Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun"

Transkript

1 Riktlinjer för färdtjänst Enköpings kommun

2 LAGEN OM FÄRDTJÄNST De grundläggande förutsättningarna för tillstånd anges i Lag om färdtjänst (SFS 1997:736). Färdtjänst är till för dem som på grund av funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Här nedan benämns den färdtjänstberättigade som resenär. VEM KAN FÅ FÄRDTJÄNST Funktionshinder Med funktionshinder menas en funktionsnedsättning som är varaktig i minst tre månader. Resenären ska ha stora svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Folkbokföring Ansökan om färdtjänst gör du i den kommun du är folkbokförd. Ansökan kontrolleras mot kommunens folkbokföringsregister. Barn Utredningen omfattar en bedömning av barnets förmåga att göra sådana resor som jämnåriga barn gör. Barn under tio år reser oftast tillsammans med förälder eller annan vårdnadshavare. Däremot kan de ha en funktionsnedsättning som gör det omöjligt att resa med kollektivtrafiken även om förälder eller annan vårdnadshavare åker med. Äldre barns funktionsnedsättning bedöms på samma grunder som vuxna. Allmänna kommunikationsmedel Bristande tillgång till allmänna kommunikationsmedel är inte en grund för att bli beviljad färdtjänst. Det är bara funktionsnedsättningen som avgör beslut om färdtjänst.

3 ANSÖKAN OCH BESLUT Ansökan Ansökan ska sändas till Teknikförvaltingen i Enköpings kommun. Kommunens färdtjänsthandläggare tar emot din ansökan, utreder och fattar beslut, på delegation, om bifall eller avslag. Vid varje ansökan gör handläggaren en ny utredning om behovet kvarstår eller har upphört. Alla beslut prövas mot lagen. Utredning Handläggarens utredning grundar sig på kontakt med den sökande genom telefon, skriftlig ansökan, oftast läkarutlåtande, ibland personliga besök och i speciella fall telefonkontakt med till exempel vårdinrättningar. Ibland kan handläggaren behöva ytterligare komplettering av intyg som styrker graden av funktionsnedsättningen. Den som ansöker om färdtjänst ansvarar själv för att skaffa och bekosta läkarutlåtandet. Ett läkarutlåtande i sig är inte tillräcklig grund för att bli beviljad färdtjänst men utgör en viktig del i beslutsunderlaget. För att förtydliga läkarutlåtandet kan handläggaren ta kontakt med den konsultläkare som kommunen anlitar. Beslut Beslut om rätt till färdtjänst meddelas skriftligt. Den som blir beviljad färdtjänst har rätt till resor i den omfattning och med den typ av fordon som framgår av beslutet. Överklagan Alla beslut som går emot vad den sökande önskar går att överklaga. Det följer med en skriftlig instruktion om hur sökande ska göra för att överklaga ett beslut. Förändring Om behovet av färdtjänst förändras ska detta omgående meddelas till färdtjänsthandläggaren. Legitimation Färdtjänstillståndet är personligt och får inte överlåtas till annan. Vid bokning av färdtjänstresa uppger resenären namn och personnummer och när resan inleds ska resenären även kunna legitimera sig.

4 FÄRDTJÄNSTENS OMFATTNING Tillstånd Färdtjänsttillstånden berättigar till resor inom Enköpings kommun (zon 1) samt 25 kilometer, in i kommuner med vägförbindelse till Enköping kommun (zon 2). Resenären har fått skriftlig underrättelse om hur lång tid han eller hon är beviljad färdtjänst. Taxibolaget som utför färdtjänstresorna har samma uppgifter. Resenären måste själv kontakta kommunen i god tid för ny prövning av giltighet. Färdtjänsttillståndet kan till exempel gälla under enbart en viss period på året eller mellan bestämda adresser. Vid tillfällig vistelse i annan kommun kan särskilt färdtjänsttillstånd beviljas. Resenären får då ett personligt intyg som visar mellan vilka platser och datum som tillståndet gäller. Ledsagare Beslut om rätt till ledsagare prövas i varje enskilt fall. Om den sökande har ett omvårdnadsbehov i fordonet under resa kan han eller hon beviljas tillstånd till ledsagare. Ledsagaren ska börja och avsluta resan tillsammans med färdtjänstresenären och betalar ingen egenavgift. Färdtjänstresenären anlitar själv sin ledsagare. Medresenär Resenären har möjlighet att utan extra kostnad ta med en person som sällskap vid resa inom zon 1. Vid resor till eller från zon 2 får resenären också ta med medresenärer till en fast avgift om 40 kronor per person. Medresenär och färdtjänstberättigad ska resa samma sträcka. Medföljande barn under 12 betalar ingen egenavgift. Vid beställning av taxiresa ska alltid antalet resenärer anges. Medresenärer kan åka med i mån av plats. Samåkning För alla resor gäller samåkning och beställningscentralen samordnar resorna. Resenär kan i undantagsfall bli beviljad att åka ensam. Utredning sker som tidigare beskrivet.

5 Fordon En resenär kan få ett färdtjänsttillstånd för resa med hög eller låg taxi eller specialfordon. Bagage På resan får nödvändiga hjälpmedel och normalt bagage tas med. AVGIFTER Egenavgift För resor med färdtjänstfordon inom zon 1 är egenavgiften 40 kronor. För resor med färdtjänstfordon till eller från zon 2 är egenavgiften 25 procent av taxameterbeloppet, dock lägst 40 kronor. För resor till eller från zon 2 är maxbeloppet för resenären 165 kronor. Egenavgiften betalas direkt till chauffören. ÖVRIGT Extra hjälp Om en resenär behöver extra hjälp till eller från ytterdörr på grund av sin funktionsnedsättning, kan han eller hon få hjälp av taxibolaget. Resenären måste då beställa hjälpen i samband med beställningen av färdtjänstresan. Vid behov av hjälp i trappor kan trappklättrare medges i de fall handläggaren finner att så är möjligt. Samordning För att samordning ska kunna ske har taxi rätt att tidigare eller senarelägga en färdtjänstresa med 30 minuter. Taxi tar hänsyn till vilken tid resenären vill vara framme i mesta möjliga mån. Beställningscentralen ska informera resenären om tidpunkt för hämtning.

6

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST 2 Till Dig som behöver veta mer om riksfärdtjänst Riksfärdtjänsten är ett kommunalt ansvar. Det innebär att Du som är folkbokförd i Danderyds kommun ska

Läs mer

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst 1(26) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst Sjuk- och behandlingsresor Vem omfattas av regelverket för sjuk- och behandlingsresor? Alla personer

Läs mer

AVLÖSARSERVICE INOM HEMTJÄNSTEN... 2 ALLMÄNNA RIKTLINJER AVSEENDE ANSTÄLLNING AV PERSONLIG ASSISTENT MED STÖD AV LSS, PAN-ANSTÄLLNING...

AVLÖSARSERVICE INOM HEMTJÄNSTEN... 2 ALLMÄNNA RIKTLINJER AVSEENDE ANSTÄLLNING AV PERSONLIG ASSISTENT MED STÖD AV LSS, PAN-ANSTÄLLNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialutskottet AVLÖSARSERVICE INOM HEMTJÄNSTEN... 2 ALLMÄNNA RIKTLINJER AVSEENDE ANSTÄLLNING AV PERSONLIG ASSISTENT MED STÖD AV LSS, PAN-ANSTÄLLNING... 3 ALLMÄNNA RIKTLINJER AVSEENDE

Läs mer

INFORMATION SJUKRESOR

INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från landstinget för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Resan kan

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning)

RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning) RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning) Personnummer BB Gata, box Innehar CSN/SFS-kort Postnummer Ort Telefon (även riktnummer) Ev. mobiltelefonnummer Ja Nej Rollator, fällbar Rullstol, fällbar

Läs mer

RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning)

RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning) RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning) Personnummer BB CSN/Student-kort Nej Postnummer Ort Ev. mobiltelefonnummer Rollator, fällbar Rullstol, fällbar Lätt elrullstol (

Läs mer

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Till dig som behöver veta mer om riksfärdtjänst Riksfärdtjänsten är ett kommunalt ansvar.

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar FORUM FUNKTIONSHINDER Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Kort om bidrag från A-Ö Adresser

Läs mer

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun Skolskjutsreglemente - för grundskola, särskola samt gymnasium - i Timrå kommun Efter beslut i barn- och utbildningsnämnden 2011-06-22 105 Innehållsförteckning Skolskjutsreglemente för Timrå kommun...1

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer