Hur ser livet ut för villaägarna i Täby efter valet?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur ser livet ut för villaägarna i Täby efter valet?"

Transkript

1 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 NOVEMBER 2010 Hur ser livet ut för villaägarna i Täby efter valet? Valresultatet innebär att Villaägarna i Täby kan glädja sig åt att fastighetskatten kommer att ha sin nuvarande form i minst fyra år till att förmögenhetsskatt på bostaden inte återinförs att taxeringssystemets borttagande utreds under mandatperioden att ROT och RUT blir kvar att Alliansregeringen förhoppningsvis avskaffar uppskovsskatten eller åtminstone tar bort retroaktiviteten. Mats Hasselgren (Fp), Leif Gripestam (M), Rut Casselbrant (KD), Annica Nordgren (C) På det kommunala planet har de fyra borgerliga partierna bildat en allians som ska styra Täby. Några frågor av direkt intresse för villaägarna: Är halva Täby grönt fortfarande kommunens paroll? Är målsättningen att bevara kommunens villaområden intakta? Kan man förvänta sig att de styrande i kommunen tar hänsyn till behovet av renodlade villaområden i Täby vid utformandet av översikts- och detaljplaner? I fyrpartialliansens gemensamma program har vi fått svar på en rad frågor: Först och främst betonas att medborgarnas kontakt med kommunen Typsnitt Times bold italic gemen för krets och förening skall på alla höjd sätt = luften underlättas mellan logo och och linje kommunens (tumregel: service logobredd och bemötande 70 mm, text 14 pt.) förbättras. (Krets undantagsvis versal om läslighet så kräver) Demokrati, Region insyn versal och rak fet öppenhet text skall vara kommunens hörnstenar. Fristående används om logon är så liten (<45 tar mm) en hantverkare? Alliansen att text vill blir bevara oläslig karaktären (<9pt). i Täbys småhusområden Fristående också där samt flera utveckla organisationsdelar och och förbättra presenteras befintliga tillsammans. kommundelscentra. Grannsamverkan Tillväxt pms och 2747 utveckling genom cmyk byggandet av pms bostäder 186 finns definierat cmyk Gripsvall skjuts på framtiden. Området söder om Gripsvall längs med Täbyvägen detaljplaneläggs om markägarna så önskar. Ordning och reda i vår gemensamma ekonomi. Oförändrad skatt tills kvalitetskraven i verksamheterna är uppfyllda. Man skall pms-färger verka för röd en 186, förändring blå 2747 av det orimliga undertexter skatteutjämningssys- times new roman fetkursiv temet. Roslagsbanans kapacitet skall ökas genom dubbelspår. Alliansen prioriterar miljöfrågan och en miljöchef skall tillsättas. Mer information finns att hämta i Alliansens programförklaring på nätet. Tidningen VillaInfo en tillbakablick 2 Detta nummer av VillaInfo är ett 10-årsjubileumsnummer. Hur var starten? Täby från säteri och gods mot villasamhälle till stan på landet 3 En beskrivning av Täbys utveckling och hur villaägareföreningarna medverkat vid denna. Var hantverkarsmart 4 Vad är att tänka på då man anli- Möte om hantverkarfrågor, 15 februari 5 Billigare vatten borde bli billigare Smultronställen 6 Denna gång en av Täbys kulturskatter runstenarna Utbyggnad av Roslagsbanan 8 Hur skall de allmänna kommunikationerna klara den ökande befolkningen? Exploatering av Västra Roslags-Näsby 10 Stor förändring vid Västra Roslags-Näsby. Arkitekttävling startad. Synpunkter från Näsbyförenigen

2 LEDAREN Ordföranden har ordet Hej alla villaägare i Täby. Detta VillaInfo är vårt 10-årsjubileumsnummer. Vi har nu haft val och för oss villaägare blir det förhoppningsvis inga försämringar när det gäller fastighetsskatten då den borgerliga alliansen sitter i regeringsställning ytterligare 4 år. Hit hör även att vi måste fortsätta att lobba och trycka på om att få bort taxeringsvärdena på villor och fritidshus. Elkostnaderna är för de flesta villaägare den enskilt största kostnaden, och en kostnad som de flesta själva har möjlighet att påverka genom olika energisparande åtgärder. Tips och råd om detta kan medlemmar i Täby Villaägareförening få gratis från Villaägarnas Riksförbunds hemsida och genom personlig rådgivning. Även Täby Kommun har rådgivare via Energirådgivningen. Inför fortsättningen är det således en primär målsättning att tidningens redan höga standard ska kunna bibehållas och ytterligare höjas. För det syftet behövs personella resurser. Styrelsen i Täby Villaägareförening söker därför två nya medarbetare som i första hand behövs för att arbeta med tidningen, men givetvis också med andra frågeställningar och arbetsuppgifter som kan vara av intresse. Anmäl gärna intresse om detta till styrelsen eller valberedningen! Alla villaägare i Täby är välkomna att komma med insändare och förslag till ämnen och sakfrågor som vi bör ta upp i tidningen, eller som arbetsuppgift för styrelsemedlemmar eller arbetsgrupper inom Täby Villaägare/Täbykretsen. Alla som har förslag eller frågor är välkomna att höra av sig till vår kontaktadress: Göran Wahlund Ordförande i Täby Villaägareförening/Täbykretsen av Villaägarnas Riksförbund Tidningen VillaInfo, en tillbakablick. Tidningen VillaInfo startade december 2000, utgiven av Täbykretsen av Villaägarnas Riksförbund. Täbykretsen av Riksskatteverket demolerar villor. Copyright Eila Seel 2000, publicerad i Villainfo dec Villaägarnas Riksförbund bildades 1974 som en sammanslutning av Villaägareföreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund. Täby Villaägareförening bildades Vi i styrelsen arbetade hårt med villaägarefrågor i stort. Det gällde i synnerhet miljö, villafrågor och trafikfrågor i kommunen m.m. Vi arbetade fram förmåner och rabatter till villaägarna. (Se sista sidan). Men den överskuggande största frågan under 1990-talet och i talet var fastighetsskatten och villataxeringen med dess orättvisor jämte andra pålagor som regeringarna hittat på för att förbättra statskassan. Skatteorättvisorna ökade kraftigt med tiden och taxeringsvärdena gick upp. Ni kommer kanske ihåg våra demonstrationer vid Mynttorget. En gång per år med start i Kungsträdgården tågade vi till Mynttorget. Styrelsen både i Täbykretsen och Täby Villaägareförening, satsade mycket arbete med att få bort orättvisorna. Värst drabbat var ju de norra Storstockholmskommunerna. Tankarna på att få ut vårt budskap och få bättre kontakt med medlemmarna föddes. Att skicka enstaka brev var dyrt och krångligt. Alla brev skulle adresseras, ett hästjobb. År 1997 hade vi 2042 medlemmar i Täby Villaägareförening. Det var då som idén med tidningen föddes, vi behövde komma ut till medlemmarna med kommunikation och våra budskap. Vi behövde en tidning som alla villaägare skulle få. Med många och långa diskussioner hur vi skulle göra och få ut tidningen till rimlig kostnad. Det beslutades att ge ut VillaInfo i 4 nummer per år. Först som 4 sidor men därefter kom idén att vika tidningen och göra den 6 sidig vilket den var i många nummer flera år framåt. Att ge ut tidningen till alla villahushåll gjorde att vi nådde medlemmarna på ett kostnadseffektivt sätt. Dessutom nådde vi ickemedlemmar som såg hur vi arbetade med villa-frågorna. Vi började med att skicka ut ett A4 blad hösten Men i december hade vi åstadkommit vår första VILLAINFO. Den stora rubriken var Villaägarna rasar mot nya taxeringsvärdena. Vi satt sent på nätterna för att få ut tidningarna. Redaktör då var Eila Seel och undertecknad var initiativtagare och tidningens adressat. Ansvarig utgivare var Marie-Louise Löwnertz. Ordförande då som nu var Göran Wahlund. Hela styrelsen stod enhälligt bakom beslutet och var mycket engagerad i det som skrevs. I dag är det samma med entusiasm men vi har engagerat mer professionell hjälp. I redaktionen i dag sitter Per-Axel Liljequist och Ulf Carleson som redaktörer och Göran Wahlund är ansvarig utgivare. Flera i styrelsen är också skribenter såsom Marie-Louise Löwnertz, med trädgårdsspalten. Det är Per- Axel Liljequist som skriver om alla smultronställen i kommunen bland annat. Vi andra i styrelsen skriver spalter om olika ämnen. Vi har haft olika gästskribenter inbjudna också. Eilas Seels fina teckningar var en karaktäristisk signatur för tidningen. Tidningen var svartvit från början men med den tegelröda Villaägarefärgen i emblemet. I dag är tidningen tryckt i flerfärg. Med bland annat tidningens hjälp, har medlemsantalet ökat till över 5000 medlemmar anslutna till Villaägarnas Riksförbund i Täby. Bernt Karlsson. 2 VILLAINFO NR 4 NOVEMBER 2010

3 Täby från säteri och gods mot villasamhälle till stan på landet. Vad villaägarna betytt för Täbys utveckling STA'N PÅ LANDET För 100 år sedan fanns det mindre än F500 villor i Täby socken. Utöver detta fanns det säteri, gods, gårdar och torp samt gott om sommarbostäder i nära anslutning till Stora Värtan. Kollektivtrafiken var till en början en förutsättning för utveckling från Såstaholm säteri och gods till villaboende och villasamhälle. Att landvägen ta sig till olika platser var länge ett helt företag. Vägarna var egentligen endast breddade stigar. Sjövägen var då det bästa alternativet, främst sommartid, att ta sig från Stockholm till Djursholm, Näsby, Viggbyholm osv.. Redan på 1860-talet startades regelbunden ångbåtstrafik på Stora Värtan och i slutet av 1800-talet var trafiken mycket livlig med tryckta turlistor. En allvarlig konkurrent till ångbåtsturerna var under uppsegling i form av järnväg. Den stora förändringen för hela Täby skedde med utbyggnaden från Östra station med järnväg nordöst ut. Invigningen skedde Det var tågtrafiken som gjorde det möjligt för folk att bo i villa och arbeta i Stockholm. Störst betydelse fick dock bilen på 1950-talet och därefter. Genom säteri- och godsägare i Näsby resp. Viggbyholm, vilka var duktiga affärsmän, skapades goda förutsättningar för utveckling mot villasamhälle. För stora marker upprättadesi styckningsplaner och tomtkartor. Det gjorde det möjligt för invånare att köpa sig en tomt för en billig peng och bygga sig en villa. Stadsplaner upprättades under 1930-talet och en del gäller än i dessa dagar. Villaområdena kunde tidvis expandera kraftigt. Ett exempel är Skarpäng, som fram till 1980-talet var ett sommarstugeområde. Där gällde ett byggstopp i 50 år. När detta hävdes skulle nästan alla villor byggas samtidigt. På morgnarna var det då en stillastående karavan längs Rösjövägen med grävskopor och lastbilar med plank, cement och husmoduler. Under i stort sett första halvan av 1900-talet var vad vi förknippar med kommunal service i stort sett obefintlig. Villasamhällena fick då sköta gemensam service såsom vägunderhåll, belysning, brandväsende, brandbrunnar och sågverk. Villaägarna var därför tidigt ute att bilda föreningar och byalag för lösande av gemensamma frågor. Villaföreningarna fick också tidigt engagera sig i de strukturella förändringar som var aktuella. Det gällde inte minst motorvägen E18 som skar rätt igenom Täbys södra delar. Föreningarna framförde också önskemål om en övergripande samhällsservice för Täby. Flera av de föreningar som villaägarna startade hade förutom att lösa villanära frågor som bebyggelse, el, vatten och avlopp även en social verksamhet, där man umgicks. Än idag bedrivs på sina håll idrottsaktiviteter som innebandy.. Parallellt med detta växte villasamhällen kraftigt för att idag omfatta ca villor, där hälften av kommunens invånare bor. Nu planeras att tillväxten skall ske med stadsliknande miljöer i höga flerbostadshus. Det behöver inte betyda att kommunens villasamhällen är hotade eller minskar i betydelse. Många uppgifter, som tidigare handlades av villaföreningar/motsvarande, har nu övertagits av kommunen. Men nya frågor har tillkommit. Under många år var villabeskattningen en stor och väsentlig fråga för landets och inte minst Täbys villaägare. Idag är de höga eltaxorna en aktuell fråga. Grannsamverkan mot brott har varit och är en väsentlig villaägarefråga, som bedrivits i samarbete med kommunen och polisen. Vi uppskattar att bortemot hälften av Täbys villaägare är medlemmar i en förening varav cirka villaägare är medlemmar i Villaägarnas Riksförbund. Exempel på frågor som villaägare framöver kommer att engagera sig i är boendemiljö, buller, skatter och avgifter, trafik, energi, service och planfrågor. Intresset för boende i villa är stort och Täby tillhör det mest attraktiva området i regionen och förblir så. Vi villaägare har i flera hänseenden varit engagerade i utvecklingen av Täby till där vi är idag. Vi kommer med kraft att värna om detta även framgent genom olika former av kommunikation med kommunen och dess ledning samt inte minst med våra medlemmar. Med privatlarm blir sömnen lugnare, semestern roligare och livet lättare. Näsbydalsvägen Täby tel fax Enebybergsv Danderyd tel fax SVERIGES LÅSSMEDSMÄSTARES RIKSFÖRBUND VILLAINFO NR 4 NOVEMBER

4 HANTVERKARE Var hantverkarsmart Från en medlem har vi fått information om att oseriösa asfalts- och stenläggarskojare har varit ute och härjat i Täby. Dessa påbörjar sitt arbete utan att ha fått någon beställning. Accepterar man arbetet kan man bli krävd på ytterligare betalning på grund av oförutsedda utgifter. När de väl har mjölkat färdigt drar de iväg och lämnar ett halvfärdigt jobb efter sig. Detta aktualiserar frågan om vad som är att tänka på för villaägaren betr. hantverksarbeten. Konsumenttjänstlagen Till att börja med gäller konsumenttjänstlagen, som är tvingande till konsumentens fördel. Checklista Här en kortfattad checklista över vad du bör tänka på då du anlitar hantverkare: Det gäller till att börja med att hitta några lämpliga hantverkare. Utöver telefonkatalog m.m. kan man gå in på Ett annat alternativ är att gå in på villaägarnas hemsida, där man hitta hantverkare av olika kategorier och i olika delar av landet. Vid arbeten på kr och därutöver kan det vara lämpligt att anlita en jurist och en byggnadskonsult. Skriftliga avtal rekommenderas. Gör en noggrann kontroll av den som skall utföra arbetet innan avtal träffas. Viktigt är att näringsidkaren kan visa upp F-skattebevis. På kronofogdemyndigheten kan man kontrollera om det finns obetalda skulder eller skatter. Bolagsverket kan kontaktas om det gäller ett aktie- eller eller handelsbolag, tel , Begär referenser från andra kunder. När du väl bestämt dig kan du gå in på där du kan få uppgifter om det aktuella företaget. För medlemmar i Villaägarna är kostnaden 99 kr, för icke medlemmar 149 kr. Pris Det är bra att få ett fast pris på arbetet. Priset skall inkludera moms. Om arbetet är omfattande begär in flera anbud. Du får då också flera näringsidkares omdömen om hur arbetet bör utföras. Standardavtal Det finns ett särskilt standardavtal för hantverkstjänster. Det går att hitta på villaägarnas hemsida Bidrag och stöd Bidrag kan fås för arbeten betr. radon. Information om detta kan fås från Boverket, tel , www. boverket.se. Vidare finns det möjlighet till stöd vid byte från direktverkande elvärme till fjärrvärme, berg-, sjö- eller värmepump eller biobränsle. Stöd kan även fås vid installering av solvärme. Ansökan om stöd lämnas till länsstyrelsen. Boverket står för föreskrifter och information. Vid rotavdrag kan man få en skattereduktion på 50% av arbetskostnaden, dock max kr per person och år. För två makar, som gemensamt äger ett hus, kan avdrag på kr göras om arbetskostnaden varit kr. Om du är osäker på om ett visst arbete är berättigat till ROT-avdrag kan du gå in på Skatteverkets hemsida och klicka på följande: Privat, Skatter, Fastighet & bostad, Husarbete/ROT, Exempel på rotarbete. Då får du en lång förteckning över arbeten som är berättigade för ROT-avdrag. Övrigt Det finns mycket mer att ta upp betr. hantverkstjänster, t.ex. fel, garantier, dröjsmål, skadestånd, slutbesiktning, reklamationer m.m. För detta och mycket annat hänvisar vi till nätet, där det finns massor av information enligt följande: Tips: Gå först in på så får du inledningen på adresserna enligt nedan. Du kan sedan komplettera till önskad adress. Checklista över vad beställaren bör tänka på vid anlitande av näringsidkare page?_pageid=80, &_ dad=portal&_schema=portal Informationsskrifter page?_pageid=100, &_ dad=portal&_dad=portal&_ schema=portal Avtalsmallar och övriga dokument: page?_pageid=100, &_ dad=portal&_dad=portal&_ schema=portal Exempel på avtal page?_pageid=100, _ dad=portal&schema=portal Frågor som berör elinstallationer, vad får man göra själv etc.: Skola/ Som medlem i Villaägarna kan Du också ringa Villaägarnas medlemsservice för byggnadsteknisk rådgivning, tel VILLAINFO NR 4 NOVEMBER 2010

5 BYGGÄRENDEN Möt byggexperten från TV 4 på Täby Park Hotel. Boka in den 15 februari kl Det fuskas en hel del i byggbranschen, menar Jan Söderström från Fuskbyggarna. Han kommer att berätta vad du kan göra för att undvika skojare. I tv-programmet Fuskbyggarna får familjer som drabbats av fuskande hantverkare hjälp av Martin Timell och Lennart Ekdal. Vid sin sida har de byggexperten Jan Söderström med 45 års erfarenhet som byggnadsingenjör. Fuskas det mycket i byggbranschen? Ja, det gör tyvärr det. Vi ser nog bara toppen på isberget, jag skulle tippa att procent av allt som byggs idag inte är rätt gjort. Hur allvarligt är fusket? - Det är en tragedi för de som drabbas, både ekonomiskt och känslomässigt. Dessutom är det hälsovådligt att till exempel bo i ett hus med mögel i våtrummet eller läckande tak som gör att det kommer in fukt. Vissa mögel- I Täby har vi en mycket väl fungerande Grannsamverkan och polisen mailar i stort sett varje vecka till alla huvudkontaktombud, som i sin tur för det vidare lokalt i sina områden. Det man skulle kunna önska sig är att polisen mer aktivt ger råd om vad man borde göra för att minska risken för inbrott. Då mer än 80% av alla inbrott är fönsterrelaterade är två råd: Montera fönsterlås Skruva fast fönsterpaketen (fasta fönster). Polisen startar ett antal Grannsamverkanföreningar varje år och svampar är direkt hälsofarliga. Grannsamverkan Villaägarna har sedan starten av Grannsamverkan varit en av de organisationer som stöttat boende och polisen i deras arbete. Vad ska jag tänka på när jag ska renovera eller bygga? Är du inte duktig själv, så ta hjälp av en byggkonsult som ser till att branschreglerna följs. Ta referenser på de entreprenörer som ska anlitas, se till att de är behöriga och kolla referenserna. Dags att mäta radon Radon är en farlig gas som kan skada lungor och luftrör. Som medlem i Villaägarna kan du beställa ett paket för mätning av radon från företaget Radea till reducerat pris på 200 kr för två mätdosor (ord. pris 450 kr) Mätningen bör ske i två månader under perioden oktober-april. Beställ via Radeas hemsida www. radea.se/villaagarna eller på telefon håller i en årlig Grannsamverkankväll tillsammans med Trygg i Täby. För många år sedan var det ett hektiskt arbete för polisen då de flesta Gransamverkanföreningar bildades. Då åkte polisen till huvudkontaktombuden med inbrottslappar som sedan kopierades och delades ut i området. Efter flera års påtryckningar fick polisen till slut lov att använda en dator och skicka mail till Grannsamverkare. Nu är det en naturlig del i informationssspridningen. Peter Dartland Billigare vatten borde bli ännu billigare Nästa år sänks för andra året i följd VA-taxan i Täby. Stadsbyggnadsnämnden föreslår nämligen en sänkning med 5%, medan Näsbyföreningen i en skrivelse till kommunstyrelsen begär att sänkningen i stället borde bli 10%. Alla VA-taxor grundas på självkostnader, där ränta på anläggningskapitalet är en stor post. Kommunen har räknat med en för hög räntesats, vilket är huvudorsaken till att man gjort för stora avgiftsuttag. Vid 2010 års slut väntas kommunens skuld till förbrukarna uppgå till drygt 22 Mkr. Därutöver har vi tvingats erlägga moms i onödan med närmare 6 Mkr. Ägare till en normal villa i Täby har därmed fått betala ca kr för mycket. Nuvarande förbrukare borde snabbt kompenseras för att undvika senare taxereduktioner till nyinflyttade. Vid pressläggningen meddelas att kommunstyrelsen vid sitt möte beslöt att föreslå en sänkning med endast 5%. Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige under december. VILLAINFO NR 4 NOVEMBER

6 SMULTRONSTÄLLEN Täbys runstenar en kulturskatt RRunt Vallentunasjön runstenarnas sjö - i norra delen av Täby och södra delen av Vallentuna finns fler runinskrifter än på något annat håll i världen. En anledning till det stora antalet runstenar inom detta område kan vara att då den kristna missionen bredde ut sig i Sverige från söder mot norr kom den att möta ett motstånd i dessa delar av Uppland på grund av närheten till centralorten för Asatron i Gamla Uppsala. De som först omvände sig till kristendomen var de mera välbärgade inom området, vilka hade råd att resa runstenar och därmed bekräfta sin omvändelse till den nya religionen. I det aktuella området är det framförallt två släkter som dominerar, nämligen Jarlabanke- och Skålhamrasläkten. Runstenarna har ju ofta närmast konstnärligt utsirade dekorationer och ornament. På runstenarna finns dessutom en nära 1000-årig information ristad i sten och därför högst tillförlitlig. Jarlabankes släkt kan således följas i flera generationer. Runstenarna vittnar även om att man i denna del av Upplands inland hade kontakter med omvärlden. Jarlabankes farfar gjorde sålunda en pilgrimsfärd till Jerusalem och dog i Grekland, varmed sannolikt avsågs det bysantinska väldet. Jarlabankes farmor, Estrid, gjorde en pilgrimsfärd till södra Tyskland. Det finns vittnesmål om resor österut mot Gårdarike Ryssland. Men det fanns även kontakter mot väster. En Ulf i Borresta lär ha fått del av den s.k. danagälden, som var en skatt, som de danska vikingarna tog ut av engelsmännen. Den danske kungen, Knut den store, var under denna tid kung av Danmark, Norge och England samtidigt. Några runstenar är resta till minnet av en släkting som dog i Langbardaland, nuvarande södra Italien. Det finns även uppgifter om upplänningar, som tog tjänst hos den bysantinske kejsaren i Miklagård dåvarande Konstantinopel och nuvarande Istanbul. En annan anledning till att resa runstenar var att man ville markera att man utfört en samhällsgärning, t.ex. byggt en bro. Mest känd här är Jarlabankes bro, som är ett av Sveri- 5 "Ulvkättil och Gye och Une läto resa denna sten efter Ulv, sin gode fader. Han bodde i Skålhamra. Gud och Guds moder hjälpte hans ande och själ förläne honom ljus och paradis" 5 "Ulv i Bårresta högg efter Ulv i Skålhamra, sin gode frände. Ulvkell lät hugga." Hur många golfspelare vet att Täby kommuns vapen kommer från Risbylestenen som står 10 m från andra green vid Skålhamra golfbana? ges mest omskrivna monument. Den består av en ca 150 m lång vägbank som byggdes över en våtmark. För att manifestera sin insats lät Jarlabanke resa runstenar och bautastenar längs bron. Jarlabanke har även angivit att han ägde hela Täby, vilket torde ha varit områdena i Täby Kyrkby kring Täby kyrka. Täbys ru en kultu Denna märkliga tid i Täbys historia för tusen år sedan har avsatt spår också i dagens Täby. Jarlabankes bro har ju nämnts. Härtill kommer att en staty påminnande om Jarlabanke finns utanför gamla kommunalhuset i Roslags Näsby. Vidare har Täby kommuns vapen (ett ryskt-bysantinskt kors) hämtats från en runsten vid Ris- Text och foto: Pe 6 VILLAINFO NR 4 NOVEMBER 2010

7 nstenar rskatt SMULTRONSTÄLLEN r-axel Liljequist En tur runt Runriket 1. Jarlabankes bro Det kan vara lämpligt att starta vid Jarlabankes bro, som går parallellt med vägen Täby Kyrkby Vallentuna en knapp km norr om Täby kyrka. Här kan du få en rikhaltig information om de olika besöksmålen runt Vallentunasjön i en speciell paviljong.det finns även en temapark i närheten. Bron eller vägbanken lät Jarlabanke bygga omkring 1050 e. Kr. och hade ursprungligen två runstenar i vardera änden och dessutom ett antal bautastenar längs bron. Två av dessa runstenar har flyttats, men två finns kvar i norra änden av bron. 2. Täby kyrka I vapenhusets vägg finns en runsten, som nämner om Holme, som dött i Longbardaland (nuv. Italien) 3. Broby bro Här fanns ursprungligen flera runstenar. Tre av dessa har flyttats ca 200 m norrut mot Vallentunasjön. Arkeologer har vid Broby bro undersökt en grav och menar sig ha funnit kvarlevorna av Estrid, som var Jarlabankes farmor. En rekonstruktion av Estrid utifrån dessa kvarlevor finns idag på Täby bibliotek i Täby C., där det f.ö. finns en utställning om Täbys runstenar. Kvarlevorna från Estrid är de äldsta kvarlevorna i Sverige från en känd person. 4. Fällbro På vägen mot Skålhamra passerar man över ån från Vallentunasjön. Vägen hade sannolikt samma sträckning under vikingatid. För detta talar de två runhällar, som ligger söder om ån intill vägen. I närheten finns ytterligare en runsten och en runhäll. 5. Risbyle Här finns två runstenar påminnande om Skålhamrasläkten. Den ena är en mycket pampig runsten och står intill vägen. Den andra står ned mot Vallentunasjön och har det kors, som är förebilden för Täby kommuns vapen. 6. Gällsta På tre runstenar omnämns fyra generationer av samma släkt. 7. Gullbron Här finns tre runstenar, bl.a. längs vägen mot Lindönäs. 8. Vallentuna kyrka Här finns flera runristningar från tiden då kyrkan byggdes vid 1100-talets slut. Vidare finns även här en av Jarlabankes stenar. 9. Arkils Tingstad På två runstenar berättar Ulfs söner i Skålhamra att de rest två stenar och anlagt tingsplatsen till minne av sin far. (Detaljerad vägbeskrivning finns på byle. Framför allt bör här nämnas Runriket. Detta är ett projekt, som drivs gemensamt av Täby och Vallentuna kommun samt Stockholms läns museum med stöd från Täby hembygdsförening och Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Ta gärna en tur runt Runriket, totalt en sträcka på ca 20 km Se separat beskrivning. "Jarlabanke lät resa dessa stenar efter sig, medan han levde, och han gjorde denna bro för sin själ och ensam ägde han hela Täby. Gud hjälpe hans själ". Täbys runstenar är en unik tillgång, som kan få en ökad uppmärksamhat genom ett påtänkt Vikingamuseum. En utredning har nyligen startats om utformningen av ett sådant museum, som kan bli en stor turistattraktion och dessutom bör vara motiverat med tanke på den stora kulturskatt, som Täbys runstenar utgör. " Arnkel och Gye, de gjorde här tingsplats Ej skall större minnesgård finnas än den Ulfs söner gjorde efter (honom), raska svennar, åt sin fader." 3 Jarlabankes bro De reste stenar, och gjorde staven, också den höga, till hederstecken. Även Gyrid älskade maken. Därför i tårar ska talas om honom. Gunnar högg stenen." Torbjörn och Ingetora läto resa denna sten eftr Igul, sin fader, och Ärenvi efter sin man och efter 1 3 "Estrid lät resa dessa stenar efter Östen, sin man, som drog till Jerusalem och dog borta i Grekland". "Östen och Estrid reste stenarna efter Gag, sin son". "Ingefast och Östen och Sven läto resa dessa stenar efter Östen, sin fader, och de gjorde denna bro och denna hög". Källor: 1. S E Vingedal: Kring runstenarnas sjö (1972) 2. Runristningarna i Täby. Täby Hembygdsförenings skrift nr Fornminnen i Täby. Täby Hembygdsförenings skrift nr Runristningarna i Täby. Täby Hembygdsförenings skrift nr Hem till Jarlabanke. Historiska Media (2008) VILLAINFO NR 4 NOVEMBER

8 ROSLAGSBANAN Utbyggnad av Roslagsbanan I slutet av 1800-talet byggdes järnvägen från Östra Station till Rimbo. Invigningståget år 1885 hedrades med kung Oscar II:s närvaro. Sedan dess har Roslagsbanan byggts ut i olika etapper och utgör i dag en integrerad del av verksamheterna i nordostkommunerna. Roslagsbanan är en smalspårig järnväg, som under årens lopp har moderniserats kraftigt. Den är dessutom med undantag för sträckan Östra Station Viggbyholm en enkelspårig Etapp 2 Målet för etapp 2 är 10-minuterstrafik, vilket kräver utbyggnad till det är tekniskt och ekonomiskt motiverat. En del kurvrätningar är även föreslagna. Hänsyn måste även tas till eventuell påverkan på natur och miljö. Roslagsbanan till Arlanda Ett förslag finns om en förlängning Tåget har kommit till Täby. järnväg, vilket gör trafiken störningskänslig. Om ett tåg är försenat blir det mötande tåget också försenat och störningen sprider sig. Beslut finns därför om att i två etapper bygga ut till en dubbelspårig järnväg. Att banan är smalspårig är dock inget hinder för lokaltågstrafik av den typ som kan bli aktuell, ej heller för att höja kapaciteten och förkorta restiderna. Etapp 1 Denna etapp är redan så klar att 15-minuterstrafik har införts fr.o.m. i höst, dock exklusive linjen till Näsbypark, som förblir enkelspårig. Dubbelspåret Åkersberga-Åkers Runö är klart. Sträckan Rydbo-Åkers Runö byggs ut 2011/12 och för sträckan Visinge-Täby Kyrkby beräknas färdigställandet ske Första eltåget. På väg till skolan dubbelspår på större delen av banan (exklusive Näsbyparkslinjen och sträckorna bortom Lindholmen och Åkersberga). Genomförandet skall ske efter etapp 1, d.v.s. efter En förstudie har gjorts och samråd har hållits med olika instanser och med berörda sakägare och privatpersoner. Under våren fattade SL:s styrelse beslut om att gå vidare från förstudie till en järnvägsplan. Utbyggnaden till dubbelspår kräver även en del andra åtgärder såsom ombyggnad av stationer och åtgärder mot bullerstörningar. Plankorsningar måste uppmärksammas. Vid en ökad trafik kommer bommarna på flertalet plankorsningar att behöva ligga nere under längre tider, vilket kan medföra störningar för annan trafik. Av detta skäl och av säkerhetsskäl eftersträvar man att ersätta plankorsningar med viadukter så långt man bedömer att av Roslagsbanan från Vallentuna till Arlanda. En förstudie pågår och beräknas vara klar Räcker det? Nordostsektorn kommer att öka med invånare under den närmaste 20-årsperioden. SL menar att med övergång till 15- och 10-minuterstrafik bör trafikbehovet klaras. Härtill bidrar även att tåg på Kårsta- och Österskärsgrenen skall kunna köras med sex vagnar, vilket inte är möjligt idag. Om kompletterande utbyggnader blir nödvändiga finns flera alternativ. Förslag finns om att förlänga tunnelbanan från Mörby Centrum till Täby Centrum. Detta är emellertid en tveksam lösning eftersom tunnelbanan på sträckan Tekniska Högskolan T- centralen redan är hårt belastad. En ny förbindelse mellan Solna/Kista och Roslags Näsby är ett annat alternativ, som dock blir dyrt, då förbin- 8 VILLAINFO NR 4 NOVEMBER 2010

9 delsen i stor utsträckning måste förläggas i tunnel. Vidare finns möjligheten att förlänga Roslagsbanan genom en sträckning från Tekniska Högskolan i tunnel till T-centralen. Två mera lokala projekt kan också komma ifråga. Ett är att förlänga med en gren i det planerade nya bostadsområdet i Arninge. I etapp ROSLAGSBANAN 2 ingår dock att en station etableras vid Arninge intill E18. Ett annat alternativ är en ombyggnad av Östra Station, varvid anslutningen mellan Roslagsbanan och T-banan skulle flyttas till norra delen av perrongen vid Tekniska Högskolan med direkt och förbättrad möjlighet till omstigning mellan Roslagsbanan och T-banan. Detta kommer dock medföra att gångvägarna söderut på Östermalm och ned mot City blir längre än idag. Viadukten över Sågtorpsvägen under byggnad FOTO: SVEN A BAYARD Fortfarande enkelspårigt från Viggbyholm. Tätare trafik kräver fler planskilda korsningar. Per-Axel Liljequist med stöd från Henrik Block, konsult hos SL. För mera information: Måla om? Tapetsera? Lägga golv? Kom in och låt dig bli inspirerad hos oss. Vi har något för alla! Välkommen! Alltid bäst med Proffs Köpa Nytt? Vi har det mesta av det bästa för din tomt eller trädgård. Här hittar du redskap, maskiner och tillbehör av högsta kvalitet. Från minsta spade till kraftfulla klippare, grävare eller vad du behöver. Visst, vi säljer arbetskläder också! Service och reparationer? Vi har egen verkstad där vi servar och reparerar de flesta märken. Även om du inte har köpt dem hos oss Kom och besök oss i vår stora utställningshall. Vår personal har lång erfarenhet och ger gärna goda råd. Täby Färg och Tapet (f.d. färgtema) Stationsvägen 21, Täby, Telefon: Öppettider: Mån Fre , Lör , Sön Trender Idéer Fakta Information Kunskap Känsla Hyra? Hos oss kan du hyra när du inte vill äga! Vi har maskinerna du tillfälligt behöver. Ofta nästan nya. Alltid nyservade. Alltid pålitliga. Läs mer på Och du, använd din Villaägarna-rabatt! Bryggare Bergs Väg 5, Enebyberg Tel VILLAINFO NR 4 NOVEMBER

10 UTBYGGNADEN AV ROSAGS NÄSBY Exploatering av Västra Roslags-Näsby Stora kommunalhuset. Ska det rivas? Ulf Lundman och Lothar Lammertz vid årsmötet. Arkitekttävling startad Under hösten har kommunen utlyst och satt igång en arkitekttävling avseende exploatering av Västra Roslags- Näsby. Fyra inbjudna arkitektföretag skall inkomma med tävlingsförslag under andra kvartalet Meningen är att vinnande förslag skall kunna presenteras och ligga till grund för ett detaljplaneförslag hösten Den aktuella planen omfattar området söder om Centralvägen, väster om Roslagsbanan, norr om Smedjevägen och med en västlig gräns till Enebyberg i Danderyds kommun. Några förutsättningar för arkitekttävlingen Den helt styrande förutsättningen i tävlingsprogrammet är att ca 600 lägenheter skall tillskapas på området väster om Roslags-Näsby station. Det anges att den äldre delen av kommunhuset (tegelbyggnaden) skall bevaras, men att det i tävlingen ingår att bedöma vilka övriga byggnader som skall finnas kvar. En ytterligare förutsättning som anges är att den kommunala verksamheten skall flyttas till Täby Centrum. Bland övriga förutsättningar nämns att goda kopplingar skall finnas mellan Västra och Östra Roslags- Näsby. Det skall planeras för kommersiella lokaler inom området. Ca 15 % av den totala arean skall utgöras av kontorslokaler och lokaler för handel. Ambitionen är att grönytor med parkkaraktär skall finnas inom området, t.ex ytan mellan kommunhuset och Smedjevägen. Behovet av lekplatser måste tillgodoses liksom behovet av förskolor för 115 barn. När det gäller infartsparkering för bilar skall en markyta för 200 bilplatser finnas med möjlighet till en utbyggnad med ytterligare minst 200 platser. En parkering för 400 cyklar skall också finnas i nära anslutning till stationen Synpunkter från Näsbyföreningen Näsby Fastighetsägareförening bildades för 100 år sedan just i det område som berörs av exploateringen av Västra Roslags-Näsby. Inom föreningen har detta ärende därför mött ett stort intresse. Föreningen har inlämnat två yttranden till kommunen och hållit ett extra höstmöte, där utbyggnaden av Västra Roslags-Näsby var huvudpunkten. Näsbyföreningen ställer sig kritisk till att det angivna målet om ca 600 lägenheter fått en sådan dominans. I gengäld saknas uttalade mål för vad kommunen verkligen vill uppnå med den nya stadsdelen utöver denna lägenhetsvolym. Vad är det som skall ge den nya stadsdelen en egen attraktiv särprägel? Tävlingsprogrammet har enligt Näsbyföreningen tillkommit under för stor brådska och därmed blivit ofullständigt till sådan grad att arkitekttävlingen kan bli ett misslyckande. Den gamla Ytterbyskolan tar redan emot flera elever än det finns plats för. Därför borde programmet innehålla en skolbyggnad, som både skulle bli till fördel för de nya Täbyborna och gynna övriga Täbybor, vars skolbarn kan utnyttja det goda kommunikationsläget. Vad gäller antalet parkeringsplatser anser Näsbyföreningen att antalet måste utökas väsentligt, från i planen föreslagna platser till ca 1500 platser. Bullerproblemen har därtill underskattats. Det skulle därför passa med en byggnation av bullerdämpande bebyggelse såsom parkeringshus längs järnvägen och Centralvägen. Med tanke på utbyggnaden av Täby Centrum och andra centra inom nordostsektorn kommer det att bli svårt att skapa livskraftiga butiksoch restaurangverksamheter i stadsdelen. Ska stadsdelen bli levande, så måste kundunderlaget för olika serviceverksamheter få ett tillskott genom att det finns stora arbetsplatser i närområdet. Det är därför en fördel om delar av den kommunala verksamheten kvarstannar. Befintliga byggnader som funktionsmässigt passar in i den nya miljön bör bevaras. Det gäller även kommunhuset från 1973, som förslagsvis kan säljas till en professionell fastighetsägare, som kan vara beredd att 10 VILLAINFO NR 4 NOVEMBER 2010

11 UTBYGGNADEN AV ROSLAGS NÄSBY et sker idag från entralvägen/ det kan r som är en nan. Det finns svägen till ereras, Roslagsbanans r i området. låta kommunen hyra ytor för sådan förvaltning som ej behöver flyttas till Täby Centrum. Diskussionen vid Höstmötet Till mötet, som hölls den 19 oktober, hade inbjudits dels medlemmar från angränsande villaägareföreningar inklusive Danderyds Villaägareförening, dels representanter för Täby kommun - engagerade i projektet på olika sätt. Mötet inleddes med att Täby Hembygdsförenings ordförande Lothar Lammertz berättade om och visade bilder över samhällets utveckling i Roslags-Näsby med omgivningar under 1900-talet. Ulf Lundman i Näsbyföreningens styrelse redogjorde därefter för de två skrivelser som inlämnats till Täby kommun. H H H H Vid mötet framkom flera synpunkter. Det påpekades bl.a. att tydliga kvalitativa mål borde uppställas för arkitekttävlingen. Att lägga huvudvikt vid antalet lägenheter som kommunen anser skall finnas, gör att utvärderingen av de olika arkitektförslagen kan få helt fel inriktning. Antalet parkeringsplatser som Täbyborna skulle få tillgång till ansågs vara alldeles för litet. En deltagare frågade hur kommunen kan ange en fixerad parkeringsyta innan behovet utretts. Vidare uttrycktes en oro för att alltför höga hus skulle tvingas fram. Detta bemöttes dock av en av kommunens representanter med att högsta hushöjd gissningsvis skulle bli 7 våningar. Bullerfrågan togs upp av flera deltagare. Roslagsbanans upprustning kommer att medföra en ökad turtäthet med flera snabbtåg, vilket kommer att öka bullret i Täby och Danderyd. En oro uttrycktes även för hur säkra skolvägar skall kunna åstadkommas med tanke på de ökade trafikmängderna med bilar och matarbussar. Några slutsatser Roslag-Näsby kan sägas vara kärnan, ur vilken södra Täby växte fram. Utbyggnaden av Roslagsbanan under senare delen av 1800-talet var det som möjliggjorde för folk att etablera sig i området. Nu mer än 100 år senare är det fortfarande järnvägen som utgör själva grunden för att bygga ut samhället. Roslags-Näsby är en knutpunkt för kommunikation. Dess särprägel borde få fortsätta att vara resecenter och kommunal förvaltning. Det gynnsamma kollektivtrafikläget gör att Roslags-Näsby har en roll att spela som resecenter i södra Täby. Detta medför att området samtidigt är mycket lämpligt för både bostäder och arbetsplatser. Dessa tre funktioner, resecenter, bostäder och arbetsplatser skulle få en ytterligare förstärkning om Vallentunalinjen på Roslagsbanan dras vidare till Arlanda samt om en framtida linje (Tvärbanan) dras mellan Kista och Roslags-Näsby. oslags-näsby t Kårsta och mot Östra av utbyggnad till ll Lindholmen mer medföra nering av ås också id E18. dets västra del ch Kista. lparkering i anslutr, Roslagsbanans ket genom program- H Cykelparkering Infartsparkering Busshållplats Hållplats Roslagsbanan Regionalt cykelstråk Programområdesgräns Kommunhuset Centralvägen Roslags Näsby station Detaljplaneprogram Västra Roslags-Näsby 11 Debatt om Täby Näsbyföreningen har öppnat en ny debattsida med adress Där kan alla som bor i södra Täby komma till tals och även andra som är intresserade av vad som händer i vår kommun. Maila bidrag till om du vill framföra synpunkter. Halka inte omkull i onödan i vinter I vinter liksom tidigare vintrar har kommunen och NCC gjort det möjligt att hämta sand lämplig för sandning av infarter och gångar. Sanden finns tillgänglig längst in till vänster inom NCCs område i Bergtorps industri- och affärsområde vid Fogdevägen. Tag med hink och spade! Tandvård för hela familjen Vi på Dentalkompaniet utför förutom traditionell tandvård, tandimplantat och estetisk tandvård, m.m. Tandvårdsrädda bemöts med extra förståelse BOKA TID PÅ Du kan läsa mer om oss på VILLAINFO NR 4 NOVEMBER

12 AVSÄNDARE: TÄBYKRETSEN AV VILLAÄGARNA, C/O KARLSSON, TENORVÄGEN 36, TÄBY Täbykretsen av Villaägarnas Riksförbund består av: Täby Villaägareförening Ella Parks Villaägareförening Näsby Fastighetsägareförening Typsnitt Times bold italic gemen för krets och förening höjd = luften mellan logo och linje (tumregel: logobredd 70 mm, text 14 pt.) (Krets undantagsvis versal om läslighet så kräver) Region versal rak fet text Fristående används om logon är så liten (<45 mm) att text blir oläslig (<9pt). Fristående också där flera organisationsdelar presenteras tillsammans. pms 2747 pms 186 cmyk cmyk pms-färger röd 186, blå 2747 undertexter times new roman fetkursiv Bygga uterum! Rum för ett nytt liv Hagbyvägen Täby Företag med rabatter och erbjudanden: Allglas Arne Erikssons Snickeri AutoEliten Autoexperten B&R Fastighetsmäklare Bad & Värme / Stava Beckers Nya Hem Belab Elbutik AB Bra Energi - IVT Bygma Cramo AB Danderyds Färg & Måleri Däckhandlarna Ella Trädgård Energifoto & besiktning Ensta Lås Flügger Färg Hagby Trä HusmanHagberg mäklare Husvärme AB Höganäs Kakelcentrum Jan Jägholm Fastighetsmäklare AB Kajkal Markanläggningar Kvalitetsluft AB /74 Kvicktvätt Lannebjers Glasmästeri MäklarCirkeln Mäklarringen i Täby Nautilus Gym & Bad Nordsjö Idé & Design / Täby Färg & Tapet Norrortsmäklarna Proffs- & Fritidsmaskiner Securitas Direct, Mats Falk Svensk Fastighetsförmedling Svenska Termoinstrument Trädfällarlaget Täby Bil- & Båtradio AB Täby Danderyds Lås Täby Nyans AB Vallentuna Glasmästeri VillaVärmeVerkstan - Inglasningar Värdia, Jæger & J:son Besiktningar Gå in på för att se alla våra rabatter och erbjudanden som du som medlem kan ta del av. Gå även in på vår lokala hemsida Visa medlemskort vid köp Rabatter och förmåner gäller ej specialerbjudanden, reapriser, nettoprissatta varor mm. Rikstäckande lista finns hos Villaägarnas Riksförbund. Reservation för förändringar i villkoren. Har du bra idéer? Styrelsen tar gärna emot hjälp eller att du kommer med idéer och förslag som vi kan ta upp i styrelsen för att göra Täby bättre att bo i. Du är välkommen med din insats, även som extraresurs vid enstaka tillfällen. Kontakta gärna på vår mejladress: Medlemsservice Villaägarnas Riksförbund Box 7118, Sollentuna Besöksadress: Villaägarnas Hus, Johan Berndes väg 8 10 tel fax ABC-regionen Box 7120, Sollentuna Besöksadress som ovan. tel fax Bli medlem i Täby Villaägareförening Medlemsavgift 380 kr. Ange kod 1161 Villaägarnas Riksförbund: PG Utgivare Täbykretsen av Villaägarna c/o Karlsson, Tenorvägen 36, Täby swipnet.se Ansvarig utgivare Göran Wahlund, tel/fax Redaktion Per-Axel Liljequist, tel Ulf Carleson, tel Grafisk produktion Anders Kjellberg & Co AB, Tryck Tryckeri AB Orion, Täby Upplaga: ex Distribution Eila Seel, Täby idrottsungdomar och skolklasser Annonser Marie-Louise Sterner Tollerz, VILLAINFO NR 4 NOVEMBER 2010

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för persontrafik

Läs mer

Roslagsbanans utbyggnad

Roslagsbanans utbyggnad Roslagsbanans utbyggnad Trafikförvaltningen/SL satsar på en omfattande kapacitetsförstärkning, som påbörjades redan 2008. Roslagsbanan har genomgått moderniseringar i flera steg och delar av banan har

Läs mer

Täby Villaägareförenings

Täby Villaägareförenings TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2010 Täby Villaägareförenings årsmöte Erik Andersson och Leif Gripestam Årsmötet hölls på Täby Park Hotel och bevistades av närmare ett hundratal medlemmar. Mötet inleddes

Läs mer

Det var en gång För länge sedan

Det var en gång För länge sedan Det var en gång För länge sedan ja för tusen år sedan närmare bestämt, en kvinna som hette Estrid. Det här var på vikingatiden då marken kring Vallentunasjön beboddes av mäktiga släkter. Det var en tid

Läs mer

Bygginformation: Det här bygger vi på Kårstalinjen

Bygginformation: Det här bygger vi på Kårstalinjen Bygginformation: Det här bygger vi på Kårstalinjen Planerade arbeten Under våren 2016 har SL påbörjat förberedande arbeten med ombyggnad av stationen i Roslags Näsby och utbyggnad av dubbelspår på sträckan

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer

Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna

Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 SEPTEMBER 2010 Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna I översiktsplanen 2010-2030 för Täby kommun finns angivet tre stora utbyggnadsområden, nämligen Arninge, Galoppfältet

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2011. Täby Villaägareförening kallar till. Årsmöte. Tisdagen den 12 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2011. Täby Villaägareförening kallar till. Årsmöte. Tisdagen den 12 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2011 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Tisdagen den 12 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 Gamla, nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008. pms 2747 pms 186. Hembygdsföreningens gökotta på Skansberget.

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008. pms 2747 pms 186. Hembygdsföreningens gökotta på Skansberget. TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Tisdagen den 22 april kl 19.00 på Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 Inbjuden gästtalare Lothar Lammertz Ordförande i Täby

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-02-13 3 Yttrande, ersättningstrafik 2014 (KS 2014.029) Beslut Näringslivs- och planutskottet beslutar att

Läs mer

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg Västlänken En pulsåder för det moderna Göteborg HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2 Morgondagens Göteborg Regionen beräknas växa med en och en halv miljon invånare till 2035 Enligt prognoser är vi år 2035

Läs mer

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Regina Kevius. Förstudie Roslagsbanan, etapp 2 KS 2009/0121

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Regina Kevius. Förstudie Roslagsbanan, etapp 2 KS 2009/0121 1(6) KS 2009/0121 Förstudie Roslagsbanan, etapp 2 Sammanfattning Parallellt med den ökande befolkningen i Nordostsektorn erfodras att kollektivtrafiken byggs ut. Stora delar av Roslagsbanan är enkelspårig

Läs mer

Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011

Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2011 Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011 Årsmötet inleddes som vi brukade med ett föredrag i en angelägen fråga för våra medlemmar. Vad kunde vara mer aktuellt

Läs mer

Underrättelse om granskning/utställning av järnvägsplan samt miljökonsekvensbeskrivning tör Roslagsbanan sträckan Hägernäs- Ullna kvarnväg

Underrättelse om granskning/utställning av järnvägsplan samt miljökonsekvensbeskrivning tör Roslagsbanan sträckan Hägernäs- Ullna kvarnväg AB Storstockholms lokaltrafik Projekt och upphandling Program Roslagsbanan 1(1) Datum 20140423 IdenUlel SL20133635 InformllUonss3kerhelsklass K1 (Öppen) vår referens. Maria Olsson 0707751150 Enligt sändlista

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 APRIL 2012. Årsmöte. i Täby Villaägareförening. Torsdagen den 12 april i Hönshuset på Karby Gård

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 APRIL 2012. Årsmöte. i Täby Villaägareförening. Torsdagen den 12 april i Hönshuset på Karby Gård TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 APRIL 2012 Gamla nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till förhandlingarna vid föreningens årsmöte. Karby Gård är en Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta

Läs mer

INBJUDAN TILL VALDEBATT 11/6 Debattkväll med Täbys politiker

INBJUDAN TILL VALDEBATT 11/6 Debattkväll med Täbys politiker Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta kanter inkl undertext, ca 1/6 = 16% av hela bredden TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2014 INBJUDAN TILL VALDEBATT 11/6 Debattkväll med Täbys politiker Täby

Läs mer

arkeolog person som har till yrke att studera hur människor levde för mycket länge sedan

arkeolog person som har till yrke att studera hur människor levde för mycket länge sedan RUNRIKET anhörig person som man är nära släkt med arkeolog person som har till yrke att studera hur människor levde för mycket länge sedan avsluta göra så att något blir klart ben hård del av skelettet

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2009 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Tisdagen den 21 april kl. 19.00 på Täby Park Hotell, Kemistvägen 30 Inbjuden gästtalare är Vice Förbundsdirektör Joacim

Läs mer

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar 2012-10-26 Stockholm Nordost Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Analysenheten, Robert Örtegren Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Regional

Läs mer

Informationsmöte om SL:s utbyggnad av Roslagsbanan 16 maj

Informationsmöte om SL:s utbyggnad av Roslagsbanan 16 maj Informationsmöte om SL:s utbyggnad av Roslagsbanan 16 maj 2011 2011-05-16 1 Deltagare från SL Johan von Schantz Teknisk Direktör/ Programsponsor Ulf Brandt Sektionschef Fastighetsutveckling Stefan Wallin

Läs mer

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Vägplan Samrådshandling oktober 2013 1 Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Väg 268 är en viktig tvärförbindelse mellan Upplands Väsby och Vallentuna/Åkersberga.

Läs mer

Täby Villaägareförenings årsmöte 12 april

Täby Villaägareförenings årsmöte 12 april TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2012 Täby Villaägareförenings årsmöte 12 april Arbetet med att förvandla ett f.d. hönsoch kalkonhus till en trivsam lokal för möten, kalas m.m. utfört av frivilliga krafter

Läs mer

Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby

Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby kommun 1 Välkommen till samråd om Arninge resecentrum

Läs mer

Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby

Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby kommun 1 Välkommen till samråd om Arninge resecentrum

Läs mer

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade.

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. Utges av: Täby Hembygdsförening NYTT Nr 4 Årgång 2 april 2010 Text, bild, layout: lgronwall@tele2.se Ansvarig utgivare: Jan Rosenberg 070-6949988

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Stockholm Arlanda Airport Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Bilaga MKB2.1 Utvecklingsområden för bebyggelse - 1 - Bilaga MKB2.1 Planerade bebyggelseområden.doc

Läs mer

Det nya Täby Plan för Täby kommun 2010 2030

Det nya Täby Plan för Täby kommun 2010 2030 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 SEPTEMBER 2008 Det nya Täby Plan för Täby kommun 2010 2030 Typsnitt Times bold italic gemen för krets och förening höjd = luften mellan logo och linje (tumregel: logobredd 70

Läs mer

Täby kommuns utbyggnad

Täby kommuns utbyggnad TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 DECEMBER 2009 Täby kommuns utbyggnad Ett problem som en del villaägare kan uppleva är avståndet mellan de styrande i kommunen och den enskilde villaägaren. Det kan exempelvis

Läs mer

Den vår de svage kallar höst...

Den vår de svage kallar höst... Den vår de svage kallar höst...... skaldade poeten Erik Axel Karlfeldt. Och visst finns det mycket att uppskatta med hösten friska men lite kalla molnfria soliga dagar, trädens bladverk färgas i varm färgprakt,

Läs mer

Yttrande över Täby kommuns förslag till översiktsplan 2010 2030

Yttrande över Täby kommuns förslag till översiktsplan 2010 2030 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 NOVEMBER 2008 Yttrande över Täby kommuns förslag till översiktsplan 2010 2030 Som vi informerade om i förra numret av VillaInfo har en översiktsplan utarbetats för Täby kommun.

Läs mer

Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad

Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad 1(6) Handläggare Havin Nyqvist 08-6861636 havin.duzgun-nyqvist@sll.se Trafiknämnden 2014-06-03, info punkt 16 SL 2013-4100 Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad Detta ärende är en lägesrapport

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken

Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken MARLENE SJÖDIN SID 1/6 TRAFIKPLANERARE 0858785141 MARLENE.SJODIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken 2013/2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Täbys planprocess fråntar invånarna i Täby inflytande Demokratifråga? Boende i Enebyberg/Danderyd påverkas

Täbys planprocess fråntar invånarna i Täby inflytande Demokratifråga? Boende i Enebyberg/Danderyd påverkas Täby kommun Byggnadsnämnden 183 80 Täby sbn@taby.se Diarienr SBN 158/2009-20 - Detaljplan för Västra Roslags Näsby 2010-08-30 Täbys planprocess fråntar invånarna i Täby inflytande Demokratifråga? Boende

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2012 Höstmöte 18/10 Debatt om det nya Täby Täby håller på att omvandlas. Täby Centrum, Galoppfältet och Arninge ska i framtiden bli en regional stadskärna för Stockholms

Läs mer

Tvärförbindelse Näsby Park - Kista Linjesträckning och utformningsförslag

Tvärförbindelse Näsby Park - Kista Linjesträckning och utformningsförslag Norconsult AB Tvärförbindelse 2016-12-09 2 (21) Tvärförbindelse Beställare: Täby kommun Samhällsutvecklingskontoret Stockholm Beställarens representant: Anna-Ida Lundberg Konsult: Uppdragsledare/ trafikplanering

Läs mer

Framtidens Vallentuna

Framtidens Vallentuna Framtidens Vallentuna Vallentunas vision Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion. 2016-05-31

Läs mer

Årsmöte Onsdagen den 9 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30

Årsmöte Onsdagen den 9 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2014 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Onsdagen den 9 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 Vid årsmötet kommer Villaägareförbundets nyblivne förbundsdirektör

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade.

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. Utges genom Täby Hembygdsförenings fornminnessektion. NYTT Nr 16 Årgång 4 juni 2012 Text, bild, ansvarig utgivare: Leif Grönwall Snart är allt

Läs mer

DEBATT OM DET NYA TÄBY

DEBATT OM DET NYA TÄBY TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 december 2012 DEBATT OM DET NYA TÄBY Täby Villaägareförenings höstmöte den 18 oktober Höstmötet hade i år förlagts till Täby Park Hotel och arrangerats som en debattafton med

Läs mer

Nyhetsbrev sommar 2015

Nyhetsbrev sommar 2015 Annica Nordgren Gruppledare/kommunalråd Tel: 08-5555 90 59 e-post: annica.nordgren@centerpartiet.se Nyhetsbrev sommar 2015 Mina nyhetsbrev innehåller lite axplock av det som hänt, framför allt lokalt i

Läs mer

Du måste reagera snabbt för ditt hem kan vara övertänt på 2 minuter!

Du måste reagera snabbt för ditt hem kan vara övertänt på 2 minuter! TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 DECEMBER 2011 Du måste reagera snabbt för ditt hem kan vara övertänt på 2 minuter! På 1950-talet kunde det ta 15 minuter för en lägenhet att bli övertänd. Möbler och inredning

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-12-12 140 Yttrande, vägplan och detaljplan för Arninge resecentrum samt järnvägsplan för Roslagsbanan,

Läs mer

Välkommen till samråd om Förstudie Tunnelbana till Nacka

Välkommen till samråd om Förstudie Tunnelbana till Nacka Foto: Susanne Walstrom, Istockphoto, rubiphoto Välkommen till samråd om Förstudie Tunnelbana till Nacka I en politisk överenskommelse mellan Stockholms läns landsting, Stockholms stad samt Nacka och Värmdö

Läs mer

DYRT VATTEN I TÄBY. ROT-AVDRAGET-så här fungerar det. En ny dagvattenavgift. När Roslagsvattens septemberfaktura

DYRT VATTEN I TÄBY. ROT-AVDRAGET-så här fungerar det. En ny dagvattenavgift. När Roslagsvattens septemberfaktura TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2009 DYRT VATTEN I TÄBY En ny dagvattenavgift När Roslagsvattens septemberfaktura nyligen kom till Täbys villaägare medföljde en skrivelse från kommunen med information

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2010 Kallelse Årsmöte i Täby Villaägareförening Onsdagen den 14 april kl 19.00 Täby Park Hotell Kemistvägen 30 Gamla, nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

Villaägarnas höga beskattning

Villaägarnas höga beskattning TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2013 Dialog om den nya stadsdelen på galoppfältet Här skulle kunna skapas möjligheter för ett bättre kulturutbud. En naturlig samlingsplats som inte bara är ett shoppingcentrum.

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Sammanfattning av styrelsens yttrande

Sammanfattning av styrelsens yttrande 2014-08-20 1 (8) HSB BRF KALLKÄLLAN Medlem i HSB Stadsbyggnadskontoret Box 2554 403 17 Göteborg YTTRANDE ÖVER DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID MJÖLKTORGET Diarienummer: 0688/09 Styrelsen för HSB Brf Kallkällan

Läs mer

Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382)

Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382) VAXHOLMS STAD Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382) Överbyvägen är ett välanvänt gång- och cykelstråk för

Läs mer

Täbys kommunikationer framöver

Täbys kommunikationer framöver TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2013 Årsmöte 9/4 Tvärbana till Arlanda? Täbys kommunikationer framöver Utvecklingen av kommunikationerna i Täby är en väsentlig fråga för de flesta av Täbys villaägare.

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

2. Vad skulle du vilja skriva för budskap eller berättelse på din runsten? Fundera..!

2. Vad skulle du vilja skriva för budskap eller berättelse på din runsten? Fundera..! 1 av 5 Läxa SO Uppgiften lämnas in v. 5 tisdagen den 31/1 till Cia. 1. Läs först texten om runor s. 2-5. 2. Vad skulle du vilja skriva för budskap eller berättelse på din runsten? Fundera..! 3. Studera

Läs mer

Täby förr och nu Gästtalare Lothar Lammertz

Täby förr och nu Gästtalare Lothar Lammertz TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2008 Täby förr och nu Gästtalare Lothar Lammertz Lothar Lammertz är Täby Hembygdsförenings ordförande, har haft anknytning till Täby sedan 1940-talet och är uppvuxen vid

Läs mer

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. NYTT. Hembygdsförenings fornminnessektion. ISSN 2001-3493. Idag hände det!

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. NYTT. Hembygdsförenings fornminnessektion. ISSN 2001-3493. Idag hände det! FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. Utges genom Täby Hembygdsförenings fornminnessektion. NYTT ISSN 2001-3493 Nr 11 Årgång 5 maj 2013 Text, bild, ansvarig utgivare: Leif Grönwall

Läs mer

Kockumsslingan. Rosengårds herrgård. Svedin Karström

Kockumsslingan. Rosengårds herrgård. Svedin Karström Kockumsslingan Rosengårds herrgård Svedin Karström Första gången platsen kallas Rosengård är 1811 då en man som hette Svedin Karström köpte marken. Det fanns en gård som tillhörde marken och låg sidan

Läs mer

hetaste frågan i höstens val. Var står partierna? Följ den politiska debatten! FASTIGHETSSKATT = OTRYGGHET

hetaste frågan i höstens val. Var står partierna? Följ den politiska debatten! FASTIGHETSSKATT = OTRYGGHET Medlemstidning Nr 2 Sommar 2006 BOENDESKATTERNA hetaste frågan i höstens val. Var står partierna? Följ den politiska debatten! FASTIGHETSSKATT = OTRYGGHET På insidorna Förhandsinformation om demonstrationen

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304

Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304 2011-08-04 Kommunstyrelsen Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304 Trafikverket har fått i uppdrag

Läs mer

LindhagaBladet Sep 2009

LindhagaBladet Sep 2009 LindhagaBladet Sep 2009 Ordförande Kaj Lautinen Axgatan 131 27 09 62 V ordförande Tommy Södervall Axgatan 77 87 77 71 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 87 14 43 Sekreterare Viktoria Edvardsson Axgatan

Läs mer

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN Innehåll Bakgrund... 2 Översiktskarta... 3 Nulägesbeskrivning... 4 Alternativ 1... 6 Alternativ 2... 9 Alternativ 3... 12 Alternativ 4... 15 SWECO VBB G:a Rådstugug. 1, 602 24 Norrköping Telefon 011-495

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Förbifart Stockholm. Hur påverkas vi i Västerort?

Förbifart Stockholm. Hur påverkas vi i Västerort? Förbifart Stockholm Hur påverkas vi i Västerort? Göran Bernefors Ledamot i Arbetsgrupp Förbifart Stockholm Ledamot i Vinsta Villaägare Förening http://vinsta.abc.villaagarforening.se Med tunnel under

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

STARTPROMEMORIA FÖR FRAMTAGANDE AV PROGRAM FÖR MÄLARBANAN

STARTPROMEMORIA FÖR FRAMTAGANDE AV PROGRAM FÖR MÄLARBANAN 2011-20093-53 STADSBYGGNADSKONTORET SID 1 (5) 2008-11-2325 Handläggare: Eric Tedesjö Tfn 08-50827569 Till Stadsbyggnadsnämnden STARTPROMEMORIA FÖR FRAMTAGANDE AV PROGRAM FÖR MÄLARBANAN Förslag till beslut

Läs mer

Detaljplan LIS-område Madkroken, del av Nottebäck

Detaljplan LIS-område Madkroken, del av Nottebäck Alida Ottosson 0474-470 68 alida.ottosson@uppvidinge.se 9 2016-01-20 Dnr: Se nedan 1(1) Till Miljö- och byggnadsnämnden Återkallande av planuppdrag Ärenden: 3 planuppdrag Miljö- och byggnadsnämnden har

Läs mer

Täby Villaägareförening

Täby Villaägareförening Medlemstidning Nr 1 Vår 2006 Täby Villaägareförening kallar till ÅRSMÖTE onsdagen den 29 mars kl 19.00 Täby Park Hotell Kemistvägen 30 Inbjuden gästtalare Hans Lemker förbundsdirektör på Villaägarnas Riksförbund

Läs mer

Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan

Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2013 Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta kanter inkl undertext, ca 1/6 = 16% av hela bredden Täby

Läs mer

Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet

Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet RADONGUIDEN Det vore så mycket lättare, om radon var grönt... Radon märks inte. Men det kan vara skadligt för din hälsa. I den

Läs mer

Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg. En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt

Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg. En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan Järna

Läs mer

Granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad Sträckan Duvbo Spånga. Välkommen!

Granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad Sträckan Duvbo Spånga. Välkommen! Granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad Sträckan Duvbo Spånga Välkommen! Vi vill bjuda in dig till granskning av Trafikverkets järnvägsplan. Mälarbanan ska byggas ut från två spår till fyra

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

Vad är Mölndal? www.molndala.com

Vad är Mölndal? www.molndala.com Vad är Mölndal? 61 610 invånare 6000 företag, nettoökning 100/år de senaste 10 åren 35 300 arbetsplatser, ca 50% i Åbro centrala Mölndal Nettopendling + 4 800 personer 22% tillverkning, 20% handel, 17%

Läs mer

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag Information om Plan- och bygglagen i din vardag 2 Titel: Information om Plan- och bygglagen i din vardag Upplaga: 2 Illustrationer: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket ISBN (pdf): 978-91-7563-028-1 Boverket

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Banverkets planering Behov, Idé, efterfrågan När vi planerar nya järn vägar sker det i flera steg. Först analyseras brister och Idéskede Förstudie lösningar i ett idéskede. Idéer som inte bedöms genomför

Läs mer

Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra. Underlag för planuppdrag

Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra. Underlag för planuppdrag Detaljplan för del av fastigheten Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att utveckla Ödåkras västra delar

Läs mer

Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Spånga Barkarby

Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Spånga Barkarby Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Spånga Barkarby Granskning 26 januari 23 februari 2015 Öppet hus: tisdag den 10 februari 2015 kl. 17 20 Plats: Trafikverket,

Läs mer

2009-06-12 1. För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon 073-77 88 102

2009-06-12 1. För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon 073-77 88 102 1 Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-11-26 Pressinformation inför teknik- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr C 4/11 Stockholm Aktbilaga 34 2011-02-08

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr C 4/11 Stockholm Aktbilaga 34 2011-02-08 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr C 4/11 Stockholm Aktbilaga 34 2011-02-08 MARKNADSDOMSTOLEN Christer Fallenius, ordförande, Lars Borg, Lennart Göranson och Anders Stenlund PROTOKOLLFÖRARE OCH FÖREDRAGANDE

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Tre minuter om Citybanan. pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare

Tre minuter om Citybanan. pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare Tre minuter om Citybanan pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare 1. Bra för dig Din genväg i vardagen Förseningar och trängsel i tågtrafiken beror på att dagens järnvägsspår i Stockholm inte

Läs mer

Sammanställning från workshop 2013-10-05

Sammanställning från workshop 2013-10-05 2013-11-08 1 (5) Sammanställning från workshop 2013-10-05 Sammanfattning Inom ramen för arbetet med att ta fram ett planprogram för området kring Älta centrum genomfördes en tretimmars workshop den 5 oktober

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost 2013-09-10 Handläggare: Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Enheten för samhällsplanering Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Länsplan

Läs mer

Inledning 1. Upphandlingsprocessen 2. Detaljerade beskrivningar av inkomna offerter 3. Bryggruppens rekommendation till utförande 7

Inledning 1. Upphandlingsprocessen 2. Detaljerade beskrivningar av inkomna offerter 3. Bryggruppens rekommendation till utförande 7 Husarö Östergårds samfällighetsförening Bryggruppen 2006-11-06 Utvärdering av inkomna offerter för byggnation av bryggor på Husarö, och samt bryggruppens rekommendation till utförande och finansiering

Läs mer

Gillinge STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Göran Werthwein

Gillinge STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Göran Werthwein Gillinge Kompletterande arkeologisk utredning av objekt 1 inför planerat vägombygge vid Gillinge, Angarns socken, Vallentuna kommun, Uppland.. Göran Werthwein Rapport 2001:24 STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM Gillinge

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

fört vid Årsmöte i Stureby Villaägareförening upa, tissdagen den 23 april 2013, kl 19.00 Närvarande: 53 medlemmar inkl styrelsen 15 icke medlemmar

fört vid Årsmöte i Stureby Villaägareförening upa, tissdagen den 23 april 2013, kl 19.00 Närvarande: 53 medlemmar inkl styrelsen 15 icke medlemmar PROTOKOLL fört vid Årsmöte i Stureby Villaägareförening upa, tissdagen den 23 april 2013, kl 19.00 Plats: Sturebyskolans aula Närvarande: 53 medlemmar inkl styrelsen 15 icke medlemmar Föredragningslista

Läs mer

Trassel och tråd i Täby

Trassel och tråd i Täby TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 SEPTEMBER 2011 Trassel och tråd i Täby Telias fibernätutbyggnad, ett stolpskott Några citat från inblandade parter. TeliaSonera/Skanova: Mycket har förändrats på 100 år då telelinjerna

Läs mer

Ny väg 268 E4 Grana. Samrådshandling för val av lokalisering Vägplan

Ny väg 268 E4 Grana. Samrådshandling för val av lokalisering Vägplan Ny väg 268 E4 Grana Samrådshandling för val av lokalisering Vägplan 1 Syfte Ny väg alternativt ombyggnad av befintlig väg 268 mellan E4 och Grana Trafikverket utreder sedan några år hur man kan förbättra

Läs mer

att överlämna ärendet till samhällsutvecklingsnämnden utan eget ställningstagande.

att överlämna ärendet till samhällsutvecklingsnämnden utan eget ställningstagande. Samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-08-17 62 TrähusEtt.se SUN-2015/529 Beslut Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till samhällsutvecklingsnämnden utan eget ställningstagande.

Läs mer