VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svenska Ridsportförbundet 2 Stockholms Läns Ridsportförbund 3-10 Information/konferenser och utbildningar 11 Rökfritt/Ridsporten vill 12 Idrottslyftet 13 Besöksgruppens verksamhet 14 Barn- och Ungdomsverksamhet Lokalt aktivitetsstöd 18 Svenska Ridsportförbundets märken 19 Ungdomsverksamhet 20 Handikappverksamhet Studieförbundet - SISU 23 Utbildningsverksamhet Tävlingsverksamhet Distriktsstyrelse/kommittéer 48 Anslutna klubbar Förvaltningsberättelse Revisionsberättelser Anteckningar Stockholms Läns Ridsportförbund Ankdammsgatan 7 nb Solna tel: vx E-post: Hemsida:

3 SVENSKA RIDSPORT FÖRBUNDET Från och med 1 januari 1993 är all ridsport samlat i ett förbund - Svenska Ridsportförbundet. De fyra tidigare förbunden gick samman och bildade ett enat ridsportförbund. Svenska Ridsportförbundet verkar för att främja ridning, körning och voltige som motion, folksport och tävlingsidrott. Svenska Ridsportförbundet har ca 950 medlemsklubbar, varav 500 driver ridskola, fördelade på 19 distrikt och ca medlemmar. 85 % av medlemmarna är flickor och kvinnor. Ridsporten är en av Sveriges absolut största ungdomsidrotter. En halv miljon svenskar rider för motion och tävling. Handikappridning har en stark ställning i förbundet, både när det gäller tävlingsverksamhet, motionsridning och utbildning funktionshindrade ryttare rider regelbundet på 250 ridskolor. Alla ungdomar i Ridsporten har möjlighet genom de ungdomssektioner som finns på alla nivåer att påverka ridsporten. Om ridsporten 85% är flickor och kvinnor 65 % är under 25 år 30 % är år 35 % är under 12 år. Fritid och tävling för en halv miljon svenskar. Sveriges näst största ungdomsidrott, bara fotbollen är större, räknat på antal sammankomster för utbetalat LOK-stöd. Andra största idrotten bland tjejer år, räknat på antal utövare. Bara fotbollen är större (SCB 2011). Ridsporten ligger på andra plats, efter gymnastik, sett till antal tävlings- och träningsaktiviteter bland kvinnor i åldern 7-70 år. Femte mest populära publiksporten vid tävlingar, räknat på åskådare i åldern 7-70 år. Cirka 5 miljoner ridtimmar genomförs varje år på landets ridskolor (2011). Svenska Ridsportförbundet har drygt medlemmar, varav 55% är under 21 år (2013) motions- och lektionsryttare ryttare med funktionsnedsättning. 905 klubbar (2013). Drygt 450 av klubbarna driver ridskola (2013). Cirka av hästarna, varav runt 60 procent ponnyer, är i tjänst på landets ridskolor (2011). Nästan hälften av alla ridskolor erbjuder verksamhet för ryttare med funktionsnedsättning utbildningstimmar under arrangemang med totalt deltagare. Det placerar ridsporten på andra plats, bakom fotbollen, vad gäller studieverksamhet inom RF:s medlemsorganisationer (RF 2012). Ridsporten är öppen för och har aktiva i alla åldrar. Inom alla grenar utom voltige tävlar män och kvinnor - pojkar och flickor - mot varandra på samma villkor. 19 ridsportdistrikt från norr till söder. Ridsportförbundet driver en omfattande verksamhet för utbildning av ideella ledare. De flesta förtroendevalda är kvinnor. Det finns aktiva ungdomar (under 25 år) i alla beslutsgrupper från lokal till central nivå. Värdet av det ideella arbetet inom ridsporten uppskattas till 280 miljoner kronor årligen. Utbildar årligen runt 600 ungdomsledare och ridledare. Anordnar årligen yrkesprov för cirka 600 hästskötare och 45 ridlärare. 2

4 STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND Bakgrund Stockholms Läns Ridsportförbund är en ideell organisation och ett av Svenska Ridsportförbundets 19 distrikt, vars medlemmar är föreningarna. Ändamålet är att främja och utveckla ridning, körning och voltige. Stockholms Läns Ridsportförbund ska även bedriva ungdomsverksamhet för att främja ungdomarnas ansvarstagande för sig själva, sina kamrater och hästarna. Av de 118 klubbar som finns i Stockholms Län är 63 ridskoleanknutna. Det är ridklubben som är ansluten till Ridsportförbundet. Mer än 80% av klubbarnas medlemmar i distriktet rider på ridskola. Geografiskt täcker Stockholms Läns Ridsportförbunds verksamhet hela Stockholms län och dess 26 kommuner. Ridsporten i Stockholms Län 118 föreningar är medlemmar i Stockholms Län. ~ medlemmar i föreningarna i Stockholms Län. ~73% c:a är under 25 år, i hela landet 65% 63 ridskolor, varav 17 föreningsdrivna. ~ lektionsryttare. ~3 500 licensierade ryttare. ~ 250 lag i olika allsvenskor. ~ starter alla nivåer hästar i länet (12,5%, 22hästar/1000 invånare. I hela landet ) 3

5 Stockholms Läns Ridsportförbunds organisation Stockholms Läns Ridsportförbunds styrelse har under 2014 utvecklat organisationen och arbetat med att förbättra och effektivisera den. Målet har varit att skapa en väl anpassad organisation för att på bästa sätt kunna möta föreningarnas behov av stöd och service. I samband med vår organisationsöversyn har en arbetsordning för styrelsen tagits fram samt tydliga uppdragsbeskrivningar för alla grupper och sektioner. Det finns också en tydlig handlingsplan för när verksamhetsplan och budget skall vara klara på olika nivåer i organisationen. Denna anpassas kontinuerligt till nya krav och behov. Styrelsen har också bearbetat verksamhetsidé, värdegrunder, vision och mål för Stockholms Läns Ridsportförbund. ORGANISATION STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND Årsmöte Kansliet Distriktsstyrelsen Väljs på årsmötet Distriktsstyrelsens arbetsgrupper Kommunikationsgrupp Ekonomigrupp Personalgrupp Verksamhet för funktionsnedsatta Tillsätts av styrelsen Ridskole- och anläggningsgrupp (Besöksgruppen och kommungruppen) Tillsätts av styrelsen Ungdomssektionen Väljs på eget årsmötet Utbildningssektionen Väljs på årsmötet Tävlingssektionen Väljs på årsmötet Uppdaterad den 20 januari-15 4

6 Verksamhetsidé, Värdegrund, Vision och Övergripande mål Stockholms Läns Ridsportförbund Verksamhetsidé/Syfte Att vara en samarbetsorganisation för föreningarna i distriktet. Att ta till vara föreningarnas intresse i samhället inom ramen för Svenska Ridsportförbundets ändamål. Att Stockholms Läns Ridsportförbund anpassar verksamheten efter föreningarnas behov. Att Stockholms Läns Ridsportförbund genom utbildning, stöd och rådgivning ger föreningarna möjlighet att bedriva en bra verksamhet för föreningens medlemmar. Värdegrund- Svenska Ridsportförbundet: Genom en stark och tydlig demokrati ges alla möjlighet att delta i en föreningsverksamhet, där öppenhet råder, man trivs tillsammans och alla känner sig välkomna. Det ska finnas möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter och därmed kunna bidra till en utveckling av svensk ridsport där hästen och människan står i centrum. deltagande på lika villkor ren dopingfri sport hög ledarkompetens verksamhet för alla sportslighet och kamratskap värnande om hästens bästa Ledord - Stockholms Läns Ridsportförbund: Hästen och människan i samspel Hästens Bästa Hästen ska alltid vårdas med omsorg, kunskap och kärlek utifrån sitt behov. Ridsport ska vara rolig för både häst och människa. Respekt Att alla följer samma regler. Att man får vara olika och ha egen åsikt. Individen ska få känna trygghet, öppenhet och ärlighet. Det bidrar till att vi visar varandra respekt. Gemenskap Alla är välkomna att bygga samhörighet och gemenskap, med intresset för hästen som gemensam grund. Glädje Glädje och lycka är att få vara i stallet och möta en varm mule. Att få leva min dröm och utvecklas tillsammans med hästen. Vision: Sverige skall vara en ledande ridsportnation i världen avseende kvalitet på breddverksamhet, sportsliga framgångar, hästar och hästhållning samt avel för ridsportens behov. Vår verksamhet ska kännetecknas av stort engagemang, hög kompetens, skickligt ledarskap, ansvarstagande och god etik. Övergripande mål: Stockholms Läns Ridsportförbund skall vara Svenska Ridsportförbundets ledande distrikt genom att ligga i framkant i all verksamhetsutveckling inom Svenska Ridsportförbundets områden. Stockholms Läns Ridsportförbund ska verka för att fler människor, genom mångfald och bredd, blir engagerade i ridsporten. Stockholms Läns Ridsportförbund skall verka för att barn och ungdomar i distriktets föreningar erbjuds en meningsfull och utvecklande fritid. Den enskilda föreningsmedlemmen skall ha möjlighet att vistas i en ridklubbsverksamhet med kvalité. att all verksamhet bedrivs i en rök- och drogfri miljö. att utveckla, besöka, stödja och utbilda föreningarnas styrelser, för att de skall ha en möjlighet till att bedriva demokratiskt föreningsverksamhet samt arbeta för god etik och moral. att ridsporten är öppen för alla oavsett social bakgrund, kultur eller kön. att för en god hästhållning genom ökad kunskap om hästen samt att all verksamhet skall genomsyras av säkerhet. att öka kunskapen om ridsport, hos politiker och tjänstemän, genom påverkan, opinion och information. 5

7 DISTRIKTSSTYRELSEN Distriktsstyrelsen har under året genomfört 10 protokollförda sammanträden, samt två konferenser. Utöver dessa möten har det genomförts ett antal arbetsgruppsmöten i de tillsatta grupperna inom olika arbetsområden. Vid dessa möten har man bl.a. diskuterat distriktets organisation. Stockholms Läns Ridsportförbund genomför åtgärder för att utveckla distriktets verksamhet och organisation. Distriktsstyrelsens ansvar Att ansvara för hela verksamheten. Att dra upp mål, riktlinjer och policy för distriktets verksamhet. Att skapa ramar och resurser för att verksamheten skall kunna genomföras. Att ansvara för ekonomin. Att utvärdera verksamheten samt avstämning av målen. Att sätta mål och följa upp att sektionernas verksamhet bedrivs inom ramen för distriktets verksamhet. Att företräda ridsporten i samarbetet med andra organisationer, kommuner, landsting m fl i Stockholms Län. Att ansvara för kontakt/dialog med Svenska Ridsportförbundet. Att ansvara för kontakt/dialog med Stockholms Idrottsförbund. Följande arbetsgrupper finns inom styrelsen: Ekonomigrupp Ekonomigruppens uppgift är att vara en analysfunktion med inriktning på StRF's ekonomi. Ekonomigruppen skall bearbeta, utvärdera och analysera, budgetförslag, budgetutfall och resultat samt göra konsekvensbedömningar för årsresultat för hela StRF. Ekonomigruppen är även ett stöd för sektionerna i deras budgetarbete. Personalgrupp Personalgruppen skall bistå verksamhetschefen när denne har behov av hjälp i personalfrågor, tex anställningar, lönesättningar, arbetsbeskrivningar och anställningar/uppsägningar. Besöksgruppen Besöka föreningar som driver eller samarbetar med ridskola. Skall genom stöd, rådgivning och föreningsbesök verka för att ridanläggningar i Stockholms Län uppfyller Svenska Ridsportförbundets krav på bra anläggning. Gruppen kvalitetsmärker de anläggningar som så önskar få Svenska Ridsportförbundets kvalitetsmärkningsskyltar. Kommungrupp Gruppens uppdrag är att informera och skapa opinion kring ridsportens värden. Att föra en dialog, tillsammans med föreningen, med kommunen angående ridsportens förutsättningar. Kommunikationsgrupp Gruppens uppdrag är att: Ansvara för distriktets kommunikationsstrategi, Sammansättning, koordinering och uppföljning av distriktets kommunikationsplan. Ansvara för distriktets pressreleaser. Äga hemsida, Facebook och dess layout. Verksamhetsgrupp Består av ordförande, sektionsordförande och verksamhetschef. Innan fastställande av budget gå igenom verksamhetsplaner för sektionerna och distriktet. Se över inriktningar för nästkommande år för att föreläggas distriktsstyrelsen för beslut. Verksamhetsområde funktionsnedsatta Har ett helhetsansvar för verksamheten för funktionshindrade. Gruppen ansvarar för handikappledarutbildning och tävlingar för ryttare med funktionsnedsättning. Gruppen samarbetar med övriga sektionerna i gränsöverskridande frågor för funktionsnedsatta. Fokusområden För Stockholms Läns Ridsportförbund är det viktigt ha medlemsnyttan i fokus. Förutom interna uppdrag(ekonomigrupp, verksamhetsgrupp samt personalgrupp) som krävs av en styrelse med arbetsgivaransvar, har styrelsen under 2013 beslutat att priotiera följande områden: Fokus på bredden Ridsporten är öppen för alla oavsett social bakgrund, kultur och/eller kön. Därför kommer vi att fokusera på ryttare med funktionsnedsättning samt barn/ungdomsverksamhet. Mervärden Att vara medlem inom Ridsportförbundet ska ge en meningsfull och en utvecklade fritid. Den enskilda medlemmen ska ha möjlighet att utvecklas inom ridsporten. Vi har flera verksam- 6

8 hetsområden för att skapa mervärden såsom tävling, utbildning, ungdom samt verksamhet för ryttare med funktionsnedsättning. Stockholms Läns Ridsportförbund vill också fokusera på Besöksgruppen, som har till uppgift att stödja föreningar som driver eller samarbetar med ridskola. Det kommer också vara ett fortsatt fokus på att påverka kommunernas inställning och prioritering av ridsporten. Vilka mervärden som faktiskt ridsporten ger till kommunens invånare. Vi har en kommungrupp i styrelsen som samordnar och fokusera på denna viktiga dialog. Kommunikation Stockholms Läns Ridportförbund behöver öka kunskapen om ridsport och dess värde i samhället för våra intressenter. Målet är att se en utveckling inom ridsporten som gynnar alla parter. Det har tillsatts en kommunikationsgrupp som har till uppgift att genomföra distriktets kommunikationsstrategi och plan som tagits fram. Ekonomiskt stöd En balanserad ekonomi är en viktig förutsättning för alla idrottsförbund och det gäller även för Stockholms Läns Ridsportförbund. Ekonomin är dels baserad på avgifter, uttagna av anslutna föreningar, på medlems-, tävlingsoch utbildningsavgifter och dels på stöd från Stockholms Läns Landstings Kulturnämnd via Stockholms Idrottsförbund. Stödet från Landstinget har tidigare utbetalats direkt till Stockholms Läns Ridsportförbund. Landstinget anser att ridsporten bedriver en väsentlig och betydelsefull verksamhet genom ridsportens unika kombination av idrotts- och främjandeorganisation samt för dess omfattande barn och ungdomsverksamhet. Från 2006 har stödet utbetalats via Stockholms Idrotts förbund. Omläggningen har medfört att stödet inte längre baseras på Landstingets regelverk, utan Stockholms Idrottsförbunds regelverk. Stockholms Idrottsförbund införde en övergångsregel - som upphörde efter vid tillämpningen av sitt regelverk. Stockholms Läns Ridsportförbund tilldelas stöd på samma villkor som övriga idrotter. Den största delen av stödet baseras därmed på Lokstödansökningar. Då en stor del av ridsportföreningar i Stockholm fått avslag på sina ansökningar, p.g. av oklarheter i regelverket, så medför beslutet ytterligare nedskärningar. Stockholms Läns Ridsportförbund har framfört synpunkter samt beskrivit konsekvenserna av Stockholmsidrottens fördelningskriterier för både Stockholms Läns Landsting och Stockholms Idrottsförbund. Landstinget har förstått allvaret i stödets kraftiga minskning och tilldelat Ridsporten ett eget direkt extra stöd för främjandeverksamheten. För 2014 fick Ridsporten kr via Stockholmsidrotten, enligt deras kriterier, samt kr från Landstinget. Totalt har Ridsporten tappat över 1 miljon av sitt stöd sen beslutet att man skulle få stödet via Stockholms Idrottsförbund trädde i kraft. Landstinget har öppnat för att Ridsporten kan söka stöd direkt från Landstinget, för att reducera de negativa konsekvenserna av minskningen. Stockholms Läns landstings beslut om kronor i stöd för främjarverksamhet skall inte ses som en utfästelse om stödnivå till Stockholms Läns Ridsportförbund kommande år. Beslutet fattas varje år och även för 2015 har Stockholms Läns Ridsportförbund fått stöd till främjandeverksamheten. Det är Styrelsens målsättning att distriktet även i framtiden skall ha ekonomiska möjligheter att kunna erbjuda ridklubbarna en hög service och verksamhet med god kvalité för att främja ridsporten i länet. Fortsatt arbete kommer att inriktas på att hitta nya finansieringsformer. 7

9 Sektionerna Tävlingssektionen Distriktets tävlingssektion har haft 5 ordinarie styrelsemöten och 1 planeringskonferens. Sektionen har under året bestått av 10 ordinarie ledamöter samt ordförande. Tävlingssektionens uppdrag/ansvar är följande : - Att arbeta för att utveckla tävlingsverksamheten till och med regional nivå i distriktet (helheten), enligt StRFs mål och riktlinjer. -Att ansvara för att utveckla alla grenars verksamhet på lokal och regional nivå i Stockholms Län. - Att samordna kontakterna mellan föreningar /distrikt/ förbund och övriga organisationer inom ramen för tävlingsverksamheten. - Att ansvara för att föreningarna får råd och stöd i sina tävlingsarrangemang. - Att allsvenskor, cuper, DM och lektionhästmästerskap arrangeras med god kvalité. - Att utbildning för domare och banbyggare sker med god kvalité. - Att ha en dialog med utbildade domare och banbyggare i StRF. - Att ansvara för DM, allsvenskor och cuper samt regler för dessa. - Att samordna tävlingsterminen. Fokusområde för Tävlingssektionen: Säker tävlingsplats och fler tävlingsdagar. Utbildningssektionen Utbildningssektionen har under 2014 haft 6 ordinarie styrelsemöten samt 1 planeringskonferens. Sektionen har under året bestått av 8 ordinarie ledamöter samt ordförande. Distriktets Utbildningssektion har till uppgift att arrangera olika utbildningar som distriktets medlemmar d.v.s klubbarna behöver för att nå sina mål. Sektionen har arbetat fram ett mål- och handlingsprogram för distriktets utbildningsverksamhet. Sektionens ansvar är att utveckla, planera och genomföra utbildningar för föreningarna, att erbjuda utbildningsutbud utifrån ridklubbarnas önskemål, att bevaka och informera om de utbildningsmaterial som finns, att samarbeta med SISU. Stockholms Läns Ridsportförbund Utbildningssektions delmål för att nå StRfs mål: - Efterfrågan: 80% av utbildningarna ska ha 100% beläggning 20 % av utbildningarna ska ha 80 % beläggning - Kvalitet/professionellt: 90% av utbildningarna ska få mycket bra eller bra vid utvärdering. -Ekonomisk balans mot budget - Samverkan sektion grupper: öka samverkan Fokusområden för Utbildningssektionen Vår Ridklubb samt medlemsrekrytering och engagemang. Hästens Hållbarhet. Ungdomssektionen (DUS) Distriktets ungdomssektions uppdrag: Ungdomssektionen i Stockholms Läns Ridsportförbund har följande uppdrag: Att ungdomsverksamheten genomförs enligt StRFs mål och riktlinjer. Att vara en länk mellan den lokala föreningen och centrala ungdomssektionen Att se till att information om ungdomsfrågor och vad DUS kan erbjuda för verksamhet når ungdomar Att stötta ungdomssektioner i distriktet Att skapa verksamhet för ungdomar i distriktet Att stimulera och motivera ungdomar till fortsatt engagemang inom ridsporten Att öka samarbetet mellan ungdomssektionerna i distriktet som leder till kamratskap och sammanhållning. Att ansvara för uppföljning och utvärdering av sektionens verksamhet inför distriktsstyrelsen Fokusområde för Ungdomssektionen: Mötet med Ungdomssektionerna på ridklubbarna, genom besök och träffar. Profilering av Distriktsungdomssektionen 8

10 Stockholms Läns Ridsportförbunds årsmöte Stockholms Läns Ridsportförbunds årsmöte gick av stapeln torsdagen den 21 mars 2014 på Solvalla Konferens, Bromma. Årsmötet inleddes med att Maria Sundin från Förbundsstyrelsen informerade om vad Svenska Ridsportförbundet fokuserat på under 2013 och kommer att fokusera på Därefter startade årsmötet. Det var 22 klubbar som deltog och det var ca 90 personer närvarande. Ordförande för mötet var Gunilla Carlsson. Till ordförande i distriktet omvaldes Helena Örtholm. När valen var genomförda behandlades motioner, verksamhetsplan och avgifter. Årsmötet avslutades med att Stockholms Läns Ridsportförbunds nyvalda ordförande Helena Örtholm delade ut blommor till SM vinnarna i distriktet och championatstecken ponny samt utdelning av förtjänsttecken och avtackning av avgående ledamöter. Därefter bjöds det på smörgåstårta och mingel. Svenska Ridsportförbundets Risdportforum Ridsportforum är en av ridsportens mötesplatser åren mellan förbundsstämmorna, där organisationens anställda och förtroendevalda samlas kring angelägna frågor. Ridsportforumet gick av stapeln den oktober på Aronsborg i Bålsta. Från Stockholms Läns Ridportförbund deltog: Emma Olsson Björs, Bo Kjellgren, Sara Pääjärvi, Annica Lund, Jaana Lindberg, Eva Kofoed, Filippa Langlet, Anneli Grimborg Säteri, Ulrika Fristedt Lejnell, Ama Andersson, Malin Melin. Innan Ridsportforumet inbjöd Svenska Ridsportförbundet till Startskottet för att diskutera utbildningsverksamhet. Från Stockholms Läns Ridsportförbund deltog Anneli Grimborg Säteri och Ama Andersson. Konferenser Helena Örtholm och Emma Olsson Björs har vid flera tillfällen deltagit på träffar för Distriktsordföranden. Stockholms Läns Ridsportförbunds personal har under året deltagit på träffar och utbildningar som anordnats av Svenska Ridsportförbundet för tjänstemän på distriktskanslierna. Den november genomfördes en samverkanskonferens tillsammans med Skånes- och Västergötlands Ridsportförbund. På agendan var erfarenhetsutbyte och ridsportens värdegrunder. Från Stockholms Läns Ridsportförbund deltog 13 reprsentanter på konferensen som var förlagd till Billingehus i Skövde. Stockholms Idrottsförbunds stämma/sisu stämma Emma Olsson Björs deltog som Stockholms Läns Ridsportförbunds representanter på Stockholms Idrottsförbunds stämma i april. Stockholms Läns Ridsportförbund är ett av de 69 specialdistriktsförbund som samverkar med Stockholms Idrottsförbund. Samarbete med Agria/ Länsförsäkringar Stockholm Stockholms Läns Ridsportförbund har ett mångårigt samarbete med Länsförsäkringar/Agria och har även under 2014 haft ett gott samarbete med Agria/Länsförsäkringar Stockholm. Agria/Länsförsäkringar Stockholm har under 2014 sponsrat DM-täcken i samtliga grenar. Samarbete med Länsstyrelsen Stockholms Läns Ridsportförbund ingår i ett samarbete med Länsstyrelsen och länsveterinärerna. Kontinuerligt kallar länsstyrelsen till samverkansmöten, där olika djurskyddsfrågor diskuteras och vilka åtgärder som skall vidtas för att komma tillrätta med ev. problem. Volkswagen Riders Tour 2014 Under hösten anordnade Svenska Ridsportförbundet tillsammans med Volkswagen, en tour runt om i landet där man bjöd in olika ridsportprofiler till ett kort seminarium. Tourens mest besökta, ca 100 åskådare, var förlagd till Olofssons bil i Haninge, där man hade bjudit in Rolf Göran Bengtsson som intervjuvades av Maria Gretzer. Stockholms Läns Ridsportförbund var delaktiga i arrangemnget och var där med information om verksamheten i Stockholms Län. 9

11 Ledord Ledord har varit något som Stockholms Läns Ridsportförbund har prioriterat. Stockholms Läns Ridsportförbund har på konferens och utbildningar diskuterat Stockholms Läns Ridsportförbunds ledord. Ledorden är: - Hästen och människan i samspel- med följande ledord: Glädje, Gemenskap, Respekt och Hästens Bästa. Det har också disku terats med föreningarna vad värdegrunden och ledord innebar i deras förening och hur Stockholms Läns Ridsportförbund kan ge dem stöd i förankringsprocessen inom föreningen. Utbildningssektionen i distriktet har arbetat fram ett upplägg på utbildning kring värdegrunder och ledord för de som tävlar allsvenska på ponny i Div II och III. Utbildningen genomfördes vid 1 tillfällen under Arbetet med att förankra ledorden i Stockholms Län fortgår hela tiden, framförallt i samband med utbildningar och träffar med föreningarna. Ledord Stockholms Läns Ridsportförbund Hästen och Människan i samspel Hästens Bästa Hästen ska alltid vårdas med omsorg, kunskap och kärlek utifrån dess behov. Ridsport ska vara rolig för både häst och människa. Respekt Att alla följer samma regler. Att man får vara olika och ha egen åsikt. Individen ska få känna trygghet, öppenhet och ärlighet. Det bidrar till att vi visar varandra respekt. Gemenskap Alla är välkomna att bygga samhörighet och gemenskap, med intresset för hästen som gemensam grund. Glädje Glädje och Lycka är att få vara i stallet och möta en varm mule. Att få leva min dröm och utvecklas tillsammans med hästen. 10

12 KOMMUNIKATION Mål Stockholms Läns Ridsportförbund skall verka för att information om distriktets mål och verksamhet når distriktets medlemmar på ett lämpligt sätt. Under 2014 har en marknads- och kommunikationsstrategi utvecklats och uppdaterats inom Stockholms Läns Ridsportförbunds verksamhetsområden. Syftet med marknadsstrategin är att tydliggöra Stockholms Läns Ridsportförbunds kommunikation till de olika intressenter som identifierats samt möjliggöra en strukturerad approach till det fortsatta arbetet med kommunikation för distriktets styrelse, kansli, sektioner samt kommittéer. Häst & Ryttare Tidningen är Svenska Ridsportförbundets medlemstidning och skickas till alla som är medlemmar i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Under 2014 hade Stockholms Läns Ridsportförbund med 2 distriktsbilagor i Häst och Ryttare med information från verksamheten i Stockholms Län. Målet med strategin är att kunna utveckla tillvägagångssättet för hur kommunikationen från Stockholms Läns Ridsportförbund ska bedrivas och genom detta bidra till att ridsporten utvecklas i enlighet med Stockholms Läns Ridsports övergripande mål Hemsidan Hemsidan har utvecklats och blivit mer informativ. Utvecklingen av hemsidan fortsätter kontinuerligt för att uppfylla de krav ridklubbarna har på information. Under 2014 fick hemsidan en ny layout. Som en del i informationsverksamheten har Stockholms Läns Ridsportförbund även skapat en Facebook-sida för att kunna nå ut och skapa en dialog med medlemmarna. Via hemsidan kan föreningarna anmäla sina medlemmar till utbildningar, clinic s och föreläsningar i idrottonline. Det har inneburit att föreningarna och deras medlemmar på ett enklare sätt kan se aktuella utbildningar och anmäla. Klubbinfo/Nyhetsbrev Under 2014 har utskick kallat Klubbinformation skickats ut till klubbarna en gång per termin med bland annat kurskatalogen. Klubbinformationen är ett led i att öka och förbättra kommunikationen med klubbar och deras medlemmar. Nyhetsbrev har sänts via mailen under 2014 till olika målgrupper. Idrottsskola med ridsport på Riksidrottsmuseet 8-10 augusti Riksidrottsmuseets idrottsskola höll igång på utvalda datum hela sommaren. På plats gick det att prova på flera idrotter med hjälp av kunniga instruktörer. Det 8-10 augusti fanns Svenska Ridsportförbundet och Stockholms Läns Ridsportförbund på plats. Då kunde man prova på både käpphästhoppning och ponnyridning samt ställa frågor om allt som har med hästar och ridning att göra. Tyresö Ridskola var på plats med ponnyer både fredag och lördag. Under fredagen kunde man även träffa Djurgårdens Ridskola och några av deras ponnyer. De som kom på besök fick träffa duktiga instruktörer som visade och berättade om sådant som hör till ridning. Besökarna kunde känna på och fråga om sadlar, träns, ryktborstar och om hur hästen fungerar. 11

13 Stockholms Läns Ridsportförbund har som en följd av det beslut som fattats skickat en uppmaning till samtliga klubbar i Stockholm att ta ställning mot rökning. Till redan rökfria klubbar har affischer och skyltar samt tips och idéer för fortsatt arbete mot rökning skickats. Inom Stockholms Läns Ridsportförbund är det 55 ridklubbar som beslutat att vara rökfria. Ca 55 % av de ridklubbar som driver eller samarbetar med en ridskola är rökfria. Det är där de flesta ungdomarna finns. RÖKFRITT En uppmaning till alla klubbar! Svenska Ridsportförbundet uppmanar alla ridklubbar i Sverige att ta upp frågan om rökning till diskussion! De klubbar som skickar ett protokollsutdrag till Svenska Ridsportförbundets Ungdomsavdelning där det står hur klubben tänkt verka för en rökfri ridanläggning får utan kostnad skylten Vi vill ha en rökfri ridanläggning samt kommer med på rökbarometern. Stockholms Läns Ridsportförbunds styrelse anser att rökfritt är en viktig fråga och har därför fattat följande beslut: Att Stockholms Läns Ridsportförbund skall verka för att barn och ungdomar inte börjar röka inom ridsporten. Att Stockholms Läns Ridsportförbund skall verka för att ridklubbar/ridskolor tar ställning i rökfrågan genom att påverka klubbar att skicka in protokoll om att anläggningen är rökfri. Att Stockholms Läns Ridsportförbund skall arbeta målmedvetet med rökfritt genom utbildning, information och aktiviteter för barn och ungdomar. RIDSPORTEN VILL Idrotten Vill är ett idéprogram som arbetats fram under ett par års tid och som enhälligt antogs av Riksidrottsmötet Idrotten Vill lägger fast den svenska idrottsrörelsens verksamhetsidé och utgör vår gemensamma värdegrund. Men ridsporten är speciell, lika speciell som vart och ett av Riksidrottsförbundets 69 idrottsförbund. Därför har vi inom ridsporten arbetat fram ett eget idéprogram som vänder sig i första hand till alla våra ledare - Ridsporten Vill! Ridsporten Vill. Idéprogrammet visar vad ridsporten står för och vänder sig i första hand till alla våra ledare - oavsett inom vilket av ridsportens områden man verkar. Det är i ridklubbarna verksamheten får sin slutliga form och det är vi som ledare och aktiva som gör riktlinjerna levande och bär ridsportens budskap. Tillsammans ska vi göra en bra ridsport ännu bättre! I Ridsporten Vill understryker vi vikten av att utveckla unga människor positivt i alla avseenden, såväl på det personliga planet som i umgänget med kamrater och hästar. Tillsammans ska vi göra en bra ridsport ännu bättre. Ridsporten Vill är ett dokument som Stockholms Läns Ridsportförbund beslutat skall genomsyra hela distriktets verksamhet. 12

14 IDROTTSLYFTET Idrottslyftet mer för fler Idrottslyftet är regeringens riktade satsning på barn och ungdomsidrott och kan sökas av föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet som har beviljats Lokalt aktivitetsstöd (LOK- stöd). Idrottsrörelsen får ca 500 miljoner kronor under det kommande året och ridsporten beviljades kronor under Idrottslyftets syfte Idrottslyftet ska stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten bedrivs utifrån Idrotten vill. Idrottslyftets mål: 1. Idrottsrörelsen ska ha ökat antal aktiviteter och utövare. 2. Alla specialidrottsförbund och idrotts föreningar ska ha erbjudits stöd och support för att omsätta och anpassa intentioner och ambitioner i Idrotten vill utifrån sina respektive förutsättningar. 3. Tillgång till anläggningar och idrotts miljöer ska ha ökat. Idrottslyftet 2014 Ridsport : Antal inskickade ansökningar: drygt 800 stycken (781 st) Antal beviljade projekt: 624 stycken (591 st) Antal beviljade föreningar: 318 stycken (309 st) I snitt beviljades varje förening: kronor ( kr) De 10 vanligaste områdena för projekten 2014: Träningsstöd ULK/VULK Ridsport för alla (Integration, funktionsnedsättningar och jämställdhet) Hästkunskap Prova på Föreläsningar Talangutveckling nivå 1 Grönt Kort Öppet hus samt Olika typer av interna ledarutbildningar Föreningsutveckling Föreningsstödet är den del av Idrottslyftet som fördelas av Svenska Ridsportförbundet centralt. Tanken är att alla satsningar efter projekttiden ska övergå till ordinarie verksamhet. Under 2014 (2013) har 33 (30) föreningar i Stockholms Läns ridsportförbund skickat in 71 (70)ansökningar till Idrottslyftet. Följande föreningar har sökt medel från Idrottslyftet 2014: Botkyrka Ridsällskap Bromma Ridklubb Djurgårdens Ryttarklubb Ekbackens Ryttarförening Färingsö Rididrott Haningebygdens Ryttarförening Huddinge Ridklubb Hufvudsta Ridklubb Karlslunds Ryttarsällskap Lidingö Ryttarförening Mälaröarnas Ridklubb Märsta Ridklubb Nynäshamns Ridklubb Ridklubben Rimbo Ryttare Roo Gård Ryttarklubb Roslagens Rid och Körklubb Rånäs Ridklubb Sandö Sportryttarförening Sjövillans Ridklubb Skafts Ryttarförening Sorunda Ridklubb Stockholms Fältrittklubb Stockholms Ponnyklubb Stora Wäsby Fältrittklubb Sundby Ridklubb Södertälje Ridklubb Troxhammars Ryttarsällskap Täby Galopps Ponnyklubb Upplands Bro Ryttarförening Vallentuna Ridklubb Vällingby Ridsällskap Ågesta Ridklubb Överby Hästsportförening 13

15 BESÖKSVERKSAMHETEN Mål: Stockholms Läns Ridsportförbund skall med kontinuerliga besök, hos föreningar som driver ridskola eller samarbetar med ridskola, verka för att anläggningarna uppfyller Svenska Ridsportförbundets krav på anläggning. Om besöksverksamheten I förbundets 19 distrikt finns idag besöksgrupper som regelbundet besöker föreningar. Från den 1 januari 2014 har varje distrikt även utsett en person som besöksansvarig. Kontinuerlig utbildning för besöksansvariga arrangeras av förbundet centralt. Besöksgruppernas uppdrag är att bedöma om anläggningen är säkert utformad för häst och människa. Detta gäller vid nyanslutning och förprövning regelbundna besök för rådgivning och kontakt uppföljningsbesök av kvalitetsmärkta föreningar rådgivande stöd för föreningens kontakter med beslutsfattare. Distriktet fattar ett första beslut om lokalavdelningen skall få anslutning. Ärendet går sedan vidare till Svenska Ridsportförbundet där definitivt beslut om anslutning fattas. För att underlätta Svenska Ridsportförbundets bedömning och få distriktens bedömningar så likartade som möjligt, har Svenska Ridsportförbundet utarbetat ett mycket omfattande besöksprotokoll. Stockholmsdistriktets styrelse har beslutat att upprätta besöksprotokoll över samtliga anslutna lokalavdelningar inom distriktet som samarbetar med ridskola eller driver ridskola. Kvalitétsmärkning Ett nytt system för besöksverksamhet och kvalitetsmärkning infördes Två nya skyltar har tagits fram, liksom två checklistor som stöd för föreningarnas kvalitetsarbete. Svenska Ridsportförbundet har sedan lång tid säkrat kvalitén på medlemsföreningarnas ridskolor genom distriktens besöksverksamhet. Såväl hästhållning som anläggning och verksamheten synas i sömmarna. En övergång till det nya systemet görs inom en treårsperiod, till och med Alla föreningar som är anslutna till Svenska Ridsportförbundet får en medlemsskylt. Samtliga ridskolor med den gamla skyltmärkningen kommer att besökas och erhålla uppdaterad märkning/kvalitetsmärkning när kvalitetskraven uppfyllts. Kvalitetsmärkning av ridskolorna ger möjlighet för ökat marknadsvärde, synlighet och också en styrka i dialogen med exempelvis kommuner och sponsorer. Den erfarenhet och kunskap som besöksverksamheten ger används som underlag för fortsatt utvecklingsarbete. Verksamheten, som främst sker via distriktens besöksgrupper, har under åren lett fram till en god standard på stall och hästhållning. I Stockholms Läns Ridsportförbunds besöksgrupp ingår Bo Kjellgren, Marion Rudebeck, Christer Lindberg, och Anneli Grimborg Säteribesöksansvarig. Följande föreningar har anslutits: Wäddöortens Rid- och Körklubb Följande anslutningar har upphört: Ekeby Ridklubb 14

16 RIDKLUBBEN OCH KOMMUNEN I en ny satsning arbetar Svenska Ridsportförbundet för att stärka dialogen mellan ridklubbar och landets kommuner. Svensk ridsport är unik i världen, både i omfattning och tillgänglighet och ridklubben är en stallbacke med många möjligheter för kommunens invånare. Inte minst när det gäller folkhälsa. Det är hög tid att kommunerna strategiskt och på allvar tar tillvara på denna viktiga resurs. Under den här fliken fyller vi på med goda exempel, inspiration och konkreta verktyg som stöd i opinionsbildningen och utvecklingen av positiva samarbeten mellan ridklubbar och kommuner tog svensk ridsport plats i valrörelsen, både på Riksdags- och kommunal nivå, bland annat under parollen Älska hästkraft. Men påverkansarbetet fortsätter. Med nya namn på många stolar i kommunerna är det ännu viktigare att ladda argumenten och bjuda in till en positiv dialog. "Ridklubben - en resurs i din kommun", är en folder som samlar fakta och goda exempel och kan användas som stöd i klubbens opinionsarbete. Stockholms Läns Ridsportförbund har under många år arbetat med att påverka kommunerna i länet att satsa på ridsporten. Inför valet ville man öka och fördjupa dialogen med kommunerna. Men även efter valet ställa frågan Hur kommer kommunen satsa på Ridsporten framöver. I Stockholms Län finns det 26 kommuner. I två av dessa finns det ingen ansluten ridsportförening. Syftet Att påverka kommunerna att förstå vikten av att satsa på ridsporten. Att lyfta Ridsportens mervärden. Att skapa en dialog mellan ridsporten och kommunpolitikerna. Att kommunerna stadsplanerat för ridsport. Att alla kommunerna anser att det är viktigt att det finns ridskolor i kommunen där invånarna kan erbjudas en hälsosam fritid. Att Ridanläggningarna håller en bra standar med ordentliga service utrymmen i alla kommuner. Mål Att ett nätverk kring opinionsbildning bildas för föreningarna i Stockholms Län Att en dialog med minst 50 % av kommunernas politiker har påbörjats innan valet i september. Att 50 % av kommunerna deltar på konferensen med både politiker och tjänstemän. Att 50% av kommunerna har kommunicerat hur man tänker satsa på ridsporten. Aktivteter 2014 För att kunna få fakta om hur ridsporten ser ut i Stockholm gjordes en omvärldsanalys för att ha bra argument i kontakten med kommunerna. Analysen innebär också att kunskapen hos kommunerna om ridsporten ökar. I december genomfördes en kommunkonferens på Mälarhöjdens Ridskola. Det var totalt 27 personer från kommuner och föreningar som deltog på en uppskattad konferens med ridanläggningar och ridsportens mervärde i fokus. Det har även genomförts ett antal möten med kommuner och föreningar. 15

17 BARN- & UNGDOMSVERKSAMHET Av Svenska Ridsportförbundets ca medlemmar är ca bosatta i Stockholmsdistriktet. Av Svenska Ridsportförbundets medlemmar är ca 65 % barn och ungdomar under 25 år. I Stockholms Län är det 72% barn- och ungdomar som är under 25 år. Detta beror på att det finns många ridskolor och att det i de flesta fall är ganska nära att ta sig till ridskolan. Under 2012 har intresset för ridning bland barn- och ungdomar ökat. Stockholms Läns Ridsportförbund har beslutat om följande mål för barnverksamheten Mål: Stockholms Läns Ridsportförbund skall: - verka för att föreningarna i Stockholms Län bedriver en barnverksamhet på barns villkor, med ledare som har kunskaper om barns utveckling. - verka för att barnen får en allsidig och allmän kunskap om hästen och de hästverksamheter som finns. Av dessa är i sin tur ca 90% flickor i åldrarna upp till 25 år. I de yngre åldrarna söker sig allt fler till ridanläggningarna. Stockholms Läns Ridsportförbund anser att det är viktigt att satsa på barn och ungdomar, de som i framtiden kommer att bli ridsportens ledare, ryttare och hästmänniskor på olika nivåer. - verka för att all verksamhet genomsyras av Ridsporten vill. - verka för att främja barns och föräldrars deltagande i föreningens breda verksamhet. Att ge dem en bra grund är oerhört betydelsefullt. Ridskolan som kunskapscentrum fyller här en viktig roll. 16

18 Hästsportskolor Hästsportskolorna innebär en möjlighet för ridklubbarna att samarbeta med andra föreningar, skolor, fritids och idrottsskolor, men även ett ökat samarbete med övriga hästsporter, som trav och galopp. Bakgrund/Syfte med hästsportskolor är att utveckla barn- och ungdomsverksamhet inom hästsporten. Att fler får tillgång och möjlighet att hålla på med hästar, både killar och tjejer. Att detta upplägg även lockar fler killar till hästsporten och att fler tjejer väljer att stanna kvar inom hästsporten och alla skall hitta något som passar just dem. Att erbjuda alternativ till de traditionella hästsportverksamheterna. Innehåll: Hästsportskolan handlar om att ge grundläggande motoriska färdigheter och en grundläggande hästkunskap. I hästsportskolan finns leken med som en viktig del. Leken är barnens naturliga sätt att lära sig. Genom den utvecklas och tränas bl a hänsynstagande, samarbete, relationer och värderingar. Det är viktigt att barnen också lär sig på ett naturligt sätt ta hänsyn till hästen och dennes behov. Mål: Att ge barnen en allsidig och allmän kunskap om hästen och de hästverksamheter som finns. Att sätta barnet och hästen tillsammans i centrum. Att utveckla barns självkänsla tillsammans med djur. Att ge barnen en allsidig och sund träning samt öka medvetandet om vikten av rätt kost. Att barnen får god kunskap i miljöfrågor. Att ta upp attityder och värderingar - alla lika värda. Målarbok Till barnen som deltar i Hästsportskolorna har Stockholms Läns Ridsportförbund tagit fram en Målarbok. Målarboken fungerar också utmärkt till Barnkulturgrupper m.fl. Målarboken är tänkt som ett arbetsmaterial för barnen, där de kan måla och diskutera olika hästfrågor, vad äter hästen, hur tar vi hand om den, det kan även kopplas till hur man skall vara mot varandra och hästen. Till Målarboken finns en studiehandledning framtagen. Hästkunskap Cup Hästkunskap Cup är tävlingen för alla ungdomar som vill testa sina hästkunskaper. Tävlingen avgörs under höstterminen och består av både praktiska och teoretiska moment inom hästkunskap, stalltjänst, hästskösel, utfodring, hästhantering, hälsa och sjukvård. Hur går tävlingen till? Respektive lag går tillsammans igenom ett antal boxar där laget tillsammans, under tidspress skall lösa problem eller besvara frågor. När alla lag klarat av detta möts de tre lagen som samlat flest rätt i en final där vi blandar teori och praktik med lek. Hamnar lag på lika poäng inför finalen avgör utslagsfrågor den inbördes placeringen. Målgrupp/ För vem: Hästsportskolan är tänkt att rikta sig främst till 7-12 åringar. Barnen delas in i grupper med 7-9 åringar och åringar. Hästsportskolorna vänder sig i första hand till nybörjare. 17

19 RIDSKOLAN Den Svenska ridskolan med sitt upplägg och sin verksamhet är unik. Ridskolan är dels en utbildningsanläggning, dels en samlingsplats för barn, ungdomar och ridsportintresserade. Till ridklubben och ridskolan är alla välkomna. Man behöver inte vara bäst för att platsa i gänget. Ridklubben erbjuder aktiviteter för alla nivåer. Svenska Ridsportförbundets avsuttna verksamhet är bred och omfattande. Från häst- och stallvårdskurser för de yngsta till mer avancerade teorikurser och studiecirklar för dem som nått längre och vill lära sig mer. Stallet är öppet och även om inte en ridlektion står på schemat finns annat som sysselsätter. Ridskolan är ofta öppen sju dagar i veckan, från tidiga morgon till sen kväll. Stallet ska vara en plats där alla känner sig välkomna, trygga och sedda. Undersökningar visar att ungdomarna i genomsnitt vistas 5-15 timmar per vecka vid ridanläggningen. Endast ca 14% är ridning, resten av tiden ägnar man sig åt avsutten verksamhet. Svenska Ridsportförbundet och distriktet utbildar ungdomsledare som hjälper till att ta hand om de unga ryttarna på eftermiddagarna. Det finns mycket att lära om hästar och deras skötsel. Den höga andelen flickor beror förmodligen till stor del på att flickor i de här åldrarna har ett stort behov av kontakt med djur och då gärna hästar. Ridanläggningarna fungerar idag i stor utsträckning som en öppen barn- och ungdomsverksamhet, vilka fyller ett stort behov. Dock är stödet till ridsporten på alla nivåer dåligt. Kommunerna subventionerar inte tjejernas ridanläggningar på samma sätt som killarnas ishallar, fotbollsplaner och idrottsanläggningar. Denna snedfördelning gör att flickornas ridning blir förhållandevis dyr jämfört med vad pojkarna behöver betala för sina fritidsaktiviteter. Svenska Ridsportförbundet och Stockholms Läns Ridsportförbund arbetar aktivt med att påverka beslutsfattarna för att snedfördelningen ska rättas till. Svenska Ridsportförbundet har tagit fram ett material kring ridskolan i samhället. Stallet formar framtidens ledare Lena Forsbergs uppmärksammade forskning om stalltjejerna som framtidens ledare. Hennes studie, som har pågått sedan 2003, gjordes för att rikta uppmärksamheten mot människorna som rör sig i stallkulturen. Lena Forsberg fokuserar på flickorna som lägger ner all sin fritid i stallet. De två stora frågeställningarna i studien blev: vad är det som är unikt i den fritidsmiljö som en ridskola erbjuder och vad betyder det för de människor som vistas i stallet? Stallet tillhandahåller utmaningar, man blir ofta tvungen att ta risker och sätta upp mål. Mål som sedan ska uppnås, vilket gör tjejerna drivna. Stallet är ett ställe där de kan utvecklas friare och där stallflickorna får en utmärkt ledarskapsutbildning. - Hästen blir en kamrat och ett redskap. Det är stora djur som inte är helt ofarliga, tjejerna måste tidigt lära sig att ta kommandot och kommunicera med hästen. Hela agerandet mot hästen handlar om ledarskap. Stalltjejer formar en egen livsstil, där man lever för hästarna och stallet. I stallet bryr man sig inte heller så mycket om hur man ser ut. Hästen skall vara i centrum för all verksamhet. Det är intresset för hästar som drar ungdomarna till ridklubbarna och ridskolorna. Hästen och kompisarna är de viktigaste ingredienserna i ridungdomens vardag. I den breda fritidsverksamheten finns inga övergångsbestämmelser eller tävlingslicenser. Alla kan delta i ridklubbens olika verksamheter oberoende av ålder, kön, funktionsnedsättning och etnisk bakgrund etc. Ridklubben/Ridskolan är öppen för alla. Idag finns det 22 anställda idrottsledare/fritidsledare på 17 ridskolor av 63 i Stockholms Län. Ridklubbarna har genom projektmedel från Idrottslyftet, egna medel och i ett fåtal fall stöd från kommunen haft möjlighet att ha en fritidsledare anställd. Deras huvudsakliga arbetsuppgift är att hjälpa och stödja barn- och ungdomar på ridskolan. 18

20 LOKALT AKTIVITETSSTÖD Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn mellan 7-25 år. Regeringen har enligt förordningen om statsbidrag (1999: 1177) överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till Riksidrottsförbundet. LOK-stödet för år 2014 var: Ledarstöd 24 kr Extra ledarstöd 6 kr Deltagarstöd 8 kr Föreningarna kan också söka kommunalt stöd. Stödet från kommunerna ser olika ut från kommun till kommun. Ridklubbarnas verksamhet är till mycket stor del uppbyggd av gruppaktiviteter. Det lokala aktivitetsstödet utgör därför en viktig del i klubbarnas ekonomi. Ridföreningarna i Stockholms Län har för hösten 2013 och våren 2014 rapporterat sammankomster för statligt lokalt aktivitetsstöd med deltagartillfällen totalt. Detta är en ökning i förhållande till föregående period. Det är 70 ridklubbar som fått lokalt aktivitetsstöd under 2013/2014. På Riksidrottsförbundets stämma i maj 2013 antogs nya regler för det Lokalal aktivitetesstödet. Dessa regler började att gälla från 1 januari-14. Den skärpta tolkningen av verksamhet i föreningens egen regi för att erhålla det Lokala aktivitetsstödet gäller fortfarande. Några av ändringarna är: Stödberättigade deltagare 7-25 år, mot tidigare 7-20 år. Ansökan minst 75% SF-idrott och kringliggande verksamhet max 25%. Tididgare 70% och kringliggande verksamhet 30%. Stockholms Läns Ridsportförbund har tillsammans med Svenska Ridsportförbundet lagt stor kraft på att stödja föreningarna för att de ska få rätt till lokalt aktivitetsstöd. Minskningen av stödet påverkar ridsporten både på distrikts- och central nivå. Stockholms Läns Ridsportförbund har under 2014 gemensamt med föreningarna diskuterat en förbättrad modell som är avsedd att minska avslag på grund av otydliga ansökningar. Tio i topp bland klubbarna 1. Ågesta Ridklubb antal sammankomster Tyresö Ryttarförening antal sammankomster Botkyrka Ridsällskap antal sammankomster Lidingö Ryttarförening antal sammankomster Vällingby Ridsällskap antal sammankomster Överby Hästsportförening antal sammankomster Föreningen Skånsta Ryttare antal sammankomster Södertälje Ridklubb antal sammankomster Ridklubben Norrtälje Ryttare antal sammankomster Järfälla Ryttarförening antal sammankomster Sorunda Ridklubb antal sammankomster 1432 Ledarstöd ersätter tidigare sammankomstbidrag. Om man har två eller flera ledare och närvaroregistrerar i IdrottOnline finns möjlighet till ett extra ledarstöd. Ledare ska vara lägst 13 år. Ingen övre åldersgräns för ledare. 19

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svenska Ridsportförbundet 1 Stockholms Läns Ridsportförbund 2-8 Rökfritt/Ridsporten vill 9 Idrottslyftet 10 Besöksgruppens verksamhet 11-12 Barn- och Ungdomsverksamhet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svenska Ridsportförbundet 2 Stockholms Läns Ridsportförbund 3-10 Information/konferenser och utbildningar 11 Rökfritt/Ridsporten

Läs mer

Verksamhetsplan Västerbottens Ridsportförbund

Verksamhetsplan Västerbottens Ridsportförbund Verksamhetsplan 2017 Västerbottens Ridsportförbund Verksamhetsplan 2017 en efter föreningarnas föreningarna möjlighet Västerbottens att Ridsportförbund Verksamhetsidé/Syfte vara samarbetsorganisation för

Läs mer

Verksamhetsplan Stockholms Läns Ridsportförbund

Verksamhetsplan Stockholms Läns Ridsportförbund Stockholms Läns Ridsportförbund Stockholms Läns Ridsportförbund Verksamhetsidé/Syfte Att vara samarbetsorganisation för föreningarna i distriktet. Att ta till vara föreningarnas intresse i samhället inom

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ordförande har ordet...... 1 Svenska Ridsportförbundet 2 Stockholms Läns Ridsportförbund 3-10 Information/konferenser

Läs mer

Vision: Skånes Ridsportförbund skall vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och

Vision: Skånes Ridsportförbund skall vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och Vision: vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och tävlingsutövare. Vi skall ligga i framkant i vår utbildningsverksamhet och verka

Läs mer

Att vara ett brett stöd för länets ridklubbar och forma verksamheten efter medlemsföreningarnas önskemål och behov.

Att vara ett brett stöd för länets ridklubbar och forma verksamheten efter medlemsföreningarnas önskemål och behov. Dalarnas Ridsportförbund Verksamhetsplan 2017 Distriktens roll/distriktens idé (från basutbud för distrikten) Att vara samarbetsorganisation för klubbarna i sitt distrikt. Att ta till vara klubbarnas intresse

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND Ordförande har ordet........ När jag skriver detta har vi kommit en bra bit in på 2011. Vintern, som har varit kall, både i slutet på 2010

Läs mer

Solna Fältrittklubb värdegrund, vision och mål

Solna Fältrittklubb värdegrund, vision och mål 1 Solna Fältrittklubb värdegrund, vision och mål Från och med 2010 bedrivs Solna Fältrittklubbs verksamhet utifrån en fastslagen värdegrund och vision, och med tydliga och konkreta mål. Värdegrunden, visionen

Läs mer

Klicka här för att ändra format på bakgrundsrubriken

Klicka här för att ändra format på bakgrundsrubriken Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på Mål och vision Nivå Västmanlands två Ridsportförbund 2011-01-18 Nivå fyra Fastställd av distriktsstyrelsen 11 1 Klicka här för Innehåll

Läs mer

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2012-2013 Innehållsförteckning Ridsporten i samhället Så här arbetar Svenska Ridsportförbundet Inriktningsmål Ett förbund vi arbetar tillsammans Nöjdare medlemmar

Läs mer

Arbetsordning och Uppdragsbeskrivningar för sektioner och kommittéer

Arbetsordning och Uppdragsbeskrivningar för sektioner och kommittéer Arbetsordning och Uppdragsbeskrivningar för sektioner och kommittéer Organisation Inom Hallands Ridsportförbund finns följande sektoner och kommittéer: Ungdomssektionen (DUS) Utbildning Tävlingssektionen

Läs mer

UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA

UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA AFFÄRSPLAN 2013-2015 1 VISION 3 2 VÄRDEGRUND 3 3 VERKSAMHETSBESKRIVING 3 3.1 PRODUKTPORTFÖLJ 3 3.2 SÄKERHET 4 3.3 GOD HÄSTHÅLLNING 4 3.4 UTBILDNING 4 3.5 PERSONAL

Läs mer

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten VÄRDEGRUND Uppsala Ponnyklubbs värdegrund utgår i huvudsak från Svenska Ridsportförbundets värdegrund och idéprogram, vilket vi känner är en stabil grund för föreningen att stå på. Uppsala Ponnyklubb är

Läs mer

Vision: Sverige skall vara den ledande ridnationen i världen

Vision: Sverige skall vara den ledande ridnationen i världen Vision: Sverige skall vara den ledande ridnationen i världen Barn och ungdom Utbildning Avel och hästhållning SPORT - TÄVLING att bli en ledande sportnation RIDKLUBB - RIDSKOLA att vidareutveckla ett rid-

Läs mer

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 Föreningen har möjlighet att söka stöd både till fria satsningar och färdiga paket. Nedan följer exempel på projekt som faller inom ramen för Idrottslyftet 2016 som förhoppningsvis

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Verksamhetsplan Mälaröarnas ridklubb (MäRK) 2013 Innehåll Allmänt... 3 Verksamhetsidé... 4 Mål... 4 Verksamhet 2013... 6 Ridskolan... 6 Anläggning... 6 Utevolt... 6 Parkering... 6 Ridhus... 6 Klubbhus...

Läs mer

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Utvecklar svensk ridsport Idrottslyftet är regeringens riktade satsning på barn- och ungdomsidrott. Här kan föreningar inom Svenska Ridsportförbundet läsa om hur ni

Läs mer

Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan DS, TS, RUS, FUS och DUS Distriktens roll / Distriktens idé Närhet till medlemmarna (föreningarna) dvs. lokalkännedom är en viktig

Läs mer

Nu lyfter vi ridsporten!

Nu lyfter vi ridsporten! Nu lyfter vi ridsporten! Fakta om ridsporten och Idrottslyftet år 5 MER RIDSPORT FÖR FLER Mer idrott för fler. Det är tanken bakom Idrottslyftet som nu går in på sitt femte verksamhetsår. Och öppnar nya

Läs mer

CENTRAL ORGANISATION. Mer information om ridsportens organisation på ridsport.se under fliken Om förbundet 19 DISTRIKT

CENTRAL ORGANISATION. Mer information om ridsportens organisation på ridsport.se under fliken Om förbundet 19 DISTRIKT RIDSPORTEN I SVERIGE Riksidrottsförbundet LOK-Stöd Idrottslyftet IdrottOnline SISU utbildningstimmar CENTRAL ORGANISATION Mer information om ridsportens organisation på ridsport.se under fliken Om förbundet

Läs mer

Svenska Ridsportförbundet

Svenska Ridsportförbundet Sida 13 s HästHalland startades som ett projekt år 2005 av LRF Halland, Hushållningssällskapet Halland och Region Halland. HästHalland är idag ett regionalt initiativ, formellt ägt av Hushållningssällskapet

Läs mer

IDROTTS- UTVECKLAR SVENSK RIDSPORT. Foto: Mikael Sjöberg

IDROTTS- UTVECKLAR SVENSK RIDSPORT. Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET UTVECKLAR SVENSK RIDSPORT Foto: Mikael Sjöberg Idrottslyftet är regeringens riktade satsning på barn- och ungdomsidrott. Den här foldern berättar mer om vilka möjligheter Idrottslyftet

Läs mer

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2014-2015

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2014-2015 Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2014-2015 Innehållsförteckning Ridsporten i samhället Så här arbetar Svenska Ridsportförbundet Inriktningsmål Ett förbund vi arbetar tillsammans Flera och Nöjda

Läs mer

Svenska Ridsportförbundet

Svenska Ridsportförbundet Svenska Ridsportförbundet SvRF idag Svenska Ridsportförbundet har till uppgift att främja ridningen, körningen och ridsporten i alla dess grenar samt därtill anknuten verksamhet nationellt och internationellt.

Läs mer

Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013

Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013 Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013 Vår vision Att bli en arena för högkvalitativa tävlingar samt att erbjuda marknadens bästa ridskola. Övergripande mål 2013 Attraktiv anläggning där alla grupper

Läs mer

Förslag till årsmötet 2015 Personinformation

Förslag till årsmötet 2015 Personinformation Distriktsstyrelsen Kristina Girhagen, Sollefteå. Egen företagare inom hästnäringen. Driver Björklunden och är sedan förra året ägare och ridskolechef på Sollefteå Ridskola. Har suttit med i Mittsvenska

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 1 SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSIDÈ Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne. Skåneidrottens huvuduppdrag

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND. Årsmöte den 18 mars 2015

STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND. Årsmöte den 18 mars 2015 STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND Årsmöte den 18 mars 2015 HÄLSNING FRÅN ORDFÖRANDEN 2014 ÄNNU ETT HÄNDELSERIKT ÅR Vårt förbund står på en stabil grund med en omfattande verksamhet Den ideella föreningen

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07 Personinformation Distriktsstyrelsen Foto: Mittsvenska Kristina Girhagen, Sollefteå. Egen företagare inom hästnäringen. Driver Björklunden och är sedan förra året ägare och ridskolechef på Sollefteå Ridskola.

Läs mer

Välkomna till Lidköpings Ridklubb

Välkomna till Lidköpings Ridklubb Välkomna till Lidköpings Ridklubb 2015 Välkomna till en av Skandinaviens finaste ridanläggningar! och en ridklubb med stor framtidstro där alla är välkomna och behövs Med stora framgångar genom åren På

Läs mer

SPONSORBLAD FÖR VKRK

SPONSORBLAD FÖR VKRK SPONSORBLAD FÖR VKRK Hur vill ni stötta och synas i en av Landskronas största idrottsföreningar och Sveriges bästa ridskola? Viarps kör- och ridklubb är en ideell förening som grundades 1972. Under åren

Läs mer

POLICY SKOGSLOTTENS RYTTARFÖRENING

POLICY SKOGSLOTTENS RYTTARFÖRENING POLICY SKOGSLOTTENS RYTTARFÖRENING Gröna tråden Historik Skogslottens Ryttarförening är Norrköpings största och Sveriges femte största ridklubb. Vi har hela 500 medlemmar i veckan som rider lektioner hos

Läs mer

Verksamhetsplan Bromma Ridklubb (BRK) 2014

Verksamhetsplan Bromma Ridklubb (BRK) 2014 Verksamhetsplan Bromma Ridklubb (BRK) 2014 Vision Med hästen i centrum är Bromma Ridklubb en förebild vad gäller engagemang, klubbanda och kunskap. Verksamhetsidé Bromma Ridklubb är en ideell förening

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Lomma Ridklubb Verksamhetsplan 2014 Lomma Ridklubb Lomma Ridklubb är en aktiv ideell förening som i år firar 40-årsjubileum. Föreningen bedriver en av Svenska Ridsportförbundet certifierad ridskola, för

Läs mer

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA! Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja tävla. Tävla kan man göra på olika nivåer och

Läs mer

Att arbeta med statistik

Att arbeta med statistik Denna manual är en av fyra som arbetats fram under projektet Regionala forum för hästsektorn - Regionala lärprojekt. Manualen ska underlätta arbetet med att stärka sektorn regionalt. Regionala forum för

Läs mer

SPONSORBLAD FÖR VKRK

SPONSORBLAD FÖR VKRK SPONSORBLAD FÖR VKRK Hur vill ni synas i en av Landskronas största idrottsföreningar och Sveriges bästa ridskola? Viarps kör- och ridklubb är en ideell förening som grundades 1972. Under åren har föreningen

Läs mer

Idrottspolitiskt program Hudiksvalls kommun

Idrottspolitiskt program Hudiksvalls kommun Idrottspolitiskt program 2011-2020 Hudiksvalls kommun Förstasidesbilder: Inga Britt Jonsson Sören Olofsson Antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2010. Innehållsförteckning Syfte... 1 Metod... 2

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

VERKSAMHETSRAPPORT BESÖKSGRUPPEN 2012

VERKSAMHETSRAPPORT BESÖKSGRUPPEN 2012 VERKSAMHETSRAPPORT BESÖKSGRUPPEN 2012 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Besöksgruppens funktion Besöksgruppen fungerar som en rådgivande, inspekterande och kontrollerande resurs till distriktets anslutna

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2016 2018 Innehållsförteckning Bild 3-7 Bild 8-9 Riksidrottsförbundets strategidokument (antaget maj 2015), Tennisförbundets vision, mission, kärnvärderingar (antaget april 2014 ) Bild

Läs mer

2. UTBUDET ATT ERBJUDA I FÖRENINGEN

2. UTBUDET ATT ERBJUDA I FÖRENINGEN 2. UTBUDET ATT ERBJUDA I FÖRENINGEN RIDSKOLA TÄVLING ANNAN VERKSAMHET MOTIONÄRER TÄVLINGSRYTTARE AVSUTTNA MEDLEMMAR Ledare Förtroendevalda Tränare Uppfödare Funktionärer Familj RIDSKOLERYTTARE ANLÄGGNING

Läs mer

VÅR RIDKLUBB MÅLSTEGEN DÄRFÖR FINNS VI TILL VAD VI STÅR FÖR DIT VI SIKTAR VAD VI SKA FOKUSERA PÅ

VÅR RIDKLUBB MÅLSTEGEN DÄRFÖR FINNS VI TILL VAD VI STÅR FÖR DIT VI SIKTAR VAD VI SKA FOKUSERA PÅ VÅR RIDKLUBB MÅLSTEGEN DÄRFÖR FINNS VI TILL VAD VI STÅR FÖR DIT VI SIKTAR VAD VI SKA FOKUSERA PÅ En förenklad modell över hur du som förening hittar rätt. Den tydliggör varför ni som förening finns till,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE För Stockholms Läns Ridsportförbunds Ungdomssektion Mål: UNGDOMSVERKSAMHETEN Stockholms Läns Ridsportförbund ska stimulera ungdomar till att vilja bli ledare inom ridsporten

Läs mer

Distriktets Ungdomssektions Verksamhetsberättelse 2006

Distriktets Ungdomssektions Verksamhetsberättelse 2006 Distriktets Ungdomssektions Verksamhetsberättelse 2006 Stockholms Läns Ridsportförbund 36 UNGDOMSVERKSAMHETEN Mål: Stockholms Läns Ridsportförbund skall nå ut till ungdomar och stimulera dem till engagemang

Läs mer

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN?

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? 7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? MEDLEM Allt startar med medlemmen i föreningen. FÖRENING Medlemmen påverkar föreningen på årsmötet i februari. DISTRIKT Medlemmen tillsammans med föreningen påverkar distriktet

Läs mer

Extra Ordinarie möte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 10 januari 2013 klockan 19.00 08-5000 5000 Kod: 590312.

Extra Ordinarie möte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 10 januari 2013 klockan 19.00 08-5000 5000 Kod: 590312. Styrelsen Protokoll Protokoll 11/12 Extra Ordinarie möte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 10 januari 2013 klockan 19.00 08-5000 5000 Kod: 590312. Plats: Ledamöter: Anmäld förhindrad:

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhets berättelse för 2010 Styrelsen för Örebro Läns Ridsportförbund får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010. Ändamålet är att främja och utveckla

Läs mer

Policy / styrdokument Skellefteå Ridklubb (SRK)

Policy / styrdokument Skellefteå Ridklubb (SRK) Policy / styrdokument Skellefteå Ridklubb (SRK) Ändamålet med föreningen: Skellefteå Ridklubb (SRK) är en ideell förening. SRK erbjuder kommunens invånare en ridklubb för alla. SRK tillhandahåller idrottsoch

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Styrelsen för Nordmalings Ridklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Styrelsen för Nordmalings Ridklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Nordmalings Ridklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Nordmalings Ridklubb är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet,

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Leksands Ridklubb. Att vara medlem i LRK

Leksands Ridklubb. Att vara medlem i LRK Leksands Ridklubb Att vara medlem i LRK Innehållsförteckning 1 Inledning 1 2 Förmåner 1 2.1 Medlemstidningen Häst & Ryttare 1 2.2 Olycksfallsförsäkring 1 2.3 Delta i aktiviteter 1 2.4 Nyttja anläggningen

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Jönköpings Fältrittklubb

Jönköpings Fältrittklubb Jönköpings Fältrittklubb -Klubben, verksamheten och arbetet Verksamhetsplan 2015 JFK är som ridskola och förening en förebild för andra föreningar i landet. Vår verksamhet präglas av god kvalitet, god

Läs mer

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013 Välkommen till SDF konferens 22-23 november 2013 Grattis Värmlands Orienteringsförbund, Värmland och Arvika! PROGRAM 22 november 12.00 Lunch 13.00 Föreläsning, Peter Eriksson barn och ungdomsansvarig

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet -2015 Innehåll Svenska Cheerleadingförbundet -2015... 2 Mission... 2 Vision... 2 Organisation... 2 Kommittéer och utskott... 2 Mästerskap och tävlingar...

Läs mer

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför LERK Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför Lilla Edet. Vi har funnits sedan 1981 och har ridskoleverksamhet samt anordnar tävlingar från klubb nivå upp till nationell nivå.

Läs mer

Förslag till årsmötet 2013 2013-03-11. Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning

Förslag till årsmötet 2013 2013-03-11. Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning Valberedningen har nu kommit fram till sitt förslag efter att ha haft diskussioner om kompetens, geografisk spridning etc. hos de ledamöter

Läs mer

Leksands ridklubb. Att vara medlem i LRK FD Besluts-/Utgivningsdatum Bilagor - Sidor 4. Datum för revisionsändring

Leksands ridklubb. Att vara medlem i LRK FD Besluts-/Utgivningsdatum Bilagor - Sidor 4. Datum för revisionsändring FD 13-04 Utgivare Besluts-/Utgivningsdatum 2013-05-10 Bilagor - Handläggare Revision A Datum för revisionsändring 2015-01-14 Sidor 4 Sändlista Leksands ridklubb Att vara medlem i LRK 2015-01-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter * SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter VÄRDEGRUND FÖR ALLA Bordtennis är en idrott där alla är välkomna! Vår verksamhet bygger på glädje, kamratskap och engagemang. Inom vår idrott

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening Sponsorbrev 2014 Trelleborgs Ryttarförening Trelleborgs Ryttarförening är en helt ideell förening som grundades 1971 och driver sin verksamhet på Brosjödals gård, föreningen har ca 350 medlemmar. Vår vision

Läs mer

TEMADAGAR RIDSKOLAN INFORMERAR

TEMADAGAR RIDSKOLAN INFORMERAR TEMADAGAR RIDSKOLAN INFORMERAR TEMADAGAR - teori På Jutagårdens Ridskola vill vi inte bara prioritera och värdesätta ridning utan även teorin som vi anser är minst lika viktig för att få en värdefull utbildning.

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002 och den 1-2 december 2003) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE FÖRENINGAR

Läs mer

B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012

B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012 2012 B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING ANSVARSOMRÅDE Ordförande Christina Svensson press/media Vice ordförande Kristina Printzlow grenledare hoppning Ledamöter och

Läs mer

VERKSAMHETSRAPPORT BESÖKSGRUPPEN 2008

VERKSAMHETSRAPPORT BESÖKSGRUPPEN 2008 VERKSAMHETSRAPPORT BESÖKSGRUPPEN 2008 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄLKOMMEN TILL RIDSKOLAN Att rida är att må bra i både kropp och själ. Ridning är kul motion och fin avkoppling från vardagsstressen.

Läs mer

TEMADAGAR RIDSKOLAN INFORMERAR

TEMADAGAR RIDSKOLAN INFORMERAR TEMADAGAR RIDSKOLAN INFORMERAR TEMADAGAR - teori På Jutagårdens Ridskola vill vi inte bara prioritera och värdesätta ridning utan även teorin som vi anser är minst lika viktig för att få en värdefull utbildning.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Verksamhetsplan 2015 SS04 vision, mål, strategier och organisation 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Sammanfattning I detta dokument presenteras SS04 organisation, vision, mål och strategier för att uppnå målen.

Läs mer

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Svenska Skidförbundets riktlinjer bygger på Riksidrottsförbundets anvisningar för barn- och ungdomsidrott. All idrottsverksamhet för barn

Läs mer

BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA RIDA Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja rida eller köra häst. Drygt en miljon människor i Sverige

Läs mer

Idrottens organisation

Idrottens organisation Idrottens organisation Riksidrottsstyrelsen, RS Riksidrottsförbundet RF Förbundsstyrelsen, FS SISU Idrottsutbildarna SOK:s styrelse Sveriges Olympiska Kommitté SOK 71 Specialidrottsförbund SF Styrelser

Läs mer

Program 4 juni. 09.30-10.00 Drop In fika Inledning Varje DF/SISU berättar kort om nuläget och ambitionen i arbetet med Idrottsskola

Program 4 juni. 09.30-10.00 Drop In fika Inledning Varje DF/SISU berättar kort om nuläget och ambitionen i arbetet med Idrottsskola IDROTTSSKOLA 4 juni Program 4 juni 09.30-10.00 Drop In fika Inledning Varje DF/SISU berättar kort om nuläget och ambitionen i arbetet med Idrottsskola Idrottsvetenskapen, Kau delger sina erfarenheter från

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014

Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014 Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014 Tack till alla medverkande! Bakgrund: Med anledning av den rådande situationen i Västerbottens Ridsportförbund, där tävlingsorganisation för närvarande

Läs mer

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6 Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån de hjärtefrågor vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet kan

Läs mer

Välkommen att stödja Väsby Ridklubb

Välkommen att stödja Väsby Ridklubb Välkommen att stödja Väsby Ridklubb RIDKLUBBEN SOM SÄTTER HÄSTEN OCH ELEVEN I CENTRUM Väsby Ridklubb erbjuder ridutbildning i naturskön miljö vid Mälaren. Vi vänder oss till alla åldrar på olika nivåer.

Läs mer

Riktlinjer för barn- och ungdomsverksamheten inom Bålsta IK

Riktlinjer för barn- och ungdomsverksamheten inom Bålsta IK Riktlinjer för barn- och ungdomsverksamheten inom Bålsta IK Antagen på föreningens årsmöte 2008-03-12 1.1 VERKSAMHETSIDÉ Bålsta IKs ändamål och verksamhetsidé finns beskriven i våra stadgar. Stadgarna

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet Hudiksvalls kommun Bidrag till föreningsverksamhet Gäller från och med januari 2014. Innehåll Punkt Inriktning 1 Allmänna bestämmelser 2 Förening... 2 Bidrag

Läs mer

LEDAR- PASSET. Jag är en del av svensk ridsport

LEDAR- PASSET. Jag är en del av svensk ridsport LEDAR- PASSET Jag är en del av svensk ridsport Mitt engagemang Vi vet att ridsporten utvecklar självständiga ledare. Lika väl vet vi att du som ideell ledare laas med mängder av andra mervärden som du

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Organisationsprojektet Öppna forum. Resultat från dialogövningar. Det är ditt förbund hur vill du ha det?

Organisationsprojektet Öppna forum. Resultat från dialogövningar. Det är ditt förbund hur vill du ha det? Organisationsprojektet Öppna forum Resultat från dialogövningar Det är ditt förbund hur vill du ha det? Öppna forum dialogövningar i distrikten Distrikt Förträff ungdomar Samtliga Rep. klubbar Blekinge

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi?

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi? Vilka är vi? Jag kommer att använda Gotland som exempel ibland Gotland har» 179 startande på DM lång distans (2 %)» 186 på Sverigelistan 16 år och äldre (1 %)» 0,3 % av Gotlänningarna finns på Sverigelistan»

Läs mer

TRÄNINGSELEV VID UPK VAD INNEBÄR DET?!

TRÄNINGSELEV VID UPK VAD INNEBÄR DET?! TRÄNINGSELEV VID UPK VAD INNEBÄR DET?! Följande elever har möjlighet att få förmånen att bli förberedande träningselever respektive träningselever vid Uppsala Ponnyklubb: - Elev som rider i lägst P6 men

Läs mer

Årets Ungdomssektion 2010

Årets Ungdomssektion 2010 Årets Ungdomssektion 2010 Klubb: Theleborgs Ryttarsällskap Distrikt: Smålands Ridsportförbund Kontaktperson i sektionen: Josefine Ahlgren Adress: Stallvägen 10 353 52 Växjö Telefon: 0702-46 06 11 E-mail:

Läs mer

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Kalmar 2016-11-30 Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Två organisationer under ett paraply Organisationen Smålandsidrottens verksamhetsidé: Smålandsidrotten ska inspirera

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 1 Möten och konferenser, för föreningsstyrelse och sektioner Aktivitet Program, innehåll Målgrupp Distriktsårsmöte Stadgeenligt innehåll, med bl a val till Distriktsstyrelsen och fastställande

Läs mer

AVTAL (MALL) för förening som samverkar med extern ridskola

AVTAL (MALL) för förening som samverkar med extern ridskola 1 AVTAL (MALL) för förening som samverkar med extern ridskola Viktig information Svenska Ridsportförbundet har tagit fram en avtalsmall /typavtal som bygger på LOK-stödsnämndens praxis i liknande ärenden.

Läs mer

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning.

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VISION Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. Vi fokuserar på medlemmarnas personliga utveckling en god teamkänsla och vi

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer