Politikens pris Vem bestämmer vad maten får kosta? Blingbling Stjärnornas klockrena investering Laddat för elmarknaden Bolagen kan inte förlora

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Politikens pris Vem bestämmer vad maten får kosta? Blingbling Stjärnornas klockrena investering Laddat för elmarknaden Bolagen kan inte förlora"

Transkript

1 Nummer Bryt! MALMEN ÄR NORRLANDS GULD Politikens pris Vem bestämmer vad maten får kosta? Blingbling Stjärnornas klockrena investering Laddat för elmarknaden Bolagen kan inte förlora En tidning från Handelsbanken

2 Innehåll FOKUS RÅVAROR NUMMER 1, 2012 Spekulation eller sparande? HEJ OCH VÄLKOMMEN till Fokus råvaror en hel tidning om just råvaror. Under det senaste decenniet har råvarupriser stigit kraftigt, och både stora och små placerare har upptäckt möjligheten att sprida riskerna och öka avkastningen genom att lägga en del av sitt sparande i råvarumarknaden. Betyder det att placerare har orsakat prisuppgången eller är det prisuppgången som lockat till sig placerarna? Det första numret av Fokus råvaror landar mitt i denna frågeställning. Framför allt rör debatten det allra viktigaste området, maten, och de följdverkningar som höjda matpriser får för utsatta människor i världen. Kopplingen mellan sparande och högre priser på råvaror är svår att göra, och även Oxfam en av de mest högljudda kritikerna skriver på organisationens hemsida att den finansiella handelns påverkan på fysiska priser inte går att påvisa. Faktum är att det mesta pekar åt andra hållet, de råvaror där det handlas som mest är de som rör sig minst. Anledningarna till detta är många, och vi kommer framöver att försöka reda ut begreppen på ett tydligt sätt. ATT SPARA I råvaror är inte att lägga fysiska råvaror i lager, utan det är att spara i värdepapper som följer råvarupriserna. Det är lika enkelt som att spara i aktier eller fonder. Sparare står idag i ett läge där de måste bilda sig en egen uppfattning om prisutvecklingen framöver. Har råvaru resan nått vägs ände, eller har den bara börjat? För att bilda sig denna uppfattning krävs kunskap om råvaror, om hur råvaror påverkar våra liv, och om hur våra liv och vår livsstil påverkar råvaror. De närmaste tjugo åren kommer ytterligare tre miljarder människor i världen ta klivet ut ur fattigdom och in i medelklass, vilket kommer att leda till fortsatt stora skift i samhällsstrukturer, beteendemönster och konsumtion, men också till utmaningar när det gäller miljö och försörjning av livsmedel och energi. Det får åtminstone mig att tro att resan bara börjat. Det kommer också att vara drivkraften bakom prisutvecklingen, inte vårt sparande i råvaror. Magnus Strömer, råvaruchef, Handelsbanken RÅVARU Elektricitet Priset på el blir löpsedelsstoff varje år när vintern närmar sig. Men vilka faktorer påverkar priset? Ekvationen är svårare än vad du tror. Sid. 18 Sommarens kraftiga torka i USA slog hårt mot majsskörden. Minskat utbud ledde till att priserna på majs gick upp med sextio procent på två månader. Källa: Reuters Majs Vilka krafter sätts i rörelse när bonden säljer sin majsskörd? Kan spekulation i livsmedelspriser skada världens fattiga? Kraftiga prissvängningar på livsmedel har åter väckt liv i debatten. Sid. 4 Fokus Råvaror ges ut fyra gånger per år av Svenska Handelsbanken AB (publ) Sveriges ledande aktör inom råvaruplaceringar. Järnmalmsgruvan i Kiruna. Omslagsfoto Roine Magnusson/IBL Ansvarig utgivare Magnus Strömer Produktion Redaktörerna AB Projektledare Fredrik Arvidsson och Magnus Strömer Redaktör Peter Willebrand Formgivning Markus Edin Redaktionsråd Elisabet Jamal Bergström, Martin Jansson, Lina Olsson, Anna Possne, Magnus Strömer, Johan Wallqvist Medarbetare i detta nummer Billy Andersson, Martin Genberg, Nadja Hallström, Pontus Herin, Leif Holmkvist, Martin Jansson, Anne-Li Karlsson, Kjell B Persson, Swedish Graphics Korrektur Fredrik Johansson Repro Turbin Tryck Sörmlands Grafiska 2

3 KARTAN 5 aktuella råvaror i detta nummer Ett stort regn över Skandinavien ger 8 TWh, en årsproduktion för en kärnreaktor och mer än hela den svenska vindkraften. Källa: Lennart Söder, KTH Sverige exporterade järnmalm för 14,42 miljarder kronor Källa: SCB Järn Norra Norrbotten är hett och orsaken stavas malm i första hand järnmalm. Vi har besökt triangeln Kiruna Pajala Gällivare för att se hur den svenska gruvboomen påverkar dem som lever där. Sid. 10 2,6 miljoner ton kaffebönor producerade Brasilien Källa: Svensk kaffeinfomation 270 ton var Australiens guldproduktion under Endast Kina producerade mer: 355 ton. Källa: Goldinvestingnews.com guld Blingbling har varit hiphopartisternas favorit och de fick utså mycket hån och beskrevs som vulgära men med tanke på guldprisets utveckling är det hiphop artisterna som skrattar sist. Sid. 23 Kaffe Kaffebönan kopi luwak utvinns ur spillningen från indisk palmmård som äter kaffebären. Kaffebönorna plockas ur dess avföring och rengös för rostning. Sid. 22 FOTO: SHUTTERSTOCK, KJELL B PERSSON, KRISTINA SAHLÉN

4 aktuellt råvarudebatten hungerspelen dikt eller verklighet? För fem år sedan flödade pengarna in på världens råvarubörser. Samtidigt steg priserna på vete och majs till nya rekordnivåer. Var det börshandeln som pressade upp priserna? Eller sinande tillgång och ökad efterfrågan? Text Billy Andersson R åva Ruboomen föddes i sviterna av en sprucken it-bubbla och ett rubbat förtroende för aktiemarknaden. Mellan 2003 och 2008 ökade finansaktörernas investeringar i råvaruhandel från 13 miljarder dollar till 260 miljarder dollar ett inflöde av pengar som saknade motstycke på råvarubörserna. Det följdes av en prisuppgång på livsmedel som världen inte har sett sedan tidigt 1970-tal. Mellan 2005 och 2008 steg priset på vete med 228 procent och majs med 291 procent. Den kraftiga prisuppgången på livsmedel förvärrade hungersnöden i fattiga länder som fick uppleva hungerkravaller när situationen blev desperat. Världen krävde en förklaring till de skenande matpriserna. Fanns det ett samband mellan inflödet av pengar på råvarubörserna och prisökningen på råvaror? I en artikel i juli 2010 hävdade amerikanska Harper s Magazine att investmentbanken Goldman Sachs hade skapat en efterfrågechock på livsmedelsmarknaden. Texten med rubriken The food bubble hade en inbyggd dramaturgi som landade väl i den allmänna opinionen, det var banken som kalkylerat profiterade på världens fattiga. Artikeln spreds som en löpeld i medier över hela världen. Även experter inom amerikanska myndigheter som CFTC (Commodity Futures Trading Comission), liksom FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, försökte förklara orsaken till prisuppgången med, åtminstone delvis, pengaflödet till råvarubörserna. samtidigt finns det en annan och minst lika etablerad bild av vad som hände. Nationalekonomen och Nobelpristagaren Paul Krugman påpekade redan 2008 att prisuppgången inte kunde förklaras med en spekulationsbubbla på råvarubörsen. Att se ett samband mellan inflödet av pengar på råvarubörsen och råvarupriserna bygger i grunden på ett missförstånd av hur råvaruhandeln fungerar, menar Paul Krugman. Bonden säljer inte sin veteskörd på någon råvarubörs. Han säljer sitt vete till en spannmålshandlare eller kvarnägare. Odla vete och annan spannmål är dock en riskfylld verksamhet. Väder, vind, politiska beslut, ekonomiska omständigheter och tusen andra saker påverkar spannmålspriset. Kontrakten terminerna som handlas på råvarubörsen är värde papper som följer råvarornas pris, utan att leda till fysisk leverans. Men om någon skulle vilja växla en såld termin på MATIF-börsen mot exempelvis en vete leverans är det möjligt. Det finns en hamn i franska Rouen som tar emot eller lämnar ut handlat spannmål. Men i princip alla terminsaffärer leder till en kontantavräkning, där vinster och förluster regleras vid terminens förfallodatum. Råvarubörserna skiljer sig från aktiebörser på ett fundamentalt sätt. En aktie finns i ett begränsat antal och stiger i pris när efterfrågan är större än utbudet. På råvarumarknaden avräknas terminsaffärer alltid mot ett spot-pris, priset till vilket man kan leverera eller hämta sitt vete i Rouen. Det innebär att terminspriset vid förfall alltid motsvarar priset på den fysiska varan. Annars gör man ett så kallat arbitrage. Det innebär att om terminspriset är för högt så köper man vetet någon annanstans och levererar det i Rouen. Just denna möjlighet till leverans knyter samman priserna på den finansiella och den fysiska marknaden, trots att de är parallella marknader. Med andra ord: ingen av marknaderna kan leva frikopplad från varandra. i samband med prisuppgången påstods det att de nya finansiella aktörerna, som till exempel Goldman Sachs, hade en egen agenda hösten 2007 och våren I kraft av sina finansiella styrkor skulle de driva upp priserna på terminer och smitta de underliggande fysiska priserna med en uppåtstigande prisspiral som resultat. Marknaden hamnade i ett skede som börshandlare kallar contango, där terminspriser på framtida leverans är högre än dagspriserna på den fysiska råvaran. Det ger en möjlighet att göra enkla vinster genom att köpa råvara och sälja terminskontrakt. På världens mest kända råvarubörs, Chicago Board of Trade, har det handlats med råvaror sedan visste du att Det samlade globala sparandet i spannmålsråvaror utgör endast drygt en procent av årlig produktion. Ju större handel som sker i en råvara oavsett anledning till handeln desto lägre blir prisrörelserna, och transaktionskostnaderna i råvaran. Det i särklass mest omsatta tillgångsslaget i världen är valutor (valutamarknadens omsättning är nästan 100 gånger så stor som hela världens export/ import). Valutor är det tillgångsslag som har lägst prisrörelser (volatilitet) av alla. Källor: Responsible investment in commodities, onvalues/pri/the Global Compact, januari 2011 samt Bloomberg/BIS/ WTO. 4

5 Men, påpekade Paul Krugman, om det här scenariot hade stämt borde råvarulagren ha expanderat. Det inträffade aldrig. Under den första halvan av 2008 minskade i stället lagren och dagspriserna på de fysiska varorna var högre än terminspriser på framtida leverans. En marknadssituation som pekar på underskott. Efterfrågan var större än tillgången. Det gällde även ris, vars pris ökade mer än vete och majs. Och ris handlas i princip inte alls på någon råvarubörs. det finns sällan enkla förklaringar till vad som händer på en marknad. De flesta är ense om att många olyckliga faktorer sammanföll i mitten av 2000-talet. Dels hade världen drabbats av flera dåliga skördar. Under många år hade samtidigt världens livsmedelslager minskat eftersom fler länder förlitade sig på en fungerande livsmedelshandel. Ovanpå detta ökade efterfrågan på livsmedel i och med snabb tillväxt i folkrika länder som Kina, Indien och Brasilien. Klimatdebatten hade lett till att råvaror som majs och spannmål användes i högre utsträckning till etanolproduktion. Under prisuppgången införde dessutom länder som Ryssland och Ukraina exportskatter på livsmedel. Det här skapade en snäv marknadsbalans för livsmedel. Eftersom elasticiteten är låg (konsumtionen minskar inte om priset går upp, och det är svårt att snabbt få fram större utbud) kan även en liten förändring på marknaden, exempelvis i form av en dålig skörd, få kraftig inverkan på priset. Det är ett scenario som har inträffat flera gånger de senaste åren. men osäkerheten i analyserna är påtaglig, och förra årets kraftiga prissvängningar på mat har fungerat som ny katalysator i debatten. Så sent som i våras sade FN-talesmannen Olivier de Schutter till engelska The Independent att finanshandelns intåg på råvarumarknaden har resulterat i att priserna på råvaror alltmer utgår från en ren spekulativ logik. Det är en speciell situation, för även inom FN råder olika uppfattningar. Bara några månader senare påpekade Sumiter Singh Broca, policy officer vid FAO, att påståendet att spekulation är den huvudsakliga orsaken till prissvängningarna på jordbruksråvaror är svårt att förena med det faktum att det i huvudsak inte spekuleras i de råvaror som upplevde den största volatiliteten. fakta Råvaruhandel så funkar det För att bonden som omöjligt vet vad hon får för den kommande skörden ska kunna planera och våga investera i insatsvaror behöver hon ha viss kontroll på intäkterna. Därför säljer hon ett terminskontrakt på en råvarubörs som speglar förväntan på kommande skörd. Kontraktet har ett fast pris för leverans en viss tid. Priset på terminerna sätts av säljare och köpare som agerar på råvarubörsen. Säg att terminen gäller leverans av vete om ett halvår till priset 100 kronor. På andra sidan finns till exempel en kvarn ägare, som vill säkra priset på vetet ett halvår i framtiden genom att köpa terminskontrakt för 100 kronor. För att råvarubörsen ska fungera måste den följa priset på den fysiska marknaden. Bonden som sålde terminer för 100 kronor säljer kanske ett halvår senare sin skörd till ett pris som gått ned till 80 kronor. Priset på terminskontraket 100 kronor följer den fysiska varan. När bonden köper tillbaka varan gör hon alltså en vinst på 20 kronor. Enligt samma logik gör kvarnägaren som köpt vete för 100 kronor en förlust på 20 kronor på terminshandeln. Bonden kan under perioden som terminen gäller köpa och sälja terminen flera gånger beroende på prissvängningar. Men vinst eller förlust kvittas först när terminen gått ut. FOTO: SHUTTERSTOCK, GETTY/ALL OVER PRESS 5

6 aktuellt råvarudebatten Nya EU-regler ska öka tran Europaparlamentet vill skapa stramare regler för råvaruhandeln. Ett bra första steg, menar välgörenhetsorganisationen Oxfam. Text Peter Willebrand europaparlamentet Röstade i oktober för ett förslag som innebär att man vill införa tuffare positionsbegränsningar på råvarumarknaderna. Syftet är bland annat att öka transparensen för att till exempel begränsa marknadsstörande placeringar. Det är framför allt Frankrike som har drivit linjen med argumentet att minska pris fluktuationerna inom jordbruket. Förslaget är inte okontroversiellt eftersom flera medlemsländer i EU anser att sambandet inte är tillräckligt starkt. Den svenske folkpartisten och parlamentsledamoten Olle Schmidt stöder förslaget med motiveringen att tydligare regler och ökad tranparens för alla finansiella produkter skapar bättre konkurrensförhållanden på finansmarknaden. Men inte heller han kan i dagsläget säga hur förslaget påverkar handeln med jordbruksprodukter och livsmedel. Vi har försökt utreda vilka effekter förslaget får för marknaden och handeln med jordbruksprodukter och livsmedel, men det är mycket svårt. Olle Schmidt hänvisar till de börser som har tillfrågats. Enligt dem kommer de nya positionsbegränsningarna sannolikt att pressa upp priserna på spotmarknaden. Han hänvisar även till oljebolaget BP som också bedömer att spotmarknadspriset på olja ökar om möjligheten att hedga risk vid till exempel orkaner minskar. den brittiska välgörenhetsorganisationen Oxfam har upprepade gånger varnat för en kommande global matkris på grund av snabbt stigande priser. Organisationen efterfrågar bland annat en starkare reglering av den finansiella handeln med livsmedel, som man anser bidrar till att driva upp priserna. Oxfam har även medverkat i processen att ta fram EU- förslaget. Vi har bland annat arbetat för att det ska vara ett brett perspektiv eftersom allt fler kommersiella aktörer på ett eller annat sätt ägnar sig åt råvaruhandel. Vi har också förespråkat ökad tranparens i handeln. Vår tredje Vad säger experterna i Sverige? Spekulanternas aktiviteter har bara lett till små, övergående prisförändringar. Olle Östensson Expert och internationell rådgivare i råvarufrågor till både företag och länder, har arbetat åt UNCTAD, World Economic Forum och undervisar i råvaruhandel vid Genèves universitet. Finns det risk att spekulanter med stora finansiella tillgångar på råvarubörser kan påverka livsmedelspriser? Det finns en risk i den meningen att det är teoretiskt möjligt. Emellertid kräver det så stora resurser och är förenat med så stora risker att inte ens de som har resurserna är särskilt intresserade. I praktiken har spekulanternas aktiviteter bara lett till mycket små, snabbt övergående prisförändringar. Hur skulle råvarumarknaden påverkas om det infördes begränsningar, i form av storlek på kontrakt och antal handlade terminskontrakt, av handeln med råvarupriser? Att införa eller förstärka begränsningar är antagligen inte särskilt riskabelt. Däremot finns det knappast behov av det. Alla råvarubörser har redan möjlighet att stoppa handeln om de misstänker manipulation. Vem har att vinna på att peka ut spekulation på råvarubörser som boven bakom höga livsmedelspriser? Många som borde veta bättre, i vissa internationella organisationer, har bidragit till att debatten har blivit sned, förmodligen för att dra uppmärksamhet till sin egen verksamhet. Sedan är det bekvämt för rika länder att skylla på spekulanter när utbudet av livsmedel är för litet efter decennier med handelshinder och subventioner av den egna produktionen. Regeringar i fattiga länder vill även dra uppmärksamheten från försummad infrastruktur, avsaknad av fungerande kreditmarknader och lagringssystem för livsmedel som betyder att stora delar av produktionen förstörs. De regeringar som införde exportskatter på livsmedel mitt under krisen föredrar antagligen också att diskussionen huvudsakligen handlar om icke statliga profitörer. Kan råvaruhandeln på något sätt förändra situationen för de hundratals miljoner som i dag svälter? Det stora problemet med livsmedelsförsörjningen är inte att det finns för lite mat utan att den finns på fel ställe. I fattiga länder, framför allt i Afrika, har bönder svårt att få fram sina produkter till marknaden. Därför föredrar de att odla för husbehov. De är själva för små för att handla på råvarubörserna. Men råvarubörser tillåter partihandlare att få en säker avsättning för sina lager, vilket i sin tur tillåter dem att öka sina uppköp, vilket leder till större omsättning på lokala marknader och en mindre riskfylld situation för småjordbrukare som säljer på dessa. Marknader i kombination med bättre transporter är en stor del av lösningen på världens livsmedelsproblem. 6

7 sparensen i handeln ståndpunkt är att regelverket ska vara obligatoriskt, säger Marc-Olivier Hermann som är talesman för Oxfam i ekonomiska rättvisefrågor Men han är också kritisk till förslaget som han anser bara når halvvägs. Förslaget öppnar upp för ett regelverk som inte blir obligatoriskt. Det är bland annat Storbritanniens linje, man anser att marknaden är självreglerande. Vi anser också att begränsningarna ska gälla tills vidare, och inte vara tidsbegränsade. Dessutom anser Oxfam att förslaget innehåller luckor, eftersom de inte sätter några gränser för hur många positioner en aktör får ta inom olika kategorier i handeln. när det gäller kopplingen mellan höga matpriser och finansiell spekulation har Oxfam bland annat hänvisat till amerikanska New England Complex Systems Institute, som i juli presenterade studien The food crises: the US drought. Institutet har gjort en tidsserieanalys av hur torkan i USA påverkar priset på majs. Modellen visar att även en liten spekulation vid en given tidpunkt när det råder torka leder till ett högre pris än vad som skulle vara fallet om det inte förekom någon finansiell handel och priset enbart skulle förklaras med tillgång och efterfrågan. En av slutsatserna i studien är just att en reglerad och i KoRthet matkrisen enligt oxfam Oxfams utpekar följande faktorer som man anser bidrar till att skapa en matkris: Klimatförändringar i praktiken torkan i USA. Biobränslen ökade andelar av majsskörden går till etanoltillverkning, i synnerhet USA. Oljepriset fattiga länder får lägga större andel av sin ekonomi på oljeimport vilket minskar resurser som går till matimport. Dollarkursen en stigande dollarkurs fördyrar matimporten. Livsmedelsreserver lagren är låga vilket driver upp priserna. Finansiell spekulation kopplad till i synnerhet torkan. Marc-Olivier Hermann. transpartent handel skulle leda till en mer långsiktigt stabil marknad. Hur starkt anser ni att sambandet är mellan den finansiella handeln och matpriset jämfört med de andra parametrarna som ni utpekar som bakomliggande orsaker till de höga matpriserna? Det finns ett samband, men vi kan inte peka på enskilda procent. Det är heller inte Oxfams uppgift att bedriva forskning som visar korrelationstal under olika förhållanden. Det får forskarna sköta. Viktigast ur Oxfams perspektiv är, oavsett på vilken sida man står i debatten, att beslutsfattarna börjar vidta flera försiktighetsåtgärder för att minska risken för prishöjningar. Det finns redan tillräckligt många studier som har visat att ett antal olika åtgärder måste vidtas, ett av dem är att sätta stopp för spekulation. Ser ni några fördelar med finansiell handel kopplad till livsmedel? Vi säger absolut inte att all spekulation ska förbjudas. Det har historiskt funnits i alla tider och fungerat som en nödvändig tillförsel av kapital. Men vi är kritiska till hur marknaden har utvecklats de senaste åren. Handeln har tagits över av aktörer som genom spekulation undergräver syftet med nödvändig kapitaltillförsel. Och det drabbar bland annat människor i tredje världen som måste importera mat. de flesta är överens om är att terminshandel påverkar priserna. Daniel Öhman Journalist och, tillsammans med Malin Olofsson, författare till boken Matens pris. Författarna vann Stora journalistpriset år Hur ser du generellt på terminshandel i livsmedelsråvaror? Grundidén med terminshandel är god att bönder ska kunna försäkra sig och planera sin verksamhet. Det är jättebra och förstärker bondens makt. Men som terminshandeln utvecklas är de som handlar med terminer inte de som behöver det, utan det har blivit ett finansiellt instrument. Det har, enligt åtskilliga rapporter, påverkat prissättningen på livsmedelsråvaror. Sedan visar rapporterna att de pris svängningar som finns naturligt, som till exempel beror på väder, blir större på grund av handeln. Om priserna går upp går de upp så mycket mer. Berodde prisuppgången på terminshandel? Delvis gjorde den det. Det var några skördar som slog fel, men enligt de flesta experter förklarade inte det svängningarna som var extremt dramatiska. Det berodde på att det flödade in så extremt mycket pengar i handeln och det spekulerades mycket i vetehandeln. Men den huvudsakliga förklaringen var väl extremt små lager med spannmål? Det är inte klarlagt vad som var och är den huvudsakliga anledningen till prissvängningar. Att priserna börjar röra på sig är oftast naturliga förklaringar som missväxt. Men vad som gör svängningarna så stora kan lika gärna vara att det flyttas kapital från aktiehandeln till råvaruhandeln. Går det att rangordna orsaker? Det tvistas mycket om det här. Vad de flesta är överens om är att terminshandel påverkar priserna. Är det negativt med finansiella aktörer inom terminshandel? Det behöver det inte vara, men vad många har pekat på är att när handeln är helt oreglerad är det svårt att se hur handeln påverkar. I teorin skulle det fungera bra eftersom det kommer in mer pengar och fler är med och sätter priset vilket ska ge ett mer perfekt pris, enligt finansiell teori. Men på en helt avreglerad marknad fungerar det sällan så. Är det inte snarare risk att det blir ett felaktigt pris om det är för få aktörer som är med och ska sätta ett pris på en terminsmarknad? Det är säkerligen inget fel att andra aktörer kan gå in och handla men det måste finnas en transparens så man ser vem som handlar och hur mycket man handlar så att man kan undersöka om det uppstår skevheter på marknaden. Jag har absolut inget svar på hur marknaden ska regleras, men det jag vet är att forskningen har visat att terminshandeln påverkar. FOTO: SHUTTERSTOCK, MAGNUS BERGSTRÖM (DANEIL ÖHMAN), OXFAM 7

8 bakgrund Politikens Pris Mätta magar klagar inte Mat är makt! Det visste redan de gamla grekerna. I dag ska en hel värld balansera tillgången på råvaror. Och allt hänger samman. Text Pontus herin Få torde ha missat Kinas betydelse för de skenande priserna på metaller det senaste decenniet. 95 PrOCeNT WTO:s 157 medlemsländer står för 95 procent av den totala världshandeln. PRiset På mat har i flera hundra år varit den viktigaste orsaken till folklig vrede och uppror. Stigande priser på bröd ledde till både den franska och den ryska revolutionen och höga matpriser var också en viktig förklaring till fjolårets arabiska vår. Det är knappast förvånande att kungar och politiker i alla tider noga har följt priset på de råvaror som vi stoppar i munnen. När spannmålspriserna exploderade i somras började oron sprida sig ännu en gång. I Ryssland fick sommarens dåliga skördar de styrande att överväga ett exportstopp på spannmål för att hålla nere matpriserna i landet. I USA går den politiska debatten het ifall det verkligen är rätt att låta en stor del av all majsproduktion gå till etanol i stället för till mat. Och i Kina, som är en storkonsument av spannmål, finns det ingenting som skrämmer ledargarnityret i Peking mer än stigande matpriser. Det har i flera tusen år varit en gnista till folkliga uppror. spannmål är långt ifrån det enda exemplet. Priserna på en rad råvaror ligger som en våt filt över världspolitiken och styr i själva verket mer av politiska utspel, diplomatiska relationer, skatter och reformer än vad man kan tro. Just priset på spannmål är viktigt i mindre utvecklade länder eftersom mat utgör en stor del av människors utgifter där. Det gäller också priserna på olja och kol. I västvärlden riktas politikernas blickar mer mot priserna på metaller och mineraler som används i industrierna där medborgarna får sina löner. Förutom att priserna på råvaror påverkar opinionen är det en viktig orsak till krig och gränskonflikter. Oljan, det svarta guldet, är en vanlig orsak till krig numera och varje liten potentiell oroshärd påverkar priset. Det uppmärksammade bråket mellan Kina och Japan om några öar i Östkinesiska havet hade aldrig uppstått om det inte vore för att det finns mineraler där. För ett land är alltså råvarumarknaderna viktiga för att hålla befolkningen nöjd, ge dem arbete och undvika krig. Lägg därtill att användandet av fossila bränslen (råvarorna olja och kol) med sin klimatpåverkan är avgörande för hela den mänskliga rasens överlevnad och det är inte så fortsatt höga priser Tesen att råvaror och politik hör ihop är självklar. Det säger Magnus Ericsson, en av grundarna av Raw Materials Group och adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet. Han hänvisar till den amerikanske ekonomen Eugene Staley som redan 1937 skrev i sin bok Peace and War: Det finns inget för vilka stater är mer beredda att snabbt gå i krig, än det som påverkar deras förmåga att föra krig. Magnus Ericsson. När framtidens efterfrågan på mineraler och metaller kommer på tal behöver Magnus Ericsson inte gå längre tillbaka än den stora gruvkonferensen China Mining i början av november i år: Kinesernas tro på omställningen till en konsumtionsdriven ekonomi är orubbad. Jag är övertygad om att man använder triljontals dollar i valutareserven för att klara detta. Kina är ytterligt importberoende vad gäller de flesta mineral och metaller, understryker han. Det är en av de kinesiska ledarnas främsta politiska problem idag. Sett ur ett längre tidsperspektiv har metallpriserna sjunkit de senaste 150 åren. Det är först under de senaste tio åren som en uppgång har pågått. Det beror huvudsakligen på att efterfrågan ökat snabbt medan nödvändiga produktionsökningar kan ta 5 10 år att genomföra. Enligt samma logik spår Magnus Ericsson att metallpriserna så småningom sjunker från dagens rekordnivåer. Men de ligger kvar på en relativt hög nivå åtminstone detta decennium ut eftersom nya gruvor ligger längre bort från marknaderna, halterna i malmerna sjunker och fyndigheterna ligger djupare ner. PETER WILLEBRAND konstigt att världens politikers dröm är att få kontroll på och styra över råvarupriser. Frågan är om det går. Numera är länder som motsvarar 95 procent av den totala världshandeln medlemmar i frihandelsorganisationen WTO (World Trade Organization). Med det har också kvoter, tullar och andra handelshinder nästan försvunnit från råvarumarknaderna de senaste decennierna. Kvar återstår då andra vägar som subventioner, skatter, traditionell utrikespolitik och förstås hot och utpressning. 8

9 Åter till spannmålspriserna där torkan brukar pekas ut som den stora förklaringen till att priserna har rakat i höjden. Givetvis har det spelat in men det är långt ifrån första gången världen drabbas av en torr sommar. Allt fler bedömare menar i stället att den verkliga orsaken till prisexplosionen är att USA:s användning av majs har på bara tio år ställts om från mat till etanol. Allt för att USA:s politiker vill minska beroendet av oljeländerna i Mellanöstern. Etanolen stör balansen på majsmarknaden vilket smittar av sig på andra spannmåls priser. Framför allt visar det hur skört prismekanismen fungerar för råvaror. Det räcker med att utbudet går ner några procent för att priserna ska gå upp med 30 eller kanske 50 procent som fallet för spannmål i somras. för svensk ekonomi har priserna på en rad metaller störst betydelse. Sveriges stora multinationella bolag är beroende av dessa råvaror och vi har en stor och växande gruvindustri. Få torde ha missat Kinas betydelse för de skenande priserna på metaller det senaste decenniet. Landets snabba industrialisering har slukat enorma mängder järnmalm (och kol) som krävs för det stål som är grunden för alla industrier. På bara tio år har Kinas andel av järnmalmsmarknaden vuxit från 13 till över 50 procent. Kinas regim har också fattat beslut om att investera gigantiska belopp för att lyfta sin infrastruktur och till det krävs koppar, inte minst till järnvägen. Till exempel sjösattes ett stimulanspaket under finanskrisen på cirka miljarder kronor inriktat mot just infrastruktur. Den stora frågan just nu bland världens råvaruanalytiker är om Kinas ledare ska lyckas med sitt mål att ställa om President Barack Obama på besök hos en majsodlare i Missouri Valley, Iowa i augusti. Sommarens torka i USA fick många att varna för stigande spannmålspriser i hela världen. Majsskörden i USA är central för prissättningen på världens råvarubörser. Majs är världens tredje mest spridda sädesslag. Det används till djurfoder men även till majsolja, margarin, människoföda och etanol. Nästan hälften av USA:s produktion av majs går till framställningen av etanol. 4 TUSeN MILJArDer KrONOr innehåller det stimulanspaket som Kina har sjösatt inriktat mot infrastruktur. landets ekonomi mot mer privat konsumtion och mindre investeringar. Det skulle i så fall förändra efterfrågan och därmed priserna på råvaror drastiskt. När människor börjar konsumera behövs andra metaller som nickel som finns i hushållsapparater, aluminium som finns i fordon, bly som finns i bilbatterier och så vidare. en annan viktig faktor för att bedöma metallpriserna är en ökad vilja bland politiker i råvarurika länder att beskatta sina gruvor. Drivkraften är att sprida ut vinsterna från ett lands naturtillgångar till kommande generationer alltså precis det som många oljeländer gör med sina oljefonder. Svenska politiker är ett undantag som är tysta i frågan. Men man behöver inte åka längre än till Finland för att upptäcka att diskussionen går varm om en gruvskatt. Ytterligare ett exempel på hur politiska beslut påverkar råvarumarknader är kärnkraften. Efter olyckan i Japan i fjol överraskade Tyskland omvärlden med beslutet att avveckla kärnkraften på tio år. Men den kärnkraftskritiska opinionen i Europa har även fått politiker i Belgien, Österrike och Schweiz att gå samma väg som Tyskland. Till och med världens mest kärnkraftsberoende land, Frankrike, kommer att fasa ut sin kärnkraft om François Hollande håller sina löften. Det här är politiska beslut som kommer att påverka priserna på andra råvaror. Att kolpriset lär stiga är allt annat än en vågad gissning. Det kommer också att öka beroendet av gas vilket kan öppna upp för politiska spänningar mellan Ukraina, Ryssland och Europa. Just PolitisKa beslut som vilar på miljöhänsyn, som kärnkraftsfrågan, ligger som en våt filt över alla råvarupriser. Oljan är väl kanske det tydligaste exemplet. Att utvinna olja från Kanadas geggiga oljesand eller leta olja under de arktiska isarna är extremt kontroversiellt ur ett miljöperspektiv. Ett närliggande exempel är Norge där det finns stora oljefyndigheter utanför Lofoten, ett känsligt område och själva symbolen för den norska naturen. Hur kommer politikerna agera? Låt oss gå tillbaka till spannmålspriserna igen som alltså rakade i höjden i somras och där torkan spelade en stor roll. Samtidigt menar forskare att torkan är en följd av växthuseffekten som ju beror på för stora utsläpp av just olja. Allt hör ihop och sambanden är minst sagt komplexa. Förra gången spannmålspriserna sköt i höjden, 2010, införde Ryssland ett tillfälligt exportstopp. Det gav lägre inhemska priser på mat vilket också var syftet. Men det minskade också intäkterna till bönderna, som därmed inte hade lika mycket pengar till att så vilket förstås ledde till lägre skördar nästa år. För att ytterligare komplicera ekvationen heter en annan faktor fosfor. Denna råvara, som framför allt finns i Marocko och Kina, är en huvudingrediens i konstgödsel. Höga priser på fosfor är därför en annan orsak till de höga spannmåls- och matpriserna. Som sagt, sambanden är många och sällan enkla. Frågan är vem som har den tuffaste utmaningen: analytikerna som försöker spå priset eller politikerna som försöker styra priset på råvaror. FOTO: SCANPIX 9

Mjölkmannen. Vacklande vår Därför svänger det om råvarorna Förläng livet Värden som varar Grace gasar Färjetrafikens nya drivmedel

Mjölkmannen. Vacklande vår Därför svänger det om råvarorna Förläng livet Värden som varar Grace gasar Färjetrafikens nya drivmedel Vacklande vår Därför svänger det om råvarorna Förläng livet Värden som varar Grace gasar Färjetrafikens nya drivmedel Nummer 2 2013 Mjölkmannen Här startar det svenska bondespelet En tidning från Handelsbanken

Läs mer

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig globala studiehandledning utmaningar Globala utmaningar gör en annan värld möjlig 1 ett studie- och metodmaterial att använda i arbetet med internationella frågor Av Anna-Lena Lodenius för ABF är ett studiematerial

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna.

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna. EMU En bilaga om EMU, debatten och möjligheterna att driva en annan ekonomisk politik i Sverige. En lång artikel vari författarna berättar först det ena, sen det andra och till slut lutar åt att ett EMU-medlemskap

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

innehåll inledning jag och maten kyrkan och maten världens mat vi kan påverka världens mat mer att läsa och lära 57

innehåll inledning jag och maten kyrkan och maten världens mat vi kan påverka världens mat mer att läsa och lära 57 rätten till mat version 1.0 2011 innehåll inledning Om Världens kurs 4 Till ledarna 5 jag och maten Övning Mitt bästa matminne 7 Övning Middagsbjudningen 7 Övning Utmaningen 8 Övning Heta stolen 8 Pratstund

Läs mer

Det nya svarta. Tur och retur Kretsloppet startar på skroten Diesel drar Därför stiger priset Svenskt silver Auktionshusens nya guld

Det nya svarta. Tur och retur Kretsloppet startar på skroten Diesel drar Därför stiger priset Svenskt silver Auktionshusens nya guld Tur och retur Kretsloppet startar på skroten Diesel drar Därför stiger priset Svenskt silver Auktionshusens nya guld Nummer 1 2013 Det nya svarta Skifferoljan ruckar maktbalansen En tidning från Handelsbanken

Läs mer

Att säga nej skickar negativa signaler

Att säga nej skickar negativa signaler nr 1 2014 En affärstidning från EY Rysk vinter Permafrost i affärsklimatet? Europas dyra nota Höga elpriser hotar industrin Anders Sundström om en politisk comeback: Att säga nej skickar negativa signaler

Läs mer

stjärnadvokater spränger miljardvallen Konservativ bransch byter ansikte Kristina Lidehorn DOM Staten HAR BLIVIT OSÄKER matbordet mode

stjärnadvokater spränger miljardvallen Konservativ bransch byter ansikte Kristina Lidehorn DOM Staten HAR BLIVIT OSÄKER matbordet mode d o k u m e n t c a r n e g i e Mörkläggningen VA : s pontus herin : stig vilhelmson måste lägga korten påbordet N u m m e r 3 8 2 0 s e p t e m b e r 2 0 0 7 p r i s 5 5 k r DOM VECKANS AFFÄRER Staten

Läs mer

Advice. Djuphaven lockar i jakten på ny olja. Fortsatt uppåt under 2010 sid 7. har växtvärk

Advice. Djuphaven lockar i jakten på ny olja. Fortsatt uppåt under 2010 sid 7. har växtvärk Advice 2 En tidning om Private Banking från Swedbank i Luxemburg Nr 1 2010 Ny vd saknar svenska klimatet 3 Fastighetsbyrån har växtvärk 8 dolph lundgrens Oas i Marbella Djuphaven lockar i jakten på ny

Läs mer

Ulf Adelsohn. Råvaror hetare än aktier. brinner för järnvägen och gruvnäringen FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANSCHEN

Ulf Adelsohn. Råvaror hetare än aktier. brinner för järnvägen och gruvnäringen FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANSCHEN annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons NATURAL RESOURCES FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANSCHEN FEBRUARI 2013 Råvaror hetare än aktier Nordisk överblick tillväxtpotentialen i

Läs mer

mot nya destinationer

mot nya destinationer N U M M E R 1 april 2012 S K A G E N F O N D E R. S E 10 Kortsiktighetens värde Aktier byter händer i rasande fart - det kan vara positivt för långsiktiga investerare SKAGEN Kon-Tiki mot nya destinationer

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

Den internationella livsmedelskrisen. Ett reportage från verkligheten

Den internationella livsmedelskrisen. Ett reportage från verkligheten Den internationella livsmedelskrisen Ett reportage från verkligheten bengt nilsson Innehåll Inledning 3 Etiopien 8 Maten räcker men de fattiga har inte råd 16 Fattigdom och genmodifiering 19 Höga matpriser

Läs mer

VÅR EKONOMI i korthet

VÅR EKONOMI i korthet 9 mm ekonomi berör oss alla. Alla påverkar vi också på ett eller annat sätt ekonomin i stort. Förhoppningen är att du, när du läst den, ska se mönster och sammanhang som du tidigare inte såg. Och att de

Läs mer

Sveket mot de fattigaste

Sveket mot de fattigaste Sveket mot de fattigaste Om biståndet till jordbruket som försvann Fakta utan gränser Nr 7, februari 2008 Stockholm, februari 2008 Kooperation Utan Gränser Box 30214, 104 25 Stockholm, Sweden Besökadress:

Läs mer

INSIKT. Grön rebell I 40 år har Anders Wijkman slagits mot slit-och-slängsamhället. Ett magasin från Carnegie Privatbank.

INSIKT. Grön rebell I 40 år har Anders Wijkman slagits mot slit-och-slängsamhället. Ett magasin från Carnegie Privatbank. HÅLLBAR! AFFÄRSTIPS, ANALYSER & REPORTAGE Tibros entreprenörer inreder hela världen Aktieutdelning som hjälper barn Hon säljer våra succéförfattare INSIKT Ett magasin från Carnegie Privatbank. VÅREN 2013

Läs mer

SVERIGE VERSUS USA. Fredrik Bergström & Robert Gidehag. En analys av tillväxtens betydelse. Timbro

SVERIGE VERSUS USA. Fredrik Bergström & Robert Gidehag. En analys av tillväxtens betydelse. Timbro SVERIGE VERSUS USA SVERIGE VERSUS USA En analys av tillväxtens betydelse Fredrik Bergström & Robert Gidehag Timbro FÖRFATTARNA OCH TIMBRO FÖRLAG 2003 OMSLAG: VERA SÖDERSTRÖM SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Tobinskatten ett medel söker sitt mål

Tobinskatten ett medel söker sitt mål KLAS EKLUND NR 34 Tobinskatten ett medel söker sitt mål ISBN 91-7566-497-6 PEJLING 9 789175 664972 Denna skrift är en omarbetad och utvidgad version av ett anförande i riksdagens finansutskott den 3 april

Läs mer

EN GRÄNSLÖS ACCELERERAD EKONOMI DENNIS PAMLIN

EN GRÄNSLÖS ACCELERERAD EKONOMI DENNIS PAMLIN EN GRÄNSLÖS ACCELERERAD EKONOMI DENNIS PAMLIN EN GRÄNSLÖS ACCELERERAD EKONOMI - våra möjligheter att styra kapitalflöden i en globaliserad värld DENNIS PAMLIN Innehållsförteckning 3 0 Inledning 4 0.1 syfte

Läs mer

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel?

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel? ? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Utgiven av S V E N S K T N Ä R I N G S L I V 2010 Svenskt Näringsliv 2010 ISBN 978-91-7152-972-5 Produktion: XRDSi Stockholm-Brussels

Läs mer

Förslag till program Mat, makt och människor. Utmaningar för livsmedelsindustrin i Sverige

Förslag till program Mat, makt och människor. Utmaningar för livsmedelsindustrin i Sverige Förslag till program Mat, makt och människor Utmaningar för livsmedelsindustrin i Sverige Förslag till program mat, makt och människor Utmaningar för livsmedelsindustrin i sverige livsmedelsindustrin i

Läs mer

Frågan som världen glömde

Frågan som världen glömde MEDDELANDE M140 Februari 2015 Frågan som världen glömde En rapport om fosfor P PHOSPHORUS 15 Frågan som världen glömde En rapport om fosfor Svenskt Vatten påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter,

Läs mer

M BLERAR OM 2/10 NÄRINGSLIVET. Hållbar anpassning ger lönsam framtid. Norsk gas gör LKAB grönare. Klimatgurun Jeffrey Sachs i exklusiv intervju

M BLERAR OM 2/10 NÄRINGSLIVET. Hållbar anpassning ger lönsam framtid. Norsk gas gör LKAB grönare. Klimatgurun Jeffrey Sachs i exklusiv intervju 2/10 En tidning från PricewaterhouseCoopers för stora internationella företag och organisationer HON ÄR IKEAS ETISKA VÄKTARE NÄRINGSLIVET TEMA DEN STORA OMSTÄLLNINGEN Klimatgurun Jeffrey Sachs i exklusiv

Läs mer

En tidning från Öhrlings PricewaterhouseCoopers för stora internationella företag och organisationer KLIMATSMART

En tidning från Öhrlings PricewaterhouseCoopers för stora internationella företag och organisationer KLIMATSMART 4/08 En tidning från Öhrlings PricewaterhouseCoopers för stora internationella företag och organisationer TEMA KLIMATET & FÖRETAGEN STENA STYR ENERGISNÅLT SVEASKOG BINDER KOLET KLIMATET HET FRÅGA FÖR STYRELSEN

Läs mer

Kopparberg Mineral det bortglömda råvarubolaget

Kopparberg Mineral det bortglömda råvarubolaget 2011-01-05 Kopparberg Mineral det bortglömda råvarubolaget Sammanfattning Kopparberg Mineral grundades 2006 som ett prospekteringsbolag i Sverige med fokus på basmetallerna zink, koppar och bly samt ädelmetallerna

Läs mer

1. Internationellt samarbete

1. Internationellt samarbete 1. Internationellt samarbete Världens stater har blivit alltmer sammanflätade, inrikes- och utrikespolitiken glider ihop. Bakgrunden till denna förändringsprocess ligger bland annat i det ökade ekonomiska

Läs mer