Tab. JS:o 101. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade och uppburna afgifter under år 1896, jemförda med åren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tab. JS:o 101. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade och uppburna afgifter under år 1896, jemförda med åren 1888 1895."

Transkript

1 23* Tab. JS:o 0. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade och uppburna afgifter under år 896, jemförda med åren Debet- Tolag sedel- afgift Trafikafgift Mätningsafgift Transito- magasins- hyra Summa debiterade afgifter Summa uppburna afgifter p. Snif p. Siiif. n Snif n SJiif m Snif % Snif. ya Januari 8, , ,070 6 Februari j 7,3 24 2, ,88 45 Mars ,50 5, ' ,4 26 April... 2, , , Maj.... 6, , ,5 - Juni..., , ,76 3 Juli... 6, , , Augusti. - 0, , , September 7, , ,69 97 Oktober. - 20, , ,967 «2 November 6, , ,824 9 December 3, , ,3 22 Summa å 896, , , , ,729 Tö» 895, , , , , ,763 54» 894,07 2 3, , , , , , , ,655 62, ,336 7, , , , , ,32 84 y , , , , , ; 7, , , , , , , , , , , , , : 324, Källa: Trafikkontorets årsberättelser. IG

2 Tab. JS:o 02. Uppgift öfver trafiken åhvälfda afgifter i Helsingfors under åren Tolag /... 79, , , , 07 9, , , , ,439 70, Trafikafgift.... K... 23, , l ) 270, , , , , , , ,367 58: Mätningsafgift, , ,3 93 3, ,4 86 2, , ,69 4 2, ,369 86: 5 / Transitomagasinshyra..., f f Hamnafgiffc K.. 08, , , , , , ,437i i 7, , , Broafgift ^. 7, , , , , ,80 8 5, ,3 50 6, , Ballastafgift L / Summa 429, , , , , , ,40 3 3, , ,59 63 Källa: Helsingfors köpmannamötos tryckta tabeller öfver Helsingfors stads import ock export m. m. samt Trafik- och Hamnkontorets uppgifter. *) Ny taxa med nedsatta satser tillämpad hela detta år.

3 Tab. JS:o 03. Helsingfors Hamnkontors uppbörd under år 896, jemförd med den under åren A f g i f t e r Bro- Våg- Kokhus- Hanm- Närings- Marknads- Fiske- vattens- Ballast- Beviljadt afdrag Summa 9mf 9hif S7n_f. STtif. Smf S7nf. 3mf S7nf. 3Tnf Januari Februari... Mars April Maj Juni Juli Augusti September... Oktober November... December ,66 25,276 33,986 36,72 33,924 27,487 29,94 2,688 0, ,283,65,08,23,266, S ,733 6,759 7,836 7,257 8,50 6,557 7,090 4, ,043 20,46 28,34 3,793 27,302 22,665 24,970 9,790 0, Summa år 896 2, , , ,693 23, , , år 895 2, , , ,332 87, , ,893 2 år 894 2, , ,3 50 2,42 65, , ,03 32 år 893 2, ,2 7 5, ,470 77, , , år 892 2, ,65 7,80 8 3,30 57, , ,72 68 år 89 3, ,909 9,823 2, ,384, , , år 890 2, ,876 9,520 8,62 94,586, 8 30, , Källa: Uppgifter från Hamnkontoret.

4 r.>r>* Stadsdel Första stadsdelen... Andra... Tredje... Fjerde... Femte... Sjette... Sjunde... Åttonde... Nionde... Villor och holmar... Första stadsdelen... Andra... Tredje... Fjerde... Femte... Sjette... Sjunde... Ättonde... Nionde... Villor och holmar... Tcib. JV.o 04. Sammandrag af taxerings- och uppbördsläng- (till fyllande af behof- Af Taxeringsnämnden påförda skattören g? CD o 2, ,947 3,324, ,543 p: 5* aq ,695 4,202 2, , ,296 tj i-^ S3 g; o c: o B o ^ CD h "i 8,686 6,908 4,94 7,288 2, , ZP B so 5, , ,700, ,09 5,042 A fgår af Pröfningsnämnden nedsatta skattören g? o w Q P ct- CD OQ' ' CJQ l > 2 g.! ' UL B g p S 6 85 CD 2, ,946 3,296, ,502 Återstående g? 3' Ciq 4,575 7,62 3,649 4, , ,26 gd g g? go ' * gr I o tr! B & CD ^ A r I ,6 4,846 7,027 2,35 392,892 45,238,50 Summa 6,567 26,650 36,027 75, ,427 2,324 6,398 25,93 34, , ^ ,686 5,039 8,843 4,27 3,854 2,99 9, ,575 5,897 4,236 6, , ,202 5,00 5, , ,55 5,9 652,908 8, Summa 7,596 29,567 38,357 8, ,72 7,40 28,646 37, ,86, '645, ,678 4,9 8,337 4, ,667 Å A r 8,458 5,756 4,32 6,700 2, , ,200 5,005 r derna för kommunala utskylder m. m. för åren ven för ). skattören pr i v il e rach Q [3. CD" Summa CD goo III ^ P" Pj i-i. a* CD Ö i CIO I e \ CD P H-i. sr CD 4,7 5,9 9,756 2,884 5, ,6 6,874 4,857 CD p" 3 Oj C- p g» "Ö O K Uttaxeradt belopp ^ ' 920 D P t? 5.?5o C: p' CD ' g o 5 p CJQ 03 ^ t l c: P CD o i P w p H o c: CD ts P ö o CfQ* F CD ct- S S " eter? O CD CD >-i Oj CD CD fänf. 7ti. STnf P Smf yii. STnf 7ii 3mf p. SJj)f JU STnf. P- 5,49 6, ,228 5,556,339 3,6 6,903 4,857,976 2,30,748, ,049, ,656, ,252 55,964 95, , , , ,526 5, , , , ,6 28,7 54,027 3,068 35, ,50 47, U2 B p 47,664 69, 50 97, , , , , , ,43 20, ,072 72,776 8,208 j 6, , ,879 84, , i e ; 9 o , ,495 2,445 6, ' , ,684 2, , ,906 8,694,99 2,43 997, , ,3 66, ,450,2 5, , , , ,73 6,070 5, , , , ,395 5, ,478 9,028 86, ,755 79,306 7,634j 8 6, ,550: 79, , , i Första stadsdelen... 3,004 5,922 9,035 7, ,869 Andra... 4,07 9, , Tredje... 2, ,525 0, , ,429 Fjerde,,... 3,383 3,955 7, S ,5 Femte , , ,968 Sjette ' Sjunde...,48.6 2, , ,437 Åttonde ' ' Nionde , ,5 Villor och holmar...,797 2,837,979 5, ,793 2,828,96 7 Summa 8,567 3,397 37,99 82, ,69 8,388 30,654 36,509 Första stadsdelen... Andra... Tredje... Fjerde... Femte... Sjetto...»Sjunde... j Åttonde... ; Nionde... Villor och holmar... 3,047 4,2 2, ,2 92, ,85 5, ,356 4,370 2,4 793, , , ,885 56,83 2,44 7,82 9, , ,785 6, , ,86 2,94 3,549,775 87, , , ,058 2,4 778, ,770 Å r 9,474 6,53 5, , , ,72 2, , Summa 9,477 3,236,883 87, ,744,067 3,309 8,990 29,492 39,86 \ tillä,: Uppgifter från Drätselkontoret. >) Tilll vonimer af Pröfningsnämndon åsatta 37 skattören ,88 9, ,926 4, ,63 5,778 7,009 IS.493 0,078 3,95 6, , ,63 5, ,, ,7 30 4, , 45,4S8 74,076 2, ,225 64, , ,75 47, ,222 7, J , , , , , ,54 02' 24, , ,269,79 8, , ,82 902, , , ,434 6,768 2,302, ,829 84, (i<; ,759 8,5 2, , ,72 :;<I , , , S()() ;>:' 38 27,238 4,202 4,367, , , ,74 7, , ^ IV 2,52 2,52 23, , :;,:;77 :;:» , ,02;. :;i 696 '696 7, , ,497 ;; 9,764, ,9 64 9, ,874 5,874 63, , S <;:;.:; 7.v* ,569 83,927 7,938 6, , , , :;o o i IIOjIII.I /

5 29* Kortsiil tning. Stadsdel Första stadsdelen... Andra... Tredje... Fjerde *... Femte... Sjette... Sjunde... Åttonde... Nionde... Villor och holmar... Af Taxeringsnämnden påförda skattören A» C/2 OQ" 2,879 4,23 2,228 3,554, , ,757 Ö se: I 5' aq 4,48 9,005 4,632 3,7 2, , ,288 S Ö»-B y p c? ^ P ^ _ c: Q CC <-t 0,353 6,476 8,39 7,0 3, ,833 5,352,930 G 3 go 7,066 9, 4,833 3,765 8,25 2,030 4, ,026 7,473 A f går af Pröfningsnämnden nedsatta ärenden g? c? p- l-b OF Ö p: 5' OQ A I L w 3 P Cn CJT O 2,830 4,00 2,73 3,42, , ,706 Äterståendn g? B 3" ÖQ 4,30 8,653 4, , p B c? p h- & I < _ c: A O g, B ct eo. r 9,942 6,37 7,970 7, 3, , ,24,9 Summa 8,74 3,028 43,85 90,029 58,264,499 3,354 8,68 29,764 42,352 Första stadsdelen... 2, , , ,505 Andra... 3,967 9,463 6, , , Tredje... 2, , ,066 5,49 Fjerde... 3,43 3,263 8,030 3, ,328 3,0 7,86 Femte..., ,79 8, , Sjette , ' Sjunde ,674 4, Åttonde Niondo ,73, ,30 Tionde jemte 43 villor och holmar..,728 3,68 2,8 6, ,096 2,926 2,24 57 Summa 8,226 30,693 j,97 86, , ,98 7,845 28,04,059 Första stadsdelen... 2,789 4,30 9,399 5, ,07 9,329 Andra.... 4,089 9,89 6,683 20, Tredje... 2, ,743 2, , ,558 Fjerde... 3,425 2, ,392 2,882 7,563 Femte ,76 4^ ,,88 3,48 4,443 Sjette , Sjundo...,089,275 3,045 5, ,238 2,976 Åttonde Niondo ,393, S,304 Tionde jemte 89 villor och holmar..,6 2,986 2,065 6, ,985 Summa 8,75 29,746 4,650j 86, , ,58S 8,330 28,358,833 Första stadsdelen... 2,796 2,3 9,88 24, ,783 2,50 9,62 Andra.... 4,2.57 7,676 22; , ,5 Tredje.... 2,420 5,027 7,726 4, '998 2,tt ,945 Fjerdo.... 3, , ,87 Femte...., , ,00! Sjette , Sjunde...., , ,028 2,042 : 3,73 i Åttonde ' Nionde ,535 2, ,520 Tionde jemte 5 villor ooli holmar ,487 2,485 7, ,937 3,39 2, Summa 9,507 42,8 47,655) 05,654 34,70 ' 2,257 3,73 9,93 i 4,238 i 45,398 Å A A r r r skattören u i i 00 p ^ o CD ci- G CD CD & B-> privilegierade Summa o- p p< > uq CD 3 go 3*e CD' c^ 3'. P ^ O CK? ö T CD g.! CD i , ^ ,79, ,877 7, ,2 3,55 7, , ,47 Uttaxeradt belopp r/j g- P^cro Q po a ' fd O p ^ «3 gf a.3. o o S p & P' 2 p c-t- >-t C: p s & o & aq «S &H. P CD sr U2 P H o C-h c: CD Cr CD c-t- STrif. Ju. % ftnfi \yu. Triif. yii J/n/ \yu. STnf yii. 2, , ,092 5, , , , , , ,248 93,463 78,963 06, ^878 9,050 25,558 97, w. P 224,9 252,5 93,70 79,674 07, ,34 9, , ,42 86,675 9, ,257 62,62,457 32,79, , ,8, ,484 7,846 2, ,25,52 4, ,76 5,729 8,257 2, ,283,52 4, ,725 3,43.224, , ,58 258,767 78, ,7 50 2,924 58,84 8, , , , ,049 2, ,598 25, ,962 39, , , , , , , ,082 6,082 88,89 88,89 88, ,05 82,024 7, ,906 07,75,239 50,88, , ,9, g > 9 5! , ,000, , ,796,9 3,074 9,064,63 4,944 65,84 2, , , , , 8,34 26,000 22,834-69,26 8,60 26, S 277, , , , ,26 8,60 26, ,395 62,695 83,628 27,58 23,052 69, , ,582 78, , ,95 83,787 6,2 08 5,346 0,,80,72, , , , ,56 4,96 0,046,866 5, ,24 24,32 2,732 3,765 4, ,866 5, ,39 3,50 3,430 2,286, , , ,359 65,444 73,9 22,56 22,765 7,6 7,686 25, , , , , , ,855 7,686 26, , 67,974 75,433 23,5 22,984 72,25 7,694 26,087 7,53 7,53 87,266 87, ,308, ,623 0,923, ,554 46,227,0,242, , ,245,

6 30* Tab. JY:o 05. Helsingfors stadskassas inkom Inkomster: Räntor 23,559 09,5 4 54, , Tomtlösen 24,89 856, , ,7 99 Stadens fasta egendom 7, , , ,9S8 29 Tom tören,795 56,900,90 72 Inkomstgifvande rättigheter , , , ,943 Diverse och inkomster utom budget 43, , , , Ersatt inkvartering 244, , , ,56 90 Statsbidrag 45, , , ,372 5 Vattenledning 83, , , , Uttaxering 677, , , , Lån 633, ) 452, l ),449,270') Summa 2,853, ,8, ,55, ,7,63 07 Utgifter: Stadens skulder 2, , ,72 253, D:o embetsverk 69, , , ,796 7 Kommunalförvaltningen 44,094 75, , ,0 97 Gatubelysningen 78, , , 27 02,06 6 Brandverket 63, , , ,02 34 Polis- och fångvården 64, , , , Sundhets- och sjukvården... 38, , , ,24 69 Fattigvården 25,55 28, , ,829 2'-) Undervisningsväsendet 283, ,8 5 39, , Staden åliggande allmänna onera 250, , , ,77 24 Vattenledningen, , , , Saluhallen - 2, ,524 7 Stadens jordlägenheter Allmänna arbeten 748,446 38, ,95 87,324, ) Pensioner 4,5 0 4, , , Diverse 357, ) 5, ) 32, ,064 4 Summa 2,820, ,474, ,889,6 99 3,970, Källa: Ärliga revisionsberättelserna jemte uppgifter från Drätselkontoret. *) Förskotterade utgifter, bestämda att täckas genom framdeles upptagande lån. 2 ) Deraf för kaj arbeten med Fmk 249,0:. 4 ) Incl. inlösen af Brunnsparken med Fmk 287,000:. 5 ) Deraf 887 års stadsplan Fmk 272,288: 30. c ) 892 års obligationslån. 7 ) Ingår hamnbyggnadsarboton. å lånet för Maria sjukhusets byggnader m. m. Fmk 76,670:.

7 3* ster och utgifter under åren , ,8 5, , , , , ,73 2 2,332 39, , , , , , , , ,82, 4 2, , ,24 95 ' 2, , , , , , ,337 75, , , ,8 03 7, , , , , , , , , , ,8 24, , , , , , , , , , , , ,05 94,76,428 70,88,68 26,72, ,300') fi ),438,630 s ) 904, ,000 2,82, ,062, ,86, ,544, ,562, ,729, , , , , , , , , , , , ,934 7, , , , , 37 79,3 39 2, ,477 65, ,293 46,73 52, 25 83, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,99 22, , , , , , , , , , , ,03 3 5, , , , , , ,33 05,87, ),074,34,27, , , , ,755 4, , , , ,647 28, ,69 28, , ,473, ,420, ,89,9 55 4,339, ,63, ,447, arbetsinrättningen Fmk 22,694:66. o 3 ) Deribland byggnad for brandverket med Fmk 294,000: samt ibland Qför inlösen af f. d. Lagus'ska gården Fmk 32,000: samt för regleringsarbeten till genomförande 8 ) A 892 års obligationslån Fmk 86,9: ; å lånen för inköp af Gumtäckt Fmk 500,000: ; samt 22

8 32* Tab. N:o 06. Antalet betalande skattören, uttaxering per skattöre samt summa uttaxering åren A r Antal betalande Uttaxering per Summa skattören skattöre *) uttaxering , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79, , ,88, ,787 4,72,367 8 Medeltal uttaxering per skatture l ) åren Fmk :30. Källa: Uppgifter från Drätselkontoret. Afser oprivilegieradt skattöre. Tab. N:o 07. Helsingfors stads consoliderade gäld, enligt boksluten för åren År Obligationslån Andra lån Summa 884 3,90,350 _ 73, ,363, ,,300 58, ,38, ,42, , ,285, ,06, ,4 33 3,234, ,067, , ,92, ,028, , ,30, ,983, , ,870, ,939, ,087, ,027, ,383,6 58, ,447, ,304,900 43, ,348, ,234,900,77, ,42, ,,0,, ,223, ,035, ,000 7,585,300 Källa: De årliga revisionsberättelserna.

9 Tab. W:o 08. Helsingfors stads utgifter och. inkomster år 896, jemförda med faststäld stat Utgifter: I. Stadens skulder. A lånet för stadens reglering, amortering... A lånet för chansséerna, ranta amortering A lånet för folkskolehuset vid Annegatan, ränta amortering A chausséeobligationorna, ränta amortering A vattenlodningslånet af år 876, ränta amortering q o A nybyggnads- och regleringslånet af år 882, ränta amortering A obligationslånet af år 892, ränta amortering provisioner & kursdifferenser A lån för inköp af Gumtäckt, ränta A lån för rådhusannexet och kommunala sjukhuset, ränta amortering A kassakreditiv, provision och ränta Anslag enligt stat 4, , , 6, , , ,750 30, ,000 Kostnad enligt böckerna ' ^000 67, ,300 54,798 39, , ,750 30,000 50,000 3,78 97 Anslaget öfverskridet Besparing å anslaget II. Stadens embetsverk. Magistratens och Rådstufvurättens atlöningar... Renskrifning af protokoll i hemstälda mål samt åt aktörerna Expenser 85,825,700 0,500 79, ,968, III. Kommunalförvaltningen. Stadsfullmäktiges kansli Drätselkammaren, atlöningar. expenser Drätselkontoret, aliöningar arvode för debetsedel distribuering tryckning af talonger till 876 års obligationslån expenser. Trafikkontoret, atlöningar.... arvode för erhållande af dagliga uppgifter från tullkammaren mätarearvoden hyra för konfiskationsmagasin expenser Hamnkontoret, aliöningar ångslupsloga för inspektionsresor expenser 3yggnadskontorct, atlöningar extra ingeniör och ritarebiträden skogsvaktbiträden och skogskultur material och handtlangaredagsverken vid mätningar. expenser Transport,0 23,300 7,000 3, / , ' ,070 4,000 2, ,033 3, ,79 9,96 500,354 4,03 28, ,889 4, , , , '28 } , ,433 46

10 34* 'Fortsättning. Anslag en Kostnad en- Anslaget Besparing å ligt stat ligt böckerna öfvorskridet anslaget IV. Gatubelysningen. Transport 904,020 i 3 899,537 i 23 8,949: 38 3, Gasbelysningen ' ; 34 -,68 20 Petroleumbelvsningen 47, , Elektrisk belysning 7, , V. Brandverket. Aflöningar och andra förmåner , Brandstallet , Eldning och belysning 6, Redskap och inventarier , Anslag åt Frivilliga brandkåren 5,000 5,000 VI. Polisinrättningen. Aflöningar 78,20 77, Polisstallet Diverse 27,350 26, VII. Sundhets- och Sjukvården. Läkarepersonal , ^ Maria sjukhuset, icke epidemiska afdolningen... 20,820 26, , epidemiafdelningen,7 3, , ekonomiafdelningen 55, , Kolerabaracker Underhåll af en poliklinik 6, Helsopolisen 0, Undersökningsstation för lifsmodel , Dcsinfektionsinrättningen,700, VIII. Fattigvården. Fattigvårdsstyrelsen Fattiggården och dårvårdsanstalten å Stengård , , Arbetsinrättningen ,95 88 Understöd, ständiga , tillfälliga ll270 05, ^000 - li J50 7,750 7 Kostnad för sinnesrubbade personer intagna i dårvårdsanstalt 2, ,237 Läkemedel 8,000 0, , Diverse 7,000 6, IX. Undervisningsväsendet. Navigationsskolan 2, Realskolan 6,25 5,03 9,02 09 Handtverksskolorna 22,47 2, Handelsinstitutet i 4, Skolan för andesvaga barn 4,500 3^900 0 Transport,843,936 3o,842, \ 35,795 6ö 37,685 l2

11 35* 'Fortsättning. Anslag en- Kostnad en- Anslaget Besparing å ligt stat ligt böckerna öfverskridet anslaget i TransDort,843, , i 37,685 2 Folkskolorna, aflöningar , hyror 26, undervisningsmateriel 7, material för handarbeten 4,700 3,432 23, ny skolmöbel och reparation af gammal , ved och vedhuggning 5,500 2,7 09 2,759 9 belysning , , beklädnadshjelp ,692 8 renhållning 8,700 8, expenser 2,000, underhålls och reparationskostnader för gårdar och lokaler 0,500,923 75, bidrag till folkskollärarepersonalens pensionering.. 5, ,3 22, Folkbibliotek och läsesal i Sörnäs 7,790 7,790 X. Staden åliggande allmänna onera. Skjutshållning 2, Kronoutlagor ' Inkvartering 225,73 204, ,2 3 Inkvarteringsnämnden 7,200 7,200. XI. Vattenledningen. Förvaltning och drift. Aflöningar 20, , Driftkostnad för pumpverket 6,000 7,068 59, D:o för filtrerna 0, Aflåsning och kontroll af vattenmätare 6, Mätningar och undersökningar för utvidgningar.,500 -, Brandförsäkringspremier och utskylder till Helsinge kommun,700, Arrende för skyddsområde invid Vanda å Resemedel 0 0 Expenser 2,000 2, Kostnader för distribuering och indrifning af debetsedlar och räkningar Kostnader för privata anslutningar och uppsättgar af vattenmätare , , Hyra för verkstadslokal ^322, Underhåll och remont. Romont och underhåll af vattenledningens byggnader, hägnader, dammar, maskiner och rörnät 8, Reparation och justering af vattenmätare,500 2, Uppförande af en vattenledningsverkstad jämte magasin 36,000 36, Transport 2,700,684 6s 2,688, ,8 ; se 87,392) 7

12 36* 'Fortsättning. Anslag en.! Kostnad en- Anslaget Besparing å ligt stat igt böckerna öfverskridet anslaget Utsträckning af rörnätet samt inköp af vatten m citar e. Transport 2,700,684 ( 38 2,688,70 ( )7 75,8 l 56 87,392 7 Vattenledning under fjerde linien å Berghäll mellan Ö. Ckausséen och Porthansgatan... 7,300 7,300 Vattenledning under Castrénsgatan mellan I och II linien å Berghäll 2,0 2.0 Vattenledning till Observatoriiborgen 2,00 2,00 Inköp af vattenmätare 5,000 3,399 48,0 52 Diverse mindre arbeten. Nya damluckor i vattenrännan för pumpverket i Gammelstaden 2,200 2, Skyddsåtgärder emot öfversvämning af vattonled- ningens byggnader i G ammelstaden,500, XII. Saluhallen. Upp synings man, aflöning,350,350 Belysning ,069 Renhållning, m. m, XIII. Stadens jordlägenheter. Gmntäckt, förvaltningskostnader m. m Mej lans, utskylder m. m XIV. Allmänna arbeten. l:o. Byggnader och lägenheter. oj Kem ont och underhåll. Diverse reparationer 7,000-24, , b) Nybyggnader. Inköp af Barnhemmet samt förändring af linsets inredning 0,495 90, , I Obsorvationspaviljong vid Maria sjukhuset ,0 25, Byggnadsförändring äfvensom nybyggnad å norra brandverkshuset Ny stormvarningssignal å Observatoriibergen. c Nytt afträde invid formansstationen norrom Åbo kasern : 7 Nytt redskaps- och vagnsskjul å Maria sjukhusets tomt '7 2:o. Gator och allmänna platser. iij Rcmont och underhåll. Stensättning med nubbsten i asfalt utaf delar af Salutorgot 20,00C ) 9,44 [2 85c ) 7 Diverse reparationer 9,00C > -,884 [ 3 2,88' iu j Transport 2,953,38o 5É 2,958,27c 4 J 97,02 3i > 92, m ) 4

13 37* 'Fortsättning. Anslag en- Kostnad en- Anslaget Besparing å ligt stat ligt böckerna öfverskridet anslaget b) Ny läggning. Transport 2,953,3 58 2,958,273j47 97, ,9 43 Makadamisering af stadens andel af Sandviks Norra kajen midtemot tomterna N:o och 3,350 2,697 66, c) Regleringsarbeten. Planering af Kanalgatan från Ankargatan söderut 5,000 5, Planering af Hamngatan 2.375, Planering af Skepparebrinken till sin half va bredd L Planering af Aspnäsgatan mellan Östra chausséen och Dalgatan 4,000 2,950 3, :o. Kanaler och cifloppsdiken. a) R e m o n t och underhåll. Kompletteringsarbeten 2,000, Diverse underhåll 9,000 0,270 22, b) Nyanläggningar. i Kanal från l:sta linien å Berghäll genom Djur- gårdsvillan N:o 4 till Tölöviken 7,300 7, Kanal längs Castrénsgatan mellan :sta och 2:dra linierna Kanal under fjerde linien å Berghäll mellan 0. Chausséen och Porthansgatan, halfva kostnaden 2,550 3,586 53, :o. Vägar. a) Re mon t och underhåll. Diverse reparationer och renhållning 0,000 2, , b) Regleringsarbeten. Planering till 6 meters bredd af Castrénsgatan mellan l:sta och 2:dra linierna 5,0 6, Planering af 4:de linien mellan Chausséen och Porthansgatan 30,350 3, ,452 Planering af 3:dje linien mellan Porthansgatan och Ö. Chausséen 3,000,86 45 _,38 55 Fullbordandet af planeringen utaf 2:dra linien mellan Castréns- och Wallinsgatorna 2, , Planering af Lönnrotsgatan mellan 3:dje och 4:de linierna. 7,700 4, i 3, :o. Chans séer. Remont och underhåll. Chausséerna i Brunnsparken Diverse underhåll och renhållning 5,000 25, ,033 2 Transport 3.064, ,079, , , 2

14 38* 'Fortsättning. Anslag enligt stat Kostnad enligt böckerna Anslaget öfvorskridet Besparing å anslaget Transport 3,064, , , :0. Hamnar. a) Bemont och underhåll. Remont af 3 st. mudderpråmar Nedfartsbroar till isarne jemte stängsel vid kajerna Muddring i Sörnäs hamn Ombyggnad af Packhuskajen i Norra hamnen.. Remont af ballastkajen i Sörnäs... Diverse reparationer 8,000 2,000 5,000 0,000 3,470 7,000 7,697, , ,572 b) N y a n ä g g n i n g. Öfverbyggd klappbrygga invid Broholmen 2,0 2, :o. Planteringar. flj Remont och underhåll. Underhåll af planteringar och trädskolor Underhåll och hägnader.., Ombyggnad af Kajsaniemi parks staket mot Trädgårdsgatan ,0 4,349,926 5, ,889 6 b) Nyanläggningar. Observatoriibergens planering Planterings- och planeringsarbeten i Brunnsparken D:o i Kajsaniemi Jordfyllning till Henriksesplanaden Inköp af soifor Inköp af träd och buskar ^000 5, ,447 4,923 4, , :0. Renhållningsväsendet. Remont och underhåll. Underhåll af afstjelpningsplatser och bryggor... Vakters aflöning Latriner och pissoirer, renhållning Renhållning af stadens allmänna platser och gatuandelar Rengöring af hamnar och kajer Bevattning af stadens centrala gator, Parkgatan och chausséerna i Brunnsparken jemte östra och vestra chausséerna 2,0 4,500 0,000 32,000,500 6,500 2,58 3,97 0, '564 9, ,479 3,05 9: o. Arbetsredskap. Diverse inköp och remont 5,000 5, :o. Diverse. Underhåll af klappbryggor, vedmått, lyktstolpar m. m. samt oförutsedda utgifter Transport 6,000 6, ,253, ,285, ,779)7 04,058 0

15 39* Fortsättning. Anslag enligt stat Kostnad enligt böckerna Anslaget öfverskridet Besparing å anslaget Transport 3,285,726 36,779 XV. Pensioner 4,6 4,6 XVI. Diverse. Taxerings- och pröfningsnämnden, sokreterarearvode expenser Revision af stadens räkenskaper Eldnings- och lysningsämnen Anslag för signalering af middagstimmen Stonnvarningstelegram Brandstodsafgifter Anslag åt mantalsskrifvaren D:o åt byggnadsinspektör Arvode åt en elektrotekniker D:o åt fiskeritillsyningsmän D:o åt uppsyningsman vid varaskjulet Bidrag till länefängelsets ombyggnad Utskrifning af vallängden jemte register Anslag till juridiskt biträde åt obemedlade.... Anslag till fängelseföreningens skyddshärberge.. Inventarier till särskilda stadens hus, remont och komplettering Telefonafgifter ; Afkortning och restitution å uttaxerade medel och andra inkomster 2,000,0 4,00 4, , ,000 2, ,000 4,500,000 2,000,358 4,00 7, , ,0 0 69,200 0, ' ,29 35, , För oförutsedda behof enligt Stadsfullmäktiges bestämmande: II. Stadens embetsverk. Anslag till vikariatsarvode för justitierådmanstjensten vid Magistraten 900: 900 VI. Polisinrättningen. Anslag till aflönande af två extra poliskonstaplar för lönnkrögeriets stäfjande.,300:,300 VII. Sundhets- och sjukvården. Anslag för en extra tillsyningsman vid helsopolisen,66 Anslag för tillskottsarvode åt läkaren vid fattiggården 350 Anslag för inrättande af en köttkontrollstation 2,075 Anslag för sjukvård åt tyfuspatienter i kolerabarackerna 4,000 Tillskottsanslag för Helsovårdsnämndens expenser Transport 0, ,075, ,386, ,2,998 85, ,

16 * 'Fortsättning. Anslag enligt stat Kostnad enligt böckerna Anslaget öfverskridet Besparing å anslaget Transport 0,29:67 3,386, ,2, ,00 90 IV. Undervisningsväsendet. Anslag för utvidgning af lägre handtverksskolorna,594: Tillskottsanslag åt lägre handtverksskolorna 3,530: - Anslag för aftonskola i Hermanstad.. 0: Anslag för inventering af folkbibliotekets bokförråd : Anslag för inköp af möbler till folkskolorna, 3,000:,594 3, ,000 XI. Vattenledningen. Anslag för uppställande af tvenne vattenposter i Hermanstad 700: 700 XIV. Allmänna arbeten. Anslag för afloppskanal under fjerde linien å Berghäll 2,550: 2,550 XV. Pensioner. Anslag till pension åt förre Realskolovaktmästaren F. V. Lindqvist.. 00: 00 XVI. Diverse. Anslag för inlösen af ett område af tomten N:o vid Bergmansgatan i kvarteret N:o 00 a 3,500 Anslag för utarbetande och tryckning af fullständig stadsplan,0 Anslag till Helsingfors simsällskap... : Anslag för vakansbesparing till Civilstatens enke- och pupillkassa.. 266: 67 Anslag för kostnader i anledning af Deras Kejserl Majestäters kröning.4,377 Anslag för projekt till Senatstorgets förskönande ' 3,376:78 9mf 46,326: 20,000 3,500, ,377 3,376 6, Utgifter ej i staten observerade. Uppförande af ny riobyggnad å Grejus hemman K. Gr. Sivenius Gården N:o 3 vid Soiiegatan Fattigvårdens ekonomiebyggnads tillbyggnad... Saldo från år 895 Saldo till år 897 Summa 3,426, , ,502, ,200 5,

17 4* 'Fortsättning. Beräknad inkomst enligt Inkomst enligt böckerna stat Brist Öfverskott Disponibel behållning Inkomster: I. Räntor. A cliausséeobligationor A tomtlösen Å donationsfonder Diverse räntor , '500,989 33, , II. Tomtlösen. Försäljning af tomter och amortering af köpeskillingen för försålda tomter III. Stadens fasta egendom. a) Räntor från donerade hemman , , ,099 53,0 -, b) Stadens af hy sta område. Arrenden för byggnader och tomter samt utarrenderade mindre platser inom stadens plan.. Arrenden för jordlägenheter, villaområden och smärre platser utom stadens plan Arrenden från Brunnsparksområdet Hyra för försäljningsplatser å Salu- och Kaserntorgen Hyra för lokaler i Folkbibliotekskusot Hyra för bodar och diskar B yra för stånd i salnhallen Simhusafgifter Fiskevattcnsafgiftcr Hötägt Mulbetesafgiffcer Tillfälliga arrenden och planhyror 6, , ,300 4,000, ,000 5, , , , , , ES I I! i 4, c) Stadens jordlägenheter. Forsby, arrende Grej us, d:o Gumtäckt, d:o Mejlans, d:o.. D:o amortering å köpeskillingen för byggnader Reimars, arrende 4,00 2, , , , IV. Tomtören... V. Inkomstgifvande rättigheter. Tolag för till Helsingfors destinerade varor.... Tolag för till Helsingfors sjöledos inkomna varor, destinerade till uppstad Transport 2,200-2, '65 25,000, , ,000 9,80»56 4,80 i 56 79, , ,47 '48 208,9 75

18 42* 'Fortsättning. Beräknad inkomst enligt Inkomst enligt böckerna stat Brist Öfverskott Transport Trafikafgifter Mätningsafgifter Transitomagasinshyra Hamnafgifter Broafgifter Ballastafgifter Vägningsafgifter Afgifter af utländingar för försäljning af matvaror vid mast Auktionsprovision Biljard afgifter Bouppteckningsprocenter, stadens andel D:o stadens fattiges andel. Kollektmedel Diverse böter Arrende för Gainmelstadskvarnon Börsprovision 79, ,000 2, ,000 6, , '450 32,000 8, , ,27 372,367 2, ,746 0, ,956 3, ,693 2,652, , ,500 I 2, VI. Diverse Personel fattigafgift För sjukvård i Maria sjukhuset Inkomst från desinfektionsinrättningon Fattighjons o arbeten ^ Inkomst från arbetsinrättningen Jordafkastning från fattiggården Ersättning för underhåll af fattiga Elevers i folkskolan afgifter Elevers i folkskolan handarbeten Boklån Hundskatt.... Afgift från klosetterna Bidrag till brandverket af ryska Alexanders gymnasium Bidrag till underhåll af Riddarhusskvären... Bidrag till underhåll af planteringarne kring Ständerhuset Bidrag till gatubelysningen: af Finlands bank 275: af Ständerhuset 525: Ersatta inkvarteringskostnader 28,000 5, , ,500 9, ,73 28, , , , ,30 4, , VII. Statsbidrag. Till folkskolorna polisinrättningen gatubelysningen brand verket Stadens andel af bränvinsskatten 04,4 5, ,000 04,4 5, , VIII. Vattenledningen. För vattenförsäljning. Hyra för vattenmätaro Transport 235,000 8,000 2,086,54 J6 25,827 8,44 2,335, ,52425

19 43* 'Fortsättning. Beräknad inkomst enligt [nkomst enligt böckerna stat Brist Öfverskott Transport Afgifter från hästhoarne Förhöjning vid sentida betalning af vattenkonsumtionsafgifter Ersättning för verkstälda anslutningar m. m.... 2,086, , , ,827 39, , ,827 IX. Lån. a) Å 892 års obligationslån anvisadt: För uppförande af verkstad och magasin för vattenledningen För vattenledningens utsträckning 36,000 2,000 36, b) Lån på kortare återbetalningstiå än två år. För inköp af Barnhemmet och inredning af det samma 00,000 00,000 X. Uttaxering. Kommunala utskylder,67, , Inkomster ej i staten observerade: Praeskriberade kuponger Priset för försålda afstjelpningspråmar, m. m... Lyftkransafgifter.... Bidrag till underhåll af planteringarno kring Ateneum Tull- och källarfrihets ersättning Summa Smfi 4 6, ,426, ,729, , C ' ,22 8

20 44* Sammandrag af Helsingfors stads utgifter och inkomster år 896. H n f v ii d t i t e Enligt stat Enligt böckerna Utgifter. Sal do från år 895 I. Stadens skulder II. Stadens embetsverk III. Kommunalförvaltningen IV. Gatubetysningen V. Brandverket VI. Polisinrättningen VII. Sundhets- och sjukvården VIII. Fattigvården IX. Undervisningsväsendet X. Staden åliggande allmänna onera XI. Vattenledningen XII. Saluhallen XIII. Stadens jordlägenheter XIV. Allmänna arbeten XV. Pensioner XVI. Diverse Utgifter ej observerade i staten Behållning till år 897 Summa Smf. 53,772 98, ,88i 3, , ^46 7,050 6,700 57,870 4, ,426, Inkomster. T. Räntor II. Tomtlösen III. Stadens fasta egendom IV. Tom tören V. Inkomstgifvande rättigheter VI. Diverse VII. Statsbidrag VIII. Vattenledningen IX. Lån X. Uttaxering Inkomster ej observerade i staten Summa $mf 55, , ,828 2, , ,06 248, ,000,67,358 3,426, Källa: Drätselkontorets berättelse öfver stadens bokslut.

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID,

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID, BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 895 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID, ÅTTONDE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS 896. TRYCKERI INNEHÅLL. Årsberättelse. I. II. III.

Läs mer

Helsingfors StaflsfnlMffige 1886.

Helsingfors StaflsfnlMffige 1886. N:o 1. Helsingfors StaflsfnlMffige 1886. Förteckning öfver hos Stadsfullmäktige diariiförda, den 31 December 1885, oafgjorda ärenden. Tiden, då ärendet inkom. Ärendets beskaffenhet. På hvad ärendet beror.

Läs mer

Tab. N:o 21. Helsingfors stads kyrkskrifna folkmängd för hvart femte eller tionde år från 1810 1895 samt för åren 1896, 1897, 1898 och 1899.

Tab. N:o 21. Helsingfors stads kyrkskrifna folkmängd för hvart femte eller tionde år från 1810 1895 samt för åren 1896, 1897, 1898 och 1899. 34* Tab. N:o. Helsingfors stads kyrkskrifna folkmängd för hvart femte eller tionde år från 80 89 samt för åren 896, 897, 898 och 899. Antal M ä n % af hela folkmängden Antal Kvinnor % af hela folkmängden

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. ST. Prop. N:o 22. Finlands Landtdags u n - derdånigasvar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel till de bekof, för hvilkas bestridande de ordinarie statsinkomsterna

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Arbetsuppgifter, beslutanderätt och funktioner för Drätselkammaren

Arbetsuppgifter, beslutanderätt och funktioner för Drätselkammaren Arbetsuppgifter, beslutanderätt och funktioner för Drätselkammaren DRÄTSEL = FINANSFÖRVALTNING Reglemente för drätselkammaren finns i stadsstyrelsen A 1: 1 Drätselkammaren utsågs av stadsfullmäktige. 7

Läs mer

De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. Vanhain Koti Tampereella ry. 1898-1998

De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. Vanhain Koti Tampereella ry. 1898-1998 De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. Vanhain Koti Tampereella ry. 1898-1998 Johanna Wassholm FÖRORD De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. - Vanhain Koti Tampereella r.y. har verkat i ett helt sekel. Inför Hemmets

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1928 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1929 STATSRÅDETS TRYCKERI Den ekonom iska utvecklingen är 1928. A llm änna d ra s... L an tb ru k et... In d u

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 20. Finlands Landtdags underd å n i g a svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående kommunikationsfonden. Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Finlands Landtdags Bankfu11mäktiges BERÄTTELSE. för är 1912. Landtdagens Bankutskott. H ELS IN G FO R S 1913. Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri.

Finlands Landtdags Bankfu11mäktiges BERÄTTELSE. för är 1912. Landtdagens Bankutskott. H ELS IN G FO R S 1913. Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri. Finlands Landtdags Bankfu11mäktiges BERÄTTELSE för är 1912 tm Landtdagens Bankutsktt. H ELS IN G F R S 1913. Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri. I Pä det eknmiska mrädet har under 1912 i allmänhet rädt ett

Läs mer

för år P0t0k0II 0h Handlingar Stadsfullmäktiges lylöludal

för år P0t0k0II 0h Handlingar Stadsfullmäktiges lylöludal 1938 för år P0t0k0II 0h Handlingar Stadsfullmäktiges lylöludal SAKREGISTER till Mölndals Stadsfullmäktiges Handlingar och Protokoll år 1938 Anm.: P = Stadsfullmäktiges Protokoll. II = Hand ingar. AL. P,

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 173: X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelse för året är, med undantag af tvenne längre

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1959 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT H ELSIN GFORS 1960 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1959 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT H ELSIN GFORS 1960 INNEHÅLL

Läs mer

Nya reglerna om ROT-avdrag och hushållstjänster. Nyheter från Björn Lundén Information AB juni 2009

Nya reglerna om ROT-avdrag och hushållstjänster. Nyheter från Björn Lundén Information AB juni 2009 Rot & RUT Nya reglerna om ROT-avdrag och hushållstjänster September 2007 Nyheter från Björn Lundén Information AB juni 2009 Den senaste tiden har vi fått väldigt många frågor från hantverkarföretag och

Läs mer

ADOLF GRAPES SJUKHEM OCH STIFTELSEN ADOLF GRAPES MINNE

ADOLF GRAPES SJUKHEM OCH STIFTELSEN ADOLF GRAPES MINNE ADOLF GRAPES SJUKHEM OCH STIFTELSEN ADOLF GRAPES MINNE Bakgrund Gävle var under 1800-talet och fram till i vart fall tiden för första världskriget en stad där mycket av den sociala verksamheten ombesörjdes

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde 112) 2013-12-11 KALLELSE JILL ROOS OIREKT: 0224-74 70 52 LEDNINGSUTSKOTTET Kallelse till sammanträde Organ Ledningsutskottet Plats Gustav Adolfsalen Tid Tisdagen den 17 december 2013, kl 13.30 1 Förbundet

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNKONCERN

ÅSTORPS KOMMUNKONCERN ÅSTORPS KOMMUNKONCERN Gyllenbielkeska hospitalet i Kvidinge (mer information på bladets baksida). Foto: Mats Peterson ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 Gyllenbielkeska Hospitalet Tack vare en karolins

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

RIKSDAGENS BANKUTSKOTT

RIKSDAGENS BANKUTSKOTT RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1929 T IL L RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1930 STATSRÅDETS TRYCKERI I n n e h å l l : Sid. Dt ii vlconomiska utvecklingen är 19S9. Allmänna drag'... Lantbruket...

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Årgångarna 1860-1892 offentliggjorda i: Statistisk tidskrift / utgifven av Kongl. Statistiska centralbyrån.

INLEDNING TILL. Föregångare: Årgångarna 1860-1892 offentliggjorda i: Statistisk tidskrift / utgifven av Kongl. Statistiska centralbyrån. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Y, Sparbanksstatistik. 1, Sparbanker och folkbanker. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner,

Läs mer

Mariehamns Stad. Verksamhetsberättelse 2004. www.mariehamn.aland.fi

Mariehamns Stad. Verksamhetsberättelse 2004. www.mariehamn.aland.fi Mariehamns Stad Verksamhetsberättelse 2004 www.mariehamn.aland.fi Äldrerådet Tekniska verken inkl. elverket Mariehamns Stads verksamhetsberättelse 2004 Innehåll FÖRTROENDEVALDA stadsfullmäktige och stadsstyrelse

Läs mer

Pengar. träd. växer inte på. tips för den privata ekonomin

Pengar. träd. växer inte på. tips för den privata ekonomin Pengar växer inte på träd tips för den privata ekonomin euro sprungliga räkningens belopp 35,82 a påminnelsen, påminnelseavgift 5,05 ra påminnelsen, påminnelseavgift 5,05 brev från indrivningsbyrån - indrivningskostnader

Läs mer

LBS historia. Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23

LBS historia. Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23 LBS historia Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23 (första delen) 1941 bildades Ligna Båtsällskap och till 50-årsjubileet 1991 kommer i en serie artiklar i Medlemsnytt något av LBS historia

Läs mer

TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Denna informationsskrift är sammanställd av styrelsen för Tygelsjö Norra Samfällighetsförening. Syftet är att hålla medlemmarna informerade om allt som rör föreningens

Läs mer

f o t o t e t t i l u n d s t e n årsbok 2013

f o t o t e t t i l u n d s t e n årsbok 2013 f o t o t e t t i l u n d s t e n årsbok 2013 2 kommodorens ruta kommmodorens ruta 3 VI GÅR MOT SOMMAREN. Arbetet med båtarna har redan börjat, och vintern med hård kyla och snö har löpt fort undan för

Läs mer

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012 Fotografierna är tagna i Valdemarsviks kommun. Valdemarsviks kommun, Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012

Läs mer