ROTEM ett patientnära koagulationsinstrument

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ROTEM ett patientnära koagulationsinstrument"

Transkript

1 ROTEM ett patientnära koagulationsinstrument

2 Agenda: Allmän fakta om instrumentet Klinisk användning Patientnära koagulation på gott & ont Analysmeny Viktiga parametrar & tolkning Mätteknik, interferenser mm Patientfall & behandling

3 Instrumentfakta 4 oberoende kanaler Användarvänlig, automatpipett med instruktioner på skärmen Grafiska och numeriska analysresultat Programvara för spegling av bildskärm till dator på t.ex. operationsrum Helblodsanalys, citratblod

4 Rotationstromboelastometri

5 Analysmeny ex-tem (externa koagulationssystemet), PK in-tem (interna koagulationssystemet), APTT fib-tem (fibrinogenkoncentration), Cytochalasin hep-tem ( ta bort heparineffekten ), heparinas ap-tem (bekräfta misstanke om hyperfibrinolys), aprotinin

6 Klinisk användning Allmän screening av koagulationssystemet i samband med operationer & intensivvård Bedömning av orsak till blödning Snabb guide för vägledning av behandlingsstrategi Behandlingsuppföljning av koagulationsrubbningar, trombocytopeni, hyperfibrinolys mm

7 Patientnära instrument på gott och ont Allmänt PNA: glukos, HB, blodgas, PK-INR, trombocytfunktion & TEM/TEG Vilka kliniker beställer/använder ROTEM eller TEG? Thorax, Transplantation, Kirurgen, Gyn, Ortopeden, ANOPIVA Barn IVA & OP Var är TEM/TEG instrumenten placerade? 80% på beställande kliniker (IVA, OP etc.) 20% på blodcentraler eller kem lab

8 Patientnära instrument på gott och ont Analyskvalitet Formell kompetens; BMA, USK, SSK, läkare Utbildning och allmän support från tillverkare Användarvänligt instrument Regelbundet användande Support och uppföljning från PNA grupp på sjukhusen Känslighet, specificitet, precision och korrelation vs. Labmetoder

9 Patientnära instrument på gott och ont ROTEM och evidensbaserad medicin Vetenskapliga publikationer inom olika specialområden Vetenskapliga publikationer; klinisk nytta, behandling, resultat mm Behandlingsalgoritmer Hälsoekonomiska studier

10 Patientnära instrument på gott och ont Nyttan med patientnära koagulation (ROTEM) Kortare svarstider, TAT Kontinuerlig tillgång till den pågående analysen Snabbare beslut angående val av behandling Optimal behandling till varje patient Helblodsanalys speglar bättre den verkliga koagulationen

11 Patientnära instrument på gott och ont Nyttan med patientnära koagulation (ROTEM) Mindre förbrukning av blodprodukter och läkemedel Färre reoperationer eller kortare tid till reoperation Bättre patientutfall

12 Patientnära instrument på gott och ont Patientfall från mars 2013 Ung flicka, inlagd för lunginflammation och abscess i diafragmanivå Snabb försämring, startade ECMO och gav bolusdos heparin APTT > 150, ACT >200 Pumpen larmar för lågt flöde, slangsystemet håller på att klotta Nytt system med slangar, filter mm kopplas in och hepariniseras APTT > 150, ACT >210 Slangsystemet klottar igen efter cirka 1 timme

13 Patientnära instrument på gott och ont Patientfall från mars 2013, forts. ROTEM analyser startas på kliniken. ROTEM visar typisk bild för hyperkoagulation! Kraftig trombingenerering från trombocyter? Tilläggsbehandling med bl.a. trombocythämmare Det enda verktyg som visade korrekt situation var ROTEM, men den trodde inte lab på! Vi insåg att TEM visade rätt... patienten klarade sig & är av ECMO

14 Patienten har en trombos trots antikoagulantiabehandling PT 18%, APTT 63 sek.

15 Patientnära instrument på gott och ont Lokala förutsättningar för placering på lab/blodc. eller klinik Gångavstånd inom sjukhuset Rörpostsystem (koagulationsprover kan påverkas, validera!) Resurser för dygnet runt service med korta svarstider till beställare Bra kontakter med kliniker Positiv attityd, intresse och engagemang IT-lösningar, bl.a. spegling av resultaten till datorer på kliniken

16 Användning och begränsningar Abnormalt tromboelastogram kan förklara orsaker till större intra-operativ blödning eller trauma-associerad koagulopati Normalt tromboelastogram hjälp till att utesluta hemostasrubbning vid blödning Referensintervall som anges av fabrikanten kan vara missvisande för den patientpopulation som undersöks Trombocythämmande läkemedel har liten effekt Medfödda defekter, t.ex. VWD, hemofili och BS kan generera normala ROTEM parametrar ROTEM är ett komplement ersätter ej andra test! Referens: Andreas Hillarp, Malmö februari 2013

17 Tester för olika kliniska situationer! Allmän screening ex-tem, in-tem Blödning vid operation, trauma etc. ex-tem, in-tem & fib-tem Hjärt-kärlkirurgi in-tem & hep-tem & ofta fib-tem

18 Tolkning av TEM-grafen & viktiga parametrar CT = clotting time, koagulationstid, 2 mm amplitud CT = Brist på koagulationsfaktorer eller heparineffekt? CT = Hyperkoagulation?

19 Tolkning av TEM-grafen & viktiga parametrar CFT = clotting formation time, koagelbildningsstid 2-20 mm amplitud CFT = Brist/funktion, trombocyter, FXIII eller fibrinogen? CFT = Hyperkoagulation?

20 Tolkning av TEM-grafen & viktiga parametrar MCF = maximum clotting firmness, maximal koagelfasthet och amplitud MCF = hyperkoagulation? MCF = Brist/funktion, trombocyter, FXIII eller fibrinogen?

21 Tolkning av TEM-grafen & viktiga parametrar ML = maximum lysis under mättiden, beräknat från MCF ML = hyperfibrinolys!

22 Interferenser i samband med fibrinogenbestämning

23 Interferenser i samband med fibrinogenbestämning Foto-optiska metoder påverkas av HES (stärkelse), falskt höga res. Viskositets-metoder, t.ex. ROTEM påverkas inte av HES (stärkelse) ROTEM metoden påvisar lägre fib-tem resultat (MCF) p.g.a. försämrad fibrin polymerisation! 2 publikationer finns tillgängliga

24 Viktigt att tänka på. Fib-TEM analysen mäter/uppskattar både fibrinogenkoncentrationen och fibrinpolymeriseringen (kvalitén på fibrinkoaglet) - funktionell analys God korrelation mellan fib-tem MCF & Clauss-metoden Faktor XIII krävs för god klottstabilitet

25 Normal patient

26 Patientfall EXTEM & INTEM Lågt MCF FIBTEM Normalt MCF Behandling: trombocytkoncentrat

27 Patientfall EXTEM & INTEM Lågt MCF FIBTEM Lågt MCF Behandling: plasma/fibrinogenkoncentrat

28 Patientfall EXTEM & INTEM Lågt MCF (gränsfall) Högt ML FIBTEM Lågt MCF Behandling: tranexamsyra och plasma/fibrinogenkoncentrat

29 Patientfall EXTEM Normalt INTEM Högt CT Lågt MCF (gränsfall) FIBTEM Normal MCF (gränsfall) HEPTEM Normalt Behandling: Ingen behandling för tillfället

30 Patientfall INTEM & EXTEM: Lågt MCF INTEM Högt CT (gränsfall) FIBTEM Normal MCF (gränsfall) Behandling: trombocytkoncentrat

31 Patientfall INTEM & EXTEM Lågt A15 (snabb MCF) Högt ML Högt CT FIBTEM Lågt MCF (noll) Behandling: tranexamsyra, plasma/fibrinogenkoncentrat, samt trombocytkoncentrat, ev. ytterligare fibrinogen och/eller PCC?

32 Patientfall Patient med känd trombocytopeni INTEM & EXTEM Normalt FIBTEM Högt MCF Behandling: Ingen behandling (högt fibrinogen kompenserar för lågt antal trombocyter låg risk för blödning)

33 Spegling av grafer och numeriska resultat

34 Tack för ordet

Skriftligt omprov för termin 3, ht10 Läkarprogrammet 10 februari 2011 kl 08.00-13.00

Skriftligt omprov för termin 3, ht10 Läkarprogrammet 10 februari 2011 kl 08.00-13.00 8LAG20 SLP3 Aid nr Skriftligt omprov för termin 3, ht10 Läkarprogrammet 10 februari 2011 kl 08.00-13.00 Examinator Anders Ljungman, tfn 010-103 14 81 Utbildningsadministratör Lotta Berglund, tfn 010-103

Läs mer

Vårdprogram. Svår sepsis och septisk chock. tidig identifiering och initial handläggning. Reviderat feb 2012. För Svenska Infektionsläkarföreningen

Vårdprogram. Svår sepsis och septisk chock. tidig identifiering och initial handläggning. Reviderat feb 2012. För Svenska Infektionsläkarföreningen Vårdprogram Svår sepsis och septisk chock tidig identifiering och initial handläggning Reviderat feb 2012 För Svenska Infektionsläkarföreningen Pro Sepsis Programgrupp Sepsis Magnus Brink, Göteborg Jonas

Läs mer

NYA ANTIKOAGULANTIA - inte bara Waran nuförtiden

NYA ANTIKOAGULANTIA - inte bara Waran nuförtiden 1 NYA ANTIKOAGULANTIA - inte bara Waran nuförtiden MåndagsUpDate 2013-08-26 Mårten Söderberg VO Internmedicin, Södersjukhuset Informationsläkare, SLL marten.soderberg@sodersjukhuset.se 2 Antikoagulantia

Läs mer

Genvägen till en diagnos

Genvägen till en diagnos I framkant Genvägen till en diagnos Kundsamtal som ökar förståelsen s2 s 10 Mervärde med patogeninaktivering s 14 Vinnande koncept för säkrare väg i vården s 17 2014 2015 s c i l i f e l a b Genvägen till

Läs mer

Tre metoder Ett arbete

Tre metoder Ett arbete Tre metoder Ett arbete En undersökning av användarvänligheten, effektiviteten och känsligheten hos flödescytometri, Multiplate och ljustransmissionsaggregometri för att mäta hämning av blodplättarnas A

Läs mer

Evidensbaserade målvärden för glukoskontroll vid typ 2-diabetes lika för alla?

Evidensbaserade målvärden för glukoskontroll vid typ 2-diabetes lika för alla? Evidensbaserade målvärden för glukoskontroll vid typ 2-diabetes lika för alla? R E F E RAT Januarisymposium, 10 januari 2014 Sheraton Hotel, Stockholm Referat 2014.indd 1 2014-02-21 08:54:08 Referat 2014.indd

Läs mer

Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden

Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden Arbetsgruppen för Stroke hos barn, Svensk Neuropediatrisk förening, Svenska Barnläkareföreningen (Nuvarande medlemmar - Olof

Läs mer

VÅRDPROGRAM. Venös tromboembolism. Antikoagulantiabehandling. Venös tromboembolism och graviditet

VÅRDPROGRAM. Venös tromboembolism. Antikoagulantiabehandling. Venös tromboembolism och graviditet VÅRDPROGRAM Venös tromboembolism Antikoagulantiabehandling hos vuxna Venös tromboembolism och graviditet 2014 1 Introduktion Vårdprogrammet Venös tromboembolism och Antikoagulantiabehandling för Sahlgrenska,

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare av video inom landstingen.

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

B. Behandling av opåverkad patient med hyperglukemi utan ketoacidos och dehydrering.

B. Behandling av opåverkad patient med hyperglukemi utan ketoacidos och dehydrering. 33 Utdrag ur: Barn- och Ungdomsdiabetes Barnläkarföreningens Sektion för Endokrinologi och Diabetes. Sture Sjöblad (red), Studentlitteratur. Dessa sidor får kopieras fritt enl. avtal med Studentlitteratur!

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning Preliminär version

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning Preliminär version Nationella riktlinjer för diabetesvård Stöd för styrning och ledning Preliminär version Artikelnummer 2014-6-19 Foto Matton Publicerad www.socialstyrelsen.se, juni 2014 Förord I dessa nationella riktlinjer

Läs mer

Åsa Österlund-Modalen, Läkare på Aleris FysiologLab Riddargatan studerar en patients sömnregistrering. om stora patientgrupper

Åsa Österlund-Modalen, Läkare på Aleris FysiologLab Riddargatan studerar en patients sömnregistrering. om stora patientgrupper Nyhetsbrev nr 4 2010 Invigning av Träffpunkt Sömn på Vasa Apotek Succé och ett besökarantal långt över förväntning blev resultatet när TPS öppnade upp i Vasa apoteks lokaler i centrala Stockholm den 25

Läs mer

Införande av portabel patientbunden utrustning för egentest av pk-värde

Införande av portabel patientbunden utrustning för egentest av pk-värde Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-05-22 p 6 1 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-04-18 HSN 1204-0385 Handläggare: Marika Berggrund Mats Ek Införande av portabel patientbunden utrustning

Läs mer

Tel: +49 9131 84-0 www.siemens.com/healthcare

Tel: +49 9131 84-0 www.siemens.com/healthcare Global Siemens Headquarters Siemens AG Wittelsbacherplatz 2 80333 München Germany Global Siemens Healthcare Headquarters Siemens AG Healthcare Sector Henkestrasse 127 91052 Erlangen Germany Tel: +49 9131

Läs mer

Olycksutredning och sedan?

Olycksutredning och sedan? Olycksutredning och sedan? Att få åtgärdsförslag införda och att fånga upp säkerhetshöjande initiativ från verksamheter: Systematiskt arbete med resilience och säkerhetskultur 2 MSB:s kontaktperson: Marianne

Läs mer

The Alzheimer s Association multi-center study on lumbar puncture feasibility

The Alzheimer s Association multi-center study on lumbar puncture feasibility The Alzheimer s Association multi-center study on lumbar puncture feasibility Bakgrund Biomarkörer i cerebrospinalvätska (CSF), tau och amyloid β (Aβ) har visat sig var lovande verktyg för diagnos av Alzheimers

Läs mer

Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning Bilaga 1 Medarbetarundersökning Februari 2008 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Säte: Stockholm Org nr: 556029-6740 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte, metod och omfattning...

Läs mer

JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI

JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI Simon Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2004 JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI Lågt blodsocker kan vara ett av de största orosmomenten för den som har typ 1 diabetes,

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

ST-Läkarnas ledarskapsutbildning

ST-Läkarnas ledarskapsutbildning ST-Läkarnas ledarskapsutbildning inom Landstinget i Kalmar län Utvärderingsrapport Anna-Lena Nilsson [2006-11-22] ehälsoinstitutet, Högskolan i Kalmar Bredbandet 1, 392 30 Kalmar www.ehalsoinstitutet.se

Läs mer

Patientnärmre vård (PNV)

Patientnärmre vård (PNV) 2006-12-08 Uppföljning av Pilotprojektet Patientnärmre vård (PNV) Avd 24 ortopedi avd 31 och 1 kardiologi vid Södersjukhuset 2006 1 Innehållsförteckning Bakgrund.. sid 3 Projektorganisation.. sid 4 Genomförande

Läs mer

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus med fokus på sköra äldre En systematisk litteraturöversikt December 2013 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

Projektarbete på läkarprogrammet, Göteborgs universitet

Projektarbete på läkarprogrammet, Göteborgs universitet Inställning till läkemedel bland läkare och äldre patienter - betydelse för läkemedelsanvändningen Det är bara på tabletter jag blir sjuk, egentligen Projektarbete på läkarprogrammet, Göteborgs universitet

Läs mer

Da Vinci kirurgisystem

Da Vinci kirurgisystem Da Vinci kirurgisystem Danderyds sjukhus Robotteknologin da Vinci gör det möjligt för kirurger att operera med högre precision som gör ingreppen säkrare och medför snabbare återhämtning för patienten jämfört

Läs mer

Vårdprogram för. Venös tromboembolism. Antikoagulantiabehandling hos vuxna. Venös tromboembolism och graviditet

Vårdprogram för. Venös tromboembolism. Antikoagulantiabehandling hos vuxna. Venös tromboembolism och graviditet Vårdprogram för Venös tromboembolism Antikoagulantiabehandling hos vuxna Venös tromboembolism och graviditet 2011 1 Introduktion Vårdprogrammet Venös tromboembolism och Antikoagulantiabehandling för Sahlgrenska,

Läs mer

Fokusrapport. Medicinska beslutsstöd och beslutsstödssystem inom primärvården

Fokusrapport. Medicinska beslutsstöd och beslutsstödssystem inom primärvården Medicinskt programarbete Fokusrapport Medicinska beslutsstöd och beslutsstödssystem inom primärvården Stockholms läns landsting 2006 Fokusrapport Medicinska beslutsstöd och beslutsstödssystem inom primärvården

Läs mer