OPERATIV FYRAÅRSPLAN. (Version 1, 10/1 2011)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OPERATIV FYRAÅRSPLAN. (Version 1, 10/1 2011)"

Transkript

1 (Version 1, 10/1 2011) OPERATIV FYRAÅRSPLAN Den operativa fyraårsplan som ledningen stakar ut i detta dokument är en början, inte ett slut. Den ska och kommer att revideras fortlöpande i samråd med medlemmar och styrelse. Ledningen har i dag (10 jan 2011) även skickat följande skrivelse till styrelsen: Hej Styrelsen, partiledningen är medveten om att den operativa fyraårsplan som tagits fram i vissa delar berör strategiska beslut som egentligen ligger på styrelsens bord. I avsaknad av klara direktiv från styrelsen anser dock partiledningen att steg måste tas för att börja förbereda partiet för valåret Man avser därför att tills vidare arbeta enligt denna plan. Partiledningen är också väl medveten om att den operativa fyraårsplanen är beroende av flera viktiga styrelsebeslut för att kunna fördjupas, detaljplaneras och utföras på ett tillfredsställande vis. Partiledningen ber därför partistyrelsen att snarast möjligt påbörja arbetet med att ta fram underlag för de strategiskt viktiga beslut som behövs för att kunna arbeta med god framförhållning mot samtliga valen 2014 på alla nivåer. De frågor som bland annat avses är frågor som berör lokala valplattformar, val av kandidater, valsedlar, valmanifest och ideologisk utveckling. Det är partiledningens uttryckliga vilja att upprätthålla en god och fortlöpande kommunikation med styrelsen för att vi gemensamt ska kunna bygga ett starkt och slagkraftigt Piratparti med goda möjligheter till opinionsbildning som, i sin tur, leder till bra valresultat. Vänliga hälsningar, Partiledningen Vidare kan sägas att ledningen under 2011 kommer att arbeta aktivt för att skapa kommunikationsplattformar som möjliggör för medlemmarna att vara en aktiv del i partiets utveckling och opinionsbildning på alla plan. Anna Troberg Partiledare 10 jan 2011

2 2011 Uppbyggnad Huvudmål: Att lägga grunden för ett val fungerande Piratparti med goda möjligheter för ett långsiktigt, effektivt och pedagogiskt opinionsarbete 2011 är ett uppbyggnadsår då vi kommer att lägga grunden för allt arbeta fram till och med valåret Våra åsikter spelar ingen roll om vi inte lyckas förmedla dem på ett sätt som människor kan ta dem till sig och känna förtroende för oss som parti. Vi ska föra in hjärta i piratpolitiken. Bygget av varumärket "Piratpartiet" påbörjas. Under perioden kommer partiledningen att uppmuntra en öppne, inkluderande sakpolitisk och ideologisk debatt för att på så sätt ha en tydlig bild var partiet står när det är dags att skriva valmanifest Vi ska därför skapa inkluderande plattformar för politiska samtal som kommer att leda till en väl förankrad fördjupning av vår politik som alla som vill haft möjlighet att påverka. Formerna för detta kommer att specificeras i ett separat dokument. Vi ska lägga grunden för internutbildning åt våra funktionärer och aktivister. Vi kommer även att utforma en roll med titeln Medlemsvårdare, som dels ska se till att nya medlemmar snabbt kommer in i organisationen och dels hjälper partiet att snabbt fånga upp specialkompetens som vi som organisation är i behov av. Vi ska också att lägga grunden för en kampanjorganisation som kommer att slå Sverige med häpnad Vi ska dessutom rikta blicken utomlands och sprida vårt budskap utanför gränserna. Under 2010 tackade vi nej till många internationella erbjudanden på grund av tidsbrist. Nu är tiden kommen att inte tacka nej till ett enda. Detta arbete är naturligtvis ett stöd för vår parlamentariker i Bryssel, men kommer dessutom att förbättra vår möjligheter att skapa opinion även här hemma i Sverige. De olika funktionernas individuella mål för att nå huvudmålet: Partisekretariatet: Se till att det löpande administrativa arbetet fungerar. Stödja Mailgruppen och Supportgruppen. Få igång ett personligt mottagande av alla nya medlemmar i form av en medlemsvårdare. Ekonomiskt ansvarig: Se till att den löpande ekonomin och bokföringen fungerar på ett tillfredsställande sätt. Kommunikation: Bygga grunden för långsiktiga kommunikationsstrategier Ta fram pr-material för mellanvalstiden Ta fram en projektbeskrivning för ett informationspolitiskt community Media: Bygga grunden för en långsiktig mediastrategi Planera mediautspel tillsammans med partiledningen Bistå partiledningen med att skriva pm och debattartiklar Utbilda fem distriktsmedialedare Kampanj: Lägga en stabil och långsiktig grund för framgångsrikt kampanjarbete Upprätthålla den utåtriktade aktiviteten med minst två utåtriktade aktiviteter i månaden per valkrets

3 Behålla mängden aktivister Aktivt söka aktivister med kompetens inom speciella områden Utbildning: Bygga upp en Utbildningsgrupp Lägga grunden för partiets utbildningsverksamhet Lansera 1-2 testutbildningar och utvärdera dem Skapa en enhetlig strategi för utbildningsevent. IT: Förbereda och skydda servrar från angrepp. Bygga ett informationspolitiskt community efter Kommunikationsgruppens projektbeskrivning Distriktsledare: Öka den lokala verksamheten Öka antalet medlemmar i distriktet med 5% Öka antalet aktivister i distriktet med 5% Valkretsledare: Öka antalet medlemmar i valkretsen med 5% Öka antalet aktivister i valkretsen med 5% Minst en debattartikel i en dagstidning i valkretsen varje månad. Minst två insändare i en dagstidning i valkretsen varje månad. Kommunledare: Öka antalet medlemmar i kommunen med 5% Öka antalet aktivister i kommunen med 5% Minst en pirataktivitet i månaden. Minst en utåtriktat pirataktivitet varannan månad. Minst en insändare i lokaltidningen i månaden. Evangelism: Lägga grunden för en aktiv föreläsningsverksamhet Få minst 8 debattartiklar publicerade under året i utländsk och svensk media Föreläsa vid minst 10 tillfällen utomlands Etablera en internationellt etablerad diskussionsplattform Skriva och publicera en bok

4 2012 Fördjupning Huvudmål: Att fördjupa och bygga vidare på den grund vi lade 2011 för ett långsiktigt, effektivt och pedagogiskt opinionsarbete 2012 ska ägnas åt att arbeta vidare med de saker vi lade grunden för Vi ska ha funnit vår kommunikativa röst och ska använda den till att föra ut vårt budskap till så många som möjligt. Vi ska ha börjat hitta en gemensam, fördjupad politisk plattform och fortsätter uppmuntra en öppen, inkluderande politisk och ideologisk debatt med högt i tak. Internutbildningarna ska utökas förbi teststadiet och spridas till så många aktivister och funktionärer som möjligt för att göra dem redo för valförberedelser och valarbete. De olika funktionernas individuella mål för att nå huvudmålet: Partisekretariatet: Se till att det löpande administrativa arbetet fungerar. Stödja Mailgruppen, Supportgruppen och Medlemsvårdaren. Ekonomiskt ansvarig: Se till att den löpande ekonomin och bokföringen fungerar på ett tillfredsställande sätt. Kommunikation: Fördjupa den långsiktiga kommunikationsstrategier Ta fram det pr-material som behövs Launcha ett informationspolitiskt community Media: Fördjupa den långsiktig mediastrategi Planera mediautspel tillsammans med partiledningen Bistå partiledningen med att skriva pm och debattartiklar Bistå med mediaträning Kampanj: Fördjupa det långsiktiga kampanjarbetet Upprätthålla den utåtriktade aktiviteten med minst två utåtriktade aktiviteter i månaden per valkrets Behålla mängden aktivister Aktivt söka aktivister med kompetens inom speciella områden Utbildning: Skapa och sprida olika internutbildningarna Bistå enskilda utbildningsevent IT: Förbereda och skydda servrar från angrepp. Underhålla partiets webbnärvaro i samråd med Kommunikationsgruppen Utveckla partiets system och webbnärvaro Distriktsledare: Öka den lokala verksamheten Öka antalet medlemmar i distriktet med 5% Öka antalet aktivister i distriktet med 5%

5 Uppmuntra funktionärer i distriktet att ta del av partiets internutbildningar Valkretsledare: Öka antalet medlemmar i valkretsen med 5% Öka antalet aktivister i valkretsen med 5% Minst en debattartikel i en dagstidning i valkretsen varje månad. Minst två insändare i en dagstidning i valkretsen varje månad. Uppmuntra funktionärer i valkretsen att ta del av partiets internutbildningar Kommunledare: Öka antalet medlemmar i kommunen med 5% Öka antalet aktivister i kommunen med 5% Minst en pirataktivitet i månaden. Minst en utåtriktat pirataktivitet varannan månad. Minst en insändare i lokaltidningen i månaden. Uppmuntra funktionärer i kommunen att ta del av partiets internutbildningar Evangelism: Bedriva en aktiv föreläsningsverksamhet Få minst 8 debattartiklar publicerade under året i utländsk och svensk media Föreläsa vid minst 12 tillfällen utomlands Driva en internationellt etablerad diskussionsplattform

6 2013 Klara, färdiga... Huvudmål: Att på alla sätt förbereda partiet för valåret fortsätter vi på den inslagna vägen från 2011 och 2012, men vi ska framför allt inleda alla valförberedelser så tidigt det bara går. Vi ska ha valmanifest, primärval och kampanj- och mediastrategier klara så tidigt det är praktiskt möjligt. Ju bättre förberedda vi är, desto bättre kommer valresultatet att bli och ju bättre det blir, desto mer positiv förändring kan vi bidra med. Den öppna, inkluderande politiska och ideologiska debatt som först under ska konkretiseras ner i väl förankrade valmanifest som hela organisationen kan sluta upp bakom under valrörelserna Under 2013 kommer internutbildningen i huvudsak att fokusera på att kampanjutbilda aktivister och debatt- och mediaträna våra kandidater, så att de är väl rustade för kampanjåret De olika funktionernas individuella mål för att nå huvudmålet: Partisekretariatet: Se till att det löpande administrativa arbetet fungerar. Stödja Mailgruppen, Supportgruppen och Medlemsvårdaren. Ekonomiskt ansvarig: Se till att den löpande ekonomin och bokföringen fungerar på ett tillfredsställande sätt. Kommunikation: Ta fram kommunikationsstrategier för valrörelserna 2014 Ta fram pr-material för valrörelserna 2014 Media: Ta fram mediastrategin för valrörelserna 2014 Planera mediautspel tillsammans med partiledningen Bistå partiledningen med att skriva pm och debattartiklar Bistå med mediaträning Kampanj: Förbereda det operativa kampanjarbetet inför valrörelserna 2014 Upprätthålla den utåtriktade aktiviteten med minst tre utåtriktade aktiviteter i månaden per valkrets Öka mängden aktivister Aktivt söka aktivister med kompetens inom speciella områden Utbildning: Fokusera på att ge våra kandidater debatt- och mediaträning Fokusera på utbildning som utbildar våra funktionärer i olika sorters kampanjarbete Arrangera utbildningsevent IT: Förbereda och skydda servrar från angrepp. Underhålla partiets webbnärvaro i samråd med Kommunikationsgruppen Utveckla de eventuella specialsystem som kommer att behövas inför valåret Distriktsledare: Öka den lokala verksamheten

7 Öka antalet medlemmar i distriktet med 5% Öka antalet aktivister i distriktet med 10% Uppmuntra funktionärer i distriktet att ta del av partiets internutbildningar Förbereda inför de val som sker i distriktet under Valkretsledare: Öka antalet medlemmar i valkretsen med 5% Öka antalet aktivister i valkretsen med 10% Minst en debattartikel i en dagstidning i valkretsen varje månad. Minst två insändare i en dagstidning i valkretsen varje månad. Uppmuntra funktionärer i valkretsen att ta del av partiets internutbildningar Förbereda inför de val som sker i valkretsen under Kommunledare: Öka antalet medlemmar i kommunen med 5% Öka antalet aktivister i kommunen med 10% Minst två pirataktiviteter i månaden. Minst en utåtriktat pirataktivitet varannan månad. Minst en insändare i lokaltidningen i månaden. Uppmuntra funktionärer i kommunen att ta del av partiets internutbildningar Förbereda inför de val som sker i kommunen under Evangelism: Bedriva en aktiv föreläsningsverksamhet Få minst 8 debattartiklar publicerade under året i utländsk och svensk media Föreläsa vid minst 12 tillfällen utomlands Driva en internationellt etablerad diskussionsplattform

8 2014 GÅ! Huvudmål: Kampanja, opinionsbilda och locka väljare När klockorna ringer in 2014 ska vi vara fit for fight och köra igång med valkampanjandet. EUvalet kommer alldeles i början av sommaren och vi måste lyckas bra där för att ha någon reell chans att även lyckas bra i riksdagsvalet i september. Vårt valmanifest ska var klart, våra kandidater ska vara redo, våra aktivister likaså, vår kampanj ska vara spikad, vår mediastrategi ska vara klar. Inga sista minuten-problem som hade kunnat förutses. Vi ska fokusera på att kampanja så bra och effektivt att vi ska kunna känna oss stolta över oss själva hur det än går i valen. De olika funktionernas individuella mål för att nå huvudmålet: Partisekretariatet: Se till att det löpande administrativa arbetet fungerar. Stödja Mailgruppen, Supportgruppen och Medlemsvårdaren. Ekonomiskt ansvarig: Se till att den löpande ekonomin och bokföringen fungerar på ett tillfredsställande sätt. Kommunikation: Arbeta enligt de kommunikationsstrategier som tagits fram för valrörelserna 2014 Bistå partiledningen med snabba kommunikativa beslut Media: Arbeta enligt den mediastrategi som tagits fram för valrörelserna 2014 Planera mediautspel tillsammans med partiledningen Bistå partiledningen med att skriva pm och debattartiklar Utbilda fem distriktsmedialedare Kampanj: Arbeta enligt den kampanjplan som skapats inför valrörelserna 2014 Uppmuntra en så hög lokal aktivism som möjligt över hela landet Öka mängden aktivister Aktivt hjälpa nya aktivister att snabbt hitta och lära sig arbetsuppgifter i kampanjorganisationen Utbildning: Första prioritet är att ge våra kandidater fortlöpande debatt- och mediaträning Andra prioritet är att hjälpa Kampanjgruppen att utbildar våra funktionärer i olika sorters kampanjarbete Arrangera utbildningsevent IT: Förbereda och skydda servrar från angrepp. Underhålla partiets webbnärvaro i samråd med Kommunikationsgruppen Launcha de eventuella specialsystem som kommer att behövas inför valåret (Detta sker i januari) Distriktsledare: Öka den lokala verksamheten Öka antalet medlemmar i distriktet med 5% Öka antalet aktivister i distriktet med 10% Hjälpa och stödja funktionärer och aktivister med kampanjarbete.

9 Bistå med valsedelsdistributionen. Valkretsledare: Öka antalet medlemmar i valkretsen med 5% Öka antalet aktivister i valkretsen med 10% Minst en debattartikel i en dagstidning i valkretsen varje månad. Minst två insändare i en dagstidning i valkretsen varje månad. Hjälpa och stödja funktionärer och aktivister med kampanjarbete. Bistå med valsedelsdistributionen. Kommunledare: Öka antalet medlemmar i kommunen med 5% Öka antalet aktivister i kommunen med 10% Minst två pirataktiviteter i månaden. Minst en utåtriktat pirataktivitet varannan månad. Minst en insändare i lokaltidningen i månaden. Hjälpa och stödja funktionärer och aktivister med kampanjarbete. Bistå med valsedelsdistributionen. Evangelism: Bedriva en aktiv föreläsningsverksamhet Få minst 8 debattartiklar publicerade under året i utländsk och svensk media Föreläsa vid minst 12 tillfällen utomlands Driva en internationellt etablerad diskussionsplattform

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

Organisationsrapport, 10 augusti 2015

Organisationsrapport, 10 augusti 2015 Organisationsrapport, 10 augusti 2015 av partiorganisatör Anton Nordenfur till partistyrelsens möte 15 16 augusti. Partistyrelsen beslutade på sitt konstituerande styrelsemöte att utse en partiorganisatör,

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013

Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013 1 Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013 Senast reviderat: 2013-10-05 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Internt arbete...1 Politiskt programarbete...3 Aktivismera mera!...3

Läs mer

Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12

Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12 Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12 Område: Stadgar, Uppdrag 2010 och valberedning Sidantal: 20 UPPDRAG 2010 & STADGAR Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för Centerpartiets politik.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI KANALSTRATEGI 2015-2020. KOMMUNIKATIONS OCH KANALSTRATEGI Svenska Ridsportförbundet

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI KANALSTRATEGI 2015-2020. KOMMUNIKATIONS OCH KANALSTRATEGI Svenska Ridsportförbundet KOMMUNIKATIONS OCH Svenska Ridsportförbundet 1 Innehåll Syfte, vision inriktningsmål.sid 3 Långsiktiga, kortsiktiga mål sid 4 Inriktningsmål sid 5 Inriktningsmål sid 7 Inriktningsmål, uppdrag sid 8 Kanalstrategi

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler...

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 6 5 Resultat... 6 5.1 Behovsanalys... 7 5.2 Webbplats... 9 6

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 Producerat av IOGT-NTO:s kommunikationsenhet 2009 Tryck: Sandvikens Tryckeri AB IOGT-NTO:s strategiska inriktning

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 CENTERPARTIETS POLITISKA OCH ORGANISATORISKA UPPDRAG - MOTION 16.1-16.13 16.1 Att centerstämman beslutar se till att alla

Läs mer

Förord... 3 Folkrörelse och Kampanj... 5 Studier... 5 Föreningar och kretsar... 6 Facklig politiska utskottet... 7 Utåtriktad verksamhet...

Förord... 3 Folkrörelse och Kampanj... 5 Studier... 5 Föreningar och kretsar... 6 Facklig politiska utskottet... 7 Utåtriktad verksamhet... 1 Förord... 3 Folkrörelse och Kampanj... 5 Studier... 5 Föreningar och kretsar... 6 Facklig politiska utskottet... 7 Utåtriktad verksamhet... 7 Evenemang... 8 Första Maj... 8 Kultur... 9 Politikutveckling...

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Slutrapport för projektet Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Gunilla Lundberg, projektledare, Transfer Mälardalen Perioden 2012-06-01 2013-05-31 En

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap Innovation, att leda eller lära sig ledas? Jag har funderat mycket kring ledarskap inom sk kunskapsföretag, speciellt kring hur jag själv agerar och reagerar på många personer och omständigheter. Ledarskap

Läs mer

Karriärcoaching hos CoachHuset

Karriärcoaching hos CoachHuset Karriärcoaching hos CoachHuset En karriärcoach hjälper dig att bli tydlig med vem du är, vad du vill och vad du kan. Du blir handlingskraftig för att kunna uppnå dina visioner och mål. En erfaren karriärcoach

Läs mer

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Inledning Bakgrunden till denna utvärdering av Partnerskapet är att

Läs mer