Täby Villaägareförenings

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Täby Villaägareförenings"

Transkript

1 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2010 Täby Villaägareförenings årsmöte Erik Andersson och Leif Gripestam Årsmötet hölls på Täby Park Hotel och bevistades av närmare ett hundratal medlemmar. Mötet inleddes med föredrag av Leif Gripestam och Erik Andersson, ordförande i resp. Kommunstyrelsen och Stadsbyggnadsnämnden i Täby. Referat av föredragen redovisas nedan. Till ordförande för årsmötet valdes Göran Wahlund. Verksamhetsberättelsen för 2009 presenterades. Ekonomin för föreningen är god. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Mötet beslutade om att höja medlemsavgiftenför 2011 med 5 kr till 380 kr/år, vilket är i paritet med förbundets avgift. Vid årsmötet informerades om att ett antal arbetsgrupper kommer att bildas. F.n. finns förslag till följande arbetsgrupper: Gripsvallsutbyggnaden, trafikfrågor, fjärrvärme och flygbuller. Anmälningar om intresse för deltagande i någon arbetsgrupp kan sändas till Peter Dartland, mejladress: Meddela gärna redaktionen om du har förslag på arbetsgrupper på mejl-adress: Under årsmötet informerades även om den nyligen startade försöksverksamheten med tillhandahållande av släpkärra. Framtidens Täby Referat av Leif Gripestams och Erik Anderssons föredrag vid årsmötet. Verksamhetsidén för Täby kommun är att med medborgarna och företagarna i centrum erbjuda bästa utbud av offentligt finansierade tjänster med hög kvalitet till lägsta kostnad. Kommunen arbetar för en långsiktigt hållbar tillväxt och erbjuder valfrihet, Typsnitt Times bold italic gemen trygghet och en välutvecklad stadsmiljö i nära höjd kontakt = luften mellan med naturen. logo och linje för krets och förening (tumregel: logobredd 70 mm, text 14 pt.) Ökning till (Krets 80 undantagsvis 000 invånare versal om läslighet så kräver) Välbesökt energiafton Region versal rak fet text Energi är en viktig fråga för För att klara den förväntade expansionen, som dagens villaägare. Det var därför mm) många som mött upp för att Fristående i och för används sig ej är om någon logon målsättning utan att text en blir konsekvens oläslig (<9pt). av Stock- är så liten (<45 lyssna på Björn Armand från holmsområdets Fristående utveckling, också där flera måste organisationsdelar fler flerbostadshus presenteras byggas. tillsammans. Härvid skall behoven för åldersgruppen 20 till 35 år om pms små 2747 lägenheter beaktas. cmyk Vidare skall pms en 186 byggnation för cmyk äld res behov göra det möjligt att frigöra bostäder för barnfamiljer. Byggnation mot ökad stadsmässighet Detta kan ske genom en förtätning av bebyggelsen i goda kollektivtrafiklägen och i den regionala kärnan samt genom pms-färger att öka röd andelen 186, blå 2747 flerbostadshus och undertexter stadsradhus. times new Samtidigt roman fetkursiv skall det offentliga rummet gestaltas med omsorg. Vid expansionen skall man sträva efter en arkitektur som är nyskapande och särskiljande. Kommunikationer Planerade eller diskuterade utbyggnader och förändringar: En pendeltågslinje (den s.k. Roslagspilen) mellan Stockholm och Täby med stationer i Täby C och Arninge C byggs En fortsatt upprustning av Roslagsbanan med fyra avgångar per timme på merparten av tågens stationer. Roslagsbanan förlängs till Arlanda. En ny station på Roslagsbanan mellan Kragsta och Täby Kyrkby byggs. Verka för 6 körfält på E18. Bygga nya och bättre avfarter från E18 i Viggbyholm och Roslags Näsby. Verka för fler tvärförbindelser med buss. Energirådgivningen. I år är det valår 4 Inför valet har vi ställt ett antal frågor till de partier som finns representerade i Täby kommunfullmäktige. Smultronställen 6 Inför badsäsongen har vi denna gång beskrivit sjöarna i Täby både badsjöar och upplevelsesjöar. Insändare 7 Kontakt med läsekretsen är mycket väsentligt. Därför ser vi med glädje att vi denna gång kan ägna en sida åt insändare, där bl.a. Erik Andersson ordförande i Stadsbyggnadsnämnden har en del synpunkter på artiklar i föregående nummer av VillaInfo.

2 LEDAREN Ordföranden har ordet Hej alla villaägare i Täby. Valet den 19 september 2010 närmar sig snabbt. Styrelsen i Täby Villaägareförening har startat en artikelserie med bl.a. hur de olika partiernas politiska program ser ut inför valet som vi presenterar till större delen i detta nummer av VillaInfo. I detta nummer har vi därför ställt 5 av totalt 8 frågor. I nästa nummer strax före valet kommer resterande 3 frågor till de politiska partierna i Täby. Vi uppmanar alla villaägare att sätta sig in i de olika partiernas svar och rösta därefter. Vi kommer under mandatperioden att då och då följa upp hur de olika partierna lever upp till sina svar. Vi kommer aktivt att driva viktiga frågor som berör Täbys villaägare. Vi vill också ge dig som villaboende en möjlighet att säga din mening. Tala om vad du tycker är bra eller dåligt i Täby. Om du har idéer om vad som kan och bör ske i Täby under de kommande åren, så berätta det och låt andra få ta del av dina tankar i VillaInfo. Vi är intresserade av synpunkter från alla våra läsare och medlemmar unga som gamla. Skicka ditt bidrag till mejl-adress: Utöver att bevaka partierna och politiken i Täby kommer vi givetvis att fortsätta med tidigare verksamheter som tidningen VillaInfo, Grannsamverkan och speciella arrangemang. En viktig fråga, där varje medlem kan medverka, är rekryteringen av nya medlemmar. Under förra året fick vi över 500 nya medlemmar och totala antalet medlemmar i Täby Villaägareförening var vid årsskiftet Vi önskar alla en skön avkopplande sommarsemester, men glöm inte att komma med era synpunkter till oss så snart som möjligt. Göran Wahlund Ordförande i Täby Villaägareförening/Täbykretsen av Villaägarnas Riksförbund Den allmänna strategin för kollektivtrafiken är att skapa en ny spårbunden kollektivtrafik som är i drift före år Detta bör leda till ett ökat antal kollektivresor. Vidare krävs en ny station vid Arninge, nya busslinjer på Norrortsleden och en förlängning av Roslagsbanans Vallentunagren till Arlanda. Ett resecentrum vid Arninge finns även med i planeringen. Ökning av antalet arbetsplatser Arbetsmarknaden skall inriktas mot mera tjänsteintensiva verksamheter, vilket innebär att beredskap skapas för att bygga fler kontor inom kommunen. Utvecklingen av nya arbetsplatser skall ske i samarbete med det lokala näringslivet. Just nu! Ett års fri service. Vi hjälper dig att sänka dina energikostnader och värna om miljön samtidigt som du drar nytta av det förmånliga ROTavdraget. Just nu bjuder vi dessutom på ett års fri service om du beställer en värmepump av oss före årsskiftet. Välj en totalleverantör när du investerar i en värmepumpanläggning. Vi projekterar, borrar, installerar och genomför all service. Allt för att du skall bli en av våra tusentals nöjda kunder. Ring oss redan idag, eller läs mer om hur vi kan hjälpa dig på: Norrort/Västerort: Söderort: Södertälje: Halva Täby grönt Det gäller bl.a. att bevara Storstockholms gröna kilar och därvid utveckla svaga avsnitt. Vidare att skapa en sammanhängande och tydlig grönstruktur med variationsrika gröna gångstråk och utveckla den gröna halvan av Täby för att främja invånarnas livskvalitet, hälsa och rekreation. En målsättning är att Täbyborna skall ha tillgång till parker och natur på gångavstånd från bostaden, förskolan, skolan och arbetsplatsen och att större strövområden skall finnas i närområdet. Täbys skogar skall skötas utifrån rekreativa värden, biologisk mångfald och ekologiska spridningssamband. Långsiktigt hållbar utveckling Några målsättningar vid utbyggnaden av Täby: Främja resurssnåla utbyggnader Skapa energisystem med god resurshushållning, förnyelsebara bränslen och minskad klimatpåverkan. Bygga så att kollektivtrafikresandet uppmuntras och främjas. Främja social hållbarhet och följa upp utvecklingen på folkhälsoområdet. Byggande och markanvändning kan medverka till att god vattenstatus uppnås i våra sjöar och vattendrag. Diskussion Efter föredraget fanns det möjlighet att ställa frågor. För villaägarna är ju utbyggnader i närområdet väsentliga. Av den anledningen fick naturligtvis utbyggnaden av Gripsvall ett stort utrymme. En fråga ställdes också om de byggnader och lokaler som utnyttjades av Sjökrigsskolan på sin tid. Denna fråga ligger dock utanför kommunens kontroll. Den ökade trafiken på Täbyvägen efter Norrortsledens tillkomst var också uppe liksom bostadsbehovet för unga familjer kontra för pensionärer. Investera i en värmepump så spar du energi EnergiKomfort Mälardalens största leverantör av värme annons, Mitt i.indd TÄBY DANDERYDS LÅS AB VÅR KUNSKAP ER SÄKERHET Låssystem Nycklar El- och kodlås Montering av lås Med privatlarm blir sömnen lugnare, semestern roligare och livet lättare. Näsbydalsvägen Täby tel fax Enebybergsv Danderyd tel fax SVERIGES LÅSSMEDSMÄSTARES RIKSFÖRBUND VILLAINFO NR 2 JUNI 2010 Täbykretsen av Villaägarna / Villainfo Annons 115x40 mm

3 Välbesökt energiafton Den 6 maj hölls vår energiafton, till vilken vi inbjudit Björn Armand från Energirådgivningen att informera om olika uppvärmningsalternativ m.m. Energirådgivningen stöds av 27 kommuner i Stockholm med förorter. Information om energifrågor kan fås dagligen kostnadsfritt från Energirådgivningen på telefon nr Vidare finns en förnämlig hemsida där man kan hämta mer information, bl.a. om bidrag och rotavdrag. Armand behandlade bl.a. hus med direktverkande eluppvärmning. Dessa hus byggdes i stor utsträckning under 1970/80-talet. De har i allmänhet en energiförbruknking på kwh/år. För sådana hus finns fyra alternativ för att få ned värmekostnaderna: pelletskamin, braskamin, luft-luftvärmepump och konvertering till vattenburet värmesystem. Till det senare kan man ansluta värmepump, pelletspanna och solpaneler. Såväl pellets som braskamin kräver vissa manuella insatser. Man måste vara eldare. Luft-luftvärmepump har fördelen med en enkel installation och relativt bra lönsamhet. Nackdel kan vara buller och att det krävs en kompletterande värmetillsats vid kall väderlek. Konvertering till vattenburen värme kan kosta kr/radiator och är därför normalt ett kostsammare alternativ för hus med direktverkande eluppvärmning Har man vattenburen värme finns fyra alternativ: pelletspanna med biobränsle, fjärrvärme, värmepump och solpaneler. Pellets har berörts ovan. Fjärrvärme är bara aktuellt om sådant värmesystem är framdraget. Vid bergvärme får man ej borra närmare än 10 m från tomtgräns och tillstånd krävs. Borrhålet bör vara så djupt att 90% av värmebehovet tillgodoses. Luftvattenvärmepump är ett annat alternativ, som medför mindre investering än bergvärme eftersom inga borrhål ENERGI krävs. Alternativet ger dock mindre värmetillskott än bergvärme, speciellt vid kall väderlek. Dessutom finns även här risk för buller. Det går inte att få konverteringsbidrag för installation av luft-vattenvärmepump. Solvärme kan ge varmvatten och ett visst värmetillskott under april september. Sparar ca 400 kwh/kvm yta och år. Det är dock svårt att räkna hem även med ett statligt bidrag på upptill kr. 1. Var extra vaksam närmaste kilometern runt ditt hem, inte bara när du är hemma 2. Ring eller 112 om du ser något "skumt". Ring en gång för mycket. 3. Prata med dina grannar om vem som är hemma och vem som är bortrest. Måla om? Tapetsera? Lägga golv? Kom in och låt dig bli inspirerad hos oss. Vi har något för alla! Välkommen! Alltid bäst med Proffs Köpa Nytt? Vi har det mesta av det bästa för din tomt eller trädgård. Här hittar du redskap, maskiner och tillbehör av högsta kvalitet. Från minsta spade till kraftfulla klippare, grävare eller vad du behöver. Visst, vi säljer arbetskläder också! Service och reparationer? Vi har egen verkstad där vi servar och reparerar de flesta märken. Även om du inte har köpt dem hos oss Kom och besök oss i vår stora utställningshall. Vår personal har lång erfarenhet och ger gärna goda råd. Täby Färg och Tapet (f.d. färgtema) Stationsvägen 21, Täby, Telefon: Öppettider: Mån Fre , Lör , Sön Trender Idéer Fakta Information Kunskap Känsla Hyra? Hos oss kan du hyra när du inte vill äga! Vi har maskinerna du tillfälligt behöver. Ofta nästan nya. Alltid nyservade. Alltid pålitliga. Läs mer på Och du, använd din Villaägarna-rabatt! Bryggare Bergs Väg 5, Enebyberg Tel VILLAINFO NR 2 JUNI

4 Frågor till partierna Inför valet har vi ställt ett antal villaägarnära frågor till de partier som finns representerade i Täby Kommunfullmäktige. Vi hoppas att kunna återkomma med ytterligare frågor i nästa nummer. Vill ditt parti att vi i villaområdena i Täby ska ha en blandad bebyggelse med både småhus och flerbostadshus i samma kvarter? Vill ditt parti att kommunens villaområden ska förtätas i trafiknära lägen, oavsett om detta förändrar områdets karaktär av villaområde? Moderaterna i Täby kommer inte att acceptera att villatomter slås samman och ersätts med stora flerfamiljshus som riskerar att förstöra villakaraktären. Däremot anser vi att det är möjligt att förtäta invid de olika kommundelarnas centra. Ja, om det är i utkanten av ett villaområde och att karaktären av området inte förändras väsentligt. Exempelvis kan det vara en fördel att bygga flerfamiljshus som skydd för buller invid större vägar. Det beror helt på vilket område vi pratar om och vad detaljplanerna medger. Som regel går det inte att ändra ett villaområdes karaktär och det är inte meningen heller. Nej, vi skall inte förändra villaområdenas karaktär. Varje område i Täby vittnar om den tidsepok det tillkommit och det är en rikedom för hela Täbys karaktär. Vill ditt parti att Gripsvallsområdet ska behållas som reservmark till dess de nya bostäderna i Täby C. och Arninge färdigställts? Hur vill ditt parti att kommunens fastigheter och anläggningar skall upprustas? I västra Täby saknas det lägenheter för dem som vill kunna bo kvar i området men som vill flytta från sin villa. När området blir fullt utbyggt avgörs till stor del av den framtida och efterlängtade flytten av kraftledningen som går igenom Skarpäng. Vi anser att kommunens fastigheter och anläggningar ska skötas på ett professionellt sätt. Under senare tid har det reserverats medel för framtida underhåll i kommunens fastigheter och anläggningar. Det är kanske det sista villaområdet vi kan utveckla i Täby och då får det inte bli fel! Men kommunen har behov av nya bostäder av olika slag unde de närmaste åren. Gripsvall bör bli något som är minst lika bra som Skarpäng och Ella Park men som visar att det är ett område från 2010-talet. Det finns ett eftersläpande underhållsbehov och vi hoppas att detta ska kunna åtgärdas så snart det går. På vilket sätt vill ditt parti öka informationen från kommunen till invånarna i Täby? Vi anser att information till kommuninvånarna är en av de viktigaste frågorna i en demokrati. Vi kommer fortsätta med att arbeta med information via hemsida, lokaltidning och lokala möten. Ungefär som idag: webben och informationsblad i lokaltidningen 4 VILLAINFO NR 2 JUNI 2010

5 I etablerade områden ska det inte byggas flerbostadshus, möjligen om huset både vad avser höjd och fasadutformning smälter mycket väl in i befintlig bebyggelse och trafik- och parkeringsfrågorna kan lösas på ett tillfredsställande sätt. Där det är möjligt och passar in. Täby skall fortsätta att växa, men utvecklingen ska ske samtidigt som vår särart värnas. Ja, dock måste detta göras varsamt så att inte villor och höga flerbostadshus blandas. Ja, vi tycker inte att det är fel att spränga in mindre flerbostadshus i villamiljöer. En förutsättning är givetvis att dessa hus är villaliknande så att de smälter in i den befintliga miljön. Bra exempel på detta finns intill Viggbyholms station och i Ellagård. Nej, om villaområden kan förtätas ska det göras med bibehållen karaktär. Nya hus ska passa in i den aktuella miljön. Svårt att svara på utan att veta område. Se vårt svar på frågan ovan. Ja, varsamt. Olika bostadsområden har olika kvaliteter som det är viktigt att försöka bevara, men vi är inte rigida. Vi har ex. inte avvisat bebyggelse i det berömda kvarteret Maskrosen i Roslags Näsby, men anser att vi i så fall ska bygga så att det smälter in i miljön. Se frågan ovan. Vi har avvisat den aktuella planeringen för Gripsvall och förordar en mycket lägre grad av exploatering och bebyggelse huvudsakligen i områdets östra delar nära befintliga vägar. Vi kan mycket väl tänka oss att senarelägga Gripsvall, men det är svårt att ge exakta utfästelser i tid. Vi vill inte bygga i Gripsvall! Skogsområdet Gripsvall är idag obruten skogsmark i Rösjökilen. Täbycentern anser att grönkilarnas viktiga natur- och kulturvärden måste skyddas. Norra och västra delen av planområdet med nuvarande vandringsled den så kallade Skogsslingan får inte exploateras. Hela Rösjökilens natur måste bevaras. Vi bejakar planen för Gripsvall, med ett tydligt undantag. Det västra kvarteret bör inte byggas eftersom det kommer att skapa en barriär mot den gröna lungan i Mörtsjö/Käringsjöområdet. När det gäller byggstart har vi inte tagit ställning, men kan inte se att det brådskar. Behovet är runt en miljard kr. Kapitalförstöring kan aldrig accepteras. En långsiktig plan behövs där ca hälften av kommunens tillgångar (ca 640 mkr) hos två kapitalförvaltare utgör en grundplåt. Täbybornas pengar ska inte samlas på hög med riskexponering. Många fastigheter har akut behov av upprustning, bl a Täbybadet, Tibbleteatern och Tibblehallen. Vi vill på bästa möjliga sätt ta till vara våra fastigheter. Det kan ibland visa sig att det kostar mer med en upprustning än att bygga nytt. I så fall måste man ta ställning till detta. Så att funktionerna kan behållas och förbättras. Vi vill verka för att kommunens fastigheter och anläggningar energieffektiviseras och miljöanpassas, som en del i ledet att bli klimatneutrala. Detta är kommunens sorgebarn. Den moderata ledningen har genom uppskjutna investeringar i kommunens fastigheter ägnat sig åt rena kapitalförstöringen. Nu är läget så akut att miljöförvaltningen och brandförsvaret gått in med förelägganden. I första hand genom en förbättrad hemsida, som hålls ständigt aktuell med länkar till olika specialområden. Vi ser också gärna skriftlig, saklig och pedagogisk information till samtliga hushåll någon gång per år. Demokrati är både ett sätt att styra och samtidigt en vilja att inbjuda alla att delta och påverka. Vi tycker att medborgardialogen måste öka. Detta kan göras med bl a medborgarforum, utvecklad hemsida och öppna sammanträden där det är möjligt. Redovisning av vad de politiska partierna anser i kontroversiella frågor via kommunens hemsida. Fler lokala opinionsundersökningar och lokala folkomröstningar i för Täbyborna viktiga frågor. Vi skulle även vilja öppna upp de politiska nämndsammanträdena VILLAINFO NR 2 JUNI

6 SMULTRONSTÄLLEN Sjöar och badställen i Täby I Täby finns flera badsjöar och sjöar för upplevelse och rekreation. Här har vi tagit upp detta och även upprustningen av Vallentunasjön. Av Per-Axel Liljequist Badställen Längs Stora Värtans stränder finns flera bad: Näsa Äng i förlängningen av Centralvägen och intilliggande Kråkudden. Vidare har vi Hägernäsbadet och längs Värtans stränder finns även klippor, från vilka de mera avancerade kan ta sig ett dopp. Rönningesjön har två badställen, ett på östra sidan vid friluftsgården Skavlöten. På västra sidan i Gribbylund finns Ängsholmsbadet, som har miljöutmärkelsen Blå Flagg för god badkvalitet samt en ren och säker badplats m.m. Vid Ullnasjön finns ett badställe intill slalombacken. Sedan finns det ett bad utanför Täby kommuns gränser, där dock mest Täby-bor badar, nämligen Rösjöbadet i förlängningen av Rösjövägen, men inom Sollentuna kommuns gränser. Vallentunasjön är en kraftigt övergödd sjö och räknas till en av stockholmsområdets förnämsta fågelsjöar. Badställe finns, men vid algblomning bör man iaktta försiktighet Vy från Mörtsjön som ligger nära Skarpäng. Upplevelsesjöar Utöver badsjöar finns tre små Täby- Gullsjön är en liten fin sjö som är väl värd ett besök. sjöar, som kan ge en upplevelse. Käringsjön är en av dem och ligger i västra delen av Täby och kan nås från en naturentré vid Sollentunavägen liksom Mörtsjön. Käringsjön ligger i Täbys tystaste område och är omgiven av myrmarker med pors, skvattram och hjortron. Mörtsjön är också omgiven av kärrmarker och där har den sällsynta sumpviolen två av sina få växtplatser i landet. FOTO: ANDERS KJELLBERG FOTO: PER-AXEL LILLJEQUIST Gullsjön är en grund liten skogssjö och ligger vid foten av Täbys högsta punkt Löttingekullen. Mörtsjön och Käringsjön ligger inom ett Natura 2000 område. Även markerna norr om Gullsjön är klassade som Natura 2000 område. Natura 2000 är ett nätverk av EUs mest skyddsvärda naturområden. Syftet är att hejda utrotningen av arter och livsmiljöer. Projekt för förbättring av Täbys sjöar EU har tagit fram ett vattendirektiv för större yt- och grundvatten i Europa. Inom ramen för det har den svenska vattenmyndigheten gjort en klassificering av miljötillståndet för de svenska vatten som berörs. Dessa har med hänsyn till miljötillståndet fått klassning i följande skala: röd, orange, gul, grön och blå, där röd är sämst och blå bäst. För vår del har Vallentunasjön och Stora Värtan klassats som tillhörande den näst sämsta kategorin (orange), medan Ullnasjön är gul. Klassning för de mindre sjöarna är ej aktuell. Ambitionen är att sjöarna skall uppnå graden grön (god) till Täby och Vallentuna kommun har därför startat ett projekt under våren för att upprusta Vallentunasjön. Den totala kostnaden för projektet är beräknad till 9 Mkr. Vallentunasjöns rening beräknas vara klar till 2012 och därefter följer ett motsvarande arbete tillsammans med Österåkers kommun för reningen av Ullnasjön. Stora Värtan är ett större projekt med tillsammans 5 kommuner inblandade. 6 VILLAINFO NR 2 JUNI 2010

7 INSÄNDARE Kommentarer till artiklarna om byggandet i Täby i Villainfo, nr 1 mars Erik Andersson Moderaterna i Täby värnar om och vill bevara karaktären i våra villaområden. Det är särskilt viktigt nu då den nya översiktsplanen föreslår främst förtätning av de centrala delarna av Täby som Täby Centrum, Galoppen och Roslags-Näsby stationsområde. Den korrekta bilden av expansionsplanerna av Täby är att samtliga partier i kommunfullmäktige var överens om den gemensamma visionen för Stockholm Nordost när den antogs. Visionen är inarbetad i den nya översiktsplanen för Täby där den även konkretiseras i form av en mark och vattenanvändningskarta. I den framgår det att ny bebyggelse skall koncentreras till de centrala delarna av Täby och i Arninge och Gripsvall. Det står beskrivet att expansionstakten för Täby överskrider resten av stockholmsregionen och det är en felaktig upplysning. I själva verket kommer samtliga kommuner i Stockholm FOTO: OLOF HOLDAR Nordost förutom Danderyd planeras växa mycket kraftigare än Täby fram till Det står även angivet att Gripsvall strider mot intentionerna i den nya översiktsplanen. Även det är en felaktig beskrivning. Utbyggnadsprojektet finns med i den nya översiktsplanen och det fanns till och med i den gamla översiktsplanen från När det gäller besluten om kvarteret Maskrosen var inledningsvis Folkpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna överens om i Täby fastighets AB att ge rätt till Besqab Projektutveckling AB att förvärva fastigheten inom en treårs period. Mot den bakgrunden vill jag djupt beklaga den felaktiga formuleringen att Maskrosen vore ett projekt som pådrivits av ett politiskt envälde. Dessutom röstade Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna för ett antagande av detaljplanen i kommunfullmäktige. Socialdemokraterna ansåg att det vore bättre att bygga hyresrätter och Folkpartiet ansåg att det skulle byggas äldrebostäder i hyresrätt på platsen. Erik Andersson (M) Kommunalråd / Ordförande stadsbyggnadsnämnden Tandvård för hela familjen Vi på Dentalkompaniet utför förutom traditionell tandvård, tandimplantat och estetisk tandvård, m.m. Tandvårdsrädda bemöts med extra förståelse BOKA TID PÅ Du kan läsa mer om oss på Till min stora förvåning skriver Erik Lindblom och Ulf Lundman om överexpansion i Täby och påstår att de exklusiva bostadsrätter som byggts på Drakskeppsvägen i Södra Viggbyholm har skadat kvarteret. Detta måste vara ett misstag för dessa hus är något av de snyggaste som byggts i Täby. Bygg mera i denna stil för det är många villaägare i kommunen som vill bo så här. Lennarth Svensson Drakskeppsvägen 34L Såg till min bestörtning i VillaInfo nr 1/2010 om utbyggnadsplanerna i Gripsvall. Vad är detta? Jag har inte hört talats om det förrän igår! Jag är i högsta grad berörd. Jag bor mycket nära på Aprilvägen och rör mig ofta i intilliggande skogsområde. Gripsvallsutbyggnaden är fullständigt oacceptabel Per-Anders Åstrand Jag bor i ett hus i Roslags-Näsby och blir uppriktigt besviken på hur politiker har agerat och hanterat frågan om utbyggnaden av området där jag bor med min familj. Jag vill med detta mail tacka Er för att Ni tar/ väcker debatten Björn Wallgren Sandbrovägen I Näsbypark ska 300 lägenheter byggas år vid Centralparken, där det nu ligger industrilokaler. Vi som bor i närheten skulle hellre se att man rev de befintliga lagerlokalerna och utökade grönområdet med Centralparken. Hela Galoppfältet ska ju bebyggas. Om man tittar på kartan över det tänkta Täby så blir det inte mycket grönområden kvar i kommunen. Ska Täby stan på landet bli en innerstadsliknande kommun? Lotta Alpdotter, Gökvägen 25 Till det ovanstående kan sägas att sedan ca 1 år finns etablerat en s.k. plangrupp, som består av representanter för olika villaägareföreningar i Täby. Denna grupp har fortlöpande kontakter med de ansvariga inom kommunen. Den information som detta utbyte ger är det meningen att bl.a. förmedla via denna tidning VillaInfo till Täbys villaägare. Vi hoppas därmed att de informationsmissar, som ovanstående insändare vittnar om skall framgent kunna undvikas och att Täbys villaägare därmed blir en aktiv part i kommunens utbyggnad. Red. anm. Har du synpunkter på några artiklar eller annat, ta gärna kontakt på mail: VILLAINFO NR 2 JUNI

8 AVSÄNDARE: TÄBYKRETSEN AV VILLAÄGARNA, C/O KARLSSON, TENORVÄGEN 36, TÄBY Täbykretsen av Villaägarnas Riksförbund består av: Täby Villaägareförening Ella Parks Villaägareförening Näsby Fastighetsägareförening Typsnitt Times bold italic gemen för krets och förening höjd = luften mellan logo och linje (tumregel: logobredd 70 mm, text 14 pt.) (Krets undantagsvis versal om läslighet så kräver) Region versal rak fet text Fristående används om logon är så liten (<45 mm) att text blir oläslig (<9pt). Fristående också där flera organisationsdelar presenteras tillsammans. pms 2747 pms 186 cmyk cmyk pms-färger röd 186, blå 2747 undertexter times new roman fetkursiv Bygga uterum! Rum för ett nytt liv Hagbyvägen Täby Företag med rabatter och erbjudanden: Allglas Arne Erikssons Snickeri AutoEliten Autoexperten B&R Fastighetsmäklare Bad & Värme / Stava Beckers Nya Hem Belab Elbutik AB Bra Energi - IVT Bygma Cramo AB Danderyds Färg & Måleri Däckhandlarna Ella Trädgård Energifoto & besiktning Ensta Lås Flügger Färg Hagby Trä HusmanHagberg mäklare Husvärme AB Höganäs Kakelcentrum Jan Jägholm Fastighetsmäklare AB Kajkal Markanläggningar Kvalitetsluft AB /74 Kvicktvätt Lannebjers Glasmästeri MäklarCirkeln Mäklarringen i Täby Nautilus Gym & Bad Nordsjö Idé & Design / Täby Färg & Tapet Norrortsmäklarna Proffs- & Fritidsmaskiner Securitas Direct, Mats Falk Svensk Fastighetsförmedling Svenska Termoinstrument Trädfällarlaget Täby Bil- & Båtradio AB Täby Danderyds Lås Täby Nyans AB Vallentuna Glasmästeri VillaVärmeVerkstan - Inglasningar Värdia, Jæger & J:son Besiktningar Gå in på för att se alla våra rabatter och erbjudanden som du som medlem kan ta del av. Gå även in på vår lokala hemsida Visa medlemskort vid köp Rabatter och förmåner gäller ej specialerbjudanden, reapriser, nettoprissatta varor mm. Rikstäckande lista finns hos Villaägarnas Riksförbund. Har du bra idéer? Styrelsen tar gärna emot hjälp eller att du kommer med idéer och förslag som vi kan ta upp i styrelsen för att göra Täby bättre att bo i. Du är välkommen med din insats, även som extraresurs vid enstaka tillfällen. Kontakta gärna på vår mejladress: Medlemsservice Villaägarnas Riksförbund Box 7118, Sollentuna Besöksadress: Villaägarnas Hus, Johan Berndes väg 8 10 tel fax ABC-regionen Box 7120, Sollentuna Besöksadress som ovan. tel fax Bli medlem i Täby Villaägareförening Medlemsavgift 375 kr. Ange kod 1161 Villaägarnas Riksförbund: PG Utgivare Täbykretsen av Villaägarna c/o Karlsson, Tenorvägen 36, Täby Ansvarig utgivare Göran Wahlund, tel/fax Redaktion Per-Axel Liljequist, tel Ulf Carleson, tel Grafisk produktion Anders Kjellberg & Co AB, Tryck Tryckeri AB Orion, Täby Upplaga: ex Distribution Eila Seel, Täby idrottsungdomar och skolklasser Annonser Marie-Louise Sterner Tollerz, VILLAINFO NR 2 JUNI 2010

Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna

Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 SEPTEMBER 2010 Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna I översiktsplanen 2010-2030 för Täby kommun finns angivet tre stora utbyggnadsområden, nämligen Arninge, Galoppfältet

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008. pms 2747 pms 186. Hembygdsföreningens gökotta på Skansberget.

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008. pms 2747 pms 186. Hembygdsföreningens gökotta på Skansberget. TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Tisdagen den 22 april kl 19.00 på Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 Inbjuden gästtalare Lothar Lammertz Ordförande i Täby

Läs mer

Det nya Täby Plan för Täby kommun 2010 2030

Det nya Täby Plan för Täby kommun 2010 2030 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 SEPTEMBER 2008 Det nya Täby Plan för Täby kommun 2010 2030 Typsnitt Times bold italic gemen för krets och förening höjd = luften mellan logo och linje (tumregel: logobredd 70

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2011. Täby Villaägareförening kallar till. Årsmöte. Tisdagen den 12 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2011. Täby Villaägareförening kallar till. Årsmöte. Tisdagen den 12 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2011 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Tisdagen den 12 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 Gamla, nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2009 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Tisdagen den 21 april kl. 19.00 på Täby Park Hotell, Kemistvägen 30 Inbjuden gästtalare är Vice Förbundsdirektör Joacim

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 APRIL 2012. Årsmöte. i Täby Villaägareförening. Torsdagen den 12 april i Hönshuset på Karby Gård

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 APRIL 2012. Årsmöte. i Täby Villaägareförening. Torsdagen den 12 april i Hönshuset på Karby Gård TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 APRIL 2012 Gamla nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till förhandlingarna vid föreningens årsmöte. Karby Gård är en Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta

Läs mer

Täby kommuns utbyggnad

Täby kommuns utbyggnad TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 DECEMBER 2009 Täby kommuns utbyggnad Ett problem som en del villaägare kan uppleva är avståndet mellan de styrande i kommunen och den enskilde villaägaren. Det kan exempelvis

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2010 Kallelse Årsmöte i Täby Villaägareförening Onsdagen den 14 april kl 19.00 Täby Park Hotell Kemistvägen 30 Gamla, nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till

Läs mer

INBJUDAN TILL VALDEBATT 11/6 Debattkväll med Täbys politiker

INBJUDAN TILL VALDEBATT 11/6 Debattkväll med Täbys politiker Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta kanter inkl undertext, ca 1/6 = 16% av hela bredden TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2014 INBJUDAN TILL VALDEBATT 11/6 Debattkväll med Täbys politiker Täby

Läs mer

Täby Villaägareförenings årsmöte 12 april

Täby Villaägareförenings årsmöte 12 april TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2012 Täby Villaägareförenings årsmöte 12 april Arbetet med att förvandla ett f.d. hönsoch kalkonhus till en trivsam lokal för möten, kalas m.m. utfört av frivilliga krafter

Läs mer

Yttrande över Täby kommuns förslag till översiktsplan 2010 2030

Yttrande över Täby kommuns förslag till översiktsplan 2010 2030 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 NOVEMBER 2008 Yttrande över Täby kommuns förslag till översiktsplan 2010 2030 Som vi informerade om i förra numret av VillaInfo har en översiktsplan utarbetats för Täby kommun.

Läs mer

Årsmöte Onsdagen den 9 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30

Årsmöte Onsdagen den 9 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2014 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Onsdagen den 9 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 Vid årsmötet kommer Villaägareförbundets nyblivne förbundsdirektör

Läs mer

Nyhetsbrev sommar 2015

Nyhetsbrev sommar 2015 Annica Nordgren Gruppledare/kommunalråd Tel: 08-5555 90 59 e-post: annica.nordgren@centerpartiet.se Nyhetsbrev sommar 2015 Mina nyhetsbrev innehåller lite axplock av det som hänt, framför allt lokalt i

Läs mer

DEBATT OM DET NYA TÄBY

DEBATT OM DET NYA TÄBY TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 december 2012 DEBATT OM DET NYA TÄBY Täby Villaägareförenings höstmöte den 18 oktober Höstmötet hade i år förlagts till Täby Park Hotel och arrangerats som en debattafton med

Läs mer

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2012 Höstmöte 18/10 Debatt om det nya Täby Täby håller på att omvandlas. Täby Centrum, Galoppfältet och Arninge ska i framtiden bli en regional stadskärna för Stockholms

Läs mer

DYRT VATTEN I TÄBY. ROT-AVDRAGET-så här fungerar det. En ny dagvattenavgift. När Roslagsvattens septemberfaktura

DYRT VATTEN I TÄBY. ROT-AVDRAGET-så här fungerar det. En ny dagvattenavgift. När Roslagsvattens septemberfaktura TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2009 DYRT VATTEN I TÄBY En ny dagvattenavgift När Roslagsvattens septemberfaktura nyligen kom till Täbys villaägare medföljde en skrivelse från kommunen med information

Läs mer

8. Grönområden och fritid

8. Grönområden och fritid 8:1 8. Grönområden och fritid 8.1 Långsiktigt hållbar utveckling Bevara Vallentunas del av Storstockholms grönstruktur Välja och avgränsa grönområden med hänsyn till landskapsbild, värdefull natur, intressant

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Den vår de svage kallar höst...

Den vår de svage kallar höst... Den vår de svage kallar höst...... skaldade poeten Erik Axel Karlfeldt. Och visst finns det mycket att uppskatta med hösten friska men lite kalla molnfria soliga dagar, trädens bladverk färgas i varm färgprakt,

Läs mer

Villaägarnas höga beskattning

Villaägarnas höga beskattning TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2013 Dialog om den nya stadsdelen på galoppfältet Här skulle kunna skapas möjligheter för ett bättre kulturutbud. En naturlig samlingsplats som inte bara är ett shoppingcentrum.

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Hur ser livet ut för villaägarna i Täby efter valet?

Hur ser livet ut för villaägarna i Täby efter valet? TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 NOVEMBER 2010 Hur ser livet ut för villaägarna i Täby efter valet? Valresultatet innebär att Villaägarna i Täby kan glädja sig åt att fastighetskatten kommer att ha sin nuvarande

Läs mer

Täbys kommunikationer framöver

Täbys kommunikationer framöver TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2013 Årsmöte 9/4 Tvärbana till Arlanda? Täbys kommunikationer framöver Utvecklingen av kommunikationerna i Täby är en väsentlig fråga för de flesta av Täbys villaägare.

Läs mer

Bostäder och framtidens Väsby

Bostäder och framtidens Väsby Väsbymoderaten Tidning från Moderaterna i Upplands Väsby, #1, 2014 Ansvarig utgivare: Christer Derger Bostäder och framtidens Väsby I vårt Väsby ska alla ha möjlighet att förverkliga drömmen vi vill bygga

Läs mer

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Augusti 2006 Lillsjöparken sluter sig som en grön ring kring Lillsjön i Ulvsunda. Den är en omistlig del i Lillsjöns rekreationsområde och måste bevaras för framtiden.

Läs mer

Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan

Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2013 Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta kanter inkl undertext, ca 1/6 = 16% av hela bredden Täby

Läs mer

Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011

Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2011 Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011 Årsmötet inleddes som vi brukade med ett föredrag i en angelägen fråga för våra medlemmar. Vad kunde vara mer aktuellt

Läs mer

Täby Villaägareförening

Täby Villaägareförening Medlemstidning Nr 1 Vår 2006 Täby Villaägareförening kallar till ÅRSMÖTE onsdagen den 29 mars kl 19.00 Täby Park Hotell Kemistvägen 30 Inbjuden gästtalare Hans Lemker förbundsdirektör på Villaägarnas Riksförbund

Läs mer

Roslagsbanans utbyggnad

Roslagsbanans utbyggnad Roslagsbanans utbyggnad Trafikförvaltningen/SL satsar på en omfattande kapacitetsförstärkning, som påbörjades redan 2008. Roslagsbanan har genomgått moderniseringar i flera steg och delar av banan har

Läs mer

Framtidens Vallentuna

Framtidens Vallentuna Framtidens Vallentuna Vallentunas vision Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion. 2016-05-31

Läs mer

Trassel och tråd i Täby

Trassel och tråd i Täby TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 SEPTEMBER 2011 Trassel och tråd i Täby Telias fibernätutbyggnad, ett stolpskott Några citat från inblandade parter. TeliaSonera/Skanova: Mycket har förändrats på 100 år då telelinjerna

Läs mer

Täby förr och nu Gästtalare Lothar Lammertz

Täby förr och nu Gästtalare Lothar Lammertz TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2008 Täby förr och nu Gästtalare Lothar Lammertz Lothar Lammertz är Täby Hembygdsförenings ordförande, har haft anknytning till Täby sedan 1940-talet och är uppvuxen vid

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Vision centrumutveckling

Vision centrumutveckling Vision centrumutveckling Habo kommun Antagandehandling 2013-11-28 1. Bakgrund Bostadsförsörjningsplan blir en centrumutvecklingsplan År 2010 beslutade kommunstyrelsen i Habo att kommunen skulle ta fram

Läs mer

Du måste reagera snabbt för ditt hem kan vara övertänt på 2 minuter!

Du måste reagera snabbt för ditt hem kan vara övertänt på 2 minuter! TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 DECEMBER 2011 Du måste reagera snabbt för ditt hem kan vara övertänt på 2 minuter! På 1950-talet kunde det ta 15 minuter för en lägenhet att bli övertänd. Möbler och inredning

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Samråd för älvslandskapet. Strömbäck

Samråd för älvslandskapet. Strömbäck Samråd för älvslandskapet. Strömbäck I Strömbäck hölls torsdagen den 19 november 2009 det tredje samrådet för den fördjupade översiktsplanen för älvslandskapet och ett 50-tal personer hade vid tillfället

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP...

Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP... 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP... 4 2 Inledning Tillgång till bostadsnära natur av god kvalitet, en

Läs mer

Medlemstidning. På lördagen skvättade det tyvärr rätt mycket, men söndagen var desto soligare. Det. kom väl närmare 4000 besökare sammanlagt.

Medlemstidning. På lördagen skvättade det tyvärr rätt mycket, men söndagen var desto soligare. Det. kom väl närmare 4000 besökare sammanlagt. Villainfo_juni2007.qxp 07-05-28 09.51 Sida 1 Medlemstidning Nr 2 Sommar 2007 I detta nummer Familjehelg 1 Jägenstedt presenterade byggplaner 2 Boskatterna ska bort 3 Ella och Enhagen 4-5 Tema - stadsdelar

Läs mer

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2014-15... 4 1. STUDIERESA... 4 2. MARKNADSFÖRING... 4 3. KILINVENTERING... 5 4. VANDRINGSLEDER... 5 MÖTESSCHEMA 2014... 6 2 Inledning

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1)

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2015-02-16 27 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om naturreservat runt Råstasjön

Läs mer

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön 2014-01-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2012/148-214 Projekt nr 9218 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön Yttrande

Läs mer

Fastigheten Kumla 136:35

Fastigheten Kumla 136:35 Samhällsbyggnadsförvaltningen Kent Wiklund, planarkitekt januari 2014 Dnr. 2013KSM0329 BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Fastigheten Kumla 136:35 Tyresö kommun, Stockholms län Planområdet markerat

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2009

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2009 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2009 Täby Villaägareförenings årsmöte Årsmötet hölls den 21 april på Täby Park Hotel och bevistades av ett flertal medlemmar. Till ordförande för mötet valdes Göran Wahlund.

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

Yttrande över Ny regional utvecklingsplan för Stockholms län

Yttrande över Ny regional utvecklingsplan för Stockholms län 1(6) SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTORET Marie Broberg Yttrande över Ny regional utvecklingsplan för Stockholms län Sammanfattning Täby kommun har från Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen,

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

2009-06-12 1. För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon 073-77 88 102

2009-06-12 1. För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon 073-77 88 102 1 Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-11-26 Pressinformation inför teknik- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon

Läs mer

Materialet framtaget i Projekt Mitt val.

Materialet framtaget i Projekt Mitt val. För mer demokrati 2 Materialet framtaget i Projekt Mitt val. Ett projekt i samverkan med FUB och Riks-Klippan med stöd från Allmänna Arvsfonden och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektledare:

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för persontrafik

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

kärnvärden & grafisk profil

kärnvärden & grafisk profil kärnvärden & grafisk profil 1 Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald. Studiefrämjandets vision antagen 2007

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Stockholm Arlanda Airport Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Bilaga MKB2.1 Utvecklingsområden för bebyggelse - 1 - Bilaga MKB2.1 Planerade bebyggelseområden.doc

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

15. Vallentuna/Lindholmen

15. Vallentuna/Lindholmen 15:1 15. Vallentuna/Lindholmen 15.1 Långsiktigt hållbar utveckling Utveckla Vallentunas särskilda kvalitet med en bebyggelse i måttfull skala med god arkitektur och närhet till grönområden Tillvarata historiska

Läs mer

Täbyinitiativet: Öppnar för fjärrvärme i konkurrens

Täbyinitiativet: Öppnar för fjärrvärme i konkurrens Täbyinitiativet: Öppnar för fjärrvärme i konkurrens fjarrvarme_folder.indd 1 09-03-30 14.19.27 Täbyinitiativet på en minut: I Täbyinitiativet gör vi tre saker: vi bygger ett öppet fjärrvärmenät i Täby

Läs mer

Österåker - skärgård och stad ÖVERSIKTSPLAN 2006

Österåker - skärgård och stad ÖVERSIKTSPLAN 2006 Österåker - skärgård och stad ÖVERSIKTSPLAN 2006 Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 29 maj 2006. Dokumentet har producerats av SWECO FFNS arkitekter. Framsida - Ennäsudden vid Östanå och kv.

Läs mer

Bygginformation: Det här bygger vi på Kårstalinjen

Bygginformation: Det här bygger vi på Kårstalinjen Bygginformation: Det här bygger vi på Kårstalinjen Planerade arbeten Under våren 2016 har SL påbörjat förberedande arbeten med ombyggnad av stationen i Roslags Näsby och utbyggnad av dubbelspår på sträckan

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

Frågor och svar om Väsjöområdet maj 2011

Frågor och svar om Väsjöområdet maj 2011 Sollentuna Frågor och svar om Väsjöområdet maj 2011 Vi har här samlat de vanligaste frågorna vi mött om Väsjöplaneringen den senaste tiden och försöker ge svar på dem. Övergripande frågor Fråga: Varför

Läs mer

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008 Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö Rapport oktober 2008 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Synpunkter på Mark- och stadsbyggnadskontorens beskrivning av hur Lillsjöparken i Ulvsunda påverkas vid en eventuell byggnation

Synpunkter på Mark- och stadsbyggnadskontorens beskrivning av hur Lillsjöparken i Ulvsunda påverkas vid en eventuell byggnation Information från arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Synpunkter på Mark- och stadsbyggnadskontorens beskrivning av hur Lillsjöparken i Ulvsunda påverkas vid en eventuell byggnation Januari 2007 Lillsjöparken

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet Planen innehåller mål och åtgärder för områdena: 1. Energihushållning och energieffektivisering 2. Energitillförsel 3. Resor och transporter 4. Fysisk planering Planen innehåller totalt 25 åtgärder. Uppföljningen

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Fördjupad översiktsplan för Täby stadskärna startpromemoria

Fördjupad översiktsplan för Täby stadskärna startpromemoria 1(7) STADSBYGGNADSKONTORET Marie Broberg Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-16 Fördjupad översiktsplan för Täby stadskärna startpromemoria Sammanfattning Stadsbyggnadskontoret fick i verksamhetsplanen för 2015

Läs mer

Höstmöte den den 23/10 Villaägarnas höga beskattning

Höstmöte den den 23/10 Villaägarnas höga beskattning TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 DECEMBER 2013 Höstmöte den den 23/10 Villaägarnas höga beskattning Höstmötet hade som tidigare år förlagts till Täby Park Hotel och behandlade villaägarnas fortfarande höga

Läs mer

Energideklarationen. nu gäller den dig som ska sälja din villa!

Energideklarationen. nu gäller den dig som ska sälja din villa! Energideklarationen nu gäller den dig som ska sälja din villa! Vad kan man göra för att sänka kostnaden för energin? Kan man sänka driftskostnaden och ändå behålla ett bra inomhusklimat? Hur är byggnadens

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Vinst för er vinst för Sverige!

Vinst för er vinst för Sverige! Stockholm/Östersund i april 2011 Vinst för er vinst för Sverige! Undersökning om energisystem för föreningar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar Bygdegårdarnas Riksförbund

Läs mer

Fastställande av skattesats för år 2003

Fastställande av skattesats för år 2003 Utlåtande 2002:108 RI (Dnr 3224/02) Fastställande av skattesats för år 2003 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Kommunal inkomstskatt utdebiteras med kronor 18:08 per skattekrona

Läs mer

Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo)

Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo) Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo) Miljö- och samhällsbyggnads- Sollentuna den 9 januari 2006 departementet

Läs mer

UTDRAG PROTOKOLL

UTDRAG PROTOKOLL UTDRAG PROTOKOLL Nr 7/2012 1 (2) Justerat: Justeringen anslogs: 2012-11-28 Charlotte Broberg Erika Ullberg - - - 70 12 Regional bedömning av behovet av bostäder Tjänsteutlåtande 2012-11-19 Följande yrkanden

Läs mer

Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan

Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan 2015-04-30 MEDBORGARDIALOG - SAMRÅDSHANDLING Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan Samrådshandlingen upprättad i april 2015 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro 771 82 LUDVIKA

Läs mer

FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN TYRESÖ KOMMUN KORTVERSION

FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN TYRESÖ KOMMUN KORTVERSION FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN TYRESÖ KOMMUN KORTVERSION TYCK OM TYRESÖS FRAMTID IGEN! Hur ska det vara att leva i Tyresö kommun år 2035? Många Tyresöbor har tyckt till om det och mycket annat under den

Läs mer

Kumla växer. Aktuella projekt och planer

Kumla växer. Aktuella projekt och planer Kumla växer Aktuella projekt och planer Kumla växer! Kumla var en gång i tiden centralorten för Sveriges skotillverkning. Ett talesätt från förr lyder Skomakare, bliv vid din läst. I Kumla har vi fortfarande

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2035 ÄNGELHOLMS KOMMUN. Samråd.

ÖVERSIKTSPLAN 2035 ÄNGELHOLMS KOMMUN. Samråd. ÖVERSIKTSPLAN 2035 Samråd ÄNGELHOLMS KOMMUN FOLDER www.engelholm.se/op2035 2(32) HUVUDDRAGEN I ÖVERSIKTSPLAN Den nya översiktsplanen är ett strategiskt dokument, en vision över den framtida utvecklingen

Läs mer

Upptäck naturen i Täby. Täby Naturskyddsförening. Täby kommun

Upptäck naturen i Täby. Täby Naturskyddsförening. Täby kommun Upptäck naturen i Täby Täby Naturskyddsförening Täby kommun Upptäck naturen i Täby 5 3 Fågelsångsmossen 4 Skålhamra kvighage 2 Prästgårdsängarna och Gullsjön Hagby, Käringsjön och Mörtsjön 1 Rönningereservatet

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-02-13 3 Yttrande, ersättningstrafik 2014 (KS 2014.029) Beslut Näringslivs- och planutskottet beslutar att

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering

3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering 3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering 3.6.1 Miljömål Agenda 21 är FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling. Programmet är ett globalt samarbete som anger mål och riktlinjer för att uppnå

Läs mer

Energideklarationen. första steget mot hälsosammare och energieffektivare hus

Energideklarationen. första steget mot hälsosammare och energieffektivare hus Energideklarationen första steget mot hälsosammare och energieffektivare hus 2 Den nya lagen som hjälper dig att få en hälsosam inomhusmiljö och spara energi och pengar Hur mycket energi använder huset?

Läs mer

LindhagaBladet Sep 2009

LindhagaBladet Sep 2009 LindhagaBladet Sep 2009 Ordförande Kaj Lautinen Axgatan 131 27 09 62 V ordförande Tommy Södervall Axgatan 77 87 77 71 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 87 14 43 Sekreterare Viktoria Edvardsson Axgatan

Läs mer

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet KS 2010-313 212 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-09-06 REV. 2011-10-03 ENLIGT KF BESLUT 119/2011 Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-22 Marks kommun Postadress:

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd

Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Sara Kopparberg, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd Del av Näsby 4:1469 samt del av Basilikan 1

Läs mer

Sammanställning. Workshop Framtidsbilden. Ängelholms kommun har en översiktsplan

Sammanställning. Workshop Framtidsbilden. Ängelholms kommun har en översiktsplan Sammanställning Ängelholms kommun har en översiktsplan från 2004. Kommunfullmäktige har tagit beslut att en ny översiktsplan ska tas fram. Den nya översiktsplanen ska utgöra ett strategiskt dokument, en

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer