Beviljade projekt inom stöd till insatser på livsmedelsområdet 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beviljade projekt inom stöd till insatser på livsmedelsområdet 2008"

Transkript

1 Beviljade projekt inom stöd till insatser på livsmedelsområdet 2008 Projekt med ekologisk inriktning Sökandens namn Projektets namn Kort projektbeskrivning Förberedande inför och genomförande av nordisk ekologisk mässa, EkoNord i samband med Svenska Mässan stiftelse EkoNord Möjliggöra för små företag att deltaga på EkoNord mässan 2009 genom att hjälpa dem med Länsstyrelsen i Västra Götaland Ekokött Ekokött Utställare på EkoNord 2009 Konkurrenskraft Ekokött Förpackningslösningar för distribution av kylda och frysta livsmedel Total projektkostnad Beviljat belopp Interfood mässan i maj kr kr utställarkostnader kr kr Att genom olika kunskaps- och informationsinsatser höja konkurrenskraften för ekologisk köttproduktion och deras produkter kr kr Söka förpackningslösningar av kylda och frusna livsmedel. Leta lösningar nationellt och internationellt. Nya distributions möjligheter och ge ökad försäljning kr kr Ekologiskt Marknadscentrum Ekologiskt Marknadscentrum Ekologiska Lantbrukarna Ekologiska Lantbrukarna Kompetensutveckling för mer ekologisk mat inom offentlig sektor Ekologisk affärsutveckling Tidningsbilaga om ekologisk produktion Utökade volymer av ekologiska varor Att öka inköpen av ekologiska livsmedel i offentlig sektor. Genomföra utbildningsdagar om ekologiska livsmedel för personer i offentlig sektor kr kr Öka antalet ekoproduker på marknaden och försäljningen av ekolivsmedel. Dialogmöte med företagens ledningar, uppsamling av produktbehov kr kr Öka tillgången på ekologiskt certifierade produkter. Ta fram en tidningsbilaga till Land Lantbruk kr kr Nå volymutveckling av ekologiska livsmedel genom mentorsprogram, nätverk, bevakning av frågor kr kr

2 Ekologiska Lantbrukarna Hållbara transporter av lokal mat Samla och sprida information om hur olika val av distributions-system för lokalt- och småskaligt producerad mat påverkar energianvändningen, klimatet, lönsamheten med mera kr kr KRAV KRAV CUL, Centrum för uthålligt lantbruk Svenska Kockars Förening Mer ekologisk kyckling Marknadsstatistik om ekologisk produktion och konsumtion Nordic Organic Conference Vägen till marknaden / Ekoinformationsdagar Gör Sverige Godare Att genom olika insater stödja utvecklingen av ekologisk kyckling och öka marknads-tillgången. Se till att kunskapen inom detta område ökar kr kr Säkra nationell jordbruksstatistik för ekologisk produktion och konsumtion. Förbättra informationsinnehållet i livsmedelsstatistiken kr kr En konferens med fokus på ekologisk mat och hållbar livsmedelshantering och konsumtion. I samband med EkoNord mässan i maj kr kr Genomföra workshops på olika platser i Sverige för att informera om ekologisk produktion till företagare som bedriver traditionellt lantbruk och visa på möjligheterna med ekologiskt lantbruk kr kr Att med kocklandslaget som förebild inspirera och utbilda kockar i gastronomisk matlagning med ekologiska och lokalproducerade livsmedel kr kr Skaraborgs läns Hushållningssällskap Föreningen för Ekologisk Fjäderfäproduktion Marknadsaktiviteter ekologiska ägg och ekologisk matfågel Sprida information om den ekologiska marknaden. Ekoweb bistår bland annat med nyheter, marknadsanalyser, kostnadsfri marknadsplats kr kr Främja handel och efterfrågan på ekologiska ägg, äggprodukter och ekologisk matfågel. Synliggöra småskalig produktion, främja långsiktig handel och uppnå en stabil marknad kr kr kr

3 Övriga projekt Sökandens namn Projektets namn Kort projektbeskrivning Total projektkostnad Beviljat belopp The Swedish Dairy Education Board The Swedish Dairy Education Board Sveriges Gårdsmejerister Svenska Samernas Riksförbund Utvidgning av arbetsmodellen Food Production Kompetensregistreringsverktyg för livsmedelsbranschen Se till din marknad Vägen till marknaden / Handbok Ett lyft för hantverksmässigt tillverkad ost Renlycka Utbildning Utveckla konceptet Food Production till fler regioner så att industriellt inriktade livsmedelsföretag kan attrahera kompetenta medarbetare kr kr Kompetensregistreringsverktyg som lyfter arbetet med kompetensutveckling till en konkurrenskraftig nivå kr kr Genomföra utbildningar på olika platser i Sverige för att höja kompetensen i ämnet försäljning och marknadsföring hos småskaliga livsmedelsproducenter kr kr Ta fram utbildningsmaterial med temat försäljning och marknadsföring för företag med verskamhet inom mat på landsbygden. Ta fram en handbok för företag som vill starta gårdsbutik eller liknande kr kr Hjälpa medlemmarna att utveckla sina individuella företag. Mål att stärka företagen och ystningsverksamheten på landsbygden. Utbildnings- och marknadsföringsinsatser kr kr Organisering av renkötts-branschen samt etablering av kvalitetssigillet Renlycka. Produktutveckling och kompetensutveckling kr kr Ett kurspaket med flera delar. Kurser i bland annat livsmedelssäkerhet, för charkpersonal, företagsanpassad kurs i produktutveckling, Men det kan även handla om mögelsvampar, kurser för att förstå analysresultat med mera kr kr

4 Nätverk Förenklad metod för klimat/gwp beräkningar Förpackningslösning som ger minskad klimatpåverkan och högre produktkvalitet Olika nätverksområden; hur möter vi hälsotrenden, lean production för livsmedelsindustrin, mat och klimat, akrylamid i maten, riskanalys och matsäkerhet, pulvernätverk med mera kr kr Uppbyggnad av kunskap och en stor databas. Kartläggande studier och projekt inom enskilda steg i produkternas livscykel. Utveckling av en förenklad metod för beräkning av livsmedelsprodukters klimatpåverkan kr kr Aktiva förpackningar som anpassar sig för vissa livsmedel. Det handlar om syrefria förpackningar och i vilka miljöer det är lämpligt att packa på vilket sätt kr kr Jobba smartare, minska slöseriet - Lean Production Nya hälsosamma glutenfria bröd Metoder för bestämning av fetters kristallisationsegenskaper Livsmedel utan Listeria monocytogenes Säker kallrökt korv Skapa förutsättningar för ett effektivt införande av produktutveckling. Införa lean production samtidigt som hänsyn tas till miljöpåverkan. Behovs-analys, nätverksträffar, workshops och hjälpa företagare kr kr Att utveckla nya bröd baserad på glutenfria ceralier som är goda, nyttiga och lättillgängliga. Riktar sig till små och medelstora bagerier kr kr En ny ultraljudsbas har utvecklats på SIK för att mäta kristallations-hastighet.ta fram metoder som kan användas i produktionen vid exempelvis fettkristallisation, diskning och produktbyte kr kr Genom ett nytt och systematiskt arbetssätt bekämpa förekomst och förhindra tillväxt av Listeria i ätfärdiga livsmedel. Det är viktigt för medlemsföretagen att vara fria från Listeria kr kr Minimera risken för att tillverkare av kallrökt korv orsakar allvarliga matförgiftningar på grund av VTEC/EHEC. Målgruppen är små och medelstora företag som tillverkar kallrökt fermenterad korv kr kr

5 Gastronomi Sverige Nordiska Ministerrådet Lifecare Lång hållbarhet utan mögel Smakliga rätter för ökad konsumtion av nyttiga vegetabilier Hälsosammare och klimatsmarta charkprodukter Energieffektiv och innovativ tillverkning av livsmedelsprodukter - med kontinuerlig mikrovågsvärmning av pumpbara råvaror VM för kockar - Bocuse d'or Jakten på den Nordiska Smaken Malmö Nordic Dining Projektets mål är att förhindra att produkter med lång hållbarhet möglar. Detta kan resultera i minskat svinn och ett ökat konsumentförtroende kr kr Utveckla nya, nyttiga och goda färdiglagade rätter av bär, frukt eller grönsaker kr kr Genom att förmedla kunskap och genomföra praktiska försök, ge företagen bättre förutsättningar att själva utveckla nya hälsosamma och klimatsmarta charkprodukter kr kr Bedöma möjligheten att med förkortad processtid och högre verkningsgrad öka kapaciteten och samtidigt förbättra kvaliteten på kontinuerligt värmda produkter utan att försämra hållbarheten kr kr Medverka i internationella gastronomiska tävlingar. Främja den svenska gastronomin och gynna svenska råvaror, livsmedel och turism. Hålla föreläsningar, pressträffar, medverka på mässor kr kr En TV serie i flera delar som ska synliggöra Sverige och Norden som matländer och har sin utgångspunkt i regeringens vision om Matlandet Sverige. TV serien ska börja sändas hösten kr kr Öka kännedomen om svensk mat utomlands och lägga grunden för det nya konceptet Malmö Nordic Dining som ska lanseras hösten En tidning ska även distribueras för att sprida kunskapen om Matlandet Sverige kr kr kr

Ansökningar till. Sverige det nya Matlandet 2014

Ansökningar till. Sverige det nya Matlandet 2014 Ansökningar till Sverige det nya Matlandet 2014! 1 !!! Stöd%till%insatser%inom%livsmedelsområdet! Du är en av de som har ansökt om stöd till insatser inom livsmedelsområdet. Stödet är ett medel för att

Läs mer

Sverige det nya matlandet. Uppdaterad handlingsplan Nya jobb genom god mat och upplevelser

Sverige det nya matlandet. Uppdaterad handlingsplan Nya jobb genom god mat och upplevelser Sverige det nya matlandet Uppdaterad handlingsplan Nya jobb genom god mat och upplevelser Produktion Landsbygdsdepartementet Artikelnr L 10.0 05 Foto Omslag: Ulf Huett Nilsson, Alexsander Raus, Elima Mwinyipembe

Läs mer

Stödmöjligheter för livsmedelssektorn 2010

Stödmöjligheter för livsmedelssektorn 2010 Stödmöjligheter för livsmedelssektorn 2010 Jordbruksverket, 551 82 Jönköping Tfn: 036-15 50 00 vx, fax: 036-19 05 46 E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se, Internet: www.jordbruksverket.se PM Dnr

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism

Framtidsbygd mat, måltid och turism Framtidsbygd mat, måltid och turism Sammanfattning av en serie symposier och en fortlöpande dialog 2013-01-14 Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin (i samarbete

Läs mer

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Ekologiskt Forum Juni 2013 1 Samling ger eko! 1. Samling ger eko Ekologiskt Forum är sedan år 2002 ett nätverk för alla som är

Läs mer

Konkurrenskraft Ekokött slutrapport

Konkurrenskraft Ekokött slutrapport 1. Slutrapport för projekt Konkurrenskraft Ekokött Jordbruksverket, dnr 19-8003/8 Länsstyrelsen Södermanland, journalnr 2008-5676 samt Metodutveckling försäljning av ekologiska nischprodukter, journalnr

Läs mer

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling 2005 Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling ett regeringsuppdrag till Jordbruksverket och Livsmedelsverket Foto: Mats Pettersson Rapport 2005:10 Åtgärder för att främja

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Kreativ ekonomi, gastronomi och regional utveckling

Kreativ ekonomi, gastronomi och regional utveckling Kreativ ekonomi, gastronomi och regional utveckling KREATIV EKONOMI, GASTRONOMI OCH REGIONAL UTVECKLING A Yvonne von Friedrichs Wilhelm Skoglund Kreativ ekonomi, gastronomi och regional utveckling Yvonne

Läs mer

YKIs PETER ALBERIUS SER OANADE MÖJLIGHETER

YKIs PETER ALBERIUS SER OANADE MÖJLIGHETER Kundtidning från SP TEKNIK FORSKNING YKIs PETER ALBERIUS SER OANADE MÖJLIGHETER NUMMER 3 2008 KONSTGRÄS TESTAS FÖR BREDDFOTBOLL ANLAGDA BRÄNDER SKA stoppas CE-MÄRKNING SNART OBLIGATORISK 35 30 25 20 %

Läs mer

LANDSKAPSARKITEKTUR TRÄDGÅRD VÄXTPRODUKTIONSVETENSKAP Rapportserie. Matlandet Sverige. Små skånska livsmedelsföretag lär sig sälja på export

LANDSKAPSARKITEKTUR TRÄDGÅRD VÄXTPRODUKTIONSVETENSKAP Rapportserie. Matlandet Sverige. Små skånska livsmedelsföretag lär sig sälja på export LANDSKAPSARKITEKTUR TRÄDGÅRD VÄXTPRODUKTIONSVETENSKAP Rapportserie Matlandet Sverige Små skånska livsmedelsföretag lär sig sälja på export Tillväxt Trädgård Partnerskap Alnarp Bengt Håkansson och Anna

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Projektplan. 1. Projektnamn. Näringskonsulent. 2. Projektidé

Projektplan. 1. Projektnamn. Näringskonsulent. 2. Projektidé Projektplan 1. Projektnamn Näringskonsulent 2. Projektidé 2008 fick Nutek i uppdrag av regeringen att göra en studie om hemslöjden som näringsgren. Uppdraget resulterade i rapporten "Hemslöjden som näringsgren",

Läs mer

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB. EMI startar Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter MEMORANDUM

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB. EMI startar Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter MEMORANDUM Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB EMI startar Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter MEMORANDUM 1 Vi tror på hållbarhet och mångfald för att förbättra miljön och spara resurser

Läs mer

Kvartalsrapport för ICAs hållbarhetsarbete

Kvartalsrapport för ICAs hållbarhetsarbete Kvartalsrapport för ICAs hållbarhetsarbete Q1 ICA AB Första kvartalet Stockholm 20 maj 2013 Stort fokus på att stoppa matfusk Det omfattande fusket med hästkött utblandat i nötkött präglade årets första

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAMMET FÖR MATKEDJAN

ÅTGÄRDSPROGRAMMET FÖR MATKEDJAN ÅTGÄRDSPROGRAMMET FÖR MATKEDJAN 1. Konsumentens förtroende och den finländska matens anseende 5 2. Den finländska matkedjans konkurrenskraft 6 3. Den finländska matkedjans konkurrensfördelar 6 3.1 Spårbarhet

Läs mer

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län.

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län. Detta är en sammanfattning av det material som tagits fram inför rådslaget om Kalmar läns livsmedelsstrategi, vilket äger rum den 20 maj 2015. Förutom denna sammanfattning innehåller underlaget följande

Läs mer

Lantbrukarnas Ekonomi AB, avd. Företagsutveckling. Projekttid Projekttiden är 15 mars 2008 till 31 juli 2009.

Lantbrukarnas Ekonomi AB, avd. Företagsutveckling. Projekttid Projekttiden är 15 mars 2008 till 31 juli 2009. LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND SLUTRAPPORT Dnr 19-8003/08 Se till din Marknad Lantbrukarnas Ekonomi AB, avd. Företagsutveckling Projekttid Projekttiden är 15 mars 2008 till 31 juli 2009. Sammanfattning Inom

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 25 juni 2015 1 (6) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 25 juni 2015 Plats: Gullbergsvass Konferens, Vita Huset, Göteborg

Läs mer

Vårt ansvar. arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011

Vårt ansvar. arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011 Vårt ansvar arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011 Ett större före innebär ett ök Arla är ett företag i stark förändring. Vi växe hela tiden att optimera och effektivisera verk innebär

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

PROJEKTPLAN Projektansökan Leader Skånes Ess Bilaga 1

PROJEKTPLAN Projektansökan Leader Skånes Ess Bilaga 1 PROJEKTPLAN Projektansökan Leader Skånes Ess Bilaga 1 1. Projektnamn Fördjupad förstudie kring Vinlandet Sverige och utveckling av branschen: producenter/förädlare av fermenterade drycker baserade på frukt

Läs mer

MER EKO I SKOLAN. Eko i köket

MER EKO I SKOLAN. Eko i köket MER EKO I SKOLAN Eko i köket Mer eko i skolan är en guide i tre delar som på ett inspirerande sätt kan öka kunskaper och medvetande om matens betydelse hos elever och vuxna i skolans värld. Eko i köket

Läs mer

Redovisning av Ekocentrum Projekt 121. SJV Dnr 19-12804/09 1. SAMMANFATTNING

Redovisning av Ekocentrum Projekt 121. SJV Dnr 19-12804/09 1. SAMMANFATTNING Redovisning av Ekocentrum Projekt 121 SJV Dnr 19-12804/09 1. SAMMANFATTNING Projektet har genomfört ett antal uppskattade och välbesökta aktiviteter och också stakat ut en intressant väg för Ekocentrum.

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT CCI Titel Version 1.1 Första året 2014 Sista året 2020 Stödberättigande från Stödberättigande till Kommissionens beslutsnummer Kommissionens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Smålands Turism AB Smålands Turism AB ägs fr o m 2015 av Region Jönköpings län (50%) och Jönköpings läns tretton kommuner (50%). Ägarnas uppdrag till Smålands

Läs mer