Programpunkter. Förvaltningschefen inleder. Redovisningsfrågor. Ny lagstiftning. Bankfrågor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programpunkter. Förvaltningschefen inleder. Redovisningsfrågor. Ny lagstiftning. Bankfrågor"

Transkript

1 Programpunkter Förvaltningschefen inleder Redovisningsfrågor Ny lagstiftning Bankfrågor

2 Inför inlämning av årsräkningen Hur kan granskningstiden förkortas? Överförmyndarnämndens målsättning är att 60 % av årsräkningarna ska vara granskade per den 30 juni årligen (uppfylldes den 19 juni i år) Granskningsläget uppdateras löpande på hemsidan

3 Prioriteringsordning vid granskning Årsvolym för 2014 är årsräkningar totalt, varav 1/10 kräver påminnelse (ej inkommen före 1 mars) Nya ställföreträdare, ställföreträdare som granskades med anmärkning föregående år samt generellt de som begär arvode för sitt uppdrag ska prioriteras. Fokus på huvudmännens rättssäkerhet vid prioritering! 1/3 av alla årsräkningar kräver kompletteringar att minska denna andel är den viktigaste utmaningen för att förkorta tiden för granskningen inför framtiden!

4 Skicka in rätt underlag Underlag som ska bifogas årsräkningen Följande underlag ska du bifoga när du lämnar in årsräkningen. Inkomster under året Kontrolluppgifter avseende pension och andra skattepliktiga inkomster Underlag för bostadsbidrag eller bostadstillägg. Besked om slutlig skatt samt skattekontoutdrag från Skatteverket. Underlag för övriga skattepliktiga respektive icke skattepliktiga inkomster

5 Skicka in rätt underlag Utgifter under året Kontoutdrag från bank som visar transaktionerna för hela redovisningsperioden Kvittenser på överlämnade privata medel Kontoutdrag från Skatteverket Försäkringsbesked Övriga utgifter ska alltid specificeras på särskild bilaga Tillgångar/skulder per den 31 december Årsbesked avseende samtliga tillgångar och skulder Taxeringsbevis avseende fastighet Underlag för eventuella andra tillgångar

6 Numrering på kontoutdrag Gå igenom kontoutdragen, händelse för händelse och numrera utifrån årsräkningens nummer så att det tydligt framgår vad du räknat in i respektive post!

7 Följ våra rekommendationer Gå noga igenom listan över vilka underlag som ska bifogas skicka inte in varken fler eller färre underlag än vad som framgår av instruktionerna Använd numrering på kontoutdragen för att tydliggöra vad som inräknats i respektive utgiftspost Ökad standardisering av redovisningarna, enligt våra rekommendationer, kommer att leda till snabbare granskning!

8 Ny lagstiftning Den enskildes inflytande ökar vad gäller valet av god man (dock: den föreslagna personen måste vara lämplig ) ÖF får ett ökat ansvar att hjälpa tingsrätten i ärenden om godmanskap och förvaltarskap (sammanställa utredning och inhämta yttranden) Lättare att bli av med ett uppdrag om man t.ex. blivit hotad av huvudmannen

9 Ny lagstiftning Om den gode mannen avlider, kan dödsboet bli befriat från redovisningsskyldighet gentemot ÖF. Möjlighet att få ersättning om redovisning ska ges in. ÖF ska ansvara för att gode män och förvaltare erbjuds den utbildning som behövs. Länsstyrelsen ska börja föra statistik över t ex hur många godmanskap det finns i landet.

10 Ny informationsskrivelse från Bankföreningen och Sveriges kommuner och landsting. (www.swedishbankers.se) Förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap Informationen utgår från föräldrabalkens reglering Regler som rör: a) relationen HM stf b) relationen stf ÖF

11 Huvudregel: alla konton är spärrade (14 kap 8 FB) - spärren tar sikte på ställföreträdaren För att kunna göra vardagliga återkommande betalningar eller inköp har ställföreträdaren rätt att ha ett transaktionskonto (max kr) Grunden för transaktionskontot: man utgår från att HM samtycker till den gode mannens åtgärder.

12 Krävs inget samtycke från huvudmannen för öppnande eller avslutande av konto som används för den dagliga hushållningen, dvs. transaktionskonto. öppnande eller avslutande av överförmyndarspärrat konto

13 Byte av bank Vid godmanskap: samtycke från huvudmannen alternativt ett läkarintyg som visar att huvudmannen inte kan samtycka Vid förvaltarskap: krävs inget samtycke från huvudmannen

14 Tillträde till bankfack Vid godmanskap: samtycke från huvudmannen alternativt ett läkarintyg som visar att huvudmannen inte kan samtycka Vid förvaltarskap: krävs inget samtycke från huvudmannen

15 Avsluta avtal om bankfack Vid godmanskap: samtycke från huvudmannen alternativt ett läkarintyg som visar att huvudmannen inte kan samtycka Vid förvaltarskap: krävs inget samtycke från huvudmannen

16 Kort eller kontanter? Flera banker erbjuder gode män och förvaltare möjlighet att teckna särskilda kortavtal som ger ställföreträdaren rätt att ta ut pengar från transaktionskontot. (Praktiskt svårt om man har många huvudmän.)

17 Uttag från spärrat konto Samtliga konton utom transaktionskontot är spärrade (direkt med stöd av lag) ÖF:s tillstånd behövs för att få ut pengar.

18 Vid överföring mellan två spärrade konton inom samma bank krävs inget tillstånd från ÖF. Inte heller krävs tillstånd från ÖF om överföringen ska ske från spärrat konto i bank A till spärrat konto i bank B.

19 Om huvudmannen har mer pengar än vad som löpande går åt till uppehälle och räkningar, kan det bli fråga om att placera HM:s kapital i värdepapper. Köp av aktier kräver ÖF:s tillstånd liksom vissa fonder. ÖF:s tillstånd krävs också vid tecknande av pensions- eller kapitalförsäkring (återköp av kapitalförsäkring om HM samtycker alternativt läkarintyg finns som visar att HM inte förstår, inget krav på tillstånd från ÖF)

20 Huvudregel: banken är skyldig att lämna ut information om huvudmannen till ställföreträdaren som rör tiden from förordnandet. Rätt att få ut gamla uppgifter : - för att kunna deklarera för huvudmannen - för att kontrollera betalningar som huvudmannen har gjort - för att kunna bevaka huvudmannens rätt i ett fordringsförhållande

21 Fullmakter som huvudmannen ställt ut En ställföreträdare kan återkalla en fullmakt om huvudmannen går med på det alternativt om stf kan visa att fullmakten missbrukas. (Vid förvaltarskap: fullmakter förlorar sin giltighet automatiskt.) En stf får endast i undantagsfall själv ställa ut en fullmakt (får inte överlåta hela eller delar av sitt uppdrag)

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015

Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015 ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN STENUNGSUND ORUST LILLA EDET TJÖRN Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015 Det första du bör göra är att ta fram föregående årsräkning och läsa igenom det följebrev

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Överförmyndarna i Uddevalla och Munkedals kommuner Anvisningar för års- och sluträkning Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att

Läs mer

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Först och främst: ta fram förra årets årsräkning och kolla vad utgående värdet av din huvudmans tillgångar var då? Ingående belopp för årets årsräkning skall

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE Lagar och bestämmelser godmanskap och förvaltarskap i lagar och bestämmelser som i stort sätt samlade i föräldrabalken och förmyndarskapsförodningen God man

Läs mer

Överförmyndarnämnd. Ställföreträdarskap Översiktlig kurs

Överförmyndarnämnd. Ställföreträdarskap Översiktlig kurs Ställföreträdarskap Översiktlig kurs Innehållsförteckning 1 God man (FB 11:4)... 4 2 Förvaltare (FB 11:7)... 4 3 Innan åtagande av uppdrag som god man eller förvaltare... 5 4 Hur påbörjas ett uppdrag?...

Läs mer

Överförmyndarnämndens regler

Överförmyndarnämndens regler Överförmyndarnämndens regler 088:7 Överförmyndarnämndens regler Fastställt av Överförmyndarnämnden 14 juni 2011, reviderade 9 december 2014 Gäller till och med 2018. God man, förvaltare och särskilt förordnad

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Anvisningar för års- och sluträkning Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att lämna en årsräkning till överförmyndaren. Legala

Läs mer

Årsräkning, redogörelse och arvode

Årsräkning, redogörelse och arvode Redovisning av ekonomi Årsräkning, redogörelse och arvode Varje år ska du redovisa huvudmannens ekonomi och ditt uppdrag i en årsräkning och en redogörelse. Dessa lämnar du in till överförmyndaren före

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Sida 1(8) Anvisningar för års- och sluträkning Dokumenttyp Anvisning Beslutad av Administrativ chef Fastställd 2011-12-16 Granskad Dokumentansvarig Kommunledningskontoret Gäller för Ställföreträdare Reviderad

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning.

Anvisningar för års- och sluträkning. Anvisningar för års- och sluträkning. Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att lämna en årsräkning till överförmyndaren. Legala

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för god man, förvaltare och förmyndare God man, förvaltare och förmyndare 1 Fastställt av: Överförmyndarnämnden Datum: 14 juni 2011 För

Läs mer

Handbok. för gode män och förvaltare. Överförmyndarnämnden Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Handbok. för gode män och förvaltare. Överförmyndarnämnden Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Handbok för gode män och förvaltare Överförmyndarnämnden Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Överförmyndarnämndens uppgifter I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd.

Läs mer

Information. Om godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndarenheten

Information. Om godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndarenheten Information Om godmanskap och förvaltarskap Överförmyndarenheten Innehåll Att vara god man/förvaltare... 3 Dina första uppgifter... 4 Dina övriga uppgifter/skyldigheter... 5 Huvudmannens samtycke... 8

Läs mer

Anvisningar för årsräkning 2013

Anvisningar för årsräkning 2013 Sida 1(8) Anvisningar för årsräkning 2013 Anvisning faställd: 2013-12-16 Dokumentansvarig: Sandra Johansson Sida 2(8) Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Redovisningsperiod 3. Uppgifter om huvudman och

Läs mer

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden Välkommen som God man/förvaltare Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Välkommen 3 Att vara god man/förvaltare 4 Dina första uppgifter 5 Så här fyller du i förteckningsblanketten 6 Dina övriga uppgifter/skyldigheter

Läs mer

Information om uppdraget som god man och förvaltare

Information om uppdraget som god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Information om uppdraget som god man och förvaltare 1. Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7).

Läs mer

Kommunstyrelsen. Godman/Förvaltarskap

Kommunstyrelsen. Godman/Förvaltarskap Kommunstyrelsen Godman/Förvaltarskap Godmanskap/Förvaltarskap Välkommen till ditt uppdrag som god man/förvaltare! Du har tidigare fått information om din huvudman, här kommer lite mera praktisk information

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden

Information från Överförmyndarnämnden 1 Information från Överförmyndarnämnden God man och förvaltare om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp av bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Information om uppdraget som. God man och förvaltare

Information om uppdraget som. God man och förvaltare Information om uppdraget som God man och förvaltare Att vara god man/förvaltare Enligt lagen: Föräldrabalken 11 kap. 4 Om någon på grund av sjukdom. psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag Handbok för Ställföreträdare Information angående God man/förvaltares uppdrag 2 (21) Innehållsförteckning Handbok för Ställföreträdare... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Överförmyndarverksamheten... 3 2.

Läs mer

Information från Överförmyndaren

Information från Överförmyndaren Information från Överförmyndaren Välkommen som god man/förvaltare Syftet med denna information är att ge Dig, som nybliven god man/förvaltare, en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. INNEHÅLL

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Att vara God man eller Förvaltare Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Innehåll 1. Vem får god man eller förvaltare?...3 2. Skillnaden mellan god man och förvaltare...4 3. Dina första uppgifter...5

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare God man och förvaltare Information från Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun God man och förvaltare Vad är god man och förvaltare? God man och förvaltare är två former av ställföreträdare. Båda har

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare God man och förvaltare En handbok Version 2015.1 KARLSTADS-HAMMARÖ ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Överförmyndarverksamheten I varje kommun finns enligt lag en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndaren

Läs mer

Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndaren Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis 1 Innehållsförteckning Överförmyndaren... 3 Överförmyndarens tillsyn... 3 God man... 4 Behov av god man... 4 Ansökan...

Läs mer

Riktlinjer för ställföreträdare

Riktlinjer för ställföreträdare 1 (6) Överförmyndarnämnden Riktlinjer för ställföreträdare Med ställföreträdare menas i detta dokument god man, förvaltare och särskilt förordnad förmyndare. En ställföreträdare har alltid samma skyldigheter

Läs mer