Gymnasiedagarna. Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA. 13 oktober 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gymnasiedagarna. Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA. 13 oktober 2009"

Transkript

1 Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA oktober 2009

2 Data för undersökningen samlades in genom intervjuer med ett urval av besökarna. Vid utgången tillfrågades 661 slumpvis utvalda besökare. Av dem var det 60 som inte ville svara, rapporten bygger sålunda på intervjuer med 601 besökare. Svarsfrekvensen var därmed 91%. De tillfrågade fördelade sig över mässdagarna Antal Procent Onsdag 5/ % Torsdag 6/ % Fredag 7/ % % Intervjuerna gjordes klockan Antal Procent % % % % % % % % % Vilken kategori tillhör besökarna? År % 79% Förälder 57 10% 12% Lärare 17 3% 4% Gymnasieelev åk 1 8 1% 2% Ind. programmet/iv 3 1% 0% Studie-, yrkesvägledare 2 0% 1% Skolledare 1 0% 1% Företagare 0 0% 0% Politiker 0 0% 0% Utbildningsansvarig 0 0% 0% Annan 10 2% 1% Annan innebär: Gymnasiet åk 2 6 Elevassistent 1 Familjemedlem 1 Ledsagare 1 Vän 1 Anledning till att besökarna inte ville svara Antal Procent Tidsbrist 30 5% Inte lust 25 4% Språksvårigheter 2 0% Utan angivet skäl 3 0% 60 9% Har besökarna besökt årets Gymnasiedagar tillsammans med förälder/vårdnadshavare/ barn? Ja % 46% Nej % 54% % 100% Könsfördelning bland besökarna Kvinna % 60% Man % 40% % 100% Hur många utställare besökte besökarna? Ingen 6 1% 1% % 24% % 35% % 25% Fler än % 15% % 100% Åldersfördelning bland besökarna år % 78% år 22 4% 4% år 5 1% 0% år 1 0% 2% år 17 3% 2% % 14% Hur många utställare pratade besökarna med? Ingen 22 4% 4% % 45% % 33% % 13% Fler än % 5% 2

3 Var det utställare som besökarna bestämt sig för att besöka? Ja % 22% Både och % 51% Nej % 27% % 100% Hur tyckte besökarna att de blev bemötta i montrarna? Mycket bra % 43% Bra % 51% Godkänt 52 9% 6% Mindre bra 3 1% 0% % 100% Medelpoäng: 4,3 (4,4) Har besökarna besökt Studie- och yrkesvägledningsmontern och fått hjälp där? Ja 69 11% 11% Nej % 89% % 100% Har besökarna besökt Gymnasieintagningen och fått hjälp där? Ja 35 6% 6% Nej % 94% Hur tycker besökarna att det fungerade? Mycket bra 10 29% 30% Bra 19 56% 64% Godkänt 4 12% 3% Mindre bra 1 3% 3% % 100% Medelpoäng: 4,1 (4,2) Hur blev besökarna bemötta i Gymnasieintagningen? Mycket bra 9 26% 29% Bra 25 71% 68% Godkänt 0 0% 3% Mindre bra 1 3% 0% % 100% Medelpoäng: 4,2 (4,3) Hur tycker besökarna att det fungerade? Mycket bra 20 29% 28% Bra 40 58% 47% Godkänt 7 10% 20% Mindre bra 2 3% 2% Dåligt 0 0% 3% % 100% Medelpoäng: 4,1 (4,0) Hur blev besökarna bemötta vid Studie- och yrkesvägledningsmontern? Mycket bra 28 41% 34% Bra 37 53% 61% Godkänt 4 6% 3% Mindre bra 0 0% 2% % 100% Medelpoäng: 4,3 (4,3) Har besökarna fått information om någon utbildning de inte kände till? Ja % 59% Nej % 41% % 100% Har besökarna fått information om någon skola de inte kände till? Ja % 78% Nej 82 14% 22% % 100% Har besökarna fått information om något yrke de inte kände till? Ja % 17% Nej % 83% % 100% 3

4 Har besöket på Gymnasiedagarna hjälpt eleverna i sitt val till gymnasieskola? Ja, stärkt mitt val % 20% Ja, fått fler alternativ % 57% Ja, hittat nytt alternativ 53 10% 11% Nej 73 14% 12% % 100% Vad är besökarnas helhetsomdöme om årets Gymnasiedagar? Mycket bra % 36% Bra % 58% Godkänt 42 7% 6% Mindre bra 5 1% 0% % 100% Medelpoäng: 4,3 (4,3) Saknar besökarna något på Gymnasiedagarna? Nej % 88% Utbildning 23 4% 5% Yrke 7 1% 1% Seminarium 0 0% 0% Annat 25 4% 7% n=593 De saknade UTBILDNING: Design 3 Estetinriktat 2 Idrott 2 Mimers gymnasium 2 Bandyinriktning 1 Basket 1 Dansgymnasier 1 Dataspelsutbildning 1 Fiske för särgymnasier 1 Fordon 1 Gravör 1 Information om Donnergymnasiet 1 Information om inriktningar 1 Journalistik 1 Mode 1 Musik 1 Natur 1 Samhällskunskap 1 Skolor från Uddevalla 1 Skolor utanför Göteborg 1 Textil 1 De saknade YRKE: Bygg 1 Diplomat 1 IT 1 Kiropraktor 1 Kopplingen mellan yrke och utbildning 1 Pilot 1 Snickare 1 Inslag av elevarbeten 1 Kreativitet i montrarna 1 Luft 1 Luftkonditionering 1 Längre öppettider 1 Mat 1 Riktat mot föräldrar 1 Skolor 1 Skyltar 1 Stolar 1 Tävlingar 1 Var har besökarna sett reklam eller fått information om årets Gymnasiedagar? Lärare % 67% Studie-, yrkesvägledare % 34% Familjemedlem/Förälder 38 6% 11% Vänner 22 4% 6% Annons i G-P 7 1% 5% Intranet 6 1% 2% GRUtbildnings webbsida 2 0% 1% Ljusskyltar 2 0% 1% Annons / artikel i SJU89 1 0% 2% Inbjudan från utställare 1 0% 1% Radioreklam 1 0% * Annons i Metro 0 0% 1% Annat 26 4% 5% n=601 * = uppgift saknas. Skolan 4 Rektorn 3 Internet 2 Jobbet 2 Skolors hemsidor 2 Annons i tidningen 1 Arbetsförmedlingen 1 Elever på skolan 1 Genom arbetet 1 Inbjudan från mässan 1 Visste sen tidigare 1 Hur länge stannade besökarna på mässan? 1 timma % 29% 2 timmar % 37% 3 timmar % 18% 4 timmar 58 10% 8% 5 timmar 17 3% 3% Längre än 5 timmar 22 4% 5% I genomsnitt stannade besökarna 2 timmar och 20 minuter på mässan (2008: 2 timmar och 20 minuter). De saknade ANNAT: Struktur 4 Billigare fika 2 Bättre luft 1 Föräldrainformation/utbildning 1 Godis 1 Hjälp med struktur uppdelat per utbildning 1 Information kring intagningspoäng 1 4

5 Såg besökarna något uppträdande på scenen? Ja % 22% Nej % 78% % 100% Har besökarna besökt årets Gymnasiedagar mer än en gång? Ja 83 14% 29% Nej % 71% % 100% Hur har besökarna förberett sitt besök på Gymnasiedagarna? Genomgång med studie-/ yrkesvägledare/lärare 51 9% 15% Gymnasiedagarnas webbsida 31 5% 7% Läst SJU % 4% Grupparbeten 9 2% 2% Annat sätt 79 13% 14% Inte alls % 65% n=592 Förberett frågor 10 Tänkt igenom 7 Läst Vad ska jag välja 5 Skolors hemsida 6 Pratat igenom besöket 4 Information från skolan 2 Kollat upp skolor 3 Läst broschyrer 4 Pratat med kompisar 2 Skrivit frågor 2 Broschyrer 1 Fick information på skolan 1 Förberedde frågor och utställare 1 Förälder 1 God frukost 1 GP 1 Har pratat med sonen 1 Information från lärare 1 Internet, egna frågor 1 Kompendium från mässan 1 Letat information på nätet 1 Läst igenom information 1 Praoplats 1 Pratat med föräldrar 1 Pratat om det i skolan 1 Svenska Mässans hemsida 1 Sökt information på Internet 1 Sökt information på skolan 1 Sökt information själv 1 Talat med klassen 1 Tömde väskan 1 Varit här förut 1 När bestämde besökarna sig för att besöka årets Gymnasiedagar? Idag 62 10% 8% 1-7 dagar före mässan % 40% 8-15 dagar före mässan % 19% Ännu tidigare % 33% % 100% 5 Har besökarna sett/läst tidningen SJU89? Bara sett 71 12% 15% Sett och läst % 30% Nej % 55% Var fick besökarna tidningen SJU89? Av lärare % 43% Låg på skolan 70 28% 36% Här på mässan 15 6% 12% Av utställare 0 0% 2% Annat 35 14% 9% n=246 Syo 18 Kompis 3 Son/dotter 3 Jobb 1 Känner utgivaren 1 Mamma 1 Politiskt jobb 1 Posten 1 Syster 1 Fick besökarna information i tidningen SJU89 som gjorde att de kom till Gymnasiedagarna? Ja 26 11% 10% Nej % 90% % 100% Ja, exempel: Information om skolorna 6 Artikel om skola 1 Berättade om skolor 1 Det lät intressant 1 Hjälp att hitta yrke 1 Hur man bättre hittar rätt utbildning 1 Informationen om mediaprogrammet 1 Karta över mässan 1 Lät intressant 1 Olika linjer 1 Olika utställare 1 Platser på skolor 1 Turism 1 Utställare 1 Vet inte 1

6 Saknar besökarna information i tidningen SJU89? Nej % 93% Ja 9 5% 7% % 100% De saknar: Mer information om yrken 2 Information om utlandsstudier 1 Intervjuer med elever 1 Mer detaljer om små skolor 1 Mer information om skolorna 1 Program 1 Tydligare intagningspoäng. 1 En artikel om en veckas studier på gymnasiet 1 Vilka yrken man läser till i de olika inriktningarna 1 Vad tyckte besökarna om tidningens utseende? Mycket bra 16 7% 9% Bra % 64% Godkänt 68 28% 23% Mindre bra 7 3% 3% Dåligt 3 1% 1% % 100% Medelpoäng: 3,7 (3,8) Kommentar: Känns inte gymnasieaktig 2 Tråkig 1 Hur går eleverna vidare med sitt val till gymnasieskola? Besöker skolornas Öppet Hus % 78% Pratar med föräldrar % 54% Pratar med studieoch yrkesvägledare % 43% Pratar med vänner 98 20% 34% Söker information på skolornas hemsidor 90 18% 28% Broschyren "Vad ska jag välja" 45 9% 19% Annat 29 6% 2% n=495 Vet ej 10 Har redan valt 4 Broschyrer från mässan 3 Broschyrer 2 Skolors broschyrer 2 Bror 1 Broschyrer från skolan 1 Läser på om skolor 1 Pratar med lärare 1 Reklam från skolor 1 Vad är besökarnas omdöme om bemötande: I entrén Mycket bra 80 15% 18% Bra % 61% Godkänt 84 16% 17% Mindre bra 10 2% 3% Dåligt 3 1% 1% % 100% Medelpoäng: 3,9 (3,9) Av mässpersonal Mycket bra 48 18% 23% Bra % 69% Godkänt 20 8% 8% Mindre bra 1 0% 0% Dåligt 1 0% 0% % 100% Medelpoäng: 4,1 (4,2) I Caféet Mycket bra 14 10% 11% Bra 94 66% 71% Godkänt 19 14% 13% Mindre bra 12 9% 3% Dåligt 1 1% 2% % 100% Medelpoäng: 3,7 (3,9) Känner besökarna till vad det Levande biblioteket på mässan är för något? Ja % 36% Nej % 64% Var har besökarna sett reklam eller fått information om Levande bibliotek? Lärare 42 26% 35% Studie-, yrkesvägledare 24 15% 22% Vänner 10 6% 2% Annons / artikel i SJU89 7 4% 4% Familjemedlem/Förälder 6 4% 5% G-P eller Metro 4 3% * GRUtbildnings webbsida 4 3% 3% Annat 75 47% 40% n=159 * = uppgift saknas På mässan 66 Jobbet 1 Mailutskick, arbete 1 Tidigare kännedom 1 Tidning 1 Tjej som var på mässan 1 Utskick från mässan 1 6

7 Vad tycker besökarna om idén om att Låna ett yrke? Mycket bra 55 35% 39% Bra 88 57% 54% Godkänt 11 7% 5% Mindre bra 1 1% 2% % 100% Medelpoäng: 4,3 (4,3) Vad tyckte besökarna om bokutbudet? Mycket bra 9 18% 19% Bra 33 64% 55% Godkänt 7 14% 19% Mindre bra 1 2% 5% Dåligt 1 2% 2% % 100% Medelpoäng: 3,9 (3,8) Kommentar: Inte vad jag ville ha 1 Har besökarna besökt Levande bibliotek montern? Ja 51 32% 35% Nej % 65% % 100% Nej, därför: Tidsbrist 51 Inte intresserad 8 Vet inte 5 Inga intressanta yrken 4 Orkade inte 3 Det var stängt 2 På väg 2 Ska besöka senare 2 Vill inte 2 Fullt 1 Har inte där att göra 1 Inte behov 1 Inte blivit av 1 Inte kommit så långt 1 Inte känt behov 1 Inte lockande 1 Inte tänkt på det 1 Intresserad av eget företag 1 Kändes inte aktuellt 1 Mitt yrke jag var intresserad av fanns inte 1 Montern var inte inbjudande 1 Snurrig 1 Söker inget yrke 1 Var på väg dit 1 Vet inte vilket yrke 1 Vet vad jag vill 1 Lånade besökarna något yrke? Ja 27 53% 15% Nej 24 47% 85% % 100% Nej, därför: Hittade inget yrke som passade 4 Fanns inget som passade 2 Inte tid 2 Tidsbrist 2 Vet inte 2 Blev inte så 1 Bygg, snickare 1 Det stängde 1 Fanns ingen ledig 1 Hann inte 1 Har redan ett 1 Inte hunnit 1 Jag arbetar som syo 1 Mitt kommande yrke fanns inte 1 Orkade inte 1 Tittade bara 1 Väntetid 1 Vad tyckte besökarna om att låna ett yrke? Mycket bra 15 55% 58% Bra 11 41% 36% Godkänt 0 0% 6% Mindre bra 0 0% 0% Dåligt 1 4% 0% % 100% Medelpoäng: 4,4 (4,5) Kommentar: Inte mitt intresse 1 7

8 Korstabeller Var har besökarna sett reklam eller fått information om årets Gymnasiedagar? Elever Föräldrar 2007 Studie-, yrkesvägledare 30% 35% Lärare 83% 49% Familjemedlem/Förälder 4% 28% Vänner 4% 2% GRUtbildnings webbsida 0% 2% Intranet 1% 5% Ljusskyltar 0% 0% Annons / artikel i SJU89 0% 2% Annons i G-P 1% 4% Annons i Metro 0% 0% Inbjudan från utställare 0% 0% Annat 1% 14% n=512 n=57 Vad är besökarnas omdöme om bemötande: (medelpoäng) Elever Föräldrar I entrén 4,0 n=450 3,8 n=50 I montrarna 4,3 n=511 4,6 n=55 Vägledartorget 4,3 n=59 4,7 n=7 Av mässpersonalen 4,1 n=238 4,0 n=17 I caféet 3,8 n=113 3,5 n=11 Hur många utställare talade eleverna med beroende på kön? Ingen 2% 3% % 47% % 30% % 15% Fler än 20 8% 5% 100% 100% n=324 n=183 Medel: 8,0 7,1 Hur tyckte eleverna att de blev bemötta i montrarna beroende på kön? Mycket bra 17% 12% Bra 67% 71% Godkänt 15% 14% Mindre bra 1% 1% Dåligt 0% 2% 100% 100% n=285 n=163 Medel: 4,0 3,9 Har besökarna besökt årets gymnasiedagar tillsammans med sina barn/föräldrar? Elev med förälder 23% n=508 Förälder med elev 95% n=56 Har eleverna besökt årets gymnasiedagar tillsammans med sina föräldrar beroende på kön? Ja 25% 21% n=323 n=185 Saknar besökarna något på Gymnasiedagarna? Elever Föräldrar Nej 92% 91% Utbildning 4% 4% Yrke 1% 2% Seminarium 0% 0% Annat 4% 7% n=512 n=57 Hur länge stannade eleverna på mässan beroende på kön? 2t 40m 2t 30m n=324 n=185 Har eleverna fått information om skola, utbildning eller yrke de inte kände till tidigare beroende på kön? Utbildning 63% 61% Skola 89% 82% Yrke 21% 26% n=322 n=183 Förberedde eleverna sitt mässbesök beroende på kön? Ja 29% 29% Nej 71% 71% 100% 100% n=321 n=184 Vad är elevernas helhetsomdöme beroende på kön? Mycket bra 37% 29% Bra 54% 65% Godkänt 8% 5% Mindre bra 1% 1% Dåligt 0% 0% 100% 100% n=323 n=184 Medel: 4,3 4,2 8

9 Felmarginalen Om man tagit stickprovet av besökare slumpmässigt kan det betraktas som en miniatyrkopia av hela mässpubliken. Det sägs då vara representativt. Det betyder att oavsett vilken fråga man väljer, så tenderar stickprovets svarsfördelning att likna hela mässpublikens. Man kan med andra ord generalisera ett resultat från stickprovet till gälla för hela populationen. Man kan även ange sannolikheten för att det sanna värdet för samtliga besökare skiljer sig sig eller så mycket från stickprovets värde. Denna osäkerhet kallas i dagligt tal för felmarginalen. Man kan alltså räkna ut felmarginalens storlek. Hur stor felmarginalen är beror på bland annat stickprovets storiek, det erhållna resultatet och vilken säkerhetsni- vå man vill ligga på. I marknadsundersökningar och andra sociologiska sammanhang är det vanligt att välja en säkerhetsnivå på 95%. Det innebär att man med 95%-ig säkerhet kan säga att det uppmätta resultatet ligger inom en viss felmarginal. En grundförutsättning för att felmarginalen eller konfidensintervallet, som det egentligen heter, skall gälla är att urvalet gjorts slumpmässigt. I denna publikundersökning har intervjupersonerna valts ut slumpmässigt. Det har gjorts genom att intervjuaren, direkt efter det att en intervju avslutats, valt den person som först passerat vändkorset på väg ut. Här följer nu repris på några viktiga tabeller med felmarginalen angiven. Vad är besökarnas helhetsomdöme om årets Gymnasiedagar? Procent ± F Mycket bra 35% ± 4% Bra 57% ± 4% Godkänt 7% ± 2% Mindre bra 1% ± 1% Dåligt 0% ± 100% n=596 Hur många utställare besökte besökarna? Procent ± F Ingen 1% ± 1% % ± 3,5% % ± 3,5% % ± 3,5% Fler än 20 21% ± 3,5% 100% n=601 Besökarnas helhetsomdöme om Gymnasiedagarna genom åren Undersökningen är gjord av Tel

INFÖR GYMNASIET. Vad händer med ens vänner? ad får man hjälp med? ad ska jag välja?

INFÖR GYMNASIET. Vad händer med ens vänner? ad får man hjälp med? ad ska jag välja? Nu & Framtiden INFÖR GYMNASIET Vad händer med ens vänner? ad får man hjälp med? ad ska jag välja? Hur ska jag kunna välja? Tarek Arnaout Vi har alla fått frågor som Vad vill du bli när du blir stor?, Vad

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

TE-idning. UF Ditt egna företag. Treornas studieresa till Köpenhamn. Innehåll. Tre Inriktningar Tre Intervjuer. Lars-Åkes Kluringar

TE-idning. UF Ditt egna företag. Treornas studieresa till Köpenhamn. Innehåll. Tre Inriktningar Tre Intervjuer. Lars-Åkes Kluringar 20 November 2012 Erik Dahlbergsgymnasiet UF Ditt egna företag Läs om kursen Ung Företagsamhet som Teknikeleverna har möjlighet att läsa. Sida 7 Innehåll Vårt projektarbete s. 2 Treornas studieresa till

Läs mer

En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS.

En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS. En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS. Växjö 2012-08-15 15 HP Examensarbete/2UV06L Handledare: Lars Mouwitz 1 Författare: Rolf Oddmo Författare Linnéuniversitetet

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 Landskrona stad i samarbete med studerande på Masters nivå vid Lunds universitet. Maj 2010 1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 2. BAKGRUND... 4 2.1 Nationell ungdomspolitik... 4 2.2

Läs mer

Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet. Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm

Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet. Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn om marknadsföring till barn på Internet Sammanfattning Vi har ställt totalt 18 frågor till

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Bloggen den nya reklamkanalen för företagen? Terese Nilsson KY-akademien Reklam och Marknadsföring Göteborg VT-2010. elev [Företagets namn]

Bloggen den nya reklamkanalen för företagen? Terese Nilsson KY-akademien Reklam och Marknadsföring Göteborg VT-2010. elev [Företagets namn] Bloggen den nya reklamkanalen för företagen? Terese Nilsson KY-akademien Reklam och Marknadsföring Göteborg VT-2010 elev [Företagets namn] Innehåll 1. Inledning... 1.1 Mål... 1.2 Syfte... 1.3 Bloggens

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Upplevelsebaserat Lärande Shopping. Tid. 45-60 minuter. Antal deltagare. 10-30 deltagare. Copyright

Upplevelsebaserat Lärande Shopping. Tid. 45-60 minuter. Antal deltagare. 10-30 deltagare. Copyright 1/33 Göteborgsregionen och GR Utbildning GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har medlemskommunerna 900 000 invånare. Förbundets uppgift är att verka för samarbete

Läs mer

Barn och unga berättar om stress

Barn och unga berättar om stress Barnombudsmannen rapporterar br2004:03 Barn och unga berättar om stress Resultat från Barnombudsmannens undersökning bland kontaktklasserna, våren 2003 ISSN 1652-0157 Barnombudsmannen Postadress: Box 22106,

Läs mer

Få kvinnor inom bilportens litteratur

Få kvinnor inom bilportens litteratur Få kvinnor inom bilportens litteratur Ämne: Sv/so Namn: Tove Andersson Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning FÅ KVINNO INOM BILSPORTENS LITTERATUR... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Medlemsundersökning SGA

Medlemsundersökning SGA Medlemsundersökning SGA Jan-Feb 2008 INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 DATABEARBETNING OCH ANALYS... 3 BORTFALLREDOVISNING... 4 Bortfall...

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

Ge ditt liv en nystart - Av Annelie Hedlund (ur Readers Digest nr 15 2010)

Ge ditt liv en nystart - Av Annelie Hedlund (ur Readers Digest nr 15 2010) Ge ditt liv en nystart - Av Annelie Hedlund (ur Readers Digest nr 15 2010) Att börja plugga som vuxen kan verka både främmande och svårt. Men det kan bli din bästa investering någonsin. När Birgitta Lindström

Läs mer