ÅRSMÖTE. Täby Villaägareförening. torsdagen den 19 april kl Täby Park Hotell, Kemistvägen 30. >> välkommen på besök!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSMÖTE. Täby Villaägareförening. torsdagen den 19 april kl 19.00 Täby Park Hotell, Kemistvägen 30. www.taby-villaagare.se >> välkommen på besök!"

Transkript

1 Villainfo_mar2007.qxp Sida 1 Medlemstidning Nr 1 Mars 2007 I detta nummer Ordförandens spalt 2 Årsmöten 2 Grannsamverkan 2 Inspirationsdag i maj Bergvärme 3 Tips om alternativ Notiser 3 Föreningsnytt Viggbyholm och Hägernäs 4-6 Tema - vi presenterar en stadsdel i Täby Uffe kåserar 7 Kraftledning förbi Skarpäng kv i ny sträckning Omslagsbild Viggbyholms station Täby Villaägareförening ÅRSMÖTE torsdagen den 19 april kl Täby Park Hotell, Kemistvägen 30 Läs mer på insidan Målning av Täby-konstnären Nicklas Forsman, Akryl, mått 49x69 cm. Något beskuren. En spirande vår önskas alla villafamiljer Styrelsen och redaktionen >> välkommen på besök!

2 Villainfo_mar2007.qxp Sida 2 Ordföranden har ordet Alla Täbys småhusägare får från i år sänkt fastighetsskatt på tomten. Skatten på tomtmark är 2 kr/kvm, dock max 5000 kr per tomt. Detta gäller från och med inkomståret De flesta småhusägare i Täby får sänkt med mer än 5000 kronor. Räkna ut hur stor skattesänkningen blir för Dig! Kostnaden för energi har på senaste tiden stigit snabbt. I en serie artiklar ger vi råd om hur villaägare kan minska kostnaderna för energi, dels genom att spara på förbrukningen och dels investera i alternativa uppvärmningsätt av bostaden. På förbundets hemsida finns mer information samt en räknesnurra för energikostnader: >> Rådgivning. Som medlem i Villaägarna kan du få råd i olika frågor för villaägare och inte minst rabatter hos många företag. Det finns pengar att spara! Villaägarna i Täby har många aktiviteter på gång, så styrelsen tar gärna emot hjälp och bra idéer. Du är välkommen med din insats, antingen som ledamot eller som extraresurs vid enstaka tillfällen. Det händer mycket när det gäller byggandet i kommunen. Vad är planerat och var? Kom till vårt årsmöte 19 april och få fakta. Se kallelsen här intill! Välkomna! Göran Wahlund Ordförande i Täbykretsen av Villaägarnas Riksförbund 6691 ISO/IEC (B) Drive-in-verkstad öppen vard 8-18 Avgasrör Bromsar Batterier Däck Dragkrok Motorvärmare Stötdämpare Koppling Motorservice Årsservice med förkontroll Vi åtgärdar besiktningsanmärkningar och godkänner bilen! ÅRSMÖTEN TÄBY VILLAÄGARE- FÖRENING torsdag 19 april kl Täby Park Hotell, Kemistvägen 30 TIDSBESTÄLLNIN Stadsbyggnadschef Tommy Jägenstedt informerar om planerade byggprojekt i Täby kommun. I pausen bjuder vi på lätt förtäring. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna! TÄBYKRETSEN av Villaägarnas Riksförbund torsdag 19 april ca kl efter TVÄF s årsmöte Täby Park Hotell, Kemistvägen 30 På dagordningen stadgeändring, som ska antas för andra gången. Förslaget finns på vår hemsida. Representanter från medlemsföreningar är mycket välkomna! Anmäl närvaro till sekreteraren , Grannsamv annsamverkan i Täby Onsdag 9 maj 2007 kl Föreningsgården i Täby C (preliminär lokal) Inspirationskväll och kurs arrangerad av Polisen och Trygg-i-Täby. Inbjudan skickas till GSV-huvudkontaktpersoner. Se till att polisen har din address. Håll utkik! Syftet är att väcka avsomnade GSV-föreningar till liv och att starta nya. Kontaka din villaförening eller samfällighet! Mer info: Kontrollera tid och plats i annonser och på och ISO/IEC (B) 6691 ISO/IEC (B) VI FÖRMEDLAR, KÖPER, BYTER, SÄLJER Ritarslingan 22, Täby-Arninge Tel , Fax ISO/IEC (B) Reprovägen 6, Täby / Viggbyholm , 2 VILLAINFO Mars 2007

3 Villainfo_mar2007.qxp Sida 3 TEMA ENERGI NOTISER Råd vid byte till bergvärme I förra Villainfo fick du några tips hur du kan minska dina kostnader för uppvärmning av bostaden. Dessa tips krävde inga större investeringar. I detta nummer ger vi ett exempel på investeringar som kan minska kostnaderna för uppvärmning av småhus med 50-75%. Fler alternativ presenteras i kommande nummer. Solens värme ger mängder av energi. Den finns lagrad i luften, marken, sjön och i berget. Med hjälp av en värmepump hämtas och utvinns värme från t.ex. berg. Bergvärmepumpar har funnits i flera 10- tals år. De senast årens mycket kraftiga prisutveckling på el och olja har snabbt ökat intresset för bergvärmepumpar för uppvärmning av småhus inklusive tappvarmvatten. En bergvärmepumpinstallation är en stor investering för många år framöver. Vad skall man då tänka på innan man gör en sådan satsning? Om vi utgår från att du redan har vattenburet system vattenburna radiatorer och/eller vattenburen golvvärme kan du byta ut pannan mot en värmepump som hämtar värme ur berget. Hur ser berggrunden ut på din tomt och kan du tänka dig att gräva upp i trädgården m.m. måste klaras ut. Ju större ditt hus är desto större blir din framtida besparing. All erfarenhet visar att det sällan är någon ekonomi i att sätta in bergvärmepump i hus som är mindre än 100 kvadratmeter. Ett normalhus som förbrukar för uppvärmning och varmvatten motsvarande kwh/år kan spara från 50% upp till 75% med dagens moderna bergvärmepumpar. Checklista för val av bergvärmeanläggning Begär in offerter från tre olika lokala återförsäljare av olika fabrikat. Anbuden skall avse totalentreprenad d.v.s. återförsäljaren skall ha totalansvaret för hela värmepumpinstallationen. Begär referenser! Du bör kräva en SVEP-garanti på 6 år för hela installationen. SVEP är en Branschorganisation som verkar för konsumenttrygghet och utveckling inom området värmepumpar. Återförsäljarna skall vara auktoriserade. De skall vara dina energirådgivare så att du får rätt dimensionering av din blivande anläggning och en kalkyl över beräknad energibesparing. Återförsäljaren skall ansvara för att installationen och driftsättning blir rätt gjord samt lämna service. Återförsäljaren, som har totalansvaret, väljer oftast kunniga och godkända underentreprenörer inom områden som t.ex. borrning och el. Ett bra råd visar sig vara att inte spara på borrdjupet. Gärna djupare! Täby kommun kräver att du som fastighetsägare ansöker om tillstånd att installera 40 en bergvärmeanläggning. Ansökan ska lämnas in i god tid innan installation påbörjas, normalt minst 6 veckor. Påbörja inte installationsarbete förrän tillstånd beviljats. Ansökan ställs från årsskiftet till Södra Roslagens Miljöoch Hälsoskyddskontor Täby Telefon för information och ansökningsblanketter är Avgiften för tillståndet är för närvarande 1600 kronor för bergvärmepump. I offertbegäran är det viktigt att ställa krav på tiden för installationsarbetet. Det har visat sig i Stockholmsområdet att det ofta blir stora förseningar jämfört med tidplanen. Begär ekonomisk kompensation vid försening. Utvärdera offerterna! Se till att alla delar i offerterna kan jämföras rättvist. Det kan handla om allt från totalkostnader för nyckelfärdig installation till demontering och bortforsling av gamla pannan. Ta också reda på vem som ansvarar för grävning från borrhål till husgrund samt återställande av t.ex. gräsmattan. Sträva som sagt efter att få en totalentreprenad där allt ingår: värmepump, borrning och övrig installation, städning, garantier och försäkring. Ibland kan det vara befogat att kontrollera om offertgivande företag har betalningsanmärkning. Har du svårt att utvärdera offerter vänd dig då till Villaägarnas Riksförbund så kan du där få hjälp. En trygghetsförsäkring skall alltid ingå i totalentreprenaden. Den ska gälla minst 6 år och kunna förlängas ytterligare minst 4år. Trygghetsförsäkringen kompletterar din hemförsäkring och skall gälla utan självrisk vid maskinskada. Lycka till! Föreningshelg mars i Täby Centrum Lördag kl 10-18, söndag kl Den ideella sektorn presenterar sig med information i utställningsmontrar och med underhållning på scenen och andra platser i centrumbyggnaden. Välkomna med hela familjen! Föreningsnytt Från år 2007 ingår tre villaföreningar i Täbykretsen av Villaägarnas Riksförbund: Täby Villaägareförening (Tväf), Ella Parks Villaägareförening och Näsby Fastighetsägareförening. De är ideella föreningar där enskilda personer är medlemmar i förbundet. Täby Väf s verksamhetsområde är hela Täby kommun, de andra omfattar bara sin egen stadsdel. Samfälligheter och andra ekonomiska bostadsföreningar kommer inte längre att vara anslutna till förbundet, men kan ingå ett serviceavtal med mycket bra förmåner Bil och - Wester tjänster. AB Det är fritt för hushållen att bli enskilda medlemmar och Bil de registreras - Wester AB i den av ovanstående föreningar i vilkens Bil - Wester AB verksamhetsområde fastigheten finns. Detaljerad information U jxáàxü fås TU från förbundet. Har ni höga värmekostnader? VI KAN BERGVÄRME! Bergvärme är gratis solenergi! Investera för miljön och plånboken! Vi tar hand om hela installationen. Vi är certifierade av SVEP. Rabatt för medlemmar i Villaägarna. Kostnadsfritt hembesök & offert. Granitvägen 63A, Täby Tel VILLAINFO Mars

4 Villainfo_mar2007.qxp Sida 4 TEMA STADSDELSCENTRUM I FOKUS Temaartiklarna om affärscentra runt om i Täbys stadsdelar fortsätter. Butiker och småföretag där ger service till de boende i närområdet. Viggbyholm Hägernäs Viggbyholms station 1922 Viggbyholm Under stenåldern låg större delen av nuvarande Viggbyholm under vatten och endast Björnberget stack upp ovan vattenytan. Så småningom drog sig vattnet tillbaka och bördig jordbruksmark frilades, vilket gav underlag för en bebyggelse. Men ännu under äldre järnåldern var det sjöförbindelse mellan Värtan och Rönningesjön. Under vikingatiden etablerades byn intill viken Vikby (Viggeby). Vikby blev på 1300-talet "Vighby", år 1538 "Wigbi" och år 1620 "Wijggeby". Under de påföljande århundradena hade Viggbyholms gård status av säteri med ett flertal adliga ägare. En början till villabebyggelse startade i slutet av 1800-talet, men kommunikationerna skedde då båtledes, vilket hämmade utvecklingen. På 1860-talet startade exempelvis Stockholms Ångslups AB:s reguljära trafik på Värtan ut till Viggbyholm. Villabebyggelsen tog fart först i och med att en järnvägsstation etablerades på Roslagsbanan vid Viggbyholm, men fortfarande var området då en jordbruksbygd och där fanns också ett sågverk. En grosshandlare, Valter Hultin, övertog 1915 Viggbyholm och hade storstilade planer på att etablera Viggbyholm som en stor och elegant villastad. Så blev ej fallet och hans intressen överlämnades så småningom till ett konsortium, Viggbyholms Park- och Trädgårdsstad, som senare drev exploateringen. Hultin har dock blivit hedrad genom att ett parkområde har uppkallats efter honom. En viktig faktor för etableringen av villastaden var tillkomsten av en folkskola Exploateringen hade dock sina problem. Man klagade över de dåliga vägarna samt bristen på vattenförsörjning och avlopp. Först 1935 erhöll man en stadsplan, som i Text Per-Axel Liljequist Bilder Täby Hembygdsförening stort sett blev gällande framöver. Ortsborna hade väl en hel del övrigt att önska sig när det gällde nöjeslivet i Viggbyholm under den här tiden. Detta ledde till att Viggans dansbana byggdes av fastighetsägarföreningarna. Dansbanan fick en central funktion i samhället och ansågs som Roslagens största. Intäkterna från verksamheten gick bl.a. till samhällets vägbelysning. Under och 30-talet var närmaste kyrka i Täby kyrkby. Vägen dit motsvarade nästan en dagsutflykt. Därför startade tre damer i en syförening en aktion, vilken tillsammans med en rad frivilliga insatser resulterade i ett kapell, S:t Olofs kyrka, som var klar 1941 och fortfarande är i funktion. Fortsättning på nästa sida HERR DAM Bernt Åke Ingrid Södervägen VILLAINFO Mars 2007

5 Villainfo_mar2007.qxp Sida 5 TEMA STADSDEL Hägernäs Området Hägernäs är sannolikt uppkallat efter de hägrar som häckade vid Värtan. I 1549 års jordabok skrevs namnet som Hegrenes. Hägernäs gård blev under 1400-talet en arrendegård under storgodset Rydboholm. På 1800-talet fanns en vattenkvarn i en å från Rönningesjön ner till Värtan. Livet var hårt på gården och det var inte ovanligt att folket på Hägernäs under denna tid rodde in till Stockholm för att exempelvis hämta stadsbornas smutstvätt, som sedan ren och struken roddes tillbaka till stan. Man skötte sitt jordbruk, gjorde dagsverken på Rydboholm och på vintern kunde man om slottsherren på Rydboholm så bestämde jaga varg på Stora Värtans is. Det som satt sin prägel på Hägernäs är en verksamhet som Täby-borna i allmänhet inte haft så mycken vetskap om och ändå var verksamheten tidvis Täbys Hägernäs gård största arbetsplats nämligen flygflottiljen vid Hägernäs. Redan 1912 gjordes den första flygningen på Värtans is. Det var första gången i världen som ett flygplan startade och landade på is. Man bedrev sedan vinterflygskola i marinens regi från 1919 med förläggning på logementsfartyget Freja. Flygvapnet bildades 1926 genom en sammanslagning av armens och marinens flygverksamheter. Samtidigt startades 2. Flygkåren vid Hägernäs. Kåren skulle vara marinsamordnande. I startskedet var förhållandena rätt primitiva. Man byggde emellertid snart ut med verkstad, värmecentral och förråd. År 1927 stod den första byggnaden klar, den stora betonghangaren, som i dag används som parkeringshus. Kanslihus och gymnastiksal färdigställdes till Fram till 1936 var 150 personer anställda vid 2. Flygkåren. År 1936 ändrades namnet på verksamheten till Kungl. Roslagens Flygflottilj (F2). Under andra världskriget var F2 Sveriges största flygflottilj. Verksamheten utgjordes i första hand av spaning och eskortering av handelsfartyg över Östersjön. Fortsättning på nästa sida Viggbyholm fortsättning Hägernäs kvarn teckning av okänd konstnär Efter att Täby blivit en köping etablerades Viggbyholm på flera sätt. Flerfamiljhus byggdes, vägarna fick sina nuvarande namn och Viggbyholms frivilliga brandkår gick upp i Täby brandkår. Man bedriver nu en aktiv ungdomsverksamhet inom området med föreningar inom många idrotter. Idag är Viggbyholm ett attraktivt villaområde med närhet till vatten, bad och en aktiv båthamn. Viggbyholm kan inte nämnas utan att Viggbyholmsskolan får en plats. Skolan startade på 1920-talet och drevs som en internatskola med en i mångt och mycket ideell verksamhet. Många kulturpersonligheter har haft en anknytning till skolan. Man fick emellertid en ansträngd ekonomi under 1970-talet, vilket ledde till att skolan avvecklades. Lärosalsbyggnaden är i dag Drakskeppsskolan. Välkomsterbjudande VILLAINFO Mars

6 Villainfo_mar2007.qxp Sida 6 Hägernäs fortsättning TEMA STADSDELSCENTRUM I FOKUS Efter kriget drogs flygverksamheten vid F2 successivt ner och ersattes med olika former av utbildningsverksamhet. En flygräddningsenhet fick också sin bas på F2. År 1949 ansågs F2 ej längre vara en flygflottilj och namnet ändrades till Kungl. Roslagens flygkår. År 1952 var en DC 3a ute på spaning i Östersjön. Radiokontakten med planet bröts och flygledningen betraktade planet som försvunnet. Ett intensivt sökande sattes in, i vilket givetvis även kårens Catalinaplan deltog. Under denna spaning angreps ett av planen av sovjetiska MIGplan och havererade. Man lyckades dock att sätta ned planet intill ett fartyg och besättningen kunde räddas. Denna händelse fick ett efterspel härom året, då man på Östersjöns & DROP botten IN lyckades återfinna rester från den havererade DC 3an. I slutet av 60-talet började det bli aktuellt att reducera antalet flygvapenförband. Den 30 juni 1974, efter 55 år av militär verksamhet i Hägernäs, halades därför den tretungade flaggen för sista gången. För att hedra dem, som under de gångna 25 åren förolyckats i F2, 1930-talet Ångbåten Viggbyholm i trafik från 1860 tjänsten, ca 50 personer, avtäcktes På f.d. flygkårens område eta- en minnessten. Dåvarande blerades till en början en stor flottiljpastorn H O Ferenius hade AMU-utbildning. Flera industrioch valt inskriptionen: "De älskade handelsföretag med ett stort icke så sitt liv att de drogo sig antal arbetsplatser startades. undan döden". Minnesstenen Norr om området byggdes en står nu i anslutning till vattnet kriminalvårdsanstalt. strax söder om Catalinatorget. I början på 2000-talet upprättades en detaljplan för området Det vi dagligdags kallar Hägernäs består av några hundra bo- stadsrätter, ett litet centrum, friskola och fritids med bibliotek samt Hägernäs hållplats vid Roslagsbanan. Nedläggningen av flygverksamheten innebar en ny epok i Hägernäs historia. På ett bergområde vid Värtan byggdes i början av 1980-talet cirka 280 hyreslägenheter. Området går i dag under namnet "Södra Hägernäs". Källor: Bilderna är från Täby Hembygdsförenings arkiv. Även faktamaterialet är delvis hämtat från deras historiska skrifter. Dessa intressanta böcker rekommenderas varmt till alla Täbybor. F2 Kamratförening har också bidragit med fakta. för bostadsbebyggelse och ett stort antal arbetsplatser. För närvarande pågår en utbyggnad av 600 lägenheter i sjönära läge och ca kvm kontorsytor. I nämnda plan angavs att värdefull vegetation och bebyggelse inom området skulle bevaras. Allmänheten får därigenom tillgång till parker och strandpromenader. På Hägernäs Strand pågår idag, och flera år framöver, en febril verksamhet med byggbolaget JM som exploatör. Redan idag är det värt ett besök och ta del av denna stadsdels nya ansikte. NYTT Original Din Peugeotleverantör i Täby Alltid ca 150 nya och begagnade bilar för omgående leverans Flyghamnsvägen 3 Tel Välkommen att anlita fastighetsmäklare med lång erfarenhet i Täby! Näsbydalsvägen Täby 6 VILLAINFO Mars 2007

7 Villainfo_mar2007.qxp Sida 7 Låt oss tävla och fira och framförallt underhålla Vi lever i en tävlande och firande tid. Eller har det alltid varit så? Ja, kanske är det så men ändå inte. Vad skulle "Spanarna" i radions P1 ha sagt? Se bara på uttagning av melodi till eurovisionslagerfestivalen. Den sker numera inte med en uttagning utan med fyra. Det är en blandning av direktuttagning och uppsamlingsheat och numera även tvekamp och alltid med stor publik av jublande åskådare. Framträdanden är omfattande och proffsiga och ljudliga. Solist med doakör och alla med designade scenkläder och naturligtvis många som dansar, ja även solisten. När en ensam gitarrförsedd ung kvinna sjöng en ballad blev kontrasten så stor att hon av den chockade publiken fick direktbiljett till Globen - och där blev hon femma! Visst är det underhållande. Vackra kläder och frisyrer på de utvalda i par med proffsiga, vackra och välväxta dansare gör succé i programmet Let's dance. Och tävling är det med domare och entusiastisk publik. Men inte vid ett tillfälle, nej ett par skall bort per gång! De tränande paren är påpassade mellan tävlingsomgångarna. Är det en riktig tävling eller en välredigerad föreställning? Ja, att det är underhållande är väl klart och tävlandet är kanske inte så allvarligt. Ta bara det konkurrerande programmet Så skall det låta. Är det underhållning eller tävlan? Publiken sjunger med ibland. KÅSERI Visst räknas poäng men alla får ändå blommor på slutet. Det viktiga är ändå att de tävlande uppträder och underhåller. När idrottsåret 2006 skall firas så sker det med underhållning, och då och då utdelning av ett pris. När filmåret 2006 skall firas sker det med underhållning, men mer återhållsam. Det är ju underhållarna som firas. Men för publiken blir det underhållning. Strax efter att tävlingarna i Åre var slut flögs hela svenska landslaget till Stockholm och Kungsan för att hyllas. Så har det varit tidigare med ishockey landslag och fotboll landslag m fl. Tackar vi för underhållningen eller för segrarna? Visst är det underhållningen! Bröd och skådespel håller folket lugnt, sade man i gamla Rom. I våra trakter behöver vi underhållning för att glömma att dagarna är korta och det är kallt ute och långt till sommaren och semestern. Ulf Carleson Kraftledning förbi Skarpäng Enligt ett förslag från i höstas skulle en 400 kv-ledning förläggas i tunnel under villabebyggelsen i Skarpäng. De boende blev mycket oroade för olika negativa effekter som detta kunde medföra för människor, hus och mark. De ordnade informationsmöten, skickade ett otal skrivelser till de inblandade parterna i kommunen, länsstyrel- sen och Svenska Kraftnät etc för att förmå dem att välja en tryggare dragning av kabeln. Resultatet blev att alternativa sträckningar för kabeln studerades bättre. Dessa har nu vunnit stöd. I förra Villainfo publicerades de boendes insändare. Här kommer kommunstyrelsens svar med glädjande besked. Efter ett möte med mig och vice presidenten för Svenska Kraftnät, Christer Olsson, är vi nu överens om att kabeln ska dras i luftledning från Stora Alby genom kommungränsen mellan Täby och Upplands Väsby öster om sjön Fjäturen. När ledningen kommer ner mot passagen mellan Skarpäng och Rösjön kommer den att gå ner i en kort tunnel (Sollentuna kommun). Därmed kan ingen oroas i västra Skarpäng och tunneln kommer dessutom att dras väster om de tre hus som finns i området och som formellt ligger i Sollentuna. Söder om passagen kommer kraftledningen sedan att dras i dike genom Danderyds kommun. De fyra inblandade kommunerna är Klartecken för alternativ sträckning överens om att detta är den bästa lösningen. Denna lösning blir billigare än den dragning som Svenska kraftnät ursprungligen planerade för. En win-winsituation således. Jag har lite svårt att förstå varför Svenska Kraftnät inte ville genomföra denna lösning redan från början. Den nya situationen innebär att arbetet med Stockholms Ström pågår som planerat och den nya kabeln kommer att anläggas med start 2009 för att vara i drift Leif Gripestam (m), kommunstyrelsens ordförande i Täby Marknadsvägen 209 Butik och servicebilar Må-to 8-17, fr 8-15 Tel Övrig tid mob www. saunafantast.com Basturuskor av björk yviga, mjuka, doftande och hållbara. Har du säkert? Boka en kostnadsfri kontroll idag! 900 m 2 butik Rörmokeri Badrumsrenovering Kakel Välkomna! Saluvägen Kurser och föredrag mm VILLAINFO Mars

8 Villainfo_mar2007.qxp Sida 8 Avsändare: Täbykretsen av Villaägarna Tenorvägen 36 / Karlsson Täby BLI MEDLEM I VILLAÄGARNA OCH SPARA PENGAR! Betala 350 kr till PG Glöm inte att ange namn och adress. Oförändrad årsavgift för 2007! Betalningen gäller första gången, och då placeras du i närmaste lokalförening. Har du bra idéer? Styrelsen tar gärna emot hjälp. Du är välkommen med din insats, antingen som ledamot eller som extraresurs vid enstaka tillfällen. TÄBY HEMBYGDS- FÖRENING Ytterbystugan stockholm/taby Hembygdsföreningens årsmöte fre 20 april kl 19 Tibble kyrkans samlingssal. Vandring längs Hägernäs strand tors 26 april, start vid busshållplatsen Flygkårsvägen * * * Hembygdsföreningen tar gärna emot bilder som dokumenterar kommunens historia. Allt från original till färdig trycksak! Broschyrer - Kuvert - Visitkort - Tidningar Årsredovisningar m.m. Tel Fax IDÉ TEXT BILD DESIGN Mörtsjögränd 17, Täby Företag som ger medlemsrabatt Allglas i Täby A Erikssons Snickeri AutoEliten Autoexperten Bad & Värme / Stava Belab Elbutik AB B&R Fastighetsmäklare Bra Energi IVT Bygma Cramo AB Danderyds Färg & Måleri Däckhandlarna Ella Trädgård Ensta Lås Fikonlövet Syateljé Flügger Färg Färgtema GBL-produkter, skor & kläder HusmanHagberg mäklare Höganäs Kakelcentrum Jan Jägholm Fastighets AB Kvicktvätt Lannebjers glasmästeri Mäklarringen Täby Nautilus Gym Norrortsmäklarna Quality House hushåll & inredn Securitas Aroundio Täby Stubbfräsarna Swedimpex Textiltapet Svensk Fastighetsförmedling Trädfällarlaget Trädgårdsmaskiner i Enebyberg Täby Bil- & Båtradio Täby Lås Täby Nyans Un-Real Bygg & Entrepenad VillaVärmeVerkstan - Kakelugnar Vitvarubolaget Värdia, Jæger & J:son Besiktn Visa medlemskort vid köp! Kontakta företagen för besked om produkter och tjänster. Rabatter gäller ej specialerbjudanden, reapriser, nettoprissatta varor mm. Rikstäckande lista finns hos Villaägarnas Riksförbund. Täbykretsen av Villaägarnas Riksförbund består av: Täby Villaägareförening Ella Parks Villaägareförening Näsby Fastighetsägarförening Från 2007 kan samfälligheter sluta ett serviceavtal med Villaägarnas Riksförbund. MEDLEMSSERVICE Villaägarnas Riksförbund Box 7118, Sollentuna Besöksadress: Villaägarnas hus, Johan Berndes väg 8-10 tel fax Riksförbundet har övergått till denna nya webbadress under året. Den gamla fungerar tills vidare parallellt. ABC-regionen Box 7120, Sollentuna Besöksadress som ovan. tel fax Utgivare: Täbykretsen av Villaägarna c/o Karlsson, Tenorvägen 36, Täby tel/fax Ansvarig utgivare: Göran Wahlund, tel/fax Redaktion: Eila Seel, tel Per-Axel Liljequist, tel Göte Lindholm, tel Ulf Carleson, tel Medlemsskap: Medlemsavgift 2007 för nya: 350 kr Villaägarnas Riksförbund PG Förbundets tidning Villaägaren 5 ggr / år ingår Grafisk produktion: Täby Happy Industries AB, Tryck: Tryckeri AB Orion, Täby Upplaga ex Distribution: Täby idrottsungdomar och skolklasser 8 VILLAINFO Mars 2007

Snö till Jul? www.taby-villaagare.se >> välkommen på besök! I detta nummer. En Glad Jul och ett Gott Nytt År önskas alla villafamiljer

Snö till Jul? www.taby-villaagare.se >> välkommen på besök! I detta nummer. En Glad Jul och ett Gott Nytt År önskas alla villafamiljer Villainfo_8s_dec2006.qxp 06-12-04 16.10 Sida 1 Medlemstidning Nr 4 December 2006 I detta nummer Styrelsen hälsar 2 Sänk energikostnader 2 Några spartips Säkerhetsråd 3 Undvik brand och stölder Notiser

Läs mer

hetaste frågan i höstens val. Var står partierna? Följ den politiska debatten! FASTIGHETSSKATT = OTRYGGHET

hetaste frågan i höstens val. Var står partierna? Följ den politiska debatten! FASTIGHETSSKATT = OTRYGGHET Medlemstidning Nr 2 Sommar 2006 BOENDESKATTERNA hetaste frågan i höstens val. Var står partierna? Följ den politiska debatten! FASTIGHETSSKATT = OTRYGGHET På insidorna Förhandsinformation om demonstrationen

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008. pms 2747 pms 186. Hembygdsföreningens gökotta på Skansberget.

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008. pms 2747 pms 186. Hembygdsföreningens gökotta på Skansberget. TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Tisdagen den 22 april kl 19.00 på Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 Inbjuden gästtalare Lothar Lammertz Ordförande i Täby

Läs mer

Den vår de svage kallar höst...

Den vår de svage kallar höst... Den vår de svage kallar höst...... skaldade poeten Erik Axel Karlfeldt. Och visst finns det mycket att uppskatta med hösten friska men lite kalla molnfria soliga dagar, trädens bladverk färgas i varm färgprakt,

Läs mer

Tänk till före om energi för villor

Tänk till före om energi för villor TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3/4 DECEMBER 2007 Tänk till före om energi för villor Innan man överhuvudtaget gör några förändringar i sitt värmesystem måste man titta på vilken påverkan förändringen har på

Läs mer

Hur ser livet ut för villaägarna i Täby efter valet?

Hur ser livet ut för villaägarna i Täby efter valet? TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 NOVEMBER 2010 Hur ser livet ut för villaägarna i Täby efter valet? Valresultatet innebär att Villaägarna i Täby kan glädja sig åt att fastighetskatten kommer att ha sin nuvarande

Läs mer

Täby Villaägareförenings

Täby Villaägareförenings TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2010 Täby Villaägareförenings årsmöte Erik Andersson och Leif Gripestam Årsmötet hölls på Täby Park Hotel och bevistades av närmare ett hundratal medlemmar. Mötet inleddes

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2010 Kallelse Årsmöte i Täby Villaägareförening Onsdagen den 14 april kl 19.00 Täby Park Hotell Kemistvägen 30 Gamla, nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till

Läs mer

Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011

Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2011 Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011 Årsmötet inleddes som vi brukade med ett föredrag i en angelägen fråga för våra medlemmar. Vad kunde vara mer aktuellt

Läs mer

Täbys kommunikationer framöver

Täbys kommunikationer framöver TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2013 Årsmöte 9/4 Tvärbana till Arlanda? Täbys kommunikationer framöver Utvecklingen av kommunikationerna i Täby är en väsentlig fråga för de flesta av Täbys villaägare.

Läs mer

Villaägarnas höga beskattning

Villaägarnas höga beskattning TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2013 Dialog om den nya stadsdelen på galoppfältet Här skulle kunna skapas möjligheter för ett bättre kulturutbud. En naturlig samlingsplats som inte bara är ett shoppingcentrum.

Läs mer

Trassel och tråd i Täby

Trassel och tråd i Täby TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 SEPTEMBER 2011 Trassel och tråd i Täby Telias fibernätutbyggnad, ett stolpskott Några citat från inblandade parter. TeliaSonera/Skanova: Mycket har förändrats på 100 år då telelinjerna

Läs mer

Du måste reagera snabbt för ditt hem kan vara övertänt på 2 minuter!

Du måste reagera snabbt för ditt hem kan vara övertänt på 2 minuter! TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 DECEMBER 2011 Du måste reagera snabbt för ditt hem kan vara övertänt på 2 minuter! På 1950-talet kunde det ta 15 minuter för en lägenhet att bli övertänd. Möbler och inredning

Läs mer

Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan

Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2013 Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta kanter inkl undertext, ca 1/6 = 16% av hela bredden Täby

Läs mer

Höstmöte den den 23/10 Villaägarnas höga beskattning

Höstmöte den den 23/10 Villaägarnas höga beskattning TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 DECEMBER 2013 Höstmöte den den 23/10 Villaägarnas höga beskattning Höstmötet hade som tidigare år förlagts till Täby Park Hotel och behandlade villaägarnas fortfarande höga

Läs mer

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2012 Höstmöte 18/10 Debatt om det nya Täby Täby håller på att omvandlas. Täby Centrum, Galoppfältet och Arninge ska i framtiden bli en regional stadskärna för Stockholms

Läs mer

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Energikostnader sid 16

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Energikostnader sid 16 KRETSNYTT Nr 1-2011 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund 2010 Elnät Elhandel Förbrukning avgift avgift Öre/kWh elcertifikat skatt handel @ Fast Fast El Varav Energi-

Läs mer

KRETSNYTT. När snön ligger vit på taken... Läs i detta nummer: Forts på sid 10

KRETSNYTT. När snön ligger vit på taken... Läs i detta nummer: Forts på sid 10 KRETSNYTT Nr 1-2010 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund När snön ligger vit på taken... Forts på sid 10 Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Utvecklingen

Läs mer

KRETSNYTT. Varför kommer ni inte när vi ringer? Svar finns på sid 13. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Varför kommer ni inte när vi ringer? Svar finns på sid 13. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 4-2009 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Varför kommer ni inte när vi ringer? Svar finns på sid 13 Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Södertäljes

Läs mer

KRETSNYTT. Läs mer om dessa. bilder inne i tidningen! 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Läs mer om dessa. bilder inne i tidningen! 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 1-2012 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Läs mer om dessa bilder inne i tidningen! Läs i detta nummer: Om Vad redaktören tycker 3 Kretslopp eller inte?

Läs mer

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till & EN TIDNING FRÅN RÖRMANNEN I BROMMA Två sköna exempel på BADRUMS MAKEOVER Vilken värmekälla passar just ditt hus? Sänk husets energiförbrukning med luft Ha torrt på fötterna: Var noga med certifieringar

Läs mer

KRETSNYTT 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 2-2013 Medl emst i dni ng f ör Söder t äl j e- Nykvar nskr et sen av Detta nummer av Kretsnytt delas ut till alla villaägare i Södertälje och Nykvarn oavsett om Du är medlem i Villaägarna

Läs mer

Postadress Stuvsta? Julfesten

Postadress Stuvsta? Julfesten Innehåll i detta nummer Ledare 3 Stuvsta postort 3 Julfesten 3 Styrelse, medlemsrabatter 4 Kallelse årsmöte 5 Cykelbutiken Orion del 2 6 Verksamhetsberättelse 8 Karta över Snättringe 12 Medlemsmatrikel

Läs mer

Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 1 April 2007. Sundbornskören och Gubbôle Gille firar 30-årsjubileum i år.

Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 1 April 2007. Sundbornskören och Gubbôle Gille firar 30-årsjubileum i år. Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 1 April 2007 30 år 30 år nya VARM, VAKEN, VIKTIG! PROVA PÅ 1 MÅNAD FÖR 149:- (ordinarie pris 223:-) Sundbornskören och Gubbôle

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADSFÖRENING

MEDLEMSBLAD FÖR RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADSFÖRENING RTF-Bladet Nr 2/2009 MEDLEMSBLAD FÖR RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADSFÖRENING Många svar på enkäten! 46 medlemmar har hittills svarat på enkäten, som följde med förra numret av RTF-Bladet. Vinnarna av trisslotterna,

Läs mer

Innehåller kallelse till Årsmöte. 18 mars 2015 kl 19:00. Från Nos till Svans Södertörn Medlemsmatrikel Teletorn - m.m. www.snattringe.

Innehåller kallelse till Årsmöte. 18 mars 2015 kl 19:00. Från Nos till Svans Södertörn Medlemsmatrikel Teletorn - m.m. www.snattringe. Nr 94 Årgång 36 Februari/Mars 2015 Innehåller kallelse till Årsmöte 18 mars 2015 kl 19:00 Från Nos till Svans Södertörn Medlemsmatrikel Teletorn - m.m. www.snattringe.com 2 Snättringe Husblad Nr 94 Innehåll

Läs mer

Meddelanden. Information från Högberga-Breviks villaägareförening. Årgång 40. Nr 72 från starten

Meddelanden. Information från Högberga-Breviks villaägareförening. Årgång 40. Nr 72 från starten Meddelanden Nya 2-03 Information från Högberga-Breviks villaägareförening Årgång 40. Nr 72 från starten Tåg eller buss? I detta nummer Ord från ordföranden 2 Brun Ulfhake om färjor med mera. Påverka ditt

Läs mer

renoveringen Stor guide inför 6 sidor Bostadsrätternas expert om allt du bör tänka på före byggstart FÅR JAG...? ANNO 1907 BÄST I TVÄTT

renoveringen Stor guide inför 6 sidor Bostadsrätternas expert om allt du bör tänka på före byggstart FÅR JAG...? ANNO 1907 BÄST I TVÄTT För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 3 2012 Kerstin Frykberg Andersson, Bostadsrätternas expert Sofia Zetterman, bostadsrättsägare Stor guide inför Bostadsrätternas expert

Läs mer

Kerstin har rekordet. Tema 2000-talet. Sid. 6

Kerstin har rekordet. Tema 2000-talet. Sid. 6 Vinden är lönsam Sid 3 Klimatsmart start på 2000-talet Sid 4-5 Passivhus en lyckoträff Sid 8 God ekonomi Sid 11 Fyran blir som ny Sid 14 NUMMER 2 2011 Kerstin har rekordet Sid. 6 Ledare 2000 talets första

Läs mer