ARKITEKTEN SOM BYGGHERRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARKITEKTEN SOM BYGGHERRE"

Transkript

1 ARKITEKTEN SOM BYGGHERRE Okidoki arkitekter och Vallastaden i Linköping Få arkitekter är idag även byggherrar i Sverige. I den här kursen har vi lärt oss att det är så på grund av den kulturella inställningen, "det är så det går till". Men är det hela sanningen? Okidoki arkitekter är ett Göteborgsbaserat kontor med ett tjugotal anställda. Maja Ivarsson blev ny chef för kontoret 2015 och på hemsidan okidokiarkitekter.se berättar hon om sin framtidsvision för kontoret. "Okidokis främsta konkurrensmedel är vår samhällsförståelse. Det ska vi bygga vidare på och utveckla när vi växer. Vi ska fortsätta skapa riktigt bra arkitektur arkitektur som utmanar rådande normer och flyttar gränser, på riktigt." 2012 utlyste Linköpings kommun en tävling om en ny stadsdel, Vallastaden, som ska knyta ihop Linköpings universitetsområde med innerstaden. Det vinnande förslaget blev Tegar, från Okidoki arkitekter. Efter vinsten har företaget tillsammans med kommunen arbetat vidare på förslaget under sin slogan Människan bygger staden. Stadsdelen ska präglas av lärande, kreativitet, social hållbarhet och resurseffektivitet. Linköpings kommun beskriver detta som en framtida modell för svensk samhällsbyggnad. För att öka mångfalden och möjliggöra för fler typer av byggherrar kommer ett antal tomter att avsättas för alternativa byggherreformer. Ett sådant exempel är att tomter reserveras för arkitektkontor som väljer att bygga i egen regi. Andra inslag är att tomter avsätts för så kallade byggemenskaper som innebär att de som ska bo i huset gemensamt planerar utformning och ansvarar för byggnation. För privatpersoner finns möjligheten att uppföra styckebyggda radhus genom att tilldelningar via den kommunala tomtkön. "I Sverige har vi provat storskaliga lösningar för bostadsbyggandet i decennier. Med Vallastaden vill vi låta fler aktörer ge sitt svar på hur framtidens städer ska byggas, och blanda högt och lågt inom varje kvarter. Vi ser det som ett socialt hållbart byggande för möten mellan olika människor" säger Rickard Stark från Okidoki arkitekter. Enligt arkitekten Staffan Schartner har Linköping gjort många saker rätt i planeringen av Vallastaden. Genom modiga val och tydliga kvalitetskriterier har Okidoki arkitekter och kommunen skapat goda förutsättningar för byggemenskaper. En byggemenskap är en grupp människor som går samman för att bygga ett hus att bo i tillsammans. Både gemensamt i kollektivhus eller i vanliga bostadshus. Konceptet är identiskt med det som kallades bostadsrättsförening i lagstiftningen från och med Men från och med 1970-talet blev bostadsrättsföreningarna en angelägenhet för HSB, Riksbyggen och för den storskaliga byggindustri som växte fram. Bostadsrättslagen ändrades och idag tillämpar kommunerna regelverket för planer och markanvisning så att det missgynnar och i praktiken gör det omöjligt för mindre aktörer, till exempel privatpersoner, som vill gå samman och agera byggherrar. I Vallastaden har Linköping tvärt emot de stora byggföretagens intressen valt att i planförslaget fokusera på småskalighet och små smala tomter. Kommunen har även antagit detaljplanen för området först och sedan genomfört en tomttilldelning baserad på kvalitetskriterier. Den som har det bästa och mest innovativa förslaget får tomten.

2 Direktinflytande, lägre kostnader och att kunna få sin bostad precis som man vill ha den är några av de många fördelarna med byggemenskaper. Husen blir vanligtvis också energisnåla och bättre anpassade för platsen. Enligt Staffan Schartner blir bebyggelsen också vackrare. Små smala tomter ger mer variation och mer liv i stadsdelen. Detta i skarp kontrast mot hur det har sett ut i Sverige sedan talet. Stora tomter som bara stora byggherrar har råd att köpa och bebygga där det byggs breda, enformiga hus. Linköping har gjort helt rätt. Tobias Olsson, förbundsdirektör för Sveriges Arkitekter, skriver att Vallastaden är mer än en produkt. Fokus har legat på processen, med arkitekttävling, kommunikation och medborgardialog. Det är en stor och ambitiös satsning. Kommunen har varit tydligt med att den vill få fler mindre aktörer, vilket är något nytt och fräscht. I Vallastaden har man till och med öronmärkt vissa tomter till att de ska bebyggas av arkitektkontor som byggherrar. Det är bra anser Tobias Olsson. Jag tror absolut att arkitekter är bra byggherrar. Det är en annan roll men vi har goda förutsättningar att vara bra beställare.

3 Arkitekt, byggherre och förvaltare En arkitekts roll i byggprocessen är generellt sätt marginaliserad och det är främst i det tidiga skedet som arkitekten har inflytande. Men det finns undantag. Magnus Månsson på Semrén Månsson Arkitekter i Göteborg både ritade, byggde och förvaltade ett flerbostadshus som utöver detta även går med vinst och blev nominerat till Årets bygge Han gavs chansen av Göteborgs stad 2003 på en markanvisning på Danska vägen. Detaljplanen och byggloven var klara tre år senare efter en rad av överklaganden. Projekteringen kunde då börja. Huset består av fem våningar, en vindsvåning och källare i två plan. Kommunen kom dock med krav på att ytterligare två byggherrar skulle få bygga på tomten. Förutom Magnus Månsson är det nu även JM och Tuve bygg som gemensamt byggt ca 200 hyresrätter och bostadsrätter. Entreprenörsformen var totalentreprenad och anledningen att det fungerade så väl var p.g.a. färdiga bygghandlingar och väldigt få ändringar, enligt platschefen Johan Lundin. Ändringar och förseningar är något som man snarare förväntade sig med tre byggherrar som samsades om den trånga tomten. Tidsmarginalerna var dessutom redan från början tajta. Byggstarten var i november 2011 och inflyttning skulle ske sommaren Kort fakta: Beställare: Magnus Månsson, MM Fastigheter. Arkitekt: Semrén Månsson. Konstruktör: Integra. Totalentreprenör: Bra Bygg, Göteborg. Stomme: Con-Form. El: City El & Data. VVS: Installatören. Ventilation: Cerovent. Rör: Tingstads Rör. Mark: Torslanda Mark. Antal hyresrätter: 68 stycken. Investering: 110 miljoner kronor. Byggtid: November 2011 maj Rent tekniskt består byggnaden av en stomme av stål och filigranbjälklag. Istället för att lägga pengar på rena projektkostnader har man satsat på slitstarka material som kalksten, helkaklade badrum, ekparkett och fasadtegel. Anledningen till att välja tegel istället för puts enligt Magnus Månsson var att i det klimat som råder i Göteborg, med snabba temperaturväxlingar vintertid, så skulle tegel på lång sikt hålla bättre än putsen. Redan på projekteringsstadiet ritade man medvetet fyra identiska trapphus, placerade våtutrymmena direkt i vertikal linje med varandra, samt la köken i anslutning till trapphusen. Relativt enkla lösningar kan det tyckas, men detta bidrog starkt till att hålla kostnaderna nere. Efterarbetena minimeras och en yteffektivitet uppnås. Hyran för en fyra på 83 kvm ligger på kr vilket är under den högsta nivån som folk normalt sett är beredda att betala. Att hyra ut dom var inte svårt, man fick många svar redan på första annonsen. Byggnaden är placerad i ett område med befintliga tegelbyggnader från 50-talet vilket gör att den smälter fint in i omgivningen. Arkitekter är ofta kända för att inte vara intresserade av ekonomi och själva byggprocessen. Därför var Magnus Månsson nyfiken på vad kollegorna tänkte om hans nya roll där han inte bara är arkitekt, utan även byggherre och hyresvärd. Han menar på att reaktionerna varit positiva och att han t.o.m. fått ytterligare uppdrag med hjälp av den erfarenhet han nu skaffat sig. Att vi arkitekter oftast inte intresserar oss för dessa saker tror jag inte har så mycket att göra med lathet. Tittar man utomlands så har arkitekten ofta en mycket större roll i byggprocessen. Man har mycket mer att säga till om, men följer projekten längre och har även mer ansvar. I Sverige har vi en tradition med beställare och byggherrar som inte sällan är externa. Arkitekten kopplas in som konsult, gör sitt arbete och lämnar sedan över till nästa person i kedjan. Detta leder i sin tur till en mentalitet

4 där man har lätt för att skylla på varandra om något går fel. Kanske kan man se det som för många kockar i soppan? Som tidigare skrivits så tror jag inte att vår ovilja att göra mer än precis vårt arbete inte grundar sig i någon slags lathet, utan istället är det den ibland mycket konservativa processen som format våra yrkesroller. Jag tror att många arkitekter gärna skulle vilja ta ett större ansvar och följa projektet från början till slut om bara tillfälle ges. Men idag är det tyvärr sällan att detta sker. En totalentreprenad kan i många fall vara olämplig för ett projekt då entreprenören själv låter utföra hela projekteringen. Beställaren har då ofta bara lämnat ifrån sig enkla handlingar med önskemål som vad som ska byggas, men det är själva entreprenören som står för det mesta av planerandet. Detta skapar ofta scenarion då arkitekten hamnar som en av flera aktörer på ett löpande band vilken kan resultera i att den kreativa kvaliteten uteblir. Men i fallet ovan var det en lyckad totalentreprenad, förmodligen för att själva beställaren och arkitekten var en och samma person. Man får då kontroll över hela händelseförloppet. Inte bara är detta projektet inspirerande för alla arkitekter som gärna skulle ta större ansvar om bara tillfälle gavs. Det bevisar också att slutresultatet inte behöver bli lidande bara för att en arkitekt håller i tyglarna, utan kanske också kan bli mer ekonomiskt, effektivt samt ett bättre slutresultat. I detta fall har det påverkat de boende på ett positivt sätt. Och är det inte det som är det viktiga? Ofta glömmer vi bort att det är människor som faktiskt ska använda våra byggnader. För att bo, leva, arbeta och vistas i och då är det viktiga inte vem som styr utan att slutresultatet faktiskt blir hållbart i alla aspekter. Här har Magnus och hans kontor visat att även arkitekten kan axla detta ansvar bra.

5 Rahel Belatchew Rahel Belatchew bygger för att hon är trött på att lämna över projekt till andra. Hennes drivkraft är att se en idé materialiseras och hon hatar dåliga kompromisser. Hon är sin egen byggherre för att kunna öka kvalitén på det som byggs utan att göra det dyrare. Men mest av allt bygger hon för att det är roligt. För tidningen ARKITEKTEN ( ) berättar hon om varför hon blev både byggherre och arkitekt. Rahel Belatchew Lerdells första egna projekt som hon ritade och genomförde år 2000 var en villa till sig och sin familj. Den gjorde henne välkänd och eftertraktad och hon fortsatte att rita villor för privata kunder. Hon startade företaget Belatchew Arkitekter 2006 med ett mål om att kunna ta större uppdrag och ha mer bredd. Idag är de tio anställda med Rahel Belatchew som VD. De ritar främst flerbostadshus till exempel i stadsutvecklingsområdena Östra Sala backe och Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Men det finns en stor bredd i kontoret som gör att de även ritar till exempel kontorsinredningar. Parallellt med detta jobbar de också på sina egenutvecklade projekt. Med avsikt att driva projekt från köp av tomt till uthyrning och försäljning bildade Rahel Belatchew Lerdell 2013 ännu ett bolag; Belatchew Fastigheter AB. De riktar in sig på mindre bostadsprojekt. Rahel Belatchew framhåller att fördelen med detta är att de kan vara mycket flexibla efter kundens önskemål. De är inget stort företag som måste hålla en likriktad jämn standard för allt de gör utan här finns plats för experiment och variation. Det finns ett stort socialt engagemang, de bygger inte bara för de rika utan tycker det är viktigt att rita bostäder till rimliga priser. Exempel på detta är ett studentboende i Tensta som de ritat. En annan sak som utmärker kontoret är smarta energilösningar och ett fokus på hållbarhet. De har startat kompetensutvecklingsprogrammen Belatchew Academy och Belatchew Labs där de studerar ny teknik och ser hur den kan användas i arkitektur. Där kan ett intresse för nästa projekt starta men de har också litteraturstudier, föreläsare och utrymme för idéer och visioner som kanske inte platsar i deras dagliga arbete ritade de på just en sådan byggnad, en byggnad utan uppdragsgivare eller trolig realisering. Det var den trettio våningar höga Strawscraper som de placerade vid Kungsgatan i Stockholm. Byggnaden var ett inslag i debatten om hur högt man kan bygga. Ett exempel som visar att höga höjder kanske kan stärka stadslandskapet. Den visar också på Belatchews intresse för ny teknik och miljö. Strawscraper har en fasad med flexibla hår som kan alstra energi. Bilder på projektet hade 2014 publicerats 350 gånger i över 75 länder. Belatchew anser att vi arkitekter kan tillföra mycket mer än vi gör idag och på frågan vad hon gör om tio år svarar hon samma sak som idag, men i större skala. Jag blir glad och inspirerad när jag läser om Rahel Belatchew. Glad för att få se någon som tar en aktiv roll i att förändra arkitekters minskande makt och inflytande. Kontoret visar att när man som arkitektkontor engagerar sig i hela ledet så har man också mycket mer att säga till om och att vinna. Och det kontoret vill tjäna är inte mer pengar i sin egen ficka utan främst verkar drivkraften ligga i ett samhällsengagemang. Det känns ganska självklart att när hela projektet ligger inom samma grupps ansvarsområde så finns det stora fördelar. Belatchew pratar om att man kan öka kvalitén utan att det blir dyrare, hon är trött på dåliga kompromisser. Om ett projekt blir för dyrt har hon som byggherre möjlighet att dra in på det som hon som arkitekt tycker är lämpligast att dra in på. Det finns en helt annan kunskap vilket gör att underlaget till alla val som byggherren gör blir ett annat än det traditionella. I slutändan ska ju huset byggas och det kan nog också vara bra för arkitekter att ha större ansvar, kanske kan det förändra ritningarna så att saker oftare löses i tidiga projekteringsstadier just för att arkitekten har större kunskap och intresse av vad som kommer hända med huset sedan. Det finns mindre risk att projektet drar iväg på sätt som arkitekten inte önskar. Det borde kunna bli ett mer sammanhållet och genomtänkt projekt.

6 En konsekvens som jag skulle kunna se är att när en aktör har hand om allt finns större chanser till lönsamhet om det är det som aktören vill. Om arkitekten hängivet arbetar för att bygga så billigt som möjligt finns det kanske en risk att byggen blir sämre. Om arkitekten enbart är anställd för att rita ett flerbostadshus så vill hen göra ett bra jobb både för byggföretaget men också för de som bor där. Arkitekter har inget att tjäna på att minska kostnaderna på exakt allt utan jag uppfattar det som att arkitekten ofta tänker mer på brukaren än de stora byggföretagen gör. Men om målet, som hos Belatchew, inte enbart ligger i att tjäna mer pengar för egen del så har upplägget stora fördelar. Då kan man dra in på kostnader för att kunna skapa billigt boende för att ge fler möjlighet att komma in på bostadsmarknaden, man kan välja att bygga på ett sätt som kanske inte är allra mest lönsamt men som följer en arkitektonisk idé. Med vetskapen om att arkitektur formar samhället kan man vara med och forma samhället i en positiv riktning. Arkitekter med sina stora kunskaper i stadsplanering tänker kanske i högre utsträckning på hela gatan eller kvarteret och inte bara på sin egen tomt. Belatchew Academy och Belatchew Lab är också fantastiska exempel på vad för gott som kan komma av att bygga i egen regi. Deras utvecklingsprogram där de kollar på hur ny teknik kan användas bland annat för att skapa mer energieffektiva byggnader hade troligtvis inte varit tillräckligt lönsam om de bara var ett arkitektkontor. Men när de också jobbar med hela projektet så finns det ett större intresse för de här frågorna. Att deras risker och hårda arbete belönas och får den uppmärksamhet de förtjänar är också bra. Som deras byggnad Strawscraper, den hade troligtvis inte kommit till utan deras omfattande utvecklingsarbete som ju måste kosta mycket att bedriva. Att sedan lägga så mycket tid på ett projekt som inte kommer generera pengar eller bli utfört är intressant. De gjorde det som ett debattinlägg och för att visa på ny teknik inom arkitektur. Deras risk gav utdelning genom att den skapade goodwill och internationellt erkännande. Det visar världen att det här är ett kontor som lägger ner mycket tid och pengar på utbildning av sina medarbetare.

7 Urbana villor av Pontus Åqvist och Cord Siegel År 2008 sattes ett nytt rekord i kvadratmeterpris för bostadsrätter i Malmö av de Urbana Villorna i Västra Hamnen. De såldes för över 6 miljoner, vilket är cirka 66 tusen kronor per kvadratmeter, och detta innan hela projektet var färdigbyggt. Projektet har också hyllats av tidskrifterna Arkitekten och Arkitektur, samt mottagit Kasper Salin-priset år Dessa dyra Urbana Villor står i ett attraktivt område, men de har också ett välutvecklat och uppskattat koncept. En villagata på höjden, för att passa bättre in i stadsmiljön. Projektet består av två byggnader, ett gatuhus och ett gårdshus. Gatuhuset har en lägenhet per våning, gårdshuset har två lägenheter bredvid varandra som i radhus. Alla lägenheter utom en toppvåning på 90 kvadratmeter är 140 kvadratmeter. Dessutom har alla lägenheterna egen trädgård, i gatuhuset i form av balkonger in mot gården och i gårdshuset som takterrasser. Lägenheterna har en öppen del med kök och vardagsrum, och en mer avskild del med sovrum. Badrummen har lösts olika i olika lägenheter, ibland helt traditionellt, ibland med alla funktioner separerade och badkaret i sovrummet, men alla lösningar går i någon mån att ändra då inga innerväggar är bärande. Själva villagatan är en spiraltrappa som går på gårdssidan av gatuhuset. Från den kan man gå genom grindarna in till trädgårdsbalkongerna, och man kan skymta lite av livet innanför fönstren. Så, hur kommer det sig att denna byggnad kunnat ta en så ovanlig form som den trots allt har? Och hur kommer det sig att denna innovativa byggnad blev så bra att båda arkitekterna flyttade in med sina familjer, och att de fick ta emot Kasper Salin-priset? En del av förklaringen kan vara att idén kom från arkitekterna själva. När Cord Siegel och Pontus Åqvist av en slump stötte ihop på ett bibliotek och började snacka arkitektur föddes idén om Urbana Villor, och på den vägen är det. Visionen om att lägga en villagata vertikalt för att den skulle passa in i en tät stadsbild var deras egen. Ambitionen att ta det bästa av förorten och placera i staden var deras egen. Hela processen och utförandet var deras egna. Bostadsrättsföreningen har inte tagit några lån, utan gått in med höga insatser. Per kvadratmeter har byggnaden kostat ungefär lika mycket som vilket flerbostadshus som helst, men fördelningen av kostnader har varit annorlunda. Det faktum att de inte hade några lån som behövde betalas tillbaka minskade stressen över att sälja lägenheter så fort som möjligt, och därmed fick Siegel och Åqvist chansen att rita så som de ville. Arkitekterna har vågat satsa på arkitektoniska uttryck och rationalisera bort ytskikt som inte behövs, alltså omfördelat kostnaderna, och jobbat fram en byggnad som på många sätt är bättre än standard. I projektet finns många finurliga lösningar att hitta. Exempelvis har balkongerna överallt 30 cm jord i kassetter, med plattor ovanpå där det inte ska växa något. Det betyder att växternas rötter kan sprida ut sig under plattorna där man går, vilket gör det möjligt för buskar och andra växter med stora rotsystem inte bara att växa där, utan att trivas. Under åren de Urbana Villorna har stått där har balkongerna mot gården bevisat att de verkligen fungerar som frodiga trädgårdar. Trappan som är en vertikal variant av en villagata är såklart också i någon mån en innovation, men bortsett placeringen påminner den mest om en brandtrappa. Den är dock på gårdssidan, vilket betyder att man för att nå den måste gå under byggnaden och in på gården. Detta och all växtlighet i omgivningen ger trappan en mer privat och ombonad karaktär. För att komma in under byggnaden går man genom en grind, inte en dörr, vilket förstärker villakaraktären. Där under finns det plats att ställa cykeln, men också ingången till hissen.

8 Hissen går upp mitt i gatuhuset, genom alla lägenheter. Eftersom det bara finns en lägenhet per plan går man direkt från hissen in i lägenheten. Man hamnar i den öppna delen av lägenheten, där köket och vardagsrummet är. Alla dessa lösningar och fler, är okonventionella, precis som hela projektet från koncept till färdig byggnad. Siegel och Åqvist har inte gått den vanligaste eller mest traditionella eller säkraste vägen, utan har istället gått en ny väg och litat på sin egen förmåga och expertis. Det kan vara svårt för en byggherre att lita på sina arkitekter på det sättet i ett vanligt projekt där pengar och tid är det enda som egentligen bestämmer. När arkitekterna själva är byggherrar är det dock en möjlighet. Visionen får styra, och när visionen förverkligas fullt ut blir resultatet mycket bättre än om den bara klistras på ett vanligt projekt. Ansvarsformen i projektet var delad entreprenad, vilket betyder att arkitekterna (eftersom de också var byggherrar) hade direkt kontakt med alla sina entreprenörer. Detta är viktigt om man ska skapa något som går utanför ramarna för det konventionella. Få led i kommunikationen betyder få möjligheter till missförstånd och snabb respons tillbaka om något skulle visa sig inte funka. Arkitekterna får alltså möjligheten att ge instruktioner direkt till varje entreprenör och kan förvissa sig om att allt blir som de tänkt sig. Nyckeln till projektets framgång var alltså delvis att arkitekterna var byggherrar, delvis att de inte tog några lån för att bygga projektet och delvis att de använde ansvarsformen delad entreprenad. Resultatet var att de kunde fullfölja sin vision, samtidigt som de hade koll på tid och kostnader. Att projektet var lyckat finns det inga tvivel om. Kasper Salin-priset är en solklar indikator, men kanske ännu viktigare är att båda arkitekterna själva bor där och är nöjda med resultatet.

9 Slutsats Efter ett 1900-tal av storskaligt industribyggande med arkitekten som en konsult, börjar sakta arkitekten återta en större roll i byggprocessen. Det finns olika sätt för arkitekter att involveras mer i byggprocessen. Från att vara med och göra planprogram för hela stadsdelar, vara byggherre för hela bostadsområden till att bygga för sin bostadsrättsförening. Vi ser flera fördelar med att arkitekten får en större roll. I Vallastaden kunde arkitekterna vara med och påverka kommunens marktilldelning så att vissa tomter öronmärktes för arkitekter som är byggherrar. Rahel Belatchew har i sin roll som både arkitekt och byggherre möjlighet att påverka hela ledet från ekonomi till gestaltning och alltid hitta bästa lösningen. Hon har startat utvecklingsprogram som nog inte hade varit möjliga om hon bara hade varit arkitekt. Magnus Månsson lyckades med att bygga billiga hyresrätter utan att tumma på kvalitén. Han var både byggherre, arkitekt och förvaltare. I Urbana Villor i Malmö drev Cord Siegel och Pontus Åqvist igenom sin annorlunda vision om vad ett boende kan vara. Det är inspirerande att se arkitekter som skapar sin egen roll. Vi tror att det blir ett annat tänk när arkitektur möter byggherrens roll. Flera discipliner möts och deras olika kunskap berikar dem båda. Detta är ett sätt att få nya idéer, idéer som aldrig hade kommit om man inte var både arkitekt och byggherre. Ett bra sätt att föra branschen framåt.

10 Källor Arkitekten 12 (2009) De uppfyllde allt på önskelistan Tomas Lauri Sydsvenskan (17/9 2008) Nytt rekordpris för bostadsrätt i Malmö Claes Fürstenberg Arkitektur 8 (2008) Brf UrbanaVillor Malmö Arkitektur 8 (2008) Nyskapande Bostadsstrategi Ingrid Sommar Arkitekten ( ) I egen regi

PLANERA FÖR BOSTÄDER PLANERING AV STAD & LAND. Kontraproduktiva utredningsförslag. Bostadsbehov. Socialt blandat boende Service i samverkan

PLANERA FÖR BOSTÄDER PLANERING AV STAD & LAND. Kontraproduktiva utredningsförslag. Bostadsbehov. Socialt blandat boende Service i samverkan Nr. 1 2013 PLANERING AV STAD & LAND Finansiell omtanke PLANERA FÖR BOSTÄDER Bostadsbehov Kontraproduktiva utredningsförslag Socialt blandat boende Service i samverkan Linking social capital, Praktisera

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

BO- OCH SAMHÄLLSEXPO 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING VALLASTADEN 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO I LINKÖPING 2 24 SEPTEMBER 2017

BO- OCH SAMHÄLLSEXPO 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING VALLASTADEN 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO I LINKÖPING 2 24 SEPTEMBER 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING VALLASTADEN 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO I LINKÖPING 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET Linköping är en av landets snabbast växande

Läs mer

BYGGEMENSKAPER som verktyg för ett bättre stadsbyggande

BYGGEMENSKAPER som verktyg för ett bättre stadsbyggande BYGGEMENSKAPER som verktyg för ett bättre stadsbyggande Stockholm 2012 10 23 Staffan Schartner Stockholm 26 augusti 2014 Französisches Viertel, Tübingen Med byggemenskaper leder människorna stadens utveckling

Läs mer

BO- OCH SAMHÄLLSEXPO 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING VALLASTADEN 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO I LINKÖPING 2-24 SEPTEMBER 2017

BO- OCH SAMHÄLLSEXPO 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING VALLASTADEN 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO I LINKÖPING 2-24 SEPTEMBER 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING VALLASTADEN 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO I LINKÖPING 2-24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING - DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET Linköping är en av landets snabbast växande

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 BÅTBYGGARGATAN

ÅRETS BYGGEN 2003 BÅTBYGGARGATAN 72 BOSTAD STOCKHOLM Jurymotivering: Med noggranhet detaljskärpa, trygga och gedigna materialval och med innovationer som Bokaler har Familjebostäder med White arkitekter skapat attraktiva och ekologiskat

Läs mer

Seminarium om Byggemenskaper 120416 Anders Svensson. 2012-04- 16 Byggemenskaper 1

Seminarium om Byggemenskaper 120416 Anders Svensson. 2012-04- 16 Byggemenskaper 1 Seminarium om Byggemenskaper 120416 Anders Svensson 2012-04- 16 Byggemenskaper 1 Seminarium Sy:e: Understödja utvecklingen av fler Byggemenskaper i Sverige som ec redskap för hållbar stadsutveckling. Från

Läs mer

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo är ett koncept för modernt kollektivboende framtaget av Järntorget och Arkitekter. Den 17 juni presenterades ett första förslag

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre?

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Vi vill fördjupa oss i ämnet för att undersöka om man genom att vara både arkitekt och byggherre kan uppnå en arkitektur med högre kvalité. I sådant fall på

Läs mer

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd s. 1 BILAGA 4 projektorganisation och referenser Sveafastigheter Bostad Bakgrund s. 2 Sveafastigheter är verksamma inom utveckling och förvaltning av bostads och handels fastigheter sedan 2003. I Sveafastigheter

Läs mer

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i kooperativ hyresrätt Vill du ha inflytande och gemenskap, bo tryggt i ett stabilt område, ha möjlighet att engagera dig utan att riskera din ekonomi?

Läs mer

BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD

BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG BOSTAD HELSINGBORG Jurymotivering: Mariastaden i Helsingborg fortsätter att växa. Under året har NCC färdigställt ett 100-tal bostäder i en attraktiv mix av villor, radhus och kedjehus. Allt med den engelska

Läs mer

Landström Arkitekter har ritat flerbostadshuset på Brännö.

Landström Arkitekter har ritat flerbostadshuset på Brännö. Landström Arkitekter har ritat flerbostadshuset på Brännö. 12 www.byggfakta.se BYGGDE SITT EGET FLERBOSTADSHUS Byggemenskaper blir allt vanligare i Sverige. En av pionjärerna inom projektformen är Anna-Karin

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Det här är Framfast Urklipp från bolagets årsredovisning för 2015

Det här är Framfast Urklipp från bolagets årsredovisning för 2015 2 Det här är Framfast Urklipp från bolagets årsredovisning för 2015 Framfast grundades 2011 med målet att skapa moderna och prisvärda hem för alla. Vi sätter boendet i fokus: genomtänkt och effektivt på

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling

Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel Petter Jurdell Enhetschef Fastighetsutveckling Varför byggs så få hyresrätter 1. Hyresrätten skattemässigt missgynnad 2. För lite

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

Organisera byggandet smartare och få lägre boendekostnader. Kanske genom bygg- & bogemenskaper?

Organisera byggandet smartare och få lägre boendekostnader. Kanske genom bygg- & bogemenskaper? Organisera byggandet smartare och få lägre boendekostnader. Kanske genom bygg- & bogemenskaper? Fredrik von Platen, Arkitekt SAR/MSA Bostadssakkunnig SPF seniorerna FD. tf. generaldirektör BOVERKET Bostadsbyggande,

Läs mer

Gånglåten OMBYGGNAD GÖTEBORG

Gånglåten OMBYGGNAD GÖTEBORG OMBYGGNAD GÖTEBORG Jurymotivering: Goda exempel av omdaningar och upprustningar av rekordårens bostadsbestånd. I fallet Gångalåten handlar det om ganska drastiska ingrepp med tillbyggnader och hissinstallationer.

Läs mer

Byggemenskap? Folkstaden

Byggemenskap? Folkstaden Byggemenskap? Byggemenskap? Byggnadskooperativ? Bostadskooperativ? Byggemenskap? Byggnadskooperativ? Bostadskooperativ? Kooperativ hyresrätt? Byggemenskap? Byggnadskooperativ? Bostadskooperativ? Kooperativ

Läs mer

BOSTÄDER BOSTÄDER TORG VERKSAMHETER

BOSTÄDER BOSTÄDER TORG VERKSAMHETER Pulkabackar Tätortsnära skog DJURGÅRDEN Eklandskap Valla Gård Gamla Linköping Hästhagar Lekplats LINKÖPINGS UNIVERSITET VERKSAMHETER PARK Friidottsarena Fotboll Is-oval CAMPUS- HALLEN PARK SPORT/FRITID

Läs mer

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta Byggprojektet VICTORIA Kungsgatan 11 15 Örebro City Bofakta Objektfakta Upplåtelseform Byggherre Entreprenör Arkitekt Inflyttning Hyror Intresseanmälan och frågor Lägenheter Butikslokaler Garage Hyresrätt

Läs mer

Ungdoms Bostads Projekt 2013. Del 2. Idéer presenterade nedan kan implementeras i övriga bostads projekt, villor och kontor.

Ungdoms Bostads Projekt 2013. Del 2. Idéer presenterade nedan kan implementeras i övriga bostads projekt, villor och kontor. Ungdoms Bostads Projekt 2013 Idéer presenterade nedan kan implementeras i övriga bostads projekt, villor och kontor. Del 2 Detta material är ZODIAK Arkitekter AB egendom och skyddas av lagen om upphovsmannarätt.

Läs mer

Bara några få tramptag till city. Brf Cyklisten 75 nya bostadsrätter i Kvillebäcken, centrala Göteborg

Bara några få tramptag till city. Brf Cyklisten 75 nya bostadsrätter i Kvillebäcken, centrala Göteborg Bara några få tramptag till city Brf Cyklisten 75 nya bostadsrätter i Kvillebäcken, centrala Göteborg 1 En ny puls i Göteborg Uppskattar du charmiga kvarter med skön avspänd atmosfär? Då är Kvillebäcken

Läs mer

RAPPORT OM OMGIVNINGS-

RAPPORT OM OMGIVNINGS- 2015/2016 RAPPORT OM OMGIVNINGS- PÅVERKAN. ATTITYDER OCH INSTÄLLNINGAR TILL FÖRTÄTNING OCH BYGGANDE I STOCKHOLM, GÖTEBORG OCH MALMÖ INLEDNING Sverige växer så det knakar. I synnerhet i storstäderna där

Läs mer

Spännande arkitektur i dramatisk skogsmiljö. Halssmycket 25 hyresrätter i Norra Hallsås

Spännande arkitektur i dramatisk skogsmiljö. Halssmycket 25 hyresrätter i Norra Hallsås N O R R A H A L L S Å S L E R U M Spännande arkitektur i dramatisk skogsmiljö Halssmycket 25 hyresrätter i Norra Hallsås Svävande hus på naturens villkor Norra Hallsås, kanske det mest spännande och spektakulära

Läs mer

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Uppföljning av bostadsplanering och byggande TERTIAL 1 2017 1 SKÖVDE VÄXER! Första tertialen* under 2017 har startat i högt tempo. Månaderna januari-april har inneburit mycket arbete

Läs mer

Drivkrafter för att skapa bättre boende för äldre & förbättrad tillgänglighet

Drivkrafter för att skapa bättre boende för äldre & förbättrad tillgänglighet Workshop: Tillgänglighet och teknikstöd i boendet Göteborg 11 februari 2010 Drivkrafter för att skapa bättre boende för äldre & förbättrad tillgänglighet Studien har delfinansierats av medel från Teknik

Läs mer

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013 Ovanpå Ett examensarbete av Jens Enflo Arkitekturskolan KTH 2013 Inledning Att bygga på tak är ett allt vanligare sätt att förtäta befintliga bostadsområden i både inner och ytterstaden. Bristen på mark

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Samhällsplaneringens betydelse för Jämlik hälsa

Samhällsplaneringens betydelse för Jämlik hälsa Samhällsplaneringens betydelse för Jämlik hälsa Ett regionalt perspektiv och exempel från Norrköping och Linköping Johan Mases, Region Östergötland Julia Stenström, Norrköpings kommun Ninnie Hedström,

Läs mer

Nya bostäder på hög höjd i Brf Vasatornet. Bostadsrätter i centrala Linköping

Nya bostäder på hög höjd i Brf Vasatornet. Bostadsrätter i centrala Linköping Nya bostäder på hög höjd i Brf Vasatornet Bostadsrätter i centrala Linköping Svensk Fastighetsförmedling Brf Vasatornet - Livskvalité i hjärtat av Övre Vasastaden! Med bästa läge i den nya stadsdelen har

Läs mer

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende ALTERNATIV PUNKTHUS ALTERNATIV LAMELLHUS DETALJPLAN

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Attraktivt boende

Samhällsbyggnadskontoret Attraktivt boende Samhällsbyggnadskontoret Attraktivt boende Sammanfattning av workshop för Översiktsplan 2012 Inledning I samband med arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har samhällsbyggnadskontoret arrangerat

Läs mer

Maria Forum Ett bostadsprojekt av Magnolia Bostad

Maria Forum Ett bostadsprojekt av Magnolia Bostad Maria Forum Ett bostadsprojekt av Magnolia Bostad Maria Forum I Maria Forum utvecklar Magnolia Bostad 292 hyresrätter med fokus på 1-1,5 rum och kök, många med sovalkov. Projektfakta Område: Mariastaden

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

En ny sida av dig själv, på rätt sida av Vättern. SOLSIDAN CA 75 90 UNIKA BOSTADSRÄTTER I FANTASTISKT LÄGE VID VÄTTERNS STRAND

En ny sida av dig själv, på rätt sida av Vättern. SOLSIDAN CA 75 90 UNIKA BOSTADSRÄTTER I FANTASTISKT LÄGE VID VÄTTERNS STRAND En ny sida av dig själv, på rätt sida av Vättern. SOLSIDAN CA 75 90 UNIKA BOSTADSRÄTTER I FANTASTISKT LÄGE VID VÄTTERNS STRAND Tillsammans med Tosito. Tosito är ett lokalt fastighetsbolag som älskar Jönköping,

Läs mer

Laila blandar. sina personliga favoriter

Laila blandar. sina personliga favoriter Laila blandar sina personliga favoriter Lite skandinavisk funkis och lite amerikansk villa, lite kitsch och lite gammaldags charm. När Laila Bagge Wahlgren och Niclas Wahlgren byggde sitt Trivselhus valde

Läs mer

Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish. Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN

Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish. Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN JONEBERG Kvarteret Joneberg ligger på en höjd nära Simrishamns centrum, inbäddat i ett äldre villaområde,

Läs mer

Brf. Stohagen. Bostadsrätter på gamla bageritomten Kvarteret Masten i Västerås. Prisvärt. Nära. Ombonat. Genomtänkt. brf.stohagen.

Brf. Stohagen. Bostadsrätter på gamla bageritomten Kvarteret Masten i Västerås. Prisvärt. Nära. Ombonat. Genomtänkt. brf.stohagen. Brf. Stohagen Bostadsrätter på gamla bageritomten Kvarteret Masten i Västerås brf.stohagen.se Prisvärt. Nära. Ombonat. Genomtänkt Brf. Stohagen Nu ger vi fler människor möjligheten att bo i sin egen bostadsrätt

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN 72 BOSTAD NACKA Jurymotivering: Den funkisinspirerade Mannagrynskvarnen vid inloppet till Stockholms hamn givetvir q-märkt har förvandlats till ett flerbostadshus. Dock utan att den rustika fabriksmiljön

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

WONDERBOX PLUG AND PLAY LIVING SMARTA, SNYGGA HYRESBOSTÄDER FÖR UNGA VUXNA

WONDERBOX PLUG AND PLAY LIVING SMARTA, SNYGGA HYRESBOSTÄDER FÖR UNGA VUXNA WONDERBOX PLUG AND PLAY LIVING SMARTA, SNYGGA HYRESBOSTÄDER FÖR UNGA VUXNA KONCEPTET URBANA NOMADER. En allt tydligare trend bland dagens unga vuxna är att man rör sig obehindrat mellan storstadsregioner

Läs mer

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum!

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Välkommen till kvarteret Lampan i Helsingborg. Perfekt läge i Olympiakvarteren. Välkommen hem till kvarteret Lampan! Tänk dig att cykla ner till

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning En elritning är elinstallatörens (elektrikerns) underlag för elinstallationen. Med en genomtänkt ritning underlättas dennes arbete och

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. kvarteret Höken. kvarteren Höken, Väduren, Näbben och fastigheten Mesen 13 ANTAGANDEHANDLING. tillhörande detaljplan för

GESTALTNINGSPROGRAM. kvarteret Höken. kvarteren Höken, Väduren, Näbben och fastigheten Mesen 13 ANTAGANDEHANDLING. tillhörande detaljplan för GESTALTNINGSPROGRAM kvarteret Höken tillhörande detaljplan för kvarteren Höken, Väduren, Näbben och fastigheten Mesen 13 Vårt diarienummer med närområde inom Kneippen i Norrköping den 22 maj 2012 reviderad

Läs mer

Arkitektens roll i byggprocessen

Arkitektens roll i byggprocessen 1 Arkitektens roll i byggprocessen Hur upplevs arkitektens roll i byggprocessen och hur kan arkitektens roll förändras eller förbättras? Inledning Sedan arkitekturens begynnelse har arkitektens roll varit

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

2-2015. Fasadrenovering Bjärsjölagårds slott Sid 2 Villatillbyggnad i Borgeby, Bjärred Sid 6

2-2015. Fasadrenovering Bjärsjölagårds slott Sid 2 Villatillbyggnad i Borgeby, Bjärred Sid 6 Objektivt 2-2015 Fasadrenovering Bjärsjölagårds slott Sid 2 Villatillbyggnad i Borgeby, Bjärred Sid 6 Gårdsombyggnad, Revingehed Sid 8 Ger Bjärsjölagårds Fotograf: Emilia Ahlgren 2 slott ett nytt ansikte

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Brf frej I frej TAr Du HISSEN NEr på STAN

Brf frej I frej TAr Du HISSEN NEr på STAN Brf frej I frej TAr Du HISSEN NEr på STAN HSB Är INTE SOM ANDRA BYGGBOLAG TILL ATT BÖRJA MED ÄR VI INTE ETT BYGGBOLAG Vi på HSB bygger över hela landet från norr till söder, och vi bygger i olika stilar,

Läs mer

Erfarenheter från Karlskrona seniorhusförening Framtidsboende i Karlskrona

Erfarenheter från Karlskrona seniorhusförening Framtidsboende i Karlskrona Erfarenheter från Karlskrona seniorhusförening Framtidsboende i Karlskrona Casedagen den 17 okt. 2014 Fredrik von Platen, arkitekt SAR/MSA, Senior adviser, f.d. stf GD för Boverket Ordf. Karlskrona seniorhusförening

Läs mer

Sturebyskolan. Riva Vitan och bygga nytt på kort tid och till låg kostnad.

Sturebyskolan. Riva Vitan och bygga nytt på kort tid och till låg kostnad. Sturebyskolan Riva Vitan och bygga nytt på kort tid och till låg kostnad. Ersätta befintlig tillfällig Paviljong Vitan med permanent byggnad. Att bygga nytt kostar pengar och tar tid det kan vi alla vara

Läs mer

Följ med på en spännande resa!

Följ med på en spännande resa! Följ med på en spännande resa! » Idag är vi en av Sveriges största teknikkonsulter inom el- och säkerhetsområdet. En utveckling som inte hade varit möjlig utan våra engagerade och kompetenta medarbetare.

Läs mer

Bostadsmarknaden i ett historiskt perspektiv BRITT-MARIE JOHANSSON, SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN

Bostadsmarknaden i ett historiskt perspektiv BRITT-MARIE JOHANSSON, SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN Bostadsmarknaden i ett historiskt perspektiv BRITT-MARIE JOHANSSON, SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN Bostadsmarknaden Olika tidsperioder olika drivkrafter som styrt bostadsmarknaden Sociala situationen Politik

Läs mer

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg.

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. 2015-08-27 Q&A Skeppsbron Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. Detta händer just nu I augusti i år invigdes

Läs mer

Framtidens Vallentuna

Framtidens Vallentuna Framtidens Vallentuna Vallentunas vision Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion. 2016-05-31

Läs mer

Nybyggnaden i korthet

Nybyggnaden i korthet Kv. Frida, vy från söder Nybyggnaden i korthet En arkitekttävling har genomförts för nybyggnad av flerbostadshus och garage samt utveckling av teaterhuset gamla stadshuset i kv. Frida. AB Ronnebyhus fick

Läs mer

ARKITEKTENS ROLL I BYGGPROCESSEN VBEA05 Byggprocessen Fördjupningsuppgift

ARKITEKTENS ROLL I BYGGPROCESSEN VBEA05 Byggprocessen Fördjupningsuppgift ARKITEKTENS ROLL I BYGGPROCESSEN VBEA05 Byggprocessen Fördjupningsuppgift 9 februari 2015 Erik Appelgren Simon Fast Anton Lundblad Alex Svärd Innehållsförteckning Inledning... 3 Referat... 3 Arkitekten

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

VI HAR EN VISION LÄGENHETSFAKTA FÖRSLAG TILL HAMMARSHUS KVARTER F

VI HAR EN VISION LÄGENHETSFAKTA FÖRSLAG TILL HAMMARSHUS KVARTER F VI HAR EN VISION Vi på K-fastigheter är intresserade av att exploatera en del av Hammar 9:151. Området vi har valt att planera bostäder för är Kvarter F enligt intresseanmälan. Vi är intresserade av Kvarter

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Träpriset 2012. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå Villa Trottaberg 5_31. Arkitektoniskt koncept

Träpriset 2012. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå Villa Trottaberg 5_31. Arkitektoniskt koncept Arkitektoniskt koncept Fastigheten Tomten är lokaliserad till Sandamn i Halmstad. Området uppvisar en brokig stadsbild med viss bebyggelse ifrån tidigt 1900-tal, ett stort antal villor och ifrån perioden

Läs mer

Vackra radhus vid de södra ängarna

Vackra radhus vid de södra ängarna br f ängslyck an Vackra radhus vid de södra ängarna design helhet tr ygghet prisvär t örebro Hus att längta hem till Nu har du chansen att skaffa dig ett underbart boende i Örebros nya stadsdel Södra Lindhult

Läs mer

Bo med Fastighets AB Balder i Nynäshamn

Bo med Fastighets AB Balder i Nynäshamn Bo med Fastighets AB Balder i Nynäshamn Arkitektritade hus på bästa adress I kvarteret Loket i Nynäshamn växer ett attraktivt bostadsområde fram. Nära natur, havsbad och bara ett stenkast från pendeltågssstationen

Läs mer

Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje!

Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje! Södervallen - Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje! Södervallen på Trandared är AB Bostäders senaste nyproduktion. Här bygger vi 42 lägenheter i ett helt nytt bostadsområde

Läs mer

Klarastaden. Perspektiv från Kungsholms strand

Klarastaden. Perspektiv från Kungsholms strand Klarastaden Perspektiv från Kungsholms strand Nytt förslag Klarastaden Stockholm växer och för att tillmötesgå befolkningstillväxten måste det byggas fler bostäder. Det mest hållbara sättet att göra detta

Läs mer

INBJUDAN TILL MARKANVISNING

INBJUDAN TILL MARKANVISNING INBJUDAN TILL MARKANVISNING för byggnation på kommunal mark del av Kurveröd 1:2 Inbjudan till markanvisning för del av Kurveröd 1:2, Uddevalla kommun Uddevalla kommun vill med denna inbjudan undersöka

Läs mer

Kvadratsmart boende!

Kvadratsmart boende! Snart kan du bo här Ditt drömboende I det nyaste bostadsområdet i Mariehamn med närhet till allt du behöver dagligen och samtidigt med grönskande natur runt hörnet, får du det bästa av två världar Bostads

Läs mer

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR Mod i Nod uppmärksammat innovationscentrum invigs pressmeddelande 2014-09-30 Nu invigs Nod, Sveriges nya centrum för digital innovation i Kista, Stockholm. Scheiwiller Svensson Arkitektkontor har på uppdrag

Läs mer

Stadsradhus-tomtkö: Idéskrift om en småskalig förtätning med privata byggherrar

Stadsradhus-tomtkö: Idéskrift om en småskalig förtätning med privata byggherrar Stadsradhus-tomtkö: Idéskrift om en småskalig förtätning med privata byggherrar Den kommunala tomtkön borde byta skepnad... Från: Pendlingsavstånd Ingen närhandel Inga arbetsplatser Ingen blandstad Få

Läs mer

HYR STUDENTBOSTAD I CENTRALA LUND

HYR STUDENTBOSTAD I CENTRALA LUND HYR STUDENTBOSTAD I CENTRALA LUND 124 NYA STUDENTLÄENHETER Unikt boende i centrala Lund Lagom till höstterminen 2014 sker den första inflyttningen i de helt nya studentlägenheterna i kvarteret Arkivet

Läs mer

egna erfarenheter av samverkansprojekt

egna erfarenheter av samverkansprojekt egna erfarenheter av samverkansprojekt Kommuner Fastighetsägare Allmännyttiga fastighetsbolag Privata fastighetsbolag Byggherrar Invånare Föreningar Kommunens analys av intressenter gjordes tidigt i processen

Läs mer

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd afgruppen.se Bygger för framtiden AF Gruppen ASA är en ledande entreprenörsoch industrikoncern. Vår verksamhet omfattar Projektutveckling, Bygg, Anläggning,

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

BEBYGGELSETYPER I ÖREBRO. Kort beskrivning av bostadsbebyggelsens generella karaktärsdrag

BEBYGGELSETYPER I ÖREBRO. Kort beskrivning av bostadsbebyggelsens generella karaktärsdrag BEBYGGELSETYPER I ÖREBRO Kort beskrivning av bostadsbebyggelsens generella karaktärsdrag 2 Inledning Varsamhet ska enligt Plan- och bygglagen (kap 8 17) tillämpas vid om- och tillbyggnader, men även vid

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-02-19 Handläggare Renoir Danyar Telefon: 08-508 26 659 Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Förslag till beslut

Läs mer

Program. 08.30 09.00 Registrering/Kaffe, nätverkande

Program. 08.30 09.00 Registrering/Kaffe, nätverkande Program 08.30 09.00 Registrering/Kaffe, nätverkande 09.00 09.10 Svensk Byggtjänsts VD, Erik Hellqvist, hälsar välkommen! Emma Jonsteg, VD på Utopia Arkitekter, är dagens moderator och presenterar dagen.

Läs mer

BOSTAD Men att bygga själv visade sig lättare sagt än gjort.

BOSTAD Men att bygga själv visade sig lättare sagt än gjort. BOSTAD Ingen kunde föreställa sig att byggprojektet skulle ta sådan tid. - Jag ville bygga för att jag och min son skulle få ett eget boende, han var sex år då. När bygget var klart var han 20 och utflugen,

Läs mer

Södra Rosendal. Utopia Arkitekter

Södra Rosendal. Utopia Arkitekter Södra Rosendal I fjol sprängde Uppsala storstadsgränsen med 200 000 invånare i kommunen och varje år ökar stadsbefolkningen med ungefär ett Gränna eller ett Sveg. Efterfrågan på bostäder är oförändrat

Läs mer

Kurs i fastighetsekonomi för Byggande Arkitekter

Kurs i fastighetsekonomi för Byggande Arkitekter Kurs i fastighetsekonomi för Byggande Arkitekter Föreningen Byggande Arkitekter arrangerar under hösten 2015 en kvalificerad utbildning i fastighetsekonomi. Utbildningen omfattar fyra kuravsnitt: Exploateringsprocessen

Läs mer

Ekbacken Radhus. 8 flexibla radhus i Stadsskogen Alingsås

Ekbacken Radhus. 8 flexibla radhus i Stadsskogen Alingsås Ekbacken Radhus 8 flexibla radhus i Stadsskogen Alingsås Stadsskogen - Alingsås nya stadsdel Den nya stadsdelen i Alingsås, Stadsskogen, kommer att erbjuda närmare 1000 nya hem och är ett av Västsveriges

Läs mer

Södra Rosendal. Utopia Arkitekter

Södra Rosendal. Utopia Arkitekter Södra Rosendal Södra Rosendal I fjol sprängde Uppsala storstadsgränsen med 200 000 invånare i kommunen och varje år ökar stadsbefolkningen med ungefär ett Gränna eller ett Sveg. Efterfrågan på bostäder

Läs mer

Livskvalité i Brf Mässingen. Bostadsrätter i centrala Norrköping

Livskvalité i Brf Mässingen. Bostadsrätter i centrala Norrköping Livskvalité i Brf Mässingen Bostadsrätter i centrala Norrköping Fastighetsbyrån Kv. Mässingen - Livskvalité i hjärtat av Norrköping! Med Motala ströms vackra promenadstråk runt knuten och Norrköpings Centralstation

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Fastighetsekonomi för Byggande Arkitekter

Fastighetsekonomi för Byggande Arkitekter KURSPROGRAM Fastighetsekonomi för Byggande Arkitekter Kurs i Stockholm hösten 2015 Kurstillfälle 1: Projektutvecklingsprocessen 30 september Kurstillfälle 2: Värdering av hyresfastigheter 13 oktober Kurstillfälle

Läs mer

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck Före kontrakt Det finns tre huvudfaktorer som påverkar utformningen av ditt hus: tomten, detaljplanen (inom planlagt område) och dina egna behov, önskemål och drömmar. För att hjälpa till att välja ett

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM GRANSKNINGSHANDLING. tillhörande detaljplan för del av kvarteret Mesen. med närområde inom Kneippen i Norrköping

GESTALTNINGSPROGRAM GRANSKNINGSHANDLING. tillhörande detaljplan för del av kvarteret Mesen. med närområde inom Kneippen i Norrköping GESTALTNINGSPROGRAM tillhörande detaljplan för del av kvarteret Mesen med närområde inom Kneippen i Norrköping Vårt diarienummer den 27 augusti 2015 GRANSKNINGSHANDLING 2(8) Innehållsförteckning Syfte

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ

BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ Nationella träbyggnadsstrategin 2006-2008 Kv Styrmannen, Umeå Innehåll 1. Byggfakta... 1 2. Bakgrund... 2 Varför byggs detta i trä?... 2 Tidigare erfarenheter... 2 Träets

Läs mer

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

Det gemensamma för dessa projekt är synen på det offentliga rummet- att husen inordnar sig och bildar ett sammanhang.

Det gemensamma för dessa projekt är synen på det offentliga rummet- att husen inordnar sig och bildar ett sammanhang. Datum 2013-06-13 1 (8) Vår kontaktperson Ludmilla Larsson Direkttelefon 08-617 61 14 Epost Ludmilla Larsson@brunnbergoforshed.se Mottagare BILD 1 Hej! Jag heter Ludmilla Larsson och är arkitekt på Brunnberg

Läs mer