DYRT VATTEN I TÄBY. ROT-AVDRAGET-så här fungerar det. En ny dagvattenavgift. När Roslagsvattens septemberfaktura

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DYRT VATTEN I TÄBY. ROT-AVDRAGET-så här fungerar det. En ny dagvattenavgift. När Roslagsvattens septemberfaktura"

Transkript

1 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2009 DYRT VATTEN I TÄBY En ny dagvattenavgift När Roslagsvattens septemberfaktura nyligen kom till Täbys villaägare medföljde en skrivelse från kommunen med information bl.a. om att en ny dagvattenavgift har tagits ut från årets början. Tidigare ingick kommunens kostnader för dagvattnet i avgiften för det förbrukade vattnet. Ändringen motiveras av att lagen kräver att alla tjänster skall särskiljas i avgifterna. Typsnitt Times bold italic gemen för krets och förening höjd = luften mellan logo och linje (tumregel: logobredd 70 mm, text 14 pt.) (Krets undantagsvis versal om läslighet så kräver) Region versal rak fet text Fristående används om logon är så liten (<45 mm) att text blir oläslig (<9pt). Visinge dagvattenanläggning Fristående också där vid flera Bergtorpsvägen organisationsdelar presenteras tillsammans. I skrivelsen definieras inte begreppet när fastighetens dagvatten inte släpps dagvatten pms (se 2747 faktaruta). Detta cmyk gör det ut i kommunens ledningar eller vägdiken. Faktum är att många villaä- svårt för pms en 186 del villaägare att cmyk tolka innebörden i skrivelsens budskap om gare felaktigt har debiterats full dagatt dagvattenavgiften skall reduceras, Fortsättning på sid 2 ROT-AVDRAGET-så här fungerar det Nedan beskriver vi hur ROT-avdraget fungerar efter 1 juli meddelar dig när utbetalning gjorts Bakgrunden till avdraget är att regeringen vill skapa Avdraget gäller enbart arbetskostnaden, inte material. fler vita jobb i byggsektorn och att öka sysselsättningen i ROT-avdraget är också kopplat till den enskilda indivipms-färger röd 186, blå 2747 byggbranschen i rådande lågkonjunktur. undertexter times new den. roman Är man fetkursiv två delägare i villan kan alltså hushållet få ROT-avdraget ger villaägaren en skattereduktion på 50 % av arbetskostnaden upp till kronor per år för renovering, ombyggnad eller tillbyggnad (ROT). Förutsättningen är att du anlitar en hantverkare med F-skattsedel för arbetet. I en faktura från hantverkare skall du bara betala halva arbetskostnaden inklusive moms till hantverkaren. Han får sedan det resterande beloppet från Skatteverket som FOTO: ANDERS KJELLBERG en skattereduktion på 2 x kronor om arbetskostnaden uppgår till kronor. Om hushållet också har avdrag för hushållsnära tjänster (RUT)räknas det ihop med ROT-avdraget och blir högst kronor sammanlagt per år och person. Summan av ROT-avdraget får inte heller överstiga det belopp som du skall betala i slutlig skatt. Fortsättning på sid 3

2 LEDAREN Ordföranden har ordet Hej alla villaägare i Täby. Först! Ett Grattis till Näsby Fastighetsägareförening och dess 100 årsjubileum! Vi hoppas att alla har haft en skön och avkopplande sommar. Det är dags att se över sitt hus och trädgården inför den kommande vintern. En besparande åtgärd kan för de flesta vara att om möjligt utnyttja ROT-avdragen, men var noga med att ta reda på vad som gäller för just din situation. Kommunen har höjt vattenavgifterna så det är bra att kontrollera så att debiteringen inte har blivit för hög, se vår artikel. Villaägarna står till tjänst med konsultation inom juridik och byggteknik mm. Vissa tjänster är kostnadsfria och vissa fås till reducerade kostnader. Se information på Villaägarnas hemsida: eller ring: Villaägarnas kongress hålls i år under hösten i Örebro. Näsby Fastighetsägareförening jämte Täby- och Djursholmsföreningen har krävt en redovisning betr. den nedlagda tidningen Ett hus. Vidare har man påtalat att årsredovisningarna för 2007 och 2008 ej uppfyller fullgod redovisningsstandard. En motion betr. energifrågan har tagits upp av Täbyföreningen. Vi jobbar vidare inom Plangruppen i Täby och kommer att återkomma med information allteftersom vad som bl.a. händer med översiktsplanen. Vi skriver denna gång också en intressant artikel om Täby kyrka, som är känd för sina kyrkomålningar utförda av den medeltida konstnären Albertus Pictor, vars bortgång skedde för 500 år sedan. Minnet uppmärksammas under året med ett speciellt program vid kyrkan. Detaljinformation härom finns i vår artikel. Göran Wahlund Ordförande i Täby Villaägareförening/ Täbykretsen av Villaägarnas Riksförbund vattenavgift (625 kr/år) medan andra, som skulle betala sådan, från början inte fakturerades alls men detta har nu tillrättalagts. Roslagsvatten som sköter faktureringen åt kommunen saknar uppgift om hur dagvattnet behandlas hos var och en av Täbys villor. Inte ens Täby kommun har denna information. Sannolikt betalar många villaägare fortfarande en för hög avgift. Detta är bakgrunden till kommunens skrivelse, som mynnar ut i att villaägarna själva bör ta reda på hur dagvattnet tas omhand och i aktuella fall begära ändring och återbetalning. Dyrare för de sparsamma Under 2008 var VA-avgiften för en täbyvilla med 150 m3 årsförbrukning kr. I år blir motsvarande avgift kr, en ökning med 19 %. För en villaägare med liten förbrukning kan fördyringen bli mer än 50 % till följd av den nya taxan. Villaägare, som vattnar sina gräsmattor eller på annat sätt slösar med vattnet, kan dock av samma orsak få sänkta avgifter, speciellt om de tar hand om sitt dagvatten. Sparsamhet är inte en dygd som belönas av den nya taxan. Billigare vatten i Söderort Svenskt Vatten AB har gjort en analys av VA-avgifterna i länets 26 kommuner. Av dessa är 16 kommuner billigare än Täby. En villa i Täby, med normal årsförbrukning på 150 m3, betalar som nyss sagts en årsavgift på kr, medan en villa med samma förbrukning i Botkyrka kommer undan med kr. Det är anmärkningsvärt att norrortskommunernas avgifter, som redovisas på Roslagsvattens hemsida se, generellt ligger avsevärt högre än avgifterna i Söderort. Obesvarade frågor Vi har inte lyckats klargöra hur den nya taxan påverkat fördelningen mellan boende i villa och flerbostadshus men troligen har ändringen inte varit till vår fördel. Efter samtal med kommunen har vi fått löfte om en genomgång av hur posten internräntor och avskrivningar beräknats. Den svarar för ca 30 % av den totala VA-budgeten. Vi återkommer i nästa nummer av VillaInfo. Givetvis ligger det i alla villaägares intresse att vi skärper bevakningen av att kommunens taxor inte används för att med monopolets hjälp täta ekonomiska hål på andra håll. VA-avgiften för 2010 borde kunna sänkas som följd av nuvarande låga ränteläge! Faktaruta VA-avgifterna skall täcka kommunens kostnader för dricksvatten från Norrvatten, kostnaderna för att ta hand om spillvatten (som i dagligt tal kallas avloppsvatten och går till Käppala) samt dagvatten (som kan kallas överblivet regnvatten och som efter rening går till Värtan eller annan recipient), avskrivningar och räntor på ledningar och pumpar samt löner och administrationskostnader års budget i Täby för allt detta slutar på ca 85 Mkr. Den nya taxan innehåller både en fast och en rörlig del. Tidigare var hela avgiften rörlig och beräknades efter 24:09 kr/m3. Nyåret 2009 sänktes den rörliga delen av avgiften till 22:38/m3, men i gengäld infördes två fasta avgifter, en för spillvatten (312:50/år) och en för dagvatten (625:-/år). Den senare avgiften skall endast betalas i full omfattning av fastigheter, som är anslutna till kommunens dagvattennät. I övriga fall skall avgiften reduceras till 45 % (281:25/år), utgörande fastighetens andel i dagvattenkostnaden för allmänna hårdgjorda ytor, parker, lokalvägar etc. För denna delavgift, som betalas av alla fastigheter, använder kommunen termen Dagvatten gata. Ring snarast Täby kommun om Du anser Dig ha blivit feldebiterad! Tel. växeln Alt. VA-tekniker Yvonne Johansson, tel Alt. VA-chef Björn Widman, tel Gunnar Carleson Håkan Henriksson 2 VILLAINFO NR 3 OKTOBER 2009

3 ÖVERSIKTSPLANEN Fortsättning från sid 1 Du tror kanske att allt arbete för villan ger ROT-avdrag. Så är det inte! Exempel på arbete som ger ROT-avdrag: Altanbygge om den är sammanbyggd med huset. Balkong. Arbetskostnad för reparation och tillbyggnad. Badrumsrenovering. Brunnsborrning för bergvärme. Byte av dörrar och fönster. Byte av dörrlås. Dräneringsarbete. Arbetskostnad för grävning och dränering. Fasadtvätt. Installation av bergvärme, luftvärmepump eller värmepanna. Köksrenovering. Målningsarbete. Radonsanering. Sotning. Takreparation. Ventilation. Detta ger inget ROT-avdrag: Arkitektarbete. Friggebod, nybyggnad. Installation av maskiner och inventarier (t.ex. tvättmaskin, spis, larm). Poolarbete med utomhuspool. Sten- och plattsättning. Trädgårdsarbete. Upprättande av energideklaration. Växthus. Här får du några bra råd: 1. Tag reda på exakt vad du får göra ROT-avdrag för. 2. Förvissa dig om att vald hantverkare är seriös, har F-skattsedel och är momsregistrerad. 3. Skriv ett avtal med hantverkare om vad som skall utföras och inom vilken tid. 4. Begär offerter från flera hantverkare. 5. Begär referenser och kontakta dem för att försäkra dig om kvaliteten på arbeten. 6. Kräv alltid kvitton och spara dem. 7. Betala ej förrän arbetet är utfört och godkänt. Ytterligare information och hjälp kan du få genom: Standardavtal för hantverkartjänster, Hantverkarformuläret 09. Håkan Henriksson Yttrande över Täby kommuns Översiktsplan I tidigare nummer av VillaInfo har vi beskrivit den översiktsplan, som utarbetats för Täby och avser utbyggnaden av kommunen under tiden fram till Denna plan finns nu sedan maj i år i en ny version i form av en utställningshandling, som fått en mycket fin utformning. Den samarbetsgrupp som bildats av ett flertal villaägareföreningar i Täby och kallas Plangruppen har utarbetat ett yttrande, som tar upp några frågor väsentliga för Täbys villaägare. Speciellt viktigt är påpekandet att den framlagda planen till skillnad från föregående plan från 1992 ej anger några riktlinjer vid förändringar inom villaområden. I 1992 års plan fanns angivet för olika områden (Ensta, Viggbyholm Norra, Näsbypark etc.) riktlinjer vid prövning och hantering av byggärenden. Detta finns överhuvudtaget ej med i den nya översiktsplanen, vilket ej är i överensstämmelse med Planoch bygglagen, där det anges att hela kommunens område skall behandlas i en översiktsplan. Plangruppen har därför föreslagit att de områdesbeskrivningar som fanns i 1992 års plan skall biläggas till den nya översiktsplanen. I yttrandet betonas att utvecklingen av Täby kanske ej blir den prognostiserade. Yttre faktorer som den förhandenvarande ekonomiska krisen kan påverka utvecklingen, men planen har ändå ett stort värde. Om det tar tjugo eller fyrtio år att nå den angivna nivån på invånare i Täby har mindre betydelse. Det nya Täby Översiktsplan Utställningshandling Maj 2009 Plangruppen har även tagit upp kollektivtrafiken och hävdar att utbyggnaden av denna måste ske i samklang med utbyggnaden av samhället. En fråga här är hur trafiken i själva Täby påverkas och vilka lokala infrastrukturprojekt, som måste genomföras under expansionen av Täby. Plangruppen framhåller i sitt yttrande att villaområdena skall behålla sin karaktär. Flerbostadshus skall under planperioden i första hand byggas i de fyra tillväxtsområden, som angivits i planen. Vid tillskott av flerbostadshus på andra håll skall en programhandling upprättas för den del av villaområdet som berörs. Härvid ska de villaboende erbjudas delta i planeringen. Centralparksområdet föreslås förlängas till Galoppfältets område i samband med exploateringen av fältet, vilket innebär att den framtida centrala stadslika bebyggelsen på nuvarande Galoppfältet och i Täby C får en attraktiv anknytning till parken. Yttrandet är gemensamt för åtta villaägareföreningar i Täby. VILLAINFO NR 3 OKTOBER

4 SMULTRONSTÄLLEN Täby gamla kyrka FOTO: ANDERS KJELLBERG Täby kyrka uppfördes på 1200-talet. Förmodligen fanns där tidigare en träkyrka, som kom till efter kristnandet av södra Uppland, vilket skedde på 1000-talet något som ett flertal runstenar i norra Täby vittnar om. Kyrkan hade från början ett trätak, som efter en våldsam brand på talet ersattes av de nuvarande murade kryssvalven. Efter ombyggnaden tillkom de valvmålningar, som gjort Täby kyrka berömd. Målningarna utfördes av den tidens stora kyrkmålare Albertus Pictor. Text: Per-Axel Liljequist Kyrkan har ett mycket omfattande altarskåp, som troligen kan dateras till 1400-talet och har en nordtysk stil. I altarskåpet beskrivs Kristus korsfästelse i dess olika detaljer och med de tolv apostlarna på flyglarna. Kyrkans predikstol är unik. Den uppsattes 1692 och hade tidigare stått i den gamla slottskyrkan i slottet Tre Kronor, som brann ner Predikstolen är därmed ett av de få föremål, som finns kvar bevarade från det gamla slottet. Under århundradenas lopp har kyrkan blivit föremål för flera restaureringar, renoveringar och tillbyggnader. Under 1700-tale tillkom ett altarbord och en altarring. Vidare byggdes en läktare. Kanske är den största händelsen en icke-händelse. Under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet skedde nämligen i upplysningstidens anda kalkövermålningar av många kyrkor i Sverige. Som tur var dock ej i Täby. Därför finns Albertus Pictors målningar bevarade i ograverat skick FOTO: CHRISTINA DAGBERGER JONSSON Jona i valfiskens buk FOTO: CHRISTINA DAGBERGER JONSSON Täby gamla Kyrka från 1400-talet. Invändigt restaurerad på 1960-talet. FOTO: CHRISTINA DAGBERGER JONSSON så när som på de färgförändringar, som uppstått under århundradena. Få kyrkor i Uppland har så många gravhällar bevarade i golvet som Täby kyrka. Den äldsta är från mitten av 1300-talet och är huggen för Schackspel med döden en man med namnet Gere i Litisby (nu Litzby). Johan Palmstruch det svenska bankväsendets grundare finns under en annan pampig gravsten liksom skalden Carl Jonas Love Almqvists farfarsfar. Under medeltiden önskade många att bli begravda under jordgolvet i själva kyrkan. Det kunde röra sig om flera hundra gravsatta personer, ty alla ville efter döden in i Gudshuset. Detta kan vara en anledning till att man vid kyrkans restaurering 1960 fann 400 svenska och utländska mynt och ca 100 lösa föremål. Det äldsta myntet härstammar från konung Birgers regeringstid Det som gjort Täby kyrka unik är som nämnts kyrkomålningarna utförda av Albertus Pictor. Han föddes i Tyskland och var verksam i Sverige i slutet av och början av talet. Han torde enligt skriftliga källor ha avlidit 1509 och 500 årsminnet av hans bortgång har firats i år, bl.a. med speciella visningar i Täby kyrka. Dessa visningar pågår året ut. Albertus Pictor målade ett trettiotal kyrkor i Uppland och Mälardalen. De mest kända finns i Härkeberga och Täby. I förordet till en nyutkommen bok om Albertus Pictor har författarna Kerstin Landström och Lasse Modin skrivit: Att lägga sig på en kyrkbänk, nästan osynlig för omvärlden och titta i taket, är som att kliva in i ett 4 VILLAINFO NR 3 OKTOBER 2009

5 FOTO: ANDERS KJELLBERG Klockstapeln från 1763 på berget intill kyrkan. kalejdoskop. Nya bilder och mönster dyker upp så fort blicken flyttas. Trots bleknande färger lyser både bildsviterna och små detaljer av Albertus konstnärliga skicklighet, fantasi och humor. Förebilderna för målningarna har huvudsakligen tagits från Gamla Testamentet. Bilderna återger på ett bra sätt hur klädedräkterna såg ut under medeltiden inom olika samhällsskikt och vid olika sysselsättningar. Många målningar är groteska andra naiva som exempelvis när Jona som slukats av den stora fisken kastas upp på land. Den mest kända av Albertus Pictors alla målningar har den minst framträdande platsen i Täby kyrka. Den finns längst bak i kyrkan i trapphuset upp till läktaren och återger Döden spelande schack med en riddare. Denna målning inspirerade Ingmar Bergman till motsvarande scen i filmen Det sjunde inseglet. I kyrkans vapenhus finns kyrkmålningar som är äldre än Albertus Pictors målningar och bl.a. föreställer två helgon S:t Botholphus och S:t Brandanus. Målningarna tyder på att en irisk-brittisk mission varit omfattande i Norden. Täby kyrka kan ge mycket för den historiskt och kulturhistoriskt intresserade. Men att bara slå sig ned i kyrkan kan också vara av stort värde. Man kan känna stillheten och njuta av de vackra kyrkmålningarna. Varför inte försöka känna gemenskap med de tidigare generationer som i mer än 700 år besökt kyrkan. Det skedde kanske i stor sorg när man tog avsked av en nära släkting eller vän, men det kan- FOTO: ANDERS KJELLBERG Altaret utan altarring. Den brändes upp av ungdomar ske också hände i stor glädje och med stora förhoppningar vid ett barndop, en konfirmation eller ett bröllop. Kanske var man bara där på en högmässa och fick tröst i ett mycket hårt liv. Så Täby kyrka är verkligen en tillgång för Täby och dess invånare oberoende av om man är troende eller inte. Källor 1. Täby kyrka En presentation i aderton avsnitt, utgiven av Täby församling 2. B.I Kihlström: Kyrkorna i Täby 3. H.O. Ferenius: Täby kyrka 4. S.E. Vingedal: Lyckohjulet och Dödens schackspel 5. S.E. Vingedal: Helgonen i vapenhuset 6 S.E. Vingedal: Gravhällarna i Täby kyrka 7. K. Landström o L. Modin: Albertus Pictor Albertus Pictors jubileumsår kommer att uppmärksammas på flera sätt i Täby kyrka under hösten. Här några evenemang: Guidade visningar: I grupp: ring Birgitta Segerström, tel Enskilt: ring vaktmästare, tel Medeltidsmässor Sö 20/12 kl Medeltidseftermiddag Sö 15/11 kl (kyrkokonsert), kl lättare medeltida förtäring, kl föredrag av professor Jan Svanberg om Albertus Pictor och hans utveckling som målare Kammarmusik under Albertus valv Sö 15/11 kl 16.00, Sö 6/12 kl En studiecirkel Väggarna talar pågår under hösten 20/10, 17/11 och 15/12. Anmälan kan ske till Birgitta Segerström tel I övrigt hänvisas till Täby församlings hemsida SMULTRONSTÄLLEN Uppmärksam Grannsamverkare fick fast tjuven Intervju med Stig-Ove "Stickan" Edholm vid Täby Närpolis. Vi Täbybor behöver bli mer uppmärksamma och våga ringa polisen på direkt när vi ser något som inte "stämmer" eller ser "misstänkt ut, säger Stickan. Det är bättre att ringa en gång för mycket! Stickan fortsätter Vid ett inbrott i Vallatorp i våras tog en uppmärksam granne registreringsnummer på tjuvarnas bil och ringde polisen. Tjuvarna kunde senare gripas söder och Stockholm. De hade stöldgods både i bilen och i en bostad, fortsätter Stickan. Vid ett annat inbrott såg en granne att någon smög omkring på granntomten utan att höra av sig till polisen. Inbrottet gjordes antagligen bara minuterna därefter. Om grannen gått ut och "skramlat" lite på tomten och ringt polisen kanske inbrottet inte gjorts och tjuven kanske kunde gripits. Stickan tipsar om: Bli mer engagerad - tveka inte att ringa om tips eller 112 vid pågående brott. Ge polisen din mailadress och få Grannsamverkaninfo. Montera fönsterlås. Skruva fast dina "fönsterpaket", se mer på Sätt hakar i din altandörr och brytskydd vid behov. Tjuven går helst in via en insynsskyddad altandörr eller ett fönster. Under senaste tiden har vi haft två typer av inbrott i Täby inbrott i lägenheter och ligor som även opererat i på andra orter. Polisen säkrar alltid spår vid inbrott, men många gärningsmän finns inte i polisens DNA-register. Därför diskuteras det att topsa snattare och klottrare. Dessa har en tendens att forsätta med brott och kan då hittas i registret och på så sätt gripas. Inbrottsstatistik jan-aug: 63 st i Täby (+ 74%). I Roslagen + 64%, i länet + 69%. Peter Dartland VILLAINFO NR 3 OKTOBER

6 JUBILEUM Näsby Fastighetsägareförening 100 år Med anledning av 100-årsjubileet hade föreningen arrangerat en jubileumsfest den 20 september på Näsby slott. Den lnleddes redan på eftermiddagen med flera arrangemang. En tipspromenad hade ordnats för stora och små. Man bjöd på kaffe, saft och bullar samt glass för barnen. För underhållningen stod Brunnsoktetten från Täby Blås. Samtidigt hälsade föreningens ordförande sedan flera år, Tommy Nilsson, de närvarande välkomna. I det till slottet hörande Stallet hade man en fiskdam och en liten utställning om föreningens historia. Där visades också Hembygdsföreningens bilder från förr, vilket tilldrog sig ett stort intresse. Täby Hembygdsförening bidrog även med visning av Näsby slott. På kvällen hade man arrangerat en jubileumsbuffé på slottet med ett hundratal gäs- Näsby fastighetsägareförening har i år funnits till i 100 år. Det var 11 villaägare i Näsby Stationssamhälle- nuvarande Roslags Näsby som 1909 bildade föreningen. Patrik Ernby, som svarat för text och musik till festkantatet. Patrik är också styrelseledamot i Täby Villaägareförening. niskor tar för givet. Det fanns inga vatten- och avloppssystem. Elektrifieringen stod i sin början. Vägunderhållet med plogning, sandning och grusning fick man ombesörja själv. Om det uppstod en eldsvåda fick man själv ta hand om släckningen. Föreningen hade därför i början många samhällsuppgifter såsom brandskydd, vägbelysning, vägunderhåll m.m. uppgifter som under årens lopp övertagits av kommunen. När man följer Näsby Fastighetsägareförenings 100-åriga utveckling i protokoll från årsmöten och sammanträden finner man att de lokala frågorna av naturliga skäl fått ett stort utrymme. Det kan för 100 år sedan ter bl. a. kommunalrådet Sofia Pålsson. Kvällen inleddes med att Operavännernas kör Opera Viva uppställd i trappan i slottets entréhall med stor bravur framförde Kantat rill Näsby Fastighetsägareförengs 100-årsjubileum Föreningens medlem, Patrik Ernby, har producerat både text och musik till festkantatet, som behandlade föreningens och Näsby-samhällets ut-veckling från De första åren ( ) fram till Nya tiden ( ) En jubileumsskrift har utarbetats med anledning av jubileet. Skriften har distribuerats till samtliga villor inom föreningens område och är tänkt att i framtiden kunna distribueras till nyinflyttade. I skriften beskrivs villasamhällets och föreningens utveckling under de gångna 100 åren. Men man har även tagit upp vad föreningen är till för och framtidsversioner för föreningens verksamhet. Idag omfattar föreningen områdena Roslags Näsby, Lahäll, Näsbypark (väster om Djursholmsvägen) och Norskogen och har 900 medlemmar. För 100 år sedan fanns ingenting av den samhällsservice som vi nutidsmän- ha gällt tömning av latrinkärl och inköp av Rysk fotogen (för vägbelysningen) samt uppsättning av nya väglyktor. Men där finns även en koppling till utvecklingen av samhället och världen i övrigt, som diskussionerna om att bygga skyddsrum under andra världskriget. Idag är det trafikfrågor, energi och skatter som dominerar föreningens arbete. Kommunen har som sagt tagit över många av föreningens ursprungliga uppgifter, men det har hela tiden kommit till nya frågor och nya problem. Sannolikt kommer det bli fallet även framöver. Det bör därför finnas uppgifter för Näsby Fastighetsägareförening även de kommande 100 åren. Täby Villaägareförening gratulerar med blommor. Täby Blås spelar. Tommy Nilsson välkomsttalar. 6 VILLAINFO NR 3 OKTOBER 2009

7 Kära trädgårdsvänner! Av utrynnesskäl måste Trädgårdskalendern utgå denna gång. Men hösten är sig ganska lik från år till år. Som vanligt inför hösten är det två saker man måste tänka på: att ta vara på villatidn:layout Sida 1 årets skörd av grönsaker och frukt, och att förbereda för nästa vår genom att plantera träd, buskar och rosor, sätta blomsterlökar, sköta gräsmattan och spadvända grönsakslanden. Glöm GRANNSAMVERKAN inte att gödsla och kalka! Titta gärna i höstnumren av tidigare VillaInfoårgångar. Om du inte har sparat dem så finns de på vår hemsida. Marie-Louise Löwnertz Grymma familjebilder! Just nu! 950:- Måla om? Tapetsera? Lägga golv? Kom in och låt dig bli inspirerad hos oss. Vi har något för alla! Välkommen! Täby Färg och Tapet (f.d. färgtema) Välkomna Tel , Skarpäng/Täby Stationsvägen 21, Täby, Telefon: Öppettider: Mån Fre , Lör , Sön Trender Idéer Fakta Information Kunskap Känsla SABIS CATERING När du hellre umgås med dina gäster. MANUELL KÖTTDISK I vår köttdisk har vi alltid kvalitetskött från svenska gårdar. MANUELL FISKDISK I vår fiskdisk har vi alltid ett brett sortiment av fisk och skaldjur. VÄLKOMMEN TILL VÅR LUFTIGA OCH RYMLIGA MATGLÄDJEBUTIK! ÖPPET 9 20 ALLA DAGAR BRA PARKERING I NYRENOVERAT P-HUS HEMKÖRNING FRÅN OCH MED 1/9 LEVERERAR VI HEM TILL DÖRREN FÖR 100 KRONOR Adress: Eskadervägen Täby Telefon: Öppet: Alla dagar 9 till 20 Posttelefonen är bemannad: Måndag till fredag Lördagar Övrig tid kontakta Sabis personal. VILLAINFO NR 3 OKTOBER

8 AVSÄNDARE: TÄBYKRETSEN AV VILLAÄGARNA, C/O KARLSSON, TENORVÄGEN 36, TÄBY Har du bra idéer? Styrelsen tar gärna emot hjälp eller att du kommer med idéer och förslag som vi kan ta upp i styrelsen för att göra Täby bättre att bo i. Du är välkommen med din insats, även som extraresurs vid enstaka tillfällen. Visa medlemskort vid köp Rabatter och förmåner gäller ej specialerbjudanden, reapriser, nettoprissatta varor mm. Rikstäckande Typsnitt Times bold italic gemen lista finns hos Villaägarnas Riksförbund. höjd = luften mellan logo och för krets och förening linje (tumregel: logobredd 70 mm, text 14 pt.) (Krets undantagsvis versal om läslighet så kräver) Region versal rak fet text Fristående används om logon är så liten (<45 mm) att text blir oläslig (<9pt). Fristående också där flera organisationsdelar presenteras tillsammans. pms 2747 pms 186 cmyk cmyk Försäljning Verkstad pms-färger röd 186, blå 2747 undertexter Reservdelar times new roman fetkursiv Hyresmaskiner Bryggare Bergs Väg 5, Enebyberg Tel , Företag med rabatter och erbjudanden: Allglas Arne Erikssons Snickeri AutoEliten Autoexperten B&R Fastighetsmäklare Bad & Värme / Stava Belab Elbutik AB Bra Energi - IVT Bygma Cramo AB Danderyds Färg & Måleri Däckhandlarna Ella Trädgård Energifoto & besiktning Ensta Lås Flügger Färg HusmanHagberg mäklare Husvärme AB Höganäs Kakelcentrum Jan Jägholm Fastighetsmäklare AB Kajkal Markanläggningar Kvalitetsluft AB /74 Kvicktvätt Lannebjers Glasmästeri MäklarCirkeln Mäklarringen i Täby Nautilus Gym & Bad Nordsjö Idé & Design / Täby Färg & Tapet Norrortsmäklarna Proffs- & Fritidsmaskiner Securitas Aroundio Täby Stubbfräsarna Svensk Fastighetsförmedling Svenska Termoinstrument Trädfällarlaget Täby Bil- & Båtradio AB Täby Danderyds Lås Täby Nyans AB Vallentuna Glasmästeri VillaVärmeVerkstan - Inglasningar Värdia, Jæger & J:son Besiktningar Gå in på för att se alla våra rabatter och förmåner som du som medlem kan ta del av. Gå även in på vår lokala hemsida Täbykretsen av Villaägarnas Riksförbund består av: Täby Villaägareförening Ella Parks Villaägareförening Näsby Fastighetsägareförening Medlemsservice Villaägarnas Riksförbund Box 7118, Sollentuna Besöksadress: Villaägarnas Hus, Johan Berndes väg 8 10 tel fax ABC-regionen Box 7120, Sollentuna Besöksadress som ovan. tel fax Bli medlem i Villaägarna Medlemsavgift 350 kr för 2009 för resten av 2009 och hela 2010 Ange kod 1161 Villaägarnas Riksförbund: PG Utgivare Täbykretsen av Villaägarna c/o Karlsson, Tenorvägen 36, Täby Ansvarig utgivare Göran Wahlund, tel/fax Redaktion Per-Axel Liljequist, tel Ulf Carleson, tel Grafisk produktion Anders Kjellberg & Co AB, Tryck Tryckeri AB Orion, Täby Upplaga: ex Distribution Eila Seel, Täby idrottsungdomar och skolklasser 8 VILLAINFO NR 3 OKTOBER 2009

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008. pms 2747 pms 186. Hembygdsföreningens gökotta på Skansberget.

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008. pms 2747 pms 186. Hembygdsföreningens gökotta på Skansberget. TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Tisdagen den 22 april kl 19.00 på Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 Inbjuden gästtalare Lothar Lammertz Ordförande i Täby

Läs mer

Yttrande över Täby kommuns förslag till översiktsplan 2010 2030

Yttrande över Täby kommuns förslag till översiktsplan 2010 2030 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 NOVEMBER 2008 Yttrande över Täby kommuns förslag till översiktsplan 2010 2030 Som vi informerade om i förra numret av VillaInfo har en översiktsplan utarbetats för Täby kommun.

Läs mer

Det nya Täby Plan för Täby kommun 2010 2030

Det nya Täby Plan för Täby kommun 2010 2030 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 SEPTEMBER 2008 Det nya Täby Plan för Täby kommun 2010 2030 Typsnitt Times bold italic gemen för krets och förening höjd = luften mellan logo och linje (tumregel: logobredd 70

Läs mer

Täby Villaägareförenings

Täby Villaägareförenings TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2010 Täby Villaägareförenings årsmöte Erik Andersson och Leif Gripestam Årsmötet hölls på Täby Park Hotel och bevistades av närmare ett hundratal medlemmar. Mötet inleddes

Läs mer

Täby kommuns utbyggnad

Täby kommuns utbyggnad TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 DECEMBER 2009 Täby kommuns utbyggnad Ett problem som en del villaägare kan uppleva är avståndet mellan de styrande i kommunen och den enskilde villaägaren. Det kan exempelvis

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2009 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Tisdagen den 21 april kl. 19.00 på Täby Park Hotell, Kemistvägen 30 Inbjuden gästtalare är Vice Förbundsdirektör Joacim

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2011. Täby Villaägareförening kallar till. Årsmöte. Tisdagen den 12 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2011. Täby Villaägareförening kallar till. Årsmöte. Tisdagen den 12 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2011 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Tisdagen den 12 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 Gamla, nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2010 Kallelse Årsmöte i Täby Villaägareförening Onsdagen den 14 april kl 19.00 Täby Park Hotell Kemistvägen 30 Gamla, nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 APRIL 2012. Årsmöte. i Täby Villaägareförening. Torsdagen den 12 april i Hönshuset på Karby Gård

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 APRIL 2012. Årsmöte. i Täby Villaägareförening. Torsdagen den 12 april i Hönshuset på Karby Gård TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 APRIL 2012 Gamla nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till förhandlingarna vid föreningens årsmöte. Karby Gård är en Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta

Läs mer

Årsmöte Onsdagen den 9 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30

Årsmöte Onsdagen den 9 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2014 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Onsdagen den 9 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 Vid årsmötet kommer Villaägareförbundets nyblivne förbundsdirektör

Läs mer

Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna

Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 SEPTEMBER 2010 Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna I översiktsplanen 2010-2030 för Täby kommun finns angivet tre stora utbyggnadsområden, nämligen Arninge, Galoppfältet

Läs mer

Täby Villaägareförening

Täby Villaägareförening Medlemstidning Nr 1 Vår 2006 Täby Villaägareförening kallar till ÅRSMÖTE onsdagen den 29 mars kl 19.00 Täby Park Hotell Kemistvägen 30 Inbjuden gästtalare Hans Lemker förbundsdirektör på Villaägarnas Riksförbund

Läs mer

Du måste reagera snabbt för ditt hem kan vara övertänt på 2 minuter!

Du måste reagera snabbt för ditt hem kan vara övertänt på 2 minuter! TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 DECEMBER 2011 Du måste reagera snabbt för ditt hem kan vara övertänt på 2 minuter! På 1950-talet kunde det ta 15 minuter för en lägenhet att bli övertänd. Möbler och inredning

Läs mer

Den vår de svage kallar höst...

Den vår de svage kallar höst... Den vår de svage kallar höst...... skaldade poeten Erik Axel Karlfeldt. Och visst finns det mycket att uppskatta med hösten friska men lite kalla molnfria soliga dagar, trädens bladverk färgas i varm färgprakt,

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2009

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2009 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2009 Täby Villaägareförenings årsmöte Årsmötet hölls den 21 april på Täby Park Hotel och bevistades av ett flertal medlemmar. Till ordförande för mötet valdes Göran Wahlund.

Läs mer

EXEMPEL PÅ TJÄNSTER SOM GER RÄTT/INTE GER RÄTT TILL ROT-AVDRAG

EXEMPEL PÅ TJÄNSTER SOM GER RÄTT/INTE GER RÄTT TILL ROT-AVDRAG EXEMPEL PÅ TJÄNSTER SOM GER RÄTT/INTE GER RÄTT TILL ROT-AVDRAG Källa: www.skatteverket.se A ALTAN Arbetskostnad för ombyggnad och reparation av en altan som är sammanbyggd med bostadshuset berättigar till

Läs mer

Täby förr och nu Gästtalare Lothar Lammertz

Täby förr och nu Gästtalare Lothar Lammertz TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2008 Täby förr och nu Gästtalare Lothar Lammertz Lothar Lammertz är Täby Hembygdsförenings ordförande, har haft anknytning till Täby sedan 1940-talet och är uppvuxen vid

Läs mer

Täby Villaägareförenings årsmöte 12 april

Täby Villaägareförenings årsmöte 12 april TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2012 Täby Villaägareförenings årsmöte 12 april Arbetet med att förvandla ett f.d. hönsoch kalkonhus till en trivsam lokal för möten, kalas m.m. utfört av frivilliga krafter

Läs mer

Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011

Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2011 Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011 Årsmötet inleddes som vi brukade med ett föredrag i en angelägen fråga för våra medlemmar. Vad kunde vara mer aktuellt

Läs mer

DEBATT OM DET NYA TÄBY

DEBATT OM DET NYA TÄBY TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 december 2012 DEBATT OM DET NYA TÄBY Täby Villaägareförenings höstmöte den 18 oktober Höstmötet hade i år förlagts till Täby Park Hotel och arrangerats som en debattafton med

Läs mer

Det gjordes 53 st anmälningar om inbrott och försök till inbrott i bostad under december månad (26 st 2012).

Det gjordes 53 st anmälningar om inbrott och försök till inbrott i bostad under december månad (26 st 2012). Polismyndigheten i Stockholms län Söderorts polismästardistrikt Farsta närpolisområde Grannsamverkan i Farsta Månadsbrev december Aktuell info i Farsta närpolisområde för perioden: december 2013 Inbrott

Läs mer

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2012 Höstmöte 18/10 Debatt om det nya Täby Täby håller på att omvandlas. Täby Centrum, Galoppfältet och Arninge ska i framtiden bli en regional stadskärna för Stockholms

Läs mer

INBJUDAN TILL VALDEBATT 11/6 Debattkväll med Täbys politiker

INBJUDAN TILL VALDEBATT 11/6 Debattkväll med Täbys politiker Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta kanter inkl undertext, ca 1/6 = 16% av hela bredden TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2014 INBJUDAN TILL VALDEBATT 11/6 Debattkväll med Täbys politiker Täby

Läs mer

Information om ROT-avdraget

Information om ROT-avdraget Information om ROT-avdraget Elinstallationsarbete 50% billigare för konsumenter 1. Bakgrund Nytt ROT-avdrag infördes den 8 december 2008, vilket innebär att du nu kan få skattereduktion för arbetskostnader.

Läs mer

Villaägarnas höga beskattning

Villaägarnas höga beskattning TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2013 Dialog om den nya stadsdelen på galoppfältet Här skulle kunna skapas möjligheter för ett bättre kulturutbud. En naturlig samlingsplats som inte bara är ett shoppingcentrum.

Läs mer

Av de 130 som svarat är 61 EJ intresserade att byta fönster 69 ÄR intresserade att byta fönster Fördelningen är lika mellan Alt 1 och Alt 2

Av de 130 som svarat är 61 EJ intresserade att byta fönster 69 ÄR intresserade att byta fönster Fördelningen är lika mellan Alt 1 och Alt 2 Förfrågan om intresse att renovera fönster Har skickats ut till alla 176 hus inom Akalladalen 130 hus har svarat Av de 130 som svarat är 61 EJ intresserade att byta fönster 69 ÄR intresserade att byta

Läs mer

Täbys kommunikationer framöver

Täbys kommunikationer framöver TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2013 Årsmöte 9/4 Tvärbana till Arlanda? Täbys kommunikationer framöver Utvecklingen av kommunikationerna i Täby är en väsentlig fråga för de flesta av Täbys villaägare.

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 har man rätt till skattereduktion för hushålls arbete ( f.d. hushållsnära tjänster ) och ROT-arbete ( de ROT-tjänster som

Läs mer

Ansökan - Skattereduktion för byggnadsarbeten (ROT)

Ansökan - Skattereduktion för byggnadsarbeten (ROT) Ansökan - Skattereduktion för byggnadsarbeten (ROT) 1 Ankomststämpel Ärendenummer (fylls i av myndigheten) Siffror inom ring hänvisar till upplysningar på sidorna 7, 8 och 9 i broschyren. Om ansökan gäller

Läs mer

TRE DAMER Nr 69 Juni-Juli 2010

TRE DAMER Nr 69 Juni-Juli 2010 TRE DAMER Nr 69 Juni-Juli 2010 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas vid följande tillfällen,

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

Höstmöte den den 23/10 Villaägarnas höga beskattning

Höstmöte den den 23/10 Villaägarnas höga beskattning TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 DECEMBER 2013 Höstmöte den den 23/10 Villaägarnas höga beskattning Höstmötet hade som tidigare år förlagts till Täby Park Hotel och behandlade villaägarnas fortfarande höga

Läs mer

Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre.

Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre. Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre. Rädda ROT-avdraget! Sammanfattning För att möta lågkonjunkturen har Regeringen återinfört ROT-avdraget, omdöpt till HUS-avdrag (vi kallar det ROT-avdrag

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 har man rätt till skattereduktion för hushålls arbete ( f.d. hushållsnära tjänster ) och ROT-arbete ( de ROT-tjänster som

Läs mer

Medlemstidning. På lördagen skvättade det tyvärr rätt mycket, men söndagen var desto soligare. Det. kom väl närmare 4000 besökare sammanlagt.

Medlemstidning. På lördagen skvättade det tyvärr rätt mycket, men söndagen var desto soligare. Det. kom väl närmare 4000 besökare sammanlagt. Villainfo_juni2007.qxp 07-05-28 09.51 Sida 1 Medlemstidning Nr 2 Sommar 2007 I detta nummer Familjehelg 1 Jägenstedt presenterade byggplaner 2 Boskatterna ska bort 3 Ella och Enhagen 4-5 Tema - stadsdelar

Läs mer

Vilka tjänster ger rätt/ger inte rätt till ROTavdrag?

Vilka tjänster ger rätt/ger inte rätt till ROTavdrag? Page 1 of 13 Vilka tjänster ger rätt/ger inte rätt till ROTavdrag? Arbeten som utförs på sådant som är uppräknat i nedanstående förteckning ger rätt /ger inte rätt till För att man ska kunna få skattereduktion

Läs mer

Ekebylletinen. God fortsättning! Bredband-TV. Nr 46 Januari 2015

Ekebylletinen. God fortsättning! Bredband-TV. Nr 46 Januari 2015 Innehåll - Inledning - Bredband-TV - Ekonomi - Styrelsen 2015 - Föreningslokal - Trafik, miljö och allmänna ytor - Bilgrupp - Motioner - Hemsidan - Kvarteren - Grannsamverkan - Årsmötet God fortsättning!

Läs mer

Hur ser livet ut för villaägarna i Täby efter valet?

Hur ser livet ut för villaägarna i Täby efter valet? TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 NOVEMBER 2010 Hur ser livet ut för villaägarna i Täby efter valet? Valresultatet innebär att Villaägarna i Täby kan glädja sig åt att fastighetskatten kommer att ha sin nuvarande

Läs mer

(Markeringarna på kartan överensstämmer inte alltid med antalet anmälningar pga. olika anledningar, t.ex. felkodning av anmälan).

(Markeringarna på kartan överensstämmer inte alltid med antalet anmälningar pga. olika anledningar, t.ex. felkodning av anmälan). Sida 1 av 3 Polismyndigheten i Stockholms län Söderorts polismästardistrikt Farsta närpolisområde Grannsamverkan i Farsta Månadsbrev mars Aktuell info i Farsta närpolisområde för perioden: mars 2014 Inbrott

Läs mer

Ett företag i Golvkedjan Grafisk Guideline

Ett företag i Golvkedjan Grafisk Guideline Ett företag i Golvkedjan Grafisk Guideline v1.1 logotyp Exempel logotyp positiv: Exempel logotyp negativ: Exempel bård färgad bakgrund: Exempel bård vit bakgrund: ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN symboler c55

Läs mer

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Spikverksbladet www.spikverket.se Nr 208 2015-06-18 Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Trevlig midsommar! SPIKVERKET STYRELSE, REVISORER & VALBEREDNING 2014-2015 STYRELSE

Läs mer

LindhagaBladet Mars 2010

LindhagaBladet Mars 2010 LindhagaBladet Mars 2010 Ordförande Kaj Lautiainen Axgatan 131 270962 V ordförande Magdalena Dahl Rågkornsgatan 172 877749 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 871443 Sekreterare Viktoria Edvardsson

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan

Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2013 Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta kanter inkl undertext, ca 1/6 = 16% av hela bredden Täby

Läs mer

Ett företag i Golvkedjan Grafisk guideline

Ett företag i Golvkedjan Grafisk guideline Ett företag i Golvkedjan Grafisk guideline v1.0 LOGOTYP Exempel logotyp positiv: Exempel logotyp negativ: Exempel bård färgad bakgrund: Exempel bård vit bakgrund: SYMBOLER c55 m0 y70 k10 r130 g180 b110

Läs mer

Hallsbergs sockenkyrka

Hallsbergs sockenkyrka Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:57 Hallsbergs sockenkyrka Schaktningsövervakning Hallsbergs kyrka Hallsbergs socken Närke Ulf Alström Innehållsförteckning Inledning... 1 Bakgrund... 1 Målsättning...

Läs mer

Tillfället gör tjuven

Tillfället gör tjuven Tillfället gör tjuven Det här är en broschyr om lägenhetsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott, vad du kan få hjälp med av andra och vad som händer om du i

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

hetaste frågan i höstens val. Var står partierna? Följ den politiska debatten! FASTIGHETSSKATT = OTRYGGHET

hetaste frågan i höstens val. Var står partierna? Följ den politiska debatten! FASTIGHETSSKATT = OTRYGGHET Medlemstidning Nr 2 Sommar 2006 BOENDESKATTERNA hetaste frågan i höstens val. Var står partierna? Följ den politiska debatten! FASTIGHETSSKATT = OTRYGGHET På insidorna Förhandsinformation om demonstrationen

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

LindhagaBladet Sep 2009

LindhagaBladet Sep 2009 LindhagaBladet Sep 2009 Ordförande Kaj Lautinen Axgatan 131 27 09 62 V ordförande Tommy Södervall Axgatan 77 87 77 71 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 87 14 43 Sekreterare Viktoria Edvardsson Axgatan

Läs mer

Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152. Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag

Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152. Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag *Skatteverket 1(2) Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152 Johan Barth GEOTEC Box 174 243 23 Höör Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag Den 8 december 2008 utvidgades

Läs mer

Haverdal. personliga hus anpassade efter era drömmar

Haverdal. personliga hus anpassade efter era drömmar Haverdal personliga hus anpassade efter era drömmar Välkommen hem till ditt nya hus Rörvikshus är en mindre och personligare hustillverkare mitt i Småland. Där möbelriket möter trähusriket har vi i 50

Läs mer

ROT Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad. Skatteverket

ROT Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad. Skatteverket ROT Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad Skatteverket Skattereduktion för hushållsarbete utvidgas ROT faller in under de regler som gäller för hushållsavdrag. Allt kallas tillsammans numer för

Läs mer

HEM-avdraget har stor potential hos äldre

HEM-avdraget har stor potential hos äldre Rapport från Almega maj 2017 HEM-avdraget har stor potential hos äldre - 8 av 10 positiva till utvidgat RUT- och ROT-avdrag för tjänster Äldre positiva till HEM-avdraget Sedan RUT- och ROT-avdragen infördes

Läs mer

Protokoll (06-07) fört vid styrelsemöte för Sida 1 (3) Ljunghedens samfällighetsförening Måndagen den 20 november 2006

Protokoll (06-07) fört vid styrelsemöte för Sida 1 (3) Ljunghedens samfällighetsförening Måndagen den 20 november 2006 Protokoll (06-07) fört vid styrelsemöte för Sida 1 (3) Närvarande: Ulf Hertin ordf., Owe Eriksson v ordf., Bo Andersson kassör, Jan Holmgren UC-ansvarig, Susanne Härfstrand suppl., Kenneth Mölleborn suppl.,

Läs mer

Trassel och tråd i Täby

Trassel och tråd i Täby TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 SEPTEMBER 2011 Trassel och tråd i Täby Telias fibernätutbyggnad, ett stolpskott Några citat från inblandade parter. TeliaSonera/Skanova: Mycket har förändrats på 100 år då telelinjerna

Läs mer

Prislista 2015. Gotlands Museum

Prislista 2015. Gotlands Museum Prislista 2015 Gotlands Museum Entréer Fornsalen Studerande och grupp (över 10 pers.) Besökare under 19 år Gotlands Konstmuseum Studerande och grupp (över 10 pers.) Besökare under 19 år Kombibiljett -

Läs mer

Exempel på tjänster som ger rätt/inte ger rätt till ROT-avdrag

Exempel på tjänster som ger rätt/inte ger rätt till ROT-avdrag Exempel på tjänster som ger rätt/inte ger rätt till ROT-avdrag Arbeten som utförs på sådant som är uppräknat i nedanstående förteckning ger rätt /ger inte rätt till För att man ska kunna få skattereduktion

Läs mer

Dagvatten för småhus

Dagvatten för småhus Dagvatten för småhus Den nya taxan och hur du kan påverka den 1 Växjö kommun inför en ny dagvattenavgift i VA-taxan. Småhus betalar en årsavgift på 981 kr, moms inräknat. Genom att i större grad ta hand

Läs mer

Dalvik 501. Län Dalarna Gatuadress Dalvik 501 Kommun Borlänge Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 80 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Dalvik 501. Län Dalarna Gatuadress Dalvik 501 Kommun Borlänge Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 80 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Dalarna Gatuadress Kommun Borlänge Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 80 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Renoverad villa med nyinstallerad BERGVÄRME

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

ÅRSMÖTE. Täby Villaägareförening. torsdagen den 19 april kl 19.00 Täby Park Hotell, Kemistvägen 30. www.taby-villaagare.se >> välkommen på besök!

ÅRSMÖTE. Täby Villaägareförening. torsdagen den 19 april kl 19.00 Täby Park Hotell, Kemistvägen 30. www.taby-villaagare.se >> välkommen på besök! Villainfo_mar2007.qxp 07-03-13 00.17 Sida 1 Medlemstidning Nr 1 Mars 2007 I detta nummer Ordförandens spalt 2 Årsmöten 2 Grannsamverkan 2 Inspirationsdag i maj Bergvärme 3 Tips om alternativ Notiser 3

Läs mer

bekvämare K v K i l e n

bekvämare K v K i l e n K v K i l e n K v K i l e n Seniorbostäder i kvarteret Kilen Seniorbostäder i kvarteret Kilen S l o t t S g ata n 4 2 S l o t t S g ata n 4 2 Byt Byt till till något bekvämare Vi bygger moderna och bekväma

Läs mer

Ekebylletinen. Glad Sommar! Bredband och TV. Nr 47 Juli 2015

Ekebylletinen. Glad Sommar! Bredband och TV. Nr 47 Juli 2015 Innehåll - Inledning - Bredband-TV - Bylletinen på hemsidan - Hemsidan - Föreningslokal - Om ni ska flytta - De olika kvarteren - Städdag - Bilgrupp - Trafik, miljö - Grannsamverkan - Kontaktuppgifter

Läs mer

Gökvägen 3A. Län Stockholm Gatuadress Gökvägen 3A Kommun Norrtälje Storlek 2.0 rum / 53 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Gökvägen 3A. Län Stockholm Gatuadress Gökvägen 3A Kommun Norrtälje Storlek 2.0 rum / 53 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Norrtälje Storlek 2.0 rum / 53 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välkommen till denna trivsamma och mycket välplanerade

Läs mer

Tävelsås. Öppet hus. Söndagen den 24 augusti 2014 Kl 13.00 17.00 www.tavelsas.se. Välkomna!

Tävelsås. Öppet hus. Söndagen den 24 augusti 2014 Kl 13.00 17.00 www.tavelsas.se. Välkomna! Tävelsås Öppet hus Söndagen den 24 augusti 2014 Kl 13.00 17.00 www.tavelsas.se Välkomna! Tävelsås sockenråd bjuder in dig/er till öppet hus! Sockenrådet väcktes till liv igen under 2013. När vi hade vårt

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage PLAN BYGGNADSAREA: 27,8 KVM A FASAD MOT ÖSTER FASAD MOT S BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA

Läs mer

Särskiljande från de stora byggvaruhusen Mer image än sälj Kunskap: färgsättning, inredning, moodboards Inspirerande texter Unika kompetenser Service

Särskiljande från de stora byggvaruhusen Mer image än sälj Kunskap: färgsättning, inredning, moodboards Inspirerande texter Unika kompetenser Service Nytt annonskoncept 2012 ANNONSERNA TIDIGARE... Särskiljande från de stora byggvaruhusen Mer image än sälj Kunskap: färgsättning, inredning, moodboards Inspirerande texter Unika kompetenser Service Stor

Läs mer

NERTAGNING AV STRUKTURPAPP PÅ INNERTAK

NERTAGNING AV STRUKTURPAPP PÅ INNERTAK Antikvarisk kontroll Ottarps kyrka NERTAGNING AV STRUKTURPAPP PÅ INNERTAK Landskrona församling, Ottarps socken i Helsingborgs kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2009:007 Malmö Museer

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Nu börjar hetaste gör-det-självsäsongen för Sveriges villaägare: Här är renoveringstoppen!

PRESSMEDDELANDE. Nu börjar hetaste gör-det-självsäsongen för Sveriges villaägare: Här är renoveringstoppen! FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA: Camilla von Otter, chefredaktör Vi i Villa Mobil: 070 400 51 45 Mail: camilla.vonotter@viivilla.se www.viivilla.se PRESSMEDDELANDE Lidingö den 16 april 2013 Nu börjar hetaste

Läs mer

Manual för uteplatser

Manual för uteplatser Manual för uteplatser Innehållsförteckning Vision, 3 Myndighetskrav, 3 Riktlinjer från bostadsrättsföreningen, 4-5 Utformning inglasning av balkong, 6 Markis, 6 Förslag på utomhusarmatur, 6 Uteplatser,

Läs mer

Nygatan 38. Län Södermanland Gatuadress Nygatan 38 Kommun Flen Storlek 3.0 rum / 95 m² Område Sparreholm Tillträde tidigast 2013-02-01

Nygatan 38. Län Södermanland Gatuadress Nygatan 38 Kommun Flen Storlek 3.0 rum / 95 m² Område Sparreholm Tillträde tidigast 2013-02-01 Län Södermanland Gatuadress Kommun Flen Storlek 3.0 rum / 95 m² Område Sparreholm Tillträde tidigast 2013-02-01 www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Nu säljs denna fina lägenhet i Sparreholm. Lägenheten

Läs mer

Nygatan 38. Län Södermanland Gatuadress Nygatan 38 Kommun Flen Storlek 3.0 rum / 95 m² Område Sparreholm Tillträde tidigast 2013-02-01

Nygatan 38. Län Södermanland Gatuadress Nygatan 38 Kommun Flen Storlek 3.0 rum / 95 m² Område Sparreholm Tillträde tidigast 2013-02-01 Län Södermanland Gatuadress Kommun Flen Storlek 3.0 rum / 95 m² Område Sparreholm Tillträde tidigast 2013-02-01 www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Nu säljs denna fina lägenhet i Sparreholm. Lägenheten

Läs mer

Arbetsgång för Husarbete

Arbetsgång för Husarbete Arbetsgång för Husarbete Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att du måste lämna fler uppgifter än tidigare till Skatteverket för att få utbetalning för

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar Maj 211 Västerorts gemensamma sida Under maj månad har arbete bedrivits i distriktet mot överkonsumtion av alkohol bland ungdomar och vid krogar. Under Elitloppshelgen den

Läs mer

Tänk till före om energi för villor

Tänk till före om energi för villor TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3/4 DECEMBER 2007 Tänk till före om energi för villor Innan man överhuvudtaget gör några förändringar i sitt värmesystem måste man titta på vilken påverkan förändringen har på

Läs mer

Klenshyttan Karlshed 8. Län Dalarna Gatuadress Klenshyttan Karlshed 8 Kommun Ludvika Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 90 m² Tillträde tidigast

Klenshyttan Karlshed 8. Län Dalarna Gatuadress Klenshyttan Karlshed 8 Kommun Ludvika Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 90 m² Tillträde tidigast Län Dalarna Gatuadress Kommun Ludvika Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 90 m² Tillträde tidigast 2013-01-01 www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Liten villa med tillhörande lada och en stor tomt! Vissa

Läs mer

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se Februari 2014 Nr 1

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se Februari 2014 Nr 1 SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se Februari 2014 Nr 1 Fråga inte vad bostadsrättsföreningen kan göra för dig, utan vad du kan göra för bostadsrättsföreningen Engagera dig i vår förening Om någon är intresserad

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar juli-augusti 2011 Västerorts gemensamma sida Polisen vill uppmärksamma äldre personer samt anhöriga och vänner till äldre att vara uppmärksamma på så kallade åldringsbrott,

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

NYHET! Garanterat Renoverat. Ditt medlemskap ökade just med upp till 500 000 kr i värde.

NYHET! Garanterat Renoverat. Ditt medlemskap ökade just med upp till 500 000 kr i värde. NYHET! Garanterat Renoverat Ditt medlemskap ökade just med upp till 500 000 kr i värde. Garanterat Renoverat efter byggkonstens alla regler. Det sätter vi upp till en halv miljon på. Vi jobbar varje dag

Läs mer

Besök kulturbyggnader på Gotland!

Besök kulturbyggnader på Gotland! Besök kulturbyggnader på Gotland! Öppet hus 2-3 juni Byggnadsvårdsföretag och fastighetsägare visar restaureringsarbeten. Se intressanta byggnader och få tips om god byggnadsvård av specialister! Ett arrangemang

Läs mer

Information om anslutnings- och förbrukningskostnader för kommunalt vatten och avlopp

Information om anslutnings- och förbrukningskostnader för kommunalt vatten och avlopp Information om anslutnings- och förbrukningskostnader för kommunalt vatten och avlopp Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Rot och rut. Manual för Skatteverket e-tjänst

Rot och rut. Manual för Skatteverket e-tjänst Rot och rut Manual för Skatteverket e-tjänst Så registrerar du en begäran om utbetalning rot och rut Steg 1 Registrera begäran Du får själv ange ett valfritt nummer på begäran som gör den lätt att identifiera.

Läs mer

Exempel på ROT-arbete Skatteverket

Exempel på ROT-arbete Skatteverket Page 1 of 12 Exempel på rotarbete Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Framtidsgatan 4 A Kommun Kävlinge Storlek 2 rum (1 sovrum) / 49 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Framtidsgatan 4 A Kommun Kävlinge Storlek 2 rum (1 sovrum) / 49 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Kävlinge Storlek 2 rum (1 sovrum) / 49 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Läget är perfekt om man pluggar eller pendlar till jobb i stan. Det tar

Läs mer

ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Gäller från och med 2012-07-01 Torsås kommun är huvudman för den allmänna VA-anläggningen. Förvaltningen av denna handhas under

Läs mer

DOM Meddelad i Jönköping

DOM Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING DOM 2016-08-11 Meddelad i Jönköping Mål nr 1454-16 1 KLAGANDE Skatteverket MOTPART Erik Jönsson, 171213-0515 Flyghamnsvägen 18 Lgh 1401 183 64 Täby ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan.

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Boendeenkät Enkätundersökningen har gjorts hösten. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Kommentarerna som visas är ett urval och ska visa på de olika uppfattningar som finns om de

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län 2014-10-07 Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Ett begynnande höstmörker breder ut sig allt mer över dygnets timmar. I samband med

Läs mer

Brf Vindsslottet Januari 2008

Brf Vindsslottet Januari 2008 Nyhetsbrev januari 2008 Hänglås garage De hänglås som ni har idag till garageburarna måste lämnas tillbaka till Sollentuna hem enligt tidigare information från Sollentunahem. Du kan kvittera ut ett nytt

Läs mer

Dingtuna, Irsta och Lillhärads kyrkor

Dingtuna, Irsta och Lillhärads kyrkor Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:27 Dingtuna, Irsta och Lillhärads kyrkor Installation av larmanläggningar Antikvarisk kontroll Dingtuna, Irsta, Lillhärad socken Västmanland Helén Sjökvist Dingtuna,

Läs mer

Den nya styrelsen som valdes vid föreningsstämman i april är följande:

Den nya styrelsen som valdes vid föreningsstämman i april är följande: Det har nu gått ca ett halvt år sedan den nya styrelsen tillträdde vid föreningsstämman. En hel del har skett under denna tid och styrelsen har också planer för framtiden, bl.a. en extra föreningsstämma.

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr C 4/11 Stockholm Aktbilaga 34 2011-02-08

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr C 4/11 Stockholm Aktbilaga 34 2011-02-08 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr C 4/11 Stockholm Aktbilaga 34 2011-02-08 MARKNADSDOMSTOLEN Christer Fallenius, ordförande, Lars Borg, Lennart Göranson och Anders Stenlund PROTOKOLLFÖRARE OCH FÖREDRAGANDE

Läs mer