TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS pms 2747 pms 186. Hembygdsföreningens gökotta på Skansberget.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008. pms 2747 pms 186. Hembygdsföreningens gökotta på Skansberget."

Transkript

1 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Tisdagen den 22 april kl på Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 Inbjuden gästtalare Lothar Lammertz Ordförande i Täby Hembygdsförening Täby förr och nu Lothar har lovat att ge glimtar alltifrån järnåldern över bondesamhället, stan på landet och dagens samhällsbyggnad. Han spekulerar också i vad hembygd egentligen är Efter gästföreläsaren följer den formella delen av årsmötet. Typsnitt Times bold italic gemen för krets och förening höjd = luften mellan logo och linje (tumregel: logobredd 70 mm, text 14 pt.) (Krets undantagsvis versal om läslighet så kräver) Region versal rak fet text Energirådgivning - något för Täbys villaägare? Fristående används om logon är så liten (<45 mm) att text blir oläslig (<9pt). Fristående också där flera organisationsdelar presenteras tillsammans. Energiseminarium i Täby. pms 2747 pms 186 Hembygdsföreningens gökotta på Skansberget. cmyk cmyk Energirådgivningen i Stockholm är en offentlig tillgång för kommunernas innevånare när det gäller energifrågor. Det finns en verksamhet som stöds av 26 kommuner i Stockholm med förorter. Fortsättning på sid 2 Vi bjuder på förtäring. pms-färger röd 186, blå 2747 undertexter times new roman fetkursiv Alla medlemmar är hjärtligt välkomna! INNEHÅLL Energirådgivning 2 Styrelsen Att bygga en Friggebod 3 Grannsamverkan 4 Roslags Näsby 8 Vi presenterar en stadsdel i Täby

2 TEMA: ENERGI Ordföranden har ordet Hej alla villaägare i Täby Vi kallar alla medlemmar i Täby Villaägareförening - och de som vid mötet vill bli medlemmar - till vårt årsmöte den 22 april 2008 i Täby Park Hotell kl Vi har bjudit in Lothar Lammertz från Täby Hembygdsförening att hålla ett föredrag om "Täby förr och nu". Mötesdeltagarna är välkomna att ställa frågor till honom och oss i styrelsen I våra artiklar tar vi bl a upp Energirådgivning. Energirådgivningen är en enhet, dit man kan vända sig för att få svar på frågor rörande energi. Alla som aktivt gör lämpliga åtgärder på sin fastighet kan göra stora energibesparingar och de flesta besparingar betalar sig på 5 10 år eller snabbare. Bygmadag arrangerar vi och Bygma Danderyd tillsammans även i år den 15 april kl Se inbjudan, som gäller alla villaägare i Täby. Grannsamverkan - se vår utförliga artikel. Vi rekommenderar alla villaägare att medverka i grannsamverkan för allas bästa och öka tryggheten. Därtill har vi ett antal andra läsvärda artiklar och information. Villaägarna har rikstäckande rabatter och fömåner. Därtill har vi särskilda rabatter hos olika företag i och kring Täby. Listan finns på sista sidan här i Villainfo och på vår hemsida. Välkomna till årsmötet! Fortsättning från sid 1 Energirådgivning något för Täbys villaägare Björn Armand - kontaktman för Täby Syftet med verksamheten är att ge information om olika energialternativ m.m. för att därigenom få en effektivare energihushållning totalt sett. Information förmedlas på huvudsakligen två sätt genom telefonkontakter på tel.nr och via rådgivningens förnämliga hemsida se. I det följande hänvisas till denna hemsida. Dessutom driver man viss offentlig seminarieverksamhet ute i kommunerna. Bakom det hela finns ett 10-tal konsulter från företaget K-konsult. Vilka alternativ finns det? Om man står i begrepp att förändra sin uppvärmning av villan kan ju en första åtgärd vara att skaffa sig information om vilka energislag det finns när det gäller uppvärmning. På hemsidans faktablad finns information om alltifrån solvärme till bergvärme - totalt tio olika alternativ. På samma sida finns elva olika förslag till energieffektivisering. Här finns mycket enkla förslag till vardagsrationalisering, t.ex. sänkning av inomhustemperaturen med 1 grad reducerar uppvärmningskostnaden med 5%, duschning på 10 minuter per dag kostar kr per år etc. Beräkna och analysera Under Mitt hus på hemsidan finns flera råd och ges en omfattande information, t.ex. en lathund för val av värmesystem, där du kan få råd beträffande energibesparing, åtgärder vid byte av värmesystem och lönsamhet för olika alternativ. Vidare finns för olika uppvärmningsalternativ anknytning till återförsäljare och installatörer, från vilka man kan inhämta anbud. Göran Wahlund Ordförande i Täbykretsen av Villaägarnas Riksförbund Kommunernas samlade energirådgivare. 2 VILLAINFO NR 1 MARS 2008

3 Bidrag Officiellt stöd kan ges för olika energibesparande åtgärder. Här några uppgifter vad gäller villaägare: Konvertering från direktverkande elvärme. Stöd ges på upptill kr och gäller för åtgärder, som genomförs t.o.m. den 31 december 2010 och avser: installation av ett vattenburet värmesystem för övergång till uppvärmning med biobränsle, bergvärme eller fjärrvärme. Bidrag till solvärme på upptill kr. Energieffektiva fönster i småhus. Stödet gäller t.o.m. 31 december Dock endast vid utbyte av hela fönster med karm. Även beträffande detta finns detaljerad information på hemsidan under länken Bidrag. Energideklaration Samtliga småhus skall ha en energideklaration fr.o.m. den 1 januari 2009, men det gäller endast vid försäljning av småhus, så flertalet av Täbys villaägare torde ej vara berörda. För de som skall svara för en energideklaration finns en särskild länk på hemsidan. Täbys villaägare Energirådgivare för Täby är Björn Armand, som kan nås för rådgivning per telefon. Han har även arrangerat seminarier om energifrågor i Täby. ENERGI / FRIGGEBODAR Välj elleverantör Energirådgivningen kan ej ge rekommendationer betr. val av elleverantör. På energirådgivningens hemsida under Mitt hus kan du klicka på Energipriser och elavtal, där det finns flera alternativ bl.a. Energimarknadsinspektionen Elpriskolla och Elprisguiden, som kan ge ett underlag för val av elleverantör. Man anger sin energiförbrukning per år (uppgift bör finnas på elräkninngen eller kan fås från elleverantören) och vilken typ av avtal (fast, rörligt etc.), som önskas. En beräkning utförs på olika leverantörers taxor. Leverantörernas årskostnad beräknas och redovisas i en tabell med lägsta årskostnaden överst. Det klagas ofta på den dåliga konkurrensen inom elleverantörsbranschen. Aktiva kunder kan öka denna konkurrens något! I god tid före utgången av avtalet med elleverantören kan det vara värt att göra en elkostnadskalkyl enligt ovan. Detta kan bidraga till en ökad konkurrens inom elbranschen och i bästa fall ge en bra timpenning. Sedan mer än ett halvår har det varit fördelaktigt att teckna avtal med rörligt elpris. Om man har sådant avtal kan det vara lämpligt att fortlöpande kontrollera läget med en kalkyl enligt ovan. De rörliga priserna kan ju nämligen öka över de fasta om vi exempelvis får en smällkall vinter eller om ett kärnkraftverk måste ställas av. Kontaktvägar Möjligheter att nå Energirådgivningen: Telefon: , måndag till fredag kl och Internet: Att bygga friggebod från 1 januari 2008 Vid en- och tvåbostadshus får utan bygglov och bygganmälan uppföras fristående komplementbyggnader, friggebod, med sammanlagt högst 15 m² (byggnadsarea), högst 3m från marken till taknock och inte placerad närmare tomtgräns än 4,5 m. Friggebod kan bestå av en/flera byggnader, dock får den sammanlagda byggnadsarean inte överskrida 15 m². Om friggebod uppförs närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs inte bygglov om grannen ger sitt godkännande. Det bör ske skriftligt och gäller då även efter ägarbyte. Friggebod större än 10 kvm utförs i brandklass EI 30 om byggnaden eller del av, är belägen närmare annan byggnad eller tomtgräns än 4,0 m. För att uppnå brandklass EI 30, utförs väggar och tak med 95 mm isolering och gipsskiva alternativt dubbla gipsskivor. Elektrisk ström får dras in. Vatten och avlopp får installeras först efter bygganmälan till kommunen. En bygganmälan är förknippad med kostnader. Denna artikel är avstämd med Håkan Knutsson, stadsarkitekt, Täby kommun. VILLAINFO NR 1 MARS

4 GRANNSAMVERKAN Grannsamverkan i Täby I Täby fungerar Grannsamverkan bra. Polisen startar ett flertal Grannsamverkan varje år och det finns mer än 280 huvudkontaktombud för Grannsamverkan. Det kanske är flest i länet. Polisen informerar alla huvudkontaktombud för Grannsamverkan varje vecka. Dessa sprider i sin tur informationen i sina områden. Polisen bjuder också in alla huvudkontaktombud till en årlig Grannsamverkankväll, som i år hålls den 14:e maj. Polisen tar också emot tips från grannsamverkare och har flera gånger gripit tjuvar på bara gärning tack vare tips från vaksamma personer. Hör av dig till ditt Huvudkontaktombud för Grannsamverkan eller någon i din lokala styrelse/ samfällighet/byalag. Sedan kan ni gemensamt kontakta Polisen. Du kan också få information om Gransamverkan av Villaägarna och också gå en kurs i Grannsamverkan. Hör av dig till Villaägarnas kansli i ABC-regionen, det ligger i Sollentuna. Telefon: (lokal taxa). Starta eller återuppliva Grannsamverkan E-post: Om du Drive-in-verkstad inte är med i Grannsamverkan öppen se även vard 8-18 välj Lokalt, ABC och Grannsamverkan. eller känner att du och dina grannar behöver Avgasrör återuppliva Grannsamverkan Bromsar Batterier Statistik Däck Täby Dragkrok och Stockholm kan Motorvärmare du få hjälp och inspiration. Stötdämpare län Koppling Motorservice Årsservice med förkontroll Vi åtgärdar besiktningsanmärkningar och godkänner bilen! Ritarslingan 22, Täby-Arninge Tel , Fax Välkommen att anlita fastighetsmäklare med lång erfarenhet i Täby! 6691/01 ISO/IEC (B) ISO/TEC (B) Antal villa/radhusinbrott i Stockholms län ökade år 2007 med 287 st till hela I Roslagen där Täby ingår blev det en ökning med 11 inbrott till 207 st. I Täby ser det bättre ut en minskning Näsbydalsvägen Täby Din Peugeotleverantör i Täby Alltid ca 150 nya och begagnade bilar för omgående leverans Flyghamnsvägen 3 Tel x55 4 VILLAINFO NR 1 MARS 2008 bakgrund 5% svart

5 GRANNSAMVERKAN med 9 inbrott till 30 st avslutades dock med en kraftig uppgång som fortsatt i januari. Villaägarna uppmanar alla att skärpa uppmärksamheten och inte tveka att kontakta Polisen på tel: 112 vid pågående brott, annars tel: Några enkla tips Varje inbrott är mycket obehagligt för de som drabbas. Genom att vara engagerad i Grannsamverkan minskar du och dina grannar risken att bli drabbade. Grunden i Grannsamverkan är att grannar i ett område kan hjälpa varandra genom att vara uppmärksamma och att man hjälps åt när någon är bortrest. Bara en skylt med Grannsamverkan stoppar ingen tjuv, Grannsamverkan måste fungera i praktiken. T. ex. informerar Polisen om vad du som villa/radhusägare kan göra för att göra det svårt för tjuven. Om alla i ett område har vettiga lås och brytskydd och dessutom visar att man ser vilka som rör sig i området väljer nog en tjuv ett annat området. Tjuvar brukar spana innan de gör inbrott. Här är några saker som du kan göra: Tjuven tar ofta fönstervägen - använd fönsterlås & sätt fast dina fönsterkasetter ordentligt Altandörren är en annan lätt väg in - om du inte har brytskydd och förstärkt dörren under fönstret Källarfönster är också en relativt enkel väg in för tjuven - fönsterlås gör det svårt Se till att det ser bebott ut när du är bortrest - hjälp dina grannar med post, parkera bilar mm Var ute på tomten, speciellt mitt i veckan när de flesta är på jobbet Grannsamverkan stöds av Polisen, Villaägarna och andra boendeorganisationer, försäkringsbranschen m.fl. Grannsamverkan stoppar tjuven! Den nya lagen om Skydd mot olyckor ställer höga krav på varje människa. Om något händer, som fordrar en snabb insats, har du då tillräcklig kunskap för att kunna hjälpa till? De flesta olyckor inträffar i hemmet. Täby civilförsvarsförening med tillhörande Österåkers civilförsvarskrets som arbetar helt ideellt, erbjuder en 24-timmarskurs som innehåller moment om krishantering, kriskommunikation, hjärt-lungräddning, hemsäkerhet, samhällets sårbarhet och energi- och teoretisk brandkunskap. ÅRSMÖTE Näsby fastighetsägareförening Tisdagen den 8 april Boende i Roslags-Näsby, Lahäll, Norskogen och Näsbypark väster om Djursholmsvägen ELLAPARKS VILLA- ÄGAREFÖRENING Viktiga ärenden: Indelning i närområden 100-årsjubileet 2009 Riksförbundet och reklamtidningen Ett hus Störande biltrafik Bebyggelse vid Näsby slott Mer information: Hans Lilja tel Alla medlemmar är välkomna ÅRSMÖTE 7 maj kl Lokal meddelas senare Kurserna bjuder vi på, men ett villkor är att man tecknar ett medlemskap i föreningen. Årsavgiften för 2008 Kallelse kommer i brevlådan TÄBY HEMBYGDSär 120:00 kronor. Utbildningen kommer att ske på 3 lördagar under FÖRENING april/maj. TÄBY HEMBYGDS- Ytterbystugan Vi bjuder på förtäring. FÖRENING Föreningen ställer även upp på informationskvällar stockholm/taby gällande hemsäkerhet, personlig säkerhet och brandsäker- Ytterbystugan het. Hembygdsföreningens årsmöte Vill du veta mera eller anmäla dig? Hör då av dig fre per 20 april kl 19 Årsmöte Tibble kyrkans telefon eller e-post: samlingssal. fre 25 april kl i Tibble kyrkan, Tibblesalen. taby Vandring längs Säsongens Hägernäs strand program på hemsidan. Hjärtligt välkomna! tors 26 april, start Hembygdsföreningen vid busshållplatsen Flygkårsvägen dokumenterar kommunnens tar gärna emot bilder som historia. * * * Hembygdsföreningen tar gärna VILLAINFO NR 1 MARS 2008 emot bilder som dokumenterar kommunens historia. 5

6 INBJUDAN Till alla villaägare i Täby spika tisdagen den 15 april för en kväll du inte ska missa! Om du missade förra årets inbjudan finns nu åter en chans. Täby Villaägareförening ger alla villaägare i Täby en unik möjlighet till praktiska råd och gör-det-själv-tips av byggproffs på allt från golv till tak. Bygma Danderyd, Enebybergsvägen 2, håller öppet bara för Täbys villaägare tisdagen den 15 april mellan klockan 18-21! Det blir garanterat en mycket givande kväll med suveräna möjligheter till både bra erbjudanden och värdefulla tips. Bygma Danderyds erkänt duktiga personal - och leverantörer från en rad olika produktområden - är för en gång skull samlade på en och samma gång och kan helt koncentrera sig på att svara på dina frågor och ge dig professionell hjälp. Det är alltså en unik chans för dig att bygga på med kunskap som du får stor nytta och glädje av i ditt villaägande. Förutom att du bjuds på goda råd blir det också en lättare förtäring och dryck på menyn. Det här är andra gången som vår Villaägareförening samarbetar med Bygma Danderyd. Vi gör det för att bygghandeln har mycket kvalitetsprodukter på hyllorna, men också stor kunskap på golvet. Det gör att butiken med personal kan tillmötesgå Täby villaägares högt ställda krav på såväl ett brett och prisvärt sortiment som på råd och vägledning. Du bör därför passa på och utnyttja det här specialtillfället att i lugn och ro ta till dig värdefulla praktiska kunskaper av proffs. Kom ihåg tiden tisdagen den 15 april mellan 18 och 21. Välkommen! Göran Wahlund Ordförande Niklas Gauffin Platschef Bygma Danderyd 6 VILLAINFO NR 1 MARS 2008

7 Vi finns hos Bygma i Danderyd den 15/4, kl för att hjälpa dig som villaägare med råd och tips! Larm & säkerhet Uterum Grillar Färg Trapprenovering Stugor Badrum VVS Badrum El Fönster El-verktyg Ytter-Inner dörrar Isolering & energifrågor Garderob skjutsystem Våtrum, fäst & fog Trägolv VILLAINFO NR 1 MARS

8 TEMA: STADSDELSCENTRUM I FOKUS Roslags Näsby Bondesamhälle med rötter i vikingatid Carl Janssons diversehandel ca Här ligger numera kommunalhuset. För 2000 år sedan låg stora delar av nuvarande Roslags Näsby under vatten. Då sträckte sig en havsvik från Näsbyviken ända upp till nuvarande Täby Centrum. FOTO: ANDERS KJELLBERG Landhöjningen ledde sedan till att havsviken under vikingatiden hade dragit sig tillbaka till en punkt 200 meter söder om Scandic Hotel. Det var bördiga marker som därmed frilades och kunde utnyttjas för jordbruk. Tre gårdar etablerades inom området med namn som fortfarande är aktuella Åva, Ytterby och Tibble. Dessa gårdar var ursprungligen fristående men inordnades under 1600-talet under Näsby slott som säterigårdar. Täby var ju före moderniseringen en jordbruksbygd. Man hade en vattenkvarn vid nuvarande Kvarntorp, där en bäck, som avvattnade områdena vid Ella och Näsbydal, utnyttjades. Närheten till Stockholm var en fördel och gjorde att man med häst och vagn eller med båt på Värtan kunde transportera sitt överskott av jordbrukprodukter till försäljning på Stockholms salutorg. Järnvägen mot Rimbo byggs ut Först i slutet av 1800-talet skedde en stor förändring. Då byggdes järnvägen från Östra station mot Rimbo ut med en järnvägsstation vid nuvarande Täby kyrkby, men bara en hållplats vid Roslags Näsby. Detta var en så stor händelse att på invigningståget i december 1885 medföljde kung Oskar II med honoratiores. År 1901 var en ny järnvägssträckning till Åkerberga klar. Då blev Roslags Näsby en järnvägsknut. Hållplatsen upphöjdes till järnvägsstation och ett stationshus byggdes. Etableringen av Roslags Näsby järnvägsstation var startpunkten för en utveckling av samhället. En ångkvarn och en ångsåg anlades år 1904 ungefär vid platsen för nuvarande kommunalhus. En del villor byggdes och man fick post- och telefonstation. Exploateringen tog fart då Carl Robert Lamm, slottsherren på Näsby slott, bildade Näsby Fastighets AB Ett par år senare, 1909, bildades Näsby Fastighetsägareförening, som fortfarande är verksam och ingår i 8 VILLAINFO NR 1 MARS 2008

9 TEMA: STADSDELSCENTRUM I FOKUS Roslags Näsby station år 1905, 1916 och 2008 Villaägarnas Riksförbund. Den viktigaste uppgiften för föreningen inledningsvis var vägskötseln inom området. I ett protokoll från 1911 finns beslut om uppsättning av ytterligare 2 gatlyktor och att tiderna för lyktornas tändning bestämdes till mörkrets inbrott och kl 10 på aftonen. Vidare beslutades om att anbud på fotogen till lyktorna skulle inhämtas av ortens handlanden. Föreningens årsavgift var vid bildandet 1 krona. Föreningens medlemmar har nästa år att se fram mot ett 100 årsjubileum. För den fortsatta exploateringen var det angeläget att få en lösning på skolfrågan. Man hade utnyttjat lokaler i lediga torp m m, vilket var otillfredsställande med hänsyn till det ökande antalet skolbarn. År 1907 kunde man ta i bruk en helt ny skola belägen på samma tomt som dagens Ytterbyskola. Nya hus tillkom efter- Roslags Näsby Centrum. hand inom området, bl.a. längs nuvarande Sågtorpsvägen, som fick sitt namn efter ett torp Sågtorp. Samhället växte snabbt och från 1905 till 1925 tiofaldigades antalet innevånare i Täby. I Roslags Näsby fanns då 800 innevånare. Det var då dags att 1926 ta i bruk en ny skola på samma område, där den gamla skolan låg. Men inte heller detta räckte på sikt och FOTO: HENRIK SJÖGREN MANUELL KÖTTDISK I vår köttdisk har vi alltid kvalitetskött från svenska gårdar. SABIS CATERING När du hellre umgås med dina gäster. MANUELL FISKDISK I vår fiskdisk har vi alltid ett brett sortiment av fisk och skaldjur. VÄLKOMMEN TILL VÅR LUFTIGA OCH RYMLIGA MATGLÄDJEBUTIK! ÖPPET 9 20 ALLA DAGAR BRA PARKERING I NYRENOVERAT P-HUS HEMKÖRNING FRÅN OCH MED 1/9 LEVERERAR VI HEM TILL DÖRREN FÖR 100 KRONOR Adress: Eskadervägen Täby Telefon: Öppet: Alla dagar 9 till 20 Posttelefonen är bemannad: Måndag till fredag Lördagar Övrig tid kontakta Sabis personal. VILLAINFO NR 1 MARS

10 TEMA: STADSDELSCENTRUM I FOKUS Kommunalhuset under byggnad 1973 FOTO: S A BAYARD Nya området vid Roslags Näsby Torg. FOTO: ANDERS KJELLBERG Roslags Näsby gamla skola innan skolan av sten (Ytterbyskolan) byggdes intill tog man i drift den skola som i dag heter Ytterbyskolan, vilket var en modern skola, som förutom lärosalar hade slöjdsal, gymnastiksal, skolkök, barnbespisning, lärarrum och utrymmen för sjukvård. Samtidigt revs den gamla skolan från Stora aktiviteter i Roslags Näsby Under och 50-talet var det stora aktiviteter vid och runt Roslags Näsby. Täby blev köping 1948, vilket medförde att ångkvarnen och ångsågen revs och på platsen uppfördes ett nytt kommunalhus (det lägre av det två nuvarande), som togs i drift I kvarteret Höstfibblan uppfördes fem 10-våningshus. Motorvägen (E18) och Centralvägen med viadukt över järnvägen byggdes samtidigt. En ny brandstation vid Sågtorpsvägen togs i bruk och en skidbacke anlades. I närheten av stationshuset uppfördes ett affärscentrum med även samhälliga funktioner. Söder om Höstfibblan uppfördes kvarteret Kardborren, som var klart 1982 och är ett företagscentrum med ett flertal företag, bl.a. inom hälsovårdsområdet. På senare år har i området mellan Höstfibblan och Ytterbyskolan ett antal moderna flervåningshus byggts. Täby blir kommun Täby köping blev Täby kommun i samband med kommundelsreformen Täby hade då vuxit till innevånare, varav bodde i Roslags Näsby. Detta medförde krav på en ökad kommunal förvaltning. Det var därför nödvändigt att bygga ett nytt kommunalhus, som togs i bruk 1973 och som även det förlades till Roslags Näsby. Framför kommunalhuset står en staty, som allmänt kallas Jarlabanke. Statyn invigdes den 16 juni 1960, då den kände run-professorn B F Jansson (Run-Janne) lät täckelset falla. Inom Roslags Näsby har det funnits och finns kyrkliga aktiviteter. Frälsningsarmén hade inom området tidigt en fastighet, där även polisen i Täby under en tid var inhyst. I dag finns en katolsk kyrka Vår Frus Katolska Kyrka och i dess närhet har även mormonerna en kyrka. Numera finns inte mycket kvar av det gamla bondesamhället vid Roslags Näsby. Kvar finns dock Ytterbystugan i hörnet av Östra Banvägen och Näsbylundsvägen. Denna stuga var grindstuga vid nedfarten till Näsby slott. Besökande till slottet, som färdades med häst och vagn på Stockholm-Norrtäljevägen släpptes in vid Ytterbystugan och kunde via Näsby Allé nå Näsby slott. Ytterbystugan ägs idag av kommunen och 10 VILLAINFO NR 1 MARS 2008

11 TEMA: STADSDELSCENTRUM I FOKUS Ytterbystugan, tidigare Näsby Grindstuga ligger i korsningen Östra Banvägen och Näsbylundsvägen. Den var från början tullstuga till Näsby Slott. Under de första åren på 1900-talet lät C R Lamm anlägga en ångsåg, som det allmänt kallades, men var trolign ett ångelverk som drev en såg och en kvarn. En ledning till Näsby slott försåg slottet och ekonomibyggnaderna med elektricitet. Maskinisten och mjölnaren delade på Ytterbystugan som bostad. Det fanns ett kök och ett rum i vardera lägenhet. disponeras av Täby Hembygdsförening, som brukar ha sina sammankomster där. Roslags Näsby - idag ett administrativt centrum Roslags Näsby med dess kommunalhus kan sägas utgöra Täbys administrativa centrum, men där finns även ett stort villaområde runt den centrala delen och i centrum finns en rad av aktiviteter. Allt har utvecklats från något som för ca 100 år sedan bara var en hållplats på en järnvägslinje mot Rimbo. Per-Axel Liljequist Källor 1.Ytterby Roslags Näsby. Täby Hembygdsförenings skriftserie nr Eric Jarneberg: Täby - Historik, trakter och platser. 3. Täby förr och nu. Täby Hembygdsförenings skriftserie nr Sevärt i Täby. Täby Hembygdsförenings skriftserie nr16 5. Eric Jarneberg: Täby förr och nu i bild. Täby Hembygdsförenings skriftserie nr Jonas Ferenius m.fl.: Täby - stan på landet. Måla om? Tapetsera? Lägga golv? Kom in och låt dig bli inspirerad hos oss. Vi har något för alla! Välkommen! Täby Färg och Tapet (f.d. färgtema) Stationsvägen 21, Täby, Telefon: Öppettider: Mån Fre , Lör , Sön Funderar du på att sälja? Låt oss komma och göra en fri värdering av din bostad. Vi ger dig massor av värdefulla tips och råd inför din försäljning. Hoppas att vi hör av dig snart! Ring Välkommen! Vi finns i Roslags Näsby Stationshus. Trender Idéer Fakta Information Kunskap Känsla VILLAINFO NR 1 MARS

12 AVSÄNDARE: TÄBYKRETSEN AV VILLAÄGARNA, C/O KARLSSON, TENORVÄGEN 36, TÄBY Bli medlem i Villaägarna och spara pengar Medlemsavgift för 2008 är 350 kr för nya medlemmar. PG Detta gäller första gången och då placeras du i närmaste lokalförening. Har du bra idéer? Styrelsen tar gärna emot hjälp. Du är välkommen med din insats, även som extraresurs vid enstaka tillfällen. VISA MEDLEMSKORT VID KÖP Rabatter gäller ej specialerbjudanden, reapriser, nettoprissatta varor mm. Rikstäckande lista finns hos Villaägarnas Riksförbund. Rönninge by 31 maj 1 juni, kl Marknadshelg för hela familjen med föreningar, företag, artister, ponnyridning och mycket mer. Företag som ger medlemsrabatt: Allglas Arne Erikssons Snickeri AutoEliten Autoexperten B&R Fastighetsmäklare Bad & Värme / Stava Belab Elbutik AB Bra Energi - IVT Bygma Cramo AB Danderyds Färg & Måleri Däckhandlarna Ella Trädgård Energifoto & besiktning Ensta Lås Flügger Färg GBL-produkter, skor och kläder HusmanHagberg mäklare Höganäs Kakelcentrum Jan Jägholm Fastighets AB K-Rauta Kajkal Markanläggningar Kvicktvätt Lannebjers Glasmästeri MäklarCirkeln Mäklarringen Nautilus Gym Nordsjö Idé & Design/Täby Färg & Tapet (fd Färgtema) Norrortsmäklarna Securitas Aroundio Täby Stubbfräsarna Sunda Livet - FitLine Svensk Fastighetsförmedling Svenska Termoinstrument Trädfällarlaget Trädgårdsmaskiner i Enebyberg Täby Bil- & Båtradio Täby Danderyds Lås AB Täby Nyans AB Un-Real Bygg & Entreprenad Uunisepät Sverige - Kakelugnar Vallentuna Glasmästeri VillaVärmeVerkstan - Inglasningar VVStjern Radiator AB Värdia, Jæger & J:son Besiktningar Täbykretsen av Villaägarnas Riksförbund består av: Täby Villaägareförening Ella Parks Villaägareförening Näsby Fastighetsägareförening MEDLEMSSERVICE Villaägarnas Riksförbund Box 7118, Sollentuna Besöksadress: Villaägarnas Hus, Johan Berndes väg 8 10 tel fax ABC-regionen Typsnitt Times bold italic gemen för krets och förening Box höjd 7120, = luften 192 mellan 07 Sollentuna logo och linje Besöksadress (tumregel: logobredd som ovan. 70 mm, text 14 pt.) (Krets undantagsvis versal om läslighet så kräver) tel Region versal 01 rak 00fet text fax Fristående används om logon är så liten (<45 mm) att text blir oläslig (<9pt). Fristående också där flera organisationsdelar Medlemskap presenteras tillsammans. Medlemsavgift 350 kr för 2008 pms 2747 cmyk Villaägarnas Riksförbund: pms 186 cmyk PG Förbundets tidning Villaägaren 5 ggr/år ingår Utgivare Täbykretsen pms-färger röd av 186, Villaägarna blå 2747 c/o undertexter Karlsson, times Tenorvägen new roman 36, fetkursiv Täby Ansvarig utgivare Göran Wahlund, tel/fax Redaktion Per-Axel Liljequist, tel Göte Lindholm, tel Ulf Carleson, tel Grafisk produktion Anders Kjellberg & Co AB, Tryck Tryckeri AB Orion, Täby Upplaga: ex Distribution Täby idrottsungdomar och skolklasser Administration: Eila Seel, VILLAINFO NR 1 MARS 2008

Täby Villaägareförening

Täby Villaägareförening Medlemstidning Nr 1 Vår 2006 Täby Villaägareförening kallar till ÅRSMÖTE onsdagen den 29 mars kl 19.00 Täby Park Hotell Kemistvägen 30 Inbjuden gästtalare Hans Lemker förbundsdirektör på Villaägarnas Riksförbund

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2009 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Tisdagen den 21 april kl. 19.00 på Täby Park Hotell, Kemistvägen 30 Inbjuden gästtalare är Vice Förbundsdirektör Joacim

Läs mer

Yttrande över Täby kommuns förslag till översiktsplan 2010 2030

Yttrande över Täby kommuns förslag till översiktsplan 2010 2030 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 NOVEMBER 2008 Yttrande över Täby kommuns förslag till översiktsplan 2010 2030 Som vi informerade om i förra numret av VillaInfo har en översiktsplan utarbetats för Täby kommun.

Läs mer

Täby förr och nu Gästtalare Lothar Lammertz

Täby förr och nu Gästtalare Lothar Lammertz TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2008 Täby förr och nu Gästtalare Lothar Lammertz Lothar Lammertz är Täby Hembygdsförenings ordförande, har haft anknytning till Täby sedan 1940-talet och är uppvuxen vid

Läs mer

Täby Villaägareförenings

Täby Villaägareförenings TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2010 Täby Villaägareförenings årsmöte Erik Andersson och Leif Gripestam Årsmötet hölls på Täby Park Hotel och bevistades av närmare ett hundratal medlemmar. Mötet inleddes

Läs mer

Det nya Täby Plan för Täby kommun 2010 2030

Det nya Täby Plan för Täby kommun 2010 2030 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 SEPTEMBER 2008 Det nya Täby Plan för Täby kommun 2010 2030 Typsnitt Times bold italic gemen för krets och förening höjd = luften mellan logo och linje (tumregel: logobredd 70

Läs mer

DYRT VATTEN I TÄBY. ROT-AVDRAGET-så här fungerar det. En ny dagvattenavgift. När Roslagsvattens septemberfaktura

DYRT VATTEN I TÄBY. ROT-AVDRAGET-så här fungerar det. En ny dagvattenavgift. När Roslagsvattens septemberfaktura TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2009 DYRT VATTEN I TÄBY En ny dagvattenavgift När Roslagsvattens septemberfaktura nyligen kom till Täbys villaägare medföljde en skrivelse från kommunen med information

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2011. Täby Villaägareförening kallar till. Årsmöte. Tisdagen den 12 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2011. Täby Villaägareförening kallar till. Årsmöte. Tisdagen den 12 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2011 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Tisdagen den 12 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 Gamla, nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till

Läs mer

Täby kommuns utbyggnad

Täby kommuns utbyggnad TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 DECEMBER 2009 Täby kommuns utbyggnad Ett problem som en del villaägare kan uppleva är avståndet mellan de styrande i kommunen och den enskilde villaägaren. Det kan exempelvis

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 APRIL 2012. Årsmöte. i Täby Villaägareförening. Torsdagen den 12 april i Hönshuset på Karby Gård

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 APRIL 2012. Årsmöte. i Täby Villaägareförening. Torsdagen den 12 april i Hönshuset på Karby Gård TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 APRIL 2012 Gamla nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till förhandlingarna vid föreningens årsmöte. Karby Gård är en Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta

Läs mer

Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna

Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 SEPTEMBER 2010 Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna I översiktsplanen 2010-2030 för Täby kommun finns angivet tre stora utbyggnadsområden, nämligen Arninge, Galoppfältet

Läs mer

Årsmöte Onsdagen den 9 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30

Årsmöte Onsdagen den 9 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2014 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Onsdagen den 9 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 Vid årsmötet kommer Villaägareförbundets nyblivne förbundsdirektör

Läs mer

hetaste frågan i höstens val. Var står partierna? Följ den politiska debatten! FASTIGHETSSKATT = OTRYGGHET

hetaste frågan i höstens val. Var står partierna? Följ den politiska debatten! FASTIGHETSSKATT = OTRYGGHET Medlemstidning Nr 2 Sommar 2006 BOENDESKATTERNA hetaste frågan i höstens val. Var står partierna? Följ den politiska debatten! FASTIGHETSSKATT = OTRYGGHET På insidorna Förhandsinformation om demonstrationen

Läs mer

Täby Villaägareförenings årsmöte 12 april

Täby Villaägareförenings årsmöte 12 april TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2012 Täby Villaägareförenings årsmöte 12 april Arbetet med att förvandla ett f.d. hönsoch kalkonhus till en trivsam lokal för möten, kalas m.m. utfört av frivilliga krafter

Läs mer

(Markeringarna på kartan överensstämmer inte alltid med antalet anmälningar pga. olika anledningar, t.ex. felkodning av anmälan).

(Markeringarna på kartan överensstämmer inte alltid med antalet anmälningar pga. olika anledningar, t.ex. felkodning av anmälan). Sida 1 av 3 Polismyndigheten i Stockholms län Söderorts polismästardistrikt Farsta närpolisområde Grannsamverkan i Farsta Månadsbrev mars Aktuell info i Farsta närpolisområde för perioden: mars 2014 Inbrott

Läs mer

ÅRSMÖTE. Täby Villaägareförening. torsdagen den 19 april kl 19.00 Täby Park Hotell, Kemistvägen 30. www.taby-villaagare.se >> välkommen på besök!

ÅRSMÖTE. Täby Villaägareförening. torsdagen den 19 april kl 19.00 Täby Park Hotell, Kemistvägen 30. www.taby-villaagare.se >> välkommen på besök! Villainfo_mar2007.qxp 07-03-13 00.17 Sida 1 Medlemstidning Nr 1 Mars 2007 I detta nummer Ordförandens spalt 2 Årsmöten 2 Grannsamverkan 2 Inspirationsdag i maj Bergvärme 3 Tips om alternativ Notiser 3

Läs mer

Medlemstidning. På lördagen skvättade det tyvärr rätt mycket, men söndagen var desto soligare. Det. kom väl närmare 4000 besökare sammanlagt.

Medlemstidning. På lördagen skvättade det tyvärr rätt mycket, men söndagen var desto soligare. Det. kom väl närmare 4000 besökare sammanlagt. Villainfo_juni2007.qxp 07-05-28 09.51 Sida 1 Medlemstidning Nr 2 Sommar 2007 I detta nummer Familjehelg 1 Jägenstedt presenterade byggplaner 2 Boskatterna ska bort 3 Ella och Enhagen 4-5 Tema - stadsdelar

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2009

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2009 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2009 Täby Villaägareförenings årsmöte Årsmötet hölls den 21 april på Täby Park Hotel och bevistades av ett flertal medlemmar. Till ordförande för mötet valdes Göran Wahlund.

Läs mer

Den vår de svage kallar höst...

Den vår de svage kallar höst... Den vår de svage kallar höst...... skaldade poeten Erik Axel Karlfeldt. Och visst finns det mycket att uppskatta med hösten friska men lite kalla molnfria soliga dagar, trädens bladverk färgas i varm färgprakt,

Läs mer

Det gjordes 53 st anmälningar om inbrott och försök till inbrott i bostad under december månad (26 st 2012).

Det gjordes 53 st anmälningar om inbrott och försök till inbrott i bostad under december månad (26 st 2012). Polismyndigheten i Stockholms län Söderorts polismästardistrikt Farsta närpolisområde Grannsamverkan i Farsta Månadsbrev december Aktuell info i Farsta närpolisområde för perioden: december 2013 Inbrott

Läs mer

Tänk till före om energi för villor

Tänk till före om energi för villor TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3/4 DECEMBER 2007 Tänk till före om energi för villor Innan man överhuvudtaget gör några förändringar i sitt värmesystem måste man titta på vilken påverkan förändringen har på

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2010 Kallelse Årsmöte i Täby Villaägareförening Onsdagen den 14 april kl 19.00 Täby Park Hotell Kemistvägen 30 Gamla, nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till

Läs mer

Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011

Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2011 Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011 Årsmötet inleddes som vi brukade med ett föredrag i en angelägen fråga för våra medlemmar. Vad kunde vara mer aktuellt

Läs mer

Särskiljande från de stora byggvaruhusen Mer image än sälj Kunskap: färgsättning, inredning, moodboards Inspirerande texter Unika kompetenser Service

Särskiljande från de stora byggvaruhusen Mer image än sälj Kunskap: färgsättning, inredning, moodboards Inspirerande texter Unika kompetenser Service Nytt annonskoncept 2012 ANNONSERNA TIDIGARE... Särskiljande från de stora byggvaruhusen Mer image än sälj Kunskap: färgsättning, inredning, moodboards Inspirerande texter Unika kompetenser Service Stor

Läs mer

Du måste reagera snabbt för ditt hem kan vara övertänt på 2 minuter!

Du måste reagera snabbt för ditt hem kan vara övertänt på 2 minuter! TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 DECEMBER 2011 Du måste reagera snabbt för ditt hem kan vara övertänt på 2 minuter! På 1950-talet kunde det ta 15 minuter för en lägenhet att bli övertänd. Möbler och inredning

Läs mer

Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad

Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad Gäddeholm Västerås stad förvärvade egendomen Gäddeholm 2003 Avsikten var att skapa en ny stadsdel Svårt att skapa tillräckligt med byggbar mark runt Västerås

Läs mer

DEBATT OM DET NYA TÄBY

DEBATT OM DET NYA TÄBY TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 december 2012 DEBATT OM DET NYA TÄBY Täby Villaägareförenings höstmöte den 18 oktober Höstmötet hade i år förlagts till Täby Park Hotel och arrangerats som en debattafton med

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Lönngatan 56 A

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Lönngatan 56 A Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 1,5 rum (1 sovrum) / 44 m² Område Lönngården Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det är en trivsam lägenhet med en härlig känsla. Den är dessutom väldigt

Läs mer

Hur ser livet ut för villaägarna i Täby efter valet?

Hur ser livet ut för villaägarna i Täby efter valet? TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 NOVEMBER 2010 Hur ser livet ut för villaägarna i Täby efter valet? Valresultatet innebär att Villaägarna i Täby kan glädja sig åt att fastighetskatten kommer att ha sin nuvarande

Läs mer

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad VAD KAN VI GÖRA Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad Se över våra egna bostäder, garage, insynsskydd m.m. (T.ex. fönsterlås, larm, altandörrar). Tänk på att fönster och altandörrar oftast

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2012 Höstmöte 18/10 Debatt om det nya Täby Täby håller på att omvandlas. Täby Centrum, Galoppfältet och Arninge ska i framtiden bli en regional stadskärna för Stockholms

Läs mer

INBJUDAN TILL VALDEBATT 11/6 Debattkväll med Täbys politiker

INBJUDAN TILL VALDEBATT 11/6 Debattkväll med Täbys politiker Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta kanter inkl undertext, ca 1/6 = 16% av hela bredden TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2014 INBJUDAN TILL VALDEBATT 11/6 Debattkväll med Täbys politiker Täby

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Har du tänkt resa bort över julen? Informera gärna om att du ska resa bort över julen, men gör

Läs mer

Uddegatan 6. Län Kalmar Gatuadress Uddegatan 6 Kommun Oskarshamn Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse

Uddegatan 6. Län Kalmar Gatuadress Uddegatan 6 Kommun Oskarshamn Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse Län Kalmar Gatuadress Kommun Oskarshamn Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Hemtrevlig villa belägen i småortsidyll

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om

Rådgivningsavdelningen informerar om Rådgivningsavdelningen informerar om Kompletterande klausuler till köpekontrakt Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga

Läs mer

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland Att förebygga inbrott Bostadsinbrott är ett prioriterat brottsområde Inbrott i bostaden står för en mindre del av alla anmälda brott i Sverige. Men det är

Läs mer

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland Att förebygga inbrott Bostadsinbrott är ett prioriterat brottsområde Inbrott i bostaden står för en mindre del av alla anmälda brott i Sverige. Men det är

Läs mer

Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish. Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN

Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish. Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN JONEBERG Kvarteret Joneberg ligger på en höjd nära Simrishamns centrum, inbäddat i ett äldre villaområde,

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Information Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Västerortspolisen informerar: Lite råd inför sommaren Snart kommer den efterlängtade sommarledigheten. En del av oss tar dagen

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Nedan finns vanligt förekommande frågor och kortfattade svar. Är du osäker på vad som gäller för just din fastighet så är du välkommen att ringa eller komma in och träffa en handläggare

Läs mer

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Trygg i bostaden Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Det här är en brottsförebyggande broschyr mot bostadsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott

Läs mer

Villaägarnas höga beskattning

Villaägarnas höga beskattning TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2013 Dialog om den nya stadsdelen på galoppfältet Här skulle kunna skapas möjligheter för ett bättre kulturutbud. En naturlig samlingsplats som inte bara är ett shoppingcentrum.

Läs mer

Snö till Jul? www.taby-villaagare.se >> välkommen på besök! I detta nummer. En Glad Jul och ett Gott Nytt År önskas alla villafamiljer

Snö till Jul? www.taby-villaagare.se >> välkommen på besök! I detta nummer. En Glad Jul och ett Gott Nytt År önskas alla villafamiljer Villainfo_8s_dec2006.qxp 06-12-04 16.10 Sida 1 Medlemstidning Nr 4 December 2006 I detta nummer Styrelsen hälsar 2 Sänk energikostnader 2 Några spartips Säkerhetsråd 3 Undvik brand och stölder Notiser

Läs mer

Ett företag i Golvkedjan Grafisk guideline

Ett företag i Golvkedjan Grafisk guideline Ett företag i Golvkedjan Grafisk guideline v1.0 LOGOTYP Exempel logotyp positiv: Exempel logotyp negativ: Exempel bård färgad bakgrund: Exempel bård vit bakgrund: SYMBOLER c55 m0 y70 k10 r130 g180 b110

Läs mer

Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo)

Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo) Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo) Miljö- och samhällsbyggnads- Sollentuna den 9 januari 2006 departementet

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Täbys kommunikationer framöver

Täbys kommunikationer framöver TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2013 Årsmöte 9/4 Tvärbana till Arlanda? Täbys kommunikationer framöver Utvecklingen av kommunikationerna i Täby är en väsentlig fråga för de flesta av Täbys villaägare.

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Villavägen 26

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Villavägen 26 Län Dalarna Gatuadress Kommun Leksand Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 71 m² Område Holsåkern Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Mysigt och lättskött hus beläget

Läs mer

Sicklingsvägen 9, 2tr

Sicklingsvägen 9, 2tr Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 3 rum (2 sovrum) / 68 m² Område Gubbängen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Gubbängens finaste 3:a? Lägenheten är i absolut toppskick! Lugnt

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Mälltorpsvägen 189

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Mälltorpsvägen 189 Län Halland Gatuadress Kommun Kungsbacka Storlek 3 rum (2 sovrum) / 60 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vi älskar gamla hus och att odla! Här hittade vi avskilt lugn med utflyktsavstånd från

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Övre Hallegatan 2C

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Övre Hallegatan 2C Län Västra Götaland Gatuadress Kommun Göteborg Storlek 1 rum / 36.5 m² Område Brämaregården Tillträde tidigast 2013-07-15 " Jag tycker att det är ett bra läge med närhet till natur, med Keillers park och

Läs mer

Handlingar till myndigheter

Handlingar till myndigheter Handlingar till myndigheter Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan

Läs mer

Ditt boende i centrum. Brf Väktaren

Ditt boende i centrum. Brf Väktaren Ditt boende i centrum. Brf Väktaren www.gbjbygg.se När du vill vara riktigt nära. GRAFISK PROFIL VÄXJÖ VÄRNAMO GÖTEBORG Kv Väktaren En oas mitt i Värnamo! I KVARTERET VÄKTAREN PÅ FLINTGATAN mitt i centrala

Läs mer

Brolins Glas Glasreparationer 20% uterum

Brolins Glas Glasreparationer 20% uterum VILLAÄGARNA I HUDIKSVALLSREGIONEN RABATTAVTAL gällande från 2010-02-01 Som medlem i Villaägarna har du lokala rabatter hos nedanstående företag: Företag Gäller Rabattsats Barcana AB Uthyrning: Berndt Magnusson

Läs mer

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott!

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott! Ett tryggt Halland att leva och bo i Att förebygga inbrott! Under 2010 anmäldes omkring 20 000 bostadsinbrott i Sverige, ca 700 av dem skedde i Halland. Inbrott i bostaden står för en procent av alla anmälda

Läs mer

100 år. Under den tiden har villasamhället i södra Täby fullständigt förändrats. Denna skrift berättar om detta och något om framtiden för föreningen.

100 år. Under den tiden har villasamhället i södra Täby fullständigt förändrats. Denna skrift berättar om detta och något om framtiden för föreningen. Typsnitt Times bold italic gemen för krets och förening höjd = luften mellan logo och linje (tumregel: logobredd 70 mm, text 14 pt.) (Krets undantagsvis versal om läslighet så kräver) Region versal rak

Läs mer

Västra Gatuadress Drottninggatan 3 Götaland Kommun Töreboda Storlek 5 rum (3 sovrum) / 170 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Drottninggatan 3 Götaland Kommun Töreboda Storlek 5 rum (3 sovrum) / 170 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Töreboda Storlek 5 rum (3 sovrum) / 170 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ett unikt hus med plats för många! Aktiv Bed & Breakfast samt en aktiv butikslokal

Läs mer

Höstmöte den den 23/10 Villaägarnas höga beskattning

Höstmöte den den 23/10 Villaägarnas höga beskattning TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 DECEMBER 2013 Höstmöte den den 23/10 Villaägarnas höga beskattning Höstmötet hade som tidigare år förlagts till Täby Park Hotel och behandlade villaägarnas fortfarande höga

Läs mer

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN NR. 1 årgång 2015 L 21 Planerade tidpunkter för infobladet, 2015: Nr 1 Jan/Feb/Mar Nr 2 Apr/Maj/Jun Nr 3 Jul/Aug/Sep Nr 4 Okt/Nov/Dec utgivning feb/mars utgivning

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Furutorpsgatan 28

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Furutorpsgatan 28 Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 3.0 rum / 79.5 m² Område Söder Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Nu har du möjlighet att förvärva denna

Läs mer

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning.

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. 25 kommuner i Stockholmsregionen deltar i samarbetet, som samordnas av Kommunförbundet Stockholms län. Botkyrka Danderyd

Läs mer

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM ETT MEDLEMSKAP SOM LÖNAR SIG Som medlem i Fastighetsägarna kan du anlita våra jurister som är experter på fastighetsjuridik, ta hjälp av våra hyresförhandlare och gå utbildningar

Läs mer

Energideklarationen tre steg mot vinst

Energideklarationen tre steg mot vinst Energideklarationen tre steg mot vinst Varför energideklaration? Varför är energideklarationen bra för dig som byggnadsägare? Det övergripande syftet med en energideklaration av byggnader är att hushålla

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Ringgatan 52

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Ringgatan 52 Län Skåne Gatuadress Kommun Östra Göinge Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 110 m² Område Sibbhult Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning En trevlig 50-tals villa

Läs mer

Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum

Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum Nyproduktion bostadsrätter På populära Tomteberget i Lerum kommer att uppföras ett nytt bostadsprojekt. Totalt byggs tre stadsvillor med 33 bostadsrättslägenheter

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6 Utgåva 1:1 2014-12-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Frötjärn 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Ett livsviktigt arbete

Ett livsviktigt arbete Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 3 September 2015 Årets enkätresultat klara! Ett livsviktigt arbete Hitta information om ditt boende i Min lägenhet Vår, sommar, höst och vinter nu

Läs mer

Kristinagatan 6 A. Kristinagatan 6 A. www.hemverket.se - Sida 1 av 13

Kristinagatan 6 A. Kristinagatan 6 A. www.hemverket.se - Sida 1 av 13 Län Västmanland Gatuadress Kommun Västerås Storlek 2 rum (1 sovrum) / 56 m² Område Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lägenheten är ljus med två takfönster, två mindre fönster och fönster

Läs mer

HAVSBADSVÄGEN 20. Havsbadsvägen 20, 269 36 Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55.

HAVSBADSVÄGEN 20. Havsbadsvägen 20, 269 36 Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55. HAVSBADSVÄGEN 20 Beskrivning Ståtliga och vackra Villa Furunäs på Malen till salu I Malen, på väg ner mot hav och havspooler, ligger stilfulla och vackra Furunäs med tillhörande gästbostad. Du har säkert

Läs mer

Gurkbladet NR 8 2010-12-10

Gurkbladet NR 8 2010-12-10 Gurkbladet NR 8 2010-12-10 VÄLKOMNA TILL GURKANS KVARTERSBLAD Vi vill passa på att hälsa alla nya medlemmar välkomna! Gurkbladet är en information från styrelsen för Visbyhus nr 13 i kvarteret Gurkan.

Läs mer

Kyrkvägen 51. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Kyrkvägen 51. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Jämtland Gatuadress Kommun Strömsund Storlek 10.0 rum (4 sovrum) / 385 m² Område Backe Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning En charmig gammal gård bestående

Läs mer

Ekebylletinen. Glad Sommar! Bredband och TV. Nr 47 Juli 2015

Ekebylletinen. Glad Sommar! Bredband och TV. Nr 47 Juli 2015 Innehåll - Inledning - Bredband-TV - Bylletinen på hemsidan - Hemsidan - Föreningslokal - Om ni ska flytta - De olika kvarteren - Städdag - Bilgrupp - Trafik, miljö - Grannsamverkan - Kontaktuppgifter

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57 Utgåva 1:1 2014-03-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sädeskornet 57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Län Blekinge Typ Fritidshus Kommun Ronneby Storlek 435 m2 Område Ronneby Tillträde tidigast

Län Blekinge Typ Fritidshus Kommun Ronneby Storlek 435 m2 Område Ronneby Tillträde tidigast Eringsbodavägen 119 Län Blekinge Typ Fritidshus Kommun Ronneby Storlek 435 m2 Område Ronneby Tillträde tidigast Gatuadress Eringsbodavägen 119 enligt överenskommelse Idylliskt läge med skog och sjö! Egen

Läs mer

Välkomna till. Ask Fastighetsförmedling! Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning och värdering. Bråhögsplatsen 5 i Staffanstorp. Kunskap & Engagemang

Välkomna till. Ask Fastighetsförmedling! Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning och värdering. Bråhögsplatsen 5 i Staffanstorp. Kunskap & Engagemang Välkomna till Kunskap & Engagemang Ask Fastighetsförmedling! Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning och värdering. Bråhögsplatsen 5 i 046 25 75 75 Jämför med oss innan du väljer mäklare! Våra erfarna

Läs mer

Välkomna. Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025.

Välkomna. Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025. Välkomna Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025. Lerums kommun är en föregångare i energieffektivt byggande sedan 2005. Idag har vi flera mycket energieffektiva

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42 Utgåva 1:1 2014-09-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fullblodet 42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Trassel och tråd i Täby

Trassel och tråd i Täby TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 SEPTEMBER 2011 Trassel och tråd i Täby Telias fibernätutbyggnad, ett stolpskott Några citat från inblandade parter. TeliaSonera/Skanova: Mycket har förändrats på 100 år då telelinjerna

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Nyheter från Radiomuseet Nr 15, 25 april 2010

Nyheter från Radiomuseet Nr 15, 25 april 2010 Nyheter från Radiomuseet Nr 15, 25 april 2010 1 Detta nyhetsbrev är sänt till alla medlemmar vi har e-postadress till i medlemsregistret och som inte meddelat att de inte vill ha nyhetsbrevet. Meddela

Läs mer

Kommun Trollhättan Storlek 6 rum (5 sovrum) / 117 m² Tillträde tidigast

Kommun Trollhättan Storlek 6 rum (5 sovrum) / 117 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Trollhättan Storlek 6 rum (5 sovrum) / 117 m² Tillträde tidigast 2013-05-01 " Allt är i ordning, bara att flytta in. Praktiskt med enplansvilla, med plats för många.

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Soldatvägen 19

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Soldatvägen 19 Län Stockholm Gatuadress Kommun Sollentuna Storlek 7.0 rum (3 sovrum) / 146 m² Område Viby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Unik och charmig 30-tals

Läs mer

fint fint Fint på väggar och golv hemma hemma Kontakta oss och tillval för hela hemmet Läs mer på stockholmshem.se/finthemma

fint fint Fint på väggar och golv hemma hemma Kontakta oss och tillval för hela hemmet Läs mer på stockholmshem.se/finthemma Kontakta oss Vill du beställa eller har frågor om Fint Hemma? Kontakta oss så hjälper vi till! Kundtjänst: tel 08-508 39 000 Måndag torsdag 7.00-16.00 Fredag 7.00-15.00 Fint Hemma-butiker: Distrikt Västerort/Innerstaden

Läs mer

Nu E De Nock! Beslutsdel/Åtgärder. Energiplan/Klimatstrategi Östra Göinge kommun

Nu E De Nock! Beslutsdel/Åtgärder. Energiplan/Klimatstrategi Östra Göinge kommun Nu E De Nock! Beslutsdel/Åtgärder Energiplan/Klimatstrategi Östra Göinge kommun BESLUTSDEL /ÅTGÄRDER ÄTGÅRDSOMRÅDE ÅTGÄRD KLART KOSTNAD ANSVARIG Övergripande Kommunen skall ha ett eget statistiksystem

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Malmövägen 1 A Kommun Svedala Storlek 2 rum (1 sovrum) / 65 m² Område Svedala Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Malmövägen 1 A Kommun Svedala Storlek 2 rum (1 sovrum) / 65 m² Område Svedala Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Svedala Storlek 2 rum (1 sovrum) / 65 m² Område Svedala Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Gångavstånd till centrum. Bra kommunikationer med buss utanför, tåg på ca

Läs mer

Kyrkoklenoder kom hem med hjälp av märk- DNA

Kyrkoklenoder kom hem med hjälp av märk- DNA Information Polisområde Stockholm nord Kyrkoklenoder kom hem med hjälp av märk- DNA Då polisen stoppade en bil i Bromma i västra Stockholm i våras, hittade polis-patrullen en mängd misstänkt stöldgods

Läs mer

FÖRSÄLJNINGS PM - VILLA FÖRNÄS

FÖRSÄLJNINGS PM - VILLA FÖRNÄS FÖRSÄLJNINGS PM - VILLA FÖRNÄS 1 Innehållsförteckning Beskrivning av försäljningsobjektet... 3 Försäljningsvillkor... 4 Bilaga 1, Kartbild... 6 Bilaga 2, Kartskiss över tänkt fastighetsindelning... 5 Bilaga

Läs mer

Vinst för er vinst för Sverige!

Vinst för er vinst för Sverige! Stockholm/Östersund i april 2011 Vinst för er vinst för Sverige! Undersökning om energisystem för föreningar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar Bygdegårdarnas Riksförbund

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Stenstorpsvägen 9

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Stenstorpsvägen 9 Län Stockholm Gatuadress Kommun Ekerö Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 95 m² Område Adelsö Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Fint tilläggsisolerat enplanshus

Läs mer

Jägersrovägen 13 C. Län Skåne Gatuadress Jägersrovägen 13 C Kommun Malmö Storlek 2.0 rum / 52.5 m² Område Kattarp - Persborg. Tillträde tidigast

Jägersrovägen 13 C. Län Skåne Gatuadress Jägersrovägen 13 C Kommun Malmö Storlek 2.0 rum / 52.5 m² Område Kattarp - Persborg. Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2.0 rum / 52.5 m² Område Kattarp - Persborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning En genomgående 2:a med stor inglasad

Läs mer