Täbys kommunikationer framöver

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Täbys kommunikationer framöver"

Transkript

1 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2013 Årsmöte 9/4 Tvärbana till Arlanda? Täbys kommunikationer framöver Utvecklingen av kommunikationerna i Täby är en väsentlig fråga för de flesta av Täbys villaägare. Den enskilde villaägaren i Täby kommer normalt ej direkt beröras av de mycket omfattande utbyggnaderna i om det dagsaktuella läget och vad är att vänta i den närmaste framtiden när det gäller ombyggnaden av Roslagsbanan. Därefter kommer ett högaktuellt ärende att behandlas, nämli- anpassas till de olika utbyggnadsprojekten och till befolkningsutveckling- Roslagsbanan till Arlanda. Först ut gen den eventuella förlängningen av en. I detta sammanhang är utbyggnaden av Roslagsbanan av största bety- Trivector, som varit SL:s projektle- är Malin Gibrand på konsultföretaget delse och intresse för villaägarna. dare för en förstudie om en eventuell förlängning av Roslagsbanan till Mötet kommer att inledas av Henrik Block, som kommer att informera Arlanda och härvid kommit till slutsatsen att en sådan förlängning ej är lönsam. Här finns olika uppfattningar Typsnitt Times bold italic gemen och detta kommer att kommenteras för krets och förening höjd = luften mellan logo och linje av Schula Gladnikoff, samordnare för (tumregel: logobredd 70 mm, text 14 pt.) Nordostkommunerna, och Leif Gripestam, kräver) kommunstyrelsens ordföran- (Krets undantagsvis versal om läslighet så Region versal rak fet text de. Därefter är det öppet för en frågestund med inlägg och synpunkter. Fristående används om logon är så liten (<45 mm) att text blir oläslig (<9pt). Årsmötena följer efter frågestunden om Täbys kommunikationer. Fristående också där flera organisationsdelar presenteras tillsammans. Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta kanter inkl undertext, ca 1/6 = 16% av hela bredden Täby Centrum, i Roslags-Näsby, i Arninge eller på Galoppfältet. Vad som däremot direkt kommer att beröra alla Täbys villaägare är hur kommunikationerna i Täby kommer att pms 2747 pms 186 Kom till Täby Park Hotell Tisdagen den 9 april kl på Kemistvägen 30 Du får då information om de framtida kommunikationerna i Täby. Du bjuds på lite kaffe och möjlighet att närvara vid föreningens årsmöte. Dessutom får du möjlighet att säga vad du tycker. cmyk cmyk pms-färger röd 186, blå 2747 undertexter times new roman fetkursiv Kallelse till årsmöten 1 Ordförandes spalt 2 Visste du att. 2 Grannsamverkan 3 Förslag och synpunkter på det nya Täby 4 Behövs två parallella undersökningar av kommunala kostnader? 6 Bra Byggare 6 Ta det lugnt och följ naturens vårtecken! 7

2 LEDAREN Ordföranden har ordet Hej alla Täbys villaägare. Nu stundar det till årsmöte för oss medlemmar i Täby Villaägareförening. Välkomna den 9/4 på Täby park Hotell kl Ett år går snabbt när man arbetar med angelägna frågor. Jag läste lokaltidningen Mitt i angående vad en villa har gått upp i pris. Glädjande kan man tycka. Men hur realiserar man uppgången, är det som att sälja aktier? Nä då man måste flytta till ett annat boende t.ex. en bostadsrätt, som väl har gått upp lika mycket om inte mer. Dessutom måste man nuförtiden betala reavinstskatt. Det blir troligtvis inget över. Dessutom riskerar fastighetsskatten att öka. Det är många krafter och partier som ser det som en enkel och bra skatteinkomstkälla. En villa måste ständigt underhållas, det är inte som att ringa på fastighetsskötaren nej allt måste man ta tag i själv. Vitvarorna går sönder i en faslig fart, tak och grund måste ses över. Fukt i hus kan ställa till det ordentligt. Man håller på och fixar, målar om, ordnar med tomten osv. ja man måste lägga ner åtskilliga kronor och timmar för att få det att se drägligt ut och fungera. Miljöaspekterna, nu duger inte ett sjuttiotalshus längre, det läcker alldeles för mycket energi. Nya uppvärmningssystem, tilläggsisolering nya fönster mm, kostar massor dessutom kommer fler nya tekniker som man inte vet hur bra de fungerar i längden. I vinter har det varit kraftigt med TÄBY VILLAÄGARE- FÖRENING Tisdag 9 april kl Täby Park Hotel, Kemistv. 30 Årsmöten snö. Snö som skall skottas, annars kommer man inte ut från tomten eller till jobbet. Motion ja, men en hel del onda ryggar. Ju äldre man blir ju jobbigare blir det. Så hur mycket har man lagt ner i sitt boende? Åtskilligt. Så stor del av prisökningen har man betalt för redan. Ja det är mycket att tänka på som villaägare. Man borde vara jurist, ekonom, samt väldigt praktiskt lagd och ha gott om tid, om det hela skall fungera bra. Man kan ju inte allt. Då är mitt råd att gå med i Täby Villaägareförening som är medlem i Villaägarnas Riksförbund ange 1161 som kod. I Täby finns också Ella Parks Villaägareförening kod 1162 och Näsby Fastighetsägareförening kod Genom förbundets rådgivning, tidning etc. kan man få hjälp och tips i olika frågor. Väldigt praktiskt och bra. Dessutom har förbundet gjort avtal med ett stort antal företag som vi medlemmar kan ta del av. Mitt hem är min borg är väl en bra devis men måste hela tiden underhållas och förbättras. Till ämnet på årsmötet. Framtidens kollektivtrafik, Roslagsbanan, och dess utbyggnad. I Täby skall det byggas så vi får ca fler invånare är planen. Hur skall vi alla kunna resa till Stockholm och kranskommunerna på ett vettigt sätt? Trafiken kommer att öka kraftigt, vilket måste lösas. Roslagsbanan är väl det snabbaste sättet att klara en stor del av ökningen? Kom och lyssna och ställ frågor. Bernt Karlsson TÄBYKRETSEN av Villaägarnas Riksförbund Tisdag 9 april ca kl Täby Park Hotel, Kemistv. 30 Årsmötena föregås av en information och debatt omkommunikationerna i Täby med start kl Visste Du att täbybor får energiråd kostnadsfria och sakkunniga genom att kontakta energi- och klimatrådgivarna i Stockholmsregio nen? Telefon E-post Flera ener girådgivare hjälps åt att bemanna telefonen och svarar i te lefon måndag-fredag och Mer infor mation finns på se/kommun/t. (Se även VillaInfo nr 2/2010) den årliga undersökningen Fastigheten Nils Holgersson redovisar kommunala taxor i hela landet? Du kan gå in på nu och klicka fram senaste siffrorna. Skill naden kommuner emellan är ofta stor. (Se även separat artikel.) Villaägarna har köpt in sig i sajten Av sikten är att underlätta för medlemmar som söker seriösa aktörer på hantverksområdet. Nog så viktigt, eftersom oseriösa hantver kare år efter år står för största delen av de boendeproblem som når landets kommunala konsumentvägledare. (Se även separat artikel) Täby kommun sedan flera år inte erbjuder sina medborgare kommunal konsumentvägledning? (Hur ser Du på den saken?) Villaägarnas juridiska rådgivning numera sker även via nätet? På www. villaagarna.se/radgivning kan medlemmar med dator ta del av rättslig information. webbsidan Formaner visar alla Dina centralt framförhandlade medlemsförmåner? De som vi i Din lokala förening skaffat fram hittar Du här i tidnngen. en dubblett på medlemskortet är bra att ha? Ibland gör ju två makar rabattberättigade köp var för sig. Ring Villaägarna så får Du det per post. (Telefonnumret står bakpå Ditt eget medlemskort.) 2 VILLAINFO NR 1 MARS 2013

3 Att starta grannsamverkan Syftet med grannsamverkan är att öka tryggheten i ett bostadsområden. Det kan man åstadkomma genom att på olika sätt stärka bykänslan så alla känner ett gemensamt ansvar för åtgärder som fösvårar/förhindrar för personer med brottsliga avsikter Grannsamverkan kan starta med att någon eller några boende i ett område tar initiativ till ett uppstartsmöte i en lämplig samlingslokal. Initiativtagare kan också vara den lokala villaföreningen. Inbjudan sker lämpligen genom lappar i brevlådorna. Inför mötet tas kontakt med Närpolisen som bjuds in för hålla en introduktion. Även andra aktörer såsom försäkringsbolag, låssmeder, larmfirmor är tänkbara deltagare. En huvudkontaktman utses. Han/ hon är spindeln i nätet och ansvarar för kontakterna med Närpolisen och andra samarbetspartners såsom kommunens organ för trygghetsfrågor, Trygg i Täby. Om grannsamverkansområdet omfattar mer än fastigheter kan man överväga att dela in det i mindre områden med särskilda kontaktombud. Huvudkontaktmannen bör så snart som möjligt upprätta en e-postlista som används för spridning av brottsförebyggande information, bla distribution av Närpolisen inbrottsmeddelanden. Huvudkontaktmannen ska också se till att nyinflyttade informeras om och inbjuds att delta i grannsamverkan. Huvudkontaktmannen kan också ta inititiv till särskilda insatser. Exempel på detta är: träffar med de boende som är engagerade i grannsamverkan organisering av tillsyn av hus där ägarna är bortresta i samband med storhelger och i semestertider särskilda tillsynsvandringar i samband med inbrottsvågor en larmlista med personer boende i området som snabbt kan informeras genom ett SMS vid akuta situationer, exempelvis vid misstänkt förberedelse för inbrottt uppskyltning av området med grannsamverkansskyltar Huvudkontaktmannen har också till uppgift att delta i de två årliga träffar som Polisen/Trygg i Täby och Grannsamverkans utvecklinggrupp anordnar under våren och hösten. Avgörande för om grannsamverkan ska bli framgångsrik eller inte är engagemanget hos de boende. En bra devis är: UPPMÄRKSAMMA (personer som uppträder misstänkt, mystiska bilar, ljudande larm och andra ljud, exempelvis fönsterkross, brytljud) AGERA (notera signalement, bilnummer, fota med mobilen eller annan kamera) LARMA (vid misstanke om pågående inbrott ring polisen på 112, vid svagare misstanke 11414) Lars Björkman Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari delade Trygg i Täby ut ett stipendium på kronor till den lokala utvecklingsgruppen inom Grannsamverkan mot brott. Stipendiet togs emot av Lars Björkman, en Täbybo som under många år varit drivande för att höja de boendes engagemang och kunnande om hur man kan motverka bostadsinbrott. De 61 ledamöterna i fullmäktige fick lära GRANNSAMVERKAN Grannsamverkansbil i Täby? Grannsamverkansbil rullar snart på vägarna i Täby. Med start i maj hoppas utvecklingsgruppen i Täbys grannsamverkan kunna genomföra ett försök med grannsamverkansbil. Bilen ska kunna se ut som på bilden ovan. Den kommer att åka runt på dagtid i de områden där närpolisen anser att ökad uppmärksamhet kan vara till nytta. Bilden är tagen i Sollentuna där man haft grannsamverkansbil flera år och där resultatet av verksamheten visat sig ge fördelar av flera slag, både för de boende, för polisens inbrottsbekämpning och för inrapportering av skadegörelse. Försöket ska pågå under semesterperioden och en bit in på hösten. Därefter sker en utvärdering inför beslut om en eventuell permanent lösning. Trygg i Täby-stipendiet till grannsamverkare sig tre ledord: UPPMÄRKSAMMA AGERA LARMA och vad dessa bör stå för, om samarbetet med polisen ska få bästa effekt. En del av stipendiet menade Lars Björkman skulle användas till att belöna framtida individuella ingripanden, som utgör goda exempel på hur grannsamverkare i Täby kan göra nytta i brottsbekämpningen. Ulf Lundman VILLAINFO NR 1 MARS

4 FÖRSLAG OCH SYNPUNKTER PÅ DET NYA TÄBY Några förslag och synpunkter på det nya Täby Vid föreningens höstmöte den 18 oktober på Täby Park Hotel betr. det nya Täby hölls tre uppskattade inledande anföranden av Erik Lindblom och John Forsselius från Viggbyholms Norra Villaägareförening samt Agne Hansson från Näsby Fastighetsägareförening. Dessa föredrag har här återgivits i förkortad form. Många viljor en målsättning Det ska fan vara teaterdirektör. Så säger den luttrade teaterdirektören Sjövall i August Blanches teaterfars Ett resande teatersällskap från Med en lätt travestering kan man exempelvis säga: Det skall hum-hum vara stadsbyggare eller kommunpolitiker. För det är inte bara otacksamt det är svårt också. Inte nog med att man kritiseras för det man presenterar; man förväntas också kunna skåda in i framtiden. För kraven och förutsättningarna för det man är satt att ta fram i detaljplaner idag kan vara helt annorlunda om tio eller femton år för att inte tala om fyrtio år. Och det som en arbetsgrupp arkitekter, stadsplanerare och kommunpolitiker under stor möda och vånda arbetar fram idag kommer att ha stor inverkan på tusentals kommuninvånares boendemiljö, arbetsmiljö, arbetsresor och privatekonomi under årtionden, för att inte säga upp till ett sekel.. Så visst är det otacksamt att bygga för framtiden. Alla vill ha bebyggelse, bara inte på sin gård. Alla ser bara problemen och inte möjligheterna i det nya.. Detta är ju förnyelseivrarnas vanliga kommentarer till de förändringsobenägnas motstånd. Men varför är då de förändringsobenägna så förändringsobenägna? Ja, är de det??? De kanske bara är försämringsobenägna?? De kanske är insiktsfulla i ett annat avseende än de som företräder andra intressen. Den som ska bo i ett område kanske har andra bevekelsegrunder än den som ska bebygga området. De försämringsobenägna kanske inte är historielösa, utan har hört samma förklaringar och samma motiveringar tidigare och de har sett vad dessa har lett till. I Svenska Turistföreningens Årsskrift från 1956(!) ståt det om Vällingby och många andra förortsområden i vardande följande bildtext: Den nybyggda staden kan te sig skrämmande ödslig. Trivseln och stämningen kommer kanske efterhand som människorna finner sig tillrätta i den nya miljön. Vi vet nu att det blev si och så med människornas tillrättafinnande. Och mer av samma följde tio år senare klubbades nämligen miljonprogrammet igenom i riksdagen. Syftet var lovvärt, motiven och argumenten välformulerade, men resultatet diskuteras livligt än idag. Är det då konstigt, att de som var med då och/eller har erfarenhet av vissa av dessa områden drar öronen åt sig när de hör samma argumentering nu som då och därmed sannolikt får samma resultat som då? I så fall kommer spåren att förskräcka! Kan man då göra annorlunda? Ja, kanske! Engagerade kommuninnevånare har den uppfattningen att i en demokrati med demokratiska arbetsformer ska det finnas utrymme för medinflytande. Verkligt medinflytande. Och de kanske också har något att tillföra. Här i nordost-sektorn är andelen högutbildade kommuninnevånare ovanligt stor. Här finns humanister och tekniker, ekonomer och naturvetare som i varierande grad arbetar dagligen och stundligen även med samhällsplanering - eller med samhällsplaneringen näraliggande frågor. Och de ska förhoppningsvis vilja bo kvar i Täby. Varför se deras engagemang som ett hinder eller ett potentiellt problem? Varför inte i stället tillägna sig det efterlysta positiva tänkandet och se invånarnas engagemang, kunskaper och erfarenheter just som en tillgång och möjlighet en möjlighet till förstärkta resurser och ännu bättre resultat i såväl planering som genomförandet av exploateringen? I utvärderingen av det s.k. Järvalyftet har mycken kritik riktats mot bristen på medbestämmande hos de boende i fastighetsförvaltarens planeringsprocess. Efter denna kritik reorganiserades planeringen med ett ökat inflytande från de boende, vilket nu är en grundbult i det s.k. Vision Järva Eller se hur man nyligen infört en form av community planning i Upplands-Väsby! Kan de så kan väl vi? Låt oss därför göra sammalunda i Täby! Låt oss skapa förutsättningar för ett flexiblare planerande till gagn för alla inblandade för alla stadsbyggare, stora som små och inte minst för Täbys invånare, nuvarande såväl som framtida. Agne Hansson 4 VILLAINFO NR 1 MARS 2013

5 Ett hållbart samhälle - en målsättning Under 1900-talet steg den globala genomsnittstemperaturen med 0,74 C. Klimatmodeller sammanfattade av IPCC förutspår en fortsatt uppvärmning fram till år 2100 med mellan 1,1 och 6,4 C. På grund av havens stora värmekapacitivitet samt koldioxidens långa livstid i atmosfären förväntas jordens temperatur fortsätta att stiga efter 2100 även om utsläppen upphör. Enligt IPCC måste ökningen av utsläppen av växthusgaser ha stannat av senast 2015, annars blir det omöjligt att begränsa den genomsnittliga temperaturökningen till max 2,0 gra- Viktigt att Täbys expansion sker i samråd med invånarna. Täbys invånare kan vinna på Täbys expansion under förutsättning att utbyggnaden också leder till ökad samhällsservice och ett bättre utbud inom kultur- och fritidsområdet. En förutsättning är dock att kommunikationerna byggs ut i takt med expansionen, främst den spårbundna trafiken i både nordostlig och västlig riktning. Det är viktigt att Täby, som är en mycket resursstark kommun, går i bräschen för en expansion i linje med en hållbar samhällsutveckling. Samtidigt känner många Täbybor en oro för att expansionen kommer att leda till ökad trafik och köer både inom och till och från Täby, och att vårt närområde blir en byggarbetsplats under 15 års tid. Den snabba förtätningen riskerar att ge en likriktad bebyggelse och sämre access till fritidsaktiviteter, inte minst för barn, om expansionen inte sätter boende och livsmiljö mycket högt på dagordningen. Det är med viss förskräckelse som vi tittar i backspegeln och risken är inte obetydlig att delar av Täbys utveckling resulterar i ett miljonprogram 2.0. Det är viktigt att en snabb expansion verkligen ger förutsättningar för ett byggande motsvarande den verkliga efterfrågan. Mixen av boendeformer och kontorsfastigheter blir ett resultat av i bästa fall - kvalificerade gissningar om den inte görs etappvis, där varje etapp kommer att utvärderas innan nästa påbörjas. Det gäller för våra politiker att ta till sig oron. Dels därför att den är befogad, men också för att det är viktigt att Täbyborna är positiva under hela expansionsfasen. Om politikerna kan hantera riskerna och genomföra en etappvis utbyggnad, som aktivt involverar oss invånare och företagare så kan Täbyborna bli vinnare. Då kan kloka och tydliga målsättningar kring hållbarhet, samhällsservice, kultur och fritid både skapas och realiseras. Om detta också kan ske tillsammans med en utveckling av den spårbundna trafiken så är utvecklingen mycket positiv för oss invånare i Täby. Erik Lindblom der fram till år 2100 vilket anses vara den kritiska nivån för att förhindra en temperaturökning framgent på 3 4 grader eller ännu mer vilket skulle få ödesdigra konsekvenser inte minst för den fattiga delen av jordens befolkning. Ett exempel på en betydande bidragande faktor för värmebalansen är reflexionsförmåga från ismassor. Den ökande koncentrationen av koldioxid i atmosfären leder till att ismassorna vid polerna smälter. När isen smälter, tar land och vatten dess plats med mindre reflektionsförmåga än is, vilket leder till högre uppvärmning, något som i sin tur leder till ökad smältning och så vidare. Istäcket i Arktis håller just nu på att bli mindre än det har varit på tusentals år. Vad måste vi göra? One Tonne Life är ett projekt där flera samarbetande företag skapa klimatsmarta hushåll med syftet att nå ner till en utsläppsnivå på ett ton CO2 per person utan förändring av livsstil. Detta skall ske bland annat med klimatsmarta hus med solceller på taket som förser husen med el och tankar elbilarna på garageuppfarten. Idag släpper varje person i snitt ut sju ton koldioxid per år i Sverige. För att inte överskrida två graders temperaturökning, den nivå som jorden klarar på lång sikt, måste utsläppen till år 2050 vara nere i ett ton per person. Klarar vi det? Bättre batterier i bilarna är ett sätt att göra samhället mer uthålligt. Men det behövs fler åtgärder - både teknik- och livsstilsförändringar. Låt oss därför passa på att ändra livsstil. Vi skall inte bygga in bilen när vi förtätar Täby. Vi måste bygga bort bilen, göra den överflödig. Med samverkan och god planering bygga en stad för 2050 med maximalt 1 ton utsläpp per person och år, en stad byggd i dag. Hur skall vi förhålla oss när det gäller kommunikationer? Lösningen är inte att 2 filer blir 3 och 3 blir 4. Cykelbanor och gångvägar, väsentliga förbättringar för att stödja livsstilsförändringar. Kollektivtrafik, spår och buss, väsentliga förbättringar för att även stödja livsstilsförändringar. Dessa förbättringar måste ske parallellt med utbyggnaden och inte komma efter. Kommer trängsel först blir det negativt. Vi måste fokusera på ständiga förbättringar. Vilka möjligheter har vi? Roslagsbanan kan förlängas in till T-centralen. Förlängning av tunnelbanan är möjlig. Det finns möjligheter att med tåg koppla ihop Täby med både Kista och Arlanda. Förtätningar i Staden är ett sätt att möta klimatutmaningarna. En växande stad med större möjlighet till arbete och rekreationer. En möjlighet att leva klimatsmart. John Forselius VILLAINFO NR 1 MARS

6 KOMMUNENS KOSTNADER Behövs två parallella undersökningar av kommunala kostnader? Villaägarnas Riksförbund kartlägger årligen driftkostnaderna för småhus i kommunerna. Den senaste publiceringen gjordes 15 janua ri i år. Följande kostnader granskades: Fastighetsskatt El, nätavgift och förbrukning Vatten Sophämtning Försäkring Underhåll Den s k Nils Holgerson-gruppen - med representanter från HSB Riksförbund, Hyresgäst föreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige - gör sedan sjut ton år tillbaka också en driftkostnadsundersökning på kommunnivå. Senaste rapporten är från år De kostnader som jämförs i dessa studier är: Sophämtning Vatten och avlopp El Uppvärmning För Täby kommun visar de båda undersökningarna följande: Villaägarnas undersökning: Årlig kostnad för hela villan är kr. (Riksgenomsnittet är kr, dyraste kommunen kostar kr - och den billigaste kr.) Nils Holgersson: Årlig kostnad, inkl moms, per kvadratmeter bostad för flerfamiljshuset är 277:29 år År 2011 var siff ran för Täby 283:88 kr/kvm. Även om det inte är kristallklart hur årskostnaden för en villa bäst jämförs med kvadratmeter kostnaden för ett flerbostadshus känns det rimligt att på sikt enas om en undersökning som kan användas för båda boendetyperna. Dels bör undersökningskostnaderna då minska, dels är det positivt att öka samarbetet mellan boendets olika organisationer/aktörer. Sverker Thorslund Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sverges 290 kommuner se/global/dokument/utredningar/2013/130115%20vad%20 kostar%20det%20att%20bo.pdf Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Avgiftsundersökningen Nils Holgersson undersoekning-2012/inledning Bra Byggare Under förra året förvärvade Villaägarna aktiemajoriteten i sajten Bra Byggare, som är landets ledande företag för förmedling av kvalitetssäkrade hantverkare. På företagets marknadsplats förmedlas varje år ca arbeten värda över 2 miljarder kronor. Ca företag är anslutna till sajten. Man går in på se och anger då först typ av arbeten invändigt/utvändigt, målning, tapetsering, fasadtvätt etc. Vidare fyller man i aktuell kommun. Information om arbetet kompletteras sedan med uppgifter om uppdragets omfattning mera i detalj. Man kan även ange lämplig tid för arbetet och eventuell budget. Förfrågan skickas sedan ut till alla anslutna hantverkare inom området, som har sagt att de är intresserade av den här typen av uppdrag. De hantverkare som är intresserade av uppdraget kommer att ringa eller skicka mejl och de kan också ofta komma och titta på plats. Samtliga företag är kvalitetssäkrade har F-skatt, har kreditvärdighet och är ej svartlistade. På sajten kan du även få budgettips, upphandlingsråd och avtalsmallar. Per-Axel Liljequist Handla för minst 250 kr så bjuder vi på 1st Trisslott! Spara annonsen och ta med den när du gör ditt första besök i vår nya butik. Gäller endast i den nya butiken, 1 ggr/hushåll. Varar t o m 30/ NAMN: ADRESS: Vi har flyttat till Fogdevägen 4! 6691/01 ISO/TEC (B) Ackrediterad verkstad VillaInfo söker utdelare Lämpligt uppdrag för föreningar och skolklasser. Utdelning sker 4 gånger per år. mob Vi lagar och godkänner de anmärkningar du fått hos Svensk Bilprovning TÄBY: Fogdevägen 4, bakom Ica Stop. Tel: OBS! Förlängda öppettider: Vard Lörd Sön Täby Färg & Tapet Ritarslingan 22, Arninge, tel Boka din nästa service på Öppet: Vardagar 8 18, lunch VILLAINFO NR 1 MARS 2013

7 TRÄDGÅRDSTIPS Checklista från Latmansträdgården: Ta det lugnt och följ naturens vårtecken! Det slår aldrig fel, när vårsolen slår ut så slår trädgårdslusten till. Och några av de vanligaste frågorna jag får är vad man kan göra tidigt på våren. Lusten att arbeta i trädgården är stor, många gånger faktiskt FÖR stor. Riv ur och sätt på kylskåpet: Mitt råd är: Ta det lugnt! Ta det lugnt och njut av våren. Det har jag lärt mig av mina föräldrar, som i sin tur hade lärt sig av sina föräldrar. I botten ligger gammal kunskap. Ta det lugnt och vänta på vårens naturliga signaler, de kommer att lugnt vägleda dig. Och medan du väntar passa på och njut av vårens varma vindar, ta en fika utomhus och titta på dina grannar som sliter i onödan Dessa är våren och försommarens viktigaste tecken: När tussilagon blommar har tjälen gått ur jorden. Då kan du börja plantera buskar och träd. Skugga gärna de nyplanterade växterna mot den starka vårsolen med juteväv eller fiberduk. När myrorna vaknat till liv, då börjar gräset växa, dagstemperaturen ligger nu på 8 10 grader och snart kommer du att få både räfsa bort löv som klippa gräset men inte riktigt än. Men nu vaknar också mördarsnigeln. Dags att börja bekämpa mördarsnigeln, se Villainfo nr 4/2012. Mördarsniglarna är ljusskygga varelser, de visar sig i mulet eller regnvått väder och när det är mörkt. Du hittar dem säkrast i närheten av marktäckare, trätrallar och utedäck samt vid, och i, komposten. Så här års är de ganska små, de har magrat lite under vintervilan, men de växer snabbt till sig. Ungarna känns lätt igen då de har ljusa ränder på sidorna. Samtidigt som myrorna vaknar till liv brukar vitsippan blomma. Vit- Körsbärsblom sippan kallas också fagningsblomma. Först när vitsippan slår ut är det dags att börja räfsa gräsmattan och ta bort perennernas vissna fröställningar. Räfsar man tidigare så får man kämpa med våt, klibbig jord och skadar lätt både gräsmatta och växter. Så vänta på vitsippan, det lönar sig. Hon visar att jorden har torkat upp alldeles lagom. Fröställningarna klipps bäst bort med grässax eller sekatör. Har du stora prydnadsgräs och lavendel ska de först klippas ner när nya gröna fräscha skott börjas synas. När björkens löv har blivit stora som musöron är det dags att skära ner rabattrosorna (inte gammaldags rosor). Perenner planteras nu ut. När körsbärsträden slår ut är det dags att så grönsaker som inte är alltför värmekänsliga, som sallat och ärter. Potatisen ska nu sättas i jorden. För oss moderna trädgårdsägare fungerar tidiga sorter bäst, dvs. de som ger tidig skörd som. Kerstin Engstrand Foto: Kerstin Engstrand) Foto:Sandra Qvist Jorden klibbar inte längre fast vid redskapen och nu är det ren fröjd att trädgårdera. Har du inget körsbärsträd i din närhet kanske du har darwintulpaner, de slår ut samtidigt som körsbärsträden, så de fungerar lika bra som vägvisare. Häggens underbara doft signalerar att nu är försommaren här, nu är det dags att så bönor och zucchini (squash) på friland samt du kan sätta ut dina ettåriga växter. Nu är försommaren här! Från Latmansträdgården, av Kerstin Engstrand, Bonnier fakta Är ditt hem säkert? Vi har alla typer av larm och låssystem, passersystem, galler och gallergrindar. Servicestation för Ensta Lås vid Täby Centrum Biblioteksgången 2 Butik och servicebilar Tel Mobil VILLAINFO NR 1 MARS

8 AVSÄNDARE: TÄBYKRETSEN AV VILLAÄGARNA, C/O KARLSSON, TENORVÄGEN 36, TÄBY ons Täbykretsen av Villaägarnas Riksförbund består av: Täby Villaägareförening Ella Parks Villaägareförening Näsby Fastighetsägareförening VÅRERBJUDANDE 25% på isolerglas Går ej att kombinera med andra erbjudanden. Tel Typsnitt Times bold italic gemen för krets och förening höjd = luften mellan logo och linje (tumregel: logobredd 70 mm, text 14 pt.) (Krets undantagsvis versal om läslighet så kräver) Region versal rak fet text Släpkärra ändrad adress Fristående används om logon är så liten (<45 mm) Behöver att text du blir oläslig tillfälligtvis (<9pt). en släpkärra? Föreningen Fristående också tillhandahåller där flera organisationsdelar en sådan för sina presenteras medlemmar tillsammans. på adress enligt nedan. Du kan boka in på mejl-adressen: pms 2747 cmyk pms 186 cmyk Nice Garden Stores Bryggare Bergs väg 5 Tel: Företag med rabatter och erbjudanden: ACTIC AB Allglas Arne Erikssons Snickeri Autoeliten AB Autoexperten Täby Bad & Värme Bra Energi - IVT Bygma Cramo AB Danderyds Måleri AB Däckhandlarna Elementa AB Ella Trädgård Elon Energifoto AB Ensta Lås Flügger Färg Hagby Trä Happy Homes HusmanHagberg mäklare Höganäs Kakelcentrum Jan Jägholm Fastighetsmäklare AB Kajkal Kvicktvätt Lannebjers Glasmästeri Mäklarringen i Täby Nice Garden Stores Du får låna kärran gratis i 3 timmar. Därefter är kostnaden 100 kr för de första 12 timmarna och Nordsjö Idé & Design / annons 200 kr för villainfo upptill 24 mars timmar. 13:Layout Täby Färg & Tapet Norrortsmäklarna Securitas Direct, Mats Falk pms-färger röd 186, blå 2747 undertexter times new roman fetkursiv Svensk Fastighetsförmedling Svenska Termoinstrument Trädfällarlaget Täby Bil- & Båtradio AB SMAJL.SE Täby Danderyds Lås Täby Mäklarna AB Täby Nyans AB Vallentuna Glasmästeri Allt från original Gå in på för att se till färdig trycksak! alla våra rabatter och erbjudanden som du som medlem kan ta del av. Broschyrer - Kuvert - Visitkort Tidningar - Årsredovisningar m.m. Gå även in på vår lokala hemsida Visa medlemskort vid köp Rabatter och förmåner gäller ej specialerbjudanden, reapriser, nettoprissatta varor mm. Rikstäckande lista finns hos Villaägarnas Riksförbund. Tel Fax Reservation för förändringar i villkoren. Har du bra idéer? Styrelsen tar gärna emot hjälp eller att du kommer med idéer och förslag som vi kan ta upp i styrelsen för att göra Täby bättre att bo i. Du är välkommen med din insats, även som extraresurs vid enstaka tillfällen. Kontakta gärna på vår mejladress: Medlemsservice Villaägarnas Riksförbund Box 7118, Sollentuna Besöksadress: Villaägarnas Hus, Johan Berndes väg 8 10 tel fax ABC-regionen Box 7120, Sollentuna Besöksadress som ovan. tel fax Bli medlem i Täby Villaägareförening Medlemsavgift 405 kr. Ange kod 1161 Villaägarnas Riksförbund: PG Utgivare Täbykretsen av Villaägarna c/o Karlsson, Tenorvägen 36, Täby swipnet.se Ansvarig utgivare Bernt Karlsson tel Redaktion Per-Axel Liljequist, tel Ulf Carleson, tel Grafisk produktion Anders Kjellberg & Co AB, Tryck Tryckeri AB Orion, Täby Upplaga: ex Annonser Johan Dali , Distribution Eila Seel, Täby idrottsungdomar och skolklasser 8 VILLAINFO NR 1 MARS 2013

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2012 Höstmöte 18/10 Debatt om det nya Täby Täby håller på att omvandlas. Täby Centrum, Galoppfältet och Arninge ska i framtiden bli en regional stadskärna för Stockholms

Läs mer

Villaägarnas höga beskattning

Villaägarnas höga beskattning TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2013 Dialog om den nya stadsdelen på galoppfältet Här skulle kunna skapas möjligheter för ett bättre kulturutbud. En naturlig samlingsplats som inte bara är ett shoppingcentrum.

Läs mer

Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan

Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2013 Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta kanter inkl undertext, ca 1/6 = 16% av hela bredden Täby

Läs mer

Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011

Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2011 Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011 Årsmötet inleddes som vi brukade med ett föredrag i en angelägen fråga för våra medlemmar. Vad kunde vara mer aktuellt

Läs mer

Täby Villaägareförenings

Täby Villaägareförenings TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2010 Täby Villaägareförenings årsmöte Erik Andersson och Leif Gripestam Årsmötet hölls på Täby Park Hotel och bevistades av närmare ett hundratal medlemmar. Mötet inleddes

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2010 Kallelse Årsmöte i Täby Villaägareförening Onsdagen den 14 april kl 19.00 Täby Park Hotell Kemistvägen 30 Gamla, nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till

Läs mer

Hur ser livet ut för villaägarna i Täby efter valet?

Hur ser livet ut för villaägarna i Täby efter valet? TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 NOVEMBER 2010 Hur ser livet ut för villaägarna i Täby efter valet? Valresultatet innebär att Villaägarna i Täby kan glädja sig åt att fastighetskatten kommer att ha sin nuvarande

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008. pms 2747 pms 186. Hembygdsföreningens gökotta på Skansberget.

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008. pms 2747 pms 186. Hembygdsföreningens gökotta på Skansberget. TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Tisdagen den 22 april kl 19.00 på Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 Inbjuden gästtalare Lothar Lammertz Ordförande i Täby

Läs mer

KRETSNYTT 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 2-2013 Medl emst i dni ng f ör Söder t äl j e- Nykvar nskr et sen av Detta nummer av Kretsnytt delas ut till alla villaägare i Södertälje och Nykvarn oavsett om Du är medlem i Villaägarna

Läs mer

Den vår de svage kallar höst...

Den vår de svage kallar höst... Den vår de svage kallar höst...... skaldade poeten Erik Axel Karlfeldt. Och visst finns det mycket att uppskatta med hösten friska men lite kalla molnfria soliga dagar, trädens bladverk färgas i varm färgprakt,

Läs mer

eget BREDBAND Ta fighten mot klottret! De lönsamma alternativen TEMA:Tryggare med rätt belysning Premiär för nya bobattre.se Stor guide!

eget BREDBAND Ta fighten mot klottret! De lönsamma alternativen TEMA:Tryggare med rätt belysning Premiär för nya bobattre.se Stor guide! b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 1 2008 Stor guide! eget det föreningen behöver veta BREDBAND De lönsamma alternativen Ta fighten mot klottret! Åtgärderna som betalar sig i

Läs mer

VÄRDSNYHETER. Sid 12. Sid 8. Sid 10 EN HJÄLPANDE HAND I NATTEN SIDAN 4 OCH 5 NUMMER 1 TRYGGARE OCH SÄKRARE I GÄRDSÅS

VÄRDSNYHETER. Sid 12. Sid 8. Sid 10 EN HJÄLPANDE HAND I NATTEN SIDAN 4 OCH 5 NUMMER 1 TRYGGARE OCH SÄKRARE I GÄRDSÅS NUMMER 1 2001 HYRESGÄSTINFORMATION VÄRDSNYHETER FRÅN FAMILJEBOSTÄDER EN HJÄLPANDE HAND I NATTEN SIDAN 4 OCH 5 NYINFLYTTAD I NYTT OMRÅDE DE HAR BOTT HOS FAMILJEBOSTÄDER I 50 ÅR TRYGGARE OCH SÄKRARE I GÄRDSÅS

Läs mer

KRETSNYTT. Jubileum! www.cjcc.se 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Jubileum! www.cjcc.se 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 4-2014 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Jubileum! För 10 år sedan kom denna tidning i ny form med nytt namn och ny layout. För första gången i färg!

Läs mer

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Energikostnader sid 16

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Energikostnader sid 16 KRETSNYTT Nr 1-2011 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund 2010 Elnät Elhandel Förbrukning avgift avgift Öre/kWh elcertifikat skatt handel @ Fast Fast El Varav Energi-

Läs mer

När många skapar tillsammans

När många skapar tillsammans ANNONS 2013 ALMEDALSVECKAN 30 juni till 7 juli. Sveriges största politiska mötes- och debattplats. Dagens tema från: Hyresgästföreningen NR 4/4 En bilaga om rätten till egen bostad och vikten av att det

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

hetaste frågan i höstens val. Var står partierna? Följ den politiska debatten! FASTIGHETSSKATT = OTRYGGHET

hetaste frågan i höstens val. Var står partierna? Följ den politiska debatten! FASTIGHETSSKATT = OTRYGGHET Medlemstidning Nr 2 Sommar 2006 BOENDESKATTERNA hetaste frågan i höstens val. Var står partierna? Följ den politiska debatten! FASTIGHETSSKATT = OTRYGGHET På insidorna Förhandsinformation om demonstrationen

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

01-2014. Sveriges grönaste lägenheter. Välkommen till Vitsippan TAPETSERA SOM ETT PROFFS. Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten

01-2014. Sveriges grönaste lägenheter. Välkommen till Vitsippan TAPETSERA SOM ETT PROFFS. Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten TAPETSERA SOM ETT PROFFS SIDAN 7 # 01-2014 NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten SIDAN 3 Välkommen till Vitsippan SOCKOR OCH SPA I SVÄRDSJÖ SIDAN 5

Läs mer

Forum1. Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor... www.fff-fullersta.se. Fullersta Fastighets

Forum1. Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor... www.fff-fullersta.se. Fullersta Fastighets Anno 1919 Forum1 Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars 2014 Du har väl inte glömt betala medlemsavgiften? Tack. Den blomstertid nu kommer med lust och fägring

Läs mer

KRETSNYTT. Läs mer om dessa. bilder inne i tidningen! 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Läs mer om dessa. bilder inne i tidningen! 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 1-2012 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Läs mer om dessa bilder inne i tidningen! Läs i detta nummer: Om Vad redaktören tycker 3 Kretslopp eller inte?

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny.

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Det nya är idén om att vi kan förändra själva. Utan att vänta på att någon annan ska vilja det. Miljardprogrammet är den här idén: Idén

Läs mer

TEMA. Hur mycket pengar ska vi lägga på el den här månaden älskling? En tidning från Mälarenergi. Nr 1 2012.

TEMA. Hur mycket pengar ska vi lägga på el den här månaden älskling? En tidning från Mälarenergi. Nr 1 2012. nonstop En tidning från Mälarenergi. Nr 1 2012. Hur mycket pengar ska vi lägga på el den här månaden älskling? TEMA SYNEN PÅ EL Är du medveten om vad din sparade kwh motsvarar i pengar? Samhällsbyggare

Läs mer

Sid 5-6. handelsträdgårdarna. Rädda. Svensk Byggnadsvård. Sid 5-6. Vår Trädgård. sid 8-9. Ett hållbart energisystem. sid 11. Kulturarvet - i förfall

Sid 5-6. handelsträdgårdarna. Rädda. Svensk Byggnadsvård. Sid 5-6. Vår Trädgård. sid 8-9. Ett hållbart energisystem. sid 11. Kulturarvet - i förfall Nummer 1 2015 Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - Svensk Byggnadsvård Sid 5-6 Vår Trädgård sid 8-9 Ett hållbart energisystem sid 11 Kulturarvet - i förfall sid

Läs mer

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen Styrelsehandboken För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen 2 Riksbyggen styrelsehandboken Innehåll Välkommen till ditt uppdrag! 4 Bostadsrätt ett rätt sätt att bo 7 Riksbyggen på en kooperativ värdegrund

Läs mer

Bostadsrätt BALKONGEN. din ODLA PÅ. Skattechock höjer avgiften SÅ KAN DU PÅVERKA POLITIKERNA. Nu blommar asfalten BOSSE RAPPNE GÖR GÅRDEN GRÖN

Bostadsrätt BALKONGEN. din ODLA PÅ. Skattechock höjer avgiften SÅ KAN DU PÅVERKA POLITIKERNA. Nu blommar asfalten BOSSE RAPPNE GÖR GÅRDEN GRÖN din Bostadsrätt För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 2 juni 2006 www.sbc.se Skattechock höjer avgiften SÅ KAN DU PÅVERKA POLITIKERNA Nu blommar asfalten BOSSE RAPPNE GÖR GÅRDEN

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/02. Hantverkskooperativ på terassen Trädbeskärningen Titta in hos grannen!

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/02. Hantverkskooperativ på terassen Trädbeskärningen Titta in hos grannen! Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/02 Hantverkskooperativ på terassen Trädbeskärningen Titta in hos grannen! Ledare styrelsens syn på saken Under hösten 2001 tog SDN Linnéstaden initiativ till ett dialogmöte

Läs mer