Kongress april

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kongress 2014 26-27 april"

Transkript

1 Humanisterna Kongress april

2 1 Kongresshandlingar Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens förslag om medlemsavgifter 07 Förbundsstyrelsens förslag om stadgeändringar 08 Förbundsstyrelsens förslag om stadgeändringar för lokalavdelning 09 Förbundsstyrelsens förslag till plan för ceremoniverksamheten 10 Motioner Styrelsens yttranden över motioner 12 Verksamhetsinriktning Budget för verksamhetsåret Ekonomiska riktlinjer Valberedningens förslag till förbundsstyrelse

3 2 KALLELSE (utsänd 21 januari 2014) Humanisternas förbundskongress 2014 Lördag den 26 april kl och söndag den 27 april kl Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm Varmt välkomna till årets kongress som i år kommer att hållas under lördagen den 26 april, kl , och söndagen den 27 april, kl Kom i god tid så vi hinner med registrering innan kongressen öppnar! Plats: Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm KONGRESSOMBUD Kongressen är Humanisternas högsta beslutande organ, och besluten fattas av kongressombuden. Lokalavdelningarna väljer självständigt ombud, men ledamot av förbundsstyrelsen är inte valbar. För att vara ombud måste man vara betalande medlem såväl vid val som vid kongressen. Ombudens namn och e-postadress ska vara förbundsstyrelsen till handa senast den 5 april. Det är viktigt att lokalavdelningarna kontrollerar att ombuden är betalande medlemmar. Utdrag ur medlemsregistret kan beställas genom att skicka ett mail till Endast ombud har rösträtt. Alla medlemmar har närvarorätt, men yttranderätt endast vid behandling av en egen motion som man företräder. Lokalavdelningarna tilldelas ombud efter medlemsantal. Ett ombud per påbörjat hundratal den 31 december Lokalavdelningarna meddelas om ombudsfördelningen i början av januari Ombudsfördelningen ser i år ut på följande sätt för respektive lokalavdelning: Lokalavdelning Ombud Stockholm 18 Väst 9 Uppsala 6 Syd 6 Östergötland 3 Kalmar 2 Umeå 2 Jönköping 2 Örebro 1 Värmland 1 Södertälje 1 Gotland 1 Summa: 52

4 3 Ombud ersätts för nödvändiga och skäliga resekostnader. Vid behov av övernattning i Stockholm får ombud själva ordna med logi. Ersättning (mot underlag) medges med upp till 800 kronor av kostnaden. Vi uppskattar om ni kan utnyttja möjligheten att dela boende. Kontakta Gudrun Nilsdotter tel: ) för tips om boende. MOTIONSTID Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid kongress ska inge en motion via e-post till senast den 15 mars. Enligt stadgarna tillställs motionen även lokalavdelningen för kännedom. KONGRESSHANDLINGAR Senast den 12 april skickas kongresshandlingarna med e-post till alla ombud och övriga medlemmar som har anmält sig till kongressen. Stadgar och andra uppgifter inför kongressen finns på hemsidan. Observera att inga utskrivna kongresshandlingar kommer att delas ut under kongressen. MÅLTIDER UNDER KONGRESSEN Lördag Som tidigare meddelats kommer det att erbjudas kaffe och en godbit under lördagen den 26 april, men deltagare ansvarar själva för lunch. Middagen kommer i år att hållas lördag kl på Galways Irish Pub, Kungsgatan 24, Stockholm. Vi har reserverat bord, men inga föranmälningar krävs. Respektive deltagare beställer valfri rätt (och/eller dryck) till självkostnadspris på plats. Vi har möjlighet att sitta där fram till kl. 23 för den som så önskar. Deltagande är inget krav. Söndag Plats för lunch meddelas senare. Lunchen är gratis för alla anmälda medlemmar. OBS! Den som INTE avser att delta på lunchen på söndag den 27 april eller den som har något särskilt önskemål (t e x vegetariskt eller matallergi) ombeds snarast meddela oss detta på ANMÄLAN Anmälan till kongressen görs senast 12 april genom att klicka på denna länk och följa anvisningarna. Anmälan kan göras från och med den 21 januari. Vänligen meddela om ni enbart avser delta under en av dagarna, och i så fall vilken dag. Meddela även om ni önskar lunch och om ni har några specifika krav (tex. matallergi). Vid frågor, eller om ni efterfrågar ytterligare information; kontakta respektive lokalavdelning, eller

5 4 Dagordning 1. Val av ordförande och sekreterare för kongressen 2. Val av två justerare, tillika rösträknare 3. Fastställande av antalet ombud och upprättande av röstlängd 4. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna 5. Godkännande av dagordning och arbetsordning 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 7. Revisorernas berättelse 8. Fastställande av resultat- och balansräkning 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Beslut om medlemsavgifter 11. Behandling av styrelsens förslag 12. Behandling av inkomna motioner 13. Fastställande av budget och verksamhetsplan 14. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen 15. Val av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen 16. Val av två revisorer och suppleanter för dessa 17. Val av valberedning

6 5 Förslag till arbetsordning för kongressen Humanisternas kongress äger rum den april 2014 i ABF-huset i Stockholm. Lördagen kl ägnas åt information och diskussion. De formella förhandlingarna äger rum på söndagen kl På lördagen förutsätts alla (som så önskar) ha ätit lunch innan förhandlingarna börjar. Då bjuds endast på en kafferast med godbit ca kl 14. På söndagen bjuds alla kongressdeltagare som var anmälda i tid på lunch ca kl 12. Inga kafferaster ordnas på söndag men kaffemaskiner finns på alla plan utom plan 1. Kaffe från dem kostar 10 kr. Dagordningen Framgår av stadgarnas 8. Inga andra ärenden har anmälts och därmed inte heller behandlas av kongressen. 14 motioner har skickats in till kongressen. Deltagande Kongressombud har förslags-, yttrande- och rösträtt. Styrelseledamöter och revisorer har förslags- och yttranderätt. Motionär, eller representant för motion med flera undertecknare, har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid motionsbehandling även om han/hon inte är ombud. (Stadgarna 9) Debatt Ordet ska begäras skriftligt hos presidiet. Anföranden och yrkanden ska framföras från kongressens talarstol. Yrkanden ska redovisas skriftligt till presidiet. Det rekommenderas att inlägg begränsas till tre minuter och repliker till en minut. Presidiet kan vid behov föreslå en mer strikt tidsbegränsning. Presidiet kan ge föredragande i en fråga ytterligare tid om behov föreligger. Ordningsfrågor bryter talarordningen. Vid beslut om streck i debatten redovisar mötesordföranden inlämnade yrkanden. Möjlighet ges därefter att lämna in ytterligare yrkanden. Därefter redovisar ordföranden vilka som finns på talarlistan och möjlighet ges för dem som därutöver önskar tala att anmäla sig. Sedan streck satts kan inga ytterligare yrkanden lämnas in eller ordet begäras. Motionsbehandling Styrelserepresentant inleder behandlingen av varje motion, följd av motionären/ motionärernas representant. Därefter förklaras ordet fritt.

7 6 Humanisterna Kongress april 2014 Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelsen sträcker sig från kongressen april 2013 till kongressen april 2014

8 7 Innehåll Inledning... 3 Kongressen Lokalavdelningar... 3 Förbundskansli... 3 Förtroendemedlem... 3 Medlemskap via SMS... 3 Medlemsvärvning och humanistfilm... 3 Webben och digital kommunikation... 3 Kommunikationsnätverk... 4 Sekulär humanism i skolböcker... 4 Hedeniuspriset 2013 till Sara Mohammad... 4 Bok- och biblioteksmässan Almedalen Skolans år... 5 Samhälle och politik... 6 Nu en tradition: Sekulär ceremoni vid riksdagens öppnande... 6 Humanistiskt nätverk i riksdagen... 6 Arrangemang och seminarier... 6 Grafisk profil... 7 Höstkonferens & Ordförandekonferens... 7 Projekt för att motverka rasism och intolerans... 7 Ceremoniverksamheten... 7 Högtidsboken... 8 HumPride Humanistisk konfirmation Humanitär insamlingsverksamhet... 9 HumPride Humanismen internationellt Etikprojektet HumanistInfo

9 8 Inledning Under mandatperioden har förbundsstyrelsens arbete fokuserats på att förstärka vårt politiska inflytande och vår opinionsbildande röst, samt att bedriva vår löpande verksamhet för medlemmar. Vi kan konstatera att vi har en minskning av antalet medlemmar jämfört med samma tid förra året. Däremot bedömer vi att vårt politiska inflytande stärkts under perioden. Förbundets ekonomi är stabil. Arbetet i styrelsen och arbetsutskottet har fungerat bra. Ett intensifierat arbete för att värva nya medlemmar kommer att ske under Kongressen 2013 Kongressen hölls på ABF i Stockholm den april med 58 ombud och ca 40 andra, styrelseledamöter, revisorer, valberedning, mötesfunktionärer och medlemmar. Styrelseledamot Anders Martinsson var ordförande den 20 april och Gabriel Romanus den 21 april. På denna kongress antogs också ett nytt idéprogram. Lokalavdelningar Förbundet har under året haft 12 lokalavdelningar som bedrivit verksamhet och opinionsbildning på lokal nivå. Lokalavdelningarnas verksamhet framgår av avdelningarnas lokala verksamhetsberättelser. För att främja lokal förankring och aktivitet stödjer förbundet nybildande av lokalavdelningar där det finns medlemsunderlag. Förbundskansli Administrationen av medlemsregistret inklusive utskick av fakturor, registrering av nya medlemmar med mera sköts av Föreningshuset. Redovisningen sköts av Gudrun Nilsdotter, som är anställd på timbasis av Humanisterna. Utdrag från medlemsregistret skickas numera ut kvartalsvis till alla lokalordförande och innehåller listor på alla betalande lokala medlemmar samt de medlemmar som har ännu ej betalat sin avgift. På så sätt blir det möjligt för lokalavdelningar att själva påminna eller få feedback om varför medlemmar inte längre vill vara medlemmar. En funktion är under utveckling så medlemmar själva ska kunna ändra sina uppgifter i medlemsregistret. Förtroendemedlem Direktiv och riktlinjer för uppdraget som förtroendemedlem har utarbetats av styrelsen och publicerats på webben. Medlemskap via SMS Vi har utvecklat en funktion som gör det möjligt att bli medlem via SMS. Syftet är att göra det enklare för personer att bli medlemmar. Samtidigt kan korta reklamtexter om att bli medlem användas i informationsmaterial samt i kampanjer. Systemet är i drift och har efter utvärdering visat sig fungera bra. Medlemsvärvning och humanistfilm Medlemmarna i Humanisterna har fått förfrågan om att sponsra en annonskampanj för att värva nya medlemmar. Kampanjen planeras att inledas hösten En film om Humanisterna och sekulär humanism är under framtagande. Den görs av en professionell dokumentärfilmare som vunnit flera priser för sina filmer. Det sker helt ideellt. Webben och digital kommunikation Vi har beslutat att förbättra Humanisternas externa och interna kommunikation. 3

10 9 Aktiviteten på webbforumet har varit lågt, och vi har därför stängt ned forumet för att istället satsa mer på våra kanaler på Facebook. För att förbättra vår interna kommunikation har en stängd grupp på Facebook skapats vars syfte är att fungera som plattform för diskussion av frågor som berör vår verksamhet. Medlemskap i Humanisterna krävs och nya deltagare verifieras mot medlemsregistret. Vi har även beslutat att satsa på de gamla sidorna Humanisterna (2500 likes) och Gud finns nog inte (23500 likes). Sidan Humanisterna kommer att användas för att nå ut med information eller kampanjer som berör Humanisterna direkt, medan sidan Gud finns nog inte kommer att används för frågor med en mer indirekt anknytning till Humanisterna. Debattartiklar och förbundsinformation uppdateras löpande på hemsidan och fler personer har fått access att lägga upp inlägg. Ett förändrings- och förbättringsarbete av webbsidan pågår för närvarande. Kommunikationsnätverk För att kunna organisera och hantera alla tjänster på nätet har ett medlemsnätverk skapats. Syftet är att vi ska kunna bli mer aktiva och synas mer på internet, samtidigt som ett förbättringsarbete kan ske kontinuerligt. Nätverket kommer även att användas för att koordinera information och kampanjer. Kommunikationsnätverket har träffats vid ett par tillfällen och olika ansvarsområden har fördelats mellan nätverkets deltagare. Sekulär humanism i skolböcker Under året har vi fortsatt granska hur den sekulära humanismen presenteras i skolböcker. Tyvärr kan vi konstatera att många skolböcker i religionskunskap förmedlar en falsk och djupt felaktig bild av sekulär humanism. I skolans nya kursplan står det att eleverna också ska bli bekanta med livsåskådningen sekulär humanism. Detta arbete fortsätter intensivt under 2014 då detta är Skolans år enligt tidigare kongressbeslut och ett skolmaterial om sekulär humanism är under framtagning. Hedeniuspriset 2013 till Sara Mohammad På Humanismens dag den 27 oktober i Stockholm tilldelades Sara Mohammad Hedeniuspriset Förbundsstyrelsens motivering löd: Sara Mohammad har outtröttligt kämpat för ungdomar som fallit offer för hedersförtryck. Genom riksföreningen Glöm Aldrig Pela och Fadime har hon åstadkommit verkliga förändringar i hur hederskultur bemöts i Sverige, både politiskt, i media och i samhällsinstitutioner som kvinnojourer, polis och socialtjänst. Utöver samhällsinsatsen har hon byggt upp ett nätverk av frivilliga som ofta med akuta, riskfyllda insatser hjälpt ett stort antal ungdomar som annars troligen skulle råkat mycket illa ut. Sara Mohammad är en unik röst som lyfter fram de svikna och säger det självklara: de mänskliga rättigheterna måste gälla alla, oavsett härkomst, kultur, religion eller tradition. För sina insatser tilldelas Sara Mohammad 2013 års Hedeniuspris. Bok- och biblioteksmässan 2013 Humanisterna Väst deltog liksom tidigare år i 2013 års bokmässa i Göteborg. Väst hade en egen monter som delades med förbundet Unga Humanister. Bokförsäljningen var 4

11 10 något sämre än föregående år både till antal och intäkter. Å andra sidan var det en livlig aktivitet i montern med många besökare. För Humanisterna Väst är bokförsäljningen inte primär, utan bokmässan är ett tillfälle att synas och att träffa intresserade människor, både medlemmar och ännu-inte-medlemmar. Det är också ett sätt för andra medlemmar än styrelsen att aktivt bidra till verksamheten. Utan att ha fört någon statistik är upplevelsen bland monterpersonal att intresset för information och inte minst diskussion har ökat bland mässbesökarna. Färre besök av religiösa grupper och fler av verkligt intresserade. I montern fanns också ett omfattande material om och ifrån förbundet Humanisterna. Ett uppskattat monterprogram var också ett kort föredrag av Birgitta Forsman. Det blev en oväntat lyckad programpunkt. Bidragande till den stora uppslutningen var troligen att Väst hade annonserat programpunkten i mässtidningen. Almedalen 2013 Humanisternas medverkan begränsades till en liten trädgårdsträff en av dagarna under Almedalsveckan. Det rönte inget större intresse. En större satsning görs under valåret Skolans år Vid kongressen förra våren beslutades det att Humanisternas arbete för 2014 skulle sätta fokus på skolan. Den skolgrupp som fått till uppgift att samordna och fungera som uppstartare för planerandet av året gjorde under 2013 följande; Skolgruppen arrangerade en planerings/brainstorming-helg på Ekskäret i Stockholms skärgård den 4-6 oktober. Inbjudningar till detta hade gått ut till lokalavdelningarna och totalt 16 personer med intresse för skolfrågor samlades för att diskutera och börja utforma vad Humanisterna borde fylla skolans år med under Syftet med helgen var i stort att förankra arbetet med skolans år i alla förbundets lokalavdelningar. Arrangemanget samlade representanter från åtta av Humanisternas tolv lokalavdelningar samt en representant från Unga Humanister. Under helgen beslutades att utveckla ett material för kritiskt tänkande i skolan och diskuterades hur kritiskt tänkande kan bli del av undervisningen inom olika ämnen i grundskolan. Skolgruppen (och då främst Sören Holst) har under en längre tid utvecklat ett stödmaterial för besök i skolor. Detta diskuterades även under helgen. Givetvis var helgen ett utmärkt tillfälle att även sondera terrängen vad gällde gruppens egna resurser. Bland annat diskuterades det kring hur ett fokusår kan läggas upp, vilka personresurser och vilka olika möjligheter som finns etc. Olika grupper bildades där deltagarna valde olika områden/sätt att engagera sig i skolfrågor och framför allt aktivera sig på lokal nivå. Nu har Skolgruppen dels en sluten grupp på Facebook, dels en Google drive där material delas. Skolgruppen i Stockholm anordnade även en utbildningsdag för personer som kan tänka sig att göra skolbesök med stöd i det utvecklade stödmaterialet. Förhoppningsvis kommer liknande initiativ att tas i andra lokalavdelningar. Skolgruppen satte in en annons om att Humanisterna kan göra skolbesök i Religion och livsfrågor som är en tidskrift riktad till religionslärare. Sedan annonsen publicerades har några skolor hört av sig och förhoppningen är nu att de lokalavdelningar som befinner sig närmast ska kunna ansvara för skolbesöken. 5

12 11 Samhälle och politik Humanisterna fortsätter alltjämt att göra sig hörda i det offentliga samtalet. Stor uppmärksamhet fick artikeln på DN Debatt om handskakningsfallet i Trollhättan. Alla de stora dagstidningarnas ledarsidor kommenterade artikeln och tog samma position som Humanisterna i frågan. Omskärelsedebatten fick också förnyad aktualitet då bl.a. Barnombudsmannen gick ut med en debattartikel och intog samma position som Humanisterna två år tidigare. En kommunal skola i Umeå har också uppmärksammats för sitt samarbete kring Bibeläventyr med Svenska bibelsällskapet. Humanisternas lokalavdelning i Umeå har framgångsrikt lyft fram detta i debatten. Regeringens utspel om att tillåta vissa konfessionella inslag i skolan lyftes också fram av Humanisterna, som resulterade i debatter med Jan Björklund och Göran Hägglund i Sveriges Radio respektive Aktuellt. Humanisternas konfaläger för ungdomar lyftes också fram på ett positivt sätt över ett helt uppslag i kyrkans tidning i augusti Förbundet Humanisterna har varit aktiva i en rad andra frågor under perioden, tex om att religiösa skäl inte ska räcka som skäl till hemundervisning av barn. För en komplett lista över aktiviteter hänvisas till Humanisternas hemsida. Nu en tradition: Sekulär ceremoni vid riksdagens öppnande Liksom året innan erbjöd Humanisterna en alternativ ceremoni till den gudstjänst i Storkyrkan i Stockholm som alla riksdagsledamöter och ministrar bjuds in till vid riksdagens öppnande. Vi ville än en gång erbjuda ett sekulärt alternativ och gick därför ut med en inbjudan till en samling i humanismens och upplysningens anda den 17 september kl (samtidigt som gudstjänsten i Storkyrkan). På anrika Den Gyldene Freden i Gamla Stan berättade Staffan Ulfstrand, professor i evolutionsbiologi, om människans ursprung och utveckling i både biologiskt, moraliskt och socialt hänseende. Fler riksdagsledamöter kom än förra året, och vi har nu etablerat en ny tradition. Humanistiskt nätverk i riksdagen Under år 2009 togs initiativ till att bilda ett partiöverskridande humanistiskt nätverk i riksdagen med riksdagsledamöter som delar den sekulära humanismens värdegrund. Detta arbete förutsätter att vi löpande förser nätverket med material och kompetensutveckling kring de humanistiska frågorna samt håller informationsmöten i riksdagshuset för intresserade riksdagsledamöter. Våra kontaktpersoner i riksdagen är riksdagsledamöterna Morgan Johansson och Desirée Liljevall. Arrangemang och seminarier Seminarieserien i ABF-huset i Stockholm arrangerades även 2013 i samarbete med ABF Stockholm, och med Lars Höglund som projektledare. Medlemmar i Humanisterna Stockholm har ställt upp som entrévärdar och sålt biljetter och böcker. Samarbetet med ABF innebär att Humanisterna får låna lokaler kostnadsfritt mot att ABF behåller entréavgiften (60 kr). Föredragshållare och debattörer under 2013 har inkluderat Christer Sturmark, Tulsa Jansson, Ulf Jonsson, Lotta Knutsson Bråkenhielm, Carl Gustaf Olofsson, Peter Sylwan, Karl-Erik Norrman, Lars Boisen, Sofia Jeppsson, Karim Jebari, Bengt Westerberg, Åsa Wikforss och Lars Åberg. Många av seminarierna har filmats och finns tillgängliga via Humanisternas hemsida (http://www.humanisterna.se/video_category/video/). 6

13 12 Grafisk profil Att kommunicera genom grafik är oerhört viktigt i dagens samhälle. Under verksamhetsåret beslutade styrelsen att Humanisterna behöver en sammanhållen och tydlig grafisk profil. Gunilla Kvarnström, som är tecknare och som då satt i styrelsen, utsågs att leda arbetet. Gunilla samlade kring sig en arbetsgrupp bestående av Ann Forslind (illustratör, författare och lektor vid Konstfack), Ann Christine von Reybekiel (grafisk formgivare och illustratör), Lena Andersson (författare, debattör och fristående kolumnist i DN), Fredrik von Matérn (formgivare och f.d. rektor för Nyckelviksskolan) samt Christer Sturmark och Anna Bergström från förbundsstyrelsen. Gruppen skickade inbjudningar till fem formgivare att inkomma med förslag. Samtliga tackade ja till att delta. Under hösten 2012 beslutade styrelsen, efter förslag från arbetsgruppen, att Dan Jonsson (grafisk formgivare och illustratör, tidigare professor på Konstfack), som tidigare har vunnit ett flertal nationella och internationella priser, skulle få uppdraget. Styrelsen vill tacka samtliga formgivare och särskilt Dan Jonsson för deras arbete liksom de externa personer som har hjälpt till vid framtagande av den nya grafiska profilen. Styrelsen vill också tacka Gunilla Kvarnström för all den tid hon har lagt ner på arbetet med den grafiska profilen. Höstkonferens & Ordförandekonferens Den oktober 2013 hölls en medlemskonferens i Stockholm. Fokus var på idédebatten kring ceremonier men även skolfrågor behandlades. Ungefär 60 medlemmar deltog. I samband med höstens medlemskonferens hölls en ordförandekonferens ytterligare en ordförandekonferens är planerad i slutet av mars. Projekt för att motverka rasism och intolerans Ungdomsstyrelsen har tidigare gett stöd till Humanisterna för att driva ett projekt som syftar till att stimulera en öppen dialog kring frågor rörande rasism och intolerans bland skolungdomar. En manual togs fram inom ramen för projektet som nu är avslutat. Manualen har blivit en stor succé och beställts i tusentals exemplar av lärare i olika skolor i landet. Ceremoniverksamheten Efter en omfattande intern diskussion i förbundet gör styrelsen bedömningen att det finns ett majoritetsstöd för att fortsätta med ceremoniverksamheten. Ett förslag till plan för ceremoniverksamhetens utbyggnad har utarbetats av styrelsen, att presenteras för kongressen i april Årets statistik över utförda ceremonier slutade i Stockholm på 211 och i hela landet 429 uppdrag. I siffrorna för 2013 är alla uppdrag upptagna som våra officianter utfört men delade på Humanistiska respektive borgerliga. Vi tycker att det är glädjande att våra officianter har många uppdrag även om de inte är komna från hemsidan och uttalat humanistiska. Många uppdrag gör att officianterna får erfarenhet och kunskaper som givetvis är värdefulla. Ceremoni Stockholm Övriga landet Humanistiska Borgerliga Humanistiska Borgerliga Barnvälkomnande Vigsel

14 13 Vigsel utan vigselrätt 6 2 Begravning Totalt Totalt hela landet 429 De som vill utnyttja våra tjänster har via hemsidan kunnat kontakta officiant direkt i sitt närområde. Utöver detta har ca 135 mejlförfrågningar inkommit till ceremoniansvarig som hänvisat till hemsidan för val av officiant eller besvarat gällande ärende. Urban Jansson och Irene Rune, ansvariga för ceremoniverksamheten genomförde en kurs för 11 deltagare under två helger januari och februari. Förberedelser för en kurs även 2014 med syfte att nå så många kursdeltagare som möjligt utanför storstadsregionerna har pågått. Arbetet för att kvalitetssäkra våra ceremonier/officianter påbörjades under 2013 men datahjälpen försvann under arbetets gång o nya tag måste tas. I januari 2013 återkallades Mikael Göranssons och Anne-Marie Morbergs förordnanden som vigselförrättare av Länsstyrelsen. De är de enda av våra officianter i Stockholmsområdet som erhållit laglig vigselrätt. Detta har medfört att vi varit tvungna att problematisera situationen för många som velat ha en humanistisk vigselförrättare. Mikael har överklagat och fört en dialog med myndigheterna under året. Ovissheten har varit stor kring vid vilken tidpunkt som förordnandet ev. skulle kunna dras in för Mikael och situationen för brudparen därför mycket oviss. Några chansade och andra valde något annat alternativ. Ärendet gällande Mikaels vigselrätt är nu i Kammarrätten och vi avvaktar med stort intresse utslaget där. I 2013 års statistik kan noteras att antalet vigslar för Mikael minskade, från 89 till 20. Det innebär att många personer gått miste om att höra hans ord kring humanism och Humanisterna. Ärendet nya begravningsplatsen på Järvafältet har även under 2013 befunnit sig i planeringsstadiet. Ingenting nytt har framkommit och vi räknar med att bli kallade/informerade om ärendet framskrider för tyckande eller beslut i någon form. En fristående begravningsgrupp har under året arbetat kring frågan om kommunaliserad begravningstjänst. För närvarande är det endast Tranås och Stockholms kommuner som har ansvaret, för övriga kyrkan. Gruppen arbetar också för att få till en borgerlig begravningsplats utanför de vanligtvis förekommande murarna kring kyrkogårdarna. Kvarnarna mal långsamt och ingen av frågorna har kommit till avslut. Högtidsboken Även under 2013 har det med Anneli Noréus i spetsen arbetats hårt för nyutgivning av Den svenska högtidsboken. Många problem har lösts på vägen och andra har uppstått men arbetsgruppen har oförtrutet jobbat vidare. HumPride 2013 Humanisternas HBTQ-nätverk, med Johan Ericsson Qvist som ansvarig, höll i Humanisternas deltagande vid Stockholm Pride På Pride House/Kulturhuset i Stockholm, fanns vi tillgängliga och svarade på frågor om humanism under rubriken, Hänga med en HBTQ-Humanist. Vi stoltserade med våra tröjor med texten Fråga mig om Humanism och regnbågsfärgade Happy Humansymboler. Evenemanget gästades av förbunds ordförande Christer Sturmark som fick svara på frågor från intresserade Pride-deltagare. 8

15 14 I vårt ekipage i Pride Parade deltog ett 30-tal glada medlemmar i Humanisterna, Vetenskap och Folkbildning och Unga Humanister med plakat med Happy Human samt parollen Vi tror på livet, människan och kärleken. VoF hade egna paroller och plakat (Kärlek och vetenskap). Efter Pride Parade anordnades evenemanget Mat och vin på restaurang Kouzina, som gästades av ca 25 personer. Alla var välkomna oavsett om de deltagit i Pride Parade eller inte. En liten delegation från Stockholm besökte också Göteborgs West Pride och gick bland annat i Regnsbågsparaden (Göteborgs motsvarighet till Pride Parade). Vi arrangerade där också ett seminarium (om svårigheten med) Att komma ut som HBTQ och ateist i Indonesien. Humanistisk konfirmation 2013 Anna Bergström var ensam ansvarig för konfirmationen Styrelsen beslutade på därför på Annas förslag att endast arrangera ett läger under Då alla de sex handledarna på lägret redan hade deltagit på läger genomfördes ingen handledarutbildning. Lägret, som pågick under sju dagar i början av augusti, hölls på Valla Folkhögskola i Linköping, var fullbokat redan i december 2012 och blev oerhört lyckat med hjälp av fantastiska insatser från de ideellt arbetande handledarna. I efterhand har många föräldrar och ungdomar upprepade gånger uttryckt glädje över veckan. Under 2013 fortsatte arbetet med att stabilisera rutinerna för verksamheten i förhoppning om att identifiera personen som vurmar för den och som ville driva den vidare. Som ett led i detta fortsatte utvecklandet mål och medel i relation till hela verksamhetsåret (från bokning av lägergård till avslut av läger). Efter lägret på Valla beslöt så fyra av de sex handledarna att åta sig arbeta tillsammans som ledningsgrupp inför kommande år. Konfirmationen gick med litet överskott 2013 om ca kr. Då styrelsen sedan tidigare fattat beslut om att redovisa konfirmationens ekonomi separat kan det efter 2013 sammanfattas att verksamheten har kr reserverade för framtida utvecklig av verksamheten, för att klara av eventuella kostnader etc. Styrelsen vill uttrycka ett varmt tack till lägrets handledare samt till Lena Svedin som ställde upp som högtidstalare vid avslutningen. Humanitär insamlingsverksamhet Under 2012 bildades med hjälp av Humanisterna, men som fristående stiftelse, Insamlingsstiftelsen HumanistHjälpen. Under 2012 verkade insamlingsverksamheten och stiftelsen sida vid sida. Från 2013 flyttades verksamheten över till Insamlingsstiftelsen HumanistHjälpen. Under året har nästan alla månadsgivare flyttat över sina donationer till stiftelsens 90- konto. Men drygt kronor har kommit in till det av Väst ännu administrerade insamlingskontot. Donationerna har regelbundet överförts till stiftelsens 90-konto och sänts vidare till Mme Mahjoubas kvinnohus och daghem i Agadir. Det finns ännu en handfull kvardröjande donatorer till det gamla kontot. Vi fortsätter påminna och förmodar att det gamla insamlingskontot kan avslutas till nästa år. HumanistHjälpens bokslut för 2013 görs inte förrän senare i år. Resultatmässigt pekar siffrorna på ungefär samma totala resultat som insamlingsverksamheten och stiftelsen gjorde tillsammans under 2012, omkring kronor. De flesta ursprungliga 9

16 15 donatorerna från förbundet finns kvar. Nya donatorer kommer dock från de mest skilda håll. Genom flera aktiviteter i digitala media ökade antalet månadsgivare under december. Vi hoppas på ett ständigt stigande hjälpresultat. Stiftelsens verksamhet redovisas årligen offentligt på Från HumanistHjälpens Hjälpfond ges stöd till svenska organisationer som arbetar mot hedersvåld och hedersideologier. Under 2014 planerar stiftelsen att öka den hjälpen, vilket blivit möjligt genom ett ökande antal donatorer till hjälpmålet HjälpFonden. HumPride 2013 Humanisternas HBTQ-nätverk, med Johan Ericsson Qvist som ansvarig, höll i Humanisternas deltagande vid Stockholm Pride På Pride House/Kulturhuset i Stockholm, fanns vi tillgängliga och svarade på frågor om humanism under rubriken, Hänga med en HBTQ-Humanist. Vi stoltserade med våra tröjor med texten Fråga mig om Humanism och regnbågsfärgade Happy Humansymboler. Evenemanget gästades av förbunds ordförande Christer Sturmark som fick svara på frågor från intresserade Pride-deltagare. I vårt ekipage i Pride Parade deltog ett 30-tal glada medlemmar i Humanisterna, Vetenskap och Folkbildning och Unga Humanister med plakat med Happy Human samt parollen Vi tror på livet, människan och kärleken. VoF hade egna paroller och plakat (Kärlek och vetenskap). Efter Pride Parade anordnades evenemanget Mat och vin på restaurang Kouzina, som gästades av ca 25 personer. Alla var välkomna oavsett om de deltagit i Pride Parade eller inte. En liten delegation från Stockholm besökte också Göteborgs West Pride och gick bland annat i Regnsbågsparaden (Göteborgs motsvarighet till Pride Parade). Vi arrangerade där också ett seminarium (om svårigheten med) Att komma ut som HBTQ och ateist i Indonesien. Humanismen internationellt IHEU. Humanisterna har fått fullvärdigt medlemskap i IHEU (International Humanist and Ethical Union), från att tidigare ha varit associate member. Utöver det symboliska värdet innebär det att vi får rösträtt i IHEU:s årliga generalförsamling och därmed kan delta mer aktivt i internationella samarbeten. IHEU är en paraplyorganisation som grundades 1952 för att representera humanister, ateister, fritänkare, rationalister, sekularister och etiska kulturgrupper i hela världen. De har idag över 100 medlemsorganisationer. Se Freedom of Thought Report. Den 10 december, på Internationella dagen för mänskliga rättigheter, släppte IHEU den unika rapporten Freedom of Thought Report med statistik och anekdoter om hur ateister och fritänkare behandlas i världen, från bönetvång i skolan till diskriminering, fängelsestraff och dödsstraff. Rapporten uppmärksammades i internationella medier. Bidrag är välkomna till nästa upplaga. Se EHF-konferens. Europeiska Humanistfederationen arrangerade i maj 2013 sin årliga konferens, denna gång i Bukarest i samarbete med det rumänska humanistförbundet. Över 200 tillresta deltog i aktiviteterna. Från Sverige representerades Humanisterna av fem medlemmar. I samband med konferensen höll tre organisationer sina årsmöten: IHEU (International Humanist and Ethical Union), IHEYO (International Humanist and 10

17 16 Ethical Youth Organization) och EHF (Europeiska Humanistfederationen). Ett fotoreportage från konferensen fanns i Humanistinfo nr 3, EHF har släppt en policy för hur extremism och populism i Europa kan mötas med humanistiska värderingar. Dokumentet förklarar begrepp som populism, fascism och extremism och ger exempel på hur både höger- och vänsterpopulister agerar i vår tid. Se Etikprojektet Etikprojektet startades med en motion till kongressen 2012 och har nu avslutats efter två år. Syftet har varit att ta fram ett ramverk för hur förbundet kan studera och driva debatt i angelägna etiska frågor, både inom förbundet och utåtriktat, för att långsiktigt stärka Humanisternas moraliska ledarskap i samhällsdebatten. Projektet har resulterat i dokumentet Etiska riktlinjer för förtroendevalda, anställda och ideellt engagerade inom förbundet, den nya rollen Förtroendemedlem, ett etikseminarium på höstkonferensen 2013, en arbetsgrupp om sexualmoral samt en essäsamling Röster om humanistisk etik. Arbetet har även börjat få effekter utanför projektet. Exempelvis har tre lokalavdelningar anmält intresse för att köra fler etikseminarier, arrangörerna till ett större evenemang i september 2014 avser lyfta fram etiska frågor som ett huvudtema, och intresse finns för ytterligare en essäsamling. HumanistInfo Humanistinfo har under året skötts av Olle Svensk Strand, som redaktör, och Peter Illi, som layoutansvarig. De har gjort ett utmärkt arbete med form och innehåll, men det har under året blivit alltmer tydligt att en redaktion bestående av endast två personer inte är tillräcklig. En så liten redaktion är sårbar för oförutsedda händelser, och det finns en risk för förseningar vilket har visat sig under hösten. Det är allvarligt då tidningen är inskriven i stadgarna som informationskanal i samband med kallelser till kongress och årsmöten, förutom att det finns ett självklart värde i att medlemmarna får så aktuell information som möjligt. Situationen gör det nödvändigt att hitta nya former för arbetet med tidningen och ett första steg kan vara att skapa en större redaktion så att ansvaret fördelas på fler personer. 11

18 Ekonomisk rapport verksamhetsåret 2013 Medlemsstatistik Föreningshuset har ansvaret för vårt medlemsregister. Vid slutet av året 2013 hade vi totalt medlemmar. Detta är en minskning med 777 medlemmar i jämförelse med slutet av år 2012 då vi hade medlemmar. Året dessförinnan hade vi också en minskning, men inte så markant som det senaste året. Så här fördelade sig medlemsantalet på de olika lokalavdelningarna. Lokalavdelning Årsskifte Årsskifte Förändring % förändring Stockholm % Väst % Uppsala % Syd % Östergötland % Kalmar % Umeå % Jönköping % Örebro % Värmland % Södertälje % Gotland % % Antalet medlemmar har således minskat sedan i fjol med ca 15%. Dock ska påpekas att medlemsantalet speglar antalet betalande medlemmar vid årsskiftet. Av praktiska skäl beräknas detta strax efter årsskiftet. Helgerna inträffar lite olika vid olika årsskiften vilket ger en osäkerhet i beräkningen av antalet medlemmar. Medlemskap Det finns olika slag av medlemskap. Dessa fördelade sig på följande sätt vid årsskiftet Medlemskap Årsavgift Fullt medlemskap 365 Familjemedlemskap 100 Studerande 180 Ekonomiskt trångmål 180 Humanistvänner % av medlemmarna betalar full avgift, 6% är familjemedlemmar, 4% är studerande. 17 st. har reducerad avgift och 18 st. är humanistvänner. Antalet humanistvänner har ökat med 8 st. på ett år. För övrigt har fördelning förändrats marginellt sedan förra året. Ekonomiskt trångmål är ett medlemskap för medlemmar som känner att det är mycket besvärligt att erlägga ordinarie avgift. De får höra av sig till kansliet och kan därmed få reducerad avgift, 180 kr, i ett år. Medlemsintäkter Medlemsintäkterna har minskat med 6% i jämförelse med året innan. År 2013 var dessa kr, år 2012, kr. Medlemsintäkter och medlemsantal följer inte varandra helt. Medlemsantalet hade minskat med 15%, men medlemsintäkterna bara med 6%. Dock var det omvänt om man går tillbaka ytterligare ett år. Från 2011 till 2012 hade medlemsintäkterna minskat med 19% men antalet 1

19 medlemmar med ca 1%. Detta kan förklaras med osäkerheten kring årsskiftet. Ett antal medlemmar som skulle ha betalt in sin medlemsavgift senast den 31 december gör detta först efter årsskiftet och då bokförs medlemskapet före årsskiftet och medlemsinbetalningen året efter. Detta antal varierar från år till år beroende på hur helgdagarna infaller. Så här fördelade sig medlemsintäkterna under Inrapporterat från bokföringen Ackumulerat från bokföringen Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Kommentar: Medlemsinbetalningarna sker kvartalsvis: 31 mars, 30 juni, 30 september, 31 december. Inbetalningar övriga månader är sena inbetalningar med eller utan påminnelser. Resultaträkning Bilagt finns resultatet för 2013 redovisat i förhållande till budget. Ungdomsprojekt Under året har avslutades ett projekt om antirasism med medel från Ungdomsstyrelsen. Det var först meningen att det skulle avslutas under 2012 men vi beviljades en förlängning av projektet ytterligare ett halvår. I bilagan redovisas projektet. Kommentarer till resultaträkningen jämfört med budget Enligt budget skulle vi nå ett positivt resultat på kr. Vårt resultat blev dock kr trots färre medlemsintäkter än budgeterats, en skillnad på drygt kr. Skillnaden kan förklaras med att kostnaderna har blivit lägre än budgeterat, speciellt för följande poster: Humanistinfo Bidrag lokalavd. Föreningshuset Köpta tjänster Löner 18 Övergång till elektronisk produktion och distribution Lokalavdelningar har inte haft kostnader utöver det lokala bidraget Lägre kostnader än budgeterat Ej så hög kostnad för den grafiska profilen som budgeterats Pressekreteraren avslutade sitt arbete under året En detaljerad resultaträkning finns som bilaga. Där kan man i detalj jämföra resultat 2013 med Balansräkning Balansräkningen i sin helhet finns bilagd i kongressmaterialet. Av denna framgår att vårt eget kapital var cirka 1 miljon kronor vilket motsvarar ungefär 50% av omsättningen. Överlåtelse av aktiepost i Sans Media AB (Sans magasin) I september beslöt förbundsstyrelsen att överlåta Humanisternas aktiepost i Sans magasin till Fri Tanke förlag för det bokförda värdet kr. Humanisterna är därmed inte längre delägare i Sans, men de samarbetsavtal som tidigare fanns gäller fortfarande. För Humanisternas medlemmar innebär således överlåtelsen ingen förändring i praktiken, medlemmarna erbjuds även fortsättningsvis rabatt på prenumerationen. 2

20 19 Humanisternas delägarskap har inneburit större administrativa kostnader för Fri Tanke förlag än vad som annars hade varit fallet eftersom det med delägarskapet var nödvändigt att låta tidningsverksamheten ligga i ett eget dotterbolag till Fri Tanke förlag. För att fortsätta utgivningen behövde ägarna minska kostnaderna. Det har kunnat ske genom Humanisternas överlåtelse av aktieposten. Kostnaderna behöver nu inte redovisas i ett särskilt dotterbolag av hänsyn till Humanisternas delägarskap. Styrelsen ansåg därför att Humanisterna inte hade något att förlora på överlåtelsen. Det ligger snarare i Humanisternas intresse att en kvalitativ tidskrift med sekulär och humanistisk värdegrund finns kvar. Eftersom Christer Sturmark är VD för Fri Tanke förlag och chefredaktör för Sans magasin var han inte närvarande när beslutet fattades. Ersättningar till personer i styrelse och ledning Under verksamhetsåret har ett arvode utgått till Christer Sturmark för arbete som ordförande. Detta belopp har varit på kronor. Dessutom har ett arvode på kr för projektledning utbetalts till styrelseledamot Emilia Ericsson, för vilket bidrag har erhållits från Ungdomsstyrelsen. Några andra ersättningar har inte betalats till några i styrelse eller ledning. Örebro den 18 februari 2014, Tore Mellberg, Kassör 3

1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN)

1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN) . 1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN) 2. Ändamål STN skall verka för att de gamla natureligionerna bibehåller sin status i dagens samhälle. STN skall verka för

Läs mer

Svenska Taidoförbundet

Svenska Taidoförbundet svenska taidoförbundet Swedish Taido Association www.taido.nu Ekonomisk berättelse, Svenska Taidoförbundet 2013 Året 2013 har präglats av VM i Finland, vilket har drivit upp omsättningen jämfört med budget

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmar i Utbyvägens Garage- och Ledningssamfällighetsföreningar kallas till ordinarie föreningsstämma. TISDAGEN

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015 Stadgar RFSU Reviderade och antagna av kongressen 2015 1 Ändamål Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden ideell förening. RFSU utgår från övertygelsen

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3 Innehåll 1. Företagarna... 3 1.1 Organisation och beslutsnivåer... 3 1.2 Ändamål... 3 1.3 Medlemskap... 3 1.4 Anslutning och uteslutning av lokalförening... 3 1.5 Anslutning och uteslutning av branschförbund...4

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg Årsstämma Elmia 08-09-2017 2017/08/04 08:56 Kallelse till Förbundsstämma 2017 Riksförbundet Mobil Fritid (RMF). Härmed kallas samtliga medlemsföreningar och klubbar till den årliga Förbundsstämman. Plats:

Läs mer

1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU.

1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU. Folkrörelsen Nej till EU Stadgar för riksorganisationen 1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU. 2 Mål 2:1 Folkrörelsen Nej till EU är en ideell organisation, som verkar för ett demokratiskt,

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Västerås (F! Västerås), organisationsnummer 802495-3799. 2 Föreningens säte F! Västerås säte är Västerås kommun. 3

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF)

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF) Stadgar SULF:s Professorers Förening (SPF) Innehåll Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Organisation 3 3 Regler för beslut och val 3 Ombudsmöte 4 Ombudsmöte 4 5 Ombudsmötets sammansättning 4 6 Närvarorätt

Läs mer

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper 1 Förbundets namn 1.1 Förbundets namn är Unga Republikaner. 2 Ändamål 2.1 Unga Republikaner är en partipolitisk obunden förbund som skall verka för att Sverige skall införa ett demokratiskt valt statsskick.

Läs mer

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng Gäng till årsmöte Söndag den 8 Mars ca kl 15.00 Plats:

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSTEATERN

STADGAR FÖR RIKSTEATERN STADGAR FÖR RIKSTEATERN Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern är en sammanslutning av Riksteaterföreningar och andra anslutna organisationer. Till Riksteatern

Läs mer

Protokoll fört vid Humanisternas kongress den april 2012 Plats: ABF-huset, Stockholm

Protokoll fört vid Humanisternas kongress den april 2012 Plats: ABF-huset, Stockholm Protokoll fört vid Humanisternas kongress den 28-29 april 2012 Plats: ABF-huset, Stockholm Dag 1 1 Kongressen öppnas Ellis Wohlner öppnade kongressen. 2 Val av ordförande, bisittare och sekreterare Kongressen

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund 1 Namn Detta förbund, vars firma är Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund kallas i det följande för SKKF. SKKF bildades 1957 och förbundets stadgar

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 11-10-14

SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 11-10-14 SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 111014 Räkenskapsår: 100901 110831 Senaste vernr: A102 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 100901 110831 Perioden Rörelsens intäkter och lagerförändring

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Hej alla. Med vänliga hälsningar:

Hej alla. Med vänliga hälsningar: Hej alla Denna soliga lördagsmorgon befinner jag mig på Visingsö och kan därför dessvärre inte delta på arbetsdagen. Vad gäller föreningens ekonomi kan jag meddela att får räkenskapsåret 2008 har vi i

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet

Stadgar för Riksförbundet 1 (9) Stadgar för Riksförbundet 1. Namn, ändamål, organisation... 1 2. Medlemskap... 2 3 Kongress... 2 4. Extra kongress... 5 5. Förbundsmöte... 5 6. Förbundsstyrelse... 6 7. Valberedning... 7 8. Räkenskaper

Läs mer

Ja! Bra att kunna ord 1

Ja! Bra att kunna ord 1 Bra att kunna ord 1 Ja! 2 3 4 A Absolut majoritet Mer än två tredjedelar av rösterna. Acklamation Beslut fattat med ja-rop. Adjungera Tillfällig ledamot utan rösträtt. Administration I en förening ofta

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013

Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013 Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013 Inledning av Scoutrådets ordförande Hej! Det årsmöte vi samlas till i år är speciellt. Det är det årsmöte där vi rapporterar om verksamhetsåret 2012, det

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

Danscentrums stadgar 21 maj 2016.

Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Föreningen a) Föreningens namn är Danscentrum och förkortas DC. b) Danscentrum är en riksorganisation och en rikstäckande konstnärlig centrumbildning för den fria

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening Medlemmarna i Odensvi Fiber ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Odensvi Fiber Ekonomisk förening, 769625-3215, den 24 november kl. 18.00 i Odenskans Odensvi. Som framgår

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144

Leader Södertälje Landsbygd 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2010-01-01 Förändring 2010-12-31 1630 Avräkning för skatter och avgifter

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00 Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet Tid 2015 01 31 13:00 Fastställan av dagordning 1. Mötet öppnas 2. Formalia 2.1. Fråga om Mötets behörighet 2.2. Val av mötesordförande

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

EKONOMIHANDLINGAR 2013

EKONOMIHANDLINGAR 2013 LILLA ÅRSMÖTET 2014 EKONOMIHANDLINGAR 2013 INNEHÅLL FÖRKLARINGAR TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS ÅRSREDOVISNING 2013 (och på sista sidan en jämförelse mellan bokslutet 2013 och den rambudget som Stora

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden Western Riders Association of Sweden WESTERN RIDERS ASSOCIATION OF SWEDEN Org.nr 834001-1330 Förbundsårsstämma, Arlanda 2011-04-17 Protokoll fört vid ordinarie Western Riders Association s Förbundsårsstämma

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag Du Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal.

Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal. Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal. Närvarande Peter Norin Ingegerd Jansson Olof Johanson Viking Nilsson Lars Havstad Jan Bjurström Per-Anders

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december.

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december. Sidan 1 av 5 STADGAR 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna Jarlabanke Täby inom Stockholmsdistriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är 816000-2807. Föreningen är ideell och partipolitiskt

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer