SERVICEGUIDE FÖR SENIORER Grankulla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SERVICEGUIDE FÖR SENIORER Grankulla"

Transkript

1 SERVICEGUIDE FÖR SENIORER Grankulla

2 2 Allmänt nödnummer 112 Man ska ringa nödnumret 112 i brådskande, verkliga nödsituationer när liv, hälsa, egendom eller miljö hotas eller är i fara, eller om det finns skäl att misstänka detta. Man ska inte ringa nödnumret i ärenden som inte är brådskande och inte heller göra förfrågningar till nödnumret. Detta gäller också vid olika störningar och i undantagssituationer då förfrågningar kan blockera nödnumret. Man ska också ringa nödnumret, om man vill underrätta polisen om ett pågående brott. Om man är osäker på huruvida det är fråga om en nödsituation, är det alltid bättre att ringa nödnumret 112 än att låta bli. Det viktigaste i nödsituationer är att komma ihåg nödnumret 112 och ringa så fort som möjligt för att snabbt få hjälp till platsen. Man behöver inte vara rädd för att ringa nödnumret och man behöver inte heller lära sig några särskilda anvisningar. De professionella nödcentralsoperatörerna ställer de behövliga frågorna och ger råd och handleder den som ringt upp. Ambulans/sjuktransport Allmänt nödnummer 112 Anemone, se Villa Anemone Apotek Grankulla Apotek, Kyrkovägen 15. Öppet: mån-tors

3 kl. 9-20, fre 9-18, lör På sommaren mån-tors kl. 9-19, fre 9-18, lör Tfn (09) De närmaste jourhavande apoteken: Sellos apotek, öppet mån-fre kl , lör 9-18, sön Hagalunds apotek, öppet mån-fre kl. 8-21, lör 9-18, sön Universitetets Apotek, Mannerheimvägen 96, alltid öppet. Avgift för makes långtidsvård När den person som är i långtidsvård är den av makarna som har större inkomster, bestäms avgiften enligt betalningsförmågan så att båda makarnas nettoinkomst per månad räknas ihop och avgiften är högst 42,5 % av det sammanräknade beloppet. Se vårdavgift. Avgiftstak för klientavgifter Efter att en person betalat minst 636,00 i klientavgifter under ett kalenderår, får klienten i regel alla öppenvårdstjänster avgiftsfritt. För kortvarig institutionsvård tas ut en nedsatt vårddagsavgift. Avgifter som räknas med i avgiftstaket är årsavgift och besöksavgifter hos hälsocentralsläkare, poliklinikavgifter och dagkirurgi på sjukhus, individuell fysioterapi och rehabilitering, kortvarig institutionsvård och natt- och dagvård. Klienten ska själv hålla reda på när avgiftstaket nås och ansöka om frikort utgående från verifikaten. Frikort söks på det ställe där avgiftstaket nås, t.ex. Jorvs sjukhus eller hälsocentralens 3

4 4 vårdavdelning. För medicinkostnader finns ett eget årligt avgiftstak, se Kostnadstak för läkemedel. Avgiftstak inom hälsovården Se Avgiftstak för klientavgifter Bastuservice Bastuservice ordnas i Villa Bredas bastu där hemvårdens vårdare sköter den badtjänst som överenskommits i vårdoch serviceplanen. För vårdtagare inom närståendevården är bastuservicen gratis. Mer information om bastuservicen ges av hemvårdsledaren, tfn (09) kl Bedömning av servicebehovet En bedömning av servicebehovet görs exempelvis när en klient behöver hemvårdstjänster. Bedömningen görs tillsammans med den äldre och/eller en anhörig till denna. Syftet med bedömningen är att bedöma klientens resurser och säkerställa rättidiga tjänster. När det gäller 75 år fyllda klienter görs bedömningen av servicebehovet senast den sjunde vardagen efter att kontakt tagits. Hemvårdens tfn (09) (kl ). Bibliotek Stadsbiblioteket har mångsidiga bibliotekstjänster och som gratis specialtjänst en gång i månaden tjänsten Boken kommer, som är avsedd för Grankullabor vilka på grund av handkapp, sjukdom eller hög ålder inte har möjlighet att besöka biblioteket. Tjänsten kan beställas på nummer (09)

5 Biblioteket har också talböcker och böcker med stor stil och bl.a. för seniorer avsedda databöcker. I Seniornetgruppen kan nybörjare bekanta sig med Internet och användning av datorer. Gruppen träffas varannan torsdag kl på biblioteket. Stadsbiblioteket, Thurmansplatsen 6, tfn (09) Bostadsbidrag FPA ersätter en del av boendeutgifterna för pensionärer med låga inkomster genom att betala bostadsbidrag för pensionstagare. Pensionstagarens bostadsbidrag beror på boendekostnaderna, familjeförhållandena och pensionstagarens och makens bruttoinkomster och förmögenhet. Bostadsbidrag kan sökas med en blankett som fås på FPA:s kontor eller på FPA:s webbsidor Bröstcancerscreening Alla kvinnor i åldern år får vartannat år en kallelse till gratis mammografiundersökning. Kallelsen skickas hem. Butiksservice (för hemvårdens klienter) Hemvårdens klienter kan 2 gånger i veckan beställa hem matvaror via butiksservicen. Mer information om butiksservicen ges av hemvårdsledaren, tfn (09) (kl. 8-10). Dagverksamhet Se Villa Breda, Bibliotek, Motion, Kultur 5

6 6 Diabetesrådgivning Diabetesskötarna arbetar på hälsocentralen. Svenskspråkig diabetesrådgivning torsdagar kl , tfn (09) Finskspråkig diabetesrådgivning måndagar kl , tfn Diakoni Grankulla svenska församling, diakoni, tfn Kauniaisten suomalainen seurakunta, diakoni, tfn Om du önskar, kan du också be en diakon komma hem till dig. Dygnet runt-vård Dygnet runt-vård ges på Ekkulla, Villa Anemone och Villa Breda. En för den äldre ändamålsenlig boendetjänst planeras i SAS-arbetsgruppen (SAS=selvitä, arvioi, sijoita (utred, bedöm, placera)) Information om dygnet runt-vården ges av hemvårdsledaren, tfn (09) eller per e-post Ekkulla På hälsocentralssjukhuset Ekkulla vårdas patienter som behöver långvarig vård och omsorg, patienter som behöver akut allmänmedicinsk vård och patienter som flyttas från andra sjukhus för fortsatt vård eller palliativ vård. Vårdarbetet är rehabiliterande och upprätthåller patientens resurser.

7 Anhöriga har möjlighet att delta i vården. Grankulla hälsocentrals vårdavdelning ligger i en parklik miljö vid Klappträsk. Det finns en busshållplats nära byggnaden. Ekkulla, Klappträskvägen 1 tfn (09) (avdelningsskötare) Ergoterapeut Se Fysioterapi Fotvård Veteraner kan gå tre gånger om året i fotvård hos en fotvårdare som de själva valt. Staden betalar mot kvitto vård som kostar max. 35 euro/gång. Kvittona lämnas till hälsocentralens byråföreståndare. Diabetesklienter kan hos hälsocentralsläkaren söka en remiss med betalningsförbindelse till fotvårdare. FPA (Folkpensionsanstalten) De närmaste FPA-kontoren finns i Alberga (Albergagatan 10), Esbo centrum (Kamrersvägen 8) och Hagalund (Tapiotorget). Det går inte att ringa till FPA:s kontor. Förfrågningar om olika stödformer kan göras per telefon mån-fre kl på följande nummer (svenska servicenummer) Pensionsärenden När en anhörig avlidit Handikappbidrag

8 8 Sjukdom Rehabilitering Utvandring och invandring FPA:s webbsidor Frivilligverksamhet (Frendit, Grani Närhjälp) Frivilligverksamhet och hjälpverksamhet bedrivs av bl.a. Grani Närhjälp r.f., som fungerar som samarbetsorgan mellan flera organisationer i Grankulla. Se punkten Grani Närhjälp. Också församlingarna, pensionärsföreningarna och andra lokala föreningar har olika slags frivilligverksamhet. Närmare upplysningar ges av vederbörande organisationer. Frontveteraner Se Veteraner Fysioterapi För att få fysioterapibehandling behöver man en läkarremiss från den egna hälsocentralen, HNS eller Jorv. Till grupper och på handlednings- och rådgivningsbesök kan man komma utan läkarremiss via fysioterapins tidsbokning. Information om fysioterapigrupper ges i Kaunis Grani i början av höst- och vårterminen. Förfrågningar om ergoterapitjänster kan göras hos fysioterapin. Hjälpmedelsutlåningen finns i anslutning till fysioterapin. Fysioterapins tidsbokning vardagar kl tfn (09)

9 Färdtjänst Staden kan bevilja färdtjänst, dvs. stadskort, till äldre som inte kan använda kollektivtrafiken på grund av sjukdom eller annan orsak som hämmar rörelseförmågan. För färdtjänst behövs läkarutlåtande. Färdtjänst beviljas inte, om en ensamboende persons bruttoinkomster överskrider 1 820,00 /mån. eller om makarnas sammanlagda inkomster överskrider 3 357,00 /mån. Ansökan om färdtjänst görs hos hemvårdsledaren på en blankett som fås på hälsocentralen och hos hemvårdsledaren. Hemvårdsledaren nås bäst kl tfn (09) Information om färdtjänst för gravt handikappade fås av socialarbetarna, tfn (09) , (09) eller (09) (kl ). Föreningsverksamhet och tjänster via denna Se Frivilligverksamhet Församlingar Församlingarna ordnar varje vecka program och rekreation för pensionärer. Mer information hos församlingarna: Grankulla svenska församling kyrkoherdeämbetet, tfn (09) och diakoni, tfn Om du vill kan du be diakoniarbetaren göra ett hembesök hos dig. Kauniaisten suomalainen seurakunta kyrkoherdeämbetet, tfn (09) , och diakoni, tfn Om du vill kan du be diakoniarbetaren göra ett hembesök hos dig. 9

10 10 Församlingarnas hjälpande telefoner Evangelisk-lutherska kyrkans hjälpande telefon för finskspråkiga sön-tors kl , fre och lör och för svenskspråkiga varje kväll kl Helsingfors ortodoxa församlings hjälpande telefon tfn (09) (tis, fre och lör kl ). Första hjälpen Se Jour Allmänt nödnummer, bl.a. sjuktransport, tfn 112. Garantipension Ansökan om garantipension kan lämnas till FPA. Pension kan beviljas, om alla dina pensioner före skatt är sammanlagt under 707,26 /mån. Vårdbidrag för pensionstagare eller fronttillägg, förvärsinkomster, kapitalinkomster, egendom eller stöd för närståendevård minskar inte garantipensionen. Garantipensionen kan inverka på pensionstagarens eventuella bostadsbidrag. Grani Närhjälp r.f. Tredje sektorns serviceorganisation som kompletterar stadens välfärdstjänster. I verksamheten deltar 11 föreningar och organisationer. I servicen ingår bl.a. hemvårds- och städhjälp, åldrings- och handikapphjälp, ledsagarservice och hjälp med att uträtta ärenden. Servicen är avgiftsbelagd. Mer information tfn (kl. 9-13), e-post Webbplats:

11 Grupphemmet Villa Apollo Se Villa Apollo Handikapprådet I Grankulla finns ett handikappråd vars uppgift är att främja och följa verksamheten inom olika områden av kommunalförvaltningen ur handikappade personers synvinkel. Handikapprådet lyder under social- och hälsovårdsnämnden och dess medlemmar representerar handikapporganisationer och stadens olika sektorer. Kontaktperson är handikapprådets sekreterare, tfn (09) Hembesök som främjar välbefinnandet En arbetstagare vid social- och hälsovården i Grankulla gör hembesök hos personer som fyller 80 innevarande år. Vid besöket undersöks invånarens hälsotillstånd och möjligheter att klara sig hemma. Man kommer på förhand överens med klienten om besöken. Hemvård Hemvårdstjänster ges med anledning av sjukdom, hög ålder eller familjesituation. Hemvårdens arbetstagare och klienten kommer tillsammans överens om tjänsterna och de antecknas i en vård- och serviceplan. Tjänsterna är avgiftsbelagda. Syftet med hemvården är inte bara att hjälpa utan också att rehabilitera, dvs. att upprätthålla klientens handlingsförmåga. I hemvården ingår inte städhjälp. Hemvårdstjänster fås kl Hemvårdens tfn (09) (mån-fre kl ) 11

12 12 Hjälpande telefoner Esbo social- och krisjour Jourhjälp i kriser särskilt för personer som drabbats av en traumatisk kris eller en akut kris i familjen eller parförhållandet. Per telefon ges personer i alla åldrar handledning och råd också i svårigheter som gäller den psykiska hälsan, missbruk och livshantering. Tfn (09) (24 h). Föreningen för mental hälsa i Finlands landsomfattande kristelefon Den landsomfattande kristelefonen erbjuder omedelbar diskussionshjälp för personer som drabbats av en kris och för deras närstående. Man kan ringa anonymt. I telefonen svarar krisarbetare och utbildade frivilliga stödpersoner. Tfn (mån-fre kl. 9-06, lör 15-06, sön 15-22) Brottsofferjouren Personer som fallit offer för brott eller brottsförsök eller som blivit åsyna vittne till ett brott får råd och handledning i anslutning till brottsfrågor. Tfn (mån-tis kl och ons-fre kl ). Hjälpmedel Med hjälpmedel kan livet göras lättare när funktionsförmågan försvagats på grund av skada, sjukdom eller ålder. Hjälpmedelsutlåningen lånar ut hjälpmedel avgiftsfritt, såsom rullstol, rullator, käppar, kryckor, duschstol, toalettstolsförhöjning osv. Hjälpmedelsutlåning på hälsocentralen i anslutning till fysioterapin, Stationsvägen 19. Tfn (09) , vardagar kl

13 Hobby/Klubbverksamhet Se Pensionärsföreningar, Villa Breda, Medborgarinstitutet, Församlingar Hushållsavdrag Ansökan om hushållsavdrag görs på skattebyrån. Avdrag beviljas för exempelvis vanligt hushållsarbete, omsorgs- och vårdarbete, underhålls- och ombyggnadsarbete i bostaden eller fritidshuset. Avdrag beviljas också för installation och underhåll av data- och informationstekniska apparater och handledning i användningen av dessa. Hushållsavdraget beviljas den som betalar för det arbete som berättigar till avdrag. Arbetet ska utföras antingen i betalarens egen bostad eller i en bostad som används av betalarens föräldrar, mor-, far- eller svärföräldrar. Med föräldrar och svär-, mor- och farföräldrar likställs också deras makar. Ett dödsbo kan också beviljas hushållsavdrag men endast för det år då arvlåtaren avlidit. Ett bostadsaktiebolag kan inte beviljas hushållsavdrag. Mer information: > hushållsavdrag Närmaste skattebyrå: Hagalunds betjäningspunkt, Västanvindsvägen 4, tfn (växel). Öppettid mån fre kl Hyresbostäder för pensionärer Staden har ca 60 hyresbostäder för pensionärer på adresserna Brandkårsgränden 4, Brandkårsvägen 5 och Brandkårsvägen 7 (Villa Apollo). Bostädernas storlek varierar mellan 28 m² och 80 m². Merparten av bostäderna är hinderfria, vilket betyder att det är lättare att 13

14 röra sig i dem med hjälpmedel. Vid valet av invånare till Villa Apollo följs urvalsgrunder som social- och hälsovårdsnämnden fastställt. Ansökan om hyresbostad görs med en bostadsansökningsblankett som fås i stadshuset, Villa Breda och på webben Ansökan om hyresbostad för pensionär lämnas till Villa Breda, Bredavägen 16. Närmare upplysningar om hyresbostäder för pensionärer och ansökningsprocessen ges av chefen för servicecentret, tfn (09) Hälsocentralen Vid akuta sjukdomsfall kan du kl boka läkartid till samma dag på nummer (09) I nödfall kan du gå direkt till hälsocentralen. Tid till läkarens eller sjukskötarens mottagning i ickebrådskande fall eller när det gäller intyg eller frågor om vård av långvarig sjukdom o.d. kan bokas kl , tfn (09) Hälsocentralen har öppet mån-fre 8-16, adress Stationsvägen 19, Hälsorådgivning Allmän hälsorådgivning tfn (09) Hörseltjänst Espoon kuulohuoltoyhdistys rf ger råd i bl.a. anskaffning av hörapparater och hur de används. Föreningens verksamhet grundar sig på frivilligarbete och rådgivarna 14

15 besöker t.ex. Villa Breda ca 3-4 gånger om året. Om besöken informeras i Villa Bredas annons i Kaunis Grani och i servicecentret. Hörseltjänsten gör inte hörselundersökningar eller reparationer av hörapparater. Intervallvård Se Kortvarig dygnet runt-vård Intressebevakning Magistraten eller tingsrätten kan utse en intressebevakare åt en person som inte själv kan bevaka sina intressen eller rättigheter. Intressebevakaren är sin huvudmans förtroendeman. T.ex. en nära anhörig, en pålitlig vän eller tjänsteman kan utses till intressebevakare. Mer information hos magistraten i Esbo, tfn Om man vill föregripa en situation där man kan behöva intressebevakning, kan man på förhand skriva en intressebevakningsfullmakt. Då befullmäktigar klienten själv någon viss person som sin intressebevakare och intressebevakningen börjar när det uppstår behov av intressebevakning. För intressebevakningsfullmakten gäller klara formregler på samma sätt som för testamente. Fullmakten ska vara skriftlig och bevittnas av två ojäviga vittnen. Det kan vara bra att använda sakkunnighjälp när fullmakten skrivs. Mer information: Esbos intressebevakningsenhet, Östanvindsvägen 1 (Hagalund). Byrån är öppen tjänstetid kl Tfn (växel) , e-postadress 15

16 Institutionsvård Se Dygnet runt-vård IT-handledning Se Bibliotek och Servicecentret Villa Breda. Jorvs sjukhus Tfn (09) 4711 Besöksadress Åbovägen 150, Esbo Jour Hälsocentralen har jour med tidsbokning vardagar kl på nummer (09) Övriga tider, dvs. vardagar kl och under veckoslut och helger dygnet runt har jourpolikliniken på Jorvs sjukhus jour, tfn (09) , Åbovägen 150, Esbo. Jouravgift tas ut för jourbesök. Kaunis Grani Kaunis Grani är Grankullabornas tvåspråkiga lokaltidning som delas ut gratis till alla hushåll i Grankulla och i närområdena i Esbo. Tidningen utkommer 15 gånger om året. Kortvarig dygnet runt-vård (intervallvård) Kortvarig institutionsvård eller intervallvård kan ordnas för hemmaboende äldre som tillfälligt eller periodvid behöver en vårdplats på grund av försvagad kondition eller för den tid som en vårdande anhörig är på semester (t.ex. närståendevårdarens lagstadgade ledigheter). Närmare upplysningar ges av avdelningsskötarna vid 16

17 stadens institutioner: Ekkulla tfn (09) Villa Anemone tfn (09) Villa Breda tfn (09) Kostnadstak för läkemedelskostnader Om de sammanlagda självriskandelarna för de receptbelagda läkemedel som köpts under ett kalenderår överskrider det av FPA fastställda årliga kostnadstaket (700,92 år 2012), ersätter FPA årets resterande läkemedel helt med undantag för en självriskandel på 1,50 euro per läkemedel. När avgiftstaket nås sänder FPA till klienten ett meddelande med vilken man får tilläggsersättningen direkt på apoteket. Krishjälp Se Social- och krisjour Kränkande bemötande Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry erbjuder äldre personer som upplevt kränkande bemötande, utnyttjande eller våld eller hot om dessa eller deras närstående råd och handledning. En riksomfattande gratis hjälpande telefon har jour tisdagar och torsdagar kl , tfn Juridisk rådgivning kl på onsdag varje jämn vecka, tfn (09) Mer information Kultur I Grankulla finns ett månsidigt kulturutbud för konst- och musikvänner. Information om evenemangen ges i Kaunis Grani, på stadens webbsidor och med separata medde- 17

18 18 landen och broschyrer. Evenemangsplatser är bl.a. Nya Paviljongen, Vallmogård och Villa Junghans. Laboratorium HUS LAB har öppet på hälsocentralen (Stationsvägen 19) vardagar kl utan tidsbokning. För tjänsten behövs hälsocentralsläkarens remiss. Ledsagare Ledsagare för läkarbesök eller andra ärenden kan man fråga efter hos t.ex. frivilliga Frendit eller Grani Närhjälp, tfn , kl Lunch Lunch serveras i servicecentret Villa Breda fem dagar i veckan kl Lunchbiljetter kan köpas i Villa Bredas information kl Lunchmenyn finns i Kaunis Grani, på adressen och vid Villa Bredas informationsdisk. Adress Bredavägen 16. Informationen, tfn (09) (kl. 9-13). Villa Bredas färdtjänst hjälper de pensionärer som inte på egen hand kan ta sig till servicecentret för lunch eller fritidsverksamhet. En tur- och returresa kostar 2 euro. Förfrågningar om färdtjänsten kan göras hos Villa Bredas information eller chauffören Långtidsvård Långtidsvård ges på Ekkulla, Villa Anemone och Villa Breda. Dessutom köper staden långtidsvårdstjänster av

19 andra serviceproducenter i näromgivningen. En för den äldre ändamålsenlig boendetjänst planeras i en SASarbetsgrupp (SAS=selvittää-arvioida-sijoittaa (utreda-bedöma-placera)). Närmare upplysningar om långtidsvård ges av hemvårdsledaren, tfn (09) eller per e-post Läkarmottagning Brådskande vårdbehov: Om du behöver vård samma dag, ring helst på morgonen kl tfn (09) Brådskande vård behövs vid bl.a. plötslig, hård värk och smärta (t.ex. bröstsmärta), sår, andningssvårigheter och psykiska störningar som kräver akut vård. I nödsituationer kan man komma till hälsocentralen utan tidsbokning och telefonkontakt under öppettiden, dvs. mån-fre kl Icke-brådskande ärenden: tidsbokning kl tfn (09) Medborgarinstitutet har ett stort utbud olika slags för alla avsedda motionskurser. Kursernas längd är i regel veckor per termin. Kurspriserna varierar mellan 24 och 72. Särskilt för seniorer avsedda kurser är bl.a. Seniordans, Senior line dance, Pilates för seniorer, Pilates flow för seniorer, Yoga fortsättning A och B, Muskelbalansgymnastik, Stretching, Meridiantänjning, Motionssalsgymnastik för män. Mer information i medborgarinstitutets kursbroschyr eller Kontor: tfn (09) (mån-tors kl. 9-15), e-postadress: 19

20 20 Mentalvårdstjänster Psykologen tar emot på hälsocentralen. Telefontiden är mån, ons och tors kl , tfn (09) Psykiatriska sjukskötaren har telefontid och tidsbokning tis och tors kl , tfn (09) Minnessjukdomar Seniorrådgivningens minnesskötare gör minnesstörningstest. Du kan söka dig till minnestest på eget initiativ utan läkarremiss. Tidsbokning på hälsocentralens mottagning, tfn (09) (kl. 8-16). Ytterligare information om minnessjukdomar fås hos Alzheimer Centralförbundet, tfn (09) Missbrukarvård A-kliniken i Esbo betjänar missbrukare och andra med beroendeproblem samt deras anhöriga. Man kan söka sig på eget initiativ till A-klinikens avgiftningsklinik. Vården planeras individuellt och den är frivillig. Besök hos läkare med tidsbokning. I frågor som gäller fortsatt vård ska kontakt tas med stadens socialarbetare. Närmare upplysningar om missbrukarvården ges av stadens socialarbetare, tfn (09) eller (09) eller (09) Växel (09) Motion Idrottstjänsterna ordnar ledda motionsgrupper för seniorer på vår- och höstterminen. Tyngdpunkten i de ledda motionsgrupperna är på vattengymnastik, ledd träning i gym och gymträning på egen hand samt gymnastikgrupper. Handledningsspråket i alla motionsgrupper är finska

21 och svenska. Kurspriserna är /termin. Grankullabor som fyllt 70 år kan från simhallen hämta ett +70 simkort som berättigar till gratis simning i Grankulla simhall. Närståendevårdarna i Grankulla har rätt till gratis motionstjänster. Närståendevårdarkort och närmare uppformation om motionsgrupperna fås hos idrottsinstruktören, tfn Information om tidpunkterna för motionsgrupperna finns på webben > Idrottstjänster > Ledd motion. Måltidsservice Som stödtjänst inom hemvården kan man på vardagar få måltidsservice i eget hem. Måltiden levereras i värmelådor från centralköket. Närmare upplysningar ges av hemvårdsledaren, tfn (09) (kl. 8-10). Se också Lunch. Palliativ vård (vård i livets slutskede) Målet för den palliativa vården är att sköta patienten så att kvaliteten på hans eller hennes återstående liv (i allmänhet veckor) är som god som möjligt, utan smärtor eller märkbara symtom. Trots att det inte längre är möjligt att bota patienten, får denna fortfarande vård och mycket kan göras för få patienten att må bättre. Den palliativa vården är trygg och kontinuerlig vård där man respekterar patientens människovärde och självbestämmenderätt, rätten till god vård och närstående människors betydelse. Palliativ vård kan ordnas i patentens hem med hjälp av hemvården, på hälsocentralssjukhuset Ekkullas vårdavdelning, på ålderdomshemmet Villa Breda 21

22 och vårdhemmet Villa Anemone. Närmare upplysningar av hemvårdens avdelningsskötare, tfn (09) och Ekkulla sjukhus avdelningssöktare tfn (09) Patientombudsman (Social- och patientombudsman) Man kan kontakta patientombudsmannen i frågor som gäller hälsovården: intagning för vård, själva vården, bemötande och integritetsskydd. Den som tar kontakt kan vara patient, anhörig till patienten, ombud eller höra till personalen. Tfn (telefontid tisdagar kl , övriga tider kan man lämna ett meddelande eller be ombudsmannen ringa). Pensionärsorganisationer Grankulla svenska pensionärer rf. Olika aktiviteter på svenska för Grankullapensionärer, såsom tisdagsträffar, fester, utfärder, teater, hobbygrupper. Mer information på webben grankulla.spfpension.fi. (Obs! inget www framför webbadressen). Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry. Många slags verksamhet för nuvarande (och tidigare) pensionärsmedlemmar från Grankulla, såsom tisdagsträffar, resor, utfärder och teaterbesök. Mer information på webben kssry.fi (Obs! inget www framför webbadressen). Polisen 112 Det allmänna nödnumret är 112. Den närmaste polisstationen är Esbo huvudpolisstation i Kilo Knektbrogränden 4, tfn (växel) 22

23 Rehabilitering Med hjälp av rehabilitering stöds klientens deltagande i dagliga aktiviteter när funktionsförmågan har försvagats. Dessutom fästs vikt vid förebyggande verksamhet med hjälp av bl.a. fysioterapeutisk gruppverksamhet och träningsterapi. Rehabilitering kan genomföras via öppenvården, på institution eller i klientens hem. Rehabiliteringen utgår från klienten och i den beaktas klientens fysiska, psykiska och sociala resurser. Ytterligare upplysningar om rehabilitering fås vardagar kl tfn (09) /fysioterapi. Information om rehabilitering för veteraner inom öppenvården och institutionsvården fås av hälsocentralens byråföreståndare, tfn (09) Rättshjälp Rättshjälp betyder att man för skötseln av rättsliga angelägenheter kan få rättshjälpsbiträde som staten bekostar helt eller delvis. Rättshjälpen omfattar alla rättsliga angelägenheter. Rättshjälp beviljas i allmänhet inte om sökanden har en rättsskyddsförsäkring som ersätter kostnaderna. Telefonrådgivning vardagar kl , tfn eller Esbo rättshjälpsbyrå, Gårdsbrinken 1 A 25, 2 våningen (Olars) SAS-verksamhet SAS är en förkortning av orden selvitä, arvioi, sijoita (utred, bedöm, placera). Äldreomsorgens SAS-arbets- 23

24 24 grupp har som uppgift att planera ändamålsenliga boendetjänster och andra stödtjänster för äldre. Ansökningsblanketter fås av hemvårdsledaren, tfn (09) Kontakt kan tas också per e-post Seniorrådgivning Seniorrådgivningen är avsedd för 65 år fyllda. Sjukskötare gör hälsoundersökningar och ger hälsoråd. Tid kan bokas hos hälsocentralens mottagning, tfn (09) Servicecentret Villa Breda Se Villa Breda Servicelinjen Syftet med Grankullas servicelinje är att den ska betjäna alla kommuninvånare, särskild de som bor i stadsdelar som saknar normal kollektivtrafik. Servicelinjen körs med Westendin Linja Oy:s vita minibussar. De viktigaste målen på rutten är affärerna och biblioteket i centrum, Villa Breda och simhallen. På begäran kör bussen t.ex. via hälsocentralen. Servicelinjen trafikerar från måndag till fredag i en cirkelrutt med två turer i båda riktningarna; först två gånger motsols, sedan två gånger medsols. Mer information om servicelinjens rutt fås hos Trafikinfocentret, tfn (mån fre kl och lör sön kl. 9 17) (0,98 / samtal + lna). Servicelinjens ruttkarta fås i Villa Breda eller stadshuset. Från början av 2011 har resor på servicelinjen varit avgiftsbelagda.

25 Snöarbeten och underhåll av gator Underhållsenheten för allmänna områden sköter underhållet av trafikleder, parker, lekparker och skogsparker, Gallträsk, grönområden vid trafikleder, allmänna områden och delvis också gårdsområden på fastigheter som staden äger. Stadens underhållsmästare, tfn (09) eller I fråga om underhåll av privata områden kan man ta kontakt med områdets privata servicebolag. Socialbyrån Grankulla socialbyrå och socialarbetarna finns i övre våningen i köpcentret Grani, i den tidigare FPA-lokalen på adressen Grankullavägen 7. Man kommer med hiss till tredje våningen. Av stadens socialarbetare och socialhandledare kan man fråga om t.ex. utkomststöd, ändringsarbten i bostaden, färdtjänst för gravt handikappade eller missbruksfrågor. Socialarbetarna och socialhandledaren har telefontid kl Klientmottagning med tidsbokning. Socialhandledare, tfn (09) Socialarbetare, tfn (09) , eller (09) eller (09) eller (09) (växel). Också chefen för servicecentret ger äldre invånare och klienter inom dygnet runt-vården och deras anhöriga servicehandledning i socialfrågor, tfn (09)

26 Socialombudsman (social- och patientombudsman) Socialombudsmannen ger råd i tillämpning av lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården, hjälper klienten om denna vill göra en anmärkning mot bemötande i samband med socialvårdstjänster, informerar om klientens rättigheter och arbetar för att främja dessa. Socialombudsmannen fattar inte själv beslut och kan inte ändra myndigheternas beslut. Tfn (telefontid tisdagar kl , övriga tider kan man lämna ett meddelande eller be att ombudsmannen ringer). Social- och krisjour Grankullaborna betjänas av Esbo social- och krisjour, som verkar i anslutning till Jorvs sjukhus. Krisen kan gälla exempelvis par/familjeförhållanden, våld, mental hälsa, rusmedel eller traumatiska upplevelser. Krisen kan beröra en person eller en grupp av närstående. Du kan ringa anonymt eller besöka jouren. Servicen är konfidentiell och avgiftsfri. Öppen dygnet runt, också under helger. Tfn (09) Besöksadress: Jorvs sjukhus, Åbovägen 150, Esbo. Stadskort Se färdtjänst Städtjänst Städtjänst kan beställas hos regionens serviceproducenter eller Grani Närhjälp. Stadens hemvård har inte städtjänst i sitt serviceutbud. 26

Vem hjälper? Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors

Vem hjälper? Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors Vem hjälper? Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors 1 Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors Innehållsförteckning Ändringsarbeten i bostaden 51 2 3 A B D Ambulans 5 Alkohol- och

Läs mer

Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors. Vem hjälper?

Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors. Vem hjälper? Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors Vem hjälper? 1 Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors 2 Bästa läsare! Den äldre befolkningen har bättre hälsa och funktionsförmåga

Läs mer

Grankulla stad INVANDRARGUIDE

Grankulla stad INVANDRARGUIDE Grankulla stad INVANDRARGUIDE TILL LÄSAREN Detta informationspaket för invandrare är avsett för dig som nyss flyttat till Grankulla. Uppgifterna i guiden motsvarar situationen 31.5.2006. Guiden ger dig

Läs mer

SERVICEGUIDE FÖR ÄLDRE 2012 KRISTINESTAD

SERVICEGUIDE FÖR ÄLDRE 2012 KRISTINESTAD SERVICEGUIDE FÖR ÄLDRE 2012 KRISTINESTAD Denna serviceguide har sammanställts inom ramen för projektet Trygghet i hemmet dygnet runt 2 Innehåll: Akutmottagning 6 Akut-teamet 7 Allmän intressebevakare 8

Läs mer

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla Föreläsningens innehåll FPA Vårdbidrag Bostadsbidrag för pensionstagare Reseersättningar Färdtjänst Socialvårdslagen

Läs mer

ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013

ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013 ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013 Stora Robertsgatan 20-22 A 00120 Helsingfors tel. 09 476 155 info@reumaliitto.fi www.reumaliitto.fi Innehåll Bästa läsare 2 Var ansöker jag om sociala förmåner 2 Andra

Läs mer

1/2012. Hjälp i hemmet. Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors

1/2012. Hjälp i hemmet. Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors 1/2012 Hjälp i hemmet Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors Hjälp i hemmet Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors Bilaga Hemvårdens klientavgifter 1.1.2012 Redaktion Hemvårdens ledningsteam

Läs mer

Den sociala tryggheten

Den sociala tryggheten guiden för bättre vardag Den sociala tryggheten ms-förbundets publikationer den sociala tryggheten Finlands MS-förbunds publikationsserie nr 38 1:a upplagan 2013 ISBN 978-952-9797-73-8 (pdf) Arbetsgrupp:

Läs mer

Serviceguide för synskadade 2011

Serviceguide för synskadade 2011 Asiakkaana Serviceguide för synskadade 2011 Serviceguide för synskadade 2011 Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. Synskadades Centralförbund r.f. Serviceguide för synskadade 2011 Det finska originalets

Läs mer

Ärade veteran från våra krig!

Ärade veteran från våra krig! Ärade veteran från våra krig! Mars 2014 Detta infobrev berättar i alfabetisk ordning om service, som är avsedd för veteraner från våra krig. För att få förmånerna bör ni uppvisa frontmanna-, fronttjänst-

Läs mer

Socialskyddsguiden 2014/2015. Dina rättigheter när du är sjuk. eller har en funktionsnedsättning

Socialskyddsguiden 2014/2015. Dina rättigheter när du är sjuk. eller har en funktionsnedsättning Socialskyddsguiden Dina rättigheter när du är sjuk eller har en funktionsnedsättning 2014/2015 Ålands handikappförbund www.handicampen.ax Denna guide sammanfattar information om olika stöd- och bidragsformer

Läs mer

Boendeguide för äldre

Boendeguide för äldre Sisältö Till läsaren... 3 Boendealternativ... 4 Självständigt boende... 4 Hyresbostad... 4 Bostadsrättsbostad... 5 Ägarboende... 5 Assisterat boende... 6 Privata senior- och servicehus... 6 Kommunala senior-

Läs mer

Service till pensionärer

Service till pensionärer Service till pensionärer KORSHOLMS KOMMUN BÄSTA PENSIONÄR I KORSHOLM Detta informationshäfte skall ge Dig nyttig information om socialcentralens verksamhet och om den service för pensionärer som finns

Läs mer

SOCIAL TRYGGHET 2014 FÖR DIG MED DIABETES

SOCIAL TRYGGHET 2014 FÖR DIG MED DIABETES SOCIAL TRYGGHET 2014 FÖR DIG MED DIABETES Utgivare: Diabetesförbundet i Finland rf Författare: Riitta Vuorisalo Redaktör: Johanna Häme-Sahinoja Layout: Aino Myllyluoma Översättning: Margareta Gustafsson

Läs mer

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 GOD ÅLDERDOM I BORGÅ Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 Stadsstyrelsen 28.6.2010 Innehåll 1 Sammandrag... 3 2 Inledning... 5 3 Invånarantal och prognoser... 6 4 Borgå stad och dess äldre invånare...

Läs mer

Social trygghet för dig med diabetes

Social trygghet för dig med diabetes 2015 Social trygghet för dig med diabetes Utgivare: Diabetesförbundet i Finland rf Författare: Riitta Vuorisalo Redaktör: Johanna Häme-Sahinoja Layout: Aino Myllyluoma Översättning: Margareta Gustafsson

Läs mer

SERVICEGUIDE FÖR SENIORER I KRONOBY KOMMUN

SERVICEGUIDE FÖR SENIORER I KRONOBY KOMMUN 1 SERVICEGUIDE FÖR SENIORER I KRONOBY KOMMUN Utgiven av äldre rådet 2013 3 INNEHÅLL HÄLSOSTATIONER... 5 Brådskande vård (kvällstid och veckoslut)... 7 Livshotande vård (ambulans)... 7 APOTEK... 7 SJUKHUS...

Läs mer

FUNKTIONSHINDRADE palveluopas INVANDRARE. maahanmuuttajan. Vammaisfoorumi ry. Handikappforum rf

FUNKTIONSHINDRADE palveluopas INVANDRARE. maahanmuuttajan. Vammaisfoorumi ry. Handikappforum rf SERVICEGUIDE Vammaisen FÖR FUNKTIONSHINDRADE palveluopas INVANDRARE maahanmuuttajan Vammaisten Stödcentralen maahanmuuttajien Hilma för funktionshindrade tukikeskus hilma invandrare Handikappforum rf Vammaisfoorumi

Läs mer

Visionsförslaget i stadens strategi;

Visionsförslaget i stadens strategi; Föror ord Visionsförslaget i stadens strategi; Jakobstad 2015, säger att Jakobstad år 2015 skall vara den attraktiva industrioch trädgårdsstaden vid havet med landets bäst fungerande service i livets alla

Läs mer

Bli äldre i Eslövs kommun

Bli äldre i Eslövs kommun Bli äldre i Eslövs kommun 1 2 Omslagsbild: Aktivitetsgruppen Promenad med eller utan stavar testar frisbeegolf vid Trollsjön i Eslöv. Läs mer om gruppen på sidan 6. Innehåll Det ska vara bra att bli äldre

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 160/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt lag om upphävande

Läs mer

Guide till FPA:s stöd och tjänster

Guide till FPA:s stöd och tjänster Guide till FPA:s stöd och tjänster 4 HÄLSAN Dotter i pappans ärende 17 PENSION Kortet som ska med på resan 20 HEM & FAMILJ Skyddad inkomstdel för bostöd 21 STUDIER & JOBB Spara lönekvittona! I DENNA GUIDE

Läs mer

Tillämpningsinstruktioner för utkomststödslagen fr.o.m. 1.1.2014

Tillämpningsinstruktioner för utkomststödslagen fr.o.m. 1.1.2014 Serviceområdet för socialarbete Serviceområdet för invandrararbete Vasa social- och hälsovårdsnämnds Tillämpningsinstruktioner för utkomststödslagen fr.o.m. 1.1.2014 godkänd 10.12.2013 justerad 10.6.2014

Läs mer

Äldreomsorgen A-Ö ÖSTERMALM. Version Mars 2014.2

Äldreomsorgen A-Ö ÖSTERMALM. Version Mars 2014.2 Äldreomsorgen A-Ö ÖSTERMALM 2014 Version Mars 2014.2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING A... 7 AMBULANS OCH LIGGANDE TRANSPORT... 7 ANHÖRIGSTÖD... 7 APOTEK... 8 ARBETSTERAPEUT... 8 ASIH AVANCERAD SJUKVÅRD I HEMMET...

Läs mer

FÖRÄLDRAGUIDE INFORMATION OCH STÖD FÖR BARNFAMILIJER I SKILSMÄSSA

FÖRÄLDRAGUIDE INFORMATION OCH STÖD FÖR BARNFAMILIJER I SKILSMÄSSA FÖRÄLDRAGUIDE INFORMATION OCH STÖD FÖR BARNFAMILIJER I SKILSMÄSSA 978-951-9424-81-1 Till Till läsaren läsaren Denna guide är avsedd för föräldrar som överväger och bearbetar en skilsmässa samt deras närmaste.

Läs mer

Anvisningar om utkomststöd

Anvisningar om utkomststöd Anvisningar om utkomststöd Grundtrygghetscentralen i Lovisa stad 2014 Innehåll 1 Syftet med anvisningarna om utkomststödsförfarande... 4 2 Allmänna grunder för utkomststöd... 4 2.1 Bestämmelser... 4 2.2

Läs mer

Staffanstorp. Hälsa, Vård och Omsorg Seniorguide 2013-2015

Staffanstorp. Hälsa, Vård och Omsorg Seniorguide 2013-2015 Staffanstorp Hälsa, Vård och Omsorg Seniorguide 2013-2015 Hemtjänst Ditt eget val staffanstorp.kommunguide.se Ekens Assistans AB P rson ig Assistans p ina illko Tel 046-73 00 90 www.ekensassistans.se info@ekensassistans.se

Läs mer

HELSINGFORS STAD 1 (16) SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKET Familje- och socialtjänster Handikapptjänster 13.12.2013

HELSINGFORS STAD 1 (16) SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKET Familje- och socialtjänster Handikapptjänster 13.12.2013 HELSINGFORS STAD 1 (16) GUIDE FÖR ARBETSGIVARE TILL PERSONLIGA ASSISTENTER I HELSINGFORS INEHÅLL 1. INLEDNING... 2 2. ANSTÄLLANDE AV ASSISTENTER... 3 3. INGÅENDE AV ARBETSAVTAL...... 4 4. TECKNANDE AV

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Landstinget i Värmland 1 Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Patientavgifter 7 Patientjournal

Läs mer

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi.

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi. Den allmännyttiga Boendeservicestiftelsen ASPA främjar nationellt på olika sätt möjligheterna för personer med funktionshinder och personer med psykisk ohälsa att leva ett självständigt och spontant liv.

Läs mer