STUDIEPLAN. Pedagogik för ridlärare STRÖMSHOLMSMETODEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STUDIEPLAN. Pedagogik för ridlärare STRÖMSHOLMSMETODEN"

Transkript

1 STUDIEPLAN Pedagogik för ridlärare STRÖMSHOLMSMETODEN

2 Boken Pedagogik för ridlärare passar bra att läsa i studiecirkel. Därför har vi sammanställt en studieplan med diskussionsfrågor för varje kapitel. Till vissa kapitel finns också övningar. Det kan vara lämpligt att jobba med boken i till exempel ridlärar- eller tränargruppen. Frågorna kan också användas för självstudier. Börja med att bestämma vad ni har för syfte med studiecirkeln. Är det att få grundläggande kunskaper som ridlärare eller tränare eller för att höja kvaliteten på ridundervisningen? Är det för att jobba mer målinriktat eller kanske att få lite nya idéer? Hur många gånger ska ni träffas? Ett tips är att träffas sex gånger och behandla två av bokens kapitel vid varje träff. Tag kontakt med studieförbundet SISU för att få hjälp att organisera studiecirkeln och finansiera inköp av boken! Lycka till! Mari Zetterqvist Blokhuis [ studieplan ] 2

3 Allra först Innan första träffen: fråga några ryttare i olika åldrar och på olika nivåer varför de rider. Anteckna svaren och ta med första gången ni träffas. Kapitel 1 Börja med att diskutera svaren ni fått i den första övningen. Låt dem finnas med som grund för vidare diskussioner under studiecirkelns gång. Tycker du att ridundervisningen har förändrats sedan du själv började rida? Vilka för- respektive nackdelar ser du i så fall med undervisningen förr och nu? Kapitel 2 Fundera över stycket Att lära ut ridning på sidan 19. Vad tycker du själv är den största utmaningen med att undervisa i ridning? Diskutera Franke Slothaks citat på sidan 19. Håller du med om det han säger? Vad innebär det i så fall för dig som ridlärare/tränare? Kapitel 3 Läs sidan och diskutera ridlärarens olika egenskaper; Vad tycker du är viktigt för att du själv ska känna dig motiverad som ridlärare/tränare? Hur märker du skillnaden mellan en ridlärare/tränare med hög respektive låg kompetens? Hur formas din pedagogiska grundsyn och dina grundprinciper och hur förmedlar du dem till dina elever? Hur gör du rent praktiskt för att få en röd tråd och struktur i din undervisning? Och hur hittar du balansen mellan struktur och flexibilitet? Diskutera citatet av William Gladstone på sidan 24. Vad innebär detta i praktiken? Hur är din förmåga att känna empati har du lätt eller svårt för att sätta dig in i elevens situation när du exempelvis undervisar nybörjare. [ studieplan ] 3

4 Hur ställer du dig till nya kunskaper och nya metoder? Är du öppen för andra människors kunskap eller är du kanske misstänksam när nya ideer presenteras för dig? Hur tar du emot nya elever på ridskolan eller privatelever som du har i träning? Vilka hinder kan du identifiera i din kommunikation med dina elever (sidan 28)? Varje deltagare i studiecirkeln berättar ett kort semesteräventyr eller en pinsam historia för resten av gruppen (3 5 minuter). Ge varandra feedback på röst och kroppsspråk. Tala om tre saker som varje personen gör bra och en sak som han eller hon skulle behöva förändra. Alternativ till övningen ovan: deltagarna studerar varandra parvis under en del av en ridlektion (5 10 minuter). Ge feedback på röst och kroppsspråk enligt punkterna på sidan 28. Varje deltagare gör först en SWOT-analys enskilt (sidan 29) när det gäller sitt arbete som ridlärare eller tränare. Ge feedback på de starka och svaga sidor samt möjligheter och hot som varje person identifierat. Sen gör ni en enklare handlingsplan på saker som varje person behöver förbättra. Spara handlingsplanen till sista träffen! Kapitel 4 Diskutera figuren på sidan 32. Hur ofta får du själv aha-upplevelser när du rider? Och hur gör du för att hjälpa ryttarna att hitta aha-upplevelser? Diskutera uttrycket på sidan 33. Jämför med dina egna erfarenheter av hur stor betydelse ryttarens egen motivation har för inlärningen. Går det att lära ut en känsla? Diskutera de metoder som finns föreslagna på sidan 34 och som kan användas för att hjälpa ryttaren att hitta den rätta känslan! Kanske har ni fler förslag? Fundera över formeln KUNSKAP = information x bearbetning. Hur gör du för att ge ryttaren en lagom blandning av instruktioner och tid till att öva? Läs och diskutera Eva-Karins och Sylves tips på sidan 37 och 38. Jämför med hur du själv undervisar nybörjare jämfört med ryttare som kommit längre i sin utbildning. Analysera hur du själv tar emot information genom att göra inlärningstestet som finns sist i studieplanen. Fundera på vilka metoder du främst använder dig av när du undervisar. Hur anpassar du din undervisning till ryttare med olika inlärningsstilar? [ studieplan ] 4

5 Hur gör du för att få ryttarna att fördjupa sin inlärning när de exempelvis ska lära sig ett nytt moment. Använder du repetition, teman, hemläxa eller andra metoder? Hur gör du för att skapa en bra inlärningsmiljö på ridskolan? Jämför med punkterna på sidan 42 i boken. Diskutera Pontus tips på sidan 43. Prova med att låta ryttarna rida fram hästarna till musik utan att ge så mycket instruktioner. Fråga dem hur de upplevde framridningen. Gör en enklare enkät och dela ut till en grupp elever som bara ridit ett par månader på ridskolan. Ställ frågor om deras första intryck av ridskolan var och be dem beskriva hur de tycker att de blev bemötta. Kapitel 5 Börja med att diskutera citatet i början av kapitlet stämmer det att vi är rädda för att misslyckas? Är ridning en idrott? Vilka speciella krav ställs på en ryttare jämfört med andra idrottsmän? Fundera på om du dig själv håller dig i god fysisk trim så att du är en bra förebild för eleverna? En bra balans är grunden för en korrekt sits. Hur arbetar du som ridlärare/ tränare för att förbättra ryttarens balans på hästryggen ge förslag på konkreta övningar! Diskutera uttrycken om automatisering på sidan 49 och 50. Vad innebär detta rent praktiskt i ditt arbete? Hur kan du medverka till att ryttarna värmer upp före och stretchar efter ridpasset? Diskutera vilken betydelse ryttarens självbild har för resultatet i ridningen hur kan du göra i praktiken för att medvetet höja ryttarens självkänsla och självförtroende? Fundera över Pontus citat på sidan 56 hur kan du hjälpa ryttarna att fokusera på det som är bra? Många barn och ungdomar har en osund inställning till mat. Vilket ansvar har ni på ridskolan (alt vilket är ditt ansvar som tränare) för att barnen äter rätt? Och hur hanterar ni elever som är överviktiga? [ studieplan ] 5

6 Pröva någon av övningarna som finns i kapitlen Mental träning och Spänningsreglering, antingen själv eller på dina elever. Diskutera resultatet i gruppen. Spring en runda tillsammans med dina elever för att se hur mycket de orkar. Eller träna aerobics tillsammans i ridlärar/tränargruppen. Diskutera hur din egen och dina elevers kondition och styrka är. Finns det något som behöver förbättras? För dig som undervisar privatelever eller träningsgrupper Låt ryttarna skriva en enklare träningsdagbok under ett par veckors tid. Diskutera med ryttarna hur de själva upplever sin kondition, styrka osv. Kapitel 6 Hur är kunskapen om hästens beteende och grundläggande behov hos eleverna på din ridskola/alt ryttarna i din träningsgrupp? Diskutera hur ni eventuellt kan öka deras kunskap. Hur fördelar ni hästarna till ryttarna på ridskolan? Utnyttjar ni möjligheterna att matcha ryttare och häst? Vad gör du som tränare om du har en privatryttare med en häst som absolut inte passar ryttaren? Hästar behöver trygga rutiner men samtidigt omväxling i arbetet. Fundera över hur ridskolehästarnas motivation är. Kan ni göra mer för att behålla den och för att få hästarna att trivas? Diskutera Eva-Karins tips på sidan 68. Brukar du börja med att låta ryttarna kontrollera att hästen svarar för de grundläggande hjälperna? Hästen är ridskolans viktigaste material. Diskutera hur ni grundutbildar och vidareutvecklar ert dyrbara hästmaterial på ridskolan. Hur gör du själv för att lära känna hästarna tillräckligt bra? Lägger du ner tillräckligt med tid på att rida hästarna så att du kan ge ryttarna rätt instruktioner? Du som undervisar privatelever hur gör du för att lära ryttaren att vara konsekvent i sitt utbildningssystem? Arrangera en temadag om hästens beteende och grundläggande behov. Fråga eleverna efteråt vad de lärt sig. Diskutera i gruppen. Rid en av lektionshästarna som du inte ridit på länge. Alternativt kan du rida på en av dina privatelevers hästar. Kändes den som du trodde att den skulle kännas? Diskutera i gruppen! [ studieplan ] 6

7 Kapitel 7 Fundera över citatet i kapitlets början. Tycker du att det stämmer? Diskutera modellen för genomgång av en ny rörelse på sidan 72. Vilka metoder använder du själv när du går igenom en rörelse? I kapitlet om inlärning kunde du läsa att människor lär bäst på olika sätt. Hur är din egen fördelning mellan att visa, att instruera och att låta ryttarna prova sig fram? Diskutera användningen av olika metoder i ridundervisningen (video, speglar, hjälptyglar, trähäst, longering etc). Finns det metoder som du skulle kunna utveckla och använda dig mer av? Arrangera en clinic med ett speciellt tema på nästa teoripass (eller teoridag) där ni ridlärare rider och samtidigt berättar vad ni gör. Använd gärna lektionshästarna. Fråga några av eleverna vad de lärde sig. Diskutera erfarenheterna i gruppen. Byt ridgrupp eller privatelever med en av dina kollegor. Fråga eleverna vid slutet av lektionen om de lärde sig något särskilt. Kanske förklarade du något på ett annorlunda sätt än den ordinarie ridläraren eller tränaren? För dig med lång erfarenhet som ridlärare/tränare Be en av dina ridgrupper fylla i en enklare dagbok under en termin enligt modellen på sidan 79. Samla in dagböckerna i slutet av terminen, läs dem och diskutera med dina elever. Kapitel 8 Läs om den motoriska utvecklingen på sidan Finns det ryttare eller ridgrupper som stämmer bra in på beskrivningarna över de olika stadierna i den motoriska utvecklingen? Först vid 11 års ålder är barnet moget att ta emot språkliga instruktioner. Diskutera vad detta innebär i praktiken när du undervisar i ridning. Hur gör du för att stärka barnens självkänsla? Tror du att det är bra att ge barnen massor av beröm? När börjar barnen tävla på din ridskola/i din verksamhet? Finns det möjlighet att utveckla fler tävlingsformer för barn? Gå igenom vad du bör tänka på när du undervisar barn i olika åldrar (sidan 90 92). Analysera vilka likheter och skillnader det finns med ditt eget sätt att undervisa. Gör en idélista på eventuella förbättringar som skulle anpassa undervisningen ännu mer till barn i olika åldrar. [ studieplan ] 7

8 Tonåringarna är en viktig grupp på ridskolan, och det är viktigt att försöka behålla dem. Diskutera hur du anpassar ditt sätt att undervisa till ryttare i tonåren. Fundera på hur det är att undervisa vuxna jämfört med barn och tonåringar. Har de samma mål som barnen med sin ridning? Hur kan ni utveckla verksamheten så att ni tar vara på denna åldersgrupp? Pröva någon av lekarna för barn på sidan Diskutera hur det fungerade med deltagarna i gruppen. Kapitel 9 Gå igenom de olika punkterna i MAKIS och fundera på hur ni praktiskt tillämpar dem på just din ridskola eller i din ridlärar/tränargrupp. Finns det något att förbättra? Hur är Vi-känslan i ridgrupperna, personalgruppen och ridklubben? Håll en ridlektion/träning som är så KONKRET som möjligt! Diskutera resultatet i gruppen. Besök din grannridskola eller titta på en träning. Studera hur ridläraren/tränaren tillämpar de olika punkterna i MAKIS i praktiken. Gör anteckningar och diskutera vid nästa träff. Kapitel 10 Vilka mål har dina elever med att komma till ridskolan? Vet du varför privateleverna kommer till dig? Diskutera i gruppen. Vilka olika slags mål finns på din ridskola (se sidan 102 om olika mål)? Har alla ridgrupper ett tydligt terminsmål? Är målet tillräckligt konkret? Får ryttarna vara med och sätta upp målet? Fundera på om du arbetar målinriktat med dina privatelever. Har du delmål med varje lektion? Jämför med mönstret på sidan 104. Fråga ryttarna i en av dina ridgrupper vad var och en har för mål med sin ridning. Stämmer det med vad du förväntat dig? Hur du kan lägga upp undervisningen så att alla ryttare blir nöjda? [ studieplan ] 8

9 Kapitel 11 Varje deltagare tar med och presenterar ett skriftligt PM för en ridlektion. Diskutera innehållet och jämför med stycket om PM på sidan i boken. Hur organiserar du din undervisning? Finns det något att förbättra? Läs stycket Frågetecken på sidan 111. Hur gör du själv om du inte når fram till eleverna? Fundera på hur era rutiner fungerar när det gäller uteritter med grupper. Diskutera hur ni kan göra teorilektionerna intressanta för ryttarna! Har ni tillräckligt tydliga regler när det gäller ryttarnas utrustning i er verksamhet och hur efterföljs de? Fundera på hur väl förberedda ni är på ridskolan om det händer en olycka jämför med punkterna på sidan 115 i boken. Om ridskolan använder en blankett för uppföljning av olyckor gå igenom den och diskutera hur ni kan förebygga farliga moment! Diskutera Sylves tips på sidan 117. Fundera på hur du själv ger feedback till ryttarna. Läs och diskutera Lottas tips på sidan 118 och jämför med ditt eget sätt att undervisa. Fundera på hur du själv stämmer av hur ryttarna utvecklas i förhållande till målet. Och hur tar du reda på hur ryttarna uppfattar din undervisning? Hur reagerar du när du får positiv respektive negativ feedback av dina elever? Jämför med feedbacktrappan på sidan 119. Läs de pedagogiska tipsen på sidan Låt var och en välja ut ett av tipsen som är svårt att följa? För ridskolor eller verksamheter som saknar blankett för uppföljning av olyckor. Sammanställ en blankett som ni kan använda er av i framtiden. Förslag finns i boken Driva ridskola som Svenska Ridsportförbundet ger ut. Gå laget runt i slutet av ridlektionen/träningen och låt varje ryttare säga en sak som de tyckte att de gjorde bra. Diskutera ryttarnas svar i studiegruppen. Gör en enkel enkät och låt elever i en av dina ridgrupper fylla i vad de tycker om din undervisning. Välj ett mindre antal frågor med tydliga svarsalternativ och plats för kommentarer. Diskutera resultatet i gruppen. [ studieplan ] 9

10 Kapitel 12 Diskutera citatet i början av kapitlet. Jämför med de mål och den vision som finns på din ridskola alternativt i din tränarverksamhet. Jämför de olika dokument som finns på er ridskola med listan på sidan 124. Fungerar det bra som det är idag eller finns det saker som behöver ses över? Diskutera teoriundervisningen på er ridskola lär sig ryttarna tillräckligt mycket om hur de ska sköta och hantera hästarna? Och vilket ansvar har ni för att förmedla dessa kunskaper även till de ryttare som har egen häst? Hur kommer ridskolan att se ut om fem år? Vad gör ni för att möta framtidens behov? Finns det tillräckligt med intresse för att diskutera utvecklingsfrågor i ridklubben? Avslutning Individuell utveckling Gå tillbaka till handlingsplanen som varje deltagare gjorde under kapitel 3. Diskutera om det är något som ni kanske redan har förbättrat. Bestäm er för hur ni ska gå vidare. Kanske behövs ytterligare fortbildning antingen för enskilda ridlärare eller tränare eller i grupp. Ridskolans/träningsverksamhetens utveckling Diskutera om det är något som behöver förbättras inom verksamheten totalt sett. Det kan vara till exempel när det gäller att förändra utbildningsplaner, undervisningsmetoder eller rutiner. Bestäm er för hur ni kan gå vidare. Till sist Hoppas att ni haft en givande studiecirkel. Maila gärna och tala om ifall det är något som ni tycker kan förbättras när det gäller boken eller studieplanen. Eller om ni har några frågor. Ni kan också skriva och tala om era erfarenheter från studiecirkeln eller materialet. Min e-post är [ studieplan ] 10

11 Inlärningstest Vilket eller vilka sinnen använder du främst när du tar emot information. Läs varje fråga först och tänk igenom vad du får för information med hjälp av dina sinnen innan du läser svarsalternativen. Sen ringar du in det eller de alternativ som du först kommer att tänka på. 1. Du ska åka till en ny tävlingsplats. Hur gör du för att ta reda på vägen dit? a. Läser vägbeskrivningen som du fått i Meddelande till ryttare. b. Ringer och frågar en kompis. c. Litar på att du hittar vägen eftersom du varit där en gång förut. 2. Du har just köpt en ny video. Hur gör du när du ska använda den för första gången? a. Packar upp den och provar de olika knapparna för att se hur den fungerar. b. Läser bruksanvisningen noga innan du vågar prova. c. Går in till din granne som har en likadan video och ber honom berätta hur du ska göra. 3. Tänk på din senaste träning eller ridlektion. Vad upplever du? a. Något som din ridlärare/tränare sa till dig. b. Hur din häst kändes att rida i en viss övning. c. En bild eller föreställning av ridbanan och de andra ryttare. 4. Vad upplever du när du tänker på någonting som du tycker är roligt? a. En känsla, till exempel glädje. b. En bild, du ser till exempel en person el någonting annat framför dig. c. Ett ljud, du hör till exempel någonting som sägs. 5. Du ska tävla dressyr och rida ett nytt dressyrprogram. Hur gör du för att lära dig programmet? a. Springer programmet på ridbanan. b. Ber din kompis lyssna när du förklarar programmet för honom. c. Läser programmet noga och ritar upp det på ett papper. [ studieplan ] 11

12 6. Vad upplever du när du tänker på någonting som är svårt? a. Ett ljud eller ett inre samtal. b. En obehaglig känsla. c. En bild, du ser något obehagligt framför dig. 7. Vad upplever du när du tänker på din bästa vän? a. En bild, till exempel hur han/hon ser ut eller en plats där ni varit tillsammans. b. Ett ljud, till exempel hans/hennes röst. c. En känsla, till exempel dina känslor för honom/henne. 8. Du går på disco och din kompis ska lära dig en ny dans. Hur gör du? a. Lyssnar noga när din kompis talar om hur du ska utföra de olika stegen. b. Står och tittar en stund när din kompis dansar, och sen provar du själv. c. Hoppar in på dansgolvet och provar dig fram tills du hittar takten. 9. Du ska fylla i din deklarera för första gången. Hur gör du när du fyller i blanketten? a. Fyller i blanketten snabbt eller deklarerar via SMS. b. Läser noga igenom instruktionerna innan du börjar. c. Ber din pappa eller sambo förklara hur du ska fylla i den. 10.Vad upplever du när du tänker på din favoritprestation? a. Känsla av glädje och lycka. b. Ljudet av applåder och en inre positiv röst. c. En bild av dig själv på prisutdelningen. [ studieplan ] 12

13 Sammanställning Ringa in de bokstäver som du har ringat in vid varje fråga. Syn Hörsel Känslor 1 a b c 2 b c a 3 c a b 4 b c a 5 c b a 6 c a b 7 a b c 8 b a c 9 b c a 10 c b a Summera de bokstäver som du ringat in i varje kolumn. Då får du fram vilket sinne du favoriserar när du själv lär. Stämmer det med din egen uppfattning av hur du själv lär bäst? Och hur tror du att det visar sig i ditt sätt att undervisa? [ studieplan ] 13

14

studiehandledning Studiehandledning VINNARE I DIN EGEN TÄVLING

studiehandledning Studiehandledning VINNARE I DIN EGEN TÄVLING studiehandledning Varför ett studiematerial? Jag vet inte hur många människor jag har jobbat med och coachat som läst alla utvecklingsböcker i världen, men de lever fortfarande inte det liv de vill eller

Läs mer

KUNSKAPS. Dra nytta av. VÄLDOFTANDE» livet med häst

KUNSKAPS. Dra nytta av. VÄLDOFTANDE» livet med häst VÄLDOFTANDE» livet med häst Att övning och erfarenhet ger färdighet är inget nytt, eller hur? Gör ett test; lägg ihop alla år av hästkunskap, stallbestyr och ridlektioner som du och dina stallkamrater

Läs mer

(Om barnet rider lektion två gånger i veckan ger vi 15 % rabatt på avgiften)

(Om barnet rider lektion två gånger i veckan ger vi 15 % rabatt på avgiften) HÖSTTERMINEN 2016 När börjar vi? Vi startar vecka 33 och slutar vecka 50. På höstlovet utgår de ordinarie ridlektionerna? Sammanlagt er på terminen.är det 21 stycken lektion Vad kostar det? Vi har två

Läs mer

VÅRTERMINEN 2016 VÄLKOMMEN TILL EN NY RIDTERMIN PÅ JUTAGÅRDENS RIDSKOLA HÄLSAS BÅDE NYA OCH "TROGNA" ELEVER. Ridskolestart:

VÅRTERMINEN 2016 VÄLKOMMEN TILL EN NY RIDTERMIN PÅ JUTAGÅRDENS RIDSKOLA HÄLSAS BÅDE NYA OCH TROGNA ELEVER. Ridskolestart: VÄLKOMMEN TILL EN NY RIDTERMIN PÅ JUTAGÅRDENS RIDSKOLA HÄLSAS BÅDE NYA OCH "TROGNA" ELEVER. VÅRTERMINEN 2016 Ridskolestart: Måndagsgrupper v.2 11 januari Tisdagsgrupper v.2 12 januari Onsdagsgrupper v.2

Läs mer

TEMADAGAR vt-12 Sex temadagar Gå på så många du vill Teori för ridskoleryttare!

TEMADAGAR vt-12 Sex temadagar Gå på så många du vill Teori för ridskoleryttare! TEMADAGAR vt-12 Sex temadagar Gå på så många du vill Teori för ridskoleryttare! RIDSKOLAN INFORMERAR TEMADAGAR - teori På Jutagårdens Ridskola vill vi inte bara prioritera och värdesätta ridning utan även

Läs mer

SOMMAR I VIARP 2015. Jump Camp 27-29 juli 300 kr + beroende på tränare Dressage Camp 28-30 juli 300 kr + beroende på tränare

SOMMAR I VIARP 2015. Jump Camp 27-29 juli 300 kr + beroende på tränare Dressage Camp 28-30 juli 300 kr + beroende på tränare Hej alla hästvänner! SOMMAR I VIARP 2015 Nu är det dags att anmäla sig till sommarens olika kurser och läger. I år har vi något för alla så fortsätt läsa och skynda er att anmäla på bifogad blankett till

Läs mer

Utbildningsplan Vimmerbyortens ryttarförening

Utbildningsplan Vimmerbyortens ryttarförening Utbildningsplan Vimmerbyortens ryttarförening På Ryttargården tar vi emot elever på alla nivåer från nybörjare till tävlingsryttare. Vårt motto är att erbjuda en hög kvalité på ridutbildningen med utbildade

Läs mer

Övning: Dilemmafrågor

Övning: Dilemmafrågor Övning: Dilemmafrågor Placera föräldrarna i grupper med ca 6-7 st/grupp. Läs upp ett dilemma i taget och låt föräldrarna resonera kring tänkbara lösningar. Varje fråga kan även visas på OH/ppt samtidigt,

Läs mer

Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER

Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER I ETT SAMARBETE MED FÖRSAMLINGSPROGRAMMET I EVANGELISKA FRIKYRKAN, HYLLIE PARKS FOLKHÖGSKOLA OCH STUDIEFÖRBUNDET BILDA 2 Nära smågrupp

Läs mer

Provivus tips om KONCENTRATION - VAD PEDAGOGEN KAN GÖRA

Provivus tips om KONCENTRATION - VAD PEDAGOGEN KAN GÖRA Provivus tips om KONCENTRATION - VAD PEDAGOGEN KAN GÖRA Det kan vara svårt att räcka till som pedagog. Med en eller flera elever som har behov av särskilt stöd kan man lätt själv känna sig otillräcklig.

Läs mer

Introduktionsutbildning för cirkelledare

Introduktionsutbildning för cirkelledare Introduktionsutbildning för cirkelledare 1 Introduktion till utbildaren En gemensam introduktionsutbildning för cirkelledare som ska kunna användas av alla distrikt har tagits fram. Folkbildningsrådet

Läs mer

om demokrati och föreningskunskap

om demokrati och föreningskunskap Lärgruppsplan Vår förening om demokrati och föreningskunskap Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet

Läs mer

Studiehandledning UNG LEDARE SISU IDROTTSBÖCKER

Studiehandledning UNG LEDARE SISU IDROTTSBÖCKER Studiehandledning UNG LEDARE SISU IDROTTSBÖCKER Ett stöd för skol-if Den här studiehandledningen är gjord som ett stöd för skolidrottsföreningar som vill arbeta med häftet Ung Ledare i studiecirkel. Metodiken

Läs mer

Börja med att berätta om din huvudperson. Börja t.ex. med: Mattias är en helt vanlig kille på 12 år som bor i

Börja med att berätta om din huvudperson. Börja t.ex. med: Mattias är en helt vanlig kille på 12 år som bor i Kapitel 1 Allt börjar. 1 I det här kapitlet övar vi på att skriva i en annan persons namn, alltså INTE i jag-form, och på att beskriva. Börja med att läsa igenom alla instruktioner så att du inte missar

Läs mer

Idrottens föreningslära GRUND

Idrottens föreningslära GRUND 1 Lärgruppsplan Idrottens föreningslära GRUND Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Idrottens

Läs mer

Barns utveckling 5-9 år 3 Barns bild på ledaren 4 Projektet På Barns Vis 5 Vid ridlektion 5. Presentation av föreningarna 6

Barns utveckling 5-9 år 3 Barns bild på ledaren 4 Projektet På Barns Vis 5 Vid ridlektion 5. Presentation av föreningarna 6 INNEHÅLL REFERAT 2 INLEDNING 2 LITTERATURÖVERSIKT 3 Barns utveckling 5-9 år 3 Barns bild på ledaren 4 Projektet På Barns Vis 5 Vid ridlektion 5 MATERIAL OCH METOD 6 Presentation av föreningarna 6 RESULTAT

Läs mer

Börja med att berätta om din huvudperson. Börja t.ex. med: Mattias är en helt vanlig kille på 12 år som bor i

Börja med att berätta om din huvudperson. Börja t.ex. med: Mattias är en helt vanlig kille på 12 år som bor i Kapitel 1 Allt börjar. 1 I det här kapitlet övar vi på att skriva i en annan persons namn, alltså INTE i jag-form, och på att beskriva. Börja med att läsa igenom alla instruktioner så att du inte missar

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

Mata fåglar. Mata fåglar. Studiehandledning till. Mata. fåglar. Niklas Aronsson SOF. En studiehandledning från Studiefrämjandet

Mata fåglar. Mata fåglar. Studiehandledning till. Mata. fåglar. Niklas Aronsson SOF. En studiehandledning från Studiefrämjandet Mata fåglar Mata fåglar Studiehandledning till Mata SOF Niklas Aronsson fåglar En studiehandledning från Studiefrämjandet Vad är en studiecirkel? En studiecirkel är en liten grupp människor som samlas

Läs mer

Inledning. Övning 1: Frågestund

Inledning. Övning 1: Frågestund Kamratskap Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Använd häftet som stöd för att utbilda och utveckla idrottarna i din förening.

Använd häftet som stöd för att utbilda och utveckla idrottarna i din förening. Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens bästa! Visionen

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS

Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS Du är tryggheten Att vara ett stöd och en lugn, trygg punkt för ditt barn är om möjligt ännu viktigare när barnet hamnar på sjukhus.

Läs mer

Övning 1: Vad är självkänsla?

Övning 1: Vad är självkänsla? Självkänsla Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Välkommen att stödja Väsby Ridklubb

Välkommen att stödja Väsby Ridklubb Välkommen att stödja Väsby Ridklubb RIDKLUBBEN SOM SÄTTER HÄSTEN OCH ELEVEN I CENTRUM Väsby Ridklubb erbjuder ridutbildning i naturskön miljö vid Mälaren. Vi vänder oss till alla åldrar på olika nivåer.

Läs mer

Rapport. Grön Flagg. Förskolan Kåsan/Fröviskolan

Rapport. Grön Flagg. Förskolan Kåsan/Fröviskolan Rapport Grön Flagg Förskolan Kåsan/Fröviskolan Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-08-29 13:33:31: Det är inspirerande att läsa er rapport och se hur ni har integrerat hållbar utveckling i er verksamhet!

Läs mer

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING!

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/orebro

www.sisuidrottsutbildarna.se/orebro Face to Face Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens

Läs mer

Att höra barn och unga

Att höra barn och unga Att höra barn och unga Barn och unga under 18 år har rätt att höras i frågor som handlar om dem. Vuxna, så som beslutsfattare, vårdnadshavare och rektorer, har en skyldighet att ta de ungas röster på allvar.

Läs mer

En modell för åtgärdsprogram för barn med ADHD

En modell för åtgärdsprogram för barn med ADHD Agneta Hellström 2010-02-07 En modell för åtgärdsprogram för barn med ADHD Om en elev, efter utredning, visar sig ha behov av särskilda stödåtgärder i skolan ska rektor se till att ett åtgärdsprogram utarbetas.

Läs mer

Finns det en skillnad mellan vad barn tror sig om att klara jämfört med vad de faktiskt klarar?

Finns det en skillnad mellan vad barn tror sig om att klara jämfört med vad de faktiskt klarar? Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 3: 2006 Finns det en skillnad mellan vad barn tror sig om att klara jämfört med vad de faktiskt klarar? En studie kring barns självvärderingar

Läs mer

Säker mat i idrottsrörelsen LÄRGRUPPSPLAN

Säker mat i idrottsrörelsen LÄRGRUPPSPLAN Säker mat i idrottsrörelsen LÄRGRUPPSPLAN Inledning Vid en match eller tävling finns ofta en kiosk vid sidan av pianen, där kan man ta en värmande kopp kaffe, en macka eller varför inte en varmkorv. Att

Läs mer

Rapport. Grön Flagg. Rönnens förskola

Rapport. Grön Flagg. Rönnens förskola Rapport Grön Flagg Rönnens förskola Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-08-24 08:18:54: Ni har på ett mycket kreativt och varierat sätt jobbat med ert tema. Ni har anpassade och engagerande aktiviteter

Läs mer

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig.

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. Pedagogens manus till BILDSPEL 3 KROPPEN OCH RÖRELSE 1. Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. 2. Manus: Från 12 års

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Om att sätta mål Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Om att sätta mål Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Om att sätta mål Av Henrik Johansen Det ska vara ryttaren som tänker en tanke, ryttarens huvud som ger en signal till kroppen, ryttarens kropp som ger en signal till hästen, och

Läs mer

MÄSSHANDBOK ENTREPRENÖRSKAP PÅ RIKTIGT 2016 KRONOBERG

MÄSSHANDBOK ENTREPRENÖRSKAP PÅ RIKTIGT 2016 KRONOBERG MÄSSHANDBOK ENTREPRENÖRSKAP PÅ RIKTIGT 2016 KRONOBERG Om mässan: Plats: Affärshuset Tegnér, Växjö När: 22 april 2016 Hålltider: Kl. 08.00 Tävlingen Årets Säljare börjar. Kl. 10.00 11.45 Monterbygge. Kl.

Läs mer

Handbok för provledare

Handbok för provledare Handbok för provledare TIMSS Advanced 2008 handbok för provledare Innehållsförteckning Inledning...1 1 Din roll som provledare...3 1.1 Förhållningsregler för provtillfällena... 3 1.2 Förberedelser före

Läs mer

Till er som föräldrar

Till er som föräldrar Till er som föräldrar Vi vill börja med att hälsa er varmt välkomna till Vallens förskola. Vi ser mycket fram emot att lära känna er och ert barn. Att börja på förskolan är en stor omställning i ett barns

Läs mer

Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut

Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut I den första övningsdelen började du stärka din självbild bland annat med hjälp av en lista med positiva affirmationer anpassade just för dig. Förhoppningsvis

Läs mer

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 Föreningen har möjlighet att söka stöd både till fria satsningar och färdiga paket. Nedan följer exempel på projekt som faller inom ramen för Idrottslyftet 2016 som förhoppningsvis

Läs mer

Kongahälla Ridsällskap

Kongahälla Ridsällskap Kongahälla Ridsällskap Nyhetsbrev juni 2015 Terminen närmar sig med stormsteg sitt slut. Vi vill först av allt tacka alla våra fantastiska, lojala medlemmar för denna termin som inte riktigt blev som vi

Läs mer

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Karriär och förälder För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Vilka möjligheter har du som förälder att få en bra balans mellan arbetsliv och familj? Lathund för dig som väntar

Läs mer

Gymnastik och kul på loven. Föräldrar- Barn gymnastik. Barr och Bom. Sport och Spark. Födelsedagskalas. Karate. Lek och Lär

Gymnastik och kul på loven. Föräldrar- Barn gymnastik. Barr och Bom. Sport och Spark. Födelsedagskalas. Karate. Lek och Lär Föräldrar- Barn gymnastik Lek och Lär Barr och Bom Sport och Spark Karate Gymnastik och kul på loven Födelsedagskalas Ta tillvara varje steg i utvecklingen. En av livets största gåvor är självförtroende

Läs mer

Kattens Janssons månadsbrev

Kattens Janssons månadsbrev Kattens Janssons månadsbrev Okt-14 Hej föräldrar! Vi har fortfarande ett fokus på skogen och naturens härliga lekplats, dock är våra utflykter lite beroende på väder och vilka kläder barnen haft på sig

Läs mer

Studiehandledning till Nyckeln till arbete

Studiehandledning till Nyckeln till arbete Studiehandledning till Nyckeln till arbete STUDIECIRKEL OM NYCKELN TILL ARBETE 2014 gav Handikappförbunden ut skriften Nyckeln till arbete. Den vänder sig till arbetssökande med olika funktionsnedsättningar

Läs mer

ÖSTERSUNDS FK AKADEMI

ÖSTERSUNDS FK AKADEMI Senast reviderad januari 2016 ÖSTERSUNDS FK AKADEMI VERSION 2 Innehåll 4 2 Förord 4 3 Målsättning på planen... 4 4...och utanför planen 4 5 Värdegrund & Vision 4 7 Träningsavgift & Innehåll 4 9 Förväntningar

Läs mer

Nallelek Lärarvägledning

Nallelek Lärarvägledning NALLELEK - LÄRA MERA PROGRAM AB Nallelek Lärarvägledning NALLELEK... 2 1.1 Programmet... 2 1.2 Övningar som stärker förmågan att iaktta bilder och se detaljer... 3 1.2.1 Pedagogiska tips... 3 1.3 Kategorisering

Läs mer

Habo Friidrott 04 Introduktionsträff

Habo Friidrott 04 Introduktionsträff Habo Friidrott 04 Introduktionsträff Innehåll Friidrottens utbildningar - åldersanpassad träning 2 Vision, Värdegrund, Verksamhetside, Ledarfilosofi 5 Friidrottens pedagogik - instruktionsmetodik 6 Att

Läs mer

> > O C H NÅGON BLEV I N T E K NIVHUGGEN

> > O C H NÅGON BLEV I N T E K NIVHUGGEN HANDLEDNINGSMATERIAL Affischbild: Emilia Bergmark-Jiménez FÖR L Ä R A R E O C H A NDRA VUXNA > > O C H NÅGON BLEV I N T E K NIVHUGGEN >>VÄLKOMNA Vad kul att du valt att se Och ingen blev knivhuggen på

Läs mer

Berättarstunden. Termin 4: Bibeltelefonen. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 4: Bibeltelefonen. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 4: Bibeltelefonen Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 4 Bibeltelefonen Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

Stockholms Fotbollförbunds projekt inom Idrottslyftet år 2015. Ansökan sker på IdrottOnline fr. o m 1 december 2014.

Stockholms Fotbollförbunds projekt inom Idrottslyftet år 2015. Ansökan sker på IdrottOnline fr. o m 1 december 2014. Utbildningsprojekt Alla ansökningar till Idrottslyftet ska göras i IdrottOnline och kräver att; 1. Föreningen måste ha aktiverat sin klubbsida på IdrottOnline. 2. Föreningen måste ha angett ordförande

Läs mer

Mimer Akademiens arbete med barnens matematikutveckling Ann S Pihlgren Elisabeth Wanselius

Mimer Akademiens arbete med barnens matematikutveckling Ann S Pihlgren Elisabeth Wanselius Mimer Akademiens arbete med barnens matematikutveckling Ann S Pihlgren Elisabeth Wanselius Matematikdidaktik hur förbättrar vi resultaten? I olika undersökningar de senaste 25 åren visar det sig att de

Läs mer

Pedagogisk planering Åk 2 Skriva brev

Pedagogisk planering Åk 2 Skriva brev 2016-01-12 Pedagogisk planering Åk 2 Skriva brev Följande förmågor, kunskapskrav och centralt innehåll i lgr11 ligger till grund för detta arbetsområde i ämnet Svenska: Inom detta arbetsområde får möjlighet

Läs mer

Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN. Författare:Tove Andersson

Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN. Författare:Tove Andersson Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN Författare:Tove Andersson Innehåll Inledning:... 2 Syfte:... 2 Frågeställningar:...

Läs mer

Identifiering av stödbehov

Identifiering av stödbehov Identifiering av stödbehov Bedömning i matematik Årskurs 2 Vinter Lärarhandledning Allmänna principer för bedömningen Bekanta dig på förhand med instruktionerna och materialet. Kontrollera att du har allt

Läs mer

Informationsbrev februari 2016

Informationsbrev februari 2016 Informationsbrev februari 2016 Hej föräldrar! Alla lärare på Svenska Skolan kommer att resa till Stockholm för studiebesök och föreläsningar den 18 20 maj. Vad det innebär för respektive kompletteringsgrupp

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

PLAN FÖR LIKABEHANDLING VID MONTESSORIFÖRSKOLAN FRÖHUSET OCH MONTESSORISKOLAN VÄXTHUSET

PLAN FÖR LIKABEHANDLING VID MONTESSORIFÖRSKOLAN FRÖHUSET OCH MONTESSORISKOLAN VÄXTHUSET PLAN FÖR LIKABEHANDLING VID MONTESSORIFÖRSKOLAN FRÖHUSET OCH MONTESSORISKOLAN VÄXTHUSET 2009-200 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 MÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR LÄSÅRET 09/0... 4 METODER...5 Ansvarsområden:...5...

Läs mer

Studiehandledning - Vems Europa

Studiehandledning - Vems Europa Studiehandledning - Vems Europa En studiesatsning om makt och rättvisa i Europa Varför får inte EU och Europa mer plats i den svenska debatten? Det har vi också undrat. Sverige är en del av Europa och

Läs mer

Presentera kursledarna Ge deltagarna möjlighet att presentera sig (9 min)

Presentera kursledarna Ge deltagarna möjlighet att presentera sig (9 min) Presentera kursledarna Ge deltagarna möjlighet att presentera sig (9 min) 1 Gå igenom agenda Var tydlig med praktikaliteter (toaletter, lokal för fika etc.) (2 min) 2 Gå igenom kursens utgångspunkter med

Läs mer

viktigt att ni, var och en, behåller era egna enkäter så att ni kan följa er egen utveckling.

viktigt att ni, var och en, behåller era egna enkäter så att ni kan följa er egen utveckling. Grundsunda RKE 121101 Hej! Hoppas att du upplevde studiedagen med Christian Lundahl som givande. Denna gemensamma utbildningsdag får nog anses vara startskottet på BFL-arbetet i kommunen och i resp. upptagningsområde.

Läs mer

Förskolan Trollstigen AB

Förskolan Trollstigen AB Systematisk kvalitetsredovisning för Förskolan Trollstigen AB 2014-2015 1 Innehållsförteckning Inledning..sid 3 Normer och värden..sid 4 Utveckling och lärande...sid 6 Barns inflytande.sid 9 Förskola och

Läs mer

Sagor och berättelser

Sagor och berättelser Projekt Sagor och berättelser Hösten 2013 Våren 2014 1 Det kompetenta barnet Jag kan du kan tillsammans kan vi mer- i en tillgänglig, tillåtande och undersökande miljö där vi ser förmågor och olikheter

Läs mer

Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 6

Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 6 Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 6 Använd Tummen upp! för att kartlägga och bedöma elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: Upplevelser av fysisk aktivitet

Läs mer

VINBÄRSNYTT F-2 v.39 Allmän information

VINBÄRSNYTT F-2 v.39 Allmän information KALENDARIUM höstterminen 2014 Höstterminens sista dag 19 december Lov, studiedagar och planeringsdagar Höstlov - v. 44 Jullov - 20/12 2014-7/1 2015 Studiedag 7/1 2015 (fritids öppet) på studiedagar och

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL >>SYSTRAR FÖR LÄRARE OCH ANDRA VUXNA. Affischbild: Pia Nilsson Grotherus

>>HANDLEDNINGSMATERIAL >>SYSTRAR FÖR LÄRARE OCH ANDRA VUXNA. Affischbild: Pia Nilsson Grotherus >>HANDLEDNINGSMATERIAL FÖR LÄRARE OCH ANDRA VUXNA >>SYSTRAR Affischbild: Pia Nilsson Grotherus >>VÄLKOMNA Vad kul att du har valt att se Systrar på Uppsala stadsteater med din klass. Vi är stolta över

Läs mer

Elevens och hans/hennes vårdnadshavares egna åsikter/synpunkter kring skolsituationen är nödvändiga att ta med i sammanställningen.

Elevens och hans/hennes vårdnadshavares egna åsikter/synpunkter kring skolsituationen är nödvändiga att ta med i sammanställningen. SEP Skola Elev Plan Denna kartläggning gäller vid frågeställning kring bristande måluppfyllelse, anpassad studiegång, ansökan till särskild undervisningsgrupp eller vid problematisk skolfrånvaro. Den skrivs

Läs mer

PM för barngymnastik i SGA 4-8 år

PM för barngymnastik i SGA 4-8 år PM för barngymnastik i SGA 4-8 år Upplägg, övningar och tips Skrivet av Hannah Olsson 2015 Börja alltid med att samla alla barnen i en ring genom att till exempel säga Nu vinkar vi hejdå till alla föräldrar

Läs mer

Du kan stötta ditt barn

Du kan stötta ditt barn Du kan stötta ditt barn Råd och stöd till barn och föräldrar inför undersökningar och behandlingar vid sjukhusbesöket Författare: Personal inom olika yrkeskategorier på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus,

Läs mer

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten Färjestadsskolan Fritidshemmens arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt fritidshemmet ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens strategiska plan,

Läs mer

Ert barn kommer att börja på.. Där arbetar.

Ert barn kommer att börja på.. Där arbetar. Ängsgårds förskola Om Ängsgårds förskola Ängsgårds förskola ligger på Ängsgårdsvägen mitt emot Vallås kyrka. Det är lätt att ta sig hit. Vi har busshållplats precis utanför och flera cykel- och gångbanor.

Läs mer

Handlingsplan vid krissituationer. Bobygda skola

Handlingsplan vid krissituationer. Bobygda skola Handlingsplan vid krissituationer Bobygda skola Reviderad 2009-02-23 1 VIKTIGA TELEFONUMMER: Allmänt nödnummer 112 Hälsocentralen Delsbo 0653-714000 Hudiksvalls sjukhus 0650-92000 Sjukvårdsupplysningen

Läs mer

Förslag på lektionsupplägg: Dag 1- en lektionstimme

Förslag på lektionsupplägg: Dag 1- en lektionstimme MiniKonsulter Fångar upp elevernas naturliga kreativitet och nyfikenhet genom problemlösning i arbetslivet samt ökar elevernas naturliga intresse för problemlösning och innovationer. Skapar och bibehåller

Läs mer

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 7 ÅR

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 7 ÅR 2015 3-manna RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 7 ÅR Målsättning föreningen Älvsborg FF erbjuder barn, ungdomar och vuxna i närområdet en mötesplats där alla är välkomna att ha trevligt med fotboll som

Läs mer

Kaninen som rymde Lärarmaterial

Kaninen som rymde Lärarmaterial sidan 1 Författare: Jessika Berglund Vad handlar boken om? Mia och Shirin vill gärna ha var sitt husdjur men får inte det för sina föräldrar. Varje lördag går de till djuraffären. Där gosar de med kaninerna,

Läs mer

KÄNNA IGEN ADHD-SYMTOM OCH DIAGNOS

KÄNNA IGEN ADHD-SYMTOM OCH DIAGNOS KÄNNA IGEN ADHD-SYMTOM OCH DIAGNOS Det här kapitlet innehåller råd till både föräldrar/vårdnadshavare och lärare om symtomen på ADHD och hur man känner igen dem hos ett barn. Här finns avsnitt om ADHD

Läs mer

ANFALLS- OCH FÖRSVARS- TEKNIK ANFALLS- OCH FÖRSVARS- av Torbjörn Klingvall

ANFALLS- OCH FÖRSVARS- TEKNIK ANFALLS- OCH FÖRSVARS- av Torbjörn Klingvall Hundratals teknikövningar i handboll! Ljudformat: Dolby Digital 2,0 lätt r uell DVD individuell ANFALLS- OCH FÖRSVARS- TEKNIK ANFALLS- OCH FÖRSVARS- TEKNIK INDIVIDUELL ANFALLS- OCH FÖRSVARSTEKNIK individuell

Läs mer

ALKOHOLEN OCH SAMHÄLLET

ALKOHOLEN OCH SAMHÄLLET STUDIEPLAN FÖR ALKOHOLEN OCH SAMHÄLLET ALKOHOLENS ANDRAHANDSSKADOR ALKOHOLEN OCH SAMHÄLLET Åsa Jinder om att växa upp i missbruk Alkohol är den femte största orsaken till sjukdom och död TEMA 2015/2016:

Läs mer

Sammanfattning av enkäten en till en projektet

Sammanfattning av enkäten en till en projektet Sammanfattning av enkäten en till en projektet Tack för att ni tog er tid att svara på enkäten. Vi på 4-6 har sammanställt resultatet, och även gjort små förklaringar och svar till frågor, eller kommentarer

Läs mer

GOLFINSPIRATION 2015. Inledning. Släpp kontrollen

GOLFINSPIRATION 2015. Inledning. Släpp kontrollen GOLFINSPIRATION 2015 Inledning Släpp kontrollen En golfsving är en komplex rörelse. Med många tankar, muskler och flera kroppsdelar involverade ska vi träffa en liten boll med ett verktyg som bara är 1

Läs mer

Över tid har människan använt hävstänger som ett verktyg för kraftförändring. En gungbräda är uppbyggd som en hävstång (Bjurulf, 2013).

Över tid har människan använt hävstänger som ett verktyg för kraftförändring. En gungbräda är uppbyggd som en hävstång (Bjurulf, 2013). Projektarbete 1NT30U Anna Landtreter Jennie Olsson Vårlek Lärarhandledning: Åldersgrupp: År 2-3 Efter att vi har haft ett arbete om vinterlek följer vi årstidsväxlingen och arbetar vidare med våren. Arbetsområdet

Läs mer

Topboy SKOLMATERIAL. Men hur fan ska man orka byta liv? Amputera bort allt. Och vad ska jag göra istället? Jag är ju den jag är.

Topboy SKOLMATERIAL. Men hur fan ska man orka byta liv? Amputera bort allt. Och vad ska jag göra istället? Jag är ju den jag är. SKOLMATERIAL Topboy - en huliganberättelse - Vi älskar att slåss, vi hymlar inte med det. Det är det vi är bra på. Slå först och slå hårdast! Ur föreställningen Topboy Men hur fan ska man orka byta liv?

Läs mer

STÖD BARN MED ADHD I KLASSRUMMET

STÖD BARN MED ADHD I KLASSRUMMET STÖD BARN MED ADHD I KLASSRUMMET Det här kapitlet ger råd om bra sätt att stödja barn med ADHD i klassrummet. Här finns även förslag på metoder som kan användas för att hjälpa till att skapa en bra stödstruktur.

Läs mer

KRISPLAN FÖR ECKERÖ SKOLA 2013-14

KRISPLAN FÖR ECKERÖ SKOLA 2013-14 KRISPLAN FÖR ECKERÖ SKOLA 2013-14 Elev blir svårt skadad A. Ge medicinsk första hjälp! B. Ambulans och polis tillkallas. Lärarkåren underrättas. Lärare stannar hos barnet. C. Föreståndaren samlar stödgruppen.

Läs mer

Diskutera i ert lag. Innehåll. Vårt lag 3 Laganda 4 Fair Play 5 Självkänsla 6 Kost och sömn 7 Målsättning 8 Attityd 9 Doping 10

Diskutera i ert lag. Innehåll. Vårt lag 3 Laganda 4 Fair Play 5 Självkänsla 6 Kost och sömn 7 Målsättning 8 Attityd 9 Doping 10 LAGHÄFTET 13-16 år Diskutera i ert lag I häftet har vi samlat diskussionsfrågor med olika teman som passar att diskutera i mindre grupper. Tanken är att man ska jobba lagvis och gå igenom ett tema vid

Läs mer

Självbestämmande och delaktighet

Självbestämmande och delaktighet NATIONELL VÄRDEGRUND Utbildning med Egon Rommedahl Självbestämmande och delaktighet November 2014 Instruktioner till träff 1, Hösten 2014. Värdighetsgarantierna i Mölndal Stad Instruktioner för samtalet

Läs mer

Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman

Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman En ungdomsgrupp i Österbotten Deltagare: 3 ungdomar, ålder: 15, 17 och 18 år. En ungdom var gruppansvarig och samlade ihop gruppen. Deltagarna fick

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008 Nya Slättängsgårdens förskola Bollebygds kommun 1. Verksamhetens förutsättningar 1.1. Om verksamhetsområdet Slättängsgårdens förskola har idag fyra avdelningar och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Gislaveds särskola Vi har i år haft två klasser med särskoleelever på Gislaveds Gymnasiums nationella särskoleprogram.. Vi har två nationella program: Programmet

Läs mer

Sammanställning över enkätsvar från föräldrar till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016.

Sammanställning över enkätsvar från föräldrar till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016. 2016-05-22 Sammanställning över enkätsvar från föräldrar till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016. Enkäten avser Språksatsningens bokpåsar. 101 föräldrar har svarat på enkäten. 1. Har du och ditt barn

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16 Nykroppa Förskola Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Världskrigen. Talmanus

Världskrigen. Talmanus Världskrigen I början av 1900-talet var det två stora krig, första och andra världskriget. Många barn hade det mycket svårt under krigen. Men de som krigade tyckte inte att de hade något ansvar för barnen

Läs mer

Kvalitetsrapport för förskolan Kungsfågeln

Kvalitetsrapport för förskolan Kungsfågeln Kvalitetsrapport för förskolan Kungsfågeln Läsåret 2014-2015 LÄSÅRET 2014-2015... 1 GRUNDFAKTA... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 Arbetsmiljö... 4 Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Vägledande samspel, Språkplan

Läs mer

2015-2016. Datum: 2015-08-13

2015-2016. Datum: 2015-08-13 Datum: 2015-08-13 Mönsteråsgymnasiets Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling (gäller både gymnasieskolan och vuxenutbildningen) 2015-2016 Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

Barnfattigdom. Arbetsplan för en studiecirkel

Barnfattigdom. Arbetsplan för en studiecirkel Partistyrelsens kansli Stockholm 2011-11-08 Barnfattigdom Arbetsplan för en studiecirkel 2 (8) Ta ut riktningen i en studiecirkel Det här är en arbetsplan som hjälper er att genomföra en studiecirkel om

Läs mer

GRIPSHOLMSSKOLAN. - Mobbning är handlingar som är avsiktliga och återkommande och som riktar sig mot en försvarslös person

GRIPSHOLMSSKOLAN. - Mobbning är handlingar som är avsiktliga och återkommande och som riktar sig mot en försvarslös person Handlingsplan mot mobbning Vad är mobbning? - Att gräla och vara av olika åsikt är inte mobbning - Att retas eller leka häftigt är inte mobbning - Mobbning är handlingar som är avsiktliga och återkommande

Läs mer