Helsingfors Resetjänsts klientanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Helsingfors Resetjänsts klientanvisning"

Transkript

1 Helsingfors Resetjänsts klientanvisning 1

2 Innehållsförteckning 03 Helsingfors Resetjänst 04 Färdtjänster 06 Att beställa och använda en resa Olika sätt att beställa en resa Att beställa en resa Annat att beakta 13 Snabbresor 14 Samåkning 15 Resor till begravningsplatsen 15 Trappassistans/-klättrare 16 Elmoped 16 Säkerhetsanvisningar 17 Det personliga stadskortet 20 Assistans- och invatillägg 22 Resor på fritiden i övriga Finland 23 Ledsagare 24 Bil från taxistolpe 25 Klientrespons 26 Helsingforsregionens resekort 27 Enheterna för handikappservice 30 Ytterligare information 2

3 Helsingfors Resetjänst Helsingfors Resetjänst ordnar färdtjänst för gravt handikappade personer enligt handikappservicelagen samt skjutsar för äldre personer enligt socialvårdslagen. I Helsingfors ligger ansvaret för färdtjänstens genomförande hos socialverket. För att ordna klienttransporterna har man inrättat Helsingfors Resetjänst där klienterna beställer sina resor. Resetjänstcentralen ligger i Helsingfors. I resetjänstcentralen finns de uppgifter om era personliga behov i anslutning till resor som ni har uppgett. Resetjänstcentralen strävar efter att ordna resorna enligt dessa uppgifter. Om era uppgifter ändras ska ni ta kontakt med enheten för handikappservice i ert område. 3

4 Färdtjänster Färdtjänsten som beviljas av socialverket är avsedd för resor på fritiden, för att uträtta ärenden samt för arbets- och studieresor. Resor på fritiden som genomförs som färdtjänst är avsedda för att ta sig till ställen där klienten uträttar ärenden, deltar i hobbyer eller annan social verksamhet. Rundturer utan ett resmål där klienten uträttar ärenden är inte sådan färdtjänst som kommunen är skyldig att ordna. Helsingfors Resetjänst är avsedd för transport av personer och kan inte användas för transport av enbart varor eller föremål. Färdtjänsterna som ni behöver utreds och utvärderas vid enheten för handikappservice i ert område. Ni får ett skriftligt beslut om färdtjänsten. Av beslutet framgår antalet enkelresor per månad som ni beviljats samt beslutets giltighetstid. Resor kan inte sparas eller överföras till en annan månad. 4

5 När ni fått beslutet om att färdtjänst beviljas er får ni ett personligt stadskort. Ni ska alltid ha med er stadskortet när ni reser med resetjänsten. Klienten betalar en självriskandel för resorna. Denna betalas med kontanter i bilen. Självriskandelens belopp motsvarar det gällande priset för en enkelbiljett inom kollektivtrafiken som köps av chauffören. Självriskandelen vid arbetsresor är densamma som priset för ett månadskort inom kollektivtrafiken. Studerande betalar priset för ett månadskort för studerande. De som använder resetjänsten för resor till och från arbetet samt studerande betalar självriskandelen via banken. Vid resetjänsten försöker man samla de resenärer som reser vid samma tidpunkt och i samma riktning till samma bil. För dessa samåkningstransporter betalas ingen självriskandel. Resor till och från arbetet och studier samordnas inte för närvarande. 5

6 Att beställa och använda en resa När ni beställer en resa ska ni ange ert namn adressen från vilken ni åker (exakta uppgifter om stället där ni ska hämtas) adressen dit ni åker (exakta adressuppgifter) önskad avgångstid eller ovillkorlig ankomsttid resans datum om ni reser med en ledsagare och/eller annat sällskap och om dessa personer har hjälpmedel om ni gör ett uppehåll på högst tio minuter under resan och adressen där uppehållet görs (läs mer på s. 10) om resan gäller fritid, arbete eller studier om ni har hjälpmedel eller assistent-/ledarhund med er om ni rör er med rullstol ska ni ange om det behövs en invabil för resan i fråga och till denna adress om ni rör er med rullstol ska ni ange om det i någondera ändan av resan finns trappor för vilka en trappklättrare eller en assisterande chaufför behövs (läs mer på s. 15). 6

7 Olika sätt att beställa en resa Svenskspråkiga servicenummer: Beställningar tfn (09) h Rådgivning tfn (09) h Respons tfn (09) h Bilarnas tidtabeller tfn (09) h Finskspråkiga servicenummer: Beställningar tfn (09) h Rådgivning tfn (09) h Respons tfn (09) h Bilarnas tidtabeller tfn (09) h Arbets- och studieresor tfn (09) h För samtal till beställningsnumren debiteras den vanliga lokaleller mobilsamtalsavgiften. Köandet är avgiftsfritt 30 sekunder. Avgifterna fås av den egna telefonoperatören. Beställning via texttelefon för hörelseskadade (09) Beställningar med textmeddelande tfn

8 Ange följande vid beställning av resa med ett textmeddelande: ert namn avgångsadress adressen som ni åker till önskad avgångstid (avgång) eller ovillkorlig ankomsttid (ankomst) resans datum om någon följer med er på resan (antal) om ni gör ett uppehåll på högst tio minuter under resan samt adressen där uppehållet görs (uppehåll på 10 min) om resan gäller fritid (fritid), arbete (arbete) eller studier (studier) har ni hjälpmedel eller assistent-/ledarhund med er Skjutsen bekräftas med ett textmeddelande. Exempel på textmeddelande: Maija Maijanen Tävlingsgatan 3 E 99 Helsingfors, Köpmansgatan 2 Vanda. Avgång Datum Antal 2. Fritid. Hund. 8

9 Exempel på textmeddelande: Tiina Tiinanen Tågvägen 5 Helsingfors, Helsingfors järnvägsstation huvudentré Brunnsgatan 1. Framme Datum min. uppehåll bankautomat. Hjälpm. Beställningar via e-post: Rubricera meddelandet med BESTÄLLNING / EFTERNAMN FÖRNAMN. Ange samma uppgifter som vid beställning per telefon. Bekräftelse skickas till er e-post. Beställningar på internet: För beställningar via internet behöver ni användarnamn och lösenord som hämtas elektroniskt via webbsidans länk internetbeställning. På internet bekräftas resan och avgångstiden genast. OBS! Ändringar eller avbeställningar ska göras minst en timme eller senast 20 minuter före avgångstiden. I annat fall dras en resa av reserätten. 9

10 Att beställa en resa Ni kan beställa resan antingen enligt önskad avgångstid eller ankomsttid. Ni kan också beställa flera resor på samma gång. Om ni beställer resan enligt avgångstid kan vi inte garantera ankomst vid en viss ankomsttid. Om ni vill göra ett uppehåll på högst tio minuter under resan ska ni ange uppehållsadressen redan när ni beställer resan. Reseförmedlaren avgör om uppehållet kan göras. Ruttavvikelser får förlänga resan med högst en kilometer eller fem minuter. Om uppehållet är längre än tio minuter kan bilen inte nödvändigtvis vänta på er. I detta fall krävs ni också på en avgift för den tid av uppehållet som överskrider tio minuter. Avgiften är densamma som väntetaxan enligt taxitaxan. Uppehållet kan inte göras på resans slutadress. Resor ska beställas i god tid, minst 40 minuter före den önskade avgångstiden. När ni beställer resan minst 40 minuter före den önskade avgångstiden kan resetjänstcentralen ge en avgångstid 20 minuter före eller efter den önskade avgångstiden. För invataxiklienter får avvikelsen vara högst tio minuter från den önskade avgångstiden. 10

11 Om ni beställer resan senare än 40 minuter före den önskade avgångstiden kommer bilen senast inom 50 minuter. När ni beställer resan enligt ovillkorlig ankomsttid får skjutsen inte försenas från den överenskomna ankomsttiden. Också dessa resor ska beställas i tillräckligt god tid och vid beställning av resan ska färdens längd beaktas. För klienter som behöver en bil med invautrustning kan ankomsttiden vara högst tio minuter tidigare än den överenskomna ankomsttiden, för övriga klienter kan ankomsttiden underskridas med 20 minuter. Längre väntetider än de ovan angivna får ni vänta i bilen. När er beställning har mottagits bekräftar reseförmedlaren er avgångstid. Vänta på skjutsen vid överenskommen plats och tidpunkt. Om ni vill kan bilens ankomst bekräftas till er cirka fem minuter före den överenskomna avgångstiden med ett automatiskt textmeddelande till mobiltelefonen. På begäran kan också ert telefonnummer ges till chauffören som då kan ringa upp er direkt om det av någon anledning uppstår oklarheter med avgångstiden eller -platsen. 11

12 Annat att beakta Visa chauffören stadskortet när resan inleds och om taxamätare används, också vid resans slut. Ni har rätt att få kvitto på självriskandelen som ni betalat. Förvara kvitton som ni fått två månader. Ni kan kontrollera antalet återstående resor genom att ringa Resetjänstens rådgivningsnummer (09) Antalet resor som anges på kvittot som ni får av chauffören är inte tidsenligt. På rådgivningsnumret får ni också svar på andra förfrågningar som kräver utredning. Bilen väntar på er högst fem minuter efter överenskommen avgångstid. Kontakta resetjänstens nummer (09) om bilen är tio minuter försenad. Trafikrusningar är vanliga i huvudstadsregionen ungefär klockan samt klockan Också Helsingfors Resetjänsts skjutsar kan påverkas av trafikrusningar. 12

13 Snabbresor Ni kan göra två s.k. snabbresor per månad. Vid snabbresa kommer bilen inom 15 minuter efter beställning om ni kan åka med en vanlig personbil. En resetjänstbil med invautrustning kan fås inom 45 minuter från beställning på grund av det begränsade antalet invabilar. Också snabbresor kan samåkas. 13

14 Samåkning Vi strävar efter att göra alla resor som samåkning. Om flera passagerare samåker avdras endast en halv resa från reserätten och klienten behöver inte betala självriskandelen för resan. När ni beställer en ny resa ska ni ha minst en hel resa kvar i reserätten. Ni kan framföra önskemål om att få samåka med en annan resetjänstklient / andra resetjänstklienter. Avgångsadresserna ska i detta fall ligga på samma håll och destinationen ska vara längs samma rutt. Då dras en halv resa av reserätten. Samåkning på klientens begäran är möjligt också även om ni eller den andra resetjänstklienten / de andra resetjänstklienterna har samåkningsförbud i sina uppgifter. I detta fall dras emellertid en hel resa av reserätten hos båda klienterna. Vid samåkning får restiden förlängas med högst 30 minuter jämfört med enskild skjuts. 14

15 Resor till begravningsplatsen Samma bil kan användas för både tur- och returresa endast vid besök till begravningsplatsen. Bilens väntetid på begravningsplatsen är 20 minuter. För tur- och returresan debiteras två resor. Om resan omfattar väntetid på begravningsplatsen kan inga andra uppehåll på tio minuter göras under resan. Trappassistans/-klättrare Om ni rör er med rullstol och det vid avgångs- eller ankomstadressen finns trappor för vilka en trappklättrare eller en extra chaufför för assistans är nödvändig ska ni beställa resan dagen innan. På så sätt garanteras nödvändig assistans. Assistans i trappor eller en trappklättrare är nödvändig om det finns fler än tre trappor på avgångs- eller ankomstadressen. Ni måste ha ett beslut om trappassistans. Beslutet görs vid enheten för handikappservice i ert område. 15

16 Eldmoped En elmoped kan transporteras i Helsingfors Resetjänsts bilar endast om elmopeden kan fästas tryggt i bilen under resan. För att kunna fästas ska elmopeden ha speciella fästpunkter på ramen. Transporten förutsätter också att mopeden får plats på bilens lyftanordning. Enligt den gällande EU-standarden är minimilängden för en elmoped som placeras vid bilens bakdörr 120 cm. Man får inte sitta på elmopeden under resan. Säkerhetsanvisningar Ni och andra passagerare ska använda bilbälte under resan. Om ni har ett eget bilbälte på rullstolen rekommenderar vi att ni tar det med er. Vid behov kan ni be chauffören om hjälp med att spänna fast bilbältet. Chauffören ska fästa rullstolen på fyra fästpunkter som är avsedda för ändamålet under resan. Också andra medhavda hjälpmedel ska fästas vederbörligt. Bilens chaufför ansvarar för detta. 16

17 Det personliga stadskortet Med stadskortet betalas endast resor som beställts via Helsingfors Resetjänst. Ni ska alltid ha med er stadskortet när ni reser med Helsingfors Resetjänst. Utan kortet får resetjänstbilen som sköter transporten inte ersättning för resan från kommunen. Kortet är personligt och får inte överlåtas till andra personer. Med kortet kan ni inte betala resor i samband med läkarbesök, sjukvård, rehabilitering eller service av hjälpmedel. För dessa resor kan ni ansöka om ersättning hos Folkpensionsanstalten (Fpa). I oklara fall ska klienten på förhand utreda hos Fpa om resan hör till de resor som Fpa ersätter. Med stadskortet kan ni resa inom Helsingfors, från Helsingfors till närkommuner samt inom närkommunerna (Esbo, Grankulla, Vanda och Sibbo). Synskadade patienter har också rätt att resa till kurscentret Onnela i Tusby. 17

18 Om resan sträcker sig utanför de nämnda närkommunerna ska klienten själv betala den andel för resekostnaderna som gäller för resan utanför områdesgränserna. Meddela detta till Helsingfors Resetjänst när ni beställer resan och också till chauffören när resan inleds. Ni har rätt att få kvitto på de resekostnader som ni har betalat. Ni ska uppvisa stadskortet till chauffören i resans början och samtidigt också ange resans syfte. Detta är viktigt speciellt om ni utöver resorna på fritiden och för att uträtta ärenden reser i arbetet eller för studier. Kortläsaren har följande resekoder: Ärenden och fritid kod 1 Arbetsresa kod 4 Studieresa kod 2 Övrig resa kod 7 18

19 Om ni av någon anledning inte har stadskortet med er när resan inleds måste ni betala kostnaderna för hela resan. Ni kan i detta fall i efterhand ansöka om ersättning för rimliga resekostnader från socialverket mot uppvisande av det ursprungliga kvittot. Kvittot ska vara maskinskrivet. Ett handskrivet kvitto duger i detta fall inte då det inte innehåller all nödvändig information om resan. Om stadskortet missbrukas faktureras hela resekostnaden från klienten. Om klienten inte följer anvisningarna som gäller kortets användning spärras kortet. Då får klienten ersättning för rimliga resekostnader först i efterhand mot uppvisande av kvitton. Kvittona som uppvisas ska vara maskinskrivna. Handskrivna kvitton duger inte eftersom deras riktighet är svår att bevisa. Om ni flyttar eller om kortet kommer bort eller skadas ska ni anmäla detta till enheten för handikappservice i ert område. Kort som tagits ur bruk ska returneras i ett stycke till enheten för handikappservice. 19

20 Assistans- och invatillägg Socialverket betalar taxiföretaget för den assistans som ni får. Ni ska ha ett separat beslut om behovet av assistans. Assistans- eller invatillägget säkerställer att ni alltid får den assistans som ni behöver. Assistans från chauffören är inte beroende av vilken typ av fordon resan görs med. Meddela om behovet av assistans i samband med beställningen så att tillräcklig tid kan reserveras. Assistanstillägget berättigar er att få hjälp av chauffören till exempel från bilen hem. Invatillägget beviljas alla som behöver en bil med invautrustning och tillägget förpliktar chauffören att vid behov assistera er på sträckan mellan bilen och destinationsadressen eller tvärtom. 20

21 Ni kan ha med er nödvändiga hjälpmedel och andra saker (t.ex. butikskasse, resväska, barnvagn). T.ex. möbler, stora hushållsmaskiner eller flyttlådor som tar stor plats får inte transporteras med resetjänsten. Enligt socialverkets anvisningar ska chauffören bära sådana föremål till eller från bilen som chauffören klarar av att hantera samtidigt som denne ledsagar er. Chauffören ska också se till att ni får med er era övriga hjälpmedel. Meddela extra hjälpmedel när ni gör beställningen. Om ni har djur med er ska ni meddela resetjänstcentralen om detta när ni beställer resan. 21

22 Resor på fritiden i övriga Finland Om ni har beviljats färdtjänst enligt handikappservicelagen eller socialvårdslagen har ni rätt till färdtjänst också på andra håll i Finland. Detta förutsätter att ni vistas utanför Helsingfors ekonomiområde över en vecka. Denna reserätt ska ansökas på förhand vid enheten för handikappservice i ert bostadsområde. Från ansökan ska vistelsens längd, vistelseort och resornas längd framgå. Stadskortet kan inte användas utanför Helsingfors ekonomiområde. Resan ersätts mot uppvisande av korrekt ifyllda kvitton och från ersättningssumman avdras resornas självriskandel som motsvarar priset för HRT:s regionbiljett som köps av chauffören. Resorna som ni använt avdras från er månatliga reserätt. 22

23 Ledsagare Ni har rätt att avgiftsfritt ta med er en ledsagare på resor med resetjänsten. Ledsagarens ålder och handlingsförmåga ska vara sådana att denne kan följa klienten utan att klientens eller ledsagarens säkerhet äventyras. Resetjänstbilen hämtar inte ledsagaren från en annan adress utan denne ska stiga på och av vid samma adress som klienten. Om ledsagaren har med sig något hjälpmedel ska resetjänstcentralen meddelas om detta när skjutsen beställs. Chauffören är förpliktad att vid behov hjälpa ledsagaren att ta sig in i eller ut ur bilen. Om ledsagaren har ett stadskort debiteras ingen resa på kortet. Andra personer som följer med klienten men som inte är dennes ledsagare betalar det gällande priset för en enkelbiljett i kollektivtrafiken. Barn under 7 år åker med gratis. Ni ska alltid meddela om ni reser med ledsagare eller annat sällskap när ni beställer skjutsen eftersom endast ett begränsat antal personer får plats i bilen. Resorna förmedlas alltid enligt klientens klientuppgifter och därför tar beställningssystemet inte nödvändigtvis i beaktande t.ex. en eventuell elrullstol som ledsagaren använder. 23

24 Bil från taxistolpe Tillstånd för skjuts från en taxistolpe kan endast beviljas av Helsingfors Resetjänsts central innan resan inleds. Tillstånd för skjuts från en taxistolpe kan beviljas i situationer där det kan vara svårt för bilen att avhämta er. Med stadskortet kan ni endast betala sådana resor till vilka ni har på förhand beviljats tillstånd för skjuts från en taxistolpe. Om ni tar en skjuts självständigt utan att gå via Resetjänstens beställningssystem faktureras ni för resans kostnader och ert kort kan spärras. För att få tillstånd för skjuts från en taxistolpe ska ni kontakta Helsingfors Resetjänsts central före resans början. Ni ska också efter resan meddela bilens ordningsnummer till Resetjänsten. Numret registreras i Resetjänstens beställningssystem. Bilens ordningsnummer kan också meddelas med ett textmeddelande. 24

25 Klientrespons Skriftlig respons på resetjänsten kan lämnas via Helsingfors Resetjänsts internetsidor. Adressen är rådgivning och respons eller fritt formulerad klientrespons. Respons kan också ges genom att ringa resetjänstens nummer (09) De klienter som inte har möjlighet att lämna sin respons via Helsingfors Resetjänsts internetsidor kan använda e-postadressen 25

26 Helsingforsregionens resekort Resetjänstklienter får vid behov ett personligt resekort för Helsingforsregionen (HRT). Kortet berättigar till avgiftsfria resor med kollektivtrafiken inom Helsingforsregionen. Socialverket beställer resekortet och skickar det åt klienten. Resekortet är giltigt under färdtjänstbeslutets giltighetstid. Rullstolsbundna eller gravt synskadade klienter och deras ledsagare får resa med en gemensam biljett i huvudstadsregionens kollektivtrafik, om klienten har stamkortet Rätt till ledsagare. Stamkortet beviljas passageraren vid HRT:s serviceställen genom en separat ansökan om personen på grund av sitt handikapp behöver ledsagare. Läkarintyget om handikapp och behovet av ledsagare som ska bifogas till ansökan kan skrivas av en hälsocentralläkare, specialläkare eller privatläkare. På stamkortet finns passagerarens foto. Mer information fås från HRT:s kundtjänst. 26

27 Enheterna för handikappsservice (byråsekreterare) Byråsekreterarnas telefontid är må fre kl Den svenskspråkiga enheten betjänar svenskspråkiga klienter från hela Helsingfors. De övriga enheterna betjänar enligt bostadsortens postnummer. Klienterna ringer följande telefonnummer enligt indelningen på basis av efternamnets första bokstäver. Svenskspråkiga enheten för handikappservice (H:fors 10 99) PB 7140, Helsingfors stad Tavastvägen 13, Helsingfors A K tfn (09) L Ö tfn (09)

28 Norra enheten för handikappservice (H:fors 56, 62 79) PB 8340, Helsingfors stad Storkärrskanten 1, Helsingfors Månsas (62 69) tfn (09) tfn (09) Malm (56, 70 79) A M tfn (09) N Ö tfn (09) Södra enheten för handikappservice (H:fors 10 26, 45 61) PB 7115, Helsingfors stad Andra linjen 4 A, 3:e vån, Helsingfors A Jak tfn (09) Jal Lin tfn (09) Lio Por tfn (09) Pos Tol tfn (09) Tom Ö tfn (09)

29 Västra enheten för handikappservice (H:fors 27 44) PB 8160, Helsingfors stad Silvervägen 6, 4:e vån, Helsingfors A K tfn (09) L Q tfn (09) R Ö tfn (09) Östra enheten för handikappservice (H:fors 57, 80 99) PB 7380, Helsingfors stad Visbygränden 2, 2:a vån, Helsingfors A Hu tfn (09) Hv K tfn (09) L N tfn (09) O Sh tfn (09) Si Ö tfn (09)

30 Ytterligare information Ytterligare information om färdtjänsten hittar Ni på socialverkets internetsidor på adressen > Palvelut (på finska) och på adressen (på finska) 30

31 31

32 32 Lay out: Helena Kajander. Tryck: Star-Offset Oy, 2010.

Helsingfors Resetjänsts färdtjänster för Helsingforsbor. Klientguide

Helsingfors Resetjänsts färdtjänster för Helsingforsbor. Klientguide Helsingfors Resetjänsts färdtjänster för Helsingforsbor Klientguide 1 Innehåll 1 Att resa 3 2 Att beställa 7 3 Beställningstidpunkt och uppehåll 10 4 Snabbresor 13 5 Beställningsnummer 14 6 Följeslagare

Läs mer

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI Färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp SJUNDEÅ 2 Bästa färdtjänstkund i Sjundeå kommun! Här får ni en bruksanvisning för färdtjänsten.

Läs mer

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI Färdtjänst enligt socialvårdslagen SJUNDEÅ 2 Bästa färdtjänstkund i Sjundeå kommun! Här får ni en bruksanvisning för färdtjänsten. Färdtjänstresorna är avsedda

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA Färdtjänsten är avsedd för resor för skötsel av ärenden, rekreation och/eller arbete

Läs mer

ANVISNINGAR OM FÄRDTJÄNST TILL DEM SOM ANLITAR HANDIKAPPTAXI

ANVISNINGAR OM FÄRDTJÄNST TILL DEM SOM ANLITAR HANDIKAPPTAXI ANVISNINGAR OM FÄRDTJÄNST TILL DEM SOM ANLITAR HANDIKAPPTAXI Bästa färdtjänstkund! Här får Ni en bruksanvisning för färdtjänsten till Er hjälp. Färdtjänstresorna är avsedda för resor enligt färdjänstkundernas

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN

ANVISNINGAR FÖR DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN ANVISNINGAR FÖR DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN Bästa färdtjänstkund! Här får Ni en bruksanvisning för färdtjänsten till Er hjälp. Färdtjänstresorna är avsedda för resor

Läs mer

Kirkkonummen kunta PTL Perusturva 164 Liite 1 Dno 654/231/2009 ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDARNA AV FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSLAGEN

Kirkkonummen kunta PTL Perusturva 164 Liite 1 Dno 654/231/2009 ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDARNA AV FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSLAGEN ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDARNA AV FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSLAGEN Bästa färdtjänstkund! Här får du en bruksanvisning för färdtjänsten till din hjälp. Kommunen ska ordna skälig färdtjänst för en gravt handikappad

Läs mer

FÄRDTJÄNST. Tfn

FÄRDTJÄNST. Tfn FÄRDTJÄNST Tfn 033-35 50 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÄRDTJÄNST 4 FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND 4 ATT RESA MED FÄRDTJÄNST 6 VÅRA UPPGIFTER OM DIG 11 MER INFORMATION 12 FÄRDTJÄNST Färdtjänst är en form av kollektivtrafik

Läs mer

Färdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Färdtjänsttaxa

Färdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Färdtjänsttaxa Färdtjänsttaxa Färdtjänsttaxan är densamma som motsvarande resa med kollektivtrafiken plus en avgift på 18 kr/enkelresa. Kommunstyrelsen informerar Färdtjänst Aktuellt taxa finns på närmaste busstation,

Läs mer

UPPDATERAD 2014-10-14. Färdtjänsten Dalarna

UPPDATERAD 2014-10-14. Färdtjänsten Dalarna UPPDATERAD 2014-10-14 Färdtjänsten Dalarna På uppdrag av Dalarnas kommuner ansvarar Region Dalarna för myndighetsutövningen gällande färdtjänsten i länet. Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDARNA AV FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDARNA AV FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDARNA AV FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN Bästa färdtjänstkund! Här får du en bruksanvisning för färdtjänsten till din hjälp. Avsikten med färdtjänst enligt socialvårdslagen är att

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med en varaktigt funktionsnedsättning och som

Läs mer

Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors

Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors 17,6,2014 Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors Ändringar i Helsingforsbornas färdtjänst Helsingfors social- och hälsovårdsverk kommer under de närmaste månaderna

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med ett varaktigt funktionshinder och som har

Läs mer

FÄRDTJÄNST. Tfn

FÄRDTJÄNST. Tfn FÄRDTJÄNST Tfn 033-35 50 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÄRDTJÄNST 4 FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND 4 ATT RESA MED FÄRDTJÄNST 6 VÅRA UPPGIFTER OM DIG 11 MER INFORMATION 12 FÄRDTJÄNST Färdtjänst är en form av kollektivtrafik

Läs mer

Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd

Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd Innehållsförteckning Vad står i beslutet? 3 Var och när får jag åka, vad gäller vid resa? 3 Medresenär, ledsagare 4 Beställning av resa 5 Resegaranti

Läs mer

FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN ANVISNINGAR FÖR DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI

FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN ANVISNINGAR FÖR DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN ANVISNINGAR FÖR DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI Bästa färdtjänstkund! Här får Ni en bruksanvisning för färdtjänsten till Er hjälp. Färdtjänstresorna är avsedda för resor

Läs mer

FLEXTRAFIK FALKÖPING. 1 januari 2012 och tills vidare

FLEXTRAFIK FALKÖPING. 1 januari 2012 och tills vidare FLEXTRAFIK FALKÖPING 1 januari 2012 och tills vidare Flextrafik är allmän kollektivtrafik som körs med mindre fordon inom Falköpings kommuncentrum. Resorna samordnas så flera resenärer åker i samma fordon.

Läs mer

Gäller från 1 juli 2015 Färdtjänst Beställning av resa telefon 046-616 16

Gäller från 1 juli 2015 Färdtjänst Beställning av resa telefon 046-616 16 Gäller från 1 juli 2015 Färdtjänst Beställning av resa telefon 046-616 16 2 Innehåll Beviljad färdtjänst... 3 servicenivåer... 3 arbetsresor... 4 flytta från kommunen... 4 förlorat eller skadat färdtjänstkort...

Läs mer

Färdtjänst socialvård

Färdtjänst socialvård Färdtjänst socialvård Innehållsförteckning Allmänt...3 Riktlinjer för färdtjänst...3 Ansökan...4 Färdtjänstkortets betydelse och användning...5 Att beställa och använda färdtjänst...6 Övriga tillägg till

Läs mer

Färdtjänst (handikapp)

Färdtjänst (handikapp) Färdtjänst (handikapp) Färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp. Innehållsförteckning Allmänt...3 Riktlinjer för färdtjänst...4 Ansökan...5 Färdtjänstkortets betydelse och användning...

Läs mer

Staffanstorps kommun. Färdtjänst ett komplement till den ordinarie kollektivtrafiken

Staffanstorps kommun. Färdtjänst ett komplement till den ordinarie kollektivtrafiken Staffanstorps kommun Färdtjänst ett komplement till den ordinarie kollektivtrafiken 1 Färdtjänsttillstånd Färdtjänst i Staffanstorps kommun Färdtjänsten erbjuder möjlighet att resa för dig som, på grund

Läs mer

FÄRDTJÄNST FÖR GRAVT HANDIKAPPADE ANSÖKAN

FÄRDTJÄNST FÖR GRAVT HANDIKAPPADE ANSÖKAN Med stöd av handikappservicelagen kan färdtjänst och därtill hörande följeslagarservice ordnas för en person som har särskilda svårigheter att röra sig och som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom

Läs mer

F Ä R D T J Ä N S T Uppdaterad av KFG 89/12.11.2013

F Ä R D T J Ä N S T Uppdaterad av KFG 89/12.11.2013 F Ä R D T J Ä N S T Uppdaterad av KFG 89/12.11.2013 Innehållsförteckning Allmänt:... 1 Färdtjänst enligt socialvårdsförordningen... 1 Grunderna för beviljande:... 1 Ansökan om färdtjänst... 2 Kontaktpersoner...

Läs mer

Färdtjänst. Information om särskild kollektivtrafik

Färdtjänst. Information om särskild kollektivtrafik Färdtjänst Information om särskild kollektivtrafik Färdtjänst i Örebro län Vi på Länstrafiken har fått uppdraget från länets kommuner att sköta färdtjänsten. Till vår hjälp har vi ett antal entre pre -

Läs mer

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNST I VARA KOMMUN. med utgångspunkt i reglemente fastställt av kommunfullmäktige KF 65, 1997

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNST I VARA KOMMUN. med utgångspunkt i reglemente fastställt av kommunfullmäktige KF 65, 1997 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNST I VARA KOMMUN med utgångspunkt i reglemente fastställt av kommunfullmäktige KF 65, 1997 Antagna av socialnämnden 2003-11-26 125 1 Dessa tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Färdtjänstregler. Färdtjänsten behovsprövas utifrån Lagen om färdtjänst. Är man inte nöjd med beslutet kan det överklagas till Förvaltningsrätten.

Färdtjänstregler. Färdtjänsten behovsprövas utifrån Lagen om färdtjänst. Är man inte nöjd med beslutet kan det överklagas till Förvaltningsrätten. Färdtjänstregler Färdtjänsten erbjuder möjlighet att resa för den som p g a någon funktionsnedsättning inte kan anlita allmänna kommunikationer. Färdtjänsten är en ersättning för kollektivtrafiken och

Läs mer

Innehåll. Färdtjänst 3. Beställning av resa 4. Trappklättrare 7. Riksfärdtjänst 8. Resor på annan ort 9. Synpunkter och frågor 10

Innehåll. Färdtjänst 3. Beställning av resa 4. Trappklättrare 7. Riksfärdtjänst 8. Resor på annan ort 9. Synpunkter och frågor 10 Färdtjänst Innehåll Färdtjänst 3 Beställning av resa 4 Trappklättrare 7 Riksfärdtjänst 8 Resor på annan ort 9 Synpunkter och frågor 10 Telefonnummer och adresser 11 Mölndals färdtjänstområde 12 Färdtjänst

Läs mer

Färdtjänst Färdtjänst är en särskilt anpassad resetjänst inom ramen för den kollektiva persontrafiken.

Färdtjänst Färdtjänst är en särskilt anpassad resetjänst inom ramen för den kollektiva persontrafiken. REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ÖREBRO LÄN Nedanstående regler gäller fr.o.m. 2001-11-01. De är fastställda av styrelsen för Länstrafiken Örebro AB 2001-09-27. Senaste ändring beslutad 2013-02-13. Färdtjänst Färdtjänst

Läs mer

UPPDATERAD Färdtjänsten Dalarna

UPPDATERAD Färdtjänsten Dalarna UPPDATERAD 2013-04-01 Färdtjänsten Dalarna På uppdrag av Dalarnas kommuner ansvarar Region Dalarna för färdtjänstlegitimeringen i länet. Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst

Läs mer

6 Tillstånd för färdtjänst prövas av kommunen där sökande är folkbokförd.

6 Tillstånd för färdtjänst prövas av kommunen där sökande är folkbokförd. GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN För den som är färdtjänstberättigad i Jönköpings län finns det möjlighet att ansöka om färdtjänst. Färdtjänst kan efter behov erbjudas i olika former.

Läs mer

Färdtjänstbestämmelser i Staffanstorps kommun

Färdtjänstbestämmelser i Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 4.6.3 Antagna av kommunfullmäktige 18/06 Färdtjänstbestämmelser i Staffanstorps kommun Färdtjänsten erbjuder möjlighet att resa för den som på grund av någon funktionsnedsättning ej kan anlita

Läs mer

Samhällsbyggnad Gävle. Färdtjänst

Samhällsbyggnad Gävle. Färdtjänst Samhällsbyggnad Gävle Färdtjänst Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken. Det är ett alternativ till vanliga bussar, men med fordon som är avsedda för personer med funktionshinder. När du åker färdtjänst

Läs mer

FLEXTRAFIK HJO. 9 december 2012 och tills vidare

FLEXTRAFIK HJO. 9 december 2012 och tills vidare FLEXTRAFIK HJO 9 december 2012 och tills vidare Flextrafik är allmän kollektivtrafik som körs med mindre fordon inom Hjo kommuncentrum. Resorna samordnas så flera resenärer åker i samma fordon. Vem får

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst Staffanstorps kommun

Riktlinjer för färdtjänst Staffanstorps kommun 1 Riktlinjer för färdtjänst Staffanstorps kommun Färdtjänsten är en ersättning för kollektivtrafikens bussar och betraktas som en transportfråga. Samåkning skall ske såvida inte särskilda skäl till ensamåkning

Läs mer

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen 1 (5) Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen Från 1.1.2014 Upphäver Esbos verksamhetsföreskrifter av 1.10.2009 om färdtjänst enligt socialvårdslagen. Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 2013-12-17 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommun. VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst

Läs mer

RIKSFÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE

RIKSFÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE RIKSFÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE REGLER OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER Beställarrådet för färdtjänsten i östra Skåne har vid sammanträde 2009-06-12 beslutat rekommendera de samverkande kommunerna i östra Skåne

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST INFORMATION TILL DIG SOM SÖKER FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST I KARLSTADS KOMMUN VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken för dig med en funktionsnedsättning.

Läs mer

Färdtjänst och Riksfärdtjänst

Färdtjänst och Riksfärdtjänst Färdtjänst och Riksfärdtjänst 2014-02-20 (Ersätter information från 2013-02-04) Vem kan få färdtjänst? Du kan ha rätt till färdtjänst om du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller

Läs mer

FLEXTRAFIK SKARA. 1 januari 2012 och tills vidare

FLEXTRAFIK SKARA. 1 januari 2012 och tills vidare FLEXTRAFIK SKARA 1 januari 2012 och tills vidare Flextrafik är allmän kollektivtrafik som körs med mindre fordon inom Skara kommuncentrum. Resorna samordnas så flera resenärer åker i samma fordon. Vem

Läs mer

LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST?

LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST? Färdtjänst VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som efter behovsprövning är tillgänglig för personer som på grund av funktionshinder

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 110516 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Ragunda och Åre kommun. Färdtjänst är en form av kollektivtrafik anpassad efter de funktionshindrades

Läs mer

Färdtjänst. Ale kommun

Färdtjänst. Ale kommun Färdtjänst Ale kommun Januari 2015 Innehåll Om färdtjänst... 3 Att vara berättigad till färdtjänst?... 3 Så ansöker du... 3 Utredning och beslut... 3 Omprövning av färdtjänsttillstånd... 4 Då behovet förändras

Läs mer

FLEXTRAFIK SKÖVDE. 1 november 2013 och tills vidare

FLEXTRAFIK SKÖVDE. 1 november 2013 och tills vidare FLEXTRAFIK SKÖVDE 1 november 2013 och tills vidare Vad är Flextrafik? Flextrafik är allmän kollektivtrafik som körs med mindre fordon inom Skövde kommuncentrum. Resorna samordnas så flera resenärer åker

Läs mer

Helsingforsregionens kollektivtrafik. Biljettpriserna

Helsingforsregionens kollektivtrafik. Biljettpriserna Helsingforsregionens kollektivtrafik Biljettpriserna fr.o.m. 1.1.2014 Periodbiljetter på resekortet Resekortet kan laddas med period. Längden på reseperioden du väljer kan vara minst två veckor och högst

Läs mer

Torsby kommuns tillämpningsregler. för färdtjänst och riksfärdtjänst

Torsby kommuns tillämpningsregler. för färdtjänst och riksfärdtjänst Torsby kommuns tillämpningsregler för färdtjänst och riksfärdtjänst Januari 2005 1 1. VEM KAN ANSÖKA OM FÄRDTJÄNST Den som är folkbokförd i kommunen har rätt att ansöka om färdtjänst. Beviljat färdtjänsttillstånd

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 091201 1(5) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Åre, Ragunda, Bräcke och Bergs kommun. Färdtjänst är en form av kollektivtrafik anpassad efter de funktionshindrades

Läs mer

SJUNDEÅ KOMMUN. ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST enligt lagen om service och stöd p.g.a. handikapp. Ansökan har anlänt: 1 SÖKANDES UPPGIFTER

SJUNDEÅ KOMMUN. ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST enligt lagen om service och stöd p.g.a. handikapp. Ansökan har anlänt: 1 SÖKANDES UPPGIFTER 1(5) Ansökan har anlänt: Rätten till färdtjänst på grund av handikapp gäller personer som på grund av gravt handikapp har särskilda svårigheter att röra sig och som på grund av sitt handikapp eller sin

Läs mer

Information om särskild kollektivtrafik - färdtjänst

Information om särskild kollektivtrafik - färdtjänst Information om särskild kollektivtrafik - färdtjänst Vad är särskilt anpassad kollektivtrafik (färdtjänst)? Färdtjänst är en form av kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken.

Läs mer

Färdtjänst. Ale kommun

Färdtjänst. Ale kommun Färdtjänst Ale kommun Livered allé Broschyren är en sammanfattning av lagen om färdtjänst och Ale kommuns riktlinjer för färdtjänst (antagen av Kommunstyrelsen Ale kommun 2016-05-03 100) Januari 2017 Innehåll

Läs mer

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län Kalmar Länstrafik Serviceresor Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst En del av Landstinget i Kalmar län Inledning Sjukresor Färdtjänst Riksfärdtjänst Så här betalar du Hur du ansöker Kontaktuppgifter

Läs mer

REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I HALMSTADS KOMMUN - RIKSFÄRDTJÄNST

REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I HALMSTADS KOMMUN - RIKSFÄRDTJÄNST REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I HALMSTADS KOMMUN - RIKSFÄRDTJÄNST Antaget av kommunfullmäktige den 28 augusti 2007, 276 samt reviderat den 27 mars 2012, 35 1 Allmänna förutsättningar 1.1 Definitioner

Läs mer

Svedala Kommuns 2:33 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 2:33 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Taxa och regler för färdtjänst i Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2010-01-13, 5, 2015-10-14 137 Gäller från 2016-01-01 Vad är färdtjänst och vem har rätt till färdtjänst?

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun Riktlinjer för färdtjänst Enköpings kommun LAGEN OM FÄRDTJÄNST De grundläggande förutsättningarna för tillstånd anges i Lag om färdtjänst (SFS 1997:736). Färdtjänst är till för dem som på grund av funktionshinder

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST INFORMATION TILL DIG SOM SÖKER FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST I KARLSTADS KOMMUN VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken för dig med en funktionsnedsättning.

Läs mer

Senast reviderad Färdtjänst

Senast reviderad Färdtjänst Senast reviderad 2017-02-06 Färdtjänst Färdtjänst Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning. För att vara berättigad till färdtjänst har du en funktionsnedsättning

Läs mer

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå?

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå? LAPPTRÄSK KOMMUN Socialbyrå Lappträskvägen 20 07800 Lappträsk tel. (019) 510 860 fax (019) 610 124 ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Anlänt / 20 enligt socialskyddslagen SÖKANDE Efternamn och alla förnamn Personbeteckning

Läs mer

Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik

Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik 2014 Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik 1.1.2014 Dessa resevillkor är giltiga fr.o.m. den 1.1.2014 och gäller användningen av HRT:s

Läs mer

ATT RESA MED FÄRDTJÄNST

ATT RESA MED FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST ATT RESA MED FÄRDTJÄNST Den här broschyren vänder sig till dig som har beviljats tillstånd för färdtjänst. VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är kollektivtrafik för dig som har någon form av funktionsnedsättning.

Läs mer

GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN

GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN För den som är färdtjänstberättigad i Jönköpings län finns det möjlighet att ansöka om färdtjänst. Färdtjänst kan efter behov erbjudas i olika former:

Läs mer

FÄRDTJÄNST SKARABORG. 7 jan 2008 tills vidare

FÄRDTJÄNST SKARABORG. 7 jan 2008 tills vidare FÄRDTJÄNST SKARABORG 7 jan 2008 tills vidare Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken som beviljas efter individuell prövning. Du kan få färdtjänst på grund av att du har funktionshinder som gör att

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för färdtjänst. Antagna av kommunfullmäktige den 22 februari 2010, 5 Gäller fr.o.m 1 april 2010

Tillämpningsanvisningar för färdtjänst. Antagna av kommunfullmäktige den 22 februari 2010, 5 Gäller fr.o.m 1 april 2010 Tillämpningsanvisningar för färdtjänst Antagna av kommunfullmäktige den 22 februari 2010, 5 Gäller fr.o.m 1 april 2010 Ansvarig för att dokumentet är aktuellt och att aktuell version publiceras på intranätet

Läs mer

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST 2 Till Dig som behöver veta mer om riksfärdtjänst Riksfärdtjänsten är ett kommunalt ansvar. Det innebär att Du som är folkbokförd i Danderyds kommun ska

Läs mer

Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik

Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik 2015 Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik 1.1.2015 Resevillkor för Helsingforsregionens trafik (HRT) tillämpas på kollektivtrafikresor

Läs mer

Färdtjänst. Ale kommun. Broschyren är en sammanfattning av lagen om färdtjänst och Ale kommuns riktlinjer för färdtjänst

Färdtjänst. Ale kommun. Broschyren är en sammanfattning av lagen om färdtjänst och Ale kommuns riktlinjer för färdtjänst Färdtjänst Ale kommun Livered allé Broschyren är en sammanfattning av lagen om färdtjänst och Ale kommuns riktlinjer för färdtjänst (antagen av Kommunstyrelsen Ale kommun 2016-05-03 100) Juni 2016 Innehåll

Läs mer

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken FÄRDTJÄNST den särskilda kollektivtrafiken Färdtjänst Färdtjänst är en form av kollektivtrafik och inte en vanlig taxiresa. All färdtjänst bygger på samåkning. Färdtjänst kan beviljas för personer med

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN. Färdtjänst I HÖÖRS KOMMUN. Gällande från och med

HÖÖRS KOMMUN. Färdtjänst I HÖÖRS KOMMUN. Gällande från och med HÖÖRS KOMMUN Färdtjänst I HÖÖRS KOMMUN Gällande från och med 1 juli 2008 Vad är färdtjänst? Färdtjänst är kollektivtrafik Särskild kollektivtrafik som kan erbjudas den som på grund av varaktig funktionsnedsättning

Läs mer

Kollektivtrafik för alla

Kollektivtrafik för alla Färdtjänst Kollektivtrafik för alla Färdtjänst är till för att alla ska ha möjlighet att åka kollektivt, även den som har en funktionsnedsättning. När du reser med färdtjänst får du därför räkna med att

Läs mer

Bestämmelser Tillstånd för färdtjänst beskrivs i Lag om färdtjänst (1997:736) enligt följande paragrafer:

Bestämmelser Tillstånd för färdtjänst beskrivs i Lag om färdtjänst (1997:736) enligt följande paragrafer: 1(7) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för färdtjänst Färdtjänst Allmänt Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform till de allmänna kommunikationerna. Val av fordon eller transportform

Läs mer

För personer under 18 år ska ansökan göras av vårdnadshavare/förmyndare.

För personer under 18 år ska ansökan göras av vårdnadshavare/förmyndare. 1 (5) Sektorn för samhällsbyggnad Emma Lindström 2014-11-20 Dnr 2014KS104 539 RIKTLINJER FÖR DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN, FÄRDTJÄNST, I HÄRRYDA KOMMUN 1. Bakgrund Färdtjänst är en anpassad typ av kollektivtrafik

Läs mer

Riktlinjer vid riksfärdtjänst

Riktlinjer vid riksfärdtjänst 1 Individ- och myndighetsnämnden Riktlinjer vid riksfärdtjänst Individ- och myndighetsavdelningen 2011-09-06 2 1. GRUNDER FÖR RIKSFÄRDTJÄNSTTILLSTÅND...3 2. PRÖVNING AV TILLSTÅND TILL RIKSFÄRDTJÄNST...4

Läs mer

Information angående färdtjänst

Information angående färdtjänst FÄRDTJÄNST Information angående färdtjänst Enligt Lagen om färdtjänst (SFS 1997:736) Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken och är avsedd för kommuninvånare som på grund av funktionsnedsättning

Läs mer

Färdtjänsten Dalarna GÄLLER FRÅN 2015-06-01

Färdtjänsten Dalarna GÄLLER FRÅN 2015-06-01 Färdtjänsten Dalarna GÄLLER FRÅN 2015-06-01 På uppdrag av Dalarnas kommuner ansvarar Region Dalarna för myndighetsutövningen gällande färdtjänsten i länet. Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst

Läs mer

RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning)

RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning) RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning) Personnummer BB Gata, box Innehar CSN/SFS-kort Postnummer Ort Telefon (även riktnummer) Ev. mobiltelefonnummer Ja Nej Rollator, fällbar Rullstol, fällbar

Läs mer

Trafikundersökning 2014 Bakgrundsfrågor

Trafikundersökning 2014 Bakgrundsfrågor Trafikundersökning 2014 Bakgrundsfrågor Ifall undersökningen riktar sig till ett barn i ert hushåll ber vi föräldrarna eller en förmyndare svara för barnet. Är era uppgifter korrekta i följebrevet? Ifall

Läs mer

Så fungerar FLEXLINJEN. i Göteborg

Så fungerar FLEXLINJEN. i Göteborg Så fungerar FLEXLINJEN i Göteborg Välkommen till Flexlinjen Flexlinjen är en del av den allmänna kollektivtrafiken och alla är välkomna att åka med. Flexlinjen kör i begränsade områden och kan komma närmare

Läs mer

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst Färdtjänst och riksfärdtjänst Färdtjänst Ansöka om färdtjänst Vad är färdtjänst och vem kan få färdtjänst? Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform till personer som på grund av ett stort

Läs mer

REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ORUST KOMMUN

REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ORUST KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.14) Antagen av kommunfullmäktige 2001-06-28 56 (KS/2001:146). Reviderad av kommunfullmäktige 2002-04-25 33 (KS/2002:47), 2003-05-22 35 (KS/2003:70), 2005-10-20 78 (KS/2005:167),

Läs mer

RIKSFÄRDTJÄNSTRESOR INFÖR JUL-, NYÅR- OCH TRETTONDAGSHELGEN

RIKSFÄRDTJÄNSTRESOR INFÖR JUL-, NYÅR- OCH TRETTONDAGSHELGEN RIKSFÄRDTJÄNST BOKNING AV RESA Beviljad resa beställs hos Enheten för bistånd och stöd. Telefon 0371-814 29 eller 0371-811 29. Beviljad resa med allmänna kommunikationer beställs minst 14 vardagar innan

Läs mer

Med varaktig funktionshinder avses att det skall vara bestående i minst tre månader.

Med varaktig funktionshinder avses att det skall vara bestående i minst tre månader. FÄRDTJÄNST VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken. Den är avsedd för personer med ett varaktigt funktionshinder som medför väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen

Läs mer

Regler och riktlinjer för riksfärdtjänst i Botkyrka kommun Beslutade i vård- och omsorgsnämnden

Regler och riktlinjer för riksfärdtjänst i Botkyrka kommun Beslutade i vård- och omsorgsnämnden Regler och riktlinjer för riksfärdtjänst i Botkyrka kommun Beslutade i vård- och omsorgsnämnden 2015-12-14 Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar för resor med riksfärdtjänst... 2 2 Vem får resa

Läs mer

Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det. Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd.

Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det. Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd. Författningssamling BKFS 2012:10 Färdtjänstreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2012-10-15, 119 Träder i kraft 2013-01-01 Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform som efter behovsprövning

Läs mer

Ansökan om riksfärdtjänst

Ansökan om riksfärdtjänst Efter blanketten finns information till dig som söker riksfärdtjänst Skicka blanketten till: Värmlandstrafik AB Lagergrens gata 8 652 26 Karlstad Ansökan om riksfärdtjänst Ansökan gäller: Riksfärdtjänst

Läs mer

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad Kommunal färdtjänst 2015 Samhällsbyggnad Vad är färdtjänst? FÄRDTJÄNST är en form av kollektivtrafik för människor med väsentliga funktionsnedsättningar. Många människor med rörelsehinder eller annan funktionsnedsättning

Läs mer

Yksi kortti riittää Ett kort räcker

Yksi kortti riittää Ett kort räcker Yksi kortti riittää Ett kort räcker Alla resor med ett resekort HRT:s tredje zon utsträcks till Sibbo och HRT:s resekort med period- och värdebiljetter tas i bruk i busstrafiken i Sibbo i början av år

Läs mer

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Till dig som behöver veta mer om riksfärdtjänst Riksfärdtjänsten är ett kommunalt ansvar.

Läs mer

Färdtjänst. - den särskilda kollektivtrafiken. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00

Färdtjänst. - den särskilda kollektivtrafiken. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00 Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00 Färdtjänsthandläggare 0410-73 34 59, 0734-42 29 49 Telefontid: Måndag - fredag mellan 8.30-9.30 E-post:

Läs mer

att resa med färdtjänst i Gävle kommun

att resa med färdtjänst i Gävle kommun Om att resa med färdtjänst i Gävle kommun 2008 2 Det här är färdtjänst Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken. Det är ett alternativ till vanliga bussar, med fordon avsedda för personer med funktionshinder.

Läs mer

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar:

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar: REGLER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I BLEKINGE Fastställda 2011-11-14 av Kollektivtrafikmyndigheten i Blekinge Reviderad 2012-10-18: Ledsagare sista stycket tillagt 1. Allmänna förutsättningar Riksfärdtjänst kan

Läs mer

FÄRDTJÄNST SVENLJUNGA. 8 JAN 2012 och tills vidare

FÄRDTJÄNST SVENLJUNGA. 8 JAN 2012 och tills vidare FÄRDTJÄNST SVENLJUNGA 8 JAN 2012 och tills vidare FÄRDTJÄNST Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken som beviljas efter individuell prövning, enligt Lag om färdtjänst (LAG 1997:736). Du kan beviljas

Läs mer

Periodbiljetter. Interna biljetter inom en zone. Personligt kort 14 dagar. Innehavarkort*) och allmän periodbiljett

Periodbiljetter. Interna biljetter inom en zone. Personligt kort 14 dagar. Innehavarkort*) och allmän periodbiljett Periodbiljetter Resekortet kan laddas med period. Längden på perioden du väljer kan vara minst två veckor och högst ett år (14 366 dagar). Periodbiljettens pris består av ett 14-dagars grundpris och ett

Läs mer

2012-10. Resa med riksfärdtjänst

2012-10. Resa med riksfärdtjänst 2012-10 Resa med riksfärdtjänst 1 Resa med riksfärdtjänst Den allmänna kollektivtrafiken med buss, tåg, flyg och båt ska utformas så att så många som möjligt ska kunna använda den. För dig som på grund

Läs mer

FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST. i Sundsvalls kommun. Ett komplement till kollektivtrafiken. Gäller fr.o.m. 2007-11-01

FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST. i Sundsvalls kommun. Ett komplement till kollektivtrafiken. Gäller fr.o.m. 2007-11-01 FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST i Sundsvalls kommun Ett komplement till kollektivtrafiken Gäller fr.o.m. 2007-11-01 Egna anteckningar Vem får färdtjänst? Färdtjänst är avsedd för den person som har ett funktionshinder

Läs mer

Sjukresor. Information och regler för dig som behöver resa för att få vård

Sjukresor. Information och regler för dig som behöver resa för att få vård Sjukresor Information och regler för dig som behöver resa för att få vård 1 Sjukresa Du kan få ersättning för din resa till eller från sjukvården inom Kronobergs län. Det gäller all vård som Region Kronoberg

Läs mer

BILAGA 5: RESOR OCH TRANSPORTER SÄKO 2015

BILAGA 5: RESOR OCH TRANSPORTER SÄKO 2015 KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 5: RESOR OCH TRANSPORTER SÄKO 2015 Sida 1 (6) Bilaga 5 Resor och transporter Sida

Läs mer

VAD ÄR FÄRDTJÄNST? väsentliga svårigheter Vad krävs för att få tillstånd till färdtjänst? När är man inte berättigad färdtjänst?

VAD ÄR FÄRDTJÄNST? väsentliga svårigheter Vad krävs för att få tillstånd till färdtjänst? När är man inte berättigad färdtjänst? FÄRDTJÄNST VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och bygger på samåkning. Den är till för personer med en varaktig funktionsnedsättning på minst 3 månader som medför väsentliga svårigheter

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument RIKTLINJER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument RIKTLINJER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-10-05, 258 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2016-10-05 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Sjukresor En vägledning om sjukresor för Västra Götalandsregionen

Sjukresor En vägledning om sjukresor för Västra Götalandsregionen Sjukresor En vägledning om sjukresor för Västra Götalandsregionen 2 Innehållsförteckning Vad är en sjukresa?... 4 Vad gäller för sjukresa?... 4 Så här kan du resa... 5 För att resa med sjukresetaxi behövs

Läs mer

information till dig som har fått FÄRD TJÄNST TILLSTÅND

information till dig som har fått FÄRD TJÄNST TILLSTÅND information till dig som har fått FÄRD TJÄNST TILLSTÅND Gäller från och med 1 mars 2011 Vad står i beslutet? Du har fått beslut om att du har beviljats färdtjänsttillstånd, se ärendeblad A. I beslutet

Läs mer