Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd"

Transkript

1 Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd

2 Innehållsförteckning Vad står i beslutet? 3 Var och när får jag åka, vad gäller vid resa? 3 Medresenär, ledsagare 4 Beställning av resa 5 Resegaranti 6 Sjukresa 6 Arbetsresor 7 Samåkning/samordnad avgångstid 7 Egenavgift 8 Skyldigheter för färdtjänstresenär 9 Resenär faktureras för ej avbeställda resor 9 Vad händer när tillståndet går ut? 10 Resor inom annan kommun (RIAK) 11 Riksfärdtjänst 11 Kontaktuppgifter 12 2

3 Vad står i beslutet? Se beslutsmeddelande, av beslutet framgår: om du har beviljats färdtjänst med eller utan ledsagare. om du (är rullstolsanvändare och) har beviljats rullstolsplats i fordonet. Se till att rullstolen är godkänd för att sitta i under färd. under vilken tidsperiod ditt färdtjänsttillstånd gäller. Var och när får jag åka, vad gäller vid resa? Du får resa obegränsat antal resor inom Umeå kommun dygnet runt. Du ska vid resans start visa föraren giltigt färdtjänstkort och id-handling. Du kan vid behov få hjälp av föraren mellan fordon och port, lyfta i/ur bagage och hjälpmedel samt få hjälp att ta på/av bilbälte. Du får ta med normalt bagage, dvs två kassar, alternativt väskor samt gånghjälpmedel/förskriven rullstol som ryms i beviljat fordonsslag. Du får inte göra avbrott under resan för att uträtta ärenden längs resvägen. Färdtjänsten kan inte tillgodose önskemål om särskilt individuellt anpassad resa, exempelvis önskemål om särskild förare. 3

4 Får jag ha med mig medresenär? Du får utan särskilt tillstånd ha med dig medresenär som då ska stiga på och av på samma adress som du. Medresenär betalar avgift enligt gällande taxa. Läs mer om egenavgifter längre fram i foldern. Beslut om ledsagare vad innebär det? Enbart behov av ledsagare på resmålet ger inte rätt till ledsagare i färdtjänst. Om du har beviljats ledsagare (reshjälp) står det präglat på ditt färdtjänstkort. Ledsagaren ska ha nödvändiga kunskaper om din funktionsnedsättning för att kunna ge den service och hjälp som du behöver för att genomföra resan. Ledsagare får inte själv vara färdtjänstberättigad. Du får själv ordna ledsagare för resan och ledsagaren ska stiga på och av på samma adress som du. Förare kan inte överta ledsagares ansvar. 4

5 Hur beställer jag färdtjänstresa? Ordinarie färdtjänstfordon (personbil) ska beställas minst en timme före önskad avgångstid på telefon Specialfordon (rullstolsbuss) ska förbeställas senast kl dagen före avresa på telefon för att garantera resa. Entreprenören kan köra ett mindre antal spontana resor med specialfordon som är beställda samma dag. Naturligtvis kan du förbeställa din resa ännu tidigare. Kom ihåg att avbeställa resan i god tid om du inte kan genomföra den. Vid beställning av resa, tänk på att uppge: namn, personnummer och telefonnummer. tid och adress för hämtning och eventuell returresa samt om du ska ta med dig hjälpmedel, exempelvis rollator eller rullstol. vilken tid du senast måste vara framme om du har en tid att passa. om eventuell medresenär/ledsagare ska följa med. Tänk på att vara resklar på utsatt tid! 5

6 Vad är resegaranti? Om bilen är mer än 20 min försenad utifrån överenskommen tid som utlovats vid beställning av resan behöver du inte betala egenavgift. Har du förbeställt resan senast kl dagen innan tas ingen egenavgift ut för resan i: Färdtjänstbil om bilen är försenad minst 8 min utifrån överenskommen tid. Specialfordon om fordonet blir försenat minst 13 min utifrån överenskommen tid. Får jag använda kommunal färdtjänst för sjukresa? Nej, sjukresor får inte göras med färdtjänst. Resor till läkare, tandläkare, tandhygienist, sjukgymnast, distriktssköterska, provtagningar och vissa övriga verksamheter som tillhör landstinget är sjukresor. Om du ska besöka dessa vårdgivare och inte kan resa med allmänna kommunikationer, kontakta landstingets reseservice på telefon

7 Arbetsresor med färdtjänst vad innebär det? Arbetsresa i färdtjänst är ett högkostnadsskydd för ett visst antal resor mellan bostadsadress och arbetsplatsens adress. Resenären faktureras i efterhand kostnaden för ett periodkort i kollektivtrafiken. Har du behov av arbetsresor kontakta färdtjänst Umeå kommun på telefon Får jag använda färdtjänst för resor i tjänsten? Nej, färdtjänst får inte användas för resor i tjänsten. Arbetsgivare ska normalt bekosta dessa resor. Samåkning/samordnad avgångstid vad innebär det? Samåkning innebär att du åker tillsammans med andra färdtjänstresenärer precis som i den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänstfordonet kör kanske inte den kortaste vägen, utan kör och hämtar upp fler resenärer. Samåkning tillämpas med hänsyn till samhällskostnader och miljö. Samordnad avgångstid innebär att entreprenören kan planera avgångstid 30 min senare eller 60 min tidigare än vad du önskar. Entreprenören samordnar avgångstiderna för fler resenärer i närområdet. 7

8 Vilken egenavgift ska jag betala? Egenavgiften baseras på länstrafikens taxa för enkelbiljett med ett kostnadstillägg för de extra möjligheter som den kommunala färdtjänsten innebär där: du får resa obegränsat antal resor inom Umeå kommun dygnet runt, resan går från port till port, chauffören vid behov hjälper resenären in och ut ur fordonet, samt hjälper till med bagage. Egenavgiften betalar du kontant eller med kort till föraren efter avslutad resa. Om möjligt undvik stora valörer. Färdtjänstberättigad resenär 0-19 år betalar halv egenavgift. Medresenär betalar samma avgift som färdtjänstberättigad. Två barn under 7 år åker kostnadsfritt tillsammans med vuxen färdtjänstresenär. Barn och ungdom (7-19 år) som följer med som medresenär betalar halv egenavgift. 8

9 Som färdtjänstberättigad i Umeå kommun är jag skyldig att: följa kommunens regler och anvisningar för färdtjänst anmäla väsentliga förändringar i hälsotillstånd, funktionsnedsättning eller andra förändringar som kan påverka rätten till färdtjänst. vara startklar vid ytterporten på överenskommen upphämtningstid. anmäla om jag flyttar från kommunen och återsända färdtjänstkortet till Umeå kommun. Att exempelvis låna ut färdtjänstkortet till annan person kan innebära att tillståndet återkallas. Resenär faktureras för resa som inte avbeställts Invänta färdtjänstfordonet vid ytterporten vid överenskommen upphämtningstid. Färdtjänstfordonet åker från platsen om du kommer senare än 5 minuter efter överenskommen upphämtningstid. Om du kommer för sent, inte genomför din resa eller inte avbeställer din resa, en så kallad bomresa, kommer du som resenär att faktureras med dubbla lägsta egenavgift. 9

10 Vad händer när tiden för mitt färdtjänsttillstånd går ut? Du måste själv hålla reda på när ditt färdtjänsttillstånd går ut. Se giltighetstid på ditt färdtjänstkort. Om din funktionsnedsättning kvarstår kan du ansöka om nytt tillstånd cirka en månad före utgångsdatum. Du kan skriva ut ansökningsblankett direkt via webben Om du har e-legitimation kan du sända in din ansökan digitalt. Du kan naturligtvis också kontakta tillståndsenheten för färdtjänst och parkeringstillstånd för rörelsehindrade för att få ansökningsblankett hemskickad per post. Här finns mer information att ta del av Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev via webben för att ta del av nyheter och information. Där hittar du också vår blankett för synpunkter som går att skriva ut och skicka in. Vi tar gärna emot dina synpunkter på färdtjänsten i Umeå kommun. På kan du också ta del av Umeå kommuns generella föreskrifter och villkor för kommunal färdtjänst och riksfärdtjänst. 10

11 Resa inom annan kommun (RIAK) Som färdtjänstberättigad i Umeå kommun kan du erhålla kupong för resa inom annan kommun. RIAK kan användas för exempelvis resa mellan hållplats, tåg/busstation eller flygplats till/från resmålet. Du betalar egenavgift i bilen utifrån fastställd taxa för RIAK-resor. Maximalt 40 kuponger per kalenderår kan erhållas. Har du behov av RIAK-kupong, kontakta färdtjänst Umeå kommun på telefon i god tid, minst 10 dagar innan avresa. Riksfärdtjänst Du som har en stor och varaktig funktionsnedsättning och på grund av det måste resa på ett särskilt kostsamt sätt mellan kommuner i Sverige kan ansöka om riksfärdtjänst. Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller enskild angelägenhet av fritidskaraktär. Ansök skriftligen i god tid, minst en månad före planerad resa. Riksfärdtjänstresa beviljas i första hand för resa med allmänna kommunikationsmedel tillsammans med ledsagare. Resa med ordinarie färdtjänstfordon/personbil alternativt specialfordon beviljas endast i undantagsfall. 11

12 Framtagen av Umeå kommun, mars 2014 Beställa färdtjänstresa Boka ordinarie färdtjänstfordon/personbil: Boka specialfordon (rullstolsbuss): Beställa sjukresa Landstingets reseservice: Kontakt med tillståndsgivare , vardagar , E-post: Webb: Fax: Umeå kommun Färdtjänst Besöksadress Stadshuset, Skolgatan 31 A Postadress SE Umeå Telefon +46 (0) E-post

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun Riktlinjer för färdtjänst Enköpings kommun LAGEN OM FÄRDTJÄNST De grundläggande förutsättningarna för tillstånd anges i Lag om färdtjänst (SFS 1997:736). Färdtjänst är till för dem som på grund av funktionshinder

Läs mer

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST 2 Till Dig som behöver veta mer om riksfärdtjänst Riksfärdtjänsten är ett kommunalt ansvar. Det innebär att Du som är folkbokförd i Danderyds kommun ska

Läs mer

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst 1(26) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst Sjuk- och behandlingsresor Vem omfattas av regelverket för sjuk- och behandlingsresor? Alla personer

Läs mer

RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning)

RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning) RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning) Personnummer BB Gata, box Innehar CSN/SFS-kort Postnummer Ort Telefon (även riktnummer) Ev. mobiltelefonnummer Ja Nej Rollator, fällbar Rullstol, fällbar

Läs mer

INFORMATION SJUKRESOR

INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från landstinget för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Resan kan

Läs mer

AVLÖSARSERVICE INOM HEMTJÄNSTEN... 2 ALLMÄNNA RIKTLINJER AVSEENDE ANSTÄLLNING AV PERSONLIG ASSISTENT MED STÖD AV LSS, PAN-ANSTÄLLNING...

AVLÖSARSERVICE INOM HEMTJÄNSTEN... 2 ALLMÄNNA RIKTLINJER AVSEENDE ANSTÄLLNING AV PERSONLIG ASSISTENT MED STÖD AV LSS, PAN-ANSTÄLLNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialutskottet AVLÖSARSERVICE INOM HEMTJÄNSTEN... 2 ALLMÄNNA RIKTLINJER AVSEENDE ANSTÄLLNING AV PERSONLIG ASSISTENT MED STÖD AV LSS, PAN-ANSTÄLLNING... 3 ALLMÄNNA RIKTLINJER AVSEENDE

Läs mer

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Till dig som behöver veta mer om riksfärdtjänst Riksfärdtjänsten är ett kommunalt ansvar.

Läs mer

RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning)

RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning) RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning) Personnummer BB CSN/Student-kort Nej Postnummer Ort Ev. mobiltelefonnummer Rollator, fällbar Rullstol, fällbar Lätt elrullstol (

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Resor med buss eller tåg i Västmanland

Resor med buss eller tåg i Västmanland Resor med buss eller tåg i Västmanland Här kan du läsa hur du ska göra när du vill resa med buss och tåg i Västmanland Bolaget du reser med heter VL. Du får veta var du kan köpa biljetter och hur du gör

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Innehåll Så söker du hjälp 3 En lag om rätten att leva som andra 4 Socialtjänstlagen

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar FORUM FUNKTIONSHINDER Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Kort om bidrag från A-Ö Adresser

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Socialtjänsten Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Denna broschyr ges ut av Umeå socialtjänst. Denna utgåva uppdaterades

Läs mer

Vart vänder jag mig?

Vart vänder jag mig? Vart vänder jag mig? Information om samhällets hjälpmöjligheter vid neurologisk sjukdom och skada Råd- och stödenheten på Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Denna skrift kan beställas

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Hur lånar jag på biblioteket?

Hur lånar jag på biblioteket? Bibliotekets startsida / Hur lånar jag på biblioteket? Hur lånar jag på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker, filmer, cd-skivor, tidskrifter och annat. För att låna behöver du ett bibliotekskort.

Läs mer

Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker. Reumatikerförbundet

Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker. Reumatikerförbundet Reumatikerförbundets Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker Reumatikerförbundet Stöd och ersättningar Rehabilitering Skola - Utbildning Vårdsverige 2008 Vårdsverige

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Landstinget i Värmland 1 Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Patientavgifter 7 Patientjournal

Läs mer

Patientguide 2014 2013 1

Patientguide 2014 2013 1 Patientguide 2014 2013 1 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Patientguiden finns också på engelska och lättläst svenska. Du kan utan kostnad beställa patientguiden på telefon vx 0455-73 10 00 Vill

Läs mer