Tab. JS:o 101. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade och uppburna afgifter under år 1896, jemförda med åren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tab. JS:o 101. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade och uppburna afgifter under år 1896, jemförda med åren 1888 1895."

Transkript

1 23* Tab. JS:o 0. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade och uppburna afgifter under år 896, jemförda med åren Debet- Tolag sedel- afgift Trafikafgift Mätningsafgift Transito- magasins- hyra Summa debiterade afgifter Summa uppburna afgifter p. Snif p. Siiif. n Snif n SJiif m Snif % Snif. ya Januari 8, , ,070 6 Februari j 7,3 24 2, ,88 45 Mars ,50 5, ' ,4 26 April... 2, , , Maj.... 6, , ,5 - Juni..., , ,76 3 Juli... 6, , , Augusti. - 0, , , September 7, , ,69 97 Oktober. - 20, , ,967 «2 November 6, , ,824 9 December 3, , ,3 22 Summa å 896, , , , ,729 Tö» 895, , , , , ,763 54» 894,07 2 3, , , , , , , ,655 62, ,336 7, , , , , ,32 84 y , , , , , ; 7, , , , , , , , , , , , , : 324, Källa: Trafikkontorets årsberättelser. IG

2 Tab. JS:o 02. Uppgift öfver trafiken åhvälfda afgifter i Helsingfors under åren Tolag /... 79, , , , 07 9, , , , ,439 70, Trafikafgift.... K... 23, , l ) 270, , , , , , , ,367 58: Mätningsafgift, , ,3 93 3, ,4 86 2, , ,69 4 2, ,369 86: 5 / Transitomagasinshyra..., f f Hamnafgiffc K.. 08, , , , , , ,437i i 7, , , Broafgift ^. 7, , , , , ,80 8 5, ,3 50 6, , Ballastafgift L / Summa 429, , , , , , ,40 3 3, , ,59 63 Källa: Helsingfors köpmannamötos tryckta tabeller öfver Helsingfors stads import ock export m. m. samt Trafik- och Hamnkontorets uppgifter. *) Ny taxa med nedsatta satser tillämpad hela detta år.

3 Tab. JS:o 03. Helsingfors Hamnkontors uppbörd under år 896, jemförd med den under åren A f g i f t e r Bro- Våg- Kokhus- Hanm- Närings- Marknads- Fiske- vattens- Ballast- Beviljadt afdrag Summa 9mf 9hif S7n_f. STtif. Smf S7nf. 3mf S7nf. 3Tnf Januari Februari... Mars April Maj Juni Juli Augusti September... Oktober November... December ,66 25,276 33,986 36,72 33,924 27,487 29,94 2,688 0, ,283,65,08,23,266, S ,733 6,759 7,836 7,257 8,50 6,557 7,090 4, ,043 20,46 28,34 3,793 27,302 22,665 24,970 9,790 0, Summa år 896 2, , , ,693 23, , , år 895 2, , , ,332 87, , ,893 2 år 894 2, , ,3 50 2,42 65, , ,03 32 år 893 2, ,2 7 5, ,470 77, , , år 892 2, ,65 7,80 8 3,30 57, , ,72 68 år 89 3, ,909 9,823 2, ,384, , , år 890 2, ,876 9,520 8,62 94,586, 8 30, , Källa: Uppgifter från Hamnkontoret.

4 r.>r>* Stadsdel Första stadsdelen... Andra... Tredje... Fjerde... Femte... Sjette... Sjunde... Åttonde... Nionde... Villor och holmar... Första stadsdelen... Andra... Tredje... Fjerde... Femte... Sjette... Sjunde... Ättonde... Nionde... Villor och holmar... Tcib. JV.o 04. Sammandrag af taxerings- och uppbördsläng- (till fyllande af behof- Af Taxeringsnämnden påförda skattören g? CD o 2, ,947 3,324, ,543 p: 5* aq ,695 4,202 2, , ,296 tj i-^ S3 g; o c: o B o ^ CD h "i 8,686 6,908 4,94 7,288 2, , ZP B so 5, , ,700, ,09 5,042 A fgår af Pröfningsnämnden nedsatta skattören g? o w Q P ct- CD OQ' ' CJQ l > 2 g.! ' UL B g p S 6 85 CD 2, ,946 3,296, ,502 Återstående g? 3' Ciq 4,575 7,62 3,649 4, , ,26 gd g g? go ' * gr I o tr! B & CD ^ A r I ,6 4,846 7,027 2,35 392,892 45,238,50 Summa 6,567 26,650 36,027 75, ,427 2,324 6,398 25,93 34, , ^ ,686 5,039 8,843 4,27 3,854 2,99 9, ,575 5,897 4,236 6, , ,202 5,00 5, , ,55 5,9 652,908 8, Summa 7,596 29,567 38,357 8, ,72 7,40 28,646 37, ,86, '645, ,678 4,9 8,337 4, ,667 Å A r 8,458 5,756 4,32 6,700 2, , ,200 5,005 r derna för kommunala utskylder m. m. för åren ven för ). skattören pr i v il e rach Q [3. CD" Summa CD goo III ^ P" Pj i-i. a* CD Ö i CIO I e \ CD P H-i. sr CD 4,7 5,9 9,756 2,884 5, ,6 6,874 4,857 CD p" 3 Oj C- p g» "Ö O K Uttaxeradt belopp ^ ' 920 D P t? 5.?5o C: p' CD ' g o 5 p CJQ 03 ^ t l c: P CD o i P w p H o c: CD ts P ö o CfQ* F CD ct- S S " eter? O CD CD >-i Oj CD CD fänf. 7ti. STnf P Smf yii. STnf 7ii 3mf p. SJj)f JU STnf. P- 5,49 6, ,228 5,556,339 3,6 6,903 4,857,976 2,30,748, ,049, ,656, ,252 55,964 95, , , , ,526 5, , , , ,6 28,7 54,027 3,068 35, ,50 47, U2 B p 47,664 69, 50 97, , , , , , ,43 20, ,072 72,776 8,208 j 6, , ,879 84, , i e ; 9 o , ,495 2,445 6, ' , ,684 2, , ,906 8,694,99 2,43 997, , ,3 66, ,450,2 5, , , , ,73 6,070 5, , , , ,395 5, ,478 9,028 86, ,755 79,306 7,634j 8 6, ,550: 79, , , i Första stadsdelen... 3,004 5,922 9,035 7, ,869 Andra... 4,07 9, , Tredje... 2, ,525 0, , ,429 Fjerde,,... 3,383 3,955 7, S ,5 Femte , , ,968 Sjette ' Sjunde...,48.6 2, , ,437 Åttonde ' ' Nionde , ,5 Villor och holmar...,797 2,837,979 5, ,793 2,828,96 7 Summa 8,567 3,397 37,99 82, ,69 8,388 30,654 36,509 Första stadsdelen... Andra... Tredje... Fjerde... Femte... Sjetto...»Sjunde... j Åttonde... ; Nionde... Villor och holmar... 3,047 4,2 2, ,2 92, ,85 5, ,356 4,370 2,4 793, , , ,885 56,83 2,44 7,82 9, , ,785 6, , ,86 2,94 3,549,775 87, , , ,058 2,4 778, ,770 Å r 9,474 6,53 5, , , ,72 2, , Summa 9,477 3,236,883 87, ,744,067 3,309 8,990 29,492 39,86 \ tillä,: Uppgifter från Drätselkontoret. >) Tilll vonimer af Pröfningsnämndon åsatta 37 skattören ,88 9, ,926 4, ,63 5,778 7,009 IS.493 0,078 3,95 6, , ,63 5, ,, ,7 30 4, , 45,4S8 74,076 2, ,225 64, , ,75 47, ,222 7, J , , , , , ,54 02' 24, , ,269,79 8, , ,82 902, , , ,434 6,768 2,302, ,829 84, (i<; ,759 8,5 2, , ,72 :;<I , , , S()() ;>:' 38 27,238 4,202 4,367, , , ,74 7, , ^ IV 2,52 2,52 23, , :;,:;77 :;:» , ,02;. :;i 696 '696 7, , ,497 ;; 9,764, ,9 64 9, ,874 5,874 63, , S <;:;.:; 7.v* ,569 83,927 7,938 6, , , , :;o o i IIOjIII.I /

5 29* Kortsiil tning. Stadsdel Första stadsdelen... Andra... Tredje... Fjerde *... Femte... Sjette... Sjunde... Åttonde... Nionde... Villor och holmar... Af Taxeringsnämnden påförda skattören A» C/2 OQ" 2,879 4,23 2,228 3,554, , ,757 Ö se: I 5' aq 4,48 9,005 4,632 3,7 2, , ,288 S Ö»-B y p c? ^ P ^ _ c: Q CC <-t 0,353 6,476 8,39 7,0 3, ,833 5,352,930 G 3 go 7,066 9, 4,833 3,765 8,25 2,030 4, ,026 7,473 A f går af Pröfningsnämnden nedsatta ärenden g? c? p- l-b OF Ö p: 5' OQ A I L w 3 P Cn CJT O 2,830 4,00 2,73 3,42, , ,706 Äterståendn g? B 3" ÖQ 4,30 8,653 4, , p B c? p h- & I < _ c: A O g, B ct eo. r 9,942 6,37 7,970 7, 3, , ,24,9 Summa 8,74 3,028 43,85 90,029 58,264,499 3,354 8,68 29,764 42,352 Första stadsdelen... 2, , , ,505 Andra... 3,967 9,463 6, , , Tredje... 2, , ,066 5,49 Fjerde... 3,43 3,263 8,030 3, ,328 3,0 7,86 Femte..., ,79 8, , Sjette , ' Sjunde ,674 4, Åttonde Niondo ,73, ,30 Tionde jemte 43 villor och holmar..,728 3,68 2,8 6, ,096 2,926 2,24 57 Summa 8,226 30,693 j,97 86, , ,98 7,845 28,04,059 Första stadsdelen... 2,789 4,30 9,399 5, ,07 9,329 Andra.... 4,089 9,89 6,683 20, Tredje... 2, ,743 2, , ,558 Fjerde... 3,425 2, ,392 2,882 7,563 Femte ,76 4^ ,,88 3,48 4,443 Sjette , Sjundo...,089,275 3,045 5, ,238 2,976 Åttonde Niondo ,393, S,304 Tionde jemte 89 villor och holmar..,6 2,986 2,065 6, ,985 Summa 8,75 29,746 4,650j 86, , ,58S 8,330 28,358,833 Första stadsdelen... 2,796 2,3 9,88 24, ,783 2,50 9,62 Andra.... 4,2.57 7,676 22; , ,5 Tredje.... 2,420 5,027 7,726 4, '998 2,tt ,945 Fjerdo.... 3, , ,87 Femte...., , ,00! Sjette , Sjunde...., , ,028 2,042 : 3,73 i Åttonde ' Nionde ,535 2, ,520 Tionde jemte 5 villor ooli holmar ,487 2,485 7, ,937 3,39 2, Summa 9,507 42,8 47,655) 05,654 34,70 ' 2,257 3,73 9,93 i 4,238 i 45,398 Å A A r r r skattören u i i 00 p ^ o CD ci- G CD CD & B-> privilegierade Summa o- p p< > uq CD 3 go 3*e CD' c^ 3'. P ^ O CK? ö T CD g.! CD i , ^ ,79, ,877 7, ,2 3,55 7, , ,47 Uttaxeradt belopp r/j g- P^cro Q po a ' fd O p ^ «3 gf a.3. o o S p & P' 2 p c-t- >-t C: p s & o & aq «S &H. P CD sr U2 P H o C-h c: CD Cr CD c-t- STrif. Ju. % ftnfi \yu. Triif. yii J/n/ \yu. STnf yii. 2, , ,092 5, , , , , , ,248 93,463 78,963 06, ^878 9,050 25,558 97, w. P 224,9 252,5 93,70 79,674 07, ,34 9, , ,42 86,675 9, ,257 62,62,457 32,79, , ,8, ,484 7,846 2, ,25,52 4, ,76 5,729 8,257 2, ,283,52 4, ,725 3,43.224, , ,58 258,767 78, ,7 50 2,924 58,84 8, , , , ,049 2, ,598 25, ,962 39, , , , , , , ,082 6,082 88,89 88,89 88, ,05 82,024 7, ,906 07,75,239 50,88, , ,9, g > 9 5! , ,000, , ,796,9 3,074 9,064,63 4,944 65,84 2, , , , , 8,34 26,000 22,834-69,26 8,60 26, S 277, , , , ,26 8,60 26, ,395 62,695 83,628 27,58 23,052 69, , ,582 78, , ,95 83,787 6,2 08 5,346 0,,80,72, , , , ,56 4,96 0,046,866 5, ,24 24,32 2,732 3,765 4, ,866 5, ,39 3,50 3,430 2,286, , , ,359 65,444 73,9 22,56 22,765 7,6 7,686 25, , , , , , ,855 7,686 26, , 67,974 75,433 23,5 22,984 72,25 7,694 26,087 7,53 7,53 87,266 87, ,308, ,623 0,923, ,554 46,227,0,242, , ,245,

6 30* Tab. JY:o 05. Helsingfors stadskassas inkom Inkomster: Räntor 23,559 09,5 4 54, , Tomtlösen 24,89 856, , ,7 99 Stadens fasta egendom 7, , , ,9S8 29 Tom tören,795 56,900,90 72 Inkomstgifvande rättigheter , , , ,943 Diverse och inkomster utom budget 43, , , , Ersatt inkvartering 244, , , ,56 90 Statsbidrag 45, , , ,372 5 Vattenledning 83, , , , Uttaxering 677, , , , Lån 633, ) 452, l ),449,270') Summa 2,853, ,8, ,55, ,7,63 07 Utgifter: Stadens skulder 2, , ,72 253, D:o embetsverk 69, , , ,796 7 Kommunalförvaltningen 44,094 75, , ,0 97 Gatubelysningen 78, , , 27 02,06 6 Brandverket 63, , , ,02 34 Polis- och fångvården 64, , , , Sundhets- och sjukvården... 38, , , ,24 69 Fattigvården 25,55 28, , ,829 2'-) Undervisningsväsendet 283, ,8 5 39, , Staden åliggande allmänna onera 250, , , ,77 24 Vattenledningen, , , , Saluhallen - 2, ,524 7 Stadens jordlägenheter Allmänna arbeten 748,446 38, ,95 87,324, ) Pensioner 4,5 0 4, , , Diverse 357, ) 5, ) 32, ,064 4 Summa 2,820, ,474, ,889,6 99 3,970, Källa: Ärliga revisionsberättelserna jemte uppgifter från Drätselkontoret. *) Förskotterade utgifter, bestämda att täckas genom framdeles upptagande lån. 2 ) Deraf för kaj arbeten med Fmk 249,0:. 4 ) Incl. inlösen af Brunnsparken med Fmk 287,000:. 5 ) Deraf 887 års stadsplan Fmk 272,288: 30. c ) 892 års obligationslån. 7 ) Ingår hamnbyggnadsarboton. å lånet för Maria sjukhusets byggnader m. m. Fmk 76,670:.

7 3* ster och utgifter under åren , ,8 5, , , , , ,73 2 2,332 39, , , , , , , , ,82, 4 2, , ,24 95 ' 2, , , , , , ,337 75, , , ,8 03 7, , , , , , , , , , ,8 24, , , , , , , , , , , , ,05 94,76,428 70,88,68 26,72, ,300') fi ),438,630 s ) 904, ,000 2,82, ,062, ,86, ,544, ,562, ,729, , , , , , , , , , , , ,934 7, , , , , 37 79,3 39 2, ,477 65, ,293 46,73 52, 25 83, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,99 22, , , , , , , , , , , ,03 3 5, , , , , , ,33 05,87, ),074,34,27, , , , ,755 4, , , , ,647 28, ,69 28, , ,473, ,420, ,89,9 55 4,339, ,63, ,447, arbetsinrättningen Fmk 22,694:66. o 3 ) Deribland byggnad for brandverket med Fmk 294,000: samt ibland Qför inlösen af f. d. Lagus'ska gården Fmk 32,000: samt för regleringsarbeten till genomförande 8 ) A 892 års obligationslån Fmk 86,9: ; å lånen för inköp af Gumtäckt Fmk 500,000: ; samt 22

8 32* Tab. N:o 06. Antalet betalande skattören, uttaxering per skattöre samt summa uttaxering åren A r Antal betalande Uttaxering per Summa skattören skattöre *) uttaxering , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79, , ,88, ,787 4,72,367 8 Medeltal uttaxering per skatture l ) åren Fmk :30. Källa: Uppgifter från Drätselkontoret. Afser oprivilegieradt skattöre. Tab. N:o 07. Helsingfors stads consoliderade gäld, enligt boksluten för åren År Obligationslån Andra lån Summa 884 3,90,350 _ 73, ,363, ,,300 58, ,38, ,42, , ,285, ,06, ,4 33 3,234, ,067, , ,92, ,028, , ,30, ,983, , ,870, ,939, ,087, ,027, ,383,6 58, ,447, ,304,900 43, ,348, ,234,900,77, ,42, ,,0,, ,223, ,035, ,000 7,585,300 Källa: De årliga revisionsberättelserna.

9 Tab. W:o 08. Helsingfors stads utgifter och. inkomster år 896, jemförda med faststäld stat Utgifter: I. Stadens skulder. A lånet för stadens reglering, amortering... A lånet för chansséerna, ranta amortering A lånet för folkskolehuset vid Annegatan, ränta amortering A chausséeobligationorna, ränta amortering A vattenlodningslånet af år 876, ränta amortering q o A nybyggnads- och regleringslånet af år 882, ränta amortering A obligationslånet af år 892, ränta amortering provisioner & kursdifferenser A lån för inköp af Gumtäckt, ränta A lån för rådhusannexet och kommunala sjukhuset, ränta amortering A kassakreditiv, provision och ränta Anslag enligt stat 4, , , 6, , , ,750 30, ,000 Kostnad enligt böckerna ' ^000 67, ,300 54,798 39, , ,750 30,000 50,000 3,78 97 Anslaget öfverskridet Besparing å anslaget II. Stadens embetsverk. Magistratens och Rådstufvurättens atlöningar... Renskrifning af protokoll i hemstälda mål samt åt aktörerna Expenser 85,825,700 0,500 79, ,968, III. Kommunalförvaltningen. Stadsfullmäktiges kansli Drätselkammaren, atlöningar. expenser Drätselkontoret, aliöningar arvode för debetsedel distribuering tryckning af talonger till 876 års obligationslån expenser. Trafikkontoret, atlöningar.... arvode för erhållande af dagliga uppgifter från tullkammaren mätarearvoden hyra för konfiskationsmagasin expenser Hamnkontoret, aliöningar ångslupsloga för inspektionsresor expenser 3yggnadskontorct, atlöningar extra ingeniör och ritarebiträden skogsvaktbiträden och skogskultur material och handtlangaredagsverken vid mätningar. expenser Transport,0 23,300 7,000 3, / , ' ,070 4,000 2, ,033 3, ,79 9,96 500,354 4,03 28, ,889 4, , , , '28 } , ,433 46

10 34* 'Fortsättning. Anslag en Kostnad en- Anslaget Besparing å ligt stat ligt böckerna öfvorskridet anslaget IV. Gatubelysningen. Transport 904,020 i 3 899,537 i 23 8,949: 38 3, Gasbelysningen ' ; 34 -,68 20 Petroleumbelvsningen 47, , Elektrisk belysning 7, , V. Brandverket. Aflöningar och andra förmåner , Brandstallet , Eldning och belysning 6, Redskap och inventarier , Anslag åt Frivilliga brandkåren 5,000 5,000 VI. Polisinrättningen. Aflöningar 78,20 77, Polisstallet Diverse 27,350 26, VII. Sundhets- och Sjukvården. Läkarepersonal , ^ Maria sjukhuset, icke epidemiska afdolningen... 20,820 26, , epidemiafdelningen,7 3, , ekonomiafdelningen 55, , Kolerabaracker Underhåll af en poliklinik 6, Helsopolisen 0, Undersökningsstation för lifsmodel , Dcsinfektionsinrättningen,700, VIII. Fattigvården. Fattigvårdsstyrelsen Fattiggården och dårvårdsanstalten å Stengård , , Arbetsinrättningen ,95 88 Understöd, ständiga , tillfälliga ll270 05, ^000 - li J50 7,750 7 Kostnad för sinnesrubbade personer intagna i dårvårdsanstalt 2, ,237 Läkemedel 8,000 0, , Diverse 7,000 6, IX. Undervisningsväsendet. Navigationsskolan 2, Realskolan 6,25 5,03 9,02 09 Handtverksskolorna 22,47 2, Handelsinstitutet i 4, Skolan för andesvaga barn 4,500 3^900 0 Transport,843,936 3o,842, \ 35,795 6ö 37,685 l2

11 35* 'Fortsättning. Anslag en- Kostnad en- Anslaget Besparing å ligt stat ligt böckerna öfverskridet anslaget i TransDort,843, , i 37,685 2 Folkskolorna, aflöningar , hyror 26, undervisningsmateriel 7, material för handarbeten 4,700 3,432 23, ny skolmöbel och reparation af gammal , ved och vedhuggning 5,500 2,7 09 2,759 9 belysning , , beklädnadshjelp ,692 8 renhållning 8,700 8, expenser 2,000, underhålls och reparationskostnader för gårdar och lokaler 0,500,923 75, bidrag till folkskollärarepersonalens pensionering.. 5, ,3 22, Folkbibliotek och läsesal i Sörnäs 7,790 7,790 X. Staden åliggande allmänna onera. Skjutshållning 2, Kronoutlagor ' Inkvartering 225,73 204, ,2 3 Inkvarteringsnämnden 7,200 7,200. XI. Vattenledningen. Förvaltning och drift. Aflöningar 20, , Driftkostnad för pumpverket 6,000 7,068 59, D:o för filtrerna 0, Aflåsning och kontroll af vattenmätare 6, Mätningar och undersökningar för utvidgningar.,500 -, Brandförsäkringspremier och utskylder till Helsinge kommun,700, Arrende för skyddsområde invid Vanda å Resemedel 0 0 Expenser 2,000 2, Kostnader för distribuering och indrifning af debetsedlar och räkningar Kostnader för privata anslutningar och uppsättgar af vattenmätare , , Hyra för verkstadslokal ^322, Underhåll och remont. Romont och underhåll af vattenledningens byggnader, hägnader, dammar, maskiner och rörnät 8, Reparation och justering af vattenmätare,500 2, Uppförande af en vattenledningsverkstad jämte magasin 36,000 36, Transport 2,700,684 6s 2,688, ,8 ; se 87,392) 7

12 36* 'Fortsättning. Anslag en.! Kostnad en- Anslaget Besparing å ligt stat igt böckerna öfverskridet anslaget Utsträckning af rörnätet samt inköp af vatten m citar e. Transport 2,700,684 ( 38 2,688,70 ( )7 75,8 l 56 87,392 7 Vattenledning under fjerde linien å Berghäll mellan Ö. Ckausséen och Porthansgatan... 7,300 7,300 Vattenledning under Castrénsgatan mellan I och II linien å Berghäll 2,0 2.0 Vattenledning till Observatoriiborgen 2,00 2,00 Inköp af vattenmätare 5,000 3,399 48,0 52 Diverse mindre arbeten. Nya damluckor i vattenrännan för pumpverket i Gammelstaden 2,200 2, Skyddsåtgärder emot öfversvämning af vattonled- ningens byggnader i G ammelstaden,500, XII. Saluhallen. Upp synings man, aflöning,350,350 Belysning ,069 Renhållning, m. m, XIII. Stadens jordlägenheter. Gmntäckt, förvaltningskostnader m. m Mej lans, utskylder m. m XIV. Allmänna arbeten. l:o. Byggnader och lägenheter. oj Kem ont och underhåll. Diverse reparationer 7,000-24, , b) Nybyggnader. Inköp af Barnhemmet samt förändring af linsets inredning 0,495 90, , I Obsorvationspaviljong vid Maria sjukhuset ,0 25, Byggnadsförändring äfvensom nybyggnad å norra brandverkshuset Ny stormvarningssignal å Observatoriibergen. c Nytt afträde invid formansstationen norrom Åbo kasern : 7 Nytt redskaps- och vagnsskjul å Maria sjukhusets tomt '7 2:o. Gator och allmänna platser. iij Rcmont och underhåll. Stensättning med nubbsten i asfalt utaf delar af Salutorgot 20,00C ) 9,44 [2 85c ) 7 Diverse reparationer 9,00C > -,884 [ 3 2,88' iu j Transport 2,953,38o 5É 2,958,27c 4 J 97,02 3i > 92, m ) 4

13 37* 'Fortsättning. Anslag en- Kostnad en- Anslaget Besparing å ligt stat ligt böckerna öfverskridet anslaget b) Ny läggning. Transport 2,953,3 58 2,958,273j47 97, ,9 43 Makadamisering af stadens andel af Sandviks Norra kajen midtemot tomterna N:o och 3,350 2,697 66, c) Regleringsarbeten. Planering af Kanalgatan från Ankargatan söderut 5,000 5, Planering af Hamngatan 2.375, Planering af Skepparebrinken till sin half va bredd L Planering af Aspnäsgatan mellan Östra chausséen och Dalgatan 4,000 2,950 3, :o. Kanaler och cifloppsdiken. a) R e m o n t och underhåll. Kompletteringsarbeten 2,000, Diverse underhåll 9,000 0,270 22, b) Nyanläggningar. i Kanal från l:sta linien å Berghäll genom Djur- gårdsvillan N:o 4 till Tölöviken 7,300 7, Kanal längs Castrénsgatan mellan :sta och 2:dra linierna Kanal under fjerde linien å Berghäll mellan 0. Chausséen och Porthansgatan, halfva kostnaden 2,550 3,586 53, :o. Vägar. a) Re mon t och underhåll. Diverse reparationer och renhållning 0,000 2, , b) Regleringsarbeten. Planering till 6 meters bredd af Castrénsgatan mellan l:sta och 2:dra linierna 5,0 6, Planering af 4:de linien mellan Chausséen och Porthansgatan 30,350 3, ,452 Planering af 3:dje linien mellan Porthansgatan och Ö. Chausséen 3,000,86 45 _,38 55 Fullbordandet af planeringen utaf 2:dra linien mellan Castréns- och Wallinsgatorna 2, , Planering af Lönnrotsgatan mellan 3:dje och 4:de linierna. 7,700 4, i 3, :o. Chans séer. Remont och underhåll. Chausséerna i Brunnsparken Diverse underhåll och renhållning 5,000 25, ,033 2 Transport 3.064, ,079, , , 2

14 38* 'Fortsättning. Anslag enligt stat Kostnad enligt böckerna Anslaget öfvorskridet Besparing å anslaget Transport 3,064, , , :0. Hamnar. a) Bemont och underhåll. Remont af 3 st. mudderpråmar Nedfartsbroar till isarne jemte stängsel vid kajerna Muddring i Sörnäs hamn Ombyggnad af Packhuskajen i Norra hamnen.. Remont af ballastkajen i Sörnäs... Diverse reparationer 8,000 2,000 5,000 0,000 3,470 7,000 7,697, , ,572 b) N y a n ä g g n i n g. Öfverbyggd klappbrygga invid Broholmen 2,0 2, :o. Planteringar. flj Remont och underhåll. Underhåll af planteringar och trädskolor Underhåll och hägnader.., Ombyggnad af Kajsaniemi parks staket mot Trädgårdsgatan ,0 4,349,926 5, ,889 6 b) Nyanläggningar. Observatoriibergens planering Planterings- och planeringsarbeten i Brunnsparken D:o i Kajsaniemi Jordfyllning till Henriksesplanaden Inköp af soifor Inköp af träd och buskar ^000 5, ,447 4,923 4, , :0. Renhållningsväsendet. Remont och underhåll. Underhåll af afstjelpningsplatser och bryggor... Vakters aflöning Latriner och pissoirer, renhållning Renhållning af stadens allmänna platser och gatuandelar Rengöring af hamnar och kajer Bevattning af stadens centrala gator, Parkgatan och chausséerna i Brunnsparken jemte östra och vestra chausséerna 2,0 4,500 0,000 32,000,500 6,500 2,58 3,97 0, '564 9, ,479 3,05 9: o. Arbetsredskap. Diverse inköp och remont 5,000 5, :o. Diverse. Underhåll af klappbryggor, vedmått, lyktstolpar m. m. samt oförutsedda utgifter Transport 6,000 6, ,253, ,285, ,779)7 04,058 0

15 39* Fortsättning. Anslag enligt stat Kostnad enligt böckerna Anslaget öfverskridet Besparing å anslaget Transport 3,285,726 36,779 XV. Pensioner 4,6 4,6 XVI. Diverse. Taxerings- och pröfningsnämnden, sokreterarearvode expenser Revision af stadens räkenskaper Eldnings- och lysningsämnen Anslag för signalering af middagstimmen Stonnvarningstelegram Brandstodsafgifter Anslag åt mantalsskrifvaren D:o åt byggnadsinspektör Arvode åt en elektrotekniker D:o åt fiskeritillsyningsmän D:o åt uppsyningsman vid varaskjulet Bidrag till länefängelsets ombyggnad Utskrifning af vallängden jemte register Anslag till juridiskt biträde åt obemedlade.... Anslag till fängelseföreningens skyddshärberge.. Inventarier till särskilda stadens hus, remont och komplettering Telefonafgifter ; Afkortning och restitution å uttaxerade medel och andra inkomster 2,000,0 4,00 4, , ,000 2, ,000 4,500,000 2,000,358 4,00 7, , ,0 0 69,200 0, ' ,29 35, , För oförutsedda behof enligt Stadsfullmäktiges bestämmande: II. Stadens embetsverk. Anslag till vikariatsarvode för justitierådmanstjensten vid Magistraten 900: 900 VI. Polisinrättningen. Anslag till aflönande af två extra poliskonstaplar för lönnkrögeriets stäfjande.,300:,300 VII. Sundhets- och sjukvården. Anslag för en extra tillsyningsman vid helsopolisen,66 Anslag för tillskottsarvode åt läkaren vid fattiggården 350 Anslag för inrättande af en köttkontrollstation 2,075 Anslag för sjukvård åt tyfuspatienter i kolerabarackerna 4,000 Tillskottsanslag för Helsovårdsnämndens expenser Transport 0, ,075, ,386, ,2,998 85, ,

16 * 'Fortsättning. Anslag enligt stat Kostnad enligt böckerna Anslaget öfverskridet Besparing å anslaget Transport 0,29:67 3,386, ,2, ,00 90 IV. Undervisningsväsendet. Anslag för utvidgning af lägre handtverksskolorna,594: Tillskottsanslag åt lägre handtverksskolorna 3,530: - Anslag för aftonskola i Hermanstad.. 0: Anslag för inventering af folkbibliotekets bokförråd : Anslag för inköp af möbler till folkskolorna, 3,000:,594 3, ,000 XI. Vattenledningen. Anslag för uppställande af tvenne vattenposter i Hermanstad 700: 700 XIV. Allmänna arbeten. Anslag för afloppskanal under fjerde linien å Berghäll 2,550: 2,550 XV. Pensioner. Anslag till pension åt förre Realskolovaktmästaren F. V. Lindqvist.. 00: 00 XVI. Diverse. Anslag för inlösen af ett område af tomten N:o vid Bergmansgatan i kvarteret N:o 00 a 3,500 Anslag för utarbetande och tryckning af fullständig stadsplan,0 Anslag till Helsingfors simsällskap... : Anslag för vakansbesparing till Civilstatens enke- och pupillkassa.. 266: 67 Anslag för kostnader i anledning af Deras Kejserl Majestäters kröning.4,377 Anslag för projekt till Senatstorgets förskönande ' 3,376:78 9mf 46,326: 20,000 3,500, ,377 3,376 6, Utgifter ej i staten observerade. Uppförande af ny riobyggnad å Grejus hemman K. Gr. Sivenius Gården N:o 3 vid Soiiegatan Fattigvårdens ekonomiebyggnads tillbyggnad... Saldo från år 895 Saldo till år 897 Summa 3,426, , ,502, ,200 5,

17 4* 'Fortsättning. Beräknad inkomst enligt Inkomst enligt böckerna stat Brist Öfverskott Disponibel behållning Inkomster: I. Räntor. A cliausséeobligationor A tomtlösen Å donationsfonder Diverse räntor , '500,989 33, , II. Tomtlösen. Försäljning af tomter och amortering af köpeskillingen för försålda tomter III. Stadens fasta egendom. a) Räntor från donerade hemman , , ,099 53,0 -, b) Stadens af hy sta område. Arrenden för byggnader och tomter samt utarrenderade mindre platser inom stadens plan.. Arrenden för jordlägenheter, villaområden och smärre platser utom stadens plan Arrenden från Brunnsparksområdet Hyra för försäljningsplatser å Salu- och Kaserntorgen Hyra för lokaler i Folkbibliotekskusot Hyra för bodar och diskar B yra för stånd i salnhallen Simhusafgifter Fiskevattcnsafgiftcr Hötägt Mulbetesafgiffcer Tillfälliga arrenden och planhyror 6, , ,300 4,000, ,000 5, , , , , , ES I I! i 4, c) Stadens jordlägenheter. Forsby, arrende Grej us, d:o Gumtäckt, d:o Mejlans, d:o.. D:o amortering å köpeskillingen för byggnader Reimars, arrende 4,00 2, , , , IV. Tomtören... V. Inkomstgifvande rättigheter. Tolag för till Helsingfors destinerade varor.... Tolag för till Helsingfors sjöledos inkomna varor, destinerade till uppstad Transport 2,200-2, '65 25,000, , ,000 9,80»56 4,80 i 56 79, , ,47 '48 208,9 75

18 42* 'Fortsättning. Beräknad inkomst enligt Inkomst enligt böckerna stat Brist Öfverskott Transport Trafikafgifter Mätningsafgifter Transitomagasinshyra Hamnafgifter Broafgifter Ballastafgifter Vägningsafgifter Afgifter af utländingar för försäljning af matvaror vid mast Auktionsprovision Biljard afgifter Bouppteckningsprocenter, stadens andel D:o stadens fattiges andel. Kollektmedel Diverse böter Arrende för Gainmelstadskvarnon Börsprovision 79, ,000 2, ,000 6, , '450 32,000 8, , ,27 372,367 2, ,746 0, ,956 3, ,693 2,652, , ,500 I 2, VI. Diverse Personel fattigafgift För sjukvård i Maria sjukhuset Inkomst från desinfektionsinrättningon Fattighjons o arbeten ^ Inkomst från arbetsinrättningen Jordafkastning från fattiggården Ersättning för underhåll af fattiga Elevers i folkskolan afgifter Elevers i folkskolan handarbeten Boklån Hundskatt.... Afgift från klosetterna Bidrag till brandverket af ryska Alexanders gymnasium Bidrag till underhåll af Riddarhusskvären... Bidrag till underhåll af planteringarne kring Ständerhuset Bidrag till gatubelysningen: af Finlands bank 275: af Ständerhuset 525: Ersatta inkvarteringskostnader 28,000 5, , ,500 9, ,73 28, , , , ,30 4, , VII. Statsbidrag. Till folkskolorna polisinrättningen gatubelysningen brand verket Stadens andel af bränvinsskatten 04,4 5, ,000 04,4 5, , VIII. Vattenledningen. För vattenförsäljning. Hyra för vattenmätaro Transport 235,000 8,000 2,086,54 J6 25,827 8,44 2,335, ,52425

19 43* 'Fortsättning. Beräknad inkomst enligt [nkomst enligt böckerna stat Brist Öfverskott Transport Afgifter från hästhoarne Förhöjning vid sentida betalning af vattenkonsumtionsafgifter Ersättning för verkstälda anslutningar m. m.... 2,086, , , ,827 39, , ,827 IX. Lån. a) Å 892 års obligationslån anvisadt: För uppförande af verkstad och magasin för vattenledningen För vattenledningens utsträckning 36,000 2,000 36, b) Lån på kortare återbetalningstiå än två år. För inköp af Barnhemmet och inredning af det samma 00,000 00,000 X. Uttaxering. Kommunala utskylder,67, , Inkomster ej i staten observerade: Praeskriberade kuponger Priset för försålda afstjelpningspråmar, m. m... Lyftkransafgifter.... Bidrag till underhåll af planteringarno kring Ateneum Tull- och källarfrihets ersättning Summa Smfi 4 6, ,426, ,729, , C ' ,22 8

20 44* Sammandrag af Helsingfors stads utgifter och inkomster år 896. H n f v ii d t i t e Enligt stat Enligt böckerna Utgifter. Sal do från år 895 I. Stadens skulder II. Stadens embetsverk III. Kommunalförvaltningen IV. Gatubetysningen V. Brandverket VI. Polisinrättningen VII. Sundhets- och sjukvården VIII. Fattigvården IX. Undervisningsväsendet X. Staden åliggande allmänna onera XI. Vattenledningen XII. Saluhallen XIII. Stadens jordlägenheter XIV. Allmänna arbeten XV. Pensioner XVI. Diverse Utgifter ej observerade i staten Behållning till år 897 Summa Smf. 53,772 98, ,88i 3, , ^46 7,050 6,700 57,870 4, ,426, Inkomster. T. Räntor II. Tomtlösen III. Stadens fasta egendom IV. Tom tören V. Inkomstgifvande rättigheter VI. Diverse VII. Statsbidrag VIII. Vattenledningen IX. Lån X. Uttaxering Inkomster ej observerade i staten Summa $mf 55, , ,828 2, , ,06 248, ,000,67,358 3,426, Källa: Drätselkontorets berättelse öfver stadens bokslut.

Tab. Æo 84. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade ooh uppburna afgifter under år 1893.

Tab. Æo 84. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade ooh uppburna afgifter under år 1893. Tab. Æo 84. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade ooh uppburna afgifter under år 1893. 97* Tolag Debetsedelafgift Trafikafgift Mätningsafgift Transitomagasinshyra Summa debiterade

Läs mer

Tab. N:o 195. Helsingfors stads kapitaltillgångar år 1901.

Tab. N:o 195. Helsingfors stads kapitaltillgångar år 1901. i Tab. N:o 195. Helsingfors stads kapitaltillgångar år 1901. Saldo den 1 Januari Afgått Tillkommit Saldo den 31 December i år 1901 år 1901 1901 1901 i I. Byggnader och bebyggda fastigheter 7,852,394 99

Läs mer

Chausseer * 134. Chausséeobligationsfonden.. 74. Civila mål, statistik öfver * 57*,

Chausseer * 134. Chausséeobligationsfonden.. 74. Civila mål, statistik öfver * 57*, Sakregister. Sid, Adress till Hans Kejs. Majestät Nikolai II 118. Afgifterna för sjukvård uti kommunala sjukhuset 62. Avloppskanaler, statistik öfver 80*, 82*. Alarmering ar, brandkårens 179. Alexandersstatyn,

Läs mer

125* Chausséer, arbeten beslutna för år 1893 29. utförda år 1892 ' 113. utvidgning af vestra chausséon och flyttning af spårvägen 23.

125* Chausséer, arbeten beslutna för år 1893 29. utförda år 1892 ' 113. utvidgning af vestra chausséon och flyttning af spårvägen 23. Sakregister. Afkortning ar, ökade för år 1893 52. Åfloppskanal, från skoltomten å Berghäll 128. tomt N:o 4 vid Skilnaden 128. tomt Nio 10 vid Nikolaigatan 23. under en del af Albertsgatan 22. Afloppskanaler,

Läs mer

Fattigvårdsstyrelsen.

Fattigvårdsstyrelsen. 104 III. Fattigvårdsstyrelsen. Fattigvårdssty- j) en a f Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogörelsens medlemmar och tjen- reisen för dess verksamhet under år 1888 är, med uteslutande

Läs mer

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID.

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 892 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. FEMTE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS, TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS TRYCKERI, 894. INNEHÅLL. Årsberättelse. I. II. III.

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. 'tfårcg/ngfaeiem^ DEN 31 DECEMBER 1931 FÖR ÅRET SLUTANDE. TT ARMED TILLKÄNNAGIVES att ovannämnda

ÅRSBERÄTTELSE. 'tfårcg/ngfaeiem^ DEN 31 DECEMBER 1931 FÖR ÅRET SLUTANDE. TT ARMED TILLKÄNNAGIVES att ovannämnda 'tfårcg/ngfaeiem^ ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÅRET SLUTANDE DEN 31 DECEMBER 1931 TT ARMED TILLKÄNNAGIVES att ovannämnda *- -*- bolags ordinarie bolagsstämma avhålles i Helsingfors å Hotel Societetshuset onsdagen

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

SAKREGISTER FÖR ÅREN TILL HELSINGFORS 1915.

SAKREGISTER FÖR ÅREN TILL HELSINGFORS 1915. SAKREGISTER TILL HELSINGFORS TRYCKTA STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR FÖR ÅREN 1875 1914 HELSINGFORS 1915. A. Afbildningar af det Helsingfors som går" 06 : 19. Afgifter för idkande af näring, uppbärande af

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 173: X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelse för året är, med undantag af tvenne längre

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 223 X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af Bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för året är, med undantag af tvänne längre

Läs mer

Tab. N:o 1. Helsingfors stads ytinnehåll vid utgången af år 1900.

Tab. N:o 1. Helsingfors stads ytinnehåll vid utgången af år 1900. TABELLBILAGOR. Tab. N:o. Helsingfors stads ytinnehåll vid utgången af år 900. Gator och Försålda Disponibla allmänna tomter tomter platser Kvadratme Öfrig mark inom staden ter land Första stadsdelen 90,79,78

Läs mer

Drätselkammaren. a) Ärenden beträffande förvaltningen af stadens fasta gods.

Drätselkammaren. a) Ärenden beträffande förvaltningen af stadens fasta gods. 106 II. Drätselkammaren. Enär de förnämsta af Drätselkammaren handlagda ärenden redan under föregående afdelning blifvit anförda, upptagas här endast följande: a) Ärenden beträffande förvaltningen af stadens

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen.

Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen. 187 IX. Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen. Den af styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för år är, med undantag af längre fram intagna tabeller,

Läs mer

ÅR 1894 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID.

ÅR 1894 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 894 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. SJUNDE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS TRYCKERI 895. INNEHÅLL. Årsberättelse. I. Stadsfullmäktige

Läs mer

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. , Org nr 769606-3846 ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2013-01-01 -- 2013-12-31 Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Styrelsen har under året haft

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

Årsberättelse. I. Stadsfu 11 mäktige.

Årsberättelse. I. Stadsfu 11 mäktige. Årsberättelse B I. Stadsfu 11 mäktige. land de af Stadsfullmäktige under året handlagda ärenden torde böra antecknas följande, hvilka här upptagas under ungefär samma hufvudrubriker, som tidigare användts

Läs mer

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2011 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2000,00 0,00

Läs mer

Drätselkammaren. <5 SO H o O. ^ i? B % ö 85. Köparen. Gata. belopp 3bif 10,508 12,363. dotter 2 ) 12,042 22.951.8 15,000 9,921,5 16,180,5

Drätselkammaren. <5 SO H o O. ^ i? B % ö 85. Köparen. Gata. belopp 3bif 10,508 12,363. dotter 2 ) 12,042 22.951.8 15,000 9,921,5 16,180,5 71 II. Drätselkammaren. Då de vigtigaste af Drätselkammaren handlagda ärenden redan blifvit omnämnda under föregående afdelning, torde blott följande här böra upptagas. a) Ärenden beträffande förvaltningen

Läs mer

BERÄTTELSE ÅR 1893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE

BERÄTTELSE ÅR 1893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. SJETTE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS, TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS TRYCKERI, 895. ti fororden till 889 och 800 års kommimalberättelser,

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Drätselkammaren. f 89. Köpeskillin- gens belopp. H o. Tomtens areal. Köparen. Gata. t? ö

Drätselkammaren. f 89. Köpeskillin- gens belopp. H o. Tomtens areal. Köparen. Gata. t? ö Stadsfullmäktige sammanträdde under året 21 gånger, hvarförutom Fullmäktige till förstärkt antal sammanträdde 5 gånger. Paragrafantalet i Fullmäktiges protokoll utgjorde 368 och antalet bref, som aflätos

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID,

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID, BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 895 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID, ÅTTONDE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS 896. TRYCKERI INNEHÅLL. Årsberättelse. I. II. III.

Läs mer

BERÄTTELSE ÅR 1889 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID.

BERÄTTELSE ÅR 1889 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 889 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. ANDRA ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS, TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS TRYCKERI, 89. rsaken till att denna berättelse framträder

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LINDORMEN 2. Styrelsen får härmed avge redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LINDORMEN 2. Styrelsen får härmed avge redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. 1(11) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2007 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LINDORMEN 2 Styrelsen får härmed avge redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Vid

Läs mer

A f de under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda

A f de under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda årsberättelse 1897. I. Stadsfullmäktige. A f de under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda ärenden må anföras följande: a) Ärenden beträffande förvaltningen af stadens fasta gods.

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRV011 Tentamen ges för: Event Management programmet Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2012-08-30 Tid: 09.00

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Svenskmonetärhistoria Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Gustav Eriksson (Vasa) Gustav I (1521-1560) Erik XIV (1560-1568) Johan III (1568-1592) Sigismund (1592-1599) Karl IX

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Riksförsäkringsverkets författningssamling

Riksförsäkringsverkets författningssamling RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN 0348-582X RFFS 1981:3 PENSIONERING P Utkom från trycket den 3 juni 1981 Kungörelse om ändring i kungörelsen (RFFS 1979:5)

Läs mer

723.907 636.900 785.130 636.900 KOSTNADER

723.907 636.900 785.130 636.900 KOSTNADER RESULTATRÄKNING RR01 Sid 1 1002 Brf Birka Period 0501-0512 jan-dec 060207 19:51 Utfall Budget Föreg år Årsbudget INTÄKTER 3010 Årsavgifter 615.122 537.500 537.360 537.500 3040 Hyror förråd 2.400 2.400

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

Förslag till avveckling av kommunens stiftelser (donationsfonder)

Förslag till avveckling av kommunens stiftelser (donationsfonder) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Datum 2015-10-12 Ks/2014:175 044 Fonder/Stiftelser/Donationer Förslag till avveckling

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID.

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 89 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. FJERDE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS 894. TRYCKERI INNEHÅLL Årsberättelse. I. Stadsfullmäktige

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Jirsberäiielse 1896. I. Stadsfullmäktige. J^f cle under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda ärenden anföras följande:

Jirsberäiielse 1896. I. Stadsfullmäktige. J^f cle under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda ärenden anföras följande: o Jirsberäiielse 1896. I. Stadsfullmäktige. J^f cle under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda ärenden anföras följande: a) Ärenden beträffande förvaltningen af stadens fasta gods.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

MARCUS WALLENBERGS 70-ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab- och Scania-anställda

MARCUS WALLENBERGS 70-ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab- och Scania-anställda MARCUS WALLENBERGS 70ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab och Scaniaanställda Handlaggare Datum utgavs Sida CHLM Lars Magnusson, 013 18 22 92 20100101 6 1 (2) Fordelning Arende PRINCIPER OCH RIKTLINJER MARCUS

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Reglemente rörande förvaltning av klientmedel och klienters värdehandlingar samt om bokföring m.m. i advokatverksamhet

Reglemente rörande förvaltning av klientmedel och klienters värdehandlingar samt om bokföring m.m. i advokatverksamhet Reglemente rörande förvaltning av klientmedel och klienters värdehandlingar samt om bokföring m.m. i advokatverksamhet utfärdat av Sveriges advokatsamfunds styrelse i juni 1994 Med stöd av 35 andra stycket

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:585 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Tore Andersen Kassör - - 41 Ulf Linnarsson Sekreterare - - 36

Läs mer

N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område.

N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område. Malmö stadsfullmäktiges protokoll den 19 december 1913. N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område. Spårvägsstyrelsens framställning i fråga om anläggande af spårväg inom Baltiska

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Brf Herden 5 1(5) Org.nr. 769603-9788 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING. Brf Herden 5 1(5) Org.nr. 769603-9788 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Brf Herden 5 1(5) ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för bostadsrättsföreningen Herden 5 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 21/9-31/12 2010. Under våren

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

BRF Vinteraspen. Brf Vinteraspen ÅRSREDOVISNING 769606-9744

BRF Vinteraspen. Brf Vinteraspen ÅRSREDOVISNING 769606-9744 Brf Vinteraspen 769606-9744 ÅRSREDOVISNING För räkenskapsåret 2005 1 Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Styrelsen för bostadsrättsföreningen Vinteraspen får härmed avge berättelse

Läs mer

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att avge årsredovisning för år 2014 för nedanstående stiftelser Ärendet Årsredovisning

Läs mer

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Godkända av sällskapets årsmöte 9.4.2015 och registrerade i föreningsregistret 4.5.2015. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Abrahamsons, stiftelse, Nääs. Samverkan med.. 145. Andra lands allmänna lärarföreningar. 31,

Abrahamsons, stiftelse, Nääs. Samverkan med.. 145. Andra lands allmänna lärarföreningar. 31, R E G I S T E R, A. Abrahamsons, stiftelse, Nääs. Samverkan med.. 145. Andra lands allmänna lärarföreningar. 31, Anslag t i l l skolmuseum. 62. Anställnlngsundersökning. 114. Ansvarsfrihet. 99.. Ansvarsförsäkring.

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer