Organisationsrapport, 10 augusti 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Organisationsrapport, 10 augusti 2015"

Transkript

1 Organisationsrapport, 10 augusti 2015 av partiorganisatör Anton Nordenfur till partistyrelsens möte augusti. Partistyrelsen beslutade på sitt konstituerande styrelsemöte att utse en partiorganisatör, som bland sina arbetsuppgifter ska rapportera på vilket sätt hen har skött sina åliggande och använt sin delegation på varje styrelsemöte. Dessa rapporter täcker i stort sett hela partiets verksamhet på alla nivåer, för att ge en bra överblick av vad som händer i partiet. Rapporten visar verksamhetsplanens text med grå bakgrund, följt av den senaste utvecklingen i vit bakgrund. Jag tog lite ledigt från partiarbete i ett par veckor under juli, vilket kändes väldigt välbehövt. Denna rapport täcker perioden från 1 juni till 10 augusti. 1. Internt arbete 1.1 Lokal verksamhet 1.2 Medlemsutbildning 1.3 Träffar AFK 1.4 Internkommunikation 1.5 Samordning 1. 6 Politisk utveckling 1.7 Ekonomi 2. Utåtriktat arbete 2.1 Kampanj och aktivism 2.2 Mediaarbete 2.3 Extern hemsida 2.4 Sociala media 2.5 Evenemang 2.6 Medlemsvärvning 3. Internationellt arbete 4. Långsiktig plan Dagsrapport

2 1. Internt arbete 1.1 Lokal verksamhet Det lokala arbetet är grunden för all framgångsrik politisk verksamhet. Lokala aktivistansvariga ska finnas i minst 75 av landets hundra största kommuner. De lokala föreningar som finns ska stöttas, och bildande av nya uppmuntras. Målet är åtta nybildade föreningar under året, och att verksamheten stabiliseras i lokala föreningar som täcker våra tio största städer och våra sju största studentorter. Partiet uppmanar lokala föreningar att söka ett nära och förtroendefullt samarbete med Ung Pirats lokalavdelningar. Ett mindre ekonomiskt anslag ska ges till alla lokala föreningar som genomfört års eller uppstartsmöte. En pott pengar ska finnas avsatt för lokala föreningar att söka stöd för konkret aktivism. Fler föreningar har haft årsmöte, men långt ifrån alla. Deadline var 31/5 innan föreningar sätts vilande. Mer info på wikin ( ) och i lokalföreningsansvariges rapport. Arbetet med aktivistsamordnare har kommit igång på riktigt. Jag har träffats med Magnus Andersson och diskuterat igenom hur vi kan utveckla för att nå målet med kontaktpersoner i 75 kommuner innan året är slut, och han har tillsammans med Malin Moberg börjat kontakta aktivister och utse nya kontaktpersoner. Efter godkännandet av Piratpartiet Gotland har vi två nya föreningar i år, mot verksamhetsplanens mål på sju. Piratpartiet Gotland har fått bidrag. Aktivistinitiativ ska pushas ut mer. Betala ut bidrag till väntande föreningar.

3 1.2 Medlemsutbildning De två webbaserade kurserna för medlemmar ska ses över, och göras enklare och roligare att använda, t ex genom att moment av gamification förs in. Resurser ska sättas av för att kunna hålla några centrala kurser, dit deltagarnas resekostnader vid behov kan ersättas. Minst 100 pirater ska ha genomgått någon av partiets centrala kurser eller lokala studiecirklar under året. Dessa får gärna genomföras i samverkan med Ung Pirat på de orter där det är möjligt. En utbildning för aktivistansvariga ska tas fram för att underlätta fortsatt aktivitet lokalt. Minst en central mediaträning ska hållas under året. För att uppmuntra kunskaps och erfarenhetsutbyte ska styrelse och ledning under året arbeta fram en "kunskapsbank" där vi samlar resurser som kan understödja utbildning av våra medlemmar, såsom föredragshållare, videofilmer, studiematerial et cetera. Arbetet med utbildning har omfokuserats allt mer på det digitala, dels med Mumbleträffar och dels med wikin som börjat fyllas på allt mer med information om bl a kulturbombning. Arbetet med mediaträningshelg har segats ned av att det är svårt att få ihop Göran och Troed pga deras jobbscheman och nu även Görans paus. Det får därför vänta till senare under året. Planeringarna kring en central aktivistutbildning har fortsatt, men inget datum har spikats. Se över de webbaserade kurserna och inför gamification på någon nivå. Wikin fylls på till att bli allt mer av en kunskapsbank att hjälpa till i utbildningen. Spika datum och skicka ut information om mediaträningshelg. Börja planera mer inför aktivistutbildning, leta personer.

4 1.3 Träffar AFK Det är viktigt för kvaliteten på samtalen i partiet att man inte bara umgås och diskuterar online. Träffar ska genomföras varje år, där partiaktiva från olika delar av landet kan mötas och diskutera. Partiet ska uppmuntra och hjälpa till vid arrangerande av Parleys, regionala konferenser med fokus både på utbildning och sociala aktiviteter. Partiet ska centralt stödja dessa events med en mindre kostnad, med målet att sex Parleys äger rum runtom i Sverige under Träffarna kan handla om aktuella och viktiga politiska frågor, arrangeras runt ett sakpolitiskt eller annat tema eller fungera som ett offline komplement i anslutning till partiets digitala medlemsmöten. Pirater börjar träffas mer afk i och med att sommaren uppmuntrar, men det håller sig mycket lokalt, med ett tydligt undantag i Internet Freedom Weekend. Piratpartiet Uppsala planerar att anordna en parley under sommaren eller hösten. Aktivistsamordnarna har börjat skapa en kalender så att medlemmar enklare kan hitta events de kan vilja delta på. Ett informationsmail om hur och varför man anordnar Parleys gick ut till partifunktionärer den 1 juni. Piratpartiet Göteborg har anordnat en affischeringstävling med stor framgång. Aktivistinitiativ användes för priser från Piratshoppen. Jag har börjat prata mer med diverse lokalföreningar och lokala aktivister om att anordna parleys. Många tycker att det låter intressant men vill ogärna dra i det. Jag tror det lätt fastnar på att det är mycket jobb. Oklart hur det hanteras. Se över parleys, försöka pusha de som pratat om det.

5 1.4 Internkommunikation För att förbättra tonläge och ömsesidig respekt i partiets interna diskussioner ska system väljas, designas och modereras som premierar lugna diskussioner och resonemang framför häftiga utbyten av invektiv. Partiets interna kommunikation måste struktureras och skiktas bättre, och tydligare separeras från den externa kommunikationen Ett onlineforum måste finnas för intern diskussion för partiets medlemmar. En separat del av partiets webbsida innehåller sådan löpande och stationär information som är intressant för partiaktiva och funktionärer. I samband med översyn av behörigheter och roller i Pirateweb görs en översyn av möjligheterna att rikta utskick geografiskt och funktionsmässigt på optimalt sätt. Tydliga strukturer bör skapas för medlemmar att förmedla information och frågor till partiledningen. En tydlig kommunikationsstrategi ska utarbetas för de kommunikationsplattformer som partiet använder sig av, både externt och internt. Magnus Andersson har tillträtt som webmaster, och vi har börjat skissa upp framtida planer som bland annat inkluderar hur den nya medlemssidan ska fungera. Onlineforumet har blivit mer aktivt samtidigt som fler gått dit från facebookgruppen. Medlemsbrev har börjat gå ut mer regelbundet en gång i veckan, följt av en sommarpaus och sedan återgång till en gång i veckan. De ger en del respons, mestadels väldigt positiv, och de leder också till fler som beställer hem kampanjmaterial. Jag har börjat skissa på kommunikationsstrategi, men inte kommit fram till mer än skisser än. En kommunikationsstrategi för partiets kommunikationsplattformer ska tas fram. I vilket syfte har vi våra olika plattformer?

6 1.5 Samordning Med ett växande lokalt arbete kommer ett behov att ett led mellan å ena sidan partiets centrala ledning och å andra sidan de lokala föreningarna och de lokala kontaktpersonerna/aktivistansvariga. Under året ska detta behov i någon form tillgodoses. Partiets centrala ledning ska regelbundet ha samtal med UPs centrala ledning och samordna verksamheten då detta faller sig naturligt för båda organisationerna. Magnus Andersson och Malin Moberg är nya aktivistsamordnare, och har börjat utse lokala kontaktpersoner och hjälpa till med lokal aktivism. Vi har börjat ha mer aktivitet på Mumble, inklusive regelbundna tisdagsträffar, vilket skapar en helt ny plattform där medlemmar och aktivister från hela landet kan prata över VoIP. Jag har besökt UPs aprilmöte (afk) och majmöte (Mumble). Dessa möten bidrar en hel del i att öka kommunikationen mellan partiet och ungdomsförbundet, och det ger mig en mycket bättre överblick av vad de planerar och gör. Hänt 10/6: Jag deltog på UPs junimöte. Jag har pratat en del med UPs presidium om hur vi exempelvis kan samordna kampanjer och budskap för att nå vår gemensamma målgrupp mer enhetligt.

7 1. 6 Politisk utveckling Den politiska utveckling partiet gått genom behöver konsolideras. Den ideologiska diskussionen behöver fortsätta, bland annat kring identitetspolitik och dess förhållande till informationspolitik. Ifall en sådan diskussion leder till en önskan om att omarbeta principprogrammet bör ett sådant arbete följa efter en grundlig diskussion, och påbörjas under Vi behöver bevaka utvecklingen kring våra kärnfrågor, så att vi kan ligga i framkant vad gäller informationspolitik, immaterialrätt och digital infrastruktur. Arbetet måste fortsätta med att gå genom skilda politikområden, och se vad vår ideologi och våra kärnfrågor har för bäring på dessa. Nya och reviderade ställningstaganden kan göra det nödvändigt att se över befintliga eller tillföra ny sakpolitiska program under slutet av året. Politiska talespersoner och sakpolitiska utskott ska få en viktig roll i det politiska utvecklingsarbetet. Nationella och regionala konferenser kring ideologi och sakpolitik bör stimulera och strukturera diskussionen. Arbetet med politisk utveckling ska präglas av öppenhet och inkludering, så att alla medlemmar känner att de haft goda möjligheter att påverka resultatet i form av principer, ideologi och sakpolitik. Partiet ska söka samverkan, samarbete och idéutbyte med andra organisationer vars agenda överlappar vår i till exempel frågor om upphovsrätt, informationsfrihet och identitetspolitik. En nätburen idétidskrift eller tankesmedja i partiet eller dess närhet skulle kunna ha stor betydelse för det politiska utvecklingsarbetet. Partiet ska därför söka efter samarbeten och resurser för att starta något sådant. Vårmötet antog en del ny politik. Henrik Brändén har uppdaterat sammanställningen av politiska ställningstaganden och det har lagts upp på webbsidan. Medlemmar har börjat diskutera ideologi allt mer, bland annat på forumet, inklusive en diskussion om att eventuellt principprogrammet. UP föreningen Ung Pirat Media har börjat skicka ut en nättidning om piratrörelsen. En parley för politisk och/eller ideologisk diskussion planeras i Uppsala. Frågan om en piratpartistisk tidning tas upp på partistyrelsens augustimöte. Jag har pratat med en lobbygrupp om vår narkotikapolitik, som är intresserad av vår politik och dess utveckling. Sammanställningen om politik på den externa webbsidan behöver uppdateras för att inbegripa våra nya ställningstaganden, samt få en facelift överlag. Partiprogrammet borde uppdateras av partistyrelsen med 2014 och 2015 års medlemsmötesbeslut.

8 1.7 Ekonomi Att öka inkomsterna från donationer och ev andra källor har efter valet 2014 blivit än mer angeläget. Partiet ska löpande arbeta för att få de regelbundna donationerna att stiga, och undersöka alternativa finansieringskällor. Gulddonationerna har hittills vart avsedda för löpandedriftskostnader för partiet, inte löner. En diskussion bör ske om huruvida partiet ska ledas ideellt, deltid eller på heltid. Om det ska ske på deltid eller heltid bör en från gulddonationer separerad, riktad finansiering skapas för avlöning av t ex partiledare. Möjligheter att stärka partiet och partiets ekonomiska situation genom associerade verksamheter som exempelvis en tankesmedja, en folkhögskola eller en stipendiefond ska utredas. Hänt 18/4: Jan Lindgren kommer att ersättas av Henry Rouhviori som ekonomiansvarig när nya ekonomiska systemet kommer igång. Den nya crowdfundingsidan har börjat användas, ansvarig är Mikael Holm. Anton Nordenfur har fått tillgång till bankkontot och tagit bort allas tidigare rätt med undantaget Jan Lindgren. Ekonomin går bättre än planerat, med donationer något över förväntan, se separat ekonomirapport. Crowdfundingen till Pride gick bra, och vi kunde vara i Pride Park genom att dela kostnader och närvaro med UP Täby. Vi tar nu paus för att prioritera guldpiratdonationer. Skulderna till Piratprylar AB är alla lösta, med undantag för utskicken av valsedlar. Vi har deklarerat 2014s inkomster till Kammarkollegiet. Arbetet med att uppdatera fullmakter har skjutits upp, SEB gillar inte mitt personnummer. Ska ned till Stockholm i nästa vecka för att lösa det på plats. Information om guldpirat behöver gå ut tydligt till medlemmarna, med information om vad det går till och varför det är viktigt. Ge Henry rätt till bankkontot och sätt igång det nya ekonomisystemet.

9 1.8 Folkhögskola Piratpartiet bör arbeta systematisk och målmedvetet för att upprätta en folkhögskola. Kunskap är en av partiets grundpelare och upprättandet av en skola har stor symbolisk betydelse och bidrar med att öka vår trovärdighet på den politiska arenan. Under 2015 är det dags att gå från ord till handling. Innan årets utgång ska partistyrelsen ha tagit emot en ordentlig förstudie av ekonomiska, legala och andra förutsättningar som möjliggör ett beslut om huruvida partiet ska starta en folkhögskola. Hänt 18/4: Ingen rapport inkom till styrelsens marsmöte. Ingen rapport inkom till styrelsens majmöte.?

10 2. Utåtriktat arbete 2.1 Kampanj och aktivism Det är viktigt att behålla det momentum i det lokala kampanjarbetet vi fått upp under valrörelserna, så att partiet fortsätter att synas och märkas, och så att våra frågor förs fram kontinuerligt under de kommande fyra åren. Lokala föreningar och aktiva ska därför kunna fortsätta beställa kostnadsfria paket med kampanjmaterial dvs flyers, foldrar och affischer. En hel del grundmaterial och tidlöst material från riksdagsvalrörelsen återstår från 2014, men det kan bli aktuellt med kompletterande material kring nya frågor som dyker upp. Vi bör utveckla nya metoder att få pirater att i kamratlig tävlan arbeta systematiskt och kontinuerligt med den typ av kampanjarbete som passar just dem. Jag har träffats med mlg och skrivit klart ett avtal som klargör våra olika skyldigheter och rättigheter. Vi har börjat hyra in oss på Aspuddenkansliet för att ha utrymme för vårt kampanjmaterial och våra andra grejor. Jag och mlg har gått igenom en hel del gammalt material och slängt en hel del samtidigt som vi sparat ett gäng exemplar som memorabilia. Det finns även en hel del saker (speciellt teknik) som vi ska gå igenom, en hel del är säljbart medan annat ska slängas eller sparas. En del hårddiskar måste kollas igenom så att de inte innehåller exempelvis medlemsuppgifter från partiets tidiga år. Aktivism har pushats ut i flera medlemsbrev, vilket fått en märkbar effekt på antalet aktivistkit som skickas ut. Gamification har börjat diskuteras allt mer på speciellt medlemsforumet, och ett par medlemmar har kommit med riktigt bra, konkreta förslag. Partiets ägodelar ska gås igenom, sorteras, och delar av det slängas eller säljas. Gamification måste planeras och konkretiseras.

11 2.2 Mediaarbete Arbetet med att placera artiklar på de stora debattsidorna ska fortsätta. Till det skall även partiet försöka få in debattartiklar i lokala tidningar och fackpress. Sakpolitiska utskott ska bevaka frågor som är på väg att dyka upp, tillhandahålla underlag och skriva artiklar. Arbetet med nätverk för att skriva fler insändare och debattartiklar till lokal och fackpress ska fortsätta. Under 2015 ska vi arbeta med att utveckla kompetens, idéer och metoder för att nå ut i pressoch etermedia på redaktionell plats t ex genom anordnande av manifestationer, produktion av video, podcasts och liknande. Det som synts som mest i media har varit PP Islands framgångar. Insändarinskick har till stor del stannat av. Vad som skulle kunna återuppväcka det är något oklart. Flera debattartiklar har synts senaste månaden. Magnus Andersson och andra har börjat samla dem på wikin: Eventuellt kommer vissa Mumbleträffar börja spelas in som podcasts. Det gjordes bl a av UP Media när temat var frågor till partistyrelsen. Partiet behöver uppmuntra till fler originella manifestationer som kan dra till sig medias öga. Diskussion behöver tas om vi har personresurserna och behovet av en regelbunden podcast som t ex kan diskutera nyheter om våra kärnfrågor.

12 2.3 Extern hemsida Partiets externa hemsida ska löpande uppdateras och underhållas, både kring politiska frågor som hamnar i centrum för debatten, och om partiets aktiviteter och utspel. Magnus Andersson har utsetts till ny webmaster, och vi har börjat ta fram en plan för den externa hemsidan. Det viktigaste nu är inte att skapa en ny hemsida eller ändra layouten, utan att kolla över användarvänligheten, uppdatera information, patcha, och laga. Uppenbara fel på hemsidan har börjat uppdateras med hjälp av crowdsourcing. Politiksidan har gjorts mer översiktlig och har uppdaterats. En stor del ouppdaterade plugins och liknande på huvudsidan har uppdaterats. Sidorna om vår politik ska uppdateras med den senaste politiken. Undersidorna måste uppdateras till senaste WordPress, och lagas en del är fortfarande trasiga från senaste övergången. Många sidor ligger kvar trots att de inte används, de ska arkiveras.

13 2.4 Sociala media Piratpartiet ska vara ett föregångsparti vad det gäller sociala medier, och visa att det finns icke proprietära plattformar som slår vakt om användarnas integritet. Samtidigt måste vi vara ständigt närvarande på de ställen där många människor finns, och prata med folk där. Vi ska använda sociala medier till att prata med människor, inte till dem, och använda varje social plattform på det sätt som passar just den plattformen bäst. Vi ska uppmuntra och stimulera medlemmar att dela material som kan bli viralt. Vi behöver arbeta med att separera användning av sociala medier för extern kommunikation och för interna diskussioner. Partiets officiella externa kanaler i sociala media ska ha värdar som ser till att kanalerna förblir trevliga ställen där alla kan känna sig välkomna att umgås och diskutera. Hänt 18/4: En ny struktur har införts för sociala media, där varje sida har en ansvarig följt av deras grupp aktivister som arbetar med närvaron. Tidigare har ansvarsstrukturen varit oklar, och arbetet ibland lidande. Vi har nu ansvariga för Facebook, Twitter, Google+, Instagram, och Reddit. Dessa samordnas i en chatt. Facebook har Anton Nordenfur som ansvarig. Samordningen sker i en chatt. Behörigheterna har setts över så att bara de som ska ha tillgång har det. Twitter har idag ingen ansvarig. Samordningen sker i en chatt. Google+ har Opassande som ansvarig. Instagram har Opassande som ansvarig. Reddit har Mattias Dahlberg som ansvarig. Utse en ny ansvarig för Twitter. Utse en ny ansvarig för YouTube.

14 2.5 Evenemang Piratpartiet behöver synas och höras på ställen där många människor samlas och/eller sammanhang som media bevakar. Arbetet med detta är viktigt och bör ske genom samarbeten med UP och/eller lokala föreningar. Valet av evenemang ska ske så att vi både möter traditionella och nya målgrupper, och närvaron sprids över landet. Piratpartiet ska samarbeta med UP i deltagandet på Dreamhack. Piratpartiet ska delta på Pridefestivalen. Vi bör antingen närvara vid bok och bibliotek, eller någon större mässa som riktar sig mot skolor och lärare. Partiet ska skicka minst en utvald representant till Almedalen. Ytterligare deltagande vid event sker i mån av aktiva som är villiga att arbeta med eventet och ekonomiska resurser för ett deltagande. Vi närvarade med oväntat många pirater på Almedalen. Vi kunde närvara på Stockholm Pride efter crowdfunding och samarbete med UP Täby. Piratpartiet Göteborg diskuterar en minskad närvaro på Bokmässan. Delta antingen vid Bok och bibliotek eller en liknande mässa.

15 2.6 Medlemsvärvning Partiet ska under 2015 ha fokus på att värva nya medlemmar och aktivister, genom en medlemsvärvningstävling med pris för att uppmuntra värvning. De medlemsvärvningsblanketter vi har går till fel adress. Det är inte en allt för stor kostnad att fixa nya (antagligen utan adress, som bara samlas in), vilket kan vara bra att ha både på Dreamhack och Pride hade det behövts någonting förutom en dator, ofta var det flera som ville gå med samtidigt, och datorer sinkade ned. Behöver planera hur en medlemsvärvningstävling ska gå till.

16 3. Internationellt arbete Frågor om övervakning och immaterialrätt styrs i hög utsträckning genom internationella samarbeten och avtal, och därför är piratrörelsens politiska arbete av naturnödvändighet internationellt. Målet är en internationell politisk rörelse med kraft att hejda övervakningssamhället och befria all världens kunskap och information. Partiet ska därför delta i årsmötet för PPI. Vi ska delta i arbetet i European Pirate Party. Det svenska Piratpartiet ska stärka sitt samarbete med andra nordiska piratpartier, t ex genom att stödja Piratpartiet i Norge när de jobbar med sin kommunvalskampanj. Vi ska utveckla mekanismer för att göra det lätt för svenska pirater att få kontakt med andra piratpartier, som behöver handräckning i sina valrörelser. Hänt 18/4: Styrelsen har lagt en proposition om att lämna PPI på vårmötet. PPEU planerar årsmöte under sommaren. Styrelsen diskuterar nominering av kandidater till PPEU på nästa styrelsemöte. Vårmötet beslutade att vi ska lämna PPI. Piratpartiet skickar Josef Ohlsson Collentine och Fabian Rosdalen till PPEUs årsmöte i sommar, och nominerar Mattias Bjärnemalm till deras styrelse. Jag kommer att närvara på PPIs årsmöte i Polen i juli för att nätverka. Josef Ohlsson Collentine och Fabian Rosdalen deltog på PPEUs årsmöte, och Mattias Bjärnemalm valdes till styrelsen. Jag hade tänkt vara med på PPIs årsmöte i Polen, men min flyg kom inte fram förrän timmar efter att mötet slutat. Jag fick i alla fall chansen att umgås med ett gäng internationella pirater som var kvar i Warszawa, och det var trevligt. Collentine har börjat prata om samarbete med Norge inför deras val i september. Den internationella piratrörelsen har lyfts fram allt mer i medlemsbrev. Uppmärksamma det internationella arbetet för våra medlemmar, exempelvis genom direktlänkar och liknande på hemsidan eller medlemssidan.

17 4. Långsiktig plan Partiet skall under 2015 ta fram en långsiktig plan för hur partiet ska utvecklas under den kommande femårsperioden, för att vinna framtida val. Hänt 27/3: Det har börjat diskuteras vad medlemmar och sympatisörer ser som de viktigaste sakerna partiet kan göra de närmsta fem åren, både på medlemsforumet och i facebookgruppen. Efter en blandning av bra idéer och off topic förslag har diskussionerna stannat av. Frågan tas upp på styrelsens augustimöte.

Partistyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2015

Partistyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2015 Partistyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2015 Piratpartiet ska under 2015 fortsätta vara en viktig röst i den offentliga debatten. Förutsättningarna för detta arbete är dock på många sätt förändrade.

Läs mer

Verksamhetsplanen är dokumentet som pekar ut hur partiet kommer att arbeta under 2016, vilka mål vi sätter upp åt oss själva och hur vi ska uppnå dem.

Verksamhetsplanen är dokumentet som pekar ut hur partiet kommer att arbeta under 2016, vilka mål vi sätter upp åt oss själva och hur vi ska uppnå dem. Verksamhetsplanen är dokumentet som pekar ut hur partiet kommer att arbeta under 2016, vilka mål vi sätter upp åt oss själva och hur vi ska uppnå dem. Vi har arbetat för en visionär verksamhetsplan som

Läs mer

Organisationsrapport, 25 september 2015

Organisationsrapport, 25 september 2015 Organisationsrapport, 25 september 2015 av partiorganisatör Anton Nordenfur till partistyrelsens möte 27 september. Partistyrelsen beslutade på sitt konstituerande styrelsemöte att utse en partiorganisatör,

Läs mer

Organisationsrapport, 27 mars 2015

Organisationsrapport, 27 mars 2015 Organisationsrapport, 27 mars 2015 av Anton Nordenfur Partistyrelsen beslutade på sitt konstituerande styrelsemöte att utse en partiorganisatör, som bland sina arbetsuppgifter ska rapportera på vilket

Läs mer

Organisationsrapport, 18 april 2015

Organisationsrapport, 18 april 2015 Organisationsrapport, 18 april 2015 av Anton Nordenfur Partistyrelsen beslutade på sitt konstituerande styrelsemöte att utse en partiorganisatör, som bland sina arbetsuppgifter ska rapportera på vilket

Läs mer

Organisationsrapport, 21 november 2015

Organisationsrapport, 21 november 2015 Organisationsrapport, 21 november 2015 av partiorganisatör Anton Nordenfur till partistyrelsens möte 5 december. Partistyrelsen beslutade på sitt konstituerande styrelsemöte att utse en partiorganisatör,

Läs mer

Organisationsrapport, 1 juni 2015

Organisationsrapport, 1 juni 2015 Organisationsrapport, 1 juni 2015 av partiorganisatör Anton Nordenfur till partistyrelsens möte 14 juni. Partistyrelsen beslutade på sitt konstituerande styrelsemöte att utse en partiorganisatör, som bland

Läs mer

Organisationsrapport, 22 februari 2015

Organisationsrapport, 22 februari 2015 Organisationsrapport, 22 februari 2015 av Anton Nordenfur Partistyrelsen beslutade på sitt konstituerande styrelsemöte att utse en partiorganisatör, som bland sina arbetsuppgifter ska rapportera på vilket

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Introduktion: 2015 ett år av förändring 1. Internt arbete 1.1. Lokal verksamhet 1.2. Medlemsutbildning 1.3. Träffar AFK 1.4. Internkommunikation 1.5. Samordning 1.6. Politisk

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Piratpartiet 2014

Verksamhetsberättelse för Piratpartiet 2014 Verksamhetsberättelse för Piratpartiet 2014 Ett förlorat år? När partiet gick in i 2014 var det med stora förhoppningar och med två stora utmaningar framför oss. Vi skulle försvarar våra platser i EU-parlamentet

Läs mer

3.6 Vad har styrelsen gjort under 2015?

3.6 Vad har styrelsen gjort under 2015? Piratpartiet Josef Ohlsson Collentine 3.6 Vad har styrelsen gjort under 2015? 1 Introduktion Styrelsen 2015 startade med era viktiga och svåra beslut att ta ställning till. Vi behövde handskas med en uteslutning

Läs mer

Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013

Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013 1 Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013 Senast reviderat: 2013-10-05 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Internt arbete...1 Politiskt programarbete...3 Aktivismera mera!...3

Läs mer

OPERATIV FYRAÅRSPLAN. (Version 1, 10/1 2011)

OPERATIV FYRAÅRSPLAN. (Version 1, 10/1 2011) (Version 1, 10/1 2011) OPERATIV FYRAÅRSPLAN Den operativa fyraårsplan som ledningen stakar ut i detta dokument är en början, inte ett slut. Den ska och kommer att revideras fortlöpande i samråd med medlemmar

Läs mer

Förslag till Piratpartiets budget 2016, v. 2

Förslag till Piratpartiets budget 2016, v. 2 Förslag till Piratpartiets budget 2016, v. 2 Anton Nordenfur den 11 januari 2016, inför partistyrelsemötet 17 januari Bakgrund Partistyrelsen ska enligt stadgarna varje år besluta om budget för verksamhetsåret

Läs mer

Diskussionsunderlag: Valplanering

Diskussionsunderlag: Valplanering Diskussionsunderlag: Valplanering Ledningen anse det vara viktigt att vi tar ett helhetsgrepp på planeringen av supervalåret 2014, så vi får ett genomtänkt flöde för förberedelser och genomförande av valrörelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Piratpartiet 2009

Verksamhetsberättelse för Piratpartiet 2009 Verksamhetsberättelse för Piratpartiet 2009 1. Allmänt/sammanfattning av året Piratpartiet har under 2009 haft en stor valframgång i och med inträdet i Europaparlamentet. Partiet har vidare lyft patentfrågan

Läs mer

Slutrapport Valsamordnare Mikael Holm

Slutrapport Valsamordnare Mikael Holm Slutrapport Valsamordnare Mikael Holm Den 27 december meddelade regeringen att man inte kommer fatta beslut om extra val (http://www.regeringen.se/sb/d/18989/a/252138). Med det beslutet anser jag att mitt

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Piratpartiet i Stockholms län 2014

Verksamhetsberättelse för Piratpartiet i Stockholms län 2014 1 Verksamhetsberättelse för Piratpartiet i Stockholms län 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Summering...1 Huvudspåren...1 Internt arbete...2 Politiskt programarbete...3 Aktivism och medlemsvård!...3

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte Piratpartiet Skåne söndagen den 16:e februari Klockan 17:00 Bendzgatan 38, Ramlösa.

Protokoll Styrelsemöte Piratpartiet Skåne söndagen den 16:e februari Klockan 17:00 Bendzgatan 38, Ramlösa. Protokoll Styrelsemöte Piratpartiet Skåne söndagen den 16:e februari Klockan 17:00 Bendzgatan 38, Ramlösa. Dagordning 1. Mötets öppnande kl. 17:25 2. Närvarande: Christoffer Willenfort Björn Flintberg,

Läs mer

Uppföljning på 2015 års verksamhetsplan

Uppföljning på 2015 års verksamhetsplan Uppföljning på 2015 års verksamhetsplan Av Anton Nordenfur, inför Piratpartiets partistyrelsemöte 15-16 augusti 2015 Bakgrund Det är dags att gå igenom hur pass vi följt den verksamhetsplan som medlemmarna

Läs mer

Protokoll från Piratpartiets styrelsemöte den 8 juni 2013 i Örebro

Protokoll från Piratpartiets styrelsemöte den 8 juni 2013 i Örebro Protokoll från Piratpartiets styrelsemöte den 8 juni 2013 i Örebro Närvarande: Torbjörn Wester, Anders S. Lindbäck (från punkt 2c), Anton Nordenfur, Nils Agnesson (från punkt 2c till punkt 12), Mattias

Läs mer

Piratpartistisk tidning

Piratpartistisk tidning Piratpartistisk tidning Beslutsunderlag inför Piratpartiets styrelsemöte 27 september 2015, av Anton Nordenfur Bakgrund Inför partistyrelsemötet i augusti 2015 lämnade jag in ett beslutsunderlag som sammanfattade

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 KALLELSE STYRELSEMÖTE Tid Måndagen 17:e Februari 2014 kl 18:30 Plats Ung Pirat - Stockholms kansli på Styrbjörnsvägen 3 i Hägersten Möteshandlingar Möteshandlingar

Läs mer

Partiledarrapport

Partiledarrapport Partiledarrapport 130710 Denna rapport är uppbyggd efter den verksamhetsplan medlemsmötet fastställt: Först kommer v- planens text, och efter varje avsnitt följer en ruta med det partiledningen rapporterat

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Ett komplement till Verksamhetsplan 2015 2018 som fastställdes på Höstmötet 2014-10-28 2 (7) Verksamhetsinriktning 2016 2.1 Samordna Partidistriktet

Läs mer

PP - kampanj 2013 - För Sverige i framtiden NU SKA PIRATPARTIET TA PLATS!

PP - kampanj 2013 - För Sverige i framtiden NU SKA PIRATPARTIET TA PLATS! PP - kampanj 2013 - För Sverige i framtiden NU SKA PIRATPARTIET TA PLATS! Nu är det dags att synliggöra Piratpartiet och bygga image inför valåret 2014. Det gör vi med att remixa kungens valspråk För Sverige

Läs mer

Möteshandlingar. Medlemsmöte Onsdagen den 27:e Februari 2013

Möteshandlingar. Medlemsmöte Onsdagen den 27:e Februari 2013 Möteshandlingar Medlemsmöte Onsdagen den 27:e Februari 2013 1 Kallelse till medlemsmöte, Piratpartiet i Stockholms län Praktisk information Kontakt Medlemsmötet är det årliga mötet som en förening håller

Läs mer

Syns du inte finns du inte

Syns du inte finns du inte Sociala medier för företagare Syns du inte finns du inte Oscar Höglund 2013 3 Innehåll: Förord 5 Sociala medier 7 Hur använder företag sociala medier?..9 Nätverkande medarbetare?.10 Varför LinkedIn 11

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017

VERKSAMHETSPLAN 2017 Förslag till val VERKSAMHETSPLAN 2017 Valförberedelser Under 2016 passerades halvtid i mandatperioden. De första åren efter vår valseger 2014 har på många sätt varit fokuserat på att med gott resultat

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Feministiskt initiativs valanalys - Slutsatser från supervalåret 2014. Antagen av styrelsen 2015-01-17 Kommunikationsansvarig: Amanda Mogensen

Feministiskt initiativs valanalys - Slutsatser från supervalåret 2014. Antagen av styrelsen 2015-01-17 Kommunikationsansvarig: Amanda Mogensen Feministiskt initiativs valanalys - Slutsatser från supervalåret 2014 Antagen av styrelsen 2015-01-17 Kommunikationsansvarig: Amanda Mogensen Syfte och mål Syfte: Valanalysen ska ge svar på vad vi ska

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Förslag på Verksamhetsplan 13/14

Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Styrelsen Styrelsen åläggs att i början av terminen ha ett gemensamt planeringsmöte inför verksamhetsåret. Motivering: Detta är ett bra sätt för de nya styrelsemedlemmarna

Läs mer

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Söndagen 14:e April 2013 1. Mötet öppnas Erik avslutar mötet 11:40 2. Närvaro/Frånvaro Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På den här

Läs mer

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet Verksamhetsplan 2016-2017 SPF Seniorerna Bohusdistriktet 1 Mål och inriktning 2016-2017 Vår verksamhetsplan tar utgångspunkt i Mål och Riktlinjer för kongressperioden 2015-2017 som beslöts av SPF Seniorernas

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Partiledningsrapport 2014-06-12

Partiledningsrapport 2014-06-12 Partiledningsrapport 2014-06-12 Av Henrik Brändén Det är en bit kvar på 2014, men supervalåret är till ända. Dessvärre inte med de valresultat som vi hoppats på och arbetat för. Ledningens arbete kan man

Läs mer

Fö retagarna Huddinge

Fö retagarna Huddinge Företagarna i Huddinge verkar för goda kontakter mellan företagen, kommunen, näringslivet och övriga delar av samhället. Vårt motto är att det ska vara enkelt att driva företag! Fö retagarna Huddinge Verksamhetsplan

Läs mer

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Beslutad av distriktsstyrelsen 2015 10 06 Sida 2 av 14 Sida 3 av 14 Innehållsförteckning Vart vill vi komma?... 5 Kommunikationens mål är att:... 7 Målgrupper...

Läs mer

Dagordning förbundsstyrelsemöte Ung Pirat 2-3 juni 2012 i Uppsala

Dagordning förbundsstyrelsemöte Ung Pirat 2-3 juni 2012 i Uppsala Dagordning förbundsstyrelsemöte Ung Pirat 2-3 juni 2012 i Uppsala Information och schema Ansvarsområden under mötet: Inköp frukost: Mikael Holm Framtagning och borttagning av frukost på lördag: Christoffer

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

Partiledningsrapport 2014-04-26

Partiledningsrapport 2014-04-26 Partiledningsrapport 2014-04-26 Av Henrik Brändén 1. Internt arbete 1.1 Lokal verksamhet Plan för 2014: Målet är att ha aktiva som träffas, driver valrörelse och tillsammans genomför aktiviteter på så

Läs mer

Verksamhetsplan och Arbetsordning för

Verksamhetsplan och Arbetsordning för Verksamhetsplan och Arbetsordning för Villaägarna i Malmö Antagen av styrelsen 2009-03-17 Reviderad senast 2010-12-08 1 (8) I texten nedan kallade: Villaägarna i Malmö (ViM) Regionkontor (RK), Regionstyrelsen

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014

Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Förbundsstyrelsen föreslå förbundsrådet att anta nedanstående valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Det övergripande mål för Moderaterna i Södermanland

Läs mer

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län Söndagen 29:e mars 2015 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På den här punkten sammanställer

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016

Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016 Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016 Inledning Distriktets roll har länge ifrågasatts inom Föreningen Norden, och det har vid flera tillfällen skrivits

Läs mer

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 1. Mötet förklarat öppet. 2. Genomgång av röstlängd. Röstlängd enligt följande: Anton Nordenfur, Yuxuan Chen, Martin Åbom, Henrik Wallin, Tobias Jernér (tom punkt 11), Johannes

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Maten och miljön #4. Svensk mat- och miljöinformation och Vegonorm i Almedalen

Maten och miljön #4. Svensk mat- och miljöinformation och Vegonorm i Almedalen Maten och miljön #4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NYHETSBREV FRÅN SVENSK

Läs mer

Möteshandlingar. Styrelsemöte Tisdagen den 17:e September 2013

Möteshandlingar. Styrelsemöte Tisdagen den 17:e September 2013 Möteshandlingar Styrelsemöte Tisdagen den 17:e September 2013 1 Kallelse till styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Tid Tisdagen den 17:e September 2013, klockan 19:00 Lokal Erik meddelar lokal senare.

Läs mer

Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan

Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan Det här är en bilaga till Civilförsvarsförbundets kommunikationsplan och anger aktiviteter som är planerade för 2016. Häftet innehåller tre delar: En

Läs mer

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Tisdagen 17:e September 2013 1. Mötet öppnas Erik öppnar mötet klockan 19:46 2. Närvaro/Frånvaro Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade.

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Protokoll: Årsmöte för Aktiv Demokrati 2011 Datum: 2011-09-16 -- 2011-09-24 Plats: Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Dagordning: 01. Val av mötesordförande

Läs mer

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR KAMPANJMANUALEN ARBETSDOKUMENT 1. KAMPANJENS SYFTE OCH MÅL 2. KAMPANJENS HUVUDBUDSKAP 3. TAKTIK INFÖR KAMPANJEN 4. KAMPANJENS TÄVLINGAR 5. KAMPANJAKTIVITETER 6. 25 EXTRA KAMPANJAKTIVITETER 7. TRE UPPFÖLJNINGSAKTIVITETER

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Ideologisk ram :s arbete utgår alltid från -rörelsens grundsatser. Grundsatserna slår fast att -rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse

Läs mer

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Måndagen 3:e Juni 2013 1. Mötet öppnas Erik öppar mötet 19:01 2. Närvaro/Frånvaro Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På den här punkten

Läs mer

Ung Pirats verksamhetsberättelse för 2009

Ung Pirats verksamhetsberättelse för 2009 Ung Pirats verksamhetsberättelse för 2009 Lagd till handlingarna av förbundskongressen 2010 1 Inledning Ung Pirat fick under 2009 sitt första större bidrag från Ungdomsstyrelsen. Mycket av året kan liknas

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 22/7-09 Närvarande: Andreas ( 35-47) Karin ( 35-47) Linnéa ( 35-47) Zolie ( 35-47)

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 22/7-09 Närvarande: Andreas ( 35-47) Karin ( 35-47) Linnéa ( 35-47) Zolie ( 35-47) Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 22/7-09 Närvarande: Andreas ( 35-47) Karin ( 35-47) Linnéa ( 35-47) Zolie ( 35-47) 35 Öppnande av möte Ordförande öppnar mötet. 36 Planering inför hösten v. 36 Carpe

Läs mer

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Avsändare: Datum: Kårstyrelsen 2013-09-09 4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Kårstyrelsen föreslår fullmäktige: att anta den konkretiserade verksamhetsplanen för verksamhetsåret

Läs mer

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro 1 (7) Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Inledning Svenska kyrkan ska vara ett redskap för Guds rike, och i varje

Läs mer

Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015

Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015 Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015 Organisation RFSU Halland är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening för sexualupplysning och sexualpolitik som verkar i Hallands län. Lokalföreningen

Läs mer

Mirjamsdotter Media. Internet What s in it for you?

Mirjamsdotter Media. Internet What s in it for you? Internet What s in it for you? Sofia Mirjamsdotter Journalist med erfarenhet från radio, teve, tidning och webb Bloggare sedan 2005 Mamma till tre tonåringar Internetnörd Teknikrädd Jag bloggar Mirjamsdotter

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Kallade: Johanna Mäkinen, Oscar Norberg, Ossian Matthiessen, Hanna Riese, Johanna Hemberg, Thérèse Lelli, Kim Larsson, Johanna Löfgren

Kallade: Johanna Mäkinen, Oscar Norberg, Ossian Matthiessen, Hanna Riese, Johanna Hemberg, Thérèse Lelli, Kim Larsson, Johanna Löfgren Protokoll 160531: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Johanna Mäkinen, Oscar Norberg, Ossian Matthiessen, Hanna Riese, Johanna Hemberg, Thérèse Lelli, Kim Larsson, Johanna Löfgren Närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 28/9-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67)

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 28/9-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67) Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 28/9-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67) 48 Öppnande av möte Ordförande öppnar mötet. 49 Höstschema Förra veckan

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. HELENA GRANATH Innovatum

KOMMUNIKATIONSPLAN. HELENA GRANATH Innovatum KOMMUNIKATIONSPLAN HELENA GRANATH Innovatum SYFTET MED KOMMUNIKATION- OCH INFORMATIONSINSATSER Det övergripande syftet med kommunikationen är att bidra till att projektet når uppsatta mål. STRATEGI För

Läs mer

Verksamhetsplan för Kollektivhus NU mars 2015 mars 2016

Verksamhetsplan för Kollektivhus NU mars 2015 mars 2016 Verksamhetsplan för Kollektivhus NU mars 2015 mars 2016 Inledning Föreningens målsättning som den är formulerad i stadgarnas portalparagraf kan delas upp i tre huvudmål: 1. Föreningen ska verka för en

Läs mer

Verksamhetsberättelse Djurens Rätt Örebro 2015

Verksamhetsberättelse Djurens Rätt Örebro 2015 Verksamhetsberättelse Djurens Rätt Örebro 2015 Vilket år det har varit! Det här kommer bli svårt att sammanfatta på några få sidor. Det har hänt så mycket inom vår lokalavdelning att det skulle ta upp

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Verksamhetsplan för Rädda Barnens lokalförening i Täby

Verksamhetsplan för Rädda Barnens lokalförening i Täby Verksamhetsplan för Rädda Barnens lokalförening i Täby Inför verksamhetsåret 2014 har lokalföreningen i Täby antagit följande verksamhetsplan vid årsmötet den 17/2 2014 VÅR LOKALFÖRENING Interna möten

Läs mer

Dagordning, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Dagordning, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Dagordning, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Måndagen 3:e Juni 2013 1. Mötet öppnas 2. Närvaro/Frånvaro Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På den här punkten sammanställer vi

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014 ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida: www.atsubgbg.nu

Läs mer

Förslag till stadgerevision

Förslag till stadgerevision Förslag till stadgerevision Av Anton Nordenfur, Henrik Brändén, Mikael Holm och Andreas Bjärnemalm, 5 juni 2015 Bakgrund 1 På mötet den 8 november 2014 beslutade partistyrelsen: styrelsen utser en stadgerevisionsgrupp

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015

Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015 Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015 Före mötet Om jag hade 6 timmar på mig att fälla ett träd, skulle jag använda 4 av dem till att slipa yxan Vem vill ni träffa och varför?

Läs mer

Brainstormanteckningar från Sverok Västs visionshelg, 2009-01-18

Brainstormanteckningar från Sverok Västs visionshelg, 2009-01-18 Brainstormanteckningar från Sverok Västs visionshelg, 2009-01-18 Närvarande: Johan Herrnsdorf, Sabina Braun, Johan Bjärsborn, Anna Malmér, Jörgen Engström, Malin Thorsson Hur vi gjorde Vi började med att

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr

Förbundsstyrelsens förslag nr Ärende Förbundsstyrelsens förslag nr :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Förslag på Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 avser mellanperioden i strategi 2016 2021. Förslaget innehåller färre

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

Möteshandlingar. Styrelsemöte Måndagen den 7:e Oktober 2013

Möteshandlingar. Styrelsemöte Måndagen den 7:e Oktober 2013 Möteshandlingar Styrelsemöte Måndagen den 7:e Oktober 2013 1 Kallelse till styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Tid Måndagen den 7:e Oktober 2013, klockan 20:00 Lokal Online på mumble.piratpartiet.se.

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan - 2016-1 Inledning Hela Sverige ska leva Sjuhärad är kanske viktigare än någonsin. I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har vår organisation en mycket viktigt roll

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Onsdagen 12:e Februari 2014 1. Mötet öppnas Erik Lönroth öppnade mötet klockan 19:16 2. Närvaro/Frånvaro Vi vill gärna veta vilka som var med och

Läs mer

Tävling är öppen fram till den 29 november

Tävling är öppen fram till den 29 november Kårträff 25/9 Nya hemsidan- en rundtur Webbutbildning för kårer Nytt distriktsmärke Ny distriktstruktur Extra lägerbidrag Årsmötet/Stämman- viktigaste frågorna Regionala utbildningar Västra kansliet Gruppdiskussion

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer