ÅRSMÖTE. Täby Villaägareförening. torsdagen den 19 april kl Täby Park Hotell, Kemistvägen 30. >> välkommen på besök!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSMÖTE. Täby Villaägareförening. torsdagen den 19 april kl 19.00 Täby Park Hotell, Kemistvägen 30. www.taby-villaagare.se >> välkommen på besök!"

Transkript

1 Villainfo_mar2007.qxp Sida 1 Medlemstidning Nr 1 Mars 2007 I detta nummer Ordförandens spalt 2 Årsmöten 2 Grannsamverkan 2 Inspirationsdag i maj Bergvärme 3 Tips om alternativ Notiser 3 Föreningsnytt Viggbyholm och Hägernäs 4-6 Tema - vi presenterar en stadsdel i Täby Uffe kåserar 7 Kraftledning förbi Skarpäng kv i ny sträckning Omslagsbild Viggbyholms station Täby Villaägareförening ÅRSMÖTE torsdagen den 19 april kl Täby Park Hotell, Kemistvägen 30 Läs mer på insidan Målning av Täby-konstnären Nicklas Forsman, Akryl, mått 49x69 cm. Något beskuren. En spirande vår önskas alla villafamiljer Styrelsen och redaktionen >> välkommen på besök!

2 Villainfo_mar2007.qxp Sida 2 Ordföranden har ordet Alla Täbys småhusägare får från i år sänkt fastighetsskatt på tomten. Skatten på tomtmark är 2 kr/kvm, dock max 5000 kr per tomt. Detta gäller från och med inkomståret De flesta småhusägare i Täby får sänkt med mer än 5000 kronor. Räkna ut hur stor skattesänkningen blir för Dig! Kostnaden för energi har på senaste tiden stigit snabbt. I en serie artiklar ger vi råd om hur villaägare kan minska kostnaderna för energi, dels genom att spara på förbrukningen och dels investera i alternativa uppvärmningsätt av bostaden. På förbundets hemsida finns mer information samt en räknesnurra för energikostnader: >> Rådgivning. Som medlem i Villaägarna kan du få råd i olika frågor för villaägare och inte minst rabatter hos många företag. Det finns pengar att spara! Villaägarna i Täby har många aktiviteter på gång, så styrelsen tar gärna emot hjälp och bra idéer. Du är välkommen med din insats, antingen som ledamot eller som extraresurs vid enstaka tillfällen. Det händer mycket när det gäller byggandet i kommunen. Vad är planerat och var? Kom till vårt årsmöte 19 april och få fakta. Se kallelsen här intill! Välkomna! Göran Wahlund Ordförande i Täbykretsen av Villaägarnas Riksförbund 6691 ISO/IEC (B) Drive-in-verkstad öppen vard 8-18 Avgasrör Bromsar Batterier Däck Dragkrok Motorvärmare Stötdämpare Koppling Motorservice Årsservice med förkontroll Vi åtgärdar besiktningsanmärkningar och godkänner bilen! ÅRSMÖTEN TÄBY VILLAÄGARE- FÖRENING torsdag 19 april kl Täby Park Hotell, Kemistvägen 30 TIDSBESTÄLLNIN Stadsbyggnadschef Tommy Jägenstedt informerar om planerade byggprojekt i Täby kommun. I pausen bjuder vi på lätt förtäring. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna! TÄBYKRETSEN av Villaägarnas Riksförbund torsdag 19 april ca kl efter TVÄF s årsmöte Täby Park Hotell, Kemistvägen 30 På dagordningen stadgeändring, som ska antas för andra gången. Förslaget finns på vår hemsida. Representanter från medlemsföreningar är mycket välkomna! Anmäl närvaro till sekreteraren , Grannsamv annsamverkan i Täby Onsdag 9 maj 2007 kl Föreningsgården i Täby C (preliminär lokal) Inspirationskväll och kurs arrangerad av Polisen och Trygg-i-Täby. Inbjudan skickas till GSV-huvudkontaktpersoner. Se till att polisen har din address. Håll utkik! Syftet är att väcka avsomnade GSV-föreningar till liv och att starta nya. Kontaka din villaförening eller samfällighet! Mer info: Kontrollera tid och plats i annonser och på och ISO/IEC (B) 6691 ISO/IEC (B) VI FÖRMEDLAR, KÖPER, BYTER, SÄLJER Ritarslingan 22, Täby-Arninge Tel , Fax ISO/IEC (B) Reprovägen 6, Täby / Viggbyholm , 2 VILLAINFO Mars 2007

3 Villainfo_mar2007.qxp Sida 3 TEMA ENERGI NOTISER Råd vid byte till bergvärme I förra Villainfo fick du några tips hur du kan minska dina kostnader för uppvärmning av bostaden. Dessa tips krävde inga större investeringar. I detta nummer ger vi ett exempel på investeringar som kan minska kostnaderna för uppvärmning av småhus med 50-75%. Fler alternativ presenteras i kommande nummer. Solens värme ger mängder av energi. Den finns lagrad i luften, marken, sjön och i berget. Med hjälp av en värmepump hämtas och utvinns värme från t.ex. berg. Bergvärmepumpar har funnits i flera 10- tals år. De senast årens mycket kraftiga prisutveckling på el och olja har snabbt ökat intresset för bergvärmepumpar för uppvärmning av småhus inklusive tappvarmvatten. En bergvärmepumpinstallation är en stor investering för många år framöver. Vad skall man då tänka på innan man gör en sådan satsning? Om vi utgår från att du redan har vattenburet system vattenburna radiatorer och/eller vattenburen golvvärme kan du byta ut pannan mot en värmepump som hämtar värme ur berget. Hur ser berggrunden ut på din tomt och kan du tänka dig att gräva upp i trädgården m.m. måste klaras ut. Ju större ditt hus är desto större blir din framtida besparing. All erfarenhet visar att det sällan är någon ekonomi i att sätta in bergvärmepump i hus som är mindre än 100 kvadratmeter. Ett normalhus som förbrukar för uppvärmning och varmvatten motsvarande kwh/år kan spara från 50% upp till 75% med dagens moderna bergvärmepumpar. Checklista för val av bergvärmeanläggning Begär in offerter från tre olika lokala återförsäljare av olika fabrikat. Anbuden skall avse totalentreprenad d.v.s. återförsäljaren skall ha totalansvaret för hela värmepumpinstallationen. Begär referenser! Du bör kräva en SVEP-garanti på 6 år för hela installationen. SVEP är en Branschorganisation som verkar för konsumenttrygghet och utveckling inom området värmepumpar. Återförsäljarna skall vara auktoriserade. De skall vara dina energirådgivare så att du får rätt dimensionering av din blivande anläggning och en kalkyl över beräknad energibesparing. Återförsäljaren skall ansvara för att installationen och driftsättning blir rätt gjord samt lämna service. Återförsäljaren, som har totalansvaret, väljer oftast kunniga och godkända underentreprenörer inom områden som t.ex. borrning och el. Ett bra råd visar sig vara att inte spara på borrdjupet. Gärna djupare! Täby kommun kräver att du som fastighetsägare ansöker om tillstånd att installera 40 en bergvärmeanläggning. Ansökan ska lämnas in i god tid innan installation påbörjas, normalt minst 6 veckor. Påbörja inte installationsarbete förrän tillstånd beviljats. Ansökan ställs från årsskiftet till Södra Roslagens Miljöoch Hälsoskyddskontor Täby Telefon för information och ansökningsblanketter är Avgiften för tillståndet är för närvarande 1600 kronor för bergvärmepump. I offertbegäran är det viktigt att ställa krav på tiden för installationsarbetet. Det har visat sig i Stockholmsområdet att det ofta blir stora förseningar jämfört med tidplanen. Begär ekonomisk kompensation vid försening. Utvärdera offerterna! Se till att alla delar i offerterna kan jämföras rättvist. Det kan handla om allt från totalkostnader för nyckelfärdig installation till demontering och bortforsling av gamla pannan. Ta också reda på vem som ansvarar för grävning från borrhål till husgrund samt återställande av t.ex. gräsmattan. Sträva som sagt efter att få en totalentreprenad där allt ingår: värmepump, borrning och övrig installation, städning, garantier och försäkring. Ibland kan det vara befogat att kontrollera om offertgivande företag har betalningsanmärkning. Har du svårt att utvärdera offerter vänd dig då till Villaägarnas Riksförbund så kan du där få hjälp. En trygghetsförsäkring skall alltid ingå i totalentreprenaden. Den ska gälla minst 6 år och kunna förlängas ytterligare minst 4år. Trygghetsförsäkringen kompletterar din hemförsäkring och skall gälla utan självrisk vid maskinskada. Lycka till! Föreningshelg mars i Täby Centrum Lördag kl 10-18, söndag kl Den ideella sektorn presenterar sig med information i utställningsmontrar och med underhållning på scenen och andra platser i centrumbyggnaden. Välkomna med hela familjen! Föreningsnytt Från år 2007 ingår tre villaföreningar i Täbykretsen av Villaägarnas Riksförbund: Täby Villaägareförening (Tväf), Ella Parks Villaägareförening och Näsby Fastighetsägareförening. De är ideella föreningar där enskilda personer är medlemmar i förbundet. Täby Väf s verksamhetsområde är hela Täby kommun, de andra omfattar bara sin egen stadsdel. Samfälligheter och andra ekonomiska bostadsföreningar kommer inte längre att vara anslutna till förbundet, men kan ingå ett serviceavtal med mycket bra förmåner Bil och - Wester tjänster. AB Det är fritt för hushållen att bli enskilda medlemmar och Bil de registreras - Wester AB i den av ovanstående föreningar i vilkens Bil - Wester AB verksamhetsområde fastigheten finns. Detaljerad information U jxáàxü fås TU från förbundet. Har ni höga värmekostnader? VI KAN BERGVÄRME! Bergvärme är gratis solenergi! Investera för miljön och plånboken! Vi tar hand om hela installationen. Vi är certifierade av SVEP. Rabatt för medlemmar i Villaägarna. Kostnadsfritt hembesök & offert. Granitvägen 63A, Täby Tel VILLAINFO Mars

4 Villainfo_mar2007.qxp Sida 4 TEMA STADSDELSCENTRUM I FOKUS Temaartiklarna om affärscentra runt om i Täbys stadsdelar fortsätter. Butiker och småföretag där ger service till de boende i närområdet. Viggbyholm Hägernäs Viggbyholms station 1922 Viggbyholm Under stenåldern låg större delen av nuvarande Viggbyholm under vatten och endast Björnberget stack upp ovan vattenytan. Så småningom drog sig vattnet tillbaka och bördig jordbruksmark frilades, vilket gav underlag för en bebyggelse. Men ännu under äldre järnåldern var det sjöförbindelse mellan Värtan och Rönningesjön. Under vikingatiden etablerades byn intill viken Vikby (Viggeby). Vikby blev på 1300-talet "Vighby", år 1538 "Wigbi" och år 1620 "Wijggeby". Under de påföljande århundradena hade Viggbyholms gård status av säteri med ett flertal adliga ägare. En början till villabebyggelse startade i slutet av 1800-talet, men kommunikationerna skedde då båtledes, vilket hämmade utvecklingen. På 1860-talet startade exempelvis Stockholms Ångslups AB:s reguljära trafik på Värtan ut till Viggbyholm. Villabebyggelsen tog fart först i och med att en järnvägsstation etablerades på Roslagsbanan vid Viggbyholm, men fortfarande var området då en jordbruksbygd och där fanns också ett sågverk. En grosshandlare, Valter Hultin, övertog 1915 Viggbyholm och hade storstilade planer på att etablera Viggbyholm som en stor och elegant villastad. Så blev ej fallet och hans intressen överlämnades så småningom till ett konsortium, Viggbyholms Park- och Trädgårdsstad, som senare drev exploateringen. Hultin har dock blivit hedrad genom att ett parkområde har uppkallats efter honom. En viktig faktor för etableringen av villastaden var tillkomsten av en folkskola Exploateringen hade dock sina problem. Man klagade över de dåliga vägarna samt bristen på vattenförsörjning och avlopp. Först 1935 erhöll man en stadsplan, som i Text Per-Axel Liljequist Bilder Täby Hembygdsförening stort sett blev gällande framöver. Ortsborna hade väl en hel del övrigt att önska sig när det gällde nöjeslivet i Viggbyholm under den här tiden. Detta ledde till att Viggans dansbana byggdes av fastighetsägarföreningarna. Dansbanan fick en central funktion i samhället och ansågs som Roslagens största. Intäkterna från verksamheten gick bl.a. till samhällets vägbelysning. Under och 30-talet var närmaste kyrka i Täby kyrkby. Vägen dit motsvarade nästan en dagsutflykt. Därför startade tre damer i en syförening en aktion, vilken tillsammans med en rad frivilliga insatser resulterade i ett kapell, S:t Olofs kyrka, som var klar 1941 och fortfarande är i funktion. Fortsättning på nästa sida HERR DAM Bernt Åke Ingrid Södervägen VILLAINFO Mars 2007

5 Villainfo_mar2007.qxp Sida 5 TEMA STADSDEL Hägernäs Området Hägernäs är sannolikt uppkallat efter de hägrar som häckade vid Värtan. I 1549 års jordabok skrevs namnet som Hegrenes. Hägernäs gård blev under 1400-talet en arrendegård under storgodset Rydboholm. På 1800-talet fanns en vattenkvarn i en å från Rönningesjön ner till Värtan. Livet var hårt på gården och det var inte ovanligt att folket på Hägernäs under denna tid rodde in till Stockholm för att exempelvis hämta stadsbornas smutstvätt, som sedan ren och struken roddes tillbaka till stan. Man skötte sitt jordbruk, gjorde dagsverken på Rydboholm och på vintern kunde man om slottsherren på Rydboholm så bestämde jaga varg på Stora Värtans is. Det som satt sin prägel på Hägernäs är en verksamhet som Täby-borna i allmänhet inte haft så mycken vetskap om och ändå var verksamheten tidvis Täbys Hägernäs gård största arbetsplats nämligen flygflottiljen vid Hägernäs. Redan 1912 gjordes den första flygningen på Värtans is. Det var första gången i världen som ett flygplan startade och landade på is. Man bedrev sedan vinterflygskola i marinens regi från 1919 med förläggning på logementsfartyget Freja. Flygvapnet bildades 1926 genom en sammanslagning av armens och marinens flygverksamheter. Samtidigt startades 2. Flygkåren vid Hägernäs. Kåren skulle vara marinsamordnande. I startskedet var förhållandena rätt primitiva. Man byggde emellertid snart ut med verkstad, värmecentral och förråd. År 1927 stod den första byggnaden klar, den stora betonghangaren, som i dag används som parkeringshus. Kanslihus och gymnastiksal färdigställdes till Fram till 1936 var 150 personer anställda vid 2. Flygkåren. År 1936 ändrades namnet på verksamheten till Kungl. Roslagens Flygflottilj (F2). Under andra världskriget var F2 Sveriges största flygflottilj. Verksamheten utgjordes i första hand av spaning och eskortering av handelsfartyg över Östersjön. Fortsättning på nästa sida Viggbyholm fortsättning Hägernäs kvarn teckning av okänd konstnär Efter att Täby blivit en köping etablerades Viggbyholm på flera sätt. Flerfamiljhus byggdes, vägarna fick sina nuvarande namn och Viggbyholms frivilliga brandkår gick upp i Täby brandkår. Man bedriver nu en aktiv ungdomsverksamhet inom området med föreningar inom många idrotter. Idag är Viggbyholm ett attraktivt villaområde med närhet till vatten, bad och en aktiv båthamn. Viggbyholm kan inte nämnas utan att Viggbyholmsskolan får en plats. Skolan startade på 1920-talet och drevs som en internatskola med en i mångt och mycket ideell verksamhet. Många kulturpersonligheter har haft en anknytning till skolan. Man fick emellertid en ansträngd ekonomi under 1970-talet, vilket ledde till att skolan avvecklades. Lärosalsbyggnaden är i dag Drakskeppsskolan. Välkomsterbjudande VILLAINFO Mars

6 Villainfo_mar2007.qxp Sida 6 Hägernäs fortsättning TEMA STADSDELSCENTRUM I FOKUS Efter kriget drogs flygverksamheten vid F2 successivt ner och ersattes med olika former av utbildningsverksamhet. En flygräddningsenhet fick också sin bas på F2. År 1949 ansågs F2 ej längre vara en flygflottilj och namnet ändrades till Kungl. Roslagens flygkår. År 1952 var en DC 3a ute på spaning i Östersjön. Radiokontakten med planet bröts och flygledningen betraktade planet som försvunnet. Ett intensivt sökande sattes in, i vilket givetvis även kårens Catalinaplan deltog. Under denna spaning angreps ett av planen av sovjetiska MIGplan och havererade. Man lyckades dock att sätta ned planet intill ett fartyg och besättningen kunde räddas. Denna händelse fick ett efterspel härom året, då man på Östersjöns & DROP botten IN lyckades återfinna rester från den havererade DC 3an. I slutet av 60-talet började det bli aktuellt att reducera antalet flygvapenförband. Den 30 juni 1974, efter 55 år av militär verksamhet i Hägernäs, halades därför den tretungade flaggen för sista gången. För att hedra dem, som under de gångna 25 åren förolyckats i F2, 1930-talet Ångbåten Viggbyholm i trafik från 1860 tjänsten, ca 50 personer, avtäcktes På f.d. flygkårens område eta- en minnessten. Dåvarande blerades till en början en stor flottiljpastorn H O Ferenius hade AMU-utbildning. Flera industrioch valt inskriptionen: "De älskade handelsföretag med ett stort icke så sitt liv att de drogo sig antal arbetsplatser startades. undan döden". Minnesstenen Norr om området byggdes en står nu i anslutning till vattnet kriminalvårdsanstalt. strax söder om Catalinatorget. I början på 2000-talet upprättades en detaljplan för området Det vi dagligdags kallar Hägernäs består av några hundra bo- stadsrätter, ett litet centrum, friskola och fritids med bibliotek samt Hägernäs hållplats vid Roslagsbanan. Nedläggningen av flygverksamheten innebar en ny epok i Hägernäs historia. På ett bergområde vid Värtan byggdes i början av 1980-talet cirka 280 hyreslägenheter. Området går i dag under namnet "Södra Hägernäs". Källor: Bilderna är från Täby Hembygdsförenings arkiv. Även faktamaterialet är delvis hämtat från deras historiska skrifter. Dessa intressanta böcker rekommenderas varmt till alla Täbybor. F2 Kamratförening har också bidragit med fakta. för bostadsbebyggelse och ett stort antal arbetsplatser. För närvarande pågår en utbyggnad av 600 lägenheter i sjönära läge och ca kvm kontorsytor. I nämnda plan angavs att värdefull vegetation och bebyggelse inom området skulle bevaras. Allmänheten får därigenom tillgång till parker och strandpromenader. På Hägernäs Strand pågår idag, och flera år framöver, en febril verksamhet med byggbolaget JM som exploatör. Redan idag är det värt ett besök och ta del av denna stadsdels nya ansikte. NYTT Original Din Peugeotleverantör i Täby Alltid ca 150 nya och begagnade bilar för omgående leverans Flyghamnsvägen 3 Tel Välkommen att anlita fastighetsmäklare med lång erfarenhet i Täby! Näsbydalsvägen Täby 6 VILLAINFO Mars 2007

7 Villainfo_mar2007.qxp Sida 7 Låt oss tävla och fira och framförallt underhålla Vi lever i en tävlande och firande tid. Eller har det alltid varit så? Ja, kanske är det så men ändå inte. Vad skulle "Spanarna" i radions P1 ha sagt? Se bara på uttagning av melodi till eurovisionslagerfestivalen. Den sker numera inte med en uttagning utan med fyra. Det är en blandning av direktuttagning och uppsamlingsheat och numera även tvekamp och alltid med stor publik av jublande åskådare. Framträdanden är omfattande och proffsiga och ljudliga. Solist med doakör och alla med designade scenkläder och naturligtvis många som dansar, ja även solisten. När en ensam gitarrförsedd ung kvinna sjöng en ballad blev kontrasten så stor att hon av den chockade publiken fick direktbiljett till Globen - och där blev hon femma! Visst är det underhållande. Vackra kläder och frisyrer på de utvalda i par med proffsiga, vackra och välväxta dansare gör succé i programmet Let's dance. Och tävling är det med domare och entusiastisk publik. Men inte vid ett tillfälle, nej ett par skall bort per gång! De tränande paren är påpassade mellan tävlingsomgångarna. Är det en riktig tävling eller en välredigerad föreställning? Ja, att det är underhållande är väl klart och tävlandet är kanske inte så allvarligt. Ta bara det konkurrerande programmet Så skall det låta. Är det underhållning eller tävlan? Publiken sjunger med ibland. KÅSERI Visst räknas poäng men alla får ändå blommor på slutet. Det viktiga är ändå att de tävlande uppträder och underhåller. När idrottsåret 2006 skall firas så sker det med underhållning, och då och då utdelning av ett pris. När filmåret 2006 skall firas sker det med underhållning, men mer återhållsam. Det är ju underhållarna som firas. Men för publiken blir det underhållning. Strax efter att tävlingarna i Åre var slut flögs hela svenska landslaget till Stockholm och Kungsan för att hyllas. Så har det varit tidigare med ishockey landslag och fotboll landslag m fl. Tackar vi för underhållningen eller för segrarna? Visst är det underhållningen! Bröd och skådespel håller folket lugnt, sade man i gamla Rom. I våra trakter behöver vi underhållning för att glömma att dagarna är korta och det är kallt ute och långt till sommaren och semestern. Ulf Carleson Kraftledning förbi Skarpäng Enligt ett förslag från i höstas skulle en 400 kv-ledning förläggas i tunnel under villabebyggelsen i Skarpäng. De boende blev mycket oroade för olika negativa effekter som detta kunde medföra för människor, hus och mark. De ordnade informationsmöten, skickade ett otal skrivelser till de inblandade parterna i kommunen, länsstyrel- sen och Svenska Kraftnät etc för att förmå dem att välja en tryggare dragning av kabeln. Resultatet blev att alternativa sträckningar för kabeln studerades bättre. Dessa har nu vunnit stöd. I förra Villainfo publicerades de boendes insändare. Här kommer kommunstyrelsens svar med glädjande besked. Efter ett möte med mig och vice presidenten för Svenska Kraftnät, Christer Olsson, är vi nu överens om att kabeln ska dras i luftledning från Stora Alby genom kommungränsen mellan Täby och Upplands Väsby öster om sjön Fjäturen. När ledningen kommer ner mot passagen mellan Skarpäng och Rösjön kommer den att gå ner i en kort tunnel (Sollentuna kommun). Därmed kan ingen oroas i västra Skarpäng och tunneln kommer dessutom att dras väster om de tre hus som finns i området och som formellt ligger i Sollentuna. Söder om passagen kommer kraftledningen sedan att dras i dike genom Danderyds kommun. De fyra inblandade kommunerna är Klartecken för alternativ sträckning överens om att detta är den bästa lösningen. Denna lösning blir billigare än den dragning som Svenska kraftnät ursprungligen planerade för. En win-winsituation således. Jag har lite svårt att förstå varför Svenska Kraftnät inte ville genomföra denna lösning redan från början. Den nya situationen innebär att arbetet med Stockholms Ström pågår som planerat och den nya kabeln kommer att anläggas med start 2009 för att vara i drift Leif Gripestam (m), kommunstyrelsens ordförande i Täby Marknadsvägen 209 Butik och servicebilar Må-to 8-17, fr 8-15 Tel Övrig tid mob www. saunafantast.com Basturuskor av björk yviga, mjuka, doftande och hållbara. Har du säkert? Boka en kostnadsfri kontroll idag! 900 m 2 butik Rörmokeri Badrumsrenovering Kakel Välkomna! Saluvägen Kurser och föredrag mm VILLAINFO Mars

8 Villainfo_mar2007.qxp Sida 8 Avsändare: Täbykretsen av Villaägarna Tenorvägen 36 / Karlsson Täby BLI MEDLEM I VILLAÄGARNA OCH SPARA PENGAR! Betala 350 kr till PG Glöm inte att ange namn och adress. Oförändrad årsavgift för 2007! Betalningen gäller första gången, och då placeras du i närmaste lokalförening. Har du bra idéer? Styrelsen tar gärna emot hjälp. Du är välkommen med din insats, antingen som ledamot eller som extraresurs vid enstaka tillfällen. TÄBY HEMBYGDS- FÖRENING Ytterbystugan stockholm/taby Hembygdsföreningens årsmöte fre 20 april kl 19 Tibble kyrkans samlingssal. Vandring längs Hägernäs strand tors 26 april, start vid busshållplatsen Flygkårsvägen * * * Hembygdsföreningen tar gärna emot bilder som dokumenterar kommunens historia. Allt från original till färdig trycksak! Broschyrer - Kuvert - Visitkort - Tidningar Årsredovisningar m.m. Tel Fax IDÉ TEXT BILD DESIGN Mörtsjögränd 17, Täby Företag som ger medlemsrabatt Allglas i Täby A Erikssons Snickeri AutoEliten Autoexperten Bad & Värme / Stava Belab Elbutik AB B&R Fastighetsmäklare Bra Energi IVT Bygma Cramo AB Danderyds Färg & Måleri Däckhandlarna Ella Trädgård Ensta Lås Fikonlövet Syateljé Flügger Färg Färgtema GBL-produkter, skor & kläder HusmanHagberg mäklare Höganäs Kakelcentrum Jan Jägholm Fastighets AB Kvicktvätt Lannebjers glasmästeri Mäklarringen Täby Nautilus Gym Norrortsmäklarna Quality House hushåll & inredn Securitas Aroundio Täby Stubbfräsarna Swedimpex Textiltapet Svensk Fastighetsförmedling Trädfällarlaget Trädgårdsmaskiner i Enebyberg Täby Bil- & Båtradio Täby Lås Täby Nyans Un-Real Bygg & Entrepenad VillaVärmeVerkstan - Kakelugnar Vitvarubolaget Värdia, Jæger & J:son Besiktn Visa medlemskort vid köp! Kontakta företagen för besked om produkter och tjänster. Rabatter gäller ej specialerbjudanden, reapriser, nettoprissatta varor mm. Rikstäckande lista finns hos Villaägarnas Riksförbund. Täbykretsen av Villaägarnas Riksförbund består av: Täby Villaägareförening Ella Parks Villaägareförening Näsby Fastighetsägarförening Från 2007 kan samfälligheter sluta ett serviceavtal med Villaägarnas Riksförbund. MEDLEMSSERVICE Villaägarnas Riksförbund Box 7118, Sollentuna Besöksadress: Villaägarnas hus, Johan Berndes väg 8-10 tel fax Riksförbundet har övergått till denna nya webbadress under året. Den gamla fungerar tills vidare parallellt. ABC-regionen Box 7120, Sollentuna Besöksadress som ovan. tel fax Utgivare: Täbykretsen av Villaägarna c/o Karlsson, Tenorvägen 36, Täby tel/fax Ansvarig utgivare: Göran Wahlund, tel/fax Redaktion: Eila Seel, tel Per-Axel Liljequist, tel Göte Lindholm, tel Ulf Carleson, tel Medlemsskap: Medlemsavgift 2007 för nya: 350 kr Villaägarnas Riksförbund PG Förbundets tidning Villaägaren 5 ggr / år ingår Grafisk produktion: Täby Happy Industries AB, Tryck: Tryckeri AB Orion, Täby Upplaga ex Distribution: Täby idrottsungdomar och skolklasser 8 VILLAINFO Mars 2007

Den vår de svage kallar höst...

Den vår de svage kallar höst... Den vår de svage kallar höst...... skaldade poeten Erik Axel Karlfeldt. Och visst finns det mycket att uppskatta med hösten friska men lite kalla molnfria soliga dagar, trädens bladverk färgas i varm färgprakt,

Läs mer

Snö till Jul? www.taby-villaagare.se >> välkommen på besök! I detta nummer. En Glad Jul och ett Gott Nytt År önskas alla villafamiljer

Snö till Jul? www.taby-villaagare.se >> välkommen på besök! I detta nummer. En Glad Jul och ett Gott Nytt År önskas alla villafamiljer Villainfo_8s_dec2006.qxp 06-12-04 16.10 Sida 1 Medlemstidning Nr 4 December 2006 I detta nummer Styrelsen hälsar 2 Sänk energikostnader 2 Några spartips Säkerhetsråd 3 Undvik brand och stölder Notiser

Läs mer

hetaste frågan i höstens val. Var står partierna? Följ den politiska debatten! FASTIGHETSSKATT = OTRYGGHET

hetaste frågan i höstens val. Var står partierna? Följ den politiska debatten! FASTIGHETSSKATT = OTRYGGHET Medlemstidning Nr 2 Sommar 2006 BOENDESKATTERNA hetaste frågan i höstens val. Var står partierna? Följ den politiska debatten! FASTIGHETSSKATT = OTRYGGHET På insidorna Förhandsinformation om demonstrationen

Läs mer

Medlemstidning. På lördagen skvättade det tyvärr rätt mycket, men söndagen var desto soligare. Det. kom väl närmare 4000 besökare sammanlagt.

Medlemstidning. På lördagen skvättade det tyvärr rätt mycket, men söndagen var desto soligare. Det. kom väl närmare 4000 besökare sammanlagt. Villainfo_juni2007.qxp 07-05-28 09.51 Sida 1 Medlemstidning Nr 2 Sommar 2007 I detta nummer Familjehelg 1 Jägenstedt presenterade byggplaner 2 Boskatterna ska bort 3 Ella och Enhagen 4-5 Tema - stadsdelar

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008. pms 2747 pms 186. Hembygdsföreningens gökotta på Skansberget.

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008. pms 2747 pms 186. Hembygdsföreningens gökotta på Skansberget. TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Tisdagen den 22 april kl 19.00 på Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 Inbjuden gästtalare Lothar Lammertz Ordförande i Täby

Läs mer

TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN.

TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. EUROPA 6, GAMLA STAN I Gamla stan ligger fastigheten Europa 6, med anor från sent 1300-tal. Under årsskiftet 2009-2010 började bostadsrättsföreningens styrelse se sig om

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

Täby Villaägareförenings

Täby Villaägareförenings TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2010 Täby Villaägareförenings årsmöte Erik Andersson och Leif Gripestam Årsmötet hölls på Täby Park Hotel och bevistades av närmare ett hundratal medlemmar. Mötet inleddes

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

Vi ger dig nästa generations värme!

Vi ger dig nästa generations värme! Vi ger dig nästa generations värme! erfarenhet, kompetens och nätverk skapar mervärde! www.ivt.se VÄRMEPUMPCENTER ROTEK MALMÖ AB 040-42 41 30, 046-211 41 30 www.rotek.se IVT s största återförsäljare genom

Läs mer

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna.

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna. Skifuddens Villaförening 1 (3) Protokoll upprättat vid Skifudden Villaförenings Årsmöte den 11 mars 2012, kl. 15.00. Plats: Folkets Hus, stora lokalen, Forshaga. 1. Mötet öppnades av föreningens ordf,

Läs mer

Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna

Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 SEPTEMBER 2010 Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna I översiktsplanen 2010-2030 för Täby kommun finns angivet tre stora utbyggnadsområden, nämligen Arninge, Galoppfältet

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Täby förr och nu Gästtalare Lothar Lammertz

Täby förr och nu Gästtalare Lothar Lammertz TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2008 Täby förr och nu Gästtalare Lothar Lammertz Lothar Lammertz är Täby Hembygdsförenings ordförande, har haft anknytning till Täby sedan 1940-talet och är uppvuxen vid

Läs mer

Stämman utser presidiet enligt valberedningens förslag.

Stämman utser presidiet enligt valberedningens förslag. Extra föreningsstämma Datum: 2010-03-01 Tid: Kl. 18:30 Plats: Umeå folkets hus, Studion. 1 Stämmans Öppnande Styrelseordförande hälsar alla välkommen till mötet. Han riktar ett speciellt välkommen till

Läs mer

Fjärrvärme positiv energi

Fjärrvärme positiv energi FJÄRRVÄRME Anslutningsinformation och priser 2012 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning. Med de

Läs mer

Tänk till före om energi för villor

Tänk till före om energi för villor TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3/4 DECEMBER 2007 Tänk till före om energi för villor Innan man överhuvudtaget gör några förändringar i sitt värmesystem måste man titta på vilken påverkan förändringen har på

Läs mer

Vi ger dig nästa generations värme!

Vi ger dig nästa generations värme! Vi ger dig nästa generations värme! erfarenhet, kompetens och nätverk skapar mervärde! www.ivt.se VÄRMEPUMPCENTER ROTEK MALMÖ AB 040-42 41 30 046-211 41 30 www.rotek.se Samtal med Jan och Gunnar Tjernberg

Läs mer

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT BYTA FRÅN FJÄRRVÄRME TILL BERGVÄRME UTSKICK TILL MEDLEMMARNA ǀ APRIL 2015 UNDERLAGET ÄR FRAMTAGET AV ENEO SOLUTIONS AB I SAMMARBETE

Läs mer

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet Rätt temperatur inomhus Skapa det perfekta arbetsklimatet Maximera arbetsklimatet Minimera energikostnaden Öka komforten Maximera arbetsklimatet Öka komforten Minimera energikostnaden 21 Just 21 grader

Läs mer

Välkomna till informationsmöte

Välkomna till informationsmöte Välkomna till informationsmöte Lundby Södra anläggningssamfälligheter Flygfoto över nybyggda Lundby, 1973. Bildkälla: Örebro stadsarkiv Information från Värmegruppen Agenda Värmegruppen informerar om arbetet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004 Ovansjöbygden med Ömtbergen i bakgrunden. Kortet taget från Linna. Foto: Ove Johnsson VERKSAMHETEN UNDER PERIODEN Vi är glada att kunna presentera vår

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 APRIL 2012. Årsmöte. i Täby Villaägareförening. Torsdagen den 12 april i Hönshuset på Karby Gård

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 APRIL 2012. Årsmöte. i Täby Villaägareförening. Torsdagen den 12 april i Hönshuset på Karby Gård TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 APRIL 2012 Gamla nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till förhandlingarna vid föreningens årsmöte. Karby Gård är en Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta

Läs mer

FUB i Södra Roslagen söker administrativ hjälp Deltidsanställning enligt bifogad annons

FUB i Södra Roslagen söker administrativ hjälp Deltidsanställning enligt bifogad annons Medlemsinfo Augusti 2015 Aktiviteter m m Bostad för era ungdomar? VIKTIGT möte för ANHÖRIGA till alla som vill flytta hemifrån de närmaste 5 åren!!! Tisdag den 13/10, klockan 18:30 20:30 i Grindtorpskyrkans

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Med ENERGYWELL. 60% Energibesparing 40% Kostnadsbesparing 90% Minskning av oljeeller fjärrvärmeförbrukning Återbetalning av investering på 5-10 år

Med ENERGYWELL. 60% Energibesparing 40% Kostnadsbesparing 90% Minskning av oljeeller fjärrvärmeförbrukning Återbetalning av investering på 5-10 år Med ENERGYWELL Fläkt 60% Energibesparing 40% Kostnadsbesparing 90% Minskning av oljeeller fjärrvärmeförbrukning Återbetalning av investering på 5-10 år Värme pump Fjärrvärme / Olje- / Elpanna Ackumulatortank

Läs mer

Grattis! Villainfo 5 år

Grattis! Villainfo 5 år Medlemstidning Nr 3-4 Höst 2005 Grattis! Villainfo 5 år I detta nummer Ordförande har ordet 2 Villainfo jubilerar 1-3 En kort tillbakablick. Styrelsen 4 En presentation med foton Kongressen 5 Villaägare

Läs mer

DYRT VATTEN I TÄBY. ROT-AVDRAGET-så här fungerar det. En ny dagvattenavgift. När Roslagsvattens septemberfaktura

DYRT VATTEN I TÄBY. ROT-AVDRAGET-så här fungerar det. En ny dagvattenavgift. När Roslagsvattens septemberfaktura TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2009 DYRT VATTEN I TÄBY En ny dagvattenavgift När Roslagsvattens septemberfaktura nyligen kom till Täbys villaägare medföljde en skrivelse från kommunen med information

Läs mer

Föreningen Upplands Väsby Musikklasser

Föreningen Upplands Väsby Musikklasser Föreningen Upplands Väsby Musikklasser Protokoll fört vid styrelsemöte 2010-09-03 Alla föräldrar till barn i musikklasserna är med i föreningen Upplands Väsby Musikklasser. Föreningen arbetar ideellt.

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

Solenergidagarna 2014

Solenergidagarna 2014 Solenergidagarna 2014 1 Projekt solenergi Inledning... 3 Hemsida... 3 Marknadsföring solsafari och solinformations möte... 3 Sol energifrukost... 6 Mini solmässa... 6 Solsafari... 8 Vadstena kommun...

Läs mer

STYRELSEMÖTE. Protokoll

STYRELSEMÖTE. Protokoll 2014-04-24 Sida 1 av 5 STYRELSEMÖTE Protokoll Tid: 2014-04-24 kl 1730 Plats: Marinstugan Närvarande: Olof Berglund, Lars Ellebring, Christer Heilborn, Klas Berg, Lars Danielson, Sören Strand, Robert Värild,

Läs mer

Letar du efter din egen plats på landet? Kanske vi kan hjälpa dig?

Letar du efter din egen plats på landet? Kanske vi kan hjälpa dig? Letar du efter din egen plats på landet? Kanske vi kan hjälpa dig? Projektet Bo i Himmeta-Bro kom till på initiativ av Himmeta- Bro bygderåd och finansieras delvis av EUunderstöd. Vårt uppdrag är att samla

Läs mer

Roslagsbanans utbyggnad

Roslagsbanans utbyggnad Roslagsbanans utbyggnad Trafikförvaltningen/SL satsar på en omfattande kapacitetsförstärkning, som påbörjades redan 2008. Roslagsbanan har genomgått moderniseringar i flera steg och delar av banan har

Läs mer

Informations- och diskussionsmöte

Informations- och diskussionsmöte Informations- och diskussionsmöte Fältspatsvägen och Porfyrvägen Flygfoto över nybyggda Lundby, 1973. Bildkälla: Örebro stadsarkiv Kort information om värmefrågan Agenda En kortare dragning av vad som

Läs mer

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar När vintermörker och höstrusk nu lägrar sig över vår vackra bygd kan vi tänka tillbaka på de vackra dagarna under sensommaren och förhösten. Det trägna gäng

Läs mer

Information om anmälan

Information om anmälan Information om anmälan Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet vilket i sin tur kan leda till att

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Täby Villaägareförenings årsmöte 12 april

Täby Villaägareförenings årsmöte 12 april TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2012 Täby Villaägareförenings årsmöte 12 april Arbetet med att förvandla ett f.d. hönsoch kalkonhus till en trivsam lokal för möten, kalas m.m. utfört av frivilliga krafter

Läs mer

Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde. Villaägarnas Riksförbund

Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde. Villaägarnas Riksförbund Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde Villaägarnas Riksförbund Vid årets taxering av småhus har taxeringsvärdena ökat med i genomsnitt 35 procent. Taxeringsvärdena fastställs genom ett schabloniserat

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Bergvärme en vägledning

Bergvärme en vägledning INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM Bergvärme en vägledning Villaägarnas Riksförbund 2009 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

FÖRSTUDIE OCH UTREDNING AV MÖJLIGHETERNA ATT ANVÄNDA SEDIMENT- ELLER BERGVÄRME FÖR LÅGENERGINÄT I LEPPLAX, PEDERSÖRE.

FÖRSTUDIE OCH UTREDNING AV MÖJLIGHETERNA ATT ANVÄNDA SEDIMENT- ELLER BERGVÄRME FÖR LÅGENERGINÄT I LEPPLAX, PEDERSÖRE. 1 FÖRSTUDIE OCH UTREDNING AV MÖJLIGHETERNA ATT ANVÄNDA SEDIMENT- ELLER BERGVÄRME FÖR LÅGENERGINÄT I LEPPLAX, PEDERSÖRE. UTREDNING 10.4.2013 BESTÄLLARE: Teknologicenter Merinova. Energiexpert Markus Nyman,

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se Februari 2014 Nr 1

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se Februari 2014 Nr 1 SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se Februari 2014 Nr 1 Fråga inte vad bostadsrättsföreningen kan göra för dig, utan vad du kan göra för bostadsrättsföreningen Engagera dig i vår förening Om någon är intresserad

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

Kallelse till årsstämma för Soten Fiskarby nr 1 2015

Kallelse till årsstämma för Soten Fiskarby nr 1 2015 Kallelse till årsstämma för Soten Fiskarby nr 1 2015 Tid: Lördag den 16 maj kl. 10.00 Plats: Folkets Hus, Hunnebostrand 1 Stämmans öppnande 2 Godkännande av dagordning 3 Val av ordförande vid stämman 4

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre

kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre 1 Sommar 2015 kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre KULTURGUIDE Kultur- och fritidsförvaltningen, sommar 2015 Välkommen att ta del av sommarens kulturguide 2015! I Simrishamns kulturguide

Läs mer

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR HÄLSOVECKA Den 6-13 september ordnar kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR Hälsoveckan inleds söndagen den 6/9 med Aktivera loppet, och avslutas

Läs mer

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2012 Höstmöte 18/10 Debatt om det nya Täby Täby håller på att omvandlas. Täby Centrum, Galoppfältet och Arninge ska i framtiden bli en regional stadskärna för Stockholms

Läs mer

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av GEOTERMISK ENERGI Innehållsförteckning 2-3 Kort historia 4-5 Hur utvinns energin, bergvärme 6-7 Hur utvinns energin, jordvärme 8-9 Värmepumpen 10-11 Energiomvandlingarna 12-13 Miljövänlig? 14-15 Användning

Läs mer

Sjökrogen sammanfattande beskrivning 2015-05- 20

Sjökrogen sammanfattande beskrivning 2015-05- 20 Senaste nytt: 2015-05-30, Läget och sammanfattning om Sjökrogen Ännu inget beslut om Sjökrogens framtid. Skall upp igen vid extrastämma inom kort. Det råder en hel del diskussioner just nu, om vad som

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Flaxkusen är Arbetarteater Pegasus medlemstidning. Utkommer högst sporadiskt

Flaxkusen är Arbetarteater Pegasus medlemstidning. Utkommer högst sporadiskt 1 FLAXKUSEN Medlemsblad för Arbetarteater Pegasus Nr 1/2015 redaktör: Helge Torsein heltors@gavle.to Flaxkusen är Arbetarteater Pegasus medlemstidning. Utkommer högst sporadiskt Medlem i Pegasus? Alla

Läs mer

Projekt Solenergi Stockholm

Projekt Solenergi Stockholm Projekt Solenergi Stockholm Skriven av i samarbete med Solar Scandinavia 1 Innehållsförteckning Ursprunglig pitch... 3 Inledning... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4

Läs mer

Thermia Diplomat Optimum G3 det bästa valet för svenska villaägare.

Thermia Diplomat Optimum G3 det bästa valet för svenska villaägare. Thermia Diplomat Optimum G3 det bästa valet för svenska villaägare. Resultat från Energimyndighetens test av bergvärmepumpar 2012 Sammanfattning av testresultatet Energimyndigheten har under 2012 testat

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

Familjedag. Sidsjö TIDNING. för alla... EN DAG FÖR ALLA - kring Sidsjön. en ny stadsdel växer fram... Fri entré. Lördag 28 augusti kl. 11.00-15.

Familjedag. Sidsjö TIDNING. för alla... EN DAG FÖR ALLA - kring Sidsjön. en ny stadsdel växer fram... Fri entré. Lördag 28 augusti kl. 11.00-15. Augusti 2010 Familjedag för alla... Fri entré SidsjöBolagen i samarbete med Villaägarna i Sundsvall presenterar: EN DAG FÖR ALLA - kring Sidsjön Lördag 28 augusti kl. 11.00-15.00 Början på en tradition...

Läs mer

Villaägarnas höga beskattning

Villaägarnas höga beskattning TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2013 Dialog om den nya stadsdelen på galoppfältet Här skulle kunna skapas möjligheter för ett bättre kulturutbud. En naturlig samlingsplats som inte bara är ett shoppingcentrum.

Läs mer

Nr 1 2011 Årgång 20 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR TUBERÖS SKLEROS. Innehåller inbjudan till sommarens familjehelg

Nr 1 2011 Årgång 20 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR TUBERÖS SKLEROS. Innehåller inbjudan till sommarens familjehelg Nr 1 2011 Årgång 20 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR TUBERÖS SKLEROS Innehåller inbjudan till sommarens familjehelg Fakta om TS Tuberös skleros (TS) är en genetisk sjukdom med mycket varierande symtom. En person

Läs mer

VETERANTÅGET. Följ med ut i Europa! Luciatåg. Bildvisning: Utfärd:

VETERANTÅGET. Följ med ut i Europa! Luciatåg. Bildvisning: Utfärd: Roslagsbanans Veterantågsförening Nr 3 2006 VETERANTÅGET Bildvisning: Följ med ut i Europa! Utfärd: Luciatåg Medlemsinformation för Roslagsbanans Veterantågsförening VETERANTÅGET http://www.roslagsbanan.com

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening

Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening Fornlämningar Bedömning Fast fornlämning Se kommentar till respektive fornlämning. Bevakningsobjekt, Uppgift om, Övrig kulturhistorisk lämning Se kommentar till respektive

Läs mer

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 1.Kommunalt vatten och avlopp? 2.Mobilt bredband, affärsmodell och kostnader 3.Anslutningar och teknik 4.Handlingsplan Kommunalt vatten och avlopp? JESSICA RYTTER

Läs mer

wco 2011 WCO har egen hemsida. VERKSAMHETSBERÄTTELSE STYRELSEMÖTFN OCH ÄRSMÖTE MEDLEMSANTALET AKTIVITETER Vårmöte

wco 2011 WCO har egen hemsida. VERKSAMHETSBERÄTTELSE STYRELSEMÖTFN OCH ÄRSMÖTE MEDLEMSANTALET AKTIVITETER Vårmöte VERKSAMHETSBERÄTTELSE wco 2011 Stvrelsens sammansättninq Sven-Erik Emmoth Bengtgöran Ellerstedt Eva Lindström-Björn Birgitta Hellberg Carl-Ake Utterström Ordförande Vice ordforande Kassör Sekreterare Ledamot

Läs mer

Husarviken - den lugna viken. Medeltiden

Husarviken - den lugna viken. Medeltiden Husarviken - den lugna viken Uppgifterna och bilderna nedan är hämtade från följande böcker, flera av dem bara tillgängliga på bibliotek eller antikvariskt. Staffan Tjerneld: En bok om Djurgården under

Läs mer

PROTOKOLL 2013-03-05. Adelöv Framtidsgrupp. Datum 2013-03-05. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande

PROTOKOLL 2013-03-05. Adelöv Framtidsgrupp. Datum 2013-03-05. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande PROTOKOLL 2013-03-05 Adelöv Framtidsgrupp Datum 2013-03-05 Tid 19.00 Plats Närvarande Adjungerad Adelövs skola Ingemar Karlsson Kjell Persson Uno Ljungberg Eva Engström Kristina Karlsson Gunilla Jansson

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2006-02-27 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck

Läs mer

Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011

Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2011 Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011 Årsmötet inleddes som vi brukade med ett föredrag i en angelägen fråga för våra medlemmar. Vad kunde vara mer aktuellt

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Protokoll för Arholma Intresseförenings årsmöte 2011-05-15. 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Protokoll för Arholma Intresseförenings årsmöte 2011-05-15. 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Protokoll för Arholma Intresseförenings årsmöte 2011-05-15 1. Mötets öppnande Ordförande för Intresseföreningen Camilla Forsberg hälsade alla välkomna. 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Läs mer

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Färögatan 33, hus D, våning 6, 107 kvm LOKALEN EFFEKtiv KOntORslOKal i vårt FÖREtagsHOtEll Kontorsyta 107 kvm + gemensamma ytor antal arbetsplatser

Läs mer

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Premiär för Mina Sidorappen Med Vattenfall i mobilen får du koll på elen Nyhet! Styr ditt hem med Smart Plug Få energi från solen FOTO: Henrik Trygg,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag torsdagen den 26 februari 2015 kl. 19.00 i Uppgården

Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag torsdagen den 26 februari 2015 kl. 19.00 i Uppgården Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag torsdagen den 26 februari 2015 kl. 19.00 i Uppgården Närvarande: Lars Skedinger, Stintan Qviberg, Mats Lundberg, Maya Bergqvist, Siri Lundmark 1.

Läs mer

Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen. Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå

Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen. Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå Kort historik På hemsidan Wikipedia kan man läsa att bergvärme och jordvärme är en uppvärmningsenergi

Läs mer

744:- 370:- spara. Sommardäcks-dax för din Saab! Kom in till Svenska Bil. Märkesdäck från GoodYear, Sava och Pirelli från

744:- 370:- spara. Sommardäcks-dax för din Saab! Kom in till Svenska Bil. Märkesdäck från GoodYear, Sava och Pirelli från Sommardäcks-dax för din Saab! Kom in till Svenska Bil. Märkesdäck från GoodYear, Sava och Pirelli från spara Utnyttja kupongen på sidan 7 och 370:- 744:- Vi har extraöppet när du behöver oss som bäst den

Läs mer

Vinst för er vinst för Sverige!

Vinst för er vinst för Sverige! Stockholm/Östersund i april 2011 Vinst för er vinst för Sverige! Undersökning om energisystem för föreningar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar Bygdegårdarnas Riksförbund

Läs mer

Brolins Glas Glasreparationer 20% uterum

Brolins Glas Glasreparationer 20% uterum VILLAÄGARNA I HUDIKSVALLSREGIONEN RABATTAVTAL gällande från 2010-02-01 Som medlem i Villaägarna har du lokala rabatter hos nedanstående företag: Företag Gäller Rabattsats Barcana AB Uthyrning: Berndt Magnusson

Läs mer

Täbys kommunikationer framöver

Täbys kommunikationer framöver TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2013 Årsmöte 9/4 Tvärbana till Arlanda? Täbys kommunikationer framöver Utvecklingen av kommunikationerna i Täby är en väsentlig fråga för de flesta av Täbys villaägare.

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

INBJUDAN TILL VALDEBATT 11/6 Debattkväll med Täbys politiker

INBJUDAN TILL VALDEBATT 11/6 Debattkväll med Täbys politiker Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta kanter inkl undertext, ca 1/6 = 16% av hela bredden TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2014 INBJUDAN TILL VALDEBATT 11/6 Debattkväll med Täbys politiker Täby

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Stadgar för Västernärkes hembygdsförening

Stadgar för Västernärkes hembygdsförening Stadgar för Västernärkes hembygdsförening Antagna 2002 och reviderade på årsmötet 26 mars 2011 1. Namn, verksamhetsområde och karaktär Föreningen heter Västernärkes Hembygdsförening, är medlem i Örebro

Läs mer

INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN

INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN VIKTIGT! INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN INFORMATIONEN KOMPLETTERAS PÅ FÖLJANDE MÖTEN. VÄLJ SJÄLV VILKET MÖTE DU VILL GÅ PÅ: Tillfälle 1: Informationsmöte Söndag 4:e maj kl. 17.00-19.00. Plats:

Läs mer

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Augusti 2006 Lillsjöparken sluter sig som en grön ring kring Lillsjön i Ulvsunda. Den är en omistlig del i Lillsjöns rekreationsområde och måste bevaras för framtiden.

Läs mer

Du måste reagera snabbt för ditt hem kan vara övertänt på 2 minuter!

Du måste reagera snabbt för ditt hem kan vara övertänt på 2 minuter! TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 DECEMBER 2011 Du måste reagera snabbt för ditt hem kan vara övertänt på 2 minuter! På 1950-talet kunde det ta 15 minuter för en lägenhet att bli övertänd. Möbler och inredning

Läs mer

Fakta TOMT TILL SALU PÅ VACKRA SYDKOSTER!

Fakta TOMT TILL SALU PÅ VACKRA SYDKOSTER! Fakta TOMT TILL SALU PÅ VACKRA SYDKOSTER! BESKRIVNING Nu finns möjlighet att förvärva Långegärde 1:84, en tomt på totalt 1019 kvm ute på vackra Sydkoster! Kommunalt avlopp intill tomtgränsen och servitut

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014 Bergvärme hetast Trendspaning Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust

Läs mer

AFFÄRSFASTIGHET - ÖSTHAMMAR - ÖSTERBYBRUK

AFFÄRSFASTIGHET - ÖSTHAMMAR - ÖSTERBYBRUK AFFÄRSFASTIGHET - ÖSTHAMMAR - ÖSTERBYBRUK Fastighet Fastigheten Östhammar Del av Österbybruk 1:255 del av Kvarngatan 2 Adress Beskrivning Affärsfastighet Kvarngatan 2, 748 32 Österbybruk. Belägen i Östhammar

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-16 Fastighetsbeteckning: Valler 1:15 Adress/ort: Valler 290, Romelanda Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-21 Fastighetsbeteckning: Pjäxan 1 Adress/ort: Pjäxgr 1, Höör Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2010 Kallelse Årsmöte i Täby Villaägareförening Onsdagen den 14 april kl 19.00 Täby Park Hotell Kemistvägen 30 Gamla, nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till

Läs mer

Bredband via fiber - steg för steg

Bredband via fiber - steg för steg Bredband via fiber - steg för steg Steg vid installationen Installationen indelas i följande delar: Vi gör en markering med en käpp vid din tomtgräns, eller enligt bifogad karta, som visar varifrån du

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av värmepumpsanläggning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av värmepumpsanläggning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av värmepumpsanläggning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning där installation ska ske Fastighetens

Läs mer