hetaste frågan i höstens val. Var står partierna? Följ den politiska debatten! FASTIGHETSSKATT = OTRYGGHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hetaste frågan i höstens val. Var står partierna? Följ den politiska debatten! FASTIGHETSSKATT = OTRYGGHET"

Transkript

1 Medlemstidning Nr 2 Sommar 2006 BOENDESKATTERNA hetaste frågan i höstens val. Var står partierna? Följ den politiska debatten! FASTIGHETSSKATT = OTRYGGHET På insidorna Förhandsinformation om demonstrationen och valet Lemker gästade Täby Villaägareförening Tema stadsdelar: Täby Kyrkby presenteras Trafiksäkerhet En skön sommar önskas alla villafamiljer Styrelsen och redaktionen >> välkommen på besök!

2 Ordföranden har ordet Småhusägare! Täbykretsen har tillsammans med Villaägarnas Riksförbund de senaste åren arbetat målmedvetet för avveckling av fastighetsskatten. För Täbys småhusägare är fastighetsskatten en tung börda att bära. För allt flera alltför tung. Vid höstens Riksdagsval har du möjlighet genom din röstsedel att minska bördan. Gör det! I detta nummer av vår VILLAINFO ser du våra aktioner inför valet. Debatt om fastighetsskatten med företrädare för Täbys politiska partier i Täby centrum 19 augusti klockan 15. Demonstration mot fastighetsskatten i Kungsträdgården 22 augusti. Medverka mangrant i denna demonstration! Göran Wahlund Ordförande i Täbykretsen av Villaägarnas Riksförbund Boendekostnader för en normalvilla TÄBY 14% 44% 14% 3% 7% 14% 3% 1% Månadsutgift kr HÄRNÖSAND % 15% 6% 5% 17% 38% 10% 3% Fastighetsskatt Räntor (netto) Amortering Försäkringar Underhåll El Vatten Sophämtning Månadsutgift kr Fastighetsskatt Räntor (netto) Amortering Försäkringar Underhåll El Vatten Sophämtning Hans Lemker hos Täby Villaägareföreningen Hans Lemker, förbundsdirektör för Villaägarnas Riksförbund gästade föreningens årsmöte den 29 mars. Han presenterade förbundets intressepolitiska strategier avseende boendebeskattningen inför valet. Målet är att avveckla fastighetsskatten. Dess negativa konsekvenser är allt tydligare! Varje år blir bördan tyngre i takt med att taxeringsvärdena höjs. Villaägarna tillämpar många metoder för att sätta press på politikerna. man har uppvaktat riksdagspartierna på deras riksstämmor man försöker påverka riksdagens finansutskott Villaägarna agerar som remissinstans i boskattefrågor många artiklar om boskatter i tidningar runtom i Sverige information om skatteeffekter opinionsbildning med olika kampanjer Villaägarnas politik har varit framgångsrik, till exempel har begränsningsregler införts, och fler justeringar utlovas. Alla partier inser nu att boendebeskattningen innebär problem och vill åtgärda dem på olika sätt. Inför valet handlar det om att få politikerna att lyssna på väljarna och att samarbeta för kraftfulla åtgärder omedelbart. Hans Lemker är mycket engagerad i frågan om boendebeskattningen. Men mycket kan göras också enskilt. Han uppmanar var och en att göra uppror. skriv på protestlistor skriv insändare skicka e-post eller ring till politiker sätt upp affischer bjud in lokalpolitiker till debatter delta i "gerillaaktioner" Den stora manifestationen mot boendebeskattningen blir demonstrationen 22 augusti i Kungsträdgården. Låt oss bli demonstranter, helst ännu många fler! Och till sist: ta del av partiernas förslag på fastighetsskatten och vad de i praktiken innebär. Rösta sedan rätt. Bernt Karlsson, Eila Seel Not: se diagrammet här intill. Villaägarnas Riksförbund har jämfört boendekostnader på olika orter för en lika stor villa med samma standard. Här ett par exempel. Det är kapitalkostnaderna för Täby-villan som gör boendet så dyrt. Enbart räntorna är lika mycket som totalkostnaden i Härnösand. Fastighetsskatten är också drygt 5 gånger så hög i Täby. Kostnaderna för förbrukningen är ungefär lika höga i kronor. Enligt regeringens budget ökar fastighetsskatten från 14,3 miljarder kronor (2005) till 18,3 (2008) = ca 28%. Ökningen är ca 9% per år att jämföra med inflationen som är bara någon enstaka procent. 2 VILLAINFO Sommar 2006

3 KAMPEN MOT FASTIGHETSSKATTEN TIPS 19 augusti i Täby C Klockan 15 kommer Täbys politiker till Täby Centrum. Vi kommer att ställa tuffa frågor inför valet - kom och lyssna! Närmare information i lokalpressen och på vår hemsida under sensommaren. Demonstration 22 augusti Kungsträdgården kl 12 Fotoutställning, programinfo kl 16 Uppvärmning med fika & info kl 17 Tal, underhållning kl 18 Politikerutfrågning Se vidare annonser i pressen! 268 miljoner kronor! Så mycket betalar Täbys småhusägare i fastighetsskatt år Detta är beloppet med nuvarande dämpningsregel. När taxeringsvärdeshöjningen slagit igenom fullt ut år 2008 blir fastighetsskatten 290 miljoner kronor! Hänsyn har inte tagits till att en del småhus är nybyggda och har 0 eller 0,5% av taxeringsvärdet i fastighetsskatt. Vad får Täbys småhusägare för dessa pengar? Betala skatten! "Ett eget hem ger en beskattningsbar inkomst" anser regeringen. Betala således skatten med en bit av ditt hus! Gör vykort av tapet, pvc-matta, panelstump mm. Skriv texten: "Här en delbetalning på min fastighetsskatt" /Hälsar (ditt namn) Frankera och skicka till: Finansminister Pär Nuder, Sveriges Riksdag, Stockholm Här en delbetalning på min fastighetsskatt. Hälsar:... i Täby SVERIGE Finansminister Pär Nuder Sveriges Riksdag Stockholm 22-augustirörelsen är en ny kampanjorganisation som arbetar för ett fullständigt slopande av fastighetsskatten. Initiativtagare till organisationen är bland andra Villaägarnas Riksförbund. Alla som vill verka för ett slopande av fastighetsskatten kan engagera sig. Den 22 augusti i år kommer en stor manifestation mot fastighetsskatten att genomföras i Kungsträdgården. Fram till dess arbetar 22- augustirörelsen på heltid med att aktivera och engagera så många människor som möjligt i den här brännheta frågan. Särskilt den yngre generationen vill man aktivera de ska ju få möjlighet att skaffa ett eget hem i framtiden! Varje onsdag ordnas aktioner vid lunchtid utanför Finansdepartementet! Alla kan påverka. Gå in på hemsidan, skriv på protestlistan och hjälp till och kampanja. Framför allt kom till Kungsträdgården den 22 augusti och sprid ryktet till alla ni känner! Mer information finns på eller ring Det är dags att slopa Sveriges mest orimliga skatt! Hjälp att skriva protestbrev finns på med färdiga mallar med en lång rad välformulerade argument mot boendebeskattningen. Bara att välja ut de som man gillar och skicka till olika mottagare, som också väljs från färdiga listor. Drive-in-verkstad öppen vard 8-18 Originalkvalitet till nettopriser Avgasrör Bromsar Batterier Däck Dragkrok Motorvärmare Stötdämpare Koppling Motorservice Årsservice med förkontroll Vi åtgärdar även besiktningsanmärkningar Ritarslingan 22, Täby-Arninge Tel , Fax m 2 butik Rörmokeri Badrumsrenovering Kakel Välkomna! Saluvägen VILLAINFO Sommar

4 TEMA STADSDELSCENTRUM I FOKUS Temaartiklarna om affärscentra runt om i Täbys stadsdelar fortsätter. Butiker och småföretag där ger service till de boende i närområdet. Nu har turen kommit till det urgamla Täby. En rik historia Täby affärscentrum i kyrkbyn i början av 1900-talet Foto Täby Hembygdsförenings arkiv För många Täby-bor är Täby kyrkby samhället, som ligger där i norra delen av Täby, långt bort bakom skogen. Och ändå finns Täbys vagga och ursprung i just Täby kyrkby. Låt oss därför göra en tidsresa vid Täby kyrkby och dess omgivningar. I trakten kring Täby kyrkby finns fornlämningar som är nästan 4000 år gamla. Runt Täby prästgård finns exempelvis en av de mest fornlämningstäta trakterna i Stockholms län. Detta kan man ta del av genom att vandra den fornstig på ca 3 km som är anlagd av Stockholms länsmuseum och Täby kommun och finns i markerna söder om Prästgården. Där finns i en vacker natur gravar från bronsåldern och yngre järnåldern, husgrunder från yngre järnålder och gamla odlingsytor. Södra delen av Vallentuna och norra delen av Täby är f.ö. världens mest runstensrika område. På runstenar ristade man där i sten, vilket givit en ovärderlig Eldarvägen 2 Täby Kyrkby kby och Tel 510 bestående 122 Tel dokumentation Genom denna kan man exempelvis följa den kända ätten Jarlabanke i flera generationer. Eldarvägen 2 Täby Kyrkby Tel Eldarvägen Täby Kyrkby Tel Jarlabanke är väl mest känd dels för Jarlabankes bro och dels för att han på en runsten lät rista att han ensam ägde hela Täby, vilket torde ha betytt området kring nuvarande kyrkbyn. Jarlabankes bro ligger strax norr om Täby kyrka och var ursprungligen en brobank över en sankmark. Täbyvägen gick över denna bank ända till För att manifestera sin insats lät Jarlabanke resa ett runstenspar i vardera änden av bron och däremellan tolv par bautastenar. Mycket av detta har försvunnit, men sedan en tid tillbaka pågår en restaurering på uppdrag av Täby kommun i samarbete med Vallentuna kommun, Stockholms länsmuseum och Riksantikvarieämbetet. Det hela ingår i ett projekt Runriket med flera stationer runt Vallentunasjön. Entrén till Runriket är tänkt att vara vid Jarlabankes bro, där en särskild paviljong m.m. är under uppförande. En av stationerna i Eldarvägen 2 Täby Kyrkby Runriket kommer Tel att 30 finnas vid Broby, som ligger vid Frestavägen några hundra meter från Vikingavägen (den väg i nordsydlig riktning, som går rakt genom Täby kyrkby). Där finns ett flertal intressanta runstenar. Intill Vikingavägen ligger Täby kyrka, som i sig är en klenod. Den nuvarande gråstenskyrkan byggdes vid mitten av 1200-talet på en plats, där det förmodligen tidigare funnits en träkyrka. På 1400-talet byggdes kyrkan ut med ett vapenhus och kryssvalv. På 1480-talet dekorerade den berömde kyrkomålaren Albertus Pictor kyrkan, bl.a. med det kända motivet Döden spelande schack med människan. Predikstolen är från 1600-talet och fanns ursprungligen i slottskapellet i slottet Tre Kronor. Cirka 1 km österut från kyrkbyn längs Prästgårdsvägen ligger Skogberga en gård, som på 1600-talet skänktes av Karl XI till Täby socken. Den är idag en spelmansgård, där Täby spelmansgille framträder. På 1700-talet byggdes intill Jarlabankes bro båtsmanstorpet Runborg, som idag förvaltas av Täby Hembygdsförening. Fortsättning på nästa sida Midgårdsvägen 4, Täby Kyrkby C Tel Tel Holmgrdsvgen 4, Tby Kyrkby C Te 4 VILLAINFO Sommar 2006

5 TEMA STADSDELSCENTRUM I FOKUS Täby Kyrkby förr och nu Texter Per-Axel Liljequist Förändringens vind Så gick livet vidare genom århundradena kring Täby kyrka. Man odlade sina marker, drev boskapsskötsel och på söndagarna gick man till högmässan i sin kyrka. Men på 1880-talet hände något som skulle förändra hela området kring Täby kyrka. Då drogs nämligen järnvägen ut från Stockholms Östra Station mot Roslagen och Täby. Stationen vid kyrkbyn öppnades 1885 och hette fram till 1974 enbart Täby Station. Utbyggnaden av järnvägen ledde till att i början av 1900-talet började Stockholms innevånare köpa tomter och bygga sommarnöjen vid kyrkbyn. En villastad byggdes upp runt kyrkan under åren före första världskriget med 250 hus. Tomtpriset var då 3 öre/kvm! Täby station 1908 Foto Täby Hembygdsförenings arkiv En känd operasångare, Adolf Lemon, köpte upp mark, som styckades upp och såldes som tomter. Som följd härav finns idag Lemons samfällighetsförening, som ingår i Täbykretsen av Villaägarnas Riksförbund. Kyrkskolan invigdes Under några år fanns Täby Egnahemsförening, som aktivt drev frågan om bildandet av ett municipalsamhälle. Under 1920-talet upptäcktes att Hemberga källor i kyrkbyn hade hög halt av radioaktivitet, vilket på den tiden ansågs som hälsobringande. Detta ledde till att Hemberga Hälsobrunn etablerades kring denna s.k. hälsokälla. En festplats med dansbana tillkom 1937 och 1955 byggdes höghuset i kyrkbyn det första höghuset i Täby. Bebyggelsen inom köpingen försköts under 1900-talets första hälft alltmer mot de södra delarna vid Roslags Näsby och Näsby Park. Det var därför naturligt att det nya kommunalhuset och kommunens centrum förlades till Roslags Näsby (1950). När så Täby Centrum byggdes 1968 i Tibble, tilllades epitetet Kyrkby för det som sedan urminnes tider varit Täby. Fortsättning på nästa sida INREDA med TYGER RESTAURANG - PIZZERIA Midgårdsvägen 1 Täby Kyrkby Tel Må-to 10-22, Fre 10-01, Lö 12-01, Sö Eldarvägen 2 Täby Kyrkby Tel VILLAINFO Sommar

6 Dagen och morgondagen Idag är Täby kyrkby ett aktivt samhälle med ca 7000 innevånare med ett flertal butiker och verksamheter i de lokala centra, som finns dels i korsningen mellan Vikingavägen och Prästgårdsvägen och dels vid kyrkbyns station. Dessutom finns ett industriområde i södra delen av byn. Här finns idrottsklubben Frej med flera sektioner såsom fotboll (herr, dam, flickor och pojkar), boule, innebandy och bordtennis. Det senare i samarbete med IFK Täby. Man driver även en fritidsverksamhet för ungdomar i anknytning till idrottsplatsen. Inom kyrkbyn finns även en scoutkår med fler än 100 medlemmar. En aktiv grannsamverkan bedrivs också inom kyrkbyn. Även kulturen har fått sitt. Förutom ovannämnda Skogberga finns Karby gård, som ligger vid Vikingavägen strax söder om kyrkbyn och är ett konstcentrum med ett flertal utställningar varje år. Även Karby gård har gamla anor och ägdes bl.a. av Birger Persson, den Heliga Birgittas far. Kyrkbyns historiska rötter återspeglas i ett flertal vägnamn. Utöver ovannämnda Vikingavägen finns bl.a. Jarlabankes väg, Albert Målares väg och Estrids väg samt Ledungsvägen, Runslingan och Runmästarvägen. För framtiden gäller att Norrortsleden kommer att gynna Täby kyrkby. Genom denna får kyrkbyns innevånare en snabbförbindelse med både Norrtäljevägen och E4:an. Leden kommer att ha en TEMA STADSDELSCENTRUM Affärscentrum i Täby Kyrkby 2006 Foto Annie Seel särskild trafikplats strax söder om kyrkbyn. Även samhället kommer att byggas ut bl.a. i Byleområdet, som är Täbys sista stora förnyelseområde och ligger i norra delen av Täby kyrkby mot gränsen till Vallentuna. Enligt planerna skall 130 nya bostäder byggas, varav flertalet friliggande villor. Ja, kanske finns det ändå något där bortom skogen - i Täby Kyrkby! Per-Axel Liljequist Tack till Täby Hembygdsförening för foton från gamla Täby. En stor del av fakta har också hämtats från Hembygdsföreningens skrifter. Vi kan varmt rekommendera dessa intressanta böcker för alla Täby-bor! Restaurang Eldarvägen 2 Täby Kyrkby VEDUGNEN Tel FÄRSK PASTA DELIKATESSER SERVERING SALLAD AVHÄMTNING Eldarvägen 2 Täby Kyrkby Tel Markiser Persienner Rullgardiner Telefon Svetsarvägen 6-8 Täby Kyrkby Industriområde Kontakta oss för kostnadsfri värdering. Just nu ger vi 10% rabatt mot uppvisande av denna annons. Eldarvägen 2 Täby Kyrkby Tel Biblioteksgången 2 Täby Centrum Tel Eldarvägen 2 Täby Kyrkby Tel VILLAINFO Sommar 2006

7 Trafiksäkerheten i Täby Östra Vallabrinks Byalag hade bjudit in trafikansvariga från Täby kommun till sitt årsmöte i mars. Göte Eng, projektansvarig för trafikfrågor och Elis Ivarsson, ordförande i trafiksäkerhetsutskottet presenterade vilka trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder som planeras i kommunen. Täby följer regeringens direktiv att få ner olyckorna mot målet noll dödade och allvarligt skadade i trafiken. Kommunen har startat projektet "Säker och attraktiv huvudgata" i samarbete med Vägverket. Där har man konstaterat att just på huvudgator rör sig alla grupper av trafikanter, vilket medför olycksrisker. På dessa gator kommer olika förbättrande ombyggnader att göras. Inne i bostadsområden införs successivt 30-zoner på prov, varefter effekterna utvärderas. Studier om trafiken och kartläggning av olyckor har gjorts de senaste åren. Just nu inventeras gatorna och senare under hösten presenteras förslag på åtgärder. En av de mest olycksdrabbade vägarna är den hårt trafikerade Täbyvägen, särskilt vid Rösjövägen. Både där och vid Milstensvägen-Fjätursvägen byggs rondeller i projektets första etapp. En rondell har nyligen byggts i korsningen Centralvägen-Djursholmsvägen. Rondeller blir det också på Bergtorpsvägen dels vid Stockholmsvägen-Ungdomsvägen och dels vid Löttingelundsvägen samt Gribbylundsvägen- Löttingevägen. Om ett par år blir korsningen Bergtorpsvägen och järnvägen planskild. Mer information om projektet: Göte Eng, Tekniska kontoret, tel Kommunens hemsida /Trafik och kommunikation Bernt Karlsson Telefon Telefon <<< e-nytt >>> Anmäl dig till vår mejlinglista Basturuskor av björk Säljes yviga, mjuka, doftande och hållbara. Kurser i att binda ruskor. Flera tillfällen under sommaren. Eila Seel, tel Har ni höga värmekostnader? Vill ni mer än halvera dem? Installera värmepump! Staligt bidrag upp till kr. Tel Rabatt för medlemmar i Villaägarna. Kostnadsfritt hembesök & offert. Allt från original till färdig trycksak! Broschyrer - Kuvert - Visitkort - Tidningar Årsredovisningar m.m. Tel Fax Tel Tel KYRKBYNS OPTIK Granitvägen 63A, Täby Tel Byggvaror, badrum, verktyg, el, vvs, färg, kakel, elmaskiner, beslag, trä- och laminatgolv... Techno Techno ABC ABC AG Old face BOut AG Old face Shade VILLAINFO Sommar

8 Avsändare: Täbykretsen av Villaägarna Tenorvägen 36 / Karlsson Täby BLI MEDLEM I VILLAÄGARNA OCH SPARA PENGAR! Betala 350 kr till PG Glöm inte att ange namn och adress. Betalningen gäller första gången, och då placeras du i närmaste lokalförening. FÖRENINGAR EFTERLYSES! Kommunen håller på att kartlägga den ideella sektorn. Ännu saknas aktuella kontaktuppgifter till en del föreningar och grupper. Samfälligheter, små och stora föreningar inom kultur, idrott mm för alla åldrar... alla uppmanas kontakta projektledaren: vx , Täby kommun, Täby IDÉ TEXT BILD DESIGN Mörtsjögränd 17, Täby till firmafesten till barnkalaset... eller tvärtom... Anne Företag som ger medlemsrabatt Allglas i Täby A Erikssons Snickeri AutoEliten Autoexperten Bad och Värme Belab Elbutik AB B&R Fastighetsmäklare Bra Energi IVT Bygma Cramo AB Danderyds Färg & Måleri Däckhandlarna Ella Trädgård Ensta Lås Fikonlövet Syateljé Flügger Färg Färgtema GBL-produkter, skor & kläder Höganäs Kakelcentrum Ilja Johansson Mäklarbyrå Jan Jägholm Fastighets AB Kvicktvätt Lannebjers glasmästeri Mäklarringen Täby Nautilus Gym Quality House hushåll & inredn Stubbfräsarna Swedimpex Textiltapet Trädfällarlaget Trädgårdsmaskiner i Enebyberg Täby Bil- & Båtradio Täby Lås Täby Nyans Un-Real Bygg & Entrepenad VillaVärmeVerkstan - kakelugnar Vitvarubolaget Värdia, Jæger & J:son Besiktn Visa medlemskort vid köp! Kontakta företagen för besked om produkter och tjänster. Rabatter gäller ej specialerbjudanden, reapriser, nettoprissatta varor mm. Rikstäckande lista finns hos Villaägarnas Riksförbund. Täbykretsen av Villaägarnas Riksförbund består av: Täby Villaägareförening Ella Parks Villaägareförening Fatets Samfällighetsförening Lantmannens Samfällighetsförening Lemons Samfällighetsförening Näsby Fastighetsägarförening Pistolens Samfällighetsförening Stenhagens Samfällighetsförening Svärdets Samfällighetsförening MEDLEMSSERVICE Villaägarnas Riksförbund Box 7118, Sollentuna Besöksadress: Villaägarnas hus, Johan Berndes väg 8-10 tel fax Riksförbundet övergår till denna nya webbadress under året. Den gamla fungerar tills vidare parallellt. ABC-regionen Samma adress som ovan. tel fax Utgivare: Täbykretsen av Villaägarna c/o Karlsson, Tenorvägen 36, Täby tel/fax Ansvarig utgivare: Göran Wahlund, tel/fax Redaktion: Eila Seel, tel Per-Axel liljequist Göte Lindholm, tel Ulf Carleson, tel Medlemsskap: Medlemsavgift 2006 för nya: 350 kr Villaägarnas Riksförbund PG Förbundets tidning Villaägaren 5 ggr / år ingår Grafisk produktion: EKS-grafia, Täby Happy Industries AB, Tryck: Tryckeri AB Orion, Täby Upplaga: ex Distribution: Täby idrottsungdomar och skolklasser 8 VILLAINFO Sommar 2006

KRETSNYTT. Jubileum! www.cjcc.se 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Jubileum! www.cjcc.se 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 4-2014 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Jubileum! För 10 år sedan kom denna tidning i ny form med nytt namn och ny layout. För första gången i färg!

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

Krafttag mot vräkningar och hemlöshet Sid 12

Krafttag mot vräkningar och hemlöshet Sid 12 Årgång 43, nr 7, vecka 44 48 2008. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. Foto: Göran Lager Leffe - en profil i centrum sid 5 Foto: Peter Holstad Nytt om Väsjöområdet sid 6 Foto: Fredrik Lindby

Läs mer

bostadsrätt din första lyan blev en Så bor man i Estland Nu säljer vi själva Är du en god granne? valet enkelt när samuel saers flyttar hemifrån

bostadsrätt din första lyan blev en Så bor man i Estland Nu säljer vi själva Är du en god granne? valet enkelt när samuel saers flyttar hemifrån din Bostadsrätt För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 4 december 2006 www.sbc.se Så bor man i Estland Din bostadsrätt hälsar på i tallinn Är du en god granne? grannsämjan allt

Läs mer

Gillar du kultur? Tävla med din hund, gå Långsjörundan i höst. Lars Lehman Ordförande. Snättringe Husblad 65 3

Gillar du kultur? Tävla med din hund, gå Långsjörundan i höst. Lars Lehman Ordförande. Snättringe Husblad 65 3 Innehåll i detta nummer Ledare 3 Inför Långsjörundan 3 Surfa snabbare 3 Styrelse, medlemsrabatter 4 Städdag 5 Snättringes berg 6 Blomsterkurs 9 Efterlysning. 9 Nyinflyttad del 2 12 Hyr tält och stolar

Läs mer

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 innehåll Projekt gammalt & nytt på Söder Inspireras i badrummet Nyfiken på internet Örebrokompaniet conventum arena första gästkrönikan vinn kent-biljetter

Läs mer

BOSTADSFÖRVALTNING DIN GUIDE TILL ETT AKTIVT BOENDE MAJ 2006

BOSTADSFÖRVALTNING DIN GUIDE TILL ETT AKTIVT BOENDE MAJ 2006 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS BOSTADSFÖRVALTNING DIN GUIDE TILL ETT AKTIVT BOENDE MAJ 2006 Foto:Amelie Westerberg MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET MAJ

Läs mer

medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2014 Låt julen bli varm och glad Sidan 6

medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2014 Låt julen bli varm och glad Sidan 6 medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2014 Låt julen bli varm och glad Sidan 6 INNEHÅLL medmänsklighet. Nr 629 årgång 70. ISSN 1653 932X Upplaga: 34 000 ex ANSVARIG UTGIVARE

Läs mer

Sänk din ränta. Experten Claes Hembergs tips gav Amanda lägre lånekostnader KONSUMENTMAKT DRÖMMEN RISK & CHANS. Vad passar din boendekonomi?

Sänk din ränta. Experten Claes Hembergs tips gav Amanda lägre lånekostnader KONSUMENTMAKT DRÖMMEN RISK & CHANS. Vad passar din boendekonomi? För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 1 2013 5 400 kronor sparade Amanda Fog per år genom att pruta på sin bolåneränta Sänk din ränta Experten Claes Hembergs tips gav

Läs mer

GOD JUL. önskar vi på redaktionen. Nr 4 Årgång 45 Okt 2008. Nr 4 Årgång 50 November 2013 medlemsavgift på plusgiro 60 47-5

GOD JUL. önskar vi på redaktionen. Nr 4 Årgång 45 Okt 2008. Nr 4 Årgång 50 November 2013 medlemsavgift på plusgiro 60 47-5 Information från Täby Hembygdsförening Östra Banvägen 78 183 30 Täby Nr 4 Årgång 50 November 2013 medlemsavgift på plusgiro 60 47-5 Nr 4 Årgång 45 Okt 2008 medlemsavg. på plusgiro 60 47-5 GOD JUL önskar

Läs mer

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vi i VätterHem nr 1 2011 Annas mål är en egen blomsteraffär Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vad vill VätterHems styrelseledamöter? Nya lägenheter i Tenhult?

Läs mer

Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några band bokade. forshaga.

Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några band bokade. forshaga. Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några

Läs mer

Hotet mot Ängby slott. Norra Ängby Tidning Årgång 36. Sista årsmötet på slottet? Hyreskontraktet med stiftelsen är uppsagt

Hotet mot Ängby slott. Norra Ängby Tidning Årgång 36. Sista årsmötet på slottet? Hyreskontraktet med stiftelsen är uppsagt Årgång 36 Nr 2 Juni 2014 norra ängby trädgårdsstadsförening Veteranerna sviker inte Ängby IF Konsten att bygga en takkupa Så kan man sanera radon i huset Sista årsmötet på slottet? Hotet mot Ängby slott

Läs mer

Vad händer med Arödsdal?s. 4-5

Vad händer med Arödsdal?s. 4-5 LN www.ljungskilenyheter.se Nr 2 Torsdag 11 september 2014 Vad händer med Arödsdal?s. 4-5 En lokaltidning gjord av Journalistlinjen vid Ljungskile folkhögskola 2 Torsdag 11 september 2014 Planerade byggen.

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning

Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning Ordförande Anna-Karin Ekholm: Sedan sist! De senaste styrelsemötena har vi till största del ägnat är det kommande årsmötet den 20:e mars och planerna för nästkommande verksamhetsår. Vi har ägnat en hel

Läs mer

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 4 2009 Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5 Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan Ur innehållet: Hemma hos

Läs mer

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar!

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar! För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 2 2013 1 700 % Så mycket har bankernas vinster på bostadsrättslånen ökat med på tio år RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar UNIK

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Blå Skåne. Valupptakten 2006. MUF Skåne vill också byta statsminister! Idala gård - Här möts Skåne & Italien. Medlemstidningen för moderater i Skåne

Blå Skåne. Valupptakten 2006. MUF Skåne vill också byta statsminister! Idala gård - Här möts Skåne & Italien. Medlemstidningen för moderater i Skåne Blå Skåne Medlemstidningen för moderater i Skåne Valupptakten 2006 MUF Skåne vill också byta statsminister! Idala gård - Här möts Skåne & Italien Nr. 3 september 2006 Det är allvar nu! Nu går valrörelsen

Läs mer

nytt MASTHUGGS Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg

nytt MASTHUGGS Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg nytt Bostadsrättsföreningen MASTHUGGS 1-07 MASTHUGGET Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg Spelberoendes förening kan ge stöd Pingis och vävning

Läs mer

Värdens nyheter. Snyggare. Ställ dig i kö Suget efter. felanmäla dygnet runt. och tryggare med trapphusmöten sidan 5

Värdens nyheter. Snyggare. Ställ dig i kö Suget efter. felanmäla dygnet runt. och tryggare med trapphusmöten sidan 5 Värdens nyheter En tidning utgiven av Nynäshamnsbostäder 2007 Snyggare och tryggare med trapphusmöten sidan 5 Nu går det att felanmäla dygnet runt sidan 7 Ställ dig i kö Suget efter ökar lägenheter sidan

Läs mer

lilla tidningen Den som gläds åt lite har mycket att glädjas åt Våren 2013

lilla tidningen Den som gläds åt lite har mycket att glädjas åt Våren 2013 Våren 2013 lilla tidningen Gruppförsändelse till hushållen i och kring Söderköpings kommun www.lillatidningen.com Den som gläds åt lite har mycket att glädjas åt Foto Inger Jansson Fira Påsk på Husby Säteri!

Läs mer

En tidning för dig som bor hos ÖrebroBostäder AB Nr 1 2005. Här ökar flåset Friskvård för själen Bort från stressen BOINSIKT 1/2005 1

En tidning för dig som bor hos ÖrebroBostäder AB Nr 1 2005. Här ökar flåset Friskvård för själen Bort från stressen BOINSIKT 1/2005 1 En tidning för dig som bor hos ÖrebroBostäder AB Nr 1 2005 Här ökar flåset Friskvård för själen Bort från stressen BOINSIKT 1/2005 1 Allt var inte bättre förr JAG MÖTS OFTA AV ÖNSKEMÅL att ÖBO ska ta mer

Läs mer

Bylyckan i Fagerhult... sid 4-5 Tema må bra... sid 24 Mittpunkt informerar... sid 6 Högsby kommun informerar... sid 10 Sandholms inspirerar...

Bylyckan i Fagerhult... sid 4-5 Tema må bra... sid 24 Mittpunkt informerar... sid 6 Högsby kommun informerar... sid 10 Sandholms inspirerar... Nr 4 - April 2014 Högsby Fågelfors Grönskåra Berga Långemåla Ruda Fagerhult Bylyckan i Fagerhult... sid 4-5 Tema må bra... sid 24 Mittpunkt informerar... sid 6 Högsby kommun informerar... sid 10 Sandholms

Läs mer

Bostadsmarknaden allt utom marknad

Bostadsmarknaden allt utom marknad BODIL BRYNTESSON NR 35 Bostadsmarknaden allt utom marknad ISBN 91-7566-497-6 PEJLING 9 789175 664972 Författaren och AB Timbro 2001 Omslag: Formgivningsverket Omslagsfoto: Nick Daly/Tony Stone Sättning:

Läs mer

TibbleSenioren. När är det dags att sälja huset? Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 3, 2011

TibbleSenioren. När är det dags att sälja huset? Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 3, 2011 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 3, 2011 När är det dags att sälja huset? TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Utgivare: Ingela Lindberger, 560 354 51 Chefredaktör:

Läs mer

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 2 2 0 0 6 11 : E Å R G Å N G E N SUNNANÅTJEJER som bor hos skebo SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT

Läs mer

Markna n VAL 2014. Annons- Dags för kräftfiske i Hindås. Nya slingan förstörd. 2014 Lär känna politikerna. annonsmarknan.se

Markna n VAL 2014. Annons- Dags för kräftfiske i Hindås. Nya slingan förstörd. 2014 Lär känna politikerna. annonsmarknan.se Årg. 40 Onsdag 20 augusti 2014 Vecka 34 Erbjudanden från Klubb AnnonsMarkna n VAL 2014 Sid 18 VAL 2014 Lär känna politikerna Möt förstanamnet på varje partis lista Sid 16 Dags för kräftfiske i Hindås Sid

Läs mer