ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE"

Transkript

1 ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE Lagar och bestämmelser godmanskap och förvaltarskap i lagar och bestämmelser som i stort sätt samlade i föräldrabalken och förmyndarskapsförodningen

2 God man / Förvaltare Fungerar som ett ombud eller ställföreträdare för den enskilde. Förordnandet sker med stöd av bestämmelser i föräldrabalken 11 kap. Bevaka rätt Förvalta egendom Sörja för person

3 Vem kan bli god man? Den som vill bli god man eller förvaltare ska enigt 11 kap. 12 vara Rättrådig inte förekomma i brott- och misstankeregistret Erfaren Ränt allmänt ha goda kunskaper om hur samhället fungerar I övrigt lämplig ha socialkompetens, ha lätt att bli accepterad, ha en god ekonomi och därmed inte vara aktuell hos Kronofogden

4 Vilka får god man eller förvaltare Personer som på grund av Sjukdom Psykisk störning Försvagad hälsotillstånd eller liknande förhållande inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

5 Avgörande skillnader Den avgörande skillnaden är att en god man är ett biträde åt huvudmannen som har kvar sin rättshandlingsförmåga. En förvaltare har, inom ramen för sitt förordnande, ensam behörighet att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning, utan hans/hennes samtycke. En god man är till större delen bunden till huvudmannens samtycke.

6 Godmanskap Godmanskap enligt 11 kap. 4 FB Gode mannen är ett biträde åt huvudmannen Huvudmannen har kvar sin rättshandlingsförmåga Gode mannen måste inhämta huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar. Inte dagliga hushållning

7 Förvaltarskap Förvaltarskap enligt 11 kap. 7 FB Huvudmannen förlorar helt eller delvis rättshandlingsförmåga. Förvaltaren har inom ramen för sitt förordnande, ensam behörighet att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning. Förvaltaren handlar utan huvudmannens samtycke. I viktiga frågor bör dock samtycke inhämtas.

8 Första uppgifter för en gm/fv Så fort du fått beslut om ditt förordnande som god man eller förvaltare Du tar kontakt Huvudmannen Anhöriga Banker och andra kreditinstitut Försäkringskassan Vårdpersonal Hyresvärd Du tar reda på om det finns Bankfack Fastigheter Fullmakter Tillgångar Skulder Kommunen Skatteverket och Kronofogden Posten

9 Ditt uppdrag som god man eller förvaltare Dina uppgifter som god man eller förvaltare är helt beroende av förhållandena i det enskilde fallet. Du får ett registerutdrag som visar ditt uppdrag omfattar. BEVAKA huvudmannen rätt FÖRVALTA huvudmannens egendom SÖRJA för huvudmannens person

10 Bevaka rätt Består av två delar 1. Vid rättshandling BEVAKA rätt i dödsbo FÖRETRÄDA vid uppsägning, försäljning och avyttring av egendom BEVAKA rätt genom förhandlingar, avbetalningsavtal med fordringsägare

11 Bevaka rätt 2. Bevaka rätt i generell bemärkelse ANSÖKA om stöd och service enligt lagen. ANSÖKA om bidrag och anmäla årliga ändringar i ex hyra och inkomst. ÖVERKLAGA beslut

12 Förvalta egendom Uppgiften innebär all egendom som huvudmannen har Sköta huvudmannens ekonomi Förvalta kapital och värdehandlingar kapitalförvaltningen genomförs så att kapitalet I Skälig omfattning användas för uppehälle, utbildning och nytta i övrigt Placeras säkert och trygg så att det ger skälig avkastning

13 Sörja för person Den är en viktig uppgift som brukar också kallas personlig omvårdnad. Detta innebär att man ska: Vara en länk mellan huvudmannen och den sociala omgivningen runt hans/hennes boende- och vårdmiljö Ta initiativ till att huvudmannen får en kontaktperson eller en besöksverksamhet ordnas Göra regelbundna besök hos huvudmannen Uppmärksamma huvudmannens behov av sociala kontakter, daglig sysselsättning etc.

14 Överförmyndarspärr och tillstånd Enligt 14 kap. 8 FB, pengar som sätts in hos bank får tas ut endast med överförmyndarens samtycke. Detta skall framgå av bankens årssaldobesked.

15 Överförmyndarspärr och tillstånd Konton som innehåller mer än kronor eller konton som administreras av god man/förvaltare skall vara överförmyndarspärrade. Huvudregeln är att uttag från spärrade bankkonton sker med överförmyndarens samtycke. Undantag från regeln är uttag av årsränta, pengar avsedde för huvudmannens uppehälle eller vård av dennes egendom.

16 När krävs överförmyndarens tillstånd Uttag av spärrademedel Förvärv av aktier och värdepapper Placering i försäkringar Förvärv försäljning och inteckning av fast egendom Förvärv försäljning och pantsättning av Bostadsrätt Uppsägning av kontrakt eller avtal Utlåning av huvudmannens egendom Upptagande av lån Starta affärsverksamhet / rörelse Vid gåvor från huvudmannen Vid arv till huvudmannen

17 Utan överförmyndarens tillstånd Skuldförbindelser garanterade av stat eller kommun, Skuldförbindelser utfärdade av bank eller hypoteksinstitution (även utländska) Andelar i värdepappersfond eller utländsk fondföretag Allemanssparande försäljning och inteckning av fast egendom Lån mot säkerhet av panträtt i fast egendom inom 60% av senaste taxeringsvärdet.

18 Åtgärder när huvudmannen avlider Ditt uppdrag upphör per dödsdagen Meddela överförmyndaren att huvudmannen avlidit Upprätta slutredovisning Lämna huvudmannens tillgångar till dödsboet utan dröjsmål. Håll förvaltningsverifikationer tillgängliga för dödsbodelägare. Dessa sparas i 10 år.

19 Årsredovisning Förordnade gode män och förvaltare har enlig 14 kap. 15 FB skyldigheten att varje år före den 1 mars lämna till överförmyndaren en årsredovisning över förvaltning av huvudmannens ekonomi. Detta sker genom Förteckning över tillgångar och skulder Årsredovisning sammanställer inkomst och utgift genom tillstyrkande underlag Redogörelse beskriver vad du har gjort för insatser för huvudmannen. Du ska bifoga rese och kostnadsräkning.

20 Arvodesregler Enligt 12 kap. 16 FB, förordnade förmyndare, gode män och förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande.

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Information om uppdraget som. God man och förvaltare

Information om uppdraget som. God man och förvaltare Information om uppdraget som God man och förvaltare Att vara god man/förvaltare Enligt lagen: Föräldrabalken 11 kap. 4 Om någon på grund av sjukdom. psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

Information om uppdraget som god man och förvaltare

Information om uppdraget som god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Information om uppdraget som god man och förvaltare 1. Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7).

Läs mer

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden INNEHÅLL Överförmyndaren 2 Överförmyndarens tillsyn 2 God man 2 Behov av god man 2 Ansökan/anmälan 2 Godmanskapets omfattning 3 Godmanskapets

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

Att få hjälp av en god man

Att få hjälp av en god man Information Att få hjälp av en god man INFORMATION OM GODMANSKAP OCH FÖRVALTARSKAP Vem kan få god man En myndig person som är i behov av hjälp i rättsliga eller ekonomiska angelägenheter, eller någon som

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad!

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! Välkommen till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! 2009 Syftet med denna information är att ge Dig en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. INNEHÅLL Allmänt om god man/förvaltare

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare Att vara god man eller förvaltare En god man fungerar som ett ombud för den som på grund av sjukdom, funktionshinder eller liknande inte själv klarar att bevaka sin rätt och/eller sköta sin ekonomi. Reglerna

Läs mer

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 UPPDRAGET SOM God man och förvaltare 2 UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE Det är en god man och förvaltare Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 1 En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 2 Innehåll Vem kan då bli god man?... 3 Förordnandet... 3 Upplysningar till överförmyndarnämnden... 3 God man... 4 Förvaltare... 4 Vad god man- eller

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare God man och förvaltare Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp att bevaka sin

Läs mer

God man eller förvaltare

God man eller förvaltare 1 God man eller förvaltare Ett stöd i ekonomiska frågor och hjälp med intressebevakning Information från överförmyndaren 2 Vem hjälper mig när jag inte själv kan sköta min ekonomi eller söka bidrag eller

Läs mer

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare Välkommen att arbeta som God man/förvaltare Innehållsförteckning 1. Överförmyndarnämnden 2. Vem kan bli god man? 2.1 Förordnandet 2.2 Upplysningar till överförmyndarnämnden 3. God man 4. Förvaltare 5.

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom

Läs mer

Vad kan en god man göra för dig? - en god mans uppdrag är att hjälpa dig med beslut och åtgärder.

Vad kan en god man göra för dig? - en god mans uppdrag är att hjälpa dig med beslut och åtgärder. Vad kan en god man göra för dig? - en god mans uppdrag är att hjälpa dig med beslut och åtgärder. Överförmyndarnämnden ska kontrollera att gode män utför sitt uppdrag på bästa sätt. Vad kan en god man

Läs mer

Överförmyndarnämnden informerar om. Till dig som har barn under 18 år

Överförmyndarnämnden informerar om. Till dig som har barn under 18 år Information från Överförmyndarnämnden informerar om Till dig som har barn under 18 år Föräldrabalken är den lag som bl a reglerar förhållandet mellan barn och föräldrar. Den här broschyren ger dig en översiktlig

Läs mer

AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden

AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden ANSÖKAN/ANMÄLAN OM BEHOV Malmö stad AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden ANSÖKAN/ANMÄLAN Ansökan/Anmälan gäller God man Ansökan/Anmälan gjord av Förvaltare Egen ansökan Nära anhörig

Läs mer

Uppdraget som god man för ensamkommande barn

Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn 2 Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn skiljer sig från ett vanligt godmanskap på så vis att den gode mannen

Läs mer

För dig som har barn under 18 år

För dig som har barn under 18 år För dig som har barn under 18 år 2 Information för dig som har barn under 18 år Föräldrabalken är den lag som bland annat reglerar förhållande mellan barn och föräldrar. Den här broschyren ger dig en översiktlig

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

TILL DIG SOM HAR BARN UNDER 18 ÅR

TILL DIG SOM HAR BARN UNDER 18 ÅR INFORMATIONSBLAD 1 (3) TILL DIG SOM HAR BARN UNDER 18 ÅR Föräldrabalken är den lag som bland annat reglerar förhållandet mellan barn och föräldrar. Den här informationen ger dig en översiktlig redogörelse

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN

ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN Anmälan tillsammans med bilagor skickas till: Västerviks kommun Överförmyndarkansliet 593 80 Västervik ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller

Läs mer

Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Socialtnämnden har enligt 5 kap 3 socialtjänstförordningen skyldighet att anmäla till

Läs mer

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Denna informationsbroschyr beskriver vad som gäller för dig som god man, förvaltare eller förmyndare vid försäljning, köp, uthyrning

Läs mer

Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare

Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare Riktlinje Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare Överförmyndaren I Norrköping 2014-02-20 4.3 Gode mannen har rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag. När gode mannen årsredovisat uppdraget

Läs mer