Gymnasiedagarna. Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA. 13 oktober 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gymnasiedagarna. Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA. 13 oktober 2009"

Transkript

1 Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA oktober 2009

2 Data för undersökningen samlades in genom intervjuer med ett urval av besökarna. Vid utgången tillfrågades 661 slumpvis utvalda besökare. Av dem var det 60 som inte ville svara, rapporten bygger sålunda på intervjuer med 601 besökare. Svarsfrekvensen var därmed 91%. De tillfrågade fördelade sig över mässdagarna Antal Procent Onsdag 5/ % Torsdag 6/ % Fredag 7/ % % Intervjuerna gjordes klockan Antal Procent % % % % % % % % % Vilken kategori tillhör besökarna? År % 79% Förälder 57 10% 12% Lärare 17 3% 4% Gymnasieelev åk 1 8 1% 2% Ind. programmet/iv 3 1% 0% Studie-, yrkesvägledare 2 0% 1% Skolledare 1 0% 1% Företagare 0 0% 0% Politiker 0 0% 0% Utbildningsansvarig 0 0% 0% Annan 10 2% 1% Annan innebär: Gymnasiet åk 2 6 Elevassistent 1 Familjemedlem 1 Ledsagare 1 Vän 1 Anledning till att besökarna inte ville svara Antal Procent Tidsbrist 30 5% Inte lust 25 4% Språksvårigheter 2 0% Utan angivet skäl 3 0% 60 9% Har besökarna besökt årets Gymnasiedagar tillsammans med förälder/vårdnadshavare/ barn? Ja % 46% Nej % 54% % 100% Könsfördelning bland besökarna Kvinna % 60% Man % 40% % 100% Hur många utställare besökte besökarna? Ingen 6 1% 1% % 24% % 35% % 25% Fler än % 15% % 100% Åldersfördelning bland besökarna år % 78% år 22 4% 4% år 5 1% 0% år 1 0% 2% år 17 3% 2% % 14% Hur många utställare pratade besökarna med? Ingen 22 4% 4% % 45% % 33% % 13% Fler än % 5% 2

3 Var det utställare som besökarna bestämt sig för att besöka? Ja % 22% Både och % 51% Nej % 27% % 100% Hur tyckte besökarna att de blev bemötta i montrarna? Mycket bra % 43% Bra % 51% Godkänt 52 9% 6% Mindre bra 3 1% 0% % 100% Medelpoäng: 4,3 (4,4) Har besökarna besökt Studie- och yrkesvägledningsmontern och fått hjälp där? Ja 69 11% 11% Nej % 89% % 100% Har besökarna besökt Gymnasieintagningen och fått hjälp där? Ja 35 6% 6% Nej % 94% Hur tycker besökarna att det fungerade? Mycket bra 10 29% 30% Bra 19 56% 64% Godkänt 4 12% 3% Mindre bra 1 3% 3% % 100% Medelpoäng: 4,1 (4,2) Hur blev besökarna bemötta i Gymnasieintagningen? Mycket bra 9 26% 29% Bra 25 71% 68% Godkänt 0 0% 3% Mindre bra 1 3% 0% % 100% Medelpoäng: 4,2 (4,3) Hur tycker besökarna att det fungerade? Mycket bra 20 29% 28% Bra 40 58% 47% Godkänt 7 10% 20% Mindre bra 2 3% 2% Dåligt 0 0% 3% % 100% Medelpoäng: 4,1 (4,0) Hur blev besökarna bemötta vid Studie- och yrkesvägledningsmontern? Mycket bra 28 41% 34% Bra 37 53% 61% Godkänt 4 6% 3% Mindre bra 0 0% 2% % 100% Medelpoäng: 4,3 (4,3) Har besökarna fått information om någon utbildning de inte kände till? Ja % 59% Nej % 41% % 100% Har besökarna fått information om någon skola de inte kände till? Ja % 78% Nej 82 14% 22% % 100% Har besökarna fått information om något yrke de inte kände till? Ja % 17% Nej % 83% % 100% 3

4 Har besöket på Gymnasiedagarna hjälpt eleverna i sitt val till gymnasieskola? Ja, stärkt mitt val % 20% Ja, fått fler alternativ % 57% Ja, hittat nytt alternativ 53 10% 11% Nej 73 14% 12% % 100% Vad är besökarnas helhetsomdöme om årets Gymnasiedagar? Mycket bra % 36% Bra % 58% Godkänt 42 7% 6% Mindre bra 5 1% 0% % 100% Medelpoäng: 4,3 (4,3) Saknar besökarna något på Gymnasiedagarna? Nej % 88% Utbildning 23 4% 5% Yrke 7 1% 1% Seminarium 0 0% 0% Annat 25 4% 7% n=593 De saknade UTBILDNING: Design 3 Estetinriktat 2 Idrott 2 Mimers gymnasium 2 Bandyinriktning 1 Basket 1 Dansgymnasier 1 Dataspelsutbildning 1 Fiske för särgymnasier 1 Fordon 1 Gravör 1 Information om Donnergymnasiet 1 Information om inriktningar 1 Journalistik 1 Mode 1 Musik 1 Natur 1 Samhällskunskap 1 Skolor från Uddevalla 1 Skolor utanför Göteborg 1 Textil 1 De saknade YRKE: Bygg 1 Diplomat 1 IT 1 Kiropraktor 1 Kopplingen mellan yrke och utbildning 1 Pilot 1 Snickare 1 Inslag av elevarbeten 1 Kreativitet i montrarna 1 Luft 1 Luftkonditionering 1 Längre öppettider 1 Mat 1 Riktat mot föräldrar 1 Skolor 1 Skyltar 1 Stolar 1 Tävlingar 1 Var har besökarna sett reklam eller fått information om årets Gymnasiedagar? Lärare % 67% Studie-, yrkesvägledare % 34% Familjemedlem/Förälder 38 6% 11% Vänner 22 4% 6% Annons i G-P 7 1% 5% Intranet 6 1% 2% GRUtbildnings webbsida 2 0% 1% Ljusskyltar 2 0% 1% Annons / artikel i SJU89 1 0% 2% Inbjudan från utställare 1 0% 1% Radioreklam 1 0% * Annons i Metro 0 0% 1% Annat 26 4% 5% n=601 * = uppgift saknas. Skolan 4 Rektorn 3 Internet 2 Jobbet 2 Skolors hemsidor 2 Annons i tidningen 1 Arbetsförmedlingen 1 Elever på skolan 1 Genom arbetet 1 Inbjudan från mässan 1 Visste sen tidigare 1 Hur länge stannade besökarna på mässan? 1 timma % 29% 2 timmar % 37% 3 timmar % 18% 4 timmar 58 10% 8% 5 timmar 17 3% 3% Längre än 5 timmar 22 4% 5% I genomsnitt stannade besökarna 2 timmar och 20 minuter på mässan (2008: 2 timmar och 20 minuter). De saknade ANNAT: Struktur 4 Billigare fika 2 Bättre luft 1 Föräldrainformation/utbildning 1 Godis 1 Hjälp med struktur uppdelat per utbildning 1 Information kring intagningspoäng 1 4

5 Såg besökarna något uppträdande på scenen? Ja % 22% Nej % 78% % 100% Har besökarna besökt årets Gymnasiedagar mer än en gång? Ja 83 14% 29% Nej % 71% % 100% Hur har besökarna förberett sitt besök på Gymnasiedagarna? Genomgång med studie-/ yrkesvägledare/lärare 51 9% 15% Gymnasiedagarnas webbsida 31 5% 7% Läst SJU % 4% Grupparbeten 9 2% 2% Annat sätt 79 13% 14% Inte alls % 65% n=592 Förberett frågor 10 Tänkt igenom 7 Läst Vad ska jag välja 5 Skolors hemsida 6 Pratat igenom besöket 4 Information från skolan 2 Kollat upp skolor 3 Läst broschyrer 4 Pratat med kompisar 2 Skrivit frågor 2 Broschyrer 1 Fick information på skolan 1 Förberedde frågor och utställare 1 Förälder 1 God frukost 1 GP 1 Har pratat med sonen 1 Information från lärare 1 Internet, egna frågor 1 Kompendium från mässan 1 Letat information på nätet 1 Läst igenom information 1 Praoplats 1 Pratat med föräldrar 1 Pratat om det i skolan 1 Svenska Mässans hemsida 1 Sökt information på Internet 1 Sökt information på skolan 1 Sökt information själv 1 Talat med klassen 1 Tömde väskan 1 Varit här förut 1 När bestämde besökarna sig för att besöka årets Gymnasiedagar? Idag 62 10% 8% 1-7 dagar före mässan % 40% 8-15 dagar före mässan % 19% Ännu tidigare % 33% % 100% 5 Har besökarna sett/läst tidningen SJU89? Bara sett 71 12% 15% Sett och läst % 30% Nej % 55% Var fick besökarna tidningen SJU89? Av lärare % 43% Låg på skolan 70 28% 36% Här på mässan 15 6% 12% Av utställare 0 0% 2% Annat 35 14% 9% n=246 Syo 18 Kompis 3 Son/dotter 3 Jobb 1 Känner utgivaren 1 Mamma 1 Politiskt jobb 1 Posten 1 Syster 1 Fick besökarna information i tidningen SJU89 som gjorde att de kom till Gymnasiedagarna? Ja 26 11% 10% Nej % 90% % 100% Ja, exempel: Information om skolorna 6 Artikel om skola 1 Berättade om skolor 1 Det lät intressant 1 Hjälp att hitta yrke 1 Hur man bättre hittar rätt utbildning 1 Informationen om mediaprogrammet 1 Karta över mässan 1 Lät intressant 1 Olika linjer 1 Olika utställare 1 Platser på skolor 1 Turism 1 Utställare 1 Vet inte 1

6 Saknar besökarna information i tidningen SJU89? Nej % 93% Ja 9 5% 7% % 100% De saknar: Mer information om yrken 2 Information om utlandsstudier 1 Intervjuer med elever 1 Mer detaljer om små skolor 1 Mer information om skolorna 1 Program 1 Tydligare intagningspoäng. 1 En artikel om en veckas studier på gymnasiet 1 Vilka yrken man läser till i de olika inriktningarna 1 Vad tyckte besökarna om tidningens utseende? Mycket bra 16 7% 9% Bra % 64% Godkänt 68 28% 23% Mindre bra 7 3% 3% Dåligt 3 1% 1% % 100% Medelpoäng: 3,7 (3,8) Kommentar: Känns inte gymnasieaktig 2 Tråkig 1 Hur går eleverna vidare med sitt val till gymnasieskola? Besöker skolornas Öppet Hus % 78% Pratar med föräldrar % 54% Pratar med studieoch yrkesvägledare % 43% Pratar med vänner 98 20% 34% Söker information på skolornas hemsidor 90 18% 28% Broschyren "Vad ska jag välja" 45 9% 19% Annat 29 6% 2% n=495 Vet ej 10 Har redan valt 4 Broschyrer från mässan 3 Broschyrer 2 Skolors broschyrer 2 Bror 1 Broschyrer från skolan 1 Läser på om skolor 1 Pratar med lärare 1 Reklam från skolor 1 Vad är besökarnas omdöme om bemötande: I entrén Mycket bra 80 15% 18% Bra % 61% Godkänt 84 16% 17% Mindre bra 10 2% 3% Dåligt 3 1% 1% % 100% Medelpoäng: 3,9 (3,9) Av mässpersonal Mycket bra 48 18% 23% Bra % 69% Godkänt 20 8% 8% Mindre bra 1 0% 0% Dåligt 1 0% 0% % 100% Medelpoäng: 4,1 (4,2) I Caféet Mycket bra 14 10% 11% Bra 94 66% 71% Godkänt 19 14% 13% Mindre bra 12 9% 3% Dåligt 1 1% 2% % 100% Medelpoäng: 3,7 (3,9) Känner besökarna till vad det Levande biblioteket på mässan är för något? Ja % 36% Nej % 64% Var har besökarna sett reklam eller fått information om Levande bibliotek? Lärare 42 26% 35% Studie-, yrkesvägledare 24 15% 22% Vänner 10 6% 2% Annons / artikel i SJU89 7 4% 4% Familjemedlem/Förälder 6 4% 5% G-P eller Metro 4 3% * GRUtbildnings webbsida 4 3% 3% Annat 75 47% 40% n=159 * = uppgift saknas På mässan 66 Jobbet 1 Mailutskick, arbete 1 Tidigare kännedom 1 Tidning 1 Tjej som var på mässan 1 Utskick från mässan 1 6

7 Vad tycker besökarna om idén om att Låna ett yrke? Mycket bra 55 35% 39% Bra 88 57% 54% Godkänt 11 7% 5% Mindre bra 1 1% 2% % 100% Medelpoäng: 4,3 (4,3) Vad tyckte besökarna om bokutbudet? Mycket bra 9 18% 19% Bra 33 64% 55% Godkänt 7 14% 19% Mindre bra 1 2% 5% Dåligt 1 2% 2% % 100% Medelpoäng: 3,9 (3,8) Kommentar: Inte vad jag ville ha 1 Har besökarna besökt Levande bibliotek montern? Ja 51 32% 35% Nej % 65% % 100% Nej, därför: Tidsbrist 51 Inte intresserad 8 Vet inte 5 Inga intressanta yrken 4 Orkade inte 3 Det var stängt 2 På väg 2 Ska besöka senare 2 Vill inte 2 Fullt 1 Har inte där att göra 1 Inte behov 1 Inte blivit av 1 Inte kommit så långt 1 Inte känt behov 1 Inte lockande 1 Inte tänkt på det 1 Intresserad av eget företag 1 Kändes inte aktuellt 1 Mitt yrke jag var intresserad av fanns inte 1 Montern var inte inbjudande 1 Snurrig 1 Söker inget yrke 1 Var på väg dit 1 Vet inte vilket yrke 1 Vet vad jag vill 1 Lånade besökarna något yrke? Ja 27 53% 15% Nej 24 47% 85% % 100% Nej, därför: Hittade inget yrke som passade 4 Fanns inget som passade 2 Inte tid 2 Tidsbrist 2 Vet inte 2 Blev inte så 1 Bygg, snickare 1 Det stängde 1 Fanns ingen ledig 1 Hann inte 1 Har redan ett 1 Inte hunnit 1 Jag arbetar som syo 1 Mitt kommande yrke fanns inte 1 Orkade inte 1 Tittade bara 1 Väntetid 1 Vad tyckte besökarna om att låna ett yrke? Mycket bra 15 55% 58% Bra 11 41% 36% Godkänt 0 0% 6% Mindre bra 0 0% 0% Dåligt 1 4% 0% % 100% Medelpoäng: 4,4 (4,5) Kommentar: Inte mitt intresse 1 7

8 Korstabeller Var har besökarna sett reklam eller fått information om årets Gymnasiedagar? Elever Föräldrar 2007 Studie-, yrkesvägledare 30% 35% Lärare 83% 49% Familjemedlem/Förälder 4% 28% Vänner 4% 2% GRUtbildnings webbsida 0% 2% Intranet 1% 5% Ljusskyltar 0% 0% Annons / artikel i SJU89 0% 2% Annons i G-P 1% 4% Annons i Metro 0% 0% Inbjudan från utställare 0% 0% Annat 1% 14% n=512 n=57 Vad är besökarnas omdöme om bemötande: (medelpoäng) Elever Föräldrar I entrén 4,0 n=450 3,8 n=50 I montrarna 4,3 n=511 4,6 n=55 Vägledartorget 4,3 n=59 4,7 n=7 Av mässpersonalen 4,1 n=238 4,0 n=17 I caféet 3,8 n=113 3,5 n=11 Hur många utställare talade eleverna med beroende på kön? Ingen 2% 3% % 47% % 30% % 15% Fler än 20 8% 5% 100% 100% n=324 n=183 Medel: 8,0 7,1 Hur tyckte eleverna att de blev bemötta i montrarna beroende på kön? Mycket bra 17% 12% Bra 67% 71% Godkänt 15% 14% Mindre bra 1% 1% Dåligt 0% 2% 100% 100% n=285 n=163 Medel: 4,0 3,9 Har besökarna besökt årets gymnasiedagar tillsammans med sina barn/föräldrar? Elev med förälder 23% n=508 Förälder med elev 95% n=56 Har eleverna besökt årets gymnasiedagar tillsammans med sina föräldrar beroende på kön? Ja 25% 21% n=323 n=185 Saknar besökarna något på Gymnasiedagarna? Elever Föräldrar Nej 92% 91% Utbildning 4% 4% Yrke 1% 2% Seminarium 0% 0% Annat 4% 7% n=512 n=57 Hur länge stannade eleverna på mässan beroende på kön? 2t 40m 2t 30m n=324 n=185 Har eleverna fått information om skola, utbildning eller yrke de inte kände till tidigare beroende på kön? Utbildning 63% 61% Skola 89% 82% Yrke 21% 26% n=322 n=183 Förberedde eleverna sitt mässbesök beroende på kön? Ja 29% 29% Nej 71% 71% 100% 100% n=321 n=184 Vad är elevernas helhetsomdöme beroende på kön? Mycket bra 37% 29% Bra 54% 65% Godkänt 8% 5% Mindre bra 1% 1% Dåligt 0% 0% 100% 100% n=323 n=184 Medel: 4,3 4,2 8

9 Felmarginalen Om man tagit stickprovet av besökare slumpmässigt kan det betraktas som en miniatyrkopia av hela mässpubliken. Det sägs då vara representativt. Det betyder att oavsett vilken fråga man väljer, så tenderar stickprovets svarsfördelning att likna hela mässpublikens. Man kan med andra ord generalisera ett resultat från stickprovet till gälla för hela populationen. Man kan även ange sannolikheten för att det sanna värdet för samtliga besökare skiljer sig sig eller så mycket från stickprovets värde. Denna osäkerhet kallas i dagligt tal för felmarginalen. Man kan alltså räkna ut felmarginalens storlek. Hur stor felmarginalen är beror på bland annat stickprovets storiek, det erhållna resultatet och vilken säkerhetsni- vå man vill ligga på. I marknadsundersökningar och andra sociologiska sammanhang är det vanligt att välja en säkerhetsnivå på 95%. Det innebär att man med 95%-ig säkerhet kan säga att det uppmätta resultatet ligger inom en viss felmarginal. En grundförutsättning för att felmarginalen eller konfidensintervallet, som det egentligen heter, skall gälla är att urvalet gjorts slumpmässigt. I denna publikundersökning har intervjupersonerna valts ut slumpmässigt. Det har gjorts genom att intervjuaren, direkt efter det att en intervju avslutats, valt den person som först passerat vändkorset på väg ut. Här följer nu repris på några viktiga tabeller med felmarginalen angiven. Vad är besökarnas helhetsomdöme om årets Gymnasiedagar? Procent ± F Mycket bra 35% ± 4% Bra 57% ± 4% Godkänt 7% ± 2% Mindre bra 1% ± 1% Dåligt 0% ± 100% n=596 Hur många utställare besökte besökarna? Procent ± F Ingen 1% ± 1% % ± 3,5% % ± 3,5% % ± 3,5% Fler än 20 21% ± 3,5% 100% n=601 Besökarnas helhetsomdöme om Gymnasiedagarna genom åren Undersökningen är gjord av Tel

Gymnasiedagarna. Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA

Gymnasiedagarna. Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA 2012 U ndersökningen bygger på svar från 604 slumpvis utvalda besökare under Gymnasiedagarna 2012 i Göteborg. 1 23 oktober 2012 De tillfrågade fördelade sig över mässdagarna

Läs mer

Ny mötesorganisation. Grundskola(Bo N) Förskola(Gunilla W) UBF(Malin H) Ulrika Merkel C. Kvalitet (Susanna H) Ledarskap (Anders A)

Ny mötesorganisation. Grundskola(Bo N) Förskola(Gunilla W) UBF(Malin H) Ulrika Merkel C. Kvalitet (Susanna H) Ledarskap (Anders A) Ny mötesorganisation Kvalitet (Susanna H) Ledarskap (Anders A) Kompensatorisk (Svante T) Grundskola(Bo N) Förskola(Gunilla W) UBF(Malin H) Ulrika Merkel C Mikael O Karlsson Lena Lundqvist Unger L Annika

Läs mer

Undersökningen bygger på. Bokmässan 2015 - Allmänhet. Besökarintervjuer. Allmänhet

Undersökningen bygger på. Bokmässan 2015 - Allmänhet. Besökarintervjuer. Allmänhet Besökarintervjuer Allmänhet 2015 Undersökningen bygger på svar från 298 slumpvis utvalda besökare under Bokmässan 2015 i Göteborg. 1 6 oktober 2015 De tillfrågade fördelade sig över mässdagarna Antal Procent

Läs mer

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET...

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 3 2. SKUGGNINGSUNDERSÖKNINGEN... 5 2.1 REDOVISNING

Läs mer

Inbjudan till utställare

Inbjudan till utställare Inbjudan till utställare 1-3 november Cupolen i Birsta, Sundsvall Mässan arrangeras i ett av Sveriges hetaste handelsområden! Arrangör: Vi ses på Hälsa & Skönhetsmässan Hälsa och Skönhetsmässan kommer

Läs mer

Tjänsteskrivelse Enkätundersökning till elever i gymnasiet åk 1

Tjänsteskrivelse Enkätundersökning till elever i gymnasiet åk 1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-04-11 DNR UN 2013.093 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Seniorernas veckobrev V.11

Seniorernas veckobrev V.11 Hej alla föräldrar och elever i seniorlaget! Under veckan har eleverna arbetat flitigt med att slutföra sina inlämningsuppgifter i NO/teknik som skulle vara inlämnade idag, fredagen den 18 mars. I och

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Barnmässan. 25-27 oktober 2013. Missa inte årets barn & ungdomsmässa Kom och delta på Barnmässan 2013. Inbjudan till utställare

Barnmässan. 25-27 oktober 2013. Missa inte årets barn & ungdomsmässa Kom och delta på Barnmässan 2013. Inbjudan till utställare Barnmässan 25-27 oktober 2013 Missa inte årets barn & ungdomsmässa Kom och delta på Barnmässan 2013 Inbjudan till utställare Mässan arrangeras i ett av Sveriges hetaste handelsområden, Begränsat antal

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, Kungstensgymnasiet Rapporten innehåller resultaten för enskild skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet och trivsel,

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys

Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys Bilaga 4 till rapport Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar (2015:13) Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys Enkätundersökningar utformning och bortfall Statskontoret har

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

Infobladet utkommer varje studievecka - läs det

Infobladet utkommer varje studievecka - läs det Infobladet utkommer varje studievecka - läs det 1 Ebersteinska gymnasiet Nr 6 On 26/9 Lå 12/13 Köer i matsalen För alla elevers trevnad: respektera era lunchtider så blir köerna i matsalen mindre. UTSKRIFT

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

Välkommen till Motala Expo 2015 vårens stora mötesplats för det lokala näringslivet

Välkommen till Motala Expo 2015 vårens stora mötesplats för det lokala näringslivet DATUM: 2015.02.18 Välkommen till Motala Expo 2015 vårens stora mötesplats för det lokala näringslivet Motala Expo är fulltecknat med över 120 företag och ni tillhör de anmälda som fått plats. Detta utskick

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Praktisk Information. 27-29 september 2013

Praktisk Information. 27-29 september 2013 3 mässor under 1 tak 2013 Praktisk Information 27-29 september 2013 16 augusti Monternummer mailas till monteransvarig Gå in på www.sydevent.se/monter och anmäl dina uppgifter. Det är de uppgifter som

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

Kvalitetsundersökning på huvudbiblioteket i Falkenberg

Kvalitetsundersökning på huvudbiblioteket i Falkenberg 1 FALKENBERGS KOMMUN Kvalitetsundersökning på huvudbiblioteket i Falkenberg Enkätundersökning hösten 24 Kommunledningskontoret/Kultur- och fritidsförvaltningen 2 FALKENBERGS KOMMUN Kommunledningskontoret

Läs mer

Tjänstedokument Gymnasium.se

Tjänstedokument Gymnasium.se Tjänstedokument Gymnasium.se 1 Inledande ord OM GYMNASIUM.SE Gymnasium.se hjälper gymnasieskolor att rekrytera elever till sina utbildningsplatser. Detta görs genom vårt nätverk av ledande webbsidor, våra

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Kundundersökning 2011 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2009-2011 Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Förord Under våren 2013 hade Vansbro Kommun besök av Skolinspektionen som påvisade en brist av studie- och yrkesorienteringen, främst i de lägre åldrarna.

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Samtliga skolor Kommunala Sthlms Hotell- och Restaurangskola Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter

Läs mer

Varumärkesfrämjande. möjligheter

Varumärkesfrämjande. möjligheter Varumärkesfrämjande möjligheter 2015 Tack vare hundratals utställare och en mässa som växer varje år, har extraexponering blivit ett utmärkt sätt att skilja sig från de andra och befästa sin ställning

Läs mer

Kommunbladet sommaren 2014

Kommunbladet sommaren 2014 Kommunbladet sommaren 2014 Ett urval av information från Norsjö kommun på lättläst svenska. National-dagen i Norsjö Den 6 juni är det Sveriges national-dag och det firar vi med olika aktiviteter i Norsjö.

Läs mer

Är icke-sannolikhetsurval aldrig representativa?

Är icke-sannolikhetsurval aldrig representativa? Surveyföreningens webbpanelseminarium 2011-02-03 Är icke-sannolikhetsurval aldrig representativa? Jan Wretman Webbpanelkommittén 1 Det kommer att handla om: Begreppet representativitet. Bedömning av skattningars

Läs mer

Praktisk Information

Praktisk Information Praktisk Information 3-5 oktober 2014 1 september Praktisk information mailas till monteransvarig Gå in på www.harmoniochenergi.se under utställare och anmäl dina uppgifter. Det är de uppgifter som du

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

MARIA NYTT. 1 5 September

MARIA NYTT. 1 5 September MARIA NYTT 1 5 September Vi vann en MMK tröja på frågesporten! Fredrik 3a Amanda 3a Jet 3b Viola 3b Ella 3c Gry 3c Jättebra kämpat allihop! Tröjorna finns att köpa för 50kr i olika färger. aktiviteter

Läs mer

Ungefär hur många gånger har du haft någon form av kontakt med UM under de senaste 12 månaderna? Räkna även med telefonkontakt, brev, mail?

Ungefär hur många gånger har du haft någon form av kontakt med UM under de senaste 12 månaderna? Räkna även med telefonkontakt, brev, mail? FSUM Sammanställning av enkät för Västernorrland 2011-10-25 Jag är kön Antal Procent Tjej 172 91.5 Kille 16 8.5 Annat 0 0.0 Vet ej 0 0.0 Summa 188 100% 6 observationer saknar värde i variabel kön Hur fick

Läs mer

Enkätundersökning i samarbete med MSN

Enkätundersökning i samarbete med MSN Riksförbundet BRIS Enkätundersökning i samarbete med MSN I samarbete med MSN genomförde BRIS under våren 2007 en webbaserad enkät bland 14-17- åringar. Syftet var att skaffa ett bredare underlag än det

Läs mer

Från A till Ö 2014. En person från ert företag ska vara kontaktperson och ansvarig på plats under trädgårdsmässan. Ansvarig person

Från A till Ö 2014. En person från ert företag ska vara kontaktperson och ansvarig på plats under trädgårdsmässan. Ansvarig person Från A till Ö 2014 Ansvarig person En person från ert företag ska vara kontaktperson och ansvarig på plats under trädgårdsmässan. Barn Mässområdet är en arbetsplats under uppbyggnadstiden, stora fordon

Läs mer

Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR

Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR GR Utbildning 040918 Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR Datum: torsdag 9 september Tid: 13.00-16.00 Närvarande: Bo Lundahl, Alingsås, Tom Haglund, Partille, Annika Vannerberg,

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Snabbenkät bland besökare på Hem & Villamässan

Snabbenkät bland besökare på Hem & Villamässan Snabbenkät bland besökare på Hem & Villamässan Genomförd 2007-10-07 Utformad av Per Bengtson, Energirådgivningen Metod... 1 Genomförande... 1 Resultat... 1 Slutsatser... 4 Bilaga: Snabbenkät bland besökare

Läs mer

Utställare på Bokmässan Community

Utställare på Bokmässan Community Utställare på Bokmässan Community Den här guiden är tänkt att hjälpa dig som utställare på Bokmässan att börja använda vår nya Community som ett sätt att kommunicera med besökare och andra aktörer på Bokmässan.

Läs mer

Vecka Måndag Tisdag Fredag 5 Uppstart

Vecka Måndag Tisdag Fredag 5 Uppstart Att söka jobb! Namn: klass: Syfte: För att du ska förstå vilka förväntningar som ställs på dig efter grundskolan kommer du få lära dig grunderna i hur man söker jobb. Arbetsområdet kommer att innehålla

Läs mer

Förslag till proposition angående utökad budget anknuten till LARM

Förslag till proposition angående utökad budget anknuten till LARM Handlingar - Styrelsemöte Linköping, 2009-09-21 Vice kårordförande, LinTek Förslag till proposition angående utökad budget anknuten till LARM LARM är LinTeks arbetsmarknadsdagar och varje år kommer det

Läs mer

4. Tävlingar. 5. Marknadsföring. 6. Avslutning

4. Tävlingar. 5. Marknadsföring. 6. Avslutning 1. Praktisk information Schema för mässdagen Monterdetaljer Beställningar 4. Tävlingar Varför tävla? Hur tävlar man? Prisutdelning 2. Monterinspiration Jurymedlem tipsar Montervinnare tipsar Bildspel 3.

Läs mer

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09)

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) DOKUMENTATIONER IDÈSKISS ÄMNESOMRÅDE: Webbdesign och marknadsföring HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) Min idéskiss: Jag ska skapa en hemsida vars syfte är att tjäna pengar.

Läs mer

Ung & Företagsam Huddinge 2013. Anmäl er till årets event för UF-elever i Huddinge - den lokala mässan

Ung & Företagsam Huddinge 2013. Anmäl er till årets event för UF-elever i Huddinge - den lokala mässan Ung & Företagsam Huddinge 2013 Anmäl er till årets event för UF-elever i Huddinge - den lokala mässan Delta i mässan, tävla om priser i olika kategorier, träffa Arena Huddinges Riskkapitalister, presentera

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2011

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2011 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning Sammanfattning av nöjdkundmätning Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE STATISTIK FÖR EKONOMER

GRUNDLÄGGANDE STATISTIK FÖR EKONOMER Statistiska institutionen Annika Tillander TENTAMEN GRUNDLÄGGANDE STATISTIK FÖR EKONOMER 2015-04-23 Skrivtid: 16.00-21.00 Hjälpmedel: Godkänd miniräknare utan lagrade formler eller text, samt bifogade

Läs mer

KUNSKAP & FRAMTID 13 15 NOVEMBER

KUNSKAP & FRAMTID 13 15 NOVEMBER MÄSSKLAR PÅ 10 MINUTER KUNSKAP & FRAMTID 13 15 NOVEMBER 2014 www.kunskapframtid.se HEJ! Välkommen till guiden Mässklar på 10 minuter. Detta är en praktisk förberedelseguide för dig som tänker besöka Kunskap

Läs mer

24-27 september 2009 MÄSSTIDER

24-27 september 2009 MÄSSTIDER 24-27 september 2009 MÄSSTIDER In- & Utflyttning Öppettider Godstransporter Beställningar bör vara oss tillhanda senast: Fredag 21 augusti Vi reserverar oss för slutförsäljning. Beställningar Beställningar

Läs mer

Marknadsundersökning

Marknadsundersökning Bohuslän - Dals Golfdistriktsförbund Projektarbete sommaren 2004 Marknadsundersökning Underlag för byggandet av nya golfbanor 2005-02-28 Utfört av: Louise Svensson Annika Strandh Uddevalla-Vänersborgs

Läs mer

Resultaten redovisas förs i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras.

Resultaten redovisas förs i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras. Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2015 i åk 2 Resultat för: Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Kunskap, Trygghet, Inflytande

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING 2008

BRUKARUNDERSÖKNING 2008 sida 1 (10) BRUKARUNDERSÖKNING 2008 SOCIALFÖRVALTNINGEN Falkenbergs Kommuns sida 2 (10) SAMMANFATTNING... 3 METOD... 4 RESULTAT HEMTJÄNST... 4 RESPEKT... 4 SJÄLVBESTÄMMANDE... 4 TRYGGHET... 5 PERSONALKONTINUITET...

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Hösten 2010 Våren 2011 Tryggvekonceptet i Lidköping Tryggve handlar om att stödja barn och unga till föräldrar med alkoholdrogberoende, ibland benämnda som de glömda barnen. Detta

Läs mer

Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15

Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15 PM Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15 TIDSPLAN FÖR GYMNASIEVALET 2014 Januari Lösenord delas ut 15 januari webben öppnas för ansökan Februari April 15 februari sista dag för webbansökan 17 februari

Läs mer

MARIA NYTT. 25 29 november

MARIA NYTT. 25 29 november MARIA NYTT 25 29 november Ida och Febe gör en julkalender i Skapande. Den här veckan är det dags att göra klart om ni ska hinna öppna första luckan i tid aktiviteter på MMK 25 29 november LOKAL MÅNDAG

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2 Stockholms län Stockholm Elektrikergymnasiet Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Man jobbar oftast i smågrupper så att man både kan stödja de som ligger efter och stimulera de som ligger långt före.

Man jobbar oftast i smågrupper så att man både kan stödja de som ligger efter och stimulera de som ligger långt före. BOLOGNA 22 25 september 2007 Första besöket var på en kommunal förskola med barn mellan 3-5 år som inrymdes i en skola för barn mellan 3-11 år. I den delen som hade förskola fanns 2 klasser med 25 barn

Läs mer

MÄSSUT VÄRDERING NÄSTAN ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR EN BÄTTRE - EN LITEN HANDBOK FRÅN FAIRLINK.SE -

MÄSSUT VÄRDERING NÄSTAN ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR EN BÄTTRE - EN LITEN HANDBOK FRÅN FAIRLINK.SE - MÄSSUT NÄSTAN ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR EN BÄTTRE VÄRDERING - EN LITEN HANDBOK FRÅN FAIRLINK.SE - Mässan är slut. Du har gått igenom de tre stegen i mässtriangeln planeringen, genomförandet och uppföljningen.

Läs mer

Veckobrev Vecka 48 24/11 28/11

Veckobrev Vecka 48 24/11 28/11 Utbildningsförvaltningen Sid 1 (2) S:t Eriks gymnasium / Scengymnasiet S:t Erik Veckobrev Vecka 48 24/11 28/11 2014 + BILAGOR AKTIVITETER DENNA VECKA SVG Onsdag 26 november kl 08.30-10.30. Plats: Sessionssalen

Läs mer

Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

Välkommen till KHAD 2013!

Välkommen till KHAD 2013! Välkommen till KHAD 2013! Nu börjar den 1a februari, mässdagen, att närma sig och vi vill därför komma med en mer detaljerad information om vad som gäller under dagen. Totalt blir det 36 företag från skolans

Läs mer

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden.

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden. Om unga föräldrar och arbetsmarknaden Text: Elisabet Wahl Inledning Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att öka kunskapen om hur föräldrar under 25 års ålder kan

Läs mer

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Östra skolområdet Vilka bitar är viktiga inför årskurs 9? 1 Studie och yrkes vägledning, SYV Vägen

Läs mer

Varumärkesfrämjande. möjligheter. Årets viktigaste mässa för restaurangbranschen. Nordens största fastfood- & cafémässa

Varumärkesfrämjande. möjligheter. Årets viktigaste mässa för restaurangbranschen. Nordens största fastfood- & cafémässa Varumärkesfrämjande möjligheter Nordens största fastfood- & cafémässa Årets viktigaste mässa för restaurangbranschen 2 Guldpartner Som Guldpartner har du en unik möjlighet att markera din position på marknaden

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09 1 Håll dig alltid uppdaterad - Infobladet utkommer varje studievecka INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09 Vi vill uppvakta en förstapristagare i en större uppsatstävling! Det

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Komprimerad information, för mer i detalj se hemsida eller den lathund som är framtagen specifikt för mässan av mässarrangören.

Komprimerad information, för mer i detalj se hemsida eller den lathund som är framtagen specifikt för mässan av mässarrangören. 1 (6) Komprimerad information, för mer i detalj se hemsida eller den lathund som är framtagen specifikt för mässan av mässarrangören. Hemsida: www.alltforsjon.se VYC har tilldelats monter: C23:36 Praktisk

Läs mer

KÄLLEMO MÄSSMONTER 2014

KÄLLEMO MÄSSMONTER 2014 VÄLKOMMEN... till min portfolio där du kan se ett urval av projekt som jag genomfört under mina studier. Jag heter Marie Borgquist och brinner för färg och form. Min passion för kreativitet har funnits

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism 2 I n l e d n i n g Våra

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev Maj 2014 årgång 15 nr 2 Ny styrelse nya tag! Årsmöte valde ny styrelse i februari. Det innebär att Johan Ascard är ny ordförande och efterträder Anders Olsson, som avgick

Läs mer

Kvinnor och män med barn

Kvinnor och män med barn 11 och män med barn Det kan ta tid att få barn De som hade barn eller väntade barn blev tillfrågade om de hade fått vänta länge på den första graviditeten. Inte överraskande varierar tiden man försökt

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet MEDBORGARPANELEN 2014 Rapport 4 Journal på nätet MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet Enkät nummer fyra är nu slutförd Vilket resultat! Tack alla medborgare för ert engagemang och era

Läs mer

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning.

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010 Idrott och integration - en statistisk undersökning STOCKHOLM JUNI ANDRÈN & HOLM FOTO: FREDRIK RODHE Förord Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk idrotts värdegrund, antagen

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Frilufts Förskolor Broby Föräldrar Förskola - Våren 2013 31 svar, 82%

Frilufts Förskolor Broby Föräldrar Förskola - Våren 2013 31 svar, 82% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. bra 7 5 0 9% 5 97% 7 0% 0%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 5 6 60 6 9 9 5 9% 90% 96% 9%. Personalen

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Alkoholvanor hos gymnasieelever och föräldrars attityder till konsumtion

Alkoholvanor hos gymnasieelever och föräldrars attityder till konsumtion Rapport 2006:4 Alkoholvanor hos gymnasieelever och föräldrars attityder till konsumtion Bild; Logo till tänkt kampanj En undersökning hösten 2006 med syfte att ta reda på gymnasieföräldrarnas attityder

Läs mer

Om rapporten. Om statistiken. Frågeställningar ur Ungdomsbarometern 13/14

Om rapporten. Om statistiken. Frågeställningar ur Ungdomsbarometern 13/14 Om rapporten Om statistiken Data från Ungdomsbarometern 13/14 Ungdomsbarometern är en årligen återkommande studie vars syfte är att kartlägga vad de svenska ungdomarna tycker, tänker och gör inom ett brett

Läs mer

Det handlar om kärlek. Läsåret 2013/2014

Det handlar om kärlek. Läsåret 2013/2014 Det handlar om kärlek Läsåret 2013/2014 I samarbete med 2 Sammanfattning av resultatet Totalt har 2 716 elever svarat på enkäten före skolveckan och 1 698 elever har svarat på enkäten efter skolveckan.

Läs mer

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014 Vara kommun Fritidsgårdar Våren 24 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NFI (Nöjd Fritidsgård Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som besöker Vara

Läs mer

MARIA NYTT. 15 19 september

MARIA NYTT. 15 19 september MARIA NYTT 15 19 september aktiviteter på MMK 15 19 september LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Cluedo Bakning Äventyrsklubben 14.30 16.00 Loppverkstad Bingo Frukt 16.00 16.00 16.00

Läs mer

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en stor skola, med en liten skolas atmosfär. Tryggheten, trivseln och gemenskapen är det som uppskattas mest av våra elever. En bidragande faktor är den goda kontakten mellan lärare

Läs mer

Aktiviteter på mmk 16 20 Mars LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Aktiviteter på mmk 16 20 Mars LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter på mmk 16 20 Mars LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Hemvist Äventyrsklubben Frågesport Film Sal 3 Sal 2 14.40 Fotboll 15.30 Parkour 3-5 16.20 Kräftfotboll 3:or 15.35 Dodgeball 16.30

Läs mer

Berätta om din vecka DAGSTIDNING GRAFIK UPPGIFT SKICKA IN

Berätta om din vecka DAGSTIDNING GRAFIK UPPGIFT SKICKA IN din vecka DAGSTIDNING Dagstidningarna berättar om människor. Bredvid texten finns ofta en bild av personen som man berättar om. Någon journalist som jobbar på dagstidningen har kanske intervjuat en person

Läs mer

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Ort Plats och Resultat vid fler aktiviteter Plats och Resultat Luleå Kulturens Hus Antal besökare/deltagare: ca 6-7 personer stannade

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer