VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!"

Transkript

1 PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1

2 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav från kunder och samhälle. Efterfrågan ökar på energieffektiva och miljösmarta installationer. Det gäller att hänga med i teknikutvecklingen utifrån nya förutsättningar och behov. Ny teknik och ökad globalisering gör också att nya aktörer tar sig in på marknaden. Samtidigt hårdnar konkurrensen om motiverade och kompetenta medarbetare. Det blir allt svårare att både behålla redan anställda medarbetare och rekrytera nya. Sammantaget ger detta en bild av en krävande framtid för dig som ägare, ledare eller anställd i ett företag inom VVS-branschen. Du ska vara en duktig entreprenör och hitta nya affärsmöjligheter. Du ska vara en god ledare och stötta och entusiasmera dina medarbetare. Och du ska hänga med i utvecklingen för att möta den nya tidens efterfrågan. Effekten blir att många upplever att det blir allt svårare att nå lönsamhet. LÖNSA 2

3 MHET Därför behöver du den här utbildningen Som din bransch- och arbetsgivarorganisation vill vi på VVS Företagen ge dig rätt förutsättningar för att hantera de utmaningar som finns. Vi vill att du ska kunna driva ditt företag med lönsamhet, att du ska känna dig trygg inför framtidens utmaningar och vara en attraktiv arbetsgivare. För detta behövs kunskap och utveckling. Därför startar vi VVS Akademin, en unik utbildning inom ledarskap, affärsmannaskap samt bransch- och teknikkunskap. Vi erbjuder utbildningen i samarbete med välrenommerade IHM Business School. Utbildningen på VVS Akademin utgår från dig och ditt företags egen situation. Du får verktyg som hjälper dig höja lönsamheten och stärka din ledarroll. Du jobbar aktivt med utveckling av företaget under hela utbildningen. Programmet ger personlig utveckling inom ledarskap och affärsmannaskap. Du får insikt i hur du kan klara branschens speciella utmaningar kring rekrytering, juridiska riktlinjer, ekonomi och planering. Som en röd tråd genom hela programmet pratar vi också mycket om bransch- och teknikutveckling. Det kommer att stärka dina förutsättningar att göra smarta val och fatta medvetna beslut. 3

4 Ledarskap I ledarskapsavsnitten på VVS Akademin får du möjlighet att titta på dig själv och ditt eget sätt att leda. Självinsikt är en av de grundläggande förutsättningarna för att vara en effektiv ledare. Du lär dig anpassa ledarskapet efter olika situationer och att vara uppmärksam på dina medarbetares behov. Du får kunskap om att leda ett förändringsarbete. Du tränar på att styra mot mål för att förbättra företagets lönsamhet. Du utvecklar din förmåga som tydlig arbetsgivare, lär dig leda och fördela arbete, anställa och motivera. Ledarskapsträningen ger dig insikt, inspiration och kunskap för att utveckla bolaget, förbättra försäljningen samt skapa större lönsamhet. Det vi gör under utbildningen får du direkt nytta av i verksamheten. Affärsmannaskap I avsnitten som tränar ditt affärsmannaskap utvecklar du förmågan att se hela affären. Du lär dig hur olika delar samverkar, allt från nya uppdrag och kundbemötande till ekonomi, juridik, marknadsföring, organisation och ledarskap. Du lär dig skapa långsiktiga relationer med dina kunder. Du analyserar dina resultat så att du utöver lösningar på akuta problem även kan sälja idéer och fördelar till dina kunder. Du upptäcker möjligheter till meraffärer och ökad försäljning samt lär dig identifiera morgondagens affärer. I utbildningen utgår du från ditt företags egna förutsättningar och jobbar med din egen planering så att du direkt kan börja utveckla din egen affär. Bransch och teknik Det tredje övergripande ämnet i VVS Akademin är Bransch- och teknikutveckling. Det ger dig insikt och kunskap om vilket håll utvecklingen är på väg inom ämnen som energi, miljö, klimat, effektiva arbetssätt och IT. Du får ökad insikt i vad som sker runt omkring dig och ditt bolag. Utvecklingen inom branschen kan få effekter för ditt bolag och du lär dig hur du kan ta affärsmedvetna och energismarta val framöver. Val som gör att du kan agera snabbare på förändringar och mer kunnigt än dina konkurrenter. Det ger dig chans att både upptäcka, agera på och använda morgondagens affärsmöjligheter till din och ditt bolags fördel. 4

5 5

6 Programinnehåll Din personliga utveckling Hur är du som person och vilka är dina unika styrkor och utvecklingspotentialer? Vilken roll tar du oftast i en grupp och hur reagerar och Din personliga profil, med styrkor och utvecklingsområden. Din självbild och roll i gruppen. Dina reaktioner och ditt agerande i olika situationer och dess effekter. agerar du i olika situationer? Hur hanterar du din kommunikation och hur påverkar det du säger andra personer? har du ökat och stärkt din självinsikt kring hur du reagerar, agerar och kommunicerar. har du fått ökad förståelse för hur du och din kommunikation påverkar andra i olika situationer. har du fördjupat din självkännedom och vet vad du eventuellt vill och behöver förändra hos dig själv för att du ska nå dina mål. Vilken ledarstil har du och vad är ledarskap för dig? Är du mer chef än ledare? Vad är situationsanpassat ledarskap? Vilka signaler behöver du vara uppmärksam på som ledare för att kunna värdera medarbetarnas olika behov av ledarskap? Ledarskap Situationsanpassat ledarskap. Praktisk träning i att agera utifrån olika ledarstilar. Ledarskap och chefskap. Att leda utifrån möjligheter och inte från hot. Ledarens kommunikation feedback, svåra samtal, konflikthantering. Grupputveckling. har du fått kunskap om hur du anpassar din ledarstil utifrån medarbetarnas behov. har du förstått värdet av god kommunikation och hur du ska hantera och använda feedback. har du lärt dig grunderna i coachande ledarskap samt att lägga tid på rätt saker i ledarskapet. 6

7 Vilka rättigheter/skyldigheter har du som arbetsgivare när det gäller att leda och fördela arbete? Hur kan du bli en mer professionell och tydlig arbetsgivare och ledare? Har du tillräckligt med kunskaper om att anställa och utveckla medarbetare för att undvika de klassiska fallgroparna? Hur aktivt arbetar ditt företag med säkerhet, arbetsmiljö, mångfald och jämställdhet? Arbetsrätt Organisationskultur. Anställningsförfarandet, anställningsformer och anställningsvillkor. Att leda och fördela arbete. Olika sätt att avsluta en anställning på. har du fått kunskaper inom arbetsrätten för att kunna utöva ditt ledarskap på ett korrekt och tydligt sätt med stöd av lag och kollektivavtal. kan du på ett medvetet sätt arbeta med frågor kring organisationskultur som ett led i att öka företagets lönsamhet och konkurrenskraft. Entreprenadjuridik Hur säkerställer du att ditt företag får rätt betalt av kunderna? Har du bra koll på de juridiska frågor som du stöter på i dina kundrelationer? Hur väl behärskar du Viktiga bestämmelser inom entreprenadjuridik. Vad ska du tänka på när du ingår avtal? Hur avgörs vad ditt åtagande omfattar? Hur säkerställer du att du får betalt? Hur hanterar du tidsförskjutningar i projekt? När har du rätt till tidsförlängning och ersättning för hinder? Hur hanterar du forcering? Hur hanterar du reklamationer under och efter garantitid? som entreprenör byggandets spelregler? Har du grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik för att kunna tillvarata ditt företags rättigheter och skyldigheter? har du fått värdefulla kunskaper gällande regler om byggbranschens standardavtal så att du kan ta tillvara dina rättigheter samt undvika tvister. 7

8 Programinnehåll Kunder och försäljning Hur aktivt arbetar ditt företag med försäljning och marknadsföring? Hur stor effekt har egentligen kundvård på lönsamheten? Hur kan du utveckla dina affärer och öka Din roll som ledare i samband med försäljning. Hur utvecklar du befintliga affärer och hittar nya? Rådgivande försäljning, behovsanalys; att sälja idéer och fördelar. Varför reagerar kunden som den gör; behov och förväntningar. Lär dig prisförhandla efter kundens behov. intäkterna per kund? Känner sig alla i ditt företag som säljare och tar ett aktivt ansvar för er kundvård - eller är det kanske tvärtom? har du stärkt ditt fokus på försäljning. Du vet hur du kan skapa djupare och mer långsiktiga kundrelationer och du har fått träna på behovsanalys, argumentation och beslutsfattande. Behärskar du de viktigaste ekonomiska grundbegreppen och deras betydelse? Vad kostar det att göra en affär med en kund som inte betalar? Vilka styrmedel finns det för att verksamheten ska gå med överskott? Hur kan du överföra din kunskap om branschen så att du skapar positiva effekter på lönsamheten? Ekonomi Ökad lönsamhet genom att förstå ekonomiska nyckeltal. Kostnadskontroll och kostnadsberäkningar. Resultat- och balansräkning. Analys, resultat och vinst. Ekonomiska fallgropar. har du större förståelse för företagets ekonomi och kan analysera den på ett säkrare och enklare sätt. har du en klarare bild av hur verksamheten ska bedrivas i ett ekonomiskt perspektiv för att uppnå lönsamhet. har du fått kunskap om vilka styrmedel som krävs för att generera ekonomiskt överskott. har du insikt i hur ekonomisk redovisning speglar ett företags värde och affärsverksamhet. 8

9 Kompetensförsörjning Vad är drivkraften bakom nöjda medarbetare? Varför lyckas vissa företag bättre än andra med att attrahera, rekrytera och utveckla kompetenta medarbetare? Har Bygg och dra nytta av företagets varumärke. Attrahera, rekrytera och utveckla de bästa. Interna och externa kommunikationens betydelse för företagets lönsamhet. ditt företag ett gott rykte som arbetsgivare? Vad säger ungdomar om att arbeta inom VVS-branschen? har du en bild av betydelsen av företagets varumärke i samband med rekrytering. har du lärt dig att med enkla medel öka engagemanget och produktiviteten hos dina medarbetare. har du fått verktyg för att införa systematiska medarbetarunderökningar och -samtal. Branschens utveckling Riskerar VVS-branschen att bli en lågmarginalbransch? Arbetar företaget med smarta verktyg och rutiner som möjliggör högre produktivitet och effektivitet? Hur Planering, styrning av arbetstid och bättre logistik. Inköps- och produktionsrutiner. Resonemang om effekten av nya IT-verktyg. Framtida förväntningar på energieffektiva installationer. använder montören sin arbetstid? På vilket sätt kan kompetens, produktivitet och nya IT-lösningar påverka företagets konkurrenskraft? har du en bild av branschens utmaningar och framtid. har du ökad förståelse för betydelsen av god planering och styrning. har du förståelse för hur era interna rutiner påverkar er effektivitet och produktivitet. har du insikt i nyttan och effekten av IT-lösningar för branschen. 9

10 En dag att fira och att känna glädje och stolthet över Diplomering Efter två terminer på VVS Akademin är det dags för diplomering. Du har fått med dig nya kunskaper och erfarenheter som är direkt förankrade i din egen verklighet och verksamhet. Dessutom har du byggt ett starkt nätverk med kollegor i branschen och andra nyckelpersoner som du fortsatt kan komma att ha hjälp och stöd av. På diplomeringsdagen är det dags att reflektera över allt det du fått med dig hur tycker du att det gått, vilka planer har du utvecklat och vilka effekter har det fått för dig och din verksamhet? Diplomeringsdagen är förstås också ett tillfälle att fira och känna glädje och stolthet. Du har tagit ett stort steg under denna period och utvecklat ditt ledarskap och affärsmannaskap samt ökat din förståelse kring branschens utveckling och utmaningar verktyg som hjälper dig att öka lönsamheten i verksamheten. Diplomeringsdagen blir den första i sitt slag och du blir unik som tar examen och blir diplomerad i VVS Akademins utbildning i Ledarskap, Affärsmannaskap samt Branschoch teknikutveckling. Det blir en inspirerande dag och det kommer speciella gäster och representanter från såväl VVS Företagen som IHM som vill fira din diplomering tillsammans med dig. Vi avslutar och firar med en gemensam galamiddag. Anmäl dig till VVS Akademin Programmet omfattar totalt 15 utbildningsdagar fördelade över två terminer och genomförs på tre orter; Stockholm, Göteborg och Malmö. Sista anmälningsdag är 1 juni och kursen startar i slutet av augusti. Ordinarie pris är kronor exklusive moms per deltagare. För dig som är medlem i VVS Företagen kostar dock utbildningen bara kronor exklusive moms per deltagare. Antalet platser är begränsat. Låt ditt företag bli en vinnare anmäl dig till VVS Akademin!.vvsforetagen.se/vvsakademin 10

11 VVS Företagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom VVS. Värme, Ventilation och Sanitet är tre viktiga hörnstenar i våra medlemsföretags vardag. Vår vision är en kompetent, respekterad och effektiv VVS-bransch som skapar värden för kunden och brukaren samt tar ett aktivt samhällsansvar. Vårt uppdrag är att stärka medlemmarnas förutsättningar för ett framgångsrikt företagande och genom ett aktivt samhällsansvar utveckla VVS-branschen. VVS Företagen har cirka medlemsföretag med drygt anställda. Medlemsföretagen omsätter tillsammans över 25 miljarder kronor varje år. IHM är en privat, fristående affärsskola, ägd av den ideella stiftelsen IHM. Vi erbjuder öppna och företagsanpassade affärsutbildningar vid egna skolor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi har årligen 300 professionella personer som undervisar på IHM. Sedan starten 1968 har drygt personer examinerats från IHM. IHM utbildar vassa och motiverade problemlösare till näringslivet inom marknadsföring, ledarskap, ekonomi och kommunikation. I våra ledarprogram står både dina personliga ledarutmaningar och din affärsutmaning i fokus. Du får kraft, mod och verktygen för att driva förändring, du ökar din förmåga att lösa problem och fatta affärsmässiga beslut. För ytterligare information, kontakta Manne Didehvar, programansvarig, För ytterligare information, kontakta Pernilla Sjödin, 11

12 En riktigt bra investering När de dagliga rutinerna tar all tid finns det sällan utrymme för att planera och utveckla företaget. Det är ett dilemma eftersom utveckling behövs för att inte lönsamheten ska sjunka. Dessutom gäller det ju att hinna vara en god ledare och arbetsgivare, ha ett schysst och affärsmässigt sätt att driva företaget och hela tiden hålla sig uppdaterad på nyheter och teknikutveckling. Som din bransch- och arbetsgivarorganisation vill vi på VVS Företagen ge dig möjlighet för utveckling så att du som beslutsfattare och beslutspåverkare kan driva ditt företag både smartare, mer effektivt och mer lönsamt. Tillsammans med IHM Business School har vi tagit fram ett unikt utbildningsprogram, anpassat speciellt för dig och dina behov som företagare i branschen. På VVS Akademin får du nya verktyg för att leda, driva och bygga vidare på ditt företag. Det stärker dig som företagare och skapar goda förutsättningar för ökad konkurrenskraft, attraktivitet och lönsamhet för ditt företag. Anmäl dig på.vvsforetagen.se/vvsakademin 12

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det.

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Diplomerad Företagsledare Dunensis En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Att leda ett företag handlar om att ha en tydlig vision men också om förmågan att få

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Föreläsningar & Kurser 2015

Föreläsningar & Kurser 2015 Föreläsningar & Kurser 2015 För medlemmar i Unionen Chef Unionen Stockholm, Östra Sörmland/Gotland och Uppland Anmäl dig under Kurser och Spetsa din chefskompetens Innehållsförteckning @ Unionens chefslinje

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4 Tips och intervjuer om verksamhetsutveckling och kvalitet Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Januari 2012 Sid 4 Satsa på ett lönsamt kunskapslyft 2012 UTBILDNINGSPROGRAM Black Belt-utbildning

Läs mer

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige THE VOLVO WAY Ref No 953810001, augusti 2009 AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige INDEX Förord Vår målsättning Kunderna främst Kundfokus Tydliga mål Kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön Ständiga förbättringar

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B.

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B. Posttidning B Posttidning B Nr 1 2013 Positiv psykologi Läs mer på sidan 10 Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur Gekås samlar allt på ett

Läs mer

10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult

10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult ! 10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult 10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult 1. Vilken inriktning

Läs mer

MÅNGFALDSRÅDGIVNING. Ett arbetsmaterial med tips, processfrågor och övningar för dig som vill erbjuda mångfaldsrådgivning till småföretagare

MÅNGFALDSRÅDGIVNING. Ett arbetsmaterial med tips, processfrågor och övningar för dig som vill erbjuda mångfaldsrådgivning till småföretagare MÅNGFALDSRÅDGIVNING -EN METOD FÖR AHA-UPPLEVELSER OCH ÖKAD AFFÄRSNYTTA Ett arbetsmaterial med tips, processfrågor och övningar för dig som vill erbjuda mångfaldsrådgivning till småföretagare Producerad

Läs mer

2011/2012 Möjligheter

2011/2012 Möjligheter 2011/2012 Möjligheter för medlemmar som arbetar inom teknik, naturvetenskap eller studerar till ingenjör och är anslutna till Unionen, ST, Vision, Finansförbundet eller Försvarsförbundet och vill utvecklas

Läs mer