Bomull. färdigplockat? börs. Halverat bomullspris

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bomull. färdigplockat? börs. Halverat bomullspris"

Transkript

1 Bomull färdigplockat? En analys framtagen av Börs Sveriges ledande webbplats för teknisk trejding av aktier, index, råvaror och valutor. Halverat bomullspris I början av året låg bomullspriset på $2.20 per pound och företag som Hennes & Mauritz kämpade med höga inköpskostnader. Textilkoncernen Borås Wäfveri som grundades 1870, angav det höga bomullspriset som en av orsakerna till sin konkurs i början av mars, när bomullspriset satte sin topp. Med en hedge försäkring mot högre priser hade de dock haft en bättre chans att klara sig, så kanske var konkursen mer relaterad till styrelsen än till bomullspriset. Copyright Börs AB 2011 Sedan pristoppen i mars har kursen mer än halverats. Det har dock varit svårt för spekulanter att tjäna på hela nedgången, eftersom bomullsmarknaden tidigare var inverterad. Till exempel noterades decemberkontraktet bara vid $1.45 medan närliggande kontrakt kostade $2.20. Så den verkliga rörelsen som spekulanter har kunnat trejda är ett fall från $1.45 till dagens nivå på $0.90. Detta är värt att notera, då det ger oss en inblick i balansen mellan tillgång och efterfrågan. Det tidigare extremt höga priset var relaterat till en kortsiktig fysisk efterfrågan och så snart denna var mättad bar det utför. Bomullsmarknaden har gått från inverterad till normal, således har de fundamentala marknadsförhållnaden i bomull ändrats. 1

2 Man kan tycka att dagens pris på $0.90 är billigt mot årets topp. Det är då lätt att lockas in i ett fyndköp: det känns bra och naturligt att köpa på låga nedsatta nivåer. Jämför man dagens pris med vad som tidigare varit normalt, är $0.90 dock fortfarande skyhögt. De senaste 40 åren har bomullspriset pendlat mellan $ Det är mellan dessa nivåer som bomull haft sin normala cykel där tillgången jämnviktspendlat mot efterfrågan. Under perioder med ett högt pris har produktionen ökat samtidigt som efterfrågan mattats av. Då kursen sedan når låga nivåer ökar efterfrågan samtidigt som utbudet minskar, när bomullsproduktionen blir mindre lönsamt för producenterna. Skuldkrisen Om bomullspriset återgår till den priskanal som existerat de senaste 40 åren bör kursen halveras från dagens nivå. Men den europeiska skuldkrisen och låg tillväxt i USA innebär att världen kan stå inför en period med ekonomisk avmattning. Det är då troligt att man tar till sedelpressarna för att ge marknaden en lite hjälp, en kickstart. Copyright Börs AB 2011 Stödpaket med kvantitativa lättnader (eller vad centralbankerna väljer att kalla det denna gång) går ut på att man ökar penningmängden och spenderar pengarna där en grupp centralplanerare tror att tillväxt kan skapas. När fler sedlar sätts i omlopp leder det oundvikligen till högre råvarupriser. Eftersom mer pengar jagar samma mängd råvaror blir det den som bjuder högst som får köpa (och med nytryckta pengar från ingenstans är det lättare att bjuda en gång till). Beroende på hur snabbt centralbankerna väljer att öka penningmängden, kan tidigare topp vid $2.20 per pound bomull te sig billigt om några år. Möjligen lämnar våra politiker marknaden i fred, vilket låter för bra för att vara sant, då är det högst troligt att bomullspriset kommer att halveras från dagens nivå råvaror har en tendens att sjunka i pris i takt med en mer effektiv produktion, om penningmängden är konstant. 2

3 Om världsekonomin står inför en utdragen recession, en period med svag tillväxt som Kinas premiärminister Wand Qishan förutspår är det troligt att efterfrågan på bomull avtar. Under en period där konsumenterna får mindre pengar att röra sig med bör de i första hand minska ned på klädinköpen att byta kläder efter modet är en lyx som man kan ägna sig åt först efter att boende och matförsörjning är säkrat. Bomullsproduktionen per tunnland i USA sedan 1981 Bomullsproduktionen i USA sedan 2001 Ökad produktion och minskad efterfrågan Redan för ett par år sedan, när kursen steg till $1.00, var priset på bomull högt i förhållande till det normala. Detta har bidragit till utökad landarealen för bomull. Men trots detta har man inte lyckats öka utbudet. Sedan 2007 har bomullskvoten producerat per tunnland sjunkit. Produktionen är inte lika effektiv som tidigare, vilket delvis hänger samman med ofördelaktiga väderförhållanden. Södra USA har haft den värsta torkan sedan man började föra statistik för 100 år sedan, något som slog hårt mot landets produktion men även globalt, då USA står för en tredjedel av det globala produktionen av bomull. Copyright Börs AB 2011 Gynnsamma väderförhållanden i Kina och Indien har dock överraskande bidragit till ett rikligt utbud i Asien, vilket täckt upp bortfallet i USA. Samtidigt har det höga priset satt sina spår i efterfrågan som rasat kraftigt. Ett högt pris leder ju, förr eller senare, till att konsumtionen minskar eller att råvaran ersätts med andra alternativ den naturliga råvarucyklen. 3

4 Graf över landarealen för planterad respektive skördad bomull Utökad landareal Av tunnland har man bara skördat , ett borfall som kan bli runt en tredjedel således, vilket förklarar den kraftiga uppgången till $2.20 tidigare i år. Om världens bomullsproducenter fortsätter med samma landareal som i år eller rent av ökar skulle världen flöda över av bomull vid en normal skörd. Det är inte bara i USA som odlarna utökar produktionen för att dra nytta av det höga priset, i Indien har man i år sett en ökning av landarealen på 9 procent. Copyright Börs AB 2011 Lager Trots att vi nyligen haft ett skyhögt bomullspris, är lagren i dag välfyllda och ökar i snabb takt, till nivåer som kan jämföras med när priset noterades runt $0.5 per pound. Vid ytterligare ett år med torka i USA, kan utbudet åter igen hotas. Men vid goda förhållanden kan produktionen bli så kolossalt hög att priset trillar ned till den nivå där kursen varit billig de senaste 40 åren dvs $0.50. Om lagren är välfyllda samtidigt som utbudet ökar, blir det svårare för producenter att lägga produktion på lager i väntan på ett högre pris. Det kan bidra till att hålla priset lågt under en längre tid. 4

5 Hur mycket världens producenter utökar landarealen med hänger dock samman med dagens pris; om det fortsätter ned i rask takt är det troligt att många odlare hinner dra ned på nyplanteringen i tid. Bomullsprisets tak och golv sedan Pristak och golv Inledningsvis konstaterade vi att bomullsmarknaden var inverterad i början av året. I dag har vi mera balans mellan tillgång och efterfrågan, då bomull för leverans om tre år noteras högre än dagens pris. Köparen av bomull får alltså betala kostnader för lager, försäkringar och ränta. Bomull blir ett fynd först vid en halvering av dagens pris. Copyright Börs AB 2011 Det kortsiktiga suget som tog bomullspriset till rekordhöga nivåer finns inte kvar. Man skall därmed inte lockas in i köpta positioner bara för att priset är billigt i dag i förhållande till vid årsskiftet; bomull blir ett riktigt fynd först vid en halvering av dagens pris. I ett försök att lösa dagens skuldkris är det möjligt att centralbankerna trycker upp mer pengar. Detta skulle i så fall kunna höja det naturliga golvet och taket bland många råvaror. I bomull kanske vi om 20 år tittar tillbaka och ser att 5

6 golvet vid $0.5 flyttades upp till $1 och tidigare tak vid $1 flyttades till $2. Det förutsätter dock att de får hejd på sedelpressarna i tid, så vi slipper uppleva Zimbabwes misstag under hyperinflation finns det inget tak för råvaror. Kina köper Just nu är Kina stora köpare av råvaror, allt från metaller till mjuka. Sedan oktober har Kina importerat ton bomull. Det handlar dock inte om att fylla en hög efterfrågan, utan om att öka på statliga lager. I samma syfte kan köp göras också på den inhemska marknaden, men då priserna är lägre utanför landets gränser, är det troligt att köpen utifrån är större. Kinas enorma köp kan upplevas som något prispositivt, att det stöttar upp kursen, men eftersom inköp görs för att fylla på lager kan det få ett abrupt slut vid en eventuell prisuppgång. Det mest troliga är att Kina inte gör så stora köp i förhållande till utbudet att de driver upp priset alltför mycket. Så fort kursen har en tendens att stiga kommer man sannolikt att sluta köpa. Att man nu gör enorma köp kan bero på att utbudet är så stort att man inte riskerar att driva upp priserna. Copyright Börs AB 2011 Man skall alltså inte vara för snabb med att se Kinas köp av råvaror som positivt. 6

7 Priset på bomull, mars 2012 kontraktet Teknisk trend Den tekniska trenden för bomull har varit fallande större delen av året. Lägre bottnar och toppar bör ha fått tekniska handlare att sälja blankt; antingen på rekyler eller på utbrott. Eftersom trenden varit starkt fallande samtidigt som den kortsiktiga efterfrågan helt avtagit, har ett köp för långsiktiga trendföljare aldrig varit aktuellt. För någon vecka sedan bröt kursen ned under tidigare bottnar efter en paus i trenden (se röd fet linje i grafen ovan). Detta gav återigen tekniska handlare en sättupp för blankning. Efter fyra månaders konsolidering har säljarna åter kopplat greppet. Copyright Börs AB 2011 I dag är det tekniska läget rekyl mot den starkt fallande dagstrenden (utbrottet ned var kraftigt). Det är nu man får en andra chans att ta sig in i trenden. För att tajma entré kan man använda en fallande trendlinje, se blå linje i grafen ovan. Är man lite aggressiv och inte vill missa entré kan man sälja något under denna linje. Den naturliga nödutgången ligger något över tidigare toppar, runt $1.06. Om återhämtningen blir så kraftig, skiftar den tekniska bilden till positiv. 7

8 Graf över spekulanternas positioner i bomull enligt Commodity Futures Trading Commission, CFTC. Spekulanterna Spekulanternas net long positioner i bomull har minskat kraftigt sedan slutet av september, ned från kontrakt till dagens nivå runt Det innebär att allt fler av de större aktörerna förväntar sig lägre priser framöver. De är dock inte så övertygade att de ligger net short, alltså att de har exponering mot fallande priser. Samtidigt som spekulanterna reducerar sin långa exponering har Open Interest minskat. För att trenden skall anses stark, bör intresset öka; Open Interest visar hur många kontrakt som är öppna, minskar den samtidigt som kursen faller till en lägre botten visar det på ett avtagande intresse. En trend där fler kontrakt öppnas, är ett tecken på att fler aktörer blir involverade, dvs en sund trend. Copyright Börs AB 2011 I dag ser vi att Open Interest faller kraftigt, antalet kontrakt har gått från till på bara några veckor. Det visar att intresset för bomullsmarknaden avtar kraftigt sällan ett bra tecken i en trend. För att den tekniska trenden skall stärkas bör vi se en ökning av antalet aktörer. Det är då som risken är stor att en grupp hamnar på fel sida, vilket kan leda till starka rörelser upp eller ned. 8

9 Slutsats Bomull har halverats i pris, men för att kursen skall återgå till vad som varit normalt de senaste 40 åren måste kursen återigen halveras. Efter några år med extremt högt pris är det globala utbudet högt samtidigt som efterfrågan minskat. Utökade plantage i samband med en global ekonomisk avmattning gör att bomullspriset bör kunna halveras från dagens nivå återgå till det normala. Något som kan hota denna återgång är centralbankernas sedelpressar, stimulanspaket och kvantitativa lättnader, som kan få priset på bomull att dubblas och återtesta årets topp redan nästa år. För att inte hamna på fel sida i en inflationsdriven marknad bör man följa trenden. Eftersom den just nu är fallande, får vi sannolikt se ännu lägre bomullspriser både på kort och lång sikt. Copyright Börs AB 2011 Det tekniska läget är en rekyl upp mot den starkt fallande trenden, vilket innebär att tajmingen för korta, blankade, positioner är god. Henrik Hallenborg Börs AB 9

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

DU VET VÄL ATT DU KAN FÖLJA BÖRSTJÄNAREN I REALTID PÅ TWITTER!

DU VET VÄL ATT DU KAN FÖLJA BÖRSTJÄNAREN I REALTID PÅ TWITTER! börs 2 3 tjänaren VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2014 BÖRSTJÄNAREN KIKAR PÅ STHLM

Läs mer

Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK

Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK v.40 Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK 6 Vete, Majs 8 Råvarukommentar 10 Högbergs högläge 11 Jim Rogers råvaruindex 12 Statistik 14 Graföversikt

Läs mer

Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar

Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar v.40 Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK 6 Vete, Sojabönor 7 Högbergs högläge 8 Jim Rogers råvaruindex 9 Graföversikt 11 Ansvarsfriskrivning

Läs mer

M I D C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

M I D C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börs VECKA 22 M I D C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden AarhusKarlshamn Active Biotech Addtech

Läs mer

Moditys pristro kort, medel och lång sikt

Moditys pristro kort, medel och lång sikt Juni 2015 Moditys pristro kort, medel och lång sikt Kraftläget inför sommaren och hösten Vi har en mycket hög kraftbalans inför sommaren. Det betyder att vi har mycket vatten i systemet och det är högst

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

Valuta- och aktiehandel

Valuta- och aktiehandel En introduktion till handel med värdepapper Johan Idstam Valuta- och aktiehandel Ansvarsbegränsning Tänk på att inte satsa mer pengar än du har råd att förlora. En del tekniker i denna bok är ganska avancerade.

Läs mer

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning ANFÖRANDE DATUM: 5-4-6 TALARE: Vice riksbankschef Henry Ohlsson PLATS: Facken inom industrin, Aronsborg, Bålsta SVERIGES RIKSBANK SE- 7 Stockholm (Brunkebergstorg ) Tel +46 8 787 Fax +46 8 5 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Experten: Därför påverkas världen av valet i USA EKONOMI. Valet är inte bara en fråga för USA. Hela världen berörs av presidentvalet den 6 november. Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank, berättar

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning sid 1/20 Upp som en sol... Stark svensk BNP-tillväxt nästa år trots global avmattning Starka politiska tillväxtstimulanser Inflationsriskerna stiger Snart dags för Riksbanken att höja styrräntan Långa

Läs mer

Ekonomiska Utsikter Januari 2009

Ekonomiska Utsikter Januari 2009 Ekonomiska Utsikter Januari 2009 Innehåll Tabellsamling Nyckeltal... 6 Räntor... 7 Valutor... 7 Översikt och Finland ÖVERSIKT Ekonomin i en djup recession, men det ljusnar vid horisonten... 4 FINLAND

Läs mer

Kapitel 8. Öppna ekonomier

Kapitel 8. Öppna ekonomier Kapitel 8 Öppna ekonomier Hela analysen hittills gäller enbart för autarkier, dvs slutna ekonomier som inte handlar med omvärlden. En riktigt stor och mångfasetterad ekonomi till exempel USA:s kan i många

Läs mer

Innehåll. Marknadsöversikt. 11 Graföversikt 8 Högbergs högläge. 6 Vete, Euro Stoxx 50. OMXS30, S&P 500 Råolja, Naturgas Guld, Koppar USD/SEK, EUR/SEK

Innehåll. Marknadsöversikt. 11 Graföversikt 8 Högbergs högläge. 6 Vete, Euro Stoxx 50. OMXS30, S&P 500 Råolja, Naturgas Guld, Koppar USD/SEK, EUR/SEK v.40 1 augusti 2010 vecka 31 Innehåll 1 2 3 4 5 Marknadsöversikt OMXS30, S&P 500 Råolja, Naturgas Guld, Koppar USD/SEK, EUR/SEK 6 Vete, Euro Stoxx 50 11 Graföversikt 8 Högbergs högläge 14 Ansvarsfriskrivning

Läs mer

Medelfristig sikt: Förväntningar, inflation, och konjunktur

Medelfristig sikt: Förväntningar, inflation, och konjunktur Kapitel 7 Medelfristig sikt: Förväntningar, inflation, och konjunktur Nu har vi analyserat de tre viktigaste företeelser inom makroekonomin var för sig: konjunktur, tillväxt, och arbetslöshet. I och med

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1)

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1) 1 Om kvantitetsteorin av Richard Johnsson 1 Kvantitetsteorin beskrivs här på ett sätt som kanske inte görs i skolboken. Mycket av motståndet mot teorin är grundat på rena missuppfattningar eller versioner

Läs mer

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år.

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. Mina damer och herrar, 2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. I början av 2010 kunde vi konstatera

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Riksbanken sänkte som väntat räntan vid mötet i slutet av oktober. Sänkningen var lite större än väntat och Riksbankens reporänta är nu på noll. Den lägsta räntan någonsin i Sverige. Det

Läs mer

Tid är inte pengar utan pengar är tid.

Tid är inte pengar utan pengar är tid. Published by Erik Dahlén at Smashwords Copyright Erik Dahlén This copy is for your private use only, no distribution is allowed without consent from the author. Denna kopian är enbart för ditt privata

Läs mer

Vilken konjunktur? Jussi Hyöty 10.5.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi 3.6 3.4 700 3.2 2700 02/11 03/11 04/11 330 02/11 03/11 04/11

Vilken konjunktur? Jussi Hyöty 10.5.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi 3.6 3.4 700 3.2 2700 02/11 03/11 04/11 330 02/11 03/11 04/11 Jussi Hyöty 1.5.211 gsm 5 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Vilken konjunktur? Konjunkturutvecklingen har förlöpt som förväntat, men den gigantiska stimulansen åstadkom en kraftig återhämtning som ledde till

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer Aktier From www.tradelearn.com Formationer Att leta efter formationer i kurskurvan är det första en teknisk analytiker gör. Man försöker identifiera mönster som historiskt sett har lett till en viss rörelse

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer