Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011"

Transkript

1 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2011 Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011 Årsmötet inleddes som vi brukade med ett föredrag i en angelägen fråga för våra medlemmar. Vad kunde vara mer aktuellt än att få veta om planer för vår trafiklänk Roslagsbanan. Vi har sett hur arbetet pågått med banan under över ett år. Således bjöd vi in Lars Moberg från SL att berätta för oss vad som händer. Förutom Lars Moberg hade Henrik Block inbjudits att tala mer om möjliga framtida utbyggnader och resonemangen kring dessa. Henrik Block är konsult och arbetar som trafik- och tekniksamordnare i SLs pågående projekt på Roslagsbanan och har en bakgrund från Statens Järnvägar. Lars Moberg inledde med att berätta att målet med den aktuella tillgängliga med vagnsgolven i samma nivå som plattformarna och med stora sekundärutrymmen. Avslutningsvis berättade Lars Moberg att man kommer att genomföra omfattande åtgärder för att reducera bullret för Roslagsbanan. Detta innebär att tågbullret får uppgå till högst 70 decibel A (maxvärde) vid uteplats på tomter. Man kommer att sätta utbyggnaden av Roslagsbanan är att Typsnitt Times bold italic gemen ge den dubbelspår på de delar av upp bullerskärmar utefter spåren, men för krets och förening banan som höjd är = starkt luften mellan trafikerade. logo och linje det kan även bli aktuellt att montera För den (tumregel: utökade logobredd trafiken 70 mm, behövs text 14 pt.) bullerdämpare på hjul och räls. flera vagnar. (Krets SL undantagsvis planerar versal därför om läslighet att så kräver) Henrik Block inledde med att Region versal rak fet text berätta lite om Roslagsbanans framtida kapacitet. År 2030 bedömer man Fristående används om logon är så liten (<45 mm) att text blir oläslig (<9pt). att det i rusningstid kommer att gå Fristående också där flera organisationsdelar ca 15 tåg per timme i vardera riktningen presenteras tillsammans. mellan Roslags Näsby och Stockholm. Idag går det 12 tåg i pms 2747 pms 186 cmyk cmyk Fortsättning på sid 3 pms-färger röd 186, blå 2747 undertexter times new roman fetkursiv utöka vagnparken med ca 20 st trevagnståg, vilket motsvarar en ökning av kapaciteten med cirka 60%. De nya tågen blir snabbare och tystare än de befintliga. Dessutom blir de mer Grannsamverkan 2 Fördelar med Grannsamverkan, som därvid bl.a. ses i ett större sammanhang Fornlämningar 4 från vikingatid och äldre tider Brandskydd 5 Västra Roslags-Näsby 5 Arkitekttävling avgjord Trädgårdskalendern 6 Checklistor 7 när du skall anlita en hantverkare

2 LEDAREN Ordföranden har ordet Hej alla villaägare i Täby. Vi har nu äntligen fått sommar efter en kort vår efter den långa vintern. Elkostnaderna är för de flesta villaägare den enskilt största kostnaden, och en kostnad som de flesta själva har möjlighet att påverka genom olika energisparande åtgärder och genom att försöka binda sitt elpris i första hand under sommarhalvåret då elpriserna normalt är lägre än under vinterhalvåret. Jämför olika elleverantörers villkor och priser. Tips och råd om detta kan medlemmar i Täby Villaägareförening få gratis från Villaägarnas Riksförbunds hemsida och genom personlig rådgivning. Även Täby Kommun har energirådgivare som kan ge råd. Ni som har börjat tänka på att göra ombyggnads- eller olika förbättringsarbeten rekommenderar vi att läsa vår artikel När du ska anlita hantverkare. Använd er också av olika organisationers tjänster för att vara så säker som möjligt att få en seriös firma som gör era arbeten. Ha inte för bråttom, det kan bli både dyrt och felaktigt. Ni som ännu inte är medlemmar i Täby Villaägareförening uppmanar vi att gå med så snart som möjligt. Ni får då medlemskap under resterande del av 2011 och hela 2012 för endast 380 kr, glöm inte att ange kod 1161, se sista sidan. Alla villaägare i Täby är välkomna att komma med insändare och förslag till ämnen och sakfrågor som vi bör ta upp i tidningen, eller som arbetsuppgift för styrelsemedlemmar eller arbetsgrupper inom Täby Villaägare/Täbykretsen. Alla som har förslag eller frågor är välkomna att höra av sig till vår kontaktadress: Vi önskar alla en skön sommar. Ordförande i Täby Villaägareförening/Täbykretsen av Villaägarnas Riksförbund Grannsamverkan är bra - i alla boendeformer! Grannsamverkan är en brottsförebyggande metod. Som boende hjälps vi åt att hålla uppsikt över varandras bostäder och närområde. Forskning visar att detta minskar brottsligheten markant, i genomsnitt mellan 16 och 26 procent. Så här ser symbolen för Grannsamverkan ut: Att grannsamverkan är möjlig - och viktig - inom allt boende är nog den aspekt som jag gillar allra mest! Egnahemsägare och bostadsrättshavare - individuellt eller inom ramen för samfälligheter - samt hyresgäster, alla kan vi i samverkan med våra grannar och förebygga bostadsbrott. Verksamhetens bredd visas av t ex följande:* "Välkommen till en konferens för dig som är beslutsfattare inom bostadsföretag, polisen, kommuner, försäkringsbolag, lokala brottsförebyggande råd, villaföreningar och hyresgästföreningar. Konferensen sker i samverkan med lokala brottsförebyggande råd samt Fastighetsägarna, Polisen, Sveriges Kommuner och Landsting, HSB, SABO, Försäkringsförbundet, Hyresgästföreningen, Villaägarna och Stöldskyddsföreningen." Grannsamverkan kom hit på 1980-talets mitt, starten var på 70- talet i Seattle, USA. Ett område hade drabbats av en inbrottsvåg som polisen med traditionella metoder inte kunde komma tillrätta med. De boende beslöt att försöka hjälpa till att lösa problemet. Verksamheten är idag spritt över hela världen. T ex beräknar man att 10% av Storbritanniens befolkning är med. Här är några länkar med information om tillvägagångssättet, idéerna bakom, och effekterna: instance=5 kan man bl a kan ladda ned ett material kallat "Kom igång med grannsamverkan" Forebygg-brott/Grannsamverkan/ #LocalInfoAnchor kan man bl a ta del av länsvis information om grannsamverkan aspx kan man bl a läsa följande: "Ibland skriver tidningarna om att villaägarna i ett område har fått nog av inbrott och skadegörelse och bildat medborgargarden. Den typen av skriverier gör att många inte vågar starta grannsamverkan. Men även om gränsen är flytande är skillnaden mellan grannsamverkan och medborgargarde stor." Lycka till med er grannsamverkan! Och mejla gärna - gmail.com - om Du har kommentarer, så kanske jag återkommer med en ny artikel om grannsamverkan. *) Från en numera borttagen - inbjudan till en heldagskonferens 2009 om grannsamverkan. Texten ovan är i stort sett en avskrift från Hemnets dåvarande s k Barometer, gjord Sverker Thorslund, VILLAINFO NR 2 JUNI 2011

3 Fortsättning från sid 1 rusningsriktningen, men bara nio i motsatt riktning. Den stora förändringen består i att nästan alla tåg i rusningstid kommer att ha sex vagnar och att rusningstrafiken kan pågå under längre tid än idag. Man räknar med att Roslagsbanan kommer med planerade utökningar ha en kapacitet att transportera resenärer per timme från Roslags Näsby mot Stockholm och vice versa. Med ytterligare åtgärder skulle denna kapacitet kunna ökas ända upp till sittande resenärer per timme. Detta visar enligt Henrik Block att det inte behövs något ytterligare spårsystem förrän i en oviss framtid långt efter år Henrik Block visade sedan några förslag till utbyggnader av Roslagsbanan. Ett utbyggnadsförslag, som SL även har genomfört i en första s k idéstudie, är en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda. Så fick vi veta att i andra ändan av Roslagsbanan kommer uppställningen av vagnar på Östra station sannolikt att försvinna. I detta sammanhang skulle ett alternativ kunna vara att leda Roslagsbanan in i en tunnel från Albano till en underjordisk Östra station och sedan fortsätta ner till centrala Stockholm. Detta skulle ge oss i nordostkommunerna möjlighet att resa direkt utan byte till Stockholm Central. Det skulle också lösa problemet med den i rusningstid överbelastade tunnelbanan mellan Tekniska högskolan och Centralen. Detta förslag är också utrett men några beslut har ännu inte fattats. Henrik Block gav även ett par exempel på möjliga utbyggnader, som skulle ge helt nya resemöjligheter. Dessa har dock ännu inte tagits upp i någon utredning: Det första exemplet visar hur man kan ansluta Roslagsbanan till nya bostadsområden. I nordvästra Arninge planerars anslutningsbussar till Roslagsbanan. Från Roslagsbanans nya station invid Arningeområdet skulle man emellertid kunna anordna en spårförbindelse in i Arningeområdet. Det andra exemplet är en idé att förlänga Roslagsbanan till Kista med en länk från Roslags Näsby. Klart är att SL tror på Roslagsbanans framtid och dess roll som en ÅRSMÖTET viktig länk i Nordostsektorns trafikbehov. Nya komfortabla vagnar som är tystare än dagens och med tätare trafik kommer. Och finns den politiska viljan så kan man bygga vidare till nya slutstationer. Årsmötet bevistades av ett stort antal medlemmar. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse presenterades och godkändes av årsmötet. Ordförande Göran Wahlund omvaldes och nya i styrelsen blev Anders Jagraeus, Sverker Thorslund och Kathrin Wemgård. Valberedningen fick förnyat förtroende och föreningens revisor Tommy Thoweman omvaldes liksom Clas Gillberg som ersättare. Styrelsen informerade även om kommande kongress som hålls i Göteborg mellan den 7 och 9 oktober i år. Under året kommer styrelsen att arrangera ett antal seminarier i aktuella ämnen som kommunikationsnät, kommunens hantering av större projekt, reglering runt samfälligheter och brandskydd. Ulf Carleson DAGS ATT MÅLA OM? Ge ditt hus en ny look! Hos oss hittar du fasadfärgen som passar just ditt hus! Nordsjö One och Demidekk Ultimate är två av våra populära fasadfärger som behåller glans och kulör länge. Välkommen in! Täby: Stationsv 21. Tel: Öppet: Vard Lör Sön Alltid bäst med Proffs Köpa Nytt? Vi har det mesta av det bästa för din tomt eller trädgård. Här hittar du redskap, maskiner och tillbehör av högsta kvalitet. Från minsta spade till kraftfulla klippare, grävare eller vad du behöver. Visst, vi säljer arbetskläder också! Hyra? Hos oss kan du hyra när du inte vill äga! Vi har maskinerna du tillfälligt behöver. Ofta nästan nya. Alltid nyservade. Alltid pålitliga. Service och reparationer? Vi har egen verkstad där vi servar och reparerar de flesta märken. Även om du inte har köpt dem hos oss Kom och besök oss i vår stora utställningshall. Vår personal har lång erfarenhet och ger gärna goda råd. Läs mer på Och du, använd din Villaägarna-rabatt! Nytorpsvägen 16A Täby Tel VILLAINFO NR 2 JUNI

4 SMULTRONSTÄLLEN Fornlämningar i Täby Täby är rikt på fornlämningar. Den äldsta torde vara gravröset från bronsåldern på Täbys högsta punkt Löttingekullen, som ligger vid Roslagsleden i närheten av Gullsjön. Bronsåldersrösen finns bl.a. även i Gribbylund, öster om Löttingelund, i närheten av Ensta krog och vid Prästgården. Text Per-Axel Liliequist, Foto Anders Kjellberg Gravfält från järnåldern och vikingatid finns över hela Täby. Under den tiden anlade man nämligen gravfälten i närheten av bebyggelsen. De flesta gravfälten har bara upptill 20 gravar, men söder om Skogberga finns ett gravfält, som sannolikt utnyttjades under hela järnåldern fram till kristen tid och som innehåller mer än ett 100-tal garvar. Vid Flottiljvägen- Högomsvägen i Näsbypark finns ett av Täbys största gravfält med över 100 fornlämningar. Det finns olika former av gravar. Vanligtvis är det stensättningar i rund, oval, kvadratisk eller triangulär form. En speciell kvarleva från gångna tider är stensträngar, som var en form av stengärdesgårdar för inhägnad av hus, hagar och åkermarker. Idag har dessa stensträngar sjunkit ned och sticker bara upp några decimeter ovanför markytan. Stensträngar finns framförallt i norra delen av Täby och då i områden med jordbruksmark såsom Skålhamra, Fällbro, Hagby, Såsta och Prästgården/Skogberga. I Täby finns också rester av en fornborg belägen på Skansberget vid En bronsåldersgrav på Löttingekullen, Täbys högsta punkt, 58 m.ö.h. östra kanten av Rönningesjön. Den torde ha varit 250 m lång och 200 m bred med murar upptill 9 meters bredd. Fornborgen var ett skydd för befolkningen på den tiden då Rönningesjön var en vik i Stockholms Skärgård. Nu kan man säga att dessa fornminnen är från en länge sedan svunnen tid och består enbart av en massa stenbumlingar. Men dessa stenar representerar en väsentlig del av Täbys historia för bara 30 generationer sedan. Tänk er en kö med 30 par, då står vi främst och vikingarna sist. Längre bort är det inte. Det är med stor sannolikhet också våra släktingar, som ligger där i vikingagravarna, eftersom människan är en i högsta grad inavlad art. Så varför inte stanna till vid en vikingagrav och begrunda att för 1000 år stod dom där några anförvanter och vänner vid graven och tog farväl av den avlidne, som kanske kan vara vår släkting. Man kan fundera över vad de människorna hade för tankar och förväntningar och vad de hade för oro. Så, kanske kan dom där stenbumlingarna trots allt säga någonting. Källor: 1. Erik Jarneberg: Täby Historik Trakter Platser Täby Hembygdsförenings skrift nr Erik Jarneberg: Näsbypark Täby Hembygdsförenings skrift nr Hans Åström,Tord Tordmar: Fornminnen i Täby Täby Hembygdsförenings skrift nr 29 Fornborgen är högt belägen på östra sidan av Rönningesjön. Endast fragment av muren återstår. Det äldsta Täby - en stensträng vid Prästgården i Täby Kyrkby. 4 VILLAINFO NR 2 JUNI 2011

5 BRANDSKYDD Brandskydd Brand i hemmet är en av de äldsta förekommande riskerna i hemmet. I åratal har man arbetat med att förebygga utbrott av brand. I vardagen finns ett antal saker man bör tänka på för att inte hamna i en brandsituation som kan leda till förlust av egendom och liv. Med en enkel checklista kan brand undvikas om vi frågor oss (Brandskyddsföreningen) Är vi medvetna om riskerna som finns Kontrollerar vi att brandvarnare fungerar Vet alla i familjen var brandsläckare och brandfilt finns (*) Kan alla i familjen använda brandsläckaren och brandfilten (*) Har familjen en plan för hur du lämnar huset utan att skadas Är det dammfritt vid vitvaror, TV och dator Är alla sladdar och elkontakter hela Är lampor placerade långt från brännbara saker Är ljus i ljusstakar så att de står stadigt och inte riskerar att välta när man lämnar ett rum Håller vi tändstickor och cigarettändare utom räckhåll för barnen och helst inlåsta Använder vi skarvsladdar och skarvdosor i så liten utsträckning som möjligt och ser till att ingen skarvsladd ligger i kläm Försöker vi att undvika att lämna spisen vid matlagning även om vi har spisvakt igång Är vår spisfläkt rengjord Drar vi ut stickproppen ur kaffebryggaren eller brödrosten eller har vi en timer installerad Vet vi hur brandfarliga vätskor och självantändande oljor skall hanteras Har vi inget brännbart material som ligger nära den öppna spisen Har vi gnistgaller eller stängd insats i öppna spisen Är vår skorsten kontrollerad och sotad inför varje vintersäsong. (*) Brandsläckare och brandfilt kan du få från ditt hemförsäkringsbolag. Ulf Carleson Västra Roslags-Näsby Arkitekttävling avgjord White Arkitekter White Arkitekter Vinnaren blev White Arkitekter med förslaget West Side Story med en översiktlig utformning enligt ovan. I utlåtandet om projekttävlingen stod det att förslaget har en robust och hållbar struktur och anses kunna gå att genomföra och utveckla. Det innehåller goda och användbara grönytor. Miljön kring järnvägsstationen har stora möjligheter att utvecklas till ett intressant resecenter, som kan få en förstärkning om en gren av Roslagsbanan dras vidare till Arlanda. På sikt bör det finnas möjligheter att koppla ihop Täby Centrum och Roslags Näsby. Har du synpunkter på förslaget och projektet Roslags Näsby kan du gå in på Näsbyföreningens hemsida där finns en särskild debattsida om Roslags Näsby. Arkitekttävlingen finns beskriven i följande dokument från Täby kommun: "Inbjuden projekttävling Västra Roslags Näsby Juryutlåtande". Förmodligen kommer ett offentligt möte om Västra Roslags-Näsbys utbyggnad att hållas i början av Per-Axel Liljequist VILLAINFO NR 2 JUNI

6 TRÄDGÅRDSKALENDERN Trädgårdskalendern Kära trädgårdsvän! DANEBY GLAS Under den långa vintern, medan din trädgård vilat täckt av snö, har du kanske drömt om hur du skulle kunna förnya och försköna den när våren äntligen kommer. Många villatomter, i synnerhet kring nybyggda villor, är ganska plana och täckta av gräsmatta, kanske med några fruktträd och buskar och en perenrabatt vid husväggen. Om man delade in dem i olika rum skulle de kunna bli både vackrare och mera användbara. Ett rum kan bli en skyddad plats för barnens lek och sommarens saftkalas, ett annat kanske en lugn vrå för en vilostund med en bok. Sådana rum kan man skapa genom att skilja av ett stycke av tomten med en vägg av växter. Ytterst planterar man träd, gärna städsegröna, och innanför dem buskar och perenner. Vilka sorter man väljer beror på om läget är soligt eller skuggigt och även på jordmånen. I ett skuggigt hörn kan träden vara barrträd t.ex. blågran, serbgran, koreagran, thuja eller ädelcypress. Vill man ha tak på rummet kan ett lövträd, gärna med vacker höstfärg, få sträcka sina grenar över det. Innanför träden planterar man buskar. I skugga eller halvskugga städsegröna som rhododendron, kalmia, mahonia, lagerhägg eller järnek. Under buskarna blir det vackert att sätta några låga perenner med ljusa blommor som lyser i skuggan, till exempel astilbe, förgätmigej, spetsmössa, ormöga och funkior med brokiga blad. På en solig plats passar det bra med luktolvon, havtorn, rosenkvitten, gul, vit eller rosa ölandstok, olika nävor och primula samt lammöron och andra växter med silvergrå blad. Om rummets golv är gräsmatta kan man, för att den inte skall bli alltför sliten, förstärka den med smågatsten eller marktegel. En annan sorts rum, som passar bra i den lilla trädgården, är örtagården. För den väljer man en varm, vindskyddad plats som skall vara väldränerad. Kryddväxter trivs vanligen bäst i lucker, relativt näringsrik jord, helst kalkrik. Vår och höst kan man gödsla kryddgården med kompostjord. En gamaldags kryddgård kunde bestå av små, upphöjda växtsängar med grusade eller stenlagda gångar emellan och omgivna av låga häckar av buxbom, lavendel eller isop. Blommande kryddväxters doft brukar locka till sig många fjärilar. Om man ordnar en liten sittplats i örtagårdens mitt, kan man där njuta av både doft och fjärilsprakt. Kryddväxter kan köpas som färdiga plantor eller dras upp från frö. Deras frön tar ofta god tid på sig att gro. De sås därför lämpligen inomhus och förkultiveras så att de är klara att planteras ut när faran för nattfrost är över. Vanliga och lättodlade kryddväxter är timjan, mynta, mejram, oregano, salvia och citronmeliss. Men det finns ett otal andra att upptäcka. INSÄNDARE Rådjursplågan i Skarpäng/Täby? Marie-Louise Löwnertz Rådjuren är gulliga att se på men dom är för oss villaägare ett kostsamt problem. Rådjuren äter upp våra dyrinköpta plantor och även sprider dom dessa livsfarliga fästingar som våra barn och husdjur riskerar att smittas av. Läs om vad som sägs: Fästingen är här! Harar och rådjur för med sig fästingen in i våra trädgårdar och många är vi som redan fått plocka bort odjuren på våra hundar och katter. Sommar och sol innebär att vi vistas mer ute i skog och mark och är mer lättklädda. Med bara ben ökar risken att utsättas för fästingar och infektionssjukdomar som Borrelia och TBE-viruset som varje år drabbar cirka människor i Sverige. Men du kan göra en hel del själv för att undvika angrepp Vad kan man göra åt detta? Man kan uppmana folk att mata rådjuren samt ta hand om fallfrukten på hösten så att djuren hittar andra matställen i stället för våra trädgårdar. INREDNINGSGLAS FÖNSTERGLAS SPEGLAR RÄCKEN Med vänliga hälsningar Hasse Eisner 6 VILLAINFO NR 2 JUNI 2011

7 HANTVERKSTJÄNSTER När du ska anlita hantverkare: Checklistor På finns Konsumentverkets check-lista som innehåller följande givetvis med rutor att bocka av i för varje punkt: Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer Jag har kontrollerat att hantverkaren: har F-skattsedel har behörighet har försäkringar inte har skulder och betalningsanmärkningar Jag och hantverkaren är överens om: arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas och avslutas pris inklusive moms hur vi hanterar ändringar och tilläggsarbeten vem som står för material, el, resor och städning när och hur betalning ska göras ROT-avdrag Tänk på att göra löpande avstämningar och bara betala för utfört arbete. Vi rekommenderar att du och hantverkaren tecknar ett skriftligt avtal. Hantverkarformuläret 09 finns på VETA MER Kontakta kommunens konsumentvägledning för rådgivning och information. Hitta din konsumentvägledning genom att kontakta din kommun eller besöka Även Villaägarna har en checklista. Jag skulle gärna ha återgivit det viktigaste av dess nära 20 sidor här, men då ställs särskilda krav. På omslaget står sålunda: Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/ eller kopiering utan tillåtelse av Villaägarnas jurister eller behörig firmatecknare för Villaägarna är strängt förbjudet. Därför: Logga in själva, och läs den! Till sist ett boktips: Köp Hantverkarguiden. Bra jobb till rätt pris. Du får svar på många frågor: Hur hittar man hantverkaren? Vad säger lagen om hantverkstjänster? Var och hur kan man klaga om man tycker arbetet blivit dyrare än man trott eller om det utförts dåligt? Boken, NYTT KÖK - PÅ EN DAG! som tillkommit på initiativ av Konsumentverket, är späckad med fakta och information som syftar till att Du ska få ett bra jobb gjort till rätt pris. Lennart Arnstad, erfaren bostadsjournalist, skrev den år 2004, Priset, ca 190 kr, är väl använda pengar! 300 hushåll i Täby har upptäckt fördelarna med Härjedalsmetoden! Kontakta mig för ett gratis hembesök med rådgivning, förslag och prisuppgift. Jan Wennerström, säljare i Täby Sverker Thorslund VillaInfo söker annonssäljare Försäljningen sker till företag i Täby mot provision. Uppgifter på en lång rad tidigare annonsörer finns som underlag. Kan vara en stimulernde uppgift för en pensionär som vill aktivera sig. tel VillaInfo söker utdelare Lämpligt uppdrag för föreningar och skolklasser. Utdelning sker 4 gånger per år. mob VILLAINFO NR 2 JUNI

8 AVSÄNDARE: TÄBYKRETSEN AV VILLAÄGARNA, C/O KARLSSON, TENORVÄGEN 36, TÄBY Täbykretsen av Villaägarnas Riksförbund består av: Täby Villaägareförening Ella Parks Villaägareförening Näsby Fastighetsägareförening Typsnitt Times bold italic gemen för krets och förening höjd = luften mellan logo och linje (tumregel: logobredd 70 mm, text 14 pt.) (Krets undantagsvis versal om läslighet så kräver) Region versal rak fet text Fristående används om logon är så liten (<45 mm) att text blir oläslig (<9pt). Fristående också där flera organisationsdelar presenteras tillsammans. pms 2747 pms 186 cmyk cmyk pms-färger röd 186, blå 2747 undertexter times new roman fetkursiv Företag med rabatter och erbjudanden: ACTIC AB Allglas Arne Erikssons Snickeri AutoELN AB Autoexperten Bad & Värme / Stava Bra Energi - IVT Bygma Cramo AB Danderyds Måleri AB Däckhandlarna Elementa AB Elkedjan Ella Trädgård Energifoto AB Ensta Lås Flügger Färg Hagby Trä Happy Homes HusmanHagberg mäklare Höganäs Kakelcentrum Jan Jägholm Fastighetsmäklare AB Kajkal Kvicktvätt Lannebjers Glasmästeri Mäklarringen i Täby Nordsjö Idé & Design / Täby Färg & Tapet Norrortsmäklarna Proffs- & Fritidsmaskiner Securitas Direct, Mats Falk Svensk Fastighetsförmedling Svenska Termoinstrument Trädfällarlaget Täby Bil- & Båtradio AB Täby Danderyds Lås Täby Nyans AB Vallentuna Glasmästeri Gå in på för att se alla våra rabatter och erbjudanden som du som medlem kan ta del av. Gå även in på vår lokala hemsida Visa medlemskort vid köp Rabatter och förmåner gäller ej specialerbjudanden, reapriser, nettoprissatta varor mm. Rikstäckande lista finns hos Villaägarnas Riksförbund. Reservation för förändringar i villkoren. Har du bra idéer? Styrelsen tar gärna emot hjälp eller att du kommer med idéer och förslag som vi kan ta upp i styrelsen för att göra Täby bättre att bo i. Du är välkommen med din insats, även som extraresurs vid enstaka tillfällen. Kontakta gärna på vår mejladress: Medlemsservice Villaägarnas Riksförbund Box 7118, Sollentuna Besöksadress: Villaägarnas Hus, Johan Berndes väg 8 10 tel fax ABC-regionen Box 7120, Sollentuna Besöksadress som ovan. tel fax Bli medlem i Täby Villaägareförening Medlemsavgift 380 kr. Ange kod 1161 Villaägarnas Riksförbund: PG Utgivare Täbykretsen av Villaägarna c/o Karlsson, Tenorvägen 36, Täby swipnet.se Ansvarig utgivare Göran Wahlund, tel/fax Redaktion Per-Axel Liljequist, tel Ulf Carleson, tel Grafisk produktion Anders Kjellberg & Co AB, Tryck Tryckeri AB Orion, Täby Upplaga: ex Distribution Eila Seel, Täby idrottsungdomar och skolklasser Annonser Marie-Louise Sterner Tollerz, VILLAINFO NR 2 JUNI 2011

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2011. Täby Villaägareförening kallar till. Årsmöte. Tisdagen den 12 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2011. Täby Villaägareförening kallar till. Årsmöte. Tisdagen den 12 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2011 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Tisdagen den 12 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 Gamla, nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 APRIL 2012. Årsmöte. i Täby Villaägareförening. Torsdagen den 12 april i Hönshuset på Karby Gård

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 APRIL 2012. Årsmöte. i Täby Villaägareförening. Torsdagen den 12 april i Hönshuset på Karby Gård TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 APRIL 2012 Gamla nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till förhandlingarna vid föreningens årsmöte. Karby Gård är en Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta

Läs mer

Du måste reagera snabbt för ditt hem kan vara övertänt på 2 minuter!

Du måste reagera snabbt för ditt hem kan vara övertänt på 2 minuter! TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 DECEMBER 2011 Du måste reagera snabbt för ditt hem kan vara övertänt på 2 minuter! På 1950-talet kunde det ta 15 minuter för en lägenhet att bli övertänd. Möbler och inredning

Läs mer

INBJUDAN TILL VALDEBATT 11/6 Debattkväll med Täbys politiker

INBJUDAN TILL VALDEBATT 11/6 Debattkväll med Täbys politiker Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta kanter inkl undertext, ca 1/6 = 16% av hela bredden TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2014 INBJUDAN TILL VALDEBATT 11/6 Debattkväll med Täbys politiker Täby

Läs mer

Trassel och tråd i Täby

Trassel och tråd i Täby TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 SEPTEMBER 2011 Trassel och tråd i Täby Telias fibernätutbyggnad, ett stolpskott Några citat från inblandade parter. TeliaSonera/Skanova: Mycket har förändrats på 100 år då telelinjerna

Läs mer

Täby Villaägareförenings

Täby Villaägareförenings TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2010 Täby Villaägareförenings årsmöte Erik Andersson och Leif Gripestam Årsmötet hölls på Täby Park Hotel och bevistades av närmare ett hundratal medlemmar. Mötet inleddes

Läs mer

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2012 Höstmöte 18/10 Debatt om det nya Täby Täby håller på att omvandlas. Täby Centrum, Galoppfältet och Arninge ska i framtiden bli en regional stadskärna för Stockholms

Läs mer

Täby Villaägareförenings årsmöte 12 april

Täby Villaägareförenings årsmöte 12 april TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2012 Täby Villaägareförenings årsmöte 12 april Arbetet med att förvandla ett f.d. hönsoch kalkonhus till en trivsam lokal för möten, kalas m.m. utfört av frivilliga krafter

Läs mer

Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan

Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2013 Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta kanter inkl undertext, ca 1/6 = 16% av hela bredden Täby

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008. pms 2747 pms 186. Hembygdsföreningens gökotta på Skansberget.

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008. pms 2747 pms 186. Hembygdsföreningens gökotta på Skansberget. TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Tisdagen den 22 april kl 19.00 på Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 Inbjuden gästtalare Lothar Lammertz Ordförande i Täby

Läs mer

Det nya Täby Plan för Täby kommun 2010 2030

Det nya Täby Plan för Täby kommun 2010 2030 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 SEPTEMBER 2008 Det nya Täby Plan för Täby kommun 2010 2030 Typsnitt Times bold italic gemen för krets och förening höjd = luften mellan logo och linje (tumregel: logobredd 70

Läs mer

Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna

Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 SEPTEMBER 2010 Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna I översiktsplanen 2010-2030 för Täby kommun finns angivet tre stora utbyggnadsområden, nämligen Arninge, Galoppfältet

Läs mer

Täbys kommunikationer framöver

Täbys kommunikationer framöver TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2013 Årsmöte 9/4 Tvärbana till Arlanda? Täbys kommunikationer framöver Utvecklingen av kommunikationerna i Täby är en väsentlig fråga för de flesta av Täbys villaägare.

Läs mer

Den vår de svage kallar höst...

Den vår de svage kallar höst... Den vår de svage kallar höst...... skaldade poeten Erik Axel Karlfeldt. Och visst finns det mycket att uppskatta med hösten friska men lite kalla molnfria soliga dagar, trädens bladverk färgas i varm färgprakt,

Läs mer

Villaägarnas höga beskattning

Villaägarnas höga beskattning TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2013 Dialog om den nya stadsdelen på galoppfältet Här skulle kunna skapas möjligheter för ett bättre kulturutbud. En naturlig samlingsplats som inte bara är ett shoppingcentrum.

Läs mer

Höstmöte den den 23/10 Villaägarnas höga beskattning

Höstmöte den den 23/10 Villaägarnas höga beskattning TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 DECEMBER 2013 Höstmöte den den 23/10 Villaägarnas höga beskattning Höstmötet hade som tidigare år förlagts till Täby Park Hotel och behandlade villaägarnas fortfarande höga

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Hur ser livet ut för villaägarna i Täby efter valet?

Hur ser livet ut för villaägarna i Täby efter valet? TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 NOVEMBER 2010 Hur ser livet ut för villaägarna i Täby efter valet? Valresultatet innebär att Villaägarna i Täby kan glädja sig åt att fastighetskatten kommer att ha sin nuvarande

Läs mer

Täby förr och nu Gästtalare Lothar Lammertz

Täby förr och nu Gästtalare Lothar Lammertz TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2008 Täby förr och nu Gästtalare Lothar Lammertz Lothar Lammertz är Täby Hembygdsförenings ordförande, har haft anknytning till Täby sedan 1940-talet och är uppvuxen vid

Läs mer

Roslagsbanans utbyggnad

Roslagsbanans utbyggnad Roslagsbanans utbyggnad Trafikförvaltningen/SL satsar på en omfattande kapacitetsförstärkning, som påbörjades redan 2008. Roslagsbanan har genomgått moderniseringar i flera steg och delar av banan har

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om

Rådgivningsavdelningen informerar om Rådgivningsavdelningen informerar om Kompletterande klausuler till köpekontrakt Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga

Läs mer

DYRT VATTEN I TÄBY. ROT-AVDRAGET-så här fungerar det. En ny dagvattenavgift. När Roslagsvattens septemberfaktura

DYRT VATTEN I TÄBY. ROT-AVDRAGET-så här fungerar det. En ny dagvattenavgift. När Roslagsvattens septemberfaktura TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2009 DYRT VATTEN I TÄBY En ny dagvattenavgift När Roslagsvattens septemberfaktura nyligen kom till Täbys villaägare medföljde en skrivelse från kommunen med information

Läs mer

Vad ingår i fastighetsköpet?

Vad ingår i fastighetsköpet? Vad ingår i fastighetsköpet? Om fastighetstillbehör och byggnadstillbehör Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Läs mer

Täby Villaägareförening

Täby Villaägareförening Medlemstidning Nr 1 Vår 2006 Täby Villaägareförening kallar till ÅRSMÖTE onsdagen den 29 mars kl 19.00 Täby Park Hotell Kemistvägen 30 Inbjuden gästtalare Hans Lemker förbundsdirektör på Villaägarnas Riksförbund

Läs mer

Villaägarens ekonomi Villaägarnas Riksförbund 2013

Villaägarens ekonomi  Villaägarnas Riksförbund 2013 Villaägarens ekonomi Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2006-02-27 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2009

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2009 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2009 Täby Villaägareförenings årsmöte Årsmötet hölls den 21 april på Täby Park Hotel och bevistades av ett flertal medlemmar. Till ordförande för mötet valdes Göran Wahlund.

Läs mer

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET ENTREPRENAD LEVERANS AV INDUSTRIFÄRG BALLINGSLÖV STOBY FLYGAREGATAN12GATA ATANAN STOBY VÄXJÖ STOBY HALMSTAD BUTIK & ENTREPRENAD BUTIK, ENTREPRENAD, INDUSTRI & HUVUDKONTOR OKVÄGEN 6 BALLINGSLÖV STOBY NÄSSELVÄGEN

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Personligare hem Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Nu gör vi det enklare för dig att sätta din personliga prägel på din lägenhet. Genom Svenska Bostäders stilval och tillval kan du inreda

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2010 Kallelse Årsmöte i Täby Villaägareförening Onsdagen den 14 april kl 19.00 Täby Park Hotell Kemistvägen 30 Gamla, nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Svenskarnas trädgårdsvanor kartlagda: Rosor och äppelträd i topp - mormorsträdgården en favorit!

PRESSMEDDELANDE. Svenskarnas trädgårdsvanor kartlagda: Rosor och äppelträd i topp - mormorsträdgården en favorit! FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA: Camilla von Otter, chefredaktör Vi i Villa Mobil: 070 400 51 45 Mail: camilla.vonotter@viivilla.se www.viivilla.se PRESSMEDDELANDE Lidingö den 25 mars 2013 Svenskarnas trädgårdsvanor

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Elsäkerhet. Lagstiftning och information

Elsäkerhet. Lagstiftning och information Elsäkerhet v2 Det bedrivs ett ganska omfattande arbete i Sverige för att få ner antalet olycksfall och dödsfall som beror på el. Från att ha varit ca 20 dödsfall per år för 10 år sedan, är det nere i hälften

Läs mer

Brolins Glas Glasreparationer 20% uterum

Brolins Glas Glasreparationer 20% uterum VILLAÄGARNA I HUDIKSVALLSREGIONEN RABATTAVTAL gällande från 2010-02-01 Som medlem i Villaägarna har du lokala rabatter hos nedanstående företag: Företag Gäller Rabattsats Barcana AB Uthyrning: Berndt Magnusson

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

Snart hantverkare Ett övningshäfte för dig som utbildar dig till hantverkare.

Snart hantverkare Ett övningshäfte för dig som utbildar dig till hantverkare. Snart hantverkare Ett övningshäfte för dig som utbildar dig till hantverkare. Lärarhandledning Snart hantverkare lärarhandledning Konsumentverket 2011 Projektledare/ansvarig utgivare: Marie Myhr, Konsumentverket

Läs mer

Villaföreningen Dungen

Villaföreningen Dungen Villaföreningen Dungen Protokoll fört vid vårstämman med Villaföreningen Dungen, den 11 mars 2008 i Magasinet, Segeltorp 1. Stämmans öppnande Mötet öppnades av Arne Lindqvist som hälsade de närvarande

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Informationshäfte till nyinflyttade Välkommen och hoppas att du ska trivas här på. Området byggdes år 1974 och består av 196 hushåll. Detta är en information för att veta hur vi gör för

Läs mer

Smakstart i företaget!

Smakstart i företaget! Medlemsavgift i 3 månader Ev a-kasseavgift tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare 50% Dessutom resten av första året om du nyligen har eller funderar på att starta eget. Smakstart i företaget!

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Information till nyinflyttade i småhusområdet Segelkobben

Information till nyinflyttade i småhusområdet Segelkobben Information till nyinflyttade i småhusområdet Segelkobben Småhusområdet Segelkobben, med gatuadresserna Norra Läget, Södra Läget och Nedergården består av 196 småhus. Inom Segelkobben finns det 3 olika

Läs mer

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Trygg i bostaden Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Det här är en brottsförebyggande broschyr mot bostadsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott

Läs mer

Småskalig och bostadsnära

Småskalig och bostadsnära Småskalig och bostadsnära odling i Lindome Rapport från odlingsinitiativet i Lindome Samhällsarbete Lindome Stadsledningsförvaltningen miljösamordning December 2013 Odlingsinitiativet i Lindome Under 2013

Läs mer

Rättsförhållande mellan grannar

Rättsförhållande mellan grannar Rättsförhållande mellan grannar Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Protokoll från årsmötet, Stranden den 19 maj 2013

Protokoll från årsmötet, Stranden den 19 maj 2013 Protokoll från årsmötet, Stranden den 19 maj 2013 1. Mötet öppnades av ordförande Kicki. 2. Mötet ansågs vara behörigt utlyst. 3. Val av mötesordförande: Kicki 4. Val av mötessekreterare: Petra 5. Val

Läs mer

Ett företag i Golvkedjan Grafisk guideline

Ett företag i Golvkedjan Grafisk guideline Ett företag i Golvkedjan Grafisk guideline v1.0 LOGOTYP Exempel logotyp positiv: Exempel logotyp negativ: Exempel bård färgad bakgrund: Exempel bård vit bakgrund: SYMBOLER c55 m0 y70 k10 r130 g180 b110

Läs mer

SKAPA RUM FÖR SOPTUNNAN

SKAPA RUM FÖR SOPTUNNAN SKAPA RUM FÖR SOPTUNNAN -Designerns bästa tips Underhållsfri mur En solid och prydlig lösning som du kanske inte bygger på egen hand. Men när den väl är på plats klarar den sig utan underhåll. En mur är

Läs mer

Torshamnsgatan 39. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling.

Torshamnsgatan 39. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling. Torshamnsgatan 39 Thule Fastighetsutveckling AB Nordic Forum - Kista Science City Med universitetsmiljön, ett expansivt näringsliv, galleria med shopping och nöje, växande bostadsområden och bra kommunikationer

Läs mer

02/&), profil(!.$"/+ handbok

02/&), profil(!.$/+ handbok profilhandbok INNEHÅLL Former och färger i vår anda 5 Vår logotyp och färger 6 Våra typsnitt och papper 7 Kontorstryck 8 Trycksaker 9 Brev, protokoll, kallelser 10 Nyhetsbrev 11 OH- och PowerPoint-mallar

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

Västanberga Samfällighetsförening Informationsbrev 1

Västanberga Samfällighetsförening Informationsbrev 1 Sid 01 Informationsbrev 1 2009 Hej alla 122 st medlemmar i samfälligheten. Det är dags för ett informationsbrev igen. Små och stora saker har hänt, och är på gång. På sista sidan vill vi veta vad Du tycker.

Läs mer

Grafisk profilhandbok

Grafisk profilhandbok Den bild vi förmedlar av oss själva är betydelsefull idag kanske mer än någonsin tidigare. Antagen av Kommunstyrelsen 122/2013 tillsammans med kommunikationsstrategi 2013 2014. Grafisk profilhandbok Av

Läs mer

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i kooperativ hyresrätt Vill du ha inflytande och gemenskap, bo tryggt i ett stabilt område, ha möjlighet att engagera dig utan att riskera din ekonomi?

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

1. VAD ÄR EN GÅVA?... 3 2. ÄKTA OCH OÄKTA BOSTADSRÄTTER... 3 3. BOSTADSRÄTTERS VÄRDE... 4 4. GÅVOSKATT... 4 5. REN GÅVA... 4 6. BLANDAT FÅNG...

1. VAD ÄR EN GÅVA?... 3 2. ÄKTA OCH OÄKTA BOSTADSRÄTTER... 3 3. BOSTADSRÄTTERS VÄRDE... 4 4. GÅVOSKATT... 4 5. REN GÅVA... 4 6. BLANDAT FÅNG... Gåva av bostadsrätt Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2005-02-17 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs till mötets ordförande. 3 Mats Nordin väljs

Läs mer

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 FJÄLLENS SAMFÄLLIGHET Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 Detta informationsblad innehåller: Information om extra stämman 2011 Garage tak Garage portar Städning i området under hela

Läs mer

Västanberga Samfällighetsförening Informationsbrev 1

Västanberga Samfällighetsförening Informationsbrev 1 Sid 01 Informationsbrev 1 2011 Styrelse 2011 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Ord. Ledamot Suppleant Suppleant Peter Jagerwall Torsten Scott Gunilla Rödin Tobias Holmbäck Peter Moback Selma

Läs mer

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen.

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen. F: När försvinner det fasta telefonnätet? Telia har beslutat att det vanliga telefonnätet på landsbygden ska vara avvecklat senast 2020 men troligen kommer många ledningar plockas ner långt innan dess.

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Runslingan Välkommen och hoppas att du ska trivas här på Runslingan. Runslingan byggdes år 1974 och innehåller 197 hushåll. Detta är ett litet häfte för att veta hur vi gör för att få det

Läs mer

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8 P R O F I L M A N U A L INNEHÅLL Vår grafiska identitet............... 3 Logotyper..................... 4 Färger........................ 5 Typografi...................... 6 Profilmaterial...................

Läs mer

Att bo i bostadsra tt

Att bo i bostadsra tt Att bo i bostadsra tt Vi hoppas att denna information ska vara till nytta för dig som boende i bostadsrättsföreningen Röbäckshus 5. Vad är en bostadsrätt? Att bo i bostadsrätt innebär kort sagt att du

Läs mer

Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby

Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby Den 3 oktober 2015 höll vi på Stockholmshem informationsmöten för våra hyresgäster som bor vid Mjölbyplan, Axbyplan och Ljungbyplan. Här kommer

Läs mer

Guidelines. Privilegium Hus & Mark AB

Guidelines. Privilegium Hus & Mark AB formgivare: Peter Vikström, Designworks Göteborg version: 100428 Logotype Grundstenen i en grafisk profil utgörs av logotypen. Den är den centrala och samlade symbolen för företagets identitet. Därför

Läs mer

Nyhetsbrev, april 2011

Nyhetsbrev, april 2011 Nyhetsbrev, april 2011 Hej medlem! Här kommer medlemsbladet för april månad. Katter som vistas utomhus Tänk på att ni som har utekatt har samma ansvar som de med hundar, dvs. att plocka upp efter ert djur.

Läs mer

Torshamnsgatan 35. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling.

Torshamnsgatan 35. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling. Torshamnsgatan 35 Thule Fastighetsutveckling AB Nordic Forum - Kista Science City Med universitetsmiljön, ett expansivt näringsliv, galleria med shopping och nöje, växande bostadsområden och bra kommunikationer

Läs mer

Stadgerevision. Medlemsskapsreglerna är generellt mer omfattande än i nuvarande stadgar.

Stadgerevision. Medlemsskapsreglerna är generellt mer omfattande än i nuvarande stadgar. Brf Spinnmästaren i Lindome Göteborg 2013-04-21 Stadgerevision Föreningen har lämnat mig uppdraget att gå igenom föreningens nuvarande stadgar och ta fram nya stadgar. Sedan föreningen registrerade sina

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

STÄNKSKYDD FÖR ALLA KÖK

STÄNKSKYDD FÖR ALLA KÖK STÄNKSKYDD FÖR ALLA KÖK 1 INNEHÅLL ALLMÄNT... 3 TIPS OCH RÅD... 3 PLANERA FÖR MONTAGE AV STÄNKSKYDD... 4 ELANSLUTNINGAR... 4 FLÄKT/VENTILATIONSDON/SPISKÅPA... 5 BELYSNING... 5 KRANAR... 5 SKARVAR... 6

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

SKAPA RUM FÖR DINA KÄRL

SKAPA RUM FÖR DINA KÄRL 1 SKAPA RUM FÖR DINA KÄRL KÄRLSTORLEKAR 140 l 1 190 l 370 l 2 660 l 2 HÖJD 106,5 cm 107,5 cm 106,8 cm 121,9 cm BREDD 48,4 cm 55,9 cm 77 cm 125,5 cm DJUP 55 cm 69 cm 81,1 cm 77,4 cm Skapa rum för kärlet

Läs mer

Steffens väg 709. Län Värmland Gatuadress Steffens väg 709 Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område. Tillträde tidigast

Steffens väg 709. Län Värmland Gatuadress Steffens väg 709 Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område. Tillträde tidigast Län Värmland Gatuadress Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område Sjönära, Edsgatan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Villa med vacker

Läs mer

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se Februari 2014 Nr 1

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se Februari 2014 Nr 1 SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se Februari 2014 Nr 1 Fråga inte vad bostadsrättsföreningen kan göra för dig, utan vad du kan göra för bostadsrättsföreningen Engagera dig i vår förening Om någon är intresserad

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Älskade Pelargoner...

Älskade Pelargoner... Stjärnpelargon Bladen spetsigt flikiga, liknar lönnblad. Blommorna är stjärnformiga, lite spretiga. Även dubbla sorter finns, de är charmigt rufsiga. blomjord. Plocka bort vissna blommor och blad efter

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr C 4/11 Stockholm Aktbilaga 34 2011-02-08

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr C 4/11 Stockholm Aktbilaga 34 2011-02-08 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr C 4/11 Stockholm Aktbilaga 34 2011-02-08 MARKNADSDOMSTOLEN Christer Fallenius, ordförande, Lars Borg, Lennart Göranson och Anders Stenlund PROTOKOLLFÖRARE OCH FÖREDRAGANDE

Läs mer

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna.

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna. Skifuddens Villaförening 1 (3) Protokoll upprättat vid Skifudden Villaförenings Årsmöte den 11 mars 2012, kl. 15.00. Plats: Folkets Hus, stora lokalen, Forshaga. 1. Mötet öppnades av föreningens ordf,

Läs mer

travcentrum för uppfödning och träning under utveckling

travcentrum för uppfödning och träning under utveckling travcentrum för uppfödning och träning under utveckling Rundbana Tränlingsanläggning Fornminne Rakbana Sisyfos Välkommen till Sisyfos på Söderby Gård, en anläggning för människor och travhästar. Gården

Läs mer

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Vill Du bo mitt i centrum? Sävebo, det kommunala bostadsbolaget, bygger nytt i Sävsjö! Centralt

Läs mer

Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna

Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna Välkommen till Brf Stenhällan 2 Varmt välkommen till bostadsrättföreningen Stenhällan i Vallentuna. Vi hoppas Ni kommer att trivas med Er lägenhet och med Era

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt.

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt. Samfällsnytt 4 Här kommer årets sista samfällsnytt. Först vill vi önska alla nyinflyttade välkomna till vår samfällighet och hoppas att ni kommer att trivas hos oss! På vår hemsida kan ni hitta information

Läs mer

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Sida 1 av 5 http://villaagarnalerum.se Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Under sammanträdet serveras en enkel fika Närvarande:

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Rådgivningsavdelningen informerar om Överlåtelsebesiktning September 2011 Villaägarnas Riksförbund 2011 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut?

F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut? F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut? S: Nej. Vi har beviljats bidrag för att bygga fibernät åt de som redan har kontakt med oss och det går inte

Läs mer