Intervju Ericsson Kumla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intervju Ericsson Kumla"

Transkript

1 Hösten 2004 Intervju Ericsson Kumla En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Chef Kumlafabriken Anders Bergstrand INNEHÅLLSFÖRTECKNING ERICSSON...1 FÖRETAGETS OMVÄRLD...1 FÖRETAGETS LEDNING OCH ÄGARE?...1 LÖNEKOSTNADER...2 AVGÖRANDE VÄGVAL...2 FRAMGÅNGSFAKTORER...2 VAD KAN GÖRAS FÖR ATT ÖKA KONKURRENSKRAFTEN?...3 VÄRDESKAPANDE TILLVERKNINGSKOMPETENS...3 SLUTSATSER...4 Staffan Eriksson Telefon , E-post

2 Ericsson 40 % av alla mobilsamtal i världen kopplas genom Ericssons system. Företaget är marknadsledande på GSM och WCDMA-mobilsystem. Nästa alla basstationer som levereras över världen monteras och testas i Ericssons fabrik i Gävle. Tranceivrarna, som är de centrala radioenheterna i basstationerna, produceras till största delen i Ericssons anläggning i Kumla. Företagets omvärld Fabriken i Kumla tillverkar tranceivrar som är en centrad komponent i Ericsson basstationer för mobila telesystem (GSM och WCDMA). Fabriken i Kumla är en sk masterfabrik, dvs det är där företaget tillverkar prototyper och genomför industraliseringsprojekt. Förutom fabriken i Kumla tillverkar Ericsson tanceivrar hos Flextronics och i en egen anläggning i Ungern. Fabriken i Kumla är konkurrenskraftig och hävdar sig väl mot den interna konkurrensen från Flextronics och fabriken i Ungern. Efter några svåra år för Kumlafabriken med persoanlreduceringar från anställda år 2001 till dagens ca 800 anställda är tillvaron nu stabil med god orderingång och högt kapacitetsutnyttjande. Fabriken går vid behov på femskift. Under årets första nio månader tillverkades ca enheter. Det är alltså frågan om stora volymer och produkter till ett högt värde. I huvudsak har fabriken i Kumla tre ansvarsområden, 1. Industrialisering av nya produkter 2. Volymproduktion av tranceivrar 3. Masteransvar för produkten (också för de som tillverkas externt, tex av Flextronics) Vidare har Kumlafabriken en testprogramutvecklingsenhet på ca 50 personer. Ericsson är konkurrensutsatt eftersom företaget är marknadsledande. Dessutom är branschen under stark prispress. Kunderna förväntar sig en sänkt kostnad på ca 20 % per år. I detta avseende är det också viktigt att ha en sund relation mellan konstruktion och produktion. Enheten i Kumla sitter på mycket kunskap för hela produktionssystemet. De senaste 5-10 åren har det funnits en stark drivkraft i branschen att lägga produktion i lågkostnadsländer. Inte enbart för de lägre lönekostnaderna, utan också för att sprida riskerna över fler enheter. Företagets ledning och ägare? Dagens ledning har förståelse för produktionen inom Ericsson. Man inser att det är en fördel att ha egen tillverkning. Förutsättningarna för framgångsrika industrialiseringsprojekt och produktintroduktioner är bättre med egen tillverkning. Man inser betydelse av egen produktion för att introducera nya produkter. Kurt Hellströms intresse var först och främst försäljning och marknadsföring. Carl-Henric Svanberg uppfattas vare mer intresserad av flödena inom Ericsson. Försörjningsflödena måste - 1 -

3 fungera. Nu försöker man arbeta efter devisen Operational Excellence, och där är materialförsörjning och produktion en stor del. Lönekostnader För de produkter som produceras i Kumla är löneandelen 5-10 % % är material. Avgörande vägval Fabriken i Kumla tillverkade tidigare mobiltelefoner. Det var en unik anläggning i Sverige som producerade över telefoner per år. Trots att det inte tillverkas några telefoner mer finns kompetensen om massproduktion av konsumentprodukter kvar. Det viktigaste i det avseende är hög kompetens inom ytmontering av komponenter och test av de färdiga produkterna (i stor skala). Man har även jobbat med att få ner teknikkunnandet på golvet. Utvecklarna jobbar på skiften. Det skall vara en tydlig länk mellan konstruktörerna och operatörerna. Detta har gjort att man snabbt har kunnat reagera om något gått fel. Enheten har bejakat den klassiska produktionstekniken. Man har jobbat med produktivitetsbegreppet. Konsten är att ha balans i produktionslinjen och balans i produktionskapacitet. Under de goda åren på slutet av 90-talet var detta bortglömt på Ericsson. Framgångsfaktorer Fabriken har hög ingenjörskompetens. Det är viktigt att alla kan prata med tekniker och utvecklare. I slutändan är det så att för att lyckas måste alla produkter utvecklas för att vara producerbara. Här har elektronikindustrin mycket att lära från bilindustrin. En bra kontakt mellan utvecklig och produktion är en framgångsfaktor. Detta är dock något som vi i Sverige håller på att tappa. Många inser inte vikten av samarbetet mellan konstruktion och produktion. Om man utvecklar en produkt som är svår att tillverka blir den inte lättare att tillverka bara för att man gör det i ett lågkostnadsland. Finns inte denna kunskap inom företaget är det svårt att vara ledande och framgångsrikt driva industraliseringsprojekt. Det blir lätt att hamna i händarna på kontraktstillverkaren och dennes förutsättningar. Personalen på enheten har varit och är viktig. De är plikttrogna, har bra språkkunskap, är välutbildade och går till jobbet för att sköta sig. Det hela är en attitydsfråga. Det är viktigt att jobba välfärd kommer inte av sig själv. Den svenska företagskulturen upplevs vara en konkurrensfördel. Personalen vill och vågar ta egna initiativ. Organisationen är inte så hierarkisk. Sjukfrånvaron är låg. För ett par år sedan var frånvaron 8-9 %. Idag är man nere på ca 4 %, varav korttidsfrånvaron uppgår till ca 2 %. Företaget tror att detta beror på att personalen trivs bättre nu med sitt arbeta och arbetskamrater. Företaget går med vinst vilket inger trygghet. Slutligen har det varit samma organisation i två år. Detta leder till att personalen hellre går till jobbet än är sjuka

4 Vad kan göras för att öka konkurrenskraften? Det viktigaste är pålitlighet och flexibilitet (kostnadsläget är mindre viktigt men det skall naturligtvis vara i balans ). Framöver kan Kumlafabriken ytterligare förbättra förutsättningarna för en effektiv produktion genom kostnadseffektiva lösningar som minskar antal timmar per producerad enhet. Högre yield. Bättre testprocedurer som leder till säkrare produkter. Detta leder i sin tur till mindre felsökning och reparationer. En bredare kompetens inom organisationen leder till större rörlighet mellan olika arbetsmoment. Det skulle också vara önskvärt med en större rörlighet mellan arbetare och tjänstemän. Större rörlighet ger bättre kapacitetsutnyttjande och breddar kompetensen hos personalen, vilket ytterligare skulle höja konkurrenskraften. Genom att personalen skulle kunna arbeta på ett annat sätt så skulle konkurrenskraften kunna öka, framförallt att göra saker vid andra tidpunkter på dygnet. Andra faktorer som man inte kan påverka i Kumla, men som har betydelse för konkurrenskraften är höga elpriser, kostnaden för att anpassa personal efter efterfrågan, kostnader för förlängda sjuklöneperioder och kostnader för mer flexibel arbetstid. Det vore negativt med förkortad arbetstid i Sverige. För att vara konkurrenskraftig måste det vara mer produktion per anställd. En arbetstidsförkortning skulle av naturliga skäl inte vara gynnsamt. Till följd av den stora personalreduceringen (från år 2001 till dagens 800 anställda) finns behov av viss kompetensförstärkning, bla genom fler akademiker. Den tekniska nivån kan ökas hos samtliga anställda. Det råder ingen brist på bra arbetskraft i Kumlaregionen. Andra företeelser som kommer att påverka konkurrenskraften är miniatyriseringen av elektronik och förfinade testmetoder. En hög kompetens inom dessa områden är en förutsättning för fortsatt produktion. Värdeskapande tillverkningskompetens Kumlaenheten bidrar till Ericssons framgång genom att, Nya produkter snabbare når markanden (TTM Time To Market) Styra kvalitén i produktionsprocessen, vilket betyder högre yield och mindre felsökning och reklamationer Aktivt arbeta med att produkterna blir mer producerbara. Kopplingen mellan konstruktion och produktion uppges vara värdefull för att utveckla rutiner vid produktframtagning, snabbare och säkrare utveckla prototyper, snabbare få fram förserier, Kort sagt är närheten, både fysiskt och mentalt, mellan konstruktionsfolket i Kista och produktionen i Kumla mycket viktig för hela industrialiseringsprocessen. Kontraktstillverkare kan också göra allt detta, men då blottar företaget nya produkter. Genom att ha kontroll och kunskap om hela produktionsprocessen överförs också värdefull kunskap från tidigare generationers produkter till morgondagens. Även om en stor del av produkterna - 3 -

5 produceras av kontraktstillverkare uppger Ericsson att det är strategiskt viktigt att ha en egen masterfabrik nära utvecklingsenheten. Slutsatser Produktion av transcivar i fabriken i Kumla är konkurrenskraftig (i jämförelse med egen anläggning i Ungern och tillverkning av Flextronics). Löneandelen är ca 5-10 % av det totala produktvärdet. Hög kvalité är ingen konkurrensfördel det är en förutsättning för att få vara med och producera produkter. Som marknadsledande är Ericsson under stark prispress. Kunderna förväntar sig en kostnadsreduktion på ca 20 % per år. En del av denna kostnadsreduktion skall ske genom förbättringar i produktionssystemet Nära samarbete med konstruktionsavdelningen är avgörande för en framgångsrik produktion. Erfarenheten från verklig storskalig elektronikproduktion (från tiden då fabriken tillverkade mobiltelefoner) är en stark konkurrensfördel idag, dvs hög kompetens om ytmontering och test i stor skala. Miniatyriseringen av elektronik och förfinade testmetoder är områden där hög kompetens är en förutsättning för att öka konkurrenskraften. Fabriken i Kumla har en kund Ericsson i Gävle (där basstationerna monteras och testas). Kumlaenheten är helt beroende av Ericssons försäljning av GSM och WCDMA mobilsystem. Ericsson menar att transceivrarna är hjärtat i basstationerna och att det är strategiskt viktigt att ha kompetens och kontroll över denna produktion. Industrialiseringsprojekt och produktintroduceringar har bättre förutsättningar att lyckas med produktion inom den egna organisationen än om den skulle göras av en kontraktstillverkare

År s r e d ovi s n i n g

År s r e d ovi s n i n g Årsredovisning 2008 AffärsidÉ PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:4 ISSN 1650-7965. Kampen om kompetensen III: Flyttar våra företag?

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:4 ISSN 1650-7965. Kampen om kompetensen III: Flyttar våra företag? Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:4 ISSN 1650-7965 Kampen om kompetensen III: Flyttar våra företag? Tid att tänka till! Det går bra för världen. Demokratierna dominerar politiken.

Läs mer

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation 1 Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Förord.................................................................................................................................................

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar Ekonomiska förutsättningar Teknikindustri och tjänster inför avtalsrörelsen 2013 En rapport från Almega, Teknikföretagen och Unionen OM TEKNIKINDUSTRI OCH TJÄNSTER Teknikföretagen har 3 600 medlemsföretag

Läs mer

Hur långt har företagen kommit när det gäller att positionera HR som en naturlig del av affären?

Hur långt har företagen kommit när det gäller att positionera HR som en naturlig del av affären? 3 februari 2010 Hur långt har företagen kommit när det gäller att positionera HR som en naturlig del av affären? Jag ser HR som en partner till ledningen Birgit Gadde, Personalchef, Sigtuna kommun Generationsskiftet

Läs mer

Bonus. ett bra sätt att styra, motivera och rekrytera vd?

Bonus. ett bra sätt att styra, motivera och rekrytera vd? Bonus ett bra sätt att styra, motivera och rekrytera vd? 1 Bonus ett bra sätt att styra, motivera och rekrytera vd? 2 3 Innehållsförteckning Ett bredare perspektiv i bonusdebatten................................................................................

Läs mer

Framtidens IT-jobb. Kista, Budapest, Bangalore, Peking? SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UTVECKLING

Framtidens IT-jobb. Kista, Budapest, Bangalore, Peking? SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UTVECKLING SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UTVECKLING Framtidens IT-jobb Kista, Budapest, Bangalore, Peking? Post 105 32 Stockholm E-post postmottagaresu@sif.se Telefon 08-508 970 00 Fax 08-508 970 01 Besök Olof Palmes

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Sandvik AB:s bolagsstämma 4 maj, 2000 Anförande av VD och koncernchef Clas Åke Hedström

Sandvik AB:s bolagsstämma 4 maj, 2000 Anförande av VD och koncernchef Clas Åke Hedström Sandvik AB:s bolagsstämma 4 maj, 2000 Anförande av VD och koncernchef Clas Åke Hedström Mina Damer och Herrar! Ärade aktieägare! Det är glädjande att så många har tillfälle att deltaga i årets bolagsstämma.

Läs mer

Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna.

Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. 1 Förord Att ha ett arbete är ofta en viktig del i människors liv. Genom ett arbete får man till exempel möjlighet att känna delaktighet i

Läs mer

tillverkningsindustrin

tillverkningsindustrin tillverkningsindustrin ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. tillverkningsindustrin ur ett chefsperspektiv Ledarna är Sveriges enda fackliga organisation

Läs mer

Teori. Elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att effektivt överföra information.

Teori. Elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att effektivt överföra information. 3. Teori F ör att uppnå uppsatsens syfte har vi ansett oss behöva en bred teoretisk referensram. Vi har lagt upp teorikapitlet så att läsaren först får en allmän uppfattning om vad elektronisk affärssamverkan

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB White Paper CRM framgångsrik affärsstrategi Zync Customer Management AB CRM FRAMGÅNGSRIK AFFÄRSSTRATEGI 1 I DETTA WHITE PAPER CRM framgångsrik affärsstrategi av Zync Customer Management AB Detta dokument

Läs mer

Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014

Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014 Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014 Bästa aktieägare, mina damer och herrar. Stort tack för att ni är här idag. Jag uppskattar verkligen att möta engagerade ägare. Jag har nu verkat

Läs mer

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens FOKUS PÅ KVINNORS ARBETSMILJÖ EN TIDNING FRÅN ARBETSMILJÖVERKET FOTO: ARBETSMILJÖVERKET Arbetsmiljö som framgångsfaktor Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsmiljöverket sid 2 FOTO: ERIK MÅRTENSSON FOTO:

Läs mer

Tid är inte pengar utan pengar är tid.

Tid är inte pengar utan pengar är tid. Published by Erik Dahlén at Smashwords Copyright Erik Dahlén This copy is for your private use only, no distribution is allowed without consent from the author. Denna kopian är enbart för ditt privata

Läs mer

SANDVIK AKTIEBOLAG BOLAGSSTÄMMA 1999

SANDVIK AKTIEBOLAG BOLAGSSTÄMMA 1999 SANDVIK AKTIEBOLAG BOLAGSSTÄMMA 1999 Koncernchef Clas Åke Hedströms anförande till aktieägarna på bolagsstämman den 29 april, 1999. Mina Damer och Herrar! Ärade aktieägare! Det är glädjande att så många

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

REKRYTERING TILL UNDERHÅLL

REKRYTERING TILL UNDERHÅLL REKRYTERING TILL UNDERHÅLL FRAMGÅNGSKRITERIER OCH FALLGROPAR - En undersökning byggd på djupintervjuer och en enkätundersökning med beslutsfattare i näringslivet. www.smgc.se Filip Adielsson Hösten 2011

Läs mer

Jobba hos oss. här hittar du möjligheterna

Jobba hos oss. här hittar du möjligheterna Jobba hos oss här hittar du möjligheterna 1 Överallt där människor arbetar och kommunicerar! För oss är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare som ger goda möjligheter till personlig utveckling

Läs mer

Diamantföretagen vad är nyckeln till deras framgång?

Diamantföretagen vad är nyckeln till deras framgång? Studien: Diamantföretagen vad är nyckeln till deras framgång? Hallvarsson & Halvarsson har inför utdelningen av Soliditet Diamond Awards 12 genomfört en studie av diamantföretagen, det vill säga de företag

Läs mer

processindustrin ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef.

processindustrin ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. processindustrin ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. innehåll Inledning...3 Sammanfattning...4 Branschen i korthet...5 Trender inom processindustrin...6

Läs mer

Affärsnytta med molnet

Affärsnytta med molnet Affärsnytta med molnet Grupp Affärsnytta Version 1.0 Författare Namn/Företag Mikael Carlsson / DevProfessionals - Ordförande för gruppen affärsnytta Hans Werner / Radar Group Predrag Mitrovic / MyNetHouse

Läs mer

Uppföljningsintervjuer Ledare i spännande bransch

Uppföljningsintervjuer Ledare i spännande bransch Uppföljningsintervjuer Ledare i spännande bransch Sensa rapport 2015:04 Ansvarig konsult: Christer Samuelsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. SAMMANFATTNING AV TIDIGARE INTERVJUER... 4 3. FEM

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer