Tab. JS:o 101. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade och uppburna afgifter under år 1896, jemförda med åren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tab. JS:o 101. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade och uppburna afgifter under år 1896, jemförda med åren 1888 1895."

Transkript

1 23* Tab. JS:o 0. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade och uppburna afgifter under år 896, jemförda med åren Debet- Tolag sedel- afgift Trafikafgift Mätningsafgift Transito- magasins- hyra Summa debiterade afgifter Summa uppburna afgifter p. Snif p. Siiif. n Snif n SJiif m Snif % Snif. ya Januari 8, , ,070 6 Februari j 7,3 24 2, ,88 45 Mars ,50 5, ' ,4 26 April... 2, , , Maj.... 6, , ,5 - Juni..., , ,76 3 Juli... 6, , , Augusti. - 0, , , September 7, , ,69 97 Oktober. - 20, , ,967 «2 November 6, , ,824 9 December 3, , ,3 22 Summa å 896, , , , ,729 Tö» 895, , , , , ,763 54» 894,07 2 3, , , , , , , ,655 62, ,336 7, , , , , ,32 84 y , , , , , ; 7, , , , , , , , , , , , , : 324, Källa: Trafikkontorets årsberättelser. IG

2 Tab. JS:o 02. Uppgift öfver trafiken åhvälfda afgifter i Helsingfors under åren Tolag /... 79, , , , 07 9, , , , ,439 70, Trafikafgift.... K... 23, , l ) 270, , , , , , , ,367 58: Mätningsafgift, , ,3 93 3, ,4 86 2, , ,69 4 2, ,369 86: 5 / Transitomagasinshyra..., f f Hamnafgiffc K.. 08, , , , , , ,437i i 7, , , Broafgift ^. 7, , , , , ,80 8 5, ,3 50 6, , Ballastafgift L / Summa 429, , , , , , ,40 3 3, , ,59 63 Källa: Helsingfors köpmannamötos tryckta tabeller öfver Helsingfors stads import ock export m. m. samt Trafik- och Hamnkontorets uppgifter. *) Ny taxa med nedsatta satser tillämpad hela detta år.

3 Tab. JS:o 03. Helsingfors Hamnkontors uppbörd under år 896, jemförd med den under åren A f g i f t e r Bro- Våg- Kokhus- Hanm- Närings- Marknads- Fiske- vattens- Ballast- Beviljadt afdrag Summa 9mf 9hif S7n_f. STtif. Smf S7nf. 3mf S7nf. 3Tnf Januari Februari... Mars April Maj Juni Juli Augusti September... Oktober November... December ,66 25,276 33,986 36,72 33,924 27,487 29,94 2,688 0, ,283,65,08,23,266, S ,733 6,759 7,836 7,257 8,50 6,557 7,090 4, ,043 20,46 28,34 3,793 27,302 22,665 24,970 9,790 0, Summa år 896 2, , , ,693 23, , , år 895 2, , , ,332 87, , ,893 2 år 894 2, , ,3 50 2,42 65, , ,03 32 år 893 2, ,2 7 5, ,470 77, , , år 892 2, ,65 7,80 8 3,30 57, , ,72 68 år 89 3, ,909 9,823 2, ,384, , , år 890 2, ,876 9,520 8,62 94,586, 8 30, , Källa: Uppgifter från Hamnkontoret.

4 r.>r>* Stadsdel Första stadsdelen... Andra... Tredje... Fjerde... Femte... Sjette... Sjunde... Åttonde... Nionde... Villor och holmar... Första stadsdelen... Andra... Tredje... Fjerde... Femte... Sjette... Sjunde... Ättonde... Nionde... Villor och holmar... Tcib. JV.o 04. Sammandrag af taxerings- och uppbördsläng- (till fyllande af behof- Af Taxeringsnämnden påförda skattören g? CD o 2, ,947 3,324, ,543 p: 5* aq ,695 4,202 2, , ,296 tj i-^ S3 g; o c: o B o ^ CD h "i 8,686 6,908 4,94 7,288 2, , ZP B so 5, , ,700, ,09 5,042 A fgår af Pröfningsnämnden nedsatta skattören g? o w Q P ct- CD OQ' ' CJQ l > 2 g.! ' UL B g p S 6 85 CD 2, ,946 3,296, ,502 Återstående g? 3' Ciq 4,575 7,62 3,649 4, , ,26 gd g g? go ' * gr I o tr! B & CD ^ A r I ,6 4,846 7,027 2,35 392,892 45,238,50 Summa 6,567 26,650 36,027 75, ,427 2,324 6,398 25,93 34, , ^ ,686 5,039 8,843 4,27 3,854 2,99 9, ,575 5,897 4,236 6, , ,202 5,00 5, , ,55 5,9 652,908 8, Summa 7,596 29,567 38,357 8, ,72 7,40 28,646 37, ,86, '645, ,678 4,9 8,337 4, ,667 Å A r 8,458 5,756 4,32 6,700 2, , ,200 5,005 r derna för kommunala utskylder m. m. för åren ven för ). skattören pr i v il e rach Q [3. CD" Summa CD goo III ^ P" Pj i-i. a* CD Ö i CIO I e \ CD P H-i. sr CD 4,7 5,9 9,756 2,884 5, ,6 6,874 4,857 CD p" 3 Oj C- p g» "Ö O K Uttaxeradt belopp ^ ' 920 D P t? 5.?5o C: p' CD ' g o 5 p CJQ 03 ^ t l c: P CD o i P w p H o c: CD ts P ö o CfQ* F CD ct- S S " eter? O CD CD >-i Oj CD CD fänf. 7ti. STnf P Smf yii. STnf 7ii 3mf p. SJj)f JU STnf. P- 5,49 6, ,228 5,556,339 3,6 6,903 4,857,976 2,30,748, ,049, ,656, ,252 55,964 95, , , , ,526 5, , , , ,6 28,7 54,027 3,068 35, ,50 47, U2 B p 47,664 69, 50 97, , , , , , ,43 20, ,072 72,776 8,208 j 6, , ,879 84, , i e ; 9 o , ,495 2,445 6, ' , ,684 2, , ,906 8,694,99 2,43 997, , ,3 66, ,450,2 5, , , , ,73 6,070 5, , , , ,395 5, ,478 9,028 86, ,755 79,306 7,634j 8 6, ,550: 79, , , i Första stadsdelen... 3,004 5,922 9,035 7, ,869 Andra... 4,07 9, , Tredje... 2, ,525 0, , ,429 Fjerde,,... 3,383 3,955 7, S ,5 Femte , , ,968 Sjette ' Sjunde...,48.6 2, , ,437 Åttonde ' ' Nionde , ,5 Villor och holmar...,797 2,837,979 5, ,793 2,828,96 7 Summa 8,567 3,397 37,99 82, ,69 8,388 30,654 36,509 Första stadsdelen... Andra... Tredje... Fjerde... Femte... Sjetto...»Sjunde... j Åttonde... ; Nionde... Villor och holmar... 3,047 4,2 2, ,2 92, ,85 5, ,356 4,370 2,4 793, , , ,885 56,83 2,44 7,82 9, , ,785 6, , ,86 2,94 3,549,775 87, , , ,058 2,4 778, ,770 Å r 9,474 6,53 5, , , ,72 2, , Summa 9,477 3,236,883 87, ,744,067 3,309 8,990 29,492 39,86 \ tillä,: Uppgifter från Drätselkontoret. >) Tilll vonimer af Pröfningsnämndon åsatta 37 skattören ,88 9, ,926 4, ,63 5,778 7,009 IS.493 0,078 3,95 6, , ,63 5, ,, ,7 30 4, , 45,4S8 74,076 2, ,225 64, , ,75 47, ,222 7, J , , , , , ,54 02' 24, , ,269,79 8, , ,82 902, , , ,434 6,768 2,302, ,829 84, (i<; ,759 8,5 2, , ,72 :;<I , , , S()() ;>:' 38 27,238 4,202 4,367, , , ,74 7, , ^ IV 2,52 2,52 23, , :;,:;77 :;:» , ,02;. :;i 696 '696 7, , ,497 ;; 9,764, ,9 64 9, ,874 5,874 63, , S <;:;.:; 7.v* ,569 83,927 7,938 6, , , , :;o o i IIOjIII.I /

5 29* Kortsiil tning. Stadsdel Första stadsdelen... Andra... Tredje... Fjerde *... Femte... Sjette... Sjunde... Åttonde... Nionde... Villor och holmar... Af Taxeringsnämnden påförda skattören A» C/2 OQ" 2,879 4,23 2,228 3,554, , ,757 Ö se: I 5' aq 4,48 9,005 4,632 3,7 2, , ,288 S Ö»-B y p c? ^ P ^ _ c: Q CC <-t 0,353 6,476 8,39 7,0 3, ,833 5,352,930 G 3 go 7,066 9, 4,833 3,765 8,25 2,030 4, ,026 7,473 A f går af Pröfningsnämnden nedsatta ärenden g? c? p- l-b OF Ö p: 5' OQ A I L w 3 P Cn CJT O 2,830 4,00 2,73 3,42, , ,706 Äterståendn g? B 3" ÖQ 4,30 8,653 4, , p B c? p h- & I < _ c: A O g, B ct eo. r 9,942 6,37 7,970 7, 3, , ,24,9 Summa 8,74 3,028 43,85 90,029 58,264,499 3,354 8,68 29,764 42,352 Första stadsdelen... 2, , , ,505 Andra... 3,967 9,463 6, , , Tredje... 2, , ,066 5,49 Fjerde... 3,43 3,263 8,030 3, ,328 3,0 7,86 Femte..., ,79 8, , Sjette , ' Sjunde ,674 4, Åttonde Niondo ,73, ,30 Tionde jemte 43 villor och holmar..,728 3,68 2,8 6, ,096 2,926 2,24 57 Summa 8,226 30,693 j,97 86, , ,98 7,845 28,04,059 Första stadsdelen... 2,789 4,30 9,399 5, ,07 9,329 Andra.... 4,089 9,89 6,683 20, Tredje... 2, ,743 2, , ,558 Fjerde... 3,425 2, ,392 2,882 7,563 Femte ,76 4^ ,,88 3,48 4,443 Sjette , Sjundo...,089,275 3,045 5, ,238 2,976 Åttonde Niondo ,393, S,304 Tionde jemte 89 villor och holmar..,6 2,986 2,065 6, ,985 Summa 8,75 29,746 4,650j 86, , ,58S 8,330 28,358,833 Första stadsdelen... 2,796 2,3 9,88 24, ,783 2,50 9,62 Andra.... 4,2.57 7,676 22; , ,5 Tredje.... 2,420 5,027 7,726 4, '998 2,tt ,945 Fjerdo.... 3, , ,87 Femte...., , ,00! Sjette , Sjunde...., , ,028 2,042 : 3,73 i Åttonde ' Nionde ,535 2, ,520 Tionde jemte 5 villor ooli holmar ,487 2,485 7, ,937 3,39 2, Summa 9,507 42,8 47,655) 05,654 34,70 ' 2,257 3,73 9,93 i 4,238 i 45,398 Å A A r r r skattören u i i 00 p ^ o CD ci- G CD CD & B-> privilegierade Summa o- p p< > uq CD 3 go 3*e CD' c^ 3'. P ^ O CK? ö T CD g.! CD i , ^ ,79, ,877 7, ,2 3,55 7, , ,47 Uttaxeradt belopp r/j g- P^cro Q po a ' fd O p ^ «3 gf a.3. o o S p & P' 2 p c-t- >-t C: p s & o & aq «S &H. P CD sr U2 P H o C-h c: CD Cr CD c-t- STrif. Ju. % ftnfi \yu. Triif. yii J/n/ \yu. STnf yii. 2, , ,092 5, , , , , , ,248 93,463 78,963 06, ^878 9,050 25,558 97, w. P 224,9 252,5 93,70 79,674 07, ,34 9, , ,42 86,675 9, ,257 62,62,457 32,79, , ,8, ,484 7,846 2, ,25,52 4, ,76 5,729 8,257 2, ,283,52 4, ,725 3,43.224, , ,58 258,767 78, ,7 50 2,924 58,84 8, , , , ,049 2, ,598 25, ,962 39, , , , , , , ,082 6,082 88,89 88,89 88, ,05 82,024 7, ,906 07,75,239 50,88, , ,9, g > 9 5! , ,000, , ,796,9 3,074 9,064,63 4,944 65,84 2, , , , , 8,34 26,000 22,834-69,26 8,60 26, S 277, , , , ,26 8,60 26, ,395 62,695 83,628 27,58 23,052 69, , ,582 78, , ,95 83,787 6,2 08 5,346 0,,80,72, , , , ,56 4,96 0,046,866 5, ,24 24,32 2,732 3,765 4, ,866 5, ,39 3,50 3,430 2,286, , , ,359 65,444 73,9 22,56 22,765 7,6 7,686 25, , , , , , ,855 7,686 26, , 67,974 75,433 23,5 22,984 72,25 7,694 26,087 7,53 7,53 87,266 87, ,308, ,623 0,923, ,554 46,227,0,242, , ,245,

6 30* Tab. JY:o 05. Helsingfors stadskassas inkom Inkomster: Räntor 23,559 09,5 4 54, , Tomtlösen 24,89 856, , ,7 99 Stadens fasta egendom 7, , , ,9S8 29 Tom tören,795 56,900,90 72 Inkomstgifvande rättigheter , , , ,943 Diverse och inkomster utom budget 43, , , , Ersatt inkvartering 244, , , ,56 90 Statsbidrag 45, , , ,372 5 Vattenledning 83, , , , Uttaxering 677, , , , Lån 633, ) 452, l ),449,270') Summa 2,853, ,8, ,55, ,7,63 07 Utgifter: Stadens skulder 2, , ,72 253, D:o embetsverk 69, , , ,796 7 Kommunalförvaltningen 44,094 75, , ,0 97 Gatubelysningen 78, , , 27 02,06 6 Brandverket 63, , , ,02 34 Polis- och fångvården 64, , , , Sundhets- och sjukvården... 38, , , ,24 69 Fattigvården 25,55 28, , ,829 2'-) Undervisningsväsendet 283, ,8 5 39, , Staden åliggande allmänna onera 250, , , ,77 24 Vattenledningen, , , , Saluhallen - 2, ,524 7 Stadens jordlägenheter Allmänna arbeten 748,446 38, ,95 87,324, ) Pensioner 4,5 0 4, , , Diverse 357, ) 5, ) 32, ,064 4 Summa 2,820, ,474, ,889,6 99 3,970, Källa: Ärliga revisionsberättelserna jemte uppgifter från Drätselkontoret. *) Förskotterade utgifter, bestämda att täckas genom framdeles upptagande lån. 2 ) Deraf för kaj arbeten med Fmk 249,0:. 4 ) Incl. inlösen af Brunnsparken med Fmk 287,000:. 5 ) Deraf 887 års stadsplan Fmk 272,288: 30. c ) 892 års obligationslån. 7 ) Ingår hamnbyggnadsarboton. å lånet för Maria sjukhusets byggnader m. m. Fmk 76,670:.

7 3* ster och utgifter under åren , ,8 5, , , , , ,73 2 2,332 39, , , , , , , , ,82, 4 2, , ,24 95 ' 2, , , , , , ,337 75, , , ,8 03 7, , , , , , , , , , ,8 24, , , , , , , , , , , , ,05 94,76,428 70,88,68 26,72, ,300') fi ),438,630 s ) 904, ,000 2,82, ,062, ,86, ,544, ,562, ,729, , , , , , , , , , , , ,934 7, , , , , 37 79,3 39 2, ,477 65, ,293 46,73 52, 25 83, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,99 22, , , , , , , , , , , ,03 3 5, , , , , , ,33 05,87, ),074,34,27, , , , ,755 4, , , , ,647 28, ,69 28, , ,473, ,420, ,89,9 55 4,339, ,63, ,447, arbetsinrättningen Fmk 22,694:66. o 3 ) Deribland byggnad for brandverket med Fmk 294,000: samt ibland Qför inlösen af f. d. Lagus'ska gården Fmk 32,000: samt för regleringsarbeten till genomförande 8 ) A 892 års obligationslån Fmk 86,9: ; å lånen för inköp af Gumtäckt Fmk 500,000: ; samt 22

8 32* Tab. N:o 06. Antalet betalande skattören, uttaxering per skattöre samt summa uttaxering åren A r Antal betalande Uttaxering per Summa skattören skattöre *) uttaxering , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79, , ,88, ,787 4,72,367 8 Medeltal uttaxering per skatture l ) åren Fmk :30. Källa: Uppgifter från Drätselkontoret. Afser oprivilegieradt skattöre. Tab. N:o 07. Helsingfors stads consoliderade gäld, enligt boksluten för åren År Obligationslån Andra lån Summa 884 3,90,350 _ 73, ,363, ,,300 58, ,38, ,42, , ,285, ,06, ,4 33 3,234, ,067, , ,92, ,028, , ,30, ,983, , ,870, ,939, ,087, ,027, ,383,6 58, ,447, ,304,900 43, ,348, ,234,900,77, ,42, ,,0,, ,223, ,035, ,000 7,585,300 Källa: De årliga revisionsberättelserna.

9 Tab. W:o 08. Helsingfors stads utgifter och. inkomster år 896, jemförda med faststäld stat Utgifter: I. Stadens skulder. A lånet för stadens reglering, amortering... A lånet för chansséerna, ranta amortering A lånet för folkskolehuset vid Annegatan, ränta amortering A chausséeobligationorna, ränta amortering A vattenlodningslånet af år 876, ränta amortering q o A nybyggnads- och regleringslånet af år 882, ränta amortering A obligationslånet af år 892, ränta amortering provisioner & kursdifferenser A lån för inköp af Gumtäckt, ränta A lån för rådhusannexet och kommunala sjukhuset, ränta amortering A kassakreditiv, provision och ränta Anslag enligt stat 4, , , 6, , , ,750 30, ,000 Kostnad enligt böckerna ' ^000 67, ,300 54,798 39, , ,750 30,000 50,000 3,78 97 Anslaget öfverskridet Besparing å anslaget II. Stadens embetsverk. Magistratens och Rådstufvurättens atlöningar... Renskrifning af protokoll i hemstälda mål samt åt aktörerna Expenser 85,825,700 0,500 79, ,968, III. Kommunalförvaltningen. Stadsfullmäktiges kansli Drätselkammaren, atlöningar. expenser Drätselkontoret, aliöningar arvode för debetsedel distribuering tryckning af talonger till 876 års obligationslån expenser. Trafikkontoret, atlöningar.... arvode för erhållande af dagliga uppgifter från tullkammaren mätarearvoden hyra för konfiskationsmagasin expenser Hamnkontoret, aliöningar ångslupsloga för inspektionsresor expenser 3yggnadskontorct, atlöningar extra ingeniör och ritarebiträden skogsvaktbiträden och skogskultur material och handtlangaredagsverken vid mätningar. expenser Transport,0 23,300 7,000 3, / , ' ,070 4,000 2, ,033 3, ,79 9,96 500,354 4,03 28, ,889 4, , , , '28 } , ,433 46

10 34* 'Fortsättning. Anslag en Kostnad en- Anslaget Besparing å ligt stat ligt böckerna öfvorskridet anslaget IV. Gatubelysningen. Transport 904,020 i 3 899,537 i 23 8,949: 38 3, Gasbelysningen ' ; 34 -,68 20 Petroleumbelvsningen 47, , Elektrisk belysning 7, , V. Brandverket. Aflöningar och andra förmåner , Brandstallet , Eldning och belysning 6, Redskap och inventarier , Anslag åt Frivilliga brandkåren 5,000 5,000 VI. Polisinrättningen. Aflöningar 78,20 77, Polisstallet Diverse 27,350 26, VII. Sundhets- och Sjukvården. Läkarepersonal , ^ Maria sjukhuset, icke epidemiska afdolningen... 20,820 26, , epidemiafdelningen,7 3, , ekonomiafdelningen 55, , Kolerabaracker Underhåll af en poliklinik 6, Helsopolisen 0, Undersökningsstation för lifsmodel , Dcsinfektionsinrättningen,700, VIII. Fattigvården. Fattigvårdsstyrelsen Fattiggården och dårvårdsanstalten å Stengård , , Arbetsinrättningen ,95 88 Understöd, ständiga , tillfälliga ll270 05, ^000 - li J50 7,750 7 Kostnad för sinnesrubbade personer intagna i dårvårdsanstalt 2, ,237 Läkemedel 8,000 0, , Diverse 7,000 6, IX. Undervisningsväsendet. Navigationsskolan 2, Realskolan 6,25 5,03 9,02 09 Handtverksskolorna 22,47 2, Handelsinstitutet i 4, Skolan för andesvaga barn 4,500 3^900 0 Transport,843,936 3o,842, \ 35,795 6ö 37,685 l2

11 35* 'Fortsättning. Anslag en- Kostnad en- Anslaget Besparing å ligt stat ligt böckerna öfverskridet anslaget i TransDort,843, , i 37,685 2 Folkskolorna, aflöningar , hyror 26, undervisningsmateriel 7, material för handarbeten 4,700 3,432 23, ny skolmöbel och reparation af gammal , ved och vedhuggning 5,500 2,7 09 2,759 9 belysning , , beklädnadshjelp ,692 8 renhållning 8,700 8, expenser 2,000, underhålls och reparationskostnader för gårdar och lokaler 0,500,923 75, bidrag till folkskollärarepersonalens pensionering.. 5, ,3 22, Folkbibliotek och läsesal i Sörnäs 7,790 7,790 X. Staden åliggande allmänna onera. Skjutshållning 2, Kronoutlagor ' Inkvartering 225,73 204, ,2 3 Inkvarteringsnämnden 7,200 7,200. XI. Vattenledningen. Förvaltning och drift. Aflöningar 20, , Driftkostnad för pumpverket 6,000 7,068 59, D:o för filtrerna 0, Aflåsning och kontroll af vattenmätare 6, Mätningar och undersökningar för utvidgningar.,500 -, Brandförsäkringspremier och utskylder till Helsinge kommun,700, Arrende för skyddsområde invid Vanda å Resemedel 0 0 Expenser 2,000 2, Kostnader för distribuering och indrifning af debetsedlar och räkningar Kostnader för privata anslutningar och uppsättgar af vattenmätare , , Hyra för verkstadslokal ^322, Underhåll och remont. Romont och underhåll af vattenledningens byggnader, hägnader, dammar, maskiner och rörnät 8, Reparation och justering af vattenmätare,500 2, Uppförande af en vattenledningsverkstad jämte magasin 36,000 36, Transport 2,700,684 6s 2,688, ,8 ; se 87,392) 7

12 36* 'Fortsättning. Anslag en.! Kostnad en- Anslaget Besparing å ligt stat igt böckerna öfverskridet anslaget Utsträckning af rörnätet samt inköp af vatten m citar e. Transport 2,700,684 ( 38 2,688,70 ( )7 75,8 l 56 87,392 7 Vattenledning under fjerde linien å Berghäll mellan Ö. Ckausséen och Porthansgatan... 7,300 7,300 Vattenledning under Castrénsgatan mellan I och II linien å Berghäll 2,0 2.0 Vattenledning till Observatoriiborgen 2,00 2,00 Inköp af vattenmätare 5,000 3,399 48,0 52 Diverse mindre arbeten. Nya damluckor i vattenrännan för pumpverket i Gammelstaden 2,200 2, Skyddsåtgärder emot öfversvämning af vattonled- ningens byggnader i G ammelstaden,500, XII. Saluhallen. Upp synings man, aflöning,350,350 Belysning ,069 Renhållning, m. m, XIII. Stadens jordlägenheter. Gmntäckt, förvaltningskostnader m. m Mej lans, utskylder m. m XIV. Allmänna arbeten. l:o. Byggnader och lägenheter. oj Kem ont och underhåll. Diverse reparationer 7,000-24, , b) Nybyggnader. Inköp af Barnhemmet samt förändring af linsets inredning 0,495 90, , I Obsorvationspaviljong vid Maria sjukhuset ,0 25, Byggnadsförändring äfvensom nybyggnad å norra brandverkshuset Ny stormvarningssignal å Observatoriibergen. c Nytt afträde invid formansstationen norrom Åbo kasern : 7 Nytt redskaps- och vagnsskjul å Maria sjukhusets tomt '7 2:o. Gator och allmänna platser. iij Rcmont och underhåll. Stensättning med nubbsten i asfalt utaf delar af Salutorgot 20,00C ) 9,44 [2 85c ) 7 Diverse reparationer 9,00C > -,884 [ 3 2,88' iu j Transport 2,953,38o 5É 2,958,27c 4 J 97,02 3i > 92, m ) 4

13 37* 'Fortsättning. Anslag en- Kostnad en- Anslaget Besparing å ligt stat ligt böckerna öfverskridet anslaget b) Ny läggning. Transport 2,953,3 58 2,958,273j47 97, ,9 43 Makadamisering af stadens andel af Sandviks Norra kajen midtemot tomterna N:o och 3,350 2,697 66, c) Regleringsarbeten. Planering af Kanalgatan från Ankargatan söderut 5,000 5, Planering af Hamngatan 2.375, Planering af Skepparebrinken till sin half va bredd L Planering af Aspnäsgatan mellan Östra chausséen och Dalgatan 4,000 2,950 3, :o. Kanaler och cifloppsdiken. a) R e m o n t och underhåll. Kompletteringsarbeten 2,000, Diverse underhåll 9,000 0,270 22, b) Nyanläggningar. i Kanal från l:sta linien å Berghäll genom Djur- gårdsvillan N:o 4 till Tölöviken 7,300 7, Kanal längs Castrénsgatan mellan :sta och 2:dra linierna Kanal under fjerde linien å Berghäll mellan 0. Chausséen och Porthansgatan, halfva kostnaden 2,550 3,586 53, :o. Vägar. a) Re mon t och underhåll. Diverse reparationer och renhållning 0,000 2, , b) Regleringsarbeten. Planering till 6 meters bredd af Castrénsgatan mellan l:sta och 2:dra linierna 5,0 6, Planering af 4:de linien mellan Chausséen och Porthansgatan 30,350 3, ,452 Planering af 3:dje linien mellan Porthansgatan och Ö. Chausséen 3,000,86 45 _,38 55 Fullbordandet af planeringen utaf 2:dra linien mellan Castréns- och Wallinsgatorna 2, , Planering af Lönnrotsgatan mellan 3:dje och 4:de linierna. 7,700 4, i 3, :o. Chans séer. Remont och underhåll. Chausséerna i Brunnsparken Diverse underhåll och renhållning 5,000 25, ,033 2 Transport 3.064, ,079, , , 2

14 38* 'Fortsättning. Anslag enligt stat Kostnad enligt böckerna Anslaget öfvorskridet Besparing å anslaget Transport 3,064, , , :0. Hamnar. a) Bemont och underhåll. Remont af 3 st. mudderpråmar Nedfartsbroar till isarne jemte stängsel vid kajerna Muddring i Sörnäs hamn Ombyggnad af Packhuskajen i Norra hamnen.. Remont af ballastkajen i Sörnäs... Diverse reparationer 8,000 2,000 5,000 0,000 3,470 7,000 7,697, , ,572 b) N y a n ä g g n i n g. Öfverbyggd klappbrygga invid Broholmen 2,0 2, :o. Planteringar. flj Remont och underhåll. Underhåll af planteringar och trädskolor Underhåll och hägnader.., Ombyggnad af Kajsaniemi parks staket mot Trädgårdsgatan ,0 4,349,926 5, ,889 6 b) Nyanläggningar. Observatoriibergens planering Planterings- och planeringsarbeten i Brunnsparken D:o i Kajsaniemi Jordfyllning till Henriksesplanaden Inköp af soifor Inköp af träd och buskar ^000 5, ,447 4,923 4, , :0. Renhållningsväsendet. Remont och underhåll. Underhåll af afstjelpningsplatser och bryggor... Vakters aflöning Latriner och pissoirer, renhållning Renhållning af stadens allmänna platser och gatuandelar Rengöring af hamnar och kajer Bevattning af stadens centrala gator, Parkgatan och chausséerna i Brunnsparken jemte östra och vestra chausséerna 2,0 4,500 0,000 32,000,500 6,500 2,58 3,97 0, '564 9, ,479 3,05 9: o. Arbetsredskap. Diverse inköp och remont 5,000 5, :o. Diverse. Underhåll af klappbryggor, vedmått, lyktstolpar m. m. samt oförutsedda utgifter Transport 6,000 6, ,253, ,285, ,779)7 04,058 0

15 39* Fortsättning. Anslag enligt stat Kostnad enligt böckerna Anslaget öfverskridet Besparing å anslaget Transport 3,285,726 36,779 XV. Pensioner 4,6 4,6 XVI. Diverse. Taxerings- och pröfningsnämnden, sokreterarearvode expenser Revision af stadens räkenskaper Eldnings- och lysningsämnen Anslag för signalering af middagstimmen Stonnvarningstelegram Brandstodsafgifter Anslag åt mantalsskrifvaren D:o åt byggnadsinspektör Arvode åt en elektrotekniker D:o åt fiskeritillsyningsmän D:o åt uppsyningsman vid varaskjulet Bidrag till länefängelsets ombyggnad Utskrifning af vallängden jemte register Anslag till juridiskt biträde åt obemedlade.... Anslag till fängelseföreningens skyddshärberge.. Inventarier till särskilda stadens hus, remont och komplettering Telefonafgifter ; Afkortning och restitution å uttaxerade medel och andra inkomster 2,000,0 4,00 4, , ,000 2, ,000 4,500,000 2,000,358 4,00 7, , ,0 0 69,200 0, ' ,29 35, , För oförutsedda behof enligt Stadsfullmäktiges bestämmande: II. Stadens embetsverk. Anslag till vikariatsarvode för justitierådmanstjensten vid Magistraten 900: 900 VI. Polisinrättningen. Anslag till aflönande af två extra poliskonstaplar för lönnkrögeriets stäfjande.,300:,300 VII. Sundhets- och sjukvården. Anslag för en extra tillsyningsman vid helsopolisen,66 Anslag för tillskottsarvode åt läkaren vid fattiggården 350 Anslag för inrättande af en köttkontrollstation 2,075 Anslag för sjukvård åt tyfuspatienter i kolerabarackerna 4,000 Tillskottsanslag för Helsovårdsnämndens expenser Transport 0, ,075, ,386, ,2,998 85, ,

16 * 'Fortsättning. Anslag enligt stat Kostnad enligt böckerna Anslaget öfverskridet Besparing å anslaget Transport 0,29:67 3,386, ,2, ,00 90 IV. Undervisningsväsendet. Anslag för utvidgning af lägre handtverksskolorna,594: Tillskottsanslag åt lägre handtverksskolorna 3,530: - Anslag för aftonskola i Hermanstad.. 0: Anslag för inventering af folkbibliotekets bokförråd : Anslag för inköp af möbler till folkskolorna, 3,000:,594 3, ,000 XI. Vattenledningen. Anslag för uppställande af tvenne vattenposter i Hermanstad 700: 700 XIV. Allmänna arbeten. Anslag för afloppskanal under fjerde linien å Berghäll 2,550: 2,550 XV. Pensioner. Anslag till pension åt förre Realskolovaktmästaren F. V. Lindqvist.. 00: 00 XVI. Diverse. Anslag för inlösen af ett område af tomten N:o vid Bergmansgatan i kvarteret N:o 00 a 3,500 Anslag för utarbetande och tryckning af fullständig stadsplan,0 Anslag till Helsingfors simsällskap... : Anslag för vakansbesparing till Civilstatens enke- och pupillkassa.. 266: 67 Anslag för kostnader i anledning af Deras Kejserl Majestäters kröning.4,377 Anslag för projekt till Senatstorgets förskönande ' 3,376:78 9mf 46,326: 20,000 3,500, ,377 3,376 6, Utgifter ej i staten observerade. Uppförande af ny riobyggnad å Grejus hemman K. Gr. Sivenius Gården N:o 3 vid Soiiegatan Fattigvårdens ekonomiebyggnads tillbyggnad... Saldo från år 895 Saldo till år 897 Summa 3,426, , ,502, ,200 5,

17 4* 'Fortsättning. Beräknad inkomst enligt Inkomst enligt böckerna stat Brist Öfverskott Disponibel behållning Inkomster: I. Räntor. A cliausséeobligationor A tomtlösen Å donationsfonder Diverse räntor , '500,989 33, , II. Tomtlösen. Försäljning af tomter och amortering af köpeskillingen för försålda tomter III. Stadens fasta egendom. a) Räntor från donerade hemman , , ,099 53,0 -, b) Stadens af hy sta område. Arrenden för byggnader och tomter samt utarrenderade mindre platser inom stadens plan.. Arrenden för jordlägenheter, villaområden och smärre platser utom stadens plan Arrenden från Brunnsparksområdet Hyra för försäljningsplatser å Salu- och Kaserntorgen Hyra för lokaler i Folkbibliotekskusot Hyra för bodar och diskar B yra för stånd i salnhallen Simhusafgifter Fiskevattcnsafgiftcr Hötägt Mulbetesafgiffcer Tillfälliga arrenden och planhyror 6, , ,300 4,000, ,000 5, , , , , , ES I I! i 4, c) Stadens jordlägenheter. Forsby, arrende Grej us, d:o Gumtäckt, d:o Mejlans, d:o.. D:o amortering å köpeskillingen för byggnader Reimars, arrende 4,00 2, , , , IV. Tomtören... V. Inkomstgifvande rättigheter. Tolag för till Helsingfors destinerade varor.... Tolag för till Helsingfors sjöledos inkomna varor, destinerade till uppstad Transport 2,200-2, '65 25,000, , ,000 9,80»56 4,80 i 56 79, , ,47 '48 208,9 75

18 42* 'Fortsättning. Beräknad inkomst enligt Inkomst enligt böckerna stat Brist Öfverskott Transport Trafikafgifter Mätningsafgifter Transitomagasinshyra Hamnafgifter Broafgifter Ballastafgifter Vägningsafgifter Afgifter af utländingar för försäljning af matvaror vid mast Auktionsprovision Biljard afgifter Bouppteckningsprocenter, stadens andel D:o stadens fattiges andel. Kollektmedel Diverse böter Arrende för Gainmelstadskvarnon Börsprovision 79, ,000 2, ,000 6, , '450 32,000 8, , ,27 372,367 2, ,746 0, ,956 3, ,693 2,652, , ,500 I 2, VI. Diverse Personel fattigafgift För sjukvård i Maria sjukhuset Inkomst från desinfektionsinrättningon Fattighjons o arbeten ^ Inkomst från arbetsinrättningen Jordafkastning från fattiggården Ersättning för underhåll af fattiga Elevers i folkskolan afgifter Elevers i folkskolan handarbeten Boklån Hundskatt.... Afgift från klosetterna Bidrag till brandverket af ryska Alexanders gymnasium Bidrag till underhåll af Riddarhusskvären... Bidrag till underhåll af planteringarne kring Ständerhuset Bidrag till gatubelysningen: af Finlands bank 275: af Ständerhuset 525: Ersatta inkvarteringskostnader 28,000 5, , ,500 9, ,73 28, , , , ,30 4, , VII. Statsbidrag. Till folkskolorna polisinrättningen gatubelysningen brand verket Stadens andel af bränvinsskatten 04,4 5, ,000 04,4 5, , VIII. Vattenledningen. För vattenförsäljning. Hyra för vattenmätaro Transport 235,000 8,000 2,086,54 J6 25,827 8,44 2,335, ,52425

19 43* 'Fortsättning. Beräknad inkomst enligt [nkomst enligt böckerna stat Brist Öfverskott Transport Afgifter från hästhoarne Förhöjning vid sentida betalning af vattenkonsumtionsafgifter Ersättning för verkstälda anslutningar m. m.... 2,086, , , ,827 39, , ,827 IX. Lån. a) Å 892 års obligationslån anvisadt: För uppförande af verkstad och magasin för vattenledningen För vattenledningens utsträckning 36,000 2,000 36, b) Lån på kortare återbetalningstiå än två år. För inköp af Barnhemmet och inredning af det samma 00,000 00,000 X. Uttaxering. Kommunala utskylder,67, , Inkomster ej i staten observerade: Praeskriberade kuponger Priset för försålda afstjelpningspråmar, m. m... Lyftkransafgifter.... Bidrag till underhåll af planteringarno kring Ateneum Tull- och källarfrihets ersättning Summa Smfi 4 6, ,426, ,729, , C ' ,22 8

20 44* Sammandrag af Helsingfors stads utgifter och inkomster år 896. H n f v ii d t i t e Enligt stat Enligt böckerna Utgifter. Sal do från år 895 I. Stadens skulder II. Stadens embetsverk III. Kommunalförvaltningen IV. Gatubetysningen V. Brandverket VI. Polisinrättningen VII. Sundhets- och sjukvården VIII. Fattigvården IX. Undervisningsväsendet X. Staden åliggande allmänna onera XI. Vattenledningen XII. Saluhallen XIII. Stadens jordlägenheter XIV. Allmänna arbeten XV. Pensioner XVI. Diverse Utgifter ej observerade i staten Behållning till år 897 Summa Smf. 53,772 98, ,88i 3, , ^46 7,050 6,700 57,870 4, ,426, Inkomster. T. Räntor II. Tomtlösen III. Stadens fasta egendom IV. Tom tören V. Inkomstgifvande rättigheter VI. Diverse VII. Statsbidrag VIII. Vattenledningen IX. Lån X. Uttaxering Inkomster ej observerade i staten Summa $mf 55, , ,828 2, , ,06 248, ,000,67,358 3,426, Källa: Drätselkontorets berättelse öfver stadens bokslut.

Tab. N:o 130. Kostnader för folkskoleväsendet i Helsingfors åren 1891 1900.

Tab. N:o 130. Kostnader för folkskoleväsendet i Helsingfors åren 1891 1900. Tab. N:o 30. Kostnader för folkskoleväsendet i Helsingfors åren 89 900. 89 892 893 894 895 896 897 898 899 900 Löner och arvoden 250,927 48 270,047 3 28,634 20 297,4 93 30,25 27 333,306 83 348,76 07 365.7

Läs mer

Tab. Æo 84. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade ooh uppburna afgifter under år 1893.

Tab. Æo 84. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade ooh uppburna afgifter under år 1893. Tab. Æo 84. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade ooh uppburna afgifter under år 1893. 97* Tolag Debetsedelafgift Trafikafgift Mätningsafgift Transitomagasinshyra Summa debiterade

Läs mer

Tab. JY:o 122. Helsingfors stadskassas inkom-

Tab. JY:o 122. Helsingfors stadskassas inkom- 156* Tab. JY:o 122. Helsingfors stadskassas inkom- Inkomster: 1891 1892 1893 1894 Räntor 66,521 26 103,840 40 115,085 41 70,222 78 Tomtlösen 139,070 14 303,173 12 121,332 139,727 28 Stadens fasta egendom

Läs mer

Tab. N:o 195. Helsingfors stads kapitaltillgångar år 1901.

Tab. N:o 195. Helsingfors stads kapitaltillgångar år 1901. i Tab. N:o 195. Helsingfors stads kapitaltillgångar år 1901. Saldo den 1 Januari Afgått Tillkommit Saldo den 31 December i år 1901 år 1901 1901 1901 i I. Byggnader och bebyggda fastigheter 7,852,394 99

Läs mer

Sakregister. Sid. 157. 46. 67. 104. 155. 168. 126. 103.

Sakregister. Sid. 157. 46. 67. 104. 155. 168. 126. 103. Sakregister Afloppskanal från Artillerigården 126. Afskrifning å rörledningar 130. Afstängning af privata ledningar 140. Aktuarietj en stens vid Drätselkammaren besättande....." 94. Alarmeringar och verkliga

Läs mer

Chausseer * 134. Chausséeobligationsfonden.. 74. Civila mål, statistik öfver * 57*,

Chausseer * 134. Chausséeobligationsfonden.. 74. Civila mål, statistik öfver * 57*, Sakregister. Sid, Adress till Hans Kejs. Majestät Nikolai II 118. Afgifterna för sjukvård uti kommunala sjukhuset 62. Avloppskanaler, statistik öfver 80*, 82*. Alarmering ar, brandkårens 179. Alexandersstatyn,

Läs mer

125* Chausséer, arbeten beslutna för år 1893 29. utförda år 1892 ' 113. utvidgning af vestra chausséon och flyttning af spårvägen 23.

125* Chausséer, arbeten beslutna för år 1893 29. utförda år 1892 ' 113. utvidgning af vestra chausséon och flyttning af spårvägen 23. Sakregister. Afkortning ar, ökade för år 1893 52. Åfloppskanal, från skoltomten å Berghäll 128. tomt N:o 4 vid Skilnaden 128. tomt Nio 10 vid Nikolaigatan 23. under en del af Albertsgatan 22. Afloppskanaler,

Läs mer

Fattigvårdsstyrelsen.

Fattigvårdsstyrelsen. 168 III. Fattigvårdsstyrelsen. Den af Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogörelsen för dess verksamhet under år 1899 är af följande lydelse: Under årets lopp har styrelsen för stadens

Läs mer

Årsberättelse. Tabellbilagor. I. Väderleksförhållanden.

Årsberättelse. Tabellbilagor. I. Väderleksförhållanden. u s t n e h A. L L. Årsberättelse. I. Stadsfullmäktige sid. 1. II. Drätselkammaren 130. III. Fattigvårdsstyrelsen 175. IV. Inqvarteringsnämnden! 192. V. Förmyndarenämnden 198. VI. Hälsovårdsnämnden...

Läs mer

Fattigvårdsstyrelsens

Fattigvårdsstyrelsens 149: III. Fattigvårdsstyrelsen. Den af Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogörelsen för dess verksamhet under år 1896 är, med uteslutande af några, bland bilagorna i hufvudsak intagna

Läs mer

Trädgärdsnämnden. y Willebrand (ordf.), arkitekten H. Neovius (viceordf.), arkitek- Nämndens sam- Provisorisk väg- Nedfarten från

Trädgärdsnämnden. y Willebrand (ordf.), arkitekten H. Neovius (viceordf.), arkitek- Nämndens sam- Provisorisk väg- Nedfarten från 206 XIV. Trädgärdsnämnden. Den af Trädgårdsnämnden för år 1900 till Drätselkammaren inlemnade berättelsen är af följande lydelse: Nämndens sammansättning under sagda år har varit följande: frimansattnmg.

Läs mer

Fattigvårdssty reisen.

Fattigvårdssty reisen. 119 den, af livilka 83 voro beroende frän de foregående åren samt 1,250 nya. Af dessa blefvo 1,260 befordrade till slut samt 73 beroende på vidare åtgärd. Anordningar utfärdades till ett antal af 1,846.

Läs mer

Fattigvårdsstyreisens

Fattigvårdsstyreisens 197 III. Fattigvårdsstyrelsen. Den af Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogörelsen för dess verksamhet under året 1895 är, med uteslutande af några, bland bilagorna i hufvuclsak intagna

Läs mer

Chausséearbeten, byggnadskontorets 80.

Chausséearbeten, byggnadskontorets 80. Sakregister. Afloppskanal, under Stenhuggaregatan 93. Unionsgatan 25. Afloppskanaler, anlagda under 1889 : 79. beslutna för 1890 32. statistik öfver 72*. Afloppsledning från astromiska observatoriet 93.

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. 'tfårcg/ngfaeiem^ DEN 31 DECEMBER 1931 FÖR ÅRET SLUTANDE. TT ARMED TILLKÄNNAGIVES att ovannämnda

ÅRSBERÄTTELSE. 'tfårcg/ngfaeiem^ DEN 31 DECEMBER 1931 FÖR ÅRET SLUTANDE. TT ARMED TILLKÄNNAGIVES att ovannämnda 'tfårcg/ngfaeiem^ ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÅRET SLUTANDE DEN 31 DECEMBER 1931 TT ARMED TILLKÄNNAGIVES att ovannämnda *- -*- bolags ordinarie bolagsstämma avhålles i Helsingfors å Hotel Societetshuset onsdagen

Läs mer

Dö fst mns förening en, bidrag åt. å Maria sjukhus, tillskottsanslag för tillbyggnaden till. tillsy ning smän vid helsopolisen

Dö fst mns förening en, bidrag åt. å Maria sjukhus, tillskottsanslag för tillbyggnaden till. tillsy ning smän vid helsopolisen Sakregister. Sid. Afbergning af gräs och vassa, rätt till 122. Afloppskanaler, statistik öfver 17*. Aftåtande af särskilda områden för statsjernvägarnes behof 24. Afstående af mark i Kajsaniemi 24. Alarmering

Läs mer

Fattigvårdsstyrelsen.

Fattigvårdsstyrelsen. 104 III. Fattigvårdsstyrelsen. Fattigvårdssty- j) en a f Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogörelsens medlemmar och tjen- reisen för dess verksamhet under år 1888 är, med uteslutande

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID.

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 892 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. FEMTE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS, TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS TRYCKERI, 894. INNEHÅLL. Årsberättelse. I. II. III.

Läs mer

SAKREGISTER FÖR ÅREN TILL HELSINGFORS 1915.

SAKREGISTER FÖR ÅREN TILL HELSINGFORS 1915. SAKREGISTER TILL HELSINGFORS TRYCKTA STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR FÖR ÅREN 1875 1914 HELSINGFORS 1915. A. Afbildningar af det Helsingfors som går" 06 : 19. Afgifter för idkande af näring, uppbärande af

Läs mer

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID.

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. BERÄTTELSE ANCTÅENJ)E ÅR 897. JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. TIONDE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS TRYCKERI 898. I N N E H Å L!,. Årsberättelse. I.

Läs mer

Uppfostringsnämnden.

Uppfostringsnämnden. 199 XIII. Uppfostringsnämnden. Den af Uppfostringsnämnden till Stadsfullmäktige inlemnade berättelsen, omfattande Nämndens verksamhet under åren 1899 och 1900, är af följande innehåll: Två år hafva förflutit,

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 173: X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelse för året är, med undantag af tvenne längre

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. , Org nr 769606-3846 ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2013-01-01 -- 2013-12-31 Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Styrelsen har under året haft

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 223 X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af Bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för året är, med undantag af tvänne längre

Läs mer

Tab. N:o 52. Fabriker och handtverkerier i Helsingfors år 1891, jemfördt med åren 1885 1890

Tab. N:o 52. Fabriker och handtverkerier i Helsingfors år 1891, jemfördt med åren 1885 1890 50* Tab. N:o 5. Fabriker och handtverkerier i Helsingfors år 89, jemfördt med åren 885 890 Mekaniska verkstäder samt fabriker och handtverkerier inom metallinindustrin Stenbrott Stenhuggerier K al kb r

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Värmlands Museum

Stadgar för Stiftelsen Värmlands Museum KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1979-05-17 Ersätter: Gäller fr o m: Stadgar för Stiftelsen Värmlands Museum Godkända av kommunfullmäktige den 17

Läs mer

Tab. N:o 1. Helsingfors stads ytinnehåll vid utgången af år 1900.

Tab. N:o 1. Helsingfors stads ytinnehåll vid utgången af år 1900. TABELLBILAGOR. Tab. N:o. Helsingfors stads ytinnehåll vid utgången af år 900. Gator och Försålda Disponibla allmänna tomter tomter platser Kvadratme Öfrig mark inom staden ter land Första stadsdelen 90,79,78

Läs mer

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2012 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2200,00 2500,00

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2017

Förvaltningsberättelse 2017 Förvaltningsberättelse 2017 De stora ärendena för styrelsen under året har varit belysning och trafik i våra områden. Farthinder och skyltar har satts upp för att göra våra områden säkrare gällande trafik

Läs mer

Bilaga 1 1 AKTIVA... 1

Bilaga 1 1 AKTIVA... 1 Statskontoret Förvaltningens styrning AFFÄRSBOKFÖRINGENS KONTOPLAN (14/03/2002) Bilaga 1 1 AKTIVA... 1 10 NATIONALFÖRMÖGENHET... 1 100 Jord- och vattenområden... 1 101 Byggnadsmarks- och vattenområden...

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Tab. N:o 1. Helsingfors stads ytinnehåll vid utgången af år 1899.

Tab. N:o 1. Helsingfors stads ytinnehåll vid utgången af år 1899. TABELLBILAGOR. Tab. N:o. Helsingfors stads ytinnehåll vid utgången af år 899. Försålda tomter Disponibla tomter Gator och allmänna platser Öfrig mark inom staden land K v a d r a t m e ter Första stadsdelen

Läs mer

MARCUS WALLENBERGS 70-ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab- och Scania-anställda

MARCUS WALLENBERGS 70-ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab- och Scania-anställda MARCUS WALLENBERGS 70ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab och Scaniaanställda Handlaggare Datum utgavs Sida CHLM Lars Magnusson, 013 18 22 92 20100101 6 1 (2) Fordelning Arende PRINCIPER OCH RIKTLINJER MARCUS

Läs mer

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11.

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11. 1(6) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Utsikten i Djursholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Förvaltningsberättelse Antal medlemmar Föreningen

Läs mer

Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258

Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258 Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258 Fastighetskostnader Drift 1, 5-6 720 466-6 802 262 Reparationer och underhåll -6 135 182-1 638

Läs mer

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2011 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2000,00 0,00

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Drätselkammaren. a) Ärenden beträffande förvaltningen af stadens fasta gods.

Drätselkammaren. a) Ärenden beträffande förvaltningen af stadens fasta gods. 106 II. Drätselkammaren. Enär de förnämsta af Drätselkammaren handlagda ärenden redan under föregående afdelning blifvit anförda, upptagas här endast följande: a) Ärenden beträffande förvaltningen af stadens

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

BALANSRÄKNING. Summa tillgångar 1 256 804 1 195 297 1 169 738. Eget kapital (Not 14) 853 622 814 613 787 970 Därav årets resultat 39 009 26 643 51 241

BALANSRÄKNING. Summa tillgångar 1 256 804 1 195 297 1 169 738. Eget kapital (Not 14) 853 622 814 613 787 970 Därav årets resultat 39 009 26 643 51 241 BALANSRÄKNING Balansräkningarna för de tre senaste årens årsredovisningar visas nedan. Beloppen är angivna i kkr. Sammanställningen är för samtliga år uppställd och redovisad enligt gällande regler. TILLGÅNGAR

Läs mer

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Detalj från konstglasfönster Adolf Fredriks Kyrkogata 15. Nytillverkat 2011 med inspiration från originalparti över inre entrédörr. Motiv och djupblästring,

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Anfäder Astrid Viktoria Laura Leffler

Anfäder Astrid Viktoria Laura Leffler Anfäder Astrid Viktoria Laura Leffler Astrid Viktoria Laura Leffler. Född 1899-09-16 Finnby, Rimbo församling (Uppland) 1). Död 1962-10-23 Rävsta, Angarns församling (Uppland) 2). Far: I:1 Robert Jansson

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Stormäktigste, flllernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, flllernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o lt. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel till bestridande af landtdagskostnader. Stormäktigste, flllernådigste

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Avser Ståthållarämbetet (Slottsförvaltningarna) och Kungl. Husgerådskammaren, 4.1:1 anslagspost nr 2 i regleringsbrevet för Kungl.

Läs mer

Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen.

Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen. 187 IX. Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen. Den af styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för år är, med undantag af längre fram intagna tabeller,

Läs mer

HELSINGFORS STADS KOMMIALFÖRMTNM

HELSINGFORS STADS KOMMIALFÖRMTNM BERÄTTELSE ANGÅENDE HELSINGFORS STADS KOMMIALFÖRMTNM ÅR 898. JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. ELFTE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS TRYCKERI 899. I N N

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Draken

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Draken Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Draken 15 2007 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Draken 15, organisationsnummer 716454-7502 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31.

Läs mer

STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2004

STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2004 Stiftelsen Kungliga Svea Artilleriregementes officerskårs samlingar och fonder 1 (7) STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret

Läs mer

6 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna. 8 Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd

6 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna. 8 Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA för Södra Glasmästarens Samfällighetsförening. Tid: 19:00 den 11 april 2013 Plats: Korgmakargatan 40 DAGORDNING 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Sida 1 av 6. Årsredovisning för Brf Korpen 7, Ystad 2015

Sida 1 av 6. Årsredovisning för Brf Korpen 7, Ystad 2015 Sida 1 av 6 Årsredovisning för Brf Korpen 7, Ystad 2015 Sida 2 av 6 Årsredovisning 2015 för Brf Korpen 7, 769616-8579 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Korpen 7 får härmed avge redovisning för Brf

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond Organisationsnummer: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2015

Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond Organisationsnummer: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2015 T..L Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond Organisationsnummer: 802403-4103 Årsredovisning för år 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2015 I stadgarna för stiftelsen Syskonen August och Viktoria

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Carl Leonard Olofsson. Född 1889-05-04 i Hertsånger, Nysätra (AC). Död 1944-11-02 i Ekeby (T). Flyttade 1922 från Hertsånger,

Läs mer

Magnus Dahlanders personarkiv.

Magnus Dahlanders personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Magnus Dahlanders personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1899-1914, handlingarna omfattar åren 1844-1934. Magnus Dahlander (1862-1951) var stadsarkitekt i Örebro

Läs mer

KOMMUNALA HANDLINGAR.

KOMMUNALA HANDLINGAR. N:o 1. 1903, SUNDSVALLS STADS KOMMUNALA HANDLINGAR. N:o 1. Stadsfullmäktiges protokoll den 30 December 1902, i hvad det afser inkomst- och utgiftsförslaget för 1903, samt den af Fullmäktige samma dag uppgjorda

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Signalen 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Signalen 7 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Signalen 7 Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND Org nr 716406-8129 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231

Läs mer

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229 Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 27 640 670 27 804 695 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 811 197-8 084 746 Planerat underhåll -993 453-546 079 Fastighetsskatt -1 899 000-2

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Ängsrutans Samfällighetsförening

Ängsrutans Samfällighetsförening Årsbokslut för Ängsrutans Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter 5 Ängsrutans Samfällighetsförening

Läs mer

ÅR 1894 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID.

ÅR 1894 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 894 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. SJUNDE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS TRYCKERI 895. INNEHÅLL. Årsberättelse. I. Stadsfullmäktige

Läs mer

Parkett... 4: - 2: 60 3: - 2. radens avantscenloge... 2: 60 l: W

Parkett... 4: - 2: 60 3: - 2. radens avantscenloge... 2: 60 l: W kl. 9-11 *) Platserna N:ris 371-990 saljas ej vid vanliga föreet&llningar. Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris fran kl. 12 midd., till förhöjdt pris sam ma dag f. m.; tili enkelt förköpspris

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg

Å R S R E D O V I S N I N G. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg Riksbyggens Bostadsrättsförening Å R S R E D O V I S N I N G 2007 Riksbyggens Bostadsrättsförening Riksbyggens Bostadsrättsförening 1(9) Årsredovisning Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING HELSINGBORGSHUS

Läs mer

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415 1(7) ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Vinterrosen 1 Org nr 716417-8308 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vinterrosen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Draken

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Draken Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Draken 15 2006 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Draken 15, organisationsnummer 716454-7502 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 -- 2006-12-31.

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 för Bf Kornetten upa Org.nr. 746000-0784

ÅRSREDOVISNING 2013 för Bf Kornetten upa Org.nr. 746000-0784 ÅRSREDOVISNING 2013 för Org.nr. 746000-0784 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 4 - Balansräkning 5 - Tilläggsupplysningar noter 6 Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1 Årsredovisning för Brf Hilltorp Södra 1 Räkenskapsåret 2007 Brf Hilltorp Södra 1 1(8) Brf Hilltorp Södra 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Styrelsen för Brf Hilltorp Södra 1 får

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1997-01-01-1996-01-01 INTÄKTER Avgifter 2 290 896 2 242 950 Hyresintäkter 182 952 169 712 Övriga intäkter 18 290 278 857 S:A INTÄKTER 2 492 138 2 691 519 KOSTNADER

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(15) Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren nr 3-5 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 7 - balansräkning

Läs mer