The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva"

Transkript

1 The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva En del i Vision Järva 2030

2 Byggprojekt i urval Rinkebystråket 1 Rinkebystråket ska upprustas och göras om till ett levande affärstråk med butiker. Det som idag är Rinkebys infartsgata med buss och biltrafik ska omvandlas till en trafiksäker stadsmiljö med trottoarer, träd, planteringar, butiker och restauranger. Byggstart efter sommaren Rinkeby Allé Stockholms stad har tillsammans med fastighets- ägarna tagit ett helhetsgrepp kring Rinkeby Allé. Gatans nivåskillnader byggs bort. Istället skapas en levande stadsgata med breda gångbanor, butiker och varierad bostadsbebyggelse som har sina entréer ut mot Allén. I hörnan Rinkeby Allé och Hjulstavägen planeras en större moské med en ingång från Rinkeby Allé. En utgångspunkt till ombyggnaden av gatan är en bro över E18 till Stora Ursvik. E18/Hjulstavägen 4 E18 byggs ut mellan Hjulsta och Kista. En del av Hjulstavägen som blir en lokalgata kommer när den passerar Rinkeby att dras närmare befintlig bebyggelse. Det innebär att ett parkeringsdäck tas bort och ersätts med markparkering. Därmed kan en ny husrad på Tenstaterrassen tillkomma. 3 5 Bro till Stora Ursvik En bro planeras över Ulvsundavägen mellan Stora Ursvik i Sundbyberg och Rinkeby, för att skapa en bättre koppling mellan de två stadsdelarna. Rinkeby får i och med detta en direkt gatukoppling till en annan stadsdel. Bron ger Rinkebyborna möjligheter att nå den nya planerade tvärspårsstationen i Stora Ursvik och boende i Sundbyberg når Rinkeby torg och dess tunnelbana. 5

3 2 Rinkebyterrassen Vid Rinkebystråkets slut mot Järvafältet planeras ett nytt bostadsområde ovanpå E18. I detta område som kallas Rinkebyterrasen planeras cirka 350 nya bostäder. Mot Järvafältet planeras en utsiktsplats, ett torg med bänkar och en lutande gångväg som leder ner mot fältet. Byggstart under

4 6 Cykel- och promenadvägar Nya cykelstråk planeras på Järvafältet. Dessutom planeras en promenad- och cykelväg närmaste vägen mellan Rinkeby och Kista. En ny bro över Igelbäcken ersätter den befintliga som är i dåligt skick. Tenstaterrassen 7 E18 ska överdäckas med ny bebyggelse vid Tensta och Rinkeby på en sträcka om vardera 300 meter. I Tensta heter det nya planerade bostadsområdet Tenstaterrassen och ligger nedanför vattentornet. Byggstart sker tidigast under första halvåret Kista 8 I Kista pågår en mängd projekt bland annat Kista gård med 470 lägenheter där inflyttning redan har påbörjats. Kista Torn byggs just nu med totalt ca 370 lägenheter och blir inflyttningsklart under På Kistahöjden planeras småhus, radhus och villor med byggstart under Tensta Allé Tillbyggnad med bostäder på gavlarna av befintliga loftgångshus mot Tensta Allé pågår. I de sju nya husen varav fyra är färdiga och tre pågår tillkommer bland annat butiker och restauranger i bottenplan. Syftet är att gatan ska upplevas som mer levande och trygg med fönster och balkonger mot söder. Tensta Allé får även ny beläggning och ny trottoar. Arbetet beräknas bli helt klart under 2013.

5 Igelbäcken Edsviken JÄRFÄLLA AKALLA HELENELUND SOLLENTUNA HUSBY Igelbäcken JÄRVAFÄLTET STOCKHOLM KISTA HJULSTA TENSTA Igelbäcken KYMLINGE Spångaån LUNDA Igelbäcken SOLNA BROMSTEN RINKEBY STORA URSVIK SUNDBYBERG JÄRVA NÄLSTA Järva förändras RISSNE HALLONBERGEN Det händer en hel del i Järva just nu. Inne i stadsdelarna byggs nya bostäder och lokaler, vägar och stråk rustas upp. Just nu pågår en ombyggnad av tusentals lägenheter. Norr om södra Järva håller E18 på att dras om och Förbifart Stockholm planeras. Järvafältet får nya gångvägar som gör det lättare att ta sig mellan olika delar. Av samma anledning byggs också en bro mellan Stockholms och Stora Ursvik i Sundbyberg. Byggprojekten är en del i Vision Järva 2030, Stockholms stads idé om hur stadsdelarna runt Järvafältet ska utvecklas. Målet är att skapa en bra miljö för de boende, men det innebär också en hel del byggarbeten de kommande åren. Här ger Stockholms stad en översikt av de större byggprojekten i Järva just nu. Vi vill ge en bild av vad som kommer att hända de kommande åren och en uppfattning om hur det kommer att se ut när det är klart. Spångaån DUVBO En del i Vision Järva 2030 Vision Järva 2030 är den samlade visionen för framtidens Järva. Visionen är en långsiktig satsning för att förbättra villkoren för de boende i stadsdelarna kring Järvafältet; Hjulsta, Tensta och Rinkeby på södra Järva och Akalla, Husby, Kista på norra Järva. Att skapa bra boende och en varierad stadsmiljö är ett av Vision Järvas fyra huvudområden. I dialog med de boende vill vi skapa en positiv utveckling som gör Järva till ett område dit många vill flytta och stanna kvar. Planerna som beskrivs i Vision Järva 2030 är resultatet av ett långsiktigt arbete med många inblandade aktörer. Dialoger har genomförts där Järvaborna har bidragit med sina åsikter. Politiker och tjänstemän, företag, föreningar, myndig-heter och organisationer i området är även involverade. Förutom stadsplanering innehåller visionen ett stort antal insatser för social och ekonomisk utveckling.

6 Varför ska Järva förnyas? I Järva finns ett stort upprustningsbehov. Sedan Tensta, Rinkeby, Akalla och Husby och Kista byggdes på 60- och 70-talet har mycket hänt. Fler bostäder av olika karaktär behövs för att göra det möjligt för Järvaborna att bo och stanna kvar. Inte minst av energiskäl behöver husen byggas om. Stockholm växer och antalet invånare ökar snabbt. År 2024 kommer dagens invånare ha vuxit till runt en miljon. För att klara tillväxten i Stockholm behövs fler bostäder i hela kommunen. Just nu pågår och planeras ett 30-tal större stadsutvecklingsprojekt och hundratals stora och små byggprojekt över hela Stockholm. Järva är en del i denna utveckling. I Översiktsplanen dras riktlinjer upp för hur Stockholms stad ska utvecklas. För Järva har ett antal temaområden valts ut som särskilt viktiga. En del är att koppla samman stadsdelar och göra det lättare att röra sig emellan. De centrala stråken som till exempel Rinkebystråket och Rinkeby Allé ska utvecklas. Gatunätet kopplas ihop bättre där det är möjligt och gångvägnäten ska göras tydligare. Ny bebyggelse med varierade bostadsformer planeras även i flera stadsdelar på Järva, allt för att kunna erbjuda de boende en större valfrihet och för att flera ska kunna flytta hit.. Eftersom varje stadsdel har sin speciella karaktär anpassas planerna efter de olika förutsättningar som finns just där. Följ vad som händer På webbsidan finns information om vad som händer i Järvalyftet och Vision Järva Aktuella byggprojekt i Järva presenteras på egna webbsidor i text och bild med länkadresserna När ett nytt byggprojekt planeras bjuder Stockholms stad in till samrådsmöten och i vissa fall särskilda dialogmöten. Aktuell information annonseras i lokalpress och på Stockholms stads webbsida. När det börjar närmar sig byggstart i ett projekt informerar vi de boende i området tillsammans med fastighetsägare, byggföretag och andra inblandade. Vi tar gärna emot förslag och idéer även utanför samrådsperioderna. Har du en idé som du vill dela med dig av? Mejla gärna på Följ oss på: twitter.com/jarvalyftet

Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde

Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde LS 1102-0283 Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde och Galleria Underlagsrapport 2 Strukturanalys 2011-03-14 Texter av Elisabet Renlund Illustrationer av Martin Båth Fotomontage

Läs mer

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad PÅ VÄG MOT 14 NYA BOSTÄDER en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad 1 Innehåll Förord 3 NULÄGE Bostadsförsörjningen en nationell, regional och kommunal angelägenhet 4 Fakta befolkning och bostäder

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN (PUBL)

ÅRSREDOVISNING FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN (PUBL) ÅRSREDOVISNING FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN (PUBL) 2013 Christer Carlsson 313 584 Under 2013 drev Förvaltaren projekt innehållande nyproduktion av 313 hyresrätter. Under 2013 drev Förvaltaren renoveringsprojekt

Läs mer

NYA HOVÅS. Småskalig handel med plats för personligheter

NYA HOVÅS. Småskalig handel med plats för personligheter NYA HOVÅS Småskalig handel med plats för personligheter VAR MED OCH UTVECKLA EN HELT NY STADSDEL Visionen om Nya Hovås handlar om att kombinera det bästa av två världar. Genom att korsbefrukta småstadens

Läs mer

Tensta -En plats som ständigt ska bli bättre

Tensta -En plats som ständigt ska bli bättre Tensta -En plats som ständigt ska bli bättre Utbyggnaden av bostadsområdet Tensta 1967-71 ingick i det mest ambitiösa bostadsbyggnadsprojekt som genomförts i Sverige, det så kallade Miljonprogrammet. På

Läs mer

Nya Slussen. på väg mot ett Stockholm i världsklass. www.stockholm.se/slussen

Nya Slussen. på väg mot ett Stockholm i världsklass. www.stockholm.se/slussen Nya Slussen på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/slussen Nu bygger vi framtidens Slussen Varför bygga nytt? Efter 75 år behöver Slussen byggas om. Dagens konstruktion är i så dåligt

Läs mer

Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg

Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg Adress mitt i tillväxten Vill du samla kontor och övrig verksamhet, som labb eller tillverkning? Värdesätter du flexibilitet? Är transport och logistik viktigt?

Läs mer

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun Ny översiktsplan för Gnosjö kommun Vad tycker du? Varför en ny översiktsplan? Denna broschyr vänder sig till dig som bor och lever i Gnosjö kommun. Du kanske bor ute på landsbygden i en villa och driver

Läs mer

Ingen IT-kris i Kista för byggbranschen

Ingen IT-kris i Kista för byggbranschen Ingen IT-kris i Kista för byggbranschen IT-branschen må vara i kris, men för dem som bygger för IT-folket är det knappast lågkonjunktur. Åtminstone inte i Stockholm och framför allt inte i Kista. I Kista

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Sammanfattning och nyckeltal 4. Ägarkrav, mål och strategier 8. Marknad och kunder 12. Bostadsmarknaden 12. Affärsområde Järva 16

Sammanfattning och nyckeltal 4. Ägarkrav, mål och strategier 8. Marknad och kunder 12. Bostadsmarknaden 12. Affärsområde Järva 16 ÅRSREDOVISNING 2009 Svenska Bostäder Svenska Bostäder har varit med och skapat nya bostadsområden och hem till stockholmarna ända sedan 1944. Runt 66 000 stockholmare bor i någon av våra 31 544 hyreslägenheter.

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad elsingborg

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad elsingborg ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad ANNONS elsingborg växer EN SKAPANDE, PULSERANDE, GLOBAL, GEMENSAM OCH BALANSERAD STAD SIDAN 2 Spännande läsning om: NYA MÖTESPLATSER Foto: Anders

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll Kundbetyg 2012 4 Sammanfattning och nyckeltal 6 VD har ordet 8 Ägarkrav, mål och strategier 10 Marknad och kunder 14 Stockholms bostadsmarknad 15 Affärsområde Järva 18 Affärsområde

Läs mer

Drottninggatan som gårdsgata

Drottninggatan som gårdsgata Drottninggatan som gårdsgata En konsekvensanalys av omvandlingen från gata till gårdsgata av Drottninggatan i Göteborg Anders Ågren Innerstaden Göteborg AB 2006-08-14 Innehållsförteckning Inledning s.

Läs mer

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Var ska Djurgårdens IF bygga sin nya fotbollsarena? Thomas Erlandsson

Var ska Djurgårdens IF bygga sin nya fotbollsarena? Thomas Erlandsson Var ska Djurgårdens IF bygga sin nya fotbollsarena? Thomas Erlandsson Kandidatarbeten vid institutionen för stad och land / EX0285-15 hp / 20080516 BACHELOR THESIS AT THE DEPARTMENT OF URBAN AND RURAL

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

Utställningsmöte - Södra staden

Utställningsmöte - Södra staden Handläggare Datum Hanna Olsson 2014-09-01 0480-450082 Minnesanteckningar Utställningsmöte - Södra staden Plats och tid: Den 28 augusti 2014 kl. 18:00 i Rinkabyholmsskolans matsal Inbjudan: Inbjudan har

Läs mer

Informationsbrev November 2013

Informationsbrev November 2013 Informationsbrev November 2013 Informationsbrev till dig som köpt lägenhet i Brf Tegeludden 17 TEGELUDDEN 17 Vi vill börja med och tacka för att ni har valt att köpa en lägenhet av oss i Brf Tegeludden

Läs mer

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad 1 Utställningshandling juni 2015 Utvecklingsplan för Linköpings innerstad Tillägg till Översiktsplan för staden Linköping 2 Medverkande i planen HANDLINGAR Utvecklingsplan för Linköpings innerstad omfattar

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

De nya kvarteren i Råsunda

De nya kvarteren i Råsunda De nya kvarteren i Råsunda Här är Råsundasom allra mest Råsunda Mitt i hjärtat av Solna Historia Tidigare fotbollsstadion invigd 1937. I oktober 2012 flyttade Svenska Fotbollsförbundet och AIK till en

Läs mer

Åtgärda Stockholms stadsbrist. Rapport 2006:1

Åtgärda Stockholms stadsbrist. Rapport 2006:1 Åtgärda Stockholms stadsbrist Rapport 2006:1 Förord Åtgärda Stockholms stadsbrist Stockholms Handelskammare ser som sin främsta uppgift att verka för att Stockholmsregionen blir en ännu bättre plats för

Läs mer