Täbys kommunikationer framöver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Täbys kommunikationer framöver"

Transkript

1 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2013 Årsmöte 9/4 Tvärbana till Arlanda? Täbys kommunikationer framöver Utvecklingen av kommunikationerna i Täby är en väsentlig fråga för de flesta av Täbys villaägare. Den enskilde villaägaren i Täby kommer normalt ej direkt beröras av de mycket omfattande utbyggnaderna i om det dagsaktuella läget och vad är att vänta i den närmaste framtiden när det gäller ombyggnaden av Roslagsbanan. Därefter kommer ett högaktuellt ärende att behandlas, nämli- anpassas till de olika utbyggnadsprojekten och till befolkningsutveckling- Roslagsbanan till Arlanda. Först ut gen den eventuella förlängningen av en. I detta sammanhang är utbyggnaden av Roslagsbanan av största bety- Trivector, som varit SL:s projektle- är Malin Gibrand på konsultföretaget delse och intresse för villaägarna. dare för en förstudie om en eventuell förlängning av Roslagsbanan till Mötet kommer att inledas av Henrik Block, som kommer att informera Arlanda och härvid kommit till slutsatsen att en sådan förlängning ej är lönsam. Här finns olika uppfattningar Typsnitt Times bold italic gemen och detta kommer att kommenteras för krets och förening höjd = luften mellan logo och linje av Schula Gladnikoff, samordnare för (tumregel: logobredd 70 mm, text 14 pt.) Nordostkommunerna, och Leif Gripestam, kräver) kommunstyrelsens ordföran- (Krets undantagsvis versal om läslighet så Region versal rak fet text de. Därefter är det öppet för en frågestund med inlägg och synpunkter. Fristående används om logon är så liten (<45 mm) att text blir oläslig (<9pt). Årsmötena följer efter frågestunden om Täbys kommunikationer. Fristående också där flera organisationsdelar presenteras tillsammans. Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta kanter inkl undertext, ca 1/6 = 16% av hela bredden Täby Centrum, i Roslags-Näsby, i Arninge eller på Galoppfältet. Vad som däremot direkt kommer att beröra alla Täbys villaägare är hur kommunikationerna i Täby kommer att pms 2747 pms 186 Kom till Täby Park Hotell Tisdagen den 9 april kl på Kemistvägen 30 Du får då information om de framtida kommunikationerna i Täby. Du bjuds på lite kaffe och möjlighet att närvara vid föreningens årsmöte. Dessutom får du möjlighet att säga vad du tycker. cmyk cmyk pms-färger röd 186, blå 2747 undertexter times new roman fetkursiv Kallelse till årsmöten 1 Ordförandes spalt 2 Visste du att. 2 Grannsamverkan 3 Förslag och synpunkter på det nya Täby 4 Behövs två parallella undersökningar av kommunala kostnader? 6 Bra Byggare 6 Ta det lugnt och följ naturens vårtecken! 7

2 LEDAREN Ordföranden har ordet Hej alla Täbys villaägare. Nu stundar det till årsmöte för oss medlemmar i Täby Villaägareförening. Välkomna den 9/4 på Täby park Hotell kl Ett år går snabbt när man arbetar med angelägna frågor. Jag läste lokaltidningen Mitt i angående vad en villa har gått upp i pris. Glädjande kan man tycka. Men hur realiserar man uppgången, är det som att sälja aktier? Nä då man måste flytta till ett annat boende t.ex. en bostadsrätt, som väl har gått upp lika mycket om inte mer. Dessutom måste man nuförtiden betala reavinstskatt. Det blir troligtvis inget över. Dessutom riskerar fastighetsskatten att öka. Det är många krafter och partier som ser det som en enkel och bra skatteinkomstkälla. En villa måste ständigt underhållas, det är inte som att ringa på fastighetsskötaren nej allt måste man ta tag i själv. Vitvarorna går sönder i en faslig fart, tak och grund måste ses över. Fukt i hus kan ställa till det ordentligt. Man håller på och fixar, målar om, ordnar med tomten osv. ja man måste lägga ner åtskilliga kronor och timmar för att få det att se drägligt ut och fungera. Miljöaspekterna, nu duger inte ett sjuttiotalshus längre, det läcker alldeles för mycket energi. Nya uppvärmningssystem, tilläggsisolering nya fönster mm, kostar massor dessutom kommer fler nya tekniker som man inte vet hur bra de fungerar i längden. I vinter har det varit kraftigt med TÄBY VILLAÄGARE- FÖRENING Tisdag 9 april kl Täby Park Hotel, Kemistv. 30 Årsmöten snö. Snö som skall skottas, annars kommer man inte ut från tomten eller till jobbet. Motion ja, men en hel del onda ryggar. Ju äldre man blir ju jobbigare blir det. Så hur mycket har man lagt ner i sitt boende? Åtskilligt. Så stor del av prisökningen har man betalt för redan. Ja det är mycket att tänka på som villaägare. Man borde vara jurist, ekonom, samt väldigt praktiskt lagd och ha gott om tid, om det hela skall fungera bra. Man kan ju inte allt. Då är mitt råd att gå med i Täby Villaägareförening som är medlem i Villaägarnas Riksförbund ange 1161 som kod. I Täby finns också Ella Parks Villaägareförening kod 1162 och Näsby Fastighetsägareförening kod Genom förbundets rådgivning, tidning etc. kan man få hjälp och tips i olika frågor. Väldigt praktiskt och bra. Dessutom har förbundet gjort avtal med ett stort antal företag som vi medlemmar kan ta del av. Mitt hem är min borg är väl en bra devis men måste hela tiden underhållas och förbättras. Till ämnet på årsmötet. Framtidens kollektivtrafik, Roslagsbanan, och dess utbyggnad. I Täby skall det byggas så vi får ca fler invånare är planen. Hur skall vi alla kunna resa till Stockholm och kranskommunerna på ett vettigt sätt? Trafiken kommer att öka kraftigt, vilket måste lösas. Roslagsbanan är väl det snabbaste sättet att klara en stor del av ökningen? Kom och lyssna och ställ frågor. Bernt Karlsson TÄBYKRETSEN av Villaägarnas Riksförbund Tisdag 9 april ca kl Täby Park Hotel, Kemistv. 30 Årsmötena föregås av en information och debatt omkommunikationerna i Täby med start kl Visste Du att täbybor får energiråd kostnadsfria och sakkunniga genom att kontakta energi- och klimatrådgivarna i Stockholmsregio nen? Telefon E-post Flera ener girådgivare hjälps åt att bemanna telefonen och svarar i te lefon måndag-fredag och Mer infor mation finns på se/kommun/t. (Se även VillaInfo nr 2/2010) den årliga undersökningen Fastigheten Nils Holgersson redovisar kommunala taxor i hela landet? Du kan gå in på nu och klicka fram senaste siffrorna. Skill naden kommuner emellan är ofta stor. (Se även separat artikel.) Villaägarna har köpt in sig i sajten Av sikten är att underlätta för medlemmar som söker seriösa aktörer på hantverksområdet. Nog så viktigt, eftersom oseriösa hantver kare år efter år står för största delen av de boendeproblem som når landets kommunala konsumentvägledare. (Se även separat artikel) Täby kommun sedan flera år inte erbjuder sina medborgare kommunal konsumentvägledning? (Hur ser Du på den saken?) Villaägarnas juridiska rådgivning numera sker även via nätet? På www. villaagarna.se/radgivning kan medlemmar med dator ta del av rättslig information. webbsidan Formaner visar alla Dina centralt framförhandlade medlemsförmåner? De som vi i Din lokala förening skaffat fram hittar Du här i tidnngen. en dubblett på medlemskortet är bra att ha? Ibland gör ju två makar rabattberättigade köp var för sig. Ring Villaägarna så får Du det per post. (Telefonnumret står bakpå Ditt eget medlemskort.) 2 VILLAINFO NR 1 MARS 2013

3 Att starta grannsamverkan Syftet med grannsamverkan är att öka tryggheten i ett bostadsområden. Det kan man åstadkomma genom att på olika sätt stärka bykänslan så alla känner ett gemensamt ansvar för åtgärder som fösvårar/förhindrar för personer med brottsliga avsikter Grannsamverkan kan starta med att någon eller några boende i ett område tar initiativ till ett uppstartsmöte i en lämplig samlingslokal. Initiativtagare kan också vara den lokala villaföreningen. Inbjudan sker lämpligen genom lappar i brevlådorna. Inför mötet tas kontakt med Närpolisen som bjuds in för hålla en introduktion. Även andra aktörer såsom försäkringsbolag, låssmeder, larmfirmor är tänkbara deltagare. En huvudkontaktman utses. Han/ hon är spindeln i nätet och ansvarar för kontakterna med Närpolisen och andra samarbetspartners såsom kommunens organ för trygghetsfrågor, Trygg i Täby. Om grannsamverkansområdet omfattar mer än fastigheter kan man överväga att dela in det i mindre områden med särskilda kontaktombud. Huvudkontaktmannen bör så snart som möjligt upprätta en e-postlista som används för spridning av brottsförebyggande information, bla distribution av Närpolisen inbrottsmeddelanden. Huvudkontaktmannen ska också se till att nyinflyttade informeras om och inbjuds att delta i grannsamverkan. Huvudkontaktmannen kan också ta inititiv till särskilda insatser. Exempel på detta är: träffar med de boende som är engagerade i grannsamverkan organisering av tillsyn av hus där ägarna är bortresta i samband med storhelger och i semestertider särskilda tillsynsvandringar i samband med inbrottsvågor en larmlista med personer boende i området som snabbt kan informeras genom ett SMS vid akuta situationer, exempelvis vid misstänkt förberedelse för inbrottt uppskyltning av området med grannsamverkansskyltar Huvudkontaktmannen har också till uppgift att delta i de två årliga träffar som Polisen/Trygg i Täby och Grannsamverkans utvecklinggrupp anordnar under våren och hösten. Avgörande för om grannsamverkan ska bli framgångsrik eller inte är engagemanget hos de boende. En bra devis är: UPPMÄRKSAMMA (personer som uppträder misstänkt, mystiska bilar, ljudande larm och andra ljud, exempelvis fönsterkross, brytljud) AGERA (notera signalement, bilnummer, fota med mobilen eller annan kamera) LARMA (vid misstanke om pågående inbrott ring polisen på 112, vid svagare misstanke 11414) Lars Björkman Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari delade Trygg i Täby ut ett stipendium på kronor till den lokala utvecklingsgruppen inom Grannsamverkan mot brott. Stipendiet togs emot av Lars Björkman, en Täbybo som under många år varit drivande för att höja de boendes engagemang och kunnande om hur man kan motverka bostadsinbrott. De 61 ledamöterna i fullmäktige fick lära GRANNSAMVERKAN Grannsamverkansbil i Täby? Grannsamverkansbil rullar snart på vägarna i Täby. Med start i maj hoppas utvecklingsgruppen i Täbys grannsamverkan kunna genomföra ett försök med grannsamverkansbil. Bilen ska kunna se ut som på bilden ovan. Den kommer att åka runt på dagtid i de områden där närpolisen anser att ökad uppmärksamhet kan vara till nytta. Bilden är tagen i Sollentuna där man haft grannsamverkansbil flera år och där resultatet av verksamheten visat sig ge fördelar av flera slag, både för de boende, för polisens inbrottsbekämpning och för inrapportering av skadegörelse. Försöket ska pågå under semesterperioden och en bit in på hösten. Därefter sker en utvärdering inför beslut om en eventuell permanent lösning. Trygg i Täby-stipendiet till grannsamverkare sig tre ledord: UPPMÄRKSAMMA AGERA LARMA och vad dessa bör stå för, om samarbetet med polisen ska få bästa effekt. En del av stipendiet menade Lars Björkman skulle användas till att belöna framtida individuella ingripanden, som utgör goda exempel på hur grannsamverkare i Täby kan göra nytta i brottsbekämpningen. Ulf Lundman VILLAINFO NR 1 MARS

4 FÖRSLAG OCH SYNPUNKTER PÅ DET NYA TÄBY Några förslag och synpunkter på det nya Täby Vid föreningens höstmöte den 18 oktober på Täby Park Hotel betr. det nya Täby hölls tre uppskattade inledande anföranden av Erik Lindblom och John Forsselius från Viggbyholms Norra Villaägareförening samt Agne Hansson från Näsby Fastighetsägareförening. Dessa föredrag har här återgivits i förkortad form. Många viljor en målsättning Det ska fan vara teaterdirektör. Så säger den luttrade teaterdirektören Sjövall i August Blanches teaterfars Ett resande teatersällskap från Med en lätt travestering kan man exempelvis säga: Det skall hum-hum vara stadsbyggare eller kommunpolitiker. För det är inte bara otacksamt det är svårt också. Inte nog med att man kritiseras för det man presenterar; man förväntas också kunna skåda in i framtiden. För kraven och förutsättningarna för det man är satt att ta fram i detaljplaner idag kan vara helt annorlunda om tio eller femton år för att inte tala om fyrtio år. Och det som en arbetsgrupp arkitekter, stadsplanerare och kommunpolitiker under stor möda och vånda arbetar fram idag kommer att ha stor inverkan på tusentals kommuninvånares boendemiljö, arbetsmiljö, arbetsresor och privatekonomi under årtionden, för att inte säga upp till ett sekel.. Så visst är det otacksamt att bygga för framtiden. Alla vill ha bebyggelse, bara inte på sin gård. Alla ser bara problemen och inte möjligheterna i det nya.. Detta är ju förnyelseivrarnas vanliga kommentarer till de förändringsobenägnas motstånd. Men varför är då de förändringsobenägna så förändringsobenägna? Ja, är de det??? De kanske bara är försämringsobenägna?? De kanske är insiktsfulla i ett annat avseende än de som företräder andra intressen. Den som ska bo i ett område kanske har andra bevekelsegrunder än den som ska bebygga området. De försämringsobenägna kanske inte är historielösa, utan har hört samma förklaringar och samma motiveringar tidigare och de har sett vad dessa har lett till. I Svenska Turistföreningens Årsskrift från 1956(!) ståt det om Vällingby och många andra förortsområden i vardande följande bildtext: Den nybyggda staden kan te sig skrämmande ödslig. Trivseln och stämningen kommer kanske efterhand som människorna finner sig tillrätta i den nya miljön. Vi vet nu att det blev si och så med människornas tillrättafinnande. Och mer av samma följde tio år senare klubbades nämligen miljonprogrammet igenom i riksdagen. Syftet var lovvärt, motiven och argumenten välformulerade, men resultatet diskuteras livligt än idag. Är det då konstigt, att de som var med då och/eller har erfarenhet av vissa av dessa områden drar öronen åt sig när de hör samma argumentering nu som då och därmed sannolikt får samma resultat som då? I så fall kommer spåren att förskräcka! Kan man då göra annorlunda? Ja, kanske! Engagerade kommuninnevånare har den uppfattningen att i en demokrati med demokratiska arbetsformer ska det finnas utrymme för medinflytande. Verkligt medinflytande. Och de kanske också har något att tillföra. Här i nordost-sektorn är andelen högutbildade kommuninnevånare ovanligt stor. Här finns humanister och tekniker, ekonomer och naturvetare som i varierande grad arbetar dagligen och stundligen även med samhällsplanering - eller med samhällsplaneringen näraliggande frågor. Och de ska förhoppningsvis vilja bo kvar i Täby. Varför se deras engagemang som ett hinder eller ett potentiellt problem? Varför inte i stället tillägna sig det efterlysta positiva tänkandet och se invånarnas engagemang, kunskaper och erfarenheter just som en tillgång och möjlighet en möjlighet till förstärkta resurser och ännu bättre resultat i såväl planering som genomförandet av exploateringen? I utvärderingen av det s.k. Järvalyftet har mycken kritik riktats mot bristen på medbestämmande hos de boende i fastighetsförvaltarens planeringsprocess. Efter denna kritik reorganiserades planeringen med ett ökat inflytande från de boende, vilket nu är en grundbult i det s.k. Vision Järva Eller se hur man nyligen infört en form av community planning i Upplands-Väsby! Kan de så kan väl vi? Låt oss därför göra sammalunda i Täby! Låt oss skapa förutsättningar för ett flexiblare planerande till gagn för alla inblandade för alla stadsbyggare, stora som små och inte minst för Täbys invånare, nuvarande såväl som framtida. Agne Hansson 4 VILLAINFO NR 1 MARS 2013

5 Ett hållbart samhälle - en målsättning Under 1900-talet steg den globala genomsnittstemperaturen med 0,74 C. Klimatmodeller sammanfattade av IPCC förutspår en fortsatt uppvärmning fram till år 2100 med mellan 1,1 och 6,4 C. På grund av havens stora värmekapacitivitet samt koldioxidens långa livstid i atmosfären förväntas jordens temperatur fortsätta att stiga efter 2100 även om utsläppen upphör. Enligt IPCC måste ökningen av utsläppen av växthusgaser ha stannat av senast 2015, annars blir det omöjligt att begränsa den genomsnittliga temperaturökningen till max 2,0 gra- Viktigt att Täbys expansion sker i samråd med invånarna. Täbys invånare kan vinna på Täbys expansion under förutsättning att utbyggnaden också leder till ökad samhällsservice och ett bättre utbud inom kultur- och fritidsområdet. En förutsättning är dock att kommunikationerna byggs ut i takt med expansionen, främst den spårbundna trafiken i både nordostlig och västlig riktning. Det är viktigt att Täby, som är en mycket resursstark kommun, går i bräschen för en expansion i linje med en hållbar samhällsutveckling. Samtidigt känner många Täbybor en oro för att expansionen kommer att leda till ökad trafik och köer både inom och till och från Täby, och att vårt närområde blir en byggarbetsplats under 15 års tid. Den snabba förtätningen riskerar att ge en likriktad bebyggelse och sämre access till fritidsaktiviteter, inte minst för barn, om expansionen inte sätter boende och livsmiljö mycket högt på dagordningen. Det är med viss förskräckelse som vi tittar i backspegeln och risken är inte obetydlig att delar av Täbys utveckling resulterar i ett miljonprogram 2.0. Det är viktigt att en snabb expansion verkligen ger förutsättningar för ett byggande motsvarande den verkliga efterfrågan. Mixen av boendeformer och kontorsfastigheter blir ett resultat av i bästa fall - kvalificerade gissningar om den inte görs etappvis, där varje etapp kommer att utvärderas innan nästa påbörjas. Det gäller för våra politiker att ta till sig oron. Dels därför att den är befogad, men också för att det är viktigt att Täbyborna är positiva under hela expansionsfasen. Om politikerna kan hantera riskerna och genomföra en etappvis utbyggnad, som aktivt involverar oss invånare och företagare så kan Täbyborna bli vinnare. Då kan kloka och tydliga målsättningar kring hållbarhet, samhällsservice, kultur och fritid både skapas och realiseras. Om detta också kan ske tillsammans med en utveckling av den spårbundna trafiken så är utvecklingen mycket positiv för oss invånare i Täby. Erik Lindblom der fram till år 2100 vilket anses vara den kritiska nivån för att förhindra en temperaturökning framgent på 3 4 grader eller ännu mer vilket skulle få ödesdigra konsekvenser inte minst för den fattiga delen av jordens befolkning. Ett exempel på en betydande bidragande faktor för värmebalansen är reflexionsförmåga från ismassor. Den ökande koncentrationen av koldioxid i atmosfären leder till att ismassorna vid polerna smälter. När isen smälter, tar land och vatten dess plats med mindre reflektionsförmåga än is, vilket leder till högre uppvärmning, något som i sin tur leder till ökad smältning och så vidare. Istäcket i Arktis håller just nu på att bli mindre än det har varit på tusentals år. Vad måste vi göra? One Tonne Life är ett projekt där flera samarbetande företag skapa klimatsmarta hushåll med syftet att nå ner till en utsläppsnivå på ett ton CO2 per person utan förändring av livsstil. Detta skall ske bland annat med klimatsmarta hus med solceller på taket som förser husen med el och tankar elbilarna på garageuppfarten. Idag släpper varje person i snitt ut sju ton koldioxid per år i Sverige. För att inte överskrida två graders temperaturökning, den nivå som jorden klarar på lång sikt, måste utsläppen till år 2050 vara nere i ett ton per person. Klarar vi det? Bättre batterier i bilarna är ett sätt att göra samhället mer uthålligt. Men det behövs fler åtgärder - både teknik- och livsstilsförändringar. Låt oss därför passa på att ändra livsstil. Vi skall inte bygga in bilen när vi förtätar Täby. Vi måste bygga bort bilen, göra den överflödig. Med samverkan och god planering bygga en stad för 2050 med maximalt 1 ton utsläpp per person och år, en stad byggd i dag. Hur skall vi förhålla oss när det gäller kommunikationer? Lösningen är inte att 2 filer blir 3 och 3 blir 4. Cykelbanor och gångvägar, väsentliga förbättringar för att stödja livsstilsförändringar. Kollektivtrafik, spår och buss, väsentliga förbättringar för att även stödja livsstilsförändringar. Dessa förbättringar måste ske parallellt med utbyggnaden och inte komma efter. Kommer trängsel först blir det negativt. Vi måste fokusera på ständiga förbättringar. Vilka möjligheter har vi? Roslagsbanan kan förlängas in till T-centralen. Förlängning av tunnelbanan är möjlig. Det finns möjligheter att med tåg koppla ihop Täby med både Kista och Arlanda. Förtätningar i Staden är ett sätt att möta klimatutmaningarna. En växande stad med större möjlighet till arbete och rekreationer. En möjlighet att leva klimatsmart. John Forselius VILLAINFO NR 1 MARS

6 KOMMUNENS KOSTNADER Behövs två parallella undersökningar av kommunala kostnader? Villaägarnas Riksförbund kartlägger årligen driftkostnaderna för småhus i kommunerna. Den senaste publiceringen gjordes 15 janua ri i år. Följande kostnader granskades: Fastighetsskatt El, nätavgift och förbrukning Vatten Sophämtning Försäkring Underhåll Den s k Nils Holgerson-gruppen - med representanter från HSB Riksförbund, Hyresgäst föreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige - gör sedan sjut ton år tillbaka också en driftkostnadsundersökning på kommunnivå. Senaste rapporten är från år De kostnader som jämförs i dessa studier är: Sophämtning Vatten och avlopp El Uppvärmning För Täby kommun visar de båda undersökningarna följande: Villaägarnas undersökning: Årlig kostnad för hela villan är kr. (Riksgenomsnittet är kr, dyraste kommunen kostar kr - och den billigaste kr.) Nils Holgersson: Årlig kostnad, inkl moms, per kvadratmeter bostad för flerfamiljshuset är 277:29 år År 2011 var siff ran för Täby 283:88 kr/kvm. Även om det inte är kristallklart hur årskostnaden för en villa bäst jämförs med kvadratmeter kostnaden för ett flerbostadshus känns det rimligt att på sikt enas om en undersökning som kan användas för båda boendetyperna. Dels bör undersökningskostnaderna då minska, dels är det positivt att öka samarbetet mellan boendets olika organisationer/aktörer. Sverker Thorslund Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sverges 290 kommuner se/global/dokument/utredningar/2013/130115%20vad%20 kostar%20det%20att%20bo.pdf Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Avgiftsundersökningen Nils Holgersson undersoekning-2012/inledning Bra Byggare Under förra året förvärvade Villaägarna aktiemajoriteten i sajten Bra Byggare, som är landets ledande företag för förmedling av kvalitetssäkrade hantverkare. På företagets marknadsplats förmedlas varje år ca arbeten värda över 2 miljarder kronor. Ca företag är anslutna till sajten. Man går in på se och anger då först typ av arbeten invändigt/utvändigt, målning, tapetsering, fasadtvätt etc. Vidare fyller man i aktuell kommun. Information om arbetet kompletteras sedan med uppgifter om uppdragets omfattning mera i detalj. Man kan även ange lämplig tid för arbetet och eventuell budget. Förfrågan skickas sedan ut till alla anslutna hantverkare inom området, som har sagt att de är intresserade av den här typen av uppdrag. De hantverkare som är intresserade av uppdraget kommer att ringa eller skicka mejl och de kan också ofta komma och titta på plats. Samtliga företag är kvalitetssäkrade har F-skatt, har kreditvärdighet och är ej svartlistade. På sajten kan du även få budgettips, upphandlingsråd och avtalsmallar. Per-Axel Liljequist Handla för minst 250 kr så bjuder vi på 1st Trisslott! Spara annonsen och ta med den när du gör ditt första besök i vår nya butik. Gäller endast i den nya butiken, 1 ggr/hushåll. Varar t o m 30/ NAMN: ADRESS: Vi har flyttat till Fogdevägen 4! 6691/01 ISO/TEC (B) Ackrediterad verkstad VillaInfo söker utdelare Lämpligt uppdrag för föreningar och skolklasser. Utdelning sker 4 gånger per år. mob Vi lagar och godkänner de anmärkningar du fått hos Svensk Bilprovning TÄBY: Fogdevägen 4, bakom Ica Stop. Tel: OBS! Förlängda öppettider: Vard Lörd Sön Täby Färg & Tapet Ritarslingan 22, Arninge, tel Boka din nästa service på Öppet: Vardagar 8 18, lunch VILLAINFO NR 1 MARS 2013

7 TRÄDGÅRDSTIPS Checklista från Latmansträdgården: Ta det lugnt och följ naturens vårtecken! Det slår aldrig fel, när vårsolen slår ut så slår trädgårdslusten till. Och några av de vanligaste frågorna jag får är vad man kan göra tidigt på våren. Lusten att arbeta i trädgården är stor, många gånger faktiskt FÖR stor. Riv ur och sätt på kylskåpet: Mitt råd är: Ta det lugnt! Ta det lugnt och njut av våren. Det har jag lärt mig av mina föräldrar, som i sin tur hade lärt sig av sina föräldrar. I botten ligger gammal kunskap. Ta det lugnt och vänta på vårens naturliga signaler, de kommer att lugnt vägleda dig. Och medan du väntar passa på och njut av vårens varma vindar, ta en fika utomhus och titta på dina grannar som sliter i onödan Dessa är våren och försommarens viktigaste tecken: När tussilagon blommar har tjälen gått ur jorden. Då kan du börja plantera buskar och träd. Skugga gärna de nyplanterade växterna mot den starka vårsolen med juteväv eller fiberduk. När myrorna vaknat till liv, då börjar gräset växa, dagstemperaturen ligger nu på 8 10 grader och snart kommer du att få både räfsa bort löv som klippa gräset men inte riktigt än. Men nu vaknar också mördarsnigeln. Dags att börja bekämpa mördarsnigeln, se Villainfo nr 4/2012. Mördarsniglarna är ljusskygga varelser, de visar sig i mulet eller regnvått väder och när det är mörkt. Du hittar dem säkrast i närheten av marktäckare, trätrallar och utedäck samt vid, och i, komposten. Så här års är de ganska små, de har magrat lite under vintervilan, men de växer snabbt till sig. Ungarna känns lätt igen då de har ljusa ränder på sidorna. Samtidigt som myrorna vaknar till liv brukar vitsippan blomma. Vit- Körsbärsblom sippan kallas också fagningsblomma. Först när vitsippan slår ut är det dags att börja räfsa gräsmattan och ta bort perennernas vissna fröställningar. Räfsar man tidigare så får man kämpa med våt, klibbig jord och skadar lätt både gräsmatta och växter. Så vänta på vitsippan, det lönar sig. Hon visar att jorden har torkat upp alldeles lagom. Fröställningarna klipps bäst bort med grässax eller sekatör. Har du stora prydnadsgräs och lavendel ska de först klippas ner när nya gröna fräscha skott börjas synas. När björkens löv har blivit stora som musöron är det dags att skära ner rabattrosorna (inte gammaldags rosor). Perenner planteras nu ut. När körsbärsträden slår ut är det dags att så grönsaker som inte är alltför värmekänsliga, som sallat och ärter. Potatisen ska nu sättas i jorden. För oss moderna trädgårdsägare fungerar tidiga sorter bäst, dvs. de som ger tidig skörd som. Kerstin Engstrand Foto: Kerstin Engstrand) Foto:Sandra Qvist Jorden klibbar inte längre fast vid redskapen och nu är det ren fröjd att trädgårdera. Har du inget körsbärsträd i din närhet kanske du har darwintulpaner, de slår ut samtidigt som körsbärsträden, så de fungerar lika bra som vägvisare. Häggens underbara doft signalerar att nu är försommaren här, nu är det dags att så bönor och zucchini (squash) på friland samt du kan sätta ut dina ettåriga växter. Nu är försommaren här! Från Latmansträdgården, av Kerstin Engstrand, Bonnier fakta Är ditt hem säkert? Vi har alla typer av larm och låssystem, passersystem, galler och gallergrindar. Servicestation för Ensta Lås vid Täby Centrum Biblioteksgången 2 Butik och servicebilar Tel Mobil VILLAINFO NR 1 MARS

8 AVSÄNDARE: TÄBYKRETSEN AV VILLAÄGARNA, C/O KARLSSON, TENORVÄGEN 36, TÄBY ons Täbykretsen av Villaägarnas Riksförbund består av: Täby Villaägareförening Ella Parks Villaägareförening Näsby Fastighetsägareförening VÅRERBJUDANDE 25% på isolerglas Går ej att kombinera med andra erbjudanden. Tel Typsnitt Times bold italic gemen för krets och förening höjd = luften mellan logo och linje (tumregel: logobredd 70 mm, text 14 pt.) (Krets undantagsvis versal om läslighet så kräver) Region versal rak fet text Släpkärra ändrad adress Fristående används om logon är så liten (<45 mm) Behöver att text du blir oläslig tillfälligtvis (<9pt). en släpkärra? Föreningen Fristående också tillhandahåller där flera organisationsdelar en sådan för sina presenteras medlemmar tillsammans. på adress enligt nedan. Du kan boka in på mejl-adressen: pms 2747 cmyk pms 186 cmyk Nice Garden Stores Bryggare Bergs väg 5 Tel: Företag med rabatter och erbjudanden: ACTIC AB Allglas Arne Erikssons Snickeri Autoeliten AB Autoexperten Täby Bad & Värme Bra Energi - IVT Bygma Cramo AB Danderyds Måleri AB Däckhandlarna Elementa AB Ella Trädgård Elon Energifoto AB Ensta Lås Flügger Färg Hagby Trä Happy Homes HusmanHagberg mäklare Höganäs Kakelcentrum Jan Jägholm Fastighetsmäklare AB Kajkal Kvicktvätt Lannebjers Glasmästeri Mäklarringen i Täby Nice Garden Stores Du får låna kärran gratis i 3 timmar. Därefter är kostnaden 100 kr för de första 12 timmarna och Nordsjö Idé & Design / annons 200 kr för villainfo upptill 24 mars timmar. 13:Layout Täby Färg & Tapet Norrortsmäklarna Securitas Direct, Mats Falk pms-färger röd 186, blå 2747 undertexter times new roman fetkursiv Svensk Fastighetsförmedling Svenska Termoinstrument Trädfällarlaget Täby Bil- & Båtradio AB SMAJL.SE Täby Danderyds Lås Täby Mäklarna AB Täby Nyans AB Vallentuna Glasmästeri Allt från original Gå in på för att se till färdig trycksak! alla våra rabatter och erbjudanden som du som medlem kan ta del av. Broschyrer - Kuvert - Visitkort Tidningar - Årsredovisningar m.m. Gå även in på vår lokala hemsida Visa medlemskort vid köp Rabatter och förmåner gäller ej specialerbjudanden, reapriser, nettoprissatta varor mm. Rikstäckande lista finns hos Villaägarnas Riksförbund. Tel Fax Reservation för förändringar i villkoren. Har du bra idéer? Styrelsen tar gärna emot hjälp eller att du kommer med idéer och förslag som vi kan ta upp i styrelsen för att göra Täby bättre att bo i. Du är välkommen med din insats, även som extraresurs vid enstaka tillfällen. Kontakta gärna på vår mejladress: Medlemsservice Villaägarnas Riksförbund Box 7118, Sollentuna Besöksadress: Villaägarnas Hus, Johan Berndes väg 8 10 tel fax ABC-regionen Box 7120, Sollentuna Besöksadress som ovan. tel fax Bli medlem i Täby Villaägareförening Medlemsavgift 405 kr. Ange kod 1161 Villaägarnas Riksförbund: PG Utgivare Täbykretsen av Villaägarna c/o Karlsson, Tenorvägen 36, Täby swipnet.se Ansvarig utgivare Bernt Karlsson tel Redaktion Per-Axel Liljequist, tel Ulf Carleson, tel Grafisk produktion Anders Kjellberg & Co AB, Tryck Tryckeri AB Orion, Täby Upplaga: ex Annonser Johan Dali , Distribution Eila Seel, Täby idrottsungdomar och skolklasser 8 VILLAINFO NR 1 MARS 2013

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2012 Höstmöte 18/10 Debatt om det nya Täby Täby håller på att omvandlas. Täby Centrum, Galoppfältet och Arninge ska i framtiden bli en regional stadskärna för Stockholms

Läs mer

Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan

Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2013 Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta kanter inkl undertext, ca 1/6 = 16% av hela bredden Täby

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 APRIL 2012. Årsmöte. i Täby Villaägareförening. Torsdagen den 12 april i Hönshuset på Karby Gård

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 APRIL 2012. Årsmöte. i Täby Villaägareförening. Torsdagen den 12 april i Hönshuset på Karby Gård TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 APRIL 2012 Gamla nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till förhandlingarna vid föreningens årsmöte. Karby Gård är en Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta

Läs mer

INBJUDAN TILL VALDEBATT 11/6 Debattkväll med Täbys politiker

INBJUDAN TILL VALDEBATT 11/6 Debattkväll med Täbys politiker Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta kanter inkl undertext, ca 1/6 = 16% av hela bredden TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2014 INBJUDAN TILL VALDEBATT 11/6 Debattkväll med Täbys politiker Täby

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Täby Villaägareförenings årsmöte 12 april

Täby Villaägareförenings årsmöte 12 april TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2012 Täby Villaägareförenings årsmöte 12 april Arbetet med att förvandla ett f.d. hönsoch kalkonhus till en trivsam lokal för möten, kalas m.m. utfört av frivilliga krafter

Läs mer

Årsmöte Onsdagen den 9 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30

Årsmöte Onsdagen den 9 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2014 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Onsdagen den 9 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 Vid årsmötet kommer Villaägareförbundets nyblivne förbundsdirektör

Läs mer

DEBATT OM DET NYA TÄBY

DEBATT OM DET NYA TÄBY TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 december 2012 DEBATT OM DET NYA TÄBY Täby Villaägareförenings höstmöte den 18 oktober Höstmötet hade i år förlagts till Täby Park Hotel och arrangerats som en debattafton med

Läs mer

Villaägarnas höga beskattning

Villaägarnas höga beskattning TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2013 Dialog om den nya stadsdelen på galoppfältet Här skulle kunna skapas möjligheter för ett bättre kulturutbud. En naturlig samlingsplats som inte bara är ett shoppingcentrum.

Läs mer

Du måste reagera snabbt för ditt hem kan vara övertänt på 2 minuter!

Du måste reagera snabbt för ditt hem kan vara övertänt på 2 minuter! TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 DECEMBER 2011 Du måste reagera snabbt för ditt hem kan vara övertänt på 2 minuter! På 1950-talet kunde det ta 15 minuter för en lägenhet att bli övertänd. Möbler och inredning

Läs mer

Utvärdering av grannsamverkansbilen

Utvärdering av grannsamverkansbilen Utvärdering av grannsamverkansbilen 2015 Grannsamverkansbilen i Danderyd 5 augusti 2014 startade verksamheten med grannsamverkansbil i Danderyds kommun. Det är ett projekt som drivs i samarbete mellan

Läs mer

Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011

Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2011 Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011 Årsmötet inleddes som vi brukade med ett föredrag i en angelägen fråga för våra medlemmar. Vad kunde vara mer aktuellt

Läs mer

Täby Villaägareförenings

Täby Villaägareförenings TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2010 Täby Villaägareförenings årsmöte Erik Andersson och Leif Gripestam Årsmötet hölls på Täby Park Hotel och bevistades av närmare ett hundratal medlemmar. Mötet inleddes

Läs mer

Yttrande över Täby kommuns förslag till översiktsplan 2010 2030

Yttrande över Täby kommuns förslag till översiktsplan 2010 2030 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 NOVEMBER 2008 Yttrande över Täby kommuns förslag till översiktsplan 2010 2030 Som vi informerade om i förra numret av VillaInfo har en översiktsplan utarbetats för Täby kommun.

Läs mer

Höstmöte den den 23/10 Villaägarnas höga beskattning

Höstmöte den den 23/10 Villaägarnas höga beskattning TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 DECEMBER 2013 Höstmöte den den 23/10 Villaägarnas höga beskattning Höstmötet hade som tidigare år förlagts till Täby Park Hotel och behandlade villaägarnas fortfarande höga

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2011. Täby Villaägareförening kallar till. Årsmöte. Tisdagen den 12 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2011. Täby Villaägareförening kallar till. Årsmöte. Tisdagen den 12 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2011 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Tisdagen den 12 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 Gamla, nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till

Läs mer

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland Att förebygga inbrott Bostadsinbrott är ett prioriterat brottsområde Inbrott i bostaden står för en mindre del av alla anmälda brott i Sverige. Men det är

Läs mer

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland Att förebygga inbrott Bostadsinbrott är ett prioriterat brottsområde Inbrott i bostaden står för en mindre del av alla anmälda brott i Sverige. Men det är

Läs mer

Om oss. Information om Hyresgästföreningen

Om oss. Information om Hyresgästföreningen Om oss Information om Hyresgästföreningen Hyresgästföreningens verksamhetsidé Genom organisering av hyresgäster deltar Hyresgästföreningen i, tar ansvar för och är drivande i samhällets utveckling. Det

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2009 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Tisdagen den 21 april kl. 19.00 på Täby Park Hotell, Kemistvägen 30 Inbjuden gästtalare är Vice Förbundsdirektör Joacim

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

sara danielsson röster från backa Röster från Backa

sara danielsson röster från backa Röster från Backa Röster från Backa Mellanplatsprojektet bidrog till och följde uppstarten och utvecklingen av odlingsprojektet Gåsagången Gror! i ett bostadsområde i Backa. Odlingen låg på Familjebostäders mark och var

Läs mer

Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna

Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 SEPTEMBER 2010 Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna I översiktsplanen 2010-2030 för Täby kommun finns angivet tre stora utbyggnadsområden, nämligen Arninge, Galoppfältet

Läs mer

Täby kommuns utbyggnad

Täby kommuns utbyggnad TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 DECEMBER 2009 Täby kommuns utbyggnad Ett problem som en del villaägare kan uppleva är avståndet mellan de styrande i kommunen och den enskilde villaägaren. Det kan exempelvis

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008. pms 2747 pms 186. Hembygdsföreningens gökotta på Skansberget.

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008. pms 2747 pms 186. Hembygdsföreningens gökotta på Skansberget. TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Tisdagen den 22 april kl 19.00 på Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 Inbjuden gästtalare Lothar Lammertz Ordförande i Täby

Läs mer

Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum

Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum Nyproduktion bostadsrätter På populära Tomteberget i Lerum kommer att uppföras ett nytt bostadsprojekt. Totalt byggs tre stadsvillor med 33 bostadsrättslägenheter

Läs mer

Verksamhetsplan 2008 Villaägarna Degerfors

Verksamhetsplan 2008 Villaägarna Degerfors 1 (5) 1 Inledning 1.1 Föreningens uppdrag Leverera nytta till våra medlemmar och förbättra villkoren för kommunens småhusägare. Föreningens arbete ska fokuseras på merparten av medlemmarnas intresse till

Läs mer

Är du bortrest eller är du på jobbet?

Är du bortrest eller är du på jobbet? Är du bortrest eller är du på jobbet? Nu är vi inne i sommar- och semestertider då många av oss reser bort och lämnar våra bostäder. Med hjälp av statistik och tidigare erfarenheter vet vi att någon tyvärr

Läs mer

Människor i samverkan

Människor i samverkan Människor i samverkan Din trygghet börjar hos dig och ingen annanstans. Den skapas i din närmiljö med dina närmaste, dina grannar och arbetskamrater. Verklig trygghet är att kunna leva tryggt i hemmet,

Läs mer

Det nya Täby Plan för Täby kommun 2010 2030

Det nya Täby Plan för Täby kommun 2010 2030 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 SEPTEMBER 2008 Det nya Täby Plan för Täby kommun 2010 2030 Typsnitt Times bold italic gemen för krets och förening höjd = luften mellan logo och linje (tumregel: logobredd 70

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län 2014-10-07 Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Ett begynnande höstmörker breder ut sig allt mer över dygnets timmar. I samband med

Läs mer

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö GRAFISK MANUAL Logotyp Landstinget Dalarnas logotyp består av två enheter, symbol och namn. Landstingets symbol är en kombination av bokstäverna L och D. De bildar en symbol som är enkel att använda och

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Information Polismyndigheten i Stockholms län 2014-10-07 - Västerorts polismästardistrikt Västerortspolisen informerar: Ett begynnande höstmörker breder ut sig allt mer över dygnets timmar. I samband med

Läs mer

Dialog och samarbete. Ett samlat program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Kortversion. Social resursförvaltning

Dialog och samarbete. Ett samlat program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Kortversion. Social resursförvaltning Dialog och samarbete Ett samlat program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete Kortversion socialutveckling.goteborg.se Dialog och samarbete I den här broschyren får du en

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län 2013-03-27 Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Om några månader kommer studentens lyckliga dagar men redan i mars börjar de första

Läs mer

Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel

Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel Störst på bostadsrätt HSB är Sveriges främsta boende aktör och har över 90 års erfarenhet av bostadsmarknaden. HSB är en kooperativ organisation, vilket innebär

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Information Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Västerortspolisen informerar: Lite råd inför sommaren Snart kommer den efterlängtade sommarledigheten. En del av oss tar dagen

Läs mer

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott!

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott! Ett tryggt Halland att leva och bo i Att förebygga inbrott! Under 2010 anmäldes omkring 20 000 bostadsinbrott i Sverige, ca 700 av dem skedde i Halland. Inbrott i bostaden står för en procent av alla anmälda

Läs mer

Ekebylletinen. Bredband-TV. Nr 43 November 2013

Ekebylletinen. Bredband-TV. Nr 43 November 2013 Innehåll - Inledning - Bredband-TV - Ekonomi - Kvartersgård - Trafik, miljö och allmänna ytor - Bilkörning i området - Grannsamverkan - Höstens arbetsdag Höstmörkret smyger sig på! Sommaren var riktigt

Läs mer

Hur ska vi klara klimatmålen i tid? Svaret är KLOT! Ett program för energiomställning av bostäder.

Hur ska vi klara klimatmålen i tid? Svaret är KLOT! Ett program för energiomställning av bostäder. Hur ska vi klara klimatmålen i tid? Svaret är KLOT! Ett program för energiomställning av bostäder. För klimatet! Det behövs ett miljardprogram till boendet för klimatets skull Bostäderna i Sverige behöver

Läs mer

Ett företag i Golvkedjan Grafisk guideline

Ett företag i Golvkedjan Grafisk guideline Ett företag i Golvkedjan Grafisk guideline v1.0 LOGOTYP Exempel logotyp positiv: Exempel logotyp negativ: Exempel bård färgad bakgrund: Exempel bård vit bakgrund: SYMBOLER c55 m0 y70 k10 r130 g180 b110

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

Småskalig och bostadsnära

Småskalig och bostadsnära Småskalig och bostadsnära odling i Lindome Rapport från odlingsinitiativet i Lindome Samhällsarbete Lindome Stadsledningsförvaltningen miljösamordning December 2013 Odlingsinitiativet i Lindome Under 2013

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län 2013-04-17 Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Brottsförebyggande projekt mot inbrott i Södra Järva Sedan i början av 2012 har Polisen

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Med hösten kommer fler ovälkomna besök! Glädjande har antalet bostadsinbrott legat på en ovanligt

Läs mer

02/&), profil(!.$"/+ handbok

02/&), profil(!.$/+ handbok profilhandbok INNEHÅLL Former och färger i vår anda 5 Vår logotyp och färger 6 Våra typsnitt och papper 7 Kontorstryck 8 Trycksaker 9 Brev, protokoll, kallelser 10 Nyhetsbrev 11 OH- och PowerPoint-mallar

Läs mer

INFOBLADET. Information från Tallkrogens Trädgårdsstadsförening

INFOBLADET. Information från Tallkrogens Trädgårdsstadsförening December/Januari 2015/16 INFOBLADET Information från Tallkrogens Trädgårdsstadsförening Tallkrogens Trädgårdsstadsförening Ansluten till Villaägarnas Riksförbund c/o Erika Bellander Amatörvägen 19, 122

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK Grafisk manual Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna

Läs mer

Den vår de svage kallar höst...

Den vår de svage kallar höst... Den vår de svage kallar höst...... skaldade poeten Erik Axel Karlfeldt. Och visst finns det mycket att uppskatta med hösten friska men lite kalla molnfria soliga dagar, trädens bladverk färgas i varm färgprakt,

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Ett klimatsmart projekt

Ett klimatsmart projekt Ett klimatsmart projekt För att stoppa klimatförändringarna måste våra utsläpp av växthusgaser minska dramatiskt. Det krävs konstruktiva samarbeten för att ta oss från individuellt koldioxidsnåla produkter

Läs mer

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN INNEHÅLL 2 3 4 5 6 7 8 8 8 Varför grafisk profil? Övergripande riktlinjer Logotyper Kommunvapen Tidaholmslogotyp Verksamhetsspecifika symboler Skyltar Mallar Audiell profil

Läs mer

Välkommen till din nya bostad!

Välkommen till din nya bostad! Välkommen till din nya bostad! KORT OM BOSTADSRÄTT Din bostadsrättsförening en ekonomisk förening Du och dina grannar bildar tillsammans en ekonomisk förening, er bostadsrättsförening. Varje medlem har

Läs mer

Samverkan mot brott. Grannsamverkan

Samverkan mot brott. Grannsamverkan Grannsamverkan Grannsamverkan är... Ett socialt nätverk för att minska brottsligheten och öka de boendes engagemang för trivsel och trygghet. Ett sätt att förändra attityder hos människor, ta ställning

Läs mer

Trädgårdscentrum AB. Grafisk profil

Trädgårdscentrum AB. Grafisk profil Grafisk profil Logotypen Logotypen är baserad på en script för att få den att kännas mer moderna samtidigt som det kopplas mer ihop med växtriket och stjälkar. Bladen är ännu ett element som ska göra att

Läs mer

Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07

Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Innehåll Vad är en grafisk profil?...3 Färger...4 Profilfärg... 4 Komplementfärger... 4 Gråtoner... 4 Tilläggsfärger... 4 Färgkoder... 5 SciLifeLabs logotyp...6

Läs mer

Plats: torparängen/ sollentunaholm Norrviken

Plats: torparängen/ sollentunaholm Norrviken Elsa Palmheden och Emelie Adamek Plats: torparängen/ sollentunaholm Norrviken Beskrivning: I kursen hållbart samhälle ska vi utveckla en plats i Sollentuna. Vi har valt torparängen och sollentunaholm i

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB

Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB 1 Vår profil I denna manual presenteras den visuella och grafiska profilen för Härjeåns Kraft. En enhetlig och tydlig profil utgör en väsentlig grund för vår långsiktiga

Läs mer

Trassel och tråd i Täby

Trassel och tråd i Täby TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 SEPTEMBER 2011 Trassel och tråd i Täby Telias fibernätutbyggnad, ett stolpskott Några citat från inblandade parter. TeliaSonera/Skanova: Mycket har förändrats på 100 år då telelinjerna

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Intryck som ger avtryck

Intryck som ger avtryck Intryck som ger avtryck Vapnet är stadens minsta gemensamma nämnare, vars släktdrag går att känna igen redan från början av 1600-talet då staden grundades. En stad ett ansikte Göteborgs Stads grafiska

Läs mer

Instruktioner för anslutning och användning av Grannsam

Instruktioner för anslutning och användning av Grannsam Instruktioner för anslutning och användning av Grannsam Vad är Grannsam? Ta hjälp av grannar och vänner Bästa sättet att skydda ditt hem Grannsam är en nätbaserad social tjänst för att kommunicera och

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället blir

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter 1 Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar januari 2010 Västerorts gemensamma sida 2011 är här och jullovet har avlöpt lugnt i Västerorts polismästardistrikt. Ett stort antal poliser har arbetat för att öka tryggheten

Läs mer

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E Vår grafiska profil En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer att identifiera

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se Grafisk guide Inledning SANOCON AB är sprunget ur Rodhe Miljö AB. Avsikten med namnbytet är att ge utrymme för att modernisera och bredda företagets erbjudanden och det ska även synas i den grafiska profilen.

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun orebro.se/barnetsrattigheter Varje barn i Örebro, utan undantag,

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

DYRT VATTEN I TÄBY. ROT-AVDRAGET-så här fungerar det. En ny dagvattenavgift. När Roslagsvattens septemberfaktura

DYRT VATTEN I TÄBY. ROT-AVDRAGET-så här fungerar det. En ny dagvattenavgift. När Roslagsvattens septemberfaktura TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2009 DYRT VATTEN I TÄBY En ny dagvattenavgift När Roslagsvattens septemberfaktura nyligen kom till Täbys villaägare medföljde en skrivelse från kommunen med information

Läs mer

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN GRAFISKT PROFILPROGRAM INLEDNING Hur handlar en människa när det börjar brinna, på tre olika sätt enligt Amos Oz: 1. Hon springer från eldsvådan så fort hon bara kan och struntar i alla dem som inte kan

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

Nr 2 Maj 2008 -bladet

Nr 2 Maj 2008 -bladet Nr 2 Maj 2008 S -bladet Medlemstidning för Svenska S 30 förbundet Ur innehållet: - Följ ljuset i sommar - Eskader! - Sommaraktiviteter - Nya klassregler Insidan Svenska S30 förbundet c/o Margareta Johansson

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Tillfället gör tjuven

Tillfället gör tjuven Tillfället gör tjuven Det här är en broschyr om lägenhetsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott, vad du kan få hjälp med av andra och vad som händer om du i

Läs mer

Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Noltorp i Alingsås #10 juni 2016

Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Noltorp i Alingsås #10 juni 2016 Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Noltorp i Alingsås #10 juni 2016 Information om grannsamverkan finns på många olika språk. GRANNAR MOT BROTT Ökad trygghet

Läs mer

Grannar som hjälper varandra! Samverkan med kommun, bostadsbolag och polisen. Minska brottsligheten. Öka tryggheten och trivseln.

Grannar som hjälper varandra! Samverkan med kommun, bostadsbolag och polisen. Minska brottsligheten. Öka tryggheten och trivseln. Grannsamverkan Vad är grannsamverkan? Grannar som hjälper varandra! Samverkan med kommun, bostadsbolag och polisen. Minska brottsligheten. Öka tryggheten och trivseln. Grannsamverkan är frivilligt. illi

Läs mer

Bybladet. Maj 2014. Bybladet innehåller:

Bybladet. Maj 2014. Bybladet innehåller: Bybladet Maj 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 10/5 Fasadprojektet Takprojektet Ventilationsprojektet Nya skyltar till p-platserna Information

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

(Markeringarna på kartan överensstämmer inte alltid med antalet anmälningar pga. olika anledningar, t.ex. felkodning av anmälan).

(Markeringarna på kartan överensstämmer inte alltid med antalet anmälningar pga. olika anledningar, t.ex. felkodning av anmälan). Sida 1 av 3 Polismyndigheten i Stockholms län Söderorts polismästardistrikt Farsta närpolisområde Grannsamverkan i Farsta Månadsbrev mars Aktuell info i Farsta närpolisområde för perioden: mars 2014 Inbrott

Läs mer

PROTOKOLL 2013-03-05. Adelöv Framtidsgrupp. Datum 2013-03-05. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande

PROTOKOLL 2013-03-05. Adelöv Framtidsgrupp. Datum 2013-03-05. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande PROTOKOLL 2013-03-05 Adelöv Framtidsgrupp Datum 2013-03-05 Tid 19.00 Plats Närvarande Adjungerad Adelövs skola Ingemar Karlsson Kjell Persson Uno Ljungberg Eva Engström Kristina Karlsson Gunilla Jansson

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer

Utbyggnad av tunnelbanan till Nacka kommun

Utbyggnad av tunnelbanan till Nacka kommun Utbyggnad av tunnelbanan till Nacka kommun Politisk överenskommelse om en tunnelbanelösning för Ostsektorn Stockholms läns landsting, Stockholms stad samt Nacka och Värmdö kommuner är överens om att gemensamt

Läs mer

Mötesanteckningar Vinningarådet. Välkomna Kjell Hedvall hälsade välkomna.

Mötesanteckningar Vinningarådet. Välkomna Kjell Hedvall hälsade välkomna. Datum:2015-02-04 Sidan 1 av 5 Mötesanteckningar Vinningarådet Tid och plats Vinninga 2015-02-04 Deltagare Se bifogad deltagarlista, 24 personer från Vinninga Från kommunen: Kjell Hedvall, Bertil Jonsson,

Läs mer