EU valanalys för Norrbotten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EU valanalys för Norrbotten"

Transkript

1 Norrbotten EU valanalys för Norrbotten

2 2 (14) Innehållsförteckning Valanalys EU-valet Engagemang... 3 Vanligaste frågorna... 4 Budskap... 4 Kandidater... 5 Personval... 6 Facklig/politiskt samarbete... 6 Valanalys, avsnitt metoder... 8 Valplanen... 8 Vilka metoder har använts?... 8 Hur har metoderna fungerat?... 8 Valstatistik... 9 Sammanfattning... 12

3 3 (14) Valanalys EU-valet 2009 Distriktsstyrelsen beslutade att tillsätta en arbetsgrupp för att göra en analys av EU-valet. Vi, som fick uppdraget, har tittat på vilka olika metoder som arbetarekommunerna har använt sig av, kandidaternas betydelse och vilka frågor som var vanligast under valrörelsen. Vi har också jämfört valresultat mellan de två senaste EU- och riksdagsvalen. För att få svar på ovanstående frågeställningar skickade vi ut en rätt omfattande enkät. Den besvarades av tolv av fjorton arbetarekommuner vilket vi tackar för. Vi kan glädjas åt ett förhållandevis gott valresultat i Norrbotten, vi fick 39,57 % av rösterna jämfört med rikets 24,41%. Målsättningen i partidistriktets valplan var att få 40 % av rösterna och att öka valdeltagandet från förra EU-valet från 36 till 40 %. Trots att vi lyckades uppnå vår målsättning är det inte helt tillfredsställande att vi i ett län där vi i riksdagsval får över 50 % ligger 10 % lägre i EU-valet. Engagemang Resurserna för att lägga upp, och organisera, EU-valrörelsen varierar ganska kraftigt mellan olika arbetarekommuner. Från många håll har det framförts att medverkan från partidistriktet varit avgörande. Särskilt i detta val, som ännu inte fått samma betydelse för väljarna som övriga allmänna val, är det av stor vikt att ledande partiföreträdare deltar i valarbetet. Från distriktet har kandidater till EU-parlamentet, riksdagsledamöterna och landstingsråden skickats ut runt om i länet. Det kan dock konstateras att det i första hand är det egna kommunalrådet som är den mest kända partiföreträdaren. Där kommunalråden haft möjlighet att delta har det visat sig vara av stor betydelse för att öka engagemanget både bland egna medlemmar och bland väljare. Det är många lokala eldsjälar runt om i distriktet som sett till att vi kunnat bedriva valrörelse och som därmed bidragit till vårt goda valresultat.

4 4 (14) Vanligaste frågorna Diskussionen om medlemskapet i EU fanns inte med på samma sätt som i tidigare val. Det var överhuvudtaget väldigt få som tog upp den frågan. Även om Ja och Nej-frågan i stort sett försvunnit så är en av de vanligaste frågorna varför man ska rösta och om det verkligen går att påverka Bryssel. Därefter kommer frågan om parlamentarikernas höga arvoden (spiller också över på övriga politiker och Wanja Lundby-Vedin och AMF-affären). Frågor om kandidater, främst om det finns lokala/regionala, var också ganska vanliga. Sakfrågor som frågan om kollektivavtal, fildelning, gränshinder mm förekom sporadiskt. I många arbetarekommuner tyckte man sig dock känna att det gick att, via samtal och diskussion, föra in politiken. Mot slutet av valrörelsen var intresset för skillnaderna mellan röd och blå politik större. Budskap I valmanifestet slog partistyrelsen fast att Europaparlamentsvalet på samma sätt som nationella val är en fråga om vilka värderingar som ska styra politiken. Att det handlar om vilket Europa och vilket Sverige vi ska leva i. Kampen för fler jobb, ett hållbart klimat och en solidarisk politik är viktig både för Sverige och för Europa.. Nästan 80 % (av de AK-representanter som svarade på enkäten) svarade ja på frågan Tycker ni att vårt politiska budskap var tydligt under valrörelsen? Däremot är det mer tveksamt om väljarna verkligen uppfattade något tydligt budskap från oss. Vi behöver bli bättre på att formulera och föra ut ett tydligt budskap. Precis som i allt politiskt arbete är det viktigt att ha tydliga budskap och att hela tiden tänka på hur vi pratar med väljarna.

5 5 (14) Empiriska studier visar, att vi partiföreträdare bör, när vi kommunicerar med presumtiva väljare, frekvent nyttja för sammanhanget adekvata uttryck för att på ett optimalt sätt förmedla partiets ambitioner och visioner. Kandidater Våra EU-kandidater var inte särskilt väl kända bland väljarna. Vanliga frågor var om det fanns lokala/regionala kandidater. Marita Ulvskog, som var partiets 1:a namn, var det närmaste en Norrbottenskandidat vi kan komma om vi ser till de s k valbara platserna på listan. Hon var också den kandidat som distriktet förde fram som vår kandidat. I partiets centrala valanalys står det att Nästan 30 procent av väljarna i norr tycker att Socialdemokraternas toppkandidat Marita Ulvskog gjort bra insatser inför valet. I Västsverige anser bara 13 procent samma sak, vilket kan förklaras med att partiet gjorde en geografisk fördelning av kandidaternas insatser. Detta är en sanning med modifikation då vi faktiskt hade ovanligt liten medverkan från centralt håll. Däremot har nog många av våra väljare känt till henne som f d norrbottning - förutom att hon är ett känt och respekterat namn här. Förutom Marita Ulvskog var det Susanne Andersson från Kalix, Jens Nilsson från Östersund och Olle Ludvigsson, Göteborg som lyftes fram i valrörelsen i Norrbotten. Vem som var vår toppkandidat var inte helt lätt att avgöra. Om detta har varit negativt eller inte är svårt att avgöra. Det kan ju vara rätt strategi att visa upp flera kandidater men vi bör åtminstone ha diskuterat det och i så fall ha bestämt oss för detta.

6 6 (14) Personval Andelen som kryssade någon av kandidaterna på listorna var i 2009 års val (i riket) 59,23 procent, vilket är i princip lika många som i valet Av de socialdemokratiska väljarna personröstade 60,32 procent jämfört med 57 procent Avsevärt fler socialdemokratiska väljare valde att kryssa någon av kandidaterna den här gången. I Övertorneå, Pajala och Haparanda där valdeltagandet var i det närmaste oförändrat ökade valresultatet för oss med i snitt drygt 15 %. Det kan ha sin förklaring i att Centerpartiet i 2004 års val hade en lokal kandidat, Linda Ylivainio från Övertorneå som 2004 bedrev en aktiv personvalskampanj. Det gjorde hon inte denna gång, hon är numera kommunalråd i Övertorneå. Folkpartiet, det enda borgerliga parti som förbättrade sitt valresultat i Norrbotten jämfört med 2004, har förmodligen Marit Paulsen att tacka för det. Personvalet ser ut att ha kommit för att stanna och väljarna visar att de vill vara med och påverka vilka som företräder partiet. Facklig/politiskt samarbete Det arbetssätt som de fackliga förbunden har arbetat på har präglats av att dela ut material på arbetsplatserna. Fokus har legat på att valarbeta i de forum där man redan har samlat medlemmar som exempelvis arbetsplatsträffar, medlemsmöte, utbildningar och så vidare. Flertalet förbund hade tagit fram eget material och i vissa fall småsaker av typen kundvagnspoletter. Majoriteten använde material från LO vilket fanns i stor omfattning. Direktutskick i form av brev till medlemmar och annonser i medlemstidningar har använts. Ett förbund har använt sig av radioreklam. Något positivt som förbunden vittnar om är att intresset och engagemanget har ökat betydligt och då speciellt bland de yngre medlemmarna. Det aktiva deltagandet från de centrala politikerna upplevs som mycket positivt. Det har funnits ett stort engagemang från centralt håll att besöka de fackliga förbunden. Lokal medverkan, det vill säga medverkan från Arbetarekommunerna, verkar ha varit näst intill obefintlig.

7 7 (14) Det finns ett missnöje med att de olika LO-förbunden inte enat sig. Var och ett utav förbunden har bedrivit en egen valrörelse. Mycket av materialet har varit likartat då ingen håller ihop vilket material som ska tas fram. Det kan skönjas en besvikelse över att det valcentra som startades i LO:s regi inte blev vad det var tänkt. Samarbetet med partiet lokalt varierar mycket mellan de olika orterna. En del förbund meddelar att Arbetarekommunen inte gjort någonting medan en del rapporterar om ett mycket bra samarbete. En förbättring av arbete och engagemang i de fackliga utskotten - både de lokala och det på distriktsnivå efterlyses. Den generella bilden är att samarbetet på distrikt och central nivå fungerat bra. Det finns en viss efterfrågan om mer kända kandidater till europavalet. Det kan konstateras att inför framtiden måste fokus ligga på samordning. Samordning mellan förbunden men också mellan förbund, LO och partiet. Ett stort ansvar kommer här att ligga på LO-distriktet. För att aktiviteter och material skall kunna samordnas är det viktigt att planeringen börjar i god tid. Det behövs också en tydlig rollfördelning. Vad ska Partiet genomföra, vad ska LO göra och vad ska respektive förbund göra. Det är viktigt med korta och tydliga budskap för att skapa ett intresse på de olika arbetsplatserna. Partiet genomför flertalet utbildningar i en valrörelse, eventuellt kan dessa även erbjudas de fackliga förbunden. På det sättet skulle i alla fall grunden bli densamma för alla, vilket torde bana väg för en bättre samverkan. En genomgripande diskussion bör äga rum kring de olika kandidaterna. Det finns en viss förvirring kring vilka som ska lanseras, det fanns exempelvis ett LO-namn på andra plats på listan dock var det nog inget förbund som aktivt arbetade för detta namn. Vi hade en lokal kandidat från länet medan fokus mest låg på kandidaten för norra skogslänen. Sammanfattningsvis så finns en stämning i länet som tyder på goda förutsättningar för ett bra fackligt/politiskt samarbete och bra valrörelser i framtiden.

8 8 (14) Valanalys, avsnitt metoder Valplanen I valrörelsen inför europaparlamentet valde Norrbottens partidistrikt att i sin valplan lyfta de metoder som ger en direktkontakt med väljare. De metoder som lyftes upp var dörrknackning, telefonbearbetning och hemma hos/ eller fika på jobbet möten. Distriktet valde också att fokusera på direktbrev via e-post där adresserna skulle komma från aktiviteter och själva breven uppmana till aktivitet eller kommunikation. Partidistriktet har även valt att prioriterat fyra kommuner, Piteå, Luleå, Gällivare och Boden. Priokommunerna har fått fler dagar med kandidater, större andel betalda hushållsutskick och uppgifter till barnfamiljer att ringa på. Motiveringen till valet av priokommuner har varit olika och handlat om antalet väljare, kommuner med lågt valdeltagande och där vi vill satsa för en förstärkning till kommande val. Vilka metoder har använts? De prioriterade metoderna har använts i olika utsträckning, där dörrknackning har använts mest, av de arbetarekommuner som svarat på vår enkät (12/14) har 85 % använt sig av denna metod. 39 % har använt sig av hemma hos besök och 23 % av telemarketing. Förutom de prioriterade metoderna har mer traditionella metoder använts i stor utsträckning. Det kan vara torgmöten, stå utanför matbutiker, lägga material i brevlådor och ha möten när kandidater kommer till kommunen. Hur har metoderna fungerat? Arbetarekommunerna har en positiv bild av de prioriterade metoderna. Kvalitativt rankas arbetsplatsbesök, dörrknackning och hemma hos besök högst av dem. När det gäller kvantitet så framträder de mer traditionella metoderna där torgmöten, flygbladsutdelning och valaffischering rankas högst. För en tredjedel av dem som testat dörrknackning och hemma hos besök var det första gången arbetarekommunen använde sig av metoden. De sämsta metoderna enligt arbetarekommunerna är valaffischering och flygbladsutdelning. Hälften av arbetarekommunerna tycker att internet är den naturlig del av valrörelsen, men fler tycker att det var svårt än de som tyckte det var roligt.

9 9 (14) Bilden från de som varit drivande i att lära ut metoderna är att de fungerar, men att de fortfarande inte är fullt utvecklade. Att fråga efter e-postadresser när man ringer, eller att skapa kontakt till ett hemma-hos-besök när man knackar dörr är inte naturligt för de som är ute och genomför kampanjerna. Det är också metoder som kräver att alla som genomför dem ska vilja och våga ta en diskussion med en osäker väljare. Valstatistik Valdeltagande ,00% 9,00% 45,00% 8,00% 40,00% 7,00% 35,00% 6,00% Valdeltagande % 30,00% 25,00% 20,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% Förändring % Valdelt % 2009 Valdelt % 2004 Förändring 15,00% 1,00% 10,00% 0,00% 5,00% -1,00% 0,00% Arje Arvid Bod plog sjaur en Gälli vare Hap aran da Jokk mok Kalix Kiru na k Lule å Pajal Piteå Älvs Över Norr Över Rike torn botte a byn kalix t eå ns -2,00% Valdelt % ,6 41,6 43,0 32,4 28,6 37,7 37,4 32,0 44,5 33,7 46,3 36,9 38,0 34,9 40,4 45,5 Valdelt % ,1 39,2 37,9 25,9 28,4 33,6 35,1 28,4 38,4 33,7 42,1 38,0 33,6 34,8 36,1 37,8 Förändring -0,50 2,42 5,06 6,55 0,20 4,03 2,27 3,52 6,06 0,02 4,17-1,14 4,46 0,10 4,25 7,68 Tabell valdeltagande Valdeltagandet, som ökade med 8 % i riket, ökade något i alla kommuner utom Arjeplog (-0,50%) och Älvsbyn (-1,14%). I Gällivare ökade valdeltagande mest + 6,55% i länet, därefter kom Luleå + 6,06% och Boden + 5,60%. I genomsnitt ökade valdeltagandet i länet med 4 % i enlighet med vår målsättning.

10 10 (14) Bland de tio kommuner i landet med lägst valdeltagande låg Haparanda lägst med 28,63 %, Kiruna på fjärde plats med 32 % och Gällivare på 6:e plats med 32,47 %. Röster på S 60,00% 20,00% 50,00% 15,00% 40,00% 10,00% S v 'ä ljare 30,00% 5,00% F ö rä n d rin g S % 2009 S % 2004 Förändring 20,00% 10,00% 0,00% 0,00% Arjeplo g Arvidsj aur S % ,45% 43,04% 38,94% 42,93% 39,56% 39,16% 49,12% 36,08% 35,16% 38,33% 43,84% 38,95% 53,37% 36,69% 39,57% 24,41% S % ,93% 32,80% 30,22% 24,44% 27,36% 26,11% 37,53% 25,43% 29,11% 21,74% 35,11% 31,64% 35,22% 18,62% 30,25% 24,56% Förändring 3,52% 10,24% 8,72% 18,49% 12,20% 13,05% 11,59% 10,65% 6,05% 16,59% 8,73% 7,31% 18,15% 18,07% 9,32% -0,15% Tabell Röster på S Boden Gällivar e Hapara nda Jokkm okk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsby n Överka lix Norrbot Övertor tens neå län Riket -5,00% Valresultatet ökade mest i Gällivare med 18,25% (från 24,43% till 42,93%) därefter Överkalix + 18,15% (från 35,22% till 53,37 %).

11 11 (14) Valresultat ,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% Riket Norrbottens län 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% M C FP KD S V MP JL SD PP FI ÖVR Tabell Valresultat i Norrbotten och Riket 2009 Valresultatet för S i Norrbotten 39,57 % jmfr med riktes 24,41%. Ökning i Norrbotten ca 10% jmfr med valet Valresultatet ligger ca 10% lägre i alla kommuner jmfr med senaste riksdagsvalet (51,48%). V tappar hälften, eller mer, i alla kommuner. De borgerliga partierna minskar något eller ökar upp till ca 4,5% utom i Pajala, Övertorneå och Haparanda där de minskar kraftigt. (se ovan) Piratpartiet tar mellan 4,15 och 9,38% i snitt 7%. Sd tar mellan 1,08 och 3,79 % (Kiruna) i snitt 2,3%.

12 12 (14) Sammanfattning Valet till Europaparlamentet skiljer sig från de allmänna valen genom att det ännu inte blivit lika etablerat som val till kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och riksdagen. I övrigt är det samma engagemang, hårt arbete och glatt humör som krävs för att få ett bra valresultat. Samtal med väljarna är det enskilt mest betydelsefulla instrumentet vi har. Det visar sig bland annat i enkäten där det framgick att det gick att, via samtal och diskussion, föra in politiken trots att samtalet kan ha börjat med frågor om arvoden mm. Att frågorna till stor del har handlat om sådant som inte berör Europaparlamentet borde kunna gå att påverka genom att föra fram ett tydligare budskap. Vi måste bli bättre på att formulera och föra ut vårt budskap. När det gäller våra kandidater visar både svaren från arbetarekommunerna och analysen från den fackliga sidan att vi behöver fundera över hur vår kandidatlansering ska se ut i framtiden. I denna valrörelsen var det olika kandidater som lyftes fram i olika kommuner och bland olika grupper. Oavsett vad vi tycker om personval så har det kommit för att stanna och börjar vara väletablerat bland väljarna. Det facklig-politiska arbetet kan förbättras betydligt genom mer gemensam planering. En tydligare rollfördelning efterfrågas också från fackligt håll. Ser vi på arbetarekommunernas svar så kan vi se att en del av de prioriterade metoderna börjar användas i de flesta arbetarkommuner. Ofta som ett komplement till de mer traditionella metoderna. Nästan alla arbetarkommuner har använt sig av dörrknackning eller hemma hos besök. Inför kommande val vill vi lyfta vikten av att ge många valarbetare kunskap om de nya metoderna och möjligheten att pröva på. Vi ser också att de metoder vi inte prioriterat, som vi använt i många valrörelser, fortfarande används. Arbetarekommunerna är vana vid dem och vet hur de genomförs på bästa sätt.

13 13 (14) Vi ser en stor skillnad i vad arbetarekommunerna ser som kvalitativa och kvantitativa metoder. De kvalitativa tror vi måste utvecklas mer, men vi ska inte glömma bort de kvantitativa som påminner väljarna om att det är val. Sammanfattningsvis så finns en stämning i länet som tyder på goda förutsättningar för ett bra fackligt/politiskt samarbete och bra valrörelser i framtiden. Inför valrörelsen 2010 är vi övertygade om att vi har ett partidistrikt som är duktig på många olika metoder som ger bra kontakter med väljarna. Det är viktigt att fortsätta utbildningsinsatserna så att fler kan och vågar använda sig av dem. För Norrbottens EU-valanalysgrupp Kristina Zakrisson, ordförande Tobias Baudin Åsa Junkka Norrbotten,

14 Socialdemokraterna i Norrbotten Västra Varvsgatan Luleå T: F:

Hälso- och sjukvårdsberedningarna

Hälso- och sjukvårdsberedningarna Hälso- och sjukvårdsberedningarna Syd, nord, öst och mitt Beredningarna består av fritidspolitiker från hela länet. Alla partier i landstingsfullmäktige är representerade (utom SD). Politikerna samlar

Läs mer

Valstrategi. för Socialdemokraterna i Örebro län 2010

Valstrategi. för Socialdemokraterna i Örebro län 2010 Örebro län 2010-01-21 Valstrategi för Socialdemokraterna i Örebro län 2010 Vi socialdemokrater har en idé om vårt gemensamma samhällsbygge. Jag har kallat det för möjligheternas land. Det är ett Sverige

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Hur vinner man nästa EU- val?

Hur vinner man nästa EU- val? Hur vinner man nästa EU- val? Välkomna! Chris'na Riksén, projektledare, Sverige i Europa Anders Ydstedt, styrelseordförande, Svensk Tidskri@ Presenta8on av undersökning Örjan Hultåker, vetenskaplig ledare,

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

Dagordning och förslag

Dagordning och förslag Dagordning och förslag DISTRIKTSKONGRESS 2014 Socialdemokraterna i Norrbotten Midgårdsvägen 11b 973 34 Luleå T: 0920-698 40 www.socialdemokraterna.se/norrbotten Innehållsförteckning Dagordning... 3 Mötesfunktionärer...

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015 (S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE OM VÄ(S)T STUDIER Distanskurser i samverkan mellan (S) i Väst och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen Kurserna varvar uppgifter på hemmaplan både enskilt

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Norrbotten

Regelförenkling på kommunal nivå. Norrbotten Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 93% Nej 7% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

Dagordning och förslag

Dagordning och förslag Dagordning och förslag DISTRIKTSKONGRESS 2015 Socialdemokraterna i Norrbotten V Varvsgatan 49 972 33 Luleå T: 0920-698 40 www.socialdemokraterna.se/norrbotten 12.1. Avgifter för medlemmar och organisationer

Läs mer

Nu vinner vi kyrkovalet 2013! Viktig information

Nu vinner vi kyrkovalet 2013! Viktig information Nu vinner vi kyrkovalet 2013! Viktig information Lansering av nationell kampanjsajt och valfilm 25 augusti Kampanj under förtidsröstningen 2-11 september Slutspurten inför valdagen 15 september Innehåll

Läs mer

Kampanjplan för Barnboksveckor 2015

Kampanjplan för Barnboksveckor 2015 Kampanjplan 1 (5) Kampanjens namn: Barnboksveckor 2015 Upprättad av: Planeringsgruppen Datum: 2015-04-29 Uppdaterad (datum): 2015-05-11 Kampanjplan för Barnboksveckor 2015 1. Bakgrund och syfte Biblioteken

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER 23 APRIL Ras för Socialdemokraterna I TV4/Novus väljarbarometer för april tappar Socialdemokraterna stöd samtidigt som blockskillnaden fortsätter att minska. Stödet för Moderaterna

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 DISTRIKTSKONGRESS 2015 Socialdemokraterna i Norrbotten V Varvsgatan 49 972 33 Luleå T: 0920-698 40 www.socialdemokraterna.se/norrbotten Innehållsförteckning Distriktsstyrelsens

Läs mer

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009 Valet i fickformat Europaparlamentet 2009 Valet i fick format Europaparlamentet 2009 1 Val till Europaparlamentet 7 juni 4 Rösta på parti och person använd valsedeln rätt! 6 De som har rösträtt får röstkort

Läs mer

Här bor väljarna. Fokus den 15 september 2014. Alliansen

Här bor väljarna. Fokus den 15 september 2014. Alliansen Här bor väljarna Fokus den 15 september 2014 Det är dagen efter valet, där egentligen ingen står som segrare. Ingen utom sverigedemokraterna. Två val i rad (både i gårdagens och i valet 2010) har partiet

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

Olika kön, olika lön rätt till heltid i Norrbotten?

Olika kön, olika lön rätt till heltid i Norrbotten? Olika kön, olika lön rätt till heltid i Norrbotten? 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid 3 Syfte och avgränsningar sid 4 Metod och material sid 4 Disposition sid 5 Sektionernas utlåtanden sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Närodlad politik på väg mot 2018. Rapport från Centerpartiets valanalysgrupp

Närodlad politik på väg mot 2018. Rapport från Centerpartiets valanalysgrupp Närodlad politik på väg mot 2018 Rapport från Centerpartiets valanalysgrupp 1 Förord För ett parti är det av yttersta vikt att utvärdera hur det egna arbetet fungerar. Att kunna lära av sina misstag och

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS)

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Övergripande mätbara mål Regionala partnerskapet 12-01-18 Övergripande mätbara mål Negativ trend Positiv trend Målet är inte uppnått

Läs mer

December 2014. Ordning och reda i valrörelsen. En utvärdering av LO:s valprojekt inför valen 2014. Lars-Anders Häggström Lisa Pelling

December 2014. Ordning och reda i valrörelsen. En utvärdering av LO:s valprojekt inför valen 2014. Lars-Anders Häggström Lisa Pelling December 2014 Ordning och reda i valrörelsen En utvärdering av LO:s valprojekt inför valen 2014 Lars-Anders Häggström Lisa Pelling Ordning och reda i valrörelsen En utvärdering av LO:s valprojekt inför

Läs mer

Distriktskongressen 2010 ställde sig bakom en motion, som distriktsstyrelsen yrkat bifall till, från Värmdö AK. I motionen yrkades:

Distriktskongressen 2010 ställde sig bakom en motion, som distriktsstyrelsen yrkat bifall till, från Värmdö AK. I motionen yrkades: Distriktskongressen 2010 ställde sig bakom en motion, som distriktsstyrelsen yrkat bifall till, från Värmdö AK. I motionen yrkades: att ge distriktsstyrelsen i uppdrag att efter valet 2010 återkomma på

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Var med och påverka du också! År 2001 bildades sex olika beredningar med ett 80-tal fritidspolitiker som arbetar över hela länet.

Läs mer

Viktiga datum och händelser inom Socialdemokraterna i Lund 2014 v2

Viktiga datum och händelser inom Socialdemokraterna i Lund 2014 v2 Viktiga datum och händelser inom Socialdemokraterna i Lund 2014 v2 Saknas i denna version av kalendariet för 2014. - Nya torgmöten/aktivitetsdagar för våren 2014 - Morgonutdelningar mm under våren 2014

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé Framtänk Norrbotten - en generationsöverskridande mötesplats för framtid och utveckling Sammanställning av diskussionscafé Sammanfattning Den 9 november 2013 arrangerades Framtänk Norrbotten på Nordkalotten

Läs mer

Fler jobb, schyssta villkor och mindre klimatpåverkan i EU och i Sverige. Socialdemokraternas EU-valplan 2014

Fler jobb, schyssta villkor och mindre klimatpåverkan i EU och i Sverige. Socialdemokraternas EU-valplan 2014 Fler jobb, schyssta villkor och mindre klimatpåverkan i EU och i Sverige Socialdemokraternas EU-valplan 2014 Valet är avgörande: Socialdemokraterna kan bli största parlamentsgrupp i EU Mandatfördelning

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Totalt 174 lärare har svarat på enkätundersökningen fördelat på

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

Rapport: Behov av hälso- och sjukvård i Norrbottens län utifrån ett befolkningsperspektiv

Rapport: Behov av hälso- och sjukvård i Norrbottens län utifrån ett befolkningsperspektiv Rapport: Behov av hälso- och sjukvård i Norrbottens län utifrån ett befolkningsperspektiv Syfte: Rapporten är en beskrivande sammanställning och innefattar jämförelser på riks/läns- och kommunnivå (2013).

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Gislaveds Arbetarekommuns Årsmöteshandlingar 2015-03-19 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 med ekonomisk redogörelse, revisionsberättelse och fullmäktigegruppens rapport Förslag till dagordning vid årsmöte med

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014.

Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014. Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014. Styrelsen för Uddevalla Socialdemokratiska Arbetarekommun vill för år 2014 avge följande verksamhetsberättelse. Styrelsen Ordförande Vice

Läs mer

Skolan. en nationell angelägenhet. En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper

Skolan. en nationell angelägenhet. En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper Skolan en nationell angelägenhet En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper Skolan en nationell angelägenhet Juli 2011 Bakgrund Regeringen har sedan 2006 utrett

Läs mer

OPERATIV FYRAÅRSPLAN. (Version 1, 10/1 2011)

OPERATIV FYRAÅRSPLAN. (Version 1, 10/1 2011) (Version 1, 10/1 2011) OPERATIV FYRAÅRSPLAN Den operativa fyraårsplan som ledningen stakar ut i detta dokument är en början, inte ett slut. Den ska och kommer att revideras fortlöpande i samråd med medlemmar

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen Riksdagen en kort vägledning Studiematerial från riksdagen 2 Riksdagen en kort vägledning Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras.

Läs mer

Så påverkar du politiken! FLER LO-MEDLEMMAR I POLITIKEN. En tidning om facket och politiken från LO våren 2002

Så påverkar du politiken! FLER LO-MEDLEMMAR I POLITIKEN. En tidning om facket och politiken från LO våren 2002 En tidning om facket och politiken från LO våren 2002 100 000 FLER LO-MEDLEMMAR I POLITIKEN Så påverkar du politiken! VÅGA FRÅGA VÄRVA MEDLEMMAR DU BEHÖVS MÅNGA VILL VARA MED Våra medlemmar är värda mer!

Läs mer

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR KAMPANJMANUALEN ARBETSDOKUMENT 1. KAMPANJENS SYFTE OCH MÅL 2. KAMPANJENS HUVUDBUDSKAP 3. TAKTIK INFÖR KAMPANJEN 4. KAMPANJENS TÄVLINGAR 5. KAMPANJAKTIVITETER 6. 25 EXTRA KAMPANJAKTIVITETER 7. TRE UPPFÖLJNINGSAKTIVITETER

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet 2014

SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet 2014 SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet Sveriges Televisions vallokalsundersökning bygger på enkätsvar från väljare vid vallokaler och förtida röstningslokaler. Resultaten är ovägda. Valu är SVT:s återkommande

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014 Resultat Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna Oktober Om undersökningen Undersökningens genomfördes i Demoskops slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa internetpanel, OnlinePanelen.

Läs mer

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län?

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Slutrapport från kartläggning av kvinnors och mäns representation i de kommunala

Läs mer

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn Samverkan mellan länets kommuner, Norrbottens läns landsting, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Uppdrag skyddat boende Politiska samverkansberedningen

Läs mer

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker Rapport från SKOP om, 30 i - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Återhämtning för regeringens förtroendebalans - Men förtroendet kvar på låg nivå 46 procent anser att regeringen gör ett bra jobb -

Läs mer

Rapport om It-stödet för BBIC, workshops i Norrbotten

Rapport om It-stödet för BBIC, workshops i Norrbotten 1 Rapport om It-stödet för BBIC, workshops i Norrbotten Bakgrund Systematisk uppföljning är ett prioriterat område inom den nationella barn och unga satsningen. Som en följd av att BBIC kan utgöra grunden

Läs mer

SVT:s vallokalundersökning EUP-valet 2014

SVT:s vallokalundersökning EUP-valet 2014 SVT:s vallokalundersökning EUP-valet Sveriges Televisions vallokalsundersökning bygger på enkätsvar från väljare vid vallokaler och förtida röstningslokaler. Resultaten är ovägda. Valu är SVT:s återkommande

Läs mer

Samhall Sveriges mest mångsidiga företag

Samhall Sveriges mest mångsidiga företag BASFAKTA 2014 Samhall Sveriges mest mångsidiga företag 1 Samhall är ett aktiebolag som ägs av staten Uppdraget Att producera efterfrågade varor och tjänster där behoven finns och genom detta skapa meningsfulla

Läs mer

Kartläggning av kompetens och metodanvändning inom missbruks- och beroendeområdet hos personal inom Individ- och familjeomsorgen

Kartläggning av kompetens och metodanvändning inom missbruks- och beroendeområdet hos personal inom Individ- och familjeomsorgen Fråga 1 Kön Kvinna Man Fråga 2 Antal anställningsår inom socialtjänsten 0-2 år 3-4 år 5-8 år 9-15 år 16-24 år 25 år eller längre Fråga 3 Antal anställningsår inom missbruksområdet (även hos andra arbetsgivare

Läs mer

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 131001 140930 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 3 Fredag 3 februari 2012. Sjuka kan flygas även på natten

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 3 Fredag 3 februari 2012. Sjuka kan flygas även på natten LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 3 Fredag 3 februari 2012 NORRBOTTEN Sjuka kan flygas även på natten Nu ska sjuka kunna flygas från Kiruna flygplats även på natten. I fredags blev landstinget och Swedavia eniga om

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Katrineholms kommun S+M en politisk bomb I Katrineholm hade Socialdemokraterna haft egen majoritet i 90 år när medborgarna gick till val år

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Socialdemokraternas tullar på trogna Det är den lägsta noteringen någonsin för Socialdemokraterna. De har tappat var sjätte väljare på en månad maken till

Läs mer

Synen på fackets roll

Synen på fackets roll Synen på fackets roll Resultat av en undersökning från Demoskop Maria Rankka och Cecilia Stegö Chilò Synen på fackets roll Resultat av en undersökning från Demoskop Maria Rankka och Cecilia Stegö Chilò

Läs mer

A L L M Ä N N A V A L. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. Allmänna valen 2010

A L L M Ä N N A V A L. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. Allmänna valen 2010 A L L M Ä N N A V A L Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Allmänna valen 2010 Del 2 sfullmäktige den 19 september 2010 a l l m ä n n a v a l Allmänna valen 2010 Del 2 sfullmäktige den 19 september

Läs mer

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet 2 (14) 3 (14) Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde Valorganisation i verksamhetsområdet Utveckling och samordning av politiken inom landstinget Val av

Läs mer

S-kvinnor Östergötland. Årskonferens lördagen den 12 mars 2011. Distriktsstyrelsens förslag till dagordning

S-kvinnor Östergötland. Årskonferens lördagen den 12 mars 2011. Distriktsstyrelsens förslag till dagordning 1 2 S-kvinnor Östergötland Årskonferens lördagen den 12 mars 2011 Distriktsstyrelsens förslag till dagordning 1. Konferensens öppnande 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fasställande av arbetsordning

Läs mer

2014 års verksamhetsberättelse för Centerpartiets kommunkrets i Gagnef

2014 års verksamhetsberättelse för Centerpartiets kommunkrets i Gagnef 2014 års verksamhetsberättelse för Centerpartiets kommunkrets i Gagnef Styrelsen har bestått av: Ordf Anki Enevoldsen Vice ordf Fredrik Andersson Kassör Kjell Lindgren Kerstin Stenquist Birgitta Floresjö

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis Samuelsson, (c), Kalix

Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis Samuelsson, (c), Kalix 27/36 Plats Arkitektkopias sammanträdeslokal, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande, Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis

Läs mer

Dessa har valt att inte svara!ar valt att inte svara. Socialdemokraterna

Dessa har valt att inte svara!ar valt att inte svara. Socialdemokraterna Fördelning av antal mandat i landstingsfullmäktige efter valet 2010. Kommun Socialdemokraterna, 33 ledamöter Vänsterpartiet 6 ledamöter, Miljöpartiet de gröna 2 ledamöter, Norrbottens sjukvårdsparti 13

Läs mer

Myndigheten för Yrkeshögskolan (Yh), svarar på frågor

Myndigheten för Yrkeshögskolan (Yh), svarar på frågor Minnesanteckningar Samverkansåret 1 (5) Datum 2012-15-21 Myndigheten för Yrkeshögskolan (Yh), svarar på frågor Kursiv text = frågor och kommentarer från deltagarna. Tove Cullhed inleder och hälsar alla

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende.

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende. Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Luleå 9 3 3 2 32 4 4 4 61 FPLuleå Rättvisepartiet Socialisterna (3), Landsbygdspartiet Oberoende

Läs mer

Rapport. Förbifart Stockholm Stockholms Län. Uppföljning efter beslut Bil Sweden 2009-09-24

Rapport. Förbifart Stockholm Stockholms Län. Uppföljning efter beslut Bil Sweden 2009-09-24 Rapport Förbifart Stockholm Stockholms Län Uppföljning efter beslut Bil Sweden 2009-09-24 Bakgrund och syfte 4 Förbifart Stockholm har fått s.k. tillåtlighet av regeringen den 3 september. Arbetet med

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 1 Fredag 15 januari 2010. Kall vinter

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 1 Fredag 15 januari 2010. Kall vinter LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 1 Fredag 15 januari 2010 NORRBOTTEN Kall vinter Förra veckan var det riktigt kallt i Norrbotten. Flera affärer i Luleå tvingades stänga för att det var för kallt inne. Det var tomt

Läs mer

Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014. Så här röstar du

Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014. Så här röstar du Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014 Så här röstar du Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valen år 2014. Du kan också läsa om vad du kan göra om du

Läs mer

Den politiska bloggvärldens historia - en analys av politiska bloggar 2007 2012

Den politiska bloggvärldens historia - en analys av politiska bloggar 2007 2012 Den politiska bloggvärldens historia - en analys av politiska bloggar 2007 2012 April 2012 Arbetsmarknadsfrågor stora bland politiska bloggar Unionen anser att bloggar och andra sociala medier är rätt

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

Valet 2002: Stolta men inte nöjda. - eller hur en förtroendechock lyfte partiet i människors vardag

Valet 2002: Stolta men inte nöjda. - eller hur en förtroendechock lyfte partiet i människors vardag Valet 02: Stolta men inte nöjda - eller hur en förtroendechock lyfte partiet i människors vardag Rapport från valanalysgruppen, april 03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Del 1: Bakgrund: valrörelsen

Läs mer

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen!

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Medlemsenkäten hösten 2005 Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Drygt var tionde medlem har ett fackligt uppdrag. Två tredjedelar har fått en utbildning för uppdraget.

Läs mer

Var med och FÖR FRAM NYA IDÉER för att påverka Socialdemokratin och samhället Skriv en motion! Det är enkelt. Så här gör du:

Var med och FÖR FRAM NYA IDÉER för att påverka Socialdemokratin och samhället Skriv en motion! Det är enkelt. Så här gör du: Var med och FÖR FRAM NYA IDÉER för att påverka Socialdemokratin och samhället Skriv en motion! Det är enkelt. Så här gör du: En motionsskola från Norra Socialdemokratiska föreningen i Uddevalla skriva

Läs mer

SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten. En undersökning genomförd juni 2011

SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten. En undersökning genomförd juni 2011 SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten En undersökning genomförd juni 2011 Om Exquiro bildades 1998. Vi erbjuder ett brett spektrum av statistiska

Läs mer

Enkätundersökningens genomförande

Enkätundersökningens genomförande Enkätundersökningens genomförande Anders Lidström, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet Undersökningens uppläggning Planerna på att genomföra en särskild medborgarundersökning kring den norrländska

Läs mer

Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se

Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se LÖNEKARTLÄGGNING LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se Inledning Männen är i större utsträckning chefer och har högre och oftare individuell

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Westanders Stora valenkät 2014

Westanders Stora valenkät 2014 Westanders Stora valenkät 1 Urvalet av 5 riksdagskandidater baseras på opinionsläget (Ekots sammanvägning av alla opinionsmätningar) under våren för att identifiera de dryga 5 riksdagskandidater med störst

Läs mer

Chefsmöte 16-17 september 2009

Chefsmöte 16-17 september 2009 Chefsmöte 16-17 september 2009 Närvarande: Bo Alsterberg, Kristina Grubbström (16/9), Jan-Olof Frank, Liselott Lagnestig, Marita Mattsson Barsk, Kristina Holmgren, Irene Wallin, Ing-Marie Engman Suup,

Läs mer

Pirates of the European äntrar piraterna Europaparlamentet?

Pirates of the European äntrar piraterna Europaparlamentet? Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (1) Prime och United Minds har nu öppnat ansökningsförfarandet

Läs mer

Centerpartiets idéprogram och valplattform/program på olika nivåer utgör basen i valrörelsen och arbetet under mandatperioden.

Centerpartiets idéprogram och valplattform/program på olika nivåer utgör basen i valrörelsen och arbetet under mandatperioden. Centerpartiets Riksorganisation Handläggare Partisekreteraren/KA Specifikation Datum 2009-11-25 Identifikation 1 (9) Riktlinjer för valkommitté, kandidat och förtroendevald för Centerpartiet samt Sponsringspolicy

Läs mer

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an 2009-04-28 Ordförande Hej alla Kommunalare! Sedan senaste infobladet har vi haft årsmöte den nya styrelsen konstituerat sig och det innebär en del förändringar. Jan

Läs mer

VALHANDBOK FÖR EU-VALET 2014. För dig som ska planera, leda eller delta i insatser i EU-valrörelsen lokalt eller regionalt

VALHANDBOK FÖR EU-VALET 2014. För dig som ska planera, leda eller delta i insatser i EU-valrörelsen lokalt eller regionalt VALHANDBOK FÖR EU-VALET 2014 För dig som ska planera, leda eller delta i insatser i EU-valrörelsen lokalt eller regionalt INNEHÅLLSFÖRTECKNING VAD SKA VI GÖRA?...3 Samtalskampanj...3 Valupptakt...3 Turné...3

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN

KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN Eva Holmström Tel: 660 73 17 Mobil: 070-773 19 35 E-post: eva.holmstrom@malmo.sap.se Andreas Schönström Tel: 660 73 20 Mobil: 070-773 19 33 E-post: andreas.schonstrom@malmo.sap.se

Läs mer