ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA"

Transkript

1 ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA

2 Färdtjänsten är avsedd för resor för skötsel av ärenden, rekreation och/eller arbete och studier. Syftet med resorna för ärenden och rekreation är att trygga personer med svår funktionsnedsättning möjligheten till transport i det dagliga livet. Pendelområdet omfattar 80 km från boningsorten. 2 Innehållsförteckning: RESERÄTT/OMRÅDESGRÄNSER... 3 FÄRDTJÄNSTKORTETS BETYDELSE OCH ANVÄNDNING... 3 ATT BESTÄLLA TAXI... 3 ATT ÅKA TAXI... 4 ANTALET PASSAGERARE... 5 FRIVILLIG SAMÅKNING... 5 ENKEL RESA... 6 ATT BETALA FÖR RESAN... 6 KVITTON... 6 ATT SPARA ELLER TA UT RESOR PÅ FÖRHAND... 7 UNDANTAG... 7 ANVÄNDNING I STRID MED ANVISNINGARNA... 7 AVSLUTAD RÄTT TILL FÄRDTJÄNST... 7 BORTTAPPAT ELLER SKADAT FÄRDTJÄNSTKORT... 8 UPPFÖLJNING AV SERVICEN... 8 MER UPPLYSNINGAR OM ANVÄNDNING AV FÄRDTJÄNSTEN... 8 ANVISNINGAR AV LÄHITAKSI OY... 9

3 RESERÄTT/OMRÅDESGRÄNSER 3 Resor för ärenden och rekreation kan göras inom Lojo, Vichtis och Högfors område. Av särskilda skäl kan kunderna ansöka om resor till Lojos övriga grannkommuner hos handikappservicens socialarbetare. Arbets- och studieresor kan göras enligt beslutet om färdtjänst. Resorna till daghem och grundskola faller inte inom ramen för färdtjänst. Färdtjänstkortet får inte användas för resor till hälso- och sjukvård, där ersättningen baserar sig på sjukförsäkringslagen eller betalas av ett försäkringsbolag. Sådana resor är: besök hos läkare, tandläkare, hälsovårdare, fysioterapeut, laboratorieskötare eller psykolog, provning av hjälpmedel eller undersöknings-, rehabiliterings- och vårdbesök enligt läkarordination. Start- och slutpunkten för en färdtjänstresa ska ligga inom hemkommunen. FÄRDTJÄNSTKORTETS BETYDELSE OCH ANVÄNDNING Kortet är ett personligt betalningsmedel, så ta alltid med det på resorna. Med hjälp av kortet kan chauffören identifiera innehavaren. Kortet innehåller uppgifter om de resor innehavaren har rätt till, om självkostnadsandelen samt om eventuellt assistanstillägg. Assistanstillägget kan inte debiteras kortet, om kunden inte har beviljats rätt att använda invataxi. Kontrollera kvittot och se att det inte innehåller några oberättigade debiteringar. Kortet kan användas för att betala resan endast om innehavaren själv är med på resan. Kortet kan inte överlåtas till en annan person eller lämnas hos taxichauffören. ATT BESTÄLLA TAXI Meddela redan då du beställer taxi att du tänker betala med Lojo stads färdtjänstkort. Beställ taxi på följande nummer: i övriga Lojo Lähitaksis växel (pris 0,99 /samtal + lna) Beställ invataxi på numret (pris 0,99 /samtal + lna)

4 Förhandsbeställning av invataxi (anvisning för Lähitaksi på s. 10) 4 Beställning med sms (anvisning för Lähitaksi s. 9) Veckobeställning (anvisning för Lähitaksi s. 10) Det går inte att beställa taxi direkt av chauffören, om inte kunden har fått rätt till stadigvarande taxi. Handikappservicen kan bevilja rätt till stadigvarande taxi utgående från individuell behovsprövning. Ansökan om rätten lämnas in skriftligt. Uppge följande under samtalet för att färdbeställningen ska lyckas: avgångsadressen så exakt som möjligt vilka hjälpmedel som ska med och hurdan bil som behövs (personbil, kombibil) behovet av assistans. Återresan kan du beställa på ovan angivna nummer eller komma överens om saken med chauffören för utresan. Du kan också ta en taxi på en taxistation, om bilen har en lämplig kortläsare och hör till Lähitaksis beställningssystem. ATT ÅKA TAXI Ge färdtjänstkortet till chauffören innan resan börjar för att chauffören ska kunna kontrollera rätten att resa och kortets giltighet. I början av resan kan chauffören skriva ut uppgifter om återstående resor. Betala resan genom avläsning av kortet med bilens kortläsare. Om du inte har kortet med dig på resan, tar chauffören betalt för den. Du kan ansöka om ersättning hos staden mot taxikvitto i efterhand. Kvittot ska ange start- och slutadress samt vara undertecknat av chauffören.

5 5 ANTALET PASSAGERARE Färdtjänstresan är en resa som baserar sig på en enskild färdtjänstkunds behov. Resor med färdtjänstkort körs med taxa 1. En person som inte själv får färdtjänst kan resa gratis med kunden som ledsagare eller assistent. Om familjemedlemmar som bor i samma hushåll undantagsvis deltar i resan, utöver ledsagare eller assistent, ska de betala sin andel av resan. Familjemedlemmarna betalar då skillnaden mellan taxa 1 och resans pris enligt antalet passagerare. FRIVILLIG SAMÅKNING Färdtjänstkunder kan samåka med andra färdtjänstkunder, om startoch slutpunkterna ligger lämpligt längs samma rutt. Vid samåkning avläser chauffören alla kunders kort på bilens betalterminal och en resa går åt för var och en. Vid samåkning behöver kunderna inte betala självkostnadsandelen. Tala om vid beställningen att det handlar om samåkning.

6 6 ENKEL RESA En ersättningsgill resa är alltid en enkelresa från startadressen till slutadressen utan mellanliggande stopp, om inte kunden har beviljats rätt till stopp. Handikappservicen kan utgående från individuell behovsprövning bevilja rätt till ett kort stopp på vägen. Ansökan om rätten lämnas in skriftligt. Enkelresan ska alltid köras den rakaste vägen. Vid ankomsten till målet ska kunden genast betala resan till chauffören. Återresan hem eller till ett annat mål för ärenden är en ny färdtjänstresa. Väntetiden i början av resan eller vid måladressen ingår inte i resans pris, utan klienten betalar själv för väntetiden. ATT BETALA FÖR RESAN Hem en resa Butik Färdtjänstkunden betalar klientavgiften, dvs. självkostnadsandelen, till chauffören. Självkostnadsandelen är den fastställda taxan för samma antal kilometer inom kollektivtrafiken, och varje färdtjänstkund betalar den själv (förutom vid samåkning). Vid studieresor tas självkostnadsandelen ut enligt FPA:s resebidrag (43 euro/mån. 2013). Vid arbetsresor debiteras en självkostnadsandel som motsvarar ersättningen enligt kollektivtrafiktaxan. KVITTON Chauffören ska ge ett kvitto efter färdtjänstresan. Av kvittot framgår den debiterade självkostnadsandelen samt eventuellt assistanstillägg. Kunden ska spara kvittona i minst två månader (2 mån.) för att eventuella oklarheter ska kunna redas ut.

7 7 ATT SPARA ELLER TA UT RESOR PÅ FÖRHAND Du har rätt till det antal resor per månad som anges i beslutet. Resor som inte använts under föregående månad kan inte överföras till följande månader, och resor kan inte lånas på förhand från kommande månader. UNDANTAG Om betalning med kort inte är möjlig av tekniska orsaker, tar chauffören upp följande uppgifter: kortnummer, namn och födelseår samt stadens namn. Chauffören skriver också upp innehavarens hemadress. I sådana fall betalar innehavaren bara självriskandelen för resan. Chauffören lämnar in kvittot med de nämnda uppgifterna till Lähitaksi Oy, som fakturerar staden för resan och samtidigt drar av den från resesaldot på kortet. ANVÄNDNING I STRID MED ANVISNINGARNA Handikappservicen följer upp användningen av färdtjänst. Den som använder färdtjänsten i strid med anvisningarna mister färdtjänstkortet. En kund som förlorar färdtjänstkortet kan betala resan själv och hos handikappservicen ansöka om ersättning för den del som överstiger själkostnadsandelen mot kvitto. Kvittot ska ange start- och slutadress samt vara undertecknat av chauffören. Kostnaderna för missbruk återkrävs av kunden. Avsiktligt missbruk överlämnas till polismyndigheterna för utredning. AVSLUTAD RÄTT TILL FÄRDTJÄNST Rätten att använda kortet upphör, om kunden flyttar till en annan ort beslutets giltighetstid upphör (angiven i beslutet). (Obs! På kortet anges kortets ålder, t.ex. 04/19, och ett nytt kort utfärdas automatiskt, om beslutet är i kraft). Handikappservicen ska underrättas om ändrade omständigheter. När användningsrätten upphör makulerar staden kortet i betalsystemet, vilket gör kortet obrukbart. Kortet ska klippas itu men behöver inte återlämnas.

8 8 BORTTAPPAT ELLER SKADAT FÄRDTJÄNSTKORT Om kortet förkommer eller skadas, ska den som beviljat kortet kontaktas utan dröjsmål, tfn (019) eller (019) För ett nytt kort som ersätter det förlorade kortet debiteras en avgift på 20 euro. UPPFÖLJNING AV SERVICEN Staden följer upp färdtjänstens funktion och kvalitet med hjälp av betalningssystemet och kundrespons. Kundrespons kan riktas till Lojo stad tfn (019) e-post: per post: Lojo stad/handikappservicen, Lähitaksi Oy (09) (kl. 9 15) NUMRET TAR INTE BESTÄLLNINGAR Respons samlas också in genom kundenkäter. Tjänsten utvecklas i samarbete mellan kundrepresentanter, staden och serviceproducenterna. MER UPPLYSNINGAR OM ANVÄNDNING AV FÄRDTJÄNSTEN I alla frågor som du undrar över och i oklara situationer kan du kontakta handikappservicen: tfn (019) eller (019) TREVLIG OCH TRYGG RESA!

9 ANVISNINGAR AV LÄHITAKSI OY 9 Beställning med textmeddelande Beställ en bil från Lähitaksi med textmeddelande enligt följande: 1. Stadens/kommunens namn, officiellt gatunamn, husets nummer och trappa samt eventuell tilläggsinformation på finska. Ex. ESPOO MALLIKATU 2 A TAKAPIHALLE (max. 64 tecken efter trappans bokstav) Tilläggsuppgifterna kan innehålla bland annat köranvisningar för chauffören. Sätt in ett mellanslag för att särskilja olika fält, såsom mellan kommunens och gatans namn. 2. Skicka meddelandet till numret När meddelandet har kommit fram, skickar taxicentralen ett svar med en bekräftelse om att beställningen har mottagits, och en kod för beställningen. 4. När en taxi har bekräftat beställningen, skickar tjänsten ett meddelande med bilens ordningsnummer. I början på meddelandet ska man skriva ett nyckelord för adressens kommun, antingen i sin helhet eller förkortat (Espoo eller ESP, Vantaa eller VAN, Helsinki eller HEL osv.) Om centralen inte hittar en bil inom 15 minuter, skickar de ett meddelande till kunden om att de inte har hittat en ledig taxi och ber dig försöka på nytt om en stund. OBS! En beställning med textmeddelande kan inte tas tillbaka med textmeddelande. Om du vill avboka din taxi, bör du ringa till taxicentralens nummer Det går INTE att göra FPA- eller förhandsbeställningar med textmeddelande. Om du vill beställa en taxi på förhand, ska du ringa till taxicentralens nummer Om du behöver en kombibil eller en bil för 5 8 personer, så ringer du till taxicentralens nummer Textmeddelandet kostar 1,70.

10 Närmare information fås på eller Kunder, som behöver göra en regelbunden veckobeställning för sina resor till arbete eller studier, kan antingen använda veckobeställningsblanketten eller beställa per telefon på nummer (kunder med stadskort) och (de kunder med stadskort som behöver invataxi) eller per e-post Enklast är det att använda veckobeställningsblanketten. Med blanketten kan du beställa resor för en vecka. Om du vill beställa resor för två veckor på en gång, ska du fylla i två blanketter. ***************************************************** Förhandsbeställning av invataxi. Förhandsbeställningar av invataxi ska göras i tid, högst 30 dagar i förväg och senast 2 timmar före önskad starttid. Centralen frågar kunden vid beställningen om det går att flexa med starttiden med +/-15 minuter. Ambitionen är att alltid få en bil till önskad tidpunkt. Eventuell flextid utnyttjas endast om ingen bil har bekräftat beställningen 1,5 timmar före starttiden. Med denna nya praxis försöker vi garantera att alla kunder för en bil inom rimlig tid, även i rusningstid. Närmare information fås på eller

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI Färdtjänst enligt socialvårdslagen SJUNDEÅ 2 Bästa färdtjänstkund i Sjundeå kommun! Här får ni en bruksanvisning för färdtjänsten. Färdtjänstresorna är avsedda

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN

ANVISNINGAR FÖR DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN ANVISNINGAR FÖR DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN Bästa färdtjänstkund! Här får Ni en bruksanvisning för färdtjänsten till Er hjälp. Färdtjänstresorna är avsedda för resor

Läs mer

Helsingfors Resetjänsts klientanvisning

Helsingfors Resetjänsts klientanvisning Helsingfors Resetjänsts klientanvisning 1 Innehållsförteckning 03 Helsingfors Resetjänst 04 Färdtjänster 06 Att beställa och använda en resa Olika sätt att beställa en resa Att beställa en resa Annat att

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med ett varaktigt funktionshinder och som har

Läs mer

Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd

Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd Innehållsförteckning Vad står i beslutet? 3 Var och när får jag åka, vad gäller vid resa? 3 Medresenär, ledsagare 4 Beställning av resa 5 Resegaranti

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN. Färdtjänst I HÖÖRS KOMMUN. Gällande från och med

HÖÖRS KOMMUN. Färdtjänst I HÖÖRS KOMMUN. Gällande från och med HÖÖRS KOMMUN Färdtjänst I HÖÖRS KOMMUN Gällande från och med 1 juli 2008 Vad är färdtjänst? Färdtjänst är kollektivtrafik Särskild kollektivtrafik som kan erbjudas den som på grund av varaktig funktionsnedsättning

Läs mer

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län Kalmar Länstrafik Serviceresor Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst En del av Landstinget i Kalmar län Inledning Sjukresor Färdtjänst Riksfärdtjänst Så här betalar du Hur du ansöker Kontaktuppgifter

Läs mer

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun. Ulricehamn 2014-03-19. Gunnar Scorénius Utredare

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun. Ulricehamn 2014-03-19. Gunnar Scorénius Utredare Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun Ulricehamn 2014-03-19 Gunnar Scorénius Utredare Regler för färdtjänst 1 Inledning 1.1 Allmänt om färdtjänst Tillstånd till färdtjänst skall

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 2013-12-17 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommun. VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst

Läs mer

ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013

ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013 ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013 Stora Robertsgatan 20-22 A 00120 Helsingfors tel. 09 476 155 info@reumaliitto.fi www.reumaliitto.fi Innehåll Bästa läsare 2 Var ansöker jag om sociala förmåner 2 Andra

Läs mer

Resa med Färdtjänsten

Resa med Färdtjänsten Resa med Färdtjänsten Juni 2010 Innehåll Beviljad färdtjänst... 3 Anpassning av kollektivtrafiken... 4 Närtrafiken... 6 Resa med Färdtjänsten... 8 Beställa resa... 9 Område... 12 Resan... 13 Avgifter...

Läs mer

Resa med färdtjänst Februari 2012

Resa med färdtjänst Februari 2012 Resa med färdtjänst Februari 2012 Innehåll Beviljad färdtjänst... 3 Tillgänglig kollektivtrafik... 4 Närtrafiken... 6 Resa med färdtjänsten... 8 Beställa resa... 9 Område... 12 Resan... 13 Avgifter...

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Till dig som kör taxi

Till dig som kör taxi Till dig som kör taxi December 2010 Innehåll Till dig som kör taxix... Bemötandex... Extra service i samband med resax... Före resanx... Olika typer av resorx... Vart får man resax... Reservrutin tekniska

Läs mer

Att ansöka om plats på förskola i Malmö

Att ansöka om plats på förskola i Malmö Bild: Colourbox Att ansöka om plats på förskola i Malmö Populärversion av de nya reglerna för ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg. Malmö stad Förskoleförvaltningen Förskoleverksamhet

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd?

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd? Bilstöd Du som har en funktionsnedsättning som ger dig stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer kan få bilstöd. Även du som har barn med funktionsnedsättning

Läs mer

BILDN 19.5.2011 45 Bilaga 1 PRINCIPER FÖR SKOL- OCH FÖRSKOLESKJUTSAR I SJUNDEÅ KOMMUN

BILDN 19.5.2011 45 Bilaga 1 PRINCIPER FÖR SKOL- OCH FÖRSKOLESKJUTSAR I SJUNDEÅ KOMMUN BILDN 19.5.2011 45 Bilaga 1 PRINCIPER FÖR SKOL- OCH FÖRSKOLESKJUTSAR I SJUNDEÅ KOMMUN Förslag till bildningsnämnden 19.5.2011 1 1. LAGSTIFTNING...3 2. ALLMÄNT...3 3. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV AVGIFTSFRI

Läs mer

Sommarbarn. Nya upplevelser och vänner hela året. Informationsmaterial för sommarbarnsverksamheten

Sommarbarn. Nya upplevelser och vänner hela året. Informationsmaterial för sommarbarnsverksamheten Sommarbarn Nya upplevelser och vänner hela året Informationsmaterial för sommarbarnsverksamheten Sommarbarn Nya upplevelser och vänner hela året Innehåll 1. För 5 14-åriga barn under skolornas sommarlov...

Läs mer

Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se

Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se 2014 Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se Skydd och asyl i Sverige Här finns information till dig som har sökt asyl i Sverige. Du kan

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

RVU Sverige utskicksmaterial

RVU Sverige utskicksmaterial RVU Sverige utskicksmaterial Det finns tre olika versioner av utskicksmaterial som vi skickar till urvalspersonerna. Vilket utskicksmaterial de får beror på personens ålder. De tre ålderkategorierna är

Läs mer

Anvisning om civiltjänstgörares resor

Anvisning om civiltjänstgörares resor Anvisning om civiltjänstgörares resor Anvisning om civiltjänstgörares resor ANVISNING TEM/327/00.03.05.02/2015 12.2.2015 Gäller från 12.2.2015 och tills vidare Innehåll 1 Allmänt... 3 1.1 Beställning av

Läs mer

TUOHI MasterCard anvisningar för försäljare

TUOHI MasterCard anvisningar för försäljare TUOHI MasterCard anvisningar för försäljare Endast för försäljare (12/21) Affärens säljarkod Snabbkreditcentralen 8-95 fax (9) 773 2453 mån - fre 8-2 lör 9-17 Innehåll: 1. TUOHI MasterCard TUOHI MasterCard-kort

Läs mer

Riktlinjer för handläggning och bedömning av tillstånd för kommunal färdtjänst och riksfärdtjänst i Lysekils kommun

Riktlinjer för handläggning och bedömning av tillstånd för kommunal färdtjänst och riksfärdtjänst i Lysekils kommun 071101 Riktlinjer för handläggning och bedömning av tillstånd för kommunal färdtjänst och riksfärdtjänst i Lysekils kommun Kommunal färdtjänst Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Allmänna Kundvillkor NannyPlus

Allmänna Kundvillkor NannyPlus Sida 1 av 8 Allmänna Kundvillkor NannyPlus Gäller fr.o.m. 2014-11-11 1. Begrepp Med: Företaget Menas i dessa villkor: NannyPlus Handelsbolag Kund Vårdnadshavare till barnet/barnen som beställer tjänster

Läs mer

Ansökan American Express Konto Green Card Parallellkort

Ansökan American Express Konto Green Card Parallellkort Ansökan American Express Konto Parallellkort D10 X52199UR03 Huvudkortinnehavarens namn: Huvudkortets nummer: Huvudkortinnehavarens personbeteckning: 3 7 4 8 americanexpress.fi/se 1. Jag ansöker om ett

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun Riktlinjer för färdtjänst Enköpings kommun LAGEN OM FÄRDTJÄNST De grundläggande förutsättningarna för tillstånd anges i Lag om färdtjänst (SFS 1997:736). Färdtjänst är till för dem som på grund av funktionshinder

Läs mer