Villaägarnas höga beskattning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Villaägarnas höga beskattning"

Transkript

1 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2013 Dialog om den nya stadsdelen på galoppfältet Här skulle kunna skapas möjligheter för ett bättre kulturutbud. En naturlig samlingsplats som inte bara är ett shoppingcentrum. Synd att Täby Galopp försvinner. Det är Täby Galopp som satt Täby på kartan i landet. Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta kanter inkl undertext, ca 1/6 = 16% av hela bredden Information och dialog i utställningsrummet i Täby Centrum. Det är några röster från den dialog om den nya stadsdelen på galoppfältet som genomförts under sommaren och hösten. Runt 3000 synpunkter har samlats in. Sammanställningen av svaren är ännu inte klar men det Täby kommun hunnit få fram är att kollektivtrafik ses som något väldigt viktigt att prioritera, inte enbart på galoppfältet utan i kommunen som helhet. Många vill se att det ska skapas ett rikt utbud av restauranger, caféer och butiker i den nya stadsdelen. Dels för att göra området levande, dels för att skapa ett bättre utbud än vad som idag erbjuds i Täby. Fortsättning på sid 2 Höstmöte den 23/10 på Täby Park Hotel Villaägarnas höga beskattning Många villaägare minns flyttar. Sämre boende och lägre till- växande familj, eftersom de äldre inte säkert än idag växt är konsekvenserna. Till detta de höga villaskatternnationell jämförelse mycket lågt små- bidrar även att vi har ett vid en inter- baserade på husbyggande i vårt land. fastighetens Detta kommer Jakob Eliasson, taxeringsvärdeningen på Villaägarnas Riksförbund, som är chef för intressepolitiska avdel- Typsnitt Times bold italic gemen för krets och förening höjd = luften mellan logo Om och grannen 70 mm, råkade text 14 pt.) göra för dess konsekvenser såväl för linje att informera om och dessutom redo- (tumregel: logobredd (Krets undantagsvis få versal ett bra om läslighet pris så den kräver) enskilda villaägaren som för samhället som sådant. Jakob Eliasson, Region versal rak vid fet text försäljning av sin samhällspolitisk chef Fristående används om logon är så liten (<45 mm) villa åkte att din text villataxering blir oläslig (<9pt). och därmed fastighetsskatt Fristående också upp. där Fortfarande flera organisationsdelar Kom till Täby Park Hotel, är dock presenteras villaägarna tillsammans. utsatta för en vid internationell jämförelse kraftig beskattning. pms 2747 Sverige skiljer exempelvis ut sig pms genom 186 att kapitalvinsten cmyk cmyk vid försäljning av den egna bostaden beskattas betydligt högre i Sverige än i andra länder. Vi har vidare en s.k. stämpelskatt, som består av lagfartsavgift och pantbrevsskatt. Summan av dessa senare skatter uppgick för småhusägare till ca 3.1 miljarder kronor under De totala pms-färger skattekostnaderna röd 186, blå för 2747 stämpelskatt/överlåtelseskatt undertexter times och new roman kapital- fetkursiv skatt är i stort sett betydligt högre i Sverige än i jämförbara länder. Detta betyder inte bara högre kostnader för villaägaren. Det medför också en mindre rörlighet och därmed en inlåsning på bostadsmarknaden. Äldre blir inlåsta i husen och yngre kan inte flytta in i ett boende som passar en (Kemistvägen 30) den 23 oktober kl Du får då information om villaskatter, lite kaffe med dopp och möjlighet att säga vad du tycker. Ordförandens spalt 2 Varför vara med i en villaägareförening? 3 Visste du att 3 Grannsamverkan 4 Bredband via fiber 5 Hur sköter sig Alliansen? 7 Politikerna svarar 7

2 LEDAREN Ordföranden har ordet Hej alla villaägare! Nu har vi haft kyrkoval, ingen trängsel vid valurnorna direkt. Ett år till riksdagsvalet. Ett val som betyder en del för oss villaägare, vi måste se upp med vad de olika partierna kan komma med. Det är lätt att komma med pålagor i olika form. Jag var inbjuden till medborgardialog angående utbyggnaden av Galoppfältet, mycket intressant. Det var villaägareföreningarna i Täby som var inbjudna, vi var väl ca 12-15st personer som närvarade plus kommunens representanter. Vi fick fylla i ett färdigt frågeformulär och dessutom skriva egna svar. En av frågorna var varför flyttade just jag dit jag bodde, dvs. orsaken till att jag valde just mitt boende. Det fick mig att tänka efter vad gjorde att jag valde det hus jag bor i nu? Tankarna for i väg men landade på familjen och barnen. Jag ville bo på en plats där familjen och barnen kunde känna sig trygga och få en bra uppväxt, bra lekpark, dagis och skolor, natur inpå knuten samtidigt som vi som förvärvsarbetade kunde komma någorlunda hyggligt till våra jobb. Samt en bra kommun skattemässigt. Täby var den kommunen för oss. Mina svar på frågorna, det var en rad frågor i formuläret, skall omsättas till underlag för att styra så utbyggnaden av galoppfältet skall bli bra som möjligt. Utbyggnaden av Galoppfältet påverkar oss i allra högsta grad indirekt för att det flyttar in ca där och ca fler invånare till Täby till Infrastukturen med vägar och allmänna kommunikationer måste absolut byggas ut i samma takt som byggandet. Miljöaspekten är mycket viktig samt att våra grönområden inte får förstöras. Vi måste behålla staden på landet. Bernt Karlsson. Fortsättning från sid 1 Täby har för första gången en omfattande dialog i ett tidigt skede av ett stadsbyggnadsprojekt. Just nu studerar vi ett spann mellan bostäder, kombinerat med flera tusen arbetsplatser på galoppfältet. En mer exakt siffra att studera vidare kommer vi att landa i inom kort. Men det här innebär att Täbyborna kan vara med och påverka områdets utveckling i ett tidigt skede. Vi har bjudit in till en Dialog med elever på Åva gymnasium. ordentlig dialog för att få in så många synpunkter kring områdets utveckling som möjligt, säger stadsarkitekt Per Lagheim. Dialogen har genomförts på olika sätt. Digitala och tryckta enkäter har funnits tillgängliga på olika platser i kommunen, exempelvis på samtliga bibliotek. Politiker och tjänstemän har funnits tillgängliga i Täby centrums utställningsrum vid sex tillfällen. Dels för att medborgarna ska ha chans att ställa frågor om galoppfältet men också för att komma med synpunkter på hur de ser att området borde utvecklas. Därutöver har flera möten ordnats där medborgarna gruppvis kunnat arbeta fram idéer till hur den nya stadsdelen skulle kunna utformas. Mötena har ordnats till exempel på Gribbylunds öppna förskola, seniorcenter, huvudbiblioteket och Tibble gymnasium. Det är allt från villaägare i kommunen, gymnasieungdomar, barnfamiljer till seniorer som sagt sitt. Vi jobbade med arbetsböcker i grupp. Det var väldigt roligt. Vår grupp jobbade med spännande arkitektur, berättar Karin Andersson som var med på ett av de första dialogmötena. I dialogen tog grupperna fram sin bild av Täby idag. Vad som är bra och inte borde förändras, men också vad som är sämre. Sen pratades det självklart en hel del om framtiden och vad som är viktigt i en ny stadsdel som galoppfältet. I gruppövningen ingick även att gemensamt försöka prioritera bland det man tyckte var allra viktigast för att galoppfältet ska bli en så bra stadsdel som möjligt. Det här är ett enormt spännande arbete. Jag hoppas att Täbyborna uppskattar att vi har den här ambitiösa dialogen. Vi har fått in närmare 3000 synpunkter och det är väldigt bra. Det ska bli intressant att gå igenom alla idéer som medborgarna haft. Men vi vet redan nu att till exempel vissa vill att det byggs många bostäder på galoppfältet medan andra hellre ser att det inte blir så tätbebyggt. I slutändan är det kommunens politiker som avgör hur det ska bli, säger Per Lagheim. I början av år 2014 kommer Täby kommun att redovisa vad medborgarna tyckt under dialogen. I samband med det ordnas även informationsmöten om galoppfältets strukturplan och programarbetet. Programsamråd beräknas ske i början av Tidigast år 2015 planeras bygget på galoppfältet starta. En färdigbyggd stadsdel kommer inte att kunna skönjas förrän runt Det tar tid att bygga en levande och hållbar stadsdel. För mer information, kontakta stadsarkitekt Per Lagheim, Kristina Eineborg Kommunikations och Näringslivschef i Täby Kommun De pågående och kommande stora utbyggnaderna i Täby berör de flesta Täby-bor på ett eller annat sätt. Många har därför säkert synpunkter på utbyggnaderna. Det kan gälla kommunikationer, grönområden, miljöfrågor, arkitektur, tillgång till rekreation och idrott och mycket mera. För att dessa åsikter inte skall komma till uttryck först då utbyggnaderna är klara har Täby kommun tagit ett lovvärt initiativ med en medborgardialog om de aktuella utbyggnaderna av galoppfältet. I vidstående artikel har Kristina Eineborg, som är kommunikations- och näringslivschef i Täby kommun, beskrivit det aktuella projektet för den planerade utbyggnaden på galoppfältet. 2 VILLAINFO NR 3 OKTOBER 2013

3 Varför vara med i en villaägareförening? Det finns flera skäl för att vara med i en villaägareförening ingående i Villaägarnas Riksförbund. Det första och det för många väsentligaste är att det är lönsamt. Rabatter som olika leverantörer kan ge medlemmar i en villaägareförening överstiger i många fall klart årsavgiften. Du kan även få hjälp med rådgivning av olika slag inom områden som arkitektur, brandsäkerhet, eldstäder och sotning, geoteknik, juridik, VVS, boendeekonomi, byggnadsteknik, energi, inredning och trädgård. Planerar Du för några hantverksarbeten kan Du söka leverantörer på sajten där finns för varje bransch ett antal leverantörer, som uppfyller ett flertal krav. Du får även Magasinet Villaägaren med 5 nr/år. Värde 245 kr. Med den utbyggnad som pågår i Täby f.n. och under de närmaste decennierna kan man som medlem i en villaägareförening få direktinformation om aktuella projekt och om man så önskar medverka till att påverka den kommande utbyggnaden. Riksförbundet är även engagerade i övergripande frågor. En sådan var den dryga villabeskattningen, där en förändring kom till stånd mycket tack vare insatser från förbundet. Under de senaste åren har de höga elkostnaderna varit en väsentlig fråga. Här sker ständigt en bevakning av frågor väsentliga för villaägarna såsom bostads-, energioch skattepolitik. Genom att vara med i en villaägareförening ger Du även ett bidrag till dessa aktiviteter. Är Du intresserad av att bli medlem i Täby Villaägarförening gäller följande: Inbetala kr 405:- på PG (Villaägarnas Riksförbund) Ange namn och adress Ange kod 1161 Om inbetalning av medlemsavgiften sker under hösten gäller medlemskapet hösten 2013 och hela Per-Axel Liljequist Visste Du att pensionärstidningen Veteranen nyligen hade en artikel om bostadstillägg för pensionärer? Du kanske har rätt till sådant? Läs den på vi i Täby inte behöver frukta böter viten från kommu nen ifall vi inte hållit snyggt på kommunal (!) mark? Jo, Du ser rätt! Men vi har känt oro Ty en kommuntjänsteman har cite rats sägande att ansvaret för snöröjning mm på viss kommunal mark inte var Täbys - utan fastighetsägarens! (Lokaltidningen MittI, täby-editionen, , sid 35.) Tillskriven av oss förkla rade tjänstemannen att egnahemsägare inte ingår i den grupp av fastighetsägare som enligt kommunens beslut ansvarar för snö röjning och sandning av gångbanor - dvs på kommunens mark. Det lugnade. T ex Trelleborgs villaägare har det värre: Famil jen A kunde läsa följande: Som fastighetsägare är det du som ansvarar för att gångbanan runt huset hålls ren så att fotgänga re kommer fram utan problem. (Ur Villaägaren nr , sid 63.) vi välkomnar att VillaInfo och enskilda artiklar sprids vidare, om källan anges? detta är en återkommande spalt i VillaInfo dit Du som läsa re/medlem är välkommen att lämna egnahemsanknutna tips? Skriv kort! - till det som Du vill att vi ska ta in här. (Det sker - i regel utan att namn anges.) 6691/01 ISO/TEC (B) Ackrediterad verkstad Vi lagar och godkänner de anmärkningar du fått hos Svensk Bilprovning Det går lika bra att investera i energisnål bergvärme under vintern som övriga året* Kontakta oss, så hjälper vi dig. *Vid extrem kyla är det lämpligt att vänta någon dag tills vädret blir lite mildare. Men det håller din IVT-återförsäljare koll på. EnergiKomfort AB Nyhet! Sveriges effektivaste bergvärmepump. IVT PremiumLine EQ Ritarslingan 22, Arninge, tel Boka din nästa service på Öppet: Vardagar 8 18, lunch VILLAINFO NR 3 OKTOBER

4 GRANNSAMVERKAN Utvärdering av GSV-bilen GSV-bilen i Täby har nu kört i fyra månader och alla vardagar under sommarmånaderna sedan starten den 6 maj, vilket i sig är en bedrift. Vid några tillfällen har även bilen rullat nattetid. Vilka erfarenheter har vi gjort så här långt och vilken nytta gör bilen? GSV-bilen har gjort en hel del iakttagelser av skumma personer och bilar som rapporterats till polisen men vi kan inte säga med säkerhet att vi förhindrat inbrott även om det inte kan uteslutas då bilen cirkulerat i hela Täby dagtid, den tid då de flesta inbrott sker. Vissa iakttagelser av skadegörelse, skrotbilar och andra defekter i gatumiljön har noterats och rapporterats tillbaka till kommunen och NCC. Bilen har alltså gjort en viss nytta genom alla dessa iakttagelser men räcker det för att motivera en fortsättning efter provperioden? Svaret är troligtvis nej, men utvecklingsgruppen för GSV ser en annan positiv effekt av bilen som gör att vi starkt lutar åt att vi ska fortsätta. Grannsamverkan i Täby av idag har ingen egentlig huvudman utan drivs genom en löslig samverkan mellan Närpolisen, Trygg i Täby, Villaägareföreningen och enskilda GSV-initiativ ute i olika delar av kommunen. Utvecklingsgruppen som är en fristående informell grupp utan något egentligt uttalat mandat arbetar med egna initiativ för att utveckla och stimulera GSV i kommunen. Vi ser GSV-bilen som en stark symbol för en gemensam Grannsamverkan i hela Täby. Du köper din klippo hos... Priser från 3.900:- Skog - Trädgård - Verkstad Bryggare Bergs väg Enebyberg Tel Genom bilen och dess patrullerande kommer många invånare i kontakt med begreppet Grannsamverkan, träffar likasinnade, utbyter erfarenheter, stimulerar varandra och inte minst får en naturlig kontakt med polisen i Täby. Samtidigt stimuleras lokala initiativ att bilda nya grannsamverkansområden. Genom bilen har vi också möjlighet att få återkommande publicitet vilket stärker begreppet Grannsamverkan. Brottsutvecklingen i Täby under 2013 har gått i fel riktning med ökad otrygghet i samhället som följd. Utvecklingsgruppen inser att denna utveckling inte kan vändas genom enbart ökade polisinsatser, utan det är upp till varje villaägare/invånare att genom ett starkt engagemang i lokal grannsamverkan försvåra för inbrottstjuven och samtidigt hjälpa polisen med iakttagelser. Vår devis Uppmärksamma Agera Larma har väl aldrig gällt i så hög grad som denna sommar. För att föra ut begreppet grannsamverkan och stimulera grannsamverkan i Täby är GSV-bilen därför en billig investering som gör nytta. Projektets huvudintressenter är polisen, kommunen, NCC, våra sponsorer (Stockholmsregionens Försäkrings AB, NCC och Europeiska Motor-Toyota Center) och inte minst alla våra grannsamverkare. Inför ett avgörande om vi ska fortsätta är det angeläget att alla huvudintressenter kommer in med synpunkter på projektet GSV-bilen i Täby. Anders Jagraeus tele2.se Vad har GSVbilen rapporterat under perioden 6 maj t o m 31 augusti? - bilen har rullat varje vardag fr. o m 6 maj. Vid sex tillfällen har nattpatrulleringar utförts. Vid två av dessa tillfällen har ytterligare 2 privatbilar rullat. Sammanlagt har det körts ca 700 mil - ett flertal kontakter har tagits med boende för kontroll att allting är ok (nycklar kvar i ytterdörren, öppna dörrar, fönster som stått öppna när husägaren inte varit hemma osv) - på samma sätt har ett flertal kontakter tagits med villaägare för spridande av GSV-budskapet - ett tiotal skrotbilar har rapporterats - noteringar har gjorts om ca 10 bilar som framförts trots att de haft körförbud - fem noteringar finns om asfaltläggare från de brittiska öarna (UKregistrerade) - sju noteringar om bilar som framförts på ett misstänkt sätt - fyra noteringar om trafikhinder - ett antal klotternoteringar - rapport om buskörningar nattetid - rapport om spontanträff med villaägare som varit vittne till nattligt försök till villainbrott med bl.a. bra signalementsuppgifter på misstänkt gärningsman - stött på tappad dokumentväska med bl.a. dator, pass - kunde efter kontakt omgående återlämnas till tacksam ägare Lars Björkman 4 VILLAINFO NR 3 OKTOBER 2013

5 BREDBAND Sugen på bredband via fiber? Teknikutvecklingen går fort hade 2% av oss tillgång till Internet, 2012 var siffran nästan 90%. Nu är det onlinespel, play-tv samt nedladdning av filmer som gör att man börjar uppleva hastigheten som långsam. Och när barnen spelar online vill de inte att linan laggar, då förlorar man i regel mot motståndaren. Det är kanske hög tid att skaffa fiberanslutning? Än så länge är det ganska få av oss som har tillgång till bredbandshastigheter på Mbit/s. Regeringen har i sin bredbandsstrategi från 2009 målet att 90 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sek år Många kan idag få 100/10 via sitt kabel-tv nät. Installation av fiber är bara i sin början. Och än så länge finns inga tv-apparater som klarar tv via fiber utan extra box. Och det är en myt att kopparnäten är på väg bort, tvärtom ger de med ny teknik kombinerat med mobilmaster fler möjligheter till bredband. Finns fiber redan utanför din fastighet? På varje bredbandsleverantörs hemsida finns sökmöjligheter där man snabbt får besked om vad leverantören kan leverera till din adress. Uppgifter om fiberdragningar finns även på bredbandskartan, Där finns dock oftast inte nät på privat mark, eller kabel-tv nät angivna. Fiberdukt Vad behöver jag? Bredbandshastighet anges t ex 100/10 Mbit/s Första siffran, här 100, är hastigheten nedströms, den hastighet man tar emot filer med. Uppströmshastigheten, här 10, är intressant om du spelar onlinespel eller sänder tunga filer. Med följande hastigheter kan du idag: 2 Mbit/s: Läsa och sända e-post. Kan fås via kabel-tv och telejacket. 6-8Mbit/s: Strömma musik, surfa, läsa och sända e-post, chatta och betala räkningar. Kan fås via kabel-tv och telejacket /10 Mbit/s: Surfa snabbt, spela online, strömma tv och musik. Är minimi rekommendation när man är flera i hemmet som delar på anslutningen. Kan fås via kabel-tv nät och fiber, vissa även via telejacket Mbit/s eller högre, som 100/10, är hastigheter som passar hushållet som spelar online, strömmar film i hd och laddar ner tunga filer samt har flera olika konsoler igång samtidigt. Kan fås via kabel-tv och fiber. Priser för fiberanslutningar Om man vill investera i en egen fiberlina så råder mycket hysch-hysch runt priserna vilket försvårar för oss konsumenter. Dessutom är beslutstiden på erbjudanden oftast mycket kort, ibland mitt under semestertider. Utan tvekan kommer de aktörer som öppet annonserar ut sina priser och avtalsvillkor att vinna mycket i förtroende. Marknaden är stor, det finns ca 2 miljoner villor i Sverige. Aktörerna bearbetar olika delområden i taget. Vi återkommer i nästa nummer av VillaInfo med uppgifter om de olika leverantörernas priser samt om villkor m.m. I din trädgård: Gräv själv och spar pengar. Fiberanslutningen kan antingen dras i redan befintliga rör, som luftledning Går du i säljtankar? Ta del av din medlemsförmån, kontakta SkandiaMäklarna Täby MÅLAT ÄR VACKERT! SÄTT FÄRG PÅ DINA SNICKERIER! Upptäck Lady Supreme Finish från Jotun färgen som ger dina snickerier en vacker yta. Telefon: , TÄBY: Fogdev 4. Tel: Öppet: Vard Lör Sön Täby Färg & Tapet VILLAINFO NR 3 OKTOBER

6 BREDBAND eller grävas ner i nya rör. Det är brukligt att man i första hand använder sig av redan befintlig kanalisation. Samtliga sätt är godkända för s.k. robusta nät. Men får du en offert med en mycket hög grävkostnad på din tomt kan du genom att gräva själv få ned installationskostnaden, något som de flesta kommuner också informerar om på sina hemsidor. Då kommer du ner till en total installationskostnad på ca kr. Har du exempelvis enbart tre meter som ska grävas på din tomt är ju en grävkostnad på kr till kr, som förekommit i Täby sommaren 2013 orimligt högt, gräv då själv eller anlita någon annan. Schaktet för en ny ledning ska vara minst 40 cm djupt. För grunt påverkar framtida planteringar av träd och annat i ledningens närhet. Djupet räknas från kabelns ovansida. Själva fiberdukten är mycket tunn, varför schaktet inte behöver vara brett, ett Fotbollsböj spadtag brett räcker gott. Akta träd och buskars rötter, rötter med >d=50 mm får inte kapas. Är ditt hem säkert? Vi har alla typer av larm och låssystem, passersystem, galler och gallergrindar. Servicestation för Ensta Lås vid Täby Centrum Biblioteksgången 2 Butik och servicebilar Tel Mobil För att gräva i vanlig gräsmatta behövs en bra kantskärare (Wolf Geräte har en mycket bra i stål som håller i en generation), en bra spade och en grep. Om tomten är stenig kan du eventuellt behöva ett spett. Leverantören färgmarkering av ledningsdragningen anger mitten av rännan. Börja med att kantskära i gräset längs ena sidan. Skär sedan upp längden i delar om ca 30 cm. OBS! Den andra långsidan ska inte vara kantskuren! Nu kan du lätt vika upp gräsmattan på ena sidan och lägg jorden på andra. Detta knep underlättar när du ska lägga tillbaka gräset efter att dukten är nedlagd. Alla böjar i schaktet ska vara mjuka, radien får inte understiga 30 cm, en fotboll ska få plats. Detta är viktigt för att minimera eventuellt slangbrott och problem vid blåsning av fiberkabeln. Schaktningsdiket ska avjämnas och vara rensat från vassa stenar. För att undvika att slangen skadas, läggs i botten av schaktet, och senare över slangen, sand/grus med maximal kornstorlek om 20 mm och det ska vara helt fritt från vassa stenar. Gröna rör För att underlätta dragning av fiberslangen, samt skydda den extra, kan du lägga ner ett kabelplaströr eller en PEM-slang med en diameter av 50 mm som fiberslangen sedan kan dras igenom. Dessa rör är billiga och finns att köpa på varje byggvaruhus. Glöm inte draglina, orange murarsnöre fungerar bra. Leverantören brukar sedan lägga själva fiberslangen, och tillhandahålla varningsnät. Vid återfyllning ska det gröna varningsnätet läggas 20 cm ovanför slangen. Det ska vara det första som en grävmaskin träffar på och det indikerar att grävning inte får ske. ROT-avdrag Om du inte gräver själv kan du vara berättigad till ROT-avdrag. Det är enbart mantids grävning för din egen lina som kan vara berättigad till ROT-avdrag. Maskintid får inte räknas in i underlaget, ej heller grävning för andras ledningar på din tomt. Den maximala grävkostnaden får man fram genom att ta leverantörens angivna maximala ROT-avdrag x 2. Svensk Infrastruktur AB använde sig sommaren 2013 av främst två ROTavdrag, och kr, Teknikbyrån i Sverige AB angav kr. Övriga använder sig inte av ROTavdrag. Din tomts grävkostnad går lätt att räkna fram. Svensk Infrastruktur AB har angivet att de sommaren 2013 tar 500 kr inkl moms per timme för extra grävning. Då extra grävning alltid är dyrare är ett rimligt timpris för vanlig grävning i mjukmark 400 kr. Kontrollera grävsträckan + faktisk grävtid för din anslutning (ej för andras ledningar på din tomt). Det går snabbt att lägga ner fiberdukten och lägga tillbaka jorden. Enligt besiktningsmän gräver man ca 3 meter i timmen. Du ska betala mot faktura som noga anger vad du har beställt och erhållit. Orderbekräftelse är inte en faktura! Enligt skattejuristen Pia Blank Thörnroos på Skatteverkets rättsavdelning, ska du, om du har kunskap om att det i underlaget för ROT omfattar arbete som inte är ROT-berättigat, senast vid självdeklarationen ange detta till Skatteverket. Även kunden har ett ansvar för att skattereduktionen beräknas på rätt arbete. Om du som kund redan i samband med att arbetet utförs upptäcker att skattereduktionen är felberäknad så bör du givetvis påpeka detta för utföraren och klargöra att skattereduktion ska medges med rätt belopp. Skatteverket hade per ingen överenskommelse med aktörer på marknaden om hur grävkostnaden ska fördelas vid ett angivande av fast pris. Det existerar alltså ingen modell för ROT-avdrag vid fiberinstallation, ej heller någon överenskommelse om schablonberäknad arbetskostnad. Text och foto: Kerstin Engstrand 6 VILLAINFO NR 3 OKTOBER 2013

7 Hur sköter sig Alliansen för Täby? Täbys tre första år med Alliansen vid makten kan nu överblickas. Kommunens årsredovisning för 2012 och siffrorna i Verksamhetsplan 2013 ger en hygglig bild av läget. Skatten som kommunen får in överstiger Mkr per år och ökar med drygt 100 Mkr årligen. I den löpande driften förbrukas hälften av pengarna till inköp av verksamhet och tjänster. Mindre än en tredjedel går till anställdas löner. Driftbudgeten är i balans, vilket Alliansen uttolkar som att hushållningen är god. Täby har emellertid ett stort pågående investeringsprogram, som tyvärr inte är i balans. Störst problem är det med Centrumprojektet. Aldrig förr har det i Täby förekommit kostnadsöverdrag med så stora belopp som nu uppstått. Beslutet att påbörja projektet fattades av fullmäktige på nivån 600 Mkr. Beloppet visade sig dock vara en dålig schablonberäkning, som senast uppjusterats till Mkr. Slutnotan kan bli ännu högre. Fördyringarna är mångdubbelt större än överskotten i driftbudgeten. Sammantaget har därmed Alliansens år vid makten lett till en betydande försämring av kommunens ekonomi. Utöver sitt ekonomiska misslyckande med Centrumprojektet tycks också Alliansen ha slarvat med själva upphandlingen. I värsta fall kan konkurrensverket komma att utdöma ett bötesbelopp på flera miljoner för att kommunen inte följt upphandlingsför- INSÄNDARE ordningens bestämmelser. Det skulle belasta Täbys ekonomi ytterligare. Alliansen har i sitt program från 2010 lovat att bromsa kommande investeringar om fördyringar skulle inträffa. Lämpligt vore då att skjuta på bygget av nytt kommunhus på tomten intill biblioteket i Täby Centrum. Det är återigen ett stort och riskfyllt byggprojekt, som med dålig upphandling kan bli mycket dyrare än det avsatta beloppet 443 Mkr (plus inventarier). Två saker bör nu ske för att undvika ytterligare belastning av Täbys ekonomi. Det första är att den slutliga totalkostnaden för Centrumprojektet och orsakerna till det ekonomiska misslyckandet fastställs. Det andra att entreprenörerna som ska utföra bygget av det nya kommunhuset så långt möjligt lämnar anbud i fasta priser. Redan 443 Mkr är mycket för detta bygge. Täby måste skyddas från extrakostnader därutöver eller ompröva projektet i sin helhet. Gunnar Carleson Ulf Lundman Alliansens svar Tre medlemmar i Villaägarna frågar sig hur Alliansen i Täby sköter sitt fögderi. Nu är vi förstås inte helt neutrala men det finns mycket att glädjas åt tre år in i mandatperioden. Ett glädjeämne är skolan där resultaten fortsätter att förbättras. Täby är en av de fem kommuner i Sverige med bäst resultatet även när hänsyn tas till socioekonomiska faktorer. Enligt Lärarförbundet är våra skolor bäst i länet. Täbyborna har den mest omfattande valfriheten av alla. Ekonomin är stark och skatten den fjärde lägsta. Roslagsbanan ska utvecklas med 10-minuterstrafik och ökad kapacitet. Aldrig förr har så mycket gjorts på miljöområdet och att fjärrvärme byggs ut ger stora miljövinster. En ambitiös planering ska se till att det finns tillräckligt med äldreboenden i framtiden. På kultur och fritidsområdet görs kontinuerligt stora för- bättringar. Detta var några exempel. Samtidigt vet vi att allt inte är perfekt och att det hela tiden finns mycket som kan bli bättre. Insändarskribenterna undrar hur kommunen verkställer besluten om utvecklingen av kommunen som alla partier i fullmäktige står bakom. I planerna ingår att bygga nya bostäder längs Roslagsbanan på redan hårdgjorda ytor vilket sparar naturoch grönområden. Över en 20-årsperiod kan det bli runt nya bostäder. Vi måste också genomföra tunga investeringar i nya kommunala anläggningar eller renovera uttjänta. T. ex simhall, skolor och fler platser på boenden för äldre. Det är skillnad på investeringar och drift. Vi har i flera år haft ett relativt stort överskott på driftssidan och det ser stabilt ut för de kommande åren, även när investeringskostnader finns medräknade. Kommunala investeringar finansieras med en kombination av eget kapital, markförsäljning och belåning. Nya invånare ger nya intäkter men investeringskostnader kommer före intäkter. Detta ska vi överbrygga. En del projekt som t. ex Täby Centrum tar lång tid att genomföra vilket innebär att index och andra kostnadsökningar är svåra att prognostisera. Och allt är ofta inte känt från början. Det är därför det projektet har blivit dyrare än tidiga beräkningar. Men en viktig lärdom är att bemanna stora projekt med duktiga medarbetare redan från början. Leif Gripestam (M) Gruppledare Mats Hasselgren (FP) Gruppledare Annica Nordgren (C) Gruppledare Rut Casselbrant Ludwig (KD) Gruppledare VILLAINFO NR 3 OKTOBER

8 AVSÄNDARE: TÄBYKRETSEN AV VILLAÄGARNA, C/O KARLSSON, TENORVÄGEN 36, TÄBY ons Täbykretsen av Villaägarnas Riksförbund består av: Täby Villaägareförening Ella Parks Villaägareförening Näsby Fastighetsägareförening SOMMARERBJUDANDE 25% på isolerglas Går ej att kombinera med andra erbjudanden. Tel Typsnitt Times bold italic gemen för krets och förening höjd = luften mellan logo och linje (tumregel: logobredd 70 mm, text 14 pt.) (Krets undantagsvis versal om läslighet så kräver) Region versal rak fet text Släpkärra ändrad adress Fristående används om logon är så liten (<45 mm) Behöver att text du blir oläslig tillfälligtvis (<9pt). en släpkärra? Föreningen Fristående också tillhandahåller där flera organisationsdelar en sådan för sina presenteras medlemmar tillsammans. på adress enligt nedan. Du kan boka in på mejl-adressen: pms 2747 cmyk pms 186 cmyk Nice Garden Stores Bryggare Bergs väg 5 Företag med rabatter och erbjudanden: ACTIC AB Allglas Arne Erikssons Snickeri Autoeliten AB Autoexperten Blomsterlandet Ella Trädgård Bra Energi - IVT Bygma Cramo AB Danderyds Måleri AB Däckhandlarna Elementa AB Elon Energifoto AB Ensta Lås Flügger Färg Hagby Trä Happy Homes HusmanHagberg mäklare Höganäs Kakelcentrum Jan Jägholm Fastighetsmäklare AB Kajkal Kvicktvätt Lannebjers Glasmästeri Mäklarringen i Täby Nice Garden Stores Nordsjö Idé & Design / Täby Färg & Tapet Norrortsmäklarna Du får låna kärran gratis i 3 timmar. Därefter är kostnaden 100 kr för de första 12 timmarna och Securitas Direct, Mats Falk annons 200 kr för villainfo upptill 24 mars timmar. 13:Layout Skandiamäklarna Svensk Fastighetsförmedling Svenska Termoinstrument pms-färger röd 186, blå undertexter times new roman fetkursiv Trädfällarlaget Trädvårdscenter Täby Bad & Värme Täby Bil- & Båtradio AB SMAJL.SE Täby Danderyds Lås Täby Mäklarna AB Täby Nyans AB Vallentuna Glasmästeri Allt från original Gå in på för att se alla våra rabatter och erbjudanden som till färdig trycksak! du som medlem kan ta del av. Broschyrer - Kuvert - Visitkort Tidningar - Årsredovisningar m.m. Gå även in på vår lokala hemsida Visa medlemskort vid köp Rabatter och förmåner gäller ej specialerbjudanden, reapriser, nettoprissatta varor mm. Rikstäckande lista finns hos Villaägarnas Riksförbund. Tel Fax Reservation för förändringar i villkoren. Har du bra idéer? Styrelsen tar gärna emot hjälp eller att du kommer med idéer och förslag som vi kan ta upp i styrelsen för att göra Täby bättre att bo i. Du är välkommen med din insats, även som extraresurs vid enstaka tillfällen. Kontakta gärna på vår mejladress: Medlemsservice Villaägarnas Riksförbund Box 7118, Sollentuna Besöksadress: Villaägarnas Hus, Johan Berndes väg 8 10 tel fax ABC-regionen Box 7120, Sollentuna Besöksadress som ovan. tel fax Bli medlem i Täby Villaägareförening Medlemsavgift 405 kr. Ange kod 1161 Villaägarnas Riksförbund: PG Utgivare Täbykretsen av Villaägarna c/o Karlsson, Tenorvägen 36, Täby swipnet.se Ansvarig utgivare Bernt Karlsson tel Redaktion Per-Axel Liljequist, tel Ulf Carleson, tel Sverker Thorslund, Grafisk produktion Anders Kjellberg & Co AB, Tryck Tryckeri AB Orion, Täby Upplaga: ex Annonser Johan Dali , Distribution Eila Seel, Täby idrottsungdomar och skolklasser Varje nytt nummer läggs ut på - där de länkar till information på Internet som finns i åtskilliga artiklar då blir aktiva/ klickbara. Vi välkomnar att VillaInfo sprids vidare. Samma gäller enskil da, oavkortade artiklar förutsatt att källan anges. 8 VILLAINFO NR 3 OKTOBER 2013

Årsmöte Onsdagen den 9 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30

Årsmöte Onsdagen den 9 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2014 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Onsdagen den 9 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 Vid årsmötet kommer Villaägareförbundets nyblivne förbundsdirektör

Läs mer

INBJUDAN TILL VALDEBATT 11/6 Debattkväll med Täbys politiker

INBJUDAN TILL VALDEBATT 11/6 Debattkväll med Täbys politiker Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta kanter inkl undertext, ca 1/6 = 16% av hela bredden TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2014 INBJUDAN TILL VALDEBATT 11/6 Debattkväll med Täbys politiker Täby

Läs mer

DEBATT OM DET NYA TÄBY

DEBATT OM DET NYA TÄBY TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 december 2012 DEBATT OM DET NYA TÄBY Täby Villaägareförenings höstmöte den 18 oktober Höstmötet hade i år förlagts till Täby Park Hotel och arrangerats som en debattafton med

Läs mer

Medlemsmöte 2009-09-27. Fibernät Gårdsby-Tofta-Yasjön

Medlemsmöte 2009-09-27. Fibernät Gårdsby-Tofta-Yasjön Medlemsmöte 2009-09-27 Fibernät Gårdsby-Tofta-Yasjön Agenda Välkomna Styrelsen och arbetsgruppen. Webben www.gardsby.se Karta och aktuell prognos för anslutningskostnad (insats) "4 projektsteg" (Poul)

Läs mer

Höstmöte den den 23/10 Villaägarnas höga beskattning

Höstmöte den den 23/10 Villaägarnas höga beskattning TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 DECEMBER 2013 Höstmöte den den 23/10 Villaägarnas höga beskattning Höstmötet hade som tidigare år förlagts till Täby Park Hotel och behandlade villaägarnas fortfarande höga

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 APRIL 2012. Årsmöte. i Täby Villaägareförening. Torsdagen den 12 april i Hönshuset på Karby Gård

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 APRIL 2012. Årsmöte. i Täby Villaägareförening. Torsdagen den 12 april i Hönshuset på Karby Gård TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 APRIL 2012 Gamla nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till förhandlingarna vid föreningens årsmöte. Karby Gård är en Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta

Läs mer

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks 2017-06-12 Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks Vi förstår att det finns en del osäkerhet kring om och varför man skulle vilja ha en fiberanslutning. Därför har vi försökt att

Läs mer

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2012 Höstmöte 18/10 Debatt om det nya Täby Täby håller på att omvandlas. Täby Centrum, Galoppfältet och Arninge ska i framtiden bli en regional stadskärna för Stockholms

Läs mer

Nu är det klart, det blir fiber!

Nu är det klart, det blir fiber! Nu är det klart, det blir fiber! Förutom e tt snabbt i nternet, TV o ch telefoni till en bra m ånadsavgift, k ommer du ä ven a tt öka attraktionsvärdet på ditt hus. Till boende i villaområdet Kulladal

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

Täbys kommunikationer framöver

Täbys kommunikationer framöver TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2013 Årsmöte 9/4 Tvärbana till Arlanda? Täbys kommunikationer framöver Utvecklingen av kommunikationerna i Täby är en väsentlig fråga för de flesta av Täbys villaägare.

Läs mer

Stadsnätet. Anslut ditt hus till. Beställ idag!

Stadsnätet. Anslut ditt hus till. Beställ idag! Anslut ditt hus till Stadsnätet Flera fastighetsägare har bett oss bygga ut fibernätet i området. Därför har vi bestämt oss att starta projekt Vålarö. Innan vi sätter igång med utbyggnaden krävs anmälningar

Läs mer

Så går anslutningen till Medlemskap Avtal i retur Grävning/montering av box Montering av mediaomvandlare

Så går anslutningen till Medlemskap Avtal i retur Grävning/montering av box Montering av mediaomvandlare En stabil framtid med fiber Snabbt, stabilt och säkert. Att installera fiber i sin villa öppnar teknikens motorväg in i framtiden. Du får möjligheter till kommunikation som du bara för några år sedan kunde

Läs mer

Framtidens nät, öppet för alla. Information och inspiration för dig som vill framtidssäkra villan med Öppen Fiber

Framtidens nät, öppet för alla. Information och inspiration för dig som vill framtidssäkra villan med Öppen Fiber Framtidens nät, öppet för alla Information och inspiration för dig som vill framtidssäkra villan med Öppen Fiber Äntligen en Öppen Fiber-anslutning för villan! När du väljer att skaffa Öppen Fiber från

Läs mer

Instruktion för fiberanslutning till Utsikt Bredbands nät i villaområden (Ej nyproduktion eller anslutning via byalagskonceptet)

Instruktion för fiberanslutning till Utsikt Bredbands nät i villaområden (Ej nyproduktion eller anslutning via byalagskonceptet) Instruktion för fiberanslutning till Utsikt Bredbands nät i villaområden (Ej nyproduktion eller anslutning via byalagskonceptet) När du har beställt en fiberanslutning från Utsikt Bredband (Utsikt) och

Läs mer

Sammanfattning infomöte

Sammanfattning infomöte Sammanfattning infomöte Den 9 juni kl 19.00 var alla vikabor inbjudna av Vika Byaråd till informationsmöte i Vika bygdegård om förutsättningarna för Vikaborna att bli uppkopplade med fiber. Efter genomgång

Läs mer

Är du intresserad att ansluta dig till det öppna stadsnätet

Är du intresserad att ansluta dig till det öppna stadsnätet Är du intresserad att ansluta dig till det öppna stadsnätet Med fastigheten ansluten till det öppna stadsnätet så öppnar sig en hel värld av möjligheter för tjänster inom bredband, tv och telefoni. Med

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE. Allt du behöver veta för att. Allt du behöver veta för att bli med fiber

INFORMATIONSMÖTE. Allt du behöver veta för att. Allt du behöver veta för att bli med fiber INFORMATIONSMÖTE Allt du behöver veta för att Allt du behöver veta för att bli med fiber MÖTET Vad är fiber? Vad kostar det? Så här går det till Planen för ditt område VAD ÄR FIBER? VAD ÄR FIBER? Bredbandslösning

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

Varför är kommunen inblandad?

Varför är kommunen inblandad? Varför är kommunen inblandad? Simrishamns kommun arbetar aktivt för att husägare, såväl privatpersoner som företagare, ska koppla upp sig via fiber. Arbetet bedrivs genom en anställd bredbandssamordnare.

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2011. Täby Villaägareförening kallar till. Årsmöte. Tisdagen den 12 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2011. Täby Villaägareförening kallar till. Årsmöte. Tisdagen den 12 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2011 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Tisdagen den 12 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 Gamla, nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till

Läs mer

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden ÖPPET STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden SPELA ONLINE med Öppet Stadsnät En sak kan vi vara helt säkra på det kommer aldrig att gå långsammare! Nä, snabbare och snabbare det är tidens melodi. Idag

Läs mer

Bredbandsfiber går kanske snart förbi ditt hus är du med?

Bredbandsfiber går kanske snart förbi ditt hus är du med? Informationsmöte 2013-04-14 Fibernät i Gårdsby-trakten? Gårdsby Fibernät ek.förening Det gäller att vara med när det händer! Bredbandsfiber går kanske snart förbi ditt hus är du med? 1 Välkomna Inledning

Läs mer

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Syftet med detta dokument är att stödja alla som jobbar aktivt med att få fler att vilja ha en fiberanslutning i Simrishamns kommun. Vid all kommunikation

Läs mer

SUPERKRAFT VIA FIBER nu även på landsbygden

SUPERKRAFT VIA FIBER nu även på landsbygden SUPERKRAFT VIA FIBER nu även på landsbygden Framtidens fibernät Alingsås Energi var tidigt ute med att erbjuda internet och TV via fiber. Idag är ca 4 500 hushåll och företag anslutna till fibernätet.

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Vid fiberanslutning till villa

INSTALLATIONSGUIDE Vid fiberanslutning till villa INSTALLATIONSGUIDE Vid fiberanslutning till villa En stabil framtid med fiber Snabbt, stabilt och säkert. Att installera fiber i sin villa öppnar teknikens motorväg in i framtiden. Du får möjligheter till

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden ÖPPET STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden En sak kan vi vara helt säkra på det kommer aldrig att gå långsammare! Nä, snabbare och snabbare det är tidens melodi. Idag är du glad för 100 Mbit/s men snart

Läs mer

Sveriges nya fibernät på väg hem till dig

Sveriges nya fibernät på väg hem till dig Sveriges nya fibernät på väg hem till dig supersnabbt Internet för dig i villa Fibernät för framtiden använd allt som Internet har att erbjuda Tänk dig att alltid surfa utan väntetider. Att allt du gör

Läs mer

Tips och anvisningar vid fiberanslutning inom tätort

Tips och anvisningar vid fiberanslutning inom tätort Tips och anvisningar vid fiberanslutning inom tätort En stabil framtid med fiber Nu är det inte längre frågan om vi ska ansluta ett område - utan när vi ska göra det! Intresset för fiberanslutning är mycket

Läs mer

Täby Villaägareförenings årsmöte 12 april

Täby Villaägareförenings årsmöte 12 april TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2012 Täby Villaägareförenings årsmöte 12 april Arbetet med att förvandla ett f.d. hönsoch kalkonhus till en trivsam lokal för möten, kalas m.m. utfört av frivilliga krafter

Läs mer

Bredbandsnät villa. Installationsguide

Bredbandsnät villa. Installationsguide Bredbandsnät villa Installationsguide Digitala tjänster nära dig. Vad roligt att just du har bestämt dig för att fiberansluta din villa till Ronnebyporten. I ett öppet bredbandsnät hittar du många fördelar.

Läs mer

Klart huset ska ha fiber

Klart huset ska ha fiber Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET TILL DIN FASTIGHET Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad kapacitet.

Läs mer

Fiberanslutning till en villa VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ

Fiberanslutning till en villa VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ Fiberanslutning till en villa VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ INLEDNING I Essunga Kommun bygger Nossebro Energi ett framtidssäkert fiberoptiskt nät. Nätet kan användas för att ansluta sig till internet, kabel-tv

Läs mer

Bredband via fiber - steg för steg

Bredband via fiber - steg för steg Bredband via fiber - steg för steg Steg vid installationen Installationen indelas i följande delar: Vi gör en markering med en käpp vid din tomtgräns, eller enligt bifogad karta, som visar varifrån du

Läs mer

FIBERINSTALLATIONSHANDBOKEN

FIBERINSTALLATIONSHANDBOKEN FIBERINSTALLATIONSHANDBOKEN VÄLKOMMEN som kund i net@seaside! net@seaside är Varbergs stadsnät - det öppna nätet där tv, telefoni och internet samsas i en och samma fiberkabel. Du kan välja och vraka mellan

Läs mer

Tips och anvisningar vid fiberanslutning inom tätort

Tips och anvisningar vid fiberanslutning inom tätort Tips och anvisningar vid fiberanslutning inom tätort En stabil framtid med fiber Nu är det inte längre frågan om vi ska ansluta ett område - utan när vi ska göra det! Intresset för fiberanslutning är mycket

Läs mer

Bredband via fiber. Hälsningar Jerker Jonsson Lidköpings bredband 0510-771070 Jerker.jonsson@lidkoping.se

Bredband via fiber. Hälsningar Jerker Jonsson Lidköpings bredband 0510-771070 Jerker.jonsson@lidkoping.se Bredband via fiber Vi har idag intresseförfrågningar från boende utmed Storegårdsvägen. Nu finns det en skarvbrunn för fiber i gamla Tunbanan där vi kan koppla in nya kunder. Det finns inte slangar till

Läs mer

Välkommen till Fiberriket.

Välkommen till Fiberriket. Välkommen till Fiberriket. Kampanjpris 21 900 kr fr 393 kr/mån * ord. pris 34 900 kr Öppen Fiber oppen-fiber_kampanj_16n3_1_dr1_21900_tdr-4701_1-1601.indd 1 2016-02-04 10:43 oppen-fiber_kampanj_16n3_1_dr1_21900_tdr-4701_1-1601.indd

Läs mer

Anslut ditt hus till. Stadsnätet

Anslut ditt hus till. Stadsnätet Anslut ditt hus till Stadsnätet Gästabudstaden har beslutat att inleda projekt Lästringe-Vedaån. Detta genom att erbjuda anslutning av fastigheter i Lästringe samhälle och Kvegerö-Granlund innan projektstöd

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening. Informationsmöte 2014-12-03

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening. Informationsmöte 2014-12-03 Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Informationsmöte 2014-12-03 Agenda varför fiber i Möjaskärgården? vad kostar det? medlemskap status antal medlemmar och anslutningsavtal anslutningsavtal markupplåtelseavtal

Läs mer

Anslut till Jönköping stadsnät

Anslut till Jönköping stadsnät Anslut till Jönköping stadsnät Ödestugu Landsbygsområde Älgabäcksryd 28 maj Mats Lagervall & Anna Söderberg Varför fiber Hur fiber Använda fiber Varför ska jag ha Fiber? Hur får jag Fiber? Hur använder

Läs mer

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN DETTA ÄR KRAFTRINGEN Detta är Kraftringen Kraftringen är en kompetent, heltäckande partner inom energi och miljöområdet och besitter spetskompetens inom värme, kyla, värmepumpar, bredband/fiber, kraft,

Läs mer

Bredbandsnät villa. Installationsguide

Bredbandsnät villa. Installationsguide Bredbandsnät villa Installationsguide Digitala tjänster nära dig. Vad roligt att just du har bestämt dig för att fiberansluta din villa till Ronnebyporten. I ett öppet bredbandsnät hittar du många fördelar.

Läs mer

Nu kommer fibernätet till: Laholm

Nu kommer fibernätet till: Laholm Nu kommer fibernätet till: Laholm En utbyggnad som förändrar Sverige Sveriges tredje största stadsnät 100% fokus på stadsnät och telekom Erfarenhet och kompetens Öppenhet, Helhetsgrepp, Närhet och Flexibilitet

Läs mer

Så här går det till rent praktiskt

Så här går det till rent praktiskt 3 Så här går det till rent praktiskt För att göra det enklare för dig att ta ställning till Stadsnät har vi delat upp informationen i tre delar. 1 2 3 Del ett handlar om fördelarna med Stadsnät och varför

Läs mer

Spelregler för. hästföretagare - beskattning

Spelregler för. hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler frågor från hästföretagare

Läs mer

Nu behöver du inte vänta längre.

Nu behöver du inte vänta längre. 1 Vägra vänta! Smarta hem, Smart-TV, läsplatta, laptop, stationär dator Våra sätt att surfa blir bara fler och innehållet allt tyngre. Även om du kan surfa snabbt idag, är det inte säkert att det går lika

Läs mer

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar Fiber till alla Fiber till alla Kommunledningskontoret informerar Innehåll Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun 3 Vad vi kommunicerar 4 Praktiska exempel 5 Några målgrupper 6 Vad är optisk

Läs mer

Klart du ska välja fiber!

Klart du ska välja fiber! Klart du ska välja fiber! Vi får ofta frågor om varför det är så bra med bredband via fiber. Här berättar vi mer om hur det fungerar och vilka fördelar fiber har både ekonomiskt och tekniskt. Förhoppningsvis

Läs mer

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen.

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen. F: När försvinner det fasta telefonnätet? Telia har beslutat att det vanliga telefonnätet på landsbygden ska vara avvecklat senast 2020 men troligen kommer många ledningar plockas ner långt innan dess.

Läs mer

Täby Villaägareförenings

Täby Villaägareförenings TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2010 Täby Villaägareförenings årsmöte Erik Andersson och Leif Gripestam Årsmötet hölls på Täby Park Hotel och bevistades av närmare ett hundratal medlemmar. Mötet inleddes

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE. bli med fiber

INFORMATIONSMÖTE. bli med fiber INFORMATIONSMÖTE Allt du behöver veta för att Allt du behöver veta för att bli med fiber MÖTET Vad är fiber? Vad kostar det? Så här går det till Planen för ditt område VAD ÄR FIBER? VAD ÄR FIBER? Bredbandslösning

Läs mer

F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut?

F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut? F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut? S: Nej. Vi har beviljats bidrag för att bygga fibernät åt de som redan har kontakt med oss och det går inte

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

SUPERKRAFT VIA FIBER

SUPERKRAFT VIA FIBER SUPERKRAFT VIA FIBER Framtidens fibernät Alingsås Energi var tidigt ute med att erbjuda internet och TV via fiber i stadsnätet. Idag är ca 4 500 hushåll och företag anslutna till stadsnätet. Förutom att

Läs mer

Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan

Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2013 Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta kanter inkl undertext, ca 1/6 = 16% av hela bredden Täby

Läs mer

ANVISNING GÄLLANDE MARKARBETEN OCH BREDBANDSANSLUTNING

ANVISNING GÄLLANDE MARKARBETEN OCH BREDBANDSANSLUTNING ANVISNING GÄLLANDE MARKARBETEN OCH BREDBANDSANSLUTNING Vadstena Kommun, Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning Rev 1.0, 2012-09-27 2 (5) INLEDNING Nedanstående punkter ska följas för att

Läs mer

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför?

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber Ekonomisk Förening Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Bli medlem i Torestorps Fiber Ekonomisk Förening idag och visa därmed ditt

Läs mer

KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV

KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV KOPPLA PÅ I DAG SÅ KAN DU KOPPLA AV I MORGON Att vara uppkopplad innebär i dag så mycket mer än att slå på datorn och öppna en webbläsare. På tjugo år har internet utvecklats från

Läs mer

Villan blir bättre med fiber! Information och inspiration för dig som vill framtidssäkra villan med Öppen Fiber

Villan blir bättre med fiber! Information och inspiration för dig som vill framtidssäkra villan med Öppen Fiber Villan blir bättre med fiber! Information och inspiration för dig som vill framtidssäkra villan med Öppen Fiber 8% använder internet på flera apparater samtidigt. Tv, bredband och telefoni är bara några

Läs mer

Projekt Sjönet. Välkomna. Till informationsmöte om fibernät i Sandreda-Rödje-Viås-Pilås s.k. Byanäta

Projekt Sjönet. Välkomna. Till informationsmöte om fibernät i Sandreda-Rödje-Viås-Pilås s.k. Byanäta Välkomna Till informationsmöte om fibernät i Sandreda-Rödje-Viås-Pilås s.k. Byanäta Närvarolista upprättas för representerade fastigheter. Information från Wexnet, Mats Bildh Information från arbetsgruppens

Läs mer

Din kabeltv-förening informerar om fiberutbyggnad i ditt område

Din kabeltv-förening informerar om fiberutbyggnad i ditt område Din kabeltv-förening informerar om fiberutbyggnad i ditt område Din kabeltv-förening i samarbete med Grattis till en bra investering! - din fastighet är redan på god väg till fiberanslutning Din fastighet

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt.

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt. Samfällsnytt 4 Här kommer årets sista samfällsnytt. Först vill vi önska alla nyinflyttade välkomna till vår samfällighet och hoppas att ni kommer att trivas hos oss! På vår hemsida kan ni hitta information

Läs mer

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Så mycket lånade svenska hushåll för att betala stämpelskatt 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

ETT ERBJUDANDE FRÅN BYGDENS EGEN FIBER

ETT ERBJUDANDE FRÅN BYGDENS EGEN FIBER ETT ERBJUDANDE FRÅN BYGDENS EGEN FIBER Framtidssäkra din bostad Nu bygger vi ut fibernätet ännu mer i Norrtälje kommun Fiber i vårt stadsnät ger dig den trygghet och säkerhet som en fast förbindelse har.

Läs mer

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Några stolpar FIBER ÄR FRAMTIDEN Idag finns det inga hastighetsbegränsningar BILLIGARE TJÄNSTER TV/Bredband/Telefon blir billigare ATTRAKTIVARE FASTIGHET Fastighetens

Läs mer

Du måste reagera snabbt för ditt hem kan vara övertänt på 2 minuter!

Du måste reagera snabbt för ditt hem kan vara övertänt på 2 minuter! TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 DECEMBER 2011 Du måste reagera snabbt för ditt hem kan vara övertänt på 2 minuter! På 1950-talet kunde det ta 15 minuter för en lägenhet att bli övertänd. Möbler och inredning

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

Fiber till Himmeta- Bro!

Fiber till Himmeta- Bro! Fiber till Himmeta- Bro! Det har blivit dags att dra ut fiber till Himmeta-Bro. I den här broschyren kan du läsa mer om vilka möjligheter som en snabb och stabil uppkoppling innebär för dig och för vår

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

HLM-Fiber i Lund 2013-12-23. Frågor och Svar rörande optiskfiberdragning på vårt område!

HLM-Fiber i Lund 2013-12-23. Frågor och Svar rörande optiskfiberdragning på vårt område! 1 S i d a Version 3 http://www.bruce.se/hlmfiber HLM-Fiber i Lund 2013-12-23 Frågor och Svar rörande optiskfiberdragning på vårt område! Datum: 2013-12-23 Varför är optisk fiberlösning bra för mig? Eftersom

Läs mer

Är du intresserad att ansluta dig till stadsnät

Är du intresserad att ansluta dig till stadsnät Är du intresserad att ansluta dig till stadsnät Just nu projekterar vi för att bygga fibernät i Lindärva by med omnejd. Detta gäller dig som endast ska ha fiber och inte avlopp i Lindärva avloppsförening.

Läs mer

Affärsidé och vision. Ledstjärnor Hög leveranskvalitet Miljöriktig hantering Bra service Låga priser

Affärsidé och vision. Ledstjärnor Hög leveranskvalitet Miljöriktig hantering Bra service Låga priser Affärsidé och vision Affärsidé Borlänge Energi erbjuder Borlänges fastighetsägare energi, vatten och stadsnät samt tar hand om avfall och avlopp samt ger borlängeborna en god stadsmiljö. Ledstjärnor Hög

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

Telia erbjudande angående kollektiva bredbandstjänster

Telia erbjudande angående kollektiva bredbandstjänster Informationsmöte 2013-02-18 Telia erbjudande angående kollektiva bredbandstjänster Telia erbjudande Innehåll i Telia offert angående tre bredbandstjänster: Tv-paket lagom 21 kanaler 2 tv-boxar (max 5 boxar)

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! Söderort maj 2010 Söderort SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har ett av Sveriges kraftfullaste bredbandsnät i din lägenhet?

Läs mer

Så går anslutningen till

Så går anslutningen till En stabil framtid med fiber Snabbt, stabilt och säkert. Att installera fiber i sin villa öppnar teknikens motorväg in i framtiden. Du får möjligheter till kommunikation som du bara för några år sedan kunde

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

Nu höjer vi hastigheten på din gata till 1000 Mbit/sek! Information till dig som funderar på att skaffa fiber.

Nu höjer vi hastigheten på din gata till 1000 Mbit/sek! Information till dig som funderar på att skaffa fiber. Nu höjer vi hastigheten på din gata till 1000 Mbit/sek! Information till dig som funderar på att skaffa fiber. Hastighetsjämförelser Så lång tid tar det att ladda ner en dvd-film på 4,7 gb eller 1gb filer.

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Bill Johansson ElTel - Entreprenör UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun. UppCom

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om

Rådgivningsavdelningen informerar om Rådgivningsavdelningen informerar om Kompletterande klausuler till köpekontrakt Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga

Läs mer

VillaFiber Västervik

VillaFiber Västervik VillaFiber Västervik Till dig som ska välja bredband via fiber! SNABBT INTERNET. BÄTTRE TV. OCH BILLIGARE TELEFONI. ANVÄND BIFOGAT AVTAL FÖR ATT ENKELT OCH SMIDIGT GÖRA DIN BESTÄLLNING Hyr din VillaFiber

Läs mer

ÖPPET STADSNÄT. Snabbaste vägen in i framtiden

ÖPPET STADSNÄT. Snabbaste vägen in i framtiden ÖPPET STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden LYSSNA PÅ MUSIK med Öppet Stadsnät En sak kan vi vara helt säkra på det kommer aldrig att gå långsammare! Nä, snabbare och snabbare det är tidens melodi. I

Läs mer

INFORMATION FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN. Bredband via fiber. - framtidens kommunikation

INFORMATION FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN. Bredband via fiber. - framtidens kommunikation INFORMATION FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Bredband via fiber - framtidens kommunikation Byanätssamverkan i Örnsköldsviks kommun - för morgondagens samhälle År 2020 har 90 % av alla hushåll och företag tillgång

Läs mer

Informationsmöte Fiber till Villor i samfälligheterna Gårdvaren samt Ankan

Informationsmöte Fiber till Villor i samfälligheterna Gårdvaren samt Ankan Informationsmöte Fiber till Villor i samfälligheterna Gårdvaren samt Ankan Agenda Stadsnät Tjänster TV Internet & Telefoni Fler fördelar med Stadsnätet Hur går det till ( Grävning / Installation i fastigheten

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Bill Johansson ElTel - Entreprenör UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet i Uppvidinge kommun. UppCom

Läs mer

Att installera bredband via fiber

Att installera bredband via fiber Att installera bredband via fiber 1 Så här går det till Säsongen för att dra in fiber startar då marken är tjälfri och som tidigast i början av maj. I denna folder beskriver vi steg för steg hur det går

Läs mer

Nu behöver du inte vänta längre.

Nu behöver du inte vänta längre. 1 Vägra vänta! Smarta hem, Smart-TV, läsplatta, laptop, stationär dator Våra sätt att surfa blir bara fler och innehållet allt tyngre. Även om du kan surfa snabbt idag, är det inte säkert att det går lika

Läs mer

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för dig? Fiber är framtidens

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Möte om fiber i Jäderfors enbart för icke medlemmar samt alla boende öster om Järbovägen husen nr 520-620 (Gäller ej boende i byn)

Möte om fiber i Jäderfors enbart för icke medlemmar samt alla boende öster om Järbovägen husen nr 520-620 (Gäller ej boende i byn) Möte om fiber i Jäderfors enbart för icke medlemmar samt alla boende öster om Järbovägen husen nr 520-620 (Gäller ej boende i byn) Som läget är nu är intresset för fiber jättestort i stora delar av Jäderfors.

Läs mer

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö GRAFISK MANUAL Logotyp Landstinget Dalarnas logotyp består av två enheter, symbol och namn. Landstingets symbol är en kombination av bokstäverna L och D. De bildar en symbol som är enkel att använda och

Läs mer

SkeKraft Bredband Så funkar det - steg för steg

SkeKraft Bredband Så funkar det - steg för steg SkeKraft Bredband Så funkar det - steg för steg SkeKraft Bredband - Steg för steg 1. Etappvis utbyggnad När vi bygger fibernät gör vi det etappvis för att vara så effektiva som möjligt. Att bygga fibernät

Läs mer

VillaFiber Västervik

VillaFiber Västervik VillaFiber Västervik Till dig som ska välja bredband via fiber! SNABBT INTERNET. BÄTTRE TV. OCH BILLIGARE TELEFONI. Hyr din VillaFiber och få lägre anslutningsavgift En lokal fiberanslutning från VillaFiber

Läs mer

1. Kontakt med fiberföreningen. Trollhättan 2015-12-18

1. Kontakt med fiberföreningen. Trollhättan 2015-12-18 Trollhättan 2015-12-18 Fastigheter på landsbygden Så gräver du själv för fiberanslutning Den här guiden är för dig som bor på landsbygden och tänker gräva själv för att ansluta dig till Trollhättan Energis

Läs mer