Framtidens gröna sociala stad. Framtidens gröna sociala stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens gröna sociala stad. Framtidens gröna sociala stad"

Transkript

1

2 Utvecklingsprojekt Spridd har erhållit ekonomiskt stöd från Delegationen för hållbara städer för Två projekt: Från loftgångslänga till framtidens gröna sociala boende demonstrera hur nedgångna hus från miljonprogrammet kan bli framtidens gröna sociala boende med rum för fest, arbete, lek, gästboende, träning, andlighet, odling och tillgång till tjänster såsom lokalt producerad mat, tvätt, reparationer, osv. Sådana boendeformer är en stark internationell trend och efterfrågas av såväl unga, småbarnsfamiljer och äldre. Byggrupper nya bostadsformer för en blandad och miljösmart stad projektet utvecklar en modell för byggemenskaper i Sverige som en alternativ stadsutvecklingsmodell för att ge större mångfalld och ökad kvalitet. 2

3 Baltic Palette Polycentriska staden 3

4

5 Systemförändring eller små förändirngar? eller både och? I en postmodern era har stora planer och systemlösningar setts som problematiska. Kritisk arkitektur har därför primärt fokuserat på små projekt med utgångspunkt i den lokala situationen snarare än sammhällets utveckling i en större skala. Kan vi på nytt arbeta med systmeförändring inom ramen för arkitekturen eller räcker det med att arbeta med brukardeltagande? Eller kan dessa två förhållningssätt styrka varandra? 5

6 I vilken skala tänker vi staden? Boendetäthet Boendetäthet Hammarby sjöstad Centrala Amsterdam Spacematrix, Berghauser Pont och Haupt

7 Kartläggningar och sammanställningar Chora, Tokyo Le Grand Paris, l AUC et al The Endless City project Ecological Urbanism 7

8 Framtida gröna sociala samhällen Fem punkter Mer effektivt samnyttjande av lokaler, tjänster och varor Nya förhållningssätt till arbete-fritid-resor Småskalig energiförsörjning Urban odling Infrastruktur för cykel och lätta elfordon 8

9 Alteration as found Använda det befintliga CIAM Grille Nigle Henderson, Bethnal Green Guy Debord, psycogeographic map 9

10 Det befintliga miljonprogrammet En nyläsning Åren byggdes totalt 1,4 miljoner nya bostäder (nästan en tredjedel av alla bostäder som finns i Sverige i dag). I dag finns ca bostäder i flerbostadshus byggda Fisksätra Skärholmen 10

11 Arbetsområden förnyelse av miljonprogrammet Spridds arbete med miljonprogrammet kan ringas in i åtta olika delområden: 1. Renovering Upprustning av alla husdelar, kunskap om material och lösningar från tiden. Spridd samarbetar med bl.a. före detta Boomgruppen, KTH, vars forskning handlar specifikt om miljonprogrammet. 2. Om- och tillbyggnad Studier av tillbyggnader som tar vara på kvaliteter hos hus från tiden, inte minst arbetade Spridd med detta i Skanskas projekt Miljonhemmet. 3. Energieffektivisering Tilläggsisolering, och effektivisering av installationer, i Miljonhemmet och andra projekt har Spridd arbetat med flera installations- och konstruktionsexperter. LCC, Energibalansberäkningar. 4. Boendedialog Spridd arbetar med dialog i förändringsprojekt med boende och bostadsföretag respektive bostadsrättsföreningar. 5. Kulturhistoria Rekordårens hus får antikvarisk klassning, Spridd arbetar med nya förhållningssätt till det befintliga där nytt och gammalt smälter samman i förnyelseprojekt. 6. Stadsbyggnad Spridd arbetar med visioner för den framtida staden, bl.a. forskningsprojekten En annan stad och Från loftgångslänga till framtidens gröna sociala boende. framtidens infrastruktur mm, den framtida staden och miljonprogrammet läses samman. 7. Gemensamma rum Rum för möten och effektivt samnyttjande är en stor potential i Miljonprogrammets bebyggelse som Spridd arbetar med. 8. Nybyggnad En ny offentlig kultur växer idag fram i miljonprogrammet. Utvecklingen av handel, kultur och föreningsliv inom miljonprogrammet behöver i större utsträckning återspegla dagens behov hos de boende. 11

12 Små förändringar, stora skillnader I brf Kyrkbacken i Solna arbetar Spridd med en upprustning av fastighetens klimatskal. Den antikvarisk analysen föreslår en varsam upprustning. Spridd har tagit fram en serie alternativa förändringsåtgärder. Befintlig situation - Nya tak - Ny fasad - Nya fönster & dörrar - Urtag i underkant bröstning balkong Förstorade balkonger med inglasning - Påbyggnad på tak

13 Boendedialog Arkitekt, fastighetsägare och hyresgäst i dialog Inom och utanför Sverige pågår idag en intensiv diskussion kring olika former av boendedialog. Kärnan som de många olika alternativen har gemensamt är att det krävs engagemang, långsiktigt tänkande och noggrann planering. Spridd föreslår skräddarsydda upplägg för dialogprojekt och samarbetar med experter inom området, bla Per Hasselberg från Konsthall C i Hökarängen på bilden nedan. Diskussion mellan Spridds samarbetspartner Per Hasselberg från Konsthall C i Hökarängen och de boende i projektet Byälvsvägen. Stora utskrifter av förslag till ombyggnad i form av bord är mötesplasten för diskussionen. Konstprojektet Knitting House i Husby Konstnären Elin Strand Ruin samarbetade med Spridd i uppbyggnaden av stickad kopia i skala 1:1 av en 83 m2 lägenhet i Husby. Arbetet utfördes i samarbete med bla boende. 13

14 Nybyggnad Ny offentlig kultur tar plats i miljonprogrammets städer Utvecklingen av handel och kulturliv inom miljonprogrammet återspeglar behoven hos de boende. Behovet är omfattande och uppfinningsrikedomen stor. Bottenvåningar och källarlokaler används i allt större utsträckning på annat sätt an vad som ursprungligen avsågs. Nästa fas i denna stadsutveckling - nybyggnad, blir idag allt vanligare. Spridd har under året arbetat med ett förslag till Mångkulturcentrum i Rinkeby på uppdrag av Islamiskt Kulturcentrum som drivs till huvudsak av personer med somalisk bakgrund. Mycket talar för att vi kommer se mer av nybyggnader inom miljonprogrammet för grupper med bakgrund långt utanför Sveriges gränser, byggnader som i funktion och arkitektur kan berika städerna med nya impulser. Mångkulturcentrum i Rinkeby. Spridd

15 Gemensamma rum Använda det gemensamma mer Rekordårens hus har ofta en repetitiv karaktär som kan ge plats för den enskilde att sätta en egen prägel på bostaden. Ofta ligger tidens bostadsområden i naturområden av hög kvalitet och park- och naturmark skulle kunna utnyttjas mer effektivt. Park som drivs med brukaravtal vid Byälvsvägen. Trädgårdar Fisksätra

16 16

17 17

18 Landskap och det byggda växer samman 18

19 Bostäder, Jean Renaudie, Ivry sur Seine Atelier 5, Siedlung Halen, Bern 19

20 Väl underhållen efterkrigsarkitektur Barbican centre, London Alter Erlaa, Wien 20

21 Internationella samtida exempel Inom den tidiga planeringsfasen använder Spridd referensexempel i arbetet internt och för att visa beställare och brukare hur andra arbetat. Presentationer och studiebesök är värdefulla verktyg för att nå gemensamma mål. Wandsbek, Hamburg, Tyskland av West 8 och Hamburg stad Del av Dongtan, ny stad utanför Shanghai, Arup

22 Internationella exempel förnyelse Park Hill, Sheffield, England Turn aroundprojekt 22

23 23 Gyldenrisparken, Amager, Danmark. 450 lgh + nytt äldreboende+ ny service. Renovering fasad och ny markplanering

24 24

25 Typologisk stad? Staden som arkipelag The Possibility of an Absolute Architecture, Aureli,

26 26

27 Megaform Brunswick Center, London Ett enkelt hjärta, Dogma, Stan Allan, Gwanggyo Pier Lake Side Park 27

28 Johanneslund 28

29 Byggemenskaper som stadsbyggnadsprincip Baugruppe Brunnenstraße, Berlin Baugruppe-complex E_3 i Berlijn, Prenzlauer Berg Baugruppe Mariannenstraße, Berlin 29

30 30

31 Grön social arkitektur

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1 SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE KRONANDALEN MED OMGIVNINGAR Datum 50423 Plats Spirans förskola Deltagare Boende och intressenter i Kronandalen, Luleå kommun Processledare Strategisk Arkitektur DIALOGMÖTE _

Läs mer

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON 1 Tunabyggen har tagit fram denna information till dig för att kort beskriva AB Stora Tunabyggens verksamhet idag och hur vi bedömer att den kommer att utvecklas under de närmaste

Läs mer

Sammanfattning och nyckeltal 4. Ägarkrav, mål och strategier 8. Marknad och kunder 12. Bostadsmarknaden 12. Affärsområde Järva 16

Sammanfattning och nyckeltal 4. Ägarkrav, mål och strategier 8. Marknad och kunder 12. Bostadsmarknaden 12. Affärsområde Järva 16 ÅRSREDOVISNING 2009 Svenska Bostäder Svenska Bostäder har varit med och skapat nya bostadsområden och hem till stockholmarna ända sedan 1944. Runt 66 000 stockholmare bor i någon av våra 31 544 hyreslägenheter.

Läs mer

Fördjupad boendedialog Långängen, Göteborg

Fördjupad boendedialog Långängen, Göteborg Långängen Efficiency study Fördjupad boendedialog Långängen, Göteborg Arnar Þór Stefánsson, Bjarma Magnúsdóttir, Mahamed Tohow, Kartik Suresh, Robert Anderson, Víðir Einarsson 12/11/2012 Camilla Ottsosson

Läs mer

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva En del i Vision Järva 2030 Byggprojekt i urval Rinkebystråket 1 Rinkebystråket ska upprustas och göras om till ett levande affärstråk med butiker. Det som

Läs mer

Bostadsförnyelse och miljöåtgärder med stöd av lokala investeringsprogram

Bostadsförnyelse och miljöåtgärder med stöd av lokala investeringsprogram Sonja Vidén Marina Botta Bostadsförnyelse och miljöåtgärder med stöd av lokala investeringsprogram Hållbar utveckling i 50-60-70-talens bostadsområden KTH Arkitektur BOOM- gruppen Slutrapport för FoU-projektet

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

MEDAN VI VÄNTAR INTEGRATION GENOM ARKITEKTUR

MEDAN VI VÄNTAR INTEGRATION GENOM ARKITEKTUR MEDAN VI VÄNTAR INTEGRATION GENOM ARKITEKTUR ABSTRACT ABSTRAKT This project is exploring how planning and architecture can help create a more integrated and unified society in the local context of Vänersborg,

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN DEN GRÖNA PROMENADSTADEN En strategi för utveckling av Stockholms parker och natur Tillägg till Stockholms översiktsplan Promenadstaden Utställningsförslag maj 2013 UTSTÄLLNING Utställning av Den gröna

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

Rebo. Strategier för hållbar renovering fokus på perioden folkhemmet. Kortrapport om forskning 2014: nr 1. Liane Thuvander & Paula Femenías, Chalmers

Rebo. Strategier för hållbar renovering fokus på perioden folkhemmet. Kortrapport om forskning 2014: nr 1. Liane Thuvander & Paula Femenías, Chalmers Rebo Strategier för hållbar renovering fokus på perioden folkhemmet Liane Thuvander & Paula Femenías, Chalmers Kortrapport om forskning 2014: nr 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management

Läs mer

Den hållbara staden år 2030

Den hållbara staden år 2030 Den hållbara staden år 2030 Sex röster om framtidens städer Hur ska framtidens stad skapas och hur ser vägen dit ut? I denna skrift har vi låtit sex olika aktörer ge sin syn på den hållbara staden år 2030.

Läs mer

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun 1 (14) Dnr MSN 2008/57 2009-11-19 Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun Sammanfattning Projektet syftar till att hitta vägar för kommunen att stimulera

Läs mer

Inledning. Stor variation i miljonprogrammet

Inledning. Stor variation i miljonprogrammet 7 Inledning Debatten om miljonprogrammet har länge varit het. Vissa anser att husen ska rivas och områdena förändras radikalt. Andra vill ta tillvara miljonprogrammets goda egenskaper genom att förändra

Läs mer

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i RUFS 2010, den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, är att vi ska bli

Läs mer

RAPPORT 2015:20. Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet

RAPPORT 2015:20. Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet RAPPORT 2015:20 Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet Boverket april 2015 Titel: Attraktiva miljonprogramsområden:

Läs mer

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 INNEHÅLL DESIGNDIALOG KOPPARLUNDEN OCH SAMMANFATTANDE STADSBYGGNADSVISION, VÅREN 2013 BESTÄLLARE FASTIGHETSÄGARNA I KOPPARLUNDEN,

Läs mer

Sänk energikostnaderna

Sänk energikostnaderna Sänk energikostnaderna 10 förslag för att bygga och bo energisnålt september 2006 www.centerpartiet.se Spara pengar och energi Miljön påverkas i hög grad av hur vi bor och av de lokaler vi använder. Hur

Läs mer

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad finansierat

Läs mer

Boverket jobbar för dig. Nu visar vi vad vi gör!

Boverket jobbar för dig. Nu visar vi vad vi gör! Boverket jobbar för dig Nu visar vi vad vi gör! I den här broschyren berättar några av oss som jobbar på Boverket om myndighetens arbete. Vi vill göra vårt uppdrag och nyttan av vårt arbete tydligt och

Läs mer

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 2 Innehåll: Förord Nacka valfrihetens huvudstad Kommunens ekonomi Ordning och reda i ekonomin

Läs mer

Slutrapport Förstudie Innovationsforum

Slutrapport Förstudie Innovationsforum Slutrapport Förstudie Innovationsforum Stadskontoret Se! Förstå! Koppla ihop! Pröva! Upprättad Datum: 2011-12-14 Version: 1.0 Ansvarig: Annette Larsson Förvaltning: Stadskontoret Enhet: Avdelningen för

Läs mer

Energisparande i befintligt bostadsbestånd Åtgärder i bostadshusens klimatskal och bevarandefrågor Delrapport, oktober 2014.

Energisparande i befintligt bostadsbestånd Åtgärder i bostadshusens klimatskal och bevarandefrågor Delrapport, oktober 2014. Energisparande i befintligt bostadsbestånd Åtgärder i bostadshusens klimatskal och bevarandefrågor Delrapport, oktober 2014 Sven Fristedt 2 Företag som deltagit i projektet: Gavlegårdarna Uppsalahem Förvaltnings

Läs mer

Samverkan och samordning. Vägledning för samverkan kring och samordning av energieffektivisering i flerbostadshus

Samverkan och samordning. Vägledning för samverkan kring och samordning av energieffektivisering i flerbostadshus Samverkan och samordning Vägledning för samverkan kring och samordning av energieffektivisering i flerbostadshus Februari 2015 1 Inledning... 3 2 Renoveringsprocessen från förberedelse till utvärdering...

Läs mer

Strategier för innovativ och hållbar renovering av flerbostadshus sammanfattad agenda

Strategier för innovativ och hållbar renovering av flerbostadshus sammanfattad agenda Vinnovaprojekt dnr 201201898 Strategier för innovativ och hållbar renovering av flerbostadshus sammanfattad agenda Magnus Everitt, Rolf Kling, VVS Företagen Marie Hult, Gustav Malm, Stefan Nordh, White

Läs mer

levande boende Engagemang utvecklar förorten

levande boende Engagemang utvecklar förorten levande boende Engagemang utvecklar förorten Levande Boende är en skrift från Fastighetsägarna om socialt ansvarstagande i bostadsområden Projektledare: Irene Fällström, Fastighetsägarna Intervjuer:

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism

Framtidsbygd mat, måltid och turism Framtidsbygd mat, måltid och turism Sammanfattning av en serie symposier och en fortlöpande dialog 2013-01-14 Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin (i samarbete

Läs mer

Urbant utvecklingsarbete

Urbant utvecklingsarbete RAPPORT 2015:7 REGERINGSUPPDRAG Urbant utvecklingsarbete Tredje och sista delrapporten av regeringsuppdraget Urbant utvecklingsarbete Tredje och sista delrapporten av regeringsuppdraget Boverket februari

Läs mer