TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS pms 2747 pms 186. Hembygdsföreningens gökotta på Skansberget.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008. pms 2747 pms 186. Hembygdsföreningens gökotta på Skansberget."

Transkript

1 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Tisdagen den 22 april kl på Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 Inbjuden gästtalare Lothar Lammertz Ordförande i Täby Hembygdsförening Täby förr och nu Lothar har lovat att ge glimtar alltifrån järnåldern över bondesamhället, stan på landet och dagens samhällsbyggnad. Han spekulerar också i vad hembygd egentligen är Efter gästföreläsaren följer den formella delen av årsmötet. Typsnitt Times bold italic gemen för krets och förening höjd = luften mellan logo och linje (tumregel: logobredd 70 mm, text 14 pt.) (Krets undantagsvis versal om läslighet så kräver) Region versal rak fet text Energirådgivning - något för Täbys villaägare? Fristående används om logon är så liten (<45 mm) att text blir oläslig (<9pt). Fristående också där flera organisationsdelar presenteras tillsammans. Energiseminarium i Täby. pms 2747 pms 186 Hembygdsföreningens gökotta på Skansberget. cmyk cmyk Energirådgivningen i Stockholm är en offentlig tillgång för kommunernas innevånare när det gäller energifrågor. Det finns en verksamhet som stöds av 26 kommuner i Stockholm med förorter. Fortsättning på sid 2 Vi bjuder på förtäring. pms-färger röd 186, blå 2747 undertexter times new roman fetkursiv Alla medlemmar är hjärtligt välkomna! INNEHÅLL Energirådgivning 2 Styrelsen Att bygga en Friggebod 3 Grannsamverkan 4 Roslags Näsby 8 Vi presenterar en stadsdel i Täby

2 TEMA: ENERGI Ordföranden har ordet Hej alla villaägare i Täby Vi kallar alla medlemmar i Täby Villaägareförening - och de som vid mötet vill bli medlemmar - till vårt årsmöte den 22 april 2008 i Täby Park Hotell kl Vi har bjudit in Lothar Lammertz från Täby Hembygdsförening att hålla ett föredrag om "Täby förr och nu". Mötesdeltagarna är välkomna att ställa frågor till honom och oss i styrelsen I våra artiklar tar vi bl a upp Energirådgivning. Energirådgivningen är en enhet, dit man kan vända sig för att få svar på frågor rörande energi. Alla som aktivt gör lämpliga åtgärder på sin fastighet kan göra stora energibesparingar och de flesta besparingar betalar sig på 5 10 år eller snabbare. Bygmadag arrangerar vi och Bygma Danderyd tillsammans även i år den 15 april kl Se inbjudan, som gäller alla villaägare i Täby. Grannsamverkan - se vår utförliga artikel. Vi rekommenderar alla villaägare att medverka i grannsamverkan för allas bästa och öka tryggheten. Därtill har vi ett antal andra läsvärda artiklar och information. Villaägarna har rikstäckande rabatter och fömåner. Därtill har vi särskilda rabatter hos olika företag i och kring Täby. Listan finns på sista sidan här i Villainfo och på vår hemsida. Välkomna till årsmötet! Fortsättning från sid 1 Energirådgivning något för Täbys villaägare Björn Armand - kontaktman för Täby Syftet med verksamheten är att ge information om olika energialternativ m.m. för att därigenom få en effektivare energihushållning totalt sett. Information förmedlas på huvudsakligen två sätt genom telefonkontakter på tel.nr och via rådgivningens förnämliga hemsida se. I det följande hänvisas till denna hemsida. Dessutom driver man viss offentlig seminarieverksamhet ute i kommunerna. Bakom det hela finns ett 10-tal konsulter från företaget K-konsult. Vilka alternativ finns det? Om man står i begrepp att förändra sin uppvärmning av villan kan ju en första åtgärd vara att skaffa sig information om vilka energislag det finns när det gäller uppvärmning. På hemsidans faktablad finns information om alltifrån solvärme till bergvärme - totalt tio olika alternativ. På samma sida finns elva olika förslag till energieffektivisering. Här finns mycket enkla förslag till vardagsrationalisering, t.ex. sänkning av inomhustemperaturen med 1 grad reducerar uppvärmningskostnaden med 5%, duschning på 10 minuter per dag kostar kr per år etc. Beräkna och analysera Under Mitt hus på hemsidan finns flera råd och ges en omfattande information, t.ex. en lathund för val av värmesystem, där du kan få råd beträffande energibesparing, åtgärder vid byte av värmesystem och lönsamhet för olika alternativ. Vidare finns för olika uppvärmningsalternativ anknytning till återförsäljare och installatörer, från vilka man kan inhämta anbud. Göran Wahlund Ordförande i Täbykretsen av Villaägarnas Riksförbund Kommunernas samlade energirådgivare. 2 VILLAINFO NR 1 MARS 2008

3 Bidrag Officiellt stöd kan ges för olika energibesparande åtgärder. Här några uppgifter vad gäller villaägare: Konvertering från direktverkande elvärme. Stöd ges på upptill kr och gäller för åtgärder, som genomförs t.o.m. den 31 december 2010 och avser: installation av ett vattenburet värmesystem för övergång till uppvärmning med biobränsle, bergvärme eller fjärrvärme. Bidrag till solvärme på upptill kr. Energieffektiva fönster i småhus. Stödet gäller t.o.m. 31 december Dock endast vid utbyte av hela fönster med karm. Även beträffande detta finns detaljerad information på hemsidan under länken Bidrag. Energideklaration Samtliga småhus skall ha en energideklaration fr.o.m. den 1 januari 2009, men det gäller endast vid försäljning av småhus, så flertalet av Täbys villaägare torde ej vara berörda. För de som skall svara för en energideklaration finns en särskild länk på hemsidan. Täbys villaägare Energirådgivare för Täby är Björn Armand, som kan nås för rådgivning per telefon. Han har även arrangerat seminarier om energifrågor i Täby. ENERGI / FRIGGEBODAR Välj elleverantör Energirådgivningen kan ej ge rekommendationer betr. val av elleverantör. På energirådgivningens hemsida under Mitt hus kan du klicka på Energipriser och elavtal, där det finns flera alternativ bl.a. Energimarknadsinspektionen Elpriskolla och Elprisguiden, som kan ge ett underlag för val av elleverantör. Man anger sin energiförbrukning per år (uppgift bör finnas på elräkninngen eller kan fås från elleverantören) och vilken typ av avtal (fast, rörligt etc.), som önskas. En beräkning utförs på olika leverantörers taxor. Leverantörernas årskostnad beräknas och redovisas i en tabell med lägsta årskostnaden överst. Det klagas ofta på den dåliga konkurrensen inom elleverantörsbranschen. Aktiva kunder kan öka denna konkurrens något! I god tid före utgången av avtalet med elleverantören kan det vara värt att göra en elkostnadskalkyl enligt ovan. Detta kan bidraga till en ökad konkurrens inom elbranschen och i bästa fall ge en bra timpenning. Sedan mer än ett halvår har det varit fördelaktigt att teckna avtal med rörligt elpris. Om man har sådant avtal kan det vara lämpligt att fortlöpande kontrollera läget med en kalkyl enligt ovan. De rörliga priserna kan ju nämligen öka över de fasta om vi exempelvis får en smällkall vinter eller om ett kärnkraftverk måste ställas av. Kontaktvägar Möjligheter att nå Energirådgivningen: Telefon: , måndag till fredag kl och Internet: Att bygga friggebod från 1 januari 2008 Vid en- och tvåbostadshus får utan bygglov och bygganmälan uppföras fristående komplementbyggnader, friggebod, med sammanlagt högst 15 m² (byggnadsarea), högst 3m från marken till taknock och inte placerad närmare tomtgräns än 4,5 m. Friggebod kan bestå av en/flera byggnader, dock får den sammanlagda byggnadsarean inte överskrida 15 m². Om friggebod uppförs närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs inte bygglov om grannen ger sitt godkännande. Det bör ske skriftligt och gäller då även efter ägarbyte. Friggebod större än 10 kvm utförs i brandklass EI 30 om byggnaden eller del av, är belägen närmare annan byggnad eller tomtgräns än 4,0 m. För att uppnå brandklass EI 30, utförs väggar och tak med 95 mm isolering och gipsskiva alternativt dubbla gipsskivor. Elektrisk ström får dras in. Vatten och avlopp får installeras först efter bygganmälan till kommunen. En bygganmälan är förknippad med kostnader. Denna artikel är avstämd med Håkan Knutsson, stadsarkitekt, Täby kommun. VILLAINFO NR 1 MARS

4 GRANNSAMVERKAN Grannsamverkan i Täby I Täby fungerar Grannsamverkan bra. Polisen startar ett flertal Grannsamverkan varje år och det finns mer än 280 huvudkontaktombud för Grannsamverkan. Det kanske är flest i länet. Polisen informerar alla huvudkontaktombud för Grannsamverkan varje vecka. Dessa sprider i sin tur informationen i sina områden. Polisen bjuder också in alla huvudkontaktombud till en årlig Grannsamverkankväll, som i år hålls den 14:e maj. Polisen tar också emot tips från grannsamverkare och har flera gånger gripit tjuvar på bara gärning tack vare tips från vaksamma personer. Hör av dig till ditt Huvudkontaktombud för Grannsamverkan eller någon i din lokala styrelse/ samfällighet/byalag. Sedan kan ni gemensamt kontakta Polisen. Du kan också få information om Gransamverkan av Villaägarna och också gå en kurs i Grannsamverkan. Hör av dig till Villaägarnas kansli i ABC-regionen, det ligger i Sollentuna. Telefon: (lokal taxa). Starta eller återuppliva Grannsamverkan E-post: Om du Drive-in-verkstad inte är med i Grannsamverkan öppen se även vard 8-18 välj Lokalt, ABC och Grannsamverkan. eller känner att du och dina grannar behöver Avgasrör återuppliva Grannsamverkan Bromsar Batterier Statistik Däck Täby Dragkrok och Stockholm kan Motorvärmare du få hjälp och inspiration. Stötdämpare län Koppling Motorservice Årsservice med förkontroll Vi åtgärdar besiktningsanmärkningar och godkänner bilen! Ritarslingan 22, Täby-Arninge Tel , Fax Välkommen att anlita fastighetsmäklare med lång erfarenhet i Täby! 6691/01 ISO/IEC (B) ISO/TEC (B) Antal villa/radhusinbrott i Stockholms län ökade år 2007 med 287 st till hela I Roslagen där Täby ingår blev det en ökning med 11 inbrott till 207 st. I Täby ser det bättre ut en minskning Näsbydalsvägen Täby Din Peugeotleverantör i Täby Alltid ca 150 nya och begagnade bilar för omgående leverans Flyghamnsvägen 3 Tel x55 4 VILLAINFO NR 1 MARS 2008 bakgrund 5% svart

5 GRANNSAMVERKAN med 9 inbrott till 30 st avslutades dock med en kraftig uppgång som fortsatt i januari. Villaägarna uppmanar alla att skärpa uppmärksamheten och inte tveka att kontakta Polisen på tel: 112 vid pågående brott, annars tel: Några enkla tips Varje inbrott är mycket obehagligt för de som drabbas. Genom att vara engagerad i Grannsamverkan minskar du och dina grannar risken att bli drabbade. Grunden i Grannsamverkan är att grannar i ett område kan hjälpa varandra genom att vara uppmärksamma och att man hjälps åt när någon är bortrest. Bara en skylt med Grannsamverkan stoppar ingen tjuv, Grannsamverkan måste fungera i praktiken. T. ex. informerar Polisen om vad du som villa/radhusägare kan göra för att göra det svårt för tjuven. Om alla i ett område har vettiga lås och brytskydd och dessutom visar att man ser vilka som rör sig i området väljer nog en tjuv ett annat området. Tjuvar brukar spana innan de gör inbrott. Här är några saker som du kan göra: Tjuven tar ofta fönstervägen - använd fönsterlås & sätt fast dina fönsterkasetter ordentligt Altandörren är en annan lätt väg in - om du inte har brytskydd och förstärkt dörren under fönstret Källarfönster är också en relativt enkel väg in för tjuven - fönsterlås gör det svårt Se till att det ser bebott ut när du är bortrest - hjälp dina grannar med post, parkera bilar mm Var ute på tomten, speciellt mitt i veckan när de flesta är på jobbet Grannsamverkan stöds av Polisen, Villaägarna och andra boendeorganisationer, försäkringsbranschen m.fl. Grannsamverkan stoppar tjuven! Den nya lagen om Skydd mot olyckor ställer höga krav på varje människa. Om något händer, som fordrar en snabb insats, har du då tillräcklig kunskap för att kunna hjälpa till? De flesta olyckor inträffar i hemmet. Täby civilförsvarsförening med tillhörande Österåkers civilförsvarskrets som arbetar helt ideellt, erbjuder en 24-timmarskurs som innehåller moment om krishantering, kriskommunikation, hjärt-lungräddning, hemsäkerhet, samhällets sårbarhet och energi- och teoretisk brandkunskap. ÅRSMÖTE Näsby fastighetsägareförening Tisdagen den 8 april Boende i Roslags-Näsby, Lahäll, Norskogen och Näsbypark väster om Djursholmsvägen ELLAPARKS VILLA- ÄGAREFÖRENING Viktiga ärenden: Indelning i närområden 100-årsjubileet 2009 Riksförbundet och reklamtidningen Ett hus Störande biltrafik Bebyggelse vid Näsby slott Mer information: Hans Lilja tel Alla medlemmar är välkomna ÅRSMÖTE 7 maj kl Lokal meddelas senare Kurserna bjuder vi på, men ett villkor är att man tecknar ett medlemskap i föreningen. Årsavgiften för 2008 Kallelse kommer i brevlådan TÄBY HEMBYGDSär 120:00 kronor. Utbildningen kommer att ske på 3 lördagar under FÖRENING april/maj. TÄBY HEMBYGDS- Ytterbystugan Vi bjuder på förtäring. FÖRENING Föreningen ställer även upp på informationskvällar stockholm/taby gällande hemsäkerhet, personlig säkerhet och brandsäker- Ytterbystugan het. Hembygdsföreningens årsmöte Vill du veta mera eller anmäla dig? Hör då av dig fre per 20 april kl 19 Årsmöte Tibble kyrkans telefon eller e-post: samlingssal. fre 25 april kl i Tibble kyrkan, Tibblesalen. taby Vandring längs Säsongens Hägernäs strand program på hemsidan. Hjärtligt välkomna! tors 26 april, start Hembygdsföreningen vid busshållplatsen Flygkårsvägen dokumenterar kommunnens tar gärna emot bilder som historia. * * * Hembygdsföreningen tar gärna VILLAINFO NR 1 MARS 2008 emot bilder som dokumenterar kommunens historia. 5

6 INBJUDAN Till alla villaägare i Täby spika tisdagen den 15 april för en kväll du inte ska missa! Om du missade förra årets inbjudan finns nu åter en chans. Täby Villaägareförening ger alla villaägare i Täby en unik möjlighet till praktiska råd och gör-det-själv-tips av byggproffs på allt från golv till tak. Bygma Danderyd, Enebybergsvägen 2, håller öppet bara för Täbys villaägare tisdagen den 15 april mellan klockan 18-21! Det blir garanterat en mycket givande kväll med suveräna möjligheter till både bra erbjudanden och värdefulla tips. Bygma Danderyds erkänt duktiga personal - och leverantörer från en rad olika produktområden - är för en gång skull samlade på en och samma gång och kan helt koncentrera sig på att svara på dina frågor och ge dig professionell hjälp. Det är alltså en unik chans för dig att bygga på med kunskap som du får stor nytta och glädje av i ditt villaägande. Förutom att du bjuds på goda råd blir det också en lättare förtäring och dryck på menyn. Det här är andra gången som vår Villaägareförening samarbetar med Bygma Danderyd. Vi gör det för att bygghandeln har mycket kvalitetsprodukter på hyllorna, men också stor kunskap på golvet. Det gör att butiken med personal kan tillmötesgå Täby villaägares högt ställda krav på såväl ett brett och prisvärt sortiment som på råd och vägledning. Du bör därför passa på och utnyttja det här specialtillfället att i lugn och ro ta till dig värdefulla praktiska kunskaper av proffs. Kom ihåg tiden tisdagen den 15 april mellan 18 och 21. Välkommen! Göran Wahlund Ordförande Niklas Gauffin Platschef Bygma Danderyd 6 VILLAINFO NR 1 MARS 2008

7 Vi finns hos Bygma i Danderyd den 15/4, kl för att hjälpa dig som villaägare med råd och tips! Larm & säkerhet Uterum Grillar Färg Trapprenovering Stugor Badrum VVS Badrum El Fönster El-verktyg Ytter-Inner dörrar Isolering & energifrågor Garderob skjutsystem Våtrum, fäst & fog Trägolv VILLAINFO NR 1 MARS

8 TEMA: STADSDELSCENTRUM I FOKUS Roslags Näsby Bondesamhälle med rötter i vikingatid Carl Janssons diversehandel ca Här ligger numera kommunalhuset. För 2000 år sedan låg stora delar av nuvarande Roslags Näsby under vatten. Då sträckte sig en havsvik från Näsbyviken ända upp till nuvarande Täby Centrum. FOTO: ANDERS KJELLBERG Landhöjningen ledde sedan till att havsviken under vikingatiden hade dragit sig tillbaka till en punkt 200 meter söder om Scandic Hotel. Det var bördiga marker som därmed frilades och kunde utnyttjas för jordbruk. Tre gårdar etablerades inom området med namn som fortfarande är aktuella Åva, Ytterby och Tibble. Dessa gårdar var ursprungligen fristående men inordnades under 1600-talet under Näsby slott som säterigårdar. Täby var ju före moderniseringen en jordbruksbygd. Man hade en vattenkvarn vid nuvarande Kvarntorp, där en bäck, som avvattnade områdena vid Ella och Näsbydal, utnyttjades. Närheten till Stockholm var en fördel och gjorde att man med häst och vagn eller med båt på Värtan kunde transportera sitt överskott av jordbrukprodukter till försäljning på Stockholms salutorg. Järnvägen mot Rimbo byggs ut Först i slutet av 1800-talet skedde en stor förändring. Då byggdes järnvägen från Östra station mot Rimbo ut med en järnvägsstation vid nuvarande Täby kyrkby, men bara en hållplats vid Roslags Näsby. Detta var en så stor händelse att på invigningståget i december 1885 medföljde kung Oskar II med honoratiores. År 1901 var en ny järnvägssträckning till Åkerberga klar. Då blev Roslags Näsby en järnvägsknut. Hållplatsen upphöjdes till järnvägsstation och ett stationshus byggdes. Etableringen av Roslags Näsby järnvägsstation var startpunkten för en utveckling av samhället. En ångkvarn och en ångsåg anlades år 1904 ungefär vid platsen för nuvarande kommunalhus. En del villor byggdes och man fick post- och telefonstation. Exploateringen tog fart då Carl Robert Lamm, slottsherren på Näsby slott, bildade Näsby Fastighets AB Ett par år senare, 1909, bildades Näsby Fastighetsägareförening, som fortfarande är verksam och ingår i 8 VILLAINFO NR 1 MARS 2008

9 TEMA: STADSDELSCENTRUM I FOKUS Roslags Näsby station år 1905, 1916 och 2008 Villaägarnas Riksförbund. Den viktigaste uppgiften för föreningen inledningsvis var vägskötseln inom området. I ett protokoll från 1911 finns beslut om uppsättning av ytterligare 2 gatlyktor och att tiderna för lyktornas tändning bestämdes till mörkrets inbrott och kl 10 på aftonen. Vidare beslutades om att anbud på fotogen till lyktorna skulle inhämtas av ortens handlanden. Föreningens årsavgift var vid bildandet 1 krona. Föreningens medlemmar har nästa år att se fram mot ett 100 årsjubileum. För den fortsatta exploateringen var det angeläget att få en lösning på skolfrågan. Man hade utnyttjat lokaler i lediga torp m m, vilket var otillfredsställande med hänsyn till det ökande antalet skolbarn. År 1907 kunde man ta i bruk en helt ny skola belägen på samma tomt som dagens Ytterbyskola. Nya hus tillkom efter- Roslags Näsby Centrum. hand inom området, bl.a. längs nuvarande Sågtorpsvägen, som fick sitt namn efter ett torp Sågtorp. Samhället växte snabbt och från 1905 till 1925 tiofaldigades antalet innevånare i Täby. I Roslags Näsby fanns då 800 innevånare. Det var då dags att 1926 ta i bruk en ny skola på samma område, där den gamla skolan låg. Men inte heller detta räckte på sikt och FOTO: HENRIK SJÖGREN MANUELL KÖTTDISK I vår köttdisk har vi alltid kvalitetskött från svenska gårdar. SABIS CATERING När du hellre umgås med dina gäster. MANUELL FISKDISK I vår fiskdisk har vi alltid ett brett sortiment av fisk och skaldjur. VÄLKOMMEN TILL VÅR LUFTIGA OCH RYMLIGA MATGLÄDJEBUTIK! ÖPPET 9 20 ALLA DAGAR BRA PARKERING I NYRENOVERAT P-HUS HEMKÖRNING FRÅN OCH MED 1/9 LEVERERAR VI HEM TILL DÖRREN FÖR 100 KRONOR Adress: Eskadervägen Täby Telefon: Öppet: Alla dagar 9 till 20 Posttelefonen är bemannad: Måndag till fredag Lördagar Övrig tid kontakta Sabis personal. VILLAINFO NR 1 MARS

10 TEMA: STADSDELSCENTRUM I FOKUS Kommunalhuset under byggnad 1973 FOTO: S A BAYARD Nya området vid Roslags Näsby Torg. FOTO: ANDERS KJELLBERG Roslags Näsby gamla skola innan skolan av sten (Ytterbyskolan) byggdes intill tog man i drift den skola som i dag heter Ytterbyskolan, vilket var en modern skola, som förutom lärosalar hade slöjdsal, gymnastiksal, skolkök, barnbespisning, lärarrum och utrymmen för sjukvård. Samtidigt revs den gamla skolan från Stora aktiviteter i Roslags Näsby Under och 50-talet var det stora aktiviteter vid och runt Roslags Näsby. Täby blev köping 1948, vilket medförde att ångkvarnen och ångsågen revs och på platsen uppfördes ett nytt kommunalhus (det lägre av det två nuvarande), som togs i drift I kvarteret Höstfibblan uppfördes fem 10-våningshus. Motorvägen (E18) och Centralvägen med viadukt över järnvägen byggdes samtidigt. En ny brandstation vid Sågtorpsvägen togs i bruk och en skidbacke anlades. I närheten av stationshuset uppfördes ett affärscentrum med även samhälliga funktioner. Söder om Höstfibblan uppfördes kvarteret Kardborren, som var klart 1982 och är ett företagscentrum med ett flertal företag, bl.a. inom hälsovårdsområdet. På senare år har i området mellan Höstfibblan och Ytterbyskolan ett antal moderna flervåningshus byggts. Täby blir kommun Täby köping blev Täby kommun i samband med kommundelsreformen Täby hade då vuxit till innevånare, varav bodde i Roslags Näsby. Detta medförde krav på en ökad kommunal förvaltning. Det var därför nödvändigt att bygga ett nytt kommunalhus, som togs i bruk 1973 och som även det förlades till Roslags Näsby. Framför kommunalhuset står en staty, som allmänt kallas Jarlabanke. Statyn invigdes den 16 juni 1960, då den kände run-professorn B F Jansson (Run-Janne) lät täckelset falla. Inom Roslags Näsby har det funnits och finns kyrkliga aktiviteter. Frälsningsarmén hade inom området tidigt en fastighet, där även polisen i Täby under en tid var inhyst. I dag finns en katolsk kyrka Vår Frus Katolska Kyrka och i dess närhet har även mormonerna en kyrka. Numera finns inte mycket kvar av det gamla bondesamhället vid Roslags Näsby. Kvar finns dock Ytterbystugan i hörnet av Östra Banvägen och Näsbylundsvägen. Denna stuga var grindstuga vid nedfarten till Näsby slott. Besökande till slottet, som färdades med häst och vagn på Stockholm-Norrtäljevägen släpptes in vid Ytterbystugan och kunde via Näsby Allé nå Näsby slott. Ytterbystugan ägs idag av kommunen och 10 VILLAINFO NR 1 MARS 2008

11 TEMA: STADSDELSCENTRUM I FOKUS Ytterbystugan, tidigare Näsby Grindstuga ligger i korsningen Östra Banvägen och Näsbylundsvägen. Den var från början tullstuga till Näsby Slott. Under de första åren på 1900-talet lät C R Lamm anlägga en ångsåg, som det allmänt kallades, men var trolign ett ångelverk som drev en såg och en kvarn. En ledning till Näsby slott försåg slottet och ekonomibyggnaderna med elektricitet. Maskinisten och mjölnaren delade på Ytterbystugan som bostad. Det fanns ett kök och ett rum i vardera lägenhet. disponeras av Täby Hembygdsförening, som brukar ha sina sammankomster där. Roslags Näsby - idag ett administrativt centrum Roslags Näsby med dess kommunalhus kan sägas utgöra Täbys administrativa centrum, men där finns även ett stort villaområde runt den centrala delen och i centrum finns en rad av aktiviteter. Allt har utvecklats från något som för ca 100 år sedan bara var en hållplats på en järnvägslinje mot Rimbo. Per-Axel Liljequist Källor 1.Ytterby Roslags Näsby. Täby Hembygdsförenings skriftserie nr Eric Jarneberg: Täby - Historik, trakter och platser. 3. Täby förr och nu. Täby Hembygdsförenings skriftserie nr Sevärt i Täby. Täby Hembygdsförenings skriftserie nr16 5. Eric Jarneberg: Täby förr och nu i bild. Täby Hembygdsförenings skriftserie nr Jonas Ferenius m.fl.: Täby - stan på landet. Måla om? Tapetsera? Lägga golv? Kom in och låt dig bli inspirerad hos oss. Vi har något för alla! Välkommen! Täby Färg och Tapet (f.d. färgtema) Stationsvägen 21, Täby, Telefon: Öppettider: Mån Fre , Lör , Sön Funderar du på att sälja? Låt oss komma och göra en fri värdering av din bostad. Vi ger dig massor av värdefulla tips och råd inför din försäljning. Hoppas att vi hör av dig snart! Ring Välkommen! Vi finns i Roslags Näsby Stationshus. Trender Idéer Fakta Information Kunskap Känsla VILLAINFO NR 1 MARS

12 AVSÄNDARE: TÄBYKRETSEN AV VILLAÄGARNA, C/O KARLSSON, TENORVÄGEN 36, TÄBY Bli medlem i Villaägarna och spara pengar Medlemsavgift för 2008 är 350 kr för nya medlemmar. PG Detta gäller första gången och då placeras du i närmaste lokalförening. Har du bra idéer? Styrelsen tar gärna emot hjälp. Du är välkommen med din insats, även som extraresurs vid enstaka tillfällen. VISA MEDLEMSKORT VID KÖP Rabatter gäller ej specialerbjudanden, reapriser, nettoprissatta varor mm. Rikstäckande lista finns hos Villaägarnas Riksförbund. Rönninge by 31 maj 1 juni, kl Marknadshelg för hela familjen med föreningar, företag, artister, ponnyridning och mycket mer. Företag som ger medlemsrabatt: Allglas Arne Erikssons Snickeri AutoEliten Autoexperten B&R Fastighetsmäklare Bad & Värme / Stava Belab Elbutik AB Bra Energi - IVT Bygma Cramo AB Danderyds Färg & Måleri Däckhandlarna Ella Trädgård Energifoto & besiktning Ensta Lås Flügger Färg GBL-produkter, skor och kläder HusmanHagberg mäklare Höganäs Kakelcentrum Jan Jägholm Fastighets AB K-Rauta Kajkal Markanläggningar Kvicktvätt Lannebjers Glasmästeri MäklarCirkeln Mäklarringen Nautilus Gym Nordsjö Idé & Design/Täby Färg & Tapet (fd Färgtema) Norrortsmäklarna Securitas Aroundio Täby Stubbfräsarna Sunda Livet - FitLine Svensk Fastighetsförmedling Svenska Termoinstrument Trädfällarlaget Trädgårdsmaskiner i Enebyberg Täby Bil- & Båtradio Täby Danderyds Lås AB Täby Nyans AB Un-Real Bygg & Entreprenad Uunisepät Sverige - Kakelugnar Vallentuna Glasmästeri VillaVärmeVerkstan - Inglasningar VVStjern Radiator AB Värdia, Jæger & J:son Besiktningar Täbykretsen av Villaägarnas Riksförbund består av: Täby Villaägareförening Ella Parks Villaägareförening Näsby Fastighetsägareförening MEDLEMSSERVICE Villaägarnas Riksförbund Box 7118, Sollentuna Besöksadress: Villaägarnas Hus, Johan Berndes väg 8 10 tel fax ABC-regionen Typsnitt Times bold italic gemen för krets och förening Box höjd 7120, = luften 192 mellan 07 Sollentuna logo och linje Besöksadress (tumregel: logobredd som ovan. 70 mm, text 14 pt.) (Krets undantagsvis versal om läslighet så kräver) tel Region versal 01 rak 00fet text fax Fristående används om logon är så liten (<45 mm) att text blir oläslig (<9pt). Fristående också där flera organisationsdelar Medlemskap presenteras tillsammans. Medlemsavgift 350 kr för 2008 pms 2747 cmyk Villaägarnas Riksförbund: pms 186 cmyk PG Förbundets tidning Villaägaren 5 ggr/år ingår Utgivare Täbykretsen pms-färger röd av 186, Villaägarna blå 2747 c/o undertexter Karlsson, times Tenorvägen new roman 36, fetkursiv Täby Ansvarig utgivare Göran Wahlund, tel/fax Redaktion Per-Axel Liljequist, tel Göte Lindholm, tel Ulf Carleson, tel Grafisk produktion Anders Kjellberg & Co AB, Tryck Tryckeri AB Orion, Täby Upplaga: ex Distribution Täby idrottsungdomar och skolklasser Administration: Eila Seel, VILLAINFO NR 1 MARS 2008

Täby Villaägareförenings

Täby Villaägareförenings TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2010 Täby Villaägareförenings årsmöte Erik Andersson och Leif Gripestam Årsmötet hölls på Täby Park Hotel och bevistades av närmare ett hundratal medlemmar. Mötet inleddes

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2010 Kallelse Årsmöte i Täby Villaägareförening Onsdagen den 14 april kl 19.00 Täby Park Hotell Kemistvägen 30 Gamla, nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till

Läs mer

Villaägarnas höga beskattning

Villaägarnas höga beskattning TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2013 Dialog om den nya stadsdelen på galoppfältet Här skulle kunna skapas möjligheter för ett bättre kulturutbud. En naturlig samlingsplats som inte bara är ett shoppingcentrum.

Läs mer

hetaste frågan i höstens val. Var står partierna? Följ den politiska debatten! FASTIGHETSSKATT = OTRYGGHET

hetaste frågan i höstens val. Var står partierna? Följ den politiska debatten! FASTIGHETSSKATT = OTRYGGHET Medlemstidning Nr 2 Sommar 2006 BOENDESKATTERNA hetaste frågan i höstens val. Var står partierna? Följ den politiska debatten! FASTIGHETSSKATT = OTRYGGHET På insidorna Förhandsinformation om demonstrationen

Läs mer

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2012 Höstmöte 18/10 Debatt om det nya Täby Täby håller på att omvandlas. Täby Centrum, Galoppfältet och Arninge ska i framtiden bli en regional stadskärna för Stockholms

Läs mer

Den vår de svage kallar höst...

Den vår de svage kallar höst... Den vår de svage kallar höst...... skaldade poeten Erik Axel Karlfeldt. Och visst finns det mycket att uppskatta med hösten friska men lite kalla molnfria soliga dagar, trädens bladverk färgas i varm färgprakt,

Läs mer

KRETSNYTT. Läs mer om dessa. bilder inne i tidningen! 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Läs mer om dessa. bilder inne i tidningen! 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 1-2012 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Läs mer om dessa bilder inne i tidningen! Läs i detta nummer: Om Vad redaktören tycker 3 Kretslopp eller inte?

Läs mer

Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning

Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning Innan vi går till tryck: Du som läser... kanske tycker det är långt mellan numren - vi hoppas ju det - men det tycker inte jag! Särskilt gäller detta det här sensommarnumret, som skall gå till tryckeriet

Läs mer

Meddelanden. Information från Högberga-Breviks villaägareförening. Årgång 40. Nr 72 från starten

Meddelanden. Information från Högberga-Breviks villaägareförening. Årgång 40. Nr 72 från starten Meddelanden Nya 2-03 Information från Högberga-Breviks villaägareförening Årgång 40. Nr 72 från starten Tåg eller buss? I detta nummer Ord från ordföranden 2 Brun Ulfhake om färjor med mera. Påverka ditt

Läs mer

KRETSNYTT 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 2-2013 Medl emst i dni ng f ör Söder t äl j e- Nykvar nskr et sen av Detta nummer av Kretsnytt delas ut till alla villaägare i Södertälje och Nykvarn oavsett om Du är medlem i Villaägarna

Läs mer

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng Årgång 8 Nr 1 2005 Bollnäs Bostäder BoBladet Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren sid 4 Möt ordförande Stefan Jonäng sid 5 Tips om heminredning sid 12 20 nya bostäder

Läs mer

DSÄNGSBULLETINEN. Nyheter och Information från Edsängens Villaägareförening Utgåva 28 Vinter 2010. Kallelse till årsmöte. Ordföranden har ordet

DSÄNGSBULLETINEN. Nyheter och Information från Edsängens Villaägareförening Utgåva 28 Vinter 2010. Kallelse till årsmöte. Ordföranden har ordet E DSÄNGSBULLETINEN Utgåva 28 Vinter 2010 Nu närmast kommer förhoppningsvis en lugn och trevlig julhelg för oss alla. Därefter kör vi igång igen med full kraft. Ses vi inte tidigare, så ska det bli trevligt

Läs mer

Föreningen grundad 1975. Nr 2/2014 Årg. 19 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER. Gribbylund en förort i Täby Politikerutfrågning

Föreningen grundad 1975. Nr 2/2014 Årg. 19 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER. Gribbylund en förort i Täby Politikerutfrågning 2 Föreningen grundad 1975 Nr 2/2014 Årg. 19 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER Gribbylund en förort i Täby Politikerutfrågning 1 Årsavgiften 2014 En person 250:- Två samboende 480:- Medlem i annan SPF-förening

Läs mer

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Energikostnader sid 16

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Energikostnader sid 16 KRETSNYTT Nr 1-2011 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund 2010 Elnät Elhandel Förbrukning avgift avgift Öre/kWh elcertifikat skatt handel @ Fast Fast El Varav Energi-

Läs mer

Hotet mot Ängby slott. Norra Ängby Tidning Årgång 36. Sista årsmötet på slottet? Hyreskontraktet med stiftelsen är uppsagt

Hotet mot Ängby slott. Norra Ängby Tidning Årgång 36. Sista årsmötet på slottet? Hyreskontraktet med stiftelsen är uppsagt Årgång 36 Nr 2 Juni 2014 norra ängby trädgårdsstadsförening Veteranerna sviker inte Ängby IF Konsten att bygga en takkupa Så kan man sanera radon i huset Sista årsmötet på slottet? Hotet mot Ängby slott

Läs mer

Fyndar synkat på loppis. Samlar på designklassiker. emot konstens alla regler

Fyndar synkat på loppis. Samlar på designklassiker. emot konstens alla regler VÄSTERVIK NR 12 EN INSPIRATIONSTIDNING OM BO & BYGG MISSA INTE BoDagen Västervik 25/4 Utställare på Stora Torget Massor av villavisningar av mäklare LÄS MER PÅ SID 3 Ulf och Anette bygger emot konstens

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

Södertäljes nya stadshus

Södertäljes nya stadshus Nr 4-2006 Södertäljes nya stadshus Allas vårt nya stadshus Läs i detta nummer: Vad ordförande tycker 3 Om vårt nya stadshus 6 Om Telge Återvinning 10 Om Telge Energi bolån 13 Information från Telge Återvinning

Läs mer

VÄSTERVIK. Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET. med sina egentillverkade möbler

VÄSTERVIK. Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET. med sina egentillverkade möbler 05 VÄSTERVIK 2011 Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET med sina egentillverkade möbler Höstrusk och harmoni Nu byggs många nya bostäder i Västervik, både villor och bostadsrätter. Kanske just din

Läs mer

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 innehåll Projekt gammalt & nytt på Söder Inspireras i badrummet Nyfiken på internet Örebrokompaniet conventum arena första gästkrönikan vinn kent-biljetter

Läs mer

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars/April 20091 Jubiléumsnummer FFF 90 år. Kallelse till årsmötet. www.fff-fullersta.com Årsmöte i Folkets Hus torsdagen

Läs mer

Kassören rapporterar

Kassören rapporterar En föreningstidning i samarbete mellan Bunkeflostrands villaförening och LB07. Nr 2 December 2010 Fastighetsmarknaden Sidan 4 Kassören rapporterar Sidan 7 El-avtalet klart! Sidan 11 Ansvariga utgivare:

Läs mer

Föreningen grundad 1975. NR 2/01 Årg.6 MEDLEMSBLAD MARS-MAJ. Nr 2-2001 1

Föreningen grundad 1975. NR 2/01 Årg.6 MEDLEMSBLAD MARS-MAJ. Nr 2-2001 1 2 Föreningen grundad 1975 NR 2/01 Årg.6 MEDLEMSBLAD MARS-MAJ Nr 2-2001 1 2 Nr 2-2001 Välj din egen vård Ditt hem är din borg. Du väljer själv vem som får komma in. Behöver du hjälp och stöd i din vardag

Läs mer

GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL ALLA HUSHÅLL I DEJE, FORSHAGA, GRUMS, HAMMARÖ, KARLSTAD, KIL, MOLKOM & VÅLBERG HEMMA HOS SOVRUM SID 20-21

GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL ALLA HUSHÅLL I DEJE, FORSHAGA, GRUMS, HAMMARÖ, KARLSTAD, KIL, MOLKOM & VÅLBERG HEMMA HOS SOVRUM SID 20-21 NR 2 2013 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL ALLA HUSHÅLL I DEJE, FORSHAGA, GRUMS, HAMMARÖ, KARLSTAD, KIL, MOLKOM & VÅLBERG INSPIRATION för TRÄDGÅRD & UTERUM 20 SIDOR I BILAGAN VÄRMLAND VÄXER Sov gott! SÅ VIKTIG ÄR

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND ANNONS. Nya lagkrav för småhusägare vid årsskiftet sidan 16 ANNONS ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND ANNONS. Nya lagkrav för småhusägare vid årsskiftet sidan 16 ANNONS ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND ANNONS Nya lagkrav för småhusägare vid årsskiftet sidan 16 ANNONS ANNONS BILAGAN DISTRIBUERAS I DAGENS NYHETER SEPTEMBER 2005 2 ANNONS

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014 Årsta Havsbads styrelse... 2 Några ord från vår ordförande... 3 Styrelsen informerar...

Läs mer

REKORD. Bo bättre. i ombildningar. Bo bättre avslöjar JÄMFÖR SPARA. försäkringar. upp till 100 000 STOPPA TJUVEN!

REKORD. Bo bättre. i ombildningar. Bo bättre avslöjar JÄMFÖR SPARA. försäkringar. upp till 100 000 STOPPA TJUVEN! Bo bättre Pris det föreningen behöver veta bostadsrättstidningen NR 4 2011 39:50 kronor Bo bättre avslöjar REKORD i ombildningar Mest i Stockholm unika siffror från hela landet TEMA säkerhet svar från

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbads styrelse...omslagets insida Några ord från vår ordförande...1 Styrelsen informerar...

Läs mer

Varför är det viktigt att man har en hemförsäkring? Årsredovisningen berättar hur din förening mår. Framtidsvision: Sommar i Skåne hela sex månader

Varför är det viktigt att man har en hemförsäkring? Årsredovisningen berättar hur din förening mår. Framtidsvision: Sommar i Skåne hela sex månader #4-11 God Jul! Varför är det viktigt att man har en hemförsäkring? Årsredovisningen berättar hur din förening mår Framtidsvision: Sommar i Skåne hela sex månader Tidningen ges ut av Riksbyggens intresseföreningar

Läs mer

Bostadsrätt. För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 1 Mars 2005 www.sbc.se. Höjden av lycka

Bostadsrätt. För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 1 Mars 2005 www.sbc.se. Höjden av lycka din Bostadsrätt För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 1 Mars 2005 www.sbc.se Bostadsrättsmässa i Stockholm Entrébiljett i tidningen Homestaging bra affär när du säljer Höjden av

Läs mer