Seminarium om Byggemenskaper Anders Svensson Byggemenskaper 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Seminarium om Byggemenskaper 120416 Anders Svensson. 2012-04- 16 Byggemenskaper 1"

Transkript

1 Seminarium om Byggemenskaper Anders Svensson Byggemenskaper 1

2 Seminarium Sy:e: Understödja utvecklingen av fler Byggemenskaper i Sverige som ec redskap för hållbar stadsutveckling. Från vad och varför Jll HUR? Byggemenskaper 2

3 Program IntrodukJon Program Särskilt inbjudna gäster Byggemenskaper vad och varför? På gång i Sverige Lunch Temadiskusssioner: Drivkra:erna och aktörerna Temadiskussioner i grupp Ca Kaffe (i grupperna) Uppsamling gruppdiskussioner Slut Byggemenskaper 3

4 Huvudfrågorna idag Vem och vilka ska göra det? Hur ska vi göra det? Vilka är drivkra:erna för fler Byggemenskaper i Sverige? Byggemenskaper 4

5 Baugemeinscha: = Byggemenskap Eine Baugemeinscha: ist eine Gruppe von menschen, die zusammen ein Haus nach ihre eigene Vorstellungen und Ideen eigenverantwortlich planen, bauen und später bewohnen. En byggemenskap är en grupp av människor som i egen regi och ujfrån sina egna ambijoner Jllsammans planerar, låter bygga och använder en byggnad Byggemenskaper 5

6 Byggemenskaper 6

7 Vad? En idé om boendet som man samlas kring, tex höga miljöambijoner, generajonsboende, i staden, lantligt, trädgård, mm. De boende har full ansvar: påverkan och risk. Mindre byggräcer, 2-30 lgh, typisk storlek 10 lgh (Tyskland). O:a höga hållbarhetsambijoner, drivna av boende Byggemenskaper 7

8 Hur? Boende anmäler intresse Processledare/arkitekt engageras Sedvanlig process med markanvisning, detaljplan, markförvärv, projektering, bygge, inflycning Byggemenskaper 8

9 Processen Idé/koncept Första stegen i marknadsföringen KooperaJv av intressenter Op-on på marken Design- och planeringskooperajv Förvärv av tomten Privat byggnadskooperajv Färdigställande av byggnaden Bostadskoopera-v Byggemenskaper 9

10 Byggemenskaper 10

11 Nyckelaktörerna Intresserade boende Projektledare Kommunen Byggemenskaper 11

12 Upplåtelseform BostadsräC KooperaJv hyresräc Ägarlägenheter Byggemenskaper 12

13 Byggemenskaper 13

14 Drivkra:er för byggemenskaper För de boende/invånare: Lära känna framjda grannar Jdigt, skapa socialt kic. Stort inflytande på bostadens unormning och inredning/utrustning och utemiljö (jfr ac bygga egen villa). Möjlighet ac förverkliga en idé om sic boende ihop med andra. Lägre kostnad Jll följd av ac inga mellanhänder finns som ska täcka risk och vinst, ca 15% och ac bankerna har lägre ränta än i konvenjonella projekt Byggemenskaper 14

15 Drivkra:er för byggemenskaper För staden/samhället Stark idenjfikajon med hus, kvarter och stadsdel, skapar förutsäcningar för social stabilitet. Öppnar för innovajva byggkoncept, tex passivhus, generajonsboende, etniskt boende, mm. Mindre byggräcer med olika inriktning ger naturlig variajon i stadsbilden. Större variajon i utbudet av bostäder när den boende själv kan påverka Byggemenskaper 15

16 Byggemenskaper 16

17 Byggemenskaper 17

18 Byggemenskaper Vision 11 18

19 Byggemenskaper 19

20 Bataljonen, seniorboende, Karlskrona Byggemenskaper 20

21 Arkitekterna formar framtiden 21

22 Drivkra:er sammanfacning Social stabilitet VariaJon Småskalig- het Medborga rengagem ang Påverkan Lära känna grannar Prisvärt boende Byggemenskaper Nya boende- former/ profiler 22

23 Tyskland Byggemenskaper 23

24 Tyskland Flera hundra Byggemenskaper i bl.a Freiburg, Tübingen, Hamburg och Berlin. Tübingen: Två stadsdelar med sammanlagt drygt 3000 invånare och 850 arbetsplatser. Väl utarbetad infrastruktur kring Byggemenskaper Byggemenskaper 24

25 Französisches Viertel, Tübingen Byggemenskaper 25

26 Französisches Viertel, Tübingen Drivkra:er för staden: Socialt engagemang Levande stad- blandade funkjoner VariaJon Småskalighet Byggemenskaper 26

27 Byggemenskaper 27

28 Byggemenskaper 28

29 Sverige Nuläge: Projekt genomförda i Västra Hamnen i Malmö, Urbana Villor, Karlskrona, Projekt på planeringsstadiet i Lund, Göteborg, Norrköping, Linköping, mfl Intresse från flera håll, många har varit i Tyskland Byggemenskaper 29

30 Sverige Urbana Villor, Malmö Arkitekt: Åqvist och Siegel Byggemenskaper 30

31 VEM och VARFÖR? Drivkra:erna Aktörerna HUR? Matchmaking Tid o process OrganisaJon Finansering Frågeställningar Byggemenskaper 31

32 Program IntrodukJon Program Särskilt inbjudna gäster Byggemenskaper vad och varför? På gång i Sverige Lunch Temadiskusssioner: Drivkra:erna och aktörerna Temadiskussioner i grupp Ca Kaffe (i grupperna) Uppsamling gruppdiskussioner Slut Byggemenskaper 32

33 På gång Föreningen för byggemenskaper, Byggrupper, ec utvecklingsprojekt Norrköpings kommun Lunds kommun, Råbylund Norra Sorgenfri Från en planerares horisont Villa Hilleröd, Seniorboende Göteborg Staffan Schartner Ola Broms Wessel. Per Haupt Magnus Jörding Göran Wihl Ulrika Lundquist Pontus Åqvist Fredrik v Platen, Peter Junker Byggemenskaper 33

34 Tema 1 - Drivkra:erna 1. Vilka är de vikjgaste drivkra:erna för fler byggemenskaper i Sverige, för medborgarna/ boende respekjve kommunerna/städerna? Rangordna de tre vikjgaste för respekjve. Bikupor 15 minuter Gemensam diskussion 15 minuter Byggemenskaper 34

35 Tema 2 - Aktörerna 1. Vilka är de vikjgaste aktörerna för ac få Jll stånd fler byggemenskaper? 2. Vilken roll kan och bör kommunerna spela och vad behöver göras nu? 3. Vilken typ av aktörer är mest lämpade ac hjälpa Jll ac driva och stöca byggemenskapsprojekt, arkitektkontor, projektledare, andra? Hur akjverar vi dem? Bikupor 15 minuter Gemensam diskussion 15 minuter Byggemenskaper 35

36 Gruppdiskussioner Matchmaking Tid o process OrganisaJon Finansering Byggemenskaper 36

37 Tema 3 - Matchmaking 1. Om en aktör på marknaden eller en kommun vill starta en byggemenskap, hur hicar man intressenterna? 2. Om en grupp privatpersoner vill starta en byggemenskap, Jll vem vänder man sig för ac få processtöd och Jllgång Jll mark? 3. Behövs det banker/databaser/sajter med kompetenta processledare/arkitekter eller räcker djungeltrumman? Byggemenskaper 37

38 Tema 4 - Tid och Process 1. Hur skiljer sig Byggemenskaper från konvenjonella bostadsprojekt när det gäller processen? 2. Vilka är de krijska skedena i processen? Hur bör de hanteras? 3. Hur ska man hantera den långa Jden från uppstart Jll inflycning om processen innefacar en ny detaljplan? Hur bevarar man engagemanget? Eller kopplas intressenterna in e:er färdig detaljplan? 4. Finns kompetensen ac driva avancerade brukarprocesser? Vilka speciella krav ställer brukarmakt (här är det ju inte tal om enbart brukarinvolvering eller brukarmedverkan) på processen? Byggemenskaper 38

39 Tema 5 - Finansiering 1. Hur finansieras Jdiga skeden? 2. Finns det särskilda utmaningar för byggemenskaper när det gäller finansiering? Fördelar och nackdelar gentemot andra projeknormer? Vilka krav ställer bankerna på organisajon, bindning och egenfinansiering, skiljer de sig från andra former av projektutveckling? 3. Är byggemenskaper bara för de rika? Vad gör den som inte har eget kapital eller inte kan låna? Byggemenskaper 39

40 Tema 6 - Finansiering 1. Vilken organisajonsform är lämplig för en Byggemenskap? Ekonomisk förening? BostadsräCsförening? AkJebolag? 2. Behöver organisajon/associajonsform se olika ut i olika faser? Vilka former är mest lämpade? 3. Vilken upplåtelseform är lämpligast och varför? Eller kan en byggemenskap vara såväl bostadsräc, som ägarlägenheter och hyresräc? Byggemenskaper 40

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

Vilken roll kan byggemenskaper ha?

Vilken roll kan byggemenskaper ha? HÅLLBAR STADSUTVECKLING Vilken roll kan byggemenskaper ha? Dokumentation från Ersta Konferens i Stockholm den 28 januari 2015 RAPPORT 2015:1 FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper INNEHÅLL 1. OM RAPPORTEN 3 2.

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Kompletterande information till ansökan om statligt stöd till projektet Planeringsplattform och projektportal för Byggemenskaper, P 40

Kompletterande information till ansökan om statligt stöd till projektet Planeringsplattform och projektportal för Byggemenskaper, P 40 Kompletterande information till ansökan om statligt stöd till projektet Planeringsplattform och projektportal för Byggemenskaper, P 40 Denna ansökan om Statligt stöd till investeringar för åtgärder som

Läs mer

ARKITEKTEN SOM BYGGHERRE

ARKITEKTEN SOM BYGGHERRE ARKITEKTEN SOM BYGGHERRE Okidoki arkitekter och Vallastaden i Linköping Få arkitekter är idag även byggherrar i Sverige. I den här kursen har vi lärt oss att det är så på grund av den kulturella inställningen,

Läs mer

Byggemenskaper. Ett komplement till bostadsutvecklingen i Karlstad. Buildingcommunities An addition to the housing development in Karlstad

Byggemenskaper. Ett komplement till bostadsutvecklingen i Karlstad. Buildingcommunities An addition to the housing development in Karlstad Byggemenskaper Ett komplement till bostadsutvecklingen i Karlstad Buildingcommunities An addition to the housing development in Karlstad Joakim Jansson & Robert Trell Fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap

Läs mer

Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper

Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper VAD ÄR EN BYGGEMENSKAP? En Byggemenskap är en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar,

Läs mer

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap - Hur kan Göteborgs Stad arbeta med byggemenskaper? Sara Svensson - Examensarbete vid Chalmers tekniska högskola våren 2013 - Masterprogram: Design for sustainable

Läs mer

0.1 FÖRORD. Cord Siegel Pontus Åqvist Kim Freimann Christer Larsson Ulrika Lundquist

0.1 FÖRORD. Cord Siegel Pontus Åqvist Kim Freimann Christer Larsson Ulrika Lundquist VEM BYGGER STADEN? JONAS LOISKE OCH SEBASTIAN WAHLSTRÖM KLAMPFL - MASTERPROGRAMMET FÖR FYSISK PLANERING EXAMENSARBETE 30 HP 2012 - SEKTIONEN FÖR PLANERING OCH MEDIADESIGN - BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA 0.1

Läs mer

Byggemenskaper ett frö som behöver vatten

Byggemenskaper ett frö som behöver vatten Bo tillsammans nr28 Nyhetsblad från Riksföreningen Kollektivhus NU www.kollektivhus.nu dec 2013 Byggemenskaper ett frö som behöver vatten I april arrangerade stadsbyggnadskontoret i Göteborg sin återkommande

Läs mer

diskuterades vid de olika borden.

diskuterades vid de olika borden. Under skolforum 27/10 2014 och nätverkskonferensen Bedömning för lärande så hade vi möjligheten a@ genomföra en Edcamp, vilket kan beskrivas som en konferens utan ämne. Ämnena bestäms av deltagarna och

Läs mer

Bara om det är lönsamt - Fastighetsutveckling och hållbar finansiering Moderator: Sören Andersson, hållbarhetsrådgivare

Bara om det är lönsamt - Fastighetsutveckling och hållbar finansiering Moderator: Sören Andersson, hållbarhetsrådgivare PROGRAMÖVERSIKT DAG 1 (1 april 2014): 1. Officiell invigning av konferens och utställning 2. Hållbar stadsplanering för ett sundare samhälle ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Moderator:

Läs mer

Brainstorming med många intresserade på Omställningskonferensen i Malmö.

Brainstorming med många intresserade på Omställningskonferensen i Malmö. Vad är bakgrunden till TINYHOUSESWEDEN? Brainstorming med många intresserade på Omställningskonferensen i Malmö. Sökte lösning på ställa om till ny livsstil. Ett svar på vanliga omställningsfrågor; hur

Läs mer

BOSTADSFORUM 2015. 7-8 maj - Marriott Hotell - Stockholm. En ny mötesplats och en kraftsamling för att utveckla fler och bättre bostäder

BOSTADSFORUM 2015. 7-8 maj - Marriott Hotell - Stockholm. En ny mötesplats och en kraftsamling för att utveckla fler och bättre bostäder BOSTADSFORUM 2015 7-8 maj - Marriott Hotell - Stockholm En ny mötesplats och en kraftsamling för att utveckla fler och bättre bostäder 35 talare 3 temaområden konjunktur - marknad - politik - framtidens

Läs mer

Innehåll SID ÅRET I KORTHET BESQAB I KORTHET VD-ORD 2 VISION, AFFÄRSIDÉ OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 4

Innehåll SID ÅRET I KORTHET BESQAB I KORTHET VD-ORD 2 VISION, AFFÄRSIDÉ OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 4 Årsredovisning 2013 Innehåll SID ÅRET I KORTHET BESQAB I KORTHET VD-ORD 2 VISION, AFFÄRSIDÉ OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 4 FINANSIELLA MÅL 5 STRATEGI 6 AFFÄRSMODELL 8 BESQABS MARKNAD 10 MÅLGRUPP OCH KUNDER 12

Läs mer

Fo rdjupning planeringsprojekt P25 Ha llbarhetscertifiering av befintliga omra den IVL Svenska Miljo institutet samt samarbetspartner

Fo rdjupning planeringsprojekt P25 Ha llbarhetscertifiering av befintliga omra den IVL Svenska Miljo institutet samt samarbetspartner Fo rdjupning planeringsprojekt P25 Ha llbarhetscertifiering av befintliga omra den IVL Svenska Miljo institutet samt samarbetspartner Nedan följer kompletteringar till vår ansökan om statligt stöd till

Läs mer

NÄTVERKET STADSBYGGNADSDIALOGEN. Dokumentation och slutsatser från nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten under 2011 och 2012

NÄTVERKET STADSBYGGNADSDIALOGEN. Dokumentation och slutsatser från nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten under 2011 och 2012 NÄTVERKET STADSBYGGNADSDIALOGEN Dokumentation och slutsatser från nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten under 2011 och 2012 1 Förord Detta är en dokumentation av nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten

Läs mer

Verksamhetsplan för 2014/2015

Verksamhetsplan för 2014/2015 BoLaget i Kalmar Förening för Gemensamhetsboende Verksamhetsplan för 2014/2015 Allmänt Bakgrund I Sverige intresserar sig allt fler för en form av bostadsutveckling där enskilda individer och familjer

Läs mer

Utredning framtida äldreboenden Bilaga 1

Utredning framtida äldreboenden Bilaga 1 Dnr: KS 2010-69 Utredning framtida äldreboenden Bilaga 1 Innehållsförteckning 1. Utredningens inriktning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Mål... 4 1.3 Syfte... 4 1.4 Frågeställningar... 4 1.5 Kvalitet... 4 1.6

Läs mer

Hållbara städer med fokus på transporter, boende och grönområden

Hållbara städer med fokus på transporter, boende och grönområden Sammanfattning av rapport 2010 /11:RFR3 Civilutskottet,Trafikutskottet, Miljö- och jordbruksutskottet Hållbara städer med fokus på transporter, boende och grönområden Hållbara städer med fokus på transporter,

Läs mer

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Singö den 13 juli 2007 Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Till alla Singö- och Fogdöbor (såväl fast- som fritidsboende). Norrtälje kommun och Levande Roslagsbygd (Singö Fogdö intresseförening)

Läs mer

Dialog i stadsbyggandet. Sammanfattningar av seminarium och workshop i Göteborg 26 mars 2013

Dialog i stadsbyggandet. Sammanfattningar av seminarium och workshop i Göteborg 26 mars 2013 Dialog i stadsbyggandet Sammanfattningar av seminarium och workshop i Göteborg 26 mars 2013 Dialog i stadsbyggandet Sammanfattning... 3 Introduktion Ann- Louise Hohlfält, Mistra Urban Futures... 5 Makt,

Läs mer

Frihamnen. En utmaning med stora möjligheter.

Frihamnen. En utmaning med stora möjligheter. Frihamnen En utmaning med stora möjligheter. Hållpunkter markanvisning Frihamnen Etapp 1 hösten 2014 Inbjudan till markanvisning för Frihamnens första Etapp 8/9 Inlämning ansökan 15/10 Arbete i berednings-

Läs mer

Rum och ansvar. sju frågor om stadsbyggnadskonst

Rum och ansvar. sju frågor om stadsbyggnadskonst Rum och ansvar sju frågor om stadsbyggnadskonst Texter Ola Nylander, Peter Elmlund, Eva Sjölin, Torbjörn Einarsson, John Sjöström, Anders Hagsson, Monica Andersson, Jenny Ström Grafisk Form Anna Ryde,

Läs mer

Bygga och bo i kooperativ hyresrätt

Bygga och bo i kooperativ hyresrätt Boverket Bygga och bo i kooperativ hyresrätt En handbok för tillskapande av nya bostäder och kooperativa hyresrättsföreningar Bygga och bo i kooperativ hyresrätt En handbok för tillskapande av nya bostäder

Läs mer

Den hållbara staden år 2030

Den hållbara staden år 2030 Den hållbara staden år 2030 Sex röster om framtidens städer Hur ska framtidens stad skapas och hur ser vägen dit ut? I denna skrift har vi låtit sex olika aktörer ge sin syn på den hållbara staden år 2030.

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

HÄNGER DET IHOP? En studie av tjugofem kommuners planlagda mark för bostadsbyggande och möjliga skäl till varför det inte byggs

HÄNGER DET IHOP? En studie av tjugofem kommuners planlagda mark för bostadsbyggande och möjliga skäl till varför det inte byggs HÄNGER DET IHOP? En studie av tjugofem kommuners planlagda mark för bostadsbyggande och möjliga skäl till varför det inte byggs 1 Innehåll BAKGRUND 3 BEFOLKNING, DETALJPLANER, BOSTÄDER 6 MARKNADEN OCH

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer