ARKITEKTEN SOM BYGGHERRE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARKITEKTEN SOM BYGGHERRE"

Transkript

1 ARKITEKTEN SOM BYGGHERRE Okidoki arkitekter och Vallastaden i Linköping Få arkitekter är idag även byggherrar i Sverige. I den här kursen har vi lärt oss att det är så på grund av den kulturella inställningen, "det är så det går till". Men är det hela sanningen? Okidoki arkitekter är ett Göteborgsbaserat kontor med ett tjugotal anställda. Maja Ivarsson blev ny chef för kontoret 2015 och på hemsidan okidokiarkitekter.se berättar hon om sin framtidsvision för kontoret. "Okidokis främsta konkurrensmedel är vår samhällsförståelse. Det ska vi bygga vidare på och utveckla när vi växer. Vi ska fortsätta skapa riktigt bra arkitektur arkitektur som utmanar rådande normer och flyttar gränser, på riktigt." 2012 utlyste Linköpings kommun en tävling om en ny stadsdel, Vallastaden, som ska knyta ihop Linköpings universitetsområde med innerstaden. Det vinnande förslaget blev Tegar, från Okidoki arkitekter. Efter vinsten har företaget tillsammans med kommunen arbetat vidare på förslaget under sin slogan Människan bygger staden. Stadsdelen ska präglas av lärande, kreativitet, social hållbarhet och resurseffektivitet. Linköpings kommun beskriver detta som en framtida modell för svensk samhällsbyggnad. För att öka mångfalden och möjliggöra för fler typer av byggherrar kommer ett antal tomter att avsättas för alternativa byggherreformer. Ett sådant exempel är att tomter reserveras för arkitektkontor som väljer att bygga i egen regi. Andra inslag är att tomter avsätts för så kallade byggemenskaper som innebär att de som ska bo i huset gemensamt planerar utformning och ansvarar för byggnation. För privatpersoner finns möjligheten att uppföra styckebyggda radhus genom att tilldelningar via den kommunala tomtkön. "I Sverige har vi provat storskaliga lösningar för bostadsbyggandet i decennier. Med Vallastaden vill vi låta fler aktörer ge sitt svar på hur framtidens städer ska byggas, och blanda högt och lågt inom varje kvarter. Vi ser det som ett socialt hållbart byggande för möten mellan olika människor" säger Rickard Stark från Okidoki arkitekter. Enligt arkitekten Staffan Schartner har Linköping gjort många saker rätt i planeringen av Vallastaden. Genom modiga val och tydliga kvalitetskriterier har Okidoki arkitekter och kommunen skapat goda förutsättningar för byggemenskaper. En byggemenskap är en grupp människor som går samman för att bygga ett hus att bo i tillsammans. Både gemensamt i kollektivhus eller i vanliga bostadshus. Konceptet är identiskt med det som kallades bostadsrättsförening i lagstiftningen från och med Men från och med 1970-talet blev bostadsrättsföreningarna en angelägenhet för HSB, Riksbyggen och för den storskaliga byggindustri som växte fram. Bostadsrättslagen ändrades och idag tillämpar kommunerna regelverket för planer och markanvisning så att det missgynnar och i praktiken gör det omöjligt för mindre aktörer, till exempel privatpersoner, som vill gå samman och agera byggherrar. I Vallastaden har Linköping tvärt emot de stora byggföretagens intressen valt att i planförslaget fokusera på småskalighet och små smala tomter. Kommunen har även antagit detaljplanen för området först och sedan genomfört en tomttilldelning baserad på kvalitetskriterier. Den som har det bästa och mest innovativa förslaget får tomten.

2 Direktinflytande, lägre kostnader och att kunna få sin bostad precis som man vill ha den är några av de många fördelarna med byggemenskaper. Husen blir vanligtvis också energisnåla och bättre anpassade för platsen. Enligt Staffan Schartner blir bebyggelsen också vackrare. Små smala tomter ger mer variation och mer liv i stadsdelen. Detta i skarp kontrast mot hur det har sett ut i Sverige sedan talet. Stora tomter som bara stora byggherrar har råd att köpa och bebygga där det byggs breda, enformiga hus. Linköping har gjort helt rätt. Tobias Olsson, förbundsdirektör för Sveriges Arkitekter, skriver att Vallastaden är mer än en produkt. Fokus har legat på processen, med arkitekttävling, kommunikation och medborgardialog. Det är en stor och ambitiös satsning. Kommunen har varit tydligt med att den vill få fler mindre aktörer, vilket är något nytt och fräscht. I Vallastaden har man till och med öronmärkt vissa tomter till att de ska bebyggas av arkitektkontor som byggherrar. Det är bra anser Tobias Olsson. Jag tror absolut att arkitekter är bra byggherrar. Det är en annan roll men vi har goda förutsättningar att vara bra beställare.

3 Arkitekt, byggherre och förvaltare En arkitekts roll i byggprocessen är generellt sätt marginaliserad och det är främst i det tidiga skedet som arkitekten har inflytande. Men det finns undantag. Magnus Månsson på Semrén Månsson Arkitekter i Göteborg både ritade, byggde och förvaltade ett flerbostadshus som utöver detta även går med vinst och blev nominerat till Årets bygge Han gavs chansen av Göteborgs stad 2003 på en markanvisning på Danska vägen. Detaljplanen och byggloven var klara tre år senare efter en rad av överklaganden. Projekteringen kunde då börja. Huset består av fem våningar, en vindsvåning och källare i två plan. Kommunen kom dock med krav på att ytterligare två byggherrar skulle få bygga på tomten. Förutom Magnus Månsson är det nu även JM och Tuve bygg som gemensamt byggt ca 200 hyresrätter och bostadsrätter. Entreprenörsformen var totalentreprenad och anledningen att det fungerade så väl var p.g.a. färdiga bygghandlingar och väldigt få ändringar, enligt platschefen Johan Lundin. Ändringar och förseningar är något som man snarare förväntade sig med tre byggherrar som samsades om den trånga tomten. Tidsmarginalerna var dessutom redan från början tajta. Byggstarten var i november 2011 och inflyttning skulle ske sommaren Kort fakta: Beställare: Magnus Månsson, MM Fastigheter. Arkitekt: Semrén Månsson. Konstruktör: Integra. Totalentreprenör: Bra Bygg, Göteborg. Stomme: Con-Form. El: City El & Data. VVS: Installatören. Ventilation: Cerovent. Rör: Tingstads Rör. Mark: Torslanda Mark. Antal hyresrätter: 68 stycken. Investering: 110 miljoner kronor. Byggtid: November 2011 maj Rent tekniskt består byggnaden av en stomme av stål och filigranbjälklag. Istället för att lägga pengar på rena projektkostnader har man satsat på slitstarka material som kalksten, helkaklade badrum, ekparkett och fasadtegel. Anledningen till att välja tegel istället för puts enligt Magnus Månsson var att i det klimat som råder i Göteborg, med snabba temperaturväxlingar vintertid, så skulle tegel på lång sikt hålla bättre än putsen. Redan på projekteringsstadiet ritade man medvetet fyra identiska trapphus, placerade våtutrymmena direkt i vertikal linje med varandra, samt la köken i anslutning till trapphusen. Relativt enkla lösningar kan det tyckas, men detta bidrog starkt till att hålla kostnaderna nere. Efterarbetena minimeras och en yteffektivitet uppnås. Hyran för en fyra på 83 kvm ligger på kr vilket är under den högsta nivån som folk normalt sett är beredda att betala. Att hyra ut dom var inte svårt, man fick många svar redan på första annonsen. Byggnaden är placerad i ett område med befintliga tegelbyggnader från 50-talet vilket gör att den smälter fint in i omgivningen. Arkitekter är ofta kända för att inte vara intresserade av ekonomi och själva byggprocessen. Därför var Magnus Månsson nyfiken på vad kollegorna tänkte om hans nya roll där han inte bara är arkitekt, utan även byggherre och hyresvärd. Han menar på att reaktionerna varit positiva och att han t.o.m. fått ytterligare uppdrag med hjälp av den erfarenhet han nu skaffat sig. Att vi arkitekter oftast inte intresserar oss för dessa saker tror jag inte har så mycket att göra med lathet. Tittar man utomlands så har arkitekten ofta en mycket större roll i byggprocessen. Man har mycket mer att säga till om, men följer projekten längre och har även mer ansvar. I Sverige har vi en tradition med beställare och byggherrar som inte sällan är externa. Arkitekten kopplas in som konsult, gör sitt arbete och lämnar sedan över till nästa person i kedjan. Detta leder i sin tur till en mentalitet

4 där man har lätt för att skylla på varandra om något går fel. Kanske kan man se det som för många kockar i soppan? Som tidigare skrivits så tror jag inte att vår ovilja att göra mer än precis vårt arbete inte grundar sig i någon slags lathet, utan istället är det den ibland mycket konservativa processen som format våra yrkesroller. Jag tror att många arkitekter gärna skulle vilja ta ett större ansvar och följa projektet från början till slut om bara tillfälle ges. Men idag är det tyvärr sällan att detta sker. En totalentreprenad kan i många fall vara olämplig för ett projekt då entreprenören själv låter utföra hela projekteringen. Beställaren har då ofta bara lämnat ifrån sig enkla handlingar med önskemål som vad som ska byggas, men det är själva entreprenören som står för det mesta av planerandet. Detta skapar ofta scenarion då arkitekten hamnar som en av flera aktörer på ett löpande band vilken kan resultera i att den kreativa kvaliteten uteblir. Men i fallet ovan var det en lyckad totalentreprenad, förmodligen för att själva beställaren och arkitekten var en och samma person. Man får då kontroll över hela händelseförloppet. Inte bara är detta projektet inspirerande för alla arkitekter som gärna skulle ta större ansvar om bara tillfälle gavs. Det bevisar också att slutresultatet inte behöver bli lidande bara för att en arkitekt håller i tyglarna, utan kanske också kan bli mer ekonomiskt, effektivt samt ett bättre slutresultat. I detta fall har det påverkat de boende på ett positivt sätt. Och är det inte det som är det viktiga? Ofta glömmer vi bort att det är människor som faktiskt ska använda våra byggnader. För att bo, leva, arbeta och vistas i och då är det viktiga inte vem som styr utan att slutresultatet faktiskt blir hållbart i alla aspekter. Här har Magnus och hans kontor visat att även arkitekten kan axla detta ansvar bra.

5 Rahel Belatchew Rahel Belatchew bygger för att hon är trött på att lämna över projekt till andra. Hennes drivkraft är att se en idé materialiseras och hon hatar dåliga kompromisser. Hon är sin egen byggherre för att kunna öka kvalitén på det som byggs utan att göra det dyrare. Men mest av allt bygger hon för att det är roligt. För tidningen ARKITEKTEN ( ) berättar hon om varför hon blev både byggherre och arkitekt. Rahel Belatchew Lerdells första egna projekt som hon ritade och genomförde år 2000 var en villa till sig och sin familj. Den gjorde henne välkänd och eftertraktad och hon fortsatte att rita villor för privata kunder. Hon startade företaget Belatchew Arkitekter 2006 med ett mål om att kunna ta större uppdrag och ha mer bredd. Idag är de tio anställda med Rahel Belatchew som VD. De ritar främst flerbostadshus till exempel i stadsutvecklingsområdena Östra Sala backe och Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Men det finns en stor bredd i kontoret som gör att de även ritar till exempel kontorsinredningar. Parallellt med detta jobbar de också på sina egenutvecklade projekt. Med avsikt att driva projekt från köp av tomt till uthyrning och försäljning bildade Rahel Belatchew Lerdell 2013 ännu ett bolag; Belatchew Fastigheter AB. De riktar in sig på mindre bostadsprojekt. Rahel Belatchew framhåller att fördelen med detta är att de kan vara mycket flexibla efter kundens önskemål. De är inget stort företag som måste hålla en likriktad jämn standard för allt de gör utan här finns plats för experiment och variation. Det finns ett stort socialt engagemang, de bygger inte bara för de rika utan tycker det är viktigt att rita bostäder till rimliga priser. Exempel på detta är ett studentboende i Tensta som de ritat. En annan sak som utmärker kontoret är smarta energilösningar och ett fokus på hållbarhet. De har startat kompetensutvecklingsprogrammen Belatchew Academy och Belatchew Labs där de studerar ny teknik och ser hur den kan användas i arkitektur. Där kan ett intresse för nästa projekt starta men de har också litteraturstudier, föreläsare och utrymme för idéer och visioner som kanske inte platsar i deras dagliga arbete ritade de på just en sådan byggnad, en byggnad utan uppdragsgivare eller trolig realisering. Det var den trettio våningar höga Strawscraper som de placerade vid Kungsgatan i Stockholm. Byggnaden var ett inslag i debatten om hur högt man kan bygga. Ett exempel som visar att höga höjder kanske kan stärka stadslandskapet. Den visar också på Belatchews intresse för ny teknik och miljö. Strawscraper har en fasad med flexibla hår som kan alstra energi. Bilder på projektet hade 2014 publicerats 350 gånger i över 75 länder. Belatchew anser att vi arkitekter kan tillföra mycket mer än vi gör idag och på frågan vad hon gör om tio år svarar hon samma sak som idag, men i större skala. Jag blir glad och inspirerad när jag läser om Rahel Belatchew. Glad för att få se någon som tar en aktiv roll i att förändra arkitekters minskande makt och inflytande. Kontoret visar att när man som arkitektkontor engagerar sig i hela ledet så har man också mycket mer att säga till om och att vinna. Och det kontoret vill tjäna är inte mer pengar i sin egen ficka utan främst verkar drivkraften ligga i ett samhällsengagemang. Det känns ganska självklart att när hela projektet ligger inom samma grupps ansvarsområde så finns det stora fördelar. Belatchew pratar om att man kan öka kvalitén utan att det blir dyrare, hon är trött på dåliga kompromisser. Om ett projekt blir för dyrt har hon som byggherre möjlighet att dra in på det som hon som arkitekt tycker är lämpligast att dra in på. Det finns en helt annan kunskap vilket gör att underlaget till alla val som byggherren gör blir ett annat än det traditionella. I slutändan ska ju huset byggas och det kan nog också vara bra för arkitekter att ha större ansvar, kanske kan det förändra ritningarna så att saker oftare löses i tidiga projekteringsstadier just för att arkitekten har större kunskap och intresse av vad som kommer hända med huset sedan. Det finns mindre risk att projektet drar iväg på sätt som arkitekten inte önskar. Det borde kunna bli ett mer sammanhållet och genomtänkt projekt.

6 En konsekvens som jag skulle kunna se är att när en aktör har hand om allt finns större chanser till lönsamhet om det är det som aktören vill. Om arkitekten hängivet arbetar för att bygga så billigt som möjligt finns det kanske en risk att byggen blir sämre. Om arkitekten enbart är anställd för att rita ett flerbostadshus så vill hen göra ett bra jobb både för byggföretaget men också för de som bor där. Arkitekter har inget att tjäna på att minska kostnaderna på exakt allt utan jag uppfattar det som att arkitekten ofta tänker mer på brukaren än de stora byggföretagen gör. Men om målet, som hos Belatchew, inte enbart ligger i att tjäna mer pengar för egen del så har upplägget stora fördelar. Då kan man dra in på kostnader för att kunna skapa billigt boende för att ge fler möjlighet att komma in på bostadsmarknaden, man kan välja att bygga på ett sätt som kanske inte är allra mest lönsamt men som följer en arkitektonisk idé. Med vetskapen om att arkitektur formar samhället kan man vara med och forma samhället i en positiv riktning. Arkitekter med sina stora kunskaper i stadsplanering tänker kanske i högre utsträckning på hela gatan eller kvarteret och inte bara på sin egen tomt. Belatchew Academy och Belatchew Lab är också fantastiska exempel på vad för gott som kan komma av att bygga i egen regi. Deras utvecklingsprogram där de kollar på hur ny teknik kan användas bland annat för att skapa mer energieffektiva byggnader hade troligtvis inte varit tillräckligt lönsam om de bara var ett arkitektkontor. Men när de också jobbar med hela projektet så finns det ett större intresse för de här frågorna. Att deras risker och hårda arbete belönas och får den uppmärksamhet de förtjänar är också bra. Som deras byggnad Strawscraper, den hade troligtvis inte kommit till utan deras omfattande utvecklingsarbete som ju måste kosta mycket att bedriva. Att sedan lägga så mycket tid på ett projekt som inte kommer generera pengar eller bli utfört är intressant. De gjorde det som ett debattinlägg och för att visa på ny teknik inom arkitektur. Deras risk gav utdelning genom att den skapade goodwill och internationellt erkännande. Det visar världen att det här är ett kontor som lägger ner mycket tid och pengar på utbildning av sina medarbetare.

7 Urbana villor av Pontus Åqvist och Cord Siegel År 2008 sattes ett nytt rekord i kvadratmeterpris för bostadsrätter i Malmö av de Urbana Villorna i Västra Hamnen. De såldes för över 6 miljoner, vilket är cirka 66 tusen kronor per kvadratmeter, och detta innan hela projektet var färdigbyggt. Projektet har också hyllats av tidskrifterna Arkitekten och Arkitektur, samt mottagit Kasper Salin-priset år Dessa dyra Urbana Villor står i ett attraktivt område, men de har också ett välutvecklat och uppskattat koncept. En villagata på höjden, för att passa bättre in i stadsmiljön. Projektet består av två byggnader, ett gatuhus och ett gårdshus. Gatuhuset har en lägenhet per våning, gårdshuset har två lägenheter bredvid varandra som i radhus. Alla lägenheter utom en toppvåning på 90 kvadratmeter är 140 kvadratmeter. Dessutom har alla lägenheterna egen trädgård, i gatuhuset i form av balkonger in mot gården och i gårdshuset som takterrasser. Lägenheterna har en öppen del med kök och vardagsrum, och en mer avskild del med sovrum. Badrummen har lösts olika i olika lägenheter, ibland helt traditionellt, ibland med alla funktioner separerade och badkaret i sovrummet, men alla lösningar går i någon mån att ändra då inga innerväggar är bärande. Själva villagatan är en spiraltrappa som går på gårdssidan av gatuhuset. Från den kan man gå genom grindarna in till trädgårdsbalkongerna, och man kan skymta lite av livet innanför fönstren. Så, hur kommer det sig att denna byggnad kunnat ta en så ovanlig form som den trots allt har? Och hur kommer det sig att denna innovativa byggnad blev så bra att båda arkitekterna flyttade in med sina familjer, och att de fick ta emot Kasper Salin-priset? En del av förklaringen kan vara att idén kom från arkitekterna själva. När Cord Siegel och Pontus Åqvist av en slump stötte ihop på ett bibliotek och började snacka arkitektur föddes idén om Urbana Villor, och på den vägen är det. Visionen om att lägga en villagata vertikalt för att den skulle passa in i en tät stadsbild var deras egen. Ambitionen att ta det bästa av förorten och placera i staden var deras egen. Hela processen och utförandet var deras egna. Bostadsrättsföreningen har inte tagit några lån, utan gått in med höga insatser. Per kvadratmeter har byggnaden kostat ungefär lika mycket som vilket flerbostadshus som helst, men fördelningen av kostnader har varit annorlunda. Det faktum att de inte hade några lån som behövde betalas tillbaka minskade stressen över att sälja lägenheter så fort som möjligt, och därmed fick Siegel och Åqvist chansen att rita så som de ville. Arkitekterna har vågat satsa på arkitektoniska uttryck och rationalisera bort ytskikt som inte behövs, alltså omfördelat kostnaderna, och jobbat fram en byggnad som på många sätt är bättre än standard. I projektet finns många finurliga lösningar att hitta. Exempelvis har balkongerna överallt 30 cm jord i kassetter, med plattor ovanpå där det inte ska växa något. Det betyder att växternas rötter kan sprida ut sig under plattorna där man går, vilket gör det möjligt för buskar och andra växter med stora rotsystem inte bara att växa där, utan att trivas. Under åren de Urbana Villorna har stått där har balkongerna mot gården bevisat att de verkligen fungerar som frodiga trädgårdar. Trappan som är en vertikal variant av en villagata är såklart också i någon mån en innovation, men bortsett placeringen påminner den mest om en brandtrappa. Den är dock på gårdssidan, vilket betyder att man för att nå den måste gå under byggnaden och in på gården. Detta och all växtlighet i omgivningen ger trappan en mer privat och ombonad karaktär. För att komma in under byggnaden går man genom en grind, inte en dörr, vilket förstärker villakaraktären. Där under finns det plats att ställa cykeln, men också ingången till hissen.

8 Hissen går upp mitt i gatuhuset, genom alla lägenheter. Eftersom det bara finns en lägenhet per plan går man direkt från hissen in i lägenheten. Man hamnar i den öppna delen av lägenheten, där köket och vardagsrummet är. Alla dessa lösningar och fler, är okonventionella, precis som hela projektet från koncept till färdig byggnad. Siegel och Åqvist har inte gått den vanligaste eller mest traditionella eller säkraste vägen, utan har istället gått en ny väg och litat på sin egen förmåga och expertis. Det kan vara svårt för en byggherre att lita på sina arkitekter på det sättet i ett vanligt projekt där pengar och tid är det enda som egentligen bestämmer. När arkitekterna själva är byggherrar är det dock en möjlighet. Visionen får styra, och när visionen förverkligas fullt ut blir resultatet mycket bättre än om den bara klistras på ett vanligt projekt. Ansvarsformen i projektet var delad entreprenad, vilket betyder att arkitekterna (eftersom de också var byggherrar) hade direkt kontakt med alla sina entreprenörer. Detta är viktigt om man ska skapa något som går utanför ramarna för det konventionella. Få led i kommunikationen betyder få möjligheter till missförstånd och snabb respons tillbaka om något skulle visa sig inte funka. Arkitekterna får alltså möjligheten att ge instruktioner direkt till varje entreprenör och kan förvissa sig om att allt blir som de tänkt sig. Nyckeln till projektets framgång var alltså delvis att arkitekterna var byggherrar, delvis att de inte tog några lån för att bygga projektet och delvis att de använde ansvarsformen delad entreprenad. Resultatet var att de kunde fullfölja sin vision, samtidigt som de hade koll på tid och kostnader. Att projektet var lyckat finns det inga tvivel om. Kasper Salin-priset är en solklar indikator, men kanske ännu viktigare är att båda arkitekterna själva bor där och är nöjda med resultatet.

9 Slutsats Efter ett 1900-tal av storskaligt industribyggande med arkitekten som en konsult, börjar sakta arkitekten återta en större roll i byggprocessen. Det finns olika sätt för arkitekter att involveras mer i byggprocessen. Från att vara med och göra planprogram för hela stadsdelar, vara byggherre för hela bostadsområden till att bygga för sin bostadsrättsförening. Vi ser flera fördelar med att arkitekten får en större roll. I Vallastaden kunde arkitekterna vara med och påverka kommunens marktilldelning så att vissa tomter öronmärktes för arkitekter som är byggherrar. Rahel Belatchew har i sin roll som både arkitekt och byggherre möjlighet att påverka hela ledet från ekonomi till gestaltning och alltid hitta bästa lösningen. Hon har startat utvecklingsprogram som nog inte hade varit möjliga om hon bara hade varit arkitekt. Magnus Månsson lyckades med att bygga billiga hyresrätter utan att tumma på kvalitén. Han var både byggherre, arkitekt och förvaltare. I Urbana Villor i Malmö drev Cord Siegel och Pontus Åqvist igenom sin annorlunda vision om vad ett boende kan vara. Det är inspirerande att se arkitekter som skapar sin egen roll. Vi tror att det blir ett annat tänk när arkitektur möter byggherrens roll. Flera discipliner möts och deras olika kunskap berikar dem båda. Detta är ett sätt att få nya idéer, idéer som aldrig hade kommit om man inte var både arkitekt och byggherre. Ett bra sätt att föra branschen framåt.

10 Källor Arkitekten 12 (2009) De uppfyllde allt på önskelistan Tomas Lauri Sydsvenskan (17/9 2008) Nytt rekordpris för bostadsrätt i Malmö Claes Fürstenberg Arkitektur 8 (2008) Brf UrbanaVillor Malmö Arkitektur 8 (2008) Nyskapande Bostadsstrategi Ingrid Sommar Arkitekten ( ) I egen regi

BYGGEMENSKAPER som verktyg för ett bättre stadsbyggande

BYGGEMENSKAPER som verktyg för ett bättre stadsbyggande BYGGEMENSKAPER som verktyg för ett bättre stadsbyggande Stockholm 2012 10 23 Staffan Schartner Stockholm 26 augusti 2014 Französisches Viertel, Tübingen Med byggemenskaper leder människorna stadens utveckling

Läs mer

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre?

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Vi vill fördjupa oss i ämnet för att undersöka om man genom att vara både arkitekt och byggherre kan uppnå en arkitektur med högre kvalité. I sådant fall på

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo är ett koncept för modernt kollektivboende framtaget av Järntorget och Arkitekter. Den 17 juni presenterades ett första förslag

Läs mer

BOSTÄDER BOSTÄDER TORG VERKSAMHETER

BOSTÄDER BOSTÄDER TORG VERKSAMHETER Pulkabackar Tätortsnära skog DJURGÅRDEN Eklandskap Valla Gård Gamla Linköping Hästhagar Lekplats LINKÖPINGS UNIVERSITET VERKSAMHETER PARK Friidottsarena Fotboll Is-oval CAMPUS- HALLEN PARK SPORT/FRITID

Läs mer

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG BOSTAD HELSINGBORG Jurymotivering: Mariastaden i Helsingborg fortsätter att växa. Under året har NCC färdigställt ett 100-tal bostäder i en attraktiv mix av villor, radhus och kedjehus. Allt med den engelska

Läs mer

Spännande arkitektur i dramatisk skogsmiljö. Halssmycket 25 hyresrätter i Norra Hallsås

Spännande arkitektur i dramatisk skogsmiljö. Halssmycket 25 hyresrätter i Norra Hallsås N O R R A H A L L S Å S L E R U M Spännande arkitektur i dramatisk skogsmiljö Halssmycket 25 hyresrätter i Norra Hallsås Svävande hus på naturens villkor Norra Hallsås, kanske det mest spännande och spektakulära

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta Byggprojektet VICTORIA Kungsgatan 11 15 Örebro City Bofakta Objektfakta Upplåtelseform Byggherre Entreprenör Arkitekt Inflyttning Hyror Intresseanmälan och frågor Lägenheter Butikslokaler Garage Hyresrätt

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013 Ovanpå Ett examensarbete av Jens Enflo Arkitekturskolan KTH 2013 Inledning Att bygga på tak är ett allt vanligare sätt att förtäta befintliga bostadsområden i både inner och ytterstaden. Bristen på mark

Läs mer

Seminarium om Byggemenskaper 120416 Anders Svensson. 2012-04- 16 Byggemenskaper 1

Seminarium om Byggemenskaper 120416 Anders Svensson. 2012-04- 16 Byggemenskaper 1 Seminarium om Byggemenskaper 120416 Anders Svensson 2012-04- 16 Byggemenskaper 1 Seminarium Sy:e: Understödja utvecklingen av fler Byggemenskaper i Sverige som ec redskap för hållbar stadsutveckling. Från

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Vackra radhus vid de södra ängarna

Vackra radhus vid de södra ängarna br f ängslyck an Vackra radhus vid de södra ängarna design helhet tr ygghet prisvär t örebro Hus att längta hem till Nu har du chansen att skaffa dig ett underbart boende i Örebros nya stadsdel Södra Lindhult

Läs mer

Bo med Fastighets AB Balder i Nynäshamn

Bo med Fastighets AB Balder i Nynäshamn Bo med Fastighets AB Balder i Nynäshamn Arkitektritade hus på bästa adress I kvarteret Loket i Nynäshamn växer ett attraktivt bostadsområde fram. Nära natur, havsbad och bara ett stenkast från pendeltågssstationen

Läs mer

Arkitektens roll i byggprocessen

Arkitektens roll i byggprocessen 1 Arkitektens roll i byggprocessen Hur upplevs arkitektens roll i byggprocessen och hur kan arkitektens roll förändras eller förbättras? Inledning Sedan arkitekturens begynnelse har arkitektens roll varit

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Laila blandar. sina personliga favoriter

Laila blandar. sina personliga favoriter Laila blandar sina personliga favoriter Lite skandinavisk funkis och lite amerikansk villa, lite kitsch och lite gammaldags charm. När Laila Bagge Wahlgren och Niclas Wahlgren byggde sitt Trivselhus valde

Läs mer

Landström Arkitekter har ritat flerbostadshuset på Brännö.

Landström Arkitekter har ritat flerbostadshuset på Brännö. Landström Arkitekter har ritat flerbostadshuset på Brännö. 12 www.byggfakta.se BYGGDE SITT EGET FLERBOSTADSHUS Byggemenskaper blir allt vanligare i Sverige. En av pionjärerna inom projektformen är Anna-Karin

Läs mer

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i kooperativ hyresrätt Vill du ha inflytande och gemenskap, bo tryggt i ett stabilt område, ha möjlighet att engagera dig utan att riskera din ekonomi?

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling

Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel Petter Jurdell Enhetschef Fastighetsutveckling Varför byggs så få hyresrätter 1. Hyresrätten skattemässigt missgynnad 2. För lite

Läs mer

HYR STUDENTBOSTAD I CENTRALA LUND

HYR STUDENTBOSTAD I CENTRALA LUND HYR STUDENTBOSTAD I CENTRALA LUND 124 NYA STUDENTLÄENHETER Unikt boende i centrala Lund Lagom till höstterminen 2014 sker den första inflyttningen i de helt nya studentlägenheterna i kvarteret Arkivet

Läs mer

Brf. Stohagen. Bostadsrätter på gamla bageritomten Kvarteret Masten i Västerås. Prisvärt. Nära. Ombonat. Genomtänkt. brf.stohagen.

Brf. Stohagen. Bostadsrätter på gamla bageritomten Kvarteret Masten i Västerås. Prisvärt. Nära. Ombonat. Genomtänkt. brf.stohagen. Brf. Stohagen Bostadsrätter på gamla bageritomten Kvarteret Masten i Västerås brf.stohagen.se Prisvärt. Nära. Ombonat. Genomtänkt Brf. Stohagen Nu ger vi fler människor möjligheten att bo i sin egen bostadsrätt

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ

BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ Nationella träbyggnadsstrategin 2006-2008 Kv Styrmannen, Umeå Innehåll 1. Byggfakta... 1 2. Bakgrund... 2 Varför byggs detta i trä?... 2 Tidigare erfarenheter... 2 Träets

Läs mer

Förslag nytt bo i Od/Alboga

Förslag nytt bo i Od/Alboga 15-05-28 Förslag nytt bo i Od/Alboga Framtaget utifrån resultat av idéträffar FÖRSLAG TILL NYTT BO I OD / ALBOGA Träffar - Förslag - Fortsättning 2 x idéträffar Under april och maj har två idéträffar

Läs mer

November 2015. Under ytan finns ett 1 800 meter långt kulvertsystem för fjärrvärme, el, fiberoptik, vatten och avlopp.

November 2015. Under ytan finns ett 1 800 meter långt kulvertsystem för fjärrvärme, el, fiberoptik, vatten och avlopp. 30 November 2015 NYBYGGAR NYBYGGAR Under ytan finns ett 1 800 meter långt kulvertsystem för fjärrvärme, el, fiberoptik, vatten och avlopp. November 2015 VALLASTADEN Linköpings nya stolta flaggskepp har

Läs mer

Södra Rosendal. Utopia Arkitekter

Södra Rosendal. Utopia Arkitekter Södra Rosendal Södra Rosendal I fjol sprängde Uppsala storstadsgränsen med 200 000 invånare i kommunen och varje år ökar stadsbefolkningen med ungefär ett Gränna eller ett Sveg. Efterfrågan på bostäder

Läs mer

Brf Klätterträdet 81 nya bostadsrätter i Kvillebäcken, centrala Göteborg

Brf Klätterträdet 81 nya bostadsrätter i Kvillebäcken, centrala Göteborg Brf Klätterträdet 81 nya bostadsrätter i Kvillebäcken, centrala öteborg Brf Klätterträdet har ett unikt läge i Kvillebäcken 2 minuter till buss- och spårvagnshållplats och med gym, läkarmottagning och

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN 72 BOSTAD NACKA Jurymotivering: Den funkisinspirerade Mannagrynskvarnen vid inloppet till Stockholms hamn givetvir q-märkt har förvandlats till ett flerbostadshus. Dock utan att den rustika fabriksmiljön

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck Före kontrakt Det finns tre huvudfaktorer som påverkar utformningen av ditt hus: tomten, detaljplanen (inom planlagt område) och dina egna behov, önskemål och drömmar. För att hjälpa till att välja ett

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje!

Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje! Södervallen - Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje! Södervallen på Trandared är AB Bostäders senaste nyproduktion. Här bygger vi 42 lägenheter i ett helt nytt bostadsområde

Läs mer

Välkommen till Sigfridsvägen 21

Välkommen till Sigfridsvägen 21 Välkommen till Sigfridsvägen 21 Ett modernt boende med klassisk Ta chansen att bo i det vackra Q-märkta huset från 1935 på Sigfridsområdet. De klassiska detaljerna är väl bevarade, samtidigt som lägenheterna

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende ALTERNATIV PUNKTHUS ALTERNATIV LAMELLHUS DETALJPLAN

Läs mer

Tävlingsprogram. Vi söker nya, idéer om boende för studenter!

Tävlingsprogram. Vi söker nya, idéer om boende för studenter! Tävlingsprogram Vi söker nya, innovativa idéer om boende för studenter! Tävling för arkitektstuderande Studenter inom utbildningarna arkitektur, landskapsarkitektur, inredningsarkitektur och fysisk planering

Läs mer

Fastighetsekonomi för Byggande Arkitekter

Fastighetsekonomi för Byggande Arkitekter KURSPROGRAM Fastighetsekonomi för Byggande Arkitekter Kurs i Stockholm hösten 2015 Kurstillfälle 1: Projektutvecklingsprocessen 30 september Kurstillfälle 2: Värdering av hyresfastigheter 13 oktober Kurstillfälle

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Söndrum, Halmstad. www.karnhem.se. Nära till. Skapa livsrum! Tidlösa moderna radhus som knyter an till den svenska byggnadstraditionen.

Söndrum, Halmstad. www.karnhem.se. Nära till. Skapa livsrum! Tidlösa moderna radhus som knyter an till den svenska byggnadstraditionen. www.karnhem.se Foto: Hovs By, Växjö Söndrum, Halmstad Tidlösa moderna radhus som knyter an till den svenska byggnadstraditionen. Nära till Centrum, 5 km Skolor F-9, 1 km Vårdcentral, 300 m Närbutik, 900

Läs mer

Kurs i fastighetsekonomi för Byggande Arkitekter

Kurs i fastighetsekonomi för Byggande Arkitekter Kurs i fastighetsekonomi för Byggande Arkitekter Föreningen Byggande Arkitekter arrangerar under hösten 2015 en kvalificerad utbildning i fastighetsekonomi. Utbildningen omfattar fyra kuravsnitt: Exploateringsprocessen

Läs mer

Nybyggnation Larsberg

Nybyggnation Larsberg Nybyggnation Larsberg Ref Datum Charlotte Kjellberg 2014-05-13 1 Företaget John Mattson Företaget grundades av byggmästare John Mattson (1915-1995), som skapade ett av Sveriges största bygg- och fastighetsbolag

Läs mer

~ för sunt boende ~ VÄXJÖ

~ för sunt boende ~ VÄXJÖ ~ för sunt boende ~ VÄXJÖ Biskopshagen Visionen med Biskopshagen är att skapa ett modernt bostadsområde med arkitektur som uttrycker nutida ideal. Biskopshagen skall byggas utifrån Trädgårdsstadens principer

Läs mer

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n K v Pä r l l ö K e n Skryt upp dig. Kvarteret Pärllöken, mellan Ladugårdsängen och Sörbyängen, är ett modernt och centralt boende med många klimatsmarta lösningar. Ny teknik sänker energiförbrukningen

Läs mer

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet?

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Norrmalmsmoderaternas Stadsbyggnadsgrupp Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Ulf Johannisson www.ulfjohannisson.se Exempel: Kvarteret Riddaren Pågående planering

Läs mer

ÖSTRA GREVIE Orienteringskartor VÄSTRA INGELSTAD

ÖSTRA GREVIE Orienteringskartor VÄSTRA INGELSTAD 22 23 21 20 A 20 B 18 19 ÖSTRA GREVIE Orienteringskartor VÄSTRA INGELSTAD , putsade och fönster Vindskivor och dörrar Röda betongpannor S 0500-N fotsinklädnader och uthus S 8505-Y80R S 8505-Y80R S 6030-R

Läs mer

HUS FÖR ENTREPRENADER & OBJEKT FLERFAMILJSHUS RADHUS VILLOR SENIORBOENDE

HUS FÖR ENTREPRENADER & OBJEKT FLERFAMILJSHUS RADHUS VILLOR SENIORBOENDE ETT HEM FÖR LIVET HUS FÖR ENTREPRENADER & OBJEKT FLERFAMILJSHUS RADHUS VILLOR SENIORBOENDE Mockfjärdhus ett hem för livet Med stolthet presenterar vi här en serie hus skapade speciellt för entreprenader

Läs mer

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan Centralt och tillgängligt boende i Karlaskolan Vad är kooperativ hyresrätt? Kungsörs kommun har i samarbete med ett lokalt byggföretag, BroWest Bygg AB, byggt om före detta Karlaskolan till 15 lättillgängliga

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105 Markanvisning innebär en rätt för byggherren att efter godkänt markanvisningsavtal

Läs mer

Markanvisningens ABC i Stockholms stad

Markanvisningens ABC i Stockholms stad Markanvisningspolicy Markanvisningens ABC i Stockholms stad STocKHOLM Växer Stockholms stad har en långsiktig vision för utvecklingen fram till år 2030, den nya översiktsplanen är en vägledning för hur

Läs mer

Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING. Radhus på Höjden

Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING. Radhus på Höjden Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING A11 Ateljé Y Radhus på Höjden URBAN COMPACT LIVING Radhus på Höjden Max Märkel 2012 Arkitektur Lunds Universitet A11 Ateljé Y kvarteret kråkelyckan

Läs mer

BOSTAD Men att bygga själv visade sig lättare sagt än gjort.

BOSTAD Men att bygga själv visade sig lättare sagt än gjort. BOSTAD Ingen kunde föreställa sig att byggprojektet skulle ta sådan tid. - Jag ville bygga för att jag och min son skulle få ett eget boende, han var sex år då. När bygget var klart var han 20 och utflugen,

Läs mer

Mjuklandning i ditt nya hem

Mjuklandning i ditt nya hem INNEHÅLL Mjuklandning i ditt nya hem...3 Linköping - en stad i förändring...5 Gottfridsberg - en plats nära hjärtat...6 Livskvalitet för många smaker...7 Därför bor du bättre hos oss... 10 Mjuklandning

Läs mer

Tolkning av ursprunglig färgsättning Färgprover i NCS kulörer. Obs! Tryckta färgprover kan avvika från angiven kulör.

Tolkning av ursprunglig färgsättning Färgprover i NCS kulörer. Obs! Tryckta färgprover kan avvika från angiven kulör. Fasader, puts S 0502-Y S 1005-Y20R S 1010-Y10R S 8505-Y80R Kompletterande färgsättning på snickerier upplevs positivt i helhetsmiljön, liksom ljusa fasadputser. Kulörer enligt nedan. Fasader, puts Fönster

Läs mer

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning En elritning är elinstallatörens (elektrikerns) underlag för elinstallationen. Med en genomtänkt ritning underlättas dennes arbete och

Läs mer

Makten över bostaden och bostadsbyggandet i ett historiskt perspektiv

Makten över bostaden och bostadsbyggandet i ett historiskt perspektiv Makten över bostaden och bostadsbyggandet i ett historiskt perspektiv Reväst Seminarium 20150604 Kan bostadsmarknaden styras? Ola Nylander Professor Chalmers Arkitektur Bok: Svensk bostad 1850-2000, https://www.studentlitteratur.se/#kampanj/ns1203

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

Följ med på en spännande resa!

Följ med på en spännande resa! Följ med på en spännande resa! » Idag är vi en av Sveriges största teknikkonsulter inom el- och säkerhetsområdet. En utveckling som inte hade varit möjlig utan våra engagerade och kompetenta medarbetare.

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 Himlatrappan Kivik Art Centre har bjudit in Gert Wingårdh, vår internationellt mest uppmärksammade arkitekt, att rita något för landskapet kring

Läs mer

700 år av TRADITION, ANSVAR och KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av tio bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet.

700 år av TRADITION, ANSVAR och KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av tio bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. 700 år av TRADITION, ANSVAR och KULTUR Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av tio bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. Stockholmsbyggmästarna Tio företag med en mycket stark och traditionell

Läs mer

ostadshus vid Åsvägen 1 på Kasberget i Mariehamn.

ostadshus vid Åsvägen 1 på Kasberget i Mariehamn. ostadshus vid Åsvägen 1 på Kasberget i Mariehamn. Trivsamt boende i egnahemshus om ca 147 m² i ett plan med sluttningsvåning. Separat lägenhet om 1 rum & kokvrå. Beläget på lugn villagata på ägotomt som

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR Mod i Nod uppmärksammat innovationscentrum invigs pressmeddelande 2014-09-30 Nu invigs Nod, Sveriges nya centrum för digital innovation i Kista, Stockholm. Scheiwiller Svensson Arkitektkontor har på uppdrag

Läs mer

Glappet mellan produktion

Glappet mellan produktion Glappet mellan produktion och förvaltning av bostäder En undersökning från Svensk Byggtjänst Glappet mellan produktion och förvaltning av bostäder 1. Bakgrund och metodik...4 1.1 Hur stor hänsyn tar produktionen

Läs mer

6. Mark och bostäder. november 2004

6. Mark och bostäder. november 2004 november 2004 6. Mark och bostäder 1 INNEHÅLL Bostäder... 3 Bostadsområden Gislavedshus Privata fastigheter Bostadsrätter Lediga bostäder Behov inför framtiden Villor Tomtmark... 6 Markkö 2 Av Camilla

Läs mer

www.vindsvaningar.com Norr Mälarstrand 64 112 35 Stockholm 08-650 00 40 info@bltprojektering.se

www.vindsvaningar.com Norr Mälarstrand 64 112 35 Stockholm 08-650 00 40 info@bltprojektering.se www.vindsvaningar.com Norr Mälarstrand 64 112 35 Stockholm 08-650 00 40 info@bltprojektering.se VÄLKOMMEN UPP! BLT Projektering siktar högt genom att skapa kvalitativa och stillfulla drömlägenheter av

Läs mer

Nu renoveras ditt hus

Nu renoveras ditt hus Nu renoveras ditt hus Du och dina grannar väljer nivån Fakta om ditt hus och ditt kvarter BAKGRUND - HISTORIA Miljonprogrammet I april 1965 beslutade riksdagen att fram till 1974 bygga en miljon bostäder

Läs mer

Ekbacken Radhus. 8 flexibla radhus i Stadsskogen Alingsås

Ekbacken Radhus. 8 flexibla radhus i Stadsskogen Alingsås Ekbacken Radhus 8 flexibla radhus i Stadsskogen Alingsås Stadsskogen - Alingsås nya stadsdel Den nya stadsdelen i Alingsås, Stadsskogen, kommer att erbjuda närmare 1000 nya hem och är ett av Västsveriges

Läs mer

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd afgruppen.se Bygger för framtiden AF Gruppen ASA är en ledande entreprenörsoch industrikoncern. Vår verksamhet omfattar Projektutveckling, Bygg, Anläggning,

Läs mer

NYA BJÖRKHAGA. Österåkers kommun, med Åkersberga som centralort, är kommunen där vacker roslagsnatur möter skärgård i skön harmoni.

NYA BJÖRKHAGA. Österåkers kommun, med Åkersberga som centralort, är kommunen där vacker roslagsnatur möter skärgård i skön harmoni. NYA BJÖRKHAGA Nu erbjuder Willa Nordic dig möjligheten att bo i ett modernt, nybyggt hus, nära vacker natur, svampskogar, ängar och stora rekreationsområden. Husens moderna formspråk, materialval och färgsättning

Läs mer

Program. 08.30 09.00 Registrering/Kaffe, nätverkande

Program. 08.30 09.00 Registrering/Kaffe, nätverkande Program 08.30 09.00 Registrering/Kaffe, nätverkande 09.00 09.10 Svensk Byggtjänsts VD, Erik Hellqvist, hälsar välkommen! Emma Jonsteg, VD på Utopia Arkitekter, är dagens moderator och presenterar dagen.

Läs mer

Gestaltningsprogram. Rosen SAMRÅDSHANDLING 1(10) SPN 2011/0008 214 SPN 2011/0008 214. tillhörande detaljplan för kvarteret

Gestaltningsprogram. Rosen SAMRÅDSHANDLING 1(10) SPN 2011/0008 214 SPN 2011/0008 214. tillhörande detaljplan för kvarteret Gestaltningsprogram 1(10) tillhörande detaljplan för kvarteret Rosen med närområde inom Gamla staden i Norrköping den 25 november 2014 SAMRÅDSHANDLING Antagen: Laga kraft: Genomförandetidens sista dag:

Läs mer

Ursprunglig ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Tuben 4, registrerades den 29/9 1980 hos Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ursprunglig ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Tuben 4, registrerades den 29/9 1980 hos Länsstyrelsen i Stockholms län. REVIDERAD EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TUBEN 4 Ursprunglig ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Tuben 4, registrerades den 29/9 1980 hos Länsstyrelsen i Stockholms län. Föreningen har

Läs mer

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 NYbyggnad 1. Jag Älskar kollektiv sid. 4 2. Hohögsparken hela malmös vardagsrum sid. 9 3. Legoheter sid. 14 4. Bikupan.

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-02-19 Handläggare Renoir Danyar Telefon: 08-508 26 659 Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Förslag till beslut

Läs mer

Dalgången. Nockebyhov

Dalgången. Nockebyhov Dalgången Nockebyhov Trivsamt i Nockebyhov Nockebyhov är en trivsam stadsdel i Bromma. Området ligger attraktivt beläget mellan Mälarens strand och Judarskogen vilket ger närhet till såväl naturreservat

Läs mer

Högt belägen tomt i Åre Sadeln. Övre Sadeln ÅreBjörnen

Högt belägen tomt i Åre Sadeln. Övre Sadeln ÅreBjörnen Högt belägen tomt i Åre Sadeln Övre Sadeln ÅreBjörnen ÖVRE SADELN 0MRÅDET Vacker tomt i fantastisk miljö Acceptpris 1.875.000 kr Tomtarea ca. 1.267 kvm fastighetsbeteckning Åre-Svedje 1:407 INTRO Åre

Läs mer

Precis som hemma. Två och två. Berätta om hur du bor.

Precis som hemma. Två och två. Berätta om hur du bor. 9 a..... 6. 9 eine Wohnung eschreien ein Haus oder eine Wohnung aussuchen ein Haus oder eine Wohnung mieten höflich reklamieren ungeschrieene Regeln ei Einladungen kennen Precis som hemma Lyssna på tre

Läs mer

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst.

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst. fastighet: OLOF 21, hus A. adress: Sankt Knuts torg 1. ålder: 1960. arkitekt / byggm: HSB. användning: Bostäder, affär och kontor i bottenvåning. antal våningar: 4 Grå puts. Bottenvåning mot torget klädd

Läs mer

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Abetong mer än betongelement Önskar du en mindre industribyggnad som är unik och anpassad efter dina önskemål men ändå till priset av en standardbyggnad?

Läs mer

ENPLANSGRUPPEN. Sellerivägen Sörbyängen. uppför 6 st enplansvillor med äganderätt

ENPLANSGRUPPEN. Sellerivägen Sörbyängen. uppför 6 st enplansvillor med äganderätt ENPLANSGRUPPEN uppför 6 st enplansvillor med äganderätt Sellerivägen Sörbyängen Kontakt: Magnus Olsén 070-759 23 76 eller Peter Lindahl 070-655 35 19 BOSTADSFAKTA Sellerivägen Örebro Antal rum och storlek:

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Nya områden Vad får vi? Vad skulle vi kunna få?

Nya områden Vad får vi? Vad skulle vi kunna få? Vad får vi? Vad skulle vi kunna få? Politiska mål och medel för human arkitektur - Ulf.johannisson@telia.com En cykeltur i nytt område med toppläge vid vattnet DN 110921: Dagens storskaliga nybyggen, framtidens

Läs mer

Brf. Kärntallen 2 Tallboda Östra

Brf. Kärntallen 2 Tallboda Östra www.karnhem.se Brf. Kärntallen 2 Tallboda Östra 32 vackra bostadsrätter i modern stil Nära till Linköping centrum, 7 km Tallboda centrum, 2,5 km Skola 4-6, 2 km Förskola F-3, 1 km Cloetta Center, 6 km

Läs mer

Ramavtal för flerbostadshus på fast pris. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling

Ramavtal för flerbostadshus på fast pris. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling Ramavtal för flerbostadshus på fast pris Petter Jurdell Enhetschef Fastighetsutveckling Problem Problem Minskade möjligheter att bygga bostäder men framförallt hyresrätter Varför byggs så få hyresrätter

Läs mer

Affärsmodeller i de Nordiska träbyggindustrierna

Affärsmodeller i de Nordiska träbyggindustrierna Affärsmodeller i de Nordiska träbyggindustrierna Tomas Nord Industriell Marknadsföring, IEI Linköpings universitet LWE Forskarkonferens Stockholm, 26-27 oktober, 2011 Innehåll Bakgrund till studien Vad

Läs mer

Totalentreprenör för alla sorters tak

Totalentreprenör för alla sorters tak 2 3 Johan, Dick, Kalle och Andreas. Totalentreprenör för alla sorters tak Karlaplans plåtslageri är en heltäckande takentreprenör som kan lösa alla dina behov av takentreprenader. Med en historia som sträcker

Läs mer

Så bygger vi: Trots att bottenplan är yteffektiv upplevs det inte trångt pga uterummet samt högt i tak

Så bygger vi: Trots att bottenplan är yteffektiv upplevs det inte trångt pga uterummet samt högt i tak Så bygger vi: Bottenvåningen är dyrast att bygga. Genom att göra den yteffektiv, så minskar vi byggkostnaderna rejält. Alla hus är fristående - inga grannar vägg-i-vägg! Planlösningsbehoven har ändrats

Läs mer

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven.

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. Stor klädkammare. Och altaner med både morgon- och kvällssol. Caroline

Läs mer