obilitet & Klimat u utvecklingsområden för Schenker Sveriges rikesverksamhet Bo Hallams Marknadsdirektör Schenker Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "obilitet & Klimat u utvecklingsområden för Schenker Sveriges rikesverksamhet Bo Hallams Marknadsdirektör Schenker Sverige"

Transkript

1 obilitet & Klimat u utvecklingsområden för Schenker Sveriges rikesverksamhet Bo Hallams Marknadsdirektör Schenker Sverige 1

2 avajer och klänningar växer som bekant inte i tikerna, och bomullen växer inte i Borås e stora trenderna som skapat en onstant ökad efterfrågan på transporter Internationalisering / Globaliseringen Ökad levnadsstandard / köpkraft Urbanisering Industriell materialstyrning enligt Just in me-filosofin ransportindustrin förmår mycket lite att styra över efterfrågan av transporter. Men man an till stor del styra över att effektivisera respektive transportslag. en här presentationen handlar om hur Schenker Sverige vill effektivisera sina inrikes odstransporter 2

3 nehåll Kort om Schenker Sjupunktsprogrammet. Sparsam körning. Sänkta hastigheter. Nya fordon, bättre bränslen. Intermodalitet och Kombitrafik. Längre fordon för nattrafik. Ökad fyllnadsgrad / kortare körsträcka. Smartare Citylogistik Sammanfattning 3

4 000 anställda på platser i världen. msätter 13 miljarder Euro. Ingår i DB (Die Bahn) Nummer 1 inom europeiska landtransporter Nummer 2 inom globala flygtransporter Nummer 3 inom globala sjötransporter 4

5 henker - Sveriges största transportföretag uppbyggt på ett stem för kollektivtrafik för gods Fjärrtransporten långfärdsbussen eller tåget Terminalen byte till/från lokaltransporten Lokaltransporten Tidtabellstyrda linjer för på- och avstigning Schenker utför dagligen över transportuppdrag åt våra svenska kunder Samverkar med över 250 svenska åkerier 5

6 arsam körning Att använda växelspak och spedal på ett medvetet sätt En förare som genomgått utbildning i parsam körning sparar mellan 4 och 10 rocent under förutsättning att föraren får n kontinuerlig feedback om sin bränslerbrukning och någon form av uppmuntran. När alla Schenkers chaufförer har en färsk utbildning i sparsam körning kommer bränsleförbrukningen att minska med ca 5% Hälften av alla Schenkers chaufförer har enomgått en utbildning i sparsam körning. Åkerier måste ges (skaffa sig) bättre verktyg r uppföljning av bränsle-förbrukning per rdon och chaufför Fordonsutvecklingen kommer på sikt annolikt att förenkla ett sparsamt körsätt 6

7 nkta Hastigheter Tidsmässigt innebär en hastighetssänkning med 2 km/h innebära cirka 10 minuters längr körtid mellan Göteborg och Stockholm. Vid en årsförbrukning om 111 miljoner liter iesel innebär en besparing 1,665 miljoner ter diesel. Detta uppnår vi om samtliga rdon i Schenkers inrikestrafik sänker sin astighet med 2 kilometer per timme. Fordonsutvecklingen kommer på sikt annolikt att förenkla ett bättre astighetsanpassat körsätt änkt hastighet med 2 km/h innebär 1,5% inskad bränsleförbrukning 7

8 ya fordon & bättre bränslen å kort sikt (0-5 år) Motorer i Schenkers ordinarie inrikesflotta (3500 fordon) Fasa ut Euro 1 och 2 Använda bränslen med ökad inblandning av iobränslen å längre sikt (5-15 år) 100% 80% 60% 40% 20% Eu Eu Eu Eu Eu Hybridmotorer för stadsdistribution Ökad användning av biobränslen 0% år 2004 år 2005 år 2006 Ersättandet av gamla motorer bidrar på kort sikt med en bränslebesparing på upp till 10%. 8

9 termodalitet: Önskvärd utveckling av ombiterminaler i Sverige Kapacitet på järnvägsspåren och kombiterminalernas lokalisering, tillgänglighet, öppettider mm är central för möjligheterna att använda dem i över-natten-trafik för Schenkergods Schenkerterminal Kombiterminal saknas Kombiterm finns men inte tilltäcklig service Schenker är idag en av landets största användare av kombi inom Sverige. Runt 10% all Schenkers volymer (i tonkm) transporteras intermodalt Ökningen för Q1 i år mot samma period förra året har varit +18% volym En ökning med alla 12 kombiterminaler här skulle öka de volymer Schenker kör intermodalt med ytterligare 20-30%. Ovanstående utveckling skulle leda till en minska bränsleförbrukning för Schenker på 2-3 % 9

10 verlappande marknader väg / järnväg VICE tid, frekvens ibilitet) VÄGTRANSPORTER Man begår ett misstag om man hoppas att förändrade kostnadsfördelar mellan järnväg och väg flyttar stora volymer från väg till järnväg. Det är andra faktorer som är styrande. Intermodala väg/jvg JÄRNVÄGSTRANSPORTER Kostnad per tonkm (långa avstånd stora vikter) 10

11 änk om man fick köra långa 32 m ekipage på de törsta vägarna nattetid Umeå Sundsvall Gävle 25m~150 m3 32m~200 m3 L THN VST STO / FIN ORB SÖD LNK/NRK Om det var möjligt att trafikera ett begränsat vägnät kvälls-/nattetid med 32m ekipage skulle Schenker på dessa relationer potentiellt kunna reducera antalet fjärrfordon med 25% BG HLB BRS MMÖ / CPH VMO JKP Den totala bränsleförbrukningen i dessa flöden skulle reduceras med ca 15% Trafiksäkerheten skulle sannolikt öka då färre lastbilar skulle trafikera vägarna 11

12 agens citylogistik bidrar till trängsel och miljöproblem everanser till Cityadresser under dagtid i Halmstad al leveranser fällen) 15 % av fordonen står för 80 % av volymen! Mer än 5 1 till 5 1 eller färre Många fordon, få leveranser 12

13 tveckling av citylogistiken Optimera gods genom samordning i miljöeffektiva rutter Anpassa infrastrukturen i staden ytterligare till odskollektivtrafik Nattdistribution Använda en C/O adress Bygga och förvalta strategisk placerade terminaler utanför stadskärnor henker bedömer att det finns en potential t effektivisera landets citylogistik som otsvarar en sänkt bränsleförbrukning med 4 % EXEMPLET STOCKHOLMS STAD arbetsplatser sorterar under Stockholms stad. snitt fick de 3-4 leveranser dagligen. Det blir leveranser om dagen. Ett nytt upplägg med C/O adre Schenker kan minska leveranserna till 1-2 per vecka 13

14 ad kan stat, kommuner, landsting och myndigheter öra om man vill stödja denna utveckling? treda / Identifiera styrmedel som: Accelererar generationsväxlingen av lastbilar och en kad användning av biobränslen Gör det möjligt att köra längre ekipage på vissa vägar id vissa tider Stimulerar en ökad satsning på utbildning och ppföljning i sparsam körning Premierar Godskollektivtrafik och samordnad itylogistik (infrastruktur, avgiftssystem, tillstånd till attleveranser m,m) Stimulerar utbyggnad av kombiterminaler i hela verige Schenkers sjupunktsprogram 1. Sparsam körning 2. Sänkta hastigheter 3. Nya fordon, bättre bränslen 4. Intermodalitet 5. Längre fordon 6. Ökad fyllnadsgrad / kortare körsträcka 7. Smartare Citylogistik 14

15 KLIMAT & MOBILITET Schenker s mål är att till 2020 ha halverat utsläppen från fossila bränslen i relation till vårt transportarbete 15

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 magasinet LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 Många miljölöften spikade på mässan Sidan 11 Sidan 15-17 Sidan 20-21 Sidan 25-27 Premiär för första etanollastbilen

Läs mer

7. Trafik och kommunikationer. december 2004

7. Trafik och kommunikationer. december 2004 december 2004 7. Trafik och kommunikationer 1 Innehåll Vägar och motortrafi k...3 Trafi ksäkerhet och olyckor Parkeringar Planerade åtgärder Järnvägen...6 Hamn, sjötransport, fl ygplats, fl ygtransport...7

Läs mer

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2011

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2011 Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2011 Innehållsförteckning Sida GRI kapitel 3 VD har ordet 1 4 Erfarenheter från världens alla hörn 2 5 Sjupunktsprogrammet 6-9 Så här arbetar DB Schenker med

Läs mer

Fakta och myter om Peak Car

Fakta och myter om Peak Car Fakta och myter om Peak Car Text och produktion: Scantech Strategy Advisors 2014. Finns Peak Car? I samhällsdebatten förekommer ibland uttrycket Peak Car. Betydelsen av Peak Car varierar, men syftet är

Läs mer

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN satsningar på kollektivtrafiken ger klimatresultat Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 29 Vi strävar efter att persontransporter huvudsakligen ska ske med cykel, energisnål kollektivtrafik

Läs mer

logistik Och sedan då? Tema: Framtidens fordon och bränslen magasinet Vinjett grå Brist på politiska beslut bromsar utvecklingen

logistik Och sedan då? Tema: Framtidens fordon och bränslen magasinet Vinjett grå Brist på politiska beslut bromsar utvecklingen logistik NR 2 JUNI 2011 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Och sedan då? Tema: Framtidens fordon och bränslen Brist på politiska beslut bromsar utvecklingen Dyrt för

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem En sammanställning baserad på elva kvalitativa intervjuer

Näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem En sammanställning baserad på elva kvalitativa intervjuer Underlagsrapport Näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem En sammanställning baserad på elva kvalitativa intervjuer GCI Göteborg, maj 2007 Bakgrund Västra Götalandsregionen har fått ett utökat

Läs mer

Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet

Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Sedan Swedavia bildades 2010 har antalet passagerare ökat med 6,5 miljoner eller 21 procent. Tillväxten vid

Läs mer

KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT

KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT Växjö 2008-02-28 Klimatkommissionens slutrapport Klimatkommissionen startades under 2007 med syfte att peka på vad som behöver göras i Växjö för att de ambitiösa klimatmålen

Läs mer

Idébok för kommunalt transportarbete

Idébok för kommunalt transportarbete Version 1.0 Uthållig kommun Idébok för kommunalt transportarbete Förord Att ställa om transporterna till ett mer hållbart system är en av de större utmaningarna i en kommuns energi- och klimatarbete. Inom

Läs mer

Vårt hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete Vårt hållbarhetsarbete Hållbarhet är centralt för PostNords fortsatta utveckling Som ett av Nordens största företag spelar vi en viktig roll i regionens näringsliv och samhälle. Vi gör det möjligt för

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter - en del av verksamhetsutövarnas egenkontroll Har du koll på hur stor miljöpåverkan och hur stora kostnader din verksamhets transporter genererar? Enligt miljöbalken är verksamhetsutövare

Läs mer

FIFFI. Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter. Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI

FIFFI. Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter. Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI FIFFI Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning

Läs mer

HÅLLBAR MOBILITET 2030

HÅLLBAR MOBILITET 2030 HÅLLBAR MOBILITET 2030 En delrapport från projektet Transport 2030 Vårt transportsystem erbjuder effektiva transporter i världsklass vad avser säkerhet, kostnadseffektivitet, miljö och social påverkan.

Läs mer

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Energianvändning i transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Utgivare Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Text Maria Stenkvist, Energi- och Systemanalys,

Läs mer

magasinet Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress Sidan 14-19 Katastroflogistik på liv och död

magasinet Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress Sidan 14-19 Katastroflogistik på liv och död magasinet LOGISTIK Nummer 3 september 2008 Globala och lokala transport- och logistiklösningar På turné med Götheborg Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress

Läs mer

Säkra transporter av styckegods

Säkra transporter av styckegods DB SCHENKERsystem Säkra transporter av styckegods Globalt nätverk DB SCHENKERsystem i korta drag Smart, enkelt och effektivt Skräddarsydda lösningar Så kontaktar du Schenker Schenker AB stark aktör i ett

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LÖNSAM YRKESTRAFIK 2006 NOVEMBER * * * * * * * * * *

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LÖNSAM YRKESTRAFIK 2006 NOVEMBER * * * * * * * * * * HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LÖNSAM YRKESTRAFIK DIN GUIDE TILL LÖNSAM YRKESTRAFIK * 355 miljoner Så många ton gods transporterade svenska lastbilar år 2005. Av inrikes godstransporter

Läs mer

Förutsättningar för samordnad godstrafik inom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm

Förutsättningar för samordnad godstrafik inom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm TransOpt förstudie Förutsättningar för samordnad godstrafik inom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm Författare: Mona Pettersson, WSP Björn Eklund, Logica Jan Kristoffersson, Sust Utgiven i juni 2010 av

Läs mer

RAPPORT Citylogistik i Sveriges storstadsområden 2012-05-11. Analys & Strategi

RAPPORT Citylogistik i Sveriges storstadsområden 2012-05-11. Analys & Strategi RAPPORT Citylogistik i Sveriges storstadsområden 2012-05-11 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag

Läs mer

Fakta om åkerinäringen

Fakta om åkerinäringen Fakta om åkerinäringen Fakta om Åkerinäringen 2013 I den här broschyren presenterar vi statistik om åkerinäringen. Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation. Organisationen representerar

Läs mer

SMARTARE SÄTT ATT MÖTAS Så kan ny teknik ge effektivare möten, sänkta reskostnader och minskad miljöpåverkan

SMARTARE SÄTT ATT MÖTAS Så kan ny teknik ge effektivare möten, sänkta reskostnader och minskad miljöpåverkan SMARTARE SÄTT ATT MÖTAS Så kan ny teknik ge effektivare möten, sänkta reskostnader och minskad miljöpåverkan Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 7 BAKGRUND Att resa och att mötas är för de flesta människor

Läs mer

DEN GODA STADEN. Strategisk hantering av varudistribution i tätort. Litteraturstudie. PUBLIKATION 2009:xx

DEN GODA STADEN. Strategisk hantering av varudistribution i tätort. Litteraturstudie. PUBLIKATION 2009:xx Strategisk hantering av varudistribution i tätort Litteraturstudie DEN GODA STADEN PUBLIKATION 2009:xx Omslag: Titel: Publikation: 2009:68 Utgivningsdatum: 2009-05-20 Utgivare: Kontaktpersoner: Författare:

Läs mer

Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport. Ett FoI-program inom Closer vid Lindholmen Science Park

Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport. Ett FoI-program inom Closer vid Lindholmen Science Park Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport Ett FoI-program inom Closer vid Lindholmen Science Park Förord Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport är namnet på ett FoI-program inom

Läs mer

Rätt fordon som sköts på rätt sätt

Rätt fordon som sköts på rätt sätt Rätt fordon som sköts på rätt sätt Svenska kommuner hanterar många fordon. I detta avsnitt beskrivs hur kommuner kan få bättre kontroll på sina bilar. Grunden i god fordonsekonomi handlar om följande:

Läs mer

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2014

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2014 Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2014 ::Vinjett 2 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 GRI 1 Ytterligare en bit på väg Transportbranschen är fortsatt den näst största utsläpparen av växthusgaser globalt.

Läs mer

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2013

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2013 Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2013 Innehållsförteckning Sida GRI kapitel 3 VD har ordet 1 4 Hållbar utveckling i fokus för logistiklösningarna 2 5 Sjupunktsprogrammet 6 10 Så här arbetar DB

Läs mer