SERVICEGUIDE FÖR SENIORER Grankulla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SERVICEGUIDE FÖR SENIORER Grankulla"

Transkript

1 SERVICEGUIDE FÖR SENIORER Grankulla

2 2 Allmänt nödnummer 112 Man ska ringa nödnumret 112 i brådskande, verkliga nödsituationer när liv, hälsa, egendom eller miljö hotas eller är i fara, eller om det finns skäl att misstänka detta. Man ska inte ringa nödnumret i ärenden som inte är brådskande och inte heller göra förfrågningar till nödnumret. Detta gäller också vid olika störningar och i undantagssituationer då förfrågningar kan blockera nödnumret. Man ska också ringa nödnumret, om man vill underrätta polisen om ett pågående brott. Om man är osäker på huruvida det är fråga om en nödsituation, är det alltid bättre att ringa nödnumret 112 än att låta bli. Det viktigaste i nödsituationer är att komma ihåg nödnumret 112 och ringa så fort som möjligt för att snabbt få hjälp till platsen. Man behöver inte vara rädd för att ringa nödnumret och man behöver inte heller lära sig några särskilda anvisningar. De professionella nödcentralsoperatörerna ställer de behövliga frågorna och ger råd och handleder den som ringt upp. Ambulans/sjuktransport Allmänt nödnummer 112 Anemone, se Villa Anemone Apotek Grankulla Apotek, Kyrkovägen 15. Öppet: mån-tors

3 kl. 9-20, fre 9-18, lör På sommaren mån-tors kl. 9-19, fre 9-18, lör Tfn (09) De närmaste jourhavande apoteken: Sellos apotek, öppet mån-fre kl , lör 9-18, sön Hagalunds apotek, öppet mån-fre kl. 8-21, lör 9-18, sön Universitetets Apotek, Mannerheimvägen 96, alltid öppet. Avgift för makes långtidsvård När den person som är i långtidsvård är den av makarna som har större inkomster, bestäms avgiften enligt betalningsförmågan så att båda makarnas nettoinkomst per månad räknas ihop och avgiften är högst 42,5 % av det sammanräknade beloppet. Se vårdavgift. Avgiftstak för klientavgifter Efter att en person betalat minst 636,00 i klientavgifter under ett kalenderår, får klienten i regel alla öppenvårdstjänster avgiftsfritt. För kortvarig institutionsvård tas ut en nedsatt vårddagsavgift. Avgifter som räknas med i avgiftstaket är årsavgift och besöksavgifter hos hälsocentralsläkare, poliklinikavgifter och dagkirurgi på sjukhus, individuell fysioterapi och rehabilitering, kortvarig institutionsvård och natt- och dagvård. Klienten ska själv hålla reda på när avgiftstaket nås och ansöka om frikort utgående från verifikaten. Frikort söks på det ställe där avgiftstaket nås, t.ex. Jorvs sjukhus eller hälsocentralens 3

4 4 vårdavdelning. För medicinkostnader finns ett eget årligt avgiftstak, se Kostnadstak för läkemedel. Avgiftstak inom hälsovården Se Avgiftstak för klientavgifter Bastuservice Bastuservice ordnas i Villa Bredas bastu där hemvårdens vårdare sköter den badtjänst som överenskommits i vårdoch serviceplanen. För vårdtagare inom närståendevården är bastuservicen gratis. Mer information om bastuservicen ges av hemvårdsledaren, tfn (09) kl Bedömning av servicebehovet En bedömning av servicebehovet görs exempelvis när en klient behöver hemvårdstjänster. Bedömningen görs tillsammans med den äldre och/eller en anhörig till denna. Syftet med bedömningen är att bedöma klientens resurser och säkerställa rättidiga tjänster. När det gäller 75 år fyllda klienter görs bedömningen av servicebehovet senast den sjunde vardagen efter att kontakt tagits. Hemvårdens tfn (09) (kl ). Bibliotek Stadsbiblioteket har mångsidiga bibliotekstjänster och som gratis specialtjänst en gång i månaden tjänsten Boken kommer, som är avsedd för Grankullabor vilka på grund av handkapp, sjukdom eller hög ålder inte har möjlighet att besöka biblioteket. Tjänsten kan beställas på nummer (09)

5 Biblioteket har också talböcker och böcker med stor stil och bl.a. för seniorer avsedda databöcker. I Seniornetgruppen kan nybörjare bekanta sig med Internet och användning av datorer. Gruppen träffas varannan torsdag kl på biblioteket. Stadsbiblioteket, Thurmansplatsen 6, tfn (09) Bostadsbidrag FPA ersätter en del av boendeutgifterna för pensionärer med låga inkomster genom att betala bostadsbidrag för pensionstagare. Pensionstagarens bostadsbidrag beror på boendekostnaderna, familjeförhållandena och pensionstagarens och makens bruttoinkomster och förmögenhet. Bostadsbidrag kan sökas med en blankett som fås på FPA:s kontor eller på FPA:s webbsidor Bröstcancerscreening Alla kvinnor i åldern år får vartannat år en kallelse till gratis mammografiundersökning. Kallelsen skickas hem. Butiksservice (för hemvårdens klienter) Hemvårdens klienter kan 2 gånger i veckan beställa hem matvaror via butiksservicen. Mer information om butiksservicen ges av hemvårdsledaren, tfn (09) (kl. 8-10). Dagverksamhet Se Villa Breda, Bibliotek, Motion, Kultur 5

6 6 Diabetesrådgivning Diabetesskötarna arbetar på hälsocentralen. Svenskspråkig diabetesrådgivning torsdagar kl , tfn (09) Finskspråkig diabetesrådgivning måndagar kl , tfn Diakoni Grankulla svenska församling, diakoni, tfn Kauniaisten suomalainen seurakunta, diakoni, tfn Om du önskar, kan du också be en diakon komma hem till dig. Dygnet runt-vård Dygnet runt-vård ges på Ekkulla, Villa Anemone och Villa Breda. En för den äldre ändamålsenlig boendetjänst planeras i SAS-arbetsgruppen (SAS=selvitä, arvioi, sijoita (utred, bedöm, placera)) Information om dygnet runt-vården ges av hemvårdsledaren, tfn (09) eller per e-post Ekkulla På hälsocentralssjukhuset Ekkulla vårdas patienter som behöver långvarig vård och omsorg, patienter som behöver akut allmänmedicinsk vård och patienter som flyttas från andra sjukhus för fortsatt vård eller palliativ vård. Vårdarbetet är rehabiliterande och upprätthåller patientens resurser.

7 Anhöriga har möjlighet att delta i vården. Grankulla hälsocentrals vårdavdelning ligger i en parklik miljö vid Klappträsk. Det finns en busshållplats nära byggnaden. Ekkulla, Klappträskvägen 1 tfn (09) (avdelningsskötare) Ergoterapeut Se Fysioterapi Fotvård Veteraner kan gå tre gånger om året i fotvård hos en fotvårdare som de själva valt. Staden betalar mot kvitto vård som kostar max. 35 euro/gång. Kvittona lämnas till hälsocentralens byråföreståndare. Diabetesklienter kan hos hälsocentralsläkaren söka en remiss med betalningsförbindelse till fotvårdare. FPA (Folkpensionsanstalten) De närmaste FPA-kontoren finns i Alberga (Albergagatan 10), Esbo centrum (Kamrersvägen 8) och Hagalund (Tapiotorget). Det går inte att ringa till FPA:s kontor. Förfrågningar om olika stödformer kan göras per telefon mån-fre kl på följande nummer (svenska servicenummer) Pensionsärenden När en anhörig avlidit Handikappbidrag

8 8 Sjukdom Rehabilitering Utvandring och invandring FPA:s webbsidor Frivilligverksamhet (Frendit, Grani Närhjälp) Frivilligverksamhet och hjälpverksamhet bedrivs av bl.a. Grani Närhjälp r.f., som fungerar som samarbetsorgan mellan flera organisationer i Grankulla. Se punkten Grani Närhjälp. Också församlingarna, pensionärsföreningarna och andra lokala föreningar har olika slags frivilligverksamhet. Närmare upplysningar ges av vederbörande organisationer. Frontveteraner Se Veteraner Fysioterapi För att få fysioterapibehandling behöver man en läkarremiss från den egna hälsocentralen, HNS eller Jorv. Till grupper och på handlednings- och rådgivningsbesök kan man komma utan läkarremiss via fysioterapins tidsbokning. Information om fysioterapigrupper ges i Kaunis Grani i början av höst- och vårterminen. Förfrågningar om ergoterapitjänster kan göras hos fysioterapin. Hjälpmedelsutlåningen finns i anslutning till fysioterapin. Fysioterapins tidsbokning vardagar kl tfn (09)

9 Färdtjänst Staden kan bevilja färdtjänst, dvs. stadskort, till äldre som inte kan använda kollektivtrafiken på grund av sjukdom eller annan orsak som hämmar rörelseförmågan. För färdtjänst behövs läkarutlåtande. Färdtjänst beviljas inte, om en ensamboende persons bruttoinkomster överskrider 1 820,00 /mån. eller om makarnas sammanlagda inkomster överskrider 3 357,00 /mån. Ansökan om färdtjänst görs hos hemvårdsledaren på en blankett som fås på hälsocentralen och hos hemvårdsledaren. Hemvårdsledaren nås bäst kl tfn (09) Information om färdtjänst för gravt handikappade fås av socialarbetarna, tfn (09) , (09) eller (09) (kl ). Föreningsverksamhet och tjänster via denna Se Frivilligverksamhet Församlingar Församlingarna ordnar varje vecka program och rekreation för pensionärer. Mer information hos församlingarna: Grankulla svenska församling kyrkoherdeämbetet, tfn (09) och diakoni, tfn Om du vill kan du be diakoniarbetaren göra ett hembesök hos dig. Kauniaisten suomalainen seurakunta kyrkoherdeämbetet, tfn (09) , och diakoni, tfn Om du vill kan du be diakoniarbetaren göra ett hembesök hos dig. 9

10 10 Församlingarnas hjälpande telefoner Evangelisk-lutherska kyrkans hjälpande telefon för finskspråkiga sön-tors kl , fre och lör och för svenskspråkiga varje kväll kl Helsingfors ortodoxa församlings hjälpande telefon tfn (09) (tis, fre och lör kl ). Första hjälpen Se Jour Allmänt nödnummer, bl.a. sjuktransport, tfn 112. Garantipension Ansökan om garantipension kan lämnas till FPA. Pension kan beviljas, om alla dina pensioner före skatt är sammanlagt under 707,26 /mån. Vårdbidrag för pensionstagare eller fronttillägg, förvärsinkomster, kapitalinkomster, egendom eller stöd för närståendevård minskar inte garantipensionen. Garantipensionen kan inverka på pensionstagarens eventuella bostadsbidrag. Grani Närhjälp r.f. Tredje sektorns serviceorganisation som kompletterar stadens välfärdstjänster. I verksamheten deltar 11 föreningar och organisationer. I servicen ingår bl.a. hemvårds- och städhjälp, åldrings- och handikapphjälp, ledsagarservice och hjälp med att uträtta ärenden. Servicen är avgiftsbelagd. Mer information tfn (kl. 9-13), e-post Webbplats:

11 Grupphemmet Villa Apollo Se Villa Apollo Handikapprådet I Grankulla finns ett handikappråd vars uppgift är att främja och följa verksamheten inom olika områden av kommunalförvaltningen ur handikappade personers synvinkel. Handikapprådet lyder under social- och hälsovårdsnämnden och dess medlemmar representerar handikapporganisationer och stadens olika sektorer. Kontaktperson är handikapprådets sekreterare, tfn (09) Hembesök som främjar välbefinnandet En arbetstagare vid social- och hälsovården i Grankulla gör hembesök hos personer som fyller 80 innevarande år. Vid besöket undersöks invånarens hälsotillstånd och möjligheter att klara sig hemma. Man kommer på förhand överens med klienten om besöken. Hemvård Hemvårdstjänster ges med anledning av sjukdom, hög ålder eller familjesituation. Hemvårdens arbetstagare och klienten kommer tillsammans överens om tjänsterna och de antecknas i en vård- och serviceplan. Tjänsterna är avgiftsbelagda. Syftet med hemvården är inte bara att hjälpa utan också att rehabilitera, dvs. att upprätthålla klientens handlingsförmåga. I hemvården ingår inte städhjälp. Hemvårdstjänster fås kl Hemvårdens tfn (09) (mån-fre kl ) 11

12 12 Hjälpande telefoner Esbo social- och krisjour Jourhjälp i kriser särskilt för personer som drabbats av en traumatisk kris eller en akut kris i familjen eller parförhållandet. Per telefon ges personer i alla åldrar handledning och råd också i svårigheter som gäller den psykiska hälsan, missbruk och livshantering. Tfn (09) (24 h). Föreningen för mental hälsa i Finlands landsomfattande kristelefon Den landsomfattande kristelefonen erbjuder omedelbar diskussionshjälp för personer som drabbats av en kris och för deras närstående. Man kan ringa anonymt. I telefonen svarar krisarbetare och utbildade frivilliga stödpersoner. Tfn (mån-fre kl. 9-06, lör 15-06, sön 15-22) Brottsofferjouren Personer som fallit offer för brott eller brottsförsök eller som blivit åsyna vittne till ett brott får råd och handledning i anslutning till brottsfrågor. Tfn (mån-tis kl och ons-fre kl ). Hjälpmedel Med hjälpmedel kan livet göras lättare när funktionsförmågan försvagats på grund av skada, sjukdom eller ålder. Hjälpmedelsutlåningen lånar ut hjälpmedel avgiftsfritt, såsom rullstol, rullator, käppar, kryckor, duschstol, toalettstolsförhöjning osv. Hjälpmedelsutlåning på hälsocentralen i anslutning till fysioterapin, Stationsvägen 19. Tfn (09) , vardagar kl

13 Hobby/Klubbverksamhet Se Pensionärsföreningar, Villa Breda, Medborgarinstitutet, Församlingar Hushållsavdrag Ansökan om hushållsavdrag görs på skattebyrån. Avdrag beviljas för exempelvis vanligt hushållsarbete, omsorgs- och vårdarbete, underhålls- och ombyggnadsarbete i bostaden eller fritidshuset. Avdrag beviljas också för installation och underhåll av data- och informationstekniska apparater och handledning i användningen av dessa. Hushållsavdraget beviljas den som betalar för det arbete som berättigar till avdrag. Arbetet ska utföras antingen i betalarens egen bostad eller i en bostad som används av betalarens föräldrar, mor-, far- eller svärföräldrar. Med föräldrar och svär-, mor- och farföräldrar likställs också deras makar. Ett dödsbo kan också beviljas hushållsavdrag men endast för det år då arvlåtaren avlidit. Ett bostadsaktiebolag kan inte beviljas hushållsavdrag. Mer information: > hushållsavdrag Närmaste skattebyrå: Hagalunds betjäningspunkt, Västanvindsvägen 4, tfn (växel). Öppettid mån fre kl Hyresbostäder för pensionärer Staden har ca 60 hyresbostäder för pensionärer på adresserna Brandkårsgränden 4, Brandkårsvägen 5 och Brandkårsvägen 7 (Villa Apollo). Bostädernas storlek varierar mellan 28 m² och 80 m². Merparten av bostäderna är hinderfria, vilket betyder att det är lättare att 13

14 röra sig i dem med hjälpmedel. Vid valet av invånare till Villa Apollo följs urvalsgrunder som social- och hälsovårdsnämnden fastställt. Ansökan om hyresbostad görs med en bostadsansökningsblankett som fås i stadshuset, Villa Breda och på webben Ansökan om hyresbostad för pensionär lämnas till Villa Breda, Bredavägen 16. Närmare upplysningar om hyresbostäder för pensionärer och ansökningsprocessen ges av chefen för servicecentret, tfn (09) Hälsocentralen Vid akuta sjukdomsfall kan du kl boka läkartid till samma dag på nummer (09) I nödfall kan du gå direkt till hälsocentralen. Tid till läkarens eller sjukskötarens mottagning i ickebrådskande fall eller när det gäller intyg eller frågor om vård av långvarig sjukdom o.d. kan bokas kl , tfn (09) Hälsocentralen har öppet mån-fre 8-16, adress Stationsvägen 19, Hälsorådgivning Allmän hälsorådgivning tfn (09) Hörseltjänst Espoon kuulohuoltoyhdistys rf ger råd i bl.a. anskaffning av hörapparater och hur de används. Föreningens verksamhet grundar sig på frivilligarbete och rådgivarna 14

15 besöker t.ex. Villa Breda ca 3-4 gånger om året. Om besöken informeras i Villa Bredas annons i Kaunis Grani och i servicecentret. Hörseltjänsten gör inte hörselundersökningar eller reparationer av hörapparater. Intervallvård Se Kortvarig dygnet runt-vård Intressebevakning Magistraten eller tingsrätten kan utse en intressebevakare åt en person som inte själv kan bevaka sina intressen eller rättigheter. Intressebevakaren är sin huvudmans förtroendeman. T.ex. en nära anhörig, en pålitlig vän eller tjänsteman kan utses till intressebevakare. Mer information hos magistraten i Esbo, tfn Om man vill föregripa en situation där man kan behöva intressebevakning, kan man på förhand skriva en intressebevakningsfullmakt. Då befullmäktigar klienten själv någon viss person som sin intressebevakare och intressebevakningen börjar när det uppstår behov av intressebevakning. För intressebevakningsfullmakten gäller klara formregler på samma sätt som för testamente. Fullmakten ska vara skriftlig och bevittnas av två ojäviga vittnen. Det kan vara bra att använda sakkunnighjälp när fullmakten skrivs. Mer information: Esbos intressebevakningsenhet, Östanvindsvägen 1 (Hagalund). Byrån är öppen tjänstetid kl Tfn (växel) , e-postadress 15

16 Institutionsvård Se Dygnet runt-vård IT-handledning Se Bibliotek och Servicecentret Villa Breda. Jorvs sjukhus Tfn (09) 4711 Besöksadress Åbovägen 150, Esbo Jour Hälsocentralen har jour med tidsbokning vardagar kl på nummer (09) Övriga tider, dvs. vardagar kl och under veckoslut och helger dygnet runt har jourpolikliniken på Jorvs sjukhus jour, tfn (09) , Åbovägen 150, Esbo. Jouravgift tas ut för jourbesök. Kaunis Grani Kaunis Grani är Grankullabornas tvåspråkiga lokaltidning som delas ut gratis till alla hushåll i Grankulla och i närområdena i Esbo. Tidningen utkommer 15 gånger om året. Kortvarig dygnet runt-vård (intervallvård) Kortvarig institutionsvård eller intervallvård kan ordnas för hemmaboende äldre som tillfälligt eller periodvid behöver en vårdplats på grund av försvagad kondition eller för den tid som en vårdande anhörig är på semester (t.ex. närståendevårdarens lagstadgade ledigheter). Närmare upplysningar ges av avdelningsskötarna vid 16

17 stadens institutioner: Ekkulla tfn (09) Villa Anemone tfn (09) Villa Breda tfn (09) Kostnadstak för läkemedelskostnader Om de sammanlagda självriskandelarna för de receptbelagda läkemedel som köpts under ett kalenderår överskrider det av FPA fastställda årliga kostnadstaket (700,92 år 2012), ersätter FPA årets resterande läkemedel helt med undantag för en självriskandel på 1,50 euro per läkemedel. När avgiftstaket nås sänder FPA till klienten ett meddelande med vilken man får tilläggsersättningen direkt på apoteket. Krishjälp Se Social- och krisjour Kränkande bemötande Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry erbjuder äldre personer som upplevt kränkande bemötande, utnyttjande eller våld eller hot om dessa eller deras närstående råd och handledning. En riksomfattande gratis hjälpande telefon har jour tisdagar och torsdagar kl , tfn Juridisk rådgivning kl på onsdag varje jämn vecka, tfn (09) Mer information Kultur I Grankulla finns ett månsidigt kulturutbud för konst- och musikvänner. Information om evenemangen ges i Kaunis Grani, på stadens webbsidor och med separata medde- 17

18 18 landen och broschyrer. Evenemangsplatser är bl.a. Nya Paviljongen, Vallmogård och Villa Junghans. Laboratorium HUS LAB har öppet på hälsocentralen (Stationsvägen 19) vardagar kl utan tidsbokning. För tjänsten behövs hälsocentralsläkarens remiss. Ledsagare Ledsagare för läkarbesök eller andra ärenden kan man fråga efter hos t.ex. frivilliga Frendit eller Grani Närhjälp, tfn , kl Lunch Lunch serveras i servicecentret Villa Breda fem dagar i veckan kl Lunchbiljetter kan köpas i Villa Bredas information kl Lunchmenyn finns i Kaunis Grani, på adressen och vid Villa Bredas informationsdisk. Adress Bredavägen 16. Informationen, tfn (09) (kl. 9-13). Villa Bredas färdtjänst hjälper de pensionärer som inte på egen hand kan ta sig till servicecentret för lunch eller fritidsverksamhet. En tur- och returresa kostar 2 euro. Förfrågningar om färdtjänsten kan göras hos Villa Bredas information eller chauffören Långtidsvård Långtidsvård ges på Ekkulla, Villa Anemone och Villa Breda. Dessutom köper staden långtidsvårdstjänster av

19 andra serviceproducenter i näromgivningen. En för den äldre ändamålsenlig boendetjänst planeras i en SASarbetsgrupp (SAS=selvittää-arvioida-sijoittaa (utreda-bedöma-placera)). Närmare upplysningar om långtidsvård ges av hemvårdsledaren, tfn (09) eller per e-post Läkarmottagning Brådskande vårdbehov: Om du behöver vård samma dag, ring helst på morgonen kl tfn (09) Brådskande vård behövs vid bl.a. plötslig, hård värk och smärta (t.ex. bröstsmärta), sår, andningssvårigheter och psykiska störningar som kräver akut vård. I nödsituationer kan man komma till hälsocentralen utan tidsbokning och telefonkontakt under öppettiden, dvs. mån-fre kl Icke-brådskande ärenden: tidsbokning kl tfn (09) Medborgarinstitutet har ett stort utbud olika slags för alla avsedda motionskurser. Kursernas längd är i regel veckor per termin. Kurspriserna varierar mellan 24 och 72. Särskilt för seniorer avsedda kurser är bl.a. Seniordans, Senior line dance, Pilates för seniorer, Pilates flow för seniorer, Yoga fortsättning A och B, Muskelbalansgymnastik, Stretching, Meridiantänjning, Motionssalsgymnastik för män. Mer information i medborgarinstitutets kursbroschyr eller Kontor: tfn (09) (mån-tors kl. 9-15), e-postadress: 19

20 20 Mentalvårdstjänster Psykologen tar emot på hälsocentralen. Telefontiden är mån, ons och tors kl , tfn (09) Psykiatriska sjukskötaren har telefontid och tidsbokning tis och tors kl , tfn (09) Minnessjukdomar Seniorrådgivningens minnesskötare gör minnesstörningstest. Du kan söka dig till minnestest på eget initiativ utan läkarremiss. Tidsbokning på hälsocentralens mottagning, tfn (09) (kl. 8-16). Ytterligare information om minnessjukdomar fås hos Alzheimer Centralförbundet, tfn (09) Missbrukarvård A-kliniken i Esbo betjänar missbrukare och andra med beroendeproblem samt deras anhöriga. Man kan söka sig på eget initiativ till A-klinikens avgiftningsklinik. Vården planeras individuellt och den är frivillig. Besök hos läkare med tidsbokning. I frågor som gäller fortsatt vård ska kontakt tas med stadens socialarbetare. Närmare upplysningar om missbrukarvården ges av stadens socialarbetare, tfn (09) eller (09) eller (09) Växel (09) Motion Idrottstjänsterna ordnar ledda motionsgrupper för seniorer på vår- och höstterminen. Tyngdpunkten i de ledda motionsgrupperna är på vattengymnastik, ledd träning i gym och gymträning på egen hand samt gymnastikgrupper. Handledningsspråket i alla motionsgrupper är finska

21 och svenska. Kurspriserna är /termin. Grankullabor som fyllt 70 år kan från simhallen hämta ett +70 simkort som berättigar till gratis simning i Grankulla simhall. Närståendevårdarna i Grankulla har rätt till gratis motionstjänster. Närståendevårdarkort och närmare uppformation om motionsgrupperna fås hos idrottsinstruktören, tfn Information om tidpunkterna för motionsgrupperna finns på webben > Idrottstjänster > Ledd motion. Måltidsservice Som stödtjänst inom hemvården kan man på vardagar få måltidsservice i eget hem. Måltiden levereras i värmelådor från centralköket. Närmare upplysningar ges av hemvårdsledaren, tfn (09) (kl. 8-10). Se också Lunch. Palliativ vård (vård i livets slutskede) Målet för den palliativa vården är att sköta patienten så att kvaliteten på hans eller hennes återstående liv (i allmänhet veckor) är som god som möjligt, utan smärtor eller märkbara symtom. Trots att det inte längre är möjligt att bota patienten, får denna fortfarande vård och mycket kan göras för få patienten att må bättre. Den palliativa vården är trygg och kontinuerlig vård där man respekterar patientens människovärde och självbestämmenderätt, rätten till god vård och närstående människors betydelse. Palliativ vård kan ordnas i patentens hem med hjälp av hemvården, på hälsocentralssjukhuset Ekkullas vårdavdelning, på ålderdomshemmet Villa Breda 21

22 och vårdhemmet Villa Anemone. Närmare upplysningar av hemvårdens avdelningsskötare, tfn (09) och Ekkulla sjukhus avdelningssöktare tfn (09) Patientombudsman (Social- och patientombudsman) Man kan kontakta patientombudsmannen i frågor som gäller hälsovården: intagning för vård, själva vården, bemötande och integritetsskydd. Den som tar kontakt kan vara patient, anhörig till patienten, ombud eller höra till personalen. Tfn (telefontid tisdagar kl , övriga tider kan man lämna ett meddelande eller be ombudsmannen ringa). Pensionärsorganisationer Grankulla svenska pensionärer rf. Olika aktiviteter på svenska för Grankullapensionärer, såsom tisdagsträffar, fester, utfärder, teater, hobbygrupper. Mer information på webben grankulla.spfpension.fi. (Obs! inget www framför webbadressen). Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry. Många slags verksamhet för nuvarande (och tidigare) pensionärsmedlemmar från Grankulla, såsom tisdagsträffar, resor, utfärder och teaterbesök. Mer information på webben kssry.fi (Obs! inget www framför webbadressen). Polisen 112 Det allmänna nödnumret är 112. Den närmaste polisstationen är Esbo huvudpolisstation i Kilo Knektbrogränden 4, tfn (växel) 22

23 Rehabilitering Med hjälp av rehabilitering stöds klientens deltagande i dagliga aktiviteter när funktionsförmågan har försvagats. Dessutom fästs vikt vid förebyggande verksamhet med hjälp av bl.a. fysioterapeutisk gruppverksamhet och träningsterapi. Rehabilitering kan genomföras via öppenvården, på institution eller i klientens hem. Rehabiliteringen utgår från klienten och i den beaktas klientens fysiska, psykiska och sociala resurser. Ytterligare upplysningar om rehabilitering fås vardagar kl tfn (09) /fysioterapi. Information om rehabilitering för veteraner inom öppenvården och institutionsvården fås av hälsocentralens byråföreståndare, tfn (09) Rättshjälp Rättshjälp betyder att man för skötseln av rättsliga angelägenheter kan få rättshjälpsbiträde som staten bekostar helt eller delvis. Rättshjälpen omfattar alla rättsliga angelägenheter. Rättshjälp beviljas i allmänhet inte om sökanden har en rättsskyddsförsäkring som ersätter kostnaderna. Telefonrådgivning vardagar kl , tfn eller Esbo rättshjälpsbyrå, Gårdsbrinken 1 A 25, 2 våningen (Olars) SAS-verksamhet SAS är en förkortning av orden selvitä, arvioi, sijoita (utred, bedöm, placera). Äldreomsorgens SAS-arbets- 23

24 24 grupp har som uppgift att planera ändamålsenliga boendetjänster och andra stödtjänster för äldre. Ansökningsblanketter fås av hemvårdsledaren, tfn (09) Kontakt kan tas också per e-post Seniorrådgivning Seniorrådgivningen är avsedd för 65 år fyllda. Sjukskötare gör hälsoundersökningar och ger hälsoråd. Tid kan bokas hos hälsocentralens mottagning, tfn (09) Servicecentret Villa Breda Se Villa Breda Servicelinjen Syftet med Grankullas servicelinje är att den ska betjäna alla kommuninvånare, särskild de som bor i stadsdelar som saknar normal kollektivtrafik. Servicelinjen körs med Westendin Linja Oy:s vita minibussar. De viktigaste målen på rutten är affärerna och biblioteket i centrum, Villa Breda och simhallen. På begäran kör bussen t.ex. via hälsocentralen. Servicelinjen trafikerar från måndag till fredag i en cirkelrutt med två turer i båda riktningarna; först två gånger motsols, sedan två gånger medsols. Mer information om servicelinjens rutt fås hos Trafikinfocentret, tfn (mån fre kl och lör sön kl. 9 17) (0,98 / samtal + lna). Servicelinjens ruttkarta fås i Villa Breda eller stadshuset. Från början av 2011 har resor på servicelinjen varit avgiftsbelagda.

25 Snöarbeten och underhåll av gator Underhållsenheten för allmänna områden sköter underhållet av trafikleder, parker, lekparker och skogsparker, Gallträsk, grönområden vid trafikleder, allmänna områden och delvis också gårdsområden på fastigheter som staden äger. Stadens underhållsmästare, tfn (09) eller I fråga om underhåll av privata områden kan man ta kontakt med områdets privata servicebolag. Socialbyrån Grankulla socialbyrå och socialarbetarna finns i övre våningen i köpcentret Grani, i den tidigare FPA-lokalen på adressen Grankullavägen 7. Man kommer med hiss till tredje våningen. Av stadens socialarbetare och socialhandledare kan man fråga om t.ex. utkomststöd, ändringsarbten i bostaden, färdtjänst för gravt handikappade eller missbruksfrågor. Socialarbetarna och socialhandledaren har telefontid kl Klientmottagning med tidsbokning. Socialhandledare, tfn (09) Socialarbetare, tfn (09) , eller (09) eller (09) eller (09) (växel). Också chefen för servicecentret ger äldre invånare och klienter inom dygnet runt-vården och deras anhöriga servicehandledning i socialfrågor, tfn (09)

26 Socialombudsman (social- och patientombudsman) Socialombudsmannen ger råd i tillämpning av lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården, hjälper klienten om denna vill göra en anmärkning mot bemötande i samband med socialvårdstjänster, informerar om klientens rättigheter och arbetar för att främja dessa. Socialombudsmannen fattar inte själv beslut och kan inte ändra myndigheternas beslut. Tfn (telefontid tisdagar kl , övriga tider kan man lämna ett meddelande eller be att ombudsmannen ringer). Social- och krisjour Grankullaborna betjänas av Esbo social- och krisjour, som verkar i anslutning till Jorvs sjukhus. Krisen kan gälla exempelvis par/familjeförhållanden, våld, mental hälsa, rusmedel eller traumatiska upplevelser. Krisen kan beröra en person eller en grupp av närstående. Du kan ringa anonymt eller besöka jouren. Servicen är konfidentiell och avgiftsfri. Öppen dygnet runt, också under helger. Tfn (09) Besöksadress: Jorvs sjukhus, Åbovägen 150, Esbo. Stadskort Se färdtjänst Städtjänst Städtjänst kan beställas hos regionens serviceproducenter eller Grani Närhjälp. Stadens hemvård har inte städtjänst i sitt serviceutbud. 26

GRANKULLA STADS SERVICEGUIDE

GRANKULLA STADS SERVICEGUIDE GRANKULLA STADS SERVICEGUIDE FÖR ÄLDRE 2006 (2008 uppdaterad för webben) 4.8.2005 Social- och hälsovården INNEHÅLL Badservice...2 Bibliotekstjänster...2 Bostadsbidrag...2 Diabetesrådgivning / tidsbeställning...2

Läs mer

SOCIALSERVICE OCH HEMVÅRD

SOCIALSERVICE OCH HEMVÅRD GRANKULLA STAD SOCIALSERVICE OCH HEMVÅRD Social- och hälsovård 22.1.2010 Social- och hälsovård 1 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Målet för social- och hälsovården är att upprätthålla och främja kommuninvånarnas

Läs mer

GRANKULLA STAD VETERANHANDLEDNING 2016

GRANKULLA STAD VETERANHANDLEDNING 2016 GRANKULLA STAD VETERANHANDLEDNING 2016 INNEHÅLL ÖVERSIKT SAMARBETE MELLAN STADEN OCH VETERANERNA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER A. Specialtjänster för krigsinvalider Rehabilitering Hälsokontroller Kommunala

Läs mer

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla Föreläsningens innehåll FPA Vårdbidrag Bostadsbidrag för pensionstagare Reseersättningar Färdtjänst Socialvårdslagen

Läs mer

KLIENTAVGIFTER INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTERNA 2010. Nuvarande avgift 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50

KLIENTAVGIFTER INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTERNA 2010. Nuvarande avgift 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50 KLIENTAVGIFTER INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTERNA 2010 A. Klientavgifter som indexjusteras Resultatområdet hälsovårdstjänster Nuvarande avgift Ny avgift Den nya avgiften träder i kraft Avgifter för

Läs mer

Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3

Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3 Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3 Anvisning desinficering av händerna ANVÄND HANDDESINFICERINGSMEDEL när ni kommer in i rummet innan ni går ut ur rummet i 2 pumpdoser av medlet kom ihåg att

Läs mer

Servicesedel. nya alternativ inom socialservicen. Information om servicesedlar

Servicesedel. nya alternativ inom socialservicen. Information om servicesedlar Servicesedel nya alternativ inom socialservicen Information om servicesedlar 1 Servicesedel Användningen av servicesedlar innebär ett nytt sätt att ordna och erhålla stadens tjänster. Vid Helsingfors socialverk

Läs mer

SERVICEHANDLEDNINGSCENTER OCH STÖDTJÄNSTER

SERVICEHANDLEDNINGSCENTER OCH STÖDTJÄNSTER SERVICEHANDLEDNINGSCENTER OCH STÖDTJÄNSTER Äldreomsorgen i Karleby stad är indelad i tre olika organisationer. De är Stödtjänster och servicehandledning, Hemvård och Serviceboende, intensifierat serviceboende

Läs mer

Har man i samförstånd med er lagt upp målsättningarna i er vård- och serviceplan? tillräckligt för lite inte alls

Har man i samförstånd med er lagt upp målsättningarna i er vård- och serviceplan? tillräckligt för lite inte alls DELAKTIGHET I PLANERINGEN AV DEN EGNA VARDAGEN Har ni deltagit i uppgörandet av er vård- och serviceplan?, varför? Har man i samförstånd med er lagt upp målsättningarna i er vård- och serviceplan? Har

Läs mer

Social trygghet för äldre

Social trygghet för äldre Social trygghet för äldre 2015 Information om den sociala tryggheten för äldre i Malax kommun. Malax kommun, socialkansliet, Malmgatan 5, 66100 Malax Hemservice och stödtjänster Kontaktpersoner: Hemserviceledare

Läs mer

Kriterier för hemvården fr. o. m

Kriterier för hemvården fr. o. m Kriterier för hemvården fr. o. m 1.1 2017 Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite Kriterier för hemvården Funktionsförmåga Servicebehov Servicemängd Målsättning för servicen Serviceform

Läs mer

Handikappservicens klientavgifter

Handikappservicens klientavgifter Social- och hälsovårdssektorns klientavgifter från 7.3.2016 Stadsstyrelsens beslut 29.2.2016, 75 Handikappservicens klientavgifter 1. Färdtjänst 1.1 För färdtjänst för en person med grav funktionsnedsättning

Läs mer

Grundläggande utkomststöd. Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst

Grundläggande utkomststöd. Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst Grundläggande utkomststöd Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst Innehåll Grundläggande utkomststöd 1 För vilka utgifter kan man få utkomststöd? 2 Grunddelen 2 Övriga grundutgifter 3 Hur inverkar

Läs mer

Klientens ställning och

Klientens ställning och Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Lagen om klientens ställning och rättigheter kallas kort för klientlagen. Med klient menas den som ansöker om eller använder socialvård. Lagen gäller

Läs mer

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Procedurbestämmelser Äldreomsorgslagen medförde inga subjektiva nya rättigheter

Läs mer

Handikappservicelagen och aktuella frågor

Handikappservicelagen och aktuella frågor Handikappservicelagen och aktuella frågor Nykarleby handikappråd 11.11.2010 Johanna Lindholm för det finlandssvenska handikappområdet johanna.lindholm@juridisktombud.fi Tel. 09-43423626, 040-5196598 Om

Läs mer

EKENÄS STAD 1 (7) TAMMISAAREN KAUPUNKI Social- och hälsovårdscentralen 12.8.2008 Sosiaali- ja terveyskeskus

EKENÄS STAD 1 (7) TAMMISAAREN KAUPUNKI Social- och hälsovårdscentralen 12.8.2008 Sosiaali- ja terveyskeskus EKENÄS STAD 1 (7) TAMMISAAREN KAUPUNKI Social- och hälsovårdscentralen Sosiaali- ja terveyskeskus AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM EKENÄS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSCENTRAL FR.O.M. 1.9.2008. Där förändring föreslås

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Stöd för närståendevård Vad är stöd för närståendevård? Förutsättningarna för stödet Vem kan vara närståendevårdare? Bedömning av vårdbehovet Vårdarvoden Lagstadgad ledighet Övriga tjänster Att ansöka

Läs mer

Hembesök som främjar de äldres välbefinnande

Hembesök som främjar de äldres välbefinnande Intervjublankett för hembesök som främjar välbefinnandet 1 (13) Hembesök som främjar de äldres välbefinnande Kommunens namn/kommunkod Klientnummer Namn Födelseår Kön kvinna man Adress Telefon E-post Samtycke

Läs mer

ÄLDREOMSORG 1.3.2015

ÄLDREOMSORG 1.3.2015 ÄLDREOMSORG 1.3.2015 ÄLDREOMSORG Verksamheten omfattar olika serviceformer vars syfte är att stöda hemmaboende äldre och handikappade så att de kan bo kvar i sin hemmiljö så länge det är ändamålsenligt

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

AVIGFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETEN I INGÅ KOMMUN FR.O.M. 1.3.2016

AVIGFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETEN I INGÅ KOMMUN FR.O.M. 1.3.2016 AVIGFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETEN I INGÅ KOMMUN FR.O.M. 1.3.2016 HÄLSOVÅRDSSERVICE Vid fastställande av avgifter är som grund lagen om klientavgifter (senast ändrad 1329/2010) och statsrådets

Läs mer

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Socialarbete och familjeservice/handikappservice GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Långtidssjuka eller handikappade barn och unga under 18 år, samt utvecklingsstörda personer

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014

Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014 1 Grundtrygghetssektorn Senior- och sjukhusservicen/hemvården Ojamogatan 34 08100 Lojo tfn 019 3690 Bilaga: Hemvården Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014 Allmänna

Läs mer

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 4900 Nr 1241 Bilaga ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 1. Institutionsvård Vård som ordnas för en person är alltid institutionsvård då vården har ordnats

Läs mer

KRITERIER OCH VERKSAMHETSPRINCIPER FÖR DAGVERKSAMHETEN

KRITERIER OCH VERKSAMHETSPRINCIPER FÖR DAGVERKSAMHETEN KRITERIER OCH VERKSAMHETSPRINCIPER FÖR DAGVERKSAMHETEN 1.4.2015 1 Innehåll 1. DAGVERKSAMHET FÖR ÄLDRE... 2 2. BLI KUND... 2 3. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV DAGVERKSAMHET... 2 3.1 Dagverksamhet ordnas för

Läs mer

GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR

GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR 1 (8) PERMANENTA ANVISNINGAR Stöd för närståendevård 7 VOND 13.6.2013 Bilaga 9, VOND 29.8.2013 106 Bilaga Dnr 649/5.12.2000/2013 GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR Gäller:

Läs mer

God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier.

God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier. 1 Hälsotjänsterna och kontakterna inom social- och hälsovården för studeranden vid Karis-Billnäs gymnasium 2014-2015 God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier. Din fysiska hälsa kan

Läs mer

Hemvårdens klientavgifter

Hemvårdens klientavgifter 4/2012 Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors Bilaga Hemvårdens klientavgifter Prislista på sidorna 2 3 Exempel på klientavgifter på sidorna 4 10 Avgifterna för stödtjänsterna inom hemvården från

Läs mer

Hemvårdsavgifter 2017

Hemvårdsavgifter 2017 1 Sektorn Välfärd Hemvårdsavgifter 2017 Avgifterna för hemvården bestäms beroende på om det är fråga om tillfällig eller regelbunden hemvård. Hemvårdavgifterna räknas inte med i avgiftstaket. En bedömning/ett

Läs mer

Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015

Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015 Vård- och omsorgsnämnden 61 12.06.2014 Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015 Vård- och omsorgsnämnden 61 Kommunerna kan själva fastställa avgiftsgrunder

Läs mer

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4)

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4) 1(4) för serviceboende Bakgrund Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) trädde i kraft 1.9.2009. Användningen av servicesedeln regleras också av lagen om klientavgifter inom social-

Läs mer

SERVICEGUIDE FÖR SENIORER I KRONOBY KOMMUN

SERVICEGUIDE FÖR SENIORER I KRONOBY KOMMUN 1 SERVICEGUIDE FÖR SENIORER I KRONOBY KOMMUN Utgiven av äldre rådet 2013 3 INNEHÅLL HÄLSOSTATIONER... 5 Brådskande vård (kvällstid och veckoslut)... 7 Livshotande vård (ambulans)... 7 APOTEK... 7 SJUKHUS...

Läs mer

Avgifter för regelbunden hemvård

Avgifter för regelbunden hemvård 1 Grundtryggheten/Seniorservicen 22.12.2015 Avgifter för regelbunden hemvård 1.1.2016 För fortgående och regelbunden hemsjukvård och för hemservice enligt 9 1 momentet 1 punkten i socialvårdsförordningen

Läs mer

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå?

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå? LAPPTRÄSK KOMMUN Socialbyrå Lappträskvägen 20 07800 Lappträsk tel. (019) 510 860 fax (019) 610 124 ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Anlänt / 20 enligt socialskyddslagen SÖKANDE Efternamn och alla förnamn Personbeteckning

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård Arvoden för närståendevård...

Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård Arvoden för närståendevård... Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård... 1 2 Arvoden för närståendevård... 1 3 Utbetalning av vårdarvode...1 3.1 Grund för minskning

Läs mer

KRITERIER FÖR HEMVÅRDSTJÄNSTER I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR HEMVÅRDSTJÄNSTER I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR HEMVÅRDSTJÄNSTER I KIMITOÖNS KOMMUN Innehållsförteckning: 1. INLEDNING 2 2. HEMVÅRDENS TJÄNSTER 2 Hemvården erbjuder följande tjänster: 2 3. HUR HEMVÅRDEN INLEDS 2 Under det första hembesöket

Läs mer

DINA RÄTTIGHETER SOM KLIENT

DINA RÄTTIGHETER SOM KLIENT DINA RÄTTIGHETER SOM KLIENT Social- och miljöavdelningen 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Klientens ställning och rättigheter... 3 Grundläggande fri- och rättigheter... 3 Rätt till gott bemötande och socialvård

Läs mer

SERVICEGUIDE FÖR DE ÄLDRE I SIBBO KOMMUN

SERVICEGUIDE FÖR DE ÄLDRE I SIBBO KOMMUN SERVICEGUIDE FÖR DE ÄLDRE I SIBBO KOMMUN Ärade läsare Det är viktigt att beakta de äldres olika behov vid planering och ordnande av tjänster för äldre. Även en gammal människa vill förverkliga sig själv,

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Boendeguide för äldre

Boendeguide för äldre Sisältö Till läsaren... 3 Boendealternativ... 4 Självständigt boende... 4 Hyresbostad... 4 Bostadsrättsbostad... 5 Ägarboende... 5 Assisterat boende... 6 Privata senior- och servicehus... 6 Kommunala senior-

Läs mer

RP 154/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

RP 154/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

Avgifter för regelbunden och tillfällig hemvård

Avgifter för regelbunden och tillfällig hemvård 1 Sektorn Välfärd Seniorservicen 10.1.2018 Avgifter för regelbunden och tillfällig hemvård 1.1.2018 Avgifterna för hemvården bestäms beroende på om det är fråga om tillfällig eller regelbunden hemvård.

Läs mer

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Skede 1 Information om uppgiftslämnaren 1. Information om uppgiftslämnaren * 2. Tjänstebeteckning * 3. E-post * 4. Telefon *. Information om Kommunen/*Samkommunen

Läs mer

Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december 2009

Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december 2009 Promemoria Sinikka Huhtala 5.10.2009 Bilaga till Finlands Kommunförbunds cirkulär 29/80/2009 Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om skada, ådragen i militärtjänst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om skada, ådragen

Läs mer

F Ä R D T J Ä N S T Uppdaterad av KFG 89/12.11.2013

F Ä R D T J Ä N S T Uppdaterad av KFG 89/12.11.2013 F Ä R D T J Ä N S T Uppdaterad av KFG 89/12.11.2013 Innehållsförteckning Allmänt:... 1 Färdtjänst enligt socialvårdsförordningen... 1 Grunderna för beviljande:... 1 Ansökan om färdtjänst... 2 Kontaktpersoner...

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

Närståendevårdarens ABC

Närståendevårdarens ABC Närståendevårdarens ABC Närståendevårdarna I Finland finns det ca 300 000 närståendevårdare. Utan dem skulle väldigt många fler stödet till både närståendevårdare och vårdta- ständigt strävar efter att

Läs mer

VÅRDVILJA. Min vårdvilja. Definition av vårdvilja. När är vårdviljan giltig?

VÅRDVILJA. Min vårdvilja. Definition av vårdvilja. När är vårdviljan giltig? VÅRDVILJA På den här blanketten kan du uttrycka din önskan om behandling och vård. Vårdviljan träder i kraft i en situation då du inte själv har förmåga att fatta beslut om din vård. Genom vårdviljan kan

Läs mer

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI Färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp SJUNDEÅ 2 Bästa färdtjänstkund i Sjundeå kommun! Här får ni en bruksanvisning för färdtjänsten.

Läs mer

Patientens rättigheter

Patientens rättigheter Patientens rättigheter Valvira.fi @ValviraViestii Patientens rättigheter VARJE PATIENT HAR RÄTT TILL hälso- och sjukvård av god kvalitet. Patientens människovärde, övertygelse och integritet ska respekteras.

Läs mer

SERVICEHUS FÖR ÄLDRE

SERVICEHUS FÖR ÄLDRE SERVICEHUS FÖR ÄLDRE Bostäder för personer som behöver daglig vård VANDA STADS servicehus är avsedda för äldre personer som inte klarar av att bo hemma ens med omfattande hemvård. I servicehusen bor också

Läs mer

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen 1 (5) Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen Från 1.1.2014 Upphäver Esbos verksamhetsföreskrifter av 1.10.2009 om färdtjänst enligt socialvårdslagen. Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier.

God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier. Hälsotjänsterna och kontakterna inom social- och hälsovården för studeranden vid Karis-Billnäs gymnasium 2011-2012 God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier. Din fysiska hälsa kan

Läs mer

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård i Karleby och Kronoby Arbetsgrupp: Lena Aho-Rintamäki, Iiris Jurvansuu, Kaija Keski-Rahkonen, Eija Korkia-Aho och Hanna

Läs mer

Patientens rättigheter

Patientens rättigheter Beställning av broschyren: E-post: lahettamo@yliopistopaino.fi Fax: (09) 7010 2370 Yliopistopaino, expedition, PB 26, 00014 Helsingfors universitet 2005:5swe Minimibeställning 50 ex. Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012

Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012 Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012 Godkänd av socialnämnden 8.11.2011/ 156 Reviderad av äldreomsorgschefen 13.04.2012/ 100 Allmänt Stödet för närståendevården är lagstadgat genom lagstiftning

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

hemtjänsterna i skick

hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick Vi har i Finland lyckats i vårt gemensamma mål, möjligheten ett njuta av allt längre liv med god hälsa och livskvalitet. Å andra sidan är vi den nation i europa

Läs mer

Helsingfors /2017. Rekommendationer till kommunerna om brådskande social- och hälsovård för personer som vistas olagligt i Finland

Helsingfors /2017. Rekommendationer till kommunerna om brådskande social- och hälsovård för personer som vistas olagligt i Finland HÄLSOVÅRDSMINISTERIET KOMMUNINFO Helsingfors 31.1.2017 2/2017 Rekommendationer till kommunerna om brådskande social- och hälsovård för personer som vistas olagligt i Finland Med hjälp av denna rekommendation

Läs mer

Rekommendation av arbetsgruppen för utveckling av den allmänna intressebevakningen KONTAKTER, ANTRÄFFBARHET OCH MÖJLIGHETERNA ATT FÅ INFORMATION

Rekommendation av arbetsgruppen för utveckling av den allmänna intressebevakningen KONTAKTER, ANTRÄFFBARHET OCH MÖJLIGHETERNA ATT FÅ INFORMATION 1 Rekommendation av arbetsgruppen för utveckling av den allmänna intressebevakningen 14.4.2011 KONTAKTER, ANTRÄFFBARHET OCH MÖJLIGHETERNA ATT FÅ INFORMATION Inledning Frågor som är väsentliga både för

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Kaisa Kauppinen docent i socialpsykologi Helsingfors universitet Kauppinen inledde med att presentera sin aktuella forskning som behandlar de som

Läs mer

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag Kort och lättläst När du blir pensionär I den här broschyren kan du läsa om FPA:s pensioner och andra stöd för pensionärer. FPA står för Folkpensionsanstalten.

Läs mer

Kommunprodukter inom Äldreomsorgen Staden Jakobstad Social- och hälsovårdsverket 1.1.2013 - Kort version

Kommunprodukter inom Äldreomsorgen Staden Jakobstad Social- och hälsovårdsverket 1.1.2013 - Kort version Kommunprodukter inom Äldreomsorgen Staden Jakobstad Social- och hälsovårdsverket 1.1.2013 - Kort version 8.1.2013 I:\Datastöd\\2013\Kommunprodukter\Äldreomsorg\Äldreomsorg kommunprodukter kort version

Läs mer

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI Färdtjänst enligt socialvårdslagen SJUNDEÅ 2 Bästa färdtjänstkund i Sjundeå kommun! Här får ni en bruksanvisning för färdtjänsten. Färdtjänstresorna är avsedda

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA Färdtjänsten är avsedd för resor för skötsel av ärenden, rekreation och/eller arbete

Läs mer

Kriterier för stöd för närståendevård. för vård av vuxna 2015

Kriterier för stöd för närståendevård. för vård av vuxna 2015 Kriterier för stöd för närståendevård för vård av vuxna 2015 Godkänd av socialnämnden 13.5.2015 Stöd för närståendevård Närståendevård avser vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person,

Läs mer

SERVICEGUIDE. för invånare i Kronoby kommun

SERVICEGUIDE. för invånare i Kronoby kommun SERVICEGUIDE för invånare i Kronoby kommun Utgiven av äldre rådet 2014 Kronoby kommuns äldre råd 2013-2014: Krokfors Sune, ordf. 050 5624 619 Granvik Nils-Anders, viceordförande Ahlskog Holger Björkfors

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Vem hjälper? Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors

Vem hjälper? Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors Vem hjälper? Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors 1 Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors Innehållsförteckning Ändringsarbeten i bostaden 51 2 3 A B D Ambulans 5 Alkohol- och

Läs mer

Innehållet i Sibbo kommuns hemvårdstjänster

Innehållet i Sibbo kommuns hemvårdstjänster Innehållet i Sibbo kommuns hemvårdstjänster Social- och hälsovårdsutskottet i Sibbo 25.5.2015, 27 Innehåll Hemvårdstjänster. 3 1. Utvärderingsbesök... 4 2. Vård- och serviceplan.. 5 3. Omsorgstjänster

Läs mer

INNEHÅLL I BORGÅ STADS HEMVÅRDSTJÄNSTER 1/2015

INNEHÅLL I BORGÅ STADS HEMVÅRDSTJÄNSTER 1/2015 INNEHÅLL I BORGÅ STADS HEMVÅRDSTJÄNSTER 1/2015 Social- och hälsovårdsnämnden, 128 18.12.2014 Innehåll Innehåll Hemvårdstjänster... 3 3.1 Personlig hygien... 6 3.2 Bastutjänst... 6 3.3 Näring... 6 3.4 Måltidstjänst...

Läs mer

Bilaga 2014 till Den sociala tryggheten

Bilaga 2014 till Den sociala tryggheten 1 Bilaga 2014 till Den sociala tryggheten Information om de lagändringar som trädde i kraft i början av 2014 och om ersättningsbeloppen inom vård och omsorg. 2 fpa:s sjukvårdsersättningar Ersättning för

Läs mer

Klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientens ställning och rättigheter inom socialvården

Klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:1swe Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0893-4 Klientens

Läs mer

VEM HJÄLPER? Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors. SVENSK SOCIALSERVICE Enheten för äldreomsorg Tavastvägen 13 00530 Helsingfors

VEM HJÄLPER? Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors. SVENSK SOCIALSERVICE Enheten för äldreomsorg Tavastvägen 13 00530 Helsingfors SVENSK SOCIALSERVICE Enheten för äldreomsorg Tavastvägen 13 00530 Helsingfors VEM HJÄLPER? Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors PB 7140, 00099 Helsingfors stad växel (09) 310 4011 Kundrådgivning

Läs mer

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning 1 Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning Om du har problem med pengar, kan den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen hjälpa dig. Du kanske har problem med att betala dina räkningar,

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer

Infotillfälle ang. intressebevakning

Infotillfälle ang. intressebevakning Infotillfälle ang. intressebevakning 02.05.2012 LAGSTIFTNING Lag om förmyndarverksamhet (442/99), Förordning om förmyndarverksamhet (889/99) SYFTE Syftet är att övervaka sådana personers rätt, som inte

Läs mer

Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby

Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 80 16.06.2015 Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby 423/02/08/00/04/2013

Läs mer

Information om. socialskydd 2015

Information om. socialskydd 2015 Information om socialskydd 2015 1 Innehållsförteckning 3 Socialt arbete inom sjuk- och hälsovården 4 Ersättning för sjukvårdskostnader 7 Utkomst 12 Hjälp i hemmet 14 Handikappservice 15 Avdrag i beskattningen

Läs mer

AVGIFTER FÖR LÅNGTIDSVÅRD PÅ ANSTALT. Esbo stad 2016

AVGIFTER FÖR LÅNGTIDSVÅRD PÅ ANSTALT. Esbo stad 2016 AVGIFTER FÖR LÅNGTIDSVÅRD PÅ ANSTALT Esbo stad 2016 Stadsstyrelsen 29.2.2016 1 (7) Innehåll 1 ALLMÄNT... 2 2 AVGIFT... 2 3 FASTSTÄLLANDE AV INKOMSTERNA... 2 4 FASTSTÄLLANDE AV AVGIFTEN... 3 4.1 Minsta

Läs mer

Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar

Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar 1 Meddelande till vårdnadshavarna Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar Bilaga: Blankett för anhållan om nedsatt avgift eller befrielse från avgiften

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

Handikappservice...13 Hemservice...14 Hemsjukvården...14 Hjälpmedelsutlåning...15 Hjärtmottagning...15 Hushållsavdrag...15 Hyresbostäder...

Handikappservice...13 Hemservice...14 Hemsjukvården...14 Hjälpmedelsutlåning...15 Hjärtmottagning...15 Hushållsavdrag...15 Hyresbostäder... 1 Innehåll Akuten...5 Allmän intressebevakare...5 Ambulans/allmänt nödnummer...5 Ansökan om service...5 Apotek...6 Astmamottagning...6 Avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga...6 Avgiftstak för hälso-

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

Välkommen. till Storören, korttidsplats och rehabilitering. Uppdaterad 2011-04-08. Design och layout: Marie-Louise Bescher

Välkommen. till Storören, korttidsplats och rehabilitering. Uppdaterad 2011-04-08. Design och layout: Marie-Louise Bescher Välkommen till Storören, korttidsplats och rehabilitering Uppdaterad 2011-04-08 Design och layout: Marie-Louise Bescher I 2000-talets Karlskrona skall äldreomsorgen präglas av valfrihet. Alla skall kunna

Läs mer

Intressebevakarens uppdrag

Intressebevakarens uppdrag Intressebevakarens uppdrag Innehåll Intressebevakarens viktigaste uppgifter... 3 Intressebevakarens rätt till arvode... 5 Omprövning av behovet av intressebevakning... 5 Hur upphör intressebevakarens uppdrag?...

Läs mer

Vad innebär valfriheten för mig?

Vad innebär valfriheten för mig? Vad innebär valfriheten för mig? Regeringens propositon om valfrihet i vården 9.5.2017 1 Valfriheten i korthet Valfriheten inom social- och hälsovården blir större än i nuläget. Målet är att valfriheten

Läs mer

Promemoria om avgifter för vård i serie / 11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/november 2011

Promemoria om avgifter för vård i serie / 11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/november 2011 Promemoria Bilaga till Finlands Kommunförbunds cirkulär 24/80/2011 Sinikka Huhtala 25.11.2011 Promemoria om avgifter för vård i serie / 11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/november

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 2 Arbetslöshetsdagpenning 2 Arbetsmarknadsstöd 4 Arbetsinkomster och arbetsmarknadsstöd

Läs mer

Färdtjänst socialvård

Färdtjänst socialvård Färdtjänst socialvård Innehållsförteckning Allmänt...3 Riktlinjer för färdtjänst...3 Ansökan...4 Färdtjänstkortets betydelse och användning...5 Att beställa och använda färdtjänst...6 Övriga tillägg till

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

SENIORRÅDGIVNINGEN RASEBORG VERKSAMHETSPLAN

SENIORRÅDGIVNINGEN RASEBORG VERKSAMHETSPLAN SENIORRÅDGIVNINGENRASEBORG VERKSAMHETSPLAN 2014 8.1.2014 KirsiAla-Jaakkola Innehåll Bakgrund... 2 Verksamhetens principer, grundläggande uppgift och värdegrund... 4 Verksamhetens innehåll... 6 Servicehandledning...6

Läs mer