TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS"

Transkript

1 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2010 Kallelse Årsmöte i Täby Villaägareförening Onsdagen den 14 april kl Täby Park Hotell Kemistvägen 30 Gamla, nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till förhandlingarna vid föreningens årsmöte. Alla är hjärtligt välkomna. Vid röstning räknas dock endast en röst per närvarnde medlem. Årsmötet inleds med att Leif Gripestam, Kommunstyrelsens ordförande, och Erik Andersson, Stadsbyggnadsnämndens ordförande, kommer att hålla föredrag med titeln "Framtidens Täby"med information bl. a. om: Typsnitt Times bold italic gemen för krets och förening höjd = luften mellan logo och linje (tumregel: logobredd 70 mm, text 14 pt.) (Krets undantagsvis versal om läslighet så kräver) Region versal rak fet text Fristående används om logon är så liten (<45 mm) att text blir oläslig (<9pt). Fristående också där flera organisationsdelar presenteras tillsammans. pms Leif 2747 Gripestam pms 186 cmyk Villaområdenas utveckling - Kommunikationerna i Täby på sikt - Regler vid förtätning i och invid villaområdena - Service i villaområden Kom och lyssna och ställ frågor pms-färger röd 186, blå 2747 Kaffe och enklare förtäring serveras Erik Andersson undertexter times new roman fetkursiv från kl Efter inledande föredrag hålls den formella delen av årsmötet. Alla medlemmar är välkomna! Styrelsen FOTO: OLOF HOLDAR FOTO: PETER KNUTSON Energi 3 är en central fråga för många villaägare. Vi har i en artikel på sidan 3 tagit upp några aktuella frågor som energieffektivisering, val av elleverantör, energideklaration och utfasning av glödlampor. Vi kommer även att arrangera en energiafton den 6 maj. Smultronställen 4 I vår serie om smultronställen i Täby har turen denna gång kommit till Karby Gård ett kulturcentrum väl värt ett besök. I år är det valår 6 Detta kommer att återspeglas i detta och följande nummer av Villa- Info när det gäller för villaägarna kommunaktuella frågor. Vi har här bl.a. tagit upp de alltför stora ambitionerna kommunen har vad gäller Täbys cmyk utbyggnad de närmaste 10 åren. Vidare behandlar vi ett enskilt ärende, Maskrosen, där krav finns på att riva upp fattade beslut. Trädgårdskalendern 9 Även om snön ligger tjock är det snart dags att sätta igång med vårbruket. Beskära fruktträd och buskar. VA-frågan 11 har ju tidigare belysts i VillaInfo och den fördyring som det blivit för villaägarna. Vi följer nu upp med en granskning av hur de för vatten och avlopp stora finansiella kostnaderna tas ut på villor och flerbostadshus i Täby

2 LEDAREN Ordföranden har ordet Hej alla villaägare i Täby. Nu har vi redan kommit ett gott stycke in på år 2010 och söndagen den 19 september är det val. Här i Täby har det hänt mycket under den senaste mandatperioden. Nu ska vi som väljare ta ställning till om politikerna har skött sig. Är vi i villaområdena nöjda med hur politikerna har styrt Täby? Vill vi ge dem förnyat mandat? VillaInfo startar nu ett artikeltema Inför valet. Redan i detta nummer inleder vi med två artiklar om de stora utbyggnadsplaner som Täbymoderaterna drivit fram. Ambitionen att snabbt göra Täby mer stadslikt får konsekvenser för trafiksituationen, de allmänna kommunikationerna, kvaliteten i skolverksamhet, omsorg och annan service. Förändringarna får betydelse för de villaboende. Det visar sig också finnas skäl att titta på hur kommunen tar ut avgifter av oss i villaområdena, jämfört med vad som gäller för dem i flerbostadshusen. Vi ska i nästa nummer be de olika partierna redogöra för hur deras politiska program ser ut, vad gäller sådant vi tror har störst intresse för de boende i villaområdena, De svar som partierna presterar kan ge vägledning för beslutet om vems röstsedel vi ska lämna i kommunalvalet. Vi vill också ge dig som villaboende en möjlighet att säga din mening. Tala om vad du tycker är bra eller dåligt i Täby. Om du har idéer om vad som kan och bör ske i Täby under de kommande åren, så berätta det och låt andra få ta del av dina tankar i VillaInfo. Skicka ditt bidrag till e-post Göran Wahlund Ordförande i Täby Villaägareförening/Täbykretsen av Villaägarnas Riksförbund Arbetsgrupper Var med i någon av våra arbetsgrupper eller starta en helt ny! Vi söker dig som är engagerad och driftig och vill påverka Täby till de bättre för oss småhusägare. Vi avser att starta en arbetsgrupp för att förmå SL att ha tätare turer senare på vardagskvällarna till och från Täby under den ljusa årstiden. Även andra frågor som rörkollektivtraf i- ken kan drivas i arbetsgrupper och tas upp i Plangruppen, där många lokala föreningar medverkar Vi avser att starta en arbetsgrupp för att minska flygtrafiken över Täby till och från Grannsamverkan Inbrottstrenden i Täby för 2009 var en ökning med 51 % till 100 inbrott. Under januari och februari 2010 är trenden minskande jämför med samma period 2009; 9 inbrott mot 15 förra året. Värst drabbat av inbrott i Täby t.o.m. februari är Östra Roslags- Näsby. Redaktionen för VillaInfo vill gärna komma i kontakt med Grannsamverkare i Östra Roslags-Näsby för att höra vad vi kan göra för att minska risken för inbrott. I Roslagens polismästardistrikt (Danderyd-Hallstavik) begicks 34 inbrott under årets första två månader, det är 19 färre än förra året. Förbättrat skydd som t.ex. fönsterlås och skärpt uppmärksamhet kan ha bidragit till detta. Sedan har det ju varit väldigt kallt och mycket snö så även tjuvar håller sig hemma. När det blir Arlanda. I Upplands Väsby har man tidigare lyckats minska den och vi kommer också att fråga våra kommunalpolitiker inför valet vad det går att göra åt det ökade bullret. Till arbetsgruppen för föreningens hemsida söker vi omgående flera personer som kan styling med CSS och html. Vi vill kunna uppdatera hemsidan flera gånger i veckan och behöver vara flera som kan dela på det arbetet. Under hösten kommer hemsidan att skötas via ett CMS, centralt från Villa-ägareförbundet. K o n t a k t a styrelsen om du vill vara med i någon av dessa arbetsgrupper! Kom gärna med förslag på andra arbetsgrupper som du vill vara med i, mejl-adress: v i l l a a g a r n a. Vi kommer även att ta upp frågan om arbetsgrupper på årsmötet. varmare och snön försvinner är risken stor att inbrotten tar fart. Det är viktigare än någonsin med förebyggande åtgärder. Grannsamverkan, som bygger på snabb information från Närpolisen via e-post, är en mycket viktig del i det förebyggande arbetet. Våra egna insatser i form av skärpt uppmärksamhet, särskilda tillsynsinsatser och andra liknande åtgärder kan bevisligen förhindra brott. Vi vill starkt propagera för att den grannsamverkan, som startats i olika delar av Täby hålls aktuell och livaktig. Kontakta gärna föreningens ansvarige för Grannsamverkan, Peter Dartland, tel.: VILLAINFO NR 1 MARS 2010

3 Energi När detta nummer av tidningen VillaInfo distribueras har Täbys villaägare fått genomlida en exceptionell vinter med mycket snö och kraftig kyla. Ovanpå detta kommer nu räkningar på höga kostnader för förbrukad uppvärmningsenergi. troll (www.energimarknadsinspektionen.se/elpriskollen), (www.elprisguiden.se) och (www.elskling.se). Det skall framhållas att det i många fall kan vara lönsamt att vara en otrogen kund. Framför allt bör man und- Vid Villaägarekongressen i Örebro i höstas var det en omröstning bland delegaterna beträffande vilken fråga som är den mest aktuella för villaägarna idag. Det visade sig vara energifrågan. Denna har ju flera dimensioner och vi har här tagit upp några få. Energiförbrukning Om man vill energieffektivisera sitt hus är det väsentligt att veta hur stor energiförbrukningen är. Har man eluppvärmning i någon form kan man få uppgift på årsförbrukningen av energi från elleverantören. Har man inte den möjligheten eller har annan uppvärmning kan en uppskattning av husets totala energibehov fås på Energimyndighetens energikalkyl (www. energimyndigheten.se). Sök på Energikalkylen. Energieffektivisering När det gäller energieffektivisering finns en rad av åtgärder som installering av värmepump, förbättrad isolering, byte av fönster, reducering av hushållsel och belysning. Tips om detta kan du få hos Energirådgivningen (www.energirådgivningen.se). Sök på Mitt hus. Energirådgivningen har även kostnadsfri telefonservice på tel.nr , måndag till fredag kl Gäller det att installera någon typ av värmepump finns uppgift på leverantörer hos Svenska Värmepumpföreningen SVEP (www. svepinfo.se). Energikostnader Elenergikostnaden är sammansatt av två kostnader, dels kostnaden för Björn Armand från Energirådgivningen. Se vidare på sidan 8 om energiafton 6 maj. energiförbrukningen och dels kostnaden för det elnät som man är ansluten till. Den senare kostnaden är en fast kostnad, som betalas till den elleverantör, som ansvarar för elnätet. Denna kostnad kan man som enskild konsument ej påverka. För kostnaden för själva elförbrukningen har man ett avtal med en elleverantör tecknat som löpande eller med en viss uppsägningstid. I god tid före uppsägningstidens utgång vid fast avtalstid och relativt fortlöpande vid rörligt avtal kan det vara fördelaktigt att kontrollera olika alternativ. Med uppgift på villans totala årsförbrukning kan man se om det finns mera attraktiva alternativ på marknaden. Här finns bl. a. tre möjligheter för sådan kon- Just nu! Ett års fri service. Vi hjälper dig att sänka dina energikostnader och värna om miljön samtidigt som du drar nytta av det förmånliga ROTavdraget. Just nu bjuder vi dessutom på ett års fri service om du beställer en värmepump av oss före årsskiftet. Välj en totalleverantör när du investerar i en värmepumpanläggning. Vi projekterar, borrar, installerar och genomför all service. Allt för att du skall bli en av våra tusentals nöjda kunder. Ring oss redan idag, eller läs mer om hur vi kan hjälpa dig på: Norrort/Västerort: Söderort: Södertälje: ENERGI vika att ha tillsvidareavtal. Om man skall byta elleverantör finns uppgifter om vad man skall tänka på hos Konsumenternas Elrådgivningsbyrå på (www.elradgivningsbyran.se), där finns ett faktablad med rubriken: Att byta elhandelsföretag. När man jämför elkostnaderna för olika leverantörer bör man kontrollera att den fasta årsavgiften är inräknad i totalkostnaden. Energideklaration För en villa är energideklaration endast nödvändig vid försäljning av villan. En energideklaration kan ju dock ge tips om erforderliga åtgärder för att energieffektivisera huset och är giltig som underlag vid försäljning i 10 år. Även här kan hänvisas till Energirådgivningen. Glödlampor Glödlampor är ineffektiva ur energisynpunkt. Huvuddelen av energin blir värme, vilket ju i ett land som Sverige bidrar till den nödvändiga uppvärmningen under en stor del av året. Så är inte fallet i många andra europeiska länder, som dessutom i f lera fall har en elförsörjning baserad på fossila bränslen. EU har därför beslutat om en urfasning av glödlamporna genom ett förbud avseende import och tillverkning av glödlampor gällande i sex etapper under tiden Den enskilde konsumenten behöver alltså ej vidtaga några åtgärder utan kommer bara märka det hela genom att glödlamporna efterhand försvinner i butikerna. Investera i en värmepump så spar du energi EnergiKomfort Mälardalens största leverantör av värme annons, Mitt i.indd VILLAINFO NR 1 MARS

4 SMULTRONSTÄLLEN Karby Gård Konstcentrum Karby finns nämnt på en runsten, vilket tyder på att gården funnits i mer än 1000 år. I området runt Karby finns f.ö. ett flertal runstenar, bl.a. de kända stenarna vid Broby. Det finns vidare ett flertal gravsättningar, som innebär att området var bebyggt redan under järnåldern (ca 500 f.kr e. Kr.) Text: Per-Axel Liljequist Foto: Anders Kjellberg och Inger Olovsson I början av talet ägdes gården av lagmannen Birger Persson, som var den heliga Birgittas far. Senare på talet kom gården i den katolska kyrkans ägo. Som en följd av reformationen drogs gården in till staten och innehades sedan bl.a. av släkterna Brahe och Klingspor innan familjen Meijerfeldt på Näsby Slott Huvudbyggnaden inköpte gården År 1864 byggdes den nuvarande gårdens huvudbyggnad. Gårdens flyglar torde ha byggts på 1700-talet. På Karby gårds ägor inrättades 1830 Täbys första skola, som fick namnet Centralskolan, vilket tyder på att man då betraktade området runt Karby som den centrala delen av Täby. Centralskolan lades ned först Täby kommun inköpte Karby Gård 1958, vilken då restaurerades och 1969 kunde där Täby konstcentrum invigas. Idag svarar Täby Konstvänner, konstnärerna i KRO Grupp 84 och föreningen Täby Konstnärer i samarbete med Täby kommun för konstutställningarna och övrig verksamhet. I gårdens huvudbyggnad finns rikligt tilltagna utställningslokaler i bottenvåningen och en trappa upp en utställningslokal för grafik och en grafikverkstad. Ett café med hembakat bröd finns också i huvudbyggnaden, där det arrangeras ett dussintal utställningar varje år med såväl lokala konstnärer som konstnärer från landet i övrigt. Närmast aktuellt är en utställning med verk av konstnärerna Annelie Sjödin Hallgren och Eva Strindberg med vernissage den 17 april. Vernissagen följs i vanlig ordning upp med en Karby-kväll onsdagen den 21 april med ung jazz, då även konstnärerna berättar om sin utställda konst. Hönshuset. Västra flygeln. Ladugården på andra sidan Bergtorpsvägen. 4 VILLAINFO NR 1 MARS 2010

5 SMULTRONSTÄLLEN I västra flygeln finns en butik för konsthantverk. Ett besök i butiken kan vara ett tips för den som är ute efter någon personlig present. I flygeln finns även ett skärmgalleri med originalkonst och ett bibliotek med konstlitteratur bl.a. innehållande verk om kända konstnärer. Böckerna i biblioteket har erhållits som gåvor från täbybor och andra givare. I parken ligger det s.k. Hönshuset. Detta var så sent som 1990 gårdens hönshus och planer fanns att riva huset. Nu blev det inte så utan i stället renoverades och iordningställdes hönshuset delvis genom ideellt arbete till Hönshuset på Karby gård ett aktivt hus för kurser, föreläsningar Brunnsorkestern spelar i stora salen.. och för uthyrning för privata fester. Lokalen rymmer upptill 50 personer och har full köksutrustning, jämte porslin m.m. för 50 personer. Trädgården med en vid utsikt över fälten mot Broby och Såstaholm är även öppen för allmänheten och kan rekommenderas för en picknick. Där finns nämnda Hönshus, en musikpaviljong och en nyligen anlagd gräslabyrint och där ges utomhuskonserter under den varma årstiden. I parken kommer två skulpturer att installeras. Samtidigt satsas på en bättre vegetation. I Karby gård arrangeras varje år den 1:a, 2:a och 3:e advent en välbesökt och populär julmarknad.. Vidare har man speciella arrangemang på nationaldagen den 6 juni med musik, folkdans, körsång och tal till nationen innan den svenska flaggan halas. På nationaldagen hälsas de täbybor som under året blivit svenska medborgare välkomna med en fest på Karby. Det skall sägas att Karby gård inte skulle ha varit vad det är idag utan de ideella insatser som föreningens medlemmar svarat för genom Stiftelsen Karby Gård Konstcentrum. Renoveringen av hönshuset har ju nämnts, men även vid renoveringen av västra flygeln från talet gjordes en stor insats. Dessutom svarar medlemmarna för den löpande verksamheten. Täby kultur svarar för gårdens och parkens underhåll. Konstföreningen Täby Konstvänner har 400 medlemmar men välkomnar gärna flera. Det är öppet för alla att bli medlem. Föreningen ordnar Folkmusikgruppen "Gladpack" håller konsert i Hönshuset. konstlotterier, studiebesök och delar ut konststipendier. Per-Axel Liljequist Tack Karin Walde, en av kontnärerna på Karby, för all information. Litteratur: S-E Vingedal: Karby Gård, Täby Hembygdsförenings småskriftserie nr 2 Var ligger Karby gård och när är det öppet? Karby gård ligger vid Bergtorpsvägen strax söder om Frestavägen och Täby Kyrkby. Buss 610 och 611 från Danderyds Sjukhus/Mörby C stannar vid Karby Gård. Öppet: Lördag och söndag kl , stängt över sommaren, dock finns möjlighet att hyra lokaler även under sommaren. Aktuell information kan fås på och I det senare fallet klicka på Kultur, Karby gård och Konstcentrum. Visning av Näsby Slott Lördagen den 9 januari hade Täby Villaägareförening och Täby Hembygdsförening arrangerat en visning av Näsby Slott. Trots det kärva vintervädret med sol men ca 10 minusgrader hade mer än 100 besökare mött upp. De fick först en information om slottets historia av Leona Jäger-Clarstedt från hembygdsföreningen. Därefter var det dags för en guidad visning av slottet, vilken Agne Hansson från Näsby Fastighetsägareförening svarade för. Lothar Lammertz, ordförande i hembygdsföreningen, medverkade också med ett föredrag: Carl Robert Lamm som samhällsbyggare. Det hela kunde sedan avslutas med korv och bröd samt kaffe och bullar. Näsby slott har ju en rik och fascinerande historia och dess olika innehavare har ju under årens lopp präglat en stor del av Täbys utveckling. Visningen upplevdes nog därför av flertalet som mycket intressant. VILLAINFO NR 1 MARS

6 Programförklaring Villaföreningarna i Täby har som gemensam policy att vara partipolitiskt obundna. Dock är ändamålet för föreningarnas verksamhet att bevaka medlemmarnas intressen och verka för att villaområdena utvecklas till bra områden att bo och växa upp i. Villaföreningarna arbetar helt ideellt utifrån en övertygelse att de boende själva förmår avgöra vad som är bäst i deras liv och själva ska kunna verka för att uppnå detta. Det mesta som sker i Täby beslutas i kommunhuset. Därför är det viktigt att föreningarna följer upp den kommunpolitiska verksamheten och i ett tidigt stadium kommer med synpunkter och förslag. Inför valet kommer vi därför i VillaInfo att ge utrymme för artiklar, som belyser hur de politiker, som vi valt att företräda oss i fullmäktige, har hanterat olika frågor. Vi ska också försöka klarlägga vad som skiljer de olika partiernas program vad avser frågor av betydelse för Täbys villaområden. Nordöstra Byle 110 lgh, Ängby gård 15 lgh, 2011 Sandborg 14 lgh, 2010 Sydöstra Byle 100 lgh, Ängsvägsområdet 30 lgh, Lövbrunna 15 lgh, Arninge Hägerneholmskvarteren 500 lgh, Arninge Event Resort 600 lgh, Gripsvall etapp lgh, Gripsvall etapp lgh, Kv Nyckelpigan 70 lgh, 2013 Täby centrum 850 lgh, Galoppfältet etapp lgh, Galoppfältet etapp lgh, Muraren 2 70 lgh, 2010 Arninge etapp lgh, Arninge Företagskvarteren 100 lgh, Arninge Handelskvarteren 450 lgh, Hangarvägen 50 lgh, 2016 Västra Roslags-Näsby 600 lgh, Sågtorp lgh, Maskrosen 1 30 lgh, 2010 Näsbypark 73:4 40 lgh, 2010 Kv Stansen & Svarven 300 lgh, Hägernäs strand 100 lgh, 2010 Bostadsproduktion i Täby kommun Här kan du se om det planeras några utbyggnader i din närhet eller i något område som du känner för eller är intresserad av. Hör av dig till redaktionen om du har synpunkter eller maila på Tänk på att det är för sent att aktivera sig när byggena är igång. Förutsättningar för bostadsproduktion i Täby kommun antal påbörjade lägenheter år VILLAINFO NR 1 MARS 2010

7 INFÖR VALET Överexpansion i Täby Plangruppens mål för Täbys tillväxt Kommunledningen planerar för att Täby skall växa med nära 30 % de kommande 10 åren utan nämnvärd utökning av de allmänna kommunikationerna. Det är en expansion mycket snabbare än Stockholmsregionen i stort. Det är svårt att förstå varför och vi ställer oss frågan om Täbys invånare verkligen vill detta? Villaföreningarnas Plangrupp har under hösten och vintern haft samtal med kommunen om kommande byggprojekt. Plangruppen har vid dessa samtal formulerat sin inställning till kommunens tillväxt på följande sätt: Villaägarna tycker att Täby ska växa i ungefär samma takt som resten av Stockholmsregionen. Vi menar att Täby ska växa och förändras, men vi ser ingen fördel med att växa snabbare än regionen i sin helhet. Vi stöder tanken i den nya översiktsplanen att tillkommande bostäder ska koncentreras till det så kallade Stadsalternativets tre tillväxtområden, nämligen Täby Centrum, Galoppfältet och Arninge. Takten i utbyggnaden menar vi ska anpassas till två grundläggande förutsättningar: 1. De allmänna kommunikationerna ska utökas parallellt, så att det ökade antalet invånare får tillgång till god kollektivtrafik. 2. Miljömålen i översiktsplanen ska uppfyllas. Förtätningar utanför Täby Centrum, Galoppfältet och Arninge bör ske med allra största försiktighet. Förtätning på Drakskeppsvägen i Södra Viggbyholm Expansion enligt Täbys verksamhetsplan På bifogade karta över Täby anges fullmäktiges byggplaner för de närmaste 10 åren. I verksamhetsplanen som togs i november visar det sig att Täbys kommunledning planerar en igångättning av nya lägenheter redan till Av kartan härintill framgår var i kommunen dessa nybyggen är tänkta att hamna. Med ett genomsnitt på 2,5 personer per ny lägenhet betyder visionen att Täby skulle få nära nya invånare under de kommande 10 åren. Eftersom vi idag är , så kommer vi att nå visionen invånare på halva tiden mot vad står i den nya översiktsplanen. Våra politiker vill alltså att Täby ska växa fortare än regionen i stort. Det kan med rätta kallas överexpansion. Vill Täbys invånare detta? Och i så fall varför? Gripsvall är överspelat En fördjupad översiktsplan för Gripsvall presenterades i januari i år. Som framgår av kartan är det fråga om skogsmark mellan Täbyvägen och Mörtsjön. Det är mark vars nyttjande diskuterades redan i översiktsplanen från Nu, då vi fått en ny översiktsplan, där den stora tanken är att bygga koncentrerat och stadslikt i tre tillväxtområden, då vill våra politiker också bygga uppemot 500 lägenheter i skogen vid Gripsvall. Det är inte lämpligt ur naturvårdssynpunkt, det är inte lämpligt ur kommunikationssynpunkt. Och det behövs inte för att nå visionen om invånare. Utbyggnaden av Gripsvall är inte bara olämplig från naturvårdsynpunkt. Den strider helt mot den nya Översiktsplanens strategi och andemening och den behövs inte för att nå målet om invånare år Plangruppen anser att Gripsvall är ett perifert område, som för den VILLAINFO NR 1 MARS

8 närmaste tiden bäst lämpar sig att kvarligga som reservmark. Kommunen bör i stället planera för nybyggen i de utvalda tillväxtområden som omnämns i nya översiktsplanen. Täby Centrum ensamt handlar om 830 nya lägenheter. Okänsliga förtätningar i villaområden Prisutvecklingen på byggbar mark gör att det hela tiden finns ett tryck att förtäta områden där det redan finns infrastruktur. Även i Täbys villaområden finns möjligheter till sådan förtätning. På några tiotal års sikt är det troligen så att det blir förändringar nästan överallt Men det är svåra avgöranden med ofta tydliga motstående intressen. De som nu bor i dessa områden är dock de som bäst vet hur det är att leva där. I villaområdena måste där- Välkommen till en energiafton Tid: Torsdagen den 6 maj kl Plats: Täby Park Hotel Vid energiaftonen kommer Björn Armand från Energirådgivningen informera om Energirådgivningen och om olika uppvärmningsalternativ. Vad man bör tänka på när man går över från en typ av uppvärmning till en annan kommer också att behandlas. Råd ges även till de som har direktverkande el. Alla i Täby Villaägareförening är välkomna! Vi bjuder på kaffe med tillbehör. för dessa förändringar få tillkomma successivt och med de boendes direkta delaktighet i planeringen. De nuvarande reglerna för avstyckning av villatomter är stelbenta och kan snarast ses som ett hinder för förändring. Det är fråga om förändringar där det för det mesta förekommer starka intressemotsättningar, som måste hanteras på ett förnuftigt sätt. Samtal mellan intressenterna och tidig information är enda sättet att komma fram. Genom det informationsutbyte som etablerats mellam kommunledningen och Plangruppen, där representanter finns för flera villaägareföreningar i Täby, bör detta kunna bli möjligt. Det är nu aktuellt med förtätning i kvarteret Maskrosen i Roslags-Näsby, vilket finns beskrivet i särskild artikel. Det vore olyckligt om det kvarteret blir lika skadat som exemplet vi visar bild på från Södra Viggbyholm. Så får det inte bli. För Plangruppen Erik Lindblom Ulf Lundman Förändringar i våra villaområden betyder mycket för de boende. Många är därför intresserade av dessa frågor. Har du synpunkter kontakta redaktionen eller mejla på adressen: Täbykretsen har ordnat ännu en medlemsförmån "Småhusägarna mot boendeskatten" har demonstration mot boendeskatten första torsdagen i varje månad kl på Mynttorget SMÅHUSÄGARE MOT BOENDESKATT Nu kan Täbys villaägare som är medlemmar i Villaägarna i Täby från och med 14/4 hyra en släpkärra. Medlemskort måste uppvisas plus körkort förstås. De 3 första timmarna är gratis och där efter kostar det 100kr/dygn max tid att hyra är 2 dygn. Vagnen finns hos Proffs och Fritidsmaskiner, Bryggare Bergs Väg 5 i Enebyberg. Telefon för att beställa kärran är Proffs och Fritidsmaskiner kommer att presentera konceptet vid Täby Villaägares årsmöte den 14/4. Styrelsen 8 VILLAINFO NR 1 MARS 2010

9 INFÖR VALET Riv upp beslutet om Maskrosen Detaljplanen överklagas De boende kring kvarteret Maskrosen i Roslags-Näsby har överklagat fullmäktiges beslut att bygga fyravåningshus på tomten vid gamla brandstationen. De kringboende begär att beslutet ska upphävas och att Länsstyrelsen ska påbjuda inhibition av ytterligare åtgärder intill dess ärendet är slutgiltigt avgjort i högre instans. Så här kan kvarteret Maskrosen komma att se ut från Mosstorpsvägen. Den bruna fyrkanten i centrum är nuvarande nedlagda brandstationen. Kommunen kringgår lagen I överklagandet påtalas att kommunen, genom att först teckna ett avtal med byggföretaget Besqab har låst planförslaget till ett enda, på förhand bestämt, alternativ. Detta har omöjliggjort det medbestämmande som finns inskrivet i Plan- och bygglagen. Då kommunen höll samrådsmöte med de kringboende under 2009 var projektet i realiteten omöjligt att förändra. Med stöd av kommunallagen försökte en bred politisk minoritet få till stånd en utredning om ett alternativ med hus i blott två våningar, som skulle kunna passa in bättre i miljön intill Mosstorpsparken. Kommunstyrelsen hanterade denna begäran genom att i mellandagarna efter julhelgen låta en tjänsteman som deltagit i förhandlingarna med Besqab utforma en skrivelse, vari samma argument som i det kritiserade detaljplaneförslaget ånyo framfördes. Majoriteten i fullmäktige var uppenbarligen inte intresserad av att seriöst utreda ett alternativ. Kvarteret Maskrosen. Fullmäktiges beslut bör rivas upp Maskrosen är ett exempel på att kommunens planmonopol utnyttjas på fel sätt. Det är i Täby möjligt för ett utomstående byggföretag att i enrum förhandla och sluta avtal med kommunledningen och därmed binda upp både politikerna och tjänstemännen, långt innan de som bor i området får veta något. De invånare som berörs blir sedan presenterade ett färdigt förslag, vars utformning de inte kan påverka, mer än i helt obetydliga avseenden. Inga alternativ utreds och den politiska majoriteten har till och med tagit åt sig makten att bestämma vilka slutsatser tjänstemännen ska komma fram till i begärda utredningar. Den politiska ambitionen att växa mycket snabbare än regionen som helhet gör att kommunen redan har valt att prioritera en utbyggnad invid ett villaområde som kraftigt påverkar områdets karaktär. Det strider också mot Översiktsplanens strategi och andemening och skapar intresse-motsättningar som inte är nödvändiga om Täby följer sin egen strategi.i fallet Maskrosen har en ekonomisk uppgörelse styrt hur exploateringen ska ske. Det har skett utan program och har förhindrat att planförslaget kunnat genomlysas på det sätt lagen föreskriver. Maskrosen är ett exempel på dålig detaljplanering, politiskt envälde och direkt förhindrande av invånarnas medinflytande. Om det vid valet i höst blir en ny majoritet i fullmäktige bör beslutet rivas upp, oavsett utfallet av Länsstyrelsens prövning. Täby i mars 2010 Arbetsgruppen för Maskrosen VILLAINFO NR 1 MARS

10 TRÄDGÅRDSKALENDERN Kära trädgårdsvänner! När du idag ser ut över din trädgård där den ligger under ett tjockt snötäcke, blunda och tänk efter. Hur skulle du vilja att den såg ut när snön smält och vårsolen lockat fram grönskan? Som en blomsteräng? En vitsippshage eller en grönskande lund med slingrande stigar mellan träd och buskar? Fundera och planera. God hjälp kan du få av fröhandelns och plantskolornas kataloger eller trädgårdsmässornas utställningar. Tänker du så eller plantera vilda blommor, så kom ihåg att dessa vanligtvis trivs bäst i litet lättare och magrare jord än vanlig trädgårdsmylla. Gödsla inte, då blir det sämre blomning. Trädgårdens ram utgörs av träd och buskar. Men precis som i fråga om andra konstverk så får ramen inte bli alltför yvig. När du planterar träd och buskar så tänk på att de inte bara växer på höjden utan också på bredden. Sätt dem därför tillräckligt långt innanför tomtgränsen så att de inte växer ut över gata eller gångbana. Täby kommun har skickat ut en trevlig informationsskrift där man påpekar vikten av att våra häckar och buskage inte får skymma sikten för fotgängare och andra trafikanter. Läs den, klipp och beskär! Apropå beskärning så skrev jag ett litet stycke om trädbeskärning i VillaInfo nr 1 våren Om du inte har tidningen, så kommer här ett kort sammandrag. Enligt nyare rön kan man klippa sina träd och buskar när som helst på året utom under savningen april-midsommar. Detta gäller också fruktträd med undantag för körsbär och plommon som kan beskäras på hösten efter fruktskörden. Träd som blöder utom Prunus-arterna är det lönn, björk, valnöt och mullbär-, beskärs på senhösten före årsskiftet. Vårblommande buskar som syren, mispel, ginst, forsythia och rhododendron kan underhållsbeskäras efter blomningen. Men annars är det lättare att beskära nu när inga blad skymmer sikten och på senvintern är det minst av sjukdomar och parasiter i omlopp, som kan skada de nybeskurna växterna. Lycka till med vårbruket! Marie-Louise Löwnertz Litteraturtips: F. Hilkenbäumer: Beskära & ympa fruktträd och bärbuskar, Ica bokförlag. Karin Berglund: Din trädgård, Bonnier Alba Susanna Rosén: Snabba beskärningsguiden, Allt om Trädgård INSÄNDARE I förra numret av VillaInfo hade vi en information med titeln Hemmets värsta eltjuvar, till vilken vi fått följande insändare: Som vanligt är råd till villaägare en aning trubbiga när det gäller elhushållning. Det är självklart att när man byter ut gamla vitvaror att man då väljer nya, moderna och mer energieffektiva produkter, men man gör det då produkterna har tjänat ut. När det gäller råd om torktumlare m.fl. hushållsapparater så är det beskäftigt riktigt, men detta måste ställas mot de två centrala drivkrafterna i boendet hygien och komfort. När det så gäller belysning är det sanning med stor modifikation, åtminstone för alla som bor i eluppvärmda småhus. Detta beror på att glödlamporna ingår i det system som huset utgör. I huset är värme från en glödlampa lika värd som den värme som kommer från radiatorer och andra uppvärmningskällor. Minskar vi på en uppvärmningsenhet så kommer andra att kompensera detta för en oförändrad komfortnivå, d.v.s vald inomhustemperatur. Christer Palmborg. Med 15 års energibeteende forskning bakom sig Okänslig överexploatering Vilka uppdragsgivare har egentligen våra politiker hårt arbetande och skattebetalande Täbybor eller vinstoptimerande exploatörer? Att exploatera den f.d. villatomten på kvm i kvarteret Maskrosen, med kvm bruttoarea i höghus och nära 50 parkeringsplatser för uppemot 100 boende, är en rent omdömeslös förtätning på fel ställe i vår kommun. Tänk själv hur det skulle kännas att först slita för att få ihop ekonomin till ett villaköp i Täby och sedan få ett fyravåningshus i knät. Bo Karlberg Blandad bebyggelse i villaområden nej tack! När min familj för 30 år sedan planerde att bygga villa och såg sig om efter lämplig bostadsort, valde vi Täby. Av tre skäl: närhet till naturen, villaområden med låg bebyggelse, bra skolor. Villaboende är inte bara att äga sin bostad det är en livsstil. Att bo på marken, att kunna stiga ut i sin trädgård, njuta av solskenet, utsikten, blomdoft och fågelsång. Den drömmen går i kras om man får ett flerbostads- eller ännu värre ett flervåningshus till granne. Utsikten skyms, trädgården skuggas så att växterna tynar. Hur du än planterar och inhägnar den, ligger varje vrå av tomten öppen för insyn från flervåningshusets balkonger. Den lugna gatan blir hårt trafikerad: 1 2 bilar per lägenhet + servicefordon kan öka trafiken med bilar per dag. Vart tog trivseln och tryggheten vägen? Ja, men då är det väl bara att flytta säger någon. Visst, när villan minskat katastrofalt i värde och är nästintill osäljbar! Villaägare! Protestera kraftfullt mot så kallad mixad bebyggelse. Protestera så att du hörs! Marie-Louise Löwnertz 10 VILLAINFO NR 1 MARS 2010

11 VATTENAVGIFTERNA Överuttag kan ge billigare vatten 2011 I VillaInfo 3/2009 kritiserade vi det sätt på vilket Täby kommun under 2009 införde en ny VA-taxa med en särskild dagvattenavgift. Den ändrade taxan medförde att VA-avgiften för en normalvilla steg med 19 %, medan boende i flerbostadshus fick en sänkning med 5 %. Godtycklig fördelning av finansiella kostnader Eftersom avskrivningar och räntor är en tung kostnadspost för ett dagvattensystem, lovade vi att ytterligare granska denna post. Till vår stora förvåning visade det sig då att kommunens bokföring saknar ett register över individuella projekt, varför fördelningen av avskrivningar och räntor på V(atten), S(pillvatten) och D(agvatten) är en ren uppskattning. Den konsultutredning som låg till grund för 2009 års taxa uppskattar D:s andel av de totala VA- kostnaderna till 13,5 % och slår fast att fakta saknas (!). För en normalvilla svarade D i fjol för 15 % av den totala avgiften ( %), medan boende i flerbostadshus betalar mindre än 10 %. Betydande överuttag De senaste årens tvära kast på räntemarknaden har medfört att de budgeterade räntorna kommit i otakt. Vid 2009 års slut hade därför ett överuttag om drygt 13 Mkr uppstått. För konsumenterna motsvarar detta 17 Mkr inklusive moms! En ägare till en normalvilla i Täby har fått betala ca 750 kr för mycket. Enligt avkunnade domar måste detta rättas till inom tre år, bl.a. för att undvika orättvisor mellan olika grupper av brukare. Vid diskussioner med ansvariga tjänstemän har man uttalat att en taxesänkning 2011 är trolig och att den i så fall skall omfatta både rörliga och fasta avgifter års nya taxa Samtidigt som vattenavgiften sänks med 2:-/m 3 under 2010 sjunker den budgeterade räntekostnaden med ännu mer, vilket kan medföra ytterligare överuttag. Vi är också kritiska mot att taxans fasta avgifter inte sänktes. Kommunen har nu troligen utan grundlig analys ändrat den av utredningen rekommenderade relationen mellan fasta och rörliga avgifter samt därmed också relationen villor/f lerbostadshus. Den redan tveksamma procentsatsen för beräkning av D höjs utan motivering från 13,5 % till 15 %. (I Vallentuna, Vaxholm och Österåker med högre totalavgifter är andelen 7 8 %.) Den nya taxan leder till att villaägarna får sina avgifter sänkta med cirka 7 %, medan boende i flerbostadshus får en sänkning med 9 %. Vi har inte funnit något som talar för att denna fortsatta omfördelning till de villaboendes nackdel är förenlig med lagens krav på skälighet och rättvisa. Sammantaget för 2009 och 2010 har villaägarna fått en fördyring med 11 %, medan avgifterna för boende i flerbostadshus sänkts med 13 %. Årets avgiftssänkning innebär tyvärr inte att Täby avancerar särskilt mycket på listan över kommuner med billigt vatten i länet. Om inga dramatiska höjningar skett på andra håll, har Täby gått från 17:e till 16:e plats bland de 26 kommunerna. Gunnar Carleson Håkan Henriksson Betalar Du rätt dagvattenavgift? Om Du inte är ansluten till dagvattennätet är avgiften ca 70 kr per kvartal. Läs i VillaInfo 3/2009 eller ring Yvonne Johansson på kommunens VA-enhet, telefon Ordförklaringar Brukningsavgift Den avgift en kommun enligt VA-lagen får ta ut för att täcka sina verkliga kostnader för hanteringen av vatten, spillvatten och dagvatten. Överuttag Det belopp med vilket kommunens fakturering överstiger de verkliga kostnaderna. Vatten Det dricksvatten som kommer ur våra vattenkranar. Vattnet kommer från Görvälnverket vid Mälaren och levereras av det kommungemensamma bolaget Norrvatten. (Faktureringen till kunderna sköts av bolaget Roslagsvatten). Spillvatten Vad som i dagligt tal kallas avloppsvatten. Tas om hand av det likaså kommungemensamma Käppalaverket på Lidingö. Dagvatten Överblivet regnvatten, som efter lokal rening går till Värtan eller annan recipient. VILLAINFO NR 1 MARS

12 AVSÄNDARE: TÄBYKRETSEN AV VILLAÄGARNA, C/O KARLSSON, TENORVÄGEN 36, TÄBY Har du bra idéer? Styrelsen tar gärna emot hjälp eller att du kommer med idéer och förslag som vi kan ta upp i styrelsen för att göra Täby bättre att bo i. Du är välkommen med din insats, även som extraresurs vid enstaka tillfällen. Visa medlemskort vid köp Rabatter och förmåner gäller ej specialerbjudanden, reapriser, nettoprissatta varor mm. Rikstäckande lista finns hos Villaägarnas Riksförbund. Typsnitt Times bold italic gemen för krets och förening höjd = luften mellan logo och linje (tumregel: logobredd 70 mm, text 14 pt.) (Krets undantagsvis versal om läslighet så kräver) Region versal rak fet text Fristående används om logon är så liten (<45 mm) att text blir oläslig (<9pt). Fristående också där flera organisationsdelar presenteras tillsammans. Var klimatsmart pms 2747 cmyk pms 186 cmyk Spara tid, pengar och miljön genom att serva dina trädgårdsmaskiner nu. Vi erbjuder just nu dig som medlem 15% rabatt på våra vinterservicar. pms-färger röd 186, blå 2747 undertexter times new roman fetkursiv Läs mer på villainfo Bryggare Bergs Väg 5, Enebyberg Tel Företag med rabatter och erbjudanden: Allglas Arne Erikssons Snickeri AutoEliten Autoexperten B&R Fastighetsmäklare Bad & Värme / Stava Beckers Nya Hem Belab Elbutik AB Bra Energi - IVT Bygma Cramo AB Danderyds Färg & Måleri Däckhandlarna Ella Trädgård Energifoto & besiktning Ensta Lås Flügger Färg HusmanHagberg mäklare Husvärme AB Höganäs Kakelcentrum Jan Jägholm Fastighetsmäklare AB Kajkal Markanläggningar Kvalitetsluft AB /74 Kvicktvätt Lannebjers Glasmästeri MäklarCirkeln Mäklarringen i Täby Nautilus Gym & Bad Nordsjö Idé & Design / Täby Färg & Tapet Norrortsmäklarna Proffs- & Fritidsmaskiner Securitas Aroundio Täby Svensk Fastighetsförmedling Svenska Termoinstrument Trädfällarlaget Täby Bil- & Båtradio AB Täby Danderyds Lås Täby Nyans AB Vallentuna Glasmästeri VillaVärmeVerkstan - Inglasningar Värdia, Jæger & J:son Besiktningar Gå in på för att se alla våra rabatter och erbjudanden som du som medlem kan ta del av. Gå även in på vår lokala hemsida Täbykretsen av Villaägarnas Riksförbund består av: Täby Villaägareförening Ella Parks Villaägareförening Näsby Fastighetsägareförening Medlemsservice Villaägarnas Riksförbund Box 7118, Sollentuna Besöksadress: Villaägarnas Hus, Johan Berndes väg 8 10 tel fax ABC-regionen Box 7120, Sollentuna Besöksadress som ovan. tel fax Bli medlem i Täby Villaägareförening Medlemsavgift 375 kr. Ange kod 1161 Villaägarnas Riksförbund: PG Utgivare Täbykretsen av Villaägarna c/o Karlsson, Tenorvägen 36, Täby Ansvarig utgivare Göran Wahlund, tel/fax Redaktion Per-Axel Liljequist, tel Ulf Carleson, tel Grafisk produktion Anders Kjellberg & Co AB, Tryck Tryckeri AB Orion, Täby Upplaga: ex Distribution Eila Seel, Täby idrottsungdomar och skolklasser 12 VILLAINFO NR 1 MARS 2010

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2012 Höstmöte 18/10 Debatt om det nya Täby Täby håller på att omvandlas. Täby Centrum, Galoppfältet och Arninge ska i framtiden bli en regional stadskärna för Stockholms

Läs mer

hetaste frågan i höstens val. Var står partierna? Följ den politiska debatten! FASTIGHETSSKATT = OTRYGGHET

hetaste frågan i höstens val. Var står partierna? Följ den politiska debatten! FASTIGHETSSKATT = OTRYGGHET Medlemstidning Nr 2 Sommar 2006 BOENDESKATTERNA hetaste frågan i höstens val. Var står partierna? Följ den politiska debatten! FASTIGHETSSKATT = OTRYGGHET På insidorna Förhandsinformation om demonstrationen

Läs mer

KRETSNYTT. Jubileum! www.cjcc.se 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Jubileum! www.cjcc.se 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 4-2014 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Jubileum! För 10 år sedan kom denna tidning i ny form med nytt namn och ny layout. För första gången i färg!

Läs mer

VARNING FÖR FUSKBYGGARNA ATT INTE BLI BLÅST. Expertens bästa tips. Hela listan län för län MEST ANMÄLDA. "Vi borde inte ha betalat" SARAS BADRUM

VARNING FÖR FUSKBYGGARNA ATT INTE BLI BLÅST. Expertens bästa tips. Hela listan län för län MEST ANMÄLDA. Vi borde inte ha betalat SARAS BADRUM För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 4 2013 VARNING FÖR FUSKBYGGARNA Expertens bästa tips gör så här FÖR ATT INTE BLI BLÅST Hela listan län för län MEST ANMÄLDA HANTVERKARNA

Läs mer

roslagsvatten årsredovisning

roslagsvatten årsredovisning 2007 r o sl ag s vat t e n å r sr ed ov i sning Nina Johansson är 28 år. Hon är en av de nya unga VAprojektörerna på Roslagsvatten. Jag vill öka förståelsen för vattnets betydelse, säger Nina och blickar

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009. Västra kajen. Vi valde VätterHem och Österängen

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009. Västra kajen. Vi valde VätterHem och Österängen Vi i VätterHem Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009 Västra kajen Nu är arkitekttävlingen avgjord - Tham & Videgård Hansson Arkitekter från Stockholm har gjort det vinnande förslaget

Läs mer

Rädda! Ska vi skrämmas in i en miljardaffär? sid 3. Från grå betong till grön oas hyresgäster berättar på sid 8. Linjalen en. tidning!

Rädda! Ska vi skrämmas in i en miljardaffär? sid 3. Från grå betong till grön oas hyresgäster berättar på sid 8. Linjalen en. tidning! Rädda! Linjalen En tidning från Nätverket Rädda Linjalen Nr 1, 2009 Ska vi skrämmas in i en miljardaffär? sid 3 Från grå betong till grön oas hyresgäster berättar på sid 8 Linjalen en Byggarbetsplats?

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014 Årsta Havsbads styrelse... 2 Några ord från vår ordförande... 3 Styrelsen informerar...

Läs mer

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars/April 20091 Jubiléumsnummer FFF 90 år. Kallelse till årsmötet. www.fff-fullersta.com Årsmöte i Folkets Hus torsdagen

Läs mer

BILTVÄTT. Kommunen gick med plus MÄLARÖARNAS. annons. Roslagsvatten

BILTVÄTT. Kommunen gick med plus MÄLARÖARNAS. annons. Roslagsvatten nyheter MÄLARÖARNAS 100 % MÄLARÖARNA! 8 MAJ 2014 NR 8 ÅRGÅNG 65 MÄLARÖARNAS NYHETER GES UT AV MÄLARÖ MEDIA AB Kommunen gick med plus Roslagsvatten tar över VA Flagga hissades den 6 maj då kommunens politiker

Läs mer

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket BO I ASKERSUND NR 4 2005 I MEDVIND Vindkraften är en snabbt växande energikälla. I Sverige har redan cirka 700 vindkraftverk byggts. Först ut i Askersunds kommun att satsa på förnybar energi genom vindkraftverk

Läs mer

VAXHOLM. På gång i Vaxholm. Viktigt i. Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt. Ung i Vaxholm

VAXHOLM. På gång i Vaxholm. Viktigt i. Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt. Ung i Vaxholm Viktigt i INFORMATION FRÅN VAXHOLMS STAD NR 1 2015 VAXHOLM Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt Ung i Vaxholm - trygga platser för unga På gång i Vaxholm Bostadsprojekt, planarbeten,

Läs mer

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna Hemma i Eksjö Nr 3 NOVEMBER 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun Nya bostäder på gång banken 1 lunden Visualisering: David Johansson Först Norrström, sedan Banken 1 och nu Lunden. Det händer positiva

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

Nytt bolag ska spara 25 miljoner

Nytt bolag ska spara 25 miljoner Årgång 18 Nr. 2 2009 Utgiven av Alvesta Alternativet Nytt bolag ska spara 25 miljoner Kommunchefen och förvaltningscheferna har lagt ett förslag till kommunstyrelsen om att lägga över stora delar av servicetjänsterna

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

dags för fjärrvärme! det lönar sig att konvertera Sista sidan De fornskandinaviska gudarna i centrum

dags för fjärrvärme! det lönar sig att konvertera Sista sidan De fornskandinaviska gudarna i centrum Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Vad gör lite regnstänk när det går att leka med såpbubblor, gå hinderbana, känna på slemmiga vinbergssnäckor... Sid 8 BORLÄNGE

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Krafttag mot vräkningar och hemlöshet Sid 12

Krafttag mot vräkningar och hemlöshet Sid 12 Årgång 43, nr 7, vecka 44 48 2008. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. Foto: Göran Lager Leffe - en profil i centrum sid 5 Foto: Peter Holstad Nytt om Väsjöområdet sid 6 Foto: Fredrik Lindby

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 1-2012 Fortsatt fiberutbyggnad När vi fick bakterier i vattnet Nu börjar vi samla in matavfall Här

Läs mer

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 innehåll Projekt gammalt & nytt på Söder Inspireras i badrummet Nyfiken på internet Örebrokompaniet conventum arena första gästkrönikan vinn kent-biljetter

Läs mer

bostadsrätt din första lyan blev en Så bor man i Estland Nu säljer vi själva Är du en god granne? valet enkelt när samuel saers flyttar hemifrån

bostadsrätt din första lyan blev en Så bor man i Estland Nu säljer vi själva Är du en god granne? valet enkelt när samuel saers flyttar hemifrån din Bostadsrätt För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 4 december 2006 www.sbc.se Så bor man i Estland Din bostadsrätt hälsar på i tallinn Är du en god granne? grannsämjan allt

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

Brobyggarna. Bostadsbubbla. Tema: Så vill experterna lösa bostadsbristen. Banar väg för barnens drömmar

Brobyggarna. Bostadsbubbla. Tema: Så vill experterna lösa bostadsbristen. Banar väg för barnens drömmar limten# 1 2015 80 SIDOR SOMMARLÄSNING EXKLUSIVT FÖR SIGTUNAHEMS HYRESGÄSTER Tema: Bostadsbubbla Så vill experterna lösa bostadsbristen Brobyggarna Banar väg för barnens drömmar SIGTUNAHEM REDAKTÖRSORDET

Läs mer

lilla tidningen Den som gläds åt lite har mycket att glädjas åt Våren 2013

lilla tidningen Den som gläds åt lite har mycket att glädjas åt Våren 2013 Våren 2013 lilla tidningen Gruppförsändelse till hushållen i och kring Söderköpings kommun www.lillatidningen.com Den som gläds åt lite har mycket att glädjas åt Foto Inger Jansson Fira Påsk på Husby Säteri!

Läs mer

bostadsrätt Vattenskadan Din kan påverka hela föreningens ekonomi Spara pengar välj rätt elleverantör Om vikten av att ha en bra hemförsäkring

bostadsrätt Vattenskadan Din kan påverka hela föreningens ekonomi Spara pengar välj rätt elleverantör Om vikten av att ha en bra hemförsäkring Din En tidning till dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC bostadsrätt nr 4 2002 www.sbc.se Om vikten av att ha en bra hemförsäkring Spara pengar välj rätt elleverantör Vattenskadan kan påverka

Läs mer

Hotet mot Ängby slott. Norra Ängby Tidning Årgång 36. Sista årsmötet på slottet? Hyreskontraktet med stiftelsen är uppsagt

Hotet mot Ängby slott. Norra Ängby Tidning Årgång 36. Sista årsmötet på slottet? Hyreskontraktet med stiftelsen är uppsagt Årgång 36 Nr 2 Juni 2014 norra ängby trädgårdsstadsförening Veteranerna sviker inte Ängby IF Konsten att bygga en takkupa Så kan man sanera radon i huset Sista årsmötet på slottet? Hotet mot Ängby slott

Läs mer

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vi i VätterHem nr 1 2011 Annas mål är en egen blomsteraffär Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vad vill VätterHems styrelseledamöter? Nya lägenheter i Tenhult?

Läs mer

Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning

Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning Ordförande Anna-Karin Ekholm: Sedan sist! De senaste styrelsemötena har vi till största del ägnat är det kommande årsmötet den 20:e mars och planerna för nästkommande verksamhetsår. Vi har ägnat en hel

Läs mer