Tänk till före om energi för villor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tänk till före om energi för villor"

Transkript

1 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3/4 DECEMBER 2007 Tänk till före om energi för villor Innan man överhuvudtaget gör några förändringar i sitt värmesystem måste man titta på vilken påverkan förändringen har på husets hela system. Har man ett hus med mekanisk ventilation eller ventilation med återvinning är man inte så känslig för förändringar som om man har ett hus med självdragsventilation. Inför vintern några funderingar Ja, nu märks det mer och mer att vi närmar oss vintern med kyla och snö och vi blir påminda nu när har bytt till vintertid och det plötsligt blir mörkare på eftermiddagen. Har man ett hus med ventilation genom självdrag och ersätter värmepannan med någon annan uppvärmningskälla MÅSTE man även kontrollera ventilationen. Gör man inget åt detta riskerar man fuktproblem i huset. Värmesystem i villor Som utvecklingen är på energimarknaden kan det vara en bra lösning att satsa på flera värmekällor. Med de beslut som fattats här i landet och inom EU kommer alla bränslen som kommer från fossila källor, olja, naturgas och el, att drabbas av beskattning och prishöjningar beroende av minskad tillgång. Alla vet vi att olja och naturgas är ändliga resurser men många vet inte om bristsituationen som råder på el inom det område som vi tillhör. Sverige och norra Europa har ingen brist på elenergi (kwh). Så här i Sverige kan vi sommartid stänga ned större delen av vattenkraften och även utföra service och underhåll på kärnkraften. Tyvärr är situationen en annan under vinterhalvåret. Vi har då en oerhört stor brist på effekt (kw). Det finns helt enkelt inte tillräckligt Typsnitt Times bold italic gemen många generatorer som kan snurra Det var inte så länge sedan höstens för krets och förening och generera höjd = el. luften mellan logo och linje vackra färgskiftningar i trädkronorna Detta (tumregel: gör att vi logobredd inte i första 70 mm, hand text 14 pt.) lyste upp dagen och solen värmde skall spara (Krets energi undantagsvis utan viktigare versal om läslighet är så upp kräver) dagen efter kalla nätter. Det var att minska Region vårt versal effektuttag. rak fet text För att väl därför en svensk diktare ansåg ta bort frivilligheten i detta byter nu att den här tiden är den vår de svage Fristående används om logon är så liten (<45 mm) nätbolagen att text elmätare blir oläslig till (<9pt). mätare som kallar höst. kan mäta Fristående förbrukningen också där flera per organisationsdelar timme. Men detta kan jag inte göra något Med dessa presenteras nya mätare tillsammans. kan bolagen debitera olika priser över dygnet. Elen åt om jag vill stanna kvar i vårt fina Täby under vintern. Visserligen lovar klimatexperterna oss att värmen blir dyrast pms under 2747 morgonen/förmiddagen och pms billigast 186 på kvällen/natten. cmyk kommer till våra breddgrader under cmyk åren som kommer och en försmak hade jag föregående år då vintern Dessa effekttariffer tillämpas redan idag av Sollentuna Energi och av Sala-Heby Energi och ute i Europa är det mycket vanligt. Tänk framåt Har du ett vattenburet system och planerar att göra någon förändring t.ex. byta ut oljepannan pms-färger röd mot 186, pellets blå 2747 eller värmepump undertexter är det smart times att new börja roman med fetkursiv ett nytt hjärta i form av en ackumulatortank. I denna tank sitter redan elpatron (elpanna) och du kan docka in pellets och/eller värmepump under förutsättning att värmepumpen jobbar mot vatten. Luft/luft skall man inte satsa Fortsättning på sid 4 Fortsättning på sid 6 INNEHÅLL Villaägarnas kongress 2 Vad händer med villabeskattningen? 5 Kriget mot klottret 6 Nyheter om bergvärmeanläggningar 7 Näsbypark 8-11 Vi presenterar en stadsdel i Täby

2 VILLAÄGARNAS KONGRESS 2007 Ordföranden har ordet Energifrågan är idag en mycket aktuell fråga för villaägarna. Den har flera dimensioner. En mera generell gäller principerna för pris-sättningen och den oligopolliknande situation vi har på elmarknaden. Denna fråga kommer Villaägarförbundet att ta upp centralt, vilket framgår av uttalandet vid Villaägarnas nyligen avslutade kongress. Men energifrågan har också en individuell anknytning. Vilket värmesystem skall jag ha? Vilken isolering behövs? etc. En orientering om dessa och andra frågor finns i en artikel skriven av en av Villaägarförbundets experter. Där finns förslag för dig som har vattenburet värmesystem resp. direktel. Där finns information om värmepumpar, ackumulatortank, solvärme, pellets m.m. Kostnadsfri rådgivning finns hos Villaägarna. Förhoppningsvis skall centrala och lokala åtgärder leda till en förbättrad energisituation. Vi kommer därför fortlöpande följa denna fråga. Dessutom kan nämnas att Täby kommun har gratis energirådgivning, tel och På nätet har 25 kommuner i Stockholmsregionen lagt upp en energirådgivning, Göran Wahlund Ordförande i Täbykretsen av Villaägarnas Riksförbund Villaägarnas kongress 2007 Villaägarna har kongress vartannat år och i år var det dags för en kongress, som hölls i Växjö lördagen och söndagen den 20/21 oktober med ett par hundra delegater från hela landet. Kronobergarna stod för värdskapet och hade kvällen innan kongressen anordnat en Ordförande Ulla Johansson ber till högre makter. utflykt till det närliggande Glasriket och till glasbruket i Målerås, där man koncentrerat sig på en konstnärlig glasproduktion och där konstnären Mats Jonasson i hög grad bidragit till brukets utveckling. I Målerås bjöds vi på både hyttsill, småländsk ostkaka och glasblåsning Kongressens inledning På lördagen startade kongressen med att Villaägarnas ordförande Ulla Johansson hälsade de närvarande välkomna. Speciellt vände hon sig därvid till ordföranden i den europeiska organisationen UIPI (Internationel Union of Property Owners) Stratos Paradias. UIPI är en europeisk organisation för privata fastighetsägare. Organisationen bildades 1923 och har 21 medlemmar. Villaägarna kommer att år 2009 arrangera UIPIs kongress i Stockholm. Med hänsyn till att alltfler beslut fattas på internationell nivå är detta samarbete av stor betydelse. Förbundets verksamhetsberättelse för 2005 och Efter diverse kongressformalia kunde Villaägarförbundet VD Hans Lemker så redogöra för vad som hänt inom förbundet under åren 2005 och Verksamheten består huvudsakligen av tre verksamhetsområden: intressepolitik, rådgivning och medlemsförmåner. Inom intressepolitiken har ju boendebeskattningen intagit en ledande position, som lett till de nya principerna för denna beskattning. Detta kan ju ses som en stor framgång, men man har inte nått ända fram och därför kommer boendebeskattningen även fortsättningsvis få en stor plats. Ett annat område med stor vikt är energifrågor, där man verkat för en opinion mot de höga elpriserna. När det gäller rådgivning finns den inom flera områden som juridik, lantmäteri och byggnadsteknik. Inte bara tal, lite underhållning också. Antalet telefonkontakter för rådgivning har ökat från st år 1995 till år Medlemsförmånerna består av expertrådgivning och rabattavtal. Den regionala verksamheten berördes även. Här kan nämnas att ABC-regionen, 2 VILLAINFO NR 3/4 NOVEMBER 2007

3 VILLAÄGARNAS KONGRESS 2007 som är den största regionen hade medlemmar vid slutet av år 2006, vilket utgör 25 % av det totala antalet medlemmar i förbundet. Verksamhetsinriktning för 2008/09 Hans Lemker fortsatte med en redogörelse för förbundets inriktning under de närmaste två åren. Han betonade att ett väsentligt mål är att förstärka medlemsnyttan i olika former. Detta innebär ett fortsatt arbete mot fastighetsskatten, ökad fokus på energifrågor, förstärkning av närvaron på Internet och en ambition att etablera en småhusägarnas konsumentorganisation. En målsättning är vidare att öka antalet medlemmar. Målsättningen är att 2009 ha över medlemmar och nå medlemmar år En anan målsättning är att stärka medlemsengagemanget genom att skapa en ökad upplevd föreningsnytta. Detta kan ske genom stöd till lokalföreningar i dels lokala intressepolitiska frågor och dels genom att ta fram nya lokala medlemsförmåner. Även här kommer Internet in i bilden. Under innevarande år har Villaägarna startat en ny tidning Ett hus. Rundabordssamtal om energi Som ett avbrott i kongressförhandlingarna hade man arrangerat ett rundabordssamtal om ett ämne med stor aktualitet, nämligen energi. Deltagare var Stefan Edman, biolog och författare, Dick Kling, fil. doktor och ordförande i Skattebetalarna och Karin Svensson-Smith, riksdagsledamot (mp). De tre deltagarna representerar ju rätt olika riktningar vad gäller energifrågor, men kunde trots detta föra en konstruktiv dialog under ledning av journalisten och författarinnan Susanna Popova. Kongressförhandlingar Kongressförhandlingarna omfattade 32 motioner från medlemsföreningar och regionsstyrelser samt 6 propositioner från förbundet. En viktig proposition gällde formerna för samarbetet mellan förbundet och regionstyrelserna. Här fanns fyra motioner, varav en från Näsby Fastighetsägareförening och en från ABC-regionen, som ställdes mot förbundets proposition. Efter en omfattande debatt antogs förbundsstyrelsens förlag. Beträffande utfallet för övriga propositioner och motioner får vi återkomma då protokoll från kongressen finns tillgängligt. Dock kan sägas att förbundsstyrelsens proposition om höjning av medlemsavgifterna avslogs av kongressen, vilket innebär att medlemsavgiften är oförändrad under 2008 och I kongressförhandlingarna ingick givetvis även val av ny styrelse och funktionärer. Förbundets ordförande, Ulla Johansson, och dess vice ordförande, Björn Bennvid, omvaldes Kongressuttalande Kongressen avslutades med att ordföranden tackade de deltagande delegaterna och med ett kongressuttalande, som finns återgivet separat. Delegater från Täbykretsen av Villaägarnas Riksförbund Bernt Karlsson, Per-Axel Liljequist, Marie-Louise Löwnertz, Håkan Henriksson Uttalande vid Villaägarnas kongress i Växjö : Vid Villaägarnas kongress den oktober 2007 antogs följande uttalande om att infria vallöftet om avskaffad fastighetsskatt samt krav på lägre energikostnader med miljöhänsyn. Infria vallöftet om fastighetsskatten Det är olyckligt att regeringen inte lever upp till vallöftet om att avskaffa fastighetsskatten. Den kommande reformen kommer att innebära att cirka 35 procent av landets småhusägare får betala mer i så kallad fastighetsavgift i slutet av mandatperioden än vad de betalade i fastighetsskatt när vallöftet utfärdades. Villaägarnas kongress uppmanar regeringen att minska det ekonomiska risktagandet för dagens och morgondagens småhusägare genom att: - Avveckla taxeringssystemet för småhus - Införa en kommunal avgift på max kronor per småhus - Återta förslaget om skatt (ränta) på uppskov av realisationsvinster - Finansiera en större del av reformen utanför bostadssektorn Lägre energikostnader med miljöhänsyn Energikostnaderna måste minska utan att utsläpp från fossila bränslen ökar. Det kräver en politik som ger ökat utbud av miljövänlig produktion och som uppmuntrar till energibesparande åtgärder. Villaägarnas kongress uppmanar regeringen att minska det ekonomiska risktagandet för dagens och morgondagens småhusägare genom att: - Sänka energiskatterna för sådan energianvändning som inte bidrar till global uppvärmning. - Uppmuntra minskad energianvändning genom skatteavdrag och riktade bidrag - Skapa villkor för ökad produktion av ren och billig el på den nordiska marknaden VILLAINFO NR 3/4 NOVEMBER

4 TEMA: ENERGIBESPARING Tänk till före Fortsättning från sid 1 på om man redan har vattenburet system. Ackumulatortanken skall även innehålla solvärmeslinga för att nu eller senare skall kunna komplettera med solvärme. Solvärme blir mer och mer intressant allt eftersom energipriserna stiger. Med solfångare klarar men uppvärmning och varmvatten under 6 7 månader av året. Dessutom ger staten bidrag för solvärme, max 7500 kr. Varmvattnet skall beredas i tanken i en slingberedare detta för att ge mer varmvatten och eliminera risken för legionella bakterier om tanktemperaturen ligger under 53o. Tänk själv, behöver du inte köra pellets eller värmepump under halva året, vilken besparing. Dessutom om du har jord eller bergvärme återhämtar sig borrhålet eller markslingan under den tid pumpen inte används. Detta ger en förbättrad verkningsgrad år 2. Alternativet att återladda borrhålen med solvärme fungerar inte. Oavsett vilken typ av värmepump mot vatten Måla om? Tapetsera? Lägga golv? Kom in och låt dig bli inspirerad hos oss. Vi har något för alla! Välkommen! Täby Färg och Tapet (f.d. färgtema) Stationsvägen 21, Täby, Telefon: Öppettider: Mån Fre , Lör , Sön Trender Idéer Fakta Information Kunskap Känsla man har kommer solvärme att påverka livslängden betydligt. Tänk bara köra halva året. Med en ackumulatortank och värmepump kan du styra pumpen så att den inte kan starta på dyrtid I och med detta lurar du nätbolaget på den extra effektdebiteringen och får en ännu större besparing. Hus med direktel Många villaägare med direktel (Torr el) känner sig som de stora förlorarna. Det finns emellertid många åtgärder som både direkt och på sikt ger bra ekonomiskt resultat. 1) Konvertera till vattenburet system. a) Kostnad blir cirka kr/element men ofta kan man klara sig med färre vattenelement än de man hade till direktel. b) Möjlighet att kombinera olika uppvärmningsslag, pellets, värmepump, sol. c) Bidrag 30% dock max kr om man väljer pellets eller jord/bergvärme. d) Bidrag upp till kr om man även väljer solvärme. 2) Minisystem a) Bygger ett litet vattenburet system parallellt med befintlig direkt el. 2 4 konvektorelement (vattenelement med eldriven fläkt) beroende på huset klarar all uppvärmning. Materialkostnad per element kr. b) Montera elektroniska termostater på alla direktelelement (om inte elektronisk styrning redan finns). Detta för att direktel och vattenburet inte skall gå samtidigt. c) Montera solvärme för varmvattenberedning och använd samtidigt ackumulatortanken som lager och spridning för värmen till minisystemet. d) Mot ackumulatortanken kan man docka t.ex. vattenmantlad pelletskamin eller värmepump som arbetar mot vatten. e) Bidrag upp till kr för solvärme. 3) Minimera direktelen och elanvändandet a) Montera en pelletskamin och skorsten. En modern skorsten monterar man själv och kaminen monteras mot skorstenen och ansluts bara till ett vägguttag. b) Montera elektroniska termostater på alla direktelelement (om inte elektronisk styrning redan finns). Detta för att direktel och kaminen inte skall gå samtidigt. c) Om det skulle visa sig nödvändigt montera kanalfläktar för att förflytta värmen mellan rummen. d) Montera solvärme för varmvattenberedning. Detta ger en besparing på c:a kr/år med dagens elpris. Dessutom har du gratis varmvatten till din pool. e) Bidrag upp till kr för solvärme. 4) Minska elförbrukningen a) Montera luft/luft värmepump. Tänk på att välja en pump för Svenska förhållande och tänk även på att när det är lite kallare behåller du samma effektuttag som med direktel. b) Montera elektroniska termostater på alla direktel element (om inte elektronisk styrning redan finns). Detta för att direktel och värmepumpen inte skall gå samtidigt. c) Om det skulle visa sig nödvändigt montera kanalfläktar för att förflytta värmen mellan rummen. d) Montera solvärme för varmvattenberedning. Detta ger en besparing på c:a kr/år med dagens elpris. Dessutom har du gratis varmvatten till din pool. e) Bidrag upp till kr för solvärme. 4 VILLAINFO NR 3/4 NOVEMBER 2007

5 Styr och reglera Energin har under mer än 40 år varit alldeles för billig. Detta har medfört att hus byggts med otillräcklig isolering och ofta helt utan styrning av uppvärmningen. Många hus har bara ett vred på shuntventilen för att kunna öka eller minska beroende på temperaturen ute. Med ett modernt styrsystem kommer ett sådant hus att spara c:a 20% av uppvärmningskostnaden och ändå få ett behagligare klimat inomhus. Systemet skall bara mäta temperaturen inne i huset, hur kallt det är ute är bara intressant när jag skall ut med hunden. Kostnaden för ett sådant styrsystem är c:a kr och monteringen klarar man själv på c:a 2 3 timmar om man bara är lite händig. Allt är svagström 24 V och färdiga kontakter och mycket bra anvisningar. Även du som har direktel sparar mycket pengar på fungerande termostater. I alla elelement sitter termostater men när de blir gamla blir funktionen sämre. Ibland är termostaten helt bruten vilket resulterar i att man kasserar elementen och byter till nya. Kostnaden blir kr när man istället kunnat byta termostat för 250 kr. I vissa fall ligger termostaten alltid tillslagen och brytningen sker genom överhettningsskyddet. När så sker blir elementet väldigt varmt för att efter brytningen bli väldigt kallt. Monterar man elektroniska på sina gamla element blir de som nya. Ja, i vissa fall bättre än när de var nya för nu blir elementen aldrig riktigt kalla och aldrig riktigt heta på grund av att till och från pulseras ut. Rådgivning kring energisysten På telefon får Villaägarnas medlemmar alltid kostnadsfri rådgivning kring olika värmesystem. Isolering Att tilläggsisolera sitt hus är ofta ett vågspel. För t.ex. extra mycket isolering i vindsbjälklaget ger en kallare vind med problem. När det gäller isolering skall ni absolut utnyttja Villaägarnas fria byggnadstekniska rådgivningen Det är alltid bättre att fråga innan man gör misstagen. Janne Norberg, Villaägarnas Utveckling AB Fastighetsskatten ersätts av en fastighetsavgift Den nya fastighetsavgiften maximeras till kronor år Beloppet ska indexuppräknas varje år. Taxeringsvärdet påverkar i fortsättningen inte beskattningen av hus som har ett taxeringsvärde över kronor. För dem som har taxeringsvärden som är lägre än kommer avgiften år 2008 att vara 0,75 % av 2006 års taxeringsvärde. Den tillfälliga frysningen av taxeringsvärdet som gällt under 2006 och 2007 upphör och skatten beräknas istället på 2006 års taxeringsvärde Den tidigare dämpningsregeln avskaffas vilket gör att förändringen slår igenom på en gång. År 2009 kommer nästa taxering att ske och skatten förändras då beroende på taxeringsvärdets utveckling. Detta innebär sammanfattningsvis att för dem som har lägre taxeringsvärden än kr kommer de gamla reglerna att gälla men utan dämpningsregel och med sänkt procentsats till 0,75 %. Begränsningsregeln Regeln ska enligt förslaget finnas kvar för pensionärer, men inte för andra. Exakt utformning kommer att presenteras senare men förändringen kommer att gälla fr o m årsskiftet. FASTIGHETSBESKATTNINGEN Vad händer med beskattningen nästa år? S MABI 21 Skatt vid försäljning Kapitalvinstskatten höjs från 20 till 22 procent från och med Ränta på uppskov Från och med 2008 införs ränta på uppskov. Det gäller såväl nya uppskov som tidigare beviljade uppskov. Räntan utgår med 0,5 % av uppskovsbeloppet. Det motsvarar 2,3 % ränta på skatteskulden. Räntan är inte avdragsgill och kan jämföras med en avdragsgill bankränta på 3,3 % Tak för uppskov Det införs också ett tak för hur stora uppskov man kan skjuta framför sig. Taket för nya uppskov är kronor. Om vinsten är större måste den överskjutande delen tas upp till beskattning i samband med ägarbytet. Den som idag har större uppskov än kronor får behålla sitt uppskov men vid framtida ägarbyten måste överskjutande del tas upp till beskattning tillsammans med eventuell ny vinst. Vi levererar och hämtar HYRBILAR Personbilar, minibussar, flytt/transportbilar Enhagsvägen 3, TÄBY Samarbetar med samtliga försäkringsbolag Innebörd för småhusägare: Nästan varenda småhusägare i Täby får sänkt fastighetsskatt. För samtliga kommunens villaägare blir det sammanlagt ca 225 Mkr/år i mindre skatt. Annons 85x35 TÄBY DANDERYDS LÅS AB VÅR KUNSKAP ER SÄKERHET Låssystem Nycklar El- och kodlås Montering av lås Med privatlarm blir sömnen lugnare, semestern roligare och livet lättare. Montage: Näsbydalsvägen Täby tel fax Enebybergsv. Eila 16 Seel Danderyd tel fax , SVERIGES LÅSSMEDSMÄSTARES RIKSFÖRBUND VILLAINFO NR 3/4 NOVEMBER Täbykretsen av Villaägarna / Villainfo Annons 115x40 mm

6 TEMA: ENERGIBESPARING Inför vintern några funderingar Fortsättning från sid 1 kom i november och slutade i samma månad och slutligen tog sig samman och fortsatte i februari. Här är några funderingar om vad jag kommer att göra. Under vinterhalvåret använder jag den största delen av energin till huset, till uppvärmning och till belysning och jag vill att värmen stannar inne i huset och inte läcker ut någonstans. Erfarenheten visar att det största läckaget sker via fönster. Jag kollar tätningslister och kompletterar om det behövs. På sikt kanske jag kan byta till lågenergifönster och få ner läckaget. Under år 2008 finns stödet kvar med bidrag till kostnaden för bytet med ca 30 % av arbetsoch materialkostnaden. Kommunens energirådgivare kan ge mig råd och har blanketter. Om jag vill veta hur det står till med just ditt hus och då ta reda på var det läcker utöver vid fönster kan jag termografera huset. Jag frågar i så fall kommunens energirådgivare. Om jag skulle byta värmesystem från en hög driftkostnad som olja eller el till ett billigare alternativ kräver det mer förberedelse. Fjärrvärme, värmepumpar och biobränsle finns och här är det viktigt att jag lyssnar på råd och läser t.ex. vad experterna skriver om i Villainfo och se vad jag själv kan hitta på Internet. Vinterns kyla kan förvärra småskador som finns på huset och det lönar sig att åtgärda. Jag kollar innertak, yttertakets nockar, papp och täckplåtar för läckor, runt skorsten om fogarna är fasta och om takpannor att de sitter tätt. Även Vattbrädor, droppnäsor, vindskenor och listor kollar jag om de sitter fast och är täta. På fasader och gavlar och runt fönstren behöver jag kanske täta och laga. Trappor och räcken behöver jag skydda mot halka. Jag kollar om TV-antenn och utomhusbelysning sitter fast och fungerar som de ska och löven i hängrännor, vinkelrännor och stuprör, ja ni vet. Jag har en liten trädgård där jag odlar, har gräsytor och rabatter där jag redan skyddat mina frostkänsliga växter med löv och granris och sett till att det är väldränerat för de härdiga perennerna. Jag har även kupat rosorna, klippt bort vissna blomställningar och sett till att skydda grenverkets basala delar. Vissa växter har jag klippt ner kraftigt. Blomsterlökarna har kommit i jorden och några finns kvar i förrådet. Jag har tömt utomhuskranen och har även tagit in högtryckstvätten efter att ha tömt den på vatten och jag har inte glömt ställa färgburkar och annat känsligt frostfritt. Jag tror att även du vet vad som behöver göras för ditt hus och din trädgård och när Villainfo kommer ut nu i slutet av november bör nog allting vara klart. Vill du få tips gör som jag och leta på Internet med hjälp av Google. Täby i november 2007 Ulf Carleson Klottret skall bort! Villaägarna i Täby vill aktivt bidraga till att minska det förfulande klottret och den meningslösa skadegörelsen som idag finns i Täbys villaområden. Kommunen har nu en kommunal kundtjänst där du kan anmäla klotter och skadegörelse. Vi uppmanar alla som ser klotter och skadegörelse att omgående anmäla detta. Kundtjänsten är bemannad måndag-fredag klockan Övrig tid finns telefonsvarare. Telefon till kundtjänst är: och E-post Här kan du som fastighetsägare få tips och råd! På försök drivs nu ett projekt i Gribbylund av Täby kommun, där man även tillsammans med lokala föreningar och samfälligheter har möjlighet att sanera själva. Kundtjänsten tillhandahåller en klotterbox som gör det möjligt att sanera mindre klotter i närområdet. Tanken är att föreningar ska kunna köpa detta till ett självkostnadspris samt få hjälp att komma i gång i sitt bostadsområde eller sin gata. Vi ser detta försök som mycket lovvärt. Finns det fler föreningar i kommunen som kan tänka sig att starta ett liknande projekt i något område, kontakta då till kundtjänsten Hjälp till att göra Täby snyggare önskar Täbykretsen av Villaägarna!! Håkan Henriksson 6 VILLAINFO NR 3/4 NOVEMBER 2007

7 Tommy har jobbat som rörmontör och egenföretagare och fick för några år sedan ett uppdrag som kontrollant vid en större bergvärmeanläggning. Han började då att fundera över bl. a. vattenströmningen i borrhålen för bergvärme. Strömningen i ledningarna kan ske på två sätt, som laminär eller turbulent strömning. Helt kort: laminär strömning i en rörledning uppstår vid lägre hastighet, ger högre hastigheter i centrum och i stort sett stillastående vid rörväggen. Vid en viss högre hastighet uppstår turbulent strömning med virvelbildning och god kontakt med rörväggen. Tommy började fundera över detta i samband med uppdraget som kontrollant och detta har lett till ett par intressanta projekt. Per-Axel Liljequist har intervjuat Tommy Nilsson om hur det hela har utvecklats vidare. Per-Axel: Hur kom du på att intressera dig? Tommy: Jag ville ha reda på vad som hände där nere i marken och tog kontakt med Luleå Universitet, KTH och Lunds Tekniska Högskola, där man har kompetens inom olika delar av det här området. Dr Åke Melinder KTH skickade över en forskningsrapport från 1989 och nämnde bl.a. att värmeupptagningen blir väsentligt bättre vid turbulent än vid laminär strömning. Per-Axel: Vad ledde detta till? Tommy: Ett forskningsprojekt med examansarbetare från England och Canada i en flerbostadsfastighet i Mariehäll, där förutom KTH även bl.a. Svenska Värmepumpföreningen och forskaren (numera konsult) bakom forskningsrapporten1989 medverkade. Projektet sponsrades av fastighetsägaren och en värmepumpleverantör. TEMA: VÄRMEPUMPAR Kan vi vänta oss något nytt när det gäller bergvärmeanläggningar? Intresset för värmepumpar är stort. En person som inte intresserat sig enbart för egen skull utan för tekniken som sådan är Tommy Nilsson känd i villaägarkretsar som ordförande i Näsby Fastighetsägareförening. Tommy Nilsson som rörmontör Per-Axel: Vad gav projektet för resultat? Tommy: Resultaten visade, om mätningarna stämmer, att den turbulenta strömningen, som ger påtagligt större värmeutbyte, kanske breder ut sig succesivt vid ökande hastighet, vilket i viss mån strider mot gällande vetenskap. Man kan dock ännu inte dra för vittgående slutsatser. Ett doktorandprojekt ansågs behövas och ansökan om anslag beviljades av energimyndigheten. Jag fungerar som projektsamordnare i detta. Ett nytt forskningsprojekt har därför igångsatts bl.a. på två ställen i Stockholms förorter i ett flerfamiljshus i Hammarby och i en villa i Haninge. Vid dessa projekt kommer man att ha mycket sofistikerade mätutrustningar. Det hela sker som ett 4-årigt doktorandarbete och är bl.a. sponsrat av ett 20-tal företag i närliggande branscher. Om något eller några år kan vi vänta oss resultat, som jag personligen tror kan innebära att läroböckerna behöver modifieras. Projekten har fått en internationell prägel med deltagare från England, Canada och Venezuela. I viss mån även Finland, utöver svenska universitet och högskolor. Per-Axel: För dagens spekulanter på värmesystem är det väl för tidigt att säga om dom ska ha laminär eller turbulent strömning i sina system. Har du något råd till dem som idag funderar på bergvärme? Tommy: En allmän rekommendation är att för äldre hus ej ta till mindre borrhålslängd än 1 meter borrhål per kvm uppvärmd bostadsyta inkl. källare. Detta kan i en del fall leda till fler än 1 2 borrhål. I så fall bör man även installera en separat borrhålskrets, vilket kräver en extra cirkulationspump. Alla insatta vet att man bör eftersträva turbulent strömning och att det är synnerligen lönsamt. Sedan får vi se hur mycket laminär respektive turbulent strömning vi ska ha i våra bergbrunnar, när det pågående projektet har utvärderats. Resultatet kan få en mycket stor betydelse för landets värmeförsörjning och det hela i så fall beroende på att Tommy Nilsson började fundera över vad som händer där nere i marken! VILLAINFO NR 3/4 NOVEMBER

8 TEMA: STADSDELSCENTRUM I FOKUS Näsbypark från lantlig idyll till småstad FOTO: ANDERS KJELLBERG Koltrastvägen vid infarten till Norskogen byggdes under senare delen av 50-talet. För hundra år sedan var Näsbypark en lantlig idyll med skogar och öppna fält. Där fanns några dagsverkstorp under Näsby slott, bl.a. ett med namnet Tullhus beläget i korsningen av nuvarande Centralvägen och Djursholmsvägen. Det torpet fanns kvar till 1963, då det brändes ner som ett led i en brandkårsövning. Den första inflyttningen till nybyggda villor och sommarstugor började under 1920-talet med att Näsby Fastighets AB började exploateringen av Näsby Östra Park 1926 med en indelning på 150 tomter. År 1932 fanns 71 personer boende i detta område. Kommunikationerna skedde med tåg på Roslagsbanan från innerstaden till Lahälls station, varifrån man fick ta en buss, som gick till Näsbypark och vidare till Viggbyholm. Ett alternativ var en sjötur med fartyget Bönan, som trafikerade Stora Värtan med en anknytning även till Bastuholmen. En stadsplan för området fastställdes 1933, varefter en utbyggnad skedde och på 5 år hade samtliga 220 avstyckade tomter sålts och över 300 personer flyttat in i området. Det fanns vatten och avlopp. Vattenförsörjningen skedde från ett vattentorn beläget ovanför nuvarande Tornvägen. och avloppsvattnet gick efter rening ut i Värtan. Järnvägen kommer Järnvägen drogs vidare från Lahäll till Näsbypark 1937, då de boende i Näsbypark fick en direktförbindelse till Stockholms innerstad. Järnvägen gick nämligen före 1/ ända fram till Engelbrektsplan. En fastighetsägarförening bildades i Slottsparken Den tog upp frågor om vägar, vägbelysning samt båt- och badplatser. Viktig var skolfrågan. Skolbarnen hade nämligen att dagligen gå hela vägen fram och tillbaka till dagens Ytterbyskola vid Roslags Näsby. På den tiden fanns inga skolskjutsar! Efter många om och men tillkom Slottsparksskolan VILLAINFO NR 3/4 NOVEMBER 2007

9 FOTO: ANDERS KJELLBERG Den nya bebyggelsen vid Koltrastvägen/Centralvägen stod klar under Utbyggnad av centrum Näsby Fastighets AB utlyste 1952 en arkitekttävling om ett stadsplaneförslag till Näsby Park Centrum. Ett godkänt förslag ändrades i några omgångar. Den slutgiltiga formen fastställdes Nu skedde en stor utbyggnad av Näsby Park Centrum med flerfamiljshus vid först Kryssarvägen och Eskadervägen. Näsby Park Centrum kunde invigas i april 1961 och bortåt 30 butiker etablerades. Samtidigt inrättades en samhällsservice med bibliotek, apotek och vårdcentral i området. Ett särskilt äldreboende, Ångaren, byggdes och stod klart Under en tid fanns även en teater, Apolloteatern, i centrat. Där framfördes bl.a. Strinbergs Fröken Julie och man hade in- och utländska gästspel. Skolfrågan var fortfarande ett Anlita oss för en lyckad bostadsaffär! Vi har bred kompetens. Tel problem. Efter diverse provisorier fick man 1958 Norskolan och 1961 Näsbygårdsskolan. Den senare fick på grund av sin form det populära namnet Bananen och är numera en förskola. I Näsby Park Centrum tillkom därefter Näsbyparksskolan - en komplett skola med specialsalar, lärarrum, bespisningslokaler och en särskild gymnastikbyggnad m.m. Nu finns där även en Montessoriskola NYA TIDENS MONTESSORISKOLA. Kyrkan i Näsbypark invigdes Redan 1911 skänkte Carl Robert Lamm slottsherren på Näsby slott en tomt för en kyrka i Näsbypark jämte TEMA: STADSDELSCENTRUM I FOKUS senare även en donation. Kyrkan har idag en central plats i Näsbypark med ett flertal aktiviteter. I den stora samlingssalen under kyrkorummet ordnas diverse arrangemang och där brukar även Näsby Fastighetsägareförening har sina årsmöten. Norskogen Norskogen ligger på andra sidan Centralvägen sett från Näsby Park Centrum. Den beskrevs i tidningen Damernas Värld 1959 som en idyll, tyst och fridfull och ett paradis för barn. Det kanske skall tilläggas att detta var före motorvägens tillkomst. Villaområdet i Norskogen presenterades 1955 med namn efter ett torp som tidigare låg i anslutning till området. Under skedde en stor utbyggnad av villor och radhus i Norskogen. I början av Koltrastvägen uppfördes ett affärshus, som numera är ombyggt. Ett byalag bildades som svarade för renhållning, underhållning och fester. I anslutning till Norskogen vid Centralvägen finns några nya f lerfamiljshus i modern stil. Handelsbanken ett riktigt klokt val. Välkommen till ditt lokala bankkontor i Näsby Park. Eskadervägen 18, Näsby Park Näsby Park Eskadervägen 10 Täby, tel VILLAINFO NR 3/4 NOVEMBER

10 TEMA: STADSDELSCENTRUM I FOKUS Invigning av torget Ombyggnad För några år sedan påbörjades en ombyggnad av Näsby Park centrum med syfte att bl.a. bygga in det tidvis mycket blåsiga affärstorget och bygga ut med ytterligare ett höghus. Tyvärr blev ombyggnaden mycket långvarig och Näsby Park Centrum förvandlades dessutom under ombyggnadstiden till en ogästvänlig byggarbetsplats med massor av FOTO: OKÄND Stora entrén till Näsbparks Centrum. FOTO: ANDERS KJELLBERG Kerstin Nordström etablerad 1975 Välkommen till oss om du ska sälja, köpa eller byta bostad. Kyrkan i Näsbypark. FOTO: HENRIK SJÖGREN Hela familjens bokhandel Eskadervägen 6, Näsby Park Centrum Villainfo2.indd :57: kr om du inte blir nöjd Vi finns i Näsby Park Centrum Eskadervägen 4, VILLAINFO NR 3/4 NOVEMBER 2007

11 TEMA: STADSDELSCENTRUM I FOKUS bråte och skräp. Detta ledde till att många sökte sig till andra centra i Täby, vilket även gällde då ombyggnaden var klar. Detta medförde en nedgång i centrats aktiviteter, men det håller nu på att så sakteliga repa sig kanske i kraft av sina traditioner. Näsby Park Centrum var nämligen Täbys första köpcentrum och det första köpcentrat i hela nordostsektorn vid invigningen Fritidsaktiviteter Det är väl sörjt för fritidsaktiviteter. I direkt anslutning till området ligger Centralparken med gångstråk, grönområden, en flitigt använd fotbollsplan och ett friluftsbad Norskogsbadet med tempererat vatten. I parken finns även ett litet område med trafikskyltar m.m., där skolbarnen kan få de första elementära trafikkunskaperna. Näsaängsbadet 1912, en idyll redan då. Sjötullstugan, ett gammalt dagsverkstorp under Näsby Slott. Vidare finns badmöjligheter i Värtan vid Näsaäng och flera fina promenadstigar längs Värtans stränder, där det även finns småbåtshamnar. Näsby Tennisklubb med en mer än 60-årig verksamhet har banor vid Näsaäng banor, som delvis är hotade av ett skolbygge. Per-Axel Liljequist FOTO: SVEN A. BAYARD Sjötullstugan vid brandövningen Källor: 1 Eric Jarneberg, Näsbypark, THF nr 20 2 Eric Jarneberg, Täby Historik, trakter och platser 3 Välkommen till Täby 4 H-O Ferenius: Täby Socken 5 Roslagsbanan och bygden, THF nr19 FOTO: SVEN A. BAYARD Vill du sälja din bostad genom Sveriges ledande kvalitetsmäklare? Kontakta oss för en kostnadsfri värdering FOTO: OKÄND SKANDIA MÄKLARNA TÄBY/VALLENTUNA Tel SABIS CATERING När du hellre umgås med dina gäster. MANUELL KÖTTDISK I vår köttdisk har vi alltid kvalitetskött från svenska gårdar. MANUELL FISKDISK I vår fiskdisk har vi alltid ett brett sortiment av fisk och skaldjur. VÄLKOMMEN TILL VÅR LUFTIGA OCH RYMLIGA MATGLÄDJEBUTIK! ÖPPET 9 20 ALLA DAGAR BRA PARKERING I NYRENOVERAT P-HUS HEMKÖRNING FRÅN OCH MED 1/9 LEVERERAR VI HEM TILL DÖRREN FÖR 100 KRONOR Adress: Eskadervägen Täby Telefon: Öppet: Alla dagar 9 till 20 Posttelefonen är bemannad: Måndag till fredag Lördagar Övrig tid kontakta Sabis personal. VILLAINFO NR 3/4 NOVEMBER

12 AVSÄNDARE: TÄBYKRETSEN AV VILLAÄGARNA, TENORVÄGEN 36, C/O KARLSSON, TÄBY Bli medlem i Villaägarna och spara pengar Betala 350 kr till PG Betala efter 7 juni, så gäller medlemskapet hela 2008 också! Betalningen gäller första gången, och då placeras du i närmaste lokalförerning. Har du bra idéer? Styrelsen tar gärna emot hjälp. Du är välkommen med din insats, även som extraresurs vid enstaka tillfällen. Annons 55x55 KEMTVÄTT VITTVÄTT GARDINER MATTOR SKJORTOR SKINN SKRÄDDERI Ellagårdsvägen 40A Täby Tel Öppet Må-Fr Lö Företag som ger medlemsrabatt: Allglas Arne Erikssons Snickeri AutoEliten Autoexperten B&R Fastighetsmäklare Bad & Värme / Stava Belab Elbutik AB Bra Energi - IVT Bygma Cramo AB Danderyds Färg & Måleri Däckhandlarna Ella Trädgård Energifoto & besiktning Ensta Lås Fikonlövet Syateljé Flügger Färg GBL-produkter, skor och kläder HusmanHagberg mäklare Höganäs Kakelcentrum Jan Jägholm Fastighets AB K-Rauta Kajkal Markanläggningar Kvicktvätt Lannebjers Glasmästeri MäklarCirkeln Mäklarringen Nautilus Gym Nordsjö Idé & Design/Täby Färg & Tapet (fd Färgtema) Norrortsmäklarna Securitas Aroundio Täby Stubbfräsarna Sunda Livet - FitLine Svensk Fastighetsförmedling Svenska Termoinstrument Trädfällarlaget Trädgårdsmaskiner i Enebyberg Täby Bil- & Båtradio Täby Danderyds Lås Täby Nyans AB Un-Real Bygg & Entreprenad Uunisepät Sverige Kakelugnar Vallentuna Glasmästeri VillaVärmeVerkstan - Inglasningar VVStjern Radiator AB Värdia, Jæger & J:son Besiktningar VISA MEDLEMS- KORT VID KÖP Rabatter gäller ej specialerbjudanden, reapriser, nettoprissatta varor mm. Rikstäckande lista finns hos Villaägarnas Riksförbund. Täbykretsen av Villa-ägarnas Riksförbund består av: Täby Villaägarförening Ella Parks Villaägarförening Näsby Fastighetsägareförening Från 2007 kan samfälligheter sluta ett serviceavtal med Villaägarnas Riksförbund. MEDLEMSSERVICE Villaägarnas Riksförbund Box 7118, Sollentuna Besöksadress; Villaägarnas Hus, Johan Berndes väg 8 10 tel fax Riksförbundet har övergått till denna nya webadress under året. Den gamla fungrar tills-vidare parallellt. ABC-regionen Box 7120, Sollentuna Besöksadress som ovan. tel fax Utgivare Täbykretsen av Villaägarna Ansvarig utgivare Göran Wahlund, tel/fax Redaktion Per-Axel Liljequist, tel Göte Lindholm, tel Ulf Carleson, tel Anders Kjellberg, tel Medlemsskap Medlemsavgift 2007 för nya: 350 kr Villaägarnas Riksförbund: PG Förbundets tidning: Villaägaren 5 ggr/år Grafisk produktion Anders Kjellberg & Co AB Tryck Tryckeri AB Orion, Täby Upplaga: ex Distribution Täby idrottsungdomar och skolklasser Administration: Eila Seel, VILLAINFO NR 3/4 NOVEMBER 2007

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008. pms 2747 pms 186. Hembygdsföreningens gökotta på Skansberget.

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008. pms 2747 pms 186. Hembygdsföreningens gökotta på Skansberget. TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Tisdagen den 22 april kl 19.00 på Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 Inbjuden gästtalare Lothar Lammertz Ordförande i Täby

Läs mer

Täby Villaägareförenings

Täby Villaägareförenings TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2010 Täby Villaägareförenings årsmöte Erik Andersson och Leif Gripestam Årsmötet hölls på Täby Park Hotel och bevistades av närmare ett hundratal medlemmar. Mötet inleddes

Läs mer

Hur ser livet ut för villaägarna i Täby efter valet?

Hur ser livet ut för villaägarna i Täby efter valet? TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 NOVEMBER 2010 Hur ser livet ut för villaägarna i Täby efter valet? Valresultatet innebär att Villaägarna i Täby kan glädja sig åt att fastighetskatten kommer att ha sin nuvarande

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2010 Kallelse Årsmöte i Täby Villaägareförening Onsdagen den 14 april kl 19.00 Täby Park Hotell Kemistvägen 30 Gamla, nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till

Läs mer

Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011

Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2011 Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011 Årsmötet inleddes som vi brukade med ett föredrag i en angelägen fråga för våra medlemmar. Vad kunde vara mer aktuellt

Läs mer

Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan

Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2013 Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta kanter inkl undertext, ca 1/6 = 16% av hela bredden Täby

Läs mer

Villaägarnas höga beskattning

Villaägarnas höga beskattning TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2013 Dialog om den nya stadsdelen på galoppfältet Här skulle kunna skapas möjligheter för ett bättre kulturutbud. En naturlig samlingsplats som inte bara är ett shoppingcentrum.

Läs mer

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2012 Höstmöte 18/10 Debatt om det nya Täby Täby håller på att omvandlas. Täby Centrum, Galoppfältet och Arninge ska i framtiden bli en regional stadskärna för Stockholms

Läs mer

Täbys kommunikationer framöver

Täbys kommunikationer framöver TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2013 Årsmöte 9/4 Tvärbana till Arlanda? Täbys kommunikationer framöver Utvecklingen av kommunikationerna i Täby är en väsentlig fråga för de flesta av Täbys villaägare.

Läs mer

Snö till Jul? www.taby-villaagare.se >> välkommen på besök! I detta nummer. En Glad Jul och ett Gott Nytt År önskas alla villafamiljer

Snö till Jul? www.taby-villaagare.se >> välkommen på besök! I detta nummer. En Glad Jul och ett Gott Nytt År önskas alla villafamiljer Villainfo_8s_dec2006.qxp 06-12-04 16.10 Sida 1 Medlemstidning Nr 4 December 2006 I detta nummer Styrelsen hälsar 2 Sänk energikostnader 2 Några spartips Säkerhetsråd 3 Undvik brand och stölder Notiser

Läs mer

hetaste frågan i höstens val. Var står partierna? Följ den politiska debatten! FASTIGHETSSKATT = OTRYGGHET

hetaste frågan i höstens val. Var står partierna? Följ den politiska debatten! FASTIGHETSSKATT = OTRYGGHET Medlemstidning Nr 2 Sommar 2006 BOENDESKATTERNA hetaste frågan i höstens val. Var står partierna? Följ den politiska debatten! FASTIGHETSSKATT = OTRYGGHET På insidorna Förhandsinformation om demonstrationen

Läs mer

Den vår de svage kallar höst...

Den vår de svage kallar höst... Den vår de svage kallar höst...... skaldade poeten Erik Axel Karlfeldt. Och visst finns det mycket att uppskatta med hösten friska men lite kalla molnfria soliga dagar, trädens bladverk färgas i varm färgprakt,

Läs mer

KRETSNYTT 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 2-2013 Medl emst i dni ng f ör Söder t äl j e- Nykvar nskr et sen av Detta nummer av Kretsnytt delas ut till alla villaägare i Södertälje och Nykvarn oavsett om Du är medlem i Villaägarna

Läs mer

KRETSNYTT. När snön ligger vit på taken... Läs i detta nummer: Forts på sid 10

KRETSNYTT. När snön ligger vit på taken... Läs i detta nummer: Forts på sid 10 KRETSNYTT Nr 1-2010 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund När snön ligger vit på taken... Forts på sid 10 Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Utvecklingen

Läs mer

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen.

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 4 2010 det föreningen behöver veta TEMA Ekonomi 10 TIPS som spar PENGAR Bredbandsguide: Installera fastighetsnät Så hittar ni den

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND ANNONS. Nya lagkrav för småhusägare vid årsskiftet sidan 16 ANNONS ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND ANNONS. Nya lagkrav för småhusägare vid årsskiftet sidan 16 ANNONS ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND ANNONS Nya lagkrav för småhusägare vid årsskiftet sidan 16 ANNONS ANNONS BILAGAN DISTRIBUERAS I DAGENS NYHETER SEPTEMBER 2005 2 ANNONS

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

Teckna bästa. Bo bättre PÅ 137 MILJ. Föreningar grundlurade. Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen. När ordföranden kan dömas som ansvarig

Teckna bästa. Bo bättre PÅ 137 MILJ. Föreningar grundlurade. Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen. När ordföranden kan dömas som ansvarig Bo bättre Pris det föreningen behöver veta bostadsrättstidningen NR 3 2011 39:50 kronor Teckna bästa SNÖ-AVTALET Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen EXTRA BYGGARE STÄMS PÅ 137 MILJ Föreningar grundlurade

Läs mer

badrum drömliv Upptäck skillnaden SPARA ENERGI I HUSETS HJÄRTA UPPVÄRMNING experternas bästa tips Uteplatsen Vårt nya rum satsa på rätt fönster

badrum drömliv Upptäck skillnaden SPARA ENERGI I HUSETS HJÄRTA UPPVÄRMNING experternas bästa tips Uteplatsen Vårt nya rum satsa på rätt fönster pris 20 KrOnOr mars 2014 sveriges mest lästa tidning Om energieffektivt OCH miljösmart BOenDe SPARA ENERGI I HUSETS HJÄRTA KOnsten att VÄlJa miljövänlig el satsa på rätt fönster experternas bästa tips

Läs mer

KRETSNYTT. Varför kommer ni inte när vi ringer? Svar finns på sid 13. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Varför kommer ni inte när vi ringer? Svar finns på sid 13. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 4-2009 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Varför kommer ni inte när vi ringer? Svar finns på sid 13 Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Södertäljes

Läs mer

KRETSNYTT. Läs mer om dessa. bilder inne i tidningen! 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Läs mer om dessa. bilder inne i tidningen! 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 1-2012 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Läs mer om dessa bilder inne i tidningen! Läs i detta nummer: Om Vad redaktören tycker 3 Kretslopp eller inte?

Läs mer

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till & EN TIDNING FRÅN RÖRMANNEN I BROMMA Två sköna exempel på BADRUMS MAKEOVER Vilken värmekälla passar just ditt hus? Sänk husets energiförbrukning med luft Ha torrt på fötterna: Var noga med certifieringar

Läs mer

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Energikostnader sid 16

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Energikostnader sid 16 KRETSNYTT Nr 1-2011 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund 2010 Elnät Elhandel Förbrukning avgift avgift Öre/kWh elcertifikat skatt handel @ Fast Fast El Varav Energi-

Läs mer

Fyndar synkat på loppis. Samlar på designklassiker. emot konstens alla regler

Fyndar synkat på loppis. Samlar på designklassiker. emot konstens alla regler VÄSTERVIK NR 12 EN INSPIRATIONSTIDNING OM BO & BYGG MISSA INTE BoDagen Västervik 25/4 Utställare på Stora Torget Massor av villavisningar av mäklare LÄS MER PÅ SID 3 Ulf och Anette bygger emot konstens

Läs mer

VÄSTERVIK. Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET. med sina egentillverkade möbler

VÄSTERVIK. Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET. med sina egentillverkade möbler 05 VÄSTERVIK 2011 Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET med sina egentillverkade möbler Höstrusk och harmoni Nu byggs många nya bostäder i Västervik, både villor och bostadsrätter. Kanske just din

Läs mer

Meddelanden. Information från Högberga-Breviks villaägareförening. Årgång 40. Nr 72 från starten

Meddelanden. Information från Högberga-Breviks villaägareförening. Årgång 40. Nr 72 från starten Meddelanden Nya 2-03 Information från Högberga-Breviks villaägareförening Årgång 40. Nr 72 från starten Tåg eller buss? I detta nummer Ord från ordföranden 2 Brun Ulfhake om färjor med mera. Påverka ditt

Läs mer

JÄTTELYFT ETT FÖR GEOENERGIN MITT I SVENSK GRUNDVATTNET I SVERIGE HAR LIKA MYCKET ENERGI SOM OLJAN I NORGE MÄSTERKOCKEN FÅR KYLAN GRATIS

JÄTTELYFT ETT FÖR GEOENERGIN MITT I SVENSK GRUNDVATTNET I SVERIGE HAR LIKA MYCKET ENERGI SOM OLJAN I NORGE MÄSTERKOCKEN FÅR KYLAN GRATIS SVENSK E N T I D N I N G O M F Ö R N Y E L S E B A R E N E R G I N R 1 2 0 0 9 GRUNDVATTNET I SVERIGE HAR LIKA MYCKET ENERGI SOM OLJAN I NORGE VAD HAR GÖR AN PERSSON OCH MARIA WET TERSTR AND GEMENSAMT?

Läs mer

Innehåll. Vad är Energijakten?... 3. Tack!... 3. Ett bekvämare inomhusklimat... 4. Sol och ved i gammal gård... 6. Energisatsning för framtiden...

Innehåll. Vad är Energijakten?... 3. Tack!... 3. Ett bekvämare inomhusklimat... 4. Sol och ved i gammal gård... 6. Energisatsning för framtiden... 1 Innehåll Vad är Energijakten?... 3 Tack!... 3 Ett bekvämare inomhusklimat... 4 Sol och ved i gammal gård... 6 Energisatsning för framtiden... 8 Värmen ur berget...10 Kamin på önskelistan...12 Det är

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

Sid. 19. Avfallskvarn - Miljövänligare än kompost! Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - RAPPORT FRÅN FLODA

Sid. 19. Avfallskvarn - Miljövänligare än kompost! Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - RAPPORT FRÅN FLODA Nummer 1 2010 Pris 25 kr Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - RAPPORT FRÅN FLODA SID. 5-6 LIVSSTILS BOENDE SID 7-8 SVENSK BYGGNADSVÅRD SID 10-12 ROSENGRENS SKAFFERI

Läs mer