Täby Villaägareförenings årsmöte 12 april

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Täby Villaägareförenings årsmöte 12 april"

Transkript

1 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2012 Täby Villaägareförenings årsmöte 12 april Arbetet med att förvandla ett f.d. hönsoch kalkonhus till en trivsam lokal för möten, kalas m.m. utfört av frivilliga krafter var imponerande. Två eldsjälar var på plats: Åke Arell, som tagit bilderna, och Arne Olovsson, som gjort dem digitala både inför dagens möte och för att användas på en ny hemsida som läggs ut inför höstsäsongen. De Frizon tankar = höjd om på byggnadsvård V räknat från logons som Villayttersta Info belyste kanter i inkl förra undertext, numret fick här en ca praktisk 1/6 = 16% illustration. av hela bredden Efter Johan Taubes presentation av Hönshuset följde ett föredrag av Daniel Liljeberg, som är chefekonom på Villaägarnas Riksförbund. Föredraget handlade om den ekonomiska situationen för landets villaägare och ett referat av föredraget finns på sid 2. Därefter följde årsmötesförhandlingarna, som leddes av Bernt Karlsson. Verksamhetsberättelsen föredrogs, ur vilken kan hämtas att ekonomin är god och att antalet medlemmar är stabilt men bara har ökat marginellt från 3820 till 3873 under året. Föreningen deltog i Villaägarnas Riksförbunds kongress, till vilken inlämnades en motion om energipriser. Styrelsen har bevakat en rad frågor som installering av fiber- Typsnitt Times bold italic gemen Johan Taube berättar om restaureringen för krets och förening Göran Wahlund avtackas efter 14 år av hönshuset. höjd = luften mellan som ordförande logo och linje i Villaägareföreningen av (tumregel: logobredd pågående 70 mm, ordförande text 14 Bernt pt.) Karlsson. (Krets undantagsvis versal om läslighet så kräver) Årsmötet hade i år förlagts Region versal till rak Hönshuset fet text vid Karby Gård och inleddes med att ordföranden i Föreningen Karby Gård, Johan Taube, berättade livfullt och till bilder över gården särskilt om renoveringen av Hönshuset. Fristående används om logon är så liten (<45 mm) att text blir oläslig (<9pt). Fristående också där flera organisationsdelar presenteras tillsammans. kabelnät och energipriser. Via plangruppen har pms kontakt 2747 hållits med cmyk kommunen avseende pms 186 de stora byggprojekt, cmyk som pågår och planeras för Täby. Tidningen VillaInfo har utkommit med 4 nummer under året med en upplaga på exemplar per utgivning. Årsmötet fastställde resultat- och balansräkning för 2011 och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för En verksamhetsplan presenterades och återges separat. pms-färger Till röd ny 186, ordförande blå 2747 efter Göran undertexter Wahlund, times som new i och roman med fetkursiv årsmötet efter 14 år avgår som ordförande, valdes Bernt Karlsson. Till styrelsen valdes i övrigt följande: Peter Dartland, Patrik Ernby, Per-Axel Liljequist på två år. Vidare kvarstår ett andra år Ulf Carleson, Anders Jagraeus, Marie-Louise Löwnertz, Sverker Thorslund och Kathrin Wemgård. Till revisor och ersättare valdes respektive Tommy Thoweman och Claes Gillberg. Till valberedning valdes John Forselius, Kurt Lindenbaum och Ulf Lundman. Årsmötet avslutades med att Bernt Karlsson avtackade Göran Wahlund för hans 14 år som ordförande. Per-Axel Liljequist Sverker Thorslund Ordförandes spalt 2 Villaägarnas ekonomi 2 Grannsamverkan mot brott 3 Efter 14 år som ordförande 4 Verksamhetsplan Täby Kyrkby hotas av SL 5 Vision Stockholm Nordost Energiboken (Byggnadsvårdsföreningen) 7

2 LEDAREN Ordföranden har ordet Hej alla villaägare i Täby! Jag, Bernt Karsson är er nya ordförande för Täby Villaägareförening och Täbykretsen av Villaägarnas Riksförbund. Årsmötet hölls i Hönshuset vid Karby Gård där jag valdes eller kläcktes till ordförande. Mötet var välbesökt med två bra anföranden av Johan Taube och Daniel Liljeberg. Läs mer om det i tidningen. Jag efterträdde Göran Wahlund som varit vår ordförande i 14 år, en lång och händelserik tid. Bland annat har VillaInfo kommit till. Göran har vittnat om sin långa och förtjänstfulla tid som ordförande i en särskild artikel i detta nummer. Jag blev medlem i Villaägarna när jag köpte radhus 1975, det var självklart för mig att man skulle tillhöra den organisation som tillvaratog ens intressen. Jag har varit aktiv i olika styrelser sedan 8o talet. Det som drev mig var bland annat den orättvisa boskatten som blev grotesk för många i storstadsområdena. Boskatterna har dock inte blivit så låga som man önskar och regeringen sviker löftet att avskaffa fastighetsskatten och utreder om man kan införa en ny förändrad fastighetsskatt. Inte bra. Villaägarnas Riksförbund protesterar skarpt mot detta. I dag har jag nytta av de goda framförhandlade rabatterna och förmånerna som Villaägarna inklusive oss själva förhandlat fram. Jag tjänar upp till tusenlappar årligen på detta. Det betalar min årsavgift med råge. Därför är jag lite förvånad att inte alla villaägare är med. I Täby är vi ca 5000 medlemmar av möjliga villaägare. Kom med du också det lönar sig. Villaägarnas ekonomi Referat av föredrag vid Täby Villaägareförenings årsmöte av Daniel Liljeberg, Villaägareförbundets chefsekonom. 1. Bostadsmarknaden Enligt FSI (Föreningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier) finns det en preferens hos allmänheten för småhusboende med följande fördelning: Småhus 72 % Bostadsrätt 16 % Hyresrätt 9 % Övrigt 3 % För de som idag bor i småhus önskar ca 92% bo kvar i sina småhus. För boende i bostadsrätt är motsvarande siffra 54% och för d:o i hyresrätt 26%. Detta borde leda till en omfattande nyproduktion av småhus. Så är emellertid ej fallet. För 30 år sedan hade vi en nyproduktion på småhus per år. Idag är motsvarande siffra per år. Detta leder givetvis till en kraftig prisutveckling. Från 1980 till idag har småhuspriserna i Stor-Stockholm ökat med mer än 600% (näst Stor-Malmö högst i landet). Detta är naturligtvis mumma för de småhusägare, som bott kvar i sitt hus tillräckligt länge, men är samtidigt ett bevis på en bristfälligt fungerande marknad till följd av en oligopolliknande situation på byggmarknaden och även en politisk influens sedan lång tid. Internationellt ligger därför svenska bostadspriser idag på toppnivå. Ytterligare kan nämnas att Sverige har samma nivå på bostadsbyggandet som våra nordiska grannländer trots att vi har en i stort sett dubbelt så stor befolkning. Byggandet är också i otakt med demografin. För 10 år sedan hade vi en årlig befolkningsökning på personer i landet mot idag personer, men bostadsbyggandet ligger på ungefär samma nivå som för 10 år sedan. Detta gäller inte minst för förhållandena i Stockholmsområdet, där antalet invånare per bostad ökat under de senaste åren medan motsvarande för resten av landet uppvisar en minskning. Sverige har vad gäller byggmarknaden mycket gemensamt med de s.k. PIGS-länderna (Portugal, Italien, Grekland och Spanien) såsom kraftig prisuppgång och skulduppbyggnad. Däremot har vi ej haft motsvarande nyproduktion som i nämnda länder, vilket gör att risken för en ekonomisk kollaps dock är minimal. 2. Bostadstaxeringsutredningen En statlig utredning om taxerings- Är ditt hem säkert? Vi har alla typer av larm och låssystem, passersystem, galler och gallergrindar. Bernt Karlsson Ordförande Ordförande i Täby Villaägareförening/ Täbykretsen av Villaägarnas Riksförbund VillaInfo söker utdelare Lämpligt uppdrag för föreningar och skolklasser. Utdelning sker 4 gånger per år. mob Servicestation för Ensta Lås vid Täby Centrum Biblioteksgången 2 Butik och servicebilar Tel Mobil VILLAINFO NR 2 JUNI 2012

3 systemet skall enligt planerna vara klar till den 15 augusti I utredningsdirektiven har angetts att den löpande beskattningen skall behållas, men att utredaren är fri att lämna förslag om hur ett fullständigt slopande av nuvarande fastighetstaxering skall tillgå. Villaägarna anser att taxeringssystemet bör avskaffas och inte ersättas med system som öppnar för ny beskattning och kan höja skatten kraftigt från nuvarande nivå. Vidare anser Villaägarna att skatt endast bör tas ut på 2009 års taxeringsvärden, som därefter indexeras. Vidare bör den rådande skevheten mellan flerbostadshus (där skatten är avsevärt lägre) och småhus slopas. 3. Bankräntor Under de senaste månaderna har ju bankernas bolåneräntor kommit i blickpunkten, vilket även berördes i föredraget. Riksbankens styrränta har ju under de senaste månaderna sjunkit, vilket ej märkts på storbankernas bolåneräntor. En omfattande undersökning har vidare visat att över 50 % av villaägarna har förlorat tidigare lånerabatt och information om detta har ej givits av bankerna. Man har dock i flera fall fått tillbaka rabatten efter förhandling. Villaägarnas krav är att räntan skall sättas efter en riskbedömning, att villaräntan återinförs och att s.k. listräntor avskaffas. Vidare bör man ha tydligare transparens i bankernas redovisning och staten bör använda Nordea och SBAB för att få fram en fungerande konkurrens. 4. Hot mot bostadsmarknaden De faktorer som kan påverka bostadsmarknaden är ränteutvecklingen, sysselsättningen och skärpta krav på bolånemarknaden. Om räntan stiger kommer villapriserna sannolikt sjunka, men det är låg sannolikhet att detta som i många andra länder hotar det finansiella systemet. Effekter kommer dock att fås på den reala ekonomin såsom ökad sparkvot, minskad konsumtion och minskat bostadsbyggande. Per-Axel Liljequist För att grannsamverkan ska fungera bra krävs det aktiva och engagerade boende. Den trista trenden när det gäller villainbrott under 2011 och början av 2012 verkar dock ha brutits den senast tiden. Detta beror bl a på att polisen lyckats gripa ett antal villatjuvar, nästan sextio stycken under den senaste tiden. Det är mycket viktigt att så många som möjligt av de här figurerna åker dit. Varje inbrottare som grips och lagförs och senare döms till fängelse innebär ett antal färre inbrott än vad som annars hade varit fallet. En tjuv begår i allmänhet inte bara ett inbrott utan flera. Sitter han frihetsberövad kan han av förklarliga skäl inte ofreda våra hus. Vad kan då en aktiv grannsamverkare göra? Inom grannsamverkan har vi den senaste tiden lanserat devisen UPPMÄRKSAMMA AGERA LARMA. UPPMÄRKSAMMA Det här innebär att du ska vara uppmärksam på främmande personer och bilar som rör sig i ditt område och som verkar vara ute i olovligt syftet. Misstänkta personer: Personer som skyr uppmärksamhet, beter sig onormalt, exempelvis verkar vara narkotikapåverkade. Misstänkta bilar: är bilen i dåligt skick, öppen, brutet tändningslås, innehåller mycket skräp/verktyg/ tomflaskor? Är den alltså av karaktär busbil? Står bilen parkerad på ett undanskymt ställe, eller på kvällen där gatubelysningen är som svagast. Sitter det personer i bilen som vänder bort eller på annat sätt försöker dölja ansiktet när man passerar? Lägg också märke till ovanliga GRANNSAMVERKAN Grannsamverkan mot brott ljud såsom glasskross och brytljud. Ett stort antal av inbrotten inleds med att tjuven krossar en ruta. Detta hörs mycket tydligt i närområdet. Detsamma gäller när en dörr eller fönster bryts upp. Många hus är numera också försedda med ljudande larm som indikerar att brott håller på att begås. AGERA Agera genom att notera signalement, bilmärke, bilnummer, beteenden och tidpunkt. Var noggrann när du noterar ett bilnummer eftersom det är lätt att se fel i hastigheten. Kolla upp en misstänkt bil genom att ringa bilregistrets talsvar på nr Begär ägarfråga. Har bilen förelägganden, exempelvis om obetald skatt, eller finns uppgift om utebliven besiktning kan det var läge att misstänka någoting. Tips: Använd mobilkameran! Försök inte gripa tjuven! Av de gripanden som skett har larm från uppmärksamma grannar varit avgörande i många fall. Tråkigt nog har många en skeptisk inställning till att polisen inte kan komma snabbt nog. Det kan ibland vara omöjligt, men pågående inbrott är något som alla polispatruller vill ingripa mot. LARMA Om du misstänker ett pågående brott, ring det nationella nödnumret 112. Sedan en tid tillbaka finns dessutom ett särskilt telefonnummer som du kan använda om du inte är säker på att det är ett inbrott på gång, men när du ser något misstänkt som eventuellt kan vara en förberedelse för villainbrott. Numret är , bemannat dygnet runt. Lars Björkman, Grannsamverkan Näsby Park e-post: VILLAINFO NR 2 JUNI

4 14 ÅR SOM ORDFÖRANDE Några reflektioner som avgående ordförande i Täby Villaägareförening efter 14 år. Under mina år som ordförande har det hänt många för villaägarna väsentliga saker. När jag tillträdde var fastighetsskatten det stora problemet. Då kunde man få en kraftigt höjd skatt bara för att den tidigare grannen hade varit skicklig och fått ut ett bra pris vid försäljningen av sitt hus. Här gjorde Villaägareförbundet en stor insats, bl.a. genom de stora demonstrationerna vid Mynttorget under många år. Idag ligger fastighetsskatten på en betydligt lägre nivå för invånarna i Täby även om den bibehållna fastighetstaxeringen är ett orosmoment. Då problemet med villabeskattningen var avklarad inträdde ett nytt problem, nämligen de höga elkostnaderna, där föreningen haft två motioner till villaägarnas kongresser. Detta problem kvarstår även om det kanske inte har märkts under den gångna milda vintern på samma sätt som under förra årets vinter. En stor fråga idag för villaägarna i Täby är givetvis den omfattande nybyggnationen på många ställen i kommunen Det är emellertid på det lokala planet som föreningen har sin stora uppgift. Detta sker i form av grannsamverkan och informationskvällar, t.ex. om brandskydd, energi och miljöfrågor. Vi har även haft information i samarbete med leverantörer av villaprodukter. En stor uppgift är att bevaka ny byggnation och utarbeta yttranden till kommunen. Även ett samarbete med kommunen inför de stora förändringar, som är på gång i Täby, är viktigt. En väsentlig uppgift för en ideell förening är kontakten med medlemmarna. Vi har löst detta med tidningen VillaInfo, som startade för mer än 11 år sedan och går ut med 4 nummer per år. Tidningen distribueras till samtliga villor i Täby- alltså även till dem som ej är medlemmar i villaägareföreningen och är därför även ett bra rekryteringsorgan. Jag har haft ett mycket bra och givande samarbete med mina styrelsekollegor. Några av mina styrelsekollegor som Bernt Karlsson, mångårig Sekreterare och ledamot Mari-Louise Löwnertz har varit med i styrelsen redan innan min tid som ordförande och flera andra styrelsekollegor har varit i styrelsen mellan ca 5 till 12 år. Jag har satt värde på allas medverka och samarbete inom olika ämnesområde. Allt detta har bidragit till att styrelsen har fungerat mycket väl under många år. Vi är också glada över att vi har fått några nya styrelsemedlemmar under de senaste åren som liksom övriga har bidragit med sina speciella kunskaper inom sina arbetsområden och givetvis även på det allmänna planet. Slutligen vill jag ge ett varmt tack för ett gediget och trevligt samarbete till vår mångårige tidigare vice ordförande Håkan Henriksson som så tragiskt omkom i en villabrand i januari 2011 tillsammans mes sin fru och barnbarnet Markus. Tänk gärna på Markus minnesfond. Styrelsen behöver någon eller några nya medarbetare under kommande år så jag uppmanar er som känner er manade att ställa upp på detta, det är en trevligt och givande sysselsättning och trelig samvaro. En erfarenhet som jag gjort vid arbetet i föreningen är att moderna villaägare har ont om tid. De vill inte spendera tid på långrandiga möten. Detta är en utmaning för kommande styrelser i Täby Villaägareförening liksom i många andra föreningar. Kanske är en lösning att i framtiden utnyttja de möjligheter som elektroniska hjälpmedel och nätet ger. Något att fundera över för kommande styrelser i Täby Villaägareförening Göran Wahlund f.d. ordförande i Täby Villaägareförening Verksamhetsplan Utgivning av Villainfo med 4 nr per år. 2 Remissinstans bl. a. till kommunen. 3 Arbeta med grannsamverkan, Trygg i Täby och Polisen. 4 Påverka lokaltrafiken. 5 Samverka med Hembygdsföreningen om ett snyggare och renare Täby. 6 Rekrytera minst 200 nya medlemmar under perioden. 7 Arrangera en villaägareträff i höst med Villaägarnas Riksförbund. 8 Aktivt driva och bevaka villaägarefrågor. 9 Bevaka och ifrågasätta kommunens taxor. l0 Bevaka kommunens planer för utbyggnaden av Täby genom Plangruppen. l1 Välkomstbrev till nya medlemmar. l2 Att ny hemsida införs. l3 Följa och delta i ABCregionens aktiviteter. l4 Förbättra lokala rabatter/ förmånslistan. l5 Försöka påverka att skatterna på energi sänks, tillsammans med Villaägarna. l6 Stödja Villaägarna för att få bort taxeringssystemet på småhus. l7 Annonsering i Villainfo uppföljning. l8 Förbättra distributionen av Villainfo. Arbetet kommer under det närmaste året koncentreras på punkterna 1, 3, 7, 10,12 och 18 4 VILLAINFO NR 1 APRIL 2012

5 Täby Kyrkby hotas av SL Efter ett överfullt samrådsmöte som SL anordnade för fastighetsägare i Täby Kyrkby har många insett hur planprocesserna kan rulla över tusentals drabbade. Bakgrunden är att myndigheterna har beslutat bygga dubbelspår för Roslagsbanan rakt igenom villaområdet i Täby Kyrkby. Syftet är att öka spårkapaciteten för att kunna exploatera mark norröver och öka bostadstillgången i Stockholmsområdet. SL meddelade att banvallen som går centralt genom hela Kyrkbydalen, måste bullerskyddas med dubbla plank eller murar om 2-3 meters höjd. Samtliga plankorsningar stängs och en högbro, 400m lång, 6m hög och 13m bred, skall byggas tvärs Roslagsbanan, mitt i villaområdet. SATSA PÅ EN HELMATT FASAD! Trots att fastigheter drabbas av ljus, ljud och trafikstörningar avser SL enbart att utreda det framlagda förslaget. Fastighetsvärden om 0.5 till 1 miljard kan antas bli förstörda om förslaget går igenom. En politiskt intressant frågeställning är hur planprocesserna kan åstadkomma en storskalig förmögenhetsöverföring från villaägare i Täby till exploateringsbolag i Vallentuna. Täby kommun har protesterat mot förslaget och en dragkamp mellan landsting och kommun har påbörjats. Villaägarna i Täby kyrkby har nu att med spänning följa utvecklingen. Ensam kan ingen förhandla med planprocesserna men i grupp, och med lokalpolitiskt stöd, finns ändå ett hopp om att skadorna kan begränsas. Henrik Öhman e-mejl: INSÄNDARE Checklista vid översvämning av ditt hus 1. Bryt strömmen, då vattnet kan bli strömförande, men se till att eventuell dräneringspump inte stannar. 2. Behöver du länspumpning, kontakta Räddningstjänsten 3. Var noga med hygienen efter kontakt med avloppsvatten 4. Anmäl översvämningsskadorna till ditt försäkringsbolag och VA-bolaget. Försäkringsbolaget hjälper till med uttorkning. 5. Fotografera skadorna. Rädda egendom om du kan göra detta utan att riskera din egen säkerhet. 6. Släng inte förstörd egendom innan försäkringsbolaget har fått möjlighet att besöka dig och kunnat konstatera vad som förstörts. 7. Beror skadan på att VA-bolagets ledningar inte klarar lagkraven, begär ersättning för självrisk och andra kostnader som du inte får ersättning för från försäkringsbolaget. Mossa i gräsmattan Först då gräset börjat växa kan man riva bort mossan och dött gräs. Så därefter med nytt gräsfrö på de värsta ställena, gödsla med Algomin gräsmatta, som även kalkar, dressa med lite gräsmattadress eller planteringsjord. Klipp gräset första gången när det är 5-7 cm högt. NYHET! Nu finns Demidekk Ultimate även som elegant helmatt! Satsa på en färg som får ditt hus att se nymålat ut längre än du anar! Välkommen! DANEBY GLAS Täby: Stationsvägen 21. Tel: Öppet: Vard Lör Sön Täby Färg & Tapet INREDNINGSGLAS FÖNSTERGLAS SPEGLAR RÄCKEN VILLAINFO NR 1 APRIL

6 FRAMTIDEN Vision Stockholm Nordost De Täbybor som har haft ett ärende till Täby Centrum har väl knappast kunnat undgå att se de stora byggnadsprojekt som pågår där. Och detta är bara en början. Om- och utbyggnaden av området kring Täby Centrum kommer att följas av liknande projekt i Roslags Näsby, på Galoppfältet och i Arninge. Nordostsektorn. Totalt kommer Täby Centrum Arninge ha en mångfald med bostäder, arbetsplatser och utbildningsmöjligheter. Vidare kommer där att finnas handel, kulturutbud och rekreationsmöjligheter samt en väl fungerande infrastuktur för transporter. Utbyggnaden i Täby ingår dessutom i en gemensam vision för nordostkommunerna syftande att utveckla regiondelen i ett tidsperspektiv på 30 år. De aktuella kommunerna är Danderyd, Täby, Österåker, Vallentuna, Vaxholm och Norrtälje. Visionen om dessa nordostkommuners utveckling har antagits under våren 2012 i en politiskt blocköverstigande överenskommelse i respektive kommun. Visionen innebär att man tar ansvar för den växande Stockholmsregionen och skapar förutsättningar för en ökning med nya invånare inom regionen från nuvarande ca invånare. Vidare syftar man till att skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen (varav nya i Täby) från f.n. ca arbetstillfällen. En viktig del, som berör Täbys invånare är att Täby Centrum Arninge är tänkt att bli Stockholm Nordosts regionala stadskärna, som planeras för hög regional tillgänglighet, attraktivt stadsliv, kulturutbud och näringslivsetableringar till gagn för hela nordostsektorn. En viktig del i planeringen är givetvis kommunikationerna. I en första omgång byggs Roslagsbanan ut med dubbelspår, förlängda perronger m.m. och med en utökad turtäthet. Täbys regionala stadskärna skall bli ett nav i kollektivtrafiknätet med utvecklade tvärförbindelser. En förbindelse mellan Roslags-Näsby och Arlanda är redan under utredning. Ett resecentrum utvecklas i Arninge. Såsta-Karby blir en ny bytespunkt när en förbindelse etablerats mellan Täby och Arlanda. I ett långsiktigt perspektiv skall en spårbunden kollektivtrafik nå centrala Stockholm. En övergripande lösning för hela Stockholmsregionen blir då Roslagspilen med ny kapacitet bland annat över Saltsjö-Mälarsnittet. Näringslivsutvecklingen i Stockholm Nordost kommer att underlättas genom att en för kommunerna gemensam näringslivsresurs inrättas. För Täbys del skall närheten till Vetenskapsstaden (KTH, Karolinska Institutet och Stockholms Universitet) utnyttjas. Ett led i detta är att öka antalet student- och forskarbostäder. För Täby innebär visionen Stockholm Nordost att en tät stadsmiljö etableras inom en regional stadskärna, som stimulerar ekonomisk tillväxt i hela Stockholm Nordost. Genom att expansionen koncentreras till vissa stadsliknande områden kan målsättningen om halva Täby grönt bli gällande även framgent. Det kommer vidare att finnas ett varierande utbud av boende, näringsliv och kultur. Den regionala stadskärnan Täby-Arninge kommer dessutom att förstärka Nordostsektorn inom Stockholmsregionen. Den södra delen av stadskärnan omfattande Roslags-Näsby, Täby Centrum och Galoppfältet kommer att utgöra stadskärnans ena tyngdpunkt med en intensiv markanvändning och god tillgänglighet till övriga regioner. Den andra tyngdpunkten - Arninge- kommer med sitt resecentrum att få en viktig funktion för Den regionala stadskärnan kommer alltså att vara komplett, men också stark genom en tillväxt baserad på goda förutsättningar för företagsamhet, ett brett utbud av utbildning och väl fungerande valfärdstjänster. Ännu en viktig faktor är tillgängligheten genom ett väl fungerande nät för gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Per-Axel Liljequist Källa: Stockholm Nordost! En vision för tillväxt (Broschyr utgiven av de sex nordostkommunerna) 6 VILLAINFO NR 2 JUNI 2012

7 ENERGIRÅDGIVNING Energiboken, från Byggnadsvårdsföreningen Svenska Byggnadsvårdsföreningen - se - har tagit fram Energiboken - energieffektivisering för småhusägare. I mail till VillaInfo beskriver förlaget den såhär: Energiboken Råd om energieffektivisering i vanliga småhus Energiboken. Energieffektivisering för småhusägare är en ny bok utgiven av Svenska byggnadsvårdsföreningen med stöd av Energimyndigheten. Här ger en lång rad forskare och andra experter råd om hur vanliga hushåll kan spara energi. Att hålla ett hus med värme och varmvatten innebär på våra breddgrader en avsevärd energiåtgång. För ett par år sedan räknade Energimyndigheten ut att den svenska bebyggelsesektorn i sin helhet står för ungefär hälften av landets totala elförbrukning. Det konstaterades samtidigt att om samhället ska kunna uppnå de antagna miljökvalitetsmålen, är det helt nödvändigt att byggnadernas energibehov minskar och att användningen av förnyelsebar energi ersätter fossila bränslen. För Byggnadsvårdsföreningen, som i snart fyra decennier har värnat bebyggelsemiljöer från alla tider, har frågan om husens energiförbrukning alltid varit aktuell. Låg energiförbrukning är ofta en förutsättning för att äldre byggnader skall kunna bevaras och många människor har vänt sig till föreningen för att få tips om lämpliga energibesparande åtgärder. Lättillgänglig information som gäller småhus och är skriven av oberoende fackmän har i stort sett saknats. Energiboken är indelad i 13 kapitel som behandlar olika aspekter av bostadshuset och dess energiförbrukning. Nämnas kan arkitekterna Cecilia Björks och Laila Reppens kapitel som beskriver karaktäristiska drag hos villor från olika epoker, och deras olika konstruktiva uppbyggnad. Det är en viktig kunskap för den som skall välja rätt energibesparande åtgärder. I ett annat kapitel sammanställer Varis Bokalders, arkitekt och expert på ekologiskt byggande, egenskaperna hos olika isoleringsmaterial och i vilka sammanhang de passar. Den grundläggande frågan om vad som är komfort belyses av Håkan Nilsson, teknologie doktor. Civilingenjör Mikael Söderström Rosén beskriver olika uppvärmningssystem och byggnadsantikvarie Paul Hansson skriver om fönster som spelar en viktig roll för energiförbrukningen. Ett av budskapen som återkommer i flera av texterna är att varje hus och familj har sina behov som kräver sina särskilda lösningar. Texterna har många fotografier och artiklarna är försedda med förklarande illustrationer av Lars Hammarlin. Boken är en viktig motvikt till den omfattande marknadsföring av mer eller mindre effektiva produkter och Välkommen till värme och ren luft Ventilation och Värmepumpar. Specialité: ComfortZone = Frånluftvärmepumpen i stället för bergvärme ( Ventilation, Fläktrenovering, Spisfläktar, Radonåtgärder m.m. Energideklaration och Obligatorisk VentilationsKontroll (OVK) A V Konsult Lyngå AB Visningslokal: Enebybergsvägen åtgärder för energieffektivisering som riktas till småhusägare genom direktutskick och annonser i tidningar. Den ger också en objektiv bild av vilka isoleringsmaterial och metoder för energieffektivisering som står till buds. I Energiboken finns många exempel hur man kan hålla värmen i sitt hus, oavsett om det är byggt på 1920-talet eller för tio år sedan. Byggnadsvårdsföreningen har ställt samman en bok som innehåller ett smörgåsbord av åtgärder. Energiboken - energieffektivisering för småhusägare Utgiven av Svenska byggnadsvårdsföreningen med stöd från Energimyndigheten september 2011 ISBN sidor, 94 bilder, 42 pedagogiska illustrationer Rekommenderat pris: ca 279 kr Boken kan köpas vis webbsidan ovan. Vi har några ex. av boken för utlottning till intresserade. Hör av dig på mejl till spray.se eller tel.: om du är intresserad av att vara med i lotteriet. Tips, felanmälan via nätet! Täby kommun har gjort det enklare för dig att få service - gör dina ärenden dygnet runt! På Täby kommuns hemsidas ( första sidas vänsterkant hittar du: Mest besökta sidor Klicka på e-tjänster och på denna sidas vänsterkant hittar du följande: Hitta direkt Felanmälan, frågor och synpunkter Klicka på felanmälan. Därefter kan du exempelvis gå in på Frågor och svar eller Kontakta oss. Genom den här e-tjänsten kan du uppmärksamma Täby kommun på eventuella brister eller fel som finns i exempelvis gaturum, parker eller kommunalt ägda fastigheter. VILLAINFO NR 2 JUNI

8 AVSÄNDARE: TÄBYKRETSEN AV VILLAÄGARNA, C/O KARLSSON, TENORVÄGEN 36, TÄBY ons Täbykretsen av Villaägarnas Riksförbund består av: Täby Villaägareförening Ella Parks Villaägareförening Näsby Fastighetsägareförening Kvalitet räcker längre! VÅRERBJUDANDE 25% på isolerglas Går ej att kombinera med andra erbjudanden. Tel Typsnitt Times bold italic gemen för krets och förening höjd = luften mellan logo och linje (tumregel: logobredd 70 mm, text 14 pt.) (Krets undantagsvis versal om läslighet så kräver) Region versal rak fet text Skog & Trädgård! Fristående används om logon är så liten (<45 mm) att text blir oläslig (<9pt). Fristående också där flera organisationsdelar presenteras tillsammans. pms 2747 cmyk Försäljning Service pms 186 cmyk Verkstad pms-färger röd 186, blå 2747 undertexter times... med new roman flera! fetkursiv MÄRSTA: Måby NÄSBY PARK: Nytorpsvägen 16 A Öppet vardagar 7-18, lördagar Allt från original till färdig trycksak! Broschyrer - Kuvert - Visitkort Tidningar - Årsredovisningar m.m. Tel Fax Företag med rabatter och erbjudanden: ACTIC AB Allglas Arne Erikssons Snickeri Autoeliten AB Autoexperten Täby Bad & Värme Bra Energi - IVT Bygma Cramo AB Danderyds Måleri AB Däckhandlarna Elementa AB Belab Elbutik Ella Trädgård Energifoto AB Ensta Lås Flügger Färg Hagby Trä Happy Homes HusmanHagberg mäklare Höganäs Kakelcentrum Jan Jägholm Fastighetsmäklare AB Kajkal Kvicktvätt Lannebjers Glasmästeri Mäklarringen i Täby Nordsjö Idé & Design / Täby Färg & Tapet Norrortsmäklarna Proffs- & Fritidsmaskiner Securitas Direct, Mats Falk Svensk Fastighetsförmedling Svenska Termoinstrument Trädfällarlaget Täby Bil- & Båtradio AB Täby Danderyds Lås Täby Mäklarna AB Täby Nyans AB Vallentuna Glasmästeri Gå in på för att se alla våra rabatter och erbjudanden som du som medlem kan ta del av. Gå även in på vår lokala hemsida Visa medlemskort vid köp Rabatter och förmåner gäller ej specialerbjudanden, reapriser, nettoprissatta varor mm. Rikstäckande lista finns hos Villaägarnas Riksförbund. Reservation för förändringar i villkoren. Har du bra idéer? Styrelsen tar gärna emot hjälp eller att du kommer med idéer och förslag som vi kan ta upp i styrelsen för att göra Täby bättre att bo i. Du är välkommen med din insats, även som extraresurs vid enstaka tillfällen. Kontakta gärna på vår mejladress: Medlemsservice Villaägarnas Riksförbund Box 7118, Sollentuna Besöksadress: Villaägarnas Hus, Johan Berndes väg 8 10 tel fax ABC-regionen Box 7120, Sollentuna Besöksadress som ovan. tel fax Bli medlem i Täby Villaägareförening Medlemsavgift 380 kr. Ange kod 1161 Villaägarnas Riksförbund: PG Utgivare Täbykretsen av Villaägarna c/o Karlsson, Tenorvägen 36, Täby swipnet.se Ansvarig utgivare Bernt Karlsson tel Redaktion Per-Axel Liljequist, tel Ulf Carleson, tel Grafisk produktion Anders Kjellberg & Co AB, Tryck Tryckeri AB Orion, Täby Upplaga: ex Distribution Eila Seel, Täby idrottsungdomar och skolklasser Annonser Ann Wennström, Paladema VILLAINFO NR 2 JUNI 2012

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 APRIL 2012. Årsmöte. i Täby Villaägareförening. Torsdagen den 12 april i Hönshuset på Karby Gård

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 APRIL 2012. Årsmöte. i Täby Villaägareförening. Torsdagen den 12 april i Hönshuset på Karby Gård TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 APRIL 2012 Gamla nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till förhandlingarna vid föreningens årsmöte. Karby Gård är en Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta

Läs mer

INBJUDAN TILL VALDEBATT 11/6 Debattkväll med Täbys politiker

INBJUDAN TILL VALDEBATT 11/6 Debattkväll med Täbys politiker Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta kanter inkl undertext, ca 1/6 = 16% av hela bredden TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2014 INBJUDAN TILL VALDEBATT 11/6 Debattkväll med Täbys politiker Täby

Läs mer

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2012 Höstmöte 18/10 Debatt om det nya Täby Täby håller på att omvandlas. Täby Centrum, Galoppfältet och Arninge ska i framtiden bli en regional stadskärna för Stockholms

Läs mer

Täby Villaägareförenings

Täby Villaägareförenings TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2010 Täby Villaägareförenings årsmöte Erik Andersson och Leif Gripestam Årsmötet hölls på Täby Park Hotel och bevistades av närmare ett hundratal medlemmar. Mötet inleddes

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2011. Täby Villaägareförening kallar till. Årsmöte. Tisdagen den 12 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2011. Täby Villaägareförening kallar till. Årsmöte. Tisdagen den 12 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2011 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Tisdagen den 12 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 Gamla, nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till

Läs mer

Täbys kommunikationer framöver

Täbys kommunikationer framöver TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2013 Årsmöte 9/4 Tvärbana till Arlanda? Täbys kommunikationer framöver Utvecklingen av kommunikationerna i Täby är en väsentlig fråga för de flesta av Täbys villaägare.

Läs mer

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar 2012-10-26 Stockholm Nordost Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Analysenheten, Robert Örtegren Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Regional

Läs mer

Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna

Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 SEPTEMBER 2010 Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna I översiktsplanen 2010-2030 för Täby kommun finns angivet tre stora utbyggnadsområden, nämligen Arninge, Galoppfältet

Läs mer

Du måste reagera snabbt för ditt hem kan vara övertänt på 2 minuter!

Du måste reagera snabbt för ditt hem kan vara övertänt på 2 minuter! TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 DECEMBER 2011 Du måste reagera snabbt för ditt hem kan vara övertänt på 2 minuter! På 1950-talet kunde det ta 15 minuter för en lägenhet att bli övertänd. Möbler och inredning

Läs mer

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost 2013-12-06 Handläggare: Mikael Engström Stockholms läns landsting tel. dir: 076 643 96 70 registrator.lsf@sll.se Shula Gladnikoff Diarienummer LS 1304-0578 tel. dir. 076 643 96 73 RUFS 2010 - aktualitet

Läs mer

Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011

Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2011 Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011 Årsmötet inleddes som vi brukade med ett föredrag i en angelägen fråga för våra medlemmar. Vad kunde vara mer aktuellt

Läs mer

Täby kommuns utbyggnad

Täby kommuns utbyggnad TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 DECEMBER 2009 Täby kommuns utbyggnad Ett problem som en del villaägare kan uppleva är avståndet mellan de styrande i kommunen och den enskilde villaägaren. Det kan exempelvis

Läs mer

Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan

Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2013 Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta kanter inkl undertext, ca 1/6 = 16% av hela bredden Täby

Läs mer

Årsmöte Onsdagen den 9 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30

Årsmöte Onsdagen den 9 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2014 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Onsdagen den 9 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 Vid årsmötet kommer Villaägareförbundets nyblivne förbundsdirektör

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2009 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Tisdagen den 21 april kl. 19.00 på Täby Park Hotell, Kemistvägen 30 Inbjuden gästtalare är Vice Förbundsdirektör Joacim

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008. pms 2747 pms 186. Hembygdsföreningens gökotta på Skansberget.

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008. pms 2747 pms 186. Hembygdsföreningens gökotta på Skansberget. TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Tisdagen den 22 april kl 19.00 på Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 Inbjuden gästtalare Lothar Lammertz Ordförande i Täby

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-02-13 3 Yttrande, ersättningstrafik 2014 (KS 2014.029) Beslut Näringslivs- och planutskottet beslutar att

Läs mer

Det nya Täby Plan för Täby kommun 2010 2030

Det nya Täby Plan för Täby kommun 2010 2030 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 SEPTEMBER 2008 Det nya Täby Plan för Täby kommun 2010 2030 Typsnitt Times bold italic gemen för krets och förening höjd = luften mellan logo och linje (tumregel: logobredd 70

Läs mer

Höstmöte den den 23/10 Villaägarnas höga beskattning

Höstmöte den den 23/10 Villaägarnas höga beskattning TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 DECEMBER 2013 Höstmöte den den 23/10 Villaägarnas höga beskattning Höstmötet hade som tidigare år förlagts till Täby Park Hotel och behandlade villaägarnas fortfarande höga

Läs mer

Villaägarnas höga beskattning

Villaägarnas höga beskattning TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2013 Dialog om den nya stadsdelen på galoppfältet Här skulle kunna skapas möjligheter för ett bättre kulturutbud. En naturlig samlingsplats som inte bara är ett shoppingcentrum.

Läs mer

Täby centrum - Arninge

Täby centrum - Arninge resurs pporten e vs i de yttre Täby centrum - Arninge Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen e i den Täby centrum Arninge Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen Uppföljning av utvecklingen i de

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

DEBATT OM DET NYA TÄBY

DEBATT OM DET NYA TÄBY TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 december 2012 DEBATT OM DET NYA TÄBY Täby Villaägareförenings höstmöte den 18 oktober Höstmötet hade i år förlagts till Täby Park Hotel och arrangerats som en debattafton med

Läs mer

Yttrande över Täby kommuns förslag till översiktsplan 2010 2030

Yttrande över Täby kommuns förslag till översiktsplan 2010 2030 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 NOVEMBER 2008 Yttrande över Täby kommuns förslag till översiktsplan 2010 2030 Som vi informerade om i förra numret av VillaInfo har en översiktsplan utarbetats för Täby kommun.

Läs mer

Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost. Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist

Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost. Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist Hur växer Nordost? Svag sysselsättningstillväxt i Nordost Stockholms

Läs mer

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Bostadsrätterna arbetar också fokuserat med opinionsbildning och information för att påverka samhället till bostadsrättens fördel. Ett

Läs mer

(Markeringarna på kartan överensstämmer inte alltid med antalet anmälningar pga. olika anledningar, t.ex. felkodning av anmälan).

(Markeringarna på kartan överensstämmer inte alltid med antalet anmälningar pga. olika anledningar, t.ex. felkodning av anmälan). Sida 1 av 3 Polismyndigheten i Stockholms län Söderorts polismästardistrikt Farsta närpolisområde Grannsamverkan i Farsta Månadsbrev mars Aktuell info i Farsta närpolisområde för perioden: mars 2014 Inbrott

Läs mer

Trassel och tråd i Täby

Trassel och tråd i Täby TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 SEPTEMBER 2011 Trassel och tråd i Täby Telias fibernätutbyggnad, ett stolpskott Några citat från inblandade parter. TeliaSonera/Skanova: Mycket har förändrats på 100 år då telelinjerna

Läs mer

Den vår de svage kallar höst...

Den vår de svage kallar höst... Den vår de svage kallar höst...... skaldade poeten Erik Axel Karlfeldt. Och visst finns det mycket att uppskatta med hösten friska men lite kalla molnfria soliga dagar, trädens bladverk färgas i varm färgprakt,

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel

Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel Störst på bostadsrätt HSB är Sveriges främsta boende aktör och har över 90 års erfarenhet av bostadsmarknaden. HSB är en kooperativ organisation, vilket innebär

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott!

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott! Ett tryggt Halland att leva och bo i Att förebygga inbrott! Under 2010 anmäldes omkring 20 000 bostadsinbrott i Sverige, ca 700 av dem skedde i Halland. Inbrott i bostaden står för en procent av alla anmälda

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Protokoll för Olovslunds trädgårdsstadsförings årsmöte 2010-03-25 kl. 18,30

Protokoll för Olovslunds trädgårdsstadsförings årsmöte 2010-03-25 kl. 18,30 Protokoll för Olovslunds trädgårdsstadsförings årsmöte 2010-03-25 kl. 18,30 1 Årsmötets öppnande Mötesdeltagarna hälsades välkomna av OTF:s ordförande 2 Dagordningens fastställande Mötet fastställde dagordningen.

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG. Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg

INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG. Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg Sidan 1 av (13) INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg Program: 18.00 18.30 Samling och registrering

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost 2013-09-10 Handläggare: Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Enheten för samhällsplanering Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Länsplan

Läs mer

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 Medlemmar i Blåsippans samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Onsdagen den 18 mars kl 19:00 i Furubergsskolans matsal. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Godkännande av

Läs mer

Kraftiga prisuppgångar på marknaden förefaller drivas av fundamenta

Kraftiga prisuppgångar på marknaden förefaller drivas av fundamenta Bakgrund Det pågår en intensiv debatt om huruvida det föreligger en boprisbubbla som kan få allvarliga konsekvenser för samhällsekonomin Debatten rör främst Stockholmsregionen, även om också andra delar

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Framtid Framgång Framkomlighet. En vision för tillväxt 2010 2040. Förslag 2012-02-29 Vision Stockholm Nordost 1

Framtid Framgång Framkomlighet. En vision för tillväxt 2010 2040. Förslag 2012-02-29 Vision Stockholm Nordost 1 Framtid Framgång Framkomlighet En vision för tillväxt 2010 2040 Förslag 2012-02-29 Vision Stockholm Nordost 1 Innehåll Samarbete för en stark vision.... 3 Framtid, framgång, framkomlighet.... 4 Stadsstruktur...

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland Att förebygga inbrott Bostadsinbrott är ett prioriterat brottsområde Inbrott i bostaden står för en mindre del av alla anmälda brott i Sverige. Men det är

Läs mer

Protokoll fört vid vår- och årsmötet för Villaägarna Tygelsjö / V. Klagstorp måndagen den 26 Mars 2012

Protokoll fört vid vår- och årsmötet för Villaägarna Tygelsjö / V. Klagstorp måndagen den 26 Mars 2012 Protokoll fört vid vår- och årsmötet för Villaägarna Tygelsjö / V. Klagstorp måndagen den 26 Mars 2012 1. Mötets öppnande Alf Christensson hälsade alla välkomna till Villaägarna Tygelsjö-Västra Klagstorps

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Villaägarna i Karlskoga

Villaägarna i Karlskoga Villaägarna i Karlskoga Årsmöte med Villaägarna i Karlskoga 2011-03-28 Dagordning 1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande. 2. Fråga om mötets behöriga utlysning. (kallelse den 8 mars per post)

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Information Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Västerortspolisen informerar: Lite råd inför sommaren Snart kommer den efterlängtade sommarledigheten. En del av oss tar dagen

Läs mer

Del A: Vilka använder telefonrådgivningen? Redovisning av delprojekt 2A i Verkningsgradsprojektet

Del A: Vilka använder telefonrådgivningen? Redovisning av delprojekt 2A i Verkningsgradsprojektet Del A: Vilka använder telefonrådgivningen? Redovisning av delprojekt 2A i Verkningsgradsprojektet Per Bengtson, Grön idé AB, juni 2005 A1. Bakgrund...1 A2. Metod...1 A3. Resultat...3 A4. Slutsatser...7

Läs mer

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN GRAFISKT PROFILPROGRAM INLEDNING Hur handlar en människa när det börjar brinna, på tre olika sätt enligt Amos Oz: 1. Hon springer från eldsvådan så fort hon bara kan och struntar i alla dem som inte kan

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland Att förebygga inbrott Bostadsinbrott är ett prioriterat brottsområde Inbrott i bostaden står för en mindre del av alla anmälda brott i Sverige. Men det är

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB

Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB Närvarande : Lars Herrstedt-Rosén (LHR), Alf Christensson (AC) Håkan Sköld (HS), Robert Jensen

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2010 Kallelse Årsmöte i Täby Villaägareförening Onsdagen den 14 april kl 19.00 Täby Park Hotell Kemistvägen 30 Gamla, nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till

Läs mer

RTF-Bladet. God Jul! Medlemsblad för Råcksta Trädgårdsstadsförening. Nr 4 2015. Årsmöte 30 januari 2016. MärkDNA ökar tryggheten

RTF-Bladet. God Jul! Medlemsblad för Råcksta Trädgårdsstadsförening. Nr 4 2015. Årsmöte 30 januari 2016. MärkDNA ökar tryggheten RTF-Bladet Medlemsblad för Råcksta Trädgårdsstadsförening Nr 4 2015 God Jul! I detta nummer bland annat: Årsmöte 30 januari 2016 Kallelse Läs mer på sid 3 MärkDNA ökar tryggheten Info om Smartwater Läs

Läs mer

Villastaden Solhem. Solhems villaägarförening inbjuder till årsmöte

Villastaden Solhem. Solhems villaägarförening inbjuder till årsmöte Villastaden Solhem Solhems villaägarförening inbjuder till årsmöte Tisdagen den 4 april kl 19 00-21 30 i Spånga Församlingshus, Värsta Allé 1. 19 00 Årsmötesförhandlingar enligt dagordning på baksidan

Läs mer

Stämman utser presidiet enligt valberedningens förslag.

Stämman utser presidiet enligt valberedningens förslag. Extra föreningsstämma Datum: 2010-03-01 Tid: Kl. 18:30 Plats: Umeå folkets hus, Studion. 1 Stämmans Öppnande Styrelseordförande hälsar alla välkommen till mötet. Han riktar ett speciellt välkommen till

Läs mer

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser.

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. ett år senare! 2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. 2011 "Av säljaren accepterat pris - en frivillig överenskommelse mellan fastighetsmäklarna i Stockholms

Läs mer

DYRT VATTEN I TÄBY. ROT-AVDRAGET-så här fungerar det. En ny dagvattenavgift. När Roslagsvattens septemberfaktura

DYRT VATTEN I TÄBY. ROT-AVDRAGET-så här fungerar det. En ny dagvattenavgift. När Roslagsvattens septemberfaktura TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2009 DYRT VATTEN I TÄBY En ny dagvattenavgift När Roslagsvattens septemberfaktura nyligen kom till Täbys villaägare medföljde en skrivelse från kommunen med information

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.se KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA Tid: Måndagen den 2 april 2012, kl 19.00 Plats: Nösnässkolan Den medlem

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2009

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2009 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2009 Täby Villaägareförenings årsmöte Årsmötet hölls den 21 april på Täby Park Hotel och bevistades av ett flertal medlemmar. Till ordförande för mötet valdes Göran Wahlund.

Läs mer

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö GRAFISK MANUAL Logotyp Landstinget Dalarnas logotyp består av två enheter, symbol och namn. Landstingets symbol är en kombination av bokstäverna L och D. De bildar en symbol som är enkel att använda och

Läs mer

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5 GRAFISK MANUAL 2008 Den grafiska profilens grundpelare är logotypen som tillsammans med typografiska regler bildar en enhet som ger läsaren en tydlig signal om vem som är avsändaren Innehåll Förord - Grafiska

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

Verksamhetsplan 2008 Villaägarna Degerfors

Verksamhetsplan 2008 Villaägarna Degerfors 1 (5) 1 Inledning 1.1 Föreningens uppdrag Leverera nytta till våra medlemmar och förbättra villkoren för kommunens småhusägare. Föreningens arbete ska fokuseras på merparten av medlemmarnas intresse till

Läs mer

Inventering av brister och behov av åtgärder i transportinfrastrukturen

Inventering av brister och behov av åtgärder i transportinfrastrukturen 2013-02-22 Stockholm Nordost Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Enheten för samhällsplanering Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Inventering

Läs mer

Gå på avslut gå med i Säljarnas!

Gå på avslut gå med i Säljarnas! Gå på avslut gå med i Säljarnas! Yrkesförbundet för dig som jobbar med försäljning. Att vara säljare är världens bästa jobb. I alla fall om du frågar oss. Friheten, utmaningen och den individuella prestationen

Läs mer

Framtid Framgång Framkomlighet. En vision för tillväxt 2010 2040. Vision Stockholm Nordost 1

Framtid Framgång Framkomlighet. En vision för tillväxt 2010 2040. Vision Stockholm Nordost 1 Framtid Framgång Framkomlighet En vision för tillväxt 2010 2040 Vision Stockholm Nordost 1 Innehåll Samarbete för en stark vision.... 3 Framtid, framgång, framkomlighet.... 4 Stadsstruktur... 8 Effektiva

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Val/sunds Samfällighetsförening i OIK's klubblokal.

Protokoll fört vid årsmöte i Val/sunds Samfällighetsförening i OIK's klubblokal. Protokoll fört vid årsmöte i Val/sunds Samfällighetsförening 2013-04-16 i OIK's klubblokal. 1. Mötets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat. 2. Fastställande av dagordning/årsmötets

Läs mer

Information från Brf Trädgårdsstaden

Information från Brf Trädgårdsstaden Infoblad nr 1, februari 2015 Nu har julen passerat och vi har fått lite snö och kyla. Även vintern kan ha sin tjusning, bifogad bild togs en kväll när nysnön lagt sig. Vi ser fram mot en vårvinter med

Läs mer

Kyrkoklenoder kom hem med hjälp av märk- DNA

Kyrkoklenoder kom hem med hjälp av märk- DNA Information Polisområde Stockholm nord Kyrkoklenoder kom hem med hjälp av märk- DNA Då polisen stoppade en bil i Bromma i västra Stockholm i våras, hittade polis-patrullen en mängd misstänkt stöldgods

Läs mer

Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo)

Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo) Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo) Miljö- och samhällsbyggnads- Sollentuna den 9 januari 2006 departementet

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året.

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året. TÄVLINGAR 2012 24 Mars Våffelracet 15 April RS och FRS Sprintcupen 17 Maj Torsdagsrally Sprintcupen 21 Juli Midnattssolsrallyt 3 Aug. Kvällsrally 18 Aug Kräftracet 1 Sept Rally EMK Kannan 20 Okt Sprintcupen

Läs mer

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014 Bergvärme hetast Trendspaning Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust

Läs mer

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall PROTOKOLL från ÅRSMÖTE 2013 21 mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall Närvarande: 80-talet röstberättigade medlemmar. 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Sture Henningsohn hälsade alla välkomna. Sture

Läs mer

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 3. Inledning 4 6. Märke Huvudmärke. Varianter. Tillämpning. 7 9. Typsnitt Huvudtypsnitt. Webbtypsnitt. 10. Färger Huvudfärger. Komplementfärger. Webbfärger INLEDNING Den grafiska

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-12-12 140 Yttrande, vägplan och detaljplan för Arninge resecentrum samt järnvägsplan för Roslagsbanan,

Läs mer

bladet Årsberättelse Inbjudan Årsmöte Vintertäckning Utan bottenfärg erade aktiviteter 2013 Medlemstidning för Svenska S-30-förbundet förbundet

bladet Årsberättelse Inbjudan Årsmöte Vintertäckning Utan bottenfärg erade aktiviteter 2013 Medlemstidning för Svenska S-30-förbundet förbundet S - -bladet bladet Årsberättelse Inbjudan Årsmöte Vintertäckning Utan bottenfärg Planerade erade aktiviteter 2013 Nr 1 Feb 2013 Medlemstidning för Svenska S-30-förbundet S förbundet Insidan Svenska S30

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4 Bostadsutskottet: Motion gällande: Hur kan vi lösa bostadsbristen bland ungdomar i Stockholm? Inledning: Boverket varnar för förvärrad bostadsbrist 1. Att ha en egen bostad är en självklarhet för många,

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Är du bortrest eller är du på jobbet?

Är du bortrest eller är du på jobbet? Är du bortrest eller är du på jobbet? Nu är vi inne i sommar- och semestertider då många av oss reser bort och lämnar våra bostäder. Med hjälp av statistik och tidigare erfarenheter vet vi att någon tyvärr

Läs mer

Delrapport: Svenskarna om boendeekonomi BOBAROMETERN. februari 2006. Sida 1

Delrapport: Svenskarna om boendeekonomi BOBAROMETERN. februari 2006. Sida 1 BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om boendeekonomi februari 2006 Sida 1 Välkommen till Bobarometern Innehållsförteckning Sida Bobarometern är en undersökning från Svensk Fastighetsförmedling som regelbundet

Läs mer

4 av 10 tomtägare betalar för hög fastighetsskatt

4 av 10 tomtägare betalar för hög fastighetsskatt 4 av 10 tomtägare betalar för hög fastighetsskatt Systematiska fel i Skatteverkets taxering av obebyggda tomter Daniel Liljeberg, chefekonom 20 december 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida

Läs mer

1800-talets Stockholm

1800-talets Stockholm Stockholm 1800-2200 1800-talets Stockholm Befolkning Omkring år 1850 hade Stockholm ca 93 000 invånare vilket är väldigt lite om man jämför med med de ca 900 000 människor som idag räknas tillhöra Stockholms

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer