Författare Titel Utgivningsår Rapport titel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Författare Titel Utgivningsår Rapport titel"

Transkript

1 Författare Titel Utgivningsår Rapport titel Rapportnummer B. Lndqvist, A. Woodhouse Klimatavtryck av rotfrukter, grönsaker och kryddor: analys av SIK rapport 894 produkter odlade i Sverige Tillgänglig som pdf S. Hornborg Broadening the perspective on seafood production 2014 SIK rapport 893 K. Båth Hot spots i kylkedjan 2014 SIK rapport 892 Tillgänglig som pdf Sonesson, U., Lorentzon, K., Florén, B., Krewer, C., Nilsson, K., Kumm, K. I., Woodhouse, A. Hållbara matvägar resultat och analys SIK rapport 891 Tillgänglig som pdf Stenberg, B., Sonesson, U., Stenberg, M. Hållbara matvägar utgångs och lösningsscenarier för växtodling 2014 SIK rapport 890 Tillgänglig som pdf Sonesson, U., Lorentzon, K., Andersson, A., Barr, SIK rapport 889 U. K., Borch, E., Brunius, C., Hamberg, L., Lindbom, I., Nielsen, T., Normann, A., Åström, A., Hållbara matvägar referens och lösningsscenarier för Östergren, K brödveteproduktion och framställning av styckbröd Tillgänglig som pdf SIK rapport 888 Wall, H., Barr, U. K., Borch, E., Brunius, C., Gunnarsson, S., Hamberg, L., Lindbom, I., Lorentzon, K., Nielsen, T., Nilsson, K., Normann, A., Salomon, E., Sindhöj, E., Sonesson, U., Hållbara matvägar referens och lösningsscenarier för Sundberg, M., Åström, A., Östergren, K. kycklingproduktion och framställning av fryst kycklingfilé Tillgänglig som pdf SIK rapport 887 Göransson, Leif., Barr, U. K., Borch, E., Brunius, C., Florén, B., Gunnarsson, S., Hamberg, L., Lindbom, I., Lorentzon, K., Nielsen, T.,, Normann, A., Salomon, E., Sindhöj, E., Sonesson, Hållbara matvägar referens och lösningsscenarier för grisproduktion U., Sundberg, M., Åström, A., Östergren, K. och framställning av rökt skinka Tillgänglig som pdf 2014 SIK rapport 886 Bertilsson, J., Barr, U. K., Borch, E., Gunnarsson, S., Hamberg, L., Lindbom, I., Lorentzon, K., Lundh, Å., Nielsen, T., Nilsson, K., Normann, A., Salomon, E., Sindhöj, E., Sonesson, U., Sundberg, Hållbara matvägar referens och lösningsscenarier för mjölkproduktion M., Åström, A., Östergren, K. och framställning av konsumtionsmjölk och lagrad ost. Tillgänglig som pdf 2014 SIK rapport 885 Hessle, A., Barr, U. K., Borch, E., Brunius, C., Florén, B., Gunnarsson, S., Hamberg, L., Lindbom, I., Lorentzon, K., Nielsen, T., Normann, A., Salomon, E., Sindhöj, E., Sonesson, U., Sundberg, Hållbara matvägar referens och lösningsscenarier för M., Åström, A., Östergren, K. nötköttsproduktion och framställning av ryggbiff. Tillgänglig som pdf P. Arinder Mikrobilogiska risker i grönsakskedjan lathund för odlare och 2014 SIK rapport 884 odlarorganisation Tillgänglig som pdf P. Arinder 2014 SIK rapport 883 Mikrobiologiska risker i grönsakskedjan lathund för grossist och handel Tillgänglig som pdf

2 K. Östergren FUSIONS definitional frameword for food waste (FP7 rapport) 2014 SIK rapport 881 Tillgänglig som pdf B. Landqvist Produktion och konsumtion av kött i Sverige och Västra Götaland med en internationell utblick. SIK rapport Tillgänglig som pdf B. Landqvist Ekotoxicitet och markanvändning jämförelse mellan olika foderstater för 2014 SIK rapport 879 grisar Tillgänglig som pdf U. Sonesson Hållbara matvägar arbetsmetodik och utgångsscenarier 2012 SIK rapport 878 Tillgänglig som pdf A. Åström, A. Normann Konsumenters livsmedelsval hur, varför och när? 2014 SIK rapport 877 Tillgänglig som pdf M. Prim Den nya skolmåltiden 2014 SIK rapport 876 Tillgänglig som pdf G. Zetterberg Utvärdering av projektet Lolog i Falköpings och Vänersborgs kommuner 2014 SIK rapport 875 Tillgänglig som pdf P. Arinder Dekontaminering av bladgrönsaker i förädlingsledet 2014 SIK rapport 874 Tillgänglig som pdf P. Arinder Mikrobiologiska risker i grönsakskedjan Lathund för odlare och SIK rapport 873 odlarorganisationer 2014 Tillgänglig som pdf P. Arinder Mikrobiologiska analyser av grönsaker 2014 SIK rapport 872 Tillgänglig som pdf P. Arinder Mikrobiologiska risker i grönsakskedjan Lathund för grossist och handel 2014 SIK rapport 871 Tillgänglig som pdf P. Arinder Kvalitetsstandarder för odling och förädling av bladgrönsaker 2013 SIK rapport 870 Tillgänglig som pdf P. Arinder Behandling av frö med väteperoxid 2013 SIK rapport 869 Tillgänglig som pdf P. Arinder Mikrobiologisk riskbedömning grönsakskedjan 2013 SIK rapport 868 Tillgänglig som pdf A. Normann Influence of time pressure and justification on consumer food choice : A case study with vanilla yoghurt in a simulated shopping like setting 2013 SIK rapport 867 Tillgänglig som pdf I. Lindbom, J. Gustafsson, B. Sundström Minskat svinn i livsmedelskedjan et helhetsgrepp. Slutrapport SIK rapport 866 Tillgänglig som pdf C. Cederberg Certification schemes (RTRS and ProTerra) in Brazilian soy : Use of 2013 SIK rapport 865 pesticides and cropping systems Tillgänglig som pdf A. Aronsson Livscykelanalys av industrispenat (Spinacia oleracea L.) Miljöpåverkan i SIK rapport samband med produktion Tillgänglig som pdf C. Krewer LCA of food transports and tomato production 2013 SIK rapport 863 Tillgänglig som pdf M. Nordberg Pesticide use and freshwater ecotoxic impacts in biofuel feedstock 2013 SIK rapport 862 production: a comparison between maize, rapeseed, Salix, soybean, sugarcane and wheat. Tillgänglig som pdf Comparison of the consumers expected and actual perception of food SIK rapport 861 J. Eckardt, K. Wendinc, A. Holmer, A. Åström investigated by Napping 2013 Tillgänglig som pdf K. Hagstöm Cleaning technology in high temperature food processing. A literature SIK rapport review Tillgänglig som pdf U. Sonesson, M. Wallman, K. Nilsson Life Cycle Inventories of three Norwegian post farm food supply chains SIK rapport dairy, meat and bread Tillgänglig som pdf B. Albinsson, K. Wendin and A. Åström Handbok i sensorisk analys. Rev. uppl SIK rapport 858 J. Gustafsson, C. Cederberg, U. Sonesson, A. The methodology of the FAO study: Global Food Losses and Food Waste Emanuelsson extent, causes and prevention FAO, SIK rapport 857 Tillgänglig som pdf J. Forsman Green lean : en strategi för hållbar verksamhetsutveckling 2012 SIK rapport 856

3 S. M. P. Bennet Ecotoxicity in LCA a review of methods and assessment of the ecotoxic impact of pesticide use in Swedish winter wheat and Brazilian soybean production 2012 SIK rapport 855 Tillgänglig som pdf A. Normann Consumer food choice how, why and when? 2012 SIK rapport 854 Tillgänglig som pdf A. Emanuelsson Quantifying overfishing and ecosystem impacts related to seafood products 2012 SIK rapport 852 A. Normann A sensory characterization of bread and youghurt : using the partial Napping method on an untrained consumer panel 2012 SIK rapport 851 Tillgänglig som pdf B. Landquist and M. Berglund Potentialer för jordbruket som kolsänka 2012 SIK rapport 850 Tillgänglig som pdf T. Steglich Pasta as an example for structure and dynamics of carbohydrate rich food materials 2012 SIK rapport 849 Tillgänglig som pdf C. Krewer and J. Forsman Evaluation of food transport calculation tools 2012 SIK rapport 848 Tillgänglig som pdf P. Lopez Sanches Microstructure and Rheological Properties of Plant Particle Suspensions Prepared Using Different Physical Treatments 2012 SIK rapport 847 K. Östergren REELIV redskap för effektiv och resurssnål livsmedelsproduktion 2012 SIK rapport 846 Tillgänglig som pdf K. Wendin Den goda måltiden för äldre med specifika behov 2012 SIK rapport 845 Tillgänglig som pdf C. Cederberg Environmental impacts from livestock production with different animal welfare potentials a literature review 2012 SIK rapport 844 Tillgänglig som pdf B. Sundström, J. Berlin, K. Lorentzon, B. Johansson REELIV Redskap för effektiv och resurssnål livsmedelsproduktion SIK rapport 843 Tillgänglig som pdf K. Lorentzon Resurseffektivisering genom förbättrat utnyttjande av biprodukter och spill från mejeriindustrin. Rapport från förstudie SIK rapport 842 Tillgänglig som pdf B. Florén, V. Sund and M. Wallman Lathund för klimatsmart måltidsorientering : delrapport 2012 SIK rapport 841 Tillgänglig som pdf B. Florén Eko(logiska) val med mervärden en prioritering av ekologiska livsmedel för offentlig sektor : delrapport 2012 SIK rapport 840 Tillgänglig som pdf S. Hornborg Evaluating fisheries management from a life cycle perspective with new approaches to by catch impacts SIK rapport 839 Tillgänglig som pdf B. Landquist Jämförelse av klimatpåverkan för ekologiskt resp. IP odlade gröna ärter 2012 SIK rapport 838 Tillgänglig som pdf K. Lorentzon Verktyg för årsredovisning av klimatpåverkan : slutrapport 2012 SIK rapport 837 Tillgänglig som pdf M. Nyström Evaluation of a measuring system for determining extensional properties 2011 SIK rapport 836 Tillgänglig som pdf U. K. Barr Lean för biodlare : slutrapport 2011 SIK rapport 835 Tillgänglig som pdf V. Sund and B. Florén Klimatpåverkan från skolmåltider vilka råvaruval har betydelse? (ver. 2) : delrapport 2012 SIK rapport 834 Tillgänglig som pdf G. Tan Hui Shan Facially expressed emotions. In response to basic taste solutions differing in concentration SIK rapport 832 M. Wallman, C. Cederberg and U. Sonesson Life cycle assessment of Swedish lamb production : version SIK rapport 831 Tillgänglig som pdf C. Cederberg Klimatavtryck av ekologiska jordbruksprodukter 2011 SIK rapport 830 Tillgänglig som pdf

4 J. Davis and M. Wallman J. Davis Utsläpp av växthusgaser från produktion av trädgårdsprodukter : analys av 17 produkter odlade i Sverige en sammanfattning 2011 SIK rapport 829 Tillgänglig som pdf Emissions of greenhouse gases from production of horticultural products : analysis of 17 products cultivated in Sweden 2011 SIK rapport 828 Tillgänglig som pdf Energieffektiv och innovativ tillverkning av livsmedel med B. Raaholt mikrovågsvärmning av pumpbara råvaror : slutrapport kortfattad version 2011 SIK rapport 826 Tillgänglig som pdf B. Raaholt Energieffektiv bakning : slutrapport kortfattad version 2011 SIK rapport 825 Tillgänglig som pdf A. Petersson Development and Evaluation of Robotic grippers to enable flexible automation and hygienic handling of highly varaible and fragile food products SIK rapport 824 M. Larsson Heterogeneities in polymer gels : effects on swelling and mechanical properties 2011 SIK rapport 823 M. Wallenius Projekt Nätverk : slutrapport 2011 SIK rapport 822 Tillgänglig som pdf M. Wallenius Projekt Utbildning : slutrapport 2011 SIK rapport 821 Tillgänglig som pdf M. Lövenklev and P. Arinder Livsmedel utan farliga bakterier listeria monocytogenes och VTEC : slutrapport till Jordbruksverket, SJV 2011 SIK rapport 820 Tillgänglig som pdf K. Östergren Säker och miljöeffektiv livsmedelslogistik 2011 SIK rapport 819 Tillgänglig som pdf I. Lindbom Hälsosammare och klimatsmarta charkprodukter : slutrapport 2011 SIK rapport 818 Tillgänglig som pdf T. Angervall and U. Sonesson Förenklad metod för klimat /GWP beräkningar av livsmedel : slutrapport, ver SIK rapport 817 Tillgänglig som pdf B. Sundström SMART jobba smartare, minimera slöseriet lean production : slutrapport 2010 SIK rapport 816 Förpackningslösning som ger minskad klimatpåverkan och högre T. Nielsen, K. Nilsson produktkvalitet SIK rapport 815 Tillgänglig som pdf E. Levenstam Bragd Nya, hälsosamma glutenfria bröd : slutrapport 2010 SIK rapport 814 Tillgänglig som pdf C. Öhgren and M. Langton Smakliga rätter för ökad konsumtion av nyttiga vegetabilier : slutrapport 2010 SIK rapport 813 Tillgänglig som pdf Metoder för bestämning av fetters kristallisationsegenskaper : J. Wiklund and E. Levenstam Bragd slutrapport 2010 SIK rapport 812 Tillgänglig som pdf J. Seth Caous Attachment and detachment of oral bacteria: effect of titanium surface properties and environmental factors on a mixed culture of Streptococcus mitis and Actinomyces oris SIK rapport 811 B. Bergström Lång hållbarhet utan mögel : slutrapport till Jordbruksverket, SJF 2010 SIK rapport 810 Tillgänglig som pdf D. E. Meyer and C. Cederberg Pesticide use and glyphosateresistant weeds : a case study of Brazilian soybean production 2010 SIK rapport 809 Tillgänglig som pdf M. Wallman and U. Sonesson Livscykelanalys (LCA) av svensk kalkonproduktion 2010 SIK rapport 808 Tillgänglig som pdf A. Broberg Utveckling av nya honungsprodukter för ökad svensk honungsproduktion : slutrapport 2010 SIK rapport 807 Tillgänglig som pdf K. Lorentzon Att kombinera processintegration och miljösystemanalys för totalt minskad energiförbrukning (PIMSA) 2010 SIK rapport 806 Tillgänglig som pdf T. Gillgren Material properties of starch and cereal protein films and foams SIK rapport 805

5 J. Berlin and V. Sund Environmental life cycle assessment (LCA) of ready meals : LCA of two meals 2010 SIK rapport 804 Tillgänglig som pdf A. Holmer Healthy snack preferences in Danish and Swedish school children 2010 SIK rapport 803 Tillgänglig som pdf Food production and emissions of greenhouse gases : an overview of the U. Sonesson, J. Davis and F. Ziegler climate impact of different product groups 2010 SIK rapport 802 Tillgänglig som pdf The Climate Change Impact of Retail Waste from Horticultural Products SIK rapport 801 Tillgänglig som pdf M. Kniola Extensional rheology of foods and other fluids : a literature review 2010 SIK rapport 800 V. Sund Environmental assessment of northeast arctic cod caught by long lines and Alaska pollock caught by pelagic trawls 2009 SIK rapport 799 Tillgänglig som pdf B. Carlsson Livscykelanalys (LCA) av svenskt ekologiskt griskött 2009 SIK rapport 798 Tillgänglig som pdf B. Carlsson Livscykelanalys (LCA) av svenska ekologiska ägg 2009 SIK rapport 797 Tillgänglig som pdf J. Berlin and V. Sund Klimatpåverkan från glassprodukter 2009 SIK rapport 796 Tillgänglig som pdf A. Holmer Kommunikation och definition av konsistensanpassad kost i vården : kandidatuppsats inom Kostekonomprogrammet 2009 SIK rapport 795 Tillgänglig som pdf C. Cederberg Greenhouse gas emissions from Swedish consumption of meat, milk and eggs 1990 and SIK rapport 794 Tillgänglig som pdf C. Cederberg Greenhouse gas emissions from Swedish production of meat, milk and eggs 1990 and SIK rapport 793 Tillgänglig som pdf C. Cederberg, D. Meyer and A. Flysjö Life cycle inventory of greenhouse gas emissions and use of land and energy in Brazilian beef production 2009 SIK rapport 792 Tillgänglig som pdf B. Albinsson, K. Wendin and A. Åström Sensoriska tillämpningar inom industrin 2010 SIK rapport 791 F. Ziegler Life cycle assessment of southern pink shrimp products from Senegal : an environmental comparison between artisanal fisheries in the Casamance region and a trawl fishery based in Dakar 2009 SIK rapport 789 Tillgänglig som pdf L. Svanberg Fat migration, fat bloom and cracking in chocolate pralines : a literature review 2009 SIK rapport 788 M. Bülow Systematic and objective definitions of texture modified foods in nutritional treatments : final report 2009 SIK rapport 787 Tillgänglig som pdf Fokusgruppsundersökning : definitioner och mätning av olika S. Ekman kostkonsistenser : delrapport 2009 SIK rapport 786 E. Holtz Drying behaviour and energy efficiency during microwave convective drying of porous materials and foods 2009 SIK rapport 785 T. Gillgren Material properties of cereal protein films 2008 SIK rapport 784 U. Sonesson Livscykelanalys (LCA) av svenska ägg (ver.2) 2008 SIK rapport 783 Tillgänglig som pdf M. Wivstad, C. Cederberg and U. Sonesson Användning och beroende av bekämpningsmedel i vattenskyddsområden 2009 SIK rapport 781 Tillgänglig som pdf Dialog om växtskydd inom vattenskyddsområden : erfarenheter från tre U. Sonesson, C. Cederberg and M. Wivstad fallstudier 2009 SIK rapport 780 Tillgänglig som pdf

6 L. Granebring and I. Hermansson Konsten att kunna konsistensen : kartläggning av konsistensanpassad kost för äldre i Göteborgs stad 2008 SIK rapport 779 Tillgänglig som pdf K. Holm Structure design for perception of sweetness in food gels 2088 SIK rapport 778 C. Cederberg Utsläpp av växthusgaser i ett livscykelperspektiv för verksamheten vid livsmedelsföretaget Berte Qvarn 2008 SIK rapport 777 Tillgänglig som pdf T. Angervall Mat och klimat : en sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv 2008 SIK rapport 776 Tillgänglig som pdf A. Emanuelsson Bycatch and discard in Senegalese artisanal and industrial fisheries for Southern Pink Shrimp (Penaeus notialis) 2008 SIK rapport 774 Tillgänglig som pdf J. Hagman Determining local diffusion properties in bio materials using fluorescence recovery after photobleaching : a literature review 2008 SIK rapport 773 A. Flysjö, C. Cederberg and I. Strid LCA databas för konventionella fodermedel : miljöpåverkan i samband med produktion 2008 SIK rapport 772 Tillgänglig som pdf J. Davis and U. Sonesson Environmental potential of grain legumes in meals : life cycle assessment of meals with varying content of peas 2008 SIK rapport 771 Tillgänglig som pdf M. Bülow Äldres behov i relation till mat, näring och måltidssituationer 2007 SIK rapport 770 M. Prim Ready meals from the consumers perspective : attitudes, beliefs, contexts and appropriateness 2007 SIK rapport 769 A. Sverkén Emotionella faktorers betydelse för konsumentpreferens 2007 SIK rapport 768 Tillgänglig som pdf U. Sonesson Minskade risker med bekämpningsmedel och minskad miljöpåverkan, samtidigt? : en fallstudie på Findus konservärtsodling SIK rapport 767 Tillgänglig som pdf C. Cederberg, M. Wivstad and U. Sonesson Bekämpningsmedelsanvänding i höstvete odlat enligt Svenskt Sigill åren SIK rapport 766 Tillgänglig som pdf S. Ekman, G. Hall and K. Wendin Salivstimulering och tuggningsbehov : en pilotstudie av livsmedel med salivstimulerande egenskaper 2007 SIK rapport 765 Tillgänglig som pdf A. Nestorson Dispersion coating for active food packaging : aroma interactions and oxygen scavenging 2007 SIK rapport 764 A. Sverkén, K. Wendin and A. Åström Jämförelse av hemma hos test (HUT) och halltest (CLT) med hjälp av Preference mapping 2007 SIK rapport 763 Tillgänglig som pdf J. Ruder Consumer driven product development : a case study on health food products for adolescents 2007 SIK rapport 762 Tillgänglig som pdf C. Cederberg, A. Flysjö and L. Ericson Livscykelanalys (LCA) av norrländsk mjölkproduktion 2007 SIK rapport 761 Tillgänglig som pdf J. Wiklund Ultrasound Doppler based in line rheometry : development, validation and application 2007 SIK rapport 760 M. Petersson Enhancement and characterization of films for barrier and release applications SIK rapport 759 M. Bülow Ätstudie med äldre respondenter : acceptans och preferens av konsistensanpassade produkter 2007 SIK rapport 758 G. Hall and A. Åström Food and health related habits, attitudes, and lifestiles of Swedish adolescents : [focus group discussions in Gothenburg] 2007 SIK rapport 757 Tillgänglig som pdf J. Davis, U. Sonesson and A. Flysjö Lokal produktion och konsumtion av baljväxter i Västra Götaland 2006 SIK rapport 756 Tillgänglig som pdf

7 J. Ahlqvist F. Ziegler A. C. Rönner A. Flysjö and T. Ohlsson S. Kaufmann Using monolithic cryogels for direct capture of inclusion bodies during fermentation a way to monitor the process 2006 SIK rapport 755 Environmental life cycle assessment of seafood products from capture fisheries 2006 SIK rapport 754 Characterization of Campylobacter jejuni and C. coli from Swedish patients and chickens : antibiotic resistance, genomic diversity and detection 2006 SIK rapport 753 Life cycle assessment (LCA) of different Central American agro food chains 2006 SIK rapport 752 Tillgänglig som pdf Food for elderly with dysphagia : a study of sensory and instrumental characteristics of texture modified carrot products 2006 SIK rapport 751 K. Holm The relations between food structure and sweetness : a literature review 2006 SIK rapport 750 Tillgänglig som pdf B. Florén, A. Flysjö and K. Lorentzon Ekologiska produkters miljönytta 2005 SIK rapport 749 Tillgänglig som pdf T. Gillgren Mechanical, microstructural and barrier properties of agricultural biopolymer films and foams : a literature review 2006 SIK rapport 748 Tillgänglig som pdf Flow induced structure formation in phase separated biopolymer C. Lundell systems 2006 SIK rapport 747 Environmental life cycle assessment of Norway lobster (Nephrops norvegicus) caught along the Swedish west coast by creels and F. Ziegler conventional trawls : a data report 2007 SIK rapport 746 Tillgänglig som pdf S. Kaufmann, G. Hall and K. Wendin Influence of chewing and swallowing on flavour perception 2006 SIK rapport 745 S. Kaufmann, G. Hall, K. Wendin Metod för utvärdering av miljöåtgärder realiserbara genom styrmedel 2006 SIK rapport 744 Konsumentanalys och tidsdynamisk sensorisk analys : S. Ekman konsistensanpassade kött och morotsprodukter för äldre personer med dysfagi 2006 SIK rapport 743 Tillgänglig som pdf E. E. M. Olsson Jet impingement and infrared heating of cylindrical foods : flow and heat transfer studies 2005 SIK rapport 742 U. Sonesson C. Löfgren J. Berlin A. Fritzson B. Walther H. Widén Environmental assessment of future day farming systems : quantifications of two scenarios from the FOOD 21 synthesis work 2005 SIK rapport 741 Tillgänglig som pdf Microstructure and gelation behaviour of high methoxyl and low methoxyl pectin gels and their mixtures 2005 SIK rapport 740 Environmental improvements of the post farm dairy chain : production management by systems analysis methods 2005 SIK rapport 739 Energy efficiency in the meat processing industry : opportunities for process integration 2005 SIK rapport 738 Flow processing and gel formation for producing biopolymer drops with functional shapes and diffusion properties 2005 SIK rapport 737 Reuse and recycling of food packaging : odour related aspects of the use and misuse of PET beverage bottles 2005 SIK rapport 736

8 U. Sonesson and J. Davis Environmental systems analysis of meals : model description and data used for two different meals 2005 SIK rapport 735 Tillgänglig som pdf P. Munkevik "Artificial sensory evaluation : appearance based analysis of ready meals" 2005 SIK rapport 734 Kartläggning av produktion och konsumtion av livsmedel i Västra B. Florén, J. Davis and C. Cederberg Götaland 2005 SIK rapport 733 Tillgänglig som pdf H. Evenbratt QIM (Quality Index Method) assessment of cod and Norway lobster caught by various fishing methods 2005 SIK rapport 732 S. Kaufmann Sensory design of easy to chew food for elderly : ingredients and manufacturing conditions with focus on meat and carrot : literature review 2005 SIK rapport 731 Tillgänglig som pdf M. Petersson Enhanced edible films of mixed biopolymers for controlled release 2005 SIK rapport 730 J. Brink Structure failure behaviour of biopolymer gels : a literature review 2005 SIK rapport 729 C. Cederberg and A. Flysjö Life cycle inventory of 23 dairy farms in south western Sweden 2004 SIK rapport 728 Tillgänglig som pdf A. Svensson Active food packaging : materials and interactions : a literature review 2004 SIK rapport 727 Tillgänglig som pdf M. Ahlgren Ready meal consumption when, where, why and by whom? 2004 SIK rapport 726 L. Jennergren Flexible assembly of ready to eat meals 2004 SIK rapport 725 Tillgänglig som pdf B. M. Ehn Process induced changes in IgE binding of the cow's milk allergen? lactoglobulin : influence of heat, fermentation and proteolysis 2004 SIK rapport 724 C. Cederberg and A. Flysjö Environmental assessment of future pig farming systems : quantifications of three scenarios from the FOOD 21 synthesis work 2004 SIK rapport 723 Tillgänglig som pdf A. Johansson Development of a new gustatory test based on taste identification and intensity judgement 2004 SIK rapport 722 T. Angervall Utveckling av förbättringsarbetet i befintliga miljöledningssystem inom livsmedelsindustrin 2004 SIK rapport 721 Tillgänglig som pdf A. Jacobsson Quality aspects of modified atmosphere packaged broccoli 2004 SIK rapport 720 S. Ahlgren Environmental impact of chemical and mechanical weed control in agriculture : a comparing study using Life Cycle Assessment (LCA) methodology 2004 SIK rapport 719 Tillgänglig som pdf C. Cederberg and B. Nilsson Livscykelanalys (LCA) av ekologisk nötköttsproduktion i ranchdrift 2004 SIK rapport 718 Tillgänglig som pdf C. Cederberg and B. Nilsson Miljösystemanalys av ekologiskt griskött 2004 SIK rapport 717 Tillgänglig som pdf Foam formation and starch gelatinization with alpha crystalline G. Richardson emulsifiers 2003 SIK rapport 716 Development of methods to measure functional properties of E. Holtz dehydrated fruits 2003 SIK rapport 715 Tillgänglig som pdf V. Carlsson Kväveförluster och energianvändning på mjölkgårdar i västra Sverige 2004 SIK rapport 714 Tillgänglig som pdf

9 L. Malmén AVEK : livsmedelsavfall i ekonomiskt och ekologiskt hållbar hantering 2003 SIK rapport 713 Tillgänglig som pdf C. Olsson Structure control of the rheological behaviour of particulate gels SIK rapport 712 K. Wendin Luktsinnets fysiologi 2003 SIK rapport 711 Tillgänglig som pdf J. Wiklund Rheological in line techniques based on ultrasound Doppler methods for the food industry : a literature survey 2003 SIK rapport 710 U. Sonesson, H. Janestad and B. Raaholt Energy for preparation and storing of food : models for calculation of energy use for cooking and cold storage in households 2003 SIK rapport 709 Tillgänglig som pdf L. Hamberg Shaping of food microstructures 2003 SIK rapport 708 E. E. M. Olsson Modelling of jet impingement heat transfer for cooling of cylindrical foods 2003 SIK rapport 707 A. Hansson Aroma partition and release from soft drinks, jam, and jellied sweets 2003 SIK rapport 706 A. Bengtzon Differences in sensory perceptions and preferences between elderly and young consumers SIK rapport 705 Combined dehydration methods. From fresh fruit to high quality F. Prothon ingredients SIK rapport 704 Tillgänglig som pdf E. Olsson, H. Janestad and L. Ahrné A method for indirect measurements of thermal properties of foods 2002 SIK rapport 703 Tillgänglig som pdf A. Bengtzon Ageing and changes in the chemical senses related to food perception : a literature review 2002 SIK rapport 702 Tillgänglig som pdf S. Isaksson Tubular microwave heating 2002 SIK rapport 701 K. Wendin Konsistensanpassade livsmedel : vad är det?, vem äter det?, hur smakar det? : en litteraturstudie 2002 SIK rapport 699 Tillgänglig som pdf F. Ziegler Environmental assessment of a Swedish, frozen cod product with a lifecycle perspective : a data report 2002 SIK rapport 696 Tillgänglig som pdf M. Erlandsson Ett användarvänligt dokumentationsformat för livscykelanalysdata (LCA) baserat på SPINE 2002 SIK rapport 695 Tillgänglig som pdf M. H. Eide Life cycle assessment (LCA) of industrial milk production 2002 SIK rapport 694 U. Wählby Heat and mass transfer in impingement cooking : aspects of food quality 2002 SIK rapport 693 J. Berlin Life cycle inventory (LCI) of semi hard cheese 2001 SIK rapport 692 K. Aronsson Microbiology in the pulsed electric field (PEF) processing : a literature review 2001 SIK rapport 691 Effektivare miljöledning genom samordning : praktiska råd om samordning av ledningssystem för miljö, kvalitet och hälsa samt M. Johansson, K. Lorentzon and U. Gotthardsson elektronisk dokumenthantering 2001 SIK rapport 690 F. Ziegler Environmental assessment of seafood with a life cycle perspective 2001 SIK rapport 689 Impingement cooling of solid foods : flow modelling, heat transfer and E. E. M. Olsson texture effects : a literature survey 2001 SIK rapport 688

10 S. Hjalmarsson, S. Berg and S. Zackrison Späckats charkhandbok 2001 SIK rapport 686 M. Stadig Livscykelanalys av äppelproduktion : fallstudier för Sverige, Nya Zeeland och Frankrike : sammanfattning 2001 SIK rapport 684 M. Stadig Life cycle assessment of apple production : case studies for Sweden, New Zealand and France 2001 SIK rapport 683 B. Walther Deformation and break up of drops and filaments in laminar flow : a literature review 2001 SIK rapport 682 U. Sonesson and J. Berlin Mjölkkedjans miljöpåverkan : en miljösystemanalys av framtidscenarier av försörjningskedjan för mejeriprodukter 2001 SIK rapport 681 M. Erlandsson Ett användarvänligt dokumentationsformat för livscykelanalysdata (LCA) baserat på SPINE : slutrapport 2001 SIK rapport 680 G. Hall Food related habits and attitudes of Swedish elderly : focus group discussions and interviews 2001 SIK rapport 678 K. Carlson and U. Sonesson Livscykelinventering av butiker : data och metoder för att beräkna butikens roll vid LCA av livsmedel 2000 SIK rapport 676 P. Mokarami Hantering av oförpackad matpotatis i butik 2000 SIK rapport 675 P. Pihlsgård Aroma and flavor in liquid beet sugar processing 2000 SIK rapport 674 A. K. Jönbrink LCA software survey 2000 SIK rapport 672 Miljöanpassad produktutveckling : ett samarbete mellan J. Lundgren industriforskningsinstituten 2000 SIK rapport 671 S. Isaksson Electrical continuous flow heating of meat and other foods : a literature review 2000 SIK rapport 670 M. Anker Edible and biodegradable whey protein films as barriers in foods and food packaging 2000 SIK rapport 669 T. Funebo Microwave assisted air dehydration of fruits and vegetables : processing conditions and product quality 2000 SIK rapport 667 B. Nilsson and K. Lorentzon Energi och miljöpåverkan inom mejerier 2000 SIK rapport 666 C. Löfgren Pectins : structure and gel forming properties : a literature review 2000 SIK rapport 665 M. Zackrisson, M. Enroth and A. Widing Miljöledningssystem : papperstiger eller kraftfullt verktyg : utvärdering av miljömässig och ekonomisk effektivitet av ISO och EMAS : en undersökning baserad på enkät och intervjuer med sammanlagt 200 svenska miljöcertifierade företag SIK rapport 664 G. Richardson The effect of emulsifiers and baking conditions on the sponge cake foam : a literature review 1999 SIK rapport 663 Tillgänglig som pdf K. Andersson and T. Ohlsson Livscykelanalys av livsmedelsprodukter och produktionssystem 1999 SIK rapport 662 A. Hansson Flavour partitioning and flavour release in relation to the physical properties of the food : a literature review 1999 SIK rapport 661 B. Mattsson Environmental life cycle assessment (LCA) of agricultural food production 1999 SIK rapport 660 Energiåtgång från jord till bord för råvara, hel och halvfabrikat : V. Johannisson and P. Olsson energiåtgång vid matberedning i hemmet 1997 SIK rapport 659

11 A. Samuelsson Preservation effects by lactic acid fermentation : a literature review 1999 SIK rapport 658 K. Wendin Chemical senses and food quality perception : a literature review 1999 SIK rapport 657 M. Türk Cereal and microbial phytases : phytate degradation, mineral binding and absorption 1999 SIK rapport 656 L. Hamberg Particle aggregation under shear : a literature review 1999 SIK rapport 655 J. Davis and C. Haglund Life cycle inventory (LCI) of fertiliser production : fertiliser products used in Sweden and Western Europe 1999 SIK rapport 654 B. Mattsson Life cycle assessment (LCA) of carrot purée : case studies of organic and integrated production 1999 SIK rapport 653 I. Undeland Lipid oxidation in fillets of herring (Clupea harengus) during processing and storage 1998 SIK rapport 652 K. Thorvaldsson Diffusion of water in foods during heating 1998 SIK rapport 651 L. Blix and B. Mattsson Miljöeffekter av jordbrukets markanvändning : fallstudier av raps, soja och oljepalm = Environmental impact of land use in agriculture : case studies of rape seed, soybean and oil palm 1998 SIK rapport 650 A. Andersson Bacillus cereus : adhesion ability to biological and non biological surfaces, enterotoxins, characterization 1998 SIK rapport 649 C. Olsson Structure related rheology of colloidal biopolymer mixtures : a literature review 1998 SIK rapport 648 K. Andersson Life cycle assessment (LCA) of food products and production systems 1998 SIK rapport 647 H. Widén Recycled plastics for food packaging : a literature revie 1998 SIK rapport 646 C. Wessling Retention of antioxidants in polymeric packing materials in contact with various food 1998 SIK rapport 645 T. Funebo Microwave assisted air dehydration of fruits and vegetables : dielectric properties and drying process conditions 1998 SIK rapport 644 C. Cederberg Life cycle assessment of milk production : a comparison of conventional and organic farming 1998 SIK rapport 643 B. Mattsson, C. Cederberg and M. Ljung Principles for environmental assessment of land use in agriculture 1990 SIK rapport 642 M. Sundberg Analysis of industrial microwave ovens 1998 SIK rapport 641 V. Johannisson and P. Olsson Miljöanalys ur livscykelperspektiv av fläskkött och vitt bröd : förstudie 1998 SIK rapport 640 M. H. Eide Livsløpsanalyse for transport og produksjon av søt konsummelk 1998 SIK rapport 639 A. Rutgersson Oxidative stability of hydrothermally treated barley : optimisation of processing conditions 1998 SIK rapport 638 C. Välimaa and M. Stadig Växtnäring i livscykelanalys : mineralgödselanvändning i spannmålsodling 1998 SIK rapport 637 Influence of reduced oxygen concentrations on lipid oxidation in food K. Andersson during storage 1998 SIK rapport 636

12 M. S. Lennersten Light induced lipid oxidation and colour changes in foods : influence of wavelength and packaging material 1998 SIK rapport 635 P. Pihlsgård The properties of sugar focusing on odours and flavours : a literature review 1997 SIK rapport 634 T. Funebo Microwave assisted air dehydration of fruits and vegetables : a literature review 1997 SIK rapport 633 L. Lundin Rheology and microstructure of mixed biopolymer gels 1997 SIK rapport 632 T. Nielsen Active packaging : a literature review 1997 SIK rapport 631 M. Stadig Livscykelanalys av äppelproduktion : fallstudier för Sverige, Nya Zeeland och Frankrike 1997 SIK rapport 630 N. Johansson Image analysis : classification and measurement techniques with special emphasis on stereology : a literature review 1996 SIK rapport 629 F. Johansson Food and packaging interactions affecting food quality 1996 SIK rapport 628 P. Walkenström Phase distribution of mixed biopolymer gels in relation to process conditions 1996 SIK rapport 627 C. Wessling Interactions between polymeric packaging materials, fatty foods and food or polymer additives : a literature review 1996 SIK rapport 626 A. Pettersson and P. Adamek Kvalitetssäkring av räkhanteringen 1996 SIK rapport 625 P. Adamek and U. Rönner Heat resistant fungi : a literature study 1996 SIK rapport 624 M. Anker Edible and biodegradable films and coatings for food packaging : a literature review 1996 SIK rapport 623 M. Høgaas Environmental study of distribution intensive food products : a literature review 1996 SIK rapport 621 M. S. Lennersten The influence of light and packaging materials on oxidative deterioration in foods : a literature review 1995 SIK rapport 620 M. Langton Correlating microstructure with texture of particulate biopolymer gels 1995 SIK rapport 619 N. Bengtsson and C. Björklund Guidelines för dielektriska värmningsförsök 1995 SIK rapport 618 P. Mårdén Att arbeta med HACCP : hur och varför? 1995 SIK rapport 617 P. Adamek Allmänt om mögelsvampar 1995 SIK rapport 616 K. Thorvaldsson Diffusion of water in food materials : a literature review 1995 SIK rapport 615 I. Undeland Oxidation in fatty fish during processing and storage : a literature review 1995 SIK rapport 614 K. Andersson The influence of oxygen content on lipid oxidation in foods : a literature review 1995 SIK rapport 613 A. Andersson Bacillus cereus, strategy for survival : a litterature review 1995 SIK rapport 612 E. Jordansson and A. M. Hermansson Konfokal lasermikroskopi : inledande metodutveckling 1994 SIK rapport 611 K. Nilsson Quality of frozen rainbow trout : effects of different freezing and thawing treatments 1994 SIK rapport 610 U. Thorsell Handbok för utveckling av livsmedelsprodukter och förpackningar för mikrovågsuppvärmning 1994 SIK rapport 609

13 U. Thorsell S. Dahl N. Bengtsson J. Löwenadler Guide to the development of food products and packages for microwave ovens : packages and products for heating in microwave ovens 1994 SIK rapport 608 Low oxygen levels in foods : measuring methods and influence on lipid oxidation 1994 SIK rapport 607 New processes and products : an updated guide for people active in food processing, product development and marketing 1994 SIK rapport 606 Handledning i HACCP arbete 1994 SIK rapport 605 Dissolved CO? and its growth inhibiting effect on microorganisms in MAP model systems 1994 SIK rapport 604 J. Löwenadler Modified atmosphere packaging : carbon dioxide, its interactions with micro organisms and application as a food preservative : a review 1994 SIK rapport 603 S. Dahl Development of a system for measurement of the influence of low oxygen levels on the oxidation of lipids 1994 SIK rapport 602 S. Jeanson and U. Rönner Talaromyces flavus ascospores as bioindicators 1993 SIK rapport 601 F. Johansson Polymer packages for food materials, concepts and interactions : a literature review 1993 SIK rapport 600 K. Andersson, T. Ohlsson and P. Olsson Life cycle assessment (LCA) of food products and production systems : report to the Swedish Waste Research Council (AFR), June 30, SIK rapport 599 E. Nerbrink Jämförelse av olika metoder för analys av Listeria : sammanfattning 1993 SIK rapport 598 E. Nerbrink Jämförelse av olika metoder för analys av Listeria 1993 SIK rapport 597 T. Börjesson Volatile fungal metabolites as indicators of mould growth in stored cereals 1993 SIK rapport 596 T. Ingemansson Lipid composition and deterioration in light and dark muscle of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) 1993 SIK rapport 595 M. Stading Rheological behaviour of biopolymer gels in relation to structure 1993 SIK rapport 594 Nya processer och produkter : en guide för processtekniker, N. Bengtsson produktutvecklare och marknadsförare 1993 SIK rapport 593 P. Walkenström Functional properties of whey proteins : scientific background and patent applications in low fat products 1993 SIK rapport 592 L. Lundin Binary polysaccharide systems and phase mechanisms : a literature review 1993 SIK rapport 591 U. Husmark Adhesion mechanisms of bacterial spores to solid surfaces 1993 SIK rapport 590 G. Elín Antagonistic properties of lactic acid bacteria : purification and characterization of a bacteriocin produced by Lactococcus lactis ssp. lactis SIK SIK rapport 589 P. O. Risman, T. Ohlsson and H. Lingnert Model substances and their use in microwave heating studies 1993 SIK rapport 588 C. G. Janson Stegsvarsanalys på en valstorkningsprocess : underlag för simulering och reglering : del av slutrapport STU/DUP maj SIK rapport 587

14 K. Svegmark Potato starch dispersions : structure and rheology 1992 SIK rapport 586 C. Andersson Ultraljudsrengöring av ytor med ATP mätning som hygienkontroll 1992 SIK rapport 585 C. Skjöldebrand Mätteknik "on line" i livsmedelsprocesser : en behovsinventering 1991 SIK rapport 584 C. Skjöldebrand A new fiber optic sensor for on line measurement of moisture in food 1991 SIK rapport 583 G. Elín Nisin and other bacteriocins and bacteriocin like substances produced by lactic acid bacteria : a literature review 1992 SIK rapport 582 A. Åström Mätteknik för livsmedelskvalitet 1991 SIK rapport 581 M. Langton The microstructure of yoghurt : a literature review 1991 SIK rapport 580 H. R. Kim Microscopic evaluation of hydroxypropyl potato starch granules in relation to the degrees of substitution 1991 SIK rapport 578 U. Selleskog and U. Rönner Utvärdering av olika mikrobiologiska metoder för validering av rengöring : delrapport för projektet NI Aseptiska processer : mikrobiologiskt delområde 1991 SIK rapport 577 S. Dahl Oxygen measurement : general principles and food applications : a literature review 1991 SIK rapport 576 P. Adamek and R. Andersson Mögelsvampar 1991 SIK rapport 575 T. Ohlsson Microwave drying : paper presented at course at INSKO, Finland, 11 September SIK rapport 574 Frysprocessen och dess påverkan på fisk och fiskkvalitet : en K. Nilsson litteratursammanställning 1990 SIK rapport 573 P. Olsson, F. Larsson and G. Ekman Improved economy and better quality in the distribution of chilled foods : Studier av kvalitetsförändringar och kostnadskonsekvenser vid olika distributionsalternativ avseende temperaturkänsliga produkter 1990 SIK rapport 572 T. Ingemansson Lipid metabolism and post mortem changes in fish muscle 1990 SIK rapport 571 M. L. Rudérus and C. Skjöldebrand Stöd och styrsystem inom livsmedelsindustri med flexibel produktion 1990 SIK rapport 570 C. Skjöldebrand Mathematical model used for simulation of heat transport in solid food particles heated in a continuous liquid flow 1990 SIK rapport 569 C. Skjöldebrand and M. L. Rudérus Inventering av livsmedelsindustrins behov av processtyrsystem : underlag för val av fallstudier inom STUs insatsområde DUP 1990 SIK rapport 568 C. Falk and C. Skjöldebrand Matematisk modell för simulering av värmetransport i fasta partiklar vid uppvärmning i en strömmande vätska 1990 SIK rapport 567 T. Ohlsson Sterilization of food by microwaves 1989 SIK rapport 564 T. Ohlsson Continuous heat exchanger systems for processing of pumpable and particulate foods 1989 SIK rapport 563 B. Ekstrand Antimikrobiella faktorer i mjölk 1989 SIK rapport 562 H. R. Kim Chemically modified starches and their physicochemical properties with emphasis on hydroxypropylated started : a literature review 1988 SIK rapport 560

15 C. Skjöldebrand and C. Falk Simulering av värmetransport i fasta homogena livsmedelsprodukter 1988 SIK rapport 551 S. Svensson and G. Åkesson Blandning och modifiering av olika fiskmassor 1987 SIK rapport 548 S. Fors Alkylpyrazines flavour compounds in food : odour characteristics of pure alkylpyrazines and their role in heat treated malt 1987 SIK rapport 544 E. Hjörleif Antibacterial Maillard reaction products 1987 SIK rapport 543 Tekniska förutsättningar för småskalig livsmedelsindustriproduktion : utredning 1986 SIK rapport 542 M. Härröd Rheological measurements and modelling of non Newtonian fluids for food process applications 1986 SIK rapport 541 N. Paxéus Förpackningsmaterial och dess inverkan på livsmedels sensoriska kvalitet : en litteraturundersökning 1986 SIK rapport 540 R. Andersson Mjölksyrafermentering av grönsaker : en energisnål teknik som leder till goda och hållbara produkter 1986 SIK rapport 539 B. Drake Sensoriska livsmedelsegenskaper : registrerade ordlistor = Sensory properties : words in use 1985 SIK rapport 538 U. Stöllman Flavour changes in white bread during storage 1985 SIK rapport 537 P. Adamek and R. Andersson Identifiering av mögelsvampar 1986 SIK rapport 536 M. Lilja Hallberg Lipid degradation during production and storage of potato granules 1989 SIK rapport 535 Bakning av matbröd : en allmän orientering om bakningsteknologi : en C. Skjöldebrand litteraturstudie 1985 SIK rapport 534 Koldioxid som styrmedel i mikrobiella processer : orienterande B. G. Snygg undersökning av toxinbildningsförmågan hos Clostridium botulinum 1985 SIK rapport 533 M. Härröd and C. G. Andersson Värmningsegenskaper och energiförbrukning i elkokgrytor 1985 SIK rapport 532 M. Härröd and C. G. Andersson Omrörares funktion i kokgrytor 1985 SIK rapport 530 U. Gustafsson, Y. Andersson and B. Karlström Preferenser för potatis serverad vid olika temperaturer 1985 SIK rapport 529 J. Engelbrekt Bättre ekonomi och produktkvalitet vid distribution av livsmedel : tidoch temperaturmätningar i kylkedjan 1985 SIK rapport 528 U. Thorsell Pasta i storhushåll 1984 SIK rapport 527 Rengörings och desinfektionsmedel för livsmedelsindustrin : en C. Krall sammanställning över produkter på den svenska marknaden 1984 SIK rapport 526 A. Åström and Ö. Rask Pastöristering bibehåller hög produktkvalitet hos kyllagrad korv 1984 SIK rapport 525 J. Kahl Livsmedelsindustrins lokalisering i Sverige 1984 SIK rapport 524 J. Engelbrekt Bättre ekonomi och produktkvalitet vid distribution av livsmedel : en förstudie 1983 SIK rapport 523 G. Hall Lipid oxidation in foods : a study of the development of oxidative offflavours and the kinetics of volatile compound formation 1983 SIK rapport 521

16 Glutenprojektet ökad användning av gluten : slutrapport till Nordisk industrifond SIK rapport 519 R. Sepp Gluten : a bibliography of non food apllications 1983 SIK rapport 518 S. Svensson Wheat gluten : a review 1983 SIK rapport 517 B. Karlström Kvalitetsförändringar vid varmhållning av livsmedel i storhushåll : [Quality changes during warm holding of foods in catering establishments] 1982 SIK rapport 514 B. Karlström Kvalitetsförändringar vid varmhållning av livsmedel i storhushåll : [Quality changes during warm holding of foods in catering establishments] 1982 SIK rapport 513 R. Andersson Fermentering av vegetabilier: en litteraturstudie 1982 SIK rapport 512 Metoder och apparater i storhushåll 1982 SIK rapport 510 L. Österström and U. Gustafsson Beräkning av potatisens kokgrad i dagens storhushåll : matberedning i storhushåll 1982 SIK rapport 499 Årsberättelse. [19]80/ SIK rapport 498 Kvalitetskontroll & kvalitetsstyrning för bättre lönsamhet 1981 SIK rapport 496 N. Bengtsson Hur färskt är färskt? : djupfryst, färskvaror, kylda och konserverade produkter 1981 SIK rapport 489 R&D programme SIK rapport 486 Nitrat, nitrit och nitrosaminer i livsmedel : föredrag hållna vid seminarium på SIK [i Göteborg] den 6 7 maj SIK rapport 485 C. Eriksson Kemiska förändringar i lagrat fett från gris 1980 SIK rapport 484 B. Drake Sensoriska egenskaper och deras korrelat : allmänna termer och förklaringar 1980 SIK rapport 483 Hållbarhet och hållbarhetsmärkning : seminarium på Interfoodmässan 16 oktober, 1980 [Göteborg] 1980 SIK rapport 481 Årsberättelse. [19]79/ SIK rapport 480 B. Karlström and L. Jonsson Varmhållning av potatis i olika utrustningar : inverkan på sensorisk kvalitet, askorbinsyra och vitamin B? 1980 SIK rapport 479 SIK:s forskningsprogram. 1980/ SIK rapport 476 B. Lundgren Handbok i sensorisk analys 1981 SIK rapport 470 B. Lundgren Handbok i sensorisk analys [Ljudupptagning] 2002 SIK rapport 470 Nitrat, nitrit och nitrosaminer i livsmedel : seminarium på SIK, Göteborg, 6 7 maj, 1980 : [program och preprints] 1980 SIK rapport 469 R. Andersson Hydrolysis of edible fats caused by lipase from pseudomonas fluorescens 1980 SIK rapport 465 A survey of the domestic microwave oven market in the USA : paper presented at the seminar: "Microwave heating of food" held at SIK 7 8 J. V. Rauseo November SIK rapport 464 H. Lingnert Antioxidative effect of Maillard reaction products 1979 SIK rapport 458 L. Jonsson Varmhållning av torsk 1979 SIK rapport 457 Årsberättelse. [19]78/ SIK rapport 455 Programområden och projekt i SIK:s forskningsprogram SIK rapport 454

17 SIK:s forskningsprogram. 1979/ SIK rapport 453 Storköksseminarium : sammanfattning av föredrag vid seminarium på SIK den maj SIK rapport 452 Analys av huvudkomponenter i livsmedel : seminarium 7 december SIK rapport 450 Bröddag : sammanfattning av seminarium på SIK den 4 april SIK rapport 449 Svenska fetter : seminarium 7 december SIK rapport 448 B. Karlström M. Dagerskog Varmhållning av potatis i luft, kväve och koldioxid : inverkan på sensorisk kvalitet, askorbinsyra och flyktiga ämnen = [Warm holding of potatoes in air, nitrogen and carbon dioxide] : [the influence on sensory quality, ascorbic acid and volatile components] 1978 SIK rapport 447 Infraröd (IR) värmning inom livsmedelsområdet : en litteratursammanställning och sammansfattning av SIK.S arbeten under perioden SIK rapport 446 M. Dagerskog Stekning av livsmedel : studier av det processtekniska underlaget = [Frying of foods] : [studies of the fundamentals for process calculation] 1978 SIK rapport 436 x Snabbmetoder och automatisering inom mikrobiologin : seminarium [Göteborg] 9 november SIK rapport 435 B. Drake and B. Lundgren Sensorisk analys : ordlista med förklaringar 1978 SIK rapport 431 S. Svensson Kvalitetspåverkande potatisenzymers värmestabilitet : [Thermostability of quality changing enzymes in potato] 1978 SIK rapport 428 S. Svensson Peroxidas : värmestabilt enzym med förmåga att påverka livsmdels kvalitet : en litteraturöversikt = [Peroxidase] : [a thermostable enzyme that can influence food quality] : [a review] 1978 SIK rapport 427 B. Lundgren, A. C. Ljunqvist, A. Granquist and C. Å. Åkesson Påverkar näringsinformation konsumenters uppfattning om produkters sensoriska egenskaper 1978 SIK rapport 423 B. Karlström, B. Lundgren and L. Jonsson Varmhållning av potatis : inverkan av tid och temperatur på sensorisk kvalitet, vitamin B6 och askorbinsyra = [Warm holding of potatoes] : [the influence of time and temperature on sensory quality, vitamin B6, and ascorbic acid] 1977 SIK rapport 417 Stimulus sensation satisfaction : new wing inaguration symposium September 16 18, , Sensation aspects 1977 SIK rapport 415 Clostridium botulinum 1976 SIK rapport 410 Stimulus sensation satisfaction : new wing inaguration symposium September 16 18, , Closing 1976 SIK rapport 399 Stimulus sensation satisfaction : new wing inaguration symposium September 16 18, , Satisfaction aspects 1976 SIK rapport 398

18 L. Jonsson and B. Karlström Stekningsgradens och varmhållningens inverkan på hamburgare : bestämning av proteinkvalitet (PER), linolsyra och sensorisk kvalitet = [The influence of degree of frying and of warm holding on hamburgers : analysis of protein quality (PER), linoleic acid and sensory quality] 1976 SIK rapport 397 Y. Andersson Rheological properties of unconventional proteins : a study of the influence of the proteins on the texture and consistency of foods 1976 SIK rapport 395 I. Qvist Unconventional proteins as aroma precursors : instrumental and sensory analysis of the volatile compounds in unheated and heated model systems 1976 SIK rapport 393 Stekning, kokning, varmhållning 1976 SIK rapport 392 Flyktiga fettoxidationsprodukters sensoriska egenskaper : en G. Hall litteraturöversikt = [Sensory properties of volatile fat oxidation products : a literature review] 1975 SIK rapport 391 Y. Andersson Literature review, new proteins : 1 July June SIK rapport 390 Stimulus sensation satisfaction : new wing inaguration symposium September 16 18, , Stimulus aspects 1975 SIK rapport 389 Kurser och seminarier hösten SIK rapport 388 Kemisk konservering : seminarium den 13 mars SIK rapport 384 Nyheter och problem på frysområdet : seminarium den januari, SIK rapport 382 N. Bengtsson Upptining under hemförhållanden 1975 SIK rapport 381 T. Ohlsson Mikrovågsvärmning av livsmedel : studier av det processtekniska underlaget 1975 SIK rapport 380 T. Ohlsson HTST sterilisering av fasta livsmedel : sammanställning av arbeten på SIK SIK rapport 379 B. Drake Psykoreologi 1974 SIK rapport 378 Mikrovågsvärmning av livsmedel : användningsmöjligheter och T. Ohlsson begränsningar 1975 SIK rapport 377 Instrumentella bestämningar av textur/konsistensegenskaper hos stekburgare innehållande texterat sojaprotein : [Instrumental Y. Andersson measurements of texture/consistency of patties containing textured soy protein] 1975 SIK rapport 376 N. Bengtsson Current results from research at SIK on frozen convenience foods and on temperature distribution in foods in the freezer chain 1975 SIK rapport 375 B. Drake Livsmedelsreologi i bl.a. geografiskt perspektiv 1975 SIK rapport 374 N. Bengtsson Mikrovågsvärmning inom livsmedelstekniken 1974 SIK rapport 373 U. Nordebo Mätning och tolkning av redoxpotential i biologiska system : en litteraturstudie från biologisk synpunkt 1974 SIK rapport 372 Nya proteiner : erfarenheter och utvecklingslinjer : seminarium den oktober, SIK rapport 371

19 Sensorisk analys av textur/konsistensegenskaper hos stekburgare innehållande texturerat sojaprotein : [Sensory analysis of E. Andersson and B. Lundberg texture/consistency in patties containing textured soy protein] 1975 SIK rapport 370 B. G. Snygg Nitrit, nitrosamine eller botulism? 1974 SIK rapport 369 Stekdagar : seminarium april, SIK rapport 368 I. Qvist and E. v. Sydow Unconventional proteins as aroma precursors in processed foods 1974 SIK rapport 367 U. Jonsson Konsumentinriktad livsmedelsforskning 1974 SIK rapport 366 Development of a computer program to simulate temperature M. Dagerskog distribution and time temperature exposure of packed frozen food during handling in the distribution chain 1974 SIK rapport 365 L. Jarenbäck Strukturförändringar i fryslagrad torskmuskulatur : elektronmikroskopi av myofibriller och extraherade myofibrillära proteiner 1974 SIK rapport 364 K. Anjou Aromen hos några vacciniumarters bär : [The aroma of the berries from som Vaccinium species] 1974 SIK rapport 363 T. Persson and E. v. Sydow Kan man undvika konservsmak? 1974 SIK rapport 362 E. v. Sydow Verksamheten vid SIK SIK rapport 361 B. Drake A comprehensive formula for the acceptance of food texture 1974 SIK rapport 360 Bacterial spores : SIK BFMIRA seminar, November 6 7, SIK rapport 359 Y. Andersson Literature review, new proteins : 1 July June SIK rapport 358 B. Karlström, L. Konradsson and U. Gustafson Tid temperaturmätningar vid hantering av mat i några olika typer av storhushåll 1974 SIK rapport 354 Stimulus, sensation, satisfaction : new wing inauguration symposium, September 16 18, SIK rapport 353 B. Sandström Energiförbrukning vid konservering och lagring av livsmedel 1974 SIK rapport 352 B. Drake and B. Johansson Sensory evaluation of food : annotated bibliography : supplement SIK rapport 350 B. Drake Mastication in food science and technology 1974 SIK rapport 349 Identifikation av de fyra grundsmakerna 1974 SIK rapport 348 U. Jonsson Lipolytiska mikroorganismer : förekomst i livsmedel och miljöns inverkan på lipasproduktion, lipasaktivitet och hydrolys av fetthaltiga substrat 1974 SIK rapport 347 N. Bengtsson and M. Dagerskog Stekning av kött 1973 SIK rapport 346 R. Marcuse Om stekning och fritering 1974 SIK rapport 345 B. Drake Rheological properties of fat containing foods 1973 SIK rapport 344 T. Ohlsson Rapport från 1973 IMPI microwave power symposium 1973 SIK rapport 343 Förteckning över SIK:s skrifter : juli 1971 december 1974 = List of SIK publications series : July 1971 December SIK rapport 342 Förteckning över SIK:s skrifter : 1/ / SIK rapport 340 U. Jonsson Granskning av TTT hypotesens relevans vid kyllagring av livsmedel : en litteraturstudie 1973 SIK rapport 339

20 Y. Andersson M. Dagerskog Litteratursökning, nya proteiner : 11 januari juni 1973 = [Literature review, new proteins] : [ ] 1973 SIK rapport 338 Vinster och förluster i näringsinnehåll vid teknisk bearbetning av livsmedel : en litteraturöversikt 1973 SIK rapport 337 Plenary lectures and symposia reports 1973 SIK rapport 336 Bakteriologiska riktvärden i livsmedel : seminarium den 22 maj SIK rapport 335 T. Persson Arombildning i kött 1973 SIK rapport 334 S. G. Svensson Värmeinaktivering av enzymet lipoxygenas från ärter (Pisum sativum L.) 1973 SIK rapport 333 H. Lingnert Snabba värmebehandlingsmetoder inom livsmedelsteknologin 1973 SIK rapport 332 B. Drake Konsistens och textur 1973 SIK rapport 331 R. Marcuse Autoxydation des lipides 1973 SIK rapport 329 P. A. Olsson and B. Nilsson The time temperature tolerance of frozen foods 1973 SIK rapport 328 IUPAC symposium Control of mycotoxins, Kungälv... Aug , SIK rapport 324 Studies on flavor development in vegetables : lipoxygenase, C. E. Eriksson hemoproteins and alcohol dehydrogenase as catalysts in the formation of aliphatic aldehydes and alcohols from lipids 1973 SIK rapport 323 B. Johansson, B. Drake and B. Berggren Absoluttröskelvärden för smak hos natriumklorid : jämförelse mellan Harris Kalmus' metod och en en provsmetod 1973 SIK rapport 322 R. M. Pangborn Concepts in sensory analysis of foods 1973 SIK rapport 321 G. Ekström Värmebehandlingens inverkan på aromen hos svarta vinbär 1973 SIK rapport 320 H. Lingnert Naturligt förekommande skydd mot fettoxidation : en litteraturöversikt 1972 SIK rapport 319 Förmåner vid medlemskap i Stiftelsen Svensk konserveringsforskning 1972 SIK rapport 318 Förmåner vid medlemskap i Stiftelsen Svensk konserveringsforskning 1974 SIK rapport 318 Y. Andersson and B. Drake Reologiapparatur tillgänglig vid SIK i november SIK rapport 317 G. Härnulv Vattenaktivitetens inverkan på bakteriesporers resistensmot värme och gamma strålning 1972 SIK rapport 316 R. Marcuse and H. Brüning 11. Welt Kongress der Internationalen Gesellschaft für Fettforschung (ISF) vom 18. bis 22. Juni in Göteborg, Schweden 1972 SIK rapport 315 Y. Andersson Varmhållningens inverkan på kvaliteten hos färdiglagad mat : [Influence on the quality of prepared foods when keeping them at serving temperature] 1972 SIK rapport 314 Biokatalysatorer livsmedel : seminarium den 16 mars SIK rapport 313 P. A. Olsson and N. Bengtsson Time temperature conditions in the freezer chain 1972 SIK rapport 309 Enhetsoperationer på livsmedelsområdet : teori och beräkningar : kurs den 2 3 februari 1972 = Unit operations in the food field : theory and calculations 1972 SIK rapport 308

Mat-klimat-listan Version 1.0. Elin Röös

Mat-klimat-listan Version 1.0. Elin Röös Mat-klimat-listan Version 1.0 Elin Röös Rapport 040 ISSN 1654-9406 Uppsala 2012 SLU, Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Institutionen för energi och teknik

Läs mer

Fakta om maten och miljön

Fakta om maten och miljön Fakta om maten och miljön Konsumtionstrender, miljöpåverkan och livscykelanalyser RAPPORT NR 5348 Fakta om maten och miljön Konsumtionstrender, miljöpåverkan och livscykelanalyser Annika Carlsson-Kanyama

Läs mer

Förord. Förord. Statistiska centralbyrån i november 2001. Svante Öberg Generaldirektör Gunnar Larsson Programchef

Förord. Förord. Statistiska centralbyrån i november 2001. Svante Öberg Generaldirektör Gunnar Larsson Programchef Förord 3 Förord Jordbruksstatistik årsbok 2001 är den trettiosjunde årgången sedan starten 1965. Den är kraftigt omarbetad jämfört med utgåvorna för senare år. Årsboken har utökats med viss information

Läs mer

Flytande biobränslen för el- och värmeproduktion

Flytande biobränslen för el- och värmeproduktion ANLÄGGNINGS- OCH FÖRBRÄNNINGSTEKNIK 1132 Flytande biobränslen för el- och värmeproduktion Annamaria Sandgren, Emma Ekdahl, Kerstin Sernhed, Erica Lindström Flytande biobränslen för el- och värmeproduktion

Läs mer

Faktabok D 850. Stålkretsloppet. MALM och MINERALER Å. mars 2013 www.stalkretsloppet.se

Faktabok D 850. Stålkretsloppet. MALM och MINERALER Å. mars 2013 www.stalkretsloppet.se Faktabok D 850 Stålkretsloppet MALM och MINERALER Å ÅTERVINNING G ANVÄNDNING TILLVERKNING mars 2013 www.stalkretsloppet.se Stålkretsloppet ett spektrum av projekt Faktaboken är en vägvisare för den som

Läs mer

Vår utbildningsverksamhet stärker konkurrenskraften

Vår utbildningsverksamhet stärker konkurrenskraften SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut UTBILDNING Utbildningar och nätverk inom livsmedelsområdet Vår utbildningsverksamhet stärker konkurrenskraften hos små och stora företag genom att fokusera på bl

Läs mer

Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments

Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments PM 4/12 Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments Swedish Chemicals Agency www.kemi.se Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments Order No. 511 046 Sundbyberg,

Läs mer

Livscykelanalys av svenska biodrivmedel

Livscykelanalys av svenska biodrivmedel Institutionen för teknik och samhälle Avdelningen för miljö- och energisystem Livscykelanalys av svenska biodrivmedel Pål Börjesson, Linda Tufvesson & Mikael Lantz Rapport nr 70 Maj 2010 Adress Box 118,

Läs mer

Styrmedelsanalys med livscykel- och innovationssystemperspektiv Metod och fallstudier

Styrmedelsanalys med livscykel- och innovationssystemperspektiv Metod och fallstudier Styrmedelsanalys med livscykel- och innovationssystemperspektiv Metod och fallstudier RAPPORT 5595 JUNI 2006 Styrmedelsanalys med livscykeloch innovationssystemperspektiv Metod och fallstudier NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Energifallets ordlista

Energifallets ordlista ENERGIFALLET.SE GRATIS LÄROMEDEL OM ENERGI OCH HÅLLBAR UTVECKLING Energifallets ordlista för lärare och alla andra. skolår f-3 skolår 4-6 skolår 7-9 Atmosfär till Växthusgaser Acidification to Wavepower

Läs mer

SGC Rapport 2013:276

SGC Rapport 2013:276 Tar reforming through autothermal partial oxidation combined with catalytic ammonia reduction (Tjärreformering via autoterm partiell oxidation kombinerad med katalytisk ammoniak reduktion) Per Tunå, Fredric

Läs mer

Förvara maten rätt så håller den längre

Förvara maten rätt så håller den längre Rapport 20-2011 Förvara maten rätt så håller den längre - vetenskapligt underlag om optimal förvaring av livsmedel av Rebecka Modin och Mats Lindblad LIVSMEDELS VERKET NATIONAL FOOD AGENCY, Sweden Innehåll

Läs mer

Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050?

Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050? Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050? ett diskussionsunderlag om vad vi äter i framtiden Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Foto: Ulf Nylén Foto: Shutterstock Varför har

Läs mer

Fördjupning (länkar)

Fördjupning (länkar) Fördjupning (länkar) Länk 1: Användningsområden för prognoser samt genomgång av ett urval av tillgängliga prognosmodeller Källa: Utdrag från Collentine, D. (2004), Implementation of the WFD in Sweden:

Läs mer

STFI-Packforsk is steering the path in the EU Packaging Directive Volvo Logistics go EU-approved, page 4

STFI-Packforsk is steering the path in the EU Packaging Directive Volvo Logistics go EU-approved, page 4 CURRENT AWARENESS FROM STFI-PACKFORSK #2/2004 PHOTO: VOLVO TRUCKS STFI-Packforsk is steering the path in the EU Packaging Directive Volvo Logistics go EU-approved, page 4 Co-operation strengthens research

Läs mer

Ofrusen jord Frusen jord 0,54-0,57 0,47-0,57 0,54-0,57 0,3-0,57 0,32-0,88 0,32-0,57 $ $ 0,37-0,83 0,15-0,57 0,19-1,1 0,2-0,57

Ofrusen jord Frusen jord 0,54-0,57 0,47-0,57 0,54-0,57 0,3-0,57 0,32-0,88 0,32-0,57 $ $ 0,37-0,83 0,15-0,57 0,19-1,1 0,2-0,57 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Lera Ofrusen jord Frusen jord A = Över grundvattenytan B = Under grundvattenytan 0,83-1,0 0,54-0,57 Torrskorpe -lera Siltig lera 0,47-0,57 0,54-0,57

Läs mer

Medicinteknikdagarna Stockholm, 2013

Medicinteknikdagarna Stockholm, 2013 Medicinteknikdagarna Stockholm, 2013 ABSTRAKT Egentillverkning, ansvar, hur och vem? Session 1B Moderator: Heikki Teriö 2 2 Egentillverkning En viktig del av innovationsarbetet Jimmy Johansson 1, Maria

Läs mer

EuroFEX trials show the right mix

EuroFEX trials show the right mix CURRENT AWARENESS FROM STFI- PACKFORSK # 6/ 2006 EuroFEX trials show the right mix Page 4 PHOTO: JOHAN OLSSON Latest news directly onto newsprint New version of popular software Working together for a

Läs mer

Calculation methods for SPF for heat pump systems for comparison, system choice and dimensioning

Calculation methods for SPF for heat pump systems for comparison, system choice and dimensioning SP Technical Research Institute of Sweden Calculation methods for SPF for heat pump systems for comparison, system choice and dimensioning Roger Nordman, Kajsa Andersson, Monica Axell, Markus Lindahl Energy

Läs mer

Hållbar köttkonsumtion

Hållbar köttkonsumtion Hållbar köttkonsumtion Vad är det? Hur når vi dit? landsbygdsaspekten kött och hälsoaspekter smittskydd och antibiotikaresistens hos djur miljö- och klimatpåverkan djurskydd global livsmedelsförsörjning

Läs mer

tidskrift för vattenvård årgång 63 NR 3 2007

tidskrift för vattenvård årgång 63 NR 3 2007 tidskrift för vattenvård årgång 63 NR 3 2007 INNEHÅLL Ledare... 166 I blickpunkten... 167 Föreningsmeddelanden... 169 Litteratur... 172 Konferenser... 175 Företagsinformation... 177 Pressreleaser... 181

Läs mer

Förteckning över forskningspublikationer år 2001 vid Högskolan Dalarna

Förteckning över forskningspublikationer år 2001 vid Högskolan Dalarna Förteckning över forskningspublikationer år 2001 vid Högskolan Dalarna Forskningsprofilen/Kunskapsområdet Bärkraftigt samhälle Avhandlingar Licentiatavhandlingar Lorenz, K. Kombisolvärmesystem: Utvärdering

Läs mer

Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring

Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Slutbetänkande av Konkurrenskraftsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Företagsforskarskolan VIPP

Företagsforskarskolan VIPP Företagsforskarskolan VIPP Lars Järnström Karlstads universitet VIPP Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper 65188 Karlstad Epost: Lars.Jarnstrom@kau.se Hur uppstod idén om en företagsforskarskola?

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo. Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-04-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från miljö- och energidepartementet - slutbetänkande från Samordningsrådet

Läs mer

Hållbar Avfallshantering

Hållbar Avfallshantering Hållbar Avfallshantering Populärvetenskaplig sammanfattning av Naturvårdsverkets forskningsprogram TOMAS EKVALL OCH SARA MALMHEDEN (red.) rapport 6523 oktober 2012 Hållbar avfallshantering Populärvetenskaplig

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

Perfect location smart solutions

Perfect location smart solutions Perfect location smart solutions Do you want to lower your costs? The companies that are already established in the Industry Park of Sweden (IPOS) are the reason why we can offer attractive solutions for

Läs mer

GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar

GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den KOM(2005) GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar SV SV GRÖNBOK

Läs mer

Kunskapsöversikt Miljökonsekvenser av GMO

Kunskapsöversikt Miljökonsekvenser av GMO Kunskapsöversikt Kunskapsöversikt Rapport 2:2009 ISBN 978-91-540-6030-6 ISSN 1653-3003 Design: Lupo Design Omslagsbild: Johnér Engelsk översättning: ARA Life Science AB, Uppsala Bilder i inlagan: Sid.

Läs mer