Tab. N:o 21. Helsingfors stads kyrkskrifna folkmängd för hvart femte eller tionde år från samt för åren 1896, 1897, 1898 och 1899.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tab. N:o 21. Helsingfors stads kyrkskrifna folkmängd för hvart femte eller tionde år från 1810 1895 samt för åren 1896, 1897, 1898 och 1899."

Transkript

1 34* Tab. N:o. Helsingfors stads kyrkskrifna folkmängd för hvart femte eller tionde år från samt för åren 896, 897, 898 och 899. Antal M ä n % af hela folkmängden Antal Kvinnor % af hela folkmängden befolkning Den 3 December 80,09, , 4,06,. 8,374 49,4,47 0, 4, ,0 3,79 4,99 8,74 8,7,87 4,60 47,3 9, , , ,3 3, ,4 3, ,0 7,604 4,99 6,36 84,04 6,03 8,666 43,97 9, ,7 4,0 9,07 4,9 9,88 8 8,66 0, ,6 7, ,88,74 0,0 48, 6, ,9 0.73,0 3, ,066 49,3 4,43 0,68 8,9.87 6, ,9,7 33,07 880,3 48,7 6.0,4 43, ,4 46, ,6 6, ,78 40,08 4, 73, ,87 4,94 4,3 77, ,79 4, ,7 8, ,00 4,86 46,039 4,4 8, ,734 4,9 47,976 4,0 88,70 Uppgifter grundade å kvinkvennii- och decenniitabellerna; samt för åren 89, 896, 897, 898 och 899 på beräkning enligt mortalitetstabel]or samt in- och utflyttningar. Tab. JV:o. Helsingfors stads mantalsskrifna och mantalspenningar betalande befolkning åren Stadsdel Första stadsdelen Andra Tredje Fjärde Femte Sjätte Sjunde Åttonde \ Nionde Tionde Villor och holmar ) Öfriga här mantalsskrifna personer cn ^ PT so 3" E SO cf 6.4,9 4,066,8, ,44,98 Uppgifter från Drätselkontoret O CD ^ w ^ CDCD ^ pr p r+ M m æ t* H* CD CD CO ^ 7 & TTSO ci- H cp?r p TT P La B so CO S' SL S S e. Ö rt E g Ö p t? E p~ s^e S m SO æ P v? P ui E S p C" ci- ö p? ,790, ,78 4,08,94 9, 6, ,7 6,9 4, ,03 4,6 l p? cd 4,3 3,839, ,9 4, , 6,44.9 4, , ,49,80 Il* 4,63 3, ,944 4, , , , 3.93,87 7,7, ,496 6,89 CD CD g 'i? I* f CD % ' 4, ,999 9,00 4,4 4, 3, , , ,086, ,38 8,40 fca( CDCD ^ cl- B P S'p p f CD i» ' ,0 9,40 4,49 4,600 3, ,040,09 4,93,49,04,34,643,0 4,43 89,738,34 64,4 40,89 67,63 4,04 70,698 44,409 7,36 4,4 7,49 48,78

2 Tab. N:o 3. Helsingfors stads ekonomiska och faktiska folkmängd vid folkräkningen den December 890, jämförd med förhållandet vid folkräkningen den Oktober 880 och den Mars * Stadsdel Ekonomisk befolkning Faktisk befolkning m. kv. summa m. kv. summa Faktisk befolkning den Okt. 880 Faktisk befolkning den Mars 870 Första stadsdelen Andra Tredje Fjärde... Femte Sjätte,, Sjunde Åttonde Nionde,, Tölö och villorna vid västra chausséen Broholmen och villorna vid östra chausséen Holmarne 3,46, , ,347 4, , ,3 4, ,9 4,007.06, ,00 9,36 3 3,487,73,99 7,67, , ,069 3,96, ,9 3, ,43 7,6 6,009 4,00,6,4 6,09 4, , ,7 9,0 4,7,678,897,09 680,833 3,989,3,346 4,68 3,633 7,090 3,789,64,08,479 - ), ' 3,884 33,04 64,938 3,8 33,377 6,3 43,4 3,3 *) Inräknad uti 6:to och 7:dc stadsdelarnes folkmängd. Bidrag till Finlands officiela statistik VI; 4. l:sta Häftet. Tab. N:o 4. Helsingfors stads befolkning, fördelad efter modersmål och bildningsgrad, vid folkräkningen den December 890. Modersmål Läs- och skrifkunnige Endast läskunnige Öfver 0 år och icke läskunnige Ofri ga icke läskunniga barn under 0 år Hela befolkningen m. kv. s:a m. kv. s:a m. k v. s:a m. kv. s:a m. kv. summa Finska... 9,60 8,39 7,964,837 4,39 7,66 73 Svenska... 9,899,43.44,39,73 4, Ryska..., , Tyska Ofr. språk ,94,7 4,469 4,809 4,978 9,787 36,0,08 4,3 3,4 6,439 9, , , 3, ,389,,76 43,7 4,3 7,7, 8 360,8 4,7 4,67 9,89 3,0 33,360 6,0 l ) För 8 män 7 kvinnor saknas uppgift om modersmålet. Bidrag till Finlands officiela statistik VI; 4. lista Häftet.

3 36* 37* Tab. W:o. Födde och döde i Helsingfors för livarje kvinkvennium från 8 89 samt för hvarje af åren 896, 897, 898 och 899. Födde Döde Le f v a nde födde Flere Flere År Inom äktenskap Antal I / 0 af lefvande födde Utom äktenskap Antal I % af lefvande födde Antal /o af lefvande födde Antal I / 0 af lefvande födde Mankön Kvinkön Dödfödde Naturlig död Våldsam död utom själ fm ord Själfmord Antal Mankön I % af alla döde Antal Kvinkön I % af alla döde döde än födde födde än döde År ,8 6, , , l ) ,49 4 3,,0 48 4, , , 8,0 07 4,0, , , ,9 80, ,03,38 7, , ,68 80, ,6,087,0*4 0,0,033 49, ,0 78, 7 74,43,679,43 3,4,47 46, ,47 77,43 76,7 3,73,637,9,36 48,4 6,0 8, , , ,96 49, , , ,84 47,3 70 7, , , , , ,0 49 3,84, ,37 37,67, ,678 6,7,67 60,8 9,076 39, ,798 00,93,808 8,07,0 37, ') *). Upp gifter sak nas Upp g i f t o r sak nas ,88 76,8 86 3,4 3,693,88 0,93,8 49, ,74 79, , 4,6,43,74,98 47, ). 3,7 80, ,6 4, ,99 8, ,94 4,86,49,0,374 48, ). 4,83 8, ,06, ,96 8,93,0 7,07 6,746 3,46 0,64 3,330 49, ,473 8,40,7 4,60 8,74 4,0,3 4,3 48, ,97 86,9,46 3,7 0,73 0,67,8 49, , ,480,988 7,3,49 4, , ,4,896 3,4,64 46,46, ,4 90 4, ,47 4 :80 :37,07,93 44, , ,74, , ,76,76 3,3, , ,89 6 7,74 3,00 3,9,64 46,0 3, , ,876 3,6,77 3, 47,3 3, ,846 86, ,46,33,8,4,0 47,9 76, , , , ,0 86,0 37 3,99,338,,80,7 48,0 6, U447 80, , , 8, ,84,480,7,4,0 48,9 69,4 34 3,6 80, , , 84,63 404,37,69,349,3,80 48,69 77, , ; 3, 76 46, l ) Uppgifter från 84 och 88 saknas, hvarför medeltalen för perioderna beräknats på grund af och då de Öfriga församlingarno i förhållande till denna äro obetydliga, hafva alla uppgifter för dessa do fyra öfriga årens siffror. '*) Uppgifter saknas från svensk-finska församlingen för åren tvännc perioder utelämnats. 3 ) Uppgifterna ofullständiga. Uppgifterna grundade på beräkning enligt prästerskapets mortalitetstabeller.

4 Tab. N:o 6. Helsingfors stads folkmängd, fördelad efter religionsbekännelse, vid folkräkningen den December 890. Stadsdel Lutheraner Öfrige protestanter Grekiskortodoxe Israeliter G-rekiske dissidenters Romerskkatolske Mohamedaner kv. m. kv. s:a m. kv. s:a m. kv. s:a m. kv, s:a m. kv. s:a kv. kv. s:a Första stadsdelen 3,8 3, ,48 4,068 7,0 Andra,46 3,87, ,73 3,96 6,009 Tredje,803,988 3, ,99,086 4,00 Fjärde 6,083 7,086 3, , ,64 7,68.46 Femte.360,846, ,467,9,4 Sjätte.888,964, ,986 3,043 6,09 Sjunde...,6,60 4, ,8,700 4,98 Åttonde ,09 Nionde Broholmen och villorna vid östra chausséen 4,7 4,304 9, ,96 4,43 9,3 Tölö och villorna vid västra chausséen,067,06 4, ,376,6 4,4 Holmarna , ,360 6,0 l ) vid folkräkningen den December 880 J ,09 37, ,49,077 4, , , ,4 ] ) Dessutom personer, hvilkas trosbekännelse Bidrag till Finlands ofticiela statistik VI; 4. ej blifvit uppgifven. sta Häftet.

5 39* Tab. Nto 7. Förhållandet mellan äktenskapen och barnfödseln i Helsingfors åren ui P B 3 P P Hö -j r-ts. V p pr 0 cd'sl rt-gj 3 Äktenskap: ingångna mellan: två ogifta enkling och ogift. enka och ogift.. enklinq och enka , ,03 6,4 4.6, , upplösta genom: mannens död kvinnans död laga skilnad ,88, ,7 3, ,6 00 Bamföderskor: som födt: ett foster tvillingar trillingar... f3 T rlingar,934 6,69 9,87, ,00, ,37, ,478, , ,7,3 0,0,960,98,0 064,030,4,7,374,3,676,3 00 däraf utom äktenskap. utgörande i procent af hela antalet 6 3, 90 3, 39 4,37 37, , ,09 4, 37 4,76 404,io 3,76 4,3 Barn: födde: döde.. lefvande 70 73,96 4 7:, ,078 76, , ,897 3, ,986,7,4,084,09,37,09,394,49,706,60 00 däraf döde under första året 4 utgörande i procent af döde utaf hela folkmängden.. 3,8 7 9, , , ,04 9, , ,7 Uppgifter grundade på beräkning enligt prästerskapets mortalitetstabeller. 3,99 3 3,7 4,483 3,70

6 40* 4* Tab. N:o 8. De i Helsingfors åren döde, ordnade efter kön och åldersklasser i * Mankön K vinkön Mankön Kvinkön Mankön Kvinkön Mankön Kvinkön Mankön Kvinkön Antal lo Antal lo Antal lo Antal 0 ' /o Antal % Antal /o Ant. lo Ant. lo Ant. 0/ lo Ant. lo Ant. /o Ant. lo Ant. l lo Ant. % Ant. % Under 6 månader 7,89,48 8,4 9,4 3 8, ,6 6-78,37 6 0,6 40, ,6 69 9,79 år ,0 0, ,67 7,6 00 4,48 4 6,3-0 7,48 7,9 34,68 3 3, 3 6,49 8 4, ,64,89 36, ,30 9 3, 9 3, ,6 94 6, 33 8, ,74 0, , ,9 7,89 9,06 4,4 94,0 08, ,8 64,00 8,7 9 6, ,6 4 8,3 Öfver 80 år ,8 3, ,88 0, , , ,66,00 34,8 9 9, , ,80 38,9 6,79 64,47 6 7, ,99 8,8 74, ,9 3 0,7 38 6,u 9, 89 7,8 3,4 0,9 3, ,83 0 8, , ,9 78 4,0 7 4, 4 3,30 0, ,0,3,00 6,7 9,4 0,8 9,6 4 3,30 7,46 4,89 6 4,0 6,9 4 3, 4 3,86 0 3,6 44 3,74 6,39 4 6,0 76 9, ,4 7 8,3 4 9,93 86, 0 7,87,8 88, ,3 7,3 7,9 83,9 9 0,74 87,73 6 8, , 94 3,60 4 0,86 6 8,66 9 6, 47,8 8 9,3 74 3,38 3,4 0,04 7 3,9 8,97 7,08 8 3,7,09 9,4 3,80 30, , , Mankön Kvinkön Mankön Kvinkön Antal /o Antal 0/ / 0 Antal lo Antal /o Antal 0 / lo Antal Under 6 månader,08 3 7,68 6 9,49 93, ,67 34, ,9 6 0,7 3 9, ,8 8,67 8 8,7 år ,73 83,99 8 3,38 86,0 78 3,00 64,7-0 8,0,3 33,43 7 0,93 7,6 4, ,64 4 3,7 43 3, ,7 3 3, ,6 00,6 4 7,7 48 9, ,7 4 8, , ,93 3 7,06 3 7,6 80 3,33, ,3 99 4, , ,00 64,7 Öfver 80 år ,83 7 4,3 33, , , ) Uppgifterna omfatta hela den till församlingarne i Helsingfors och å Sveaborg hörande lo Mankön Kvinkön Mankön Kvinkön Mankön Kvinkön Ant. lo Ant, l lo Ant. lo Ant. / 0 Ant. l Jo Ant. lo Ant. lo Ant. lo Ant. lo 9 3,94 9 8,4 3, ,0 0,38 30, , , , 7, ,76 9,8 7, 97, ,8 03, ,73 9 4,73 6,40 3 6,0 36 8,3 68 7,7 43 6, 07 3,99 0,8 7,,7 8,93 4,93,0 39,0,84 9,48 44,67 6,00 8,79 34,3,68 3 3,0 4,88 4,7 3 3,0 47,8 67 0,8 06 6, ,87 8,90 6,06 7 7, ,48 6,6 79 6, , , , ,80 4 3,7 3 7,34 98,8,4 88 0, , , 77 9,39 88,88 6 0,7 8 9,64 0,69 0,4 7 0,87 7 4,9 34,3 7 0,8 37 4,99 44, , , , befolkningen, oafsedt huruvida dödsfallen inträffat inom staden eller ej. Uppgifter grundade på beräkning enligt prästerskapets mortalitetstabeller.

7 Tab. JV:o 9. Antalet till Helsingfors inflyttade och derifrån utflyttade personer under åren fördelade efter församlingar. Svensk-finska församlingen Gardesförsamlingen Ar Inflyttade Utflyttade Inflyttade Utflyttade Inflyttade Utflyttade Inflyttade Utflyttad e Sveaborgs församling Tyska församlingen Grekiskryska församlingen Romerskkatolska församlingen Metodist-episkopala församlingen Inflyttade Utflyttade Inflyttade Utflyttade Inflyttade Utflyttade inflyttade utflyttade m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. k v. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. s:a m. kv. s:a Flere in- än utflyttade i 890,87, ,9,36 4, ,34,74 89,969, ! ,999,0 4, ,,683 89,384, ,47,77 3, ,84, ,337, ,368,76 3, ,647, ,94, ,39,79 3, ,899,49 89,689, ,73,3 3, ,88,8 896,07, ,4,439 4, ,70, ,7,7 898, ,60,604 4,764 99,09,00, ,30,839 99, ,34,88,6 977,46,3 3, ,380,86,6, ,448,94,40,83,3,7,687 Uppgifter grundade på beräkning enligt prästerskapets mortalitetstabeller.

8 Tab. N:o 30. Antalet dödsfall inom evangelisk-lutherska trosbekännare i Helsingfors åren fördeladt på månader och kvartal. Jan. Febr. Mars April Maj Juni Juli A ug. Sept. Okt. Nov. Dee. Kvartal År > > \> > > > t> > t> t» > _ LO oo w. ö y l=s t* P y 3 ti 3 cà cl ët Ü. 3?r <! 3 P p p CD ça CD SL SL EL p" go Ê» o SL ,0 93 7,oo 08 8, 8,3 8,6 03 7,8 8,3 9 9,70 0 8,7 0 8,7 06 7,94 6 9, ,7 8, 8 9,7 83 9,8 84 9,87 9 8,3 34 7,8 4 8,6 7 6, ,4 6 6, , ,3 9,06 8 9,7 6 8, , ,8 8,86 0 7, ,89 8,3 8,84 3, , ,09 9, ,4 97 7, , ,8 4 8, , , , ,0 3 9, 87 7,04 4 9,3 3 9,96 8 6, ,9 0 8,0 87 7,0 94 7,6 7 9, , , ,49 0 8,4 9, ,94 9 8,9 04 7,79 6 9,44 4 8,4 96 7,9 0 7,6 98 7, , , ,3 7 9,30 8,3 8,4 4 9, ,8 48 0,83 9 6,96 79,79 0 7,47 4 9, , ,89 4 8, ,60 7,9 00 7,7 08 7, ,7 49 0, ,03 8, , , , ,9 3 8, ,0 6 7,8 96 6,33 4 7, 0 6,9 09 7,8 7 7,7 98 6, , ,8 37 8, ,0 34 0,60 8,39 9,76 7,7 73 0, ,07 6 7,6 8 9, Dödfödde inberäknade; likaså utsocknebor, som aflidit i Helsingfors, hvaremot bortlämnats i staden kyrkskrifne personer, som dött på annan ort. Hälsovårdsnämndens tryckta årsberättelser. Tab. N:o 3. Barnadödligheten bland lutherska trosbekännare i Helsingfors åren År Årets Åldern 0 år Ä ) totala *) mortalitet mankön kvinkön 0- år r, /o af hela Åldern år mortaliteten mankön kvinkön % af hela mortaliteten % af hela mortaliteten 890, , , 60,8 89, , 0 47,7,0 6,9 89, , ,7 63,6 893, , , ,0 894, , ,9 4,o 89, , , 40, 896, , , 80 4, I 897, , , , i , ,9 749,8 899, , , ,4 *) Häri inberäknade inom staden aflidne utsocknebor, hvaremot i staden kyrkskrifna, å annan ort aflidne personer utelämnats. ) Dödfödde oberäknade. Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

9 Tab. N:o 3. Dödsorsakerna bland lutherska trosbekännare inom vissa åldersklasser år 899 jämförda med åren Sjukdom eller annan dödsorsak Under V år F ar år 0 år Fl 0-0 år 0 40 år F år år F Öfver 80 år F Okänd ålder Fl Dödfödde 7 38 Medfödd allmän svag-het Medfödda bildningsfel Hjärnblödning Paedatrophia, athrepsia Eclampsia infantum Syphilis cong Morbilli & cons Scarlatina & d:o Pertussis & d:o Typhus abdominalis Pyaemia, Septichsemia Febris puerperal Erysipelas Tetanus Croup (laryng. croup) Diphtheria Dysenteria Gastro-enteritis acuta Cholera nostras *... Meningitis cerebro-spin. ep Influenza Meningitis acuta Tuberculosis, phthisis Meningitis tubercul Andra former af tuberculos Diverse lungsjukdomar Pneumonia croup & catarrh Pleuritis & empyema Gangrsena pulmon Layngitis, bronchitis Emphysema pulmon Angina Vitium cordis et vasorum Psychosis Andra hjärn-, nerv- och ryggmärgssjukdomar Epilepsia Apoplexia cerebri Paralysia gen. progress...., Catarrhus ventr. et. intestin. chr Ulcus ventriculi Peritonitis DO 9 O < Perityphlitis Volvulus, incarc. & occlus. intest, hernia incarc. Gangraena spontana Cirrhosis hepatis Prostatitis ch Nephritis chron. och andra njursjukdomar.... Carcinoma ventr., hepatis & peritonei mammae uteri & ovar organorum aliorum Tumöres maligni alli Eclampsia partur. et puerper Diabetes mellitus Anaemia perniciosa >; Morbus marculosus Werlhoiii Plegmone, abscessus Oedema glottis Malum Pottii Osteo-myelitis... Lepra Alcoholismut. acut Intoxicatio saturnina Marasmus senil Olyckshändelser och våldsam död: Dråp Förbränning Drunkning Skott Olycksfall Misshandel. : Kolos Kväfning Lönlagda eller dräpta foster Själfmord, medelst skott dränkning förgiftning hängning o > Dödsorsaken attesterad såsom oviss Utan läkare-attest , Dödfödde år ,98,8.39,366, J ) Häri inberäknade inom staden aflidne utsocknebor, hvaremot i staden kyrkskrifna, å annan ort aflidna personer utelämnats. Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

10 Tab. JV:o 33. Dödligheten bland lutherska befolkningen i Helsingfors åren uti några talrikast ) förekommande sjukdomar, jämförd med totalmortaliteten. Ar g o D-" Ö a<3 o K o CL B* C: O CL Tuberkulösa sjukdomar CL ä > m & EL cr o Mag- och tarmkatarrh g, ^ g. p - r P e ^ Akuta lungsjukdomar CL g, > ^ ö?r p 3»-»a Infektionssjukdomar t> t! pr p 890 8, ,9,9 3,8 7,9, 0, ,093 8,6 34, 9, ,o 7, ,03 67,6 0,o ,7 4,9 4.7,0 09 3, 3, , , ,497 70,8 7, ,.8 3, , , , , , 9 3, 0. 0, ,9 7, 30 4,0 3,3 66 3,4 0,o 8, ,39 7,8 84 3, 9,6.8, 47 3,4 7, ,034 8,0 94 3, ,0 8,3 ( 4,9 74 dödsfall,93,4,0,67 Ärligt medeltal dödsfall på,000 invånare 9, ,.8 J ) Häri inberäknade inom staden aflidne utsocknebor, hvaremot i staden kyrkskrifna, å annan ort aflidne personer utelämnats. ) Beräknad sålunda att till de vid folkräkningen 880 och 890 erhållna siffrorna årligen lagts halfva tillväxten i den kyrkskrifna folkmängden. Hälsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

11 Tab. N:o 34. Af disirikts-(fattig)-läkarena i Helsingfors behandlade sjukdomsfall under åren 890^ lista stadsdelen :dra ; :dje :de 94,093, ,6,77,33,6,6 :te :te ,68,647,7,4 7:de ) i l / 330 ) \ B:de J : de :de Bärghäll,76,69,630,86,687,840,7,07,44,4 Sörnäs,8,49,74,67 Töltf ,8,044,479,60,79 94 Hermanstad och Maj stad ,606 i Ouppgifna adresser ,69 7,8 6,976 7,608 7,47 7,6 0,64 0,073 9,680 0,78 Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

12 i 48* Tab. N:o 3. Antalet akuta sjukdomsfall i Helsingfors, anmälda under 899 hos Helsovårdsnämnden *) jämfördt med åren Januari Februari Mars April g. Juni Juli Augusti September Oktober November December Morbilli Scarlatina Rubeola Varicellae Typhys abdominalis o 6 O 43 Gastritis, enteritis ac Influenza Fehris in term Meningitis cerebro-spin.. - Febris puerperalis... 8 Erysipelas Rheumatism, acutus Dysenteria _ 6 Cholera nostras. 3 6 Diphtheria Laryngitis Croup _. 4 Pertussis Angina tonsil Laryngo-bronch. ac Pneumonia acuta Pleuritis Febris remittens Peritonitis & Peritypl Parotitis epidem Urethritis ac Syfilis recens Meningitis tuberc Ulcus molle Septico-pyämi 3 år 899,8,66,09,466, » 897 ' * » » ,483, ,3, ,640,48,9,94.386, , ,48.74,3,38,40,9.098,46, ,003.06,403,,49, ,04 774,86.8, ,7, , , , , , , , ,79 7, , ,9,0 939,03 8,7,40,73 94, ,06, ,79.67, , ,84, ,08, ,98.33, ,4 3, , 964, ,86.8,80 6,03 4,0 4, , ,88, , ,789 *) Uppgifterna äro aflämnade vid utången af livarje vecka för hela veckan och afgifva därför icke noggrant förhållande per månad. Källa : Hälsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

13 Tab. N:o 36. Antalet och beskaffenheten af de å Maria sjukhusets afdelning för icke epidemiska sjukdomar behandlade sjukdomsfall under år 899, jämfördt med åren * S j u k d o ra a r Män Antal f all Kvinnor Tillfrisknade Förbättrade Icke botade Döde EÜ p < s a» ~ '«JO p QJo 3 CD Akuta infektions sjukdomar Kroniska Konstitutionella Kroniska förgiftnings sjukdomar. 3 3 Akuta förgiftningar Sinnes sjukdomar Andnings organens sjukdomar Cirkulations Matsmältnings Nervsystemets Rörelseorganens Urinorganens Kvinliga könsorganens Svulster Hudsjukdomar Öfriga sjukdomar»! " i år , Sjukvårdsdagar år , , , , ,86 Medeltal sjuke per dag år 899 8,8» «898 77,8»»»» ,6»»» , 89 6,3 Medeltal sjukvårdsdagar på kvarje patient år ,8» ii»» «ii 898 3, , Tryckta årsberättelser för Maria sjukhuset.

14 0* Tab. N:o 37. Antalet och beskaffenheten af de å Maria sjukhusets afdelning för epidemiska sjukdomar behandlade sjukdomsfall under år 899, jämfördt med åren Sjukdomar Män Anta] fall Kvinnor Barn Tillfrisknade eller förbättrade Obotade eller obehandlade Döde Kvarliggande till följ. år Scarlatina Morbilli Diphtheria faucium Diphtheria faucium et lary ngis. 4 4 Diphtheria laryngis Rubeola Varicellae Angina Stomatitis aphthosa... Laryngitis acuta Erysipelas 3 Pertussis Influenza Parotitis epidemica Otitis media purulenta... Nephritis acuta Gastroenteritis acuta.... Diagnosis incerta Nihil 7 7 Várdarinnor ár Sjukvårdsdagar år 899, , , , ,434 Medeltal sjuke per dag år 899 4, 898 9,3 n» n 897 8,6»»»» 896,6» w» Medeltal sjukvårdsdagar på hvarje patient år 899» 898»» n» ,4 6,9 8,8 8,8 9,9 Tryckta årsberättelser för Maria sjukhuset.

15 Tab. N:o 38. Sammanställning af vårdade sjuke och sjukdomar vid Maria sjukhus' annex å villan Alkärr år 897, jämförda med år 896. Sjukdomar m pc ø' * œ. O: t-t, <s» pr o o- 3 3 CD 93 A f f ö r d e S- ftj s pr tr kv. män kv, män kv män kv, män kv, män k v, män kv. Typhys abdominalis Febris remittens Febrícula Febris intermittens... Dysenteria Gastro-enteritis acuta. Enteritis acuta Cholera nostras Appendicitis acuta... Pelveo-peritonitis acuta Bronchitis subacuta... Polyarthritis rheum, ac. Epididymitis Herpes Zoster år Tryckta årsberättelser för Maria sjukhuset.

16 * Tab. N:o 39. Antalet och beskaffenheten af de å vårdanstalten för sinnessjuke vid stadens arbets- och fattiggård behandlade sjukdomsformerna under år 899, jämfördt med åren Sjukdomsformer A n t a Män Kvinnor Allmän förvirring Insania alcoholica Tungsinne Ursinne Vansinne Förrykthet Blötsinne Allmän förlamning Sinnessjukdom med fallandesot. Psychos. senil * år Sjukvårdsdagar år 899 6,06 Medeltal sjuke per dag år 899 7,0 898, , , , 896 4,0 " ,o 89,0 89 8, Medeltal sjukvårdsdagar på h värj e patient år 899 3,» > ,7 7 ;;» , , ,o Hälsovårdsnämndens tryckta årsberättelser. Tab. N:o 40. Antalet sinnessvaga och sinnessjuka personer, som vårdats genom Helsingfors stads fattigvårdsförmedling under år 899, jämfördt med åren Män Kvinnor Barn I fattiggården intagna Vårdade i särskilda inrättningar. år » Fattigvårdsstyrelsens årsberättelser.

17 3* Tab. N:o 4. Antalet af de å lasarettet vid Helsingfors arbets- och fattiggård vårdade sjuke under åren Kvarliggande från föregående år Under året intagne Af desse utskrifne som friske eller förbättrade Af desse utskrifne som obotade, _ döde kvarliggande till följande år De vårdade led o af: nervsystemets sjukdomar respirationsorganens digestionsorganens cirkulationsorganens urogenital organ ens konstitutionela akuta febrila ögon öfriga Sjukvårdsdagarnas antal för 899 utgjorde 3,476, medeltal sjuka per dag 36 och medeltalet sjukvårdsdagar per patient 78,4. Hälsovårdsnämndens tryckta årsberättelser. Tab. N:o 4. Antalet af de å Ögonpolikliniken för medellösa vårdade patienter under åren År Antal Patienter Polikliniska Från föregående år Tillkomna besök Emottagningar Besök per mottagning ,86, ^4 Källa : Hälsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

18 4* Tab. N:o 43. Antalet af de i Sjukstugan i Sörnäs vårdade patienter under år 899, jämfördt med åren 897 och 898. Anta P a t i e n t e r S j u k d 0 m a r Intagne Tillfrisknade Förbättrade Obotade Döde Öf ver förde till annat sjukhus P -i tí L«Q CTQ gdo go (-Í Cj 3 CD 40 särskilda sjukdomar år »» Sjukvårdsdagar år 899 3, , ,80 Medeltal sjuke per dag år 899 9,7 H»» ,3 ii»» «ii 897 3,8 Medeltal sjukvårdsdagar på hvarje patient år 899 >7 898» ii ii ii ii ,6 Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelser. Tab. N:o 44. De kommunala sjuksköterskornas värksamhet under år 899, jämförd med densamma under åren 897 och 898. D i g t r i k t Antal vårdade patienter g p: y W B' o e i-i W P B w Ö B P H K Cá tc P CD Ci. & g' tr 0 60 cc ^ > & CD E3 03 PT Qj B ^ < t=s on HL cocfq h-. po < STffQ c: p s. g, CD Norra distriktet. Södra Tölö Sörnäs >7 år Sjuksköterskornas sjukbesök under år 899 9, , 897 7, Källa : Hälsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

19 Tab. N:o 4. Antalet af de å enskilda sjukvårdsanstalter i Helsingfors vårdade sjuke under är 899, jämfördt med åren p- W g-o O 3> X«~t cc f-: cn fb ^ PTm rr: S'S. B P P oq p -PT O - 3 Ul b PT s* < cf B - g Po P"^ P t" PT o cr pr CJQ O *-t pr ^ H.o ET ^ y Ö pr ociq -CTQ CC GO* I-S PT C: P g ro cc p -i C-- ö o æ h. && a S- crq Ss s ^ö I-H s.i? < P B P" td n U-l v PT 0 Oj pr a^ P P CC CO. P o C/ s o O P pr al P Kvarliggande från föregående år Under året intagna , ,36 3 ) Af desse utskrifna som friske eller förbättrade. obotade och obehandlade»»»» död e öfverilyttade till andra sjukhus... kvarliggande till följande år år ,36,098 96, Antal sjukvårdsdagar år 899 n» n n n 0 n 89 Medeltal sjukvardsdagar per patient år , 896, 89 sjuke per dag år n n n n ,647, ,8 4, 3,0 9, , ,8 3 30, 3. 80, ,7 8, , 9,8 0,9. i;.6 3,9,0,98 0,0 9,74 78, , 9, ,7 7,398 7,8 7,674 7, ' 7, ,7 3, ,0 9, ,40 3.8,437,08 0,963 9,4 94,6 3,8 67,0 38, 36,8 36,3 34,0 3,8 30,o 3,73 8,4 0. Härmed är förenad en poliklinisk anstalt, hvarvid sjukbesökens antal under året uppgått till,644 eller 4, per dag. ) Härjemte ha förekommit 3 operationer. 3 ) Besökens antal uppgå till 3,633 och operationernas till 0. Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

20 6* Tab. JSf:o 46. Antalet stadsboar intagna å, samt polikliniskt behandlade vid sjukhusen i staden år 899, jämfördt med åren I sjukhuset intagne Allmänna sjukhusets medicinska afdelning patologisk-anatomiska afdelning oftalmologiska afdelning syfilitiska kirurgiska accouchements gynäkologiska harnafdelning Lappviks centralanstalt för sinnessjuka Maria sjukhuset Lasarettet vid stadens arbets- och fattiggård Sjukstugan i Sörnäs Ögonpolikliniken Läkares enskilda sjukhem Diakonissanstalten Lybecks privata sjukhem Professor Engströms gynäkologiska klinik Garnisonssjukhusets kirurgiska poliklinik Hemmet för obotligt sjuka Fru Hidéns privata sjukhem , ,98 Sjukhus Intagne År 899 År 898 År 897 Polikliniskt behandlade Intagne Polikliniskt behandlade Intagne Polikliniskt behandlade Statens.. Stadens... Privata...,3 = 46,6%,6=84,6%,00 = 40,% 68 = 3,%,8=,4%,869=4, i%,96=8,0%,68=49,%,96=76,%,644=39,7% 700= 4,4%,70=39,7% 600= 3,8% 630=,%,343=4,6% 487=,% 3,070=9,7% 4,98 = 00 % 4,844=00 % 4,43=00 % 6,00=00 % 4,40=00 %,96=00 % Källa : Hälsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 INLEDNING TILL Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 I serien Arbetsstatistik A ingår: 1 Undersökning af bagerierna

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

Historisk statistik för Sverige

Historisk statistik för Sverige Historisk statistik för Sverige Denna serie innehåller längre tidsserier av statistik från 1700-talet fram till 1998 och i något fall från 1600-talet. Tidsserier finns inom ämnesområden, såsom befolkning,

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Faktorer som påverkar följsamheten till läkemedelsordinationer hos utlandsfödda patienter

Faktorer som påverkar följsamheten till läkemedelsordinationer hos utlandsfödda patienter Faktorer som påverkar följsamheten till läkemedelsordinationer hos utlandsfödda patienter FoU primärvård Skaraborg Författare: Katharina Köster, ST-läkare Närhälsan Guldvingen vårdcentral, Lidköping Rapport

Läs mer

INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD RAPPORT 2014:1. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden

INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD RAPPORT 2014:1. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD RAPPORT 2014:1 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2013 INFORMATION OM UTBILDNING

Läs mer

stockblånad och lagringsröta i talloch grantimmer vid olika avverkningstid och behandling i samband med flottning

stockblånad och lagringsröta i talloch grantimmer vid olika avverkningstid och behandling i samband med flottning K U N G L. Nr 30 S K O G S H Ö G S K O L A N S S K R I F T E R BULLETIN OF THE ROYAL SCHOOL OF FORESTRY STOCKHOLM, SWEDEN Redaktör: Professor LENNART NORDSTRÖM 1953 stockblånad och lagringsröta i talloch

Läs mer

I ~tgifningstid hvarje torsdag. '

I ~tgifningstid hvarje torsdag. ' / Med dagens nummer foljer bilaga Nio 49 B samt prenumerationsblan~fte'i-. ;" ' :.

Läs mer

UNDH"GENSKA.S"MUNGEN OCH KVINNOR ENLIGT HR LINDHAGEN -.- ARBET TIET ~on KVIN. ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~.

UNDHGENSKA.SMUNGEN OCH KVINNOR ENLIGT HR LINDHAGEN -.- ARBET TIET ~on KVIN. ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~. UNDH"GENSKA.S"MUNGEN ENLIGT HR LINDHAGEN OCH KVINNOR b(>f -.-, ARBET TIET ~on KVIN ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~. CK PRIS 10 ÖRE - Ur hr Lindhagens motion till 1906 o ars riksdag. Han begär:

Läs mer

Psykisk ohälsa bland unga. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013

Psykisk ohälsa bland unga. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Psykisk ohälsa bland unga Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:60

Regeringens proposition 2005/06:60 Regeringens proposition 2005/06:60 Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar Prop. 2005/06:60 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 december

Läs mer

Kvarboende eller flyttning på äldre dagar en kunskapsöversikt

Kvarboende eller flyttning på äldre dagar en kunskapsöversikt Kvarboende eller flyttning på äldre dagar en kunskapsöversikt Kristina Larsson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2006:9 ISSN 1401-5129 Förord Den så kallade kvarboendeprincipen, det vill

Läs mer

Stockholms Sjömanshus och sjömansänkor som dess understödstagare, l 7 50-1800

Stockholms Sjömanshus och sjömansänkor som dess understödstagare, l 7 50-1800 39 Stockholms Sjömanshus och sjömansänkor som dess understödstagare, l 7 50-1800 Inledning Maria Nyman "En för högt ährade ock wählborne herrar kommer jag fattiga siukliga ock usliga änkia med min enfaldiga

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Hur såg den kyrkliga integrationen ut för de ryssar som grävde Göta Kanal?

Hur såg den kyrkliga integrationen ut för de ryssar som grävde Göta Kanal? LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för religion och kultur Religionsvetenskap, Kristendomshistoria HRVC45 Vårterminen 2006 Handledare: Otfried B Czaika Hur såg den kyrkliga integrationen ut för de ryssar

Läs mer

Samhällskostnader för hudcancer samt en jämförelse med kostnaderna för vägtrafikolyckor

Samhällskostnader för hudcancer samt en jämförelse med kostnaderna för vägtrafikolyckor Samhällskostnader för hudcancer samt en jämförelse med kostnaderna för vägtrafikolyckor Gustav Tinghög Ingrid Synnerstad Per Carlsson Inger Rosdahl CMT Rapport 2007:5 Omslag och layout: Sussanne A. Larsson

Läs mer

Årg 4, N:r 2, utg. 1839

Årg 4, N:r 2, utg. 1839 Årg 4, N:r 2, utg. 1839 BREF TILL HR B.UOT, REDAKTÖR AF ANNALEs 1\fARITil\IES, FRÅN HR LENORliiANT DE KERGRIST, CHEF PÅ_ LINJEsKEPPET SuFFREN, RÖRANDE DETTA SKEPPS Ko~mANDE PÅ GRUND *) l CADIX BAY I FEBR.

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Innehåll BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Siffror om utvecklingen i världen Copyright: FN:s utvecklingsorgan UNDP Text: Staffan Landin Grafisk design och produktion: Per Wilkens, David Falda Svensson,

Läs mer

Prisutvecklingen inom tandvården 2008 2009 samt analys av patientkostnaden i det gamla respektive nya tandvårdsstödet

Prisutvecklingen inom tandvården 2008 2009 samt analys av patientkostnaden i det gamla respektive nya tandvårdsstödet Social Insurance Report Prisutvecklingen inom tandvården 2008 2009 samt analys av patientkostnaden i det gamla respektive nya tandvårdsstödet ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan

Läs mer

Livssituationen två år efter stroke. En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående

Livssituationen två år efter stroke. En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående Livssituationen två år efter stroke En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Kortanalys. Tid för brott. Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott?

Kortanalys. Tid för brott. Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott? Kortanalys Tid för brott Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott? Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet

Läs mer