Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011"

Transkript

1 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2011 Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011 Årsmötet inleddes som vi brukade med ett föredrag i en angelägen fråga för våra medlemmar. Vad kunde vara mer aktuellt än att få veta om planer för vår trafiklänk Roslagsbanan. Vi har sett hur arbetet pågått med banan under över ett år. Således bjöd vi in Lars Moberg från SL att berätta för oss vad som händer. Förutom Lars Moberg hade Henrik Block inbjudits att tala mer om möjliga framtida utbyggnader och resonemangen kring dessa. Henrik Block är konsult och arbetar som trafik- och tekniksamordnare i SLs pågående projekt på Roslagsbanan och har en bakgrund från Statens Järnvägar. Lars Moberg inledde med att berätta att målet med den aktuella tillgängliga med vagnsgolven i samma nivå som plattformarna och med stora sekundärutrymmen. Avslutningsvis berättade Lars Moberg att man kommer att genomföra omfattande åtgärder för att reducera bullret för Roslagsbanan. Detta innebär att tågbullret får uppgå till högst 70 decibel A (maxvärde) vid uteplats på tomter. Man kommer att sätta utbyggnaden av Roslagsbanan är att Typsnitt Times bold italic gemen ge den dubbelspår på de delar av upp bullerskärmar utefter spåren, men för krets och förening banan som höjd är = starkt luften mellan trafikerade. logo och linje det kan även bli aktuellt att montera För den (tumregel: utökade logobredd trafiken 70 mm, behövs text 14 pt.) bullerdämpare på hjul och räls. flera vagnar. (Krets SL undantagsvis planerar versal därför om läslighet att så kräver) Henrik Block inledde med att Region versal rak fet text berätta lite om Roslagsbanans framtida kapacitet. År 2030 bedömer man Fristående används om logon är så liten (<45 mm) att text blir oläslig (<9pt). att det i rusningstid kommer att gå Fristående också där flera organisationsdelar ca 15 tåg per timme i vardera riktningen presenteras tillsammans. mellan Roslags Näsby och Stockholm. Idag går det 12 tåg i pms 2747 pms 186 cmyk cmyk Fortsättning på sid 3 pms-färger röd 186, blå 2747 undertexter times new roman fetkursiv utöka vagnparken med ca 20 st trevagnståg, vilket motsvarar en ökning av kapaciteten med cirka 60%. De nya tågen blir snabbare och tystare än de befintliga. Dessutom blir de mer Grannsamverkan 2 Fördelar med Grannsamverkan, som därvid bl.a. ses i ett större sammanhang Fornlämningar 4 från vikingatid och äldre tider Brandskydd 5 Västra Roslags-Näsby 5 Arkitekttävling avgjord Trädgårdskalendern 6 Checklistor 7 när du skall anlita en hantverkare

2 LEDAREN Ordföranden har ordet Hej alla villaägare i Täby. Vi har nu äntligen fått sommar efter en kort vår efter den långa vintern. Elkostnaderna är för de flesta villaägare den enskilt största kostnaden, och en kostnad som de flesta själva har möjlighet att påverka genom olika energisparande åtgärder och genom att försöka binda sitt elpris i första hand under sommarhalvåret då elpriserna normalt är lägre än under vinterhalvåret. Jämför olika elleverantörers villkor och priser. Tips och råd om detta kan medlemmar i Täby Villaägareförening få gratis från Villaägarnas Riksförbunds hemsida och genom personlig rådgivning. Även Täby Kommun har energirådgivare som kan ge råd. Ni som har börjat tänka på att göra ombyggnads- eller olika förbättringsarbeten rekommenderar vi att läsa vår artikel När du ska anlita hantverkare. Använd er också av olika organisationers tjänster för att vara så säker som möjligt att få en seriös firma som gör era arbeten. Ha inte för bråttom, det kan bli både dyrt och felaktigt. Ni som ännu inte är medlemmar i Täby Villaägareförening uppmanar vi att gå med så snart som möjligt. Ni får då medlemskap under resterande del av 2011 och hela 2012 för endast 380 kr, glöm inte att ange kod 1161, se sista sidan. Alla villaägare i Täby är välkomna att komma med insändare och förslag till ämnen och sakfrågor som vi bör ta upp i tidningen, eller som arbetsuppgift för styrelsemedlemmar eller arbetsgrupper inom Täby Villaägare/Täbykretsen. Alla som har förslag eller frågor är välkomna att höra av sig till vår kontaktadress: Vi önskar alla en skön sommar. Ordförande i Täby Villaägareförening/Täbykretsen av Villaägarnas Riksförbund Grannsamverkan är bra - i alla boendeformer! Grannsamverkan är en brottsförebyggande metod. Som boende hjälps vi åt att hålla uppsikt över varandras bostäder och närområde. Forskning visar att detta minskar brottsligheten markant, i genomsnitt mellan 16 och 26 procent. Så här ser symbolen för Grannsamverkan ut: Att grannsamverkan är möjlig - och viktig - inom allt boende är nog den aspekt som jag gillar allra mest! Egnahemsägare och bostadsrättshavare - individuellt eller inom ramen för samfälligheter - samt hyresgäster, alla kan vi i samverkan med våra grannar och förebygga bostadsbrott. Verksamhetens bredd visas av t ex följande:* "Välkommen till en konferens för dig som är beslutsfattare inom bostadsföretag, polisen, kommuner, försäkringsbolag, lokala brottsförebyggande råd, villaföreningar och hyresgästföreningar. Konferensen sker i samverkan med lokala brottsförebyggande råd samt Fastighetsägarna, Polisen, Sveriges Kommuner och Landsting, HSB, SABO, Försäkringsförbundet, Hyresgästföreningen, Villaägarna och Stöldskyddsföreningen." Grannsamverkan kom hit på 1980-talets mitt, starten var på 70- talet i Seattle, USA. Ett område hade drabbats av en inbrottsvåg som polisen med traditionella metoder inte kunde komma tillrätta med. De boende beslöt att försöka hjälpa till att lösa problemet. Verksamheten är idag spritt över hela världen. T ex beräknar man att 10% av Storbritanniens befolkning är med. Här är några länkar med information om tillvägagångssättet, idéerna bakom, och effekterna: instance=5 kan man bl a kan ladda ned ett material kallat "Kom igång med grannsamverkan" Forebygg-brott/Grannsamverkan/ #LocalInfoAnchor kan man bl a ta del av länsvis information om grannsamverkan aspx kan man bl a läsa följande: "Ibland skriver tidningarna om att villaägarna i ett område har fått nog av inbrott och skadegörelse och bildat medborgargarden. Den typen av skriverier gör att många inte vågar starta grannsamverkan. Men även om gränsen är flytande är skillnaden mellan grannsamverkan och medborgargarde stor." Lycka till med er grannsamverkan! Och mejla gärna - gmail.com - om Du har kommentarer, så kanske jag återkommer med en ny artikel om grannsamverkan. *) Från en numera borttagen - inbjudan till en heldagskonferens 2009 om grannsamverkan. Texten ovan är i stort sett en avskrift från Hemnets dåvarande s k Barometer, gjord Sverker Thorslund, VILLAINFO NR 2 JUNI 2011

3 Fortsättning från sid 1 rusningsriktningen, men bara nio i motsatt riktning. Den stora förändringen består i att nästan alla tåg i rusningstid kommer att ha sex vagnar och att rusningstrafiken kan pågå under längre tid än idag. Man räknar med att Roslagsbanan kommer med planerade utökningar ha en kapacitet att transportera resenärer per timme från Roslags Näsby mot Stockholm och vice versa. Med ytterligare åtgärder skulle denna kapacitet kunna ökas ända upp till sittande resenärer per timme. Detta visar enligt Henrik Block att det inte behövs något ytterligare spårsystem förrän i en oviss framtid långt efter år Henrik Block visade sedan några förslag till utbyggnader av Roslagsbanan. Ett utbyggnadsförslag, som SL även har genomfört i en första s k idéstudie, är en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda. Så fick vi veta att i andra ändan av Roslagsbanan kommer uppställningen av vagnar på Östra station sannolikt att försvinna. I detta sammanhang skulle ett alternativ kunna vara att leda Roslagsbanan in i en tunnel från Albano till en underjordisk Östra station och sedan fortsätta ner till centrala Stockholm. Detta skulle ge oss i nordostkommunerna möjlighet att resa direkt utan byte till Stockholm Central. Det skulle också lösa problemet med den i rusningstid överbelastade tunnelbanan mellan Tekniska högskolan och Centralen. Detta förslag är också utrett men några beslut har ännu inte fattats. Henrik Block gav även ett par exempel på möjliga utbyggnader, som skulle ge helt nya resemöjligheter. Dessa har dock ännu inte tagits upp i någon utredning: Det första exemplet visar hur man kan ansluta Roslagsbanan till nya bostadsområden. I nordvästra Arninge planerars anslutningsbussar till Roslagsbanan. Från Roslagsbanans nya station invid Arningeområdet skulle man emellertid kunna anordna en spårförbindelse in i Arningeområdet. Det andra exemplet är en idé att förlänga Roslagsbanan till Kista med en länk från Roslags Näsby. Klart är att SL tror på Roslagsbanans framtid och dess roll som en ÅRSMÖTET viktig länk i Nordostsektorns trafikbehov. Nya komfortabla vagnar som är tystare än dagens och med tätare trafik kommer. Och finns den politiska viljan så kan man bygga vidare till nya slutstationer. Årsmötet bevistades av ett stort antal medlemmar. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse presenterades och godkändes av årsmötet. Ordförande Göran Wahlund omvaldes och nya i styrelsen blev Anders Jagraeus, Sverker Thorslund och Kathrin Wemgård. Valberedningen fick förnyat förtroende och föreningens revisor Tommy Thoweman omvaldes liksom Clas Gillberg som ersättare. Styrelsen informerade även om kommande kongress som hålls i Göteborg mellan den 7 och 9 oktober i år. Under året kommer styrelsen att arrangera ett antal seminarier i aktuella ämnen som kommunikationsnät, kommunens hantering av större projekt, reglering runt samfälligheter och brandskydd. Ulf Carleson DAGS ATT MÅLA OM? Ge ditt hus en ny look! Hos oss hittar du fasadfärgen som passar just ditt hus! Nordsjö One och Demidekk Ultimate är två av våra populära fasadfärger som behåller glans och kulör länge. Välkommen in! Täby: Stationsv 21. Tel: Öppet: Vard Lör Sön Alltid bäst med Proffs Köpa Nytt? Vi har det mesta av det bästa för din tomt eller trädgård. Här hittar du redskap, maskiner och tillbehör av högsta kvalitet. Från minsta spade till kraftfulla klippare, grävare eller vad du behöver. Visst, vi säljer arbetskläder också! Hyra? Hos oss kan du hyra när du inte vill äga! Vi har maskinerna du tillfälligt behöver. Ofta nästan nya. Alltid nyservade. Alltid pålitliga. Service och reparationer? Vi har egen verkstad där vi servar och reparerar de flesta märken. Även om du inte har köpt dem hos oss Kom och besök oss i vår stora utställningshall. Vår personal har lång erfarenhet och ger gärna goda råd. Läs mer på Och du, använd din Villaägarna-rabatt! Nytorpsvägen 16A Täby Tel VILLAINFO NR 2 JUNI

4 SMULTRONSTÄLLEN Fornlämningar i Täby Täby är rikt på fornlämningar. Den äldsta torde vara gravröset från bronsåldern på Täbys högsta punkt Löttingekullen, som ligger vid Roslagsleden i närheten av Gullsjön. Bronsåldersrösen finns bl.a. även i Gribbylund, öster om Löttingelund, i närheten av Ensta krog och vid Prästgården. Text Per-Axel Liliequist, Foto Anders Kjellberg Gravfält från järnåldern och vikingatid finns över hela Täby. Under den tiden anlade man nämligen gravfälten i närheten av bebyggelsen. De flesta gravfälten har bara upptill 20 gravar, men söder om Skogberga finns ett gravfält, som sannolikt utnyttjades under hela järnåldern fram till kristen tid och som innehåller mer än ett 100-tal garvar. Vid Flottiljvägen- Högomsvägen i Näsbypark finns ett av Täbys största gravfält med över 100 fornlämningar. Det finns olika former av gravar. Vanligtvis är det stensättningar i rund, oval, kvadratisk eller triangulär form. En speciell kvarleva från gångna tider är stensträngar, som var en form av stengärdesgårdar för inhägnad av hus, hagar och åkermarker. Idag har dessa stensträngar sjunkit ned och sticker bara upp några decimeter ovanför markytan. Stensträngar finns framförallt i norra delen av Täby och då i områden med jordbruksmark såsom Skålhamra, Fällbro, Hagby, Såsta och Prästgården/Skogberga. I Täby finns också rester av en fornborg belägen på Skansberget vid En bronsåldersgrav på Löttingekullen, Täbys högsta punkt, 58 m.ö.h. östra kanten av Rönningesjön. Den torde ha varit 250 m lång och 200 m bred med murar upptill 9 meters bredd. Fornborgen var ett skydd för befolkningen på den tiden då Rönningesjön var en vik i Stockholms Skärgård. Nu kan man säga att dessa fornminnen är från en länge sedan svunnen tid och består enbart av en massa stenbumlingar. Men dessa stenar representerar en väsentlig del av Täbys historia för bara 30 generationer sedan. Tänk er en kö med 30 par, då står vi främst och vikingarna sist. Längre bort är det inte. Det är med stor sannolikhet också våra släktingar, som ligger där i vikingagravarna, eftersom människan är en i högsta grad inavlad art. Så varför inte stanna till vid en vikingagrav och begrunda att för 1000 år stod dom där några anförvanter och vänner vid graven och tog farväl av den avlidne, som kanske kan vara vår släkting. Man kan fundera över vad de människorna hade för tankar och förväntningar och vad de hade för oro. Så, kanske kan dom där stenbumlingarna trots allt säga någonting. Källor: 1. Erik Jarneberg: Täby Historik Trakter Platser Täby Hembygdsförenings skrift nr Erik Jarneberg: Näsbypark Täby Hembygdsförenings skrift nr Hans Åström,Tord Tordmar: Fornminnen i Täby Täby Hembygdsförenings skrift nr 29 Fornborgen är högt belägen på östra sidan av Rönningesjön. Endast fragment av muren återstår. Det äldsta Täby - en stensträng vid Prästgården i Täby Kyrkby. 4 VILLAINFO NR 2 JUNI 2011

5 BRANDSKYDD Brandskydd Brand i hemmet är en av de äldsta förekommande riskerna i hemmet. I åratal har man arbetat med att förebygga utbrott av brand. I vardagen finns ett antal saker man bör tänka på för att inte hamna i en brandsituation som kan leda till förlust av egendom och liv. Med en enkel checklista kan brand undvikas om vi frågor oss (Brandskyddsföreningen) Är vi medvetna om riskerna som finns Kontrollerar vi att brandvarnare fungerar Vet alla i familjen var brandsläckare och brandfilt finns (*) Kan alla i familjen använda brandsläckaren och brandfilten (*) Har familjen en plan för hur du lämnar huset utan att skadas Är det dammfritt vid vitvaror, TV och dator Är alla sladdar och elkontakter hela Är lampor placerade långt från brännbara saker Är ljus i ljusstakar så att de står stadigt och inte riskerar att välta när man lämnar ett rum Håller vi tändstickor och cigarettändare utom räckhåll för barnen och helst inlåsta Använder vi skarvsladdar och skarvdosor i så liten utsträckning som möjligt och ser till att ingen skarvsladd ligger i kläm Försöker vi att undvika att lämna spisen vid matlagning även om vi har spisvakt igång Är vår spisfläkt rengjord Drar vi ut stickproppen ur kaffebryggaren eller brödrosten eller har vi en timer installerad Vet vi hur brandfarliga vätskor och självantändande oljor skall hanteras Har vi inget brännbart material som ligger nära den öppna spisen Har vi gnistgaller eller stängd insats i öppna spisen Är vår skorsten kontrollerad och sotad inför varje vintersäsong. (*) Brandsläckare och brandfilt kan du få från ditt hemförsäkringsbolag. Ulf Carleson Västra Roslags-Näsby Arkitekttävling avgjord White Arkitekter White Arkitekter Vinnaren blev White Arkitekter med förslaget West Side Story med en översiktlig utformning enligt ovan. I utlåtandet om projekttävlingen stod det att förslaget har en robust och hållbar struktur och anses kunna gå att genomföra och utveckla. Det innehåller goda och användbara grönytor. Miljön kring järnvägsstationen har stora möjligheter att utvecklas till ett intressant resecenter, som kan få en förstärkning om en gren av Roslagsbanan dras vidare till Arlanda. På sikt bör det finnas möjligheter att koppla ihop Täby Centrum och Roslags Näsby. Har du synpunkter på förslaget och projektet Roslags Näsby kan du gå in på Näsbyföreningens hemsida där finns en särskild debattsida om Roslags Näsby. Arkitekttävlingen finns beskriven i följande dokument från Täby kommun: "Inbjuden projekttävling Västra Roslags Näsby Juryutlåtande". Förmodligen kommer ett offentligt möte om Västra Roslags-Näsbys utbyggnad att hållas i början av Per-Axel Liljequist VILLAINFO NR 2 JUNI

6 TRÄDGÅRDSKALENDERN Trädgårdskalendern Kära trädgårdsvän! DANEBY GLAS Under den långa vintern, medan din trädgård vilat täckt av snö, har du kanske drömt om hur du skulle kunna förnya och försköna den när våren äntligen kommer. Många villatomter, i synnerhet kring nybyggda villor, är ganska plana och täckta av gräsmatta, kanske med några fruktträd och buskar och en perenrabatt vid husväggen. Om man delade in dem i olika rum skulle de kunna bli både vackrare och mera användbara. Ett rum kan bli en skyddad plats för barnens lek och sommarens saftkalas, ett annat kanske en lugn vrå för en vilostund med en bok. Sådana rum kan man skapa genom att skilja av ett stycke av tomten med en vägg av växter. Ytterst planterar man träd, gärna städsegröna, och innanför dem buskar och perenner. Vilka sorter man väljer beror på om läget är soligt eller skuggigt och även på jordmånen. I ett skuggigt hörn kan träden vara barrträd t.ex. blågran, serbgran, koreagran, thuja eller ädelcypress. Vill man ha tak på rummet kan ett lövträd, gärna med vacker höstfärg, få sträcka sina grenar över det. Innanför träden planterar man buskar. I skugga eller halvskugga städsegröna som rhododendron, kalmia, mahonia, lagerhägg eller järnek. Under buskarna blir det vackert att sätta några låga perenner med ljusa blommor som lyser i skuggan, till exempel astilbe, förgätmigej, spetsmössa, ormöga och funkior med brokiga blad. På en solig plats passar det bra med luktolvon, havtorn, rosenkvitten, gul, vit eller rosa ölandstok, olika nävor och primula samt lammöron och andra växter med silvergrå blad. Om rummets golv är gräsmatta kan man, för att den inte skall bli alltför sliten, förstärka den med smågatsten eller marktegel. En annan sorts rum, som passar bra i den lilla trädgården, är örtagården. För den väljer man en varm, vindskyddad plats som skall vara väldränerad. Kryddväxter trivs vanligen bäst i lucker, relativt näringsrik jord, helst kalkrik. Vår och höst kan man gödsla kryddgården med kompostjord. En gamaldags kryddgård kunde bestå av små, upphöjda växtsängar med grusade eller stenlagda gångar emellan och omgivna av låga häckar av buxbom, lavendel eller isop. Blommande kryddväxters doft brukar locka till sig många fjärilar. Om man ordnar en liten sittplats i örtagårdens mitt, kan man där njuta av både doft och fjärilsprakt. Kryddväxter kan köpas som färdiga plantor eller dras upp från frö. Deras frön tar ofta god tid på sig att gro. De sås därför lämpligen inomhus och förkultiveras så att de är klara att planteras ut när faran för nattfrost är över. Vanliga och lättodlade kryddväxter är timjan, mynta, mejram, oregano, salvia och citronmeliss. Men det finns ett otal andra att upptäcka. INSÄNDARE Rådjursplågan i Skarpäng/Täby? Marie-Louise Löwnertz Rådjuren är gulliga att se på men dom är för oss villaägare ett kostsamt problem. Rådjuren äter upp våra dyrinköpta plantor och även sprider dom dessa livsfarliga fästingar som våra barn och husdjur riskerar att smittas av. Läs om vad som sägs: Fästingen är här! Harar och rådjur för med sig fästingen in i våra trädgårdar och många är vi som redan fått plocka bort odjuren på våra hundar och katter. Sommar och sol innebär att vi vistas mer ute i skog och mark och är mer lättklädda. Med bara ben ökar risken att utsättas för fästingar och infektionssjukdomar som Borrelia och TBE-viruset som varje år drabbar cirka människor i Sverige. Men du kan göra en hel del själv för att undvika angrepp Vad kan man göra åt detta? Man kan uppmana folk att mata rådjuren samt ta hand om fallfrukten på hösten så att djuren hittar andra matställen i stället för våra trädgårdar. INREDNINGSGLAS FÖNSTERGLAS SPEGLAR RÄCKEN Med vänliga hälsningar Hasse Eisner 6 VILLAINFO NR 2 JUNI 2011

7 HANTVERKSTJÄNSTER När du ska anlita hantverkare: Checklistor På finns Konsumentverkets check-lista som innehåller följande givetvis med rutor att bocka av i för varje punkt: Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer Jag har kontrollerat att hantverkaren: har F-skattsedel har behörighet har försäkringar inte har skulder och betalningsanmärkningar Jag och hantverkaren är överens om: arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas och avslutas pris inklusive moms hur vi hanterar ändringar och tilläggsarbeten vem som står för material, el, resor och städning när och hur betalning ska göras ROT-avdrag Tänk på att göra löpande avstämningar och bara betala för utfört arbete. Vi rekommenderar att du och hantverkaren tecknar ett skriftligt avtal. Hantverkarformuläret 09 finns på VETA MER Kontakta kommunens konsumentvägledning för rådgivning och information. Hitta din konsumentvägledning genom att kontakta din kommun eller besöka Även Villaägarna har en checklista. Jag skulle gärna ha återgivit det viktigaste av dess nära 20 sidor här, men då ställs särskilda krav. På omslaget står sålunda: Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/ eller kopiering utan tillåtelse av Villaägarnas jurister eller behörig firmatecknare för Villaägarna är strängt förbjudet. Därför: Logga in själva, och läs den! Till sist ett boktips: Köp Hantverkarguiden. Bra jobb till rätt pris. Du får svar på många frågor: Hur hittar man hantverkaren? Vad säger lagen om hantverkstjänster? Var och hur kan man klaga om man tycker arbetet blivit dyrare än man trott eller om det utförts dåligt? Boken, NYTT KÖK - PÅ EN DAG! som tillkommit på initiativ av Konsumentverket, är späckad med fakta och information som syftar till att Du ska få ett bra jobb gjort till rätt pris. Lennart Arnstad, erfaren bostadsjournalist, skrev den år 2004, Priset, ca 190 kr, är väl använda pengar! 300 hushåll i Täby har upptäckt fördelarna med Härjedalsmetoden! Kontakta mig för ett gratis hembesök med rådgivning, förslag och prisuppgift. Jan Wennerström, säljare i Täby Sverker Thorslund VillaInfo söker annonssäljare Försäljningen sker till företag i Täby mot provision. Uppgifter på en lång rad tidigare annonsörer finns som underlag. Kan vara en stimulernde uppgift för en pensionär som vill aktivera sig. tel VillaInfo söker utdelare Lämpligt uppdrag för föreningar och skolklasser. Utdelning sker 4 gånger per år. mob VILLAINFO NR 2 JUNI

8 AVSÄNDARE: TÄBYKRETSEN AV VILLAÄGARNA, C/O KARLSSON, TENORVÄGEN 36, TÄBY Täbykretsen av Villaägarnas Riksförbund består av: Täby Villaägareförening Ella Parks Villaägareförening Näsby Fastighetsägareförening Typsnitt Times bold italic gemen för krets och förening höjd = luften mellan logo och linje (tumregel: logobredd 70 mm, text 14 pt.) (Krets undantagsvis versal om läslighet så kräver) Region versal rak fet text Fristående används om logon är så liten (<45 mm) att text blir oläslig (<9pt). Fristående också där flera organisationsdelar presenteras tillsammans. pms 2747 pms 186 cmyk cmyk pms-färger röd 186, blå 2747 undertexter times new roman fetkursiv Företag med rabatter och erbjudanden: ACTIC AB Allglas Arne Erikssons Snickeri AutoELN AB Autoexperten Bad & Värme / Stava Bra Energi - IVT Bygma Cramo AB Danderyds Måleri AB Däckhandlarna Elementa AB Elkedjan Ella Trädgård Energifoto AB Ensta Lås Flügger Färg Hagby Trä Happy Homes HusmanHagberg mäklare Höganäs Kakelcentrum Jan Jägholm Fastighetsmäklare AB Kajkal Kvicktvätt Lannebjers Glasmästeri Mäklarringen i Täby Nordsjö Idé & Design / Täby Färg & Tapet Norrortsmäklarna Proffs- & Fritidsmaskiner Securitas Direct, Mats Falk Svensk Fastighetsförmedling Svenska Termoinstrument Trädfällarlaget Täby Bil- & Båtradio AB Täby Danderyds Lås Täby Nyans AB Vallentuna Glasmästeri Gå in på för att se alla våra rabatter och erbjudanden som du som medlem kan ta del av. Gå även in på vår lokala hemsida Visa medlemskort vid köp Rabatter och förmåner gäller ej specialerbjudanden, reapriser, nettoprissatta varor mm. Rikstäckande lista finns hos Villaägarnas Riksförbund. Reservation för förändringar i villkoren. Har du bra idéer? Styrelsen tar gärna emot hjälp eller att du kommer med idéer och förslag som vi kan ta upp i styrelsen för att göra Täby bättre att bo i. Du är välkommen med din insats, även som extraresurs vid enstaka tillfällen. Kontakta gärna på vår mejladress: Medlemsservice Villaägarnas Riksförbund Box 7118, Sollentuna Besöksadress: Villaägarnas Hus, Johan Berndes väg 8 10 tel fax ABC-regionen Box 7120, Sollentuna Besöksadress som ovan. tel fax Bli medlem i Täby Villaägareförening Medlemsavgift 380 kr. Ange kod 1161 Villaägarnas Riksförbund: PG Utgivare Täbykretsen av Villaägarna c/o Karlsson, Tenorvägen 36, Täby swipnet.se Ansvarig utgivare Göran Wahlund, tel/fax Redaktion Per-Axel Liljequist, tel Ulf Carleson, tel Grafisk produktion Anders Kjellberg & Co AB, Tryck Tryckeri AB Orion, Täby Upplaga: ex Distribution Eila Seel, Täby idrottsungdomar och skolklasser Annonser Marie-Louise Sterner Tollerz, VILLAINFO NR 2 JUNI 2011

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2012 Höstmöte 18/10 Debatt om det nya Täby Täby håller på att omvandlas. Täby Centrum, Galoppfältet och Arninge ska i framtiden bli en regional stadskärna för Stockholms

Läs mer

Täby Villaägareförenings

Täby Villaägareförenings TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2010 Täby Villaägareförenings årsmöte Erik Andersson och Leif Gripestam Årsmötet hölls på Täby Park Hotel och bevistades av närmare ett hundratal medlemmar. Mötet inleddes

Läs mer

Villaägarnas höga beskattning

Villaägarnas höga beskattning TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2013 Dialog om den nya stadsdelen på galoppfältet Här skulle kunna skapas möjligheter för ett bättre kulturutbud. En naturlig samlingsplats som inte bara är ett shoppingcentrum.

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2010 Kallelse Årsmöte i Täby Villaägareförening Onsdagen den 14 april kl 19.00 Täby Park Hotell Kemistvägen 30 Gamla, nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till

Läs mer

Den vår de svage kallar höst...

Den vår de svage kallar höst... Den vår de svage kallar höst...... skaldade poeten Erik Axel Karlfeldt. Och visst finns det mycket att uppskatta med hösten friska men lite kalla molnfria soliga dagar, trädens bladverk färgas i varm färgprakt,

Läs mer

hetaste frågan i höstens val. Var står partierna? Följ den politiska debatten! FASTIGHETSSKATT = OTRYGGHET

hetaste frågan i höstens val. Var står partierna? Följ den politiska debatten! FASTIGHETSSKATT = OTRYGGHET Medlemstidning Nr 2 Sommar 2006 BOENDESKATTERNA hetaste frågan i höstens val. Var står partierna? Följ den politiska debatten! FASTIGHETSSKATT = OTRYGGHET På insidorna Förhandsinformation om demonstrationen

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Sid. 16-18 SID 22. Nytt miljövänligt avlopp! Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - DREVNING FÖR FÖNSTER SID 4

Sid. 16-18 SID 22. Nytt miljövänligt avlopp! Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - DREVNING FÖR FÖNSTER SID 4 Nummer 1 2011 Pris 25 kr Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - DREVNING FÖR FÖNSTER SID 4 HÅLL TAKET TÄTT SID 6-9 ROSENGRENS SKAFFERI SID 12 ATT ANLITA HANTVERKARE

Läs mer

KRETSNYTT 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 2-2013 Medl emst i dni ng f ör Söder t äl j e- Nykvar nskr et sen av Detta nummer av Kretsnytt delas ut till alla villaägare i Södertälje och Nykvarn oavsett om Du är medlem i Villaägarna

Läs mer

renoveringen Stor guide inför 6 sidor Bostadsrätternas expert om allt du bör tänka på före byggstart FÅR JAG...? ANNO 1907 BÄST I TVÄTT

renoveringen Stor guide inför 6 sidor Bostadsrätternas expert om allt du bör tänka på före byggstart FÅR JAG...? ANNO 1907 BÄST I TVÄTT För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 3 2012 Kerstin Frykberg Andersson, Bostadsrätternas expert Sofia Zetterman, bostadsrättsägare Stor guide inför Bostadsrätternas expert

Läs mer

eget BREDBAND Ta fighten mot klottret! De lönsamma alternativen TEMA:Tryggare med rätt belysning Premiär för nya bobattre.se Stor guide!

eget BREDBAND Ta fighten mot klottret! De lönsamma alternativen TEMA:Tryggare med rätt belysning Premiär för nya bobattre.se Stor guide! b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 1 2008 Stor guide! eget det föreningen behöver veta BREDBAND De lönsamma alternativen Ta fighten mot klottret! Åtgärderna som betalar sig i

Läs mer

Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning

Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning Innan vi går till tryck: Du som läser... kanske tycker det är långt mellan numren - vi hoppas ju det - men det tycker inte jag! Särskilt gäller detta det här sensommarnumret, som skall gå till tryckeriet

Läs mer

A D V O K A T F I R M A N A H L S T R Ö M. Notarius Publicus. Kostnadsfri rådgivning

A D V O K A T F I R M A N A H L S T R Ö M. Notarius Publicus. Kostnadsfri rådgivning Nummer 2 2014 Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - Hitta seriösa hantverkare Sid 4 I våra trädgårdar sid 5 Tegel i våtutrymmen sid 7 Svensk Byggnadsvård sid 10-12

Läs mer

GRILLGLÄDJE. Höj insatsen... OCH BLI EN VINNARE. Godnatt gäst! FÖRENINGEN PIREN FIFFIGA ÖVERNATTNINGSRUM. Full frihet BOSTADSRÄTT À LA FRANKRIKE

GRILLGLÄDJE. Höj insatsen... OCH BLI EN VINNARE. Godnatt gäst! FÖRENINGEN PIREN FIFFIGA ÖVERNATTNINGSRUM. Full frihet BOSTADSRÄTT À LA FRANKRIKE För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 2 juni 2008 www.sbc.se Höj insatsen... OCH BLI EN VINNARE Godnatt gäst! FÖRENINGEN PIREN FIFFIGA ÖVERNATTNINGSRUM Full frihet BOSTADSRÄTT

Läs mer

Bostadsrätt. För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 1 Mars 2005 www.sbc.se. Höjden av lycka

Bostadsrätt. För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 1 Mars 2005 www.sbc.se. Höjden av lycka din Bostadsrätt För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 1 Mars 2005 www.sbc.se Bostadsrättsmässa i Stockholm Entrébiljett i tidningen Homestaging bra affär när du säljer Höjden av

Läs mer

Teckna bästa. Bo bättre PÅ 137 MILJ. Föreningar grundlurade. Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen. När ordföranden kan dömas som ansvarig

Teckna bästa. Bo bättre PÅ 137 MILJ. Föreningar grundlurade. Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen. När ordföranden kan dömas som ansvarig Bo bättre Pris det föreningen behöver veta bostadsrättstidningen NR 3 2011 39:50 kronor Teckna bästa SNÖ-AVTALET Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen EXTRA BYGGARE STÄMS PÅ 137 MILJ Föreningar grundlurade

Läs mer

Meddelanden. Information från Högberga-Breviks villaägareförening. Årgång 40. Nr 72 från starten

Meddelanden. Information från Högberga-Breviks villaägareförening. Årgång 40. Nr 72 från starten Meddelanden Nya 2-03 Information från Högberga-Breviks villaägareförening Årgång 40. Nr 72 från starten Tåg eller buss? I detta nummer Ord från ordföranden 2 Brun Ulfhake om färjor med mera. Påverka ditt

Läs mer

Tillfälliga skolan växer fram

Tillfälliga skolan växer fram Skogsskövling utmed 155:an Sveriges fulaste väg ännu fulare sidan 7 9 april 1945 sänks ubåt 843 Slutade sin resa utanför Läsö sidan 45 www.tidningen.se når över 18.000 hushåll och företag i torslanda,

Läs mer

Gert Wingårdh och Åsa Gessle i unik HFAB-satsning

Gert Wingårdh och Åsa Gessle i unik HFAB-satsning Läckert i picknickkorgen Ett magasin från hfab. nr 2. 2010 Gert Wingårdh och Åsa Gessle i unik HFAB-satsning HALMSTAD BYGGER Nio sidor om nybyggen i staden Wilmas färgstarka barnrum Möt nye chefen för

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

VARNING FÖR FUSKBYGGARNA ATT INTE BLI BLÅST. Expertens bästa tips. Hela listan län för län MEST ANMÄLDA. "Vi borde inte ha betalat" SARAS BADRUM

VARNING FÖR FUSKBYGGARNA ATT INTE BLI BLÅST. Expertens bästa tips. Hela listan län för län MEST ANMÄLDA. Vi borde inte ha betalat SARAS BADRUM För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 4 2013 VARNING FÖR FUSKBYGGARNA Expertens bästa tips gör så här FÖR ATT INTE BLI BLÅST Hela listan län för län MEST ANMÄLDA HANTVERKARNA

Läs mer

REKORD. Bo bättre. i ombildningar. Bo bättre avslöjar JÄMFÖR SPARA. försäkringar. upp till 100 000 STOPPA TJUVEN!

REKORD. Bo bättre. i ombildningar. Bo bättre avslöjar JÄMFÖR SPARA. försäkringar. upp till 100 000 STOPPA TJUVEN! Bo bättre Pris det föreningen behöver veta bostadsrättstidningen NR 4 2011 39:50 kronor Bo bättre avslöjar REKORD i ombildningar Mest i Stockholm unika siffror från hela landet TEMA säkerhet svar från

Läs mer

Medlemsblad 2010-2. Åmål - Säffle sida: 14. Karlstad sida: 6. Kristinehamn sida: 10

Medlemsblad 2010-2. Åmål - Säffle sida: 14. Karlstad sida: 6. Kristinehamn sida: 10 Karlstad sida: 6 Åmål - Säffle sida: 14 Kristinehamn sida: 10 Arrangemang sid 4 Rabatter sid 16 Söka info på nätet. sid 8 Medlemskort sid 19 Anlita hantverkare sid 18 Medlemsblad 2010-2 Medlemsnytta =

Läs mer

Sid. 19. Avfallskvarn - Miljövänligare än kompost! Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - RAPPORT FRÅN FLODA

Sid. 19. Avfallskvarn - Miljövänligare än kompost! Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - RAPPORT FRÅN FLODA Nummer 1 2010 Pris 25 kr Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - RAPPORT FRÅN FLODA SID. 5-6 LIVSSTILS BOENDE SID 7-8 SVENSK BYGGNADSVÅRD SID 10-12 ROSENGRENS SKAFFERI

Läs mer

utanför allt svårare att komma in på bostadsmarknaden

utanför allt svårare att komma in på bostadsmarknaden tuffa amorteringskrav Så riskerar du att drabbas Bostadsrätternas vd: Inför ett skattegynnat bosparande Inredaren tipsar Få ut mer av din bostad För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna

Läs mer

»Hemkänsla« Hela Arlöv ser Svalan byta ansikte. Roland räddad av sin hemförsäkring SID. 12-13. Burlövsfestivalen hela programmet SID.

»Hemkänsla« Hela Arlöv ser Svalan byta ansikte. Roland räddad av sin hemförsäkring SID. 12-13. Burlövsfestivalen hela programmet SID. »Hemkänsla«En tidning utgiven av Burlövs Bostäder AB sommaren 2007 Roland räddad av sin hemförsäkring SID. 12-13 Burlövsfestivalen hela programmet SID. 8-9 Hela Arlöv ser Svalan byta ansikte SID. 6-7 Vinsten

Läs mer

KRETSNYTT. Läs mer om dessa. bilder inne i tidningen! 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Läs mer om dessa. bilder inne i tidningen! 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 1-2012 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Läs mer om dessa bilder inne i tidningen! Läs i detta nummer: Om Vad redaktören tycker 3 Kretslopp eller inte?

Läs mer

MILJARD- Skapa en ny gård Lyckad totalomvandling Tips och inspiration Prylar för gården. TEMA:Förvaltning pengar att spara

MILJARD- Skapa en ny gård Lyckad totalomvandling Tips och inspiration Prylar för gården. TEMA:Förvaltning pengar att spara b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 2 2008 det föreningen behöver veta MILJARD- Kostnad vattenskador största hotet mot föreningarna l Upptäck l Undvik l Åtgärda Dessutom: reglerna

Läs mer

Sid 5-6. handelsträdgårdarna. Rädda. Svensk Byggnadsvård. Sid 5-6. Vår Trädgård. sid 8-9. Ett hållbart energisystem. sid 11. Kulturarvet - i förfall

Sid 5-6. handelsträdgårdarna. Rädda. Svensk Byggnadsvård. Sid 5-6. Vår Trädgård. sid 8-9. Ett hållbart energisystem. sid 11. Kulturarvet - i förfall Nummer 1 2015 Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - Svensk Byggnadsvård Sid 5-6 Vår Trädgård sid 8-9 Ett hållbart energisystem sid 11 Kulturarvet - i förfall sid

Läs mer