Tab. N:o 21. Helsingfors stads kyrkskrifna folkmängd för hvart femte eller tionde år från samt för åren 1896, 1897, 1898 och 1899.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tab. N:o 21. Helsingfors stads kyrkskrifna folkmängd för hvart femte eller tionde år från 1810 1895 samt för åren 1896, 1897, 1898 och 1899."

Transkript

1 34* Tab. N:o. Helsingfors stads kyrkskrifna folkmängd för hvart femte eller tionde år från samt för åren 896, 897, 898 och 899. Antal M ä n % af hela folkmängden Antal Kvinnor % af hela folkmängden befolkning Den 3 December 80,09, , 4,06,. 8,374 49,4,47 0, 4, ,0 3,79 4,99 8,74 8,7,87 4,60 47,3 9, , , ,3 3, ,4 3, ,0 7,604 4,99 6,36 84,04 6,03 8,666 43,97 9, ,7 4,0 9,07 4,9 9,88 8 8,66 0, ,6 7, ,88,74 0,0 48, 6, ,9 0.73,0 3, ,066 49,3 4,43 0,68 8,9.87 6, ,9,7 33,07 880,3 48,7 6.0,4 43, ,4 46, ,6 6, ,78 40,08 4, 73, ,87 4,94 4,3 77, ,79 4, ,7 8, ,00 4,86 46,039 4,4 8, ,734 4,9 47,976 4,0 88,70 Uppgifter grundade å kvinkvennii- och decenniitabellerna; samt för åren 89, 896, 897, 898 och 899 på beräkning enligt mortalitetstabel]or samt in- och utflyttningar. Tab. JV:o. Helsingfors stads mantalsskrifna och mantalspenningar betalande befolkning åren Stadsdel Första stadsdelen Andra Tredje Fjärde Femte Sjätte Sjunde Åttonde \ Nionde Tionde Villor och holmar ) Öfriga här mantalsskrifna personer cn ^ PT so 3" E SO cf 6.4,9 4,066,8, ,44,98 Uppgifter från Drätselkontoret O CD ^ w ^ CDCD ^ pr p r+ M m æ t* H* CD CD CO ^ 7 & TTSO ci- H cp?r p TT P La B so CO S' SL S S e. Ö rt E g Ö p t? E p~ s^e S m SO æ P v? P ui E S p C" ci- ö p? ,790, ,78 4,08,94 9, 6, ,7 6,9 4, ,03 4,6 l p? cd 4,3 3,839, ,9 4, , 6,44.9 4, , ,49,80 Il* 4,63 3, ,944 4, , , , 3.93,87 7,7, ,496 6,89 CD CD g 'i? I* f CD % ' 4, ,999 9,00 4,4 4, 3, , , ,086, ,38 8,40 fca( CDCD ^ cl- B P S'p p f CD i» ' ,0 9,40 4,49 4,600 3, ,040,09 4,93,49,04,34,643,0 4,43 89,738,34 64,4 40,89 67,63 4,04 70,698 44,409 7,36 4,4 7,49 48,78

2 Tab. N:o 3. Helsingfors stads ekonomiska och faktiska folkmängd vid folkräkningen den December 890, jämförd med förhållandet vid folkräkningen den Oktober 880 och den Mars * Stadsdel Ekonomisk befolkning Faktisk befolkning m. kv. summa m. kv. summa Faktisk befolkning den Okt. 880 Faktisk befolkning den Mars 870 Första stadsdelen Andra Tredje Fjärde... Femte Sjätte,, Sjunde Åttonde Nionde,, Tölö och villorna vid västra chausséen Broholmen och villorna vid östra chausséen Holmarne 3,46, , ,347 4, , ,3 4, ,9 4,007.06, ,00 9,36 3 3,487,73,99 7,67, , ,069 3,96, ,9 3, ,43 7,6 6,009 4,00,6,4 6,09 4, , ,7 9,0 4,7,678,897,09 680,833 3,989,3,346 4,68 3,633 7,090 3,789,64,08,479 - ), ' 3,884 33,04 64,938 3,8 33,377 6,3 43,4 3,3 *) Inräknad uti 6:to och 7:dc stadsdelarnes folkmängd. Bidrag till Finlands officiela statistik VI; 4. l:sta Häftet. Tab. N:o 4. Helsingfors stads befolkning, fördelad efter modersmål och bildningsgrad, vid folkräkningen den December 890. Modersmål Läs- och skrifkunnige Endast läskunnige Öfver 0 år och icke läskunnige Ofri ga icke läskunniga barn under 0 år Hela befolkningen m. kv. s:a m. kv. s:a m. k v. s:a m. kv. s:a m. kv. summa Finska... 9,60 8,39 7,964,837 4,39 7,66 73 Svenska... 9,899,43.44,39,73 4, Ryska..., , Tyska Ofr. språk ,94,7 4,469 4,809 4,978 9,787 36,0,08 4,3 3,4 6,439 9, , , 3, ,389,,76 43,7 4,3 7,7, 8 360,8 4,7 4,67 9,89 3,0 33,360 6,0 l ) För 8 män 7 kvinnor saknas uppgift om modersmålet. Bidrag till Finlands officiela statistik VI; 4. lista Häftet.

3 36* 37* Tab. W:o. Födde och döde i Helsingfors för livarje kvinkvennium från 8 89 samt för hvarje af åren 896, 897, 898 och 899. Födde Döde Le f v a nde födde Flere Flere År Inom äktenskap Antal I / 0 af lefvande födde Utom äktenskap Antal I % af lefvande födde Antal /o af lefvande födde Antal I / 0 af lefvande födde Mankön Kvinkön Dödfödde Naturlig död Våldsam död utom själ fm ord Själfmord Antal Mankön I % af alla döde Antal Kvinkön I % af alla döde döde än födde födde än döde År ,8 6, , , l ) ,49 4 3,,0 48 4, , , 8,0 07 4,0, , , ,9 80, ,03,38 7, , ,68 80, ,6,087,0*4 0,0,033 49, ,0 78, 7 74,43,679,43 3,4,47 46, ,47 77,43 76,7 3,73,637,9,36 48,4 6,0 8, , , ,96 49, , , ,84 47,3 70 7, , , , , ,0 49 3,84, ,37 37,67, ,678 6,7,67 60,8 9,076 39, ,798 00,93,808 8,07,0 37, ') *). Upp gifter sak nas Upp g i f t o r sak nas ,88 76,8 86 3,4 3,693,88 0,93,8 49, ,74 79, , 4,6,43,74,98 47, ). 3,7 80, ,6 4, ,99 8, ,94 4,86,49,0,374 48, ). 4,83 8, ,06, ,96 8,93,0 7,07 6,746 3,46 0,64 3,330 49, ,473 8,40,7 4,60 8,74 4,0,3 4,3 48, ,97 86,9,46 3,7 0,73 0,67,8 49, , ,480,988 7,3,49 4, , ,4,896 3,4,64 46,46, ,4 90 4, ,47 4 :80 :37,07,93 44, , ,74, , ,76,76 3,3, , ,89 6 7,74 3,00 3,9,64 46,0 3, , ,876 3,6,77 3, 47,3 3, ,846 86, ,46,33,8,4,0 47,9 76, , , , ,0 86,0 37 3,99,338,,80,7 48,0 6, U447 80, , , 8, ,84,480,7,4,0 48,9 69,4 34 3,6 80, , , 84,63 404,37,69,349,3,80 48,69 77, , ; 3, 76 46, l ) Uppgifter från 84 och 88 saknas, hvarför medeltalen för perioderna beräknats på grund af och då de Öfriga församlingarno i förhållande till denna äro obetydliga, hafva alla uppgifter för dessa do fyra öfriga årens siffror. '*) Uppgifter saknas från svensk-finska församlingen för åren tvännc perioder utelämnats. 3 ) Uppgifterna ofullständiga. Uppgifterna grundade på beräkning enligt prästerskapets mortalitetstabeller.

4 Tab. N:o 6. Helsingfors stads folkmängd, fördelad efter religionsbekännelse, vid folkräkningen den December 890. Stadsdel Lutheraner Öfrige protestanter Grekiskortodoxe Israeliter G-rekiske dissidenters Romerskkatolske Mohamedaner kv. m. kv. s:a m. kv. s:a m. kv. s:a m. kv, s:a m. kv. s:a kv. kv. s:a Första stadsdelen 3,8 3, ,48 4,068 7,0 Andra,46 3,87, ,73 3,96 6,009 Tredje,803,988 3, ,99,086 4,00 Fjärde 6,083 7,086 3, , ,64 7,68.46 Femte.360,846, ,467,9,4 Sjätte.888,964, ,986 3,043 6,09 Sjunde...,6,60 4, ,8,700 4,98 Åttonde ,09 Nionde Broholmen och villorna vid östra chausséen 4,7 4,304 9, ,96 4,43 9,3 Tölö och villorna vid västra chausséen,067,06 4, ,376,6 4,4 Holmarna , ,360 6,0 l ) vid folkräkningen den December 880 J ,09 37, ,49,077 4, , , ,4 ] ) Dessutom personer, hvilkas trosbekännelse Bidrag till Finlands ofticiela statistik VI; 4. ej blifvit uppgifven. sta Häftet.

5 39* Tab. Nto 7. Förhållandet mellan äktenskapen och barnfödseln i Helsingfors åren ui P B 3 P P Hö -j r-ts. V p pr 0 cd'sl rt-gj 3 Äktenskap: ingångna mellan: två ogifta enkling och ogift. enka och ogift.. enklinq och enka , ,03 6,4 4.6, , upplösta genom: mannens död kvinnans död laga skilnad ,88, ,7 3, ,6 00 Bamföderskor: som födt: ett foster tvillingar trillingar... f3 T rlingar,934 6,69 9,87, ,00, ,37, ,478, , ,7,3 0,0,960,98,0 064,030,4,7,374,3,676,3 00 däraf utom äktenskap. utgörande i procent af hela antalet 6 3, 90 3, 39 4,37 37, , ,09 4, 37 4,76 404,io 3,76 4,3 Barn: födde: döde.. lefvande 70 73,96 4 7:, ,078 76, , ,897 3, ,986,7,4,084,09,37,09,394,49,706,60 00 däraf döde under första året 4 utgörande i procent af döde utaf hela folkmängden.. 3,8 7 9, , , ,04 9, , ,7 Uppgifter grundade på beräkning enligt prästerskapets mortalitetstabeller. 3,99 3 3,7 4,483 3,70

6 40* 4* Tab. N:o 8. De i Helsingfors åren döde, ordnade efter kön och åldersklasser i * Mankön K vinkön Mankön Kvinkön Mankön Kvinkön Mankön Kvinkön Mankön Kvinkön Antal lo Antal lo Antal lo Antal 0 ' /o Antal % Antal /o Ant. lo Ant. lo Ant. 0/ lo Ant. lo Ant. /o Ant. lo Ant. l lo Ant. % Ant. % Under 6 månader 7,89,48 8,4 9,4 3 8, ,6 6-78,37 6 0,6 40, ,6 69 9,79 år ,0 0, ,67 7,6 00 4,48 4 6,3-0 7,48 7,9 34,68 3 3, 3 6,49 8 4, ,64,89 36, ,30 9 3, 9 3, ,6 94 6, 33 8, ,74 0, , ,9 7,89 9,06 4,4 94,0 08, ,8 64,00 8,7 9 6, ,6 4 8,3 Öfver 80 år ,8 3, ,88 0, , , ,66,00 34,8 9 9, , ,80 38,9 6,79 64,47 6 7, ,99 8,8 74, ,9 3 0,7 38 6,u 9, 89 7,8 3,4 0,9 3, ,83 0 8, , ,9 78 4,0 7 4, 4 3,30 0, ,0,3,00 6,7 9,4 0,8 9,6 4 3,30 7,46 4,89 6 4,0 6,9 4 3, 4 3,86 0 3,6 44 3,74 6,39 4 6,0 76 9, ,4 7 8,3 4 9,93 86, 0 7,87,8 88, ,3 7,3 7,9 83,9 9 0,74 87,73 6 8, , 94 3,60 4 0,86 6 8,66 9 6, 47,8 8 9,3 74 3,38 3,4 0,04 7 3,9 8,97 7,08 8 3,7,09 9,4 3,80 30, , , Mankön Kvinkön Mankön Kvinkön Antal /o Antal 0/ / 0 Antal lo Antal /o Antal 0 / lo Antal Under 6 månader,08 3 7,68 6 9,49 93, ,67 34, ,9 6 0,7 3 9, ,8 8,67 8 8,7 år ,73 83,99 8 3,38 86,0 78 3,00 64,7-0 8,0,3 33,43 7 0,93 7,6 4, ,64 4 3,7 43 3, ,7 3 3, ,6 00,6 4 7,7 48 9, ,7 4 8, , ,93 3 7,06 3 7,6 80 3,33, ,3 99 4, , ,00 64,7 Öfver 80 år ,83 7 4,3 33, , , ) Uppgifterna omfatta hela den till församlingarne i Helsingfors och å Sveaborg hörande lo Mankön Kvinkön Mankön Kvinkön Mankön Kvinkön Ant. lo Ant, l lo Ant. lo Ant. / 0 Ant. l Jo Ant. lo Ant. lo Ant. lo Ant. lo 9 3,94 9 8,4 3, ,0 0,38 30, , , , 7, ,76 9,8 7, 97, ,8 03, ,73 9 4,73 6,40 3 6,0 36 8,3 68 7,7 43 6, 07 3,99 0,8 7,,7 8,93 4,93,0 39,0,84 9,48 44,67 6,00 8,79 34,3,68 3 3,0 4,88 4,7 3 3,0 47,8 67 0,8 06 6, ,87 8,90 6,06 7 7, ,48 6,6 79 6, , , , ,80 4 3,7 3 7,34 98,8,4 88 0, , , 77 9,39 88,88 6 0,7 8 9,64 0,69 0,4 7 0,87 7 4,9 34,3 7 0,8 37 4,99 44, , , , befolkningen, oafsedt huruvida dödsfallen inträffat inom staden eller ej. Uppgifter grundade på beräkning enligt prästerskapets mortalitetstabeller.

7 Tab. JV:o 9. Antalet till Helsingfors inflyttade och derifrån utflyttade personer under åren fördelade efter församlingar. Svensk-finska församlingen Gardesförsamlingen Ar Inflyttade Utflyttade Inflyttade Utflyttade Inflyttade Utflyttade Inflyttade Utflyttad e Sveaborgs församling Tyska församlingen Grekiskryska församlingen Romerskkatolska församlingen Metodist-episkopala församlingen Inflyttade Utflyttade Inflyttade Utflyttade Inflyttade Utflyttade inflyttade utflyttade m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. k v. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. s:a m. kv. s:a Flere in- än utflyttade i 890,87, ,9,36 4, ,34,74 89,969, ! ,999,0 4, ,,683 89,384, ,47,77 3, ,84, ,337, ,368,76 3, ,647, ,94, ,39,79 3, ,899,49 89,689, ,73,3 3, ,88,8 896,07, ,4,439 4, ,70, ,7,7 898, ,60,604 4,764 99,09,00, ,30,839 99, ,34,88,6 977,46,3 3, ,380,86,6, ,448,94,40,83,3,7,687 Uppgifter grundade på beräkning enligt prästerskapets mortalitetstabeller.

8 Tab. N:o 30. Antalet dödsfall inom evangelisk-lutherska trosbekännare i Helsingfors åren fördeladt på månader och kvartal. Jan. Febr. Mars April Maj Juni Juli A ug. Sept. Okt. Nov. Dee. Kvartal År > > \> > > > t> > t> t» > _ LO oo w. ö y l=s t* P y 3 ti 3 cà cl ët Ü. 3?r <! 3 P p p CD ça CD SL SL EL p" go Ê» o SL ,0 93 7,oo 08 8, 8,3 8,6 03 7,8 8,3 9 9,70 0 8,7 0 8,7 06 7,94 6 9, ,7 8, 8 9,7 83 9,8 84 9,87 9 8,3 34 7,8 4 8,6 7 6, ,4 6 6, , ,3 9,06 8 9,7 6 8, , ,8 8,86 0 7, ,89 8,3 8,84 3, , ,09 9, ,4 97 7, , ,8 4 8, , , , ,0 3 9, 87 7,04 4 9,3 3 9,96 8 6, ,9 0 8,0 87 7,0 94 7,6 7 9, , , ,49 0 8,4 9, ,94 9 8,9 04 7,79 6 9,44 4 8,4 96 7,9 0 7,6 98 7, , , ,3 7 9,30 8,3 8,4 4 9, ,8 48 0,83 9 6,96 79,79 0 7,47 4 9, , ,89 4 8, ,60 7,9 00 7,7 08 7, ,7 49 0, ,03 8, , , , ,9 3 8, ,0 6 7,8 96 6,33 4 7, 0 6,9 09 7,8 7 7,7 98 6, , ,8 37 8, ,0 34 0,60 8,39 9,76 7,7 73 0, ,07 6 7,6 8 9, Dödfödde inberäknade; likaså utsocknebor, som aflidit i Helsingfors, hvaremot bortlämnats i staden kyrkskrifne personer, som dött på annan ort. Hälsovårdsnämndens tryckta årsberättelser. Tab. N:o 3. Barnadödligheten bland lutherska trosbekännare i Helsingfors åren År Årets Åldern 0 år Ä ) totala *) mortalitet mankön kvinkön 0- år r, /o af hela Åldern år mortaliteten mankön kvinkön % af hela mortaliteten % af hela mortaliteten 890, , , 60,8 89, , 0 47,7,0 6,9 89, , ,7 63,6 893, , , ,0 894, , ,9 4,o 89, , , 40, 896, , , 80 4, I 897, , , , i , ,9 749,8 899, , , ,4 *) Häri inberäknade inom staden aflidne utsocknebor, hvaremot i staden kyrkskrifna, å annan ort aflidne personer utelämnats. ) Dödfödde oberäknade. Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

9 Tab. N:o 3. Dödsorsakerna bland lutherska trosbekännare inom vissa åldersklasser år 899 jämförda med åren Sjukdom eller annan dödsorsak Under V år F ar år 0 år Fl 0-0 år 0 40 år F år år F Öfver 80 år F Okänd ålder Fl Dödfödde 7 38 Medfödd allmän svag-het Medfödda bildningsfel Hjärnblödning Paedatrophia, athrepsia Eclampsia infantum Syphilis cong Morbilli & cons Scarlatina & d:o Pertussis & d:o Typhus abdominalis Pyaemia, Septichsemia Febris puerperal Erysipelas Tetanus Croup (laryng. croup) Diphtheria Dysenteria Gastro-enteritis acuta Cholera nostras *... Meningitis cerebro-spin. ep Influenza Meningitis acuta Tuberculosis, phthisis Meningitis tubercul Andra former af tuberculos Diverse lungsjukdomar Pneumonia croup & catarrh Pleuritis & empyema Gangrsena pulmon Layngitis, bronchitis Emphysema pulmon Angina Vitium cordis et vasorum Psychosis Andra hjärn-, nerv- och ryggmärgssjukdomar Epilepsia Apoplexia cerebri Paralysia gen. progress...., Catarrhus ventr. et. intestin. chr Ulcus ventriculi Peritonitis DO 9 O < Perityphlitis Volvulus, incarc. & occlus. intest, hernia incarc. Gangraena spontana Cirrhosis hepatis Prostatitis ch Nephritis chron. och andra njursjukdomar.... Carcinoma ventr., hepatis & peritonei mammae uteri & ovar organorum aliorum Tumöres maligni alli Eclampsia partur. et puerper Diabetes mellitus Anaemia perniciosa >; Morbus marculosus Werlhoiii Plegmone, abscessus Oedema glottis Malum Pottii Osteo-myelitis... Lepra Alcoholismut. acut Intoxicatio saturnina Marasmus senil Olyckshändelser och våldsam död: Dråp Förbränning Drunkning Skott Olycksfall Misshandel. : Kolos Kväfning Lönlagda eller dräpta foster Själfmord, medelst skott dränkning förgiftning hängning o > Dödsorsaken attesterad såsom oviss Utan läkare-attest , Dödfödde år ,98,8.39,366, J ) Häri inberäknade inom staden aflidne utsocknebor, hvaremot i staden kyrkskrifna, å annan ort aflidna personer utelämnats. Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

10 Tab. JV:o 33. Dödligheten bland lutherska befolkningen i Helsingfors åren uti några talrikast ) förekommande sjukdomar, jämförd med totalmortaliteten. Ar g o D-" Ö a<3 o K o CL B* C: O CL Tuberkulösa sjukdomar CL ä > m & EL cr o Mag- och tarmkatarrh g, ^ g. p - r P e ^ Akuta lungsjukdomar CL g, > ^ ö?r p 3»-»a Infektionssjukdomar t> t! pr p 890 8, ,9,9 3,8 7,9, 0, ,093 8,6 34, 9, ,o 7, ,03 67,6 0,o ,7 4,9 4.7,0 09 3, 3, , , ,497 70,8 7, ,.8 3, , , , , , 9 3, 0. 0, ,9 7, 30 4,0 3,3 66 3,4 0,o 8, ,39 7,8 84 3, 9,6.8, 47 3,4 7, ,034 8,0 94 3, ,0 8,3 ( 4,9 74 dödsfall,93,4,0,67 Ärligt medeltal dödsfall på,000 invånare 9, ,.8 J ) Häri inberäknade inom staden aflidne utsocknebor, hvaremot i staden kyrkskrifna, å annan ort aflidne personer utelämnats. ) Beräknad sålunda att till de vid folkräkningen 880 och 890 erhållna siffrorna årligen lagts halfva tillväxten i den kyrkskrifna folkmängden. Hälsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

11 Tab. N:o 34. Af disirikts-(fattig)-läkarena i Helsingfors behandlade sjukdomsfall under åren 890^ lista stadsdelen :dra ; :dje :de 94,093, ,6,77,33,6,6 :te :te ,68,647,7,4 7:de ) i l / 330 ) \ B:de J : de :de Bärghäll,76,69,630,86,687,840,7,07,44,4 Sörnäs,8,49,74,67 Töltf ,8,044,479,60,79 94 Hermanstad och Maj stad ,606 i Ouppgifna adresser ,69 7,8 6,976 7,608 7,47 7,6 0,64 0,073 9,680 0,78 Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

12 i 48* Tab. N:o 3. Antalet akuta sjukdomsfall i Helsingfors, anmälda under 899 hos Helsovårdsnämnden *) jämfördt med åren Januari Februari Mars April g. Juni Juli Augusti September Oktober November December Morbilli Scarlatina Rubeola Varicellae Typhys abdominalis o 6 O 43 Gastritis, enteritis ac Influenza Fehris in term Meningitis cerebro-spin.. - Febris puerperalis... 8 Erysipelas Rheumatism, acutus Dysenteria _ 6 Cholera nostras. 3 6 Diphtheria Laryngitis Croup _. 4 Pertussis Angina tonsil Laryngo-bronch. ac Pneumonia acuta Pleuritis Febris remittens Peritonitis & Peritypl Parotitis epidem Urethritis ac Syfilis recens Meningitis tuberc Ulcus molle Septico-pyämi 3 år 899,8,66,09,466, » 897 ' * » » ,483, ,3, ,640,48,9,94.386, , ,48.74,3,38,40,9.098,46, ,003.06,403,,49, ,04 774,86.8, ,7, , , , , , , , ,79 7, , ,9,0 939,03 8,7,40,73 94, ,06, ,79.67, , ,84, ,08, ,98.33, ,4 3, , 964, ,86.8,80 6,03 4,0 4, , ,88, , ,789 *) Uppgifterna äro aflämnade vid utången af livarje vecka för hela veckan och afgifva därför icke noggrant förhållande per månad. Källa : Hälsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

13 Tab. N:o 36. Antalet och beskaffenheten af de å Maria sjukhusets afdelning för icke epidemiska sjukdomar behandlade sjukdomsfall under år 899, jämfördt med åren * S j u k d o ra a r Män Antal f all Kvinnor Tillfrisknade Förbättrade Icke botade Döde EÜ p < s a» ~ '«JO p QJo 3 CD Akuta infektions sjukdomar Kroniska Konstitutionella Kroniska förgiftnings sjukdomar. 3 3 Akuta förgiftningar Sinnes sjukdomar Andnings organens sjukdomar Cirkulations Matsmältnings Nervsystemets Rörelseorganens Urinorganens Kvinliga könsorganens Svulster Hudsjukdomar Öfriga sjukdomar»! " i år , Sjukvårdsdagar år , , , , ,86 Medeltal sjuke per dag år 899 8,8» «898 77,8»»»» ,6»»» , 89 6,3 Medeltal sjukvårdsdagar på kvarje patient år ,8» ii»» «ii 898 3, , Tryckta årsberättelser för Maria sjukhuset.

14 0* Tab. N:o 37. Antalet och beskaffenheten af de å Maria sjukhusets afdelning för epidemiska sjukdomar behandlade sjukdomsfall under år 899, jämfördt med åren Sjukdomar Män Anta] fall Kvinnor Barn Tillfrisknade eller förbättrade Obotade eller obehandlade Döde Kvarliggande till följ. år Scarlatina Morbilli Diphtheria faucium Diphtheria faucium et lary ngis. 4 4 Diphtheria laryngis Rubeola Varicellae Angina Stomatitis aphthosa... Laryngitis acuta Erysipelas 3 Pertussis Influenza Parotitis epidemica Otitis media purulenta... Nephritis acuta Gastroenteritis acuta.... Diagnosis incerta Nihil 7 7 Várdarinnor ár Sjukvårdsdagar år 899, , , , ,434 Medeltal sjuke per dag år 899 4, 898 9,3 n» n 897 8,6»»»» 896,6» w» Medeltal sjukvårdsdagar på hvarje patient år 899» 898»» n» ,4 6,9 8,8 8,8 9,9 Tryckta årsberättelser för Maria sjukhuset.

15 Tab. N:o 38. Sammanställning af vårdade sjuke och sjukdomar vid Maria sjukhus' annex å villan Alkärr år 897, jämförda med år 896. Sjukdomar m pc ø' * œ. O: t-t, <s» pr o o- 3 3 CD 93 A f f ö r d e S- ftj s pr tr kv. män kv, män kv män kv, män kv, män k v, män kv. Typhys abdominalis Febris remittens Febrícula Febris intermittens... Dysenteria Gastro-enteritis acuta. Enteritis acuta Cholera nostras Appendicitis acuta... Pelveo-peritonitis acuta Bronchitis subacuta... Polyarthritis rheum, ac. Epididymitis Herpes Zoster år Tryckta årsberättelser för Maria sjukhuset.

16 * Tab. N:o 39. Antalet och beskaffenheten af de å vårdanstalten för sinnessjuke vid stadens arbets- och fattiggård behandlade sjukdomsformerna under år 899, jämfördt med åren Sjukdomsformer A n t a Män Kvinnor Allmän förvirring Insania alcoholica Tungsinne Ursinne Vansinne Förrykthet Blötsinne Allmän förlamning Sinnessjukdom med fallandesot. Psychos. senil * år Sjukvårdsdagar år 899 6,06 Medeltal sjuke per dag år 899 7,0 898, , , , 896 4,0 " ,o 89,0 89 8, Medeltal sjukvårdsdagar på h värj e patient år 899 3,» > ,7 7 ;;» , , ,o Hälsovårdsnämndens tryckta årsberättelser. Tab. N:o 40. Antalet sinnessvaga och sinnessjuka personer, som vårdats genom Helsingfors stads fattigvårdsförmedling under år 899, jämfördt med åren Män Kvinnor Barn I fattiggården intagna Vårdade i särskilda inrättningar. år » Fattigvårdsstyrelsens årsberättelser.

17 3* Tab. N:o 4. Antalet af de å lasarettet vid Helsingfors arbets- och fattiggård vårdade sjuke under åren Kvarliggande från föregående år Under året intagne Af desse utskrifne som friske eller förbättrade Af desse utskrifne som obotade, _ döde kvarliggande till följande år De vårdade led o af: nervsystemets sjukdomar respirationsorganens digestionsorganens cirkulationsorganens urogenital organ ens konstitutionela akuta febrila ögon öfriga Sjukvårdsdagarnas antal för 899 utgjorde 3,476, medeltal sjuka per dag 36 och medeltalet sjukvårdsdagar per patient 78,4. Hälsovårdsnämndens tryckta årsberättelser. Tab. N:o 4. Antalet af de å Ögonpolikliniken för medellösa vårdade patienter under åren År Antal Patienter Polikliniska Från föregående år Tillkomna besök Emottagningar Besök per mottagning ,86, ^4 Källa : Hälsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

18 4* Tab. N:o 43. Antalet af de i Sjukstugan i Sörnäs vårdade patienter under år 899, jämfördt med åren 897 och 898. Anta P a t i e n t e r S j u k d 0 m a r Intagne Tillfrisknade Förbättrade Obotade Döde Öf ver förde till annat sjukhus P -i tí L«Q CTQ gdo go (-Í Cj 3 CD 40 särskilda sjukdomar år »» Sjukvårdsdagar år 899 3, , ,80 Medeltal sjuke per dag år 899 9,7 H»» ,3 ii»» «ii 897 3,8 Medeltal sjukvårdsdagar på hvarje patient år 899 >7 898» ii ii ii ii ,6 Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelser. Tab. N:o 44. De kommunala sjuksköterskornas värksamhet under år 899, jämförd med densamma under åren 897 och 898. D i g t r i k t Antal vårdade patienter g p: y W B' o e i-i W P B w Ö B P H K Cá tc P CD Ci. & g' tr 0 60 cc ^ > & CD E3 03 PT Qj B ^ < t=s on HL cocfq h-. po < STffQ c: p s. g, CD Norra distriktet. Södra Tölö Sörnäs >7 år Sjuksköterskornas sjukbesök under år 899 9, , 897 7, Källa : Hälsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

19 Tab. N:o 4. Antalet af de å enskilda sjukvårdsanstalter i Helsingfors vårdade sjuke under är 899, jämfördt med åren p- W g-o O 3> X«~t cc f-: cn fb ^ PTm rr: S'S. B P P oq p -PT O - 3 Ul b PT s* < cf B - g Po P"^ P t" PT o cr pr CJQ O *-t pr ^ H.o ET ^ y Ö pr ociq -CTQ CC GO* I-S PT C: P g ro cc p -i C-- ö o æ h. && a S- crq Ss s ^ö I-H s.i? < P B P" td n U-l v PT 0 Oj pr a^ P P CC CO. P o C/ s o O P pr al P Kvarliggande från föregående år Under året intagna , ,36 3 ) Af desse utskrifna som friske eller förbättrade. obotade och obehandlade»»»» död e öfverilyttade till andra sjukhus... kvarliggande till följande år år ,36,098 96, Antal sjukvårdsdagar år 899 n» n n n 0 n 89 Medeltal sjukvardsdagar per patient år , 896, 89 sjuke per dag år n n n n ,647, ,8 4, 3,0 9, , ,8 3 30, 3. 80, ,7 8, , 9,8 0,9. i;.6 3,9,0,98 0,0 9,74 78, , 9, ,7 7,398 7,8 7,674 7, ' 7, ,7 3, ,0 9, ,40 3.8,437,08 0,963 9,4 94,6 3,8 67,0 38, 36,8 36,3 34,0 3,8 30,o 3,73 8,4 0. Härmed är förenad en poliklinisk anstalt, hvarvid sjukbesökens antal under året uppgått till,644 eller 4, per dag. ) Härjemte ha förekommit 3 operationer. 3 ) Besökens antal uppgå till 3,633 och operationernas till 0. Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

20 6* Tab. JSf:o 46. Antalet stadsboar intagna å, samt polikliniskt behandlade vid sjukhusen i staden år 899, jämfördt med åren I sjukhuset intagne Allmänna sjukhusets medicinska afdelning patologisk-anatomiska afdelning oftalmologiska afdelning syfilitiska kirurgiska accouchements gynäkologiska harnafdelning Lappviks centralanstalt för sinnessjuka Maria sjukhuset Lasarettet vid stadens arbets- och fattiggård Sjukstugan i Sörnäs Ögonpolikliniken Läkares enskilda sjukhem Diakonissanstalten Lybecks privata sjukhem Professor Engströms gynäkologiska klinik Garnisonssjukhusets kirurgiska poliklinik Hemmet för obotligt sjuka Fru Hidéns privata sjukhem , ,98 Sjukhus Intagne År 899 År 898 År 897 Polikliniskt behandlade Intagne Polikliniskt behandlade Intagne Polikliniskt behandlade Statens.. Stadens... Privata...,3 = 46,6%,6=84,6%,00 = 40,% 68 = 3,%,8=,4%,869=4, i%,96=8,0%,68=49,%,96=76,%,644=39,7% 700= 4,4%,70=39,7% 600= 3,8% 630=,%,343=4,6% 487=,% 3,070=9,7% 4,98 = 00 % 4,844=00 % 4,43=00 % 6,00=00 % 4,40=00 %,96=00 % Källa : Hälsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

Årsberättelse för 1893. TABELLBILAGOR.

Årsberättelse för 1893. TABELLBILAGOR. Årsberättelse för 89. TABELLBILAGOR. . Tab. N:. Helsingfrs stads ytinnehåll vid utgången af år 89. Gatr ch Bebygda Obebygda allmänna tmter. tmter. platser. Öfrig mark inm staden. land. K v a d r a t m

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Tab. N:o 1. Helsingfors stads ytinnehåll vid utgången af år 1900.

Tab. N:o 1. Helsingfors stads ytinnehåll vid utgången af år 1900. TABELLBILAGOR. Tab. N:o. Helsingfors stads ytinnehåll vid utgången af år 900. Gator och Försålda Disponibla allmänna tomter tomter platser Kvadratme Öfrig mark inom staden ter land Första stadsdelen 90,79,78

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 223 X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af Bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för året är, med undantag af tvänne längre

Läs mer

Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen.

Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen. 187 IX. Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen. Den af styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för år är, med undantag af längre fram intagna tabeller,

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Fattigvårdsstyrelsen.

Fattigvårdsstyrelsen. 104 III. Fattigvårdsstyrelsen. Fattigvårdssty- j) en a f Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogörelsens medlemmar och tjen- reisen för dess verksamhet under år 1888 är, med uteslutande

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 173: X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelse för året är, med undantag af tvenne längre

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Dödsorsaker och sjukdomsnamn - förr och nu

Dödsorsaker och sjukdomsnamn - förr och nu På denna sida finner du en förklaring av namn på dödsorsaker som finns i DDSS. Översättningen från äldre svenska sjukdomsnamn till modern benämning är huvudsakligen hämtad från Gunnar Lagerkrantz, Sjukdomsnamn

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

INLEDNING. Föregångare:

INLEDNING. Föregångare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 2, Överstyrelsens över hospitalen underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1862-1910. Täckningsår:

Läs mer

Tab. JS:o 101. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade och uppburna afgifter under år 1896, jemförda med åren 1888 1895.

Tab. JS:o 101. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade och uppburna afgifter under år 1896, jemförda med åren 1888 1895. 23* Tab. JS:o 0. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade och uppburna afgifter under år 896, jemförda med åren 888 895. Debet- Tolag sedel- afgift Trafikafgift Mätningsafgift

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

Dödsorsaker efter utbildningsnivå 1992 2014. Jesper Hörnblad Avdelningen för statistik och jämförelser Statistik 1 2015-08-18

Dödsorsaker efter utbildningsnivå 1992 2014. Jesper Hörnblad Avdelningen för statistik och jämförelser Statistik 1 2015-08-18 Dödsorsaker efter utbildningsnivå 1992 214 Jesper Hörnblad Avdelningen för statistik och jämförelser Statistik 1 215-8-18 Sammanfattning De totala dödstalen har minskat för samtliga utbildningsgrupper

Läs mer

BERÄTTELSE ÅR 1893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE

BERÄTTELSE ÅR 1893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. SJETTE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS, TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS TRYCKERI, 895. ti fororden till 889 och 800 års kommimalberättelser,

Läs mer

Giftermål och skilsmässor

Giftermål och skilsmässor Giftermål och skilsmässor Under 2010 ökade både giftermålen och skilsmässorna med cirka sex procent jämfört med 2009. 50 730 par lovade varandra evig kärlek samtidigt som 23 593 äktenskap upplöstes. De

Läs mer

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM PATENT N.^0. BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM ^ätt att åstadkomma vissa slags emulsioner äfvenson. for ändamålet afsedd apparat. Patent i Sverige från den 1^l deoember

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

CT-DIAGNOSTIK AV AKUT AORTASJUKDOM. AGNETA FLINCK Med.dr, Öl. Thoraxradiologiska sektionen SU/Sahlgrenska Göteborg

CT-DIAGNOSTIK AV AKUT AORTASJUKDOM. AGNETA FLINCK Med.dr, Öl. Thoraxradiologiska sektionen SU/Sahlgrenska Göteborg CT-DIAGNOSTIK AV AKUT AORTASJUKDOM AGNETA FLINCK Med.dr, Öl. Thoraxradiologiska sektionen SU/Sahlgrenska Göteborg Akuta aorta syndromet Aorta dissektion Intramuralt hematom (IMH) 5-20 % Penetrerande arteriosklerotiskt

Läs mer

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID.

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 89 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. FJERDE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS 894. TRYCKERI INNEHÅLL Årsberättelse. I. Stadsfullmäktige

Läs mer

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009 2009:02 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 046-355046 Jens.nilson@lund.se, 046-358269 1 (11) Befolkningsutveckling Enligt de preliminära befolkningsuppgifterna har Lunds befolkning ökat med 393 personer sedan

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID.

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 892 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. FEMTE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS, TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS TRYCKERI, 894. INNEHÅLL. Årsberättelse. I. II. III.

Läs mer

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015.

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015. locum. VÄRD FR VÅRD 2015-05-07 2015-05-28 - ÄRD 12 AMÄLA r.oc 1501-0234 1 (1) Styrlsn för Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastightr Stockholm Ärndt Anmälan av månadsrapport för

Läs mer

BERÄTTELSE ÅR 1889 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID.

BERÄTTELSE ÅR 1889 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 889 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. ANDRA ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS, TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS TRYCKERI, 89. rsaken till att denna berättelse framträder

Läs mer

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2001... 2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2001... 2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2001... 2 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 1.2 Fördelning på uttagning...3 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.4 Inskrivna

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

EHEC - sjuka människor

EHEC - sjuka människor EHEC - sjuka människor Smittskydd Stockholm 2011-10-25 Fallbeskrivning 1 2-årig flicka, insjuknar med blodiga diarréer och magont Försämras efter några dagar med njurinsufficiens, läggs i dialys Utvecklar

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1 Kommentarer

Läs mer

(O)hälsoutmaning: Norrbotten

(O)hälsoutmaning: Norrbotten (O)hälsoutmaning: Norrbotten Vi har mer hjärtinfarkt, stroke och högt blodtryck än i övriga riket. 61% av männen och 47 % kvinnorna är överviktiga/feta i åldern16-84 år. Var fjärde ung kvinna visar symptom

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Tab. Æo 84. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade ooh uppburna afgifter under år 1893.

Tab. Æo 84. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade ooh uppburna afgifter under år 1893. Tab. Æo 84. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade ooh uppburna afgifter under år 1893. 97* Tolag Debetsedelafgift Trafikafgift Mätningsafgift Transitomagasinshyra Summa debiterade

Läs mer

Sveriges framtida befolkning 2014-2060. Lena Lundkvist

Sveriges framtida befolkning 2014-2060. Lena Lundkvist Sveriges framtida befolkning 214-26 Lena Lundkvist Prognos 214-26 Mellanliggande år SM 214 26 Ålder, Kön Född i Sverige/Utrikes född I databaserna: 214 211 Ålder, Kön 7 Födelselandsgrupper Födelselandsgrupper

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

U:566 Okt. 1953. 6. Reste Ni ensam eller hade Ni sällskap och i så fall hur många var Ni

U:566 Okt. 1953. 6. Reste Ni ensam eller hade Ni sällskap och i så fall hur många var Ni SVENSKA GALLUP INSTITUTET AB Blasieholmstorg 14-, Stockholm C. KONFIDENTIELLT U:566 Okt. 1953 Goddag, mitt namn är... fran Svenska Gallup Institutet. Vi hade för någon vecka sedan nöjet att tala med herr/fru...

Läs mer

Samverkande sjukvård. Lars Helldin

Samverkande sjukvård. Lars Helldin Samverkande sjukvård Lars Helldin Utvecklingen i Fyrbodal 2020 kommer Fyrbodal ha samma antal invånare men 10.000 fler personer över 65 år! Betyder att fler personer kommer ha ökande behov av omvårdnad

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

I Vepkstad btg bta&pa.~lzt

I Vepkstad btg bta&pa.~lzt STOCKHOLMS STADSMUSEUM 458 Industrimiljöinventering 1979 Värdering A BO Fastighet- 8 (7 d Motors 7 Stadsdelsödra Hamarbuhamnen Adress Hamarbyvagen 13-19 Fas tighetsäg Stockholms k omn, Företag/verks/anst/

Läs mer

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Statistik över NOAK (nya orala antikoagulantia) t o m februari 213. Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Användningen av dabigatran (Pradaxa) för prevention av stroke och artärembolism hos vuxna

Läs mer

INLEDNING TILL. Allmän hälso- och sjukvård. År 1912. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

INLEDNING TILL. Allmän hälso- och sjukvård. År 1912. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. INLEDNING TILL Allmän hälso- och sjukvård / Socialstyrelsen. Stockholm, 1913-1982. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1979. 1911-1967 utgiven av Kungl. Medicinalstyrelsen. 1911-1950 med

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Att forska på hälsodataregister Hälsodataregister att forska på!

Att forska på hälsodataregister Hälsodataregister att forska på! Att forska på hälsodataregister Hälsodataregister att forska på! Henrik Nordin SCB:s forskardag 2013-10-08 Hälsodataregister Cancerregistret Medicinska födelseregistret Patientregistret Läkemedelsregistret

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-7001_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-7001_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. D, Fabriker och manufakturer. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910.

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Rapport Nr 15051046 Sida 1 (1) : Mikrobiologisk analys Ansättningsdatum : 2015-03-03 SS 028212-1/94 MF Aktinomyceter

Läs mer

Hygienombud NUS utbildning 2015 program

Hygienombud NUS utbildning 2015 program Hygienombud NUS utbildning 2015 program 12.30 Välkommen Vårdhygien - vad har hänt sen sist? MRB och smittutredningar 13.30 Workshop Nu har vi mätt- hur går vi vidare? Samarbete - Hur kan vårdhygien stötta?

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 11 11 1 9 1 9 1 1 1 7 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 3 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Alfa 1-antitrypsinbrist

Alfa 1-antitrypsinbrist Patientfall 1 Man född 1947 Alfa 1-antitrypsinbrist Aldrig rökt 2009 besök på vårdcentralen på grund av ökad andfåddhet vid ansträngning Spirometri: FEV 1 80% av förväntat Ingen åtgärd Eeva Piitulainen

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på

Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på Att ge en njure... Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på Universitetssjukhuset MAS i Malmö, Februari

Läs mer

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen Oops! RFSL om könssjukdomar ONT I HALSEN. Du avfärdar det som en vanlig halsinfektion. Men om det känns som taggtråd i urinröret när du kissar,

Läs mer

Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer

Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 33 33 33 3 3 3 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

INLEDNING TILL. Allmän hälso- och sjukvård. År 1914. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

INLEDNING TILL. Allmän hälso- och sjukvård. År 1914. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. Allmän hälso- och sjukvård. År 1914. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. urn:nbn:se:scb-halal-1914 INLEDNING TILL Allmän hälso- och sjukvård / Socialstyrelsen.

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE SLSO P s y k i a t r i n S ö d r a PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE om psykiska problem hos äldre och dess bemötande inom Psykiatrin Södra layout/illustration: So I fo soifo@home.se Produktion: R L P 08-722 01

Läs mer

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala Befolkningsprognos 2006-2030 Mariestads kommun Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala 018-18 22 30 (tel) 018-18 22 33 (fax) info@ Statisticon.se http://www.statisticon.se Kontaktperson: David Sundén

Läs mer

Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL

Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL Eeva Piitulainen Docent/överläkare Lung- och allergiklinikerna vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö AAT-brist AAT-brist är ett ärftligt tillstånd (inte

Läs mer

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 och introduktionsersättning

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 och introduktionsersättning Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 och introduktionsersättning År Ekonomiskt bistånd 1 Därav Introduktionsersättning Månad Antal Kostnad Kronor/ Ersättning enligt LMA Antal Kostnad Kronor/

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Hur kan vi förebygga stroke hos patienter med förmaksflimmer

Hur kan vi förebygga stroke hos patienter med förmaksflimmer Hur kan vi förebygga stroke hos patienter med förmaksflimmer 2013 12 03 Stroke är en folksjukdom 30 000 drabbas årligen varav 20 000 nyinsjuknanden 1 miljon vårddagar 20% avlider 1:a månaden 3:e vanligaste

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) attenverket 331 83 ÄRNAMO SS-EN ISO 17294-2:2005 Arsenik, As 0.037 µg/l +/-20-25% SS-EN ISO 17294-2:2005 Bor, B 18 µg/l +/-25-30% SS-EN ISO 17294-2:2005 Kadmium, Cd

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Tobaksrelaterad sjuklighet och dödlighet. Maria Kölegård Magnus Stenbeck Hans Gilljam Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet

Tobaksrelaterad sjuklighet och dödlighet. Maria Kölegård Magnus Stenbeck Hans Gilljam Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet Tobaksrelaterad sjuklighet och dödlighet Maria Kölegård Magnus Stenbeck Hans Gilljam Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet Regeringsuppdrag I En samlad strategi för alkohol-, narkotika-,

Läs mer

Hur vanligt är det med prostatacancer?

Hur vanligt är det med prostatacancer? PROSTATACANCER Hur vanligt är det med prostatacancer? Ålder Cancer 20 30 30 40 40 50 50 60 70 80 2% 29% 32% 55% 64% Sakr et al. In Vivo 1994; 8: 439-43. Prostatacancer i Sverige Nya fall 9263 1 nytt fall

Läs mer

Vi har följt valet och diskuterat resultatet. Eleverna ville skriva ett brev till den nya statsministern och önska lycka till på nya jobbet.

Vi har följt valet och diskuterat resultatet. Eleverna ville skriva ett brev till den nya statsministern och önska lycka till på nya jobbet. Hej. ' '. ' ';: «! :: : ANS;,; ; ;TAiyiA-'\--i.ve i! 'UCUM :: ' ->.:'>.! 'J',i-J Vi är en tredjeklass på Södermalmsskolan i Kristinehamn. Klassen består till stor del av invandrarbarn från olika delar

Läs mer

VästanbergaySamfällighetsförening

VästanbergaySamfällighetsförening ÅsrsammanställningBför VästanbergaySamfällighetsförening Räkenskapsåret PEKPOEKOEKyOyPEKPOKPOCK Innehållsförteckning8 Sida &örvaltningsberättelse BA Resultaträkning B: xalansräkning BchO Noter BjhQ Underskrifter

Läs mer

L iv e t s b ö r ja n

L iv e t s b ö r ja n L iv e t s b ö r ja n H u r h a r liv e t F R Ä M S T 4 O L I K A H Y P O T E S E R u p p k o m m it? S K A P E LS E TE O R IN : G U D S K A P A D E L I V U R A LS TR IN G S TE OR IN : L I V K A N U P

Läs mer

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2012:04 Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun hade totalt 147 334 invånare vid årsskiftet 2011/2012.

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

SVENSKA LUNGRAPPORTEN

SVENSKA LUNGRAPPORTEN SVENSKA LUNGRAPPORTEN ALLMÄNHETENS KÄNNEDOM OCH ERFARENHETER AV LUNGBESVÄR Ett informationsmaterial för journalister från Pfizer AB Presskontakt: Ulrika Goossens, informationschef, 0768-89 29 57, ulrika.goossens@pfizer.com

Läs mer

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Lägesrapport 2013, Statistik, Analysenheten Materialet bygger på: Rapporten Undvikbar slutenvård bland

Läs mer

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012 Energi Kemi ch bikemi för K, Kf ch Bt 2012 Föreläsning 2.5 Kemiska reaktiner Meddelande 1. Justerat labschema Lv5-7. Berör K6, Bt6, Bt2, Kf3 2. Mittmötet. Rättning av inlämningsuppgifter. Knstruktiv kritik

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

ÅR 1894 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID.

ÅR 1894 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 894 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. SJUNDE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS TRYCKERI 895. INNEHÅLL. Årsberättelse. I. Stadsfullmäktige

Läs mer

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar www.e-imd.org Vad är störningar i ureacykeln/organisk aciduri? Maten vi äter bryts ned av kroppen med hjälp av tusentals kemiska reaktioner

Läs mer

Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga

Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga Stockholms Sjukhem Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga frågor. Om vad som är viktigt här

Läs mer

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA #8 TITTA MOT SKYN, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA CUE: KATARINA: Fel! Du är en trevlig kille, Roa. En trevlig kille! Misterioso KATARINA: Men du knallar omkring uppe land

Läs mer

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012 2012 IÅ I 1 1 2 2012 3 I 3 O 3 4 O 4 O 5 OC ÖCI 1 O, 20111231 2 3 20111231, 20111231,, 1 ÖO w 2012 2011,,,,, 1 O (O) U O : 2011 2011 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2012 I O : 1990 U (U) x / 1987 1999 I: (YO) (

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen Oops! RFSL om könssjukdomar ONT I HALSEN. Kan avfärdas som en vanlig halsinfektion. Men om det också känns som taggtråd i urinröret när man kissar

Läs mer

N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område.

N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område. Malmö stadsfullmäktiges protokoll den 19 december 1913. N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område. Spårvägsstyrelsens framställning i fråga om anläggande af spårväg inom Baltiska

Läs mer

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013 Vattensituationen Vecka 1 7 apr - maj år 15, version: A Tillrinningsenergi per vecka /vecka källa: Nord Pool 7 7 tillrinningsenergi 5 1 resp 9% sannolikhet, 19-1 5 1 jun % 1 9 7 5 % 1 9 7 5 1 Fyllnadsgrad

Läs mer

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID,

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID, BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 895 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID, ÅTTONDE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS 896. TRYCKERI INNEHÅLL. Årsberättelse. I. II. III.

Läs mer

Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa.

Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa. Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa.se 378 S M A II li E M E D D E I. A N D E N Det är korta och enkla

Läs mer

I verkstad 3 btg puts/brunockrn P/grå

I verkstad 3 btg puts/brunockrn P/grå STOCKHOLMS STADSMUSEUM 328 Industrimiljöinventering 1979 Värdering A BO Fas t ighet Falken 2 Stadsdel Ostermalm Adress Riddargatan 40 Fastighetsäg ~~~~e~i$.hamar- ~öretag/verks/anst/ Robert Sandberg snickeri,

Läs mer

Influensasäsongen 2014-2015 vid SÄS

Influensasäsongen 2014-2015 vid SÄS Influensasäsongen 2014-2015 vid SÄS Ett vårdhygieniskt perspektiv Kort fakta om SÄS En del av Västra Götalandsregionen Ett av tre stora länssjukhus med alla medicinska specialiteter Ett komplett akutsjukhus

Läs mer