Tab. N:o 21. Helsingfors stads kyrkskrifna folkmängd för hvart femte eller tionde år från samt för åren 1896, 1897, 1898 och 1899.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tab. N:o 21. Helsingfors stads kyrkskrifna folkmängd för hvart femte eller tionde år från 1810 1895 samt för åren 1896, 1897, 1898 och 1899."

Transkript

1 34* Tab. N:o. Helsingfors stads kyrkskrifna folkmängd för hvart femte eller tionde år från samt för åren 896, 897, 898 och 899. Antal M ä n % af hela folkmängden Antal Kvinnor % af hela folkmängden befolkning Den 3 December 80,09, , 4,06,. 8,374 49,4,47 0, 4, ,0 3,79 4,99 8,74 8,7,87 4,60 47,3 9, , , ,3 3, ,4 3, ,0 7,604 4,99 6,36 84,04 6,03 8,666 43,97 9, ,7 4,0 9,07 4,9 9,88 8 8,66 0, ,6 7, ,88,74 0,0 48, 6, ,9 0.73,0 3, ,066 49,3 4,43 0,68 8,9.87 6, ,9,7 33,07 880,3 48,7 6.0,4 43, ,4 46, ,6 6, ,78 40,08 4, 73, ,87 4,94 4,3 77, ,79 4, ,7 8, ,00 4,86 46,039 4,4 8, ,734 4,9 47,976 4,0 88,70 Uppgifter grundade å kvinkvennii- och decenniitabellerna; samt för åren 89, 896, 897, 898 och 899 på beräkning enligt mortalitetstabel]or samt in- och utflyttningar. Tab. JV:o. Helsingfors stads mantalsskrifna och mantalspenningar betalande befolkning åren Stadsdel Första stadsdelen Andra Tredje Fjärde Femte Sjätte Sjunde Åttonde \ Nionde Tionde Villor och holmar ) Öfriga här mantalsskrifna personer cn ^ PT so 3" E SO cf 6.4,9 4,066,8, ,44,98 Uppgifter från Drätselkontoret O CD ^ w ^ CDCD ^ pr p r+ M m æ t* H* CD CD CO ^ 7 & TTSO ci- H cp?r p TT P La B so CO S' SL S S e. Ö rt E g Ö p t? E p~ s^e S m SO æ P v? P ui E S p C" ci- ö p? ,790, ,78 4,08,94 9, 6, ,7 6,9 4, ,03 4,6 l p? cd 4,3 3,839, ,9 4, , 6,44.9 4, , ,49,80 Il* 4,63 3, ,944 4, , , , 3.93,87 7,7, ,496 6,89 CD CD g 'i? I* f CD % ' 4, ,999 9,00 4,4 4, 3, , , ,086, ,38 8,40 fca( CDCD ^ cl- B P S'p p f CD i» ' ,0 9,40 4,49 4,600 3, ,040,09 4,93,49,04,34,643,0 4,43 89,738,34 64,4 40,89 67,63 4,04 70,698 44,409 7,36 4,4 7,49 48,78

2 Tab. N:o 3. Helsingfors stads ekonomiska och faktiska folkmängd vid folkräkningen den December 890, jämförd med förhållandet vid folkräkningen den Oktober 880 och den Mars * Stadsdel Ekonomisk befolkning Faktisk befolkning m. kv. summa m. kv. summa Faktisk befolkning den Okt. 880 Faktisk befolkning den Mars 870 Första stadsdelen Andra Tredje Fjärde... Femte Sjätte,, Sjunde Åttonde Nionde,, Tölö och villorna vid västra chausséen Broholmen och villorna vid östra chausséen Holmarne 3,46, , ,347 4, , ,3 4, ,9 4,007.06, ,00 9,36 3 3,487,73,99 7,67, , ,069 3,96, ,9 3, ,43 7,6 6,009 4,00,6,4 6,09 4, , ,7 9,0 4,7,678,897,09 680,833 3,989,3,346 4,68 3,633 7,090 3,789,64,08,479 - ), ' 3,884 33,04 64,938 3,8 33,377 6,3 43,4 3,3 *) Inräknad uti 6:to och 7:dc stadsdelarnes folkmängd. Bidrag till Finlands officiela statistik VI; 4. l:sta Häftet. Tab. N:o 4. Helsingfors stads befolkning, fördelad efter modersmål och bildningsgrad, vid folkräkningen den December 890. Modersmål Läs- och skrifkunnige Endast läskunnige Öfver 0 år och icke läskunnige Ofri ga icke läskunniga barn under 0 år Hela befolkningen m. kv. s:a m. kv. s:a m. k v. s:a m. kv. s:a m. kv. summa Finska... 9,60 8,39 7,964,837 4,39 7,66 73 Svenska... 9,899,43.44,39,73 4, Ryska..., , Tyska Ofr. språk ,94,7 4,469 4,809 4,978 9,787 36,0,08 4,3 3,4 6,439 9, , , 3, ,389,,76 43,7 4,3 7,7, 8 360,8 4,7 4,67 9,89 3,0 33,360 6,0 l ) För 8 män 7 kvinnor saknas uppgift om modersmålet. Bidrag till Finlands officiela statistik VI; 4. lista Häftet.

3 36* 37* Tab. W:o. Födde och döde i Helsingfors för livarje kvinkvennium från 8 89 samt för hvarje af åren 896, 897, 898 och 899. Födde Döde Le f v a nde födde Flere Flere År Inom äktenskap Antal I / 0 af lefvande födde Utom äktenskap Antal I % af lefvande födde Antal /o af lefvande födde Antal I / 0 af lefvande födde Mankön Kvinkön Dödfödde Naturlig död Våldsam död utom själ fm ord Själfmord Antal Mankön I % af alla döde Antal Kvinkön I % af alla döde döde än födde födde än döde År ,8 6, , , l ) ,49 4 3,,0 48 4, , , 8,0 07 4,0, , , ,9 80, ,03,38 7, , ,68 80, ,6,087,0*4 0,0,033 49, ,0 78, 7 74,43,679,43 3,4,47 46, ,47 77,43 76,7 3,73,637,9,36 48,4 6,0 8, , , ,96 49, , , ,84 47,3 70 7, , , , , ,0 49 3,84, ,37 37,67, ,678 6,7,67 60,8 9,076 39, ,798 00,93,808 8,07,0 37, ') *). Upp gifter sak nas Upp g i f t o r sak nas ,88 76,8 86 3,4 3,693,88 0,93,8 49, ,74 79, , 4,6,43,74,98 47, ). 3,7 80, ,6 4, ,99 8, ,94 4,86,49,0,374 48, ). 4,83 8, ,06, ,96 8,93,0 7,07 6,746 3,46 0,64 3,330 49, ,473 8,40,7 4,60 8,74 4,0,3 4,3 48, ,97 86,9,46 3,7 0,73 0,67,8 49, , ,480,988 7,3,49 4, , ,4,896 3,4,64 46,46, ,4 90 4, ,47 4 :80 :37,07,93 44, , ,74, , ,76,76 3,3, , ,89 6 7,74 3,00 3,9,64 46,0 3, , ,876 3,6,77 3, 47,3 3, ,846 86, ,46,33,8,4,0 47,9 76, , , , ,0 86,0 37 3,99,338,,80,7 48,0 6, U447 80, , , 8, ,84,480,7,4,0 48,9 69,4 34 3,6 80, , , 84,63 404,37,69,349,3,80 48,69 77, , ; 3, 76 46, l ) Uppgifter från 84 och 88 saknas, hvarför medeltalen för perioderna beräknats på grund af och då de Öfriga församlingarno i förhållande till denna äro obetydliga, hafva alla uppgifter för dessa do fyra öfriga årens siffror. '*) Uppgifter saknas från svensk-finska församlingen för åren tvännc perioder utelämnats. 3 ) Uppgifterna ofullständiga. Uppgifterna grundade på beräkning enligt prästerskapets mortalitetstabeller.

4 Tab. N:o 6. Helsingfors stads folkmängd, fördelad efter religionsbekännelse, vid folkräkningen den December 890. Stadsdel Lutheraner Öfrige protestanter Grekiskortodoxe Israeliter G-rekiske dissidenters Romerskkatolske Mohamedaner kv. m. kv. s:a m. kv. s:a m. kv. s:a m. kv, s:a m. kv. s:a kv. kv. s:a Första stadsdelen 3,8 3, ,48 4,068 7,0 Andra,46 3,87, ,73 3,96 6,009 Tredje,803,988 3, ,99,086 4,00 Fjärde 6,083 7,086 3, , ,64 7,68.46 Femte.360,846, ,467,9,4 Sjätte.888,964, ,986 3,043 6,09 Sjunde...,6,60 4, ,8,700 4,98 Åttonde ,09 Nionde Broholmen och villorna vid östra chausséen 4,7 4,304 9, ,96 4,43 9,3 Tölö och villorna vid västra chausséen,067,06 4, ,376,6 4,4 Holmarna , ,360 6,0 l ) vid folkräkningen den December 880 J ,09 37, ,49,077 4, , , ,4 ] ) Dessutom personer, hvilkas trosbekännelse Bidrag till Finlands ofticiela statistik VI; 4. ej blifvit uppgifven. sta Häftet.

5 39* Tab. Nto 7. Förhållandet mellan äktenskapen och barnfödseln i Helsingfors åren ui P B 3 P P Hö -j r-ts. V p pr 0 cd'sl rt-gj 3 Äktenskap: ingångna mellan: två ogifta enkling och ogift. enka och ogift.. enklinq och enka , ,03 6,4 4.6, , upplösta genom: mannens död kvinnans död laga skilnad ,88, ,7 3, ,6 00 Bamföderskor: som födt: ett foster tvillingar trillingar... f3 T rlingar,934 6,69 9,87, ,00, ,37, ,478, , ,7,3 0,0,960,98,0 064,030,4,7,374,3,676,3 00 däraf utom äktenskap. utgörande i procent af hela antalet 6 3, 90 3, 39 4,37 37, , ,09 4, 37 4,76 404,io 3,76 4,3 Barn: födde: döde.. lefvande 70 73,96 4 7:, ,078 76, , ,897 3, ,986,7,4,084,09,37,09,394,49,706,60 00 däraf döde under första året 4 utgörande i procent af döde utaf hela folkmängden.. 3,8 7 9, , , ,04 9, , ,7 Uppgifter grundade på beräkning enligt prästerskapets mortalitetstabeller. 3,99 3 3,7 4,483 3,70

6 40* 4* Tab. N:o 8. De i Helsingfors åren döde, ordnade efter kön och åldersklasser i * Mankön K vinkön Mankön Kvinkön Mankön Kvinkön Mankön Kvinkön Mankön Kvinkön Antal lo Antal lo Antal lo Antal 0 ' /o Antal % Antal /o Ant. lo Ant. lo Ant. 0/ lo Ant. lo Ant. /o Ant. lo Ant. l lo Ant. % Ant. % Under 6 månader 7,89,48 8,4 9,4 3 8, ,6 6-78,37 6 0,6 40, ,6 69 9,79 år ,0 0, ,67 7,6 00 4,48 4 6,3-0 7,48 7,9 34,68 3 3, 3 6,49 8 4, ,64,89 36, ,30 9 3, 9 3, ,6 94 6, 33 8, ,74 0, , ,9 7,89 9,06 4,4 94,0 08, ,8 64,00 8,7 9 6, ,6 4 8,3 Öfver 80 år ,8 3, ,88 0, , , ,66,00 34,8 9 9, , ,80 38,9 6,79 64,47 6 7, ,99 8,8 74, ,9 3 0,7 38 6,u 9, 89 7,8 3,4 0,9 3, ,83 0 8, , ,9 78 4,0 7 4, 4 3,30 0, ,0,3,00 6,7 9,4 0,8 9,6 4 3,30 7,46 4,89 6 4,0 6,9 4 3, 4 3,86 0 3,6 44 3,74 6,39 4 6,0 76 9, ,4 7 8,3 4 9,93 86, 0 7,87,8 88, ,3 7,3 7,9 83,9 9 0,74 87,73 6 8, , 94 3,60 4 0,86 6 8,66 9 6, 47,8 8 9,3 74 3,38 3,4 0,04 7 3,9 8,97 7,08 8 3,7,09 9,4 3,80 30, , , Mankön Kvinkön Mankön Kvinkön Antal /o Antal 0/ / 0 Antal lo Antal /o Antal 0 / lo Antal Under 6 månader,08 3 7,68 6 9,49 93, ,67 34, ,9 6 0,7 3 9, ,8 8,67 8 8,7 år ,73 83,99 8 3,38 86,0 78 3,00 64,7-0 8,0,3 33,43 7 0,93 7,6 4, ,64 4 3,7 43 3, ,7 3 3, ,6 00,6 4 7,7 48 9, ,7 4 8, , ,93 3 7,06 3 7,6 80 3,33, ,3 99 4, , ,00 64,7 Öfver 80 år ,83 7 4,3 33, , , ) Uppgifterna omfatta hela den till församlingarne i Helsingfors och å Sveaborg hörande lo Mankön Kvinkön Mankön Kvinkön Mankön Kvinkön Ant. lo Ant, l lo Ant. lo Ant. / 0 Ant. l Jo Ant. lo Ant. lo Ant. lo Ant. lo 9 3,94 9 8,4 3, ,0 0,38 30, , , , 7, ,76 9,8 7, 97, ,8 03, ,73 9 4,73 6,40 3 6,0 36 8,3 68 7,7 43 6, 07 3,99 0,8 7,,7 8,93 4,93,0 39,0,84 9,48 44,67 6,00 8,79 34,3,68 3 3,0 4,88 4,7 3 3,0 47,8 67 0,8 06 6, ,87 8,90 6,06 7 7, ,48 6,6 79 6, , , , ,80 4 3,7 3 7,34 98,8,4 88 0, , , 77 9,39 88,88 6 0,7 8 9,64 0,69 0,4 7 0,87 7 4,9 34,3 7 0,8 37 4,99 44, , , , befolkningen, oafsedt huruvida dödsfallen inträffat inom staden eller ej. Uppgifter grundade på beräkning enligt prästerskapets mortalitetstabeller.

7 Tab. JV:o 9. Antalet till Helsingfors inflyttade och derifrån utflyttade personer under åren fördelade efter församlingar. Svensk-finska församlingen Gardesförsamlingen Ar Inflyttade Utflyttade Inflyttade Utflyttade Inflyttade Utflyttade Inflyttade Utflyttad e Sveaborgs församling Tyska församlingen Grekiskryska församlingen Romerskkatolska församlingen Metodist-episkopala församlingen Inflyttade Utflyttade Inflyttade Utflyttade Inflyttade Utflyttade inflyttade utflyttade m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. k v. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. s:a m. kv. s:a Flere in- än utflyttade i 890,87, ,9,36 4, ,34,74 89,969, ! ,999,0 4, ,,683 89,384, ,47,77 3, ,84, ,337, ,368,76 3, ,647, ,94, ,39,79 3, ,899,49 89,689, ,73,3 3, ,88,8 896,07, ,4,439 4, ,70, ,7,7 898, ,60,604 4,764 99,09,00, ,30,839 99, ,34,88,6 977,46,3 3, ,380,86,6, ,448,94,40,83,3,7,687 Uppgifter grundade på beräkning enligt prästerskapets mortalitetstabeller.

8 Tab. N:o 30. Antalet dödsfall inom evangelisk-lutherska trosbekännare i Helsingfors åren fördeladt på månader och kvartal. Jan. Febr. Mars April Maj Juni Juli A ug. Sept. Okt. Nov. Dee. Kvartal År > > \> > > > t> > t> t» > _ LO oo w. ö y l=s t* P y 3 ti 3 cà cl ët Ü. 3?r <! 3 P p p CD ça CD SL SL EL p" go Ê» o SL ,0 93 7,oo 08 8, 8,3 8,6 03 7,8 8,3 9 9,70 0 8,7 0 8,7 06 7,94 6 9, ,7 8, 8 9,7 83 9,8 84 9,87 9 8,3 34 7,8 4 8,6 7 6, ,4 6 6, , ,3 9,06 8 9,7 6 8, , ,8 8,86 0 7, ,89 8,3 8,84 3, , ,09 9, ,4 97 7, , ,8 4 8, , , , ,0 3 9, 87 7,04 4 9,3 3 9,96 8 6, ,9 0 8,0 87 7,0 94 7,6 7 9, , , ,49 0 8,4 9, ,94 9 8,9 04 7,79 6 9,44 4 8,4 96 7,9 0 7,6 98 7, , , ,3 7 9,30 8,3 8,4 4 9, ,8 48 0,83 9 6,96 79,79 0 7,47 4 9, , ,89 4 8, ,60 7,9 00 7,7 08 7, ,7 49 0, ,03 8, , , , ,9 3 8, ,0 6 7,8 96 6,33 4 7, 0 6,9 09 7,8 7 7,7 98 6, , ,8 37 8, ,0 34 0,60 8,39 9,76 7,7 73 0, ,07 6 7,6 8 9, Dödfödde inberäknade; likaså utsocknebor, som aflidit i Helsingfors, hvaremot bortlämnats i staden kyrkskrifne personer, som dött på annan ort. Hälsovårdsnämndens tryckta årsberättelser. Tab. N:o 3. Barnadödligheten bland lutherska trosbekännare i Helsingfors åren År Årets Åldern 0 år Ä ) totala *) mortalitet mankön kvinkön 0- år r, /o af hela Åldern år mortaliteten mankön kvinkön % af hela mortaliteten % af hela mortaliteten 890, , , 60,8 89, , 0 47,7,0 6,9 89, , ,7 63,6 893, , , ,0 894, , ,9 4,o 89, , , 40, 896, , , 80 4, I 897, , , , i , ,9 749,8 899, , , ,4 *) Häri inberäknade inom staden aflidne utsocknebor, hvaremot i staden kyrkskrifna, å annan ort aflidne personer utelämnats. ) Dödfödde oberäknade. Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

9 Tab. N:o 3. Dödsorsakerna bland lutherska trosbekännare inom vissa åldersklasser år 899 jämförda med åren Sjukdom eller annan dödsorsak Under V år F ar år 0 år Fl 0-0 år 0 40 år F år år F Öfver 80 år F Okänd ålder Fl Dödfödde 7 38 Medfödd allmän svag-het Medfödda bildningsfel Hjärnblödning Paedatrophia, athrepsia Eclampsia infantum Syphilis cong Morbilli & cons Scarlatina & d:o Pertussis & d:o Typhus abdominalis Pyaemia, Septichsemia Febris puerperal Erysipelas Tetanus Croup (laryng. croup) Diphtheria Dysenteria Gastro-enteritis acuta Cholera nostras *... Meningitis cerebro-spin. ep Influenza Meningitis acuta Tuberculosis, phthisis Meningitis tubercul Andra former af tuberculos Diverse lungsjukdomar Pneumonia croup & catarrh Pleuritis & empyema Gangrsena pulmon Layngitis, bronchitis Emphysema pulmon Angina Vitium cordis et vasorum Psychosis Andra hjärn-, nerv- och ryggmärgssjukdomar Epilepsia Apoplexia cerebri Paralysia gen. progress...., Catarrhus ventr. et. intestin. chr Ulcus ventriculi Peritonitis DO 9 O < Perityphlitis Volvulus, incarc. & occlus. intest, hernia incarc. Gangraena spontana Cirrhosis hepatis Prostatitis ch Nephritis chron. och andra njursjukdomar.... Carcinoma ventr., hepatis & peritonei mammae uteri & ovar organorum aliorum Tumöres maligni alli Eclampsia partur. et puerper Diabetes mellitus Anaemia perniciosa >; Morbus marculosus Werlhoiii Plegmone, abscessus Oedema glottis Malum Pottii Osteo-myelitis... Lepra Alcoholismut. acut Intoxicatio saturnina Marasmus senil Olyckshändelser och våldsam död: Dråp Förbränning Drunkning Skott Olycksfall Misshandel. : Kolos Kväfning Lönlagda eller dräpta foster Själfmord, medelst skott dränkning förgiftning hängning o > Dödsorsaken attesterad såsom oviss Utan läkare-attest , Dödfödde år ,98,8.39,366, J ) Häri inberäknade inom staden aflidne utsocknebor, hvaremot i staden kyrkskrifna, å annan ort aflidna personer utelämnats. Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

10 Tab. JV:o 33. Dödligheten bland lutherska befolkningen i Helsingfors åren uti några talrikast ) förekommande sjukdomar, jämförd med totalmortaliteten. Ar g o D-" Ö a<3 o K o CL B* C: O CL Tuberkulösa sjukdomar CL ä > m & EL cr o Mag- och tarmkatarrh g, ^ g. p - r P e ^ Akuta lungsjukdomar CL g, > ^ ö?r p 3»-»a Infektionssjukdomar t> t! pr p 890 8, ,9,9 3,8 7,9, 0, ,093 8,6 34, 9, ,o 7, ,03 67,6 0,o ,7 4,9 4.7,0 09 3, 3, , , ,497 70,8 7, ,.8 3, , , , , , 9 3, 0. 0, ,9 7, 30 4,0 3,3 66 3,4 0,o 8, ,39 7,8 84 3, 9,6.8, 47 3,4 7, ,034 8,0 94 3, ,0 8,3 ( 4,9 74 dödsfall,93,4,0,67 Ärligt medeltal dödsfall på,000 invånare 9, ,.8 J ) Häri inberäknade inom staden aflidne utsocknebor, hvaremot i staden kyrkskrifna, å annan ort aflidne personer utelämnats. ) Beräknad sålunda att till de vid folkräkningen 880 och 890 erhållna siffrorna årligen lagts halfva tillväxten i den kyrkskrifna folkmängden. Hälsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

11 Tab. N:o 34. Af disirikts-(fattig)-läkarena i Helsingfors behandlade sjukdomsfall under åren 890^ lista stadsdelen :dra ; :dje :de 94,093, ,6,77,33,6,6 :te :te ,68,647,7,4 7:de ) i l / 330 ) \ B:de J : de :de Bärghäll,76,69,630,86,687,840,7,07,44,4 Sörnäs,8,49,74,67 Töltf ,8,044,479,60,79 94 Hermanstad och Maj stad ,606 i Ouppgifna adresser ,69 7,8 6,976 7,608 7,47 7,6 0,64 0,073 9,680 0,78 Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

12 i 48* Tab. N:o 3. Antalet akuta sjukdomsfall i Helsingfors, anmälda under 899 hos Helsovårdsnämnden *) jämfördt med åren Januari Februari Mars April g. Juni Juli Augusti September Oktober November December Morbilli Scarlatina Rubeola Varicellae Typhys abdominalis o 6 O 43 Gastritis, enteritis ac Influenza Fehris in term Meningitis cerebro-spin.. - Febris puerperalis... 8 Erysipelas Rheumatism, acutus Dysenteria _ 6 Cholera nostras. 3 6 Diphtheria Laryngitis Croup _. 4 Pertussis Angina tonsil Laryngo-bronch. ac Pneumonia acuta Pleuritis Febris remittens Peritonitis & Peritypl Parotitis epidem Urethritis ac Syfilis recens Meningitis tuberc Ulcus molle Septico-pyämi 3 år 899,8,66,09,466, » 897 ' * » » ,483, ,3, ,640,48,9,94.386, , ,48.74,3,38,40,9.098,46, ,003.06,403,,49, ,04 774,86.8, ,7, , , , , , , , ,79 7, , ,9,0 939,03 8,7,40,73 94, ,06, ,79.67, , ,84, ,08, ,98.33, ,4 3, , 964, ,86.8,80 6,03 4,0 4, , ,88, , ,789 *) Uppgifterna äro aflämnade vid utången af livarje vecka för hela veckan och afgifva därför icke noggrant förhållande per månad. Källa : Hälsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

13 Tab. N:o 36. Antalet och beskaffenheten af de å Maria sjukhusets afdelning för icke epidemiska sjukdomar behandlade sjukdomsfall under år 899, jämfördt med åren * S j u k d o ra a r Män Antal f all Kvinnor Tillfrisknade Förbättrade Icke botade Döde EÜ p < s a» ~ '«JO p QJo 3 CD Akuta infektions sjukdomar Kroniska Konstitutionella Kroniska förgiftnings sjukdomar. 3 3 Akuta förgiftningar Sinnes sjukdomar Andnings organens sjukdomar Cirkulations Matsmältnings Nervsystemets Rörelseorganens Urinorganens Kvinliga könsorganens Svulster Hudsjukdomar Öfriga sjukdomar»! " i år , Sjukvårdsdagar år , , , , ,86 Medeltal sjuke per dag år 899 8,8» «898 77,8»»»» ,6»»» , 89 6,3 Medeltal sjukvårdsdagar på kvarje patient år ,8» ii»» «ii 898 3, , Tryckta årsberättelser för Maria sjukhuset.

14 0* Tab. N:o 37. Antalet och beskaffenheten af de å Maria sjukhusets afdelning för epidemiska sjukdomar behandlade sjukdomsfall under år 899, jämfördt med åren Sjukdomar Män Anta] fall Kvinnor Barn Tillfrisknade eller förbättrade Obotade eller obehandlade Döde Kvarliggande till följ. år Scarlatina Morbilli Diphtheria faucium Diphtheria faucium et lary ngis. 4 4 Diphtheria laryngis Rubeola Varicellae Angina Stomatitis aphthosa... Laryngitis acuta Erysipelas 3 Pertussis Influenza Parotitis epidemica Otitis media purulenta... Nephritis acuta Gastroenteritis acuta.... Diagnosis incerta Nihil 7 7 Várdarinnor ár Sjukvårdsdagar år 899, , , , ,434 Medeltal sjuke per dag år 899 4, 898 9,3 n» n 897 8,6»»»» 896,6» w» Medeltal sjukvårdsdagar på hvarje patient år 899» 898»» n» ,4 6,9 8,8 8,8 9,9 Tryckta årsberättelser för Maria sjukhuset.

15 Tab. N:o 38. Sammanställning af vårdade sjuke och sjukdomar vid Maria sjukhus' annex å villan Alkärr år 897, jämförda med år 896. Sjukdomar m pc ø' * œ. O: t-t, <s» pr o o- 3 3 CD 93 A f f ö r d e S- ftj s pr tr kv. män kv, män kv män kv, män kv, män k v, män kv. Typhys abdominalis Febris remittens Febrícula Febris intermittens... Dysenteria Gastro-enteritis acuta. Enteritis acuta Cholera nostras Appendicitis acuta... Pelveo-peritonitis acuta Bronchitis subacuta... Polyarthritis rheum, ac. Epididymitis Herpes Zoster år Tryckta årsberättelser för Maria sjukhuset.

16 * Tab. N:o 39. Antalet och beskaffenheten af de å vårdanstalten för sinnessjuke vid stadens arbets- och fattiggård behandlade sjukdomsformerna under år 899, jämfördt med åren Sjukdomsformer A n t a Män Kvinnor Allmän förvirring Insania alcoholica Tungsinne Ursinne Vansinne Förrykthet Blötsinne Allmän förlamning Sinnessjukdom med fallandesot. Psychos. senil * år Sjukvårdsdagar år 899 6,06 Medeltal sjuke per dag år 899 7,0 898, , , , 896 4,0 " ,o 89,0 89 8, Medeltal sjukvårdsdagar på h värj e patient år 899 3,» > ,7 7 ;;» , , ,o Hälsovårdsnämndens tryckta årsberättelser. Tab. N:o 40. Antalet sinnessvaga och sinnessjuka personer, som vårdats genom Helsingfors stads fattigvårdsförmedling under år 899, jämfördt med åren Män Kvinnor Barn I fattiggården intagna Vårdade i särskilda inrättningar. år » Fattigvårdsstyrelsens årsberättelser.

17 3* Tab. N:o 4. Antalet af de å lasarettet vid Helsingfors arbets- och fattiggård vårdade sjuke under åren Kvarliggande från föregående år Under året intagne Af desse utskrifne som friske eller förbättrade Af desse utskrifne som obotade, _ döde kvarliggande till följande år De vårdade led o af: nervsystemets sjukdomar respirationsorganens digestionsorganens cirkulationsorganens urogenital organ ens konstitutionela akuta febrila ögon öfriga Sjukvårdsdagarnas antal för 899 utgjorde 3,476, medeltal sjuka per dag 36 och medeltalet sjukvårdsdagar per patient 78,4. Hälsovårdsnämndens tryckta årsberättelser. Tab. N:o 4. Antalet af de å Ögonpolikliniken för medellösa vårdade patienter under åren År Antal Patienter Polikliniska Från föregående år Tillkomna besök Emottagningar Besök per mottagning ,86, ^4 Källa : Hälsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

18 4* Tab. N:o 43. Antalet af de i Sjukstugan i Sörnäs vårdade patienter under år 899, jämfördt med åren 897 och 898. Anta P a t i e n t e r S j u k d 0 m a r Intagne Tillfrisknade Förbättrade Obotade Döde Öf ver förde till annat sjukhus P -i tí L«Q CTQ gdo go (-Í Cj 3 CD 40 särskilda sjukdomar år »» Sjukvårdsdagar år 899 3, , ,80 Medeltal sjuke per dag år 899 9,7 H»» ,3 ii»» «ii 897 3,8 Medeltal sjukvårdsdagar på hvarje patient år 899 >7 898» ii ii ii ii ,6 Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelser. Tab. N:o 44. De kommunala sjuksköterskornas värksamhet under år 899, jämförd med densamma under åren 897 och 898. D i g t r i k t Antal vårdade patienter g p: y W B' o e i-i W P B w Ö B P H K Cá tc P CD Ci. & g' tr 0 60 cc ^ > & CD E3 03 PT Qj B ^ < t=s on HL cocfq h-. po < STffQ c: p s. g, CD Norra distriktet. Södra Tölö Sörnäs >7 år Sjuksköterskornas sjukbesök under år 899 9, , 897 7, Källa : Hälsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

19 Tab. N:o 4. Antalet af de å enskilda sjukvårdsanstalter i Helsingfors vårdade sjuke under är 899, jämfördt med åren p- W g-o O 3> X«~t cc f-: cn fb ^ PTm rr: S'S. B P P oq p -PT O - 3 Ul b PT s* < cf B - g Po P"^ P t" PT o cr pr CJQ O *-t pr ^ H.o ET ^ y Ö pr ociq -CTQ CC GO* I-S PT C: P g ro cc p -i C-- ö o æ h. && a S- crq Ss s ^ö I-H s.i? < P B P" td n U-l v PT 0 Oj pr a^ P P CC CO. P o C/ s o O P pr al P Kvarliggande från föregående år Under året intagna , ,36 3 ) Af desse utskrifna som friske eller förbättrade. obotade och obehandlade»»»» död e öfverilyttade till andra sjukhus... kvarliggande till följande år år ,36,098 96, Antal sjukvårdsdagar år 899 n» n n n 0 n 89 Medeltal sjukvardsdagar per patient år , 896, 89 sjuke per dag år n n n n ,647, ,8 4, 3,0 9, , ,8 3 30, 3. 80, ,7 8, , 9,8 0,9. i;.6 3,9,0,98 0,0 9,74 78, , 9, ,7 7,398 7,8 7,674 7, ' 7, ,7 3, ,0 9, ,40 3.8,437,08 0,963 9,4 94,6 3,8 67,0 38, 36,8 36,3 34,0 3,8 30,o 3,73 8,4 0. Härmed är förenad en poliklinisk anstalt, hvarvid sjukbesökens antal under året uppgått till,644 eller 4, per dag. ) Härjemte ha förekommit 3 operationer. 3 ) Besökens antal uppgå till 3,633 och operationernas till 0. Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

20 6* Tab. JSf:o 46. Antalet stadsboar intagna å, samt polikliniskt behandlade vid sjukhusen i staden år 899, jämfördt med åren I sjukhuset intagne Allmänna sjukhusets medicinska afdelning patologisk-anatomiska afdelning oftalmologiska afdelning syfilitiska kirurgiska accouchements gynäkologiska harnafdelning Lappviks centralanstalt för sinnessjuka Maria sjukhuset Lasarettet vid stadens arbets- och fattiggård Sjukstugan i Sörnäs Ögonpolikliniken Läkares enskilda sjukhem Diakonissanstalten Lybecks privata sjukhem Professor Engströms gynäkologiska klinik Garnisonssjukhusets kirurgiska poliklinik Hemmet för obotligt sjuka Fru Hidéns privata sjukhem , ,98 Sjukhus Intagne År 899 År 898 År 897 Polikliniskt behandlade Intagne Polikliniskt behandlade Intagne Polikliniskt behandlade Statens.. Stadens... Privata...,3 = 46,6%,6=84,6%,00 = 40,% 68 = 3,%,8=,4%,869=4, i%,96=8,0%,68=49,%,96=76,%,644=39,7% 700= 4,4%,70=39,7% 600= 3,8% 630=,%,343=4,6% 487=,% 3,070=9,7% 4,98 = 00 % 4,844=00 % 4,43=00 % 6,00=00 % 4,40=00 %,96=00 % Källa : Hälsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

Tab. N:o 1. Helsingfors stads ytinnehåll vid utgången af år 1894.

Tab. N:o 1. Helsingfors stads ytinnehåll vid utgången af år 1894. TABELLBILAGOR. Tab. N:o. Helsingfors stads ytinnehåll vid utgången af år 89. Bebygda tomter. Obebygda tomter. Gator och allmänna platser. Öfrig mark inom staden. land. K v d r a t m e t er Första stadsdelen,0,8

Läs mer

Tab. N:o 1. Helsingfors stads ytinnehåll vid utgången af år 1892.

Tab. N:o 1. Helsingfors stads ytinnehåll vid utgången af år 1892. TABELLBILAGOR. Tab. N:o. Helsingfors stads ytinnehåll vid utgången af år 89. G-ator och Bebyggda Obebyggda allmänna tomter. tomter. platser. Öfrig mark inom staden. Summa land. K v a d r a t m e t er Första

Läs mer

Tab. N:o 21. Helsingfors stads mantalsskrifna och mantalspenningar betalande befolkning år 1900, samt åren 1895 1899.

Tab. N:o 21. Helsingfors stads mantalsskrifna och mantalspenningar betalande befolkning år 1900, samt åren 1895 1899. Tab. N:o. Helsingfors stads mantalsskrifna och mantalspenningar be befolkning 900, samt en 9 99. Stadsdel Mantalsskrifven folkmängd.. B. k. e-t- p p: P _ a P* c«aa o T p, CD ö PSK hii g g 0 *" S cg g.

Läs mer

Tab. N:o é. Helsingfors stads kyrkskrifna folkmängd för hvart femte år från 1810 1890 samt för åren 1891, 189S och 1893.

Tab. N:o é. Helsingfors stads kyrkskrifna folkmängd för hvart femte år från 1810 1890 samt för åren 1891, 189S och 1893. Tab. N: é. Helsingfrs stads kyrkskrifna flkmängd för hvart femte år från 8 89 samt för åren 89, 89S ch 89. 7. Män Kvinnr % af hela flkmängden % af hela flkmängden beflkning Den december 8 8 8 8. 8., 8.,

Läs mer

Tab. N:o 1. Helsingfors stads ytinnehåll vid utgången af år 1898.

Tab. N:o 1. Helsingfors stads ytinnehåll vid utgången af år 1898. TABELLBILAGOR. Tab. N:o. Helsingfors stads ytinnehåll vid utgången af år 88. Bebyggda tomter Obebyggda tomter Gator och allmänna platser Öfrig mark inom staden land K v a d r a t m e t e r Första stadsdelen,0,8

Läs mer

Årsberättelse för 1893. TABELLBILAGOR.

Årsberättelse för 1893. TABELLBILAGOR. Årsberättelse för 89. TABELLBILAGOR. . Tab. N:. Helsingfrs stads ytinnehåll vid utgången af år 89. Gatr ch Bebygda Obebygda allmänna tmter. tmter. platser. Öfrig mark inm staden. land. K v a d r a t m

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Tab. N:o 1. Helsingfors stads ytinnehåll vid utgången af år 1899.

Tab. N:o 1. Helsingfors stads ytinnehåll vid utgången af år 1899. TABELLBILAGOR. Tab. N:o. Helsingfors stads ytinnehåll vid utgången af år 899. Försålda tomter Disponibla tomter Gator och allmänna platser Öfrig mark inom staden land K v a d r a t m e ter Första stadsdelen

Läs mer

Årsberättelse. Tabellbilagor. I. Väderleksförhållanden.

Årsberättelse. Tabellbilagor. I. Väderleksförhållanden. u s t n e h A. L L. Årsberättelse. I. Stadsfullmäktige sid. 1. II. Drätselkammaren 130. III. Fattigvårdsstyrelsen 175. IV. Inqvarteringsnämnden! 192. V. Förmyndarenämnden 198. VI. Hälsovårdsnämnden...

Läs mer

Bilaga N-o 2. Till undertecknads Embets Rapport för. År 1860. d. Helsobrunnar och badorter

Bilaga N-o 2. Till undertecknads Embets Rapport för. År 1860. d. Helsobrunnar och badorter Bilaga N-o 2 Till undertecknads Embets Rapport för År 1860 d. Helsobrunnar och badorter Ronneby helsobrummar och badort hafva i år varit besökta och begagnade af 162 ståndspersoner 672 betalande Allmoge

Läs mer

Tab. JS:o 1. Helsingfors stads ytinnehåll vid utgången af år 1895.

Tab. JS:o 1. Helsingfors stads ytinnehåll vid utgången af år 1895. TABELLBILAGOR. Tab. JS:o. Helsingfors stads ytinnehåll vid utgången af år 8. Gator och Bebygda j Obebygda Öfrig mark Summa allmänna tomter tomter inom staden land platser Kvadratmeter Första stadsdelen,0

Läs mer

Tab. N:o 1. Helsingfors stads ytinnehåll vid utgången af år 1900.

Tab. N:o 1. Helsingfors stads ytinnehåll vid utgången af år 1900. TABELLBILAGOR. Tab. N:o. Helsingfors stads ytinnehåll vid utgången af år 900. Gator och Försålda Disponibla allmänna tomter tomter platser Kvadratme Öfrig mark inom staden ter land Första stadsdelen 90,79,78

Läs mer

1 14,885,644. Tab. N:o 1. Helsingfors stads ytinnehåll vid ingången af år 1888.

1 14,885,644. Tab. N:o 1. Helsingfors stads ytinnehåll vid ingången af år 1888. TABELLBILAGOR. Tab. N:o. Helsingfors stads ytinnehåll vid ingången af år 888. Bebygda tomter Obebygda tomter Gator och Öfrig mark allmänna inom staplatser den land Q v a d r a t m e t e r Första stadsdelen

Läs mer

23. a. Menige allmogens barn och tjänstefolk, över 15 år

23. a. Menige allmogens barn och tjänstefolk, över 15 år År 1749. Om NYDALA församlings innevånares tillväxt uti Växjö Stift, genom hälsosamma inrättningar, eller avtagande genom sjukdomar, hunger och vanskötsel samt brist på nyttiga näringsfång, befunnen efter

Läs mer

Tab. N:o 4. Helsingfors stads kyrkskrifna folkmängd för hvart femte år från samt för år 1891.

Tab. N:o 4. Helsingfors stads kyrkskrifna folkmängd för hvart femte år från samt för år 1891. Tab. N:. Helsingfrs stads kyrkskrifna flkmängd för hvart femte år från samt för år. Män Q v i n n r Antal / af hela flkmängden Antal % af hela flkmängden Den december,,......... ;.....,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,.,.,,,,,,,..,,,,,

Läs mer

Fattigvårdsstyrelsens

Fattigvårdsstyrelsens 149: III. Fattigvårdsstyrelsen. Den af Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogörelsen för dess verksamhet under år 1896 är, med uteslutande af några, bland bilagorna i hufvudsak intagna

Läs mer

Fattigvårdsstyrelsen.

Fattigvårdsstyrelsen. 168 III. Fattigvårdsstyrelsen. Den af Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogörelsen för dess verksamhet under år 1899 är af följande lydelse: Under årets lopp har styrelsen för stadens

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Tab. N:o 130. Kostnader för folkskoleväsendet i Helsingfors åren 1891 1900.

Tab. N:o 130. Kostnader för folkskoleväsendet i Helsingfors åren 1891 1900. Tab. N:o 30. Kostnader för folkskoleväsendet i Helsingfors åren 89 900. 89 892 893 894 895 896 897 898 899 900 Löner och arvoden 250,927 48 270,047 3 28,634 20 297,4 93 30,25 27 333,306 83 348,76 07 365.7

Läs mer

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I.

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. RÅKNEÖFNINGSEXEMPEL FÖR SKOLOR uppstälda med afseende på heuristiska metodens användande af K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. HELA TAL.. fäm2t»0l?ö5 H. ALLM.

Läs mer

INLEDNING. Föregångare:

INLEDNING. Föregångare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 2, Överstyrelsens över hospitalen underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1862-1910. Täckningsår:

Läs mer

BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN

BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN Prognos för länsdelarna fram till år 21 Bilagor Kenneth Berglund och Inna Feldman Hälso- och sjukvårdsstaben Landstinget i Uppsala län SAMTLIGA SJUKDOMAR...1

Läs mer

Sjukfallskartläggning. Västra Götaland inför 2008

Sjukfallskartläggning. Västra Götaland inför 2008 inför 2008 s län Sjukfallskartläggning inför 2008 En kartläggning av långtidssjukskrivna har genomförts under 2007 i i samverkan med Skåne. Statistiken omfattar 22 261 sjukfall, 60 dgr och längre från

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Datakällor och definitioner Statistikverktyget- Folkhälsa på karta

Datakällor och definitioner Statistikverktyget- Folkhälsa på karta Datakällor och definitioner Statistikverktyget- Folkhälsa på karta Följande dokument redovisar datakällor och definitioner för indikatorerna i Statistikverktyget på Folkhälsa på karta. Samtliga indikatorer

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen.

Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen. 187 IX. Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen. Den af styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för år är, med undantag af längre fram intagna tabeller,

Läs mer

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR DÖDSORSAKER ÅR 1911 KUNGL. STATISTISKA CENTRALBYRÅN

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR DÖDSORSAKER ÅR 1911 KUNGL. STATISTISKA CENTRALBYRÅN INLEDNING TILL Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1996. 1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i

Läs mer

INLEDNING. Föregångare:

INLEDNING. Föregångare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 2, Överstyrelsens över hospitalen underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1862-1910. Täckningsår:

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 173: X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelse för året är, med undantag af tvenne längre

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 223 X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af Bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för året är, med undantag af tvänne längre

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Fattigvårdsstyrelsen.

Fattigvårdsstyrelsen. 104 III. Fattigvårdsstyrelsen. Fattigvårdssty- j) en a f Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogörelsens medlemmar och tjen- reisen för dess verksamhet under år 1888 är, med uteslutande

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Dödsorsaker efter utbildningsnivå 1992 2014. Jesper Hörnblad Avdelningen för statistik och jämförelser Statistik 1 2015-08-18

Dödsorsaker efter utbildningsnivå 1992 2014. Jesper Hörnblad Avdelningen för statistik och jämförelser Statistik 1 2015-08-18 Dödsorsaker efter utbildningsnivå 1992 214 Jesper Hörnblad Avdelningen för statistik och jämförelser Statistik 1 215-8-18 Sammanfattning De totala dödstalen har minskat för samtliga utbildningsgrupper

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

INLEDNING. Föregångare:

INLEDNING. Föregångare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 2, Överstyrelsens över hospitalen underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1862-1910. Täckningsår:

Läs mer

INLEDNING. Föregångare:

INLEDNING. Föregångare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 2, Överstyrelsens över hospitalen underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1862-1910. Täckningsår:

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det

Denna text är ocr-tolkad. Det [817J 'l Platserna N:ris 375-394 säljas ej vid vanliga föreställningar. Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris från kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-11 f. m.: till förköpspris dagen

Läs mer

Svåra närståendemöten i palliativ vård

Svåra närståendemöten i palliativ vård Svåra närståendemöten i palliativ vård Professor Peter Strang Karolinska Institutet, Stockholm Överläkare vid Stockholms Sjukhems palliativa sekt. Hur påverkas närstående? psykisk stress fysisk utmattning

Läs mer

INLEDNING. Föregångare:

INLEDNING. Föregångare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 2, Överstyrelsens över hospitalen underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1862-1910. Täckningsår:

Läs mer

Avgiftsbefriad vård. Innehåll

Avgiftsbefriad vård. Innehåll DATUM Flik 01 Avgiftsbefriad vård Innehåll 1. Avgiftsbefrielse - myndighetsbeslut LSS-lag om stöd och service sidan 2 Häktade, anhållna sidan 2 Patient med smittsam sjukdom sidan 2 Anmälningspliktiga sjukdomar

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

FLISA-Bedömningskoder ver 1.1 2004-10-15. Grupp Kod Bedömningstext ICD10 ICD10 Text

FLISA-Bedömningskoder ver 1.1 2004-10-15. Grupp Kod Bedömningstext ICD10 ICD10 Text Grupp Kod Bedömningstext ICD10 ICD10 Text Andning A01 Andningsbesvär med pip, astma J459 Astma ospecificerad Andning A02 Andningsbesvär med främmande kropp T179 Främmande kropp i andningsvägarna med icke

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt I SEI LABORATORIET RAPPORT Sida 1(1) Beställare: Uppdrag: Provbeteckning: Maria Carling, SGI, 581 93 Linköping KIlfaIlsfäItet 1401A Registrerad Lab. undersökning Datum Datum Av 20 13-05-08 2013-06-17 Totalhalt

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 213 233 Demografiska bakgrundsfakta 212 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 61 659 3 659 31 Födda 794 425 369 Döda 493 231 262 Inflyttade 4 39 2 225

Läs mer

BEFOLKNING. befolkning. Den typiska invånaren i Gnesta kommun. Befolkningsutveckling. Flyttningsöverskott

BEFOLKNING. befolkning. Den typiska invånaren i Gnesta kommun. Befolkningsutveckling. Flyttningsöverskott BEFOLKNING BEFOLKNING Den typiska invånaren i Gnesta kommun Befolkningsutveckling Födelseöverskott Flyttningsöverskott Åldersstruktur Pendling 2000 Förvärvsarbetande Utbildning Befolkningsprognos 2015

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR DÖDSORSAKER KUNGL. STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM 1923

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR DÖDSORSAKER KUNGL. STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM 1923 INLEDNING TILL Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1996. 1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder: 8. Livets atom Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av

Läs mer

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID.

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. BERÄTTELSE ANCTÅENJ)E ÅR 897. JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. TIONDE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS TRYCKERI 898. I N N E H Å L!,. Årsberättelse. I.

Läs mer

Fattigvårdsstyreisens

Fattigvårdsstyreisens 197 III. Fattigvårdsstyrelsen. Den af Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogörelsen för dess verksamhet under året 1895 är, med uteslutande af några, bland bilagorna i hufvuclsak intagna

Läs mer

Fattigvårdssty reisen.

Fattigvårdssty reisen. 119 den, af livilka 83 voro beroende frän de foregående åren samt 1,250 nya. Af dessa blefvo 1,260 befordrade till slut samt 73 beroende på vidare åtgärd. Anordningar utfärdades till ett antal af 1,846.

Läs mer

Preliminär befolkningsstatistik per månad år 2011 från SCB

Preliminär befolkningsstatistik per månad år 2011 från SCB Preliminär befolkningsstatistik per månad år 2011 från SCB 2012-01-12 Månad Folkmängd vid Folk- Levande Död- Döda Födelse- Invand- Utvand- Invand- Inrikes Inrikes Inrikes Nyblivna Nyblivna Änklingar Justeperiodens

Läs mer

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1 Kommentarer

Läs mer

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009 2009:02 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 046-355046 Jens.nilson@lund.se, 046-358269 1 (11) Befolkningsutveckling Enligt de preliminära befolkningsuppgifterna har Lunds befolkning ökat med 393 personer sedan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293); SFS 2000:809 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 19 oktober 2000. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

KONUNG GUSTAF II ADOLFS SKRIETER STOCKHOLM, 1861. P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare.

KONUNG GUSTAF II ADOLFS SKRIETER STOCKHOLM, 1861. P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare. KONUNG GUSTAF II ADOLFS SKRIETER STOCKHOLM, 1861. P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare. Innehåll. 1. Afhandlingar. Krigsfolks-Ordning. Första afdeln. Om utskrifning sid. 1. Af hvilka den förrättas,

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Hälso- och sjukvården vid marinen / Marinöverläkaren. Stockholm, 1912-1943. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911/12-1942. 1911/12-1942 med innehållsförteckning på franska.

Läs mer

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Januari 2008 och preliminära uppgifter för februari 2008. Ekonomiskt bistånd 1

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Januari 2008 och preliminära uppgifter för februari 2008. Ekonomiskt bistånd 1 STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-67X SOCIALA FÖRHÅLLANDEN Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Januari 28 och preliminära uppgifter för februari 28 Svagt minskat behov av ekonomiskt bistånd

Läs mer

Influensa och pneumokocker Epidemiologi, smittskyddsåtgärder och hälsoekonomi. Vaccindagen Anders Nystedt, Smittskyddsläkare

Influensa och pneumokocker Epidemiologi, smittskyddsåtgärder och hälsoekonomi. Vaccindagen Anders Nystedt, Smittskyddsläkare Influensa och pneumokocker Epidemiologi, smittskyddsåtgärder och hälsoekonomi Vaccindagen 2016-10-04 Anders Nystedt, Smittskyddsläkare Kan man med vaccination påverka sjuklighet och överdödlighet i influensa?

Läs mer

INLEDNING. Föregångare:

INLEDNING. Föregångare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 2, Överstyrelsens över hospitalen underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1862-1910. Täckningsår:

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 217 227 Demografiska bakgrundsfakta 216 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 64 465 32 29 32 256 Födda 815 431 384 Döda 487 212 275 Inflyttade 5 533

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

METER-SYSTEMET. MED TALRIKA RÄKNEUPPGIFTER, FÖR SKOLOR OCH TILL LEDNING VID SJELFUNDERVISNING

METER-SYSTEMET. MED TALRIKA RÄKNEUPPGIFTER, FÖR SKOLOR OCH TILL LEDNING VID SJELFUNDERVISNING METER-SYSTEMET. MED TALRIKA RÄKNEUPPGIFTER, FÖR SKOLOR OCH TILL LEDNING VID SJELFUNDERVISNING Förord. Vid utarbetandet af denna kurs har jag sökt genomföra den grundsatsen, att vid undervisningen ett

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då?

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då? VÄLKOMMEN TILL E T T S U N D A R E L I V. I strandnära Laröd, en cykeltur från centrala Helsingborg, bygger vi 17 moderna radhus. Här förenas känslan a v e t t e g e t ä g t bo e nde m e d ut r y m m e

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Dödsorsaker och sjukdomsnamn - förr och nu

Dödsorsaker och sjukdomsnamn - förr och nu På denna sida finner du en förklaring av namn på dödsorsaker som finns i DDSS. Översättningen från äldre svenska sjukdomsnamn till modern benämning är huvudsakligen hämtad från Gunnar Lagerkrantz, Sjukdomsnamn

Läs mer

transport af djur till lands och sjöss

transport af djur till lands och sjöss Förslag till förordning angående transport af djur till lands och sjöss i Finland. 1. Vid djurtransport i Finland vare sig å järnväg, till sjöss ellor å landsväg bör städse tillses att transportdjuren

Läs mer

Hygienombudsutbildning 2015 Skellefteå. Program

Hygienombudsutbildning 2015 Skellefteå. Program Hygienombudsutbildning 2015 Skellefteå Program 12:30 Välkomna Presentation Vårdhygien - nu och i framtiden, Maria Marklund hygienläkare och mikrobiolog Hemsidan nyheter uppdaterade PM och riktlinjer NCS

Läs mer

1896 års. "Hartford" "Columbia" och TILLVERKADE AF MANUFACTURING 02 HARTFORD POPE CONNECTICUT U. S. A.

1896 års. Hartford Columbia och TILLVERKADE AF MANUFACTURING 02 HARTFORD POPE CONNECTICUT U. S. A. 1896 års "Columbia" och "Hartford" TILLVERKADE AF POPE MANUFACTURING 02 HARTFORD CONNECTICUT U. S. A. Åbo Abba Nya 801. Boktryckeri, 1896 och HARTFORD velocipederna stä utan tvifvel ensamna oöfverträffade

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2014

Befolkningen i Stockholms län 2014 Befolkningen i Stockholms län 214 Nära 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd ökade under 214 med 12 491 personer till 9 747 355. Stockholms län ökade med 35 2 till 2 198 44. Västra Götalands län ökade

Läs mer

Tabell l Nybeviljade sjukersättningar och aktivitetserssättningar med fördelning efter omfattning och kön

Tabell l Nybeviljade sjukersättningar och aktivitetserssättningar med fördelning efter omfattning och kön Tabell l Nybeviljade sjukersättningar och aktivitetserssättningar med fördelning efter omfattning och kön År Kvinnor och män Kvinnor Män 1/1 3/4 1/2 1/4 Summa Heltids- Tidsbe- 1/1 3/4 1/2 1/4 Summa Heltids-

Läs mer

Tab. JS:o 101. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade och uppburna afgifter under år 1896, jemförda med åren 1888 1895.

Tab. JS:o 101. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade och uppburna afgifter under år 1896, jemförda med åren 1888 1895. 23* Tab. JS:o 0. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade och uppburna afgifter under år 896, jemförda med åren 888 895. Debet- Tolag sedel- afgift Trafikafgift Mätningsafgift

Läs mer

o.cl d-e..\:;. '"I. <\ t.e.. -0 'f\() S e.. C) t>6'm qr \~ ~",,-,e \o,\ol 5~-()e~ '-::f.;.(-ä.~6\:. \~<\ ~.:\ \~"'-~,~

o.cl d-e..\:;. 'I. <\ t.e.. -0 'f\() S e.. C) t>6'm qr \~ ~,,-,e \o,\ol 5~-()e~ '-::f.;.(-ä.~6\:. \~<\ ~.:\ \~'-~,~ LANDSTINGET DALARNA INK. 2010-09- 1 7,.- DNR.. lp.j.9.!m~~~6:: o& SKR... J... Koo.. 4.l.... \=1~G\\-e.~\JE P\~\5\ ~O~\Pt C3~\ruG-Ef\l \ ~O~~\~Pt6 ~C-\\l f\r\sn\f\s~_ \)~\>tirk~ ~~~~e.,

Läs mer

INLEDNING. Föregångare:

INLEDNING. Föregångare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 2, Överstyrelsens över hospitalen underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1862-1910. Täckningsår:

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Över 2,1 miljoner invånare i länet Under det första halvåret 2012 ökade Sveriges folkmängd med 31 551 personer till 9 514 406. Stockholms län ökade mest med 17

Läs mer

Utvecklingsstörning och åldrande. Monica Björkman

Utvecklingsstörning och åldrande. Monica Björkman Utvecklingsstörning och åldrande Monica Björkman Livslängden kan bero på orsaken till utvecklingsstörningen: Förväntad livslängd vid Downs syndrom 1929 9 år 1947 12 15 år 1961 mer än 18 år 1995 mer än

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande film ur serien Area Kemins grunder: 9. Syror Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av läroboken

Läs mer

Befolkningsstatistik. Kristinehamns kommun 31 Dec 2015

Befolkningsstatistik. Kristinehamns kommun 31 Dec 2015 Befolkningsstatistik DEC 131231 24114 (23949) Kristinehamns kommun 31 Dec 215 2427 214-11-1 24 31 215-11-1 JAN 2416 (23 943) FEB 24129 (23 966) MAR 24181 (23 971) APRIL 24186 (23 983) MAJ 24168 (24 24)

Läs mer

Introduktion... Tabell 1 Doskoefficienter för intecknad effektiv dos efter ett intag av radionuklider...

Introduktion... Tabell 1 Doskoefficienter för intecknad effektiv dos efter ett intag av radionuklider... INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion... Tabell 1 Doskoefficienter för intecknad effektiv dos efter ett intag av radionuklider... Tabell 2 Doskoefficienter vid inandning av lösliga eller reaktiva gaser eller

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2016

Befolkningen i Stockholms län 2016 Befolkningen i Stockholms län 2016 Folkmängden i länet ökade med 37 600 Sveriges folkmängd var 9 995 153 den 31 december 2016, en ökning med 144 136 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 37 621 till

Läs mer

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2001... 2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2001... 2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2001... 2 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 1.2 Fördelning på uttagning...3 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.4 Inskrivna

Läs mer

INLEDNING. Föregångare:

INLEDNING. Föregångare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 2, Överstyrelsens över hospitalen underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1862-1910. Täckningsår:

Läs mer

Hur står det till med matfisken i Norrbotten?

Hur står det till med matfisken i Norrbotten? Hur står det till med matfisken i Norrbotten? Giftigt eller nyttigt? Vad är ett miljögift? Vilka ämnen? Hur påverkas fisken? Hur påverkas vi människor? Kostråd Vad är ett miljögift? - Tas upp av organismer

Läs mer

EHEC - sjuka människor

EHEC - sjuka människor EHEC - sjuka människor Smittskydd Stockholm 2011-10-25 Fallbeskrivning 1 2-årig flicka, insjuknar med blodiga diarréer och magont Försämras efter några dagar med njurinsufficiens, läggs i dialys Utvecklar

Läs mer

Giftermål och skilsmässor

Giftermål och skilsmässor Giftermål och skilsmässor Under 2010 ökade både giftermålen och skilsmässorna med cirka sex procent jämfört med 2009. 50 730 par lovade varandra evig kärlek samtidigt som 23 593 äktenskap upplöstes. De

Läs mer

Sjukskrivningar och sjukskrivningslängder exempel från projektet korta sjukskrivningar

Sjukskrivningar och sjukskrivningslängder exempel från projektet korta sjukskrivningar Sjukskrivningar och sjukskrivningslängder exempel från projektet korta sjukskrivningar Jenny Hubertsson, Statsvetare, doktorand försäkringsmedicin Ingemar Petersson, Professor i försäkringsmedicin Epi-centrum

Läs mer

ÖFVERSTYRELSENS ÖFVER HOSPITALEN

ÖFVERSTYRELSENS ÖFVER HOSPITALEN INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 2, Överstyrelsens över hospitalen underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1862-1910. Täckningsår:

Läs mer

CAROLINA ISAKSDOTTER FÖDD 3 AUG 1842

CAROLINA ISAKSDOTTER FÖDD 3 AUG 1842 CAROLINA ISAKSDOTTER FÖDD 3 AUG 1842 Syster till Sven Johan Isaksson Herslöf och gudmor till Cecilia Herslöf Carolinas Make: Bleckslagare Per Imanuel Björklund Ver 1 Okt 2014 Släkträd som inkluderar Carolinas

Läs mer