Medlemstidning. På lördagen skvättade det tyvärr rätt mycket, men söndagen var desto soligare. Det. kom väl närmare 4000 besökare sammanlagt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemstidning. På lördagen skvättade det tyvärr rätt mycket, men söndagen var desto soligare. Det. kom väl närmare 4000 besökare sammanlagt."

Transkript

1 Villainfo_juni2007.qxp Sida 1 Medlemstidning Nr 2 Sommar 2007 I detta nummer Familjehelg 1 Jägenstedt presenterade byggplaner 2 Boskatterna ska bort 3 Ella och Enhagen 4-5 Tema - stadsdelar i Täby GSV s sommartips 5 Temakväll på Bygma 6 Råd för medlemmarna Sommarpyssel 7 Frågespalt 7 Sakkunnig svarar Familjehelg i Rönninge by Veckoslutet maj hade ett stort antal föreningar och företag ställt fram sina marknadsbord med försäljning. Därtill fanns mångahanda aktiviteter för både stora och små. Det var veterantraktorkörning, tipsrunda, skylift, dykning, klättervägg, ridning mm. Därtill bjöds på olika underhållning på scenen - musik, clowneri, poesi. Och en killing föddes mitt i allt! På lördagen skvättade det tyvärr rätt mycket, men söndagen var desto soligare. Det kom väl närmare 4000 besökare sammanlagt. Villaägarna i Täby hade ställt upp en hoppborg, där 350 barn roade sig. Evenemanget var mycket lyckat, och redan planerar Rönninge by att detta ska bli en årlig händelse. Fler bilder på insidan En grönskande sommar önskas alla villafamiljer Styrelsen och redaktionen

2 Villainfo_juni2007.qxp Sida 2 Förlustelser på familjehelgen i Rönninge by Clownen Sabina Roberta showade för barn Täby Villaägareförening delade ut hoppbiljetter till barnen och broschyrer till vuxna. Nya styrelsen, vald på årsmötet: Göran Wahlund, ordförande Håkan Henriksson, vice ordförande Bernt Karlsson, sekreterare Ulf Carleson, kassör Ledamöter: Peter Dartland, Per-Axel Liljequist, Göte Lindholm, Lars Randström, Marie-Louise Löwnertz, Eila Seel till firmafesten till barnkalaset... eller tvärtom... Och till jul kommer TOMTEN! Anne Foto: Pontus Ringaby Staffan Lindström Stadsbyggnadschefen informerade om Täbys utveckling på vårt årsmöte Stadsbyggnadschef Tommy Jägenstedt gästade Täby Villaägareförenings årsmöte i mars. Han beskrev i ord och många bilder framtidens planer för Täby, både bostadsbyggnation och infrastruktur. Invånarantalet beräknas öka med personer till år Det är en del av den befolkningsökningen på en halv miljon som förväntas i Stor-Stockholm. Mera information finns på internet För Täby Centrum finns skisser på ny utformning med mer "stadslik" miljö. Modellen är ett klassiskt torg som omges av stadshus, bibliotek, post, kyrka och restauranger. Nuvarande p-platser ska bebyggas med bostäder, butiker och kontor. Parkeringar förläggs under jord, så även matargator och påfarter. Flera rondeller ska underlätta för trafiken kring centrum. Arbetet med breddning av Bergtorpsvägen har redan startat. I Viggbyholm och Hägernäs strand planeras fler lägenheter. Arninge byggs ut med bostäder, butiker och hotell. Vid Ullnabacken planeras Event Resort Ullna med Nordens enda anläggning för inomhus vintersport året om. Täbys framtid är ett angeläget ämne och fyllde möteslokalen mer än väl. Vi tackar Tommy Jägenstedt för den intressanta presentationen. Skisser och förslag finns tillgängliga på kommunalhuset. VILLAINFO Sommar 2007

3 Villainfo_juni2007.qxp Sida 3 Äntligen! Nu slopas boendeskatterna! GÄSTSPALTEN Småhusägare mot boendeskatt har i mer än 11 år drivit kampen mot de förhatliga boendeskatterna (fastighets- och förmögenhetsskatt). Nu slopas dessa skatter. Regeringen har börjat nedmonteringen genom att införa ett tak för skatten på marken. Ingen skall betala mer än 2 kr/m2 och allra högst kr/år för sin småhustomt. Regeringen har nu anammat det förslag som lanserades av oss för 3 år sedan. Exempel: Den, som har en tomt på 1000 m2 och ett taxeringsvärde på 2,5 miljoner kronor, varav byggnaden 1 miljon, betalar nu kr i fastighetskatt. Skatten framöver blir istället kr/år ( för byggnaden och för marken.) Det är en skattesänkning på kr/mån. Detta gäller för både inkomståret 2006 och Begränsningsregeln för fastighetsskatten, max 4 % av hushållsinkomsten, gäller även i fortsättningen. Har ni höga värmekostnader? VI KAN BERGVÄRME! Bergvärme är gratis solenergi! Investera för miljön och plånboken! Vi tar hand om hela installationen. Vi är certifierade av SVEP. Rabatt för medlemmar i Villaägarna. Kostnadsfritt hembesök & offert. Granitvägen 63A, Täby Tel Regeringen går sedan vidare och avskaffar förmögenhetsskatten från inkomståret 2007 och fastighetsskatten från Då införs en kommunal avgift på kr/år för småhus. Vid taxeringsvärde under kr gäller 1 % av taxeringsvärdet, som förut. Vi anser att detta är en bra lösning. Det ger kommunerna ersättning för en del av sina kostnader. Dessutom försvinner kopplingen till taxeringsvärdena, vilket gör att de stora regionala skillnaderna försvinner. Ångaren Eskadervägen 5 Anhörigkonsulent Föreningen STÖTTEPELARNA för anhörigvårdare BOJEN TRÄFFPUNKT ANHÖRIGCENTER Rådgivning, kurser och samkväm VÄLKOMMEN! GRANNAR.se webbplatsen där man köper och säljer tjänster till varandra i sitt närområde.vi bygger ut med nya funktioner.välkommen med din annons! Men det finns ett problem reavinstskatten höjs till 30 %. Vi anser att det är bättre att sänka statens utgifter än att ersätta en skatt med höjning av en annan. Vår kritik mot denna höjning gäller även på grund av följande: När man i början av 1990-talet tog bort inflationsskyddet i reavinstskatten kompenserades detta genom att skattesatsen sänktes till 15 %, som mycket snart höjdes till 20 %. När man nu höjer till 30 % UTAN att återinföra inflationsskyddet frågar man sig om politikerna helt glömt bort varför procentsatsen sänktes. De som haft husen länge och fått stora höjningar av taxeringsvärden kommer att få kraftigt höjd reavinstskatt. De med "gamla" uppskov tvingas betala en högre skatt än vad som gällde vid försäljningen. Även om det juridiskt inte är ett avtalsbrott, måste det rent moraliskt vara ett brott mot köpeavtalet. Säljaren har ju trott att skatten skulle vara 20%. De med låga taxeringsvärden får liten eller ingen sänkning av fastighetsskatten, men ändå en höjning av sin reavinstskatt. Sverige anpassar inte beskattningen till EU. Där finns ingen reavinstskatt på småhus, alternativt sänks skattesatsen ned mot noll beroende på innehavstidens längd. Om man inte återinför inflationsskyddet finns risk för att staten tar ut vinstskatt även vid reell förlust. Detta är naturligtvis helt oacceptabelt. Alliansregeringen har lyssnat på kritiken och vidtar åtgärder mot den orimliga beskattningen av våra hus. Det är bra, men vi anser att det är fel att höja reavinstskatten! John Böttiger Småhusägare mot boendeskatt VILLAINFO Sommar

4 Villainfo_juni2007.qxp Sida 4 TEMA STADSDELSCENTRUM I FOKUS Temaartiklarna om affärscentra runt om i Täbys stadsdelar fortsätter. Butiker och småföretag där ger service till de boende i närområdet. Ella Enhagen Ellagårds radhusbebyggelse Text Per-Axel Liljequist Bilder EKS-grafia Ella Ellagård och Ella Park Ella omnämndes första gången år 1350 med namnet de Elde, vilket kan syfta på sank mark eller eld. Under långa tider var marken alltför sank för bebyggelse, men så småningom etablerades där en bondgård. Några stenåldersfynd har gjorts i området och en stensättning har funnits i Enhagsbacken. Ella gård har tillhört Djursholmsgodset och även Näsby säteri. Några torp finns inom Ellagårdsområdet. Nära Täbyvägen finns fortfarande Ella krog, som under ca 100 år fungerade som en ölkrog med enligt uppgift ölrusiga vägfarande under den tid Täbyvägen var en viktig genomfartsled mot Täby kyrkby och Vallentuna. Flera torp hade namn efter nordtyska orter inom de svenska besittningarna på 1700-talet. Kvar av dessa finns endast torpet Stralsund, som hyrs ut till föreningsverksamhet mm. Ett annat sådant torp hette Rostock, som samfälligheten Lantmannen tog över 1974 och byggde om. Det användes då bl.a. för ungdomsverksamhet. Torpet revs Efter skiftena på 1800-talet blev Ella gård en av de största gårdarna i Täby. Den var bebodd till 1953 och belägen där Ellagårdsskolan finns i dag. De gamla träden som omgav gården finns alltjämt kvar vid skolan. 4 Redan på 1920-talet började de första exploateringarna av västra och norra delarna av Ella i skogsområdena norr om Ella krog. Villaområdet kallades Ella park. Där bildades Ella Fastighetsägareförening 1955 med uppgift att tillvarata föreningsmedlemmarnas intressen för vatten, avlopp, renhållning m.m. Föreningen är fortfarande verksam och heter nu Ella Parks Villaägareförening med 250 medlemmar. Norra Ellagård byggdes ut av byggbolaget JM och omfattade 335 kedjehus och ett antal villor. Husen skulle i form och funktion likna våra gamla stugor men med modern utrustning. De byggdes källarlösa, vilket för den tiden ansågs vara avancerat och vågat. Utan källare blev byggkostnaderna dock låga och de första husen såldes för kr. De första kedjehusen målades i en mättad färg som kom att kallas dels Ella-gult och dels Ella-rött. Under åren byggdes södra Ellagård ut med ytterligare ett par hundra hus. Inom Ellagårds område finns det gott om grönområden i anslutning i stort sett till de flesta av husen. En central funktion i Ellagård utgör byalaget, som bildades Man byggde tidigt en gemensam lokal, Giggen, med hjälp av donationer och dagsverken av byalagsmedlemmarna. Giggen var färdig 1961 och fungerade då bl.a. som lekskola med som mest 87 barn och sex anställda. Idag fungerar Giggen som ett dagis, men byalaget kan fortfarande utnyttja Giggen för gemensamma aktiviteter. Byalaget arrangerar en hel del aktiviteter vid exempelvis valborgs- och midsommarafton och utger en egen tidning. Mån-fre 9-18, Lör 9-16, Sön Ellagårdsvägen 40, Täby Tel Fax VILLAINFO Sommar 2007

5 Villainfo_juni2007.qxp Sida 5 TEMA STADSDEL Gr annsamv erk an i Täb y Slipp inbrott i sommar Tjuven skyr områden där man bryr sig som om varandra och vet när någon är bortrest, och vem som kommer på besök under tiden. Där hjälps man åt få huset att se bebott ut. Dessutom hälsar man alltid på alla som passerar i området. Checklista på skyddsåtgärder när du är bortrest Stralsundstorpet vid Byalagsvägen Skaffa lås eller brytskydd till fönstren. 85% av inbrotten sker genom fönster. Vidarekoppla telefonen till mobilen eller annat nummer. Lämna uppgifterna till grannarna. Enhagen Berätta inte i automatsvar på telefon och mejl när du Enhagen är ett industriområde utmed Enhagsvägen, som ligger söder om Ella Gård nära gränsen mot Danderyd. Beslut om utbyggnaden av industriområdet fattades i Täby Kommunalfullmäktige Området var då i dess södra del bevuxet av barr- och lövskog medan den norra delen upptogs av öppna låglänta terrängpartier. Fullmäktiges beslut innebar att huvuddelen av området skulle användas för bilindustri och annan företagsverksamhet. Vidare reserverades mark för en senare förlängning av Centralvägen mot Täbyvägen. Denna förlängning fick dock en något ändrad sträckning och döptes till Enhagsvägen. Den i fullmäktige fastställda byggplanen innebar att byggnaderna i vissa delar skulle begränsas till 2 våningar med max höjd på 6,5 meter. Utbyggnaden av Enhagen har senare skett enligt uppgjorda planer. Enhagsområdet utgör därför i dag en mycket livaktig del av Täbys näringsliv, och där finns mer än 100 företag etablerade. är bortrest. Beställ lagring av posten eller hjälps åt att tömma brevlådan grannar emellan. Vissnade blommor och fulla brevlådor är tydliga signaler för en inbrottstjuv. Lämna utemöbler, redskap och annat synligt, liksom lite disk och tvätt inne, samt radion på. Hjälps åt att klippa varandras gräsmattor och kanske vattna dem också. Parkera på varandras uppfarter. Mer tips om Grannsamverkan på Ellagårdsvägen 40A Tel ME 'OLVVØ R METER R -IXAL R OMS INKL M 'OLVVØRMESYSTEMET FUNGERAR LIKA BRA I ALLA SORTERS BYGG NADER %TT VATTENBURET SYSTEM INKOPPLAS ENKELT TILL VILKEN VØRMEKØLLA SOM HELST Öppet Må-Fr Lö KEMTVÄTT VITTVÄTT SKJORTOR GARDINER MATTOR SKINN SKRÄDDERI A LA CARTE KEBAB HAMBURGARE TUNNBRÖDSRULLE Enhagsvägen 2 vid OKQ8 Tel WWW STJERNRADIATOR SE VILLAINFO Sommar

6 Villainfo_juni2007.qxp Sida 6 NOTISER Tidningen Ett hus är en ny gratistidning utgiven av Villaägarnas Riksförbund och som delas ut till över 2 miljoner hushåll. Den konkurrerar inte med medlemstidningen Villägaren, utan ska nå ut med information även till icke-medlemmar. Villaägare rådfrågar Bygmas sakkunniga Temakväll för medlemmar hos Bygma För hushållsnära tjänster kan man få skatteavdrag från 1 juli. Varje vuxen kan dra av hälften av kostnaden på upp till kr per år för köpta tjänster avseende städning, barnpassning, enklare trädgårdsskötsel mm. Den som anlitas ska ha F- skattesedel. Täbykretsen av Villaägarna inbjöd sina medlemmar tillsammans med Bygma Danderyd till temakväll under parollen "Spika torsdagen den 15 mars". Syftet med arrangemanget var att ge information om olika frågor som en villaägare kan ha i samband med ett projekt för huset eller tomten. Många hörsammade kallelsen till att få fackmässiga råd. Bygma hade samlat ett mycket kompetent team av sin egen personal, och därtill fanns på plats en rad av experter från olika leverantörer. Villaägare hade här en unik möjlighet att rådfråga just den specialist som var lämplig för det egna projektet inom- och utomhus. Vid de olika "stationerna" kunde man känna på och provköra nya maskiner eller få reda på skillnader på olika färger, se olika golvtyper, installationsutrustningar och mycket annat. Många frågor ställdes, och metoder, material och verktyg diskuterades ingående. Villaägarna fick kloka tips och nya idéer. Här några konkreta frågor: Bygga om badrummet - vad kan jag göra själv och när måste jag anlita hantverkare. El - vad får jag göra och när krävs behörighet. Isolering - vad ska man tänka på vid tilläggsisolering av ny- /ombyggnad. Bygglagen - vilka nya bestämmelser finns det. Under kvällen bjöds på förfriskningar och tilltugg, som kom väl till pass i väntan på att få ställa sina frågor. Alla tyckte att kvällen gick för fort. Vi tackar Niklas Gauffin och hans personal för deras insats under temakvällen. Bygma har lovat att återkomma med en liknande medlemskväll nästa år. Då har ni som missade detta tillfälle en ny chans. Byggvaror, badrum, verktyg, el, vvs, färg, kakel, elmaskiner, beslag, trä- och laminatgolv... Hantverkarguiden TÄBY DANDERYDS LÅS AB VÅR KUNSKAP ER SÄKERHET Låssystem Nycklar El- och kodlås Montering av lås Med privatlarm blir sömnen lugnare, semestern roligare och livet lättare. Näsbydalsvägen Täby tel fax Enebybergsv Danderyd tel fax SVERIGES LÅSSMEDSMÄSTARES RIKSFÖRBUND En bok med råd när man anlitar folk för byggjobb i hemmet utgiven av Svensk Byggtjänst Förlag i samarbete med Konsumentverket. Pris 283 kr + moms. Rabatt för SE-bankens kunder. Information: Beställning: AB Svensk Byggtjänst, Försäljningen, Stockholm. Tel VILLAINFO Sommar 2007

7 Villainfo_juni2007.qxp Sida 7 Sommarslöjd: gör en sälgpipa FRÅGESPALTEN Konsten att göra sina egna musikinstrument är nästan bortglömd. Här en påminnelse om sommarpyssel i naturen. Ta en rak och kvistfri gren av sälg (vide) tjock som ett finger och ett par decimeter lång. Kapa den snett i ena änden. Skär ut en kil på ovansidan ca 5 cm från snedänden. Det blir utblåshålet. Skär en skåra i barken runt om, ungefär på mitt på grenen. Knacka lätt med knivskaftet runt om på delen med snedänden och kilen så att barken lossnar. Lirka försiktigt av barken, som ett rör. Tälj ner ovansidan av den barkfria pinnen en bit mellan kilen och spetsen, det blir inblåshålet. Gör en extra fördjupning framför kilen, dess längd avgör tonhöjden. Alternativt kapa helt vid kilens botten. Sätt ihop bitarna igen och pipan är färdig. Om den inre pinnen är avkapad vid kilen, kan man dra ut den och på så vis ändra tonhöjd. Gör olika stora sälgpipor till alla i familjen. Eller bind ihop flera till en panflöjt. Ut och musicera i det gröna! Eila Seel Skicka frågor till redaktionen: Vi vidarebefordrar dem till sakkunniga, och du får svar. Intressanta ämnen publiceras. Här svarar en mäklare. Vad är ett pantbrev? Ett fastighetsköp finansieras nästan alltid med lån. Till säkerhet för lånet lämnas vanligen ett pantbrev. Pantbrevet är den handling som gör att fastighetsägaren kan utnyttja fastigheten som säkerhet genom att pantbrevet överlämnas (fysiskt eller elektroniskt) till kreditgivaren. Man ansöker om en inteckning hos inskrivningsmyndigheten, och när inteckningen har beviljats utfärdas ett pantbrev som bevis på inteckningen. För uttagande av pantbrev utgår en stämpelskatt, för närvarande 2% av pantbrevets belopp, plus en expeditionsavgift på 375 kr per pantbrev. Fastighetsdatas register och inskrivningsregistret är offentliga. Man kan därför besöka inskrivningsmyndigheten och ta reda på vilka inteckningar som belastar en fastighet. Mäklare Ilja Johansson, Svensk Fastighetsförmedling i Täby Föreningar, idrottsungdomar, skolklasser... DELA UT VILLAINFO OCH TJÄNA PENGAR! LEDIGA DISTRIKT I HÖST. Kontakta redaktionen tel Hört nåt! intressant... Tipsa redaktionen tel <<< E-NYTT >>> Anmäl dig till vår mejlinglista! spray.se EN VÄG TILL BÄTTRE HÄLSA! Föreläsningar om näring. Tidsbokning. Även hembesök. Högeffektiva kosttillskott www. saunafantast.com Allt från original till färdig trycksak! Broschyrer - Kuvert - Visitkort - Tidningar - Årsredovisningar m.m. Tel Fax Basturuskor av björk yviga, mjuka, doftande och hållbara. Kurser och föredrag mm VILLAINFO Sommar

8 Villainfo_juni2007.qxp Sida 8 Avsändare: Täbykretsen av Villaägarna Tenorvägen 36 / Karlsson Täby BLI MEDLEM I VILLAÄGARNA OCH SPARA PENGAR! Betala 350 kr till PG Betala efter 7 juni, så gäller medlemskapet hela 2008 också! Betalningen gäller första gången, och då placeras du i närmaste lokalförening. Har du bra idéer? Styrelsen tar gärna emot hjälp. Du är välkommen med din insats, även som extraresurs vid enstaka tillfällen. RÖNNINGE BY LANTGÅRDEN I STAN * visning av djur & natur * servering, värmestuga * fester för stora och små 22 juni Midsommarfest 24 juni 4 augusti Stängt 1-2 september Stor byfest Skavlötsvägen 30, Täby må, on, fr 8-9 IDÉ TEXT BILD DESIGN Mörtsjögränd 17, Täby Företag som ger medlemsrabatt Allglas i Täby A Erikssons Snickeri AutoEliten Autoexperten Bad & Värme / Stava Belab Elbutik AB B&R Fastighetsmäklare Bra Energi IVT Bygma Cramo AB Danderyds Färg & Måleri Däckhandlarna Ella Trädgård Ensta Lås Fikonlövet Syateljé Flügger Färg Färgtema GBL-produkter, skor & kläder HusmanHagberg mäklare Höganäs Kakelcentrum Jan Jägholm Fastighets AB Kvicktvätt Lannebjers glasmästeri Mäklarringen Täby Nautilus Gym Norrortsmäklarna Quality House hushåll & inredn Securitas Aroundio Täby Stubbfräsarna Swedimpex Textiltapet Svensk Fastighetsförmedling Trädfällarlaget Trädgårdsmaskiner i Enebyberg Täby Bil- & Båtradio Täby Lås Täby Nyans Un-Real Bygg & Entrepenad VillaVärmeVerkstan - Kakelugnar Vitvarubolaget VVStjern Radiator AB Värdia, Jæger & J:son Besiktn Visa medlemskort vid köp! Kontakta företagen för besked om produkter och tjänster. Rabatter gäller ej specialerbjudanden, reapriser, nettoprissatta varor mm. Rikstäckande lista finns hos Villaägarnas Riksförbund. Täbykretsen av Villaägarnas Riksförbund består av: Täby Villaägareförening Ella Parks Villaägareförening Näsby Fastighetsägareförening Från 2007 kan samfälligheter sluta ett serviceavtal med Villaägarnas Riksförbund. MEDLEMSSERVICE Villaägarnas Riksförbund Box 7118, Sollentuna Besöksadress: Villaägarnas hus, Johan Berndes väg 8-10 tel fax Riksförbundet har övergått till denna nya webbadress under året. Den gamla fungerar tills vidare parallellt. ABC-regionen Box 7120, Sollentuna Besöksadress som ovan. tel fax Utgivare: Täbykretsen av Villaägarna c/o Karlsson, Tenorvägen 36, Täby tel/fax Ansvarig utgivare: Göran Wahlund, tel/fax Redaktion: Eila Seel, tel Per-Axel Liljequist, tel Göte Lindholm, tel Ulf Carleson, tel Medlemsskap: Medlemsavgift 2007 för nya: 350 kr Villaägarnas Riksförbund PG Förbundets tidning Villaägaren 5 ggr / år ingår Grafisk produktion: Täby Happy Industries AB, Tryck: Tryckeri AB Orion, Täby Upplaga ex Distribution: Täby idrottsungdomar och skolklasser 8 VILLAINFO Sommar 2007

Snö till Jul? www.taby-villaagare.se >> välkommen på besök! I detta nummer. En Glad Jul och ett Gott Nytt År önskas alla villafamiljer

Snö till Jul? www.taby-villaagare.se >> välkommen på besök! I detta nummer. En Glad Jul och ett Gott Nytt År önskas alla villafamiljer Villainfo_8s_dec2006.qxp 06-12-04 16.10 Sida 1 Medlemstidning Nr 4 December 2006 I detta nummer Styrelsen hälsar 2 Sänk energikostnader 2 Några spartips Säkerhetsråd 3 Undvik brand och stölder Notiser

Läs mer

Den vår de svage kallar höst...

Den vår de svage kallar höst... Den vår de svage kallar höst...... skaldade poeten Erik Axel Karlfeldt. Och visst finns det mycket att uppskatta med hösten friska men lite kalla molnfria soliga dagar, trädens bladverk färgas i varm färgprakt,

Läs mer

hetaste frågan i höstens val. Var står partierna? Följ den politiska debatten! FASTIGHETSSKATT = OTRYGGHET

hetaste frågan i höstens val. Var står partierna? Följ den politiska debatten! FASTIGHETSSKATT = OTRYGGHET Medlemstidning Nr 2 Sommar 2006 BOENDESKATTERNA hetaste frågan i höstens val. Var står partierna? Följ den politiska debatten! FASTIGHETSSKATT = OTRYGGHET På insidorna Förhandsinformation om demonstrationen

Läs mer

Tänk till före om energi för villor

Tänk till före om energi för villor TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3/4 DECEMBER 2007 Tänk till före om energi för villor Innan man överhuvudtaget gör några förändringar i sitt värmesystem måste man titta på vilken påverkan förändringen har på

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008. pms 2747 pms 186. Hembygdsföreningens gökotta på Skansberget.

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008. pms 2747 pms 186. Hembygdsföreningens gökotta på Skansberget. TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Tisdagen den 22 april kl 19.00 på Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 Inbjuden gästtalare Lothar Lammertz Ordförande i Täby

Läs mer

Täby Villaägareförenings

Täby Villaägareförenings TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2010 Täby Villaägareförenings årsmöte Erik Andersson och Leif Gripestam Årsmötet hölls på Täby Park Hotel och bevistades av närmare ett hundratal medlemmar. Mötet inleddes

Läs mer

Hur ser livet ut för villaägarna i Täby efter valet?

Hur ser livet ut för villaägarna i Täby efter valet? TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 NOVEMBER 2010 Hur ser livet ut för villaägarna i Täby efter valet? Valresultatet innebär att Villaägarna i Täby kan glädja sig åt att fastighetskatten kommer att ha sin nuvarande

Läs mer

Du måste reagera snabbt för ditt hem kan vara övertänt på 2 minuter!

Du måste reagera snabbt för ditt hem kan vara övertänt på 2 minuter! TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 DECEMBER 2011 Du måste reagera snabbt för ditt hem kan vara övertänt på 2 minuter! På 1950-talet kunde det ta 15 minuter för en lägenhet att bli övertänd. Möbler och inredning

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2010 Kallelse Årsmöte i Täby Villaägareförening Onsdagen den 14 april kl 19.00 Täby Park Hotell Kemistvägen 30 Gamla, nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till

Läs mer

Villaägarnas höga beskattning

Villaägarnas höga beskattning TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2013 Dialog om den nya stadsdelen på galoppfältet Här skulle kunna skapas möjligheter för ett bättre kulturutbud. En naturlig samlingsplats som inte bara är ett shoppingcentrum.

Läs mer

Trassel och tråd i Täby

Trassel och tråd i Täby TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 SEPTEMBER 2011 Trassel och tråd i Täby Telias fibernätutbyggnad, ett stolpskott Några citat från inblandade parter. TeliaSonera/Skanova: Mycket har förändrats på 100 år då telelinjerna

Läs mer

Höstmöte den den 23/10 Villaägarnas höga beskattning

Höstmöte den den 23/10 Villaägarnas höga beskattning TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 DECEMBER 2013 Höstmöte den den 23/10 Villaägarnas höga beskattning Höstmötet hade som tidigare år förlagts till Täby Park Hotel och behandlade villaägarnas fortfarande höga

Läs mer

Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011

Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2011 Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011 Årsmötet inleddes som vi brukade med ett föredrag i en angelägen fråga för våra medlemmar. Vad kunde vara mer aktuellt

Läs mer

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2012 Höstmöte 18/10 Debatt om det nya Täby Täby håller på att omvandlas. Täby Centrum, Galoppfältet och Arninge ska i framtiden bli en regional stadskärna för Stockholms

Läs mer

Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan

Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2013 Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta kanter inkl undertext, ca 1/6 = 16% av hela bredden Täby

Läs mer

Täbys kommunikationer framöver

Täbys kommunikationer framöver TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2013 Årsmöte 9/4 Tvärbana till Arlanda? Täbys kommunikationer framöver Utvecklingen av kommunikationerna i Täby är en väsentlig fråga för de flesta av Täbys villaägare.

Läs mer

KRETSNYTT. När snön ligger vit på taken... Läs i detta nummer: Forts på sid 10

KRETSNYTT. När snön ligger vit på taken... Läs i detta nummer: Forts på sid 10 KRETSNYTT Nr 1-2010 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund När snön ligger vit på taken... Forts på sid 10 Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Utvecklingen

Läs mer

KRETSNYTT. Läs mer om dessa. bilder inne i tidningen! 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Läs mer om dessa. bilder inne i tidningen! 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 1-2012 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Läs mer om dessa bilder inne i tidningen! Läs i detta nummer: Om Vad redaktören tycker 3 Kretslopp eller inte?

Läs mer

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Energikostnader sid 16

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Energikostnader sid 16 KRETSNYTT Nr 1-2011 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund 2010 Elnät Elhandel Förbrukning avgift avgift Öre/kWh elcertifikat skatt handel @ Fast Fast El Varav Energi-

Läs mer

KRETSNYTT. Varför kommer ni inte när vi ringer? Svar finns på sid 13. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Varför kommer ni inte när vi ringer? Svar finns på sid 13. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 4-2009 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Varför kommer ni inte när vi ringer? Svar finns på sid 13 Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Södertäljes

Läs mer

KRETSNYTT. Jubileum! www.cjcc.se 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Jubileum! www.cjcc.se 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 4-2014 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Jubileum! För 10 år sedan kom denna tidning i ny form med nytt namn och ny layout. För första gången i färg!

Läs mer

KRETSNYTT. Kretsnytt har besökt det nya Igelstaverket. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Kretsnytt har besökt det nya Igelstaverket. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 2-2010 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Kretsnytt har besökt det nya Igelstaverket Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Besök på nya Igelstaverket

Läs mer

Nr 2-2005. Kretsnytt 2-2005 1

Nr 2-2005. Kretsnytt 2-2005 1 Nr 2-2005 Kretsnytt 2-2005 1 2 Kretsnytt 2-2005 YMER REKLAMBYRÅ Lämna ditt farliga avfall till Miljöbilen Ändrad turlista för Miljöbilen från och med 1 januari 2005 HÄR STANNAR MILJÖBILEN Första lördagen

Läs mer

KRETSNYTT 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 2-2013 Medl emst i dni ng f ör Söder t äl j e- Nykvar nskr et sen av Detta nummer av Kretsnytt delas ut till alla villaägare i Södertälje och Nykvarn oavsett om Du är medlem i Villaägarna

Läs mer

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Paranoid parkering 4 Klimatförändring 9 Inköp av trädgårdsprodukter 10 Nya Husassistans 12

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Paranoid parkering 4 Klimatförändring 9 Inköp av trädgårdsprodukter 10 Nya Husassistans 12 KRETSNYTT Nr 3-2010 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Var får jag mest för mina pengar Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Paranoid parkering 4 Klimatförändring

Läs mer

Innehåller kallelse till Årsmöte. 18 mars 2015 kl 19:00. Från Nos till Svans Södertörn Medlemsmatrikel Teletorn - m.m. www.snattringe.

Innehåller kallelse till Årsmöte. 18 mars 2015 kl 19:00. Från Nos till Svans Södertörn Medlemsmatrikel Teletorn - m.m. www.snattringe. Nr 94 Årgång 36 Februari/Mars 2015 Innehåller kallelse till Årsmöte 18 mars 2015 kl 19:00 Från Nos till Svans Södertörn Medlemsmatrikel Teletorn - m.m. www.snattringe.com 2 Snättringe Husblad Nr 94 Innehåll

Läs mer

+KURSSTART I VÅR: Så fick Sima och Fredrik ner sina lånekostnader. ska du köpa eller sälja lägenhet? Därför är det viktigt att förstå årsredovisningen

+KURSSTART I VÅR: Så fick Sima och Fredrik ner sina lånekostnader. ska du köpa eller sälja lägenhet? Därför är det viktigt att förstå årsredovisningen För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 1 mars 2011 www.sbc.se ska du köpa eller sälja lägenhet? Därför är det viktigt att förstå årsredovisningen goda grannar Vilka personligheter

Läs mer

Mikael gillar stora kranar sidan 6

Mikael gillar stora kranar sidan 6 Byggettan tidning för medlemmar i Byggettan, Årgång 42, nr 2, april 2010 Mikael gillar stora kranar sidan 6 Avtalsrörelsen sidan 4 Johan kommenterar Stor skillnad på rut och rot I skrivandets stund har

Läs mer

Södertäljes nya stadshus

Södertäljes nya stadshus Nr 4-2006 Södertäljes nya stadshus Allas vårt nya stadshus Läs i detta nummer: Vad ordförande tycker 3 Om vårt nya stadshus 6 Om Telge Återvinning 10 Om Telge Energi bolån 13 Information från Telge Återvinning

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbads styrelse...omslagets insida Några ord från vår ordförande...1 Styrelsen informerar...

Läs mer