Helsingfors Resetjänsts klientanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Helsingfors Resetjänsts klientanvisning"

Transkript

1 Helsingfors Resetjänsts klientanvisning 1

2 Innehållsförteckning 03 Helsingfors Resetjänst 04 Färdtjänster 06 Att beställa och använda en resa Olika sätt att beställa en resa Att beställa en resa Annat att beakta 13 Snabbresor 14 Samåkning 15 Resor till begravningsplatsen 15 Trappassistans/-klättrare 16 Elmoped 16 Säkerhetsanvisningar 17 Det personliga stadskortet 20 Assistans- och invatillägg 22 Resor på fritiden i övriga Finland 23 Ledsagare 24 Bil från taxistolpe 25 Klientrespons 26 Helsingforsregionens resekort 27 Enheterna för handikappservice 30 Ytterligare information 2

3 Helsingfors Resetjänst Helsingfors Resetjänst ordnar färdtjänst för gravt handikappade personer enligt handikappservicelagen samt skjutsar för äldre personer enligt socialvårdslagen. I Helsingfors ligger ansvaret för färdtjänstens genomförande hos socialverket. För att ordna klienttransporterna har man inrättat Helsingfors Resetjänst där klienterna beställer sina resor. Resetjänstcentralen ligger i Helsingfors. I resetjänstcentralen finns de uppgifter om era personliga behov i anslutning till resor som ni har uppgett. Resetjänstcentralen strävar efter att ordna resorna enligt dessa uppgifter. Om era uppgifter ändras ska ni ta kontakt med enheten för handikappservice i ert område. 3

4 Färdtjänster Färdtjänsten som beviljas av socialverket är avsedd för resor på fritiden, för att uträtta ärenden samt för arbets- och studieresor. Resor på fritiden som genomförs som färdtjänst är avsedda för att ta sig till ställen där klienten uträttar ärenden, deltar i hobbyer eller annan social verksamhet. Rundturer utan ett resmål där klienten uträttar ärenden är inte sådan färdtjänst som kommunen är skyldig att ordna. Helsingfors Resetjänst är avsedd för transport av personer och kan inte användas för transport av enbart varor eller föremål. Färdtjänsterna som ni behöver utreds och utvärderas vid enheten för handikappservice i ert område. Ni får ett skriftligt beslut om färdtjänsten. Av beslutet framgår antalet enkelresor per månad som ni beviljats samt beslutets giltighetstid. Resor kan inte sparas eller överföras till en annan månad. 4

5 När ni fått beslutet om att färdtjänst beviljas er får ni ett personligt stadskort. Ni ska alltid ha med er stadskortet när ni reser med resetjänsten. Klienten betalar en självriskandel för resorna. Denna betalas med kontanter i bilen. Självriskandelens belopp motsvarar det gällande priset för en enkelbiljett inom kollektivtrafiken som köps av chauffören. Självriskandelen vid arbetsresor är densamma som priset för ett månadskort inom kollektivtrafiken. Studerande betalar priset för ett månadskort för studerande. De som använder resetjänsten för resor till och från arbetet samt studerande betalar självriskandelen via banken. Vid resetjänsten försöker man samla de resenärer som reser vid samma tidpunkt och i samma riktning till samma bil. För dessa samåkningstransporter betalas ingen självriskandel. Resor till och från arbetet och studier samordnas inte för närvarande. 5

6 Att beställa och använda en resa När ni beställer en resa ska ni ange ert namn adressen från vilken ni åker (exakta uppgifter om stället där ni ska hämtas) adressen dit ni åker (exakta adressuppgifter) önskad avgångstid eller ovillkorlig ankomsttid resans datum om ni reser med en ledsagare och/eller annat sällskap och om dessa personer har hjälpmedel om ni gör ett uppehåll på högst tio minuter under resan och adressen där uppehållet görs (läs mer på s. 10) om resan gäller fritid, arbete eller studier om ni har hjälpmedel eller assistent-/ledarhund med er om ni rör er med rullstol ska ni ange om det behövs en invabil för resan i fråga och till denna adress om ni rör er med rullstol ska ni ange om det i någondera ändan av resan finns trappor för vilka en trappklättrare eller en assisterande chaufför behövs (läs mer på s. 15). 6

7 Olika sätt att beställa en resa Svenskspråkiga servicenummer: Beställningar tfn (09) h Rådgivning tfn (09) h Respons tfn (09) h Bilarnas tidtabeller tfn (09) h Finskspråkiga servicenummer: Beställningar tfn (09) h Rådgivning tfn (09) h Respons tfn (09) h Bilarnas tidtabeller tfn (09) h Arbets- och studieresor tfn (09) h För samtal till beställningsnumren debiteras den vanliga lokaleller mobilsamtalsavgiften. Köandet är avgiftsfritt 30 sekunder. Avgifterna fås av den egna telefonoperatören. Beställning via texttelefon för hörelseskadade (09) Beställningar med textmeddelande tfn

8 Ange följande vid beställning av resa med ett textmeddelande: ert namn avgångsadress adressen som ni åker till önskad avgångstid (avgång) eller ovillkorlig ankomsttid (ankomst) resans datum om någon följer med er på resan (antal) om ni gör ett uppehåll på högst tio minuter under resan samt adressen där uppehållet görs (uppehåll på 10 min) om resan gäller fritid (fritid), arbete (arbete) eller studier (studier) har ni hjälpmedel eller assistent-/ledarhund med er Skjutsen bekräftas med ett textmeddelande. Exempel på textmeddelande: Maija Maijanen Tävlingsgatan 3 E 99 Helsingfors, Köpmansgatan 2 Vanda. Avgång Datum Antal 2. Fritid. Hund. 8

9 Exempel på textmeddelande: Tiina Tiinanen Tågvägen 5 Helsingfors, Helsingfors järnvägsstation huvudentré Brunnsgatan 1. Framme Datum min. uppehåll bankautomat. Hjälpm. Beställningar via e-post: Rubricera meddelandet med BESTÄLLNING / EFTERNAMN FÖRNAMN. Ange samma uppgifter som vid beställning per telefon. Bekräftelse skickas till er e-post. Beställningar på internet: För beställningar via internet behöver ni användarnamn och lösenord som hämtas elektroniskt via webbsidans länk internetbeställning. På internet bekräftas resan och avgångstiden genast. OBS! Ändringar eller avbeställningar ska göras minst en timme eller senast 20 minuter före avgångstiden. I annat fall dras en resa av reserätten. 9

10 Att beställa en resa Ni kan beställa resan antingen enligt önskad avgångstid eller ankomsttid. Ni kan också beställa flera resor på samma gång. Om ni beställer resan enligt avgångstid kan vi inte garantera ankomst vid en viss ankomsttid. Om ni vill göra ett uppehåll på högst tio minuter under resan ska ni ange uppehållsadressen redan när ni beställer resan. Reseförmedlaren avgör om uppehållet kan göras. Ruttavvikelser får förlänga resan med högst en kilometer eller fem minuter. Om uppehållet är längre än tio minuter kan bilen inte nödvändigtvis vänta på er. I detta fall krävs ni också på en avgift för den tid av uppehållet som överskrider tio minuter. Avgiften är densamma som väntetaxan enligt taxitaxan. Uppehållet kan inte göras på resans slutadress. Resor ska beställas i god tid, minst 40 minuter före den önskade avgångstiden. När ni beställer resan minst 40 minuter före den önskade avgångstiden kan resetjänstcentralen ge en avgångstid 20 minuter före eller efter den önskade avgångstiden. För invataxiklienter får avvikelsen vara högst tio minuter från den önskade avgångstiden. 10

11 Om ni beställer resan senare än 40 minuter före den önskade avgångstiden kommer bilen senast inom 50 minuter. När ni beställer resan enligt ovillkorlig ankomsttid får skjutsen inte försenas från den överenskomna ankomsttiden. Också dessa resor ska beställas i tillräckligt god tid och vid beställning av resan ska färdens längd beaktas. För klienter som behöver en bil med invautrustning kan ankomsttiden vara högst tio minuter tidigare än den överenskomna ankomsttiden, för övriga klienter kan ankomsttiden underskridas med 20 minuter. Längre väntetider än de ovan angivna får ni vänta i bilen. När er beställning har mottagits bekräftar reseförmedlaren er avgångstid. Vänta på skjutsen vid överenskommen plats och tidpunkt. Om ni vill kan bilens ankomst bekräftas till er cirka fem minuter före den överenskomna avgångstiden med ett automatiskt textmeddelande till mobiltelefonen. På begäran kan också ert telefonnummer ges till chauffören som då kan ringa upp er direkt om det av någon anledning uppstår oklarheter med avgångstiden eller -platsen. 11

12 Annat att beakta Visa chauffören stadskortet när resan inleds och om taxamätare används, också vid resans slut. Ni har rätt att få kvitto på självriskandelen som ni betalat. Förvara kvitton som ni fått två månader. Ni kan kontrollera antalet återstående resor genom att ringa Resetjänstens rådgivningsnummer (09) Antalet resor som anges på kvittot som ni får av chauffören är inte tidsenligt. På rådgivningsnumret får ni också svar på andra förfrågningar som kräver utredning. Bilen väntar på er högst fem minuter efter överenskommen avgångstid. Kontakta resetjänstens nummer (09) om bilen är tio minuter försenad. Trafikrusningar är vanliga i huvudstadsregionen ungefär klockan samt klockan Också Helsingfors Resetjänsts skjutsar kan påverkas av trafikrusningar. 12

13 Snabbresor Ni kan göra två s.k. snabbresor per månad. Vid snabbresa kommer bilen inom 15 minuter efter beställning om ni kan åka med en vanlig personbil. En resetjänstbil med invautrustning kan fås inom 45 minuter från beställning på grund av det begränsade antalet invabilar. Också snabbresor kan samåkas. 13

14 Samåkning Vi strävar efter att göra alla resor som samåkning. Om flera passagerare samåker avdras endast en halv resa från reserätten och klienten behöver inte betala självriskandelen för resan. När ni beställer en ny resa ska ni ha minst en hel resa kvar i reserätten. Ni kan framföra önskemål om att få samåka med en annan resetjänstklient / andra resetjänstklienter. Avgångsadresserna ska i detta fall ligga på samma håll och destinationen ska vara längs samma rutt. Då dras en halv resa av reserätten. Samåkning på klientens begäran är möjligt också även om ni eller den andra resetjänstklienten / de andra resetjänstklienterna har samåkningsförbud i sina uppgifter. I detta fall dras emellertid en hel resa av reserätten hos båda klienterna. Vid samåkning får restiden förlängas med högst 30 minuter jämfört med enskild skjuts. 14

15 Resor till begravningsplatsen Samma bil kan användas för både tur- och returresa endast vid besök till begravningsplatsen. Bilens väntetid på begravningsplatsen är 20 minuter. För tur- och returresan debiteras två resor. Om resan omfattar väntetid på begravningsplatsen kan inga andra uppehåll på tio minuter göras under resan. Trappassistans/-klättrare Om ni rör er med rullstol och det vid avgångs- eller ankomstadressen finns trappor för vilka en trappklättrare eller en extra chaufför för assistans är nödvändig ska ni beställa resan dagen innan. På så sätt garanteras nödvändig assistans. Assistans i trappor eller en trappklättrare är nödvändig om det finns fler än tre trappor på avgångs- eller ankomstadressen. Ni måste ha ett beslut om trappassistans. Beslutet görs vid enheten för handikappservice i ert område. 15

16 Eldmoped En elmoped kan transporteras i Helsingfors Resetjänsts bilar endast om elmopeden kan fästas tryggt i bilen under resan. För att kunna fästas ska elmopeden ha speciella fästpunkter på ramen. Transporten förutsätter också att mopeden får plats på bilens lyftanordning. Enligt den gällande EU-standarden är minimilängden för en elmoped som placeras vid bilens bakdörr 120 cm. Man får inte sitta på elmopeden under resan. Säkerhetsanvisningar Ni och andra passagerare ska använda bilbälte under resan. Om ni har ett eget bilbälte på rullstolen rekommenderar vi att ni tar det med er. Vid behov kan ni be chauffören om hjälp med att spänna fast bilbältet. Chauffören ska fästa rullstolen på fyra fästpunkter som är avsedda för ändamålet under resan. Också andra medhavda hjälpmedel ska fästas vederbörligt. Bilens chaufför ansvarar för detta. 16

17 Det personliga stadskortet Med stadskortet betalas endast resor som beställts via Helsingfors Resetjänst. Ni ska alltid ha med er stadskortet när ni reser med Helsingfors Resetjänst. Utan kortet får resetjänstbilen som sköter transporten inte ersättning för resan från kommunen. Kortet är personligt och får inte överlåtas till andra personer. Med kortet kan ni inte betala resor i samband med läkarbesök, sjukvård, rehabilitering eller service av hjälpmedel. För dessa resor kan ni ansöka om ersättning hos Folkpensionsanstalten (Fpa). I oklara fall ska klienten på förhand utreda hos Fpa om resan hör till de resor som Fpa ersätter. Med stadskortet kan ni resa inom Helsingfors, från Helsingfors till närkommuner samt inom närkommunerna (Esbo, Grankulla, Vanda och Sibbo). Synskadade patienter har också rätt att resa till kurscentret Onnela i Tusby. 17

18 Om resan sträcker sig utanför de nämnda närkommunerna ska klienten själv betala den andel för resekostnaderna som gäller för resan utanför områdesgränserna. Meddela detta till Helsingfors Resetjänst när ni beställer resan och också till chauffören när resan inleds. Ni har rätt att få kvitto på de resekostnader som ni har betalat. Ni ska uppvisa stadskortet till chauffören i resans början och samtidigt också ange resans syfte. Detta är viktigt speciellt om ni utöver resorna på fritiden och för att uträtta ärenden reser i arbetet eller för studier. Kortläsaren har följande resekoder: Ärenden och fritid kod 1 Arbetsresa kod 4 Studieresa kod 2 Övrig resa kod 7 18

19 Om ni av någon anledning inte har stadskortet med er när resan inleds måste ni betala kostnaderna för hela resan. Ni kan i detta fall i efterhand ansöka om ersättning för rimliga resekostnader från socialverket mot uppvisande av det ursprungliga kvittot. Kvittot ska vara maskinskrivet. Ett handskrivet kvitto duger i detta fall inte då det inte innehåller all nödvändig information om resan. Om stadskortet missbrukas faktureras hela resekostnaden från klienten. Om klienten inte följer anvisningarna som gäller kortets användning spärras kortet. Då får klienten ersättning för rimliga resekostnader först i efterhand mot uppvisande av kvitton. Kvittona som uppvisas ska vara maskinskrivna. Handskrivna kvitton duger inte eftersom deras riktighet är svår att bevisa. Om ni flyttar eller om kortet kommer bort eller skadas ska ni anmäla detta till enheten för handikappservice i ert område. Kort som tagits ur bruk ska returneras i ett stycke till enheten för handikappservice. 19

20 Assistans- och invatillägg Socialverket betalar taxiföretaget för den assistans som ni får. Ni ska ha ett separat beslut om behovet av assistans. Assistans- eller invatillägget säkerställer att ni alltid får den assistans som ni behöver. Assistans från chauffören är inte beroende av vilken typ av fordon resan görs med. Meddela om behovet av assistans i samband med beställningen så att tillräcklig tid kan reserveras. Assistanstillägget berättigar er att få hjälp av chauffören till exempel från bilen hem. Invatillägget beviljas alla som behöver en bil med invautrustning och tillägget förpliktar chauffören att vid behov assistera er på sträckan mellan bilen och destinationsadressen eller tvärtom. 20

21 Ni kan ha med er nödvändiga hjälpmedel och andra saker (t.ex. butikskasse, resväska, barnvagn). T.ex. möbler, stora hushållsmaskiner eller flyttlådor som tar stor plats får inte transporteras med resetjänsten. Enligt socialverkets anvisningar ska chauffören bära sådana föremål till eller från bilen som chauffören klarar av att hantera samtidigt som denne ledsagar er. Chauffören ska också se till att ni får med er era övriga hjälpmedel. Meddela extra hjälpmedel när ni gör beställningen. Om ni har djur med er ska ni meddela resetjänstcentralen om detta när ni beställer resan. 21

22 Resor på fritiden i övriga Finland Om ni har beviljats färdtjänst enligt handikappservicelagen eller socialvårdslagen har ni rätt till färdtjänst också på andra håll i Finland. Detta förutsätter att ni vistas utanför Helsingfors ekonomiområde över en vecka. Denna reserätt ska ansökas på förhand vid enheten för handikappservice i ert bostadsområde. Från ansökan ska vistelsens längd, vistelseort och resornas längd framgå. Stadskortet kan inte användas utanför Helsingfors ekonomiområde. Resan ersätts mot uppvisande av korrekt ifyllda kvitton och från ersättningssumman avdras resornas självriskandel som motsvarar priset för HRT:s regionbiljett som köps av chauffören. Resorna som ni använt avdras från er månatliga reserätt. 22

23 Ledsagare Ni har rätt att avgiftsfritt ta med er en ledsagare på resor med resetjänsten. Ledsagarens ålder och handlingsförmåga ska vara sådana att denne kan följa klienten utan att klientens eller ledsagarens säkerhet äventyras. Resetjänstbilen hämtar inte ledsagaren från en annan adress utan denne ska stiga på och av vid samma adress som klienten. Om ledsagaren har med sig något hjälpmedel ska resetjänstcentralen meddelas om detta när skjutsen beställs. Chauffören är förpliktad att vid behov hjälpa ledsagaren att ta sig in i eller ut ur bilen. Om ledsagaren har ett stadskort debiteras ingen resa på kortet. Andra personer som följer med klienten men som inte är dennes ledsagare betalar det gällande priset för en enkelbiljett i kollektivtrafiken. Barn under 7 år åker med gratis. Ni ska alltid meddela om ni reser med ledsagare eller annat sällskap när ni beställer skjutsen eftersom endast ett begränsat antal personer får plats i bilen. Resorna förmedlas alltid enligt klientens klientuppgifter och därför tar beställningssystemet inte nödvändigtvis i beaktande t.ex. en eventuell elrullstol som ledsagaren använder. 23

24 Bil från taxistolpe Tillstånd för skjuts från en taxistolpe kan endast beviljas av Helsingfors Resetjänsts central innan resan inleds. Tillstånd för skjuts från en taxistolpe kan beviljas i situationer där det kan vara svårt för bilen att avhämta er. Med stadskortet kan ni endast betala sådana resor till vilka ni har på förhand beviljats tillstånd för skjuts från en taxistolpe. Om ni tar en skjuts självständigt utan att gå via Resetjänstens beställningssystem faktureras ni för resans kostnader och ert kort kan spärras. För att få tillstånd för skjuts från en taxistolpe ska ni kontakta Helsingfors Resetjänsts central före resans början. Ni ska också efter resan meddela bilens ordningsnummer till Resetjänsten. Numret registreras i Resetjänstens beställningssystem. Bilens ordningsnummer kan också meddelas med ett textmeddelande. 24

25 Klientrespons Skriftlig respons på resetjänsten kan lämnas via Helsingfors Resetjänsts internetsidor. Adressen är rådgivning och respons eller fritt formulerad klientrespons. Respons kan också ges genom att ringa resetjänstens nummer (09) De klienter som inte har möjlighet att lämna sin respons via Helsingfors Resetjänsts internetsidor kan använda e-postadressen 25

26 Helsingforsregionens resekort Resetjänstklienter får vid behov ett personligt resekort för Helsingforsregionen (HRT). Kortet berättigar till avgiftsfria resor med kollektivtrafiken inom Helsingforsregionen. Socialverket beställer resekortet och skickar det åt klienten. Resekortet är giltigt under färdtjänstbeslutets giltighetstid. Rullstolsbundna eller gravt synskadade klienter och deras ledsagare får resa med en gemensam biljett i huvudstadsregionens kollektivtrafik, om klienten har stamkortet Rätt till ledsagare. Stamkortet beviljas passageraren vid HRT:s serviceställen genom en separat ansökan om personen på grund av sitt handikapp behöver ledsagare. Läkarintyget om handikapp och behovet av ledsagare som ska bifogas till ansökan kan skrivas av en hälsocentralläkare, specialläkare eller privatläkare. På stamkortet finns passagerarens foto. Mer information fås från HRT:s kundtjänst. 26

27 Enheterna för handikappsservice (byråsekreterare) Byråsekreterarnas telefontid är må fre kl Den svenskspråkiga enheten betjänar svenskspråkiga klienter från hela Helsingfors. De övriga enheterna betjänar enligt bostadsortens postnummer. Klienterna ringer följande telefonnummer enligt indelningen på basis av efternamnets första bokstäver. Svenskspråkiga enheten för handikappservice (H:fors 10 99) PB 7140, Helsingfors stad Tavastvägen 13, Helsingfors A K tfn (09) L Ö tfn (09)

28 Norra enheten för handikappservice (H:fors 56, 62 79) PB 8340, Helsingfors stad Storkärrskanten 1, Helsingfors Månsas (62 69) tfn (09) tfn (09) Malm (56, 70 79) A M tfn (09) N Ö tfn (09) Södra enheten för handikappservice (H:fors 10 26, 45 61) PB 7115, Helsingfors stad Andra linjen 4 A, 3:e vån, Helsingfors A Jak tfn (09) Jal Lin tfn (09) Lio Por tfn (09) Pos Tol tfn (09) Tom Ö tfn (09)

29 Västra enheten för handikappservice (H:fors 27 44) PB 8160, Helsingfors stad Silvervägen 6, 4:e vån, Helsingfors A K tfn (09) L Q tfn (09) R Ö tfn (09) Östra enheten för handikappservice (H:fors 57, 80 99) PB 7380, Helsingfors stad Visbygränden 2, 2:a vån, Helsingfors A Hu tfn (09) Hv K tfn (09) L N tfn (09) O Sh tfn (09) Si Ö tfn (09)

30 Ytterligare information Ytterligare information om färdtjänsten hittar Ni på socialverkets internetsidor på adressen > Palvelut (på finska) och på adressen (på finska) 30

31 31

32 32 Lay out: Helena Kajander. Tryck: Star-Offset Oy, 2010.

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI Färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp SJUNDEÅ 2 Bästa färdtjänstkund i Sjundeå kommun! Här får ni en bruksanvisning för färdtjänsten.

Läs mer

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI Färdtjänst enligt socialvårdslagen SJUNDEÅ 2 Bästa färdtjänstkund i Sjundeå kommun! Här får ni en bruksanvisning för färdtjänsten. Färdtjänstresorna är avsedda

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA Färdtjänsten är avsedd för resor för skötsel av ärenden, rekreation och/eller arbete

Läs mer

ANVISNINGAR OM FÄRDTJÄNST TILL DEM SOM ANLITAR HANDIKAPPTAXI

ANVISNINGAR OM FÄRDTJÄNST TILL DEM SOM ANLITAR HANDIKAPPTAXI ANVISNINGAR OM FÄRDTJÄNST TILL DEM SOM ANLITAR HANDIKAPPTAXI Bästa färdtjänstkund! Här får Ni en bruksanvisning för färdtjänsten till Er hjälp. Färdtjänstresorna är avsedda för resor enligt färdjänstkundernas

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN

ANVISNINGAR FÖR DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN ANVISNINGAR FÖR DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN Bästa färdtjänstkund! Här får Ni en bruksanvisning för färdtjänsten till Er hjälp. Färdtjänstresorna är avsedda för resor

Läs mer

Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors

Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors 17,6,2014 Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors Ändringar i Helsingforsbornas färdtjänst Helsingfors social- och hälsovårdsverk kommer under de närmaste månaderna

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med ett varaktigt funktionshinder och som har

Läs mer

Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd

Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd Innehållsförteckning Vad står i beslutet? 3 Var och när får jag åka, vad gäller vid resa? 3 Medresenär, ledsagare 4 Beställning av resa 5 Resegaranti

Läs mer

Gäller från 1 juli 2015 Färdtjänst Beställning av resa telefon 046-616 16

Gäller från 1 juli 2015 Färdtjänst Beställning av resa telefon 046-616 16 Gäller från 1 juli 2015 Färdtjänst Beställning av resa telefon 046-616 16 2 Innehåll Beviljad färdtjänst... 3 servicenivåer... 3 arbetsresor... 4 flytta från kommunen... 4 förlorat eller skadat färdtjänstkort...

Läs mer

RIKSFÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE

RIKSFÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE RIKSFÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE REGLER OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER Beställarrådet för färdtjänsten i östra Skåne har vid sammanträde 2009-06-12 beslutat rekommendera de samverkande kommunerna i östra Skåne

Läs mer

Helsingforsregionens kollektivtrafik. Biljettpriserna

Helsingforsregionens kollektivtrafik. Biljettpriserna Helsingforsregionens kollektivtrafik Biljettpriserna fr.o.m. 1.1.2014 Periodbiljetter på resekortet Resekortet kan laddas med period. Längden på reseperioden du väljer kan vara minst två veckor och högst

Läs mer

Färdtjänst. Ale kommun

Färdtjänst. Ale kommun Färdtjänst Ale kommun Januari 2015 Innehåll Om färdtjänst... 3 Att vara berättigad till färdtjänst?... 3 Så ansöker du... 3 Utredning och beslut... 3 Omprövning av färdtjänsttillstånd... 4 Då behovet förändras

Läs mer

6 Tillstånd för färdtjänst prövas av kommunen där sökande är folkbokförd.

6 Tillstånd för färdtjänst prövas av kommunen där sökande är folkbokförd. GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN För den som är färdtjänstberättigad i Jönköpings län finns det möjlighet att ansöka om färdtjänst. Färdtjänst kan efter behov erbjudas i olika former.

Läs mer

Samhällsbyggnad Gävle. Färdtjänst

Samhällsbyggnad Gävle. Färdtjänst Samhällsbyggnad Gävle Färdtjänst Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken. Det är ett alternativ till vanliga bussar, men med fordon som är avsedda för personer med funktionshinder. När du åker färdtjänst

Läs mer

LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST?

LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST? Färdtjänst VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som efter behovsprövning är tillgänglig för personer som på grund av funktionshinder

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun Riktlinjer för färdtjänst Enköpings kommun LAGEN OM FÄRDTJÄNST De grundläggande förutsättningarna för tillstånd anges i Lag om färdtjänst (SFS 1997:736). Färdtjänst är till för dem som på grund av funktionshinder

Läs mer

REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I HALMSTADS KOMMUN - RIKSFÄRDTJÄNST

REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I HALMSTADS KOMMUN - RIKSFÄRDTJÄNST REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I HALMSTADS KOMMUN - RIKSFÄRDTJÄNST Antaget av kommunfullmäktige den 28 augusti 2007, 276 samt reviderat den 27 mars 2012, 35 1 Allmänna förutsättningar 1.1 Definitioner

Läs mer

Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik

Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik 2015 Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik 1.1.2015 Resevillkor för Helsingforsregionens trafik (HRT) tillämpas på kollektivtrafikresor

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 2013-12-17 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommun. VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst

Läs mer

Bestämmelser Tillstånd för färdtjänst beskrivs i Lag om färdtjänst (1997:736) enligt följande paragrafer:

Bestämmelser Tillstånd för färdtjänst beskrivs i Lag om färdtjänst (1997:736) enligt följande paragrafer: 1(7) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för färdtjänst Färdtjänst Allmänt Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform till de allmänna kommunikationerna. Val av fordon eller transportform

Läs mer

Yksi kortti riittää Ett kort räcker

Yksi kortti riittää Ett kort räcker Yksi kortti riittää Ett kort räcker Alla resor med ett resekort HRT:s tredje zon utsträcks till Sibbo och HRT:s resekort med period- och värdebiljetter tas i bruk i busstrafiken i Sibbo i början av år

Läs mer

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå?

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå? LAPPTRÄSK KOMMUN Socialbyrå Lappträskvägen 20 07800 Lappträsk tel. (019) 510 860 fax (019) 610 124 ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Anlänt / 20 enligt socialskyddslagen SÖKANDE Efternamn och alla förnamn Personbeteckning

Läs mer

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län Kalmar Länstrafik Serviceresor Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst En del av Landstinget i Kalmar län Inledning Sjukresor Färdtjänst Riksfärdtjänst Så här betalar du Hur du ansöker Kontaktuppgifter

Läs mer

SJUNDEÅ KOMMUN. ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST enligt lagen om service och stöd p.g.a. handikapp. Ansökan har anlänt: 1 SÖKANDES UPPGIFTER

SJUNDEÅ KOMMUN. ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST enligt lagen om service och stöd p.g.a. handikapp. Ansökan har anlänt: 1 SÖKANDES UPPGIFTER 1(5) Ansökan har anlänt: Rätten till färdtjänst på grund av handikapp gäller personer som på grund av gravt handikapp har särskilda svårigheter att röra sig och som på grund av sitt handikapp eller sin

Läs mer

GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN

GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN För den som är färdtjänstberättigad i Jönköpings län finns det möjlighet att ansöka om färdtjänst. Färdtjänst kan efter behov erbjudas i olika former:

Läs mer

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST 2 Till Dig som behöver veta mer om riksfärdtjänst Riksfärdtjänsten är ett kommunalt ansvar. Det innebär att Du som är folkbokförd i Danderyds kommun ska

Läs mer

Trafikundersökning 2014 Bakgrundsfrågor

Trafikundersökning 2014 Bakgrundsfrågor Trafikundersökning 2014 Bakgrundsfrågor Ifall undersökningen riktar sig till ett barn i ert hushåll ber vi föräldrarna eller en förmyndare svara för barnet. Är era uppgifter korrekta i följebrevet? Ifall

Läs mer

Riktlinjer vid riksfärdtjänst

Riktlinjer vid riksfärdtjänst 1 Individ- och myndighetsnämnden Riktlinjer vid riksfärdtjänst Individ- och myndighetsavdelningen 2011-09-06 2 1. GRUNDER FÖR RIKSFÄRDTJÄNSTTILLSTÅND...3 2. PRÖVNING AV TILLSTÅND TILL RIKSFÄRDTJÄNST...4

Läs mer

Riksfärdtjänst. Ale kommun

Riksfärdtjänst. Ale kommun Riksfärdtjänst Ale kommun Broschyren är en sammanfattning av bestämmelserna i lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735) och Ale kommuns riktlinjer för riksfärdtjänst (antagna av Kommunfullmäktige 2006-03-27)

Läs mer

Färdtjänst. - den särskilda kollektivtrafiken. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00

Färdtjänst. - den särskilda kollektivtrafiken. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00 Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00 Färdtjänsthandläggare 0410-73 34 59, 0734-42 29 49 Telefontid: Måndag - fredag mellan 8.30-9.30 E-post:

Läs mer

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Till dig som behöver veta mer om riksfärdtjänst Riksfärdtjänsten är ett kommunalt ansvar.

Läs mer

Serviceresor Malmö stad

Serviceresor Malmö stad Serviceresor Malmö stad Information om färdtjänst och riksfärdtjänst Innehållsförteckning Färdtjänsten i Malmö stad... 4 Ansöka om färdtjänsttillstånd... 5 Färdtjänst för barn och ungdomar... 6 Tidsbegränsade

Läs mer

RIKSFÄRDTJÄNSTRESOR INFÖR JUL-, NYÅR- OCH TRETTONDAGSHELGEN

RIKSFÄRDTJÄNSTRESOR INFÖR JUL-, NYÅR- OCH TRETTONDAGSHELGEN RIKSFÄRDTJÄNST BOKNING AV RESA Beviljad resa beställs hos Enheten för bistånd och stöd. Telefon 0371-814 29 eller 0371-811 29. Beviljad resa med allmänna kommunikationer beställs minst 14 vardagar innan

Läs mer

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar:

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar: REGLER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I BLEKINGE Fastställda 2011-11-14 av Kollektivtrafikmyndigheten i Blekinge Reviderad 2012-10-18: Ledsagare sista stycket tillagt 1. Allmänna förutsättningar Riksfärdtjänst kan

Läs mer

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken FÄRDTJÄNST den särskilda kollektivtrafiken Färdtjänst Färdtjänst är en form av kollektivtrafik och inte en vanlig taxiresa. All färdtjänst bygger på samåkning. Färdtjänst kan beviljas för personer med

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN. Färdtjänst I HÖÖRS KOMMUN. Gällande från och med

HÖÖRS KOMMUN. Färdtjänst I HÖÖRS KOMMUN. Gällande från och med HÖÖRS KOMMUN Färdtjänst I HÖÖRS KOMMUN Gällande från och med 1 juli 2008 Vad är färdtjänst? Färdtjänst är kollektivtrafik Särskild kollektivtrafik som kan erbjudas den som på grund av varaktig funktionsnedsättning

Läs mer

Så fungerar FLEXLINJEN. i Göteborg

Så fungerar FLEXLINJEN. i Göteborg Så fungerar FLEXLINJEN i Göteborg Välkommen till Flexlinjen Flexlinjen är en del av den allmänna kollektivtrafiken och alla är välkomna att åka med. Flexlinjen kör i begränsade områden och kan komma närmare

Läs mer

2012-10. Resa med riksfärdtjänst

2012-10. Resa med riksfärdtjänst 2012-10 Resa med riksfärdtjänst 1 Resa med riksfärdtjänst Den allmänna kollektivtrafiken med buss, tåg, flyg och båt ska utformas så att så många som möjligt ska kunna använda den. För dig som på grund

Läs mer

Färdtjänst. En del av kollektivtrafiken. Information om regler och avgifter för färdtjänst i Nordanstigs kommun

Färdtjänst. En del av kollektivtrafiken. Information om regler och avgifter för färdtjänst i Nordanstigs kommun Färdtjänst En del av kollektivtrafiken Information om regler och avgifter för färdtjänst i Nordanstigs kommun 2 Vad är färdtjänst? Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken. Färdtjänstresan är en resa

Läs mer

Sjukresor. Information och regler för dig som behöver resa för att få vård

Sjukresor. Information och regler för dig som behöver resa för att få vård Sjukresor Information och regler för dig som behöver resa för att få vård 1 Sjukresa Du kan få ersättning för din resa till eller från sjukvården inom Kronobergs län. Det gäller all vård som Region Kronoberg

Läs mer

Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar

Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar s1(7) Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar Inledning Region Skåne ansvarar för att utreda och pröva tillstånd till riksfärdtjänst för invånare som är folkbokförda i de kommuner som överlåtit

Läs mer

Kommunalt regelverk för riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013

Kommunalt regelverk för riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013 Kommunalt regelverk för riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013 Fastställt av - Regionfullmäktige 2012-10-12, 46 - Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst

Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst 008/525-TN Dnr 2008/525-TN-364 Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst Antagna av Tekniska nämnden 2008-04-15 program policy handlingsplan riktlinje Riktlinjer för riksfärdtjänst program policy

Läs mer

RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning)

RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning) RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning) Personnummer BB Gata, box Innehar CSN/SFS-kort Postnummer Ort Telefon (även riktnummer) Ev. mobiltelefonnummer Ja Nej Rollator, fällbar Rullstol, fällbar

Läs mer

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 2012-05-30 1(6 Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 Färdtjänst Inledning Färdtjänst är ett komplement till och en del av den allmänna kollektivtrafiken.

Läs mer

FÄRDTJÄNST SKARABORG. 30 8 JAN SEP 2012 och tills vidare

FÄRDTJÄNST SKARABORG. 30 8 JAN SEP 2012 och tills vidare FÄRDTJÄNST SKARABORG 30 8 JAN SEP 2012 och tills vidare FÄRDTJÄNST Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken som beviljas efter individuell prövning, enligt Lag om färdtjänst (LAG 1997:736). Du kan beviljas

Läs mer

Sida 1 av 6. Antagna av socialnämnden 2006-12-05 SN 2006/0188 2015-04-13 SN 2015/0026

Sida 1 av 6. Antagna av socialnämnden 2006-12-05 SN 2006/0188 2015-04-13 SN 2015/0026 Sida 1 av 6 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV RIKSFÄRDTJÄNST I DANDERYDS KOMMUN Antagna av socialnämnden 2006-12-05 SN 2006/0188 2015-04-13 SN 2015/0026 Sida 2 av 6 Riktlinjer för handläggning av riksfärdtjänst

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 5 AVSNITT NR 7.3 Datum Sid 1 (1-6) 2007-09-19

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 5 AVSNITT NR 7.3 Datum Sid 1 (1-6) 2007-09-19 GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 5 AVSNITT NR 7.3 Datum Sid 1 (1-6) 2007-09-19 REGLER FÖR FÄRDTJÄNST Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-23, 71 att gälla fr o m 2007-01-01. INLEDNING

Läs mer

Resor med buss eller tåg i Västmanland

Resor med buss eller tåg i Västmanland Resor med buss eller tåg i Västmanland Här kan du läsa hur du ska göra när du vill resa med buss och tåg i Västmanland Bolaget du reser med heter VL. Du får veta var du kan köpa biljetter och hur du gör

Läs mer

Serviceresor. Information om färdtjänst och riksfärdtjänst

Serviceresor. Information om färdtjänst och riksfärdtjänst Serviceresor Information om färdtjänst och riksfärdtjänst Innehållsförteckning 1. Färdtjänsten i Malmö stad... 4 Begreppsförklaring... 4 2. Ansöka om färdtjänsttillstånd... 5 Överklagande... 6 Färdtjänst

Läs mer

Elektroniskt direktersättningsförfarande vid Fpa ersatt transport. Intstruktioner för trafikanter och chaufförer

Elektroniskt direktersättningsförfarande vid Fpa ersatt transport. Intstruktioner för trafikanter och chaufförer Elektroniskt direktersättningsförfarande vid Fpa ersatt transport Intstruktioner för trafikanter och chaufförer Innehåll 1. Syftet för instruktionerna 2. Beställningar och helpdesk 3. Förmedlingsapparatens

Läs mer

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning HEJA BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning I den här broschyren får du veta hur du reser med buss i Örebro län, hur du betalar och

Läs mer

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar, på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor. Dalatrafik handlägger

Läs mer

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor, handlägger ansökningar

Läs mer

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2015. Prislista och information för resor inom Kalmar län.

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2015. Prislista och information för resor inom Kalmar län. För resor inom Kalmar län Gäller från och med 1 januari 2015 och information för resor inom Kalmar län. En del av Landstinget i Kalmar län Allt du behöver är ett Resekort Alla våra produkter läggs på ett

Läs mer

serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor

serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor ofolder.indd 1 2014-12-02 13:43 Detta är Jojo Serviceresor Jojo Serviceresor är ett kort som du använder både för resa med Skånetrafikens bussar och tåg

Läs mer

Boxholms kommun Omsorgsverksamheten. Boxholm kommuns riktlinjer för färdtjänst

Boxholms kommun Omsorgsverksamheten. Boxholm kommuns riktlinjer för färdtjänst Boxholm kommuns riktlinjer för färdtjänst INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OM FÄRDTJÄNST... 2. ANSÖKNING OCH HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST... Riktlinjer:... 3. FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND... Riktlinjer:... 3.1 TILLSTÅNDSNIVÅER...

Läs mer

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad Kommunal färdtjänst 2015 Samhällsbyggnad Vad är färdtjänst? FÄRDTJÄNST är en form av kollektivtrafik för människor med väsentliga funktionsnedsättningar. Många människor med rörelsehinder eller annan funktionsnedsättning

Läs mer

Kom ihåg att boka i tid

Kom ihåg att boka i tid Kom ihåg att boka i tid SJUKRESOR I HALLAND En resa till och från läkarvård, sjukvårdande behandling eller tandläkare räknas som sjukresa för dig som är folkbokförd i Halland. När du ska beställa din sjukresa

Läs mer

Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun

Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 4.6.4 Antagen av kommunfullmäktige 22/94 Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun 1 Allmänna förutsättningar för resor med riksfärdtjänst Riksfärdtjänst ges till personer som till följd

Läs mer

Information till dig som vårdnadshavare

Information till dig som vårdnadshavare Dnr 5.3.1-587/2015 Ekonomi och styrning, Sida 1 (5) Planeringsenheten 2015-03-09 Information Information till dig som vårdnadshavare Frågor & svar gällande skolskjuts för fristående skola eller för kommunal

Läs mer

Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur

Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur Här kan Du läsa om olika färdmedel, kostnader och ersättningar samt om hur Du beställer Din resa och Din Turs resegaranti. Att resa med

Läs mer

RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning)

RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning) RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning) Personnummer BB CSN/Student-kort Nej Postnummer Ort Ev. mobiltelefonnummer Rollator, fällbar Rullstol, fällbar Lätt elrullstol (

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Stöd för närståendevård Vad är stöd för närståendevård? Förutsättningarna för stödet Vem kan vara närståendevårdare? Bedömning av vårdbehovet Vårdarvoden Lagstadgad ledighet Övriga tjänster Att ansöka

Läs mer

ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST

ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Socialförvaltningen 1/7 ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Handikappservice A. GRUNDUPPGIFTER Släktnamn och förnamn Adress Personbeteckning Postnummer och postort Tel. hem Tel. gsm Yrke Arbetsplats Jag är mantalsskriven

Läs mer

Res smart och enkelt med. Resekortet. Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland

Res smart och enkelt med. Resekortet. Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland Res smart och enkelt med Resekortet Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland Det alltid billigare att resa med Resekortet än att betala kontant både för dig som reser ofta eller då

Läs mer

Guide för ansökan om.fi-domännamn

Guide för ansökan om.fi-domännamn Guide för ansökan om.fi-domännamn Varje finländare kan lägga upp webbsidor vare sig det handlar om ett företag, ett innebandylag, en syförening eller en privatperson. Till internets grundläggande rättigheter

Läs mer

Lördagsflexlinjen. Mölndal. Flexlinjen är en del av den allmänna kollektivtrafiken och till för alla.

Lördagsflexlinjen. Mölndal. Flexlinjen är en del av den allmänna kollektivtrafiken och till för alla. Lördagsflexlinjen Mölndal Flexlinjen är en del av den allmänna kollektivtrafiken och till för alla. Så fungerar flexlinjen För att åka med flexlinjen måste man ringa och boka sin resa. Bussen stannar bara

Läs mer

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Barn och utbildningsförvaltningen Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3

Läs mer

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun. Ulricehamn 2014-03-19. Gunnar Scorénius Utredare

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun. Ulricehamn 2014-03-19. Gunnar Scorénius Utredare Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun Ulricehamn 2014-03-19 Gunnar Scorénius Utredare Regler för färdtjänst 1 Inledning 1.1 Allmänt om färdtjänst Tillstånd till färdtjänst skall

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (7) REGELVERK OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR FÄRDTJÄNSTEN I HÖGANÄS

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (7) REGELVERK OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR FÄRDTJÄNSTEN I HÖGANÄS KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (7) Ersätter KFS 2013:26 2014:08 REGELVERK OCH TILLÄMPNINGS FÖR FÄRDTJÄNSTEN I HÖGANÄS DEFINITIONER Särskild kollektivtrafik är transporter som avser färdtjänst, omsorgsresor,

Läs mer

Information. Parkeringstillstånd. för. rörelsehindrade

Information. Parkeringstillstånd. för. rörelsehindrade Information om Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 1 Denna information är en kortfattad information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Kontakta oss gärna om ni har ytterligare frågor. Kontaktinformation

Läs mer

Regler för sjukresor 1

Regler för sjukresor 1 Regler för sjukresor 1 Färdsätt Egenavgift Villkor Utbetalning Innehållsförteckning Snabbguide... 2 Kollektivtrafik t ex buss eller tåg. Egen bil 25 kr* 40 kr* Se sidan 8-9. Se sidan 8-9. Bilresor under

Läs mer

Regler för sjukresor med tillhörande taxa

Regler för sjukresor med tillhörande taxa Regler för sjukresor med tillhörande taxa Gäller för Region Skåne från och med 2009-05 - 01 1. Regler för sjukresor I lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (SFS 1991:419) regleras när reseersättning

Läs mer

Kulturbussbokning Manual för bokning via Dalatrafiks hemsida

Kulturbussbokning Manual för bokning via Dalatrafiks hemsida Kulturbussbokning Manual för bokning via Dalatrafiks hemsida Bokningssystem för kulturbuss Den här manualen beskriver hur du ska göra för att boka din kulturbussbiljett. Om din skola inte redan har inloggningsuppgifter

Läs mer

Ansökningshandling. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökningshandling. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad Myndighetsnämnden för Socialtjänst och Skola Ansökningshandling Parkeringstillstånd för rörelsehindrad OBS! Handläggningstiden är ca 6 veckor. YDRE KOMMUN Socialförvaltningen Kommunkontoret 570 60 YDRE

Läs mer

Arlanda Express. - Tåg Stockholm-Arlanda

Arlanda Express. - Tåg Stockholm-Arlanda Författare: Anette Tenggren 1/6 Arlanda Express - Tåg Stockholm-Arlanda Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer med funktionsnedsättningar 2 4 Säljkanaler 2 5 Biljettyper/distribution

Läs mer

Riktlinjer för handläggning och bedömning av tillstånd för kommunal färdtjänst och riksfärdtjänst i Lysekils kommun

Riktlinjer för handläggning och bedömning av tillstånd för kommunal färdtjänst och riksfärdtjänst i Lysekils kommun 071101 Riktlinjer för handläggning och bedömning av tillstånd för kommunal färdtjänst och riksfärdtjänst i Lysekils kommun Kommunal färdtjänst Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som

Läs mer

Information om Transporttjänster för patienter inom SLL

Information om Transporttjänster för patienter inom SLL Till Vårdgivare Information om Transporttjänster för patienter inom SLL Förtydligande av gällande regler för olika transportmöjligheter för patienter inom Stockholms läns landsting. Innehåll Förtydligandet

Läs mer

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län.

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. För resor över länsgräns Prislista Gäller från och med 1 januari 2015 Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. En del av Landstinget i Kalmar län Gränslöst resande! Nå hela södra Sverige

Läs mer

INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR

INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR Bildningsförvaltningen INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR OM SKOLSKJUTS Säker skolväg skapar vi tillsammans Skolskjutsinformation Enligt skollagen har kommunen skyldighet att anordna skolskjuts för elever i grundskolan

Läs mer

FINNPILOT PILOTAGE AB Villkor för lotsningstjänster 1.1.2015

FINNPILOT PILOTAGE AB Villkor för lotsningstjänster 1.1.2015 FINNPILOT PILOTAGE AB Villkor för lotsningstjänster 1.1.2015 Allmänna villkor för lotsningstjänster för aktörerna inom fartygstrafiken. Innehåll 1. Inledning... 3 2. Tillämpande av servicevillkoren och

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

Grundanmälan till föreningsregistret

Grundanmälan till föreningsregistret Förenings- och stiftelseärenden Besöksadress: Arkadiagatan 6 A, HELSINGFORS Postadress: PB 1190, 00101 HELSINGFORS Telefon: 029 509 5959 Fax: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000 0121 5011 82 OKOYFIHH Nordea

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR I REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN Om du bor i Jämtlands län kan du få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

INFORMATION SJUKRESOR

INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från landstinget för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Resan kan

Läs mer

Kimitoöns kommun (upphandlare) upphandlar skolskjutsar för alla grundskolor och förskolor, samt för mattransporter under skoldagar.

Kimitoöns kommun (upphandlare) upphandlar skolskjutsar för alla grundskolor och förskolor, samt för mattransporter under skoldagar. 1 (5) UPPHANDLING AV KIMITOÖNS KOMMUNS SKOLSKJUTSAR 2013-2015 KEMIÖNSAAREN KUNNAN 2013-2015 KOULUKULJETUSTEN HANKINTA ANBUDSFÖRFRÅGAN på skolskjutsar och mattransport Kimitoöns kommun (upphandlare) upphandlar

Läs mer

Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa

Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa Sjukresor Information till vårdgivare Maj 2008 www.sjukresor.sll.se www.uppdragsguiden.sll.se Den här broschyren vänder sig till dig som möter patienter med behov av sjukresa. Du får veta vad en sjukresa

Läs mer

Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11

Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 Bilaga. 39 Socialnämnden 2013-05-22 Reservation ärende 5: Riktlinjer för bedömning av insatser enligt SOL. Vi socialdemokrater tycker det är positivt att man

Läs mer

SKOLSKJUTSINFORMATION

SKOLSKJUTSINFORMATION Vasa Övningsskola SKOLSKJUTSINFORMATION 1 1. Inledning Denna broschyr är utarbetad av Vasa Övningsskola för att ge elever, vårdnadshavare och chaufförer information om skolskjutsarna och de spelregler

Läs mer

Priser Ystad Rønne 2016

Priser Ystad Rønne 2016 Priser Ystad 2016 STANDARD BILJETT Enkel resa SEK Vuxen 238 238 Barn 12-15 år 118 118 Barn 0-11 år a) 0 0 Längd max 6 m, höjd max 1,95 m 1398 1398 Längd max 6 m, höjd över 1,95 m 1677 1677 Längd max 12

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar

Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar 1 Meddelande till vårdnadshavarna Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar Bilaga: Blankett för anhållan om nedsatt avgift eller befrielse från avgiften

Läs mer

Din resa. 2015. En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015.

Din resa. 2015. En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015. Din resa. 2015 En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015. Innehåll Tidtabeller Åka buss och tåg Så köper du din resa Värmlandskortet

Läs mer

Anvisning om civiltjänstgörares resor

Anvisning om civiltjänstgörares resor Anvisning om civiltjänstgörares resor Anvisning om civiltjänstgörares resor ANVISNING TEM/327/00.03.05.02/2015 12.2.2015 Gäller från 12.2.2015 och tills vidare Innehåll 1 Allmänt... 3 1.1 Beställning av

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_MUU 1 *1069901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND I FINLAND; ÖVRIG GRUND Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd på basis av en grund för vilken

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Regler och tillämpningsanvisningar ÖFS 2013:44 (riktlinjer) för skolskjutsverksamheten i Österåkers kommun för elever i grundskola och särskola Antagen av Kommunfullmäktige:

Läs mer

Ansökningshandling. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökningshandling. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad Myndighetsnämnden för Socialtjänst och Skola Ansökningshandling Parkeringstillstånd för rörelsehindrad OBS! Handläggningstiden är ca 6 veckor. YDRE KOMMUN Socialförvaltningen Kommunkontoret 570 60 YDRE

Läs mer