j thor s e l l Joakim Carlsson, ansvarig för tele, data och säkerhet på EIO och ledamot i SEKs tekniska kommittéer för standardisering, berättade för deltagarna att teleinstallationer är den näst största delmarknaden inom hela elteknikmarknaden den var värd 18,4 miljarder kronor år Den största delmarknaden, industriinstallationer, nådde 20 miljarder kronor samma år. Vi vill hjälpa våra medlemsföretag att fånga möjligheterna i och med att det nu sker ett teknikskifte i Sverige. För möjligheterna kommer öka. Men samtidigt som vi vill informera alla branschens aktörer om de nya teknikerna så vill vi göra våra installatörer uppmärksamma på vilken kunskap som kommer krävas och på hur de bäst kan hänga med i utvecklingen. Dessutom är Teledagen en möjlighet att knyta kontakter med andra i branschen, säger Joakim Carlsson. Teknikskiftet som han talar om är nedmonteringen av landets gamla telefonnät Mats Larsson på Mic Nordic. Foto: Staffan J Thorsell för att istället ge plats åt modernare teknik, som fiberoptiska nät eller trådlös kommunikation. Det är en ansenlig förändring och en av anledningarna till att temat för årets Teledagen är just nätbyggnation. Vi kan se hur de nya näten drar med sig flera trender, som att konsumenterna kommer behöva mer hjälp att hitta optimala funktioner och kräva mer lätthanterliga helhetslösningar. Men de riskerar också att drabbas av fler störningar när vissa funktioner blir mindre stabila. För installatörerna betyder det två saker de kommer få nya affärsmöjligheter och kommer behöva bredare kompetens. Även Robert Johansson på EUU talade om just den kompetensen, och om hur viktig mätning och dokumentation av fiberoptiska bredbandsnät är. EUU erbjuder just nu flera kurser i hantering av fiberoptik, från tre dagar långa grundutbildningar till att man som installatör blir certifierad fibertekniker. Mitt mål under Teledagen är att visa de redan skickliga installatörer som är här hur de kan utveckla sin kunskap och bli bättre på fiber. Det här är ny teknik för många och det behövs verkligen ny kunskap, säger Robert Johansson. Under Teledagen diskuterades även en bieffekt av energieffektivisering, nya sätt att bygga hus och ett ökat användande av trådlös eller mobil kommunikation att täckning inomhus faktiskt ofta saknas. Mats Larsson på Mic Nordic, ett företag som tillverkar inomhuskomponenter för mobil kommunikation, förklarar att man i dag ofta har sådana problem eftersom, till exempel, ett energieffektivt hus har ett skal som helt enkelt är för effektivt eller att installatörerna fått komma till för sent i ett projekt. Jag är här i dag eftersom vi ser att de olika typerna av installationer i ett projekt flyter ihop och det finns utrymmen för samarbeten. Det innebär naturligtvis möjligheter både för oss och för EIOs medlemsföretag, säger Mats Larsson. EIO Teledagen genomfördes i Malmö, Göteborg, Stockholm och Sundsvall. Läs mer om Teledagen, om alla föreläsarna och samtalsämnena på eller i senaste numret av Elinstallatören. Vill du veta mer? Kontakta Joakim Carlsson, , 4 EIO AKTUELLT nr

5 NYA PÅ EIO EIO rekryterar kommunikationsexpert med PR-spets från Ledarna Monica Berling Monica Berling börjar som ny kommunikationschef på Elektriska Installatörsorganisationen EIO. Hon arbetar idag som chef för PR och opinionsbildning på Ledarna, där hon också har ansvar för varumärkesfrågor. På EIO får Monica Berling ett övergripande ansvar för kommunikation, inkluderande medierelationer, opinionsarbete och varumärkesbyggande. EIO är mitt inne i ett intensivt förändringsarbete där vi förstärker vår kommunikationsavdelning på flera sätt med målet att synas mer i media, stärka vårt varumärke och profilera elteknikbranschen. Ett exempel på detta arbete är vår stora Elrätt-kampanj, som bland annat syns i reklamfilmer i TV4 under året. Monica Berling är ett viktigt tillskott till EIO som ledare för arbetet med att flytta fram elteknikbranschens positioner, säger EIOs vd Jan Siezing. Monica Berling har 20 års erfarenhet av PR och kommunikation på ledningsnivå i näringslivet. Hon har en gedigen kunskap om arbetsmarknadens parter och ett brinnande intresse för kommunikation och ledarskap. På Ledarna har hon bland annat jobbat med att stärka organisationens varumärke till att bli en ledande opinionsbildare. Hon har tidigare också arbetat som seniorkonsult på PR-byrån Cohn & Wolfe och som informationschef på ITkonsultföretaget Logica. Jag ser många intressanta kommunikationsutmaningar och viktiga samhällsfrågor i EIOs verksamhet. Det ska bli riktigt roligt att jobba för att stärka medlemsföretagens ställning, säger Monica Berling. Monica Berling börjar sin tjänst i mitten av juni och blir en del av EIOs ledningsgrupp. Hon efterträder Henrik Nygård som arbetat som kommunikationschef i drygt tre år. Henrik tillträder en nyinrättad tjänst som publicistisk chef med ansvar för EIOs nybildade redaktion, som ska arbeta med innehåll till organisationens kommunikationskanaler. Dit hör exempelvis branschtidningen Elinstallatören, men även digitala kanaler och sociala medier. Peter Ek Peter Ek, 41 år, har anställts som företagsrådgivare till EIO Region Väst med placering i Göteborg. Peter har god erfarenhet av branschen och kommer närmast från YIT Sverige AB där han arbetat som distriktschef i Kronobergs län med placering i Växjö. Många av de frågor jag arbetade med på YIT kommer jag säkert ställas inför även på EIO. På YIT hade jag till exempel många olika fackliga organisationer som motparter, vilket är nyttiga erfarenheter, säger Peter. Jag blev från början anställd på YIT för att dra igång en elfilial i Kronobergs län, vilket också kan vara bra en bra erfarenhet. Jag tar nu med mig mitt entreprenörskap och de frågor jag tidigare ställts inför i min nya roll på EIO, fortsätter han. Peter är utbildad elektriker och har även elbehörighet. Förutom att han arbetat som elektriker har han under cirka 12 år även arbetat på Elgiganten som bland annat butikscontroller. Förutom att arbeta på EIOs kontor i Göteborg håller Peter även till på EIOs kontor i Växjö ett par dagar i veckan, eftersom han och hans familj bor kvar i Växjö fram till sommaren. Från och med augusti är Peter dock på plats på EIO-kontoret i Göteborg på heltid. Peter började på EIO den 20 februari och efterträdde Karl-Erik Hassling som gått i pension. I juni börjar även Mariette Hassmer Troije som företagsrådgivare i Region Väst. En presentation av henne kommer i kommande nummer av EIO-Aktuellt. Barin Özmen, snart 30 år, har anställts som jurist på EIOs kansli i Stockholm. Hon kommer närmast från Frank Advokatbyrå i Stockholm där hon bland annat arbetat med arbetsrätt och entreprenadjuridik och nyligen blivit advokat. Hon har tidigare även arbetat som tingsnotarie på Solna Tingsrätt. Barin Özmen På EIO kommer Barin huvudsakligen att arbeta med arbetsrätt och förhandlingar, samt i mindre omfattning även entreprenadrätt. Att arbeta på en mindre advokatbyrå som jag gjort innebär ofta att man får arbeta inom många olika områden. Nu ska det bli roligt att fokusera på arbetsrättsliga frågor, säger Barin. Jag ser också fram emot att ge praktiska och nyttiga råd till medlemsföretagen som de kan ha konkret användning för i sitt dagliga arbete, säger hon vidare. Barin började sin anställning på EIO Arbetsmarknad och Juridik den 2 april. EIO AKTUELLT nr

6 Späckat program för EIO på Elfack Tävlingarna är en generalrepetition inför Yrkes-VM i Leipzig i juli. Yrkestävlingarna är ett bra sätt att marknadsföra branschen och vi får fram bra ambassadörer i rätt ålder. Det engagerar dessutom ett stort antal skolor med elprogram. Dessutom får branschen se exempel på hur pass mycket unga och intresserade personer kan redan något år efter avslutad gymnasieutbildning. Under tävlingarna gör de moderna installationer med exempelvis KNX, CCTV, fiber och passersystem, säger Pontus Slättman, expert på utbildning och kompetensförsörjning på EIO. Den maj är det dags för Elfack på Svenska Mässan i Göteborg. EIO kommer som vanligt vara med på Elfack och engagerar sig i år i många aktiviteter. Välkommen förbi oss i monter C01:02. Oscar Sjögren och Markus Pettersson deltar i en Yrkeslandskamp på Elfack. ELRÄTT, som lanserades på Elfack för två år sedan, kommer i år synas rejält på mässan. En del av detta kommer ta plats i EIOs monter, men mycket av informationen sker ute på mässgolvet. Vi kommer bland annat ha en tävling med fina priser för besökarna. De lotsas till de leverantörer som är med i ELRÄTT där de får ta del av deras produkter och nyheter, svara på frågor och är med på chansen att vinna resor bland annat, säger Jerker Björk, projektledare i ELRÄTT. I EIO-montern finns även en sektion för EIO rabatt och Elförlaget. Elförlaget visar upp hjälpmedel som till exempel böcker, normer och IT-verktyg. Elförlaget har också en tävling där man kan vinna en ipad Mini. Bredvid EIOs monter håller tidningen Elinstallatören till med delar av redaktionen. Där kommer nästa nummer av tidningen att produceras direkt på plats. En redaktion som gör tidningen på plats var något som vi prövade första gången på mässan Det ledde till många intressanta samtal med mässbesökare som ville se hur man producerar en tidning med modern teknik eller som hade tips och synpunkter på vad skulle skriva om, säger Henrik Nygård, chefredaktör för Elinstallatören. Intill EIO-montern kommer liksom förra året en yrkeslandskamp i elinstallation och telekommunikation mellan Sverige och Norge gå av stapeln. För Sverige är det Oscar Sjögren, från Bravida i Växjö, och Markus Pettersson från D Å Elektriska i Nyköping, som tävlar. EIO Elsäkerhetsdagen 14 maj Nytt för i år är att EIO arrangerar en Elsäkerhetsdag på mässan. Programmet ser du på sidan 7 här intill. EIO Ledarskapsprogram I samband med Elfack kommer IHM att hålla ett informationsmöte om EIOs branschanpassade Ledarskapsprogram. Passa på att gå dit om du vill ha mer information och inspiration. Träffen ger en inblick i hur Ledarskapsprogrammet är upplagt och hur det kommer fungera. Träffen ger även möjlighet till interaktion och är bra tillfälle att ställa frågor. Läs mer om Ledarskapsprogrammet på sidorna 1 och 2. EIOs årsmöte 16 maj I samband med Elfack, på torsdagen den 16 maj, hålls EIOs årsmöte klockan i sal J2. Ett cirkulär med inbjudan har skickats ut till alla medlemsföretag. Anmäl dig senast den 9 maj på webben: eio.se/medlem/sidor/anmalanarsmote-goteborg.aspx Det går också bra att faxa den anmälningsblankett som du fått via cirkuläret. 6 EIO AKTUELLT nr

7 EIO ELSÄKERHETSDAGEN Tisdagen den 14 maj arrangerar EIO Elsäkerhetsdagen på Elfack, en seminariedag som tar sitt avstamp i den nya rapport om behörighetsreglerna som EIO presenterar just då. Läs mer om rapporten här bredvid Moderator Fredrik Belfrage hälsar välkommen. Presentation av rapporten Oklara regler kring hantverkares behörighet Vilka kunskaper krävs för att utföra elinstallationer? Vem är ansvarig för utförandet? Vad är elinstallationsarbete? Talare: Johan Martinsson, bransch- och affärsutvecklingschef EIO och Joakim Grafström, elsäkerhetsexpert, EIO Panelsamtal om rapportens slutsatser med berörda aktörer I panelen: Elisabet Falemo, generaldirektör Elsäkerhetsverket, Michael Steen, besiktningsingenjör, Attention Technical Consultant AB och eventuell representant från SEF Utredningen om yrkeskompetens - vad händer? Behovet av en yrkeslegitimation. Hur ska man se på Elsäkerhetsverkets reviderade föreskrift om behörighet? Talare: Jan Siezing, vd EIO Lätt lunch serveras Laddning av elfordon Den internationella standardiseringen har utarbetat en standard för laddningsinfrastruktur för eldrivna fordon. Vi reder bland annat ut de olika sätten att ladda batterierna. Talare: Horst Blüchert, teknisk direktör Elsäkerhetsverket Småskalig elproduktion Många vill producera sin egen el och ha en säkrad elförsörjning även vid avbrott i elnätleveransen. Genomgång av de olika kraftkällorna och installationsmetoderna. Talare: Joakim Grafström, elsäkerhetsexpert, EIO Bilder från verkligheten Besiktningsingenjör Michael Steen visar och pratar om bilder av felaktiga och dåligt underhållna elinstallationer som kan innebära fara för elchock och brand. Talare: Michael Steen, Attention Technical Consultant AB Moderator Fredrik Belfrage sammanfattar dagens seminarier Läs mer och anmäl dig på Vill du veta mer? Kontakta Joakim Grafström, , EIO arbetar med rapport om behörighetsreglerna EIO arbetar med en rapport rörande behörighetsreglerna för elektriker. Organisationen har tidigare efterlyst en uppdatering av regelverket. Rapporten presenteras på Elfack. EIO vill med en ny undersökning gå till botten med vad som kan förbättras och genomlysa vilka effekter det kan få för elteknikbranschen aktörer liksom företags- och privatkunder. Det Joakim Grafström rådande behörighetssystemet baseras i grund och botten på regler från år Kompetensreglerna är lappade och lagade genom decennierna och vi tycker själva systemet är komplicerat. Därför är det viktigt att kartlägga hur folk såväl inom som utanför branschen uppfattar kompetensreglerna, säger Joakim Grafström, ansvarig för elsäkerhetsfrågor på EIO. Med tydligare regler blir det enklare för såväl konsumenter som företagare att välja hantverkare med rätt kompetens. Undersökningen bygger på enkätundersökningar och djupintervjuer samt en sammanställning av gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Synpunkter från Elsäkerhetsverket är också det ett viktigt underlag i rapporten. Rapporten presenteras i sin helhet under Elfack i Göteborg den 14 maj. Ta bussen till ELFACK i Göteborg I år finns möjlighet att utan kostnad ta bussen till och från Elfack i Göteborg den maj. Bussar avgår från följande orter: Malmö avresa kl Helsingborg avresa kl Halmstad avresa kl Växjö avresa kl Ljungby avresa kl Jönköping avresa kl Borås avresa kl Norrköping avresa kl Linköping avresa Västerås avresa kl Örebro avresa Karlstad avresa kl Säffle avresa Ankomsten till mässan beräknas till mellan kl oavsett avreseort. Alla bussar går hem kl Boka din/er plats på EIO AKTUELLT nr

8 Hårda bud 2013 och 2014 Installationsbranschen ser väldigt dyster ut framförallt i Mellansverige. Det som länge såg ut att bli ett hyggligt år för elteknikbranschen tog en snabb vändning neråt. Andra halvåret 2012 gick luften ur marknaden och som en följd av det minskade totalmarknaden för elinstallationer med tre procent. På medlemssidan på kan du hämta hem konjunkturrapporten i pdf-format text: l ars-göran hedin I år fortsätter nedgången med ytterligare fyra procent. Först 2014 vänder det uppåt men det är en försiktig på endast någon procent som vi har att vänta. Som vanligt är skillnaderna stora mellan olika delar av landet. Stockholm klarar sig bäst i år, med en uppgång på ett par procent. Mellansverige väntas få den sämsta utvecklingen. Där förutspås en nedgång med 12 procent i år. EIOs konjunkturrapport är som vanligt baserad på statistik över påbörjade byggprojekt, kompletterad med enkätundersökning bland utvalda branschföretag. Rapporten kommer sedan i höstas i två versioner den traditionella och en som är avsedd att var mer lättläst och aningen förkortad. Båda versionerna kan laddas ner från EIOs hemsida. Kort eller lång budskapet är detsamma: 2013 blir ett tufft år för elteknikmarknaden och 2014 blir något bättre, men inte mycket. strax under 3 procent. Under 2013 väntas marknaden fortsätta att minska med 4 procent för riket som helhet, för att sedan vända svagt uppåt igen nästa år, då en ökning med någon procent förutspås. Noteras bör att utvecklingen fortsätter att vara svår att förutspå det kvarstår många osäkra faktorer i omvärlden. De stora regionala skillnaderna i marknadsutvecklingen märks också i prognosen för Under året väntas en svagt positiv utveckling i Stockholm (+2 procent), medan övriga landet har kärvare tider att vänta. Det gäller särskilt i Mellansverige (-12 procent) och Norrland (-8 procent), medan Sydsverige klarar sig något bättre (-7 procent) och Skåne förutspås en oförändrad elteknikmarknad jämfört med Några sektorer höll emot Bakom den negativa utvecklingen ligger Elinstallationer, hela riket, Mkr, 2012 års priser framför allt det låga bostadsbyggandet, men också minskningar i investeringarna inom kontor/handel och i den offentliga sektorn. Den negativa utvecklingen inom dessa områden kompenserades i någon mån men långt ifrån fullt ut av positiva marknadssiffror när det gäller ombyggnationer av flerbostadshus och investeringar i industri/lager samt av en ökad aktivitet inom byggnadsunderhåll och industriinstallationer. För 2013 väntas den procentuellt mest negativa utvecklingen för investeringar inom industri och lager, där marknaden väntas backa med 30 procent. Kontor/ handel och offentlig sektor väntas fortsätta nedåt, med 10 procent detta år. Industriinstallationerna väntas vända nedåt med 5 procent och nybyggandet av bostäder med 3 procent. Ombyggnationer i flerbostadshus och byggnadsunderhåll förutspås för helåret få en positiv utveckling, med 10 respektive 2 procent. Tele, data och säkerhet, som backade något 2012, förutspås en ökning med 1 procent under Vill du veta mer? Kontakta Hans Heldring, , Orolig omvärld Oron i omvärlden och en allt svagare konjunktur här hemma förde med sig att marknadsutvecklingen vände nedåt under andra halvåret Totalmarknaden för elinstallationer minskade från 65,3 miljarder under 2011 till 63,6 miljarder Det var tack vare att industri- och teleinstallationer endast förändrades marginellt som minskningen av totalsiffran för elinstallationsmarknaden stannade på 8 EIO AKTUELLT nr

9 Arga Snickaren riktar ljuset på elektrikern EIO är med igen i den nya säsongen Arga Snickaren i Kanal 5 har fått människor att förstå hur mycket elektriker faktiskt kan. Programledare Anders Öfvergård har sett att allt färre själva ger sig på elen hemma och istället ber yrkesmän om hjälp. Säsong nio drog igång den 27 mars och EIO och Elrätt är med igen. Foto: Kanal 5 Anders Öfvergård alias Arga Snickaren t e x t: s ta f fa n j thor s e l l EIOs och Sveriges Elgrossisters projekt Elrätt syns i Arga Snickaren genom inslag om moderna eltekniklösningar som styrd belysning, energibesparing och säkerhet. Just säkerheten är något som återigen hamnar högt på agendan i programmen. Arga Snickaren har inte bara höjt elinstallatörers och elektrikers status. Vi har även fått folk att fatta att de inte ska hålla på med elen hemma själva. Under inspelningen av den nya säsongen har vi vid något tillfälle kommit hem till någon som själv mixtrat med elen och de skäms som bara den för att de gjort det. Ingen gör det nu för tiden, säger Anders Öfvergård. Ändå har han sett undantag. Under inspelningarna har Anders Öfvergård och hans team bland annat kommit till en bostad där över 200 spotlights installerats utan värmeskydd, eller så kallade spotthinkar. Det var en tickande bomb. Hos en annan familj öppnade vi en strömbrytardosa där det nästan brann. Då är jag ärlig, jag reagerar som bekant om någon gjort fel. Det är roligt att hjälpa folk och en bra vän är en ärlig vän. Den inställningen håller jag inte igen med. Anders Öfvergård säger att tittarna kommer få se mer ny teknik och lära sig mer om moderna eltekniklösningar i säsong nio. Det är vad det handlar om i elbranschen i dag, tycker han. Vi kommer att visa hur mycket man kan göra med till exempel belysning, och då använder vi till exempel LED-teknik. Vi ska visa hur man kan tänka till lite och hur mycket bra man kan få gjort med rätt hjälp. Elektriker i dag gör väldigt mycket mer än lägger kablar i plaströr, säger Anders Öfvergård. Nathalie Bjurgård från Ohmegi, ett av EIOs medlemsföretag, är en av elektrikerna i Arga Snickaren, tillsammans med Vladimir Vladde Dimitrijevic. Om att vara med i programmet säger hon att det är jobbigt, lärorikt, nervöst och roligt på en gång och hon håller med Andres Öfvergård. Jag tror att programmet är positivt på alla sätt, det både höjer statusen och förbättrar synen på elektriker. Tittarna får se allt man kan göra med el. Det är ett viktigt jobb, elen måste ju kopplas rätt, säger hon. Ändrade datum för ELRÄTT-seminarier Årets seminarieserie för ELRÄTT är nu i full gång. På grund av sjukdom har dessvärre vissa datum fått skjutas fram i tiden. Följande datum gäller nu för dessa orter (övriga som tidigare): Uppsala 2 maj Västerås 3 maj Örebro 6 maj Umeå 5 juni Skellefteå 14 juni Luleå 18 juni Seminarierna riktar sig dels till dig som vill gå med i ELRÄTT, och dels till dig som vill fortsätta vara med i kampanjen. På agendan står elteknikbransch i förändring, marknadsföring, affärsmodell och kundvärde. Kort sagt visar seminarierna vilka möjligheter som står till buds, om man väljer att jobba aktivt med sitt varumärke och sin affärsutveckling. Seminarierna är obligatoriska för medverkan i ELRÄTT Är du inte anmäld ännu, ta nu chansen att boka din plats genast! Hela turnéplanen och anmälningslänkar hittar du på EIOs medlemssidor för ELRÄTT: Sidor/seminarier_2013.aspx Har du frågor om seminarierna, kontakta Carin Johansson, EIO AKTUELLT nr

10 EIO Avtalsnytt LÄS ALLTID SENASTE NYTT PÅ NR "Kravet på facklig skatt betraktar vi genom denna uppgörelse som avfört från förhandlingarna" EIO och Elektrikerförbundet har träffat en överenskommelse om konfliktfrågorna på installationsområdet. Båda parter drar tillbaka sina stridsåtgärder. Inkasseringsavtalet fortsätter att gälla, Elektrikerförbundet återtar sitt krav på så kallad facklig skatt och Installationsavtalet gäller från 1 april med sju dagars ömsesidig uppsägningstid. Parterna fortsätter att förhandla om installationsavtalsfrågorna och revidering av Inkasseringsavtalet under medlarnas ledning. Vi är lättade att en konflikt som skulle försatt över 5000 elektriker i strejk har kunnat undvikas. Elteknikföretagen tar genom denna överenskommelse ansvar för svensk industri. Förhandlingarna mellan industrins parter kan nu fortsätta utan att störas av en strejk på elteknikområdet, säger Åsa Kjellberg Kahn, vice vd och förhandlingschef på EIO. Elektrikerförbundet första varsel i konflikten kom den 29 januari, samma dag som parterna bytte krav och innan någon förhandling inletts i sak. Arbetsgivarna har alltså redan från första dagen tvingats förhandla under hotet om en massiv konflikt. Trots att konflikten inte brutit ut har redan varslet i sig orsakat stora ekonomiska skador för branschen, genom växande osäkerhet och uteblivna affärer. Den osäkerheten har förstås också drabbat kunderna, till exempel skogsindustrin. Om strejken hade brutit ut hade skadorna för svensk ekonomi blivit betydande. Facket har haft två krav. Dels att företagen ska fortsätta med insamlingen av fackets medlemsavgifter. Dels en facklig skatt, att 0,5 procent av de pengar företagen avsätter till medarbetarnas löner istället ska betalas till direkt till Elektrikerförbundet och kunna användas i deras ordinarie fackliga verksamhet. Kravet på facklig skatt betraktar vi genom denna uppgörelse som avfört från förhandlingarna, säger Åsa Kjellberg Kahn. När det gäller medlemsavgifterna så kommer arbetsgivarnas medverkan att fortsätta enligt Inkasseringsavtalet. Med medlarnas hjälp förhandlar parterna nu vidare om Installationsavtalets frågor och om revidering av Inkasseringsavtalet. Elektrikerförbundets återkommande varsel är ett allvarligt problem. De skadar både företag och anställda, men även kunderna och allmänheten. Genom att ständigt välja konflikt före förhandling undergräver de också den svenska modellen som bygger på förhandlingar i godo. Som hemmamarknadsfack har Elektrikerförbundet ytterst låga spärrar mot konflikt, vilket den här avtalsrörelsen återigen är ett tydligt bevis på, säger Åsa Kjellberg Kahn. Elektrikerförbundet har sedan 1993 varslat om konflikt 28 gånger, endast 6 av 20 år har inneburit verklig arbetsfred. Läs det senaste om avtalsrörelsen på 10 EIO AKTUELLT nr

11 EIO Avtalsnytt Det behövs mer specialistkompetens Mitt företag, men även elteknikbranschen i stor, behöver anställa personal med specialistkompetenser. I dag är utbildningsavtalet ett hinder för hela branschens utveckling på sikt. Det säger Per Ove Pettersson, som driver J & P Elmontage i Visby med ett 20-tal anställda. Elteknikbranschen påverkas av teknikutvecklingen i samhället som helhet. Vi måste vi följa med för att utveckla företagen och samtidigt bidra till en bransch som inte stagnerar, utan går framåt, säger Per Ove Pettersson. Inför avtalsrörelsen är företagets möjligheter att få rätt kompetenser en viktig fråga för honom. I dag har elteknikföretagen en mycket bredare verksamhet än tidigare. Hos oss jobbar vi med traditionella elinstallationer, men tele och säkerhet blir allt större delar, säger Per Ove Pettersson. Då behöver vi också personal med andra utbildningar än den traditionella elektrikerutbildningen på gymnasiet. En elektriker i dag arbetar med helt andra installationer sätt än för 20 år sedan, det går inte att jämföra. Vi breddar vår verksamhet hela tiden och då måste också kunnandet hos personalen följa med. Det är också något som är mycket Per Ove Pettersson, J & P Elmontage. positivt för våra anställda, den nya tekniken utvecklar kompetensen och innebär nya utmaningar och ett jobb som är mer flexibelt, säger Per Ove Pettersson. Säkerhet och automation växer ständigt och det finns mer och mer mjukvara i anläggningarna. Då behöver vi personal med bland annat programmeringskompetens för att branschen skall kunna fortsätta att breddas. När konjunkturen går ner är det också viktigt att vi kan behålla specialisterna inom företaget, de kan inte vara en del av den vanliga turordningslistan, betonar Per Ove Pettersson. De konflikter som SEF varslat om under våren riskerar att försvaga branschen, det förtroende som beställarna har för elteknikföretagen riskerar att urholkas. Beställarna känner till situationen och följer utvecklingen noga nu, säger Per Ove Pettersson. Att vi möts av gliringar kan jag klara av, men det är riktigt bekymmersamt om uppdragen går till företag inom andra avtalsområden. Elektriker och företag inom industrin går ju på andra avtal och med upprepade konflikter kan de vara en lösning för beställare som vill vara säkra på att jobben blir utförda. När varsel och konflikter i den egna avtalsröresen dessutom kompletteras med sympatistrejker i en omfattning som inga andra LO-förbund visar upp, försvagar det branschen ytterligare, betonar Per Ove Pettersson. SEF:s konfliktvilja riskerar att hämma branschens modernisering, göra jobben mindre intressanta och kvalificerade för de anställda och dessutom styra över beställningar till andra avtalsområden. Jag har svårt att se att det för oss framåt, konstaterar Per Ove Pettersson. Lärlingarna måste kunna undantas vid varsel Elteknikbranschens lärlingar måste skyddas från LAS-regelns sist in, först ut. Dagens system hotar föryngringen av branschen. Den som tvingas avbryta sin utbildning om konjunkturen viker försvinner sannolikt från branschen för gott. Det säger Staffan Påhlsson, vd för Bravida. Staffan Påhlsson, Bravida. Förutom helheten ett modernt kollektivavtal, finns flera viktiga delfrågor i diskussionerna kring årets avtalsrörelse. Det dramatiska varsel som SEF lade fram innan förhandlingarna hade börjat skymde sikten kring väsentligheterna inledningsvis. Men EIOs medlemsföretag håller fast vid inriktningen, anser Staffan Påhlsson. Visst kom konflikthotet som en chock, men vi får inte låta icke-frågor dominera diskussionen. Vi lever i ett modernt samhälle och inkasseringen av fackavgifter är en sak mellan fackföreningen och dess medlemmar. Det finns betydligt mer moderna sätt att betala numera, autogiro tror jag att de flesta har hört talas om. Visst vill vi hjälpa till, men det är en fråga för facket internt. Det jag önskar är att vi får fram något konkret på bordet från den gemensamma grupp som skall modernisera kollektivavtalet, säger Staffan Påhlsson. Den har hittills misslyckats med att få fram det underlag till det moderna avtal vi behöver, det som skulle utgöra en grund för många av de viktiga branschfrågor vi vill hitta gemensamma lösningar på. Där vill jag från Bravida trycka särskilt på behoven av ändrade turordningsregler. Vi vill kunna värna specialistkompetenser i samband med varsel, understryker Staffan Påhlsson. Men när ägare bakom en koncern kräver en juridisk enhet, ett organisationsnummer blir vi som är riktigt stora låsta på samma sätt som de mindre företagen som inte heller kan bilda nya bolag för att skydda sina specialister, men av andra skäl. EIO AKTUELLT nr

12 EIO Avtalsnytt Ackord undergräver individuella löner Mer specialistkompetens och individuella löner är några av nycklarna till elteknikföretagens fortsatta utveckling. Jan Ejebjörk som är ordförande i EIOs Skånedistrikt påpekar att många av frågorna i årets avtalsrörelse är viktiga framtidsfrågor för branschen som helhet. Men lönesystemet är centralt, understryker han. Med det system vi har nu slätar ju gemensamhetsackordet ut den individuella lönen. Jan Ejebjörk varnar för utvecklingen där företag skapar nya, separata bolag för att kunna tillämpa andra anställningsvillkor och lönesystem. De stora företagen kan utveckla sådana lösningar, men för oss mindre och medelstora är det inte möjligt, vi kan inte gå den omvägen, betonar han. För oss behövs ett bra lönesystem inom ramen för kollektivavtalet. Med vattentäta skott mellan sina olika företag kan de stora skydda specialistkompetenser när konjunkturen sviktar och personalstyrkan skärs ner. Men för oss andra finns en risk för att vi tappar kompetenser och inte kan följa med i den nya tekniken, säger Jan Ejebjörk. Då finns risken att vi blir frånåkta, att nytänkande och utveckling blir svåra att förverkliga. Det är flera delfrågor som engagerar EIOs medlemmar i Skånedistriktet, men först och främst vill man ha en rimlig avtalsrörelse som handlar om centrala avtalsfrågor. En facklig skatt på 0,5 procent är ju helt befängt, säger Jan Ejebjörk. Inkasseringsavtalet är ju något man inte skulle vilja ha alls, det känns väldigt gammaldags. Med dagens betalningssystem, Jan Ejebjörk, JiHå El och Automation AB. autogiro och andra möjligheter är de här systemen något vi borde komma bort från. Där hoppas jag att årets avtalsrörelse kan resultera i en lösning som går i rätt riktning, säger Jan Ejebjörk. De märkliga avtalsreglerna för reseersättning är en annan fråga som engagerar både Jan Ejebjörk och andra företag i EIOs Skånedistrikt särskilt. Det är ju mycket konstigt att ha ett system som inte passar ihop med Skatteverkets regler, påpekar Jan Ejebjörk. Det är bra att EIO driver också den frågan i avtalsrörelsen. Reformerat regelverk stärker elteknikbranschen Elteknikbranschen förändras. Under perioden har vi sett hur omsättningen i olika delar av branschen både ökat och minskat. Det är mer än siffror i tabeller och är en utveckling som påverkar elteknikföretagens dagliga verksamhet och kompetensbehovet. Så lär det fortsätta. Förändring är en naturlig del på en fungerande marknad. Det kan vara värt att tänka på att montörer i dag utför arbetsuppgifter som inte ens fanns för ett par decennier sedan. På samma sätt kommer helt nya krav att ställas på morgondagens yrkesmän. Utmaningen är att skapa spelregler som hjälper elteknikföretagen att följa utvecklingen och som gör företagen till attraktiva arbetsgivare med utvecklande arbetsuppgifter. Tyvärr är Installationsavtalet ingen förebild i det avseendet. Reformer krävs nu på flera områden för att rusta elteknikbranschen för framtiden. EIO vill att elektriker ska ha en gedigen och relevant utbildning. Det är en förutsättning för att upprätthålla en god kvalitet på tjänsterna och hög nivå på elsäkerheten. Men det förutsätter inte att alla har gått samma utbildning. Dagens regler, som innebär att den som omfattas av Installationsavtalet i stort sett måste ha gått elprogrammet på gymnasiet följt av en lärlingstid, stänger dessvärre ute många duktiga personer från branschen. Dessutom gör reglerna det svårt för företagen i deras arbete med att hitta rätt kompetens. Redan nu ser vi dock en ökad efterfrågan på nya kompetenser, till exempel inom energieffektivisering, automation och andra kvalificerade eltekniska arbetsuppgifter. Enligt en ny medlemsundersökning som EIO låtit Novus göra instämmer 93 procent av de svarande i påståendet att företag ska kunna anställa den kompetens företaget har behov av utan begränsningar i kollektivavtalet, vilket innebär att det är reglerna i elsäkerhetslagstiftningen som styr. Installationsavtalet är heller inte tillräckligt anpassat för de unga. Möjligheten att visstidsanställa lärlingar skulle vara värdefull för de arbetsgivare som vill ge unga personer en chans, inte minst i dagens tuffa marknadsläge. Men avtalet gör det också svårt att behålla kompetensen. I dag kan företag tvingas säga upp personal i en del av verksamheten som visar goda resultat, samtidigt som mindre effektiva eller av vikande konjunktur drabbade enheter lämnas orörda. Det är ett högt spel med lönsamheten som försvårar arbetet med att attrahera och behålla specialkompetens. Konjunkturen går i vågor. Det enda vi säkert vet är att nästa uppgång innebär nya utmaningar. Vi behöver ett Installationsavtal som speglar elteknikbranschens förändring, inte en bromskloss som försvårar företagens kompetensförsörjning. Åsa Kjellberg Kahn, vice vd och förhandlingschef, EIO 12 EIO AKTUELLT nr

13 Många frågor till EIO på Hem & Villa i Malmö EIO fanns på plats på Hem & Villa Mässan i Malmö den 28 februari 3 mars. Totalt under de fyra dagarna hade mässan närmare besökare. EIO arrangerade en tävling i sin monter som 800 besökare deltog i. Vinnaren blev egenföretagaren Carina Skoog från Svedala. Genom att besöka mässan har jag har fått mer kunskap om innehavarens ansvar, ROT-avdraget, EIOs konsumentgaranti, nyttan med ett kvitto från EIO-installatörer samt kvalitén på arbete utfört av en EIO-installatör, säger Carina Skoog och fortsätter: Jag driver själv ett företag och vet därmed vikten av rätt utfört arbete. Lennart Månsson, företagsrådgivare EIO Skåne och Carina Skoog, vinnare i EIOs tävling under Hem & Villa i Malmö. Priset var en ipad Mini. Nytt ramavtal med Volkswagen, Audi och Skoda EIO har tecknat ett nytt ramavtal med Volkswagen, Audi och Skoda från och med den 1 mars Avtalet innehåller både transport- och personbilar. Nya modeller från både Skoda och Audi ingår i avtalet. Vid beställning ska alltid ramavtalsnummer anges. Rabatter Volkswagen transportbilar Caddy 9 % Caddy Maxi 10 % Amarok 10 % T5 11 % Crafter 13 % Sverigeutrustning 10 % Fabriksutrustning 10 % Rabatter Volkswagen personbilar Up 8 % Polo 9 % Golf 10 % Jetta 10 % Touran 10 % Tiguan 10 % Sharan 10 % Passat 10 % Sverigeutrustning 10 % (UP 8%, Polo 9%). Fabriksutrustning 10 % (UP 8%, Polo 9%). Vissa utrustningsdetaljer samt utrustningspaket omfattas inte. Detta framgår av Cirkaprislista Stockholm som finns på Rabatter Audi personbilar A1, A3 9 % Audi 9 % Audi S-bilar Enligt separat offert Cab Enligt separat offert TT Enligt separat offert A8 Enligt separat offert Rabatt på Sverigemontage (rabattsatsen följer bilen). Rabatt på så kallad merutrustning (från fabrik, rabattsatsen följer bilen). Vissa utrustningsdetaljer samt utrustningspaket omfattas inte. Detta framgår av Cirkaprislista Stockholm som finns på Rabatter Skoda personbilar Citigo 8 % Fabia 9 % Roomster 9 % Praktik 9 % Octavia 10 % Yeti 10 % Superb 11 % Rabatt på Sverigemontage (rabattsatsen följer bilen). Rabatt på så kallad merutrustning (från fabrik, rabattsatsen följer bilen). Vissa utrustningsdetaljer samt utrustningspaket omfattas inte. Detta framgår av Cirkaprislista Stockholm som finns på Mer information finns på EIO AKTUELLT nr

14 Halva avgiften för pensionssparare Collectum har förhandlat ner avgifterna rejält på de fonder som kan väljas för förvaltning av tjänstepensionen ITP. Det kan betyda kronor plus för en pensionssparare. Fondavgifterna i Collectums senaste tjänstepensionsupphandling är i genomsnitt 55 procent lägre än avgifterna för exakt samma fonder på den öppna marknaden, enligt en ny rapport. Det ger mer pengar till pensionsspararna, säger Jenny Jeppsson, informationschef på Collectum. För en privatanställd tjänsteman med tjänstepensionen ITP1 som i dag är 30 år och har en månadslön på kronor innebär upphandlingen att pensionskapitalet blir mer än kronor större än om han betalat ordinarie avgift på fondförvaltningen har Collectum räknat ut. ITP1 innebär den premiebaserade tjänstepensionen där den anställde själv väljer vilka fonder den ska placeras i. ITP1 omfattar alla tjänstemän födda 1979, men även många övriga. Upphandlingarna av tjänstepensionsförvaltare genomförs på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK. Rapporten "Mer pension för pengarna den tredje upphandlingens betydelse för pensionsspararna" finns att läsa på Nässjö-elev vann ECY CUP ECY CUP 2013 har avgjorts. Vinnande klass blev Elektrikergymnasiet 3E i Stockholm. Klassens lärare Ulf Friman tilldelades också årets lärarpris. Bästa enskilda prestation stod Hampus Sagemar på Brinellgymnasiet i Nässjö för. Brinellgymnasiet knep även andraplatsen i tävlingen genom Niklas Rickardsson. På tredje plats bland de tävlande eleverna kom Erik Wester på Stiernhööksgymnasiet i Rättvik. De tre bästa individuella vinnarna blir direktkvalificerade till Yrkes-SM ECY CUP är en rikstäckande tävling för elever i gymnasieskolans sista år på Elprogrammet och riktar sig mot blivande elektriker/eltekniker. Varje vår får alla elever som går sista året på Elprogrammet chansen att vara med i tävlingen, som testar kunskapsnivån på elever runt om i landet. Nästan hundra procent av Sveriges skolor med elprogram deltar i tävlingen. I år deltog omkring 3200 elever. Totalt klarade cirka 68 procent av eleverna godkänt på Elsäkerhetsprovet vid första försöket. För de som inte klarade godkänt på Elsäkerhetsprovet erbjuds ett omprovstillfälle 10 april. Läs mer om ECY CUP och om resultaten på Snart enbart personlig inloggning på eio.se Sedan en tid tillbaka har vi succesivt gått över från företagsinloggning till personlig inloggning på medlemssidorna på Vi kommer nu inom kort att avsluta företagsinloggningen och helt gå över till enbart personliga inloggningar. Detta berör även samt Om du ännu inte har en personlig inloggning, kontakta någon av nedanstående: Region Väst: Jeanette Lundgren, Region Syd: Karin Sadedin, Region Mellan: Malin Fredriksson, Region Norr: Gudrun Andersson, Stockholm: Marie Lindahl, Åsa Anderberg , eller Anja Wernersson, Avgiften till EIO Fr o m 2013 faktureras medlemsavgiften till EIO via Svenskt Näringsliv istället för genom EIO. Vill du veta mer? Kontakta Åsa Anderberg, , 14 EIO AKTUELLT nr

15 Hovrättsdom visar vikten av tydlighet i ändringar till AB 04 En ny dom i Svea Hovrätt visar att ändringar i AB 04 måste uppfylla vissa krav på tydlighet för att gälla. I domen, från den 8 mars, konstateras att ändringar av fasta bestämmelser i AB 04 måste redovisas under en särskild kod i de administrativa föreskrifterna. t e x t: s ta f fa n j thor s e l l I förordet till AB 04, eller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings-, och installationsentreprenader, står det att AB 04 bygger på en rimlig balans mellan rättigheter och skyldigheter, och att syftet är en ekonomiskt optimal riskfördelning mellan beställare och entreprenör. På grund av just den balansen ska ändringar i AB 04 undvikas. Om ändringar i AB 04 ändå görs ska dessa tas upp och beskrivas i de administrativa föreskrifterna. För att en ändring av en fast bestämmelse i AB 04 ska anses vara tydlig krävs att en hänvisning görs till ändringen i en sammanställning under koden AFC.111. Här ska parterna alltså skriva ned de koder och rubriker i de administrativa föreskrifterna som innehåller ändringar av de fasta bestämmelserna i AB 04. I fallet i hovrätten, mål nummer T694-12, hade en beställare gått ut med ett förfrågningsunderlag för en entreprenad där AB 04 gällde. Entreprenören hävdade att ÄTA-arbeten hade beställts i enlighet med AB 04 i och med att beställaren överlämnat revideringspromemorior för olika arbeten till entreprenören. Beställaren hävdade å sin sida att man inte beställt ÄTA-arbetena, eftersom de särskilda krav som skrivits in under koden AFC.23 inte hade följts vid beställningen. De särskilda kraven gällde bland annat att ÄTA-arbeten inte fick påbörjas utan att skriftlig beställning erhållits från beställaren och att beställningen skulle innehålla uppgifter om pris och tidpunkt för färdigställandet. Beställaren hade dock inte gjort en hänvisning till AFC.23 i sammanställningen av ändringar i AB 04 under AFC.111 i de administrativa föreskrifterna. Hovrättens slutsats i målet var att eftersom det inte framgick av AFC.111 att bestämmelsen om formkrav för beställning av ÄTA-arbeten i AB 04 var ändrad, så gällde istället bestämmelserna i AB 04 fullt ut. Eftersom ÄTA-arbetena således hade beställts enligt AB 04 dömdes beställaren att ersätta entreprenören för utfört ÄTAarbete en summa på över en halv miljon kronor. Den här regeln att ändringar i AB måste vara tydliga var en av entreprenörernas viktigaste frågor när AB gjordes om i början av 2000-talet. EIO var med och drev frågan. Många entreprenörer upplevde att beställare gjorde ändringar i AB på ett sätt som gjorde det svårt för dem att få en överblick, och som påverkade riskfördelningen negativt för entreprenören. Därför tillkom den nya regeln, och entreprenören vann det här målet på grund av den, säger Åsa Kjellberg Kahn, chefsjurist och förhandlingschef på EIO. Vill du veta mer? Kontakta Hanna-Lotta Nielsen, Vägledning vid elolycka Nu finns broschyren Vägledning vid elolyckor i en ny reviderad version. Broschyren är framtagen av EIO, SEF och Elsäkerhetsverket och innehåller bland annat information om vad som händer vid strömgenomgång i kroppen. Broschyren finns att ladda ner på på medlemssidorna under rubriken För arbetsgivaren. Direktlänk: Medlem/forarbetsgivaren/arbetsmiljo/ olycksfallsatgarder/sidor/default.aspx Broschyren kan också beställas på Pris medlemmar: 10 kr (övriga 20 kr). Artikelnummer: Vill du veta mer? Kontakta Rickard Lindberg, Pontus Gustafsson jobbar som elmontör på Denckert El. På omslaget ser vi Pontus utföra en belysningsinstallation i centrala Stockholm. EIO AKTUELLT nr

16 Vässa kompetensen med eio Välkommen till eio! Nya medlemsföretag, mars 2013 Kalendariet uppdateras löpande på medlemssidorna på Fler kurser hittar du även via EUU, EIO Gävle Dala Bravida Sverige AB, filial Midroc Electro AB, Bemab Mek EIO Mellersta Norrland borlänge Hofors Arbetsgivarkurser EIOs arbetsgivarkurser genomförs under hösten 2013 på grund av att alla kollektivavtal omförhandlas under våren. Kurserna kommer därmed spegla aktuellt avtalsinnehåll. Kurser via EUU EIO Företagsekonomi Se höstens datum på Kursen ger grundläggande kunskaper i företagsekonomi för analys av företagets ekonomiska läge. Kursledare: Hans Heldring, EIO. Professionell kalkylering med EIO Se höstens datum på Lär dig hur man får med alla kostnader som följer ett projekt och få ett bättre ekonomisk utfall. Lär dig även tolka föreskrifter och handlingar rätt så att du vet vad du lämnar pris på. Målgrupp: Chefer, kalkylatorer och projektledare. Kursledare: Hans Heldring och Mats Fredriksson, EIO. Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U Jönköping 9 april, Ludvika 7-maj, Göteborg 15-maj 13. Se höstens datum på Du får kunskaper och färdigheter för att kunna agera som BAS för en säker arbetsmiljö. Utbildningen ska ses som en funktionsutbildning. Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som ska vara BAS P/U i projekt av normal art och som har praktisk erfarenhet från bygg- och anläggningsarbete i arbetsledande ställning. Entreprenadjuridik Stockholm april, Göteborg maj, Umeå maj. Se höstens datum på Du får kunskaper om vilka entreprenörens rättigheter och skyldigheter är i ett normalt entreprenadavtal. Kursen innehåller bland annat: Allmän avtalsrätt, Entreprenadformer, Allmänna bestämmelser AB och ABT samt ABU och NL, NLM och ALEM. Målgrupp: Installatörer, projektledare, arbetsledare och i viss utsträckning även för kalkylatorer och ledande montörer. Mer information om alla ovanstående kurser samt anmälan via Bravida Sverige AB, filial EIO SKÅNE Elektronomen AB ENACO Sverige AB, filial Malla Electric Midroc Electro AB, filial Automation EIO Stockholm AB Tyresö Elinstallatör Perland E2N Installation AB Ekens Eltjänst Gamla Stans Ljus & Kraft AB Gavlo AB HP Borg Elektriska Ab Larm och Tele Partner i Stockholm AB Mega EL i Stockholm AB Tjärhovs Elektriska EIO Uppsala-Västerås YIT Sverige AB, filial EIO Örebro-Värmland Bravida Prenad AB, filial Eleventum Norden AB EIO Övre Norrland Delt Skellefteå AB Lapplands VVS & EL AB Östersund Oxie limhamn Osby Malmö Tyresö Täby Nynäshamn Farsta Huddinge upplands Väsby Solna Ekerö bagarmossen Fagersta Karlstad Svartå Skellefteå Arjeplog Nya cirkulär från EIO Följande cirkulär har skickats ut till EIOs medlemsföretag sedan förra numret av EIO-Aktuellt. Cirkulären finns även på (logga in som medlem). Rubrikerna är klickbara i den digitala utgåvan av tidningen Hemställan från medlarna accepterad - alla stridsåtgärder återkallade Lockout från EIO Årsmöte i Göteborg den 16 maj Nationaldagen, tillämpning av avtalsbestämmelserna år Varslad strejk inom byggsektorn (Byggnads) Mässor och event Här ser du några av våren och sommarens mässor och aktiviteter i elteknikbranschen. I den digitala versionen av EIO-Aktuellt kan du klicka dig vidare till närmare information om de olika aktiviteterna. 23 april TeleCup maj Elfack, Göteborg läs mer om EIOs medverkan på Elfack på sidorna juni-7 juli Almedalsveckan, Visby 2-7 juli Yrkes-VM i Leipzig EIO AKTUELLT nr

EIO Aktuellt. EIO upprörda över SEF:s storvarsel vid avtalsväxling. Reklamfilm inleder ELRÄTT 2013. EIO startar Ledarskapsprogram

EIO Aktuellt. EIO upprörda över SEF:s storvarsel vid avtalsväxling. Reklamfilm inleder ELRÄTT 2013. EIO startar Ledarskapsprogram EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 1/2 2013 EIO upprörda över SEF:s storvarsel vid avtalsväxling Jan Siezing, vd EIO samt Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef EIO Reklamfilm inleder ELRÄTT 2013 ELRÄTT

Läs mer

EIO Aktuellt. ELRÄTT reklamfilm visar modern elteknik. Dråpslag mot branschen. EIO aktiva i elsäkerhetsdebatten. För medlemsföretag i EIO NR 3 2013

EIO Aktuellt. ELRÄTT reklamfilm visar modern elteknik. Dråpslag mot branschen. EIO aktiva i elsäkerhetsdebatten. För medlemsföretag i EIO NR 3 2013 EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 3 2013 ELRÄTT reklamfilm visar modern elteknik Martin Pettersson, Eldialog i Karlstad, och Nathalie Bjurgard, Ohmegi i Sollentuna, medverkar i den reklamfilm som

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 10/11 2011 Björn Sjöberg, distriktsordförande för EIO Sydöstra Sverige: EIO kan göra mer för små och medelstora företag Foto:

Läs mer

Nu har vi växlat avtalskrav

Nu har vi växlat avtalskrav Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 2 feb 2010 Nu har vi växlat avtalskrav Foto: Henrik Nygård Fr v Jan Siezing, VD EIO, Åsa Kjellberg Kahn, för handlingschef

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011 Vi på EIO ska bli ännu bättre på att lyssna på medlemsföretagen och har därför beslutat att bygga upp en panel av medlemsföretag

Läs mer

Aktuellt. En god lönsamhet ger mod att investera och nyanställa. Vi finns också på www.eio.se

Aktuellt. En god lönsamhet ger mod att investera och nyanställa. Vi finns också på www.eio.se Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 1 JAN 2010 Thomas Carlsson, EIO:s ordförande och chef för NEA Teknik: Foto: Johanna Norin En god lönsamhet ger mod att investera

Läs mer

EIO Aktuellt. Elinstallatörer är vår tids klimatarbetare. Statsminister Fredrik Reinfeldt i exklusiv intervju:

EIO Aktuellt. Elinstallatörer är vår tids klimatarbetare. Statsminister Fredrik Reinfeldt i exklusiv intervju: EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 5 2014 Statsminister Fredrik Reinfeldt i exklusiv intervju: Elinstallatörer är vår tids klimatarbetare Succé för medlemsresan till mässan Light + Building Ett 20-tal

Läs mer

EIO Aktuellt. Vinnare i Yrkes-SM. Elsäkerhetsverket agerar efter EIOs rapport "Noll Koll"

EIO Aktuellt. Vinnare i Yrkes-SM. Elsäkerhetsverket agerar efter EIOs rapport Noll Koll EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 6 2014 Vinnare i Yrkes-SM "Att min insats räckte till guld är jättekul", sa en överlycklig Jonas Frölander när han vunnit grenen Telekommunikation i Yrkes- SM i

Läs mer

AKTUELLT. kommuniceras löpande på en särskild hemsida

AKTUELLT. kommuniceras löpande på en särskild hemsida AKTUELLT INFORMATION INFORMATION TILL TILL ELEKTRISKA ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR MEDLEMMAR NR NR 12 5 2012 2011 Vi på EIO ska bli ännu bättre på att lyssna

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009 Foto: Clas Göran Carlsson EIO:s elteknikpris till Gottsundaskolan Gottsundaskolan i Uppsala med fr v Sara Johansson,

Läs mer

EIO vill ha ett modernt avtal och

EIO vill ha ett modernt avtal och AKTUELLT FOTO: HENRIK NYGÅRD EIO vill ha ett modernt avtal och Den 26 januari växlade EIO och Svenska Elektrikerförbundet avtalskrav. På bilden Jonas Wallin, vd Elektrikerförbundet och Jan Siezing, vd

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DEC

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DEC AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DEC 2008 På kurs i företagsekonomi med EIO fokus på lönsamhet och nyckeltal eio:s avgående Vd Hans enström: Lycka till,

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen EIO ÅRSREDOVISNING Box 17537, 118 91 Stockholm 20 Telefon 08 762 75 00, www.eio.se 07

Elektriska Installatörsorganisationen EIO ÅRSREDOVISNING Box 17537, 118 91 Stockholm 20 Telefon 08 762 75 00, www.eio.se 07 ÅRSREDOVISNING 7 Innehåll VD har ordet 4 Teknik och marknad 6 Arbetsgivarverksamheten 10 information, IT och elinstallatören 12 Styrelsens berättelse 14 Förvaltningsberättelse 20 Koncernresultaträkning

Läs mer

Aktuellt. Startskottet har gått för Kapa Kilowatten

Aktuellt. Startskottet har gått för Kapa Kilowatten Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 5 maj 2010 Hans Engvall från El-Teknik i Gävle AB var en av de cirka 183 000 besökarna på årets Light+Building-mässa i Frankfurt.

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 6 JUNI

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 6 JUNI AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 6 JUNI 2008 En heldag bland tigrar, delfiner och Bamse Jan Siezing ny vd för EIO Jan Siezing (54), för närvarande VD i EIO:s

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 2 FEBRUARI 2008

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 2 FEBRUARI 2008 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 2 FEBRUARI 2008 Bristen på kom petens måste tas på allvar! Idag lyfter företagen ofta upp duktiga elektriker till ledande positioner.

Läs mer

EIO och SEF i lyckad kurssamverkan

EIO och SEF i lyckad kurssamverkan AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 6 7 2011 På rätt kurs för arbetsmiljön: Tryggare framtid med arbetsmiljöarbete EIO och SEF i lyckad kurssamverkan Läs mer på

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JAN

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JAN AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JAN 2009 Äntligen ROTavdrag! eio har under flera år arbetat för ett höjt och permanent ROT-avdrag. Den 8 december kom belöningen.

Läs mer

Aktuellt. Festen där Per Ove blev elvis. Läs allt om avtalsförhandlingarna! www. eio.se. Besök EIO:s caffeleria på Elfack 7 11 maj

Aktuellt. Festen där Per Ove blev elvis. Läs allt om avtalsförhandlingarna! www. eio.se. Besök EIO:s caffeleria på Elfack 7 11 maj Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 5 maj 2007 Festen där Per Ove blev elvis Både EIO Stockholm och EIO Östgöta-Sörmland firade nyligen sina respektive 100-årsdagar.

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008 EIO-företagen laddar: Energideklaration sen tar vi över EIO Eltest skyddar nära och kära Var rädd om dina nära

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2004. Rocka fett, EIO!

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2004. Rocka fett, EIO! AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2004 Foton: Hans Clausen Punkare på årsmötet i Skövde: Rocka fett, EIO! Punkaren Putte Svensson berättade för publiken

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Verksamhetsberättelse Svenska Elektrikerförbundet. Inför CR 11-12 juni 2013

Verksamhetsberättelse Svenska Elektrikerförbundet. Inför CR 11-12 juni 2013 2012 Verksamhetsberättelse Svenska Elektrikerförbundet Inför CR 11-12 juni 2013 Verksamhetsberättelse är en populärversion av verksamhetsberättelsen med årsredovisning 2012. De kompletta handlingarna med

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DECEMBER 2007

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DECEMBER 2007 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DECEMBER 2007 Illustration: Nina von Rüdiger Carl-Magnus och Patrik kämpade i Japan Den 21 november avgjordes Yrkes-VM i

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Målmedvetenhet har lett till ekonomisk topplacering. Nr 8 2010 Pris 56 kr

Målmedvetenhet har lett till ekonomisk topplacering. Nr 8 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF i debatten Beloppsspärr även vid mindre förvärv Hör ett OBS-konto hemma i BAS-kontoplanen? Nöjd kund 2010 Målmedvetenhet

Läs mer

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer