Verksamhetsplan 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2014"

Transkript

1 Lomma Ridklubb Verksamhetsplan 2014 Lomma Ridklubb Lomma Ridklubb är en aktiv ideell förening som i år firar 40-årsjubileum. Föreningen bedriver en av Svenska Ridsportförbundet certifierad ridskola, för alla åldrar på olika kunskapsnivåer inom samtliga dicipliner. Vi erbjuder ridutbildning av hög kvalité för barn, ungdomar och vuxna i en miljö där gemenskapen alltid är i fokus. Vår främsta målgrupp är barn och ungdomar i åldrarna 7 20 år. ÅR Vi fokuserar på att ge alla våra medlemmar en gedigen ridundervisning med god hästkunskap baserat på vår värdegrund och policys för god djurhållning och kamratskap. Grunden för vår verksamhet är att vi erbjuder en hög kvalitet i ndervisningen med välutbildade instruktörer och väl skolade hästar. Vår verksamhet bedrivs i en unik havsnära naturskön miljö som erbjuder flera mervärden. Klubben är även en fritidsgård för många av våra medlemmar där man träffas och umgås över åldersgränserna kring ett gemensamt intresse. Vi ska erbjuda alla en säker hästupplevelse i en trygg och kvalitativ miljö med gemenskap för alla. Lomma Ridklubb ska vara En klubb för alla hela livet

2 Innehåll Kort sammanfattning verksamhetsplan... 3 Ridsporten i Sverige... 4 Bakgrund... 4 Nuläge... 4 Framtid... 5 Verksamhetsmål... 6 Förutsättningar för att nå målen... 7 Bilagor Bilaga 1: Statistik Svenska Ridsportförbundet. 2. Bilaga 2: Utdrag från Malmö Stads utredning ridskoleanläggning. 3. Bilaga 3: Verksamhetens resultat

3 Kort sammanfattning verksamhetsplan Lomma kommun är en inflyttningskommun. Många vill rida och vi ska kunna erbjuda en verksamhet för alla på lika villkor. Vi anser att en modern och väl fungerande ridanläggning är en betydande tillgång för Lomma kommun. Lomma Ridklubb har aktivt arbetat med den problematik som präglat ridskoleverksamheten i hela Sverige under senare år; vikande medlemsantal och höga kostnader på grund av slitna och underhållskrävande anläggningar. Klubben arbetar målmedvetet för att hålla en hög standard i verksamheten enligt Svenska Ridsportförbundets riktlinjer med fokus på kvalitet i undervisning, arbetsmiljö och miljö. Idag har klubben en stabil ridskoleverksamhet med ett stadigt ökande medlemsantal. Klubbens problem idag är anläggningen som är i stort behov av underhåll och anpassning till dagens krav på en modern ridsportanläggning. Vi vill fortsätta att satsa på kärnverksamheten där barn och ungdomar ska erbjudas en säker och trygg miljö som håller hög kvalité. För att vi ska kunna erbjuda alla, en verksamhet som passar för hela livet, behöver vi fortsätta vår satsning på barn, ungdomar, vuxna, studenter, funktionshindrade och företagsgrupper. För verksamhetens fortsatta utveckling behöver anläggningen samlas på ett ställe, rustas upp och byggas ut. Lomma Ridklubb behöver följande: Två isolerade ridhus. Befintligt ridhus bör isoleras och kompletteras med ett nytt ridhus i nära anslutning till nuvarande Utbyggnad och isolering av befintliga tre stallbyggnader. Utbyggnad krävs för utrymmen som saknas idag; uppställningsplats, spolplatta, och förvaringsutrymme för foder och strö. Två utebanor, hopp- respektive dressyrbana, med belysning. I anslutning till ridhusen. Utbildningslokal för teorikurser och andra möten för elever. Omklädningsrum och dusch för elever. Färdigställande av planerad cafeteria med utsikt över banan på övervåningen i befintligt ridhus. Entré och informationsutrymme för elever under tak i direkt anslutning till ridhus. Utökad och asfalterad parkering som kan rymma hästtransporter och övriga fordon i samband med tävlingar. Lomma Ridklubb vill erbjuda alla Lommabor en naturlig mötesplats där hästar, människor och natur samsas i en miljö som är trygg, säker och håller hög kvalité. För att leva upp till våra mål och kvalitetskrav på en modern och säker verksamhet behöver vi en upprustad och utökad anläggning. 3 Lomma Ridklubb Verksamhetsplan

4 Ridsporten i Sverige 2012 firade Svenska Ridsportförbundet 100-årsjubileum. Ridskoleverksamheten i Sverige är, sett i ett internationellt perspektiv, unik genom att den gör ridsporten tillgänglig för många. Det är fortfarande en relativt sett dyr sport vid jämförelse med många andra sporter samtidigt som den erbjuder många mervärden. Kontakten mellan människa och djur gör sporten speciell samtidigt som den är mycket resurskrävande. Djur behöver daglig kompetent tillsyn året runt. Genom bidrag från Ridsportförbundet sk. LOK-stöd och kommunalt aktivitetsstöd till barn- och ungdomsverksamheten samt omfattande ideella insatser bedrivs verksamhet runt om på landets ridskolor till en jämförelsevis rimlig kostnad. Det medger en prissättning som är överkomlig för de allra flesta. I andra länder riktar sig sporten till en betydligt mindre och generellt sett kapitalstark målgrupp. Ridsporten betraktas idag ofta som en sport främst för flickor och andelen flickor överväger också i dagsläget, även på Lomma Ridklubb. Utvecklingen från en mans- till en kvinnodominerad sport tog fart i och med att antalet ridskolor exploderade på 1970-talet. Ridsporten växte till den folksport den är idag som Sveriges andra sport i storleksordning för flickor. Samtidigt är det en av få helt jämställda sporter där kvinnor och män tävlar på lika villkor ända upp på OS-nivå. På senare år har ridskoleverksamheten i Sverige kämpat med vikande medlemstal och höga kostnader, ofta kopplat till slitna och underhållskrävande anläggningar. Redan 2009 gjorde Ridsportförbundet en utredning för att ta fram riktlinjer för framtidens ridskola. I uppdraget ingick att lämna förslag avseende standard på anläggningar, personal, hästar och hästhållning. Ridsportförbundet konstaterade att det är på ridskolan som barn, ungdomar och vuxna också i framtiden ska kunna komma i kontakt med väl skolade hästar och välutbildad personal som utbildar på ett säkert och utvecklande sätt. Man pekar även på vikten av säkra, moderna, effektiva och trevliga anläggningar. Ridsportförbundet framhåller vikten av att uppfylla alla de kvalitetskrav på verksamheten som förbundet ställer för att vara en certifierad ridskola. Bakgrund Lomma Ridklubb har tidigare kämpat med en dålig ekonomi och i flera år, fram till 2009, även med bristande kontinuitet i ledning av verksamheten på grund av en hög omsättning av styrelsemedlemmar. Klubben har tidigare riktat sig till en alltför bred målgrupp, från häst- och ridlekis till vuxna. Den dåliga ekonomin medförde att hästbesättningen åldrades i brist på en kontinuerlig föryngring. Den var även för stor i förhållande till antal ridande elever. Omsättningen på instruktörer var också stor och utbildningsnivån har varierat. Vårterminen 2011 tog den nya styrelsen fram en åtgärdsplan för att skapa en ekonomisk och verksamhetsmässig stabil verksamhet. Viktiga åtgärder var. Tydliggöra vår målgrupp Säkerställa en kompetent operativ ledning och välutbildade instruktörer Föryngra och höja kvalitén på hästarna Anpassa verksamheten till antalet elever Arbeta för kontinuitet i styrelsearbetet. Styrelsen fattade beslut om inriktning och åtgärder i planen helt i linje med de utredningar som gjorts om ridskoleverksamhet på senare år, inte minst den utredning Ridsportförbundet gjorde Vi har hållit fast vid åtgärdsplanens direktiv sedan 2011, vilket också visat sig vara ett riktigt beslut. Nuläge I dagsläget har klubben en stabil verksamhet. Vi har fokuserat på att anpassa antal hästar till antal elever. Föryngrat hästbeståndet Minskat bemanningen till en miniminivå Säkrat kvalitet i undervisningen Ökat intäkterna från privatstallsidan Identifierat och genomfört ytterligare möjliga besparingar på driftkostnaderna Medlemsantalet ökar igen Vi har nu nått ett läge då vi måste öka vår satsning på att utveckla verksamheten. Verksamheten under 2013 redovisar ett överskott på kr vilket vi ser som en bekräftelse på åtgärdsplanen. 4 Lomma Ridklubb Verksamhetsplan

5 Beträffande kärnverksamheten känner vi att vi har hittat en stabilitet. Vi har också en kontinuitet i ledning av verksamheten. Det som nu återstår att åtgärda är anläggningen som i dagsläget inte lever upp till rimliga krav på en modern, effektiv och säker anläggning sett ur ett miljö- och arbetsmiljöperspektiv. En anläggning som uppfyller kvalitetskraven enligt gällande normer och lever upp till våra medlemmars förväntningar ser vi som helt avgörande för verksamhetens fortsatta existens och utveckling. Sett mot bakgrund och nuläge ser vi positivt på framtiden. Lomma kommun är en attraktiv kommun med stor inflyttning, inte minst av barnfamiljer. Det finns ett stort intresse av att lära sig rida bland alla åldrar. Närheten till en fritidsanläggning som Lomma Ridklubb ser vi som något mycket positivt för Lomma kommun och dess invånare. Framtid Med en attraktiv, modern anläggning och den verksamhetsinriktning Lomma Ridklubb valt ser vi oss som en klar tillgång för Lomma kommun i framtiden. Våra konkurrenter är främst ridskolorna i Lund, Burlöv, Löddeköpinge och Staffanstorp. Lomma Ridklubb har en egen nisch där vi erbjuder klassisk ridundervisning på väl skolade hästar, både ponny och ridhäst, i en unik naturskön miljö. Lomma Ridklubb är en mellanstor förening med den närhet mellan medlemmar som vår storlek möjliggör. Vi erbjuder ridlektioner för alla. Nybörjare, Vuxengrupper Prova-på-lektioner Studenter Ridgrupper som riktar sig mot företag. Grupper för mer avancerad ridning och lektioner för funktionshindrade. Vi vill att Lomma Ridklubb ska vara en naturlig mötesplats där våra medlemmar kan umgås med hästar och varandra, en fritidsgård, men också en skola där man inte bara lär sig rida utan även lär sig kamratskap, ansvarstagande och ledarskap med tillgång till äldre elever och vuxna som mentorer. Vår ridskola ska vara platsen där verksamheten innebär allt ifrån motionsridning till tävling. En samverkan mellan ridskolan och privatryttare ser vi som både nödvändig och utvecklande. För många elever kan möjligheten att bli medryttare på en privathäst vara ett steg i den egna utvecklingen och ibland ett steg mot en egen häst i framtiden. Vi tror också att ridskolan ännu mer kan vara skolan för den som äger en egen häst. Många som idag skaffar häst både behöver och vill ha fortsatt utbildning av kunnig personal. 5 Lomma Ridklubb Verksamhetsplan

6 Lomma Ridklubb vill öka antalet aktiva medlemmar från dagens 330 till ca 400 ridande medlemmar. Vår ambition är inte att bli en stor klubb utan vi vill värna om den närhet mellan medlemmarna som finns inom en mellanstor förening. Vi vill också utveckla tävlingsverksamheten och erbjuda våra medlemmar och andra klubbar inom regionen kvalitativa möjligheter att tävla hos oss. I framtiden ser vi att det är nödvändigt att fortsätta med och utöka utbudet av flexibla lösningar för olika åldersgrupper. Vi ska bedriva en verksamhet som genererar ett överskott varje år ett överskott som går direkt tillbaka in i klubben, för investeringar i kvalitén. Samtidigt ska vår prissättning ligga på en nivå som gör verksamheten tillgänglig för alla. Verksamhetsmål på 1-3 års sikt Lomma Ridklubb ska för Lommaborna och invånarna i närområdet runt kommunen vara det självklara valet av ridskola Lomma Ridklubb erbjuder alla en naturlig mötesplats där hästar, människor och natur samsas i en modern anläggning som är trygg, säker och håller hög kvalité. Lomma Ridklubb har idag två ridhus som ligger cirka 800 meter från varandra vilket av det skälet försvårar ett optimalt utnyttjande. Vi fokuserar nu på att skapa en bättre och effektivare anläggning med all verksamhet samlad runt kontoret, stallarna och det nya ridhuset med adress, Habovägen 4. Det gamla lilla ridhuset, som ägs av Lomma Ridklubb, är i mycket dåligt skick både in- och utvändigt. Med sin geografiska lokalisering långt från våra stallar är det inte heller lämpligt för undervisning med tanke på säkerhet och effektivitet. Den nyare delen av anläggningen med kontor, stallar, ridhus och lada är också i stort behov av underhåll och upprustning. Lomma kommun har gjort en besiktning av anläggningen och där konstaterat ett underhållsbehov som beräknas till ca 500 Tkr. Då har inte hänsyn tagits till nödvändiga åtgärder för bl.a. effektivisering av energianvändning och förbättring av miljö och arbetsmiljö. För att skapa en modern och attraktiv anläggning som möjliggör en på alla sätt effektiv och säker verksamhet ser vi ett akut behov av följande åtgärder: Lokalisering av all verksamhet till Habov. 4. Åtgärder för att effektivisera energianvändningen. Det innebär bl.a. utbyte av belysning i stallar, ridhus och ytterbelysning på anläggningen samt isolering av stallar. Dessa åtgärder bidrar även till en klart förbättrad arbetsmiljö. Översyn av samtliga elinstallationer ur brandsäkerhetssynpunkt. För en förbättrad hästhållning krävs spolplattor inomhus samt uppställningsplats för skötsel. Det behövs även lämpliga förrådsutrymmen för hästmaterial mm. och torkmöjlighet för bl.a. täcken. Ett ytterligare ridhus (isolerat) samt två utebanor (för hoppning resp. dressyr) behöver anläggas i anslutning till nuvarande ridhus på Habovägen 4, i samband med att det gamla lilla ridhuset avvecklas. Det nuvarande stora ridhuset bör byggas klart med caféteria, samlings- och utbildningslokal på ovanvåningen (projekterat men ej byggt). Lokalerna behöver även kompletteras med dusch och omklädnings- möjlighet i markplanet, något som efterfrågas av flera av våra medlemmar. Personalutrymmen och kontorslokalerna 6 Lomma Ridklubb Verksamhetsplan

7 behöver förbättras både vad gäller utrymme och standard. En tydlig entré behöver byggas med utrymme för all väsentlig information till våra medlemmar samt diverse utrustning till utlåning mm. Utökade och förbättrade parkeringsmöjligheter. Förutsättningar för att nå målen Vi har i vår analys av verksamhetens framtid tagit del av flera utredningar som rör ridsporten och ridskoleverksamhetens villkor och framtid i Sverige. Vi har även granskat den ridskoleutredning som gjordes av Malmö stads Fritidsförvaltning Uppdraget till Malmös utredning var bl.a. att se över anläggningarnas status och konsekvenser vid ett utökat ansvarstagande av Malmö stad. Utredningen konstaterar bl.a. att samtliga fyra ridskolor i Malmö har ett stort underhållsansvar för slitna anläggningar som kräver stora ideella insatser, precis som på Lomma Ridklubb. Utredningen har haft jämställdhetsarbetet och diskussionen om ridsportens förutsättningar jämfört med andra idrotter i Malmö stad som en viktig utgångspunkt. I utredningen beskrivs förutsättningarna för att ha fem fungerande ridskoleanläggningar som bedriver ridskoleverksamhet och som uppfyller dagens krav på hästhållning och säkerhet, dvs. en utökning med en helt ny anläggning. I en del av utredningen beskrivs även en princip för hur en ridskoleanläggning bör se ut och vilka faciliteter som bör finnas. Utredningen belyser även frågan om privathästar. Man konstaterar att privatryttare idag är en naturlig del av ridskolan där de har stor betydelse som mentorer och förebilder för yngre ryttare. Privatryttaren marknadsför också sin ridskola när de är ute i olika tävlingssammanhang och är ofta engagerade i verksamheten med betydande ideella insatser. Även Vellinge kommun har gjort en utredning kring kommunens ridskoleverksamhet och i alla delar kommit fram till samma slutsats som Malmö Stad. I Vellinge har kommunen därför övertagit anläggningarna och satsat på upprustning och modernisering. Lomma Ridklubb står i dagsläget inför ett strategiskt vägval. Vi har nått stabilitet i vår kärnverksamhet men har en anläggning som inte svarar mot kraven på en god arbetsmiljö, god hästhållning och kvalitetskraven från våra medlemmar och ryttare utifrån som besöker oss. Om vi ska finnas kvar i framtiden som en attraktiv del av Lomma kommuns fritidsutbud måste vi utveckla även anläggningen. Vi behöver samla, utöka och förbättra anläggningen uppe vid Habo Gård. Som beskrivits ovan kräver det investeringar som inte föreningen ensam kan klara av. Vi kan heller inte bara förlita oss på välvilliga sponsorer i framtiden. Lomma Ridklubb äger idag det gamla lilla ridhuset med omgivande mark vid Lilla Habo 3.1 och 3.2. Fastigheten är strategiskt belägen. Den betingar som vi ser det ett betydande och stadigt stigande värde, inte minst ur Lomma kommuns perspektiv. Samtidigt ligger den fel geografiskt för vår verksamhet. Vi vill fortsätta att ha ett långsiktigt och nära samarbete med Lomma kommun. Vi vill utveckla det i likhet med det samarbete som inletts mellan ridskolorna i Malmö och Malmö stad. Lomma Ridklubbs kompetens är att driva ridskoleverksamhet - inte teknisk drift och underhåll av en anläggning. Ett långsiktigt avtal med Lomma kommun med en tydlig ansvarsuppdelning mellan parterna skulle ge helt andra förutsättningar för föreningen att investera i utveckling av själva ridskolan. En viktig förutsättning är dock att nuvarande oklara avtalsförhållande mellan Lomma Ridklubb och Lomma kommun utreds och kommer till en lösning. Styrelsen Lomma Ridklubb ÅR 7 Lomma Ridklubb Verksamhetsplan

8 Bilaga 1 - Statistik Svenska Ridsportförbundet 1. Fritid och tävling för 0,5 miljoner svenskar. 2. Sveriges näst största ungdomsidrott, bara fotboll är större, räknat på antal sammankomster (LOK-stöd, 2012). 3. Andra största idrotten för flickor, bara fotbollen är större. 4. Ridsporten ligger på andra plats efter gymnastik, sett till antal tränings- och tävlingsaktiviteter bland kvinnor 7-70 år, SCB Femte mest populära sporten räknat på antal åskådare, 7 70 år SCB. 6. Ca 5 miljoner ridtimmar genomförs varje år på landets ridskolor. 7. Ridsporten är öppen för alla aktiva, i alla åldrar ryttare med funktionshinder. Källa: Ridsportförbundet, Bilaga 1

9 Bilaga 2 - Utdrag från Malmö stads utredning Ridskoleanläggning Nedan redovisas kriterier fån Malmö stads utredning för hur en modern och säker ridskoleanläggning bör vara utformad. I utredningen görs beräkningen på en verksamhet med 40 hästar. Bilaga 2

10 Bilaga 3 - Verksamhetens Resultat Bilaga 3

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Verksamhetsplan Mälaröarnas ridklubb (MäRK) 2013 Innehåll Allmänt... 3 Verksamhetsidé... 4 Mål... 4 Verksamhet 2013... 6 Ridskolan... 6 Anläggning... 6 Utevolt... 6 Parkering... 6 Ridhus... 6 Klubbhus...

Läs mer

Välkommen att stödja Väsby Ridklubb

Välkommen att stödja Väsby Ridklubb Välkommen att stödja Väsby Ridklubb RIDKLUBBEN SOM SÄTTER HÄSTEN OCH ELEVEN I CENTRUM Väsby Ridklubb erbjuder ridutbildning i naturskön miljö vid Mälaren. Vi vänder oss till alla åldrar på olika nivåer.

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 3. Faktainsamling. en hemläxa för varje ridklubb

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 3. Faktainsamling. en hemläxa för varje ridklubb LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 3. Faktainsamling en hemläxa för varje ridklubb Varje framgångsrikt påverkansarbete startar med en analys av nuläget. En genomgång av fakta om ridklubbens verksamheter,

Läs mer

Företagande mot sporten

Företagande mot sporten Företagande mot sporten Att driva företag och samtidigt fokusera på hoppsporten Fredrik Spetz 2015-01-06 Innehåll Inledning och syfte... 3 Metod... 4 Insamlad data från intervjuer... 5 Analys... 7 Slutsats...

Läs mer

Svenska Ridsportförbundet

Svenska Ridsportförbundet Svenska Ridsportförbundet Stimulera Ridskoleverksamhet Glädje Sport Kunskap LIVSKRAFTIGT HÄSTFÖRETAGANDE Projekt Stimulera ridskoleverksamhet Ridsportens Affärsskola Regionala affärsskolor för förtroendevalda

Läs mer

Så ska ridsporten stärkas

Så ska ridsporten stärkas Nyheter Så ska ridsporten stärkas KARLSTAD De hårt pressade ridklubbarna i Karlstad bör få långsiktig ekonomisk hjälp av kommunen. Dels för att flickors idrottande bör få lika mycket resurser som pojkars

Läs mer

Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013

Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013 Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013 Vår vision Att bli en arena för högkvalitativa tävlingar samt att erbjuda marknadens bästa ridskola. Övergripande mål 2013 Attraktiv anläggning där alla grupper

Läs mer

UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA

UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA AFFÄRSPLAN 2013-2015 1 VISION 3 2 VÄRDEGRUND 3 3 VERKSAMHETSBESKRIVING 3 3.1 PRODUKTPORTFÖLJ 3 3.2 SÄKERHET 4 3.3 GOD HÄSTHÅLLNING 4 3.4 UTBILDNING 4 3.5 PERSONAL

Läs mer

Hästarna stod i den gamla stallbyggnaden, där det endast fanns jordgolv och inget vatten indraget. Ridlektionerna hölls dagtid i en av rasthagarna.

Hästarna stod i den gamla stallbyggnaden, där det endast fanns jordgolv och inget vatten indraget. Ridlektionerna hölls dagtid i en av rasthagarna. HISTORIK 1970 Startade Baståsens Ridskola med sin verksamhet. Några ponnyer införskaffades, då det visade sig finnas ett stort behov av små hästar. SRF hade endast stora hästar och mest vuxenutbildning.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhets berättelse för 2010 Styrelsen för Örebro Läns Ridsportförbund får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010. Ändamålet är att främja och utveckla

Läs mer

Välkomna till Enskede Ridskola & Enskede Ridsällskap

Välkomna till Enskede Ridskola & Enskede Ridsällskap Välkomna till Enskede Ridskola & Enskede Ridsällskap Vem gör vad? Enskede Ridskola Hästar Ridinstruktörer Stallpersonal Anläggning & utrustning Allt som krävs för att erbjuda och genomföra ridlektioner

Läs mer

VÅRTERMINEN 2016 VÄLKOMMEN TILL EN NY RIDTERMIN PÅ JUTAGÅRDENS RIDSKOLA HÄLSAS BÅDE NYA OCH "TROGNA" ELEVER. Ridskolestart:

VÅRTERMINEN 2016 VÄLKOMMEN TILL EN NY RIDTERMIN PÅ JUTAGÅRDENS RIDSKOLA HÄLSAS BÅDE NYA OCH TROGNA ELEVER. Ridskolestart: VÄLKOMMEN TILL EN NY RIDTERMIN PÅ JUTAGÅRDENS RIDSKOLA HÄLSAS BÅDE NYA OCH "TROGNA" ELEVER. VÅRTERMINEN 2016 Ridskolestart: Måndagsgrupper v.2 11 januari Tisdagsgrupper v.2 12 januari Onsdagsgrupper v.2

Läs mer

Klicka här för att ändra format på bakgrundsrubriken

Klicka här för att ändra format på bakgrundsrubriken Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på Mål och vision Nivå Västmanlands två Ridsportförbund 2011-01-18 Nivå fyra Fastställd av distriktsstyrelsen 11 1 Klicka här för Innehåll

Läs mer

Jönköpings Fältrittklubb

Jönköpings Fältrittklubb Jönköpings Fältrittklubb -Klubben, verksamheten och arbetet Verksamhetsplan 2015 JFK är som ridskola och förening en förebild för andra föreningar i landet. Vår verksamhet präglas av god kvalitet, god

Läs mer

SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE

SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE HÖSTEN 15 - VÅREN 16 Sundby Ridklubbs ridskola för barn och ungdom med Svenska Ridsportförbundets kvalitetsmärkning Du är alltid välkommen till vår ridskola

Läs mer

VERKSAMHETSRAPPORT BESÖKSGRUPPEN

VERKSAMHETSRAPPORT BESÖKSGRUPPEN VERKSAMHETSRAPPORT BESÖKSGRUPPEN 2004 Foto: Petra Wirtberg BESÖKSANSVARIG: LARS FORSBERG PETRA WIRTBERG VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Lars Forsberg Petra Wirtberg Besöksgruppen skall fungera som en rådgivande

Läs mer

KRF har drygt 620 medlemmar, varav mer än 450 barn och ungdomar. Vi har cirka 40.000 besökare på området per år.

KRF har drygt 620 medlemmar, varav mer än 450 barn och ungdomar. Vi har cirka 40.000 besökare på området per år. Klagshamns Ryttarförening har bedrivit ridskoleverksamhet i den unika och vackra naturen på Klagshamns udde i snart 30 år. Ambitionen för KRF är att lägga grunden för ett livslångt intresse för djur och

Läs mer

Till styrelsen för Lurbo Ridklubb och styrelsen för Uppsala Ridcenter

Till styrelsen för Lurbo Ridklubb och styrelsen för Uppsala Ridcenter Till styrelsen för Lurbo Ridklubb och styrelsen för Uppsala Ridcenter Inför klubbens årsmöte 2014 så motionerade jag om tillgänglighet till RC:s ridhus och avgifter för anläggningskortet. Hur blev det

Läs mer

SOMMAR I VIARP 2015. Jump Camp 27-29 juli 300 kr + beroende på tränare Dressage Camp 28-30 juli 300 kr + beroende på tränare

SOMMAR I VIARP 2015. Jump Camp 27-29 juli 300 kr + beroende på tränare Dressage Camp 28-30 juli 300 kr + beroende på tränare Hej alla hästvänner! SOMMAR I VIARP 2015 Nu är det dags att anmäla sig till sommarens olika kurser och läger. I år har vi något för alla så fortsätt läsa och skynda er att anmäla på bifogad blankett till

Läs mer

Bli en samarbetspartner!

Bli en samarbetspartner! Bli en samarbetspartner! Klagshamns Ryttarförening har bedrivit ridskola i den vackra naturen på Klagshamns udde i Malmö i snart 30 år. I dag är KRF en av Skånes största ridklubbar och vår ambition är

Läs mer

Vill Du sponsra en av Sveriges största ridklubbar?

Vill Du sponsra en av Sveriges största ridklubbar? Vill Du sponsra en av Sveriges största ridklubbar? Sponsorerbjudanden från Djursholms Ridklubb Anrik ridklubb grundad år 1925 En av Sveriges största ridklubbar med ca 1.000 medlemmar En av de främsta tävlingsarrangörerna

Läs mer

Utbildningsplan Vimmerbyortens ryttarförening

Utbildningsplan Vimmerbyortens ryttarförening Utbildningsplan Vimmerbyortens ryttarförening På Ryttargården tar vi emot elever på alla nivåer från nybörjare till tävlingsryttare. Vårt motto är att erbjuda en hög kvalité på ridutbildningen med utbildade

Läs mer

SPONSORBLAD FÖR VKRK

SPONSORBLAD FÖR VKRK SPONSORBLAD FÖR VKRK Hur vill ni synas i en av Landskronas största idrottsföreningar och Sveriges bästa ridskola? Viarps kör- och ridklubb är en ideell förening som grundades 1972. Under åren har föreningen

Läs mer

Kongahälla Ridsällskap

Kongahälla Ridsällskap Kongahälla Ridsällskap Nyhetsbrev juni 2015 Terminen närmar sig med stormsteg sitt slut. Vi vill först av allt tacka alla våra fantastiska, lojala medlemmar för denna termin som inte riktigt blev som vi

Läs mer

Idrott för barn. Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder.

Idrott för barn. Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder. Idrott för barn Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder. - Idrott för barn skall ledas av ledare med grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. Hur

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningens prioriteringar avseende investeringar och reinvesteringar i verksamheten 2013-2015

Kultur- och fritidsförvaltningens prioriteringar avseende investeringar och reinvesteringar i verksamheten 2013-2015 Dnr KFN-2012-597 Dpl 10 sid 1 (5) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Strategisk Stab Tjänsteskrivelse 2012-11-20 Anders Holmquist, 054 540 2520 anders.holmquist@karlstad.se Kultur- och fritidsnämnden Kultur-

Läs mer

SPONSORBLAD FÖR VKRK

SPONSORBLAD FÖR VKRK SPONSORBLAD FÖR VKRK Hur vill ni stötta och synas i en av Landskronas största idrottsföreningar och Sveriges bästa ridskola? Viarps kör- och ridklubb är en ideell förening som grundades 1972. Under åren

Läs mer

Solna Fältrittklubb värdegrund, vision och mål

Solna Fältrittklubb värdegrund, vision och mål 1 Solna Fältrittklubb värdegrund, vision och mål Från och med 2010 bedrivs Solna Fältrittklubbs verksamhet utifrån en fastslagen värdegrund och vision, och med tydliga och konkreta mål. Värdegrunden, visionen

Läs mer

Välkomna till Lidköpings Ridklubb

Välkomna till Lidköpings Ridklubb Välkomna till Lidköpings Ridklubb 2015 Välkomna till en av Skandinaviens finaste ridanläggningar! och en ridklubb med stor framtidstro där alla är välkomna och behövs Med stora framgångar genom åren På

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS 2015-05-05 [1] KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS Gemensamt förslag [2] Kommunfullmäktiges mål 2015-2018 Styrmodellen De av kommunfullmäktige fastställda målen för mandatperioden 2015-2018

Läs mer

Visions och målprogram för Junior och Idrottskommittén Haverdals GK

Visions och målprogram för Junior och Idrottskommittén Haverdals GK Visions och målprogram för Junior och Idrottskommittén Haverdals GK Upprättad datum: 2010 04 12 Reviderad datum: Innehåll Bakgrund... 3 Riktlinjer och utgångspunkter... 3 RF:s riktlinjer för barnidrott...

Läs mer

Februari Repkurs dressyr Kerstin Tell och Pia Lundmark. Mars Ridinstruktörskurs Magdalena, Malin och Linda

Februari Repkurs dressyr Kerstin Tell och Pia Lundmark. Mars Ridinstruktörskurs Magdalena, Malin och Linda VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Allmän information Medlemsantal Kvinnor Män 0-6 år 7 3 7-12 år 60 7 13-20 år 95 6 21-40 år 67 13 40 > 50 26 279 55 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Övriga

Läs mer

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening Sponsorbrev 2014 Trelleborgs Ryttarförening Trelleborgs Ryttarförening är en helt ideell förening som grundades 1971 och driver sin verksamhet på Brosjödals gård, föreningen har ca 350 medlemmar. Vår vision

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökningen

Kultur- och fritidsvaneundersökningen LERUM Kultur- och fritidsvaneundersökningen Frivan en källa att ösa ur Barn, kultur och natur ska göras till bärare av kommunens identitet Saxat ur kommunens inriktningsmål 2009-2011 Bakgrund Kultur- och

Läs mer

Regional samverkan inom ridsporten

Regional samverkan inom ridsporten Projektrapport 2010 Regionala forum för hästsektorn - Regionala Lärprojekt Projektet är finansierat av Jordbruksverket via Livskraftigt Hästföretagande 2010 Regional samverkan inom ridsporten 1 Sammanfattning

Läs mer

Plan mot diskriminerande och kränkande behandling. Alleby Ridklubb

Plan mot diskriminerande och kränkande behandling. Alleby Ridklubb Plan mot diskriminerande och kränkande behandling Alleby Ridklubb Upprättad av Alleby styrelse September 2015 Innehållsförteckning Inledning Syfte Definitioner -De fem diskrimineringsgrunderna Vår vision

Läs mer

Barns utveckling 5-9 år 3 Barns bild på ledaren 4 Projektet På Barns Vis 5 Vid ridlektion 5. Presentation av föreningarna 6

Barns utveckling 5-9 år 3 Barns bild på ledaren 4 Projektet På Barns Vis 5 Vid ridlektion 5. Presentation av föreningarna 6 INNEHÅLL REFERAT 2 INLEDNING 2 LITTERATURÖVERSIKT 3 Barns utveckling 5-9 år 3 Barns bild på ledaren 4 Projektet På Barns Vis 5 Vid ridlektion 5 MATERIAL OCH METOD 6 Presentation av föreningarna 6 RESULTAT

Läs mer

Ridskoleekonomi. 21 jan 2012

Ridskoleekonomi. 21 jan 2012 Ridskoleekonomi 21 jan 2012 Tema 2012 2012 firar ridsporten 100 år. Det ska vi fira på många olika sätt. I Västmanland/Sörmland firar vi genom att ge 2012 temat Framtidens Ridsport. För visst vill vi att

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

Ridanläggningar i Malmö Projektdirektiv

Ridanläggningar i Malmö Projektdirektiv Upprättad ridanläggningar i malmö projdirektiv Version: Arbetsmaterial Ansvarig: Bo Sjöström Förvaltning: Fritidsförvaltningen Enhet: Driftavdelningen Innehållsförteckning 1. ets omfattning...3 2. Bakgrund...3

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN VÄNERSBORGS RYTTARFÖRENING

VERKSAMHETSPLAN VÄNERSBORGS RYTTARFÖRENING VERKSAMHETSPLAN VÄNERSBORGS RYTTARFÖRENING 2017-2020 VÄRDEGRUND FÖR VÅR FÖRENING Vi visar respekt för häst och människa Det betyder att Vi är goda förebilder som hälsar på varandra, är hjälpsamma och visar

Läs mer

Årsmöte 28 februari 2009

Årsmöte 28 februari 2009 KARLSTADS RIDKLUBB Årsmöte 28 februari 2009 Dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet. 4. Upprättande av röstlängd. 5. Val

Läs mer

Förnyad ansökan från Stora Skuggans 4H gård gällande ridning för funktionshindrade

Förnyad ansökan från Stora Skuggans 4H gård gällande ridning för funktionshindrade Till Östermalms stadsdelsnämnd Anna-Lena Christensson Österberg Box 21 156 104 51 Stockholm Stockholm 2012-11-29 Förnyad ansökan från Stora Skuggans 4H gård gällande ridning för funktionshindrade Inledning

Läs mer

Hur vill ni sponsra Leksands Ridklubb?

Hur vill ni sponsra Leksands Ridklubb? Hur vill ni sponsra Leksands Ridklubb? Sponsorerbjudande från Leksands Ridklubb 2015 Vad innebär ett sponsorskap för Leksands Ridklubb? Leksands Ridklubb, LRK, har i dagsläget 242 medlemmar. Vi satsar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR OSKARSHAMNS RIDKLUBBS STYRELSE 2011 STYRELSEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR OSKARSHAMNS RIDKLUBBS STYRELSE 2011 STYRELSEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR OSKARSHAMNS RIDKLUBBS STYRELSE 2011 STYRELSEN Styrelsen för Oskarshamns Ridklubb har under 2011 bestått av följande: Ewa Andersson Ordförande Eva Häll V. Ordförande Kerstin Wigren

Läs mer

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 Föreningen har möjlighet att söka stöd både till fria satsningar och färdiga paket. Nedan följer exempel på projekt som faller inom ramen för Idrottslyftet 2016 som förhoppningsvis

Läs mer

Arvet har vi också fått från Sim-GIF och Varbergs Sim & Livräddningssällskap som vid en sammanslagning 1977 bildade Varbergs Sim.

Arvet har vi också fått från Sim-GIF och Varbergs Sim & Livräddningssällskap som vid en sammanslagning 1977 bildade Varbergs Sim. Varbergs Sim är en simidrottsförening med både själ och hjärta. Detta har vi bland annat fått som arv från alla de ideella krafter som på fritid och helger under 1930-talet byggde vårt vackra simstadion.

Läs mer

Strategi 2020 och Verksamhetsinriktning 2015 2017

Strategi 2020 och Verksamhetsinriktning 2015 2017 Strategi 2020 och Vision Bättre idrott för fler Tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att idrotta och vara fysiskt aktiva SAMMANFATTNING Detta dokument

Läs mer

ÅRSPLAN SÄSONGEN 2014

ÅRSPLAN SÄSONGEN 2014 Instruktioner för hur vi gör och implementerar en årsplan Alla lag i FC Djursholm gör en årsplan in för nästa säsong. Förslag på innehåll i planen görs av tränare och lagledare utifrån de riktlinjer som

Läs mer

Stöd till projekt för främjande av livskraftigt hästföretagande

Stöd till projekt för främjande av livskraftigt hästföretagande 1(9) 2006-04-05 Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten Magnus Nordgren Tfn: 036-15 58 67 Mobilnr: 0705-42 22 58 E-post: magnus.nordgren@sjv.se Stöd till projekt för främjande av livskraftigt hästföretagande

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Bankeryds Tennisklubb

Verksamhetsplan 2016. Bankeryds Tennisklubb Verksamhetsplan 2016 Bankeryds Tennisklubb Inledning Klubben bildades 1958 och har idag drygt 500 medlemmar. Vi äger vår tennisanläggning på Furuvik, som består av tre inomhusbanor med Bolltexunderlag

Läs mer

Bilaga 1; Sammanställning av kommunala beslut och ingångna avtal

Bilaga 1; Sammanställning av kommunala beslut och ingångna avtal Bilaga 1; Sammanställning av kommunala beslut och ingångna avtal Utöka mångfalden/allmän inriktning 1a. 2002; Utöka möjligheterna för barn och unga gällande kapacitet och fler anläggningar 1b. April 2002

Läs mer

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 1 JÄRFÄLLA så här används dina skattepengar 2016 2017 Du kan läsa mer om kommunens politik på jarfalla.se/politik.

Läs mer

Svartlå mer än bara en by

Svartlå mer än bara en by Svartlå mer än bara en by Inflyttning Just nu pågår en generationsväxling i Svartlå. Äldre personer flyttar härifrån och barnfamiljer flyttar hit i deras ställe. Detta visar sig tydligt i statistiken för

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018 Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Läs mer

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll 2 Verksamhetsprinciper... 3 Lagstruktur HIF fotboll... 4 Organisation runt barnidrotts- och ungdomslagen... 5 Tränare... 5 Lagledare... 5 Föräldragrupp... 5 Ekonomi...

Läs mer

Våga Visa kultur- och musikskolor

Våga Visa kultur- och musikskolor Våga Visa kultur- och musikskolor Kundundersökning 04 Värmdö kommun Genomförd av CMA Research AB April 04 Kön Är du 37 6 34 65 39 60 3 69 0% 0% 40% 60% 0% 0% Kille Tjej Ej svar Våga Visa kultur- och musikskolor,

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS TÄBY Idrott och fritid

MÖJLIGHETERNAS TÄBY Idrott och fritid MÖJLIGHETERNAS TÄBY Idrott och fritid Socialdemokraterna i Täby HUR SER DET UT I TÄBY? Det behövs rejäla upprustningar av Täby lokaler och anläggningar för fritidsaktiviteter. Inte minst är sportcentrum,

Läs mer

Framtidsforum 2014-2023

Framtidsforum 2014-2023 Framtidsforum 2014-2023 Fritidsnämnden Innehåll sida Bakgrund & revideringsarbetet 3 Dokumentbeskrivning 4 Prioriteringsgrupp 1 5 Prioriteringsgrupp 2 7 Prioriteringsgrupp 3 10 Totalsammanställning 13

Läs mer

Projekt SvRF - Medlemmarna frågar och får svar #2

Projekt SvRF - Medlemmarna frågar och får svar #2 1/8 Projekt SvRF - Medlemmarna frågar och får svar #2 Detta dokument innehåller frågor som kommit projektgruppen tillhanda från klubbar och enskilda medlemmar. Svaren på frågorna är markerade med rött.

Läs mer

STUDIEPLAN. Pedagogik för ridlärare STRÖMSHOLMSMETODEN

STUDIEPLAN. Pedagogik för ridlärare STRÖMSHOLMSMETODEN STUDIEPLAN Pedagogik för ridlärare STRÖMSHOLMSMETODEN Boken Pedagogik för ridlärare passar bra att läsa i studiecirkel. Därför har vi sammanställt en studieplan med diskussionsfrågor för varje kapitel.

Läs mer

Vad gör du på din fritid?

Vad gör du på din fritid? Vad gör du på din fritid? Mellan perioden 12-24 maj 2009 fick Vännäs medborgarpanel möjligheten att svara på sin andra enkät som handlade om vad vi ägnar vår fritid åt. Enkäten bestod av sex stycken bakgrundsfrågor

Läs mer

Att arbeta med statistik

Att arbeta med statistik Denna manual är en av fyra som arbetats fram under projektet Regionala forum för hästsektorn - Regionala lärprojekt. Manualen ska underlätta arbetet med att stärka sektorn regionalt. Regionala forum för

Läs mer

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län www.m.lst.se Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 ISSN 1402:3393 Bostadsmarknadsenkäten Boverket går i början av

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07. Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07. Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning Valberedningen har nu kommit fram till sitt förslag. Till valberedningen har endast fyra nomineringar inkommit och därför finns det i dagsläget

Läs mer

- Ett modernt hästcentrum som är det självklara valet!

- Ett modernt hästcentrum som är det självklara valet! - Ett modernt hästcentrum som är det självklara valet! Projekt Framtidens ridskola FRAMTIDENS RIDSKOLA Det vi vill är att arbeta fram en ny ridsportanläggning som är anpassad efter våra och samhällets

Läs mer

Projektplan. Tånga Julmarknad Jul för alla sinnen

Projektplan. Tånga Julmarknad Jul för alla sinnen Projektplan Tånga Julmarknad Jul för alla sinnen 1. Projektets namn: Tånga Julmarknad 2. Projektidé Vårgårda kommun har tillsammans med Herrljunga kommun en geografisk gränsroll i Sjuhäradsregionen och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svenska Ridsportförbundet 1 Stockholms Läns Ridsportförbund 2-8 Rökfritt/Ridsporten vill 9 Idrottslyftet 10 Besöksgruppens verksamhet 11-12 Barn- och Ungdomsverksamhet

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 ESLÖVS KOMMUN Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen

Läs mer

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden Tid Tisdag den 12 februari 2013 klockan 18.00 Plats Huddinge konferenscenter, rum Solrosen, Patron Pehrs väg 3, Huddinge

Läs mer

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Drift och investeringar Utfall Budget Budget Plan Plan 2012-2014, tkr 2010 2011 2012 2013 2014 Driftbudget Intäkter 35 021 25 671 25 671 25 671 25 671

Läs mer

AFFÄRSPLAN TURNÉVERKSTAN

AFFÄRSPLAN TURNÉVERKSTAN AFFÄRSPLAN TURNÉVERKSTAN LETS TAKE THE TRAIN Olle Kilström André Robsahm Joel Lind INNEHÅLLSFÖRTÄCKNING Affärsidé 2. Syfte 2. Nyttoaspekt 2. Mål 2. Organisation 3. Marknad 3. Marknadsföring 3. Konkurrens

Läs mer

Utvecklingsplan kommande åren En trygg och säker ridskola för alla

Utvecklingsplan kommande åren En trygg och säker ridskola för alla Utvecklingsplan kommande åren En trygg och säker ridskola för alla Detta är det material som har presenterats för Falköpings kommun och är en arbetsplan för de kommande åren för verksamheten. Vi söker

Läs mer

Verksamhetsplan ATL 2013-2018

Verksamhetsplan ATL 2013-2018 2013-12-04 Verksamhetsplan ATL 2013-2018 Vision ATL har den attraktivaste tennisklubben och den attraktivaste mötesplatsen för racketspelare i södra Sverige Verksamhetsidé ATL skall erbjuda attraktiva

Läs mer

Leksands Ridklubb. Att vara medlem i LRK

Leksands Ridklubb. Att vara medlem i LRK Leksands Ridklubb Att vara medlem i LRK Innehållsförteckning 1 Inledning 1 2 Förmåner 1 2.1 Medlemstidningen Häst & Ryttare 1 2.2 Olycksfallsförsäkring 1 2.3 Delta i aktiviteter 1 2.4 Nyttja anläggningen

Läs mer

Ängelholmshem - vi tar ansvar

Ängelholmshem - vi tar ansvar Ängelholmshem - vi tar ansvar Hållbarhetsarbete 2013 Vi inser vikten av att arbeta hållbart inom alla områden, att kombinera affärsmässighet med samhällsansvar ser vi som vårt uppdrag. Ett väl förankrat

Läs mer

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Friidrott för 2010 talet Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och

Läs mer

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN INNEHÅLL 3 Vilka sitter i valberedningen? 4 Vad gör valberedarna? 7 Liten checklista för valberedningen 8 Världens bästa styrelse 10

Läs mer

2004 2007 Acando, Seniorkonsult Projektledare/analytiker. Offert- och avtalsansvarig för en portfölj med kunder

2004 2007 Acando, Seniorkonsult Projektledare/analytiker. Offert- och avtalsansvarig för en portfölj med kunder CV Bo Sjölander 1961-03-08 Wittendalsvägen 14 18768 Täby 08 34 43 12 (hem) 0730 825 305 bo.sjolander@gmail.com Gift med Lotta och har barnen Malin (20 år) och Johan (16 år) Utbildning Civilekonom från

Läs mer

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor Möjligheternas Karlstad jobb istället för ökade klyftor Karlstad ska vara möjligheternas kommun Det ska vara lockande att flytta hit och attraktivt att bo här. Fler som bor, arbetar och driver företag

Läs mer

sätter upp villkoren för verksamheten ställer kraven på deltagarna har ansvaret för verksamhetens utförande

sätter upp villkoren för verksamheten ställer kraven på deltagarna har ansvaret för verksamhetens utförande Flens HC Föreningspolicy Flens HC är en breddförening med en målsättning att ta hand om alla som vill delta i ungdomsverksamheten och att utveckla alla individer hockeymässigt och socialt. Visionen är

Läs mer

Från gentlemannaryttare till hästtjej

Från gentlemannaryttare till hästtjej Från gentlemannaryttare till hästtjej Ridsporten 100 år Susanna Hedenborg Två processer: 1. Från armé och överklass till folklig 2. Från manlig till kvinnlig 2010 05 04 Den svenska ridsporten är den speciell?

Läs mer

KUNSKAPS. Dra nytta av. VÄLDOFTANDE» livet med häst

KUNSKAPS. Dra nytta av. VÄLDOFTANDE» livet med häst VÄLDOFTANDE» livet med häst Att övning och erfarenhet ger färdighet är inget nytt, eller hur? Gör ett test; lägg ihop alla år av hästkunskap, stallbestyr och ridlektioner som du och dina stallkamrater

Läs mer

1. Hur samordnar vi våra resurser med idrotten idag?

1. Hur samordnar vi våra resurser med idrotten idag? 1. Hur samordnar vi våra resurser med idrotten idag? Ex. personellt/ekonomiskt, struktur/mötesplatser, kompetenshöjning/utbildning Åmål: Nära samarbete med SISU-konsulent, som alltid är tillgänglig. Vardaglig

Läs mer

Säker och trygg förening Kalmar FF Ungdom

Säker och trygg förening Kalmar FF Ungdom Säker och trygg förening Kalmar FF Ungdom Mål & Vision Vision: Alltid ha representation i A-truppen av spelare som kommit från KFF:s barn- och ungdomsfotboll (gått igenom KFF-pyramiden). Bli en föregångare

Läs mer

PLAN ARRANGEMANG 2016-2017

PLAN ARRANGEMANG 2016-2017 1 PLAN ARRANGEMANG 2016-2017 10-sep Rullskidrejs (Skigorullen?) i Kungsängen Även KM/Rullskidor Tävlingsledare: Anders Börjesjö Oktober Januari KM i Terränglöpning i Ursvik Tävlingsledare: Jan Hasselgren

Läs mer

Sundby, Gladö och Gömmargården En genomgång av byggnadsbeståndet på tre ridskolor i Huddinge kommun Av agr.dr. Anders Ehrlemark Slutrapport 2014-02-06

Sundby, Gladö och Gömmargården En genomgång av byggnadsbeståndet på tre ridskolor i Huddinge kommun Av agr.dr. Anders Ehrlemark Slutrapport 2014-02-06 Sundby, Gladö och Gömmargården En genomgång av byggnadsbeståndet på tre ridskolor i Huddinge kommun Av agr.dr. Anders Ehrlemark Slutrapport 2014-02-06 Inledning Bakgrund Huddinge kommun har låtit göra

Läs mer

Feriejobb en chans att bryta könsmönster!

Feriejobb en chans att bryta könsmönster! FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Feriejobb en chans att bryta könsmönster! LÄRANDE EXEMPEL FRÅN FEM KOMMUNER Feriejobb en chans att bryta könsmönster! 1 Innehåll Bakgrund... 3 Feriejobb som en strategi

Läs mer

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun!

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! Sigtuna kommun (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! 2010-2014 2 (10) 3 (10) Innehållsförteckning Inledning... 4 Ett aktivt liv med bra hälsa för alla seniorer... 5 Att flytta eller bo kvar? Det ska

Läs mer

Motioner och motionssvar till RFSU Stockholms Årsmöte 2013. Motion 1. Ett enda datum för årsräkning av RFSU Stockholms medlemsantal

Motioner och motionssvar till RFSU Stockholms Årsmöte 2013. Motion 1. Ett enda datum för årsräkning av RFSU Stockholms medlemsantal Motioner och motionssvar till RFSU Stockholms Årsmöte 2013 Motioner är förslag från medlemmar till årsmötet. Motioner till årsmötet: 1. Ett enda datum för årsräkning av RFSU Stockholms medlemstal 2. Sätt

Läs mer

Stereotypa föreställningar om idrottsflickan

Stereotypa föreställningar om idrottsflickan Stereotypa föreställningar om idrottsflickan I idrotten produceras föreställningar om flickor. De är på ett visst sätt, de är missgynnade och vill vissa saker. Med det synsättet förefaller det logiskt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007

Verksamhetsberättelse 2007 Verksamhetsberättelse 2007 Styrelsen för Norrköpings Fältrittklubb får härmed avge verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2007-01-01 2007-12-31. Ridskolan har under hela året drivits i klubbens egen

Läs mer

Marknad & Sponsring Emmelie Johansson Marknadschef, SvRF

Marknad & Sponsring Emmelie Johansson Marknadschef, SvRF Marknad & Sponsring Emmelie Johansson Marknadschef, SvRF Vilka är era största intäktskällor? Intäktsmöjligheter Tävlingar Clinics Almanacka Lotter Programridning Sponsring Agenda Vad är sponsring? Vilka

Läs mer

RIDSKOLEHÄSTEN IMPORT ELLER SVENSKFÖDD?

RIDSKOLEHÄSTEN IMPORT ELLER SVENSKFÖDD? Hippologenheten Hippologiskt Examensarbete nr 375 2009 RIDSKOLEHÄSTEN IMPORT ELLER SVENSKFÖDD? Sandra Andersson Strömsholm HANDLEDARE: Linda Kjellberg, Ridskolan Strömsholm Hippologiskt examensarbete (EX0346)

Läs mer

Vision: Sverige skall vara den ledande ridnationen i världen

Vision: Sverige skall vara den ledande ridnationen i världen Vision: Sverige skall vara den ledande ridnationen i världen Barn och ungdom Utbildning Avel och hästhållning SPORT - TÄVLING att bli en ledande sportnation RIDKLUBB - RIDSKOLA att vidareutveckla ett rid-

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016 VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016 Fastställd av styrelsen 2013-11-12 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare

Läs mer

TEMADAGAR vt-12 Sex temadagar Gå på så många du vill Teori för ridskoleryttare!

TEMADAGAR vt-12 Sex temadagar Gå på så många du vill Teori för ridskoleryttare! TEMADAGAR vt-12 Sex temadagar Gå på så många du vill Teori för ridskoleryttare! RIDSKOLAN INFORMERAR TEMADAGAR - teori På Jutagårdens Ridskola vill vi inte bara prioritera och värdesätta ridning utan även

Läs mer

Utredning av fotbollsanläggning med tältlösning

Utredning av fotbollsanläggning med tältlösning Tjänsteutlåtande Kundvalskontoret 2014-03-20 Mats Grufman 08-590 973 03 Dnr: mats.grufman@upplandsvasby.se KFN/2013:57 Kultur- och fritidsnämnden Utredning av fotbollsanläggning med tältlösning Förslag

Läs mer

"Vår budget har varit för tuff"

Vår budget har varit för tuff Page 1 of 5 LUDVIKA Publicerad 2015-08-07, 08:20 "Vår budget har varit för tuff" Page 2 of 5 Page 3 of 5 Tongångarna är positiva på Ludvika ridklubb efter kultur- och fritidsnämndens förslag att utöka

Läs mer