EU valanalys för Norrbotten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EU valanalys för Norrbotten"

Transkript

1 Norrbotten EU valanalys för Norrbotten

2 2 (14) Innehållsförteckning Valanalys EU-valet Engagemang... 3 Vanligaste frågorna... 4 Budskap... 4 Kandidater... 5 Personval... 6 Facklig/politiskt samarbete... 6 Valanalys, avsnitt metoder... 8 Valplanen... 8 Vilka metoder har använts?... 8 Hur har metoderna fungerat?... 8 Valstatistik... 9 Sammanfattning... 12

3 3 (14) Valanalys EU-valet 2009 Distriktsstyrelsen beslutade att tillsätta en arbetsgrupp för att göra en analys av EU-valet. Vi, som fick uppdraget, har tittat på vilka olika metoder som arbetarekommunerna har använt sig av, kandidaternas betydelse och vilka frågor som var vanligast under valrörelsen. Vi har också jämfört valresultat mellan de två senaste EU- och riksdagsvalen. För att få svar på ovanstående frågeställningar skickade vi ut en rätt omfattande enkät. Den besvarades av tolv av fjorton arbetarekommuner vilket vi tackar för. Vi kan glädjas åt ett förhållandevis gott valresultat i Norrbotten, vi fick 39,57 % av rösterna jämfört med rikets 24,41%. Målsättningen i partidistriktets valplan var att få 40 % av rösterna och att öka valdeltagandet från förra EU-valet från 36 till 40 %. Trots att vi lyckades uppnå vår målsättning är det inte helt tillfredsställande att vi i ett län där vi i riksdagsval får över 50 % ligger 10 % lägre i EU-valet. Engagemang Resurserna för att lägga upp, och organisera, EU-valrörelsen varierar ganska kraftigt mellan olika arbetarekommuner. Från många håll har det framförts att medverkan från partidistriktet varit avgörande. Särskilt i detta val, som ännu inte fått samma betydelse för väljarna som övriga allmänna val, är det av stor vikt att ledande partiföreträdare deltar i valarbetet. Från distriktet har kandidater till EU-parlamentet, riksdagsledamöterna och landstingsråden skickats ut runt om i länet. Det kan dock konstateras att det i första hand är det egna kommunalrådet som är den mest kända partiföreträdaren. Där kommunalråden haft möjlighet att delta har det visat sig vara av stor betydelse för att öka engagemanget både bland egna medlemmar och bland väljare. Det är många lokala eldsjälar runt om i distriktet som sett till att vi kunnat bedriva valrörelse och som därmed bidragit till vårt goda valresultat.

4 4 (14) Vanligaste frågorna Diskussionen om medlemskapet i EU fanns inte med på samma sätt som i tidigare val. Det var överhuvudtaget väldigt få som tog upp den frågan. Även om Ja och Nej-frågan i stort sett försvunnit så är en av de vanligaste frågorna varför man ska rösta och om det verkligen går att påverka Bryssel. Därefter kommer frågan om parlamentarikernas höga arvoden (spiller också över på övriga politiker och Wanja Lundby-Vedin och AMF-affären). Frågor om kandidater, främst om det finns lokala/regionala, var också ganska vanliga. Sakfrågor som frågan om kollektivavtal, fildelning, gränshinder mm förekom sporadiskt. I många arbetarekommuner tyckte man sig dock känna att det gick att, via samtal och diskussion, föra in politiken. Mot slutet av valrörelsen var intresset för skillnaderna mellan röd och blå politik större. Budskap I valmanifestet slog partistyrelsen fast att Europaparlamentsvalet på samma sätt som nationella val är en fråga om vilka värderingar som ska styra politiken. Att det handlar om vilket Europa och vilket Sverige vi ska leva i. Kampen för fler jobb, ett hållbart klimat och en solidarisk politik är viktig både för Sverige och för Europa.. Nästan 80 % (av de AK-representanter som svarade på enkäten) svarade ja på frågan Tycker ni att vårt politiska budskap var tydligt under valrörelsen? Däremot är det mer tveksamt om väljarna verkligen uppfattade något tydligt budskap från oss. Vi behöver bli bättre på att formulera och föra ut ett tydligt budskap. Precis som i allt politiskt arbete är det viktigt att ha tydliga budskap och att hela tiden tänka på hur vi pratar med väljarna.

5 5 (14) Empiriska studier visar, att vi partiföreträdare bör, när vi kommunicerar med presumtiva väljare, frekvent nyttja för sammanhanget adekvata uttryck för att på ett optimalt sätt förmedla partiets ambitioner och visioner. Kandidater Våra EU-kandidater var inte särskilt väl kända bland väljarna. Vanliga frågor var om det fanns lokala/regionala kandidater. Marita Ulvskog, som var partiets 1:a namn, var det närmaste en Norrbottenskandidat vi kan komma om vi ser till de s k valbara platserna på listan. Hon var också den kandidat som distriktet förde fram som vår kandidat. I partiets centrala valanalys står det att Nästan 30 procent av väljarna i norr tycker att Socialdemokraternas toppkandidat Marita Ulvskog gjort bra insatser inför valet. I Västsverige anser bara 13 procent samma sak, vilket kan förklaras med att partiet gjorde en geografisk fördelning av kandidaternas insatser. Detta är en sanning med modifikation då vi faktiskt hade ovanligt liten medverkan från centralt håll. Däremot har nog många av våra väljare känt till henne som f d norrbottning - förutom att hon är ett känt och respekterat namn här. Förutom Marita Ulvskog var det Susanne Andersson från Kalix, Jens Nilsson från Östersund och Olle Ludvigsson, Göteborg som lyftes fram i valrörelsen i Norrbotten. Vem som var vår toppkandidat var inte helt lätt att avgöra. Om detta har varit negativt eller inte är svårt att avgöra. Det kan ju vara rätt strategi att visa upp flera kandidater men vi bör åtminstone ha diskuterat det och i så fall ha bestämt oss för detta.

6 6 (14) Personval Andelen som kryssade någon av kandidaterna på listorna var i 2009 års val (i riket) 59,23 procent, vilket är i princip lika många som i valet Av de socialdemokratiska väljarna personröstade 60,32 procent jämfört med 57 procent Avsevärt fler socialdemokratiska väljare valde att kryssa någon av kandidaterna den här gången. I Övertorneå, Pajala och Haparanda där valdeltagandet var i det närmaste oförändrat ökade valresultatet för oss med i snitt drygt 15 %. Det kan ha sin förklaring i att Centerpartiet i 2004 års val hade en lokal kandidat, Linda Ylivainio från Övertorneå som 2004 bedrev en aktiv personvalskampanj. Det gjorde hon inte denna gång, hon är numera kommunalråd i Övertorneå. Folkpartiet, det enda borgerliga parti som förbättrade sitt valresultat i Norrbotten jämfört med 2004, har förmodligen Marit Paulsen att tacka för det. Personvalet ser ut att ha kommit för att stanna och väljarna visar att de vill vara med och påverka vilka som företräder partiet. Facklig/politiskt samarbete Det arbetssätt som de fackliga förbunden har arbetat på har präglats av att dela ut material på arbetsplatserna. Fokus har legat på att valarbeta i de forum där man redan har samlat medlemmar som exempelvis arbetsplatsträffar, medlemsmöte, utbildningar och så vidare. Flertalet förbund hade tagit fram eget material och i vissa fall småsaker av typen kundvagnspoletter. Majoriteten använde material från LO vilket fanns i stor omfattning. Direktutskick i form av brev till medlemmar och annonser i medlemstidningar har använts. Ett förbund har använt sig av radioreklam. Något positivt som förbunden vittnar om är att intresset och engagemanget har ökat betydligt och då speciellt bland de yngre medlemmarna. Det aktiva deltagandet från de centrala politikerna upplevs som mycket positivt. Det har funnits ett stort engagemang från centralt håll att besöka de fackliga förbunden. Lokal medverkan, det vill säga medverkan från Arbetarekommunerna, verkar ha varit näst intill obefintlig.

7 7 (14) Det finns ett missnöje med att de olika LO-förbunden inte enat sig. Var och ett utav förbunden har bedrivit en egen valrörelse. Mycket av materialet har varit likartat då ingen håller ihop vilket material som ska tas fram. Det kan skönjas en besvikelse över att det valcentra som startades i LO:s regi inte blev vad det var tänkt. Samarbetet med partiet lokalt varierar mycket mellan de olika orterna. En del förbund meddelar att Arbetarekommunen inte gjort någonting medan en del rapporterar om ett mycket bra samarbete. En förbättring av arbete och engagemang i de fackliga utskotten - både de lokala och det på distriktsnivå efterlyses. Den generella bilden är att samarbetet på distrikt och central nivå fungerat bra. Det finns en viss efterfrågan om mer kända kandidater till europavalet. Det kan konstateras att inför framtiden måste fokus ligga på samordning. Samordning mellan förbunden men också mellan förbund, LO och partiet. Ett stort ansvar kommer här att ligga på LO-distriktet. För att aktiviteter och material skall kunna samordnas är det viktigt att planeringen börjar i god tid. Det behövs också en tydlig rollfördelning. Vad ska Partiet genomföra, vad ska LO göra och vad ska respektive förbund göra. Det är viktigt med korta och tydliga budskap för att skapa ett intresse på de olika arbetsplatserna. Partiet genomför flertalet utbildningar i en valrörelse, eventuellt kan dessa även erbjudas de fackliga förbunden. På det sättet skulle i alla fall grunden bli densamma för alla, vilket torde bana väg för en bättre samverkan. En genomgripande diskussion bör äga rum kring de olika kandidaterna. Det finns en viss förvirring kring vilka som ska lanseras, det fanns exempelvis ett LO-namn på andra plats på listan dock var det nog inget förbund som aktivt arbetade för detta namn. Vi hade en lokal kandidat från länet medan fokus mest låg på kandidaten för norra skogslänen. Sammanfattningsvis så finns en stämning i länet som tyder på goda förutsättningar för ett bra fackligt/politiskt samarbete och bra valrörelser i framtiden.

8 8 (14) Valanalys, avsnitt metoder Valplanen I valrörelsen inför europaparlamentet valde Norrbottens partidistrikt att i sin valplan lyfta de metoder som ger en direktkontakt med väljare. De metoder som lyftes upp var dörrknackning, telefonbearbetning och hemma hos/ eller fika på jobbet möten. Distriktet valde också att fokusera på direktbrev via e-post där adresserna skulle komma från aktiviteter och själva breven uppmana till aktivitet eller kommunikation. Partidistriktet har även valt att prioriterat fyra kommuner, Piteå, Luleå, Gällivare och Boden. Priokommunerna har fått fler dagar med kandidater, större andel betalda hushållsutskick och uppgifter till barnfamiljer att ringa på. Motiveringen till valet av priokommuner har varit olika och handlat om antalet väljare, kommuner med lågt valdeltagande och där vi vill satsa för en förstärkning till kommande val. Vilka metoder har använts? De prioriterade metoderna har använts i olika utsträckning, där dörrknackning har använts mest, av de arbetarekommuner som svarat på vår enkät (12/14) har 85 % använt sig av denna metod. 39 % har använt sig av hemma hos besök och 23 % av telemarketing. Förutom de prioriterade metoderna har mer traditionella metoder använts i stor utsträckning. Det kan vara torgmöten, stå utanför matbutiker, lägga material i brevlådor och ha möten när kandidater kommer till kommunen. Hur har metoderna fungerat? Arbetarekommunerna har en positiv bild av de prioriterade metoderna. Kvalitativt rankas arbetsplatsbesök, dörrknackning och hemma hos besök högst av dem. När det gäller kvantitet så framträder de mer traditionella metoderna där torgmöten, flygbladsutdelning och valaffischering rankas högst. För en tredjedel av dem som testat dörrknackning och hemma hos besök var det första gången arbetarekommunen använde sig av metoden. De sämsta metoderna enligt arbetarekommunerna är valaffischering och flygbladsutdelning. Hälften av arbetarekommunerna tycker att internet är den naturlig del av valrörelsen, men fler tycker att det var svårt än de som tyckte det var roligt.

9 9 (14) Bilden från de som varit drivande i att lära ut metoderna är att de fungerar, men att de fortfarande inte är fullt utvecklade. Att fråga efter e-postadresser när man ringer, eller att skapa kontakt till ett hemma-hos-besök när man knackar dörr är inte naturligt för de som är ute och genomför kampanjerna. Det är också metoder som kräver att alla som genomför dem ska vilja och våga ta en diskussion med en osäker väljare. Valstatistik Valdeltagande ,00% 9,00% 45,00% 8,00% 40,00% 7,00% 35,00% 6,00% Valdeltagande % 30,00% 25,00% 20,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% Förändring % Valdelt % 2009 Valdelt % 2004 Förändring 15,00% 1,00% 10,00% 0,00% 5,00% -1,00% 0,00% Arje Arvid Bod plog sjaur en Gälli vare Hap aran da Jokk mok Kalix Kiru na k Lule å Pajal Piteå Älvs Över Norr Över Rike torn botte a byn kalix t eå ns -2,00% Valdelt % ,6 41,6 43,0 32,4 28,6 37,7 37,4 32,0 44,5 33,7 46,3 36,9 38,0 34,9 40,4 45,5 Valdelt % ,1 39,2 37,9 25,9 28,4 33,6 35,1 28,4 38,4 33,7 42,1 38,0 33,6 34,8 36,1 37,8 Förändring -0,50 2,42 5,06 6,55 0,20 4,03 2,27 3,52 6,06 0,02 4,17-1,14 4,46 0,10 4,25 7,68 Tabell valdeltagande Valdeltagandet, som ökade med 8 % i riket, ökade något i alla kommuner utom Arjeplog (-0,50%) och Älvsbyn (-1,14%). I Gällivare ökade valdeltagande mest + 6,55% i länet, därefter kom Luleå + 6,06% och Boden + 5,60%. I genomsnitt ökade valdeltagandet i länet med 4 % i enlighet med vår målsättning.

10 10 (14) Bland de tio kommuner i landet med lägst valdeltagande låg Haparanda lägst med 28,63 %, Kiruna på fjärde plats med 32 % och Gällivare på 6:e plats med 32,47 %. Röster på S 60,00% 20,00% 50,00% 15,00% 40,00% 10,00% S v 'ä ljare 30,00% 5,00% F ö rä n d rin g S % 2009 S % 2004 Förändring 20,00% 10,00% 0,00% 0,00% Arjeplo g Arvidsj aur S % ,45% 43,04% 38,94% 42,93% 39,56% 39,16% 49,12% 36,08% 35,16% 38,33% 43,84% 38,95% 53,37% 36,69% 39,57% 24,41% S % ,93% 32,80% 30,22% 24,44% 27,36% 26,11% 37,53% 25,43% 29,11% 21,74% 35,11% 31,64% 35,22% 18,62% 30,25% 24,56% Förändring 3,52% 10,24% 8,72% 18,49% 12,20% 13,05% 11,59% 10,65% 6,05% 16,59% 8,73% 7,31% 18,15% 18,07% 9,32% -0,15% Tabell Röster på S Boden Gällivar e Hapara nda Jokkm okk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsby n Överka lix Norrbot Övertor tens neå län Riket -5,00% Valresultatet ökade mest i Gällivare med 18,25% (från 24,43% till 42,93%) därefter Överkalix + 18,15% (från 35,22% till 53,37 %).

11 11 (14) Valresultat ,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% Riket Norrbottens län 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% M C FP KD S V MP JL SD PP FI ÖVR Tabell Valresultat i Norrbotten och Riket 2009 Valresultatet för S i Norrbotten 39,57 % jmfr med riktes 24,41%. Ökning i Norrbotten ca 10% jmfr med valet Valresultatet ligger ca 10% lägre i alla kommuner jmfr med senaste riksdagsvalet (51,48%). V tappar hälften, eller mer, i alla kommuner. De borgerliga partierna minskar något eller ökar upp till ca 4,5% utom i Pajala, Övertorneå och Haparanda där de minskar kraftigt. (se ovan) Piratpartiet tar mellan 4,15 och 9,38% i snitt 7%. Sd tar mellan 1,08 och 3,79 % (Kiruna) i snitt 2,3%.

12 12 (14) Sammanfattning Valet till Europaparlamentet skiljer sig från de allmänna valen genom att det ännu inte blivit lika etablerat som val till kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och riksdagen. I övrigt är det samma engagemang, hårt arbete och glatt humör som krävs för att få ett bra valresultat. Samtal med väljarna är det enskilt mest betydelsefulla instrumentet vi har. Det visar sig bland annat i enkäten där det framgick att det gick att, via samtal och diskussion, föra in politiken trots att samtalet kan ha börjat med frågor om arvoden mm. Att frågorna till stor del har handlat om sådant som inte berör Europaparlamentet borde kunna gå att påverka genom att föra fram ett tydligare budskap. Vi måste bli bättre på att formulera och föra ut vårt budskap. När det gäller våra kandidater visar både svaren från arbetarekommunerna och analysen från den fackliga sidan att vi behöver fundera över hur vår kandidatlansering ska se ut i framtiden. I denna valrörelsen var det olika kandidater som lyftes fram i olika kommuner och bland olika grupper. Oavsett vad vi tycker om personval så har det kommit för att stanna och börjar vara väletablerat bland väljarna. Det facklig-politiska arbetet kan förbättras betydligt genom mer gemensam planering. En tydligare rollfördelning efterfrågas också från fackligt håll. Ser vi på arbetarekommunernas svar så kan vi se att en del av de prioriterade metoderna börjar användas i de flesta arbetarkommuner. Ofta som ett komplement till de mer traditionella metoderna. Nästan alla arbetarkommuner har använt sig av dörrknackning eller hemma hos besök. Inför kommande val vill vi lyfta vikten av att ge många valarbetare kunskap om de nya metoderna och möjligheten att pröva på. Vi ser också att de metoder vi inte prioriterat, som vi använt i många valrörelser, fortfarande används. Arbetarekommunerna är vana vid dem och vet hur de genomförs på bästa sätt.

13 13 (14) Vi ser en stor skillnad i vad arbetarekommunerna ser som kvalitativa och kvantitativa metoder. De kvalitativa tror vi måste utvecklas mer, men vi ska inte glömma bort de kvantitativa som påminner väljarna om att det är val. Sammanfattningsvis så finns en stämning i länet som tyder på goda förutsättningar för ett bra fackligt/politiskt samarbete och bra valrörelser i framtiden. Inför valrörelsen 2010 är vi övertygade om att vi har ett partidistrikt som är duktig på många olika metoder som ger bra kontakter med väljarna. Det är viktigt att fortsätta utbildningsinsatserna så att fler kan och vågar använda sig av dem. För Norrbottens EU-valanalysgrupp Kristina Zakrisson, ordförande Tobias Baudin Åsa Junkka Norrbotten,

14 Socialdemokraterna i Norrbotten Västra Varvsgatan Luleå T: F:

Politisk Målsättning 3 (8)

Politisk Målsättning 3 (8) 2013-10-04 2 (8) Innehåll Politisk Målsättning... 3 Kommunikativa målgrupper... 5 Vår bild av verkligheten... 6 Politiska prioriteringar... 6 Vår bild av oss... 7 Våra kännetecken... 8 Praktiska prioriteringar...

Läs mer

Europavalet 2009: Ett genombrott för nya kampanjmetoder?

Europavalet 2009: Ett genombrott för nya kampanjmetoder? Europavalet 2009: Ett genombrott för nya kampanjmetoder? Europaval är inte som andra val Betydligt lägre valdeltagande än i riksdagsval 45,5 % valdeltagande mot 37,9 % EUP 2004 Viss ökning i Sverige, trots

Läs mer

Samtalskampanjen - Att organisera och genomföra dörrknackning

Samtalskampanjen - Att organisera och genomföra dörrknackning Val 2014 Samtalskampanjen - Att organisera och genomföra dörrknackning För dig som dörrknackningsledare/ ansvarig för samtalskampanjen 2 (9) Din insats är viktig Samtal med människor vid dörren är den

Läs mer

Eftervalsundersökning Byggnads Byggnads medlemspanel eftervalsundersökning

Eftervalsundersökning Byggnads Byggnads medlemspanel eftervalsundersökning Eftervalsundersökning Byggnads 2010 Byggnads medlemspanel Ca 2000 medlemmar ingår i panelen. 954 medlemmar har svarat på denna enkät. Fältperioden var 23/9-20/10 2010 Resultatet är viktat så att resultatet

Läs mer

Samtalskampanjen - 1 500 000 samtal för valseger

Samtalskampanjen - 1 500 000 samtal för valseger Val 2014 Samtalskampanjen - 1 500 000 samtal för valseger För dig som valledare i en arbetarekommun eller partidistrikt 2 (6) Inledning Det är de personliga samtalen som medverkar till att övertyga osäkra

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Ett komplement till Verksamhetsplan 2015 2018 som fastställdes på Höstmötet 2014-10-28 2 (7) Verksamhetsinriktning 2016 2.1 Samordna Partidistriktet

Läs mer

SAMTALS- KAMPANJEN 1 500 000 SAMTAL FÖR VALSEGER

SAMTALS- KAMPANJEN 1 500 000 SAMTAL FÖR VALSEGER VAL 2014 SAMTALS- KAMPANJEN 1 500 000 SAMTAL FÖR VALSEGER FÖR DIG SOM VALLEDARE I EN ARBETREKOMMUN ELLER PARTIDISTRIKT Sid 2 (6) INLEDNING Det är de personliga samtalen som medverkar till att övertyga

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningarna

Hälso- och sjukvårdsberedningarna Hälso- och sjukvårdsberedningarna Syd, nord, öst och mitt Beredningarna består av fritidspolitiker från hela länet. Alla partier i landstingsfullmäktige är representerade (utom SD). Politikerna samlar

Läs mer

Stockholms läns partidistrikt 2.0

Stockholms läns partidistrikt 2.0 Stockholms läns partidistrikt 2.0 Partidistriktets valanalys konstaterar : Det behövs en betydligt större regional kraftsamling. Relationen mellan arbetarekommunerna och partidistriktet måste klarläggas.

Läs mer

Rapport till Stiftelsen Sverige i Europa och Svensk Tidskrift om EU-valet maj/juni 2014

Rapport till Stiftelsen Sverige i Europa och Svensk Tidskrift om EU-valet maj/juni 2014 -research Stiftelsen Sverige i Europa och Svensk Tidskrift om EU-valet maj/juni 14 SKOP har på uppdag av intervjuat ett slumpmässigt urval av svenskar om deras röstande och attityder i samband med EU-valet

Läs mer

EU och småföretagen. - EU-valet och Sveriges småföretagare

EU och småföretagen. - EU-valet och Sveriges småföretagare EU och småföretagen - och Sveriges småföretagare EU och Småföretagen Sammanfattning Så många som sju av tio svenska småföretagare uppger att de kommer att rösta i den 7 juni. De viktigaste frågorna är

Läs mer

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017 Lerum 2016-10-17, distriktsstyrelsens förslag till Verksamhetsplan 2017 Som grund för verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Västra Götalands Västra ligger det som fastställs som partidistriktets uppgift

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen. Byt regering för jobb och välfärd

Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen. Byt regering för jobb och välfärd Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen Byt regering för jobb och välfärd LO-förbundens medlemmar är elektriker, svetsare, undersköterskor, servitriser, murare och kassörskor. Vi serverar

Läs mer

Valstrategi. för Socialdemokraterna i Örebro län 2010

Valstrategi. för Socialdemokraterna i Örebro län 2010 Örebro län 2010-01-21 Valstrategi för Socialdemokraterna i Örebro län 2010 Vi socialdemokrater har en idé om vårt gemensamma samhällsbygge. Jag har kallat det för möjligheternas land. Det är ett Sverige

Läs mer

Riksdagsvalet 2014 på karta

Riksdagsvalet 2014 på karta Riksdagsvalet 2014 på karta Valdeltagande i procent av röstberättigade 88,0-92,9 86,3-88,0 84,7-86,3 82,2-84,7 70,3-82,2 Nu följer bilder över valresultatet för samtliga riksdagspartier och FI redovisade

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Norrbottens län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Norrbottens län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Norrbottens län Johan Kreicbergs Hösten 2009 Norrbottens län Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera

Läs mer

Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014

Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Förbundsstyrelsen föreslå förbundsrådet att anta nedanstående valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Det övergripande mål för Moderaterna i Södermanland

Läs mer

Dagens parti: Liberalerna 3 juli 2017

Dagens parti: Liberalerna 3 juli 2017 1 Dagens parti: Liberalerna 3 juli 2017 2 Tidigare val Valresultat genom historien Valresultat sedan 1921 22,8 24,4 23,8 19,1 16,9 15,9 11,7 12,9 12 12,9 18,2 17,5 17 14,3 16,2 9,4 11,1 10,6 5,9 14,2 12,2

Läs mer

Appendix 1. Valresultatet i kommuner och landsting

Appendix 1. Valresultatet i kommuner och landsting Appendix 1 Valresultatet i kommuner och landsting Valresultatet i kommunerna Moderaterna Moderaterna går kraftigt bakåt i kommunsverige. Partiet ökar sina mandat i 18 kommuner men tappar mandat i 230.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Hur vinner man nästa EU- val?

Hur vinner man nästa EU- val? Hur vinner man nästa EU- val? Välkomna! Chris'na Riksén, projektledare, Sverige i Europa Anders Ydstedt, styrelseordförande, Svensk Tidskri@ Presenta8on av undersökning Örjan Hultåker, vetenskaplig ledare,

Läs mer

Supervalåret 2014 LINDA BERG HENRIK OSCARSSON. Svenska valforskningsprogrammet Göteborgs universitet.

Supervalåret 2014 LINDA BERG HENRIK OSCARSSON. Svenska valforskningsprogrammet Göteborgs universitet. Supervalåret 2014 LINDA BERG HENRIK OSCARSSON Svenska valforskningsprogrammet Göteborgs universitet Valundersökningar 2014 SCB/Valforskningsprogrammet #26 Europaparlamentsvalundersökningen 2014 #27 Valundersökningen

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Medlemsutvecklingsstrategi

Medlemsutvecklingsstrategi Stockholm 2013-11-19 Åsa Olsson Folkrörelse & kampanj Medlemsutvecklingsstrategi Medlemsutvecklingsstrategi 2014-2024 Under valåret 2014 kommer vi att sätta fokus på värvningsfrågan eftersom det är ett

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2

VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2 VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2 Inledning Denna verksamhetsplan pekar ut hur vi vill utveckla Socialdemokraterna i Kalmar Län under år 2016. Vi behöver

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017

VERKSAMHETSPLAN 2017 Förslag till val VERKSAMHETSPLAN 2017 Valförberedelser Under 2016 passerades halvtid i mandatperioden. De första åren efter vår valseger 2014 har på många sätt varit fokuserat på att med gott resultat

Läs mer

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015 (S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE OM VÄ(S)T STUDIER Distanskurser i samverkan mellan (S) i Väst och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen Kurserna varvar uppgifter på hemmaplan både enskilt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

Handslag för ett framtidsparti

Handslag för ett framtidsparti Handslag för ett framtidsparti Socialdemokratins vision är ett samhälle där alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Det är en vision som grundar sig i övertygelsen att jämlika människor

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Politisk reklam i TV

Politisk reklam i TV Novus Opinion Politisk reklam i TV 1 juli 2009 David Ahlin Allmänheten om TV-reklam från politiska partier Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av TV4. Intervjuerna har genomförts

Läs mer

Enkel beskrivning av hur man kan påverka via det politiska systemet i ett landsting

Enkel beskrivning av hur man kan påverka via det politiska systemet i ett landsting Enkel beskrivning av hur man kan påverka via det politiska systemet i ett landsting Gemensamt Det finns särskilda val till riksdag, kommun och till landsting (samt kyrkoval och val till EU) Gemensamt för

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

MITT SVERIGE VÅR FRAMTID

MITT SVERIGE VÅR FRAMTID MITT SVERIGE VÅR FRAMTID INNEHÅLL SAMMANFATTNING...4 BAKGRUND...5 INTERVJU: HEJ SEKO SÖDRA...6 RESULTAT...7 ARBETSGIVAREN SKA INTE KUNNA STAPLA KORTA VISSTIDSANSTÄLLNINGAR PÅ VARANDRA...7 NÄR MÄNNISKOR

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Norrbottens län?

Vilka är lokalpolitikerna i Norrbottens län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Norrbottens län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Norrbottens län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på

Läs mer

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat Stadgar för Bohusläns partidistrikt Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte 2007-10-20 kompletterat 2013-03-23 1. Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: Utåtriktad opinionsbildning

Läs mer

Vårt förhållningssätt... 5 Våra mål... 5

Vårt förhållningssätt... 5 Våra mål... 5 2 (22) 3 (22) Innehållsförteckning Vårt förhållningssätt... 5 Våra mål... 5 Talesmän/-kvinnor... 7 Riksdagsledamöter och ledande region- och landstingsföreträdare... 7 Ledande nationella företrädare...

Läs mer

Fortsatt kraftigt fall för socialdemokraterna - Skillnaden mellan blocken halverad sedan juni

Fortsatt kraftigt fall för socialdemokraterna - Skillnaden mellan blocken halverad sedan juni TV4/NOVUS OPINION VÄLJARBAROMETER - en av de stora väljarbarometrarna i Sverige NOVEMBER Fortsatt kraftigt fall för socialdemokraterna - Skillnaden mellan blocken halverad sedan juni I TV4/Novus Opinion

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Piratpartiet i Stockholms län 2014

Verksamhetsberättelse för Piratpartiet i Stockholms län 2014 1 Verksamhetsberättelse för Piratpartiet i Stockholms län 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Summering...1 Huvudspåren...1 Internt arbete...2 Politiskt programarbete...3 Aktivism och medlemsvård!...3

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Växjö Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Dagens parti: Kristdemokraterna 6 juli 2017

Dagens parti: Kristdemokraterna 6 juli 2017 1 Dagens parti: Kristdemokraterna 6 juli 217 2 Tidigare val Valresultat genom historien 3 Valresultat sedan 1964 7 6 5 4 3 2 11,7 9,1 7,1 1 6,6 1,8 1,5 1,8 1,8 1,4 1,4 1,9 2,9 4,1 5,6 4,6 1964 1968 197

Läs mer

KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors kandidater Europaparlamentsvalet 7 juni 2009

KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors kandidater Europaparlamentsvalet 7 juni 2009 KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors kandidater Europaparlamentsvalet 7 juni 2009 Kvinnornas Europa S-kvinnors kandidater Den 7 juni 2009 är det val till Europaparlamentet. Det är ett viktigt val och vår chans

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

VALANALYS 2010 VALANALYS 2010 BOTKYRKA KOMMUN 0% 6% 12% 18% 24% 30% Kommun 21,6. Riksdag

VALANALYS 2010 VALANALYS 2010 BOTKYRKA KOMMUN 0% 6% 12% 18% 24% 30% Kommun 21,6. Riksdag BOTKYRKA KOMMUN 0% 6% 12% 18% 24% 30% 24 21,6 27 30 TULLINGE 0% 8% 16% 24% 32% 40% 27,7 72,7% 25,7% 1,6% 17,5 34,3 ÖKN/MIN - alvalet -36,9% svalet +14,9% Samverkansgruppen (Oppositionen) 39,4 SLUTSATSER/ÅTGÄRDER

Läs mer

Dagens parti: Socialdemokraterna 5 juli 2017

Dagens parti: Socialdemokraterna 5 juli 2017 1 Dagens parti: Socialdemokraterna 5 juli 17 2 Tidigare val Valresultat genom historien Valresultat sedan 1921 70 60 53,8 50 40 30 36,2 41,1 37,0 41,7 45,9 46,7 46,1 46,1 44,6 46,2 47,8 47,3 50,1 45,3

Läs mer

Nu vinner vi kyrkovalet 2013! Viktig information

Nu vinner vi kyrkovalet 2013! Viktig information Nu vinner vi kyrkovalet 2013! Viktig information Lansering av nationell kampanjsajt och valfilm 25 augusti Kampanj under förtidsröstningen 2-11 september Slutspurten inför valdagen 15 september Innehåll

Läs mer

Dagordning och förslag

Dagordning och förslag Dagordning och förslag DISTRIKTSKONGRESS 2014 Socialdemokraterna i Norrbotten Midgårdsvägen 11b 973 34 Luleå T: 0920-698 40 www.socialdemokraterna.se/norrbotten Innehållsförteckning Dagordning... 3 Mötesfunktionärer...

Läs mer

MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012

MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012 MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012 Medlemsundersökning 2012 S Utgåva 1 2013-01-04 2 MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012 Presentation av resultat från medlemsundersökningen Förord S genomförde vid årsskiftet 2008/2009 en undersökning

Läs mer

En halv miljard. människor påverkas. av hur du röstar! Val till Europaparlamentet 7 juni Fackliga Samhällsbyggarna

En halv miljard. människor påverkas. av hur du röstar! Val till Europaparlamentet 7 juni Fackliga Samhällsbyggarna En halv miljard människor påverkas av hur du röstar! Val till Europaparlamentet 7 juni Fackliga Samhällsbyggarna Valet för dig och alla andra i EU! Mellan den 4-7 juni är det val i alla EUs 27 länder.

Läs mer

En demokratisk Europeisk Union byggd på en progressiv informationspolitik VALSTRATEGI

En demokratisk Europeisk Union byggd på en progressiv informationspolitik VALSTRATEGI En demokratisk Europeisk Union byggd på en progressiv informationspolitik Syftet med detta dokument är att förklara hur Ung Pirat ser på valet och vad förbundet kommer att göra under valrörelsen. Dokumentet

Läs mer

Kampanjplan för Barnboksveckor 2015

Kampanjplan för Barnboksveckor 2015 Kampanjplan 1 (5) Kampanjens namn: Barnboksveckor 2015 Upprättad av: Planeringsgruppen Datum: 2015-04-29 Uppdaterad (datum): 2015-05-11 Kampanjplan för Barnboksveckor 2015 1. Bakgrund och syfte Biblioteken

Läs mer

Instuderingsfrågor till Tema demokrati

Instuderingsfrågor till Tema demokrati Instuderingsfrågor till Tema demokrati 1. Vilka skapar den svenska demokratin? (s.1) Medborgarna i Sverige 2. Hur många ledamöter beslutar åt medborgarna i riksdagen? (s.2) 349 ledamöter 3. Varför finns

Läs mer

Valstrategi. Tillsammans skapar vi möjligheternas. Västra Götaland. Biskopsgården. för Socialdemokraterna i Biskopsgården 2011-03-30

Valstrategi. Tillsammans skapar vi möjligheternas. Västra Götaland. Biskopsgården. för Socialdemokraterna i Biskopsgården 2011-03-30 Biskopsgården 2011-03-30 Valstrategi för Socialdemokraterna i Biskopsgården Tillsammans skapar vi möjligheternas Västra Götaland Socialdemokraterna i Biskopsgården www.socialdemokraterna.se/biskopsgarden

Läs mer

valanalys i Östergötland Socialdemokraterna i Östergötland 1

valanalys i Östergötland Socialdemokraterna i Östergötland 1 valanalys i Östergötland 2006 Socialdemokraterna i Östergötland 1 Valanalys 2006 FÖRORD Valet 17 september 2006 innebar en stor motgång för socialdemokraterna. Det blev partiets sämsta riksdagsval i modern

Läs mer

UTBILDNINGSWORKSHOP FÖR VÄRVARE TILL VÄRVNINGSKAMPANJ

UTBILDNINGSWORKSHOP FÖR VÄRVARE TILL VÄRVNINGSKAMPANJ 1(6) HANDLEDNING UTBILDNINGSWORKSHOP FÖR VÄRVARE TILL VÄRVNINGSKAMPANJ SYFTE OCH MÅL Syftet är att du/distriktets värvningsledare ska utbilda, planera och få en övergripande koll på arbetarkommunernas

Läs mer

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009 Valet i fickformat Europaparlamentet 2009 Valet i fick format Europaparlamentet 2009 1 Val till Europaparlamentet 7 juni 4 Rösta på parti och person använd valsedeln rätt! 6 De som har rösträtt får röstkort

Läs mer

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009 Valet i fickformat Europaparlamentet 2009 Valet i fick format Europaparlamentet 2009 1 Val till Europaparlamentet 7 juni 4 Rösta på parti och person använd valsedeln rätt! 6 De som har rösträtt får röstkort

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Norrbotten

Regelförenkling på kommunal nivå. Norrbotten Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 93% Nej 7% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Eftervalsanalys. Österåkersmoderaterna

Eftervalsanalys. Österåkersmoderaterna Eftervalsanalys 2010 Österåkersmoderaterna Inledning På uppdrag av styrelsen syftar denna analys till att dra slutsatser från valet 2010 så att vi kan göra ett ännu bättre val 2014. Avgränsning: Denna

Läs mer

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR KAMPANJMANUALEN ARBETSDOKUMENT 1. KAMPANJENS SYFTE OCH MÅL 2. KAMPANJENS HUVUDBUDSKAP 3. TAKTIK INFÖR KAMPANJEN 4. KAMPANJENS TÄVLINGAR 5. KAMPANJAKTIVITETER 6. 25 EXTRA KAMPANJAKTIVITETER 7. TRE UPPFÖLJNINGSAKTIVITETER

Läs mer

Fler jobb, schyssta villkor och mindre klimatpåverkan i EU och i Sverige. Socialdemokraternas EU-valplan 2014

Fler jobb, schyssta villkor och mindre klimatpåverkan i EU och i Sverige. Socialdemokraternas EU-valplan 2014 Fler jobb, schyssta villkor och mindre klimatpåverkan i EU och i Sverige Socialdemokraternas EU-valplan 2014 Valet är avgörande: Socialdemokraterna kan bli största parlamentsgrupp i EU Mandatfördelning

Läs mer

Företagsamheten 2011 Norrbottens län

Företagsamheten 2011 Norrbottens län Företagsamheten 2011 Norrbottens län FEBRUARI 2011 Sammanfattning 2010 var ett mycket bra år för företagsamheten i Norrbotten. Under året ökade antalet företagsamma personer med 450 personer, det vill

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer 7 18 augusti 2014

DN/Ipsos väljarbarometer 7 18 augusti 2014 DN/Ipsos väljarbarometer 7 18 augusti Dagens Nyheter Ipsos: David Ahlin Datum: -08-19 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Företagsamhetsmätning Norrbottens län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Norrbottens län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Norrbottens län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Norrbotten Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Utveckling av personvalssystemet Motion av Rebwar Hassan (mp) och Per Ankersjö (c) (2007:7)

Utveckling av personvalssystemet Motion av Rebwar Hassan (mp) och Per Ankersjö (c) (2007:7) Utlåtande 2007:122 RI (Dnr 016-915/2007) Utveckling av personvalssystemet Motion av Rebwar Hassan (mp) och Per Ankersjö (c) (2007:7) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion (2007:7)

Läs mer

Hur profilerar man sig när man är beroende av ett annat partis röster?

Hur profilerar man sig när man är beroende av ett annat partis röster? Pressmeddelande 211-7-6 Hur profilerar man sig när man är beroende av ett annat partis röster? Det finns en beredskap att taktikrösta för att rädda kvar de mindre partierna i riksdagen. Taktikröstningens

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

Centerstudenters eftervalsanalys 2014 Av Hannes Hervieu och Alfred Askeljung

Centerstudenters eftervalsanalys 2014 Av Hannes Hervieu och Alfred Askeljung EN BREDARE RÖRELSE Centerstudenters valrörelse kan självklart inte särskiljas från Centerpartiets valrörelse. Våra kandidater ställde upp i valet som Centerpartister med Centerpartiets valfrågor och politiska

Läs mer

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER 23 APRIL Ras för Socialdemokraterna I TV4/Novus väljarbarometer för april tappar Socialdemokraterna stöd samtidigt som blockskillnaden fortsätter att minska. Stödet för Moderaterna

Läs mer

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING... 4 Bortfall... 4 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER...

Läs mer

Dagordning och förslag

Dagordning och förslag Dagordning och förslag DISTRIKTSKONGRESS 2015 Socialdemokraterna i Norrbotten V Varvsgatan 49 972 33 Luleå T: 0920-698 40 www.socialdemokraterna.se/norrbotten 12.1. Avgifter för medlemmar och organisationer

Läs mer

Valplan. Gislaveds Arbetarekommun

Valplan. Gislaveds Arbetarekommun Valplan 2014 Gislaveds Arbetarekommun Innehåll Syftet med valplanen 2 Övergripande förutsättningar 2 Utvärdering och analys 3 Strategi 3 Målsättningar med valrörelsen 3 Organisatoriska och politiska mål

Läs mer

Väljarkontraktet. 2014-06-29 Karin Nelsson

Väljarkontraktet. 2014-06-29 Karin Nelsson Väljarkontraktet 2014-06-29 Karin Nelsson Mätning om partisympati? Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets relation till sitt parti med avseende på olika parametrar. Undersökningen

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

SCB:s Demokratidatabas 1998 2008. Beskrivning av Demokratidatabasens innehåll och utveckling 1998 2008

SCB:s Demokratidatabas 1998 2008. Beskrivning av Demokratidatabasens innehåll och utveckling 1998 2008 SCB:s Demokratidatabas 1998 2008 Beskrivning av Demokratidatabasens innehåll och utveckling 1998 2008 Innehåll 1. Inledning... 4 Bakgrund... 4 Information om demokratidatabasen... 5 Variabler...5 Källor

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om lokal politisk information i den största kommunen i alla län och regioner Juni 21 Inledning I september i år är det val.

Läs mer

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Norrbottens län

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Norrbottens län En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Norrbottens län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2016-2017 Omslagsbild: Johnér bildbyrå 2 Text: Timo Mulk-Pesonen 010-4867386 Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

Företagsklimatet i Luleå kommun 2017

Företagsklimatet i Luleå kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Dagens parti: Centerpartiet 4 juli 2017

Dagens parti: Centerpartiet 4 juli 2017 1 Dagens parti: Centerpartiet 4 juli 2017 2 Tidigare val Valresultat genom historien Valresultat sedan 1921 40 35 30 25 20 15 10 5 11,1 10,8 11,2 14,1 14,3 12,0 13,6 12,4 10,7 9,4 12,7 13,6 13,2 15,7 19,9

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNA Version SALA ARBETAREKOMMUN VALKALENDARIUM OCH VIKTIGA HÄNDELSER VALET 2010

SOCIALDEMOKRATERNA Version SALA ARBETAREKOMMUN VALKALENDARIUM OCH VIKTIGA HÄNDELSER VALET 2010 SOCIALDEMOKRATERNA Version 2010-08-08 SALA ARBETAREKOMMUN VALKALENDARIUM OCH VIKTIGA HÄNDELSER VALET 2010 V.32 9-15 augusti Fr 6 augusti Grillnatta på Torget. S-folk cirkulerar på torget och på sta`n Tävling

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Totalt 174 lärare har svarat på enkätundersökningen fördelat på

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen 30.9.2009 EB71.3 EU-VALET 2009 Eftervalsundersökning Landsprofil:

Läs mer

Utveckling av personvalssystemet Motion av Rebwar Hassan (mp) och Per Ankersjö (c) (2007:7)

Utveckling av personvalssystemet Motion av Rebwar Hassan (mp) och Per Ankersjö (c) (2007:7) Utlåtande 2007: RI (Dnr 016-915/2007) Utveckling av personvalssystemet Motion av Rebwar Hassan (mp) och Per Ankersjö (c) (2007:7) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion (2007:7)

Läs mer

Andel (procent) som för det mesta mår ganska eller mycket bra, elever i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland, läsår

Andel (procent) som för det mesta mår ganska eller mycket bra, elever i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland, läsår Andel (procent) som för det mesta mår ganska eller mycket bra, elever i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland, läsår 27-28 Flickor Pojkar Norrbotten Jämtland Västernorrland Norrbotten Jämtland Västernorrland

Läs mer

Varje arbetarekommun/organisation beslutar själv om sin formella beslutsgång för remissmaterialet.

Varje arbetarekommun/organisation beslutar själv om sin formella beslutsgång för remissmaterialet. Arbeta med detta material i er arbetarekommun/organisation. Se remissmaterialet och frågeställningarna som en utgångspunkt. Det är fritt fram att göra tillägg om ytterligare synpunkter och åsikter från

Läs mer

De gröna företagarnas syn på EU och EU-valet

De gröna företagarnas syn på EU och EU-valet LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Jan Lorentzson De gröna företagarnas syn på EU och EU-valet LRF Företagarundersökningar Rapport #3 2014-05-13 1(17) Innehållsförteckning 1. LRF Företagarundersökningar... 2 1.1

Läs mer

Väljarkontraktet Karin Nelsson

Väljarkontraktet Karin Nelsson Väljarkontraktet 2014-06-29 Karin Nelsson Mätning om partisympati? Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets relation till sitt parti med avseende på olika parametrar. Undersökningen

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Lars Nilsson. Laila Furskog. Ove Haarala. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 52-56

Underskrifter Sekreterare Lars Nilsson. Laila Furskog. Ove Haarala. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 52-56 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 97 (105) Plats och tid Beslutande Förvaltningsbyggnaden Laila Furskog (S), ordförande Ove Haarala (V) Jan-Erik Apelqvist (S) Margareta Henricsson (Ns) Ingegärd Hjerpe (S) Gun

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län Söndagen 29:e mars 2015 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På den här punkten sammanställer

Läs mer

1 Den socialdemokratiska föreningens uppgift

1 Den socialdemokratiska föreningens uppgift Stadgar för socialdemokratiska föreningar och klubbar inom Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt. Antagen av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 1 Den socialdemokratiska

Läs mer

EU-VALET 2014 SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET MED VÄLJAREN PER TELEFON FÖR DIG SOM VALARBETARE

EU-VALET 2014 SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET MED VÄLJAREN PER TELEFON FÖR DIG SOM VALARBETARE EU-VALET 2014 SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET MED VÄLJAREN PER TELEFON FÖR DIG SOM VALARBETARE Sid 2 (8) HUVUDBUDSKAP Rättvisa villkor och fler jobb Det är ett historiskt misslyckande att 26 miljoner människor

Läs mer