TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS"

Transkript

1 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2010 Kallelse Årsmöte i Täby Villaägareförening Onsdagen den 14 april kl Täby Park Hotell Kemistvägen 30 Gamla, nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till förhandlingarna vid föreningens årsmöte. Alla är hjärtligt välkomna. Vid röstning räknas dock endast en röst per närvarnde medlem. Årsmötet inleds med att Leif Gripestam, Kommunstyrelsens ordförande, och Erik Andersson, Stadsbyggnadsnämndens ordförande, kommer att hålla föredrag med titeln "Framtidens Täby"med information bl. a. om: Typsnitt Times bold italic gemen för krets och förening höjd = luften mellan logo och linje (tumregel: logobredd 70 mm, text 14 pt.) (Krets undantagsvis versal om läslighet så kräver) Region versal rak fet text Fristående används om logon är så liten (<45 mm) att text blir oläslig (<9pt). Fristående också där flera organisationsdelar presenteras tillsammans. pms Leif 2747 Gripestam pms 186 cmyk Villaområdenas utveckling - Kommunikationerna i Täby på sikt - Regler vid förtätning i och invid villaområdena - Service i villaområden Kom och lyssna och ställ frågor pms-färger röd 186, blå 2747 Kaffe och enklare förtäring serveras Erik Andersson undertexter times new roman fetkursiv från kl Efter inledande föredrag hålls den formella delen av årsmötet. Alla medlemmar är välkomna! Styrelsen FOTO: OLOF HOLDAR FOTO: PETER KNUTSON Energi 3 är en central fråga för många villaägare. Vi har i en artikel på sidan 3 tagit upp några aktuella frågor som energieffektivisering, val av elleverantör, energideklaration och utfasning av glödlampor. Vi kommer även att arrangera en energiafton den 6 maj. Smultronställen 4 I vår serie om smultronställen i Täby har turen denna gång kommit till Karby Gård ett kulturcentrum väl värt ett besök. I år är det valår 6 Detta kommer att återspeglas i detta och följande nummer av Villa- Info när det gäller för villaägarna kommunaktuella frågor. Vi har här bl.a. tagit upp de alltför stora ambitionerna kommunen har vad gäller Täbys cmyk utbyggnad de närmaste 10 åren. Vidare behandlar vi ett enskilt ärende, Maskrosen, där krav finns på att riva upp fattade beslut. Trädgårdskalendern 9 Även om snön ligger tjock är det snart dags att sätta igång med vårbruket. Beskära fruktträd och buskar. VA-frågan 11 har ju tidigare belysts i VillaInfo och den fördyring som det blivit för villaägarna. Vi följer nu upp med en granskning av hur de för vatten och avlopp stora finansiella kostnaderna tas ut på villor och flerbostadshus i Täby

2 LEDAREN Ordföranden har ordet Hej alla villaägare i Täby. Nu har vi redan kommit ett gott stycke in på år 2010 och söndagen den 19 september är det val. Här i Täby har det hänt mycket under den senaste mandatperioden. Nu ska vi som väljare ta ställning till om politikerna har skött sig. Är vi i villaområdena nöjda med hur politikerna har styrt Täby? Vill vi ge dem förnyat mandat? VillaInfo startar nu ett artikeltema Inför valet. Redan i detta nummer inleder vi med två artiklar om de stora utbyggnadsplaner som Täbymoderaterna drivit fram. Ambitionen att snabbt göra Täby mer stadslikt får konsekvenser för trafiksituationen, de allmänna kommunikationerna, kvaliteten i skolverksamhet, omsorg och annan service. Förändringarna får betydelse för de villaboende. Det visar sig också finnas skäl att titta på hur kommunen tar ut avgifter av oss i villaområdena, jämfört med vad som gäller för dem i flerbostadshusen. Vi ska i nästa nummer be de olika partierna redogöra för hur deras politiska program ser ut, vad gäller sådant vi tror har störst intresse för de boende i villaområdena, De svar som partierna presterar kan ge vägledning för beslutet om vems röstsedel vi ska lämna i kommunalvalet. Vi vill också ge dig som villaboende en möjlighet att säga din mening. Tala om vad du tycker är bra eller dåligt i Täby. Om du har idéer om vad som kan och bör ske i Täby under de kommande åren, så berätta det och låt andra få ta del av dina tankar i VillaInfo. Skicka ditt bidrag till e-post Göran Wahlund Ordförande i Täby Villaägareförening/Täbykretsen av Villaägarnas Riksförbund Arbetsgrupper Var med i någon av våra arbetsgrupper eller starta en helt ny! Vi söker dig som är engagerad och driftig och vill påverka Täby till de bättre för oss småhusägare. Vi avser att starta en arbetsgrupp för att förmå SL att ha tätare turer senare på vardagskvällarna till och från Täby under den ljusa årstiden. Även andra frågor som rörkollektivtraf i- ken kan drivas i arbetsgrupper och tas upp i Plangruppen, där många lokala föreningar medverkar Vi avser att starta en arbetsgrupp för att minska flygtrafiken över Täby till och från Grannsamverkan Inbrottstrenden i Täby för 2009 var en ökning med 51 % till 100 inbrott. Under januari och februari 2010 är trenden minskande jämför med samma period 2009; 9 inbrott mot 15 förra året. Värst drabbat av inbrott i Täby t.o.m. februari är Östra Roslags- Näsby. Redaktionen för VillaInfo vill gärna komma i kontakt med Grannsamverkare i Östra Roslags-Näsby för att höra vad vi kan göra för att minska risken för inbrott. I Roslagens polismästardistrikt (Danderyd-Hallstavik) begicks 34 inbrott under årets första två månader, det är 19 färre än förra året. Förbättrat skydd som t.ex. fönsterlås och skärpt uppmärksamhet kan ha bidragit till detta. Sedan har det ju varit väldigt kallt och mycket snö så även tjuvar håller sig hemma. När det blir Arlanda. I Upplands Väsby har man tidigare lyckats minska den och vi kommer också att fråga våra kommunalpolitiker inför valet vad det går att göra åt det ökade bullret. Till arbetsgruppen för föreningens hemsida söker vi omgående flera personer som kan styling med CSS och html. Vi vill kunna uppdatera hemsidan flera gånger i veckan och behöver vara flera som kan dela på det arbetet. Under hösten kommer hemsidan att skötas via ett CMS, centralt från Villa-ägareförbundet. K o n t a k t a styrelsen om du vill vara med i någon av dessa arbetsgrupper! Kom gärna med förslag på andra arbetsgrupper som du vill vara med i, mejl-adress: v i l l a a g a r n a. Vi kommer även att ta upp frågan om arbetsgrupper på årsmötet. varmare och snön försvinner är risken stor att inbrotten tar fart. Det är viktigare än någonsin med förebyggande åtgärder. Grannsamverkan, som bygger på snabb information från Närpolisen via e-post, är en mycket viktig del i det förebyggande arbetet. Våra egna insatser i form av skärpt uppmärksamhet, särskilda tillsynsinsatser och andra liknande åtgärder kan bevisligen förhindra brott. Vi vill starkt propagera för att den grannsamverkan, som startats i olika delar av Täby hålls aktuell och livaktig. Kontakta gärna föreningens ansvarige för Grannsamverkan, Peter Dartland, tel.: VILLAINFO NR 1 MARS 2010

3 Energi När detta nummer av tidningen VillaInfo distribueras har Täbys villaägare fått genomlida en exceptionell vinter med mycket snö och kraftig kyla. Ovanpå detta kommer nu räkningar på höga kostnader för förbrukad uppvärmningsenergi. troll (www.energimarknadsinspektionen.se/elpriskollen), (www.elprisguiden.se) och (www.elskling.se). Det skall framhållas att det i många fall kan vara lönsamt att vara en otrogen kund. Framför allt bör man und- Vid Villaägarekongressen i Örebro i höstas var det en omröstning bland delegaterna beträffande vilken fråga som är den mest aktuella för villaägarna idag. Det visade sig vara energifrågan. Denna har ju flera dimensioner och vi har här tagit upp några få. Energiförbrukning Om man vill energieffektivisera sitt hus är det väsentligt att veta hur stor energiförbrukningen är. Har man eluppvärmning i någon form kan man få uppgift på årsförbrukningen av energi från elleverantören. Har man inte den möjligheten eller har annan uppvärmning kan en uppskattning av husets totala energibehov fås på Energimyndighetens energikalkyl (www. energimyndigheten.se). Sök på Energikalkylen. Energieffektivisering När det gäller energieffektivisering finns en rad av åtgärder som installering av värmepump, förbättrad isolering, byte av fönster, reducering av hushållsel och belysning. Tips om detta kan du få hos Energirådgivningen (www.energirådgivningen.se). Sök på Mitt hus. Energirådgivningen har även kostnadsfri telefonservice på tel.nr , måndag till fredag kl Gäller det att installera någon typ av värmepump finns uppgift på leverantörer hos Svenska Värmepumpföreningen SVEP (www. svepinfo.se). Energikostnader Elenergikostnaden är sammansatt av två kostnader, dels kostnaden för Björn Armand från Energirådgivningen. Se vidare på sidan 8 om energiafton 6 maj. energiförbrukningen och dels kostnaden för det elnät som man är ansluten till. Den senare kostnaden är en fast kostnad, som betalas till den elleverantör, som ansvarar för elnätet. Denna kostnad kan man som enskild konsument ej påverka. För kostnaden för själva elförbrukningen har man ett avtal med en elleverantör tecknat som löpande eller med en viss uppsägningstid. I god tid före uppsägningstidens utgång vid fast avtalstid och relativt fortlöpande vid rörligt avtal kan det vara fördelaktigt att kontrollera olika alternativ. Med uppgift på villans totala årsförbrukning kan man se om det finns mera attraktiva alternativ på marknaden. Här finns bl. a. tre möjligheter för sådan kon- Just nu! Ett års fri service. Vi hjälper dig att sänka dina energikostnader och värna om miljön samtidigt som du drar nytta av det förmånliga ROTavdraget. Just nu bjuder vi dessutom på ett års fri service om du beställer en värmepump av oss före årsskiftet. Välj en totalleverantör när du investerar i en värmepumpanläggning. Vi projekterar, borrar, installerar och genomför all service. Allt för att du skall bli en av våra tusentals nöjda kunder. Ring oss redan idag, eller läs mer om hur vi kan hjälpa dig på: Norrort/Västerort: Söderort: Södertälje: ENERGI vika att ha tillsvidareavtal. Om man skall byta elleverantör finns uppgifter om vad man skall tänka på hos Konsumenternas Elrådgivningsbyrå på (www.elradgivningsbyran.se), där finns ett faktablad med rubriken: Att byta elhandelsföretag. När man jämför elkostnaderna för olika leverantörer bör man kontrollera att den fasta årsavgiften är inräknad i totalkostnaden. Energideklaration För en villa är energideklaration endast nödvändig vid försäljning av villan. En energideklaration kan ju dock ge tips om erforderliga åtgärder för att energieffektivisera huset och är giltig som underlag vid försäljning i 10 år. Även här kan hänvisas till Energirådgivningen. Glödlampor Glödlampor är ineffektiva ur energisynpunkt. Huvuddelen av energin blir värme, vilket ju i ett land som Sverige bidrar till den nödvändiga uppvärmningen under en stor del av året. Så är inte fallet i många andra europeiska länder, som dessutom i f lera fall har en elförsörjning baserad på fossila bränslen. EU har därför beslutat om en urfasning av glödlamporna genom ett förbud avseende import och tillverkning av glödlampor gällande i sex etapper under tiden Den enskilde konsumenten behöver alltså ej vidtaga några åtgärder utan kommer bara märka det hela genom att glödlamporna efterhand försvinner i butikerna. Investera i en värmepump så spar du energi EnergiKomfort Mälardalens största leverantör av värme annons, Mitt i.indd VILLAINFO NR 1 MARS

4 SMULTRONSTÄLLEN Karby Gård Konstcentrum Karby finns nämnt på en runsten, vilket tyder på att gården funnits i mer än 1000 år. I området runt Karby finns f.ö. ett flertal runstenar, bl.a. de kända stenarna vid Broby. Det finns vidare ett flertal gravsättningar, som innebär att området var bebyggt redan under järnåldern (ca 500 f.kr e. Kr.) Text: Per-Axel Liljequist Foto: Anders Kjellberg och Inger Olovsson I början av talet ägdes gården av lagmannen Birger Persson, som var den heliga Birgittas far. Senare på talet kom gården i den katolska kyrkans ägo. Som en följd av reformationen drogs gården in till staten och innehades sedan bl.a. av släkterna Brahe och Klingspor innan familjen Meijerfeldt på Näsby Slott Huvudbyggnaden inköpte gården År 1864 byggdes den nuvarande gårdens huvudbyggnad. Gårdens flyglar torde ha byggts på 1700-talet. På Karby gårds ägor inrättades 1830 Täbys första skola, som fick namnet Centralskolan, vilket tyder på att man då betraktade området runt Karby som den centrala delen av Täby. Centralskolan lades ned först Täby kommun inköpte Karby Gård 1958, vilken då restaurerades och 1969 kunde där Täby konstcentrum invigas. Idag svarar Täby Konstvänner, konstnärerna i KRO Grupp 84 och föreningen Täby Konstnärer i samarbete med Täby kommun för konstutställningarna och övrig verksamhet. I gårdens huvudbyggnad finns rikligt tilltagna utställningslokaler i bottenvåningen och en trappa upp en utställningslokal för grafik och en grafikverkstad. Ett café med hembakat bröd finns också i huvudbyggnaden, där det arrangeras ett dussintal utställningar varje år med såväl lokala konstnärer som konstnärer från landet i övrigt. Närmast aktuellt är en utställning med verk av konstnärerna Annelie Sjödin Hallgren och Eva Strindberg med vernissage den 17 april. Vernissagen följs i vanlig ordning upp med en Karby-kväll onsdagen den 21 april med ung jazz, då även konstnärerna berättar om sin utställda konst. Hönshuset. Västra flygeln. Ladugården på andra sidan Bergtorpsvägen. 4 VILLAINFO NR 1 MARS 2010

5 SMULTRONSTÄLLEN I västra flygeln finns en butik för konsthantverk. Ett besök i butiken kan vara ett tips för den som är ute efter någon personlig present. I flygeln finns även ett skärmgalleri med originalkonst och ett bibliotek med konstlitteratur bl.a. innehållande verk om kända konstnärer. Böckerna i biblioteket har erhållits som gåvor från täbybor och andra givare. I parken ligger det s.k. Hönshuset. Detta var så sent som 1990 gårdens hönshus och planer fanns att riva huset. Nu blev det inte så utan i stället renoverades och iordningställdes hönshuset delvis genom ideellt arbete till Hönshuset på Karby gård ett aktivt hus för kurser, föreläsningar Brunnsorkestern spelar i stora salen.. och för uthyrning för privata fester. Lokalen rymmer upptill 50 personer och har full köksutrustning, jämte porslin m.m. för 50 personer. Trädgården med en vid utsikt över fälten mot Broby och Såstaholm är även öppen för allmänheten och kan rekommenderas för en picknick. Där finns nämnda Hönshus, en musikpaviljong och en nyligen anlagd gräslabyrint och där ges utomhuskonserter under den varma årstiden. I parken kommer två skulpturer att installeras. Samtidigt satsas på en bättre vegetation. I Karby gård arrangeras varje år den 1:a, 2:a och 3:e advent en välbesökt och populär julmarknad.. Vidare har man speciella arrangemang på nationaldagen den 6 juni med musik, folkdans, körsång och tal till nationen innan den svenska flaggan halas. På nationaldagen hälsas de täbybor som under året blivit svenska medborgare välkomna med en fest på Karby. Det skall sägas att Karby gård inte skulle ha varit vad det är idag utan de ideella insatser som föreningens medlemmar svarat för genom Stiftelsen Karby Gård Konstcentrum. Renoveringen av hönshuset har ju nämnts, men även vid renoveringen av västra flygeln från talet gjordes en stor insats. Dessutom svarar medlemmarna för den löpande verksamheten. Täby kultur svarar för gårdens och parkens underhåll. Konstföreningen Täby Konstvänner har 400 medlemmar men välkomnar gärna flera. Det är öppet för alla att bli medlem. Föreningen ordnar Folkmusikgruppen "Gladpack" håller konsert i Hönshuset. konstlotterier, studiebesök och delar ut konststipendier. Per-Axel Liljequist Tack Karin Walde, en av kontnärerna på Karby, för all information. Litteratur: S-E Vingedal: Karby Gård, Täby Hembygdsförenings småskriftserie nr 2 Var ligger Karby gård och när är det öppet? Karby gård ligger vid Bergtorpsvägen strax söder om Frestavägen och Täby Kyrkby. Buss 610 och 611 från Danderyds Sjukhus/Mörby C stannar vid Karby Gård. Öppet: Lördag och söndag kl , stängt över sommaren, dock finns möjlighet att hyra lokaler även under sommaren. Aktuell information kan fås på och I det senare fallet klicka på Kultur, Karby gård och Konstcentrum. Visning av Näsby Slott Lördagen den 9 januari hade Täby Villaägareförening och Täby Hembygdsförening arrangerat en visning av Näsby Slott. Trots det kärva vintervädret med sol men ca 10 minusgrader hade mer än 100 besökare mött upp. De fick först en information om slottets historia av Leona Jäger-Clarstedt från hembygdsföreningen. Därefter var det dags för en guidad visning av slottet, vilken Agne Hansson från Näsby Fastighetsägareförening svarade för. Lothar Lammertz, ordförande i hembygdsföreningen, medverkade också med ett föredrag: Carl Robert Lamm som samhällsbyggare. Det hela kunde sedan avslutas med korv och bröd samt kaffe och bullar. Näsby slott har ju en rik och fascinerande historia och dess olika innehavare har ju under årens lopp präglat en stor del av Täbys utveckling. Visningen upplevdes nog därför av flertalet som mycket intressant. VILLAINFO NR 1 MARS

6 Programförklaring Villaföreningarna i Täby har som gemensam policy att vara partipolitiskt obundna. Dock är ändamålet för föreningarnas verksamhet att bevaka medlemmarnas intressen och verka för att villaområdena utvecklas till bra områden att bo och växa upp i. Villaföreningarna arbetar helt ideellt utifrån en övertygelse att de boende själva förmår avgöra vad som är bäst i deras liv och själva ska kunna verka för att uppnå detta. Det mesta som sker i Täby beslutas i kommunhuset. Därför är det viktigt att föreningarna följer upp den kommunpolitiska verksamheten och i ett tidigt stadium kommer med synpunkter och förslag. Inför valet kommer vi därför i VillaInfo att ge utrymme för artiklar, som belyser hur de politiker, som vi valt att företräda oss i fullmäktige, har hanterat olika frågor. Vi ska också försöka klarlägga vad som skiljer de olika partiernas program vad avser frågor av betydelse för Täbys villaområden. Nordöstra Byle 110 lgh, Ängby gård 15 lgh, 2011 Sandborg 14 lgh, 2010 Sydöstra Byle 100 lgh, Ängsvägsområdet 30 lgh, Lövbrunna 15 lgh, Arninge Hägerneholmskvarteren 500 lgh, Arninge Event Resort 600 lgh, Gripsvall etapp lgh, Gripsvall etapp lgh, Kv Nyckelpigan 70 lgh, 2013 Täby centrum 850 lgh, Galoppfältet etapp lgh, Galoppfältet etapp lgh, Muraren 2 70 lgh, 2010 Arninge etapp lgh, Arninge Företagskvarteren 100 lgh, Arninge Handelskvarteren 450 lgh, Hangarvägen 50 lgh, 2016 Västra Roslags-Näsby 600 lgh, Sågtorp lgh, Maskrosen 1 30 lgh, 2010 Näsbypark 73:4 40 lgh, 2010 Kv Stansen & Svarven 300 lgh, Hägernäs strand 100 lgh, 2010 Bostadsproduktion i Täby kommun Här kan du se om det planeras några utbyggnader i din närhet eller i något område som du känner för eller är intresserad av. Hör av dig till redaktionen om du har synpunkter eller maila på Tänk på att det är för sent att aktivera sig när byggena är igång. Förutsättningar för bostadsproduktion i Täby kommun antal påbörjade lägenheter år VILLAINFO NR 1 MARS 2010

7 INFÖR VALET Överexpansion i Täby Plangruppens mål för Täbys tillväxt Kommunledningen planerar för att Täby skall växa med nära 30 % de kommande 10 åren utan nämnvärd utökning av de allmänna kommunikationerna. Det är en expansion mycket snabbare än Stockholmsregionen i stort. Det är svårt att förstå varför och vi ställer oss frågan om Täbys invånare verkligen vill detta? Villaföreningarnas Plangrupp har under hösten och vintern haft samtal med kommunen om kommande byggprojekt. Plangruppen har vid dessa samtal formulerat sin inställning till kommunens tillväxt på följande sätt: Villaägarna tycker att Täby ska växa i ungefär samma takt som resten av Stockholmsregionen. Vi menar att Täby ska växa och förändras, men vi ser ingen fördel med att växa snabbare än regionen i sin helhet. Vi stöder tanken i den nya översiktsplanen att tillkommande bostäder ska koncentreras till det så kallade Stadsalternativets tre tillväxtområden, nämligen Täby Centrum, Galoppfältet och Arninge. Takten i utbyggnaden menar vi ska anpassas till två grundläggande förutsättningar: 1. De allmänna kommunikationerna ska utökas parallellt, så att det ökade antalet invånare får tillgång till god kollektivtrafik. 2. Miljömålen i översiktsplanen ska uppfyllas. Förtätningar utanför Täby Centrum, Galoppfältet och Arninge bör ske med allra största försiktighet. Förtätning på Drakskeppsvägen i Södra Viggbyholm Expansion enligt Täbys verksamhetsplan På bifogade karta över Täby anges fullmäktiges byggplaner för de närmaste 10 åren. I verksamhetsplanen som togs i november visar det sig att Täbys kommunledning planerar en igångättning av nya lägenheter redan till Av kartan härintill framgår var i kommunen dessa nybyggen är tänkta att hamna. Med ett genomsnitt på 2,5 personer per ny lägenhet betyder visionen att Täby skulle få nära nya invånare under de kommande 10 åren. Eftersom vi idag är , så kommer vi att nå visionen invånare på halva tiden mot vad står i den nya översiktsplanen. Våra politiker vill alltså att Täby ska växa fortare än regionen i stort. Det kan med rätta kallas överexpansion. Vill Täbys invånare detta? Och i så fall varför? Gripsvall är överspelat En fördjupad översiktsplan för Gripsvall presenterades i januari i år. Som framgår av kartan är det fråga om skogsmark mellan Täbyvägen och Mörtsjön. Det är mark vars nyttjande diskuterades redan i översiktsplanen från Nu, då vi fått en ny översiktsplan, där den stora tanken är att bygga koncentrerat och stadslikt i tre tillväxtområden, då vill våra politiker också bygga uppemot 500 lägenheter i skogen vid Gripsvall. Det är inte lämpligt ur naturvårdssynpunkt, det är inte lämpligt ur kommunikationssynpunkt. Och det behövs inte för att nå visionen om invånare. Utbyggnaden av Gripsvall är inte bara olämplig från naturvårdsynpunkt. Den strider helt mot den nya Översiktsplanens strategi och andemening och den behövs inte för att nå målet om invånare år Plangruppen anser att Gripsvall är ett perifert område, som för den VILLAINFO NR 1 MARS

8 närmaste tiden bäst lämpar sig att kvarligga som reservmark. Kommunen bör i stället planera för nybyggen i de utvalda tillväxtområden som omnämns i nya översiktsplanen. Täby Centrum ensamt handlar om 830 nya lägenheter. Okänsliga förtätningar i villaområden Prisutvecklingen på byggbar mark gör att det hela tiden finns ett tryck att förtäta områden där det redan finns infrastruktur. Även i Täbys villaområden finns möjligheter till sådan förtätning. På några tiotal års sikt är det troligen så att det blir förändringar nästan överallt Men det är svåra avgöranden med ofta tydliga motstående intressen. De som nu bor i dessa områden är dock de som bäst vet hur det är att leva där. I villaområdena måste där- Välkommen till en energiafton Tid: Torsdagen den 6 maj kl Plats: Täby Park Hotel Vid energiaftonen kommer Björn Armand från Energirådgivningen informera om Energirådgivningen och om olika uppvärmningsalternativ. Vad man bör tänka på när man går över från en typ av uppvärmning till en annan kommer också att behandlas. Råd ges även till de som har direktverkande el. Alla i Täby Villaägareförening är välkomna! Vi bjuder på kaffe med tillbehör. för dessa förändringar få tillkomma successivt och med de boendes direkta delaktighet i planeringen. De nuvarande reglerna för avstyckning av villatomter är stelbenta och kan snarast ses som ett hinder för förändring. Det är fråga om förändringar där det för det mesta förekommer starka intressemotsättningar, som måste hanteras på ett förnuftigt sätt. Samtal mellan intressenterna och tidig information är enda sättet att komma fram. Genom det informationsutbyte som etablerats mellam kommunledningen och Plangruppen, där representanter finns för flera villaägareföreningar i Täby, bör detta kunna bli möjligt. Det är nu aktuellt med förtätning i kvarteret Maskrosen i Roslags-Näsby, vilket finns beskrivet i särskild artikel. Det vore olyckligt om det kvarteret blir lika skadat som exemplet vi visar bild på från Södra Viggbyholm. Så får det inte bli. För Plangruppen Erik Lindblom Ulf Lundman Förändringar i våra villaområden betyder mycket för de boende. Många är därför intresserade av dessa frågor. Har du synpunkter kontakta redaktionen eller mejla på adressen: Täbykretsen har ordnat ännu en medlemsförmån "Småhusägarna mot boendeskatten" har demonstration mot boendeskatten första torsdagen i varje månad kl på Mynttorget SMÅHUSÄGARE MOT BOENDESKATT Nu kan Täbys villaägare som är medlemmar i Villaägarna i Täby från och med 14/4 hyra en släpkärra. Medlemskort måste uppvisas plus körkort förstås. De 3 första timmarna är gratis och där efter kostar det 100kr/dygn max tid att hyra är 2 dygn. Vagnen finns hos Proffs och Fritidsmaskiner, Bryggare Bergs Väg 5 i Enebyberg. Telefon för att beställa kärran är Proffs och Fritidsmaskiner kommer att presentera konceptet vid Täby Villaägares årsmöte den 14/4. Styrelsen 8 VILLAINFO NR 1 MARS 2010

9 INFÖR VALET Riv upp beslutet om Maskrosen Detaljplanen överklagas De boende kring kvarteret Maskrosen i Roslags-Näsby har överklagat fullmäktiges beslut att bygga fyravåningshus på tomten vid gamla brandstationen. De kringboende begär att beslutet ska upphävas och att Länsstyrelsen ska påbjuda inhibition av ytterligare åtgärder intill dess ärendet är slutgiltigt avgjort i högre instans. Så här kan kvarteret Maskrosen komma att se ut från Mosstorpsvägen. Den bruna fyrkanten i centrum är nuvarande nedlagda brandstationen. Kommunen kringgår lagen I överklagandet påtalas att kommunen, genom att först teckna ett avtal med byggföretaget Besqab har låst planförslaget till ett enda, på förhand bestämt, alternativ. Detta har omöjliggjort det medbestämmande som finns inskrivet i Plan- och bygglagen. Då kommunen höll samrådsmöte med de kringboende under 2009 var projektet i realiteten omöjligt att förändra. Med stöd av kommunallagen försökte en bred politisk minoritet få till stånd en utredning om ett alternativ med hus i blott två våningar, som skulle kunna passa in bättre i miljön intill Mosstorpsparken. Kommunstyrelsen hanterade denna begäran genom att i mellandagarna efter julhelgen låta en tjänsteman som deltagit i förhandlingarna med Besqab utforma en skrivelse, vari samma argument som i det kritiserade detaljplaneförslaget ånyo framfördes. Majoriteten i fullmäktige var uppenbarligen inte intresserad av att seriöst utreda ett alternativ. Kvarteret Maskrosen. Fullmäktiges beslut bör rivas upp Maskrosen är ett exempel på att kommunens planmonopol utnyttjas på fel sätt. Det är i Täby möjligt för ett utomstående byggföretag att i enrum förhandla och sluta avtal med kommunledningen och därmed binda upp både politikerna och tjänstemännen, långt innan de som bor i området får veta något. De invånare som berörs blir sedan presenterade ett färdigt förslag, vars utformning de inte kan påverka, mer än i helt obetydliga avseenden. Inga alternativ utreds och den politiska majoriteten har till och med tagit åt sig makten att bestämma vilka slutsatser tjänstemännen ska komma fram till i begärda utredningar. Den politiska ambitionen att växa mycket snabbare än regionen som helhet gör att kommunen redan har valt att prioritera en utbyggnad invid ett villaområde som kraftigt påverkar områdets karaktär. Det strider också mot Översiktsplanens strategi och andemening och skapar intresse-motsättningar som inte är nödvändiga om Täby följer sin egen strategi.i fallet Maskrosen har en ekonomisk uppgörelse styrt hur exploateringen ska ske. Det har skett utan program och har förhindrat att planförslaget kunnat genomlysas på det sätt lagen föreskriver. Maskrosen är ett exempel på dålig detaljplanering, politiskt envälde och direkt förhindrande av invånarnas medinflytande. Om det vid valet i höst blir en ny majoritet i fullmäktige bör beslutet rivas upp, oavsett utfallet av Länsstyrelsens prövning. Täby i mars 2010 Arbetsgruppen för Maskrosen VILLAINFO NR 1 MARS

10 TRÄDGÅRDSKALENDERN Kära trädgårdsvänner! När du idag ser ut över din trädgård där den ligger under ett tjockt snötäcke, blunda och tänk efter. Hur skulle du vilja att den såg ut när snön smält och vårsolen lockat fram grönskan? Som en blomsteräng? En vitsippshage eller en grönskande lund med slingrande stigar mellan träd och buskar? Fundera och planera. God hjälp kan du få av fröhandelns och plantskolornas kataloger eller trädgårdsmässornas utställningar. Tänker du så eller plantera vilda blommor, så kom ihåg att dessa vanligtvis trivs bäst i litet lättare och magrare jord än vanlig trädgårdsmylla. Gödsla inte, då blir det sämre blomning. Trädgårdens ram utgörs av träd och buskar. Men precis som i fråga om andra konstverk så får ramen inte bli alltför yvig. När du planterar träd och buskar så tänk på att de inte bara växer på höjden utan också på bredden. Sätt dem därför tillräckligt långt innanför tomtgränsen så att de inte växer ut över gata eller gångbana. Täby kommun har skickat ut en trevlig informationsskrift där man påpekar vikten av att våra häckar och buskage inte får skymma sikten för fotgängare och andra trafikanter. Läs den, klipp och beskär! Apropå beskärning så skrev jag ett litet stycke om trädbeskärning i VillaInfo nr 1 våren Om du inte har tidningen, så kommer här ett kort sammandrag. Enligt nyare rön kan man klippa sina träd och buskar när som helst på året utom under savningen april-midsommar. Detta gäller också fruktträd med undantag för körsbär och plommon som kan beskäras på hösten efter fruktskörden. Träd som blöder utom Prunus-arterna är det lönn, björk, valnöt och mullbär-, beskärs på senhösten före årsskiftet. Vårblommande buskar som syren, mispel, ginst, forsythia och rhododendron kan underhållsbeskäras efter blomningen. Men annars är det lättare att beskära nu när inga blad skymmer sikten och på senvintern är det minst av sjukdomar och parasiter i omlopp, som kan skada de nybeskurna växterna. Lycka till med vårbruket! Marie-Louise Löwnertz Litteraturtips: F. Hilkenbäumer: Beskära & ympa fruktträd och bärbuskar, Ica bokförlag. Karin Berglund: Din trädgård, Bonnier Alba Susanna Rosén: Snabba beskärningsguiden, Allt om Trädgård INSÄNDARE I förra numret av VillaInfo hade vi en information med titeln Hemmets värsta eltjuvar, till vilken vi fått följande insändare: Som vanligt är råd till villaägare en aning trubbiga när det gäller elhushållning. Det är självklart att när man byter ut gamla vitvaror att man då väljer nya, moderna och mer energieffektiva produkter, men man gör det då produkterna har tjänat ut. När det gäller råd om torktumlare m.fl. hushållsapparater så är det beskäftigt riktigt, men detta måste ställas mot de två centrala drivkrafterna i boendet hygien och komfort. När det så gäller belysning är det sanning med stor modifikation, åtminstone för alla som bor i eluppvärmda småhus. Detta beror på att glödlamporna ingår i det system som huset utgör. I huset är värme från en glödlampa lika värd som den värme som kommer från radiatorer och andra uppvärmningskällor. Minskar vi på en uppvärmningsenhet så kommer andra att kompensera detta för en oförändrad komfortnivå, d.v.s vald inomhustemperatur. Christer Palmborg. Med 15 års energibeteende forskning bakom sig Okänslig överexploatering Vilka uppdragsgivare har egentligen våra politiker hårt arbetande och skattebetalande Täbybor eller vinstoptimerande exploatörer? Att exploatera den f.d. villatomten på kvm i kvarteret Maskrosen, med kvm bruttoarea i höghus och nära 50 parkeringsplatser för uppemot 100 boende, är en rent omdömeslös förtätning på fel ställe i vår kommun. Tänk själv hur det skulle kännas att först slita för att få ihop ekonomin till ett villaköp i Täby och sedan få ett fyravåningshus i knät. Bo Karlberg Blandad bebyggelse i villaområden nej tack! När min familj för 30 år sedan planerde att bygga villa och såg sig om efter lämplig bostadsort, valde vi Täby. Av tre skäl: närhet till naturen, villaområden med låg bebyggelse, bra skolor. Villaboende är inte bara att äga sin bostad det är en livsstil. Att bo på marken, att kunna stiga ut i sin trädgård, njuta av solskenet, utsikten, blomdoft och fågelsång. Den drömmen går i kras om man får ett flerbostads- eller ännu värre ett flervåningshus till granne. Utsikten skyms, trädgården skuggas så att växterna tynar. Hur du än planterar och inhägnar den, ligger varje vrå av tomten öppen för insyn från flervåningshusets balkonger. Den lugna gatan blir hårt trafikerad: 1 2 bilar per lägenhet + servicefordon kan öka trafiken med bilar per dag. Vart tog trivseln och tryggheten vägen? Ja, men då är det väl bara att flytta säger någon. Visst, när villan minskat katastrofalt i värde och är nästintill osäljbar! Villaägare! Protestera kraftfullt mot så kallad mixad bebyggelse. Protestera så att du hörs! Marie-Louise Löwnertz 10 VILLAINFO NR 1 MARS 2010

11 VATTENAVGIFTERNA Överuttag kan ge billigare vatten 2011 I VillaInfo 3/2009 kritiserade vi det sätt på vilket Täby kommun under 2009 införde en ny VA-taxa med en särskild dagvattenavgift. Den ändrade taxan medförde att VA-avgiften för en normalvilla steg med 19 %, medan boende i flerbostadshus fick en sänkning med 5 %. Godtycklig fördelning av finansiella kostnader Eftersom avskrivningar och räntor är en tung kostnadspost för ett dagvattensystem, lovade vi att ytterligare granska denna post. Till vår stora förvåning visade det sig då att kommunens bokföring saknar ett register över individuella projekt, varför fördelningen av avskrivningar och räntor på V(atten), S(pillvatten) och D(agvatten) är en ren uppskattning. Den konsultutredning som låg till grund för 2009 års taxa uppskattar D:s andel av de totala VA- kostnaderna till 13,5 % och slår fast att fakta saknas (!). För en normalvilla svarade D i fjol för 15 % av den totala avgiften ( %), medan boende i flerbostadshus betalar mindre än 10 %. Betydande överuttag De senaste årens tvära kast på räntemarknaden har medfört att de budgeterade räntorna kommit i otakt. Vid 2009 års slut hade därför ett överuttag om drygt 13 Mkr uppstått. För konsumenterna motsvarar detta 17 Mkr inklusive moms! En ägare till en normalvilla i Täby har fått betala ca 750 kr för mycket. Enligt avkunnade domar måste detta rättas till inom tre år, bl.a. för att undvika orättvisor mellan olika grupper av brukare. Vid diskussioner med ansvariga tjänstemän har man uttalat att en taxesänkning 2011 är trolig och att den i så fall skall omfatta både rörliga och fasta avgifter års nya taxa Samtidigt som vattenavgiften sänks med 2:-/m 3 under 2010 sjunker den budgeterade räntekostnaden med ännu mer, vilket kan medföra ytterligare överuttag. Vi är också kritiska mot att taxans fasta avgifter inte sänktes. Kommunen har nu troligen utan grundlig analys ändrat den av utredningen rekommenderade relationen mellan fasta och rörliga avgifter samt därmed också relationen villor/f lerbostadshus. Den redan tveksamma procentsatsen för beräkning av D höjs utan motivering från 13,5 % till 15 %. (I Vallentuna, Vaxholm och Österåker med högre totalavgifter är andelen 7 8 %.) Den nya taxan leder till att villaägarna får sina avgifter sänkta med cirka 7 %, medan boende i flerbostadshus får en sänkning med 9 %. Vi har inte funnit något som talar för att denna fortsatta omfördelning till de villaboendes nackdel är förenlig med lagens krav på skälighet och rättvisa. Sammantaget för 2009 och 2010 har villaägarna fått en fördyring med 11 %, medan avgifterna för boende i flerbostadshus sänkts med 13 %. Årets avgiftssänkning innebär tyvärr inte att Täby avancerar särskilt mycket på listan över kommuner med billigt vatten i länet. Om inga dramatiska höjningar skett på andra håll, har Täby gått från 17:e till 16:e plats bland de 26 kommunerna. Gunnar Carleson Håkan Henriksson Betalar Du rätt dagvattenavgift? Om Du inte är ansluten till dagvattennätet är avgiften ca 70 kr per kvartal. Läs i VillaInfo 3/2009 eller ring Yvonne Johansson på kommunens VA-enhet, telefon Ordförklaringar Brukningsavgift Den avgift en kommun enligt VA-lagen får ta ut för att täcka sina verkliga kostnader för hanteringen av vatten, spillvatten och dagvatten. Överuttag Det belopp med vilket kommunens fakturering överstiger de verkliga kostnaderna. Vatten Det dricksvatten som kommer ur våra vattenkranar. Vattnet kommer från Görvälnverket vid Mälaren och levereras av det kommungemensamma bolaget Norrvatten. (Faktureringen till kunderna sköts av bolaget Roslagsvatten). Spillvatten Vad som i dagligt tal kallas avloppsvatten. Tas om hand av det likaså kommungemensamma Käppalaverket på Lidingö. Dagvatten Överblivet regnvatten, som efter lokal rening går till Värtan eller annan recipient. VILLAINFO NR 1 MARS

12 AVSÄNDARE: TÄBYKRETSEN AV VILLAÄGARNA, C/O KARLSSON, TENORVÄGEN 36, TÄBY Har du bra idéer? Styrelsen tar gärna emot hjälp eller att du kommer med idéer och förslag som vi kan ta upp i styrelsen för att göra Täby bättre att bo i. Du är välkommen med din insats, även som extraresurs vid enstaka tillfällen. Visa medlemskort vid köp Rabatter och förmåner gäller ej specialerbjudanden, reapriser, nettoprissatta varor mm. Rikstäckande lista finns hos Villaägarnas Riksförbund. Typsnitt Times bold italic gemen för krets och förening höjd = luften mellan logo och linje (tumregel: logobredd 70 mm, text 14 pt.) (Krets undantagsvis versal om läslighet så kräver) Region versal rak fet text Fristående används om logon är så liten (<45 mm) att text blir oläslig (<9pt). Fristående också där flera organisationsdelar presenteras tillsammans. Var klimatsmart pms 2747 cmyk pms 186 cmyk Spara tid, pengar och miljön genom att serva dina trädgårdsmaskiner nu. Vi erbjuder just nu dig som medlem 15% rabatt på våra vinterservicar. pms-färger röd 186, blå 2747 undertexter times new roman fetkursiv Läs mer på villainfo Bryggare Bergs Väg 5, Enebyberg Tel Företag med rabatter och erbjudanden: Allglas Arne Erikssons Snickeri AutoEliten Autoexperten B&R Fastighetsmäklare Bad & Värme / Stava Beckers Nya Hem Belab Elbutik AB Bra Energi - IVT Bygma Cramo AB Danderyds Färg & Måleri Däckhandlarna Ella Trädgård Energifoto & besiktning Ensta Lås Flügger Färg HusmanHagberg mäklare Husvärme AB Höganäs Kakelcentrum Jan Jägholm Fastighetsmäklare AB Kajkal Markanläggningar Kvalitetsluft AB /74 Kvicktvätt Lannebjers Glasmästeri MäklarCirkeln Mäklarringen i Täby Nautilus Gym & Bad Nordsjö Idé & Design / Täby Färg & Tapet Norrortsmäklarna Proffs- & Fritidsmaskiner Securitas Aroundio Täby Svensk Fastighetsförmedling Svenska Termoinstrument Trädfällarlaget Täby Bil- & Båtradio AB Täby Danderyds Lås Täby Nyans AB Vallentuna Glasmästeri VillaVärmeVerkstan - Inglasningar Värdia, Jæger & J:son Besiktningar Gå in på för att se alla våra rabatter och erbjudanden som du som medlem kan ta del av. Gå även in på vår lokala hemsida Täbykretsen av Villaägarnas Riksförbund består av: Täby Villaägareförening Ella Parks Villaägareförening Näsby Fastighetsägareförening Medlemsservice Villaägarnas Riksförbund Box 7118, Sollentuna Besöksadress: Villaägarnas Hus, Johan Berndes väg 8 10 tel fax ABC-regionen Box 7120, Sollentuna Besöksadress som ovan. tel fax Bli medlem i Täby Villaägareförening Medlemsavgift 375 kr. Ange kod 1161 Villaägarnas Riksförbund: PG Utgivare Täbykretsen av Villaägarna c/o Karlsson, Tenorvägen 36, Täby Ansvarig utgivare Göran Wahlund, tel/fax Redaktion Per-Axel Liljequist, tel Ulf Carleson, tel Grafisk produktion Anders Kjellberg & Co AB, Tryck Tryckeri AB Orion, Täby Upplaga: ex Distribution Eila Seel, Täby idrottsungdomar och skolklasser 12 VILLAINFO NR 1 MARS 2010

Täby Villaägareförenings

Täby Villaägareförenings TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2010 Täby Villaägareförenings årsmöte Erik Andersson och Leif Gripestam Årsmötet hölls på Täby Park Hotel och bevistades av närmare ett hundratal medlemmar. Mötet inleddes

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2009 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Tisdagen den 21 april kl. 19.00 på Täby Park Hotell, Kemistvägen 30 Inbjuden gästtalare är Vice Förbundsdirektör Joacim

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008. pms 2747 pms 186. Hembygdsföreningens gökotta på Skansberget.

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008. pms 2747 pms 186. Hembygdsföreningens gökotta på Skansberget. TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Tisdagen den 22 april kl 19.00 på Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 Inbjuden gästtalare Lothar Lammertz Ordförande i Täby

Läs mer

Täby kommuns utbyggnad

Täby kommuns utbyggnad TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 DECEMBER 2009 Täby kommuns utbyggnad Ett problem som en del villaägare kan uppleva är avståndet mellan de styrande i kommunen och den enskilde villaägaren. Det kan exempelvis

Läs mer

DYRT VATTEN I TÄBY. ROT-AVDRAGET-så här fungerar det. En ny dagvattenavgift. När Roslagsvattens septemberfaktura

DYRT VATTEN I TÄBY. ROT-AVDRAGET-så här fungerar det. En ny dagvattenavgift. När Roslagsvattens septemberfaktura TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2009 DYRT VATTEN I TÄBY En ny dagvattenavgift När Roslagsvattens septemberfaktura nyligen kom till Täbys villaägare medföljde en skrivelse från kommunen med information

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2011. Täby Villaägareförening kallar till. Årsmöte. Tisdagen den 12 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2011. Täby Villaägareförening kallar till. Årsmöte. Tisdagen den 12 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2011 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Tisdagen den 12 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 Gamla, nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till

Läs mer

Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna

Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 SEPTEMBER 2010 Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna I översiktsplanen 2010-2030 för Täby kommun finns angivet tre stora utbyggnadsområden, nämligen Arninge, Galoppfältet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Det nya Täby Plan för Täby kommun 2010 2030

Det nya Täby Plan för Täby kommun 2010 2030 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 SEPTEMBER 2008 Det nya Täby Plan för Täby kommun 2010 2030 Typsnitt Times bold italic gemen för krets och förening höjd = luften mellan logo och linje (tumregel: logobredd 70

Läs mer

Yttrande över Täby kommuns förslag till översiktsplan 2010 2030

Yttrande över Täby kommuns förslag till översiktsplan 2010 2030 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 NOVEMBER 2008 Yttrande över Täby kommuns förslag till översiktsplan 2010 2030 Som vi informerade om i förra numret av VillaInfo har en översiktsplan utarbetats för Täby kommun.

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 APRIL 2012. Årsmöte. i Täby Villaägareförening. Torsdagen den 12 april i Hönshuset på Karby Gård

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 APRIL 2012. Årsmöte. i Täby Villaägareförening. Torsdagen den 12 april i Hönshuset på Karby Gård TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 APRIL 2012 Gamla nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till förhandlingarna vid föreningens årsmöte. Karby Gård är en Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Täby Villaägareförenings årsmöte 12 april

Täby Villaägareförenings årsmöte 12 april TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2012 Täby Villaägareförenings årsmöte 12 april Arbetet med att förvandla ett f.d. hönsoch kalkonhus till en trivsam lokal för möten, kalas m.m. utfört av frivilliga krafter

Läs mer

Den vår de svage kallar höst...

Den vår de svage kallar höst... Den vår de svage kallar höst...... skaldade poeten Erik Axel Karlfeldt. Och visst finns det mycket att uppskatta med hösten friska men lite kalla molnfria soliga dagar, trädens bladverk färgas i varm färgprakt,

Läs mer

Årsmöte Onsdagen den 9 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30

Årsmöte Onsdagen den 9 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2014 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Onsdagen den 9 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 Vid årsmötet kommer Villaägareförbundets nyblivne förbundsdirektör

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

Täbys kommunikationer framöver

Täbys kommunikationer framöver TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2013 Årsmöte 9/4 Tvärbana till Arlanda? Täbys kommunikationer framöver Utvecklingen av kommunikationerna i Täby är en väsentlig fråga för de flesta av Täbys villaägare.

Läs mer

Ulf vann kampen om avloppspumpen

Ulf vann kampen om avloppspumpen Ulf vann kampen om avloppspumpen Ulf vann kampen om avloppspumpen Ulf Ermerud på ön Furusund lyckades med Villaägarnas hjälp vinna mot Norrtälje kommun. Nu slipper han stå för underhållsnotan för sin avloppspump:

Läs mer

Täby Villaägareförening

Täby Villaägareförening Medlemstidning Nr 1 Vår 2006 Täby Villaägareförening kallar till ÅRSMÖTE onsdagen den 29 mars kl 19.00 Täby Park Hotell Kemistvägen 30 Inbjuden gästtalare Hans Lemker förbundsdirektör på Villaägarnas Riksförbund

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2012 Höstmöte 18/10 Debatt om det nya Täby Täby håller på att omvandlas. Täby Centrum, Galoppfältet och Arninge ska i framtiden bli en regional stadskärna för Stockholms

Läs mer

2015-07-08. att anta det framlagda förslaget till prisjustering med 3% höjning för VA-taxans brukningsavgift att gälla från och med 1 januari 2016.

2015-07-08. att anta det framlagda förslaget till prisjustering med 3% höjning för VA-taxans brukningsavgift att gälla från och med 1 januari 2016. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-08 Kommunstyrelsen Hans Tjulin VA-Ingenjör Telefon 08 555 014 75 hans.tjulin@nykvarn.se samt utökning av verksamhetsområde VA KS/2015:279 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Detaljplan för Gräsvallen 5 inom Gräsvallen 5, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Gräsvallen 5 inom Gräsvallen 5, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Gräsvallen 5 inom Gräsvallen 5, Karlstads kommun, Värmlands län Arkivnr. 1780K-36-P2014/20 Upprättad 2014-10-06 Antagen av SBN 2014-10-22, 12 Laga kraft 2014-11-19 Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

LindhagaBladet Sep 2009

LindhagaBladet Sep 2009 LindhagaBladet Sep 2009 Ordförande Kaj Lautinen Axgatan 131 27 09 62 V ordförande Tommy Södervall Axgatan 77 87 77 71 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 87 14 43 Sekreterare Viktoria Edvardsson Axgatan

Läs mer

Styrelsen. Tisdag den 20 april 2010 kl 19.00. Träffpunkt Enebyberg, Alvägen 20B, Eneby Torg. Årsmötesförhandlingar

Styrelsen. Tisdag den 20 april 2010 kl 19.00. Träffpunkt Enebyberg, Alvägen 20B, Eneby Torg. Årsmötesförhandlingar KALLELSE TILL DANDERYDS VILLAÄGAREFÖRENINGS ÅRSMÖTE Tisdag den 20 april 2010 kl 19.00 Träffpunkt Enebyberg, Alvägen 20B, Eneby Torg Årsmötesförhandlingar Dagordning 1. Val av ordförande och sekreterare

Läs mer

INBJUDAN TILL VALDEBATT 11/6 Debattkväll med Täbys politiker

INBJUDAN TILL VALDEBATT 11/6 Debattkväll med Täbys politiker Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta kanter inkl undertext, ca 1/6 = 16% av hela bredden TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2014 INBJUDAN TILL VALDEBATT 11/6 Debattkväll med Täbys politiker Täby

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

fastighetsägare i Växjö kommun

fastighetsägare i Växjö kommun Du som är fastighetsägare i Växjö kommun Det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning, snöröjning och att bygga i tomtgränsen 1 VI HAR DELAT ANSVAR Växjö kommun och du som fastighetsägare har ett

Läs mer

Du måste reagera snabbt för ditt hem kan vara övertänt på 2 minuter!

Du måste reagera snabbt för ditt hem kan vara övertänt på 2 minuter! TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 DECEMBER 2011 Du måste reagera snabbt för ditt hem kan vara övertänt på 2 minuter! På 1950-talet kunde det ta 15 minuter för en lägenhet att bli övertänd. Möbler och inredning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212 Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212 Antagen av styrelsen den 2015-01-29 Behandlad på årsmötet den 2015-03-19 Senast reviderad den 2 (7) Innehåll FÖRENINGENS VERKSAMHET...

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Medlemsinformation. Trädgårdsresa till Höga kusten och Örnsköldsvik 9-10/7

Medlemsinformation. Trädgårdsresa till Höga kusten och Örnsköldsvik 9-10/7 Medlemsinformation Vindelns Trädgårdssällskap är en ideell förening som grundades 1937 och har ca 205 medlemmar. Föreningen är i sin tur medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård (RST) som är Sveriges största

Läs mer

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt!

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! På vår webbplats goteborgenergi.se kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar! Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Läs mer

Nyhetsbrev, april 2011

Nyhetsbrev, april 2011 Nyhetsbrev, april 2011 Hej medlem! Här kommer medlemsbladet för april månad. Katter som vistas utomhus Tänk på att ni som har utekatt har samma ansvar som de med hundar, dvs. att plocka upp efter ert djur.

Läs mer

Införande av ny taxa - Frågor och svar

Införande av ny taxa - Frågor och svar Införande av ny taxa - Frågor och svar 1. Vattentjänstlagen 2. Ny taxa Anläggningsavgiften - Parametrar Anläggningsavgift Höjning Brukningsavgift Höjning 3. Dagvatten Dagvatten från fastighet Df Dagvatten

Läs mer

DEBATT OM DET NYA TÄBY

DEBATT OM DET NYA TÄBY TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 december 2012 DEBATT OM DET NYA TÄBY Täby Villaägareförenings höstmöte den 18 oktober Höstmötet hade i år förlagts till Täby Park Hotel och arrangerats som en debattafton med

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S

T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S EN VACKER TRÄDGÅRD KRÄVER OMSORG När du har skapat en trädgård precis som du vill ha den ger det en riktigt skön känsla - känslan att kunna slappna av

Läs mer

Bybladet. Mars 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Mars 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Mars 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Årsstämman 2015 Sopning av våra vägar Takprojektet 2015 Fasadprojektet 2015 Rensning av våra avlopp och brunnar Vårens städdag Expeditionens

Läs mer

Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011

Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2011 Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011 Årsmötet inleddes som vi brukade med ett föredrag i en angelägen fråga för våra medlemmar. Vad kunde vara mer aktuellt

Läs mer

Täby förr och nu Gästtalare Lothar Lammertz

Täby förr och nu Gästtalare Lothar Lammertz TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2008 Täby förr och nu Gästtalare Lothar Lammertz Lothar Lammertz är Täby Hembygdsförenings ordförande, har haft anknytning till Täby sedan 1940-talet och är uppvuxen vid

Läs mer

Anteckningar från möte 11 november 2010

Anteckningar från möte 11 november 2010 Datum Minnesanteckningar 2010-11-11 Vad händer i Kalmar Anteckningar från möte 11 november 2010 Markanvisningstävlingar Planeringschef Björn Strimfors hälsar välkommen och berättar lite om syftet med mötena

Läs mer

Aktiviteter. Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15

Aktiviteter. Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15 Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15 B O E T S B Y A B L A D www.boetsbyalag.nu Tel: 0144-201 40 boetsbyalag@aries.vokby.se Aktiviteter Gubbagympa Tisdagar kl. 19.30 21.00 Boethallen Vid frågor

Läs mer

Checklista för trädgårdsdesign

Checklista för trädgårdsdesign Denna checklista är tänkt att vara en inspirationskälla och ge mer vidgade vyer, inom ett område som man inte nödvändigtvis är insatt i. I de fall då man vill ha en designad trädgård, skall den också ligga

Läs mer

Stämman utser presidiet enligt valberedningens förslag.

Stämman utser presidiet enligt valberedningens förslag. Extra föreningsstämma Datum: 2010-03-01 Tid: Kl. 18:30 Plats: Umeå folkets hus, Studion. 1 Stämmans Öppnande Styrelseordförande hälsar alla välkommen till mötet. Han riktar ett speciellt välkommen till

Läs mer

Tomtköer i Sveriges kommuner 2008

Tomtköer i Sveriges kommuner 2008 Tomtköer i Sveriges kommuner 2008 Björn Nordlund, Utredare Villaägarnas Riksförbund 1. INLEDNING... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Syfte... 4 4. Metod... 4 5. Avgränsningar... 4 6. Resultat... 5 6.1 Kommuner

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2009

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2009 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2009 Täby Villaägareförenings årsmöte Årsmötet hölls den 21 april på Täby Park Hotel och bevistades av ett flertal medlemmar. Till ordförande för mötet valdes Göran Wahlund.

Läs mer

Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan

Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2013 Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta kanter inkl undertext, ca 1/6 = 16% av hela bredden Täby

Läs mer

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Illustratör: Hans Åkerskog Februari 201 Ett samarbete mellan trafikkontoret, miljöförvaltningen, kretslopp och vatten

Läs mer

Välkommen till Roslagsvatten

Välkommen till Roslagsvatten Välkommen till Roslagsvatten r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Österåker Täby Danderyd Vaxholm Ekerö Roslagsvatten AB är ett VA-bolag som ansvarar för den kommunala

Läs mer

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun orebro.se 1 Varje invånare i vår kommun använder ca 100 liter vatten varje dag. Det är dels dricksvatten,

Läs mer

Första nyhetsbrevet!

Första nyhetsbrevet! Styrelsens informationsbrev Nummer 1-2015 Styrelsen vill genom detta sätt informera medlemmarna om viktiga saker. Ni når styrelsen genom hemsidan www.trollskogen.org BRF Trollskogen Mariehäll c/o Johannesson

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

MARKANVISNINGSTÄVLING ENEBACKEN. i Mölnlycke Härryda kommun

MARKANVISNINGSTÄVLING ENEBACKEN. i Mölnlycke Härryda kommun MARKANVISNINGSTÄVLING ENEBACKEN i Mölnlycke Härryda kommun 1 2 Inbjudan till markanvisningstävling Enebacken i Mölnlycke INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING Genom denna markanvisningstävling ser vi förslag

Läs mer

att yttra sig till förvaltningsrätten enligt bilagda förslag

att yttra sig till förvaltningsrätten enligt bilagda förslag Sida 1 av 6 91 Diarienr: KS-2017/00588 Yttrande med anledning av överklagat beslut av fullmäktige 2017-06-19 (KS- 2017/00599) angående: Försäljning av delar av Bostadens fastighetsbestånd, mål 1471-17

Läs mer

Välkommen till Gurkbladet nr 5 vecka 25 2009

Välkommen till Gurkbladet nr 5 vecka 25 2009 Gurkbladet Välkommen till Gurkbladet nr 5 vecka 25 2009 Nu när vi har valt en ny styrelse och en ny ordförande är det dags för ett nytt Gurkblad. Namnen på styrelsen och dess suppleanter finns anslaget

Läs mer

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning.

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. 25 kommuner i Stockholmsregionen deltar i samarbetet, som samordnas av Kommunförbundet Stockholms län. Botkyrka Danderyd

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Vi börjar med föreningens årsmöte och hoppas förstås att du har möjlighet att komma.

Vi börjar med föreningens årsmöte och hoppas förstås att du har möjlighet att komma. Vårprogram 2017 Äntligen vår! I väntan på att få sätta fingrarna i jorden vill Trädgårdssällskapet fresta med några aktiviteter. Vi ordnar egna, deltar i andras och tipsar om sådant vi tror att du är nyfiken

Läs mer

Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun

Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun 2012-11-29 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun Plats och tid: Naverlönnsalen, Kommunhuset, Svedala kl.19:00-21:00 Närvarande: Åhörare:

Läs mer

Hur ser livet ut för villaägarna i Täby efter valet?

Hur ser livet ut för villaägarna i Täby efter valet? TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 NOVEMBER 2010 Hur ser livet ut för villaägarna i Täby efter valet? Valresultatet innebär att Villaägarna i Täby kan glädja sig åt att fastighetskatten kommer att ha sin nuvarande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Nu är det dags för vår gemensamma höststädning av innergårdarna.

Nu är det dags för vår gemensamma höststädning av innergårdarna. Nu är det dags för vår gemensamma höststädning av innergårdarna. Vi träffs söndag den 30 oktober, kl 11.00 på innergården. Där finns krattor, sopsäckar och allt vad vi behöver för att städa våra gårdar.

Läs mer

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att Sida 16 (42) Del 2 Öppna delen 31 Inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 - Svar på remiss. Dnr: 289/2015 Beslut: stadsdelsnämnd beslutar att 1. Godkänna förvaltningens förslag till svar på remissen.

Läs mer

Bostäder och framtidens Väsby

Bostäder och framtidens Väsby Väsbymoderaten Tidning från Moderaterna i Upplands Väsby, #1, 2014 Ansvarig utgivare: Christer Derger Bostäder och framtidens Väsby I vårt Väsby ska alla ha möjlighet att förverkliga drömmen vi vill bygga

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända.

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända. Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 87 Planbesked Vrå 3:1, TB Exploatering 2015/190 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked. Ärende

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster 2011-06-20 Foto: Håkan Hedqvist Hej! Ja, då var sommaren här igen! Hoppas så många som möjligt passar på att njuta av den fina gården och att använda

Läs mer

36 svar. Sammanfattning. Om förvaltningen. Vilket område bor du på? Hur nöjd är du med hantering av felanmälan?

36 svar. Sammanfattning. Om förvaltningen. Vilket område bor du på? Hur nöjd är du med hantering av felanmälan? Markus Svensson 36 svar Redigera detta formulär Visa alla svar Publicera analyser Sammanfattning Vilket område bor du på? Olsbjärsvägen 13 36 % Gråhallsvägen jämna nummer 15 42 % Gråhallsvägen ojämna nummer

Läs mer

Viktig information från styrelsen

Viktig information från styrelsen Viktig information från styrelsen Informationsmöte Styrelsen ordnar 12 februari kl. 19.00 ett informationsmöte för föreningens boende med Johan Bengtsson från Balco och Carita Schönbaum från HSB Sydost

Läs mer

MOTIONER HÖSTMÖTET 2015

MOTIONER HÖSTMÖTET 2015 Styrelsens svar på motionen: En medlemsmatrikel är idag, jämfört med år 2006 en färskvara. Uppgifter ändras i allt högre utsträckning och frekvens vilket gör det svårt att hålla en papperskopia uppdaterad,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Kungsbacka kommun Org.nr 802417-6235

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Kungsbacka kommun Org.nr 802417-6235 [Skriv text] Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Kungsbacka kommun Org.nr 802417-6235 Antagen av styrelsen 2015-03-26 Behandlad på årsmötet 2015-04-15 Senast reviderad Innehåll 1. Föreningens ansvarsområde

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060110 DOM 2014-11-04 Stockholm Mål nr P 2337-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-02-12 i mål nr P 4406-13, se

Läs mer

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3 etapp 1 pråmgatan 3 Nya Finlandshusen 32 moderna bostäder nära centrum och mitt i naturen invid Tivoliparken och Helge å, i första hand avsedda för sökande över 60 år. Området nära till allt Att bo centralt

Läs mer

Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel

Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel Störst på bostadsrätt HSB är Sveriges främsta boende aktör och har över 90 års erfarenhet av bostadsmarknaden. HSB är en kooperativ organisation, vilket innebär

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Stockholm Arlanda Airport Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Bilaga MKB2.1 Utvecklingsområden för bebyggelse - 1 - Bilaga MKB2.1 Planerade bebyggelseområden.doc

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr 152/08 Upprättad 2011-11-28 1 Reviderad 2012-05-22 Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda Mölndals stad Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING G E N O M F Ö R A N D E B E

Läs mer

Nr 2 Maj 2008 -bladet

Nr 2 Maj 2008 -bladet Nr 2 Maj 2008 S -bladet Medlemstidning för Svenska S 30 förbundet Ur innehållet: - Följ ljuset i sommar - Eskader! - Sommaraktiviteter - Nya klassregler Insidan Svenska S30 förbundet c/o Margareta Johansson

Läs mer

Vårprogram Missa inte alla vårens inspirerande konstaktiviteter. Vi ser fram emot att träffa dig och dina styrelsekamrater.

Vårprogram Missa inte alla vårens inspirerande konstaktiviteter. Vi ser fram emot att träffa dig och dina styrelsekamrater. Vårprogram 2016 Missa inte alla vårens inspirerande konstaktiviteter. Vi ser fram emot att träffa dig och dina styrelsekamrater. Hela styrelsen önskar er välkomna Onsdag 9 mars Konst som berör Föredrag

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2016-10-14 Stockholm Mål nr P 1302-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-01-27 i mål nr P 3655-15,

Läs mer

Energideklarationen tre steg mot vinst

Energideklarationen tre steg mot vinst Energideklarationen tre steg mot vinst Varför energideklaration? Varför är energideklarationen bra för dig som byggnadsägare? Det övergripande syftet med en energideklaration av byggnader är att hushålla

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

VAXHOLMS UTSTÄLLNINGSHANDLING STAD

VAXHOLMS UTSTÄLLNINGSHANDLING STAD VAXHOLMS STAD UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad 2014-01-15 Förslag till Detaljplan för Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m.fl. Vaxholms stad, Stockholms län, Dp 403 Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Detaljplan LIS-område Madkroken, del av Nottebäck

Detaljplan LIS-område Madkroken, del av Nottebäck Alida Ottosson 0474-470 68 alida.ottosson@uppvidinge.se 9 2016-01-20 Dnr: Se nedan 1(1) Till Miljö- och byggnadsnämnden Återkallande av planuppdrag Ärenden: 3 planuppdrag Miljö- och byggnadsnämnden har

Läs mer

Synpunkter på Mark- och stadsbyggnadskontorens beskrivning av hur Lillsjöparken i Ulvsunda påverkas vid en eventuell byggnation

Synpunkter på Mark- och stadsbyggnadskontorens beskrivning av hur Lillsjöparken i Ulvsunda påverkas vid en eventuell byggnation Information från arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Synpunkter på Mark- och stadsbyggnadskontorens beskrivning av hur Lillsjöparken i Ulvsunda påverkas vid en eventuell byggnation Januari 2007 Lillsjöparken

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Villatomter i Vikaholm Praktisk information om kommunala tomter till dig som vill bygga eget hus. Vikaholm

Villatomter i Vikaholm Praktisk information om kommunala tomter till dig som vill bygga eget hus. Vikaholm Villatomter i Vikaholm Praktisk information om kommunala tomter till dig som vill bygga eget hus Vikaholm Ett modernt boende av högsta klass Vikaholm är ett nytt bostadsområde i Växjö. Det ligger söder

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för del av Rensbo 1:30 Hedemora kommun, Dalarnas län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Upprättad 7 juli 2017 HANDLINGAR Detaljplanen består av: Plankarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Vision centrumutveckling

Vision centrumutveckling Vision centrumutveckling Habo kommun Antagandehandling 2013-11-28 1. Bakgrund Bostadsförsörjningsplan blir en centrumutvecklingsplan År 2010 beslutade kommunstyrelsen i Habo att kommunen skulle ta fram

Läs mer

bekvämare K v K i l e n

bekvämare K v K i l e n K v K i l e n K v K i l e n Seniorbostäder i kvarteret Kilen Seniorbostäder i kvarteret Kilen S l o t t S g ata n 4 2 S l o t t S g ata n 4 2 Byt Byt till till något bekvämare Vi bygger moderna och bekväma

Läs mer