VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svenska Ridsportförbundet 1 Stockholms Läns Ridsportförbund 2-8 Rökfritt/Ridsporten vill 9 Idrottslyftet 10 Besöksgruppens verksamhet Barn- och Ungdomsverksamhet Lokalt aktivitetsstöd 15 Märken 16 Handikappverksamhet Ungdomsverksamhet Utbildningsverksamhet Tävlingsverksamhet Distriktsstyrelse/kommittéer 42 Anslutna klubbar Förvaltningsberättelse Revisionsberättelser Stockholms Läns Ridsportförbund Ankdammsgatan 7 nb Solna tel: vx E-post: Hemsida:

3 SVENSKA RIDSPORT FÖRBUNDET Från och med 1 januari 1993 är all ridsport samlat i ett förbund - Svenska Ridsportförbundet. De fyra tidigare förbunden gick samman och bildade ett enat ridsportförbund. Svenska Ridsportförbundet verkar för att främja ridning, körning och voltige som motion, folksport och tävlingsidrott. Svenska Ridsportförbundet har ca 890 medlemsklubbar, varav 450 driver ridskola, fördelade på 19 distrikt och ca medlemmar. 90 % av medlemmarna är flickor och kvinnor. Ridsporten är en av Sveriges absolut största ungdomsidrotter. En halv miljon svenskar rider för motion och tävling. Ridning för funktionsnedsatta har en stark ställning i förbundet, både när det gäller tävlingsverksamhet, motionsridning och utbildning funktionshindrade ryttare rider regelbundet på 250 ridskolor. Alla ungdomar i Ridsporten har möjlighet genom de ungdomssektioner som finns på alla nivåer att påverka ridsporten. Om ridsporten 90% är flickor och kvinnor 65 % är under 25 år 30 % är år 35 % är under 12 år. Fritid och tävling för en halv miljon svenskar. Sveriges näst största ungdomsidrott, bara fotbollen är större, räknat på antal sammankomster för utbetalat LOK-stöd.(RF 2014) Andra största idrotten bland tjejer år, räknat på antal utövare. Bara fotbollen är större (SCB 2013). Ridsporten ligger på andra plats, efter gymnastik, sett till antal tävlings- och träningsaktiviteter bland kvinnor i åldern 7-70 år. Femte mest populära publiksporten vid tävlingar, räknat på åskådare i åldern 7-70 år. Cirka 5 miljoner ridtimmar genomförs varje år på landets ridskolor (2014). Svenska Ridsportförbundet har drygt medlemmar, varav 90% är tjejer (2014) motions- och lektionsryttare ryttare med funktionsnedsättning. 886 klubbar (2014). Drygt 450 av klubbarna driver ridskola (2014). Cirka av hästarna, varav runt 60 procent ponnyer, är i tjänst på landets ridskolor (2014). Nästan hälften av alla ridskolor erbjuder verksamhet för ryttare med funktionsnedsättning utbildningstimmar under arrangemang med totalt deltagare. Det placerar ridsporten på andra plats, bakom fotbollen, vad gäller studieverksamhet inom RF:s medlemsorganisationer (RF 2014). Ridsporten är öppen för och har aktiva i alla åldrar. Inom alla grenar utom voltige tävlar män och kvinnor - pojkar och flickor - mot varandra på samma villkor. 19 ridsportdistrikt från norr till söder. Ridsportförbundet driver en omfattande verksamhet för utbildning av ideella ledare. De flesta förtroendevalda är kvinnor. Det finns aktiva ungdomar (under 25 år) i alla beslutsgrupper från lokal till central nivå. Värdet av det ideella arbetet inom ridsporten uppskattas till 280 miljoner kronor årligen. Utbildar årligen runt 500 ungdomsledare och ridledare. Anordnar årligen yrkesprov för cirka 500 hästskötare och 70 ridlärare. 1

4 STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND Ridsporten i Stockholms Län Det finns 122 anslutna föreningar i Stockholms Län. ~ medlemmar i föreningarna i Stockholms Län. ~72% c:a är under 25 år, i hela landet 65% 63 ridskolor, varav 17 föreningsdrivna. ~30 av ridskolorna har verksamhet för ryttare med funktionsnedsättning. ~ 2000 deltagare deltog på utbildning arrangerad av Stockholms Läns Ridsportförbund Under 2015 genomförde Stockholms Läns Ridsportförbund 124 utbildningsdagar riktade till olika målgrupper. Det innebar 2965 utbildningardagar Varje år utbildas mellan ungdomsledare av Stockholms Läns Ridsportförbund och ca 24 ridledare. Bakgrund Stockholms Läns Ridsportförbund är en ideell organisation och ett av Svenska Ridsportförbundets 19 distrikt, vars medlemmar är föreningarna. Ändamålet är att främja och utveckla ridning, körning och voltige. Stockholms Läns Ridsportförbund ska även bedriva ungdomsverksamhet för att främja ungdomarnas ansvarstagande för sig själva, sina kamrater och hästarna. Av de 122 klubbar som finns i Stockholms Län är 63 ridskoleanknutna. Det är ridklubben som är ansluten till Ridsportförbundet. Mer än 80% av klubbarnas medlemmar i distriktet rider på ridskola. Geografiskt täcker Stockholms Läns Ridsportförbunds verksamhet hela Stockholms län med dess 26 kommuner. ~ lektionsryttare rider på ridskolorna i länet. För hösten 2014 och våren 2015 rapporterades sammankomster för statligt lokalt aktivitetsstöd med deltagartillfällen totalt. ~3 487 lösta licenser tävlingsdagar i alla discipliner ~ 200 lag i olika allsvenskor. ~ starter alla nivåer hästar i länet (12,5%, 22hästar/1000 invånare. I hela landet ) 2

5 Stockholms Läns Ridsportförbunds organisation Stockholms Läns Ridsportförbunds styrelse har under 2015 utvecklat organisationen och arbetat med att förbättra och effektivisera den. Målet har varit att skapa en väl anpassad organisation för att på bästa sätt kunna möta föreningarnas behov av stöd och service. I samband med vår organisationsöversyn har en arbetsordning för styrelsen tagits fram samt tydliga uppdragsbeskrivningar för alla grupper och sektioner. Det finns också en tydlig handlingsplan för när verksamhetsplan och budget ska vara klara på olika nivåer i organisationen. Denna anpassas kontinuerligt till nya krav och behov. Styrelsen har också bearbetat verksamhetsidé, värdegrunder, vision och mål för Stockholms Läns Ridsportförbund. ORGANISATION STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND Årsmöte Kansliet Distriktsstyrelsen Väljs på årsmötet Distriktsstyrelsens arbetsgrupper Kommunikationsgrupp Ekonomigrupp Personalgrupp Verksamhet för funktionsnedsatta Tillsätts av styrelsen Ridskole- och anläggningsgrupp (Besöksgruppen och kommungruppen) Tillsätts av styrelsen Ungdomssektionen Väljs på eget årsmötet Utbildningssektionen Väljs på årsmötet Tävlingssektionen Väljs på årsmötet Uppdaterad den 20 januari-15 3

6 Verksamhetsidé, Värdegrund, Vision och Övergripande mål Stockholms Läns Ridsportförbund Verksamhetsidé/Syfte Att vara en samarbetsorganisation för föreningarna i distriktet. Att ta till vara föreningarnas intresse i samhället inom ramen för Svenska Ridsportförbundets ändamål. Att Stockholms Läns Ridsportförbund anpassar verksamheten efter föreningarnas behov. Att Stockholms Läns Ridsportförbund genom utbildning, stöd och rådgivning ger föreningarna möjlighet att bedriva en bra verksamhet för föreningens medlemmar. Värdegrund- Svenska Ridsportförbundet: Genom en stark och tydlig demokrati ges alla möjlighet att delta i en föreningsverksamhet, där öppenhet råder, man trivs tillsammans och alla känner sig välkomna. Det ska finnas möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter och därmed kunna bidra till en utveckling av svensk ridsport där hästen och människan står i centrum. deltagande på lika villkor ren dopingfri sport hög ledarkompetens verksamhet för alla sportslighet och kamratskap värnande om hästens bästa Ledord - Stockholms Läns Ridsportförbund: Hästen och människan i samspel Hästens Bästa Hästen ska alltid vårdas med omsorg, kunskap och kärlek utifrån sitt behov. Ridsport ska vara rolig för både häst och människa. Respekt Att alla följer samma regler. Att man får vara olika och ha egen åsikt. Individen ska få känna trygghet, öppenhet och ärlighet. Det bidrar till att vi visar varandra respekt. Gemenskap Alla är välkomna att bygga samhörighet och gemenskap, med intresset för hästen som gemensam grund. Glädje Glädje och lycka är att få vara i stallet och möta en varm mule. Att få leva min dröm och utvecklas tillsammans med hästen. Vision: Sverige skall vara en ledande ridsportnation i världen avseende kvalitet på breddverksamhet, sportsliga framgångar, hästar och hästhållning samt avel för ridsportens behov. Vår verksamhet ska kännetecknas av stort engagemang, hög kompetens, skickligt ledarskap, ansvarstagande och god etik. Övergripande mål: Stockholms Läns Ridsportförbund ska vara Svenska Ridsportförbundets ledande distrikt genom att ligga i framkant i all verksamhetsutveckling inom Svenska Ridsportförbundets områden. Stockholms Läns Ridsportförbund ska verka för att fler människor, genom mångfald och bredd, blir engagerade i ridsporten. Stockholms Läns Ridsportförbund ska verka för att barn och ungdomar i distriktets föreningar erbjuds en meningsfull och utvecklande fritid. Den enskilda föreningsmedlemmen ska ha möjlighet att vistas i en ridklubbs verksamhet med kvalité. att all verksamhet bedrivs i en rök- och drogfri miljö. att utveckla, besöka, stödja och utbilda föreningarnas styrelser, för att de ska ha en möjlighet till att bedriva demokratiskt föreningsverksamhet samt arbeta för god etik och moral. att ridsporten är öppen för alla oavsett social bakgrund, kultur eller kön. att för en god hästhållning genom ökad kunskap om hästen samt att all verksamhet skall genomsyras av säkerhet. att öka kunskapen om ridsport, hos politiker och tjänstemän, genom påverkan, opinion och information. 4

7 DISTRIKTSSTYRELSEN Distriktsstyrelsen har under året genomfört 10 protokollförda sammanträden, samt två konferenser. Utöver dessa möten har det genomförts ett antal arbetsgruppsmöten i de tillsatta grupperna inom olika arbetsområden. Vid dessa möten har man bl.a. diskuterat distriktets organisation. Stockholms Läns Ridsportförbund genomför åtgärder för att utveckla distriktets verksamhet och organisation. Distriktsstyrelsens ansvar Att ansvara för hela verksamheten. Att dra upp mål, riktlinjer och policy för distriktets verksamhet. Att skapa ramar och resurser för att verksamheten ska kunna genomföras. Att ansvara för ekonomin. Att utvärdera verksamheten samt avstämning av målen. Att sätta mål och följa upp att sektionernas verksamhet bedrivs inom ramen för distriktets verksamhet. Att företräda ridsporten i samarbetet med andra organisationer, kommuner, landsting m fl i Stockholms Län. Att ansvara för kontakt/dialog med Svenska Ridsportförbundet. Att ansvara för kontakt/dialog med Stockholms Idrottsförbund. Följande arbetsgrupper finns inom styrelsen: Ekonomigrupp Ekonomigruppens uppgift är att vara en analysfunktion med inriktning på StRF's ekonomi. Ekonomigruppen ska bearbeta, utvärdera och analysera, budgetförslag, budgetutfall och resultat samt göra konsekvensbedömningar för årsresultat för hela StRF. Ekonomigruppen är även ett stöd för sektionerna i deras budgetarbete. Personalgrupp Personalgruppen ska bistå verksamhetschefen när denne har behov av hjälp i personalfrågor, tex anställningar, lönesättningar, arbetsbeskrivningar och anställningar/uppsägningar. Besöksgruppen Besöka föreningar som driver eller samarbetar med ridskola. Ska genom stöd, rådgivning och föreningsbesök verka för att ridanläggningar i Stockholms Län uppfyller Svenska Ridsportförbundets krav på bra anläggning. Gruppen kvalitetsmärker de anläggningar som önskar få Svenska Ridsportförbundets kvalitetsmärkningsskyltar. Kommungrupp Gruppens uppdrag är att informera och skapa opinion kring ridsportens värden. Att föra en dialog, tillsammans med föreningen, med kommunen angående ridsportens förutsättningar. Kommunikationsgrupp Gruppens uppdrag är att: Ansvara för distriktets kommunikationsstrategi. Sammansättning, koordinering och uppföljning av distriktets kommunikationsplan. Äga hemsida, Facebook och dess layout. Verksamhetsgrupp Består av ordförande, sektionsordförande och verksamhetschef. Syftet med gruppen är att samordna verksamheten. Verksamhetsområde funktionsnedsatta Har ett helhetsansvar för verksamheten för funktionsnedsatta. Gruppen samarbetar med övriga sektionerna i gränsöverskridande frågor för funktionsnedsatta. Fokusområden För Stockholms Läns Ridsportförbund är det viktigt att ha medlemsnyttan i fokus. Förutom interna uppdrag(ekonomigrupp, verksamhetsgrupp samt personalgrupp) som krävs av en styrelse med arbetsgivaransvar, har styrelsen under 2015 beslutat att priotiera följande områden: Fokus på bredden Ridsporten är öppen för alla oavsett social bakgrund, kultur och/eller kön. Därför kommer vi att fokusera på ryttare med funktionsnedsättning samt barn/ungdomsverksamhet. Mervärden Att vara medlem inom Svenska Ridsportförbundet ska ge en meningsfull och en utvecklade fritid. Den enskilda medlemmen ska ha möjlighet att utvecklas inom ridsporten. Vi har flera verksamhetsområden för att skapa mervärden såsom tävling, utbildning, ungdom samt verksamhet för ryttare med funktionsnedsättning. Stockholms Läns Ridsportförbund vill också fokusera på Besöksgruppen, som har till uppgift att stödja föreningar som driver eller samarbetar med ridskola. 5

8 Det kommer också vara ett fortsatt fokus på att påverka kommunernas inställning och prioritering av ridsporten. Vilka mervärden som ridsporten faktiskt ger till kommunens invånare. Vi har en kommungrupp i styrelsen som samordnar och fokusera på denna viktiga dialog. Kommunikation Stockholms Läns Ridportförbund behöver öka kunskapen om ridsport och dess värde i samhället för våra intressenter. Målet är att se en utveckling inom ridsporten som gynnar alla parter. Det har tillsatts en kommunikationsgrupp som har till uppgift att genomföra distriktets kommunikationsstrategi och plan som tagits fram. Ekonomiskt stöd En balanserad ekonomi är en viktig förutsättning för alla idrottsförbund och det gäller även för Stockholms Läns Ridsportförbund. Ekonomin är dels baserad på avgifter, uttagna av anslutna föreningar, på medlems-, tävlingsoch utbildningsavgifter och dels på direkt stöd från Stockholms Läns Landstings Kulturnämnd samt ett stöd via Stockholms Idrottsförbund. För 2015 fick Stockholms Läns Ridsportförbund kr via Stockholmsidrotten, enligt deras kriterier, samt kr från Landstinget. Beslutet fattas varje år och även för 2016 har Stockholms Läns Ridsportförbund fått stöd till främjandeverksamheten från Stockholms läns landsting. Det är Styrelsens målsättning att distriktet även i framtiden ska ha ekonomiska möjligheter att kunna erbjuda ridklubbarna en hög service och verksamhet med god kvalité för att främja ridsporten i länet. Samverkansregioner Svenska Ridsportförbundet har tagit beslut att starta processen att skapa samarbetsregioner, dvs smarta samarbeten mellan närliggande distrikt. Stockholms Läns Ridsportförbund tillsammans med Upplands-, Västmanlands- och Södermanlands Ridsportförbund utgör samverkansregion 4. Distrikten har under 2015 påbörjat dialogen kring hur man på bästa sätt kan samverka. Klubbarna inbjöds i april till en träff för att processa vilka fördelar det innebär för ridklubbarna. KOMMUNIKATION Mål Stockholms Läns Ridsportförbund ska verka för att information om distriktets mål och verksamhet når distriktets medlemmar på ett lämpligt sätt. Under 2015 har kommunikationsstrategi utvecklats och uppdaterats inom Stockholms Läns Ridsportförbunds verksamhetsområden. Syftet är att tydliggöra Stockholms Läns Ridsportförbunds kommunikation till de olika intressenter som identifierats samt möjliggöra en strukturerad metod till det fortsatta arbetet med kommunikation för distriktets styrelse, kansli, sektioner samt kommittéer. Under 2015 har kommunikationsgruppen bland annat arbetat med att ta fram filmer för att presentera ridsporten i Stockholms Län. Hemsidan Hemsidan har utvecklats och blivit mer informativ. Som en del i informationsverksamheten har Stockholms Läns Ridsportförbund även skapat en Facebook-sida för att kunna nå ut och skapa en dialog med medlemmarna. Klubbinfo/Nyhetsbrev Under 2015 har 2 utskick kallat klubbinformation skickats ut till klubbarna med bland annat kurskatalogen. Klubbinformationen är ett led i att öka och förbättra kommunikationen med klubbar och deras medlemmar. Nyhetsbrev har sänts via mailen till olika målgrupper. Häst & Ryttare Tidningen är Svenska Ridsportförbundets medlemstidning och skickas till alla som är medlemmar i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Under 2015 hade Stockholms Läns Ridsportförbund med 2 distriktsbilagor i Häst och Ryttare. 6

9 Ledord Stockholms Läns Ridsportförbund Hästen och Människan i samspel Hästens Bästa Hästen ska alltid vårdas med omsorg, kunskap och kärlek utifrån dess behov. Ridsport ska vara rolig för både häst och människa. Respekt Att alla följer samma regler. Att man får vara olika och ha egen åsikt. Individen ska få känna trygghet, öppenhet och ärlighet. Det bidrar till att vi visar varandra respekt. Gemenskap Alla är välkomna att bygga samhörighet och gemenskap, med intresset för hästen som gemensam grund. Glädje Glädje och lycka är att få vara i stallet och möta en varm mule. Att få leva min dröm och utvecklas tillsammans med hästen. 7

10 Sektionerna Tävlingssektionen Distriktets tävlingssektion har haft 6 ordinarie sektionsmöten och 1 planeringskonferens. Sektionen har under året bestått av 10 ordinarie ledamöter samt ordförande. Tävlingssektionens uppdrag/ansvar är följande : - Att arbeta för att utveckla tävlingsverksamheten till och med regional nivå i distriktet (helheten), enligt StRFs mål och riktlinjer. -Att ansvara för att utveckla alla grenars verksamhet på lokal och regional nivå i Stockholms Län. - Att samordna kontakterna mellan föreningar /distrikt/ förbund och övriga organisationer inom ramen för tävlingsverksamheten. - Att ansvara för att föreningarna får råd och stöd i sina tävlingsarrangemang. - Att allsvenskor, cuper, Distriktsmästerskap och lektionhästmästerskap arrangeras med god kvalité. - Att utbildning för domare och banbyggare sker med god kvalité. - Att ha en dialog med utbildade domare och banbyggare i StRF. - Att ansvara för Distriktsmästerskap, allsvenskor och cuper samt regler för dessa. - Att samordna tävlingsterminen. Fokusområde för Tävlingssektionen: Säker tävlingsplats och fler tävlingsdagar. Utbildningssektionen Utbildningssektionen har under 2015 haft 6 ordinarie sektionsmöten samt 1 planeringskonferens. Sektionen har under året bestått av 8 ordinarie ledamöter samt ordförande. Distriktets Utbildningssektion har till uppgift att arrangera olika utbildningar som distriktets medlemmar d.v.s klubbarna behöver för att nå sina mål. Sektionen har arbetat fram ett mål- och handlingsprogram för distriktets utbildningsverksamhet. Sektionens ansvar är att utveckla, planera och genomföra utbildningar för föreningarna, att erbjuda utbildningsutbud utifrån ridklubbarnas önskemål, att bevaka och informera om de utbildningsmaterial som finns, att samarbeta med SISU. Stockholms Läns Ridsportförbund Utbildningssektions delmål för att nå StRFs mål: - Efterfrågan: 80% av utbildningarna ska ha 100% beläggning 20 % av utbildningarna ska ha 80 % beläggning - Kvalitet/professionellt: 90% av utbildningarna ska få mycket bra eller bra vid utvärdering. -Ekonomisk balans mot budget - Samverkan sektion grupper: öka samverkan Fokusområden för Utbildningssektionen Vår Ridklubb samt medlemsrekrytering och engagemang. Hästens Hållbarhet. Ungdomssektionen (DUS) Distriktets ungdomssektions uppdrag: Ungdomssektionen i Stockholms Läns Ridsportförbund har följande uppdrag: Att ungdomsverksamheten genomförs enligt StRFs mål och riktlinjer Att vara en länk mellan den lokala föreningen och centrala ungdomssektionen Att se till att information om ungdomsfrågor och vad DUS kan erbjuda för verksamhet når ungdomar Att stötta ungdomssektioner i distriktet Att skapa verksamhet för ungdomar i distriktet Att stimulera och motivera ungdomar till fortsatt engagemang inom ridsporten Att öka samarbetet mellan ungdomssektionerna i distriktet som leder till kamratskap och sammanhållning Att ansvara för uppföljning och utvärdering av sektionens verksamhet inför distriktsstyrelsen Fokusområde för Ungdomssektionen: Mötet med Ungdomssektionerna på ridklubbarna, genom besök och träffar. Profilering av distriktets ungdomssektionen 8

11 RÖKFRITT En uppmaning till alla klubbar! Svenska Ridsportförbundet uppmanar alla ridklubbar i Sverige att ta upp frågan om rökning till diskussion! De klubbar som skickar ett protokollsutdrag till Svenska Ridsportförbundets Ungdomsavdelning där det står hur klubben tänkt verka för en rökfri ridanläggning kommer med på rökbarometern. utveckla unga människor positivt i alla avseenden, såväl på det personliga planet som i umgänget med kamrater och hästar. Tillsammans ska vi göra en bra ridsport ännu bättre. Ridsporten Vill är ett dokument som Stockholms Läns Ridsportförbund beslutat ska genomsyra hela distriktets verksamhet. Stockholms Läns Ridsportförbunds styrelse anser att rökfritt är en viktig fråga och har därför fattat följande beslut: Att Stockholms Läns Ridsportförbund ska verka för att barn och ungdomar inte börjar röka inom ridsporten. Att Stockholms Läns Ridsportförbund ska verka för att ridklubbar/ridskolor tar ställning i rökfrågan genom att påverka klubbar att skicka in protokoll om att anläggningen är rökfri. Att Stockholms Läns Ridsportförbund ska arbeta målmedvetet med rökfritt genom utbildning, information och aktiviteter för barn och ungdomar. Inom Stockholms Läns Ridsportförbund är det 55 ridklubbar som beslutat att vara rökfria. Ca 55 % av de ridklubbar som driver eller samarbetar med en ridskola är rökfria. Det är där de flesta ungdomarna finns. RIDSPORTEN VILL Ridsporten Vill. Idéprogrammet visar vad ridsporten står för och vänder sig i första hand till alla våra ledare - oavsett inom vilket av ridsportens områden man verkar. Det är i ridklubbarna verksamheten får sin slutliga form och det är vi som ledare och aktiva som gör riktlinjerna levande och bär ridsportens budskap. Tillsammans ska vi göra en bra ridsport ännu bättre! I Ridsporten Vill understryker vi vikten av att HÄSTKUNSKAP CUP Hästkunskap Cup avgörs på tre ställen i landet under hösten. I region Mitt som avgjordes på Strömsholm den 26 september 2015 vann Farsta Ryttarvänner lag 1. Hästkunskap Cup består av sex delmoment där lagen möter olika utmaningar på tema säkerhet i stallet, hästens utrustning, sjukdomslära, foderlära, hästkunskap och ryttare som idrottare. Varje lag består av tre deltagare, år och en lagledare. Under hösten har Hästkunskap Cup avgjorts på tre platser i landet: Luleå, Strömsholm och Flyinge Bäst på häst, från norr till söder var Bodens Ridklubb, Farsta Ryttarvänner lag 1 och Västerstads Ryttarförening lag 3. IDROTTSSKOLA med ridsport på Riksidrottsmuseet Riksidrottsmuseets idrottsskola höll igång på utvalda datum hela sommaren. På plats gick det att prova på flera idrotter med hjälp av kunniga instruktörer. Det augusti fanns Stockholms Läns Ridsportförbund på plats. Barnen kunde prova på både käpphästhoppning och ponnyridning samt ställa frågor om allt som har med hästar och ridning att göra. Under två dagar kunde man även träffa Djurgårdens Ridskola och några av deras ponnyer. 9

12 IDROTTSLYFTET Idrottslyftet mer för fler Idrottslyftet är regeringens riktade satsning på barn och ungdomsidrott och kan sökas av föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet som har beviljats Lokalt aktivitetsstöd (LOK- stöd). Idrottsrörelsen får ca 500 miljoner kronor under det kommande året och ridsporten beviljades ca kronor under Idrottslyftets syfte Idrottslyftet ska stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten bedrivs utifrån Idrotten vill. Idrottslyftets mål: 1. Idrottsrörelsen ska ha ökat antal aktiviteter och utövare. 2. Alla specialidrottsförbund och idrotts föreningar ska ha erbjudits stöd och support för att omsätta och anpassa intentioner och ambitioner i Idrotten vill utifrån sina respektive förutsättningar. 3. Tillgång till anläggningar och idrotts miljöer ska ha ökat. De 10 vanligaste områdena för projekten 2015: Träningsstöd ULK/VULK Ridsport för alla (Integration, funktionsnedsättningar och jämställdhet) Hästkunskap Prova på Föreläsningar Talangutveckling nivå 1 Grönt Kort Öppet hus samt Olika typer av interna ledarutbildningar Föreningsutveckling Föreningsstödet är den del av Idrottslyftet som fördelas av Svenska Ridsportförbundet centralt. Under 2015 har 98 ansökningar skickats in vilket ger en ökning med 36 % jämfört med Ansökningarna är från 42 olika föreningar, vilket är en ökning på 27% jämfört med kr söktes vilket ger en ökning på 12 % jämfört med kr beviljades vilket ger en ökning på 17% jämfört med Följande föreningar har sökt medel från Idrottslyftet 2015: Botkyrka Ridsällskap Bromma Ridklubb Djurgårdens Ryttarklubb Ekbackens Ryttarförening Enskede Ridsällskap Farsta Ryttarvänner Färingsö Rididrott Gladö Ridsällskap Gustavsbergs Ryttarsällskap Hallstaviks Ryttarförening Haningebygdens Ryttarförening Huddinge Ridklubb Hufvudsta Ridklubb Järna Ridklubb Karlslunds Ryttarsällskap Lidingö Ryttarförening Mälarö Sportryttarförening Mälaröarnas Ridklubb Nacka Ridklubb Nynäshamns Ridklubb Rastaborg Ridklubb Roo Gård Ridklubb Roslagens Rid och Körklubb Sollentuna Ridklubb Solna Fältrittklubb Sorunda Ridklubb Stockholms Handikappridklubb Stockholms Ponnyklubb Stora Wäsby Fältrittklubb Sundby Ridklubb Swartlings Ryttar Förening Södertälje Ridklubb Troxhammars Ryttarsällskap Täby Galopps Ponnyklubb Täby Ryttarsällskap Vallentuna Ridklubb Vällingby Ridsällskap Värmdö Ridklubb Vätö Ridklubb Ågesta Ridklubb Österhaninge Ridsällskap 10

13 BESÖKSVERKSAMHETEN Mål: Stockholms Läns Ridsportförbund ska med kontinuerliga besök, hos föreningar som driver ridskola eller samarbetar med ridskola, verka för att anläggningarna uppfyller Svenska Ridsportförbundets krav på anläggning. Om besöksverksamheten I förbundets 19 distrikt finns idag besöksgrupper som regelbundet besöker föreningar. Från den 1 januari 2014 har varje distrikt även utsett en person som besöksansvarig. Kontinuerlig utbildning för besöksansvariga arrangeras av förbundet centralt. Besöksgruppernas uppdrag är att bedöma om anläggningen är säkert utformad för häst och människa. Detta gäller vid nyanslutning och förprövning regelbundna besök för rådgivning och kontakt uppföljningsbesök av kvalitetsmärkta föreningar rådgivande stöd för föreningens kontakter med beslutsfattare. Distriktet fattar ett första beslut om lokalavdelningen ska få anslutning. Ärendet går sedan vidare till Svenska Ridsportförbundet där definitivt beslut om anslutning fattas. För att underlätta Svenska Ridsportförbundets bedömning och få distriktens bedömningar så likartade som möjligt, har Svenska Ridsportförbundet utarbetat ett mycket omfattande besöksprotokoll. Stockholms Läns Ridsportförbund har beslutat att upprätta besöksprotokoll över samtliga anslutna lokalavdelningar inom distriktet som samarbetar med ridskola eller driver ridskola. I Stockholms Läns Ridsportförbunds besöksgrupp ingår Bo Kjellgren, Marion Rudebeck, Christer Lindberg och Anneli Grimborg Säteribesöksansvarig. Kvalitétsmärkning Ett nytt system för besöksverksamhet och kvalitetsmärkning infördes Två nya skyltar har tagits fram, liksom två checklistor som stöd för föreningarnas kvalitetsarbete. Svenska Ridsportförbundet har sedan lång tid säkrat kvalitén på medlemsföreningarnas ridskolor genom distriktens besöksverksamhet. Såväl hästhållning som anläggning och verksamhe tsynas i sömmarna. En övergång till det nya systemet görs inom en treårsperiod, till och med Alla föreningar som är anslutna till Svenska Ridsportförbundet får en medlemsskylt. Samtliga ridskolor med den gamla skyltmärkningen kommer att besökas och erhålla uppdaterad märkning/kvalitetsmärkning när kvalitetskraven uppfyllts. Kvalitetsmärkning av ridskolorna ger möjlighet för ökat marknadsvärde, synlighet och också en styrka i dialogen med exempelvis kommuner och sponsorer. Den erfarenhet och kunskap som besöksverksamheten ger används som underlag för fortsatt utvecklingsarbete. Verksamheten, som främst sker via distriktens besöksgrupper, har under åren lett fram till en god standard på stall och hästhållning. Följande föreningar har anslutits: Berga Ryttarförening Fornboda Sportryttarförening Muskö Hästsportförening Skalmsta Ridklubb Skogsryttarnas Ridklubb Sundbybergs Ryttarförening Vågsjölundryttarnas Ridklubb Följande föreningar har namnändrat: Kärsgatans Ridsällskap har beviljats namnändring till Mälarö Sportryttarförening Följande anslutningar har upphört: Bergsviks Ridsportförening Skånela Hästsportförening Elvskogens Ryttarförening 11

14 RIDKLUBBEN OCH KOMMUNEN Svenska Ridsportförbundet arbetar för att stärka dialogen mellan ridklubbar och landets kommuner. Svensk Ridsport är unik i världen, både i omfattning och tillgänglighet och ridklubben är en stallbacke med många möjligheter för kommunens invånare. Inte minst när det gäller folkhälsa. Det är hög tid att kommunerna strategiskt och på allvar tar tillvara på denna viktiga resurs som ridsporten är. "Ridklubben - en resurs i din kommun", är en folder som samlar fakta och goda exempel och kan användas som stöd för klubben i deras opinionsarbete. Stockholms Läns Ridsportförbund har under många år arbetat med att påverka kommunerna i länet att satsa på ridsporten. Inför valet ville man öka och fördjupa dialogen med kommunerna. Men även efter valet ställa frågan Hur kommer kommunen satsa på Ridsporten framöver. Att ridanläggningarna håller en bra standar med ordentliga serviceutrymmen i alla kommuner. Mål Att ett nätverk kring opinionsbildning bildas för föreningarna i Stockholms Län. Att en dialog med minst 50 % av kommunernas politiker har påbörjats innan valet i september. Att 50 % av kommunerna deltar på konferensen med både politiker och tjänstemän. Att 50% av kommunerna har kommunicerat hur man tänker satsa på ridsporten. Aktivteter 2015 För att kunna få fakta om hur ridsporten ser ut i Stockholm gjordes en omvärldsanalys för att ha bra argument i kontakten med kommunerna. Analysen innebär också att kunskapen hos kommunerna om ridsporten ökar. Det har genomförts ett antal möten med kommuner och föreningar. I Stockholms Län finns det 26 kommuner. I en av dessa kommuner finns det ingen ansluten ridsportförening. Syftet Att påverka kommunerna att förstå vikten av att satsa på ridsporten. Att lyfta ridsportens mervärden. Att skapa en dialog mellan ridsporten och kommunpolitikerna. Att kommunerna stadsplanerat för ridsport. Att alla kommunerna anser att det är viktigt att det finns ridskolor i kommunen där invånarna kan erbjudas en hälsosam fritid. 12

15 BARN- & UNGDOMSVERKSAMHET Av Svenska Ridsportförbundets ca medlemmar är ca bosatta i Stockholmsdistriktet. Av Svenska Ridsportförbundets medlemmar är ca 65% barn och ungdomar under 25år. I Stockholms län är det 72% barn- och ungdomar som är under 25 år. Detta beror på att det finns många ridskolor och att det i de flesta fall är ganska nära att ta sig till ridskolan. Under 2015 har intresset för ridning bland barn- och ungdomar ökat. Av dessa är i sin tur ca 90% flickor i åldrarna upp till 25 år. I de yngre åldrarna söker sig allt fler till ridanläggningarna. Stockholms Läns Ridsportförbund anser att det är viktigt att satsa på barn och ungdomar, de som i framtiden kommer att bli ridsportens ledare, ryttare och hästmänniskor på olika nivåer. Att ge dem en bra grund är oerhört betydelsefullt. Ridskolan som kunskapscentrum fyller här en viktig roll. Stockholms Läns Ridsportförbund har beslutat om följande mål för barnverksamheten Mål: Stockholms Läns Ridsportförbund ska: - verka för att föreningarna i Stockholms län bedriver en barnverksamhet på barns villkor, med ledare som har kunskaper om barns utveckling. - verka för att barnen får en allsidig och allmän kunskap om hästen och de hästverksamheter som finns. - verka för att all verksamhet genomsyras av Ridsporten vill. - verka för att främja barns och föräldrars deltagande i föreningens breda verksamhet. Hästsportskolor Hästsportskolorna innebär en möjlighet för ridklubbarna att samarbeta med andra föreningar, skolor, fritids och idrottsskolor. Bakgrund/Syfte med hästsportskolor är att utveckla barn- och ungdomsverksamhet inom hästsporten. Att fler får tillgång och möjlighet att hålla på med hästar, både killar och tjejer. Att detta upplägg även lockar fler killar till hästsporten och att fler tjejer väljer att stanna kvar inom hästsporten och att alla ska hitta något som passar just dem. Att erbjuda alternativ till de traditionella hästsportverksamheterna. Mål: Att ge barn en allsidig och allmän kunskap om hästen och de hästverksamheter som finns. Att sätta barnet och hästen tillsammans i centrum. Att utveckla barns självkänsla tillsammans med djur. Att ge barn en allsidig och sund träning samt öka medvetandet om vikten av rätt kost. Att barn får god kunskap i miljöfrågor. Att ta upp attityder och värderingar - alla lika värda. Målgrupp/ För vem: Hästsportskolan är tänkt att rikta sig främst till 7-12 åringar. Hästsportskolorna vänder sig i första hand till nybörjare. 13

16 RIDSKOLAN Den Svenska ridskolan med sitt upplägg och sin verksamhet är unik. Ridskolan är dels en utbildningsanläggning, dels en samlingsplats för barn, ungdomar och ridsportintresserade. Till ridklubben och ridskolan är alla välkomna. Man behöver inte vara bäst för att platsa i gänget. Ridklubben erbjuder aktiviteter för alla nivåer. Svenska Ridsportförbundets avsuttna verksamhet är bred och omfattande. Från häst- och stallvårdskurser för de yngsta till mer avancerade teorikurser och lärogrupper för dem som nått längre och vill lära sig mer. Stallet är öppet och även om inte en ridlektion står på schemat finns annat som sysselsätter. Ridskolan är ofta öppen sju dagar i veckan, från tidig morgon till sen kväll. Stallet ska vara en plats där alla känner sig välkomna, trygga och sedda. Undersökningar visar att ungdomarna i genomsnitt vistas 5-15 timmar per vecka vid ridanläggningen. Endast ca 14% är ridning, resten av tiden ägnar man sig åt avsutten verksamhet. Svenska Ridsportförbundet och distriktet utbildar ungdomsledare som hjälper till att ta hand om de unga ryttarna på eftermiddagarna. Det finns mycket att lära om hästar och deras skötsel. Den höga andelen flickor beror förmodligen till stor del på att flickor i de här åldrarna har ett stort behov av kontakt med djur och då gärna hästar. Ridanläggningarna fungerar idag i stor utsträckning som en öppen barn- och ungdomsverksamhet, vilka fyller ett stort behov. Dock är stödet till ridsporten på alla nivåer dåligt. Kommunerna subventionerar inte ridanläggningar på samma sätt som ishallar, fotbollsplaner och idrottsanläggningar. Denna snedfördelning gör att ridning blir förhållandevis dyr jämfört med vad andra behöver betala för sina fritidsaktiviteter. Svenska Ridsportförbundet och Stockholms Läns Ridsportförbund arbetar aktivt med att påverka beslutsfattarna för att snedfördelningen ska rättas till. Svenska Ridsportförbundet har tagit fram ett material kring ridskolan i samhället. Stallet formar framtidens ledare Lena Forsbergs uppmärksammade forskning om stalltjejerna som framtidens ledare. Hennes studie, som har pågått sedan 2003, gjordes för att rikta uppmärksamheten mot människorna som rör sig i stallkulturen. Lena Forsberg fokuserar på flickorna som lägger ner all sin fritid i stallet. De två stora frågeställningarna i studien blev: Vad är det som är unikt i den fritidsmiljö som en ridskola erbjuder och vad betyder det för de människor som vistas i stallet? Stallet tillhandahåller utmaningar, man blir ofta tvungen att ta risker och sätta upp mål. Mål som sedan ska uppnås, vilket gör tjejerna drivna. Stallet är ett ställe där de kan utvecklas friare och där stallflickorna får en utmärkt ledarskapsutbildning. - Hästen blir en kamrat och ett redskap. Det är stora djur som inte är helt ofarliga, tjejerna måste tidigt lära sig att ta kommandot och kommunicera med hästen. Hela agerandet mot hästen handlar om ledarskap. Stalltjejer formar en egen livsstil, där man lever för hästarna och stallet. I stallet bryr man sig inte heller så mycket om hur man ser ut. Hästen ska vara i centrum för all verksamhet. Det är intresset för hästar som drar ungdomarna till ridklubbarna och ridskolorna. Hästen och kompisarna är de viktigaste ingredienserna i ridungdomens vardag. I den breda fritidsverksamheten finns inga övergångsbestämmelser eller tävlingslicenser. Alla kan delta i ridklubbens olika verksamheter oberoende av ålder, kön, funktionsnedsättning och etnisk bakgrund etc. Ridklubben/Ridskolan är öppen för alla. Idag finns det 22 anställda idrottsledare/fritidsledare på 16 ridskolor av 63 i Stockholms län. Ridklubbarna har genom projektmedel från Idrottslyftet, egna medel och i ett fåtal fall stöd från kommunen haft möjlighet att ha en fritidsledare anställd. Deras huvudsakliga arbetsuppgift är att hjälpa och stödja barn- och ungdomar på ridskolan. 14

17 LOKALT AKTIVITETSSTÖD Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn mellan 7-25 år. Regeringen har enligt förordningen om statsbidrag (1999: 1177) överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till Riksidrottsförbundet. LOK-stödet för år 2015 var: Ledarstöd 24 kr Extra ledarstöd 6 kr Deltagarstöd 8 kr Föreningarna kan också söka kommunalt stöd. Stödet från kommunerna ser olika ut från kommun till kommun. Ridklubbarnas verksamhet är till mycket stor del uppbyggd av gruppaktiviteter. Det lokala aktivitetsstödet utgör därför en viktig del i klubbarnas ekonomi. Ridklubbarna i Stockholms län har för hösten 2014 och våren 2015 rapporterat sammankomster för statligt lokalt aktivitetsstöd med deltagartillfällen totalt. Detta är en ökning i förhållande till föregående period. Det är 70 ridklubbar som fått lokalt aktivitetsstöd under 2014/2015. På Riksidrottsförbundets stämma i maj 2013 antogs nya regler för det Lokala aktivitetesstödet. Dessa regler började att gälla från 1 januari-14. Den skärpta tolkningen av verksamhet i föreningens egen regi för att erhålla det Lokala aktivitetsstödet gäller fortfarande. Några av ändringarna är: Stödberättigade deltagare 7-25 år, mot tidigare 7-20 år. Ansökan minst 75% SF-idrott och kringliggande verksamhet max 25%. Tididgare 70% och kringliggande verksamhet 30%. Ledarstöd ersätter tidigare sammankomstbidrag. Om man har två eller flera ledare och närvaroregistrerar i IdrottOnline finns möjlighet till ett extra ledarstöd. Ledare ska vara lägst 13 år. Ingen övre åldersgräns för ledare. Stockholms Läns Ridsportförbund har tillsammans med Svenska Ridsportförbundet lagt stor kraft på att stödja föreningarna för att de ska få rätt till lokalt aktivitetsstöd. Minskningen av stödet påverkar ridsporten både på distrikts- och central nivå. Stockholms Läns Ridsportförbund har under 2015 gemensamt med föreningarna diskuterat hur man kan minska avslag på grund av otydliga ansökningar. Tio i topp bland klubbarna 1. Ågesta Ridklubb antal sammankomster Botkyrka Ridsällskap antal sammankomster Lidingö Ryttarförening antal sammankomster Tyresö Ryttarförening antal sammankomster Ridklubben Norrtälje Ryttare antal sammankomster Föreningen Skånsta Ryttare antal sammankomster Vällingby Ridsällskap antal sammankomster Järfälla Ryttarförening antal sammankomster Södertälje Ridklubb antal sammankomster Upplands Bro Ryttarförening antal sammankomster

18 RYTTARMÄRKEN Svenska Ridsportförbundets ryttarmärken har funnits sedan 1983 i sju olika valörer och under året har de uppdaterats och utökats till åtta valörer enligt Ryttarmärke I- V, Bronsmärke, Silvermärke och Guldmärke. Nivån på märkena är från enkelt specialprogram till LA/ Msv i dressyr och från cavaletti till 1.20/ 1.30 i hoppning. Varje märke omfattar ett dressyr- och ett hoppmoment där det har kommit nya program och bedömningsprotokoll för dressyren och i hoppningen är det en ny bedömningsform med inverkansridning. Ett praktiskt- och ett teoretiskt moment ingår också. Idén med ryttarmärkets utbildningsplan är att stimulera till allsidiga häst- och ridkunskaper inom fokusområdena: hästkunskap, ridlära, fysträning och kostlära, etik och moral samt ridning. Många klubbar använder idag ryttarmärken som delmål i sin dagliga undervisning på ridskolan. För ridinstruktörer och elever är det stimulerande att tillsammans arbeta mot ett gemensamt mål i ridutbildningen. RIDBORGARMÄRKET Alla föreningar som är anslutna till Svenska Ridsportförbundet får genomföra märkestagning för Ridborgarmärket. Föreningarna tävlar om flest märkesprov räknat i förhållande till antalet medlemmar i klubben. Klubbarna tävlar om 3 etapp priser samt ett finalpris där segraren vinner hindermaterial till ett värde om kr sponsrat av Safety System. Märket för 2015 är svart med Svenska Ridsportförbundets logga i mitten. Det finns ett femårsmärke, ett tioårsmärke och ett tjugofemårsmärke. Ridborgarmärket kan tas genom ett enklare eller ett längre program beroende på ryttarens förkunskaper och för ridgrupper finns även Ridborgarkadrilj. Klubbar i Stockholms län som deltog 2015 var följande: Gladö Ridsällskap Föreningen Hjälmsättra Kusk & Ryttare Karlslunds Ryttarsällskap Roo Gård Ryttarklubb Wiad Ridsportförening Väsby Ridklubb BARNMÄRKEN Stockholms Läns Ridsportförbund har tagit fram barnmärken. Syftet med märkena är att tidigt ge barnen en bekräftelse och uppmuntran på vad de har lärt sig och att de ska få möjlighet att lära sig grunderna genom lek. Märkena är praktiska och bygger på att barnen ska visa vad de lärt sig. Märkena riktar sig till barn upp till 12 år och nivån anpassas efter barnens ålder och förutsättningar. Tanken är att det ska vara enkelt och roligt att ta märkena och att det ska bli ett uppskattat inslag på ridskolan. Märkena har blivit en succé och totalt har ca märken sålts under Märkena innehåller följande: Vita Hästen: Att kunna gå in till hästen på rätt sätt Att kunna förbereda hästen för ridning (borstning och kratsa hovarna) Att kunna beskriva fem regler som gäller i ett stall Gula Hästen: Att kunna leda hästen i skritt, vända korrekt och leda hästen i skritt tillbaka dit man startade Att kunna beskriva vilken utrustning hästen behöver vid ridning och vad de heter Att kunna ta av och sätta på en grimma Brons Hästen: Att kunna sitta upp och sitta av på rätt sätt Att kunna starta och stanna hästen Att kunna gå de raka ridvägarna (kan göras t ex med en käpphäst) Att kunna gå de böjda ridvägarna (volt och volt tillbaka, kan göras med käpphäst) Silver Hästen: Att kunna styra hästen mellan uppsatta koner i skritt Att kunna rida de raka ridvägarna i skritt Att kunna rida de böjda ridvägarna i skritt Att kunna rida lätt i trav minst en långsida, sakta av till skritt och stanna Guld Hästen Att kunna sadla och tränsa Att kunna rida de raka ridvägarna i trav och styra hästen mellan uppsatta koner i trav Att kunna rida de böjda ridvägarna i trav Att kunna fatta galopp och galoppera ca 10 meter 16

19 VERKSAMHETSOMRÅDE FUNKTIONSNEDSATTA Verksamhet för ryttare med funktionsnedsättning i Stockholms Län Vid ett 30-tal ridskolor i Stockholms Län rider ca 350 ryttare med funktionsnedsättning regelbundet. Ett flertal av anläggningarna i distriktet är numera handikappanpassade och har därmed möjlighet att erbjuda ridning och körning i sin ordinarie verksamhet. Verksamhetsområdet för ryttare med funktionsnedsättning har varit ett fokusområde under 2015 för Stockholms Läns Ridsportförbund. Strukturen för arbetet inom verksamhetsområdet är uppdelat i två delar där den ena delen representerar Basutbudet så som utbildning, möten samt tävling och den andra delen representerar sidan för Utveckling så som nya projekt samt att skapa resurser för ryttare med funktionsnedsättning. Basutbudet erbjuds kontinuerligt och ses även över i sin utformning efter vad som efterfrågas. Arbetsgrupp för verksamhetsområdet Ryttare med funktionsnedsättning. Arbetsgruppen har ett helhetsansvar för verksamheten för funktionsnedsatta med bland annat ansvarar för ledarutbildning och tävling. Arbetsgruppen samarbetar med de övriga sektionerna i gränsöverskridande frågor för funktionsnedsatta samt har en dialog med andra organisationer för funktionsnedsatta i Stockholms Län. Arbetsgruppen ska ha en omvärldsbevakning kring verksamhetsområdet. Arbetsgruppen har kontinuerlig kontakt med föreningar som har verksamhet för funktionsnedsatta ryttare. Föreningarna kan erbjudas stöd och råd. Utbildningar och träffar Stockholms Läns Ridsportförbund sammankallade till en nätverksträff för föreningar med verksamhet för ryttare med funktionsnedsättning och föreningar intresserade av att starta upp verksamhet, på Ågesta Ridklubb den 9 juni. Träffen var väldigt uppskattad och givande. Det var 26 personer som deltog. Vid detta tillfälle knöts även kontakter med nya deltagare i arbetsgruppen för funktionsnedsatta ryttare. Projektmedel Under 2015 har föreningar som bedriver eller startar upp verksamhet för ryttare med funktionsnedsättning kunnat söka projektmedel från Stockholms Läns Ridsportförbund. Föreningarna har antingen kunna sökt för att starta upp verksamhet eller för att inkludera ryttare med funktionsnedsättning i föreningens ordinarie verksamhet. Under 2015 har två föreningar beviljats medel för uppstart av verksamhet för ryttare med funktionsnedsättning. 17

20 De två föreningarna är Ekbackens Ryttarförening och Österhaninge Ridsällskap. Målen för projektmedlen har varit att: -Öka möjligheten för ryttare med funktionsnedsättning att tävla -Ge föreningarna stöd och råd för att fler ryttare med funktionsnedsättning skall ges möjlighet att rida och delta i föreningens verksamhet -Att ryttare med funktionsnedsättning som redan rider ska få möjlighet till utveckling -Att öka kunskapen hos ledare i föreningar och på ridskolor Föreningar som erhåller projektmedel erbjuds även möjlighet att utbilda två ledare (FU1). Tävling Stockholms Läns Ridsportförbunds har som mål för tävling för ryttare med funktionsnedsättning att: Erbjuda fler tävlingar för ryttare med funktionsnedsättning. Klubbar bör erbjuda ryttare med funktionsnedsättning att delta i klubbtävlingar. Under 2015 genomfördes två tävlingar för ryttare med funktionsnedsättning i Stockholms Län. Tyresö Ryttarförening arrangerade paradressyrtävlingar den 10 maj där 14 starter genomfördes. Sorunda Ridklubb arrangerade SM i Paradressyr under två tävlingsdagar, augusti. Nivån på tävlingen var Elit och Regionala för ryttare med funktionsnedsättning. Åtta ekipage från föreningar i Stockholms Län deltog och red in flertalet placeringar. Under Lovisedalsritten i distans anordnades en klass, 10 km, för ryttare med funktionsnedsättning. Tävlingen arrangerades av Roslagens Rid- och Körklubb den 19 april. Fakta Stockholm var först i landet med att erbjuda personer med funktionsnedsättning möjlighet att rida startade sjukgymnasten Kristina af Geijerstam en ridgrupp bestående av polioskadade ungdomar ute på Enskede Ridskola. En viktig bakomliggande faktor var Lis Hartels silvermedalj i OS i Helsingfors Lis Hartel från Danmark hade haft polio som barn. Hon genomförde trots detta en lysande ryttarkarriär och deltog i OS med sin häst Jubilee. Denna ryttarprestation satte plötsligt luppen på ryttare med funktionsnedsättnings rätt och möjlighet att delta i idrottsutövande. Vid denna tid fanns ingen som helst idrottsrörelse för personer med funktionsnedsättning, vare sig nationellt eller internationellt. Gruppen i Enskede skapade många rubriker, både press och TV gjorde reportage om ridskole- och lägerverksamheten. Flera grupper ute i landet bildades, bl a i Linköping, Örebro och Enköping kom Ridfrämjandet in i bilden. De anordnade central utbildning av ledare var ett genombrottsår för tävlingsverksamheten. I Bargteheide, Hamburg, anordnades den första internationella tävlingen genomfördes Nordiska Mästerskap på Strömsholm. Inom Ridfrämjandet pågick under hela 70- och 80-talet en intensiv uppbyggnadsprocess med bildande av lokala HK-sektioner, rekrytering av ryttare och ledare, samt centrala konferenser införde Ridfrämjandet - då som första idrottsorganisation i landet - en verksamhetsparagraf för HK-verksamheten i sina stadgar. I samarbete med Svenska Handikappidrottsförbundet pågick också under denna period arbetet med att utveckla och standardisera ett TR för tävling. I och med bildandet av Svenska Ridsportförbundet har HK-verksamheten helt integrerats, i organisatorisk mening, med eget representantskap inom tävling och utbildning. Detta är tänkt att fungera på såväl riks- som distriktsnivå. Inom Stockholms Läns Ridsportförbund finns idag omkring 350 ryttare med funktionsnedsättning, som rider vid ett 30-tal anläggningar. Mycket förenklat kan man idag indela ridning för ryttare med funktionsnedsättning i två stora huvudgrupper: Behandlings/Terapiridning Fritidsridning, ex tävling, träning, kurser, utflykter och läger m m. 18

21 UNGDOM Mål: Stockholms Läns Ridsportförbund ska - stimulera ungdomar till att vilja bli ledare inom ridsporten samt att verka för att ungdomsverksamhet bedrivs på ungdomars villkor. - stimulera så att ungdomar deltar i den demokratiska processen inom ridsporten. - stimulera att all verksamhet genomsyras av Ridsporten vill. - verka för att främja ungdomars och föräldrars deltagande i föreningens breda verksamheter. Representation Ungdomsrepresentant i Stockholms Läns Ridsportförbunds styrelse har varit Filippa Langlet och personlig suppleant Johanna Rahm Juhlin. Emelie Colérus och Elin Holmér Sundström deltog på CUS årsmöte. Filippa Langlet, Elin Holmér Sundström och Emelie Colérus deltog på den regionala DUS träffen våren Distriktets ungdomssektions uppdrag: Ungdomssektionen i Stockholms Läns Ridsportförbund har följande uppdrag: Att ungdomsverksamheten genomförs enligt StRFs mål och riktlinjer. Att vara en länk mellan den lokala föreningen och centrala ungdomssektionen. Att se till att information om ungdomsfrågor och vad DUS kan erbjuda för verksamhet når ungdomar. Att stötta ungdomssektioner i distriktet. Att skapa verksamhet för ungdomar i distriktet. Att stimulera och motivera ungdomar till fortsatt engagemang inom ridsporten. Att öka samarbetet mellan ungdomssektionerna i distriktet som leder till kamratskap och sammanhållning. Att ansvara för uppföljning och utvärdering av sektionens verksamhet inför distriktsstyrelsen. Utveckling DUS Under 2014 påbörjade distriktets ungdomssektion ett projekt med Svenska Ridsportförbudet som har fortsatt under Syftet har varit att hjälpa ungdomssektionen att utveckla och få igång ett mer effektivt och bättre sätt att arbeta i sektionen och utifrån det kunna jobba mer för unga medlemmar i Stockholms Län. Inspirationsdag för US-styrelser I ett samarbete med Överbys Hästsportförenings ungdomssektion bjöd DUS in till en inspirationsdag för styrelsemedlemmar i ungdomssektioner. Målet med dagen var att knyta kontakter mellan klubbarna samt idé och erfarenhetsutbyte. Det kom ett 30- tal deltagare från klubbar i Stockholms Län. Det blev en väldigt lyckad dag med sammarbetsövningar, information och grillning. 19

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ordförande har ordet...... 1 Svenska Ridsportförbundet 2 Stockholms Läns Ridsportförbund 3-10 Information/konferenser

Läs mer

Klicka här för att ändra format på bakgrundsrubriken

Klicka här för att ändra format på bakgrundsrubriken Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på Mål och vision Nivå Västmanlands två Ridsportförbund 2011-01-18 Nivå fyra Fastställd av distriktsstyrelsen 11 1 Klicka här för Innehåll

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Verksamhetsplan Mälaröarnas ridklubb (MäRK) 2013 Innehåll Allmänt... 3 Verksamhetsidé... 4 Mål... 4 Verksamhet 2013... 6 Ridskolan... 6 Anläggning... 6 Utevolt... 6 Parkering... 6 Ridhus... 6 Klubbhus...

Läs mer

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 Föreningen har möjlighet att söka stöd både till fria satsningar och färdiga paket. Nedan följer exempel på projekt som faller inom ramen för Idrottslyftet 2016 som förhoppningsvis

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Lomma Ridklubb Verksamhetsplan 2014 Lomma Ridklubb Lomma Ridklubb är en aktiv ideell förening som i år firar 40-årsjubileum. Föreningen bedriver en av Svenska Ridsportförbundet certifierad ridskola, för

Läs mer

Välkommen att stödja Väsby Ridklubb

Välkommen att stödja Väsby Ridklubb Välkommen att stödja Väsby Ridklubb RIDKLUBBEN SOM SÄTTER HÄSTEN OCH ELEVEN I CENTRUM Väsby Ridklubb erbjuder ridutbildning i naturskön miljö vid Mälaren. Vi vänder oss till alla åldrar på olika nivåer.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svenska Ridsportförbundet 2 Stockholms Läns Ridsportförbund 3-10 Information/konferenser och utbildningar 11 Rökfritt/Ridsporten vill 12 Idrottslyftet 13

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svenska Ridsportförbundet 2 Stockholms Läns Ridsportförbund 3-10 Information/konferenser och utbildningar 11 Rökfritt/Ridsporten

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhets berättelse för 2010 Styrelsen för Örebro Läns Ridsportförbund får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010. Ändamålet är att främja och utveckla

Läs mer

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENS SKOLIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSINRIKTINING 2013 SKOLIDROTTSFÖRBUNDET ETT KATEGORIFÖRBUND SOM TILLHÖR

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2015

Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 2 Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 3 Vårt uppdrag Norrbottens Idrottsförbund är en samlande kraft för länets idrott. Vi stöder föreningar

Läs mer

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 1 2 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 3 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 3. Faktainsamling. en hemläxa för varje ridklubb

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 3. Faktainsamling. en hemläxa för varje ridklubb LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 3. Faktainsamling en hemläxa för varje ridklubb Varje framgångsrikt påverkansarbete startar med en analys av nuläget. En genomgång av fakta om ridklubbens verksamheter,

Läs mer

Utbildningsplan Vimmerbyortens ryttarförening

Utbildningsplan Vimmerbyortens ryttarförening Utbildningsplan Vimmerbyortens ryttarförening På Ryttargården tar vi emot elever på alla nivåer från nybörjare till tävlingsryttare. Vårt motto är att erbjuda en hög kvalité på ridutbildningen med utbildade

Läs mer

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund... 3 Samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet/Västergötlands

Läs mer

Projekt SvRF - Medlemmarna frågar och får svar #2

Projekt SvRF - Medlemmarna frågar och får svar #2 1/8 Projekt SvRF - Medlemmarna frågar och får svar #2 Detta dokument innehåller frågor som kommit projektgruppen tillhanda från klubbar och enskilda medlemmar. Svaren på frågorna är markerade med rött.

Läs mer

Idrottslyftet. år 6. Svenska Fotbollförbundet

Idrottslyftet. år 6. Svenska Fotbollförbundet Idrottslyftet år 6 Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 6! 1/1 2013 31/12 2013 Så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt! Idrottslyftet handlar om att svensk fotboll

Läs mer

Idrottspolitiskt program 2013 2020. kommunfullmäktige 11 november 2013

Idrottspolitiskt program 2013 2020. kommunfullmäktige 11 november 2013 Idrottspolitiskt program 2013 2020 kommunfullmäktige 11 november 2013 Innehållsförteckning Vår vision 5 Folkhälsa 6 Barn- och ungdomsidrott 7 Mångfald 8 Idrottspolitiskt program 2013 2020 kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll 2 Verksamhetsprinciper... 3 Lagstruktur HIF fotboll... 4 Organisation runt barnidrotts- och ungdomslagen... 5 Tränare... 5 Lagledare... 5 Föräldragrupp... 5 Ekonomi...

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSPOLICY FÖR OK KÅRE Dat 100118, ver 1.0

BARN- OCH UNGDOMSPOLICY FÖR OK KÅRE Dat 100118, ver 1.0 I OK Kåre ska alla barn och ungdomar ges möjlighet att lära sig orientera samt utveckla sin orienteringsförmåga efter egen ambitionsnivå och vad som är bäst för respektive individ. Målet är att barn och

Läs mer

Svenska Ridsportförbundet

Svenska Ridsportförbundet Svenska Ridsportförbundet Stimulera Ridskoleverksamhet Glädje Sport Kunskap LIVSKRAFTIGT HÄSTFÖRETAGANDE Projekt Stimulera ridskoleverksamhet Ridsportens Affärsskola Regionala affärsskolor för förtroendevalda

Läs mer

ATT VARA UTBILDNINGSANSVARIG I KLUBBEN

ATT VARA UTBILDNINGSANSVARIG I KLUBBEN ATT VARA UTBILDNINGSANSVARIG I KLUBBEN Utveckling av klubbens verksamhet SVEMO utbildningsmaterial Kontaktpersoner Håll dig uppdaterad genom att se på SVEMO utbildningssida www.svemo.se/utbildning SVENSKA

Läs mer

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten SDF konferens 22-23 november 2013 Dokumentation av grupparbeten Vi finns till för er! Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna arbetar för att stötta och serva föreningar och SDF. Vi vill vara

Läs mer

IFK Simning Åland. Föreningshandbok. Kjell Hansen 2015-10-14

IFK Simning Åland. Föreningshandbok. Kjell Hansen 2015-10-14 Föreningshandbok Kjell Hansen 2015-10-14 Innehåll Värdegrunder...1 Idrottens verksamhetsidé...1 Idrott är...1 Idrott består av...1 Idrotten ger...1 Vi delar in vår idrott...1 Idrotten följer...1 Idrottens

Läs mer

Idrott för barn. Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder.

Idrott för barn. Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder. Idrott för barn Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder. - Idrott för barn skall ledas av ledare med grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. Hur

Läs mer

STADGAR. för den ideella klubben Ersboda Sportklubb med hemort i Umeå kommun. Ersboda Sportklubb är bildad 1986. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ

STADGAR. för den ideella klubben Ersboda Sportklubb med hemort i Umeå kommun. Ersboda Sportklubb är bildad 1986. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ Sida 1 STADGAR för den ideella klubben Ersboda Sportklubb med hemort i Umeå kommun. Ersboda Sportklubb är bildad 1986. Stadgarna är senast ändrade av årsmötet den 30 mars 2014. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ

Läs mer

U-sektionens policy. Villa Lidköping BK 2011-12-01

U-sektionens policy. Villa Lidköping BK 2011-12-01 U-sektionens policy Denna policy ska ge riktlinjer och stöd för ledare och föräldrar och förening i utvecklingen av bandyspelare inom Villa Lidköping BK. Villa Lidköping BK 2011-12-01 Villa Lidköping BK

Läs mer

Norrbottens Innebandyförbund

Norrbottens Innebandyförbund Sidan 1 (6) Sidan 2 (6) Vision Innebandyn i Norrbotten vill och vågar samt är första valet av idrott. Verksamhetsidé Förbundet ska representera Norrbottens innebandyföreningar samt verka för sportens och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Orienteringens idé Orientering är: En tuff idrott med höga krav på god fysik och starkt psyke. En spännande tävlingsidrott för barn och vuxna i alla åldrar. En rolig motionsform med

Läs mer

Solna Fältrittklubb värdegrund, vision och mål

Solna Fältrittklubb värdegrund, vision och mål 1 Solna Fältrittklubb värdegrund, vision och mål Från och med 2010 bedrivs Solna Fältrittklubbs verksamhet utifrån en fastslagen värdegrund och vision, och med tydliga och konkreta mål. Värdegrunden, visionen

Läs mer

Kongahälla Ridsällskap

Kongahälla Ridsällskap Kongahälla Ridsällskap Nyhetsbrev juni 2015 Terminen närmar sig med stormsteg sitt slut. Vi vill först av allt tacka alla våra fantastiska, lojala medlemmar för denna termin som inte riktigt blev som vi

Läs mer

KFUM Örebro Friidrott

KFUM Örebro Friidrott KFUM 2016 Örebro Friidrott Verksamhetsplan för år 2016 2016-01-01 2016-12-31 1. Verksamhetsplan för tävlingskommittén Tävlingskommittén Den huvudkommitté som ska ansvara för föreningens tävlingsarrangemang

Läs mer

RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott

RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott Idrotten vill bakgrunden till anvisningarna Idrotten vill är svensk idrotts idéprogram. Här beskrivs idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund. Här beskrivs

Läs mer

SPONSORBLAD FÖR VKRK

SPONSORBLAD FÖR VKRK SPONSORBLAD FÖR VKRK Hur vill ni synas i en av Landskronas största idrottsföreningar och Sveriges bästa ridskola? Viarps kör- och ridklubb är en ideell förening som grundades 1972. Under åren har föreningen

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun

Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun Beachhallen Antaget av kommunfullmäktige den 30 mars 2015, 28 Innehållsförteckning Inledning... 3 Idrotten är en samhällsresurs... 4 Idrottsrörelsens verksamhetsidé...

Läs mer

Välkomna till Enskede Ridskola & Enskede Ridsällskap

Välkomna till Enskede Ridskola & Enskede Ridsällskap Välkomna till Enskede Ridskola & Enskede Ridsällskap Vem gör vad? Enskede Ridskola Hästar Ridinstruktörer Stallpersonal Anläggning & utrustning Allt som krävs för att erbjuda och genomföra ridlektioner

Läs mer

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Friidrott för 2010 talet Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSINRIKTNING OCH VERKSAMHETSPLAN fastställd av årsmötet 2013 1/10 Verksamhetsidé SkBBF representerar och tar tillvara distriktets föreningars intressen. SkBBF samverkar med SBBF och stödjer föreningarna

Läs mer

STADGAR. Södermalms Taekwon-Do Klubb Stockholm Bildad 2002-05-26. Föreningens tidigare namn:

STADGAR. Södermalms Taekwon-Do Klubb Stockholm Bildad 2002-05-26. Föreningens tidigare namn: STADGAR Södermalms Taekwon-Do Klubb Stockholm Bildad 2002-05-26 Föreningens tidigare namn: LäS ITF Taekwon-Do Klubb Student Taekwon-Do Klubb Stockholm Innehåll 1 kap Allmänna bestämmelser... 2 1 Ändamål...

Läs mer

SPONSORBLAD FÖR VKRK

SPONSORBLAD FÖR VKRK SPONSORBLAD FÖR VKRK Hur vill ni stötta och synas i en av Landskronas största idrottsföreningar och Sveriges bästa ridskola? Viarps kör- och ridklubb är en ideell förening som grundades 1972. Under åren

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för Ålands Idrott 2015 17

VERKSAMHETSPLAN för Ålands Idrott 2015 17 VERKSAMHETSPLAN för Ålands Idrott 2015 17 Fastställd av Idrottstinget 3.3.2015 Ålands Idrotts verksamhet FÖRBUNDETS VERKSAMHET Förbundets namn är Ålands Idrottsförbund där det officiella marknadsföringsnamnet

Läs mer

KONSTÅKNINGEN VILL 2014 2016 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen vid Förbundets Årsmöte 20 september 2014

KONSTÅKNINGEN VILL 2014 2016 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen vid Förbundets Årsmöte 20 september 2014 KONSTÅKNINGEN VILL 2014 2016 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen vid Förbundets Årsmöte 20 september 2014 1 Innehåll 4 SVENSK KONSTÅKNING FRAMGÅNGSRIK IDROTT 5 VERKSAMHETSIDÉ 6 VÄRDEGRUND

Läs mer

Sundbybergs Idrottsklubbs Föreningspolicy

Sundbybergs Idrottsklubbs Föreningspolicy Sundbybergs Idrottsklubbs Föreningspolicy Antagen på Sundbybergs Idrottsklubbs ordinarie årsmöte den 26 mars 2003 Sundbybergs Idrottsklubbs verksamhetside Sundbybergs Idrottsklubb är en ideell förening,

Läs mer

LAGLEDARPÄRM - JÄRNA SPORTKLUBB

LAGLEDARPÄRM - JÄRNA SPORTKLUBB 111 2010-04-12 1 LAGLEDARPÄRM - JÄRNA SPORTKLUBB 1. Presentation av JSK 2. Användnings område av klubbloggan, typsnitt m.m 3. Kommunikation inom Järna Sportklubb 4. Närvarokort aktivitetsbidrag 5. Medlemskap

Läs mer

1. Hur samordnar vi våra resurser med idrotten idag?

1. Hur samordnar vi våra resurser med idrotten idag? 1. Hur samordnar vi våra resurser med idrotten idag? Ex. personellt/ekonomiskt, struktur/mötesplatser, kompetenshöjning/utbildning Åmål: Nära samarbete med SISU-konsulent, som alltid är tillgänglig. Vardaglig

Läs mer

VISION SVENSK HANDBOLL

VISION SVENSK HANDBOLL VISION SVENSK HANDBOLL 2017 SVENSKA HANDBOLLFÖRBUNDET Idrottens Hus, 114 73 Stockholm Telefon +46 (0 ) 8-699 60 00 Mejl info@handboll.rf.se Webb www.svenskhandboll.se VISION 2017 Svensk handboll alltid

Läs mer

Verksamhetsplan för Hässlehus fritidsgård 2011.

Verksamhetsplan för Hässlehus fritidsgård 2011. Verksamhetsplan för Hässlehus fritidsgård 2011. Verksamhetsbeskrivning Hässlehus fritidsgård är centralt placerad vid Hässletorg. Fritidsgården delar lokaler med kommundelens bibliotek. Fritidsgården ansvarar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 7 ÅR

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 7 ÅR 2015 3-manna RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 7 ÅR Målsättning föreningen Älvsborg FF erbjuder barn, ungdomar och vuxna i närområdet en mötesplats där alla är välkomna att ha trevligt med fotboll som

Läs mer

Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016

Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016 1 Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016 Bakgrund Förutsättningarna för föreningslivet har förändrats. Idag råder t.ex. större fokus på det enskilda laget än föreningen. I många föreningar är det till

Läs mer

Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se

Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Beslutad 2008-01-30 www.hassleholm.se HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2 (8) Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Hässleholms

Läs mer

Barn- och ungdomskonferens 2015. En befrielse från systemtänket inom fotbollen

Barn- och ungdomskonferens 2015. En befrielse från systemtänket inom fotbollen Barn- och ungdomskonferens 2015 En befrielse från systemtänket inom fotbollen Förändringsstrategier Struktur organisering verksamhet tävling Styrsystem ekonomi belöning resurser prioriteringar IT-system

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Stadgar för Sjöbo Fitnesscenter Förslag inför årsmöte 2015 och stadgarna fastställda vid samma tidpunkt.

Stadgar för Sjöbo Fitnesscenter Förslag inför årsmöte 2015 och stadgarna fastställda vid samma tidpunkt. Stadgar för Sjöbo Fitnesscenter Förslag inför årsmöte 2015 och stadgarna fastställda vid samma tidpunkt. 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att bedriva fysisk aktivitet som

Läs mer

POLICYDOKUMENT FC HESSLEHOLM

POLICYDOKUMENT FC HESSLEHOLM Inledning: POLICYDOKUMENT FC HESSLEHOLM Målsättningen är att FC Hessleholm skall vara en kompetent fotbollsklubb som genom kvalitet, bredd, mångfald, jämställdhet och socialt engagemang skall kunna nå

Läs mer

Varför finns Ishockeyn vill?

Varför finns Ishockeyn vill? Ishockeyn Vill 2 Varför finns Ishockeyn vill? Det är viktigt att vi alla inom svensk ishockey kontinuerligt reflekterar och tydliggör de visioner och mål vi har satt upp för både oss själva och utomstående.

Läs mer

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA! Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja tävla. Tävla kan man göra på olika nivåer och

Läs mer

Visions och målprogram för Junior och Idrottskommittén Haverdals GK

Visions och målprogram för Junior och Idrottskommittén Haverdals GK Visions och målprogram för Junior och Idrottskommittén Haverdals GK Upprättad datum: 2010 04 12 Reviderad datum: Innehåll Bakgrund... 3 Riktlinjer och utgångspunkter... 3 RF:s riktlinjer för barnidrott...

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

VISION SVENSK HANDBOLL

VISION SVENSK HANDBOLL VISION SVENSK HANDBOLL 2017 SVENSKA HANDBOLLFÖRBUNDET Idrottens Hus, 114 73 Stockholm Telefon +46 (0 ) 8-699 60 00 Mejl info@handboll.rf.se Webb www.svenskhandboll.se Vision2017.indd 1-2 2013-08-22 10:17

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Inledning Under 2013 hade vi på Melleruds GK 15-talet juniorer i träning med 4 aktiva ledare. De flesta hade möjlighet att träna 2 gånger per vecka. Vi hade serielag

Läs mer

Regional samverkan inom ridsporten

Regional samverkan inom ridsporten Projektrapport 2010 Regionala forum för hästsektorn - Regionala Lärprojekt Projektet är finansierat av Jordbruksverket via Livskraftigt Hästföretagande 2010 Regional samverkan inom ridsporten 1 Sammanfattning

Läs mer

Datum: Ändring/revision: Initierad av:

Datum: Ändring/revision: Initierad av: Kärra HF Gul tråd Revisionshistoria Denna sida beskriver de ändringar/revisioner som gjorts i dokumentet. Revideras av styrelsen årligen. Datum: Ändring/revision: Initierad av: 2015-11-23 Version 2.0 Styrelsen

Läs mer

Järvavägen 7 STYRELSEMÖTE 2010-04-12 170 79 Solna TID: kl. 18.00

Järvavägen 7 STYRELSEMÖTE 2010-04-12 170 79 Solna TID: kl. 18.00 SOLNA FÄLTRITTKLUBB PROTOKOLL Järvavägen 7 STYRELSEMÖTE 2010-04-12 170 79 Solna TID: kl. 18.00 www.sfrk.nu PLATS: Nya cafeterian Närvarande: Ej närvarande Vice ordf. Åsa Edquist Tove Almquist Bo Adrianzon

Läs mer

Policydokument. Gimonäs Umeå Idrottsförening (GUIF) Gimonäs Umeå IF Reviderad och fastställd av styrelsen 2011-06-08

Policydokument. Gimonäs Umeå Idrottsförening (GUIF) Gimonäs Umeå IF Reviderad och fastställd av styrelsen 2011-06-08 [2011-11-05] GIMONÄS UMEÅ IF POLICY [Reviderad policy, fastställd av styrelsen 2011-11-05] Policydokument Gimonäs Umeå Idrottsförening (GUIF) Idrottens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi

Läs mer

VERK SAM HETS BERÄT TELSE

VERK SAM HETS BERÄT TELSE VERK SAM HETS BERÄT TELSE 1 2012 ÖREBRO LÄNS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2012 verksamheten Styrelsen för Örebro Läns Ridsportförbund får härmed lämna berättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07. Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07. Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning Valberedningen har nu kommit fram till sitt förslag. Till valberedningen har endast fyra nomineringar inkommit och därför finns det i dagsläget

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsplan 2015 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsplan 2015 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Styrelsen 5 Verksamhetsplan 2014 med avstämning 6 Nedslag i verksamheten 8

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2007 2009

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2007 2009 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2007 2009 Jämställdhet handlar inte om att välja bort utan om att lyfta fram mer till förmån för alla. Jämställdhet mellan könen är ett viktigt krav från demokratisk utgångspunkt och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 MARIEHAMNS GYMNASTIKFÖRENING R.F. SAMMANFATTNING

VERKSAMHETSPLAN 2011 MARIEHAMNS GYMNASTIKFÖRENING R.F. SAMMANFATTNING VERKSAMHETSPLAN 2011 SAMMANFATTNING Gymnastik är en form av idrott, som alla har nytta av att hålla på med. Gymnastiken ger en god kroppskontroll, är utvecklande av motoriken samt dynamisk och mångfacetterad.

Läs mer

Vill Du sponsra en av Sveriges största ridklubbar?

Vill Du sponsra en av Sveriges största ridklubbar? Vill Du sponsra en av Sveriges största ridklubbar? Sponsorerbjudanden från Djursholms Ridklubb Anrik ridklubb grundad år 1925 En av Sveriges största ridklubbar med ca 1.000 medlemmar En av de främsta tävlingsarrangörerna

Läs mer

Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2011 - samt stöd till SISU Idrottsutbildarna

Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2011 - samt stöd till SISU Idrottsutbildarna Enheten för kultur- och föreningsstöd KUN 2010-02-07, p 10 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-01-31 KUN 2011/32 Handläggare: Margareta Wennerberg Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna

Läs mer

Till styrelsen för Lurbo Ridklubb och styrelsen för Uppsala Ridcenter

Till styrelsen för Lurbo Ridklubb och styrelsen för Uppsala Ridcenter Till styrelsen för Lurbo Ridklubb och styrelsen för Uppsala Ridcenter Inför klubbens årsmöte 2014 så motionerade jag om tillgänglighet till RC:s ridhus och avgifter för anläggningskortet. Hur blev det

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2015

Verksamhetsinriktning 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För Riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

STADGAR FÖR SCANIA ROAD RUNNERS IDROTTSFÖRENING

STADGAR FÖR SCANIA ROAD RUNNERS IDROTTSFÖRENING STADGAR FÖR SCANIA ROAD RUNNERS IDROTTSFÖRENING 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision

Läs mer

Barns utveckling 5-9 år 3 Barns bild på ledaren 4 Projektet På Barns Vis 5 Vid ridlektion 5. Presentation av föreningarna 6

Barns utveckling 5-9 år 3 Barns bild på ledaren 4 Projektet På Barns Vis 5 Vid ridlektion 5. Presentation av föreningarna 6 INNEHÅLL REFERAT 2 INLEDNING 2 LITTERATURÖVERSIKT 3 Barns utveckling 5-9 år 3 Barns bild på ledaren 4 Projektet På Barns Vis 5 Vid ridlektion 5 MATERIAL OCH METOD 6 Presentation av föreningarna 6 RESULTAT

Läs mer

Fastställd av Svenska Klätterförbundets styrelse 2006-03-25

Fastställd av Svenska Klätterförbundets styrelse 2006-03-25 Fastställd av Svenska Klätterförbundets styrelse 2006-03-25 Med klättring för barn avser vi i allmänhet idrott till tolv års ålder. I barnklättring låter vi barnen lära sig genom lek och därigenom utveckla

Läs mer

Nu lyfter vi ridsporten!

Nu lyfter vi ridsporten! Nu lyfter vi ridsporten! Fakta om ridsporten och Idrottslyftet år 5 MER RIDSPORT FÖR FLER Mer idrott för fler. Det är tanken bakom Idrottslyftet som nu går in på sitt femte verksamhetsår. Och öppnar nya

Läs mer

Stadgar för Mariebergs IK (MIK) Örebro

Stadgar för Mariebergs IK (MIK) Örebro Stadgar för Mariebergs IK (MIK) Örebro Antagna vid årsmötet 2011-02-02 Ursprungliga stadgarna antagna vid bildandet 1964. Föreningen namnändrad 1976-12-16. Stadgarna senast ändrade av årsmöte 1984-11-08.

Läs mer

Örebro Fältrittklubbs utbildningsplan vid ridskolan i Karlslund

Örebro Fältrittklubbs utbildningsplan vid ridskolan i Karlslund Örebro Fältrittklubbs utbildningsplan vid ridskolan i Karlslund 5 gånger enligt särskild plan för respektive kategori Nybörjare - Skritt, de enklaste hjälperna, start och stopp. - Styra hästen. - De enklaste

Läs mer

Verksamhetsinriktning. för. IFK Lidingö Friidrottsklubb

Verksamhetsinriktning. för. IFK Lidingö Friidrottsklubb Verksamhetsinriktning för IFK Lidingö Friidrottsklubb Ett underlag för att under det kommande året, i olika konstellationer av ledare och aktiva, förankra, diskutera, förtydliga, planera för att förverkliga

Läs mer

ÖSTERSUNDS FK AKADEMI

ÖSTERSUNDS FK AKADEMI Senast reviderad januari 2016 ÖSTERSUNDS FK AKADEMI VERSION 2 Innehåll 4 2 Förord 4 3 Målsättning på planen... 4 4...och utanför planen 4 5 Värdegrund & Vision 4 7 Träningsavgift & Innehåll 4 9 Förväntningar

Läs mer

Verksamhetsplan UEK 2014-2016

Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Detta dokument innefattar Växjö Golfklubbs Ungdoms och Elitkommités verksamhetsplan. Den täcker tre år framöver. Det ska användas som ett arbetsdokument med en tydlig inriktning

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökningen

Kultur- och fritidsvaneundersökningen LERUM Kultur- och fritidsvaneundersökningen Frivan en källa att ösa ur Barn, kultur och natur ska göras till bärare av kommunens identitet Saxat ur kommunens inriktningsmål 2009-2011 Bakgrund Kultur- och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se Verksamhetsplan 2015 HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015 www.hsoskane.se Sammanfattning HSO Skåne är en samarbetsorganisation för funktionshinderrörelsen i Skåne. 2014 var 37 länsövergripande

Läs mer

STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND. Årsmöte den 18 mars 2015

STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND. Årsmöte den 18 mars 2015 STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND Årsmöte den 18 mars 2015 HÄLSNING FRÅN ORDFÖRANDEN 2014 ÄNNU ETT HÄNDELSERIKT ÅR Vårt förbund står på en stabil grund med en omfattande verksamhet Den ideella föreningen

Läs mer

PLAN ARRANGEMANG 2016-2017

PLAN ARRANGEMANG 2016-2017 1 PLAN ARRANGEMANG 2016-2017 10-sep Rullskidrejs (Skigorullen?) i Kungsängen Även KM/Rullskidor Tävlingsledare: Anders Börjesjö Oktober Januari KM i Terränglöpning i Ursvik Tävlingsledare: Jan Hasselgren

Läs mer

Mål och verksamhetsplan

Mål och verksamhetsplan Västergötlands Fotbollförbund Mål och verksamhetsplan A. MÅL 1. Verksamhetsidé Enligt förbundets stadgar ska Västergötlands Fotbollförbund (VFF) främja och ansvara för fotbollsidrotten i distriktet. Förbundet,

Läs mer

Verksamhetsplan, Ekängens IF. Verksamhetsåret 2015

Verksamhetsplan, Ekängens IF. Verksamhetsåret 2015 Verksamhetsplan, Ekängens IF Verksamhetsåret 2015 2 (7) 1 Innehåll 2 Föreningsutveckling 2015... 3 2.1 Administration... 3 2.1.1 Ekonomi... 3 2.1.2 Byggnader och planer... 3 2.1.3 Marknadsföring och varumärke...

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Norrbottens Innebandyförbund

Norrbottens Innebandyförbund Sidan 1 (11) VERKSAMHETSPLAN o Organisation o Målsättningar o Uppgifter för 2010 / 2011 Sidan 2 (11) ORGANISATION Norrbottens Innebandyförbund ÅRSMÖTE/EXTRA MÖTE Valberedning Norrbottens Innebandyförbund

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2014/2015 Stråningstorpsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... 3 Skolans syfte och

Läs mer

Plan mot diskriminerande och kränkande behandling. Alleby Ridklubb

Plan mot diskriminerande och kränkande behandling. Alleby Ridklubb Plan mot diskriminerande och kränkande behandling Alleby Ridklubb Upprättad av Alleby styrelse September 2015 Innehållsförteckning Inledning Syfte Definitioner -De fem diskrimineringsgrunderna Vår vision

Läs mer

Mål och verksamhetsplan Fastställda av distriktsstyrelsen 2014.04.25

Mål och verksamhetsplan Fastställda av distriktsstyrelsen 2014.04.25 A. MÅL Västergötlands Fotbollförbund Mål och verksamhetsplan Fastställda av distriktsstyrelsen 2014.04.25 1. Verksamhetsidé Enligt förbundets stadgar ska Västergötlands Fotbollförbund (VFF) främja och

Läs mer

Den vita tråden. Utveckla det drogförebyggande arbetet

Den vita tråden. Utveckla det drogförebyggande arbetet Den vita tråden Att Idrotts- och hälsocertifiera Annebergs IF innebär att vi utvecklar sammanhållningen och klubbgemenskapen mellan Annebergs IF olika lag. Certifieringen visar på betydelsen av föräldrastöd

Läs mer

Stockholms Fotbollförbunds projekt inom Idrottslyftet år 2015. Ansökan sker på IdrottOnline fr. o m 1 december 2014.

Stockholms Fotbollförbunds projekt inom Idrottslyftet år 2015. Ansökan sker på IdrottOnline fr. o m 1 december 2014. Utbildningsprojekt Alla ansökningar till Idrottslyftet ska göras i IdrottOnline och kräver att; 1. Föreningen måste ha aktiverat sin klubbsida på IdrottOnline. 2. Föreningen måste ha angett ordförande

Läs mer

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd Hammarby IF DFF En förening som satsar både på Topp & Bredd Innehållsförteckning - Historik och Fakta - Organisation - Bredd & Elit - Spelar, ledar - och föräldraroller - Fotbollsstegen - Ekonomi - Marknad

Läs mer

TRÄNINGSELEV VID UPK VAD INNEBÄR DET?!

TRÄNINGSELEV VID UPK VAD INNEBÄR DET?! TRÄNINGSELEV VID UPK VAD INNEBÄR DET?! Följande elever har möjlighet att få förmånen att bli förberedande träningselever respektive träningselever vid Uppsala Ponnyklubb: - Elev som rider i lägst P6 men

Läs mer