INBJUDAN TILL VALDEBATT 11/6 Debattkväll med Täbys politiker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INBJUDAN TILL VALDEBATT 11/6 Debattkväll med Täbys politiker"

Transkript

1 Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta kanter inkl undertext, ca 1/6 = 16% av hela bredden TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2014 INBJUDAN TILL VALDEBATT 11/6 Debattkväll med Täbys politiker Täby Villaägareförening anordnar en debatt om Täbys pågående omvandling. Antalet invånare förväntas öka från i år till över år De centrala delarna av Täby håller på att få en tät stadsmässig bebyggelse. Det planeras för ca lägenheter och om 20 år kommer flertalet invånare i Täby att bo i flerbostadshus. Det skapar nya behov och FOTO:ROSENBERGS/ÅWL innebär nya utmaningar. Livet i Täby påverkas för alla som bor här. "Om invånarna trivs så vill också andra bo i Täby Trivsel och hållbar utveckling är utgångspunkten för de två teman som ska avhandlas vid debatten. Utvecklingen av Hammarby Sjöstad visar att det är svårt att förutse demografiska effekter när ett område expanderar snabbt. Görs inte utbyggnaden i etapper som utvärderas stegvis så blir det extra svårt att för kommunen i sin helhet skapa det serviceutbud och de rekreationsmöjligheter som verkligen svarar mot den nya åldersstruktur och förändrade efterfrågan som inflyttningen ger upphov till. Mycket talar för Årsmötet var i år förlagt till Täby Park att antalet barnfamiljer kommer att öka Hotel och ett stort antal medlemmar avsevärt mer än kommunen idag planerar hade mött upp. Mötet inleddes med för, samtidigt som Täby redan har ett föredrag av Villaägareförbundets flaskhalsar i trafiken och det råder en direktör Gunnar Jansson. Han började stor brist på idrottshallar för våra barn med en kort resumé över förbun- och ungdomar. dets traditionella frågor som villaskatter Tema 1: Hur vill ditt parti öka samt bygg- och energimarknaden. trivseln i Täby de närmaste fyra åren? Det stora problemet för villaägarna Vad ska ske för barn och ungdom? inom skatteområdet är idag flyttskatterna, För de som arbetar? För de äldre? som består av stämpel och kapi- Och hur skall utvecklingen ske i etaptalvinstskatter. I stämpelskatten ingår lagfartsavgifter (1.5 %), pantbrevsskatt (2 %) och moms på nybyggnad. Kapitalvinstskatten (reavinstskatten) Typsnitt Times bold italic gemen uppgår till 22 %. De höga flyttskatterna medför en inlåsning på bostads- för krets och förening höjd = luften mellan logo och linje (tumregel: logobredd 70 mm, text 14 pt.) marknaden med minskat byggande av (Krets undantagsvis versal om läslighet så småhus kräver) och bostadsbrist som följd. Region versal rak fet text När det gäller byggmarknaden har Fristående används om logon är så liten (<45 Attefallshusen mm) kommit i blickpunkten att text blir oläslig (<9pt). genom att de kan förstärka äganderätten och småhusägarnas ekonomi. Fristående också där flera organisationsdelar presenteras tillsammans. Läget är nu att en proposition har Fortsättning på sid 2 pms 2747 pms 186 cmyk cmyk per och genomföras på ett långsiktigt hållbart sätt. Tema 2: Öppenhet, information och medborgardialog är nödvändiga redskap för att få Täbyborna att tycka om förändringarna. Hur får vi alla i Täby att känna samhörighet och delaktighet i det som sker? pms-färger röd 186, blå 2747 undertexter times new roman fetkursiv Kom till Täby Park Hotel den 11:e juni kl Du får information, lite kaffe och möjlighet att ställa frågor till partierna. Till mötet inbjuds företrädare för de politiska partierna i kommunfullmäktige. Alla Täbybor är välkomna. Täby Villaägareförenings årsmöte Inbjudan till valdebatt 1 Täby Villaägareförenings årsmöte 1 Ordförandes spalt 2 Yttrande Hagby kraftvärmeverk 3 Frågor till partierna 4 Brandspridning i radhuslängor 6 Medborgardialog Galoppfältet 7

2 LEDAREN Ordföranden har ordet Hej Alla Villaägare. I år är det supervalår. Det 25/5 väljer/valde vi till EU parlamentet. I höst den 14 september är det kommunal, landsting och Riksdagsval. Därför har vi anordnat en valdebatt på kommunal nivå med alla politiska partier som sitter i fullmäktige i Täby den 11 juni på Täby Park Hotell. Alla är hjärtligt välkomna att lyssna och ställa frågor till våra politiker. Mer om detta i tidningen. Villaägarnas Dag 30/8. Villaägarnas Riksförbund har beslutat att utse den 30 augusti till Villaägarnas dag. Det kommer vi Villaägarna i Täby att fira på något vis. Vi har inte ett färdigt program ännu det återkommer vi till. Släpvagnen. Vi har fått problem med utlåningen av vår släpvagn. Men vi jobbar på att lösa detta. OBS vagnen lånas ut 3 timmar gratis, sedan kostar det pengar. Det går inte att lämna in den och låna den omedelbart igen då måste man betala för sig. Gäller alla som lånar/hyr. Dessutom måste man vara medlem i villaägareföreningar i Täby anslutna till Villaägarnas Riksförbund och ha betalt årsavgiften. Skador på vagnen som man orsakat måste man ersätta! Vagnen lånas/ hyrs via Nice Garden, Bryggare Bergs väg i Enebyberg. Med många glada sommarhälsningar. Bernt Karlsson. Ordförande Fortsättning från sid 1 lagts till Riksdagen och ikraftträdande sker den 2 juli 2014 om förslaget bifalles. Inom energisektorn har elnätspriserna blivit aktuella, då det finns stora variationer i debitering för i stort sett samma elnätsdistribution. Detta kommer förbundet att bevaka. Problem med hantverkare är Sveriges största konsumentproblem. Gunnar Jansson informerade därför om Villaägarnas satsning på ett trygghetspaket Garanterat Renoverat, som är ett unikt medlems- och trygghetspaket för alla medlemmar. Det innebär att kvalitetssäkrade Gunnar Jansson, Villaägareförbundets VD hantverkare kan nås på nätet via brabyggare.se. Vidare ingår en kollektiv skadeförsäkring, som täcker skador mellan kr för hantverksjobb, som förmedlats av BraByggare. Man kan komplettera med en individuell försäkring för skydd upp till kr. Vidare är projektet byggsäkrat av Anticimex. Vid en kvalitetssäkring av företag ingående i BraByggare sker kontroll av följande: Företagsuppgifter momsregistrering, f-skatt och giltigt organisationsnr Kreditvärdighet alla anslutna företag kreditbevakas och stängs av vid problem Svartlistning bolag med stora kvalitetsproblem alt. syns på Råd och Röns lista stängs av Certifieringar uppgivna certifieringar och branschorganisationer kontrolleras Ansvarsförsäkring kontroll om företaget har en gällande ansvarsförsäkring Ytterligare stöd kan fås i form av omdömen med 1-5 stjärnor baserat på tidigare utförda arbeten, företagspresentation med information om företaget och referensjobb med bilder och information om referensuppdrag. Samarbetsavtal finns med följande organisationer: Golvbranschen, Byggkeramikrådet, Sveriges Byggindustrier, Brandskyddsföreningen, Målarmästarna. Härutöver kontrolleras certifieringar för en rad olika branschorganisationer. För det enskilda bolaget finns möjlighet att få ett omdöme med 1-5 stjärnor baserat på tidigare arbeten, en företagspresentation med uppgifter om företagets referensjobb med bilder och information om referensuppdrag. Gunnar Jansson avslutade sitt föredrag med att ge en information om framtidsfrågor för Villaägarna. Viktiga frågor är här medlemsutvecklingen, intressepolitiska utspel och att följa samhällsutvecklingen. Vidare väsentliga frågor för den enskilde villaägaren är förmåner och rådgivning samt plånboks- och trygghetsfrågor. I anslutning till föredraget fanns det även möjlighet att ställa frågor, 2 VILLAINFO NR 2 JUNI 2014

3 VÄRMEKRAFTVERK I HAGBY vilket ledde till ett mycket aktivt informationsutbyte. Efter föredraget hölls Täby Villaägareförenings årsmöte. Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen för 2013 och beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Till ordförande omvaldes Bernt Karlsson. Peter Dartland, Patrik Ernby och Per-Axel Liljequist omvaldes för en tid av två år. Vid förra årsmötet 2013 valdes Ulf Carleson, Anders Jagraeus, Sverker Thorslund och Kathrin Wemgård för en tid av två år, varför de kvarstår till årsmötet Till ordinarie revisor valdes Tommy Thoweman och till ersättare Lars Björkman. På förslag av Ulf Lundman beslutade mötet att Ulf Lundman, som avsagt sig uppdraget som valberedare, får i uppdrag att fram till årsmötet 2015 inom Näsbyföreningen verka för att en ny valberedning kommer fram. Efter omröstningen var en majoritet av årsmötet för en oförändrad föreningsavgift, det vill säga 55 kr av de totalt 405 kr, som betalas till förbundet Per-Axel Liljequist Yttrande till Täby kommun över förslag till uppförande av ett kraftvärmeverk i Hagby. Villaägareföreningen i Täby har lämnat yttrande till Täby kommun över förslag till uppförande av ett kraftvärmeverk i Hagby. Nedan följer ett sammandrag av föreningens synpunkter. (Fullständigt yttrande finns att läsa på Villaägareföreningens hemsida). Villaägareföreningens invändningar kan sammanfattas så att vi anser att det i förslaget till detaljplan saknas en väl genomarbetad objektiv analys av olika lokaliseringsalternativ som på ett trovärdigt sätt väger in miljö-, kultur- och sociala aspekter i projektet. Vi är samtidigt inte emot att ett kraftvärmeverk placeras i kommunen och att ett fjärrvärmenät som betjänar de centrala delarna i Täby byggs. Genom närheten till tätorten finns påtagliga risker med utsläpp till luft och vatten samtidigt som landskapsbilden och den unika kulturmiljön i Hagby starkt påverkas negativt. Vi anser vidare att invånarna i Täby inte har fått tid och möjlighet att sätta sig in i och förstå de alternativ som finns och deras för- och nackdelar. En industrietablering som den föreslagna ska leva i mer än femtio år och måste kunna möta upp mot framtida ökade sociala krav i ett hållbart samhälle. Vi föreslår därför att en omprövning av projektet beslutas och genomförs där invånarna i Täby i en dialogprocess får uttrycka sin mening. Täby Villaägareförening Bernt Karlsson ordförande Vi vill bevara halva Täby grönt Bevara villakaraktären i våra småhusområden. Bygg studentbostäder i Roslags-Näsby och på Galoppen. Bygg en cykelstrada (supercykelväg) in mot Stockholm och västerut. Bygg nya infartsparkeringar vid Galoppen, Roslags-Näsby, Arninge och Karby. Fortsätta med skolvägsprojektet för ökad trafiksäkerhet för barnen. Fortsätta utveckla våra parker och lekplatser. Gilla oss på facebook VILLAINFO NR 2 MAJ

4 Frågor till partierna Inför valet har vi ställt ett antal villaägarnära frågor till de partier som finns representerade i Täby Kommunfullmäktige. Vi hoppas att kunna återkomma med ytterligare frågor i nästa nummer. Vill ditt parti sänka flyttskatterna, speciellt reavinstskatten, som f.n. med 22% i Sverige är väsentligt högre än i de flesta länder i Europa? Miljöpartiet ser problematiken med den s.k. flyttskatten, men vi har idag inga planer på att sänka den eftersom vi ser så stora behov av investeringar på skolan och miljöområdet höjdes reavinstskatten för att finansiera den nya fastighetsavgiften. Inför valet 2010 hade vi förslag att avskaffa uppskovsräntan finansierad av en skatt på de dyraste villorna. Detta sade dock väljarna nej till på uppmaning av Villaägarna. I dag ser vi inget budgetutrymme för sänkta flyttskatter men är öppna för finansieringsförslag. Vilket ser ditt parti som de viktigaste kommunikationsfrågorna i Täby? Kommer ditt parti verka för en ökning av antalet platser vid befintliga infartsparkeringar i Täby? Miljöpartiet arbetar för ett väl utbyggt nät av cykel och gångvägar. Det ska vara enkelt att åka kollektivt därför ska vi fortsätta att satsa på Roslagsbanan och planera för Tunnelbana till Täby samt utöka tvärförbindelserna med bussar. Ja. Det finns tydliga behov av infartsparkeringar för cykel och bil vid knutpunkter för kollektivtrafiken. Vi står bakom parkeringsstrategin som beslutats för Täby kommun. Parkeringsstrategin ger en gemensam inriktning för hur parkeringsfrågor ska hanteras, vilket uppmuntrar till ett ökat resande med kollektivtrafik och cykel för en hållbar stadsutveckling. Den enskilt viktigaste frågan är förstås att Tunnelbanan förlängs till Täby/Arninge. Den förstärkning som nu sker av Roslagsbanan är givetvis bra, men kommer aldrig att räcka till för att kunna möta Täbybornas växande behov av kollektivtrafik. Det behövs också bättre busstrafik till olika bostadsområden. Vi har deltagit aktivt i arbetet med att ta fram en ny parkeringsstrategi för Täby. Detta är helt nödvändigt när nya bostadsområden byggs ut i kommunen. För att detta ska bli bra så behöver matartrafiken med buss förstärkas betydligt. På vilket sätt vill ditt parti verka för att det blivande inomhusbadet i Täby kommer till Täbybornas bästa nytta? Hur ställer sig ditt parti till den typ av medborgardialog som genomfördes i Galoppen och att tillämpa sådan dialog inför kommande förändringar i kommunen? Vi önskar att skapa en badanläggning som säkrar att våra barn lär sig simma men också ytterligare utvecklar Täby Sims redan idag framgångsrika arbete. Badanläggningen ska vara energisnål och att miljövänlig rening av vattnet ska användas. Vi behöver en arena som är av nationell karaktär för att stärka den redan idag starka ungdomsaktivitet som pågår för att bygga vidare och säkra att alla barn får möjlighet till att utvecklas. Miljöpartiet vill satsa på mer konkreta åtgärder för en utvecklad medborgardialog. Det är viktigt att syftet med dialogen är tydlig och att dialogen ska göras i ett tidigt skede. Vi vill också skapa demokratiska mötesprocesser för att få fler innovativa förslag från medborgarna för att få bättre förankrade beslut. Ett nytt badhus i Täby börjar bli akut. För oss är det viktigt att detta inte ensidigt blir en simhall, utan ett bad för alla familjetyper. Det är nödvändigt att bredda besöksunderlaget för att kunna få ekonomi i en sådan här anläggning. Vi vill se ett badhus för alla Täbybor! Täby kommun behöver generellt sett bli betydligt bättre på att förankra beslut hos sina medborgare innan dessa fattas. Den nyvakna opinion vi nu kan se när det gäller kraftvärmeverket i Hagby är ett tydligt exempel på det. Vi ser gärna fler medborgardialoger! 4 VILLAINFO NR 2 JUNI 2014

5 Kapitalskatten bör sänkas för att stimulera investeringar och sparande. Vi kan dock inte lova när detta kan ske. Skatteuttaget på boende har sänkts med närmare 10 MDR/ år. Därför kan en reavinstskatt på 22 procent tills vidare accepteras. Ja, vi vill att reavinstskatten vid försäljning av bostäder ska sänkas. Den gör att människor som egentligen vill flytta stannar i sin bostad och stoppar upp flyttkedjorna. Reavinstskatten har en uppenbar inlåsningseffekt på bostadsmarknaden och vi anser att beskattningen måste ses över. Moderaterna är också mot återinförd fastighetsskatt som skulle ge Täbyborna en genomsnittlig skattechock på upp till kr per år. Ja! I vårt idéprogram för Stockholmsregionen föreslås att uppskovsräntan och uppskovstaket avskaffas. Vi vill också att taxeringsvärdesystemet tas bort och att nivån på reavinstskatten ses över eftersom dess effekter är förödande för flyttkedjan. Beslut om tunnelbana från Mörby till Täby och Arninge i kombination med en koppling Danderyd/ Mörby Solna. Sträckan Odenplan Solna är redan beslutad. Roslagsbanans upprustning och modernisering. En förlängning av Roslagsbanan till Arlanda. Vi vill ha en utbyggd Roslagsbana med 10-minuters trafik i högtrafik, en förlängning mot Arlanda, ny station i Arninge, fler och bättre separerade cykelbanor samt cykelstrada, fler tvärförbindelser och på sikt T-banan till Täby. Upprustningen av Roslagsbanan med 10-minuterstrafik och en kapacitetsökning på 80 % ska slutföras. I nästa steg vill vi utöka Roslagsbanan till Arlanda och Stockholm Central samt tunnelbanan till Täby från Odenplan via Mörby tillsammans med röd linje. Att Roslagsbanan byggs ut är viktigt, men en T-bana till Täby är nödvändigt. Bussförbindelserna inom Täby mellan de olika kommundelarna måste bli bättre liksom tvärförbindelserna. Sen behöver våra cykel- och gångbanor blir fler och hålla högre klass. Ja, det kommer vi att göra och det är viktigt med fler parkeringsplatser nära tåget. Sen kan inte alla räkna med att kunna parkera just intill stationen. Ja, det behövs speciellt vid Roslagsbananans knutpunkter, men även vid strategiska knutpunkter för busstrafik. Vi vill också ha fler säkra och vindskyddade cykelparkeringar runt om i Täby. Infartsparkering för bil och cykel minskar trafiken på vägarna. Vi vill skapa större infartsparkeringar i Arninge, Täby Galopp, Roslags Näsby och Karby vid Norrortsleden/Roslagsbanan. Mindre infartsparkeringar ska finnas vid Roslagsbanans stationer. Det är svår avvägning av hur marken på bästa sätt ska användas på attraktiva platser eftersom det behövs fler bostäder, men viktigt är att få till så många infartsparkeringsplatser som möjligt i t ex Roslags Näsby och Arninge. Badet ska i första hand se behoven hos simskolan, hos skoleleverna, hos motionärer, hos Täby SIM och samtidigt också ha en klar familjeinriktning. Vi vill se till att det blir ett förstklassigt bad i Täby. Täby behöver ett fräscht badhus. Vi vill att det skall finnas centralt i Täby nära kommunikationer. Vi vill bygga ett nytt badhus i centrala Täby som ska stå klart i god tid innan det gamla badet stängs. Ett nytt bad med 50-metersbassäng, undervisningsdel och inslag av familjebad ska kunna erbjuda simundervisning, träning och lek för alla Täbybor. Det finns ett eftersläpande underhållsbehov och vi hoppas att detta ska kunna åtgärdas så snart det går. Vi är positiva till alla former av dialog mellan kommunen och medborgarna. Information, kommunikation och dialog behöver ständigt förbättras och utvecklas. Sen kan det göras på olika sätt. Vi vill att Täbyborna engagerar sig i både större och mindre frågor. Medborgardialog i denna form är utmärkt inför större förändringar men även annars behövs direktkontakt med medborgare, föreningar och näringsliv. Då blir det närodlad politik. Medborgardialogen om Galoppen var en stor framgång. Vi vill fortsätta utveckla medborgardialogen med Täbyborna för att fånga upp kommuninvånarnas behov och föra en dialog om möjliga förbättringar. De politiska partierna har ett stort ansvar i detta. Medborgardialog är ett otroligt bra kommunikationssätt och vi Kristdemokrater vill gärna se en fortsättning och en utbyggnad av den. Den möjliggör ju bra dialog och ett gott informationsutbyte, vilket är så viktigt vid stora projekt i kommunen. VILLAINFO NR 2 MAJ

6 RADHUSBRÄNDER Brandspridningsrisken i radhuslängor kan minskas I Täby finns en hel del radhus, och allesammans får VillaInfo i brevlådan. Den här artikeln är för alla er i radhus, oavsett om ni äger huset - och är med i Villaägarna - eller bor där med bostadsrätt. (Jag tror knappt att det finns några hyresradhus i vår kommun.) Radhus byggda på sätt som gör risken för brandspridning extra stor har åter aktualiserats. I Trollhättan brann nyligen två längor. Strax innan hände det - för andra gången i samma område - i Upplands-Bro. Där brann en länga ner till grunden. Liknande bränder har ägt rum även i Täby - och på många fler ställen, t ex i Trosa. På insatser/radhusbrand_trosa_ htm finns bilder från en stor radhusbrand där sommaren Bl a min artikel i nr 1/2014 av tidningen Husbyggaren - se www. husbyggaren.se - visar dock att dessa radhusbränder kan effektivt förebyggas. Hur detta kan gå till med radhuslängor i Täby handlar det nu om. Steg 1: Identifiera radhus/- längor/-områden i Täby där brandspridningsrisken är särskilt stor. Du kanske bor i ett? Ni kanske t o m har en samfällighet i radhusområdet. Bra, för via den kan ni - som enskilda fastighetsägare - nu samverka i denna fråga! Och samverkan måste det till, åtminstone inom varje länga, för att åtgärderna ska bli effektiva! Har samfälligheten en hemsida så använd gärna den för att visa andra berörda/intresserade vad ni gjort. Skriv dessutom gärna till Villa- Info - - om vad som gjorts för att minska brandspridningsriskerna i era radhusområden. Då lovar vi att ni ska få komma till tals i tidningen! Att medlemmar hjälper varandra är en bärande idé i vår lokala förening!! Såhär skriver Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap att man kan hitta de extra brandfarliga radhusen: "MSB rekommenderar att ägare eller innehavare av radhus inspekterar sina vindsutrymmen även om det bara är låga krypvindar, och noga kontrollerar tätheten. Man kan ta hjälp av en stark lampa och belysa utrymmen om ljus syns på andra sidan finns otätheter. Inspektionen bör organiseras gemensamt av dem som bor i området och den som äger husen. Då behövs ritningarna som visar konstruktionen. Brister kan åtgärdas även om det ibland blir kostsamt. En kontroll bör även ske i samband med att man säljer eller köper radhus. Fråga mäklaren om råd kring hur detta kan gå till." I en rapport på ltu.se/ /2009/139/ltu- DUPP SE.pdf hävdas också att det vid besiktning av radhus är fullt möjligt - för en sakkunnig - att identifiera objekt med konstruktioner som medför särskild brand(spridnings)risk. Problemet är att detta verkar vara rätt okänt - särskilt bland dem som bor i radhus. Det riskerar att göra informationen verkningslös. En av de s a s yrkesmässigt mest berörda som jag nu - för att bidra till att råda bot på problemen - har kontaktat skrev såhär: "Det är först när det blir dödsbränder eller storskador som frågan kommer upp. För att sedan sjunka i glömska igen." Så kan vi ju inte ha det ifråga om radhus i Täby! Jag har frågat SBR - se - om kompetensen där för brandsäkerhetsbesiktningar som identifierar särskilt brandspridningsriskabla radhus - och för att ge förslag till avhjälpande åtgärder. Jag har också kollat med Anticimex - www. anticimex.se - om även deras folk klarar av saken. Svaren blev ja. Och mitt råd blir: Vänd er till personer med sakkunskap på just detta område! Och tänk på att - redan vid er första kontakt med den/ de besiktningsförrättare ni funderar på att anlita - klargöra följande: Det uppdrag/den besiktning som ska utföras gäller en radhuslänga (eller flera). Besiktningen ska avse dels brandspridningsrisken där, dels förslag till förebyggande åtgärder. Begär också prisuppgift! När ni så påbörjat arbetet för att se efter ifall radhuslängorna i ert område behöver åtgärdas: Hör då av er till VillaInfo - gärna via - så ska vi tillsammans få till en text som får fler av de radhusboende att följa ert exempel! Sverker Thorslund gmail.com Copyright Bengt Lindstein VILLAINFO NR 2 JUNI 2014

7 MEDBORGARDIALOG Medborgardialog om Galoppfältet Låna släpkärra! Som vi tidigare nämnt om i VillaInfo 3/2013 har en omfattande medborgardialog genomförts i Täby inför Galoppfältets utbyggnad. Uppläggningen på dialogen har varit mycket ambitiös och omfattande. Man har intervjuat Täby-bor i Täby Centrum, genomfört dialogmöten på skolor och med olika intresseföreningar - där även Täby Villaägareförening deltog. Sammanlagt har 3000 personer varit kontaktade och svaren har visat sig ha en jämn ålderfördelning. De intervjuade har betonat vikten av goda kommunikationer och att det finns trygga gång- och cykelvägar. "Halva Täby grönt" är väsentligt. Liksom att på något sätt få det nuvarande bakluckeloppiset som finns på Galoppen att leva vidare. Vill du veta mera gå då in på www. taby.se, ange Galoppfältet i sökrutan och välj därefter "Medborgardialog om Galoppfältet". Du kan sedan ta fram slutrapporten på 36 sidor. Medborgardialogen om Galoppfältet har varit ett mycket positivt initiativ från kommunledningens sida och med tanke på den positiva respons, med vilket projektet har mottagits, anser Villaägareföreningen i Täby att detta projekt bör följas upp med motsvarande i de kommande utbyggnaderna i Täby. Per-Axel Liljequist 4 tim gratis, heldag 8 tim 100 kr, dygn 24 tim 200kr, även över helg. Boka enkelt på webben 6 tim innan: Hyresmaskiner Nice Garden Stores Vi har alla typer av larm och låssystem, passersystem, galler och gallergrindar. Servicestation för Ensta Lås vid Täby Centrum Biblioteksgången 2 Butik och servicebilar Tel Mobil Bryggare Bergs väg 5, Enebyberg Öppet vard 9 17, lör % rabatt på prydnadsbuskar till Villaägarna. Vardagar Lördagar 9-16 Söndagar Ellagårdsvägen 40 Gäller för ett köp t. o. m. 30/ Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Upptäck nya Demidekk en helmatt fasadfärg! V Är ditt hem säkert? Går du i säljtankar? Ta del av din medlemsförmån, kontakta SkandiaMäklarna Täby Täby Färg & Tapet TÄBY: Fogdevägen 4. Tel: ww.tabyfarg.se VILLAINFO NR 2 MAJ 2014 Telefon: , 7

8 AVSÄNDARE: TÄBYKRETSEN AV VILLAÄGARNA, C/O KARLSSON, TENORVÄGEN 36, TÄBY ons Täbykretsen av Villaägarnas Riksförbund består av: Täby Villaägareförening Ella Parks Villaägareförening Näsby Fastighetsägareförening SOMMARERBJUDANDE 25% på isolerglas Går ej att kombinera med andra erbjudanden. Tel Typsnitt Times bold italic gemen för krets och förening höjd = luften mellan logo och linje (tumregel: logobredd 70 mm, text 14 pt.) (Krets undantagsvis versal om läslighet så kräver) Region versal rak fet text Röda Korsets Mötesplats Kupan Fristående används om logon är så liten (<45 mm) att text blir oläslig (<9pt). Fristående också där flera organisationsdelar presenteras tillsammans. Eskadervägen 16, Näsbypark Centrum pms 2747 cmyk Second pms 186 hand cmyk & Café Träffas, fika, fynda och umgås Vi har öppet: Tisdag, torsdag, fredag 10 17, onsdag (kvällsöppet), lördag Efter midsommar: öppet tisdag, onsdag, torsdag hela sommaren. pms-färger röd 186, blå 2747 Vi tar undertexter emot skänkta times new roman saker fetkursiv under öppettiden. Tel Allt överskott går till Röda Korsets hjälpverksamhet. Besök vår hemsida Facebook (RodaKorsetTaby) Allt från original till färdig trycksak Broschyrer - Kuvert - Visitkort Tidningar - Årsredovisningar m.m. Tel , Fax Företag med rabatter och erbjudanden: ACTIC AB Allglas Arne Erikssons Snickeri Autoeliten AB Autoexperten Blomsterlandet Ella Trädgård Bra Energi - IVT Bygma Cramo AB Danderyds Måleri AB Däckhandlarna Elementa AB Elon Energifoto AB Ensta Lås Flügger Färg Hagby Trä Happy Homes HusmanHagberg mäklare Höganäs Kakelcentrum Jan Jägholm Fastighetsmäklare AB Kajkal Kvicktvätt Lannebjers Glasmästeri Mäklarringen i Täby Nice Garden Stores Nordsjö Idé & Design / Täby Färg & Tapet Norrortsmäklarna Securitas Direct, Mats Falk Skandiamäklarna Svensk Fastighetsförmedling Svenska Termoinstrument Trädfällarlaget Trädvårdscenter Täby Bad & Värme Täby Bil- & Båtradio AB Täby Danderyds Lås Täby Mäklarna AB Täby Nyans AB Vallentuna Glasmästeri Gå in på för att se alla våra rabatter och erbjudanden som du som medlem kan ta del av. Gå även in på vår lokala hemsida Visa medlemskort vid köp Rabatter och förmåner gäller ej specialerbjudanden, reapriser, nettoprissatta varor mm. Rikstäckande lista finns hos Villaägarnas Riksförbund. Reservation för förändringar i villkoren. Har du bra idéer? Styrelsen tar gärna emot hjälp eller att du kommer med idéer och förslag som vi kan ta upp i styrelsen för att göra Täby bättre att bo i. Du är välkommen med din insats, även som extraresurs vid enstaka tillfällen. Kontakta gärna på vår mejladress: Medlemsservice Villaägarnas Riksförbund Box 7118, Sollentuna Besöksadress: Villaägarnas Hus, Johan Berndes väg 8 10 tel fax ABC-regionen Box 7120, Sollentuna Besöksadress som ovan. tel fax Bli medlem i Täby Villaägareförening Medlemsavgift 405 kr. Ange kod 1161 Villaägarnas Riksförbund: PG Utgivare Täbykretsen av Villaägarna c/o Karlsson, Tenorvägen 36, Täby swipnet.se Ansvarig utgivare Bernt Karlsson tel Utgivningsbevis nr Redaktion Per-Axel Liljequist, tel Sverker Thorslund, Grafisk produktion Anders Kjellberg & Co AB, Tryck Tryckeri AB Orion, Täby Upplaga: ex Annonser Johan Dali , Distribution Täby idrottsungdomar och skolklasser Varje nytt nummer läggs ut på - där de länkar till information på Internet som finns i åtskilliga artiklar då blir aktiva/ klickbara. Vi välkomnar att VillaInfo sprids vidare. Samma gäller enskil da, oavkortade artiklar förutsatt att källan anges. 8 VILLAINFO NR 2 JUNI 2014

Årsmöte Onsdagen den 9 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30

Årsmöte Onsdagen den 9 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2014 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Onsdagen den 9 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 Vid årsmötet kommer Villaägareförbundets nyblivne förbundsdirektör

Läs mer

NYHET! Garanterat Renoverat. Ditt medlemskap ökade just med upp till 500 000 kr i värde.

NYHET! Garanterat Renoverat. Ditt medlemskap ökade just med upp till 500 000 kr i värde. NYHET! Garanterat Renoverat Ditt medlemskap ökade just med upp till 500 000 kr i värde. Garanterat Renoverat efter byggkonstens alla regler. Det sätter vi upp till en halv miljon på. Vi jobbar varje dag

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 APRIL 2012. Årsmöte. i Täby Villaägareförening. Torsdagen den 12 april i Hönshuset på Karby Gård

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 APRIL 2012. Årsmöte. i Täby Villaägareförening. Torsdagen den 12 april i Hönshuset på Karby Gård TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 APRIL 2012 Gamla nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till förhandlingarna vid föreningens årsmöte. Karby Gård är en Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta

Läs mer

Täby Villaägareförenings årsmöte 12 april

Täby Villaägareförenings årsmöte 12 april TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2012 Täby Villaägareförenings årsmöte 12 april Arbetet med att förvandla ett f.d. hönsoch kalkonhus till en trivsam lokal för möten, kalas m.m. utfört av frivilliga krafter

Läs mer

Täby Villaägareförenings

Täby Villaägareförenings TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2010 Täby Villaägareförenings årsmöte Erik Andersson och Leif Gripestam Årsmötet hölls på Täby Park Hotel och bevistades av närmare ett hundratal medlemmar. Mötet inleddes

Läs mer

Höstmöte den den 23/10 Villaägarnas höga beskattning

Höstmöte den den 23/10 Villaägarnas höga beskattning TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 DECEMBER 2013 Höstmöte den den 23/10 Villaägarnas höga beskattning Höstmötet hade som tidigare år förlagts till Täby Park Hotel och behandlade villaägarnas fortfarande höga

Läs mer

Villaägarnas höga beskattning

Villaägarnas höga beskattning TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2013 Dialog om den nya stadsdelen på galoppfältet Här skulle kunna skapas möjligheter för ett bättre kulturutbud. En naturlig samlingsplats som inte bara är ett shoppingcentrum.

Läs mer

Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan

Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2013 Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta kanter inkl undertext, ca 1/6 = 16% av hela bredden Täby

Läs mer

Du måste reagera snabbt för ditt hem kan vara övertänt på 2 minuter!

Du måste reagera snabbt för ditt hem kan vara övertänt på 2 minuter! TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 DECEMBER 2011 Du måste reagera snabbt för ditt hem kan vara övertänt på 2 minuter! På 1950-talet kunde det ta 15 minuter för en lägenhet att bli övertänd. Möbler och inredning

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-02-13 3 Yttrande, ersättningstrafik 2014 (KS 2014.029) Beslut Näringslivs- och planutskottet beslutar att

Läs mer

Täbys kommunikationer framöver

Täbys kommunikationer framöver TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2013 Årsmöte 9/4 Tvärbana till Arlanda? Täbys kommunikationer framöver Utvecklingen av kommunikationerna i Täby är en väsentlig fråga för de flesta av Täbys villaägare.

Läs mer

DEBATT OM DET NYA TÄBY

DEBATT OM DET NYA TÄBY TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 december 2012 DEBATT OM DET NYA TÄBY Täby Villaägareförenings höstmöte den 18 oktober Höstmötet hade i år förlagts till Täby Park Hotel och arrangerats som en debattafton med

Läs mer

Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011

Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2011 Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011 Årsmötet inleddes som vi brukade med ett föredrag i en angelägen fråga för våra medlemmar. Vad kunde vara mer aktuellt

Läs mer

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2012 Höstmöte 18/10 Debatt om det nya Täby Täby håller på att omvandlas. Täby Centrum, Galoppfältet och Arninge ska i framtiden bli en regional stadskärna för Stockholms

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2011. Täby Villaägareförening kallar till. Årsmöte. Tisdagen den 12 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2011. Täby Villaägareförening kallar till. Årsmöte. Tisdagen den 12 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2011 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Tisdagen den 12 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 Gamla, nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till

Läs mer

Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna

Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 SEPTEMBER 2010 Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna I översiktsplanen 2010-2030 för Täby kommun finns angivet tre stora utbyggnadsområden, nämligen Arninge, Galoppfältet

Läs mer

Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel

Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel Störst på bostadsrätt HSB är Sveriges främsta boende aktör och har över 90 års erfarenhet av bostadsmarknaden. HSB är en kooperativ organisation, vilket innebär

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken

Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken MARLENE SJÖDIN SID 1/6 TRAFIKPLANERARE 0858785141 MARLENE.SJODIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken 2013/2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Bostadsrätterna arbetar också fokuserat med opinionsbildning och information för att påverka samhället till bostadsrättens fördel. Ett

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott Svar på medborgarförslag nr 5/ Förbättrade kommunikationer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott Svar på medborgarförslag nr 5/ Förbättrade kommunikationer Öster? Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-02-04 PLAU 1:4 Dnr. KS 2014/0206 Svar på medborgarförslag nr 5/2014 - Förbättrade kommunikationer Planarbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Utomhusbad i Sundbyberg?

Utomhusbad i Sundbyberg? INGSE Ja! NEJ! pictometry/blom pictometry/blom Utomhusbad i Sundbyberg? Var med och påverka! Rösta 26 maj 8 juni 2008 Hej! Du har blivit inbjuden att rösta i Sundbybergs rådslag om utomhusbad. Ett utomhusbad

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Roslagsbanans utbyggnad

Roslagsbanans utbyggnad Roslagsbanans utbyggnad Trafikförvaltningen/SL satsar på en omfattande kapacitetsförstärkning, som påbörjades redan 2008. Roslagsbanan har genomgått moderniseringar i flera steg och delar av banan har

Läs mer

Det nya Täby Plan för Täby kommun 2010 2030

Det nya Täby Plan för Täby kommun 2010 2030 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 SEPTEMBER 2008 Det nya Täby Plan för Täby kommun 2010 2030 Typsnitt Times bold italic gemen för krets och förening höjd = luften mellan logo och linje (tumregel: logobredd 70

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV & Villaägareförening STADGAR

MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV & Villaägareförening STADGAR MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV & Villaägareförening STADGAR S T A D G A R För Mjölkudden-Notvikens Kabel-TV och Villaägare Förening antagna vid sammanträde i Tunaskolans Aula den 26 november 1991

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser Föredragande landstingsråd: Christer Wennerholm ÄRENDET Motionärerna föreslår

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Utmaningar på bostadsmarknaden

Utmaningar på bostadsmarknaden ) 1 (5) Handläggare Datum Kikki Liljeblad 20140116 Samhällsplanerare 072-247 13 56 Utmaningar på bostadsmarknaden Bostadsplanering är en komplex fråga. Många faktorer påverkar och kommunen har bara rådighet

Läs mer

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden!

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden! Forshaga en framtidskommun! Valprogram 2010-2014 Tillsammans bygger vi framtiden! Låt barnen ta plats! De flesta barn växer upp i familjer där det finns resurser och sociala nätverk. Familjer är olika

Läs mer

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING en avstämning från Moderaterna FÖRORD Tack vare att så många röstade på Alliansen i landstingsvalet 2010 har vården och kollektivtrafiken blivit bättre och tryggare.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Villaägarna på Gotland. Sekreterare: Ulf Jönsson. Ordförande: Ulf Almlöf

Protokoll fört vid årsmöte med Villaägarna på Gotland. Sekreterare: Ulf Jönsson. Ordförande: Ulf Almlöf Protokoll fört vid årsmöte med Villaägarna på Gotland Tid 2015-04-16 kl 18.30 21.00 1-24 Plats: Restaurang Visborg, Visby Sekreterare: Ulf Jönsson Ordförande: Ulf Almlöf Justerare: Ebbe Sundberg 1 Mötets

Läs mer

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Vägplan Samrådshandling oktober 2013 1 Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Väg 268 är en viktig tvärförbindelse mellan Upplands Väsby och Vallentuna/Åkersberga.

Läs mer

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Plats: Hembygdsgården, Krokek 1 STÄMMANS ÖPPNANDE, FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Ordföranden

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN. Centrala Danderyd. Dialog om centrala Danderyd Bilaga 7: Sammanställning av referensgruppsträff 1 + 2

DANDERYDS KOMMUN. Centrala Danderyd. Dialog om centrala Danderyd Bilaga 7: Sammanställning av referensgruppsträff 1 + 2 DANDERYDS KOMMUN Centrala Danderyd Dialog om centrala Danderyd Bilaga 7: Sammanställning av referensgruppsträff 1 + 2 Tisdag 8 oktober träffades 32 engagerade Danderydsbor i Kevingeskolans matsal för att

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Yttrande över Täby kommuns förslag till översiktsplan 2010 2030

Yttrande över Täby kommuns förslag till översiktsplan 2010 2030 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 NOVEMBER 2008 Yttrande över Täby kommuns förslag till översiktsplan 2010 2030 Som vi informerade om i förra numret av VillaInfo har en översiktsplan utarbetats för Täby kommun.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Föräldrar i Lerums Kommun, FILK Presenterat vid årsmötet 27 april 2015, Tingshuset i Lerum

Verksamhetsberättelse 2014 Föräldrar i Lerums Kommun, FILK Presenterat vid årsmötet 27 april 2015, Tingshuset i Lerum Verksamhetsberättelse 2014 Föräldrar i Lerums Kommun, FILK Presenterat vid årsmötet 27 april 2015, Tingshuset i Lerum Sammanfattning Under 2014 har FILKs huvudsakliga arbete handlat om dialog och debatt

Läs mer

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun Det här är Centerpartiet i Torsås kommun ett hållbart val för dig! Centerpartiet i Torsås kommun arbetar för att skapa ett hållbart, inbjudande och modernt samhälle. Detta i nära samverkan med kommunens

Läs mer

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö HUVUD för kunskap HJÄRTA för medkänsla HAND för färdighet HÄLSA för ett sunt levnadssätt Almviks 4H-klubb Igelkott på besök sommaren 2013 Vårprogram

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg!

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Du som själv har antikroppar eller om ditt barn har det är hjärtligt välkommen till denna träff/kurs. Detta är ett unikt tillfälle

Läs mer

Trassel och tråd i Täby

Trassel och tråd i Täby TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 SEPTEMBER 2011 Trassel och tråd i Täby Telias fibernätutbyggnad, ett stolpskott Några citat från inblandade parter. TeliaSonera/Skanova: Mycket har förändrats på 100 år då telelinjerna

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB

Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB 1 Vår profil I denna manual presenteras den visuella och grafiska profilen för Härjeåns Kraft. En enhetlig och tydlig profil utgör en väsentlig grund för vår långsiktiga

Läs mer

Materialet framtaget i Projekt Mitt val.

Materialet framtaget i Projekt Mitt val. För mer demokrati 2 Materialet framtaget i Projekt Mitt val. Ett projekt i samverkan med FUB och Riks-Klippan med stöd från Allmänna Arvsfonden och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektledare:

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008. pms 2747 pms 186. Hembygdsföreningens gökotta på Skansberget.

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008. pms 2747 pms 186. Hembygdsföreningens gökotta på Skansberget. TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Tisdagen den 22 april kl 19.00 på Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 Inbjuden gästtalare Lothar Lammertz Ordförande i Täby

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Informationshäfte till nyinflyttade Välkommen och hoppas att du ska trivas här på. Området byggdes år 1974 och består av 196 hushåll. Detta är en information för att veta hur vi gör för

Läs mer

Välkommen till AKC Årsmöte

Välkommen till AKC Årsmöte Nr 127, mars 2015 Välkommen till AKC Årsmöte Datum: söndag den 15 mars 2015 Tid: 14:00 Plats: Föreningens lokaler I och med detta meddelas följande: 1- Kallelse, dagordning, verksamhetsrapport * Du kallas

Läs mer

UTBILDNINGAR & SEMINARIER

UTBILDNINGAR & SEMINARIER UTBILDNINGAR & SEMINARIER HÖSTEN 2016 - VÅREN 2017 Att utveckla styrelsens kompetens löpande - är en investering för hela bostadsrättsföreningen KUNSKAP ÄR VÄGEN TILL DET GODA BOENDET! Vägen till utveckling

Läs mer

UTDRAG PROTOKOLL

UTDRAG PROTOKOLL UTDRAG PROTOKOLL Nr 7/2012 1 (2) Justerat: Justeringen anslogs: 2012-11-28 Charlotte Broberg Erika Ullberg - - - 70 12 Regional bedömning av behovet av bostäder Tjänsteutlåtande 2012-11-19 Följande yrkanden

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Den vår de svage kallar höst...

Den vår de svage kallar höst... Den vår de svage kallar höst...... skaldade poeten Erik Axel Karlfeldt. Och visst finns det mycket att uppskatta med hösten friska men lite kalla molnfria soliga dagar, trädens bladverk färgas i varm färgprakt,

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2009 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Tisdagen den 21 april kl. 19.00 på Täby Park Hotell, Kemistvägen 30 Inbjuden gästtalare är Vice Förbundsdirektör Joacim

Läs mer

Skärhamns Samhällsförening

Skärhamns Samhällsförening Skärhamns Samhällsförening Prepared: Magnus Gustavsson Anna Karlsson Anders Sundling Marianne Sundling Berndt Axelsson Susanne Axelsson Date: 2014-11-15 Agenda Introduktion Bakgrund Samhällsförening Vision

Läs mer

FRISK LUFT. Vad tycker ni att Danderyds kommun ska fokusera på för att främja frisk luft i kommunen?

FRISK LUFT. Vad tycker ni att Danderyds kommun ska fokusera på för att främja frisk luft i kommunen? Vad tycker ni att Danderyds kommun ska fokusera på för att främja frisk luft i kommunen? Minimera partikelutsläpp från motorvägen Mera miljövänliga fordon, t ex elbil Underlätta cykel-, gång- och kollektivtrafik

Läs mer

Täby kommuns utbyggnad

Täby kommuns utbyggnad TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 DECEMBER 2009 Täby kommuns utbyggnad Ett problem som en del villaägare kan uppleva är avståndet mellan de styrande i kommunen och den enskilde villaägaren. Det kan exempelvis

Läs mer

Rapport februari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Rapport februari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 100 fastighetsföretag om regeringens ROT-satsning Rapport februari 09 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 100 fastighetsföretag om regeringens ROT-satsning Från och med den 8 december 08 utvidgade

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost 2013-09-10 Handläggare: Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Enheten för samhällsplanering Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Länsplan

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter

Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL VERKSAMHETER SOM PÅVERKAR MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ Miljöförvaltningen Sju vanliga frågor och svar Funderar du ibland på

Läs mer

Vi gör din röst hörd!

Vi gör din röst hörd! Vi gör din röst hörd! SPF bevakar dina intressen! - Har du tänkt på hur du vill du bo när du blir äldre? - Tycker du att det är rättvist att arbete och pension beskattas olika? - Vet du att i genomsnitt

Läs mer

Framtidens Vallentuna

Framtidens Vallentuna Framtidens Vallentuna Vallentunas vision Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion. 2016-05-31

Läs mer

Antal intervjuer(1000) (457) (543) (101)(205)(176)(159)(358)(167)(347)(221) (195) (454) (541) (352) (214)

Antal intervjuer(1000) (457) (543) (101)(205)(176)(159)(358)(167)(347)(221) (195) (454) (541) (352) (214) Flyttskatten Stockholms län, Vill0020 3 ---Kön---- ---------Ålder--------- ----Inkomst Tkr----- ----Bostad---- -----Block---- Villa/ Alla 35-45- 55-25- 51- Bostads radhus/ M,Fp Mp,S % Man Kvinna -34 44

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att Sida 16 (42) Del 2 Öppna delen 31 Inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 - Svar på remiss. Dnr: 289/2015 Beslut: stadsdelsnämnd beslutar att 1. Godkänna förvaltningens förslag till svar på remissen.

Läs mer

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-59 Estate of Robert Rauschenberg/BUS 2012, Stockholm/VAGA, NY. Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Välkomna till visningar och verkstad

Läs mer

Välkommen till Hjo. En guide för dig som är nyanländ i Hjo kommun

Välkommen till Hjo. En guide för dig som är nyanländ i Hjo kommun Välkommen till Hjo En guide för dig som är nyanländ i Hjo kommun Att börja med Som ny i Sverige finns det några saker som är viktiga att börja med, dessa är: Folkbokföring Fullständigt personnummer ID-kort

Läs mer

Handlingsplan Bredband

Handlingsplan Bredband Handlingsplan Bredband för Trosa kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 47 Dnr KS 2014/61 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Bakgrund Sverige har som mål att 90 % av samtliga

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Styrelsen. Tisdag den 20 april 2010 kl 19.00. Träffpunkt Enebyberg, Alvägen 20B, Eneby Torg. Årsmötesförhandlingar

Styrelsen. Tisdag den 20 april 2010 kl 19.00. Träffpunkt Enebyberg, Alvägen 20B, Eneby Torg. Årsmötesförhandlingar KALLELSE TILL DANDERYDS VILLAÄGAREFÖRENINGS ÅRSMÖTE Tisdag den 20 april 2010 kl 19.00 Träffpunkt Enebyberg, Alvägen 20B, Eneby Torg Årsmötesförhandlingar Dagordning 1. Val av ordförande och sekreterare

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för medborgardialog i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2014-02-19 33, dnr 2014/0066 KS.030 Innehåll Inledning... 2 Definition... 2 Skillnad mellan medborgardialog och brukardialog...

Läs mer

Yttrande över Ny regional utvecklingsplan för Stockholms län

Yttrande över Ny regional utvecklingsplan för Stockholms län 1(6) SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTORET Marie Broberg Yttrande över Ny regional utvecklingsplan för Stockholms län Sammanfattning Täby kommun har från Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen,

Läs mer

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting Kvalitet i korthet Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting En jämförelse mellan sex kommuner i Kronobergs län 2010 Kvalitet i korthet

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Välkommen till Diligentia Löfströms allé 6A Yta: 907 kvm Våning: 1 tr Husets karaktär Huset är byggt i början på 1900-talet och har totalt ca 12 500 kvm kontorsyta.

Läs mer

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Så mycket lånade svenska hushåll för att betala stämpelskatt 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm

Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-10-06 S2016/04598/FST Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle Myndigheten för delaktighets

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 18 januari 2015 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Klubbhuset, Segelsällskapet Gäddviken i Nacka Ring: Lars Gradén 0705-454694 eller

Läs mer

Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun

Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun 2012-11-29 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun Plats och tid: Naverlönnsalen, Kommunhuset, Svedala kl.19:00-21:00 Närvarande: Åhörare:

Läs mer

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Sida 1 av 5 http://villaagarnalerum.se Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Under sammanträdet serveras en enkel fika Närvarande:

Läs mer