Information till första linjen. Överenskommelse skola BUP Översikt ADHD/ADD, Autism BUP utredningar Vad kan vara bra att veta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till första linjen. Överenskommelse skola BUP Översikt ADHD/ADD, Autism BUP utredningar Vad kan vara bra att veta"

Transkript

1 Information till första linjen Överenskommelse skola BUP Översikt ADHD/ADD, Autism BUP utredningar Vad kan vara bra att veta

2 ÖVERENSKOMMELSE VID MISSTANKE OM PSYKISKT FUNKTIONSHINDER HOS BARN OCH UNGA Detta dokument är en överenskommelse mellan Västerbottens läns landsting och kommunerna i Västerbottens län angående samarbetet mellan skolan och BUP barn- och ungdomspsykiatriska kliniken vid misstanke om psykiskt funktionshinder hos barn och unga. Centrala begrepp i överenskommelsen definieras i bilaga. 1 Syfte Det övergripande syftet med överenskommelsen är; Att samverkan mellan olika myndigheter är väl fungerande så att barn och unga inte bollas mellan olika instanser. Att barn och unga med psykiska funktionshinder ska få bästa möjliga bemötande och de mest adekvata insatserna så tidigt som möjligt. Att klargöra och utveckla ansvars- och arbetsfördelningen mellan skolan och BUP när det finns misstanke om psykiska funktionshinder hos barn och unga. 2 Grundläggande principer för samarbetet Barnets/den ungas behov ska vara i fokus under hela processen. Vårdnadshavarna ska vara delaktiga i hela processen. Rektor är ansvarig för skolans insatser för elever i behov av särskilt stöd. Samverkande myndigheter ska uppmärksamma och respektera varandras sekretess. Samtycke från vårdnadshavare öppnar upp för ett fördjupat samarbete.

3 3 Kommunens/Skolans åtaganden Rektor är ytterst ansvarig för stödinsatserna till elever i behov av särskilt stöd och för upprättandet av åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet beskriver vilka åtaganden som skolan, eleven respektive vårdnadshavarna tar på sig för att optimera förutsättningarna för eleven.

4 Om åtgärderna enligt åtgärdsprogrammet är otillräckliga tas frågan upp i elevvårdskonferens. Det kan leda till: a) att åtgärdsprogrammet revideras och kompletteras. b) ett beslut om kartläggning av pedagogiska, sociala, kognitiva/psykologiska och medicinska faktorer av betydelse för elevens lärande och utveckling. Kartläggningen ska dokumenteras skriftligt. Rektor ansvarar för att en kartläggning genomförs. Om behov föreligger initierar rektor kontakt med BUP.

5 4 Landstingets/BUP:s åtaganden Utifrån den kartläggning som är gjord erbjuder BUP konsultation till dem som genomfört kartläggningen. 2. Konsultationens syfte är att med en samlad kompetens från BUP och skolans elevvård skapa förslag till fortsatta åtgärder. Det kan innebära insatser inom skolan och / eller remiss till sjukvården. 3. Medverkar i utformandet av utbildningsprogram till skolans elevvård angående psykiska funktionshinder hos barn och unga.

6 5 Gemensamt ansvar för landstinget och kommunerna Skolan och BUP har gemensamt ansvar för utveckling av innehållet i kartläggningen. 6 Tid då överenskommelsen gäller Denna överenskommelse gäller mellan den 1 januari 2009 och den 31 december 2012.

7 ADHD/ADD Autism/ Asperger

8 ADHD/ADD kärnsymtom ADHD/ADD Ouppmärksamhet Impulsivitet Hyperaktivitet/ Hypoaktivitet

9 Hur vanligt är ADHD/ADD? 3-6 % av alla skolbarn uppfyller diagnoskriterierna för ADHD/ADD Ungefär hälften av dessa har även motoriska svårigheter Ytterligare ca 5% har ADHD/ADD-problematik av lindrigare slag Tre till sex gånger vanligare hos pojkar Flickor troligen underdiagnostiserade (diagnoskriterierna är utformade efter pojkar) Ökande uppmärksamhet på flickors problem finns nu

10 Vad kan vara svårt? Rutinsituationer i vardagen Oförutsägbarhet Att vänta Förändringar Valsituationer Att sysselsätta sig själv Besök i affärer och allmänna platser Hälsa på släkt och vänner Hinna uppfatta sociala koder Bra och dåliga dagar, ojämn i prestation Uthållighet Motivationsberoende Svårt följa regler Bristande tidsuppfattning Behålla fokus Hålla den röda tråden Sitta still/rastlöshet Komma igång

11 AUTISM Autism innebär att man har svårigheter med: Socialt samspel Kommunikation Lek, fantasi och beteenden Svårigheterna ska medföra ett hinder i den dagliga livsföringen 1:1000 (inom hela autismspektrumet 6:1000) Debut före 3 års ålder

12 Genomgående finns en brist i ömsesidighet ifråga om kontakt, språk och socialt beteende. Allt sker på egna villkor ( eller mer ovanligt- helt på andras villkor) Grundläggande är bristande förmåga att uppfatta och minnas sammanhang och helhet Brister i frågan om den inre referensramen. Detaljseende leder till detaljtänkande. Grundläggande är också bristande förmåga till empati, dvs till att kunna förstå att eller hur andra tänker, känner och menar. Därför blir människor oförutsägbara.

13 Neuropsykiatriska funktionsstörningar, både ADHD/ADD och Autism, kan döljas i: Inlärningsproblem, dålig skolanpassning Familjebråk Överstarka tonårsreaktioner/syskonbråk OCD tvångsproblematik, aggressionsproblematik Missbruk av droger, alkohol Mytomani; ljugande Rymningar, hemlöshet Asocialitet, kriminalitet Fixeringar vid våld, sex och rasism Depression, Suicidtankar och handlingar Dålig självkänsla Oförmåga att organisera Självskadande beteende Språkstörning, selektiv mutism Dålig förmåga att bearbeta trauman, förlängt PTS Anorexi och andra ätstörningar Överdriven ängslighet /ångesttillstånd, social fobi Psykotiska genombrott, hallucinationer Sk Borderlinetillstånd och personlighetsstörningar CD, Uppförandestörning ODD- trotssyndrom

14 Utredning På BUP Vi utreder frågeställning Autism genom att: Inledningsfas: Inhämtande av journalkopior från andra mott, ev tidigare utredningar Genomgång av utredningsgången med föräldrarna Genomförandefas: Anamnes Psykologutredning Läkarundersökning med motorisk bedömning Intervju med tidigare lärare och förskolepersonal

15 Barn/ungdomar som väcker oro - och barn som borde göra det Symtom att särskilt uppmärksamma i alla åldrar: Barn som: Inte utvecklar sig som förväntat Inte lär sig som andra, kan ibland och inte andra gånger Beter sig så att omgivningen undrar, har orimliga reaktioner Växlar i humör snabbt Drar sig undan Tycker att alla andra alltid stör Brister i självreglering beträffande aktivitet, sömn,ätande Brister i utveckling av ADL Har svårt att lära sig vardagsrutiner Har sen/avvikande motorisk utveckling Har sen / avvikande språkutveckling och kommunikationsförmåga Förlorar förmågor utvecklingen går bakåt

16 Finner alla övergångar/ förändringar svåra, allt ska vara som vanligt Visar orimlighet i utbrott, trots och ängslan Har bristande förmåga att se sammanhang och helhet, lär sig inte av tidigare erfarenheter, kan ej generalisera Inte förstår lagom Inte på ett normalt sätt utvecklar lek och samspel i lek Har stereotypier i rörelser, lek och beteenden. Tics och tvång Visar orimlig ensidighet, upphakningar, rigiditet i tankar och intressen Är alltför kaotiska eller alltför pedantiska Har oförmåga att organisera Alltid måste startas upp, puffas på Har perceptuell överkänslighet ex lukt, syn, känsel Har ekolali

17 Tack för er uppmärksamhet!

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

BUS BUS. Program för barn och ungdomar med koncentrations- svårigheter. Rekommendationer och stöd. Medicinskt programarbete

BUS BUS. Program för barn och ungdomar med koncentrations- svårigheter. Rekommendationer och stöd. Medicinskt programarbete 2005 BUS Program för barn och ungdomar med koncentrations- svårigheter Rekommendationer och stöd BUS Medicinskt programarbete Innehåll 1. Förord... 3 Del 1 - Kunskapsdel och lägesbeskrivning 2. Program

Läs mer

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Björn Kadesjö, ö.l. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, Socialstyrelsen, Stockholm

Läs mer

Blyga och ängsliga barn

Blyga och ängsliga barn Blyga och ängsliga barn ISBN 978-91-86301-98-9 Artikelnr 2010-3-9 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Itstock Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010 Förord Barn och

Läs mer

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn?

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Dokumentation från regional konferens i Göteborg 6 april 2011 arrangerad i samarbete mellan Göteborgsregionens kommunalförbund/fou i Väst och Länsstyrelsen

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB Faktagranskat av dr Pär Svanborg, Sr Medical Advisor, Neuroscience Eli Lilly Sweden AB, mars 2010 Innehåll 1. Kortfakta om ADHD... 3 2. Orsaker

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Karin Reuterdahl 2015-03-17 AMN-2015-0185 Arbetsmarknadsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun

Läs mer

Vad innebär det att vara koncentrerad?

Vad innebär det att vara koncentrerad? Vad innebär det att vara koncentrerad? Att koncentrera sig innebär att öppna sig för och ta in omvärlden; att med sina sinnen registrera intrycken från allt som finns omkring. Men omvärlden ger så ofantligt

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga 0-20 år mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga 0-20 år mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län OMSORGSFÖRVALTNIGNEN Handläggare Folkesson Thomas (OMF) Hedberg Jenny (OMF) Datum 2015-03-13 Diarienummer OSN-2015-0155 Omsorgsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga

Läs mer

Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier

Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier Rapport 2012 Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier Desirée Sjölin Lundberg Innehåll Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier... 1 Sammanfattning... 3 Uppdraget...

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Behovsanalys 2010:1 Elisabeth Hassel Christoffer Martinelle Hälso- och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund,

Läs mer

RÖSTKONSULTEN AB Träffgatan 4 136 44 Handen Selektiv mutism

RÖSTKONSULTEN AB Träffgatan 4 136 44 Handen Selektiv mutism Selektiv mutism Information för föräldrar, förskola och skola Vad är selektiv mutism? Selektiv mutism (SM) är ett tillstånd där någon kan tala flytande i somliga situationer, men inte i andra. Talhämningen

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan 1(21) Barn- och elevhälsoplan 2014-2015 Riktlinjer och rutin för personal inom kommunal förskoleklass, skola, fritids och IM-programmet (enligt bilaga) i Älvkarleby kommun. Reviderades 2014-08-14 2(21)

Läs mer

2011-08-01 HANDBOK. Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN

2011-08-01 HANDBOK. Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN 2011-08-01 HANDBOK Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN Innehållsförteckning SAMVERKAN FÖR BARN SOM FAR ILLA, ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 1 INLEDNING...

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan.

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Författare Malin Lundstedt Linda Olsson Handledare Lena Jensen www.hkr.se Abstrakt Bakgrund

Läs mer

Vad är ADHD? Definitioner

Vad är ADHD? Definitioner 2011-12-05 Vad är ADHD? Alla kan vi ibland ha svårt att sitta still, att fokusera vår uppmärksamhet och att kontrollera våra impulser, i synnerhet om vi är stressade eller trötta. För en del barn, ungdomar

Läs mer

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende lokal instruktion 2012-08-06 Mikael Gubi, processledare (red.).

Läs mer

RÅD Utredningsarbete på basnivån enligt Västbus riktlinjer

RÅD Utredningsarbete på basnivån enligt Västbus riktlinjer RÅD Utredningsarbete på basnivån enligt Västbus riktlinjer Arbete inom skolväsendets obligatoriska och frivilliga skolformer i Västra Götalandsregionen INLEDNING De fyra kommunalförbunden inom Västra Götalandsregionen

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola Kvalitetsredovisning 2010 Ödeborgs förskola Innehållsförteckning Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...4 2.1 Kommunpolitiska mål...4

Läs mer

MÅLET MED ATT UPPRÄTTA EN HANDLINGSPLAN

MÅLET MED ATT UPPRÄTTA EN HANDLINGSPLAN DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret SYFTE MED HANDLINGSPLAN Handlingsplanens primära syfte är att stötta barnet i barnets svårigheter och göra vistelsen på förskolan meningsfull, samt utgöra

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER I KORTHET REKOMMENDATION 1: Bemötande Individer med självskadebeteende ska bemötas med

Läs mer

Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun

Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun 2015-03-31 Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L E F O N E - P O S T P LUS G I R O Box 803, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 barn.skolnamnden@norrtalje.se

Läs mer

för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd

för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd 2013 för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd 2013 I Förord II Denna tredje version av Riktlinjer för bedömning och behandling är inte en uppdaterad

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå

bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe 1 rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

Läs mer

Ett tryggt Sverige för alla

Ett tryggt Sverige för alla Ett tryggt Sverige för alla - Sverigedemokratisk Ungdoms socialpolitik Sverige är i flera avseenden ett unikt och fantastiskt land med många goda förutsättningar. Trots det blir psykisk ohälsa allt vanligare,

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplanen ligger till grund för att Irstaskolans elever i behov av särskilt stöd ska få bästa möjliga hjälp. Irstaskolan läsåret 2014-2015 20140825

Läs mer